Uitdaging in de vwo-bovenbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitdaging in de vwo-bovenbouw"

Transcriptie

1 JFC10083 BovenBouw Brochure -13_JFC10026 Brochure A :44 Pagina 1 Kijk je toekomst Uitdaging in de vwo-bovenbouw Johannes Fontanus College Wethouder Rebellaan KA Barneveld Postbus AC Barneveld T F E U JFC10083 Christelijke Scholengemeenschap voor Mavo Havo Atheneum Gymnasium Technasium Uitgaande van de Stichting voor P.C.V.O. voor de Gemeente Barneveld e.o op

2 Inhoud Pagina Practice makes perfect! 3 Aanbod via het JFC 4 Olympiades 11 Aanbod via Universiteiten 14 Nieuwsgierig? 19 Nieuwsgierig? Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over deze uitdagende programma s? Informeer dan bij je vakdocent, afdelingsleider of decaan. 2 Kun Excellentie jij meer? via je sterke punten Wil Excellentie jij graag via meer? je sterke punten Uitdaging Excellentie in via de bovenbouw je sterke punten Excellentie via je je sterke punten Oftewel: kun je meer en wil je meer... Excellentie via je sterke pun ten er zijn ontzettend veel mogelijkheden! Doe je dit schooljaar mee aan een van de genoemde activiteiten in deze folder, dan horen we dat graag! Een kort verhaaltje, misschien een foto erbij en wij hebben weer nieuw materiaal voor deze folder. Je kunt mailen naar: 19

3 JFC10083 BovenBouw Brochure -13_JFC10026 Brochure A :45 Pagina 3 Honours programs Practice makes perfect! Wil je meer dan de middelmaat? Succesvol hockeycoach Marc Lammers zegt: Met zesjes zijn wij geen olympisch kampioen geworden. Je wint wedstrijden op je sterke punten. Probeer van die acht juist een tien te maken. Natuurlijk moet je werken aan je mindere punten, maar geef ook aandacht aan de kwaliteiten van mensen. Zet je in op school en probeer een plaats te verwerven op een van de University Colleges die ons land inmiddels kent. Een University College biedt een speciaal programma aan voor goed gemotiveerde studenten. Het vraagt een brede belangstelling, stevige inzet en je resultaten moeten er naar zijn. Kijk bij de betreffende sites. Aansluitingmodules Vrijwel elke universiteit biedt speciale programma s aan als voorbereiding op je studiekeuze, maar ook als mogelijkheid om je kennis in je interessegebied te vergroten en te verdiepen. Vraag bij de decaan. Nijmeegse tweedaagse Zo stelt de Zweedse professor Anders Ericsson, werkzaam aan de Florida State University dat (aangeboren) talent niet doorslaggevend is voor topprestaties. Hij stelt dat topniveaus in elke tak van sport vooral afhangen van veel gerichte oefening en niet van talent. In essentie stelt hij: oefening baart kunst. Ericsson hanteert de gulden uurregel en stelt dat men niet als schaakgrootmeester, begiftigd CEO of topvoetballer geboren wordt. Dat hangt van veel oefenen, motivatie en doorzettingsvermogen af. Bron: Ericsson, A. (2007). The making of an expert in The Harvard Business Review. In oktober organiseert de Radboud Universiteit onder deze noemer een oriëntatieprogramma voor geïnteresseerden. Dit zou iets kunnen zijn voor de huidige vijfdeklassers in het volgend cursusjaar. Waarom zou je iets extra s gaan doen? 18 Wat je vaak hoort, is dat dit veel tijd kost, dat is ook zo. Maar er zijn ook veel voordelen. Allereerst zorgen deze cursussen voor extra uitdaging. Dus als jij je verveelt op school dan zou dat een eerste reden kunnen zijn. Daarnaast zijn veel cursussen aangesloten bij een studie waardoor je ook een beter beeld krijgt van de universitaire studies. Het staat dan ook erg goed op je CV, wat kan helpen bij decentrale selecties. Je kunt het vaak voor je profielwerkstuk gebruiken en je leert veel nieuwe mensen kennen. Genoeg redenen dus waarom iets extra s buiten school zo gek nog niet is. 3

