CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure"

Transcriptie

1 CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure

2 CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers Lommel Tel: Fax: GO! Middenschool: GO! Atheneum: website: ELKE SCHOOLDAG ma, din, don, vrij: van u tot u (woensdag tot u) of na afspraak TIJDENS DE OPENDEURDAG TIJDENS EEN VAN DE INFODAGEN TIJDENS DE VAKANTIE van 1 juli t.e.m. 3 juli en van 17 augustus t.e.m. 31 augustus: van u tot u en van u tot u (uitgezonderd op zaterdag en zondag) woensdag van u tot u of na afspraak

3 voorwoord Met deze infobrochure nodigen wij u van harte uit om kennis te maken met onze campus die een brede waaier aanbiedt van diverse studiedomeinen in verschillende studierichtingen. De middenschool beslaat de eerste 2 jaren (de eerste graad) van het secundair onderwijs. Deze eerste graad vormt de belangrijke overgangsperiode tussen het basisonderwijs met zijn gemeenschappelijke vorming en de tweede en derde graad van het secundair onderwijs waarin de persoonlijke, gerichte studiekeuze de bovenhand krijgt. De taak van de middenschool is dan ook tweeledig: enerzijds bieden we een ruime basisvorming aan voor alle leerlingen, anderzijds krijg je ook kansen om je eigen talenten te ontdekken via belangstellingsuren in het eerste jaar en verkennende opties in het tweede jaar. De middenschool is een perfecte voorbereiding op jouw aansluitende studieloopbaan, met name de tweede en derde graad, in het GO! Atheneum. Zoals de naam van onze campus (Mercurius Romeinse handelsgod) doet vermoeden, ligt het accent op het studiedomein Economie (Economie / Talen / Handel / Verkoop) en Techniek (Wetenschappen / Informatica / Schilder- en decoratietechnieken / Elektrische Installaties). Een campus is echter zoveel meer dan een opsomming van studierichtingen, vakken en lessen. Het is ook een ontmoetingsplaats voor jongeren die samen leren, ontdekken en groeien naar volwassenheid. Samen willen we als campus jongeren begeleiden in dit leerproces en hen alle mogelijke kansen aanreiken. Samen willen we op zoek gaan naar hun talenten en deze zo optimaal mogelijk proberen te ontplooien. Onze campus staat voor kwaliteitsonderwijs waarin de leerling centraal staat, een doorgedreven leerlingbegeleiding en een gezond tuchtbeleid. Elke leerling is voor ons een bijzonder individu met eigen interesses, talenten en ambities. Daarom dragen wij de waarden van het GO! hoog in het vaandel: mondigheid, intellectuele nieuwsgierigheid, sociale bewogenheid, rechtvaardigheid, respect, gelijkwaardigheid, openheid en zelfstandigheid. Het bruist van activiteit op onze campus door de talloze projecten, initiatieven en uitstappen. Leerlingen maken samen mee school. Er is ook een leerlingenraad die tijdens middagpauzes activiteiten opzet zoals sport, spel, muziek en toneel. Onze campus biedt ruimte aan jongeren om zich goed te voelen op de campus en laat jongeren aanvoelen dat ze echt meetellen en het verschil maken. Ga zelf op ontdekking in deze infobrochure: je vindt er heel wat informatie over onze schoolwerking. C. Cuyvers en D. Schoofs Directie GO! Middenschool en Atheneum Mercurius