4 Aanbod via het JFC Inleiding In 2011 is het JFC gestart met een speciale G1-klas. Deze leerlingen krijgen naast Latijn ook Cambridge English, Research en speciale modules zoals retorica en klassieke geschiedenis. In G2 en G3 krijgen ze naast Latijn ook Grieks en volgen zij de modules filosofie en (beeldende) kunst. In de bovenbouw willen wij hierop voortborduren en leerlingen extra uitdaging bieden. In deze folder staat een aantal mogelijkheden op een rijtje voor bovenbouwleerlingen van zowel gymnasium als atheneum. Extra vakken In de bovenbouw kunnen leerlingen één of meer extra vakken naast het reguliere programma kiezen. Duits: win een reis door Duitsland! (V5). Ieder jaar bieden het Europees Platform en de Bondsrepubliek Duitsland aan twintig Nederlandse leerlingen een unieke gelegenheid om Duitsland van nabij en van binnenuit te leren kennen. Vijftien leerlingen krijgen een beurs voor het Sprachkursprogramm en vijf voor het Internationale Preisträgerprogramm. LAPP-Top te Leiden LAPP-Top, een initiatief van de universiteit van Leiden, is een onderwijsprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor gemotiveerde en getalenteerde leerlingen uit vwo 5 en 6. Sommige programma s staan ook open voor leerlingen uit 4 vwo. Het gaat om een aantal middagen (http://www.iclon.leidenuniv.nl/vwo-wo/aansluiting/). Aanmelding loopt via de decaan. Hieronder volgen twee voorbeelden. Goed en Kwaad Het centrale thema hierbij is 'Goed en Kwaad'. In vier achtereenvolgende colleges wordt aandacht besteed aan het denken over ethische kwesties bij drie grootheden uit de geschiedenis van de Italiaanse cultuur (Dante, Machiavelli en Michelangelo) en in de letterkunde van de 20e eeuw. In het taalkundige gedeelte van het programma wordt de Italiaanse taal zowel in diachronisch als in synchronisch perspectief geplaatst. Eerst wordt aandacht besteed aan de relatie tussen de Italiaanse taal en de taal waaruit zij voortkomt, het Latijn, en tussen het Italiaans en de andere Romaanse talen. Daarna wordt stilgestaan bij de relatie tussen het standaard-italiaans en de verschillende Italiaanse dialecten, en tussen de Italiaanse dialecten onderling. Bij de colleges wordt gebruik gemaakt van audiovisuele middelen. De eerste zes 4 colleges worden in het Nederlands gegeven, de laatste twee in het Engels. 17 Om in aanmerking te komen moet je kunnen aantonen dat je goede tot zeer goede resultaten voor Duits en andere vakken hebt (rapporten V4 en V5), verder moet je een sollicitatiebrief schrijven incl. CV, een essay schrijven en een aanbevelingsbrief van je school vragen. Meer informatie kun je vinden op de volgende site: Mijn brein en ik. Oefeningen in de neurofilosofie Hersenen zijn hot. Nieuwe scanners en snellere computers geven een steeds beter beeld van de werking van het zenuwstelsel. Op nanoschaal wordt de chemie van individuele zenuwcellen ontrafeld, op evolutionaire schaal groeit ons inzicht in de ontwikkeling van de diverse hersenfuncties. De razendsnelle groei van onze kennis van het brein wekt hooggespannen verwachtingen. Volgens velen staan we zelfs op het punt om eindelijk de geheimen van de menselijke geest te ontraadselen. Wat betekenen deze ontwikkelingen in de neurowetenschap voor ons begrip van de mens als denkend en handelend wezen, voor onze opvatting van bewustzijn, verantwoordelijkheid, vrije wil en persoonlijke identiteit? Moeten we ons zelfbeeld aanpassen? Kan de psychologie worden afgeschaft en worden vervangen door hersenonderzoek? Moeten we de ethiek herzien, moet ons beeld van de wereld op de schop, moeten we het onderwijs aanpassen aan de eigenaardigheden van het puberbrein? In deze collegereeks plaatsen we filosofische kanttekeningen bij de neurohype.

5 Masterclasses Voor 5 en 6 vwo ers organiseren verschillende universiteiten masterclasses over actuele onderwerpen uit de verschillende disciplines. Het gaat om hoorcolleges, practica en werkcolleges. Een masterclass duurt vaak twee dagen. Op sites van de verschillende universiteiten vind je hier meer over. Kom je er niet uit? Vraag de decaan of je vakdocent. Biologie: alle leerlingen van V6 doen mee met de Biologie Olympiade. De gastles van een wetenschapper over neurologie is een vast onderdeel van het programma. Zie Muziek: in V5 maken leerlingen die muziek in hun pakket hebben een compositie voor 'de Ereprijs', een professioneel orkest, dat die werken ook uitvoert. Voorbeelden zijn: Voor aardrijkskunde: Langs de rand van de ijskap aan de VUA. Voor natuurkunde: Het mysterie van de tijd aan de VUA. Voor geschiedenis: Rome van oudheid tot nu, in beeld en tekst aan de RU. Voor wiskunde: Kettingbreuken aan de UU. Masterclass, webklas en bijbaan "Naast school heb ik een bijbaan in de IT, ik maak apps. Dat houdt voor mij in dat ik naast school een baan heb, maar ook constant extra moet leren. Ik heb in Delft een masterclass gedaan over iets wat redelijk met mijn werk te maken had en op dit moment doe ik twee online webklassen over Kunstmatige Intelligentie en Machine Learning. Ik vind het ontzettend leuk om dit te doen en doordat ik veel dingen meteen toe kan passen op mijn werk, geeft het ook direct een zichtbaar resultaat." JFC-debat: in de bovenbouw van het vwo kunnen leerlingen leren debatteren en meedoen aan debatwedstrijden. Tijdens de debaturen oefenen we de theorie van het debatteren en in debatwedstrijden laten we dat zien in de praktijk. Debatvaardigheden worden in de samenleving steeds belangrijker en door te debatteren op het JFC kun je daar nu al je voordeel mee doen! Bewegingsonderwijs: je kunt je voorbereiden op deelname aan Mission Olympic op de vrijdagmiddagen. Zie Robbert van Ginkel (oud-leerling) YES-USE Op dit moment doe ik mee aan het Young Economic Students Utrecht School of Economics. Hierbij volg ik een jaar lang elke woensdagmiddag hoor- en werkcolleges. Erg leuk dat ik hier gewoon als eerstejaars student behandeld word. Wij krijgen gewoon dezelfde tentamens. Ook het Engels valt reuze mee. Ik merk wel dat je hier wel echt gemotiveerd voor moet zijn omdat het veel tijd kost. Ik heb gehoord dat het meedoen aan dit project kan betekenen dat je sneller toegelaten wordt bij een vervolgstudie waar een selectieprocedure bij hoort. Daarbij heb ik nu ook een hele nieuwe vriendengroep ontwikkeld over heel Nederland verspreid. Nu is het telkens wachten tot het weer woensdag is. Carmen Koetsier (oud-leerling) Klassieke talen: de leerlingen die klassieke talen volgen, wonen speciale colleges bij aan de Universiteiten van Amsterdam en Nijmegen en kunnen meedoen aan de Gymnasium Olympiade. Wiskunde: voor onze wiskundeknobbels zijn er de volgende wedstrijden! klas > Kangoeroewedstrijd: Klas 3 (h/v) t/m > Finale: V /01-13 > Wiskunde Olympiade: V > Het Wiskundetoernooi: V6 (allen) > Wiskunde B-dag: V6 (allen) > Wiskunde A-lympiade: Beeldende vakken: leerlingen die beeldende vakken volgen krijgen les van een kunstenaar die begeleidt bij het portretschilderen. Ze werken aan een zelf gekozen thema of maken schilderijen bij de 'Ereprijscomposities'.