4 Je kiest voor campus Mercurius Je kies voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Je kiest voor KENNISVERWERVING maar ook voor Mondigheid Het is van het grootste belang dat kinderen van jongs af hun eigen ideeën en standpunten helder leren verwoorden en verdedigen, zodat zij kunnen opkomen voor zichzelf en voor anderen. Intellectuele nieuwsgierigheid Jongeren zijn van nature leergierig. Wij stimuleren die intellectuele nieuwsgierigheid en reiken de middelen en vaardigheden aan voor een vol en boeiend leven. Sociale bewogenheid De samenleving heeft geen behoefte aan onverschillige bollebozen, maar aan mensen met een hart voor anderen. De ontwikkeling van het geweten, van een rechtvaardigheids- en verantwoordelijkheidsgevoel krijgt bij ons de volle aandacht. Rechtvaardigheid Het inzicht dat in de samenleving niet iedereen dezelfde kansen krijgt, is de basis van elke vorm van solidariteit! Wij leren jongeren oog hebben voor de werkelijkheid en de bestaande maatschappelijke ongelijkheden en scherpen hun zin voor sociale rechtvaardigheid aan. Openheid Door ons pluralistisch karakter leren jongeren beter omgaan met andere meningen en overtuigingen en worden vooroordelen in de kiem gesmoord. Openheid en respect voor andere opvattingen en culturen zijn, zeker met het oog op de toekomst, van essentieel belang. Zelfstandigheid Wij vormen geen meelopers, maar jonge mensen met pit en een behoorlijke dosis zelfvertrouwen. Jongeren zelfstandig leren denken en beslissingen nemen is een uitdaging die een totale inzet vergt. Wij schrikken er niet voor terug. Begeleiding Elke leerling is uniek, elke leerling is bij ons een VIP. Elke jongere heeft zijn capaciteiten en talenten. Ons studieaanbod biedt mogelijkheden op alle niveaus, op dezelfde campus. Daarnaast staat een team van groene leerkrachten klaar om naar leerlingen te luisteren: problemen thuis, studieproblemen, problemen met vrienden of vriendinnen, we zoeken samen naar een oplossing. Gelijkwaardigheid Wij gaan er niet alleen van uit dat alle mensen gelijkwaardig zijn, maar streven er ook naar om discriminatie in de praktijk uit te sluiten. De gelijke behandeling van mannen en vrouwen, een ideaal dat in onze samenleving nog steeds niet is gerealiseerd, is bij ons een feit. 4

5 Algemeen overzicht studieaanbod Middenschool + Atheneum 1 ste GRAAD 2 de GRAAD 3 de GRAAD a-stroom b-stroom algemeen so technisch so beroeps so algemeen so technisch so beroeps so 1 ste jaar 3 de jaar 5 de jaar Latijn Gemeenschappelijk pakket Latijn (wiskunde) Handel Kantoor Latijn-Wiskunde Informaticabeheer Kantoor Techniek Latijn (moderne talen) Schilderwerk en decoratie Latijn-Moderne talen Handel Schilderwerk en decoratie Wetenschappelijk werk + Sport Wetenschappen (wiskunde) Elektrische installaties Wetenschappen-Wiskunde Elektrische installaties Wiskunde + Talen Economie (wiskunde) Economie-Wiskunde a-stroom beroepsvoorbereidend leerjaar Economie (moderne talen) Economie-Moderne talen 2 de jaar 4 de jaar 6 de jaar Latijn Decoratie + Verzorging en voeding Latijn (wiskunde) Handel Kantoor Latijn-Wiskunde Informaticabeheer Kantoor Economische voorbereiding Decoratie + Kantoor en verkoop Latijn (moderne talen) Schilderwerk en decoratie Latijn-Moderne talen Handel Schilderwerk en decoratie Wetenschappelijke voorbereiding Decoratie + Elektriciteit Wetenschappen (wiskunde) Elektrische installaties Wetenschappen-Wiskunde Elektrische installaties Wetenschappelijke voorbereiding + Sport Elektriciteit + Kantoor en verkoop Economie (wiskunde) Economie-Wiskunde Wetenschappelijke voorbereiding + Techniek Kantoor en verkoop + Verzorging en voeding Economie (moderne talen) Economie-Moderne talen universitair onderwijs hoger onderwijs arbeidsmarkt 7 de jaar Kantooradministratie en gegevensbeheer arbeidsmarkt hoger onderwijs 5