6 Profielwerkstuk Je kunt je laten begeleiden door een wetenschapper bij het maken van je profielwerkstuk. Alice Bos vertelt hoe zij dat heeft ervaren. Imagine! Dat is het centrale begrip van mijn profielwerkstuk. Ik wilde geen standaard pw, maar iets meer. Misschien ook wel iets meer uitdaging en dat is zeker gelukt. Imagine betekent veel zelfstandigheid, maar ook veel samenwerking en daarnaast heb je veel contact met de wetenschapper die je begeleidt. Daarnaast kun je ook je medemens helpen. Je gaat namelijk een probleem in de derde wereld oplossen en misschien wordt jouw idee wel uitgevoerd! Voor meer informatie: Alice Bos (oud-leerling) V4 Campusmiddag Nijmegen In het voorjaar gaan de leerlingen van V4 op bezoek bij de Radboud Universiteit in Nijmegen voor een eerste kennismaking met het academisch onderwijs. Studenten vertellen over hun ervaringen, wijzen op het belang van een goede oriëntatie, geven voorbeelden van het onderwijsprogramma en leggen kort uit wat de kosten zijn. Verder krijgen de leerlingen een compleet college aangeboden om zo te ervaren wat 'college lopen' inhoudt. Als afsluiting volgt er een rondleiding over de campus. 6 code kreeg je toegang tot een digitale leeromgeving. Daar werd steeds nieuwe informatie 15 Vecon Business School Dit cursusjaar ( ) starten we met de VECON BUSINESS SCHOOL in de bovenbouw van het JFC. Enkele jaren geleden is de Vereniging van leraren in de economisch-maatschappelijke vakken (VECON) begonnen met de ontwikkeling van de VECON BUSINESS SCHOOL. Een school is een VECON BUSINESS SCHOOL als de school een profiel heeft dat gebaseerd is op de economische vakken (Economie en Management & Organisatie) Online Proefstuderen/Webklassen Benieuwd hoe het onderwijs aan de universiteit of het HBO eruitziet? Als je alvast een voorproefje wilt nemen op studeren, dan kun je een Webklas volgen: een introductiecursus op internet die je thuis of op school kunt volgen. Zo kun je erachter komen of je een bepaalde studie interessant vindt. Na afloop ontvang je bij voldoende resultaat een certificaat met vermelding van het aantal bestede studie-uren. Dit geldt als handelingsdeel voor LOB. Wil je meer weten of wil jij jezelf voor een webklas aanmelden? Kijk dan bijvoorbeeld op en vele andere instellingen. Onder de link voorlichtingsactiviteiten op de sites van de universiteiten of HBO vind je meestal dergelijke programma s. Lukt het niet? Vraag bij de decaan. Proefstuderen op internet Bij het proefstuderen heb ik gemerkt dat je veel van een studie komt te weten. Je doet het op internet waardoor je iets minder contact hebt met anderen, maar je kan wel lekker zelf indelen wanneer je wat doet. Ik heb twee jaar geleden meegedaan aan de webklas geneeskunde van de UvA. Met een gepubliceerd. Wanneer je dacht dat je de nieuwe informatie goed beheerste, kon je de opdrachten maken. De score van je opdrachten werd bijgehouden en wie na vier weken een bepaald aantal punten had gehaald, kreeg een certificaat thuisgestuurd. Via een soort forum kon je ook discussiëren met andere deelnemers en docenten. Het was dus heel makkelijk om een vraag te stellen als je ergens mee zat of als je iets niet snapte. De opdrachten gingen allemaal over één bepaald onderwerp. Bij ons was dat Cystic Fibrosis (taaislijmziekte). De meeste deelnemers zaten in de vijfde of zesde klas. Toen ik meedeed zat ik in de vierde klas, maar als je gewoon je best deed, was het goed te doen. Je moet er wel rekening mee houden dat je er toch wel ongeveer twee uur per week mee bezig bent. Ik vond het leuk om mee te doen aan de webklas. Ik heb echt veel nieuwe dingen geleerd over CF. Het voordeel van een webklas is trouwens ook dat je ermee aan de slag kunt waar en wanneer je maar wilt. Als je opdracht aan het eind van de week maar af is! Marieke Stolk (oud-leerling)

7 JFC10083 BovenBouw Brochure -13_JFC10026 Brochure A :45 Pagina 7 Aanbod via Universiteiten Technische Universiteit Delft De Technische Universiteit Delft biedt speciale onderzoeksprogramma s aan voor ambitieuze leerlingen: Radboud Universiteit Nijmegen Onder vind je het programma voor talenten. Wageningen Universiteit Deze universiteit biedt veel mogelijkheden dankzij het Food Valley Scholennetwerk VO-WU convenant: o.a. DNA-practicum, veldwerkdag voor Aardrijkskunde en hulp bij het maken van een Profielwerkstuk. Utwente 14 Junior TU Delft Vijf vrijdagen ben ik naar Delft geweest om hoorcolleges en werkcolleges te krijgen. Dit allemaal om uiteindelijk in een groepje een technisch project uit te werken, dat in mijn geval een drijvende stad was. Ik merkte dat het een erg ontspannen sfeer was en dat ik toen pas echt goed een beeld van de technische universiteit gekregen heb. Ook een pluspunt is dat je wordt toegelaten aan de hand van motivatie. Dit helpt vaak later om ook te worden toegelaten bij decentrale selecties. Carmen Koetsier (oud-leerling) en gericht is op het ontwikkelen van ondernemerskwaliteiten bij leerlingen, zoals ondernemend gedrag en ondernemerschap. Leerlingen met het vak Management & Organisatie in de bovenbouw maken kennis met het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven door het volgen van gastlessen en gastcolleges en het bezoeken van hogescholen, universiteiten en bedrijven. Ook ontwikkelen de leerlingen competenties die goed aansluiten bij de wensen van vervolgopleidingen en ondernemingen, zoals zelfvertrouwen, creativiteit, vakkennis, zelfverantwoordelijk leren, etc. Tenslotte kunnen leerlingen een module Boekhouden of Marketing afsluiten met een erkend diploma. Alle leerlingen in vwo 4 met Management & Organisatie in hun pakket volgen vanaf dit cursusjaar de VECON BUSINESS SCHOOL. Volgend cursusjaar starten we in havo 4. Cambridge English Als je meer uitdaging zoekt voor Engels dan kun je in V4 en V5 het vak Cambridge English volgen. Om in aanmerking te komen, moet je wel de toelatingstoets in klas 3 halen. Aan het einde van V5 doe je het officiële Cambridge-examen voor het certificate of Advanced English. Als je dit examen haalt, krijg je een certificaat waarmee je kunt aantonen dat je Engels op zeer hoog niveau (hoger dan V6) beheerst. Dit staat niet alleen prachtig op je CV, maar het kan je ook helpen bij de toelating tot een internationaal gerichte studie en het zal je zeker helpen bij het lezen van de Engelse boeken die je bij veel studies tegen zult komen. Cambridge Engels helpt je om je Engels naar een veel hoger niveau te tillen. Vooral wordt Engels veel natuurlijker voor je doordat we veel Engels praten en ingaan op dingen die je tijdens je normale les Engels niet zal krijgen. Ik vind Cambridge Engels leuker dan normaal Engels, omdat het bij CE meer gaat om de inhoud van schrijfwerk of spraak en niet alleen om de grammatica. Cambridge is een lastig en uitdagend vak. Je moet vooral heel veel thuis doen, dus je bent veel tijd aan huiswerk kwijt. De lessen zijn wel heel leuk en natuurlijk wordt je Engels veel beter. Cambridge leerlingen lish ge Eng d i r b m Ca rld the wo tion in a ic f li a qu English aluable v t s o The m 7