6 MIDDENSCHOOL MERCURIUS bewust kleinschalig maar met grote troeven 6

7 Onze troeven in de eerste graad ENGELS vanaf het 1ste jaar Engels is een van dé wereldtalen en daar spelen we graag op in door onze leerlingen van de a-stroom, 2 lesuren per week, Engels aan te bieden vanaf het 1ste jaar. LEREN LEREN Wij bieden een extra lesuur Leren Leren aan in het 1ste jaar. Tijdens dit lesuur leren de leerlingen stapsgewijs hoe ze leerstof en oefeningen best kunnen verwerken: Hoe maak je een samenvatting? Hoe leer je een woordenlijst van buiten? Hoe oefen je best op lezen en uitspraak? Hoe pak je de examens aan?... Na een half schooljaar wordt Leren Leren ingeruild voor ICT. Hierbij maken de leerlingen kennis met de basis van Word, Excel en PowerPoint. Mindmapping en bewust leren omgaan met internet kennen hier o.a. hun plaats. ONTSPANNING Tijdens de middagpauzes organiseren wij, onder begeleiding van onze leerkrachten, allerhande ontspannende activiteiten: voetbal op school milieu op school dans op school muziekgroep toneel op school woensdagnamiddag: diverse sportactiviteiten Door deel te nemen aan een of meerdere van deze activiteiten kunnen de jongeren zich uitleven, leren ze bij en ontwikkelen ze diverse vaardigheden en attitudes. SCHOOLBIB / TAALKLAS We hebben een eigen, vrij uitgebreide schoolbibliotheek. Fragmenten van boeken worden voorgelezen, samen wordt er gezocht naar geschikte lectuur, boeken kunnen ontleend worden. In de taalklas kan er gewerkt worden aan opdrachten voor de leesrace (eta- lage bib maken, boekentipborden en nieuwe covers van boeken ontwerpen, ). Leerlingen kunnen ook naar de taalklas komen om talig bezig te zijn (gedichten schrijven, taken maken, ). Leerlingen die deelnemen aan presentaties en wedstrijden zijn meer dan welkom in de taalklas om te oefenen voor hun voordracht of presentatie. WEDSTRIJDEN Jaarlijks nemen wij deel aan verschillende wedstrijden: Gedichtenwedstrijd Poëziewedstrijd JuniorJournalist Sportwedstrijden Wiskunde Kangoeroe Zeer regelmatig vallen wij in de prijzen. STUDIEBEGELEIDING Wij geven onze leerlingen de kans om op maandag en/of dinsdag en/of donderdag, telkens van u tot u, taken en opdrachten te maken of toetsen voor te bereiden op school. Met vragen kunnen ze altijd terecht bij de begeleidende leerkracht. Bij mindere resultaten worden er, in samenspraak met de leerling, ouders en betrokken leerkracht, ook individuele remediëringslessen aangeboden. OPEN LEERCENTRUM Tijdens de middagpauze op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de leerlingen terecht in het open leercentrum. Het open leercentrum is uitgerust met een groot aantal laptops. Leerlingen hebben hier de kans om hun Smartschool na te kijken, te werken aan taken en opdrachten, informatie te zoeken op het internet en toetsen bij te maken, er is zelfs de mogelijkheid om taken af te drukken. Dit alles onder het toezicht van een begeleidende leerkracht. 7