8 JFC10083 BovenBouw Brochure -13_JFC10026 Brochure A :45 Pagina 8 Academische Week V5 Taalkunde Olympiade Tomeloze nieuwsgierigheid leidt tot een fontein van nutte en onnutte kennis, het is een grote kunst het verschil tussen beide te onderkennen. De Taalkunde Olympiade is bedoeld voor leerlingen uit 4, 5 en 6 vwo die geïnteresseerd zijn in taal én logica. Je krijgt opgaven over de meest uiteenlopende oude en moderne talen en schriftsoorten, zoals spijkerschrift, oud-duits of modern Hebreeuws. De Taalkunde Olympiade wordt jaarlijks georganiseerd door de universiteit van Leiden en dient als voorronde voor de Internationale Taalkunde Olympiade. Heb jij interesse? Informeer bij je talendocent. De Academische Week in V5 is een voorproefje van wat jou te wachten staat als je gaat studeren: colleges, disputen, studentenfora, congressen en symposia. Uiterst waardevol voor je vorming als wetenschapper en als beroepsbeoefenaar. De onderdelen tijdens de eerste Academische Week varieerden van een groot college over biotechnologie tot een kleine workshop Spaans of experimenteren in het DNA-lab. Een keur van sprekers, workshopleiders en hoogleraren kwam naar het JFC en wist de week tot een groot succes te maken. De leerlingen konden naast de verplichte onderdelen ook hun eigen keuzes maken binnen het programma. We kijken terug op een hele uitdagende en waardevolle week waarin de V5-leerlingen kennis hebben gemaakt met veel verschillende vervolgstudies. Het oefenmateriaal van de Taalkunde Olympiade is een ontzettend grote uitdaging. Het is vaak lastig om de oplossing te vinden, maar als je goed en vooral logisch nadenkt kom je er altijd wel. Het is dus niet zodanig moeilijk dat je al snel de neiging krijgt om op te geven. Het zijn leuke opdrachten en je behandelt ook interessante talen - zoals Chinees en Arabisch - maar ook talen die wereldwijd maar 2000 mensen spreken. De talen worden in korte, verschillende, maar ook ingewikkelde opdrachten verwerkt en in het antwoordenboek staan niet alleen de antwoorden, maar er staat ook hoe ze aan die antwoorden zijn gekomen. Kortom, het is zeker het proberen waard! Jan Dekker en Lukas van Elten (V5) 8 13

9 JFC10083 BovenBouw Brochure -13_JFC10026 Brochure A :45 Pagina 9 12 Vakken Wanneer Nationale Internationale Aardrijkskunde 11 t/m 15 maart 2013 eind april 2013 voorbereidingsdag 5 t/m 7 juni 2013 Biologie 4 t/m 15 maart 2013 ook BOJ 22 t/m 26 april t/m 12 juni 2013 Wageningen University eindronde BOJ: laatste weekend van mei 2013 Informatica vanaf 15 september 2012 tot 15 januari 2013 een zaterdag in maart 2013 TU Twente juni 2013 TU Eindhoven Natuurkunde 14 januari t/m 1 februari april 2013 Rijksuniversiteit Groningen 5 t/m 12 juni 2013 Rijksuniversiteit Groningen Scheikunde 30 januari t/m 6 februari t/m 14 april t/m 12 juni 2013 SABIC Sittard/Geleen Wiskunde 21 t/m 31 januari maart 2013 diverse universiteiten september 2013 TU Eindhoven IJSO 3 t/m 9 april 2013 EUSO november/december 2012 op de universiteiten/ hogescholen Sterrenkunde Olympiade info v.a. jan 2013 Taalkunde Olympiade datum nog niet bekend Deutscholypiade.nl voorrondes: Leiden (09/11), Groningen (23/11) en Nijmegen (30/11). Filosofie Olympiade 15 & (16) feb 2013 Duurzaamheid Olympiade (INESPO) datum nog niet bekend BBC Awards (writing and speaking) datum nog niet bekend 21 juni 2013 HAN 25 en 26 januari 2013 Rijksuniversiteit Groningen Finale: een vrijdag in maart tot 25 maart 2013 in Luxemburg Academische Week Workshops 2012 Biotechnologie Saxofoon spelen Spaans Sterrenkunde Taalontwikkeling Criminologie Theologie Politicologie Natuurwetenschappen Kennisleer BuZa DNA-lab Marketing en Webanalyse Theater 9

10 Rooster op maat (V5) Je vliegt door de leerstof heen en eigenlijk staat er voor jou weinig nieuws in. Toch moet je alle lessen volgen en alle opdrachten maken, wat niet erg bevorderlijk is voor je studiemotivatie. Daarom biedt het JFC de mogelijkheid om in bepaalde situaties het studieprogramma aan te passen. Olympiades De organisatie van verschillende olympiades biedt leerlingen de mogelijkheid om hun beste kunnen te toetsen aan vraagstukken op een excellent niveau. Mocht je hier nog vragen over hebben, vraag het gerust aan de betreffende vakdocent. Dat kan op verschillende manieren: Ben je zo goed in vak A dat je de lesstof ook met een uurtje minder in de week gemakkelijk aan kunt en moet je blokken om voor vak B alles op tijd in orde te krijgen? In dat geval is het de moeite waard om, in overleg met jouw mentor en de betrokken docenten, te kijken of je binnen jouw rooster iets meer ruimte kunt krijgen ten gunste van vak B. Scoor je over de hele breedte goed, maar is het tempo waarin de stof doorlopen wordt i.v.m. het klassikale lessysteem voor jou aan de lage kant? In dat geval kan er gekeken worden of er onder bepaalde voorwaarden binnen je rooster ruimte is voor een plusprogramma. De inhoud van zo n programma kan bestaan uit zaken die niet direct tot de examenstof behoren, maar waarin jij geïnteresseerd bent en/of die belangrijk kunnen zijn voor jouw vervolgopleiding Binnen het JFC zijn er mogelijkheden maar ook daarbuiten: universiteiten bieden diverse cursussen/trainingen aan, bestemd voor díe leerling die meer kan en meer wil. Op deze manier wordt de studie voor jou interessanter en uitdagender en krijg je de kans je zelfstandigheid te vergroten. Dat is geen klassikaal gebeuren, maar maatwerk, gericht op de individuele leerling. Iemand zoals jij dus? F. Gombert & M. de Graaf Wij doen al een paar jaar mee aan de Kangoeroewedstijd en de Wiskunde Olympiade (beide wiskundewedstrijden). Je krijgt dan allemaal wiskundepuzzeltjes. Wij vinden het leuk om deze puzzeltjes op te lossen. Het is anders dan de wiskunde op school en het is een echte uitdaging. Het leuke van de Wiskunde Olympiade is dat er meerdere rondes zijn. Vorig jaar kwamen we door de eerste en de tweede ronde en we kwamen toen zelfs in de finale: een hele leuke ervaring. We krijgen nu ook af en toe een uitnodiging voor een andere wiskundewedstrijd. Zo doen we nu bijvoorbeeld ook mee aan een adventskalender, waarbij je iedere dag één pittige opgave krijgt. Soms kun je leuke prijzen winnen. Zo heb ik (Diane) al een paar leuke spelletjes gewonnen van smartgames. Maar naar een volgende ronde mogen is al een prijs op zich. Je mag dan naar een universiteit op een schooldag en je hebt dan echt een hele leuke dag. Toen we in de finale zaten van de Wiskunde Olympiade hebben we ook trainingsmiddagen gehad, dat was erg leerzaam en gezellig. Dus meedoen aan een olympiade of andere wedstrijd is naar onze mening echt een aanrader. Diane Schoenmaker en Monique Huveneers (V6) Ik heb samen met Henri en Carmen twee jaar achter elkaar meegedaan aan de EUSO (European Union Science Olympiad). Een dag lang moesten we practica en theorie opdrachten maken die met de vakken scheikunde, natuurkunde en biologie te maken hadden. Ik vond het beide jaren een heel leuke en leerzame ervaring. Omdat je de hele dag met elkaar aan een aantal opdrachten werkt, leer je goed samenwerken. Het is heel gezellig om met een paar vrienden te doen en omdat het een wedstrijd is word je automatisch fanatiek! Eva Kool (oud-leerling)

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo Altijd in beweging www.develsteincollege.nl Welkom op het DevelsteinCollege Het DevelsteinCollege, vestiging Develsingel, is een brede,

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

Ben jij de ingenieur van de toekomst?