8 BINNENKLASDIFFERENTIATIE Leerverschillen zijn inherent aan elke klaspraktijk. Om positief om te gaan met deze verschillen binnen de klas en iedere leerling in de klas maximale leerkansen te bieden, is binnenklasdifferentiatie een must. Leerlingen die het moeilijker hebben met een vak worden bijgewerkt, leerlingen op niveau leren extra vaardigheden aan zoals bv. zelfstandig werken, leerlingen die sterk scoren voor een vak worden extra uitgedaagd. Binnenklasdifferentiatie is op onze school geïntegreerd. LEERLINGENBEGELEIDING: de groene leerkracht De groene leerkrachten fungeren als vertrouwenspersoon en begeleiden de leerlingen bij hun studie door ze te motiveren, te helpen plannen, de studiemethode bij te schaven en aan een positieve resultaatsverwachting te werken. Ook met socio-emotionele problemen kunnen de leerlingen terecht bij onze groene leerkrachten. LEERLINGENBEGELEIDING: het CLB Het CLB ligt op dezelfde campus als de school. Je kan er zowel voor studieproblemen als voor persoonlijke moeilijkheden terecht. Een gespecialiseerd team, bestaande uit onder andere een psycholoog, een maatschappelijk werker en een verpleegster staat je met raad en daad bij. PARTICIPATIE Leerlingenraad De leerlingenraad bestaat uit enkele verkozenen. Deze treden op als de klasafgevaardigden, zodat de stem van alle leerlingen vertegenwoordigd is. Gemiddeld 1 keer per maand vergadert de leerlingenraad, onder begeleiding van 2 leerkrachten. Ideeën, suggesties en opbouwende kritiek worden kenbaar gemaakt. De directeur geeft feedback op elk verslag. Schoolraad/ouderraad Via deze raad hebben ook de ouders hun zegje op onze school. In vergadering met de directeur worden er allerhande initiatieven genomen en ideeën uitgewerkt. SMARTSCHOOL VOOR LEERLINGEN EN OUDERS Smartschool biedt voor zowel leerkrachten, leerlingen als ouders heel wat voordelen: eenvoudig en veilig communiceren via nieuwsberichten of het intern berichtensysteem; gemakkelijk uitwisselen van documenten, waardoor de leerlingen over een extra bron van studiemateriaal beschikken; extra materiaal aanbieden in de vorm van websites, filmpjes...; leerlingen kunnen hun klastaken thuis afwerken; leerlingen worden beter opgevolgd tijdens projecten; remediëringsmateriaal aanreiken; actualiteit in een vak integreren wordt nog makkelijker via het vaknieuws; verhoging van de betrokkenheid en inspraak via enquêtes; verloren uren in de studiezaal zijn verleden tijd: bij een voorziene afwezigheid kan de leraar een taak/opdracht op Smartschool plaatsen; leerlingen worden vaardiger in ICT (vereist in het hoger onderwijs en de huidige maatschappij); ouders kunnen de resultaten van taken, opdrachten en toetsen perfect opvolgen. CULTURELE ACTIVITEITEN Onze leerlingen wonen regelmatig tentoonstellingen, toneel- en filmvoorstellingen bij. BREED STUDIEAANBOD UITSTEL STUDIEKEUZE TOT 14 JAAR In de eerste graad bieden wij een breed studieaanbod aan met enkele keuzeopties in de a-stroom en beroepenvelden in de b-stroom. Leerlingen maken kennis met een groot aantal uiteenlopende vakken en kunnen op deze manier hun talenten en interesses ontdekken. De eigenlijke studiekeuze vindt pas plaats in het eerste jaar van de tweede graad. PROJECT ALGEMENE VAKKEN vanaf het 1ste jaar in de b-stroom Binnen PAV vervallen de klassieke grenzen tussen de vakken. Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en natuurwetenschappen worden niet apart gegeven, maar in overkoepelende projecten. 8

9 Voorbeeld: er wordt drie weken gewerkt rond het thema wonen. Hierbij zullen de leerlingen werken aan: woordenschat (vb. cement, nok, plamuren...) rekenvaardigheid (vb. hoeken meten, inhoud berekenen...) ruimtelijk inzicht (vb. plattegrond van een huis) aardrijkskunde (vb. open, halfopen en gesloten bebouwing, hoe worden huizen elders gebouwd...) geschiedenis (vb. hoe werden huizen vroeger gebouwd) PAV staat voor een geïntegreerde aanpak van basisleerstof en basisvaardigheden in herkenbare en bruikbare contexten. BINNEN- EN BUITENSCHOOLSE PROJECTEN Wij organiseren tal van binnen- en buitenschoolse projecten waarbij we naast kennisverwerking heel wat andere doelstellingen willen bereiken: inzicht sociale vaardigheden talenten ontdekken/ontwikkelen cultuur attitudes kritische ingesteldheid Jaarlijks terugkerende activiteiten/projecten: GWP