Ben jij de ingenieur van de toekomst? Ben jij de ingenieur van de toekomst? Alles wat je wilt weten over studeren aan de Technische Universiteit Eindhoven Maak je dromen waar! Ontdek het Bachelor College Collegejaar 2015/2016 Smart mobility

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Kijkje in de. school. CSG Liudger, havo/vwo-locatie Raai. Alpha - Bèta - Gamma. Techniek De Toekomst. Engels als tweede taal

Kijkje in de. school. CSG Liudger, havo/vwo-locatie Raai. Alpha - Bèta - Gamma. Techniek De Toekomst. Engels als tweede taal Kijkje in de school CSG Liudger, havo/vwo-locatie Raai 7 Techniek = De Toekomst 13 Engels als tweede taal 15 Alpha - Bèta - Gamma Ook voor CSG Liudger verzorgen wij duurzame oplossingen voor licht, lucht,

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

STRETCHEN: de lat hoger leggen

STRETCHEN: de lat hoger leggen STRETCHEN: de lat hoger leggen Verslag van een Praktijkgericht Onderzoek in het kader van de Opleiding leraar VHO wiskunde (code 68516), Universiteit Utrecht. Ir. G.M.J.M. (Tinus) Coppens (studentnr. 3727602)

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs?

Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs? Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs? > Een initiatief van AcademicTransfer en Battle of Concepts Inspiratiebundel Gebaseerd op 98 voorstellen van studenten en pas afgestudeerden met 79

Nadere informatie

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo Naar het vmbo A De platforms beroepsvoorbereidende programma s in het vmbo hebben de krachten gebundeld in de Stichting Platforms VMBO (SPV). Voor al uw vragen

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Onderzoeksrapport in het kader van de pilot Economie binnen het project Flexibilisering aansluiting MBO-HBO T. Luken I. Newton Amsterdam: NOA/VU februari

Nadere informatie

IMAD EL KAKA WIE OPEN STAAT VOOR VERANDERING, GAAT SNELLER VOORUIT.

IMAD EL KAKA WIE OPEN STAAT VOOR VERANDERING, GAAT SNELLER VOORUIT. SUCCES INSPIREERT HAROEN EN ROY HOUDEN VAN BELEGGEN GBSC DANKZIJ COACH DOOR MET STUDIE OUDERS IN BEELD DE MOEDER VAN CHANTÉ FLEMING CITYCOLLEGE INTERVIEW MET RECTOR WILLEM VONK EIGEN INITIATIEF GREGORY

Nadere informatie

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde De alumni van Natuurkunde vertellen Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Van de afgestudeerde natuurkundigen

Nadere informatie

twente academy basis voor talent

twente academy basis voor talent Brochure 2013-2014 PRE-UNIVERSITY twente academy basis voor talent Aansluiting en keuze ondersteuning voor scholieren Scholing en professio nalisering voor docenten COLOFON Universiteit Twente Drienerlolaan

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

SCHOOLBAAN. magazine. lanceert. onderwijs. vertellen. sterke nadruk op. schoolbaan pakkend. eigen app. hoort bij het vak.

SCHOOLBAAN. magazine. lanceert. onderwijs. vertellen. sterke nadruk op. schoolbaan pakkend. eigen app. hoort bij het vak. SCHOOLBAAN magazine Jaargang 5 nummer 10 2013 sterke nadruk op onderwijs schoolbaan pakkend vertellen hoort bij het vak lanceert eigen app het talent Een keeper mag geen fouten maken 2 Kas Vaneman (14)

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

werk & carrière Op weg naar je droombaan Leuk werk moet je zelf creëren Goed idee? Wacht niet te lang Wees gepast brutaal

werk & carrière Op weg naar je droombaan Leuk werk moet je zelf creëren Goed idee? Wacht niet te lang Wees gepast brutaal werk & carrière Een uitgave van LOI Hogeschool over arbeidsmarkt en carrièrekansen jaargang 4 2012 8 Op weg naar je droombaan Leuk werk moet je zelf creëren Filmmaker/presentatrice Fidan Ekiz Goed idee?

Nadere informatie

Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst een vraag?

Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst een vraag? Lerarenreeks 1 Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst een vraag? Hoe leraren nieuwsgierigheid kunnen benutten voor onderzoek en beweging op school Suzanne Verdonschot Mara Spruyt Marieke Dresen Ruud

Nadere informatie

Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING.

Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING. ABACUS SGA Stedelijk Gymnasium Arnhem Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS REDACTIONEEL mogelijkheid in schoolteams te hockeyen en te roeien. Of er leerlingen dan wel docenten van het

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie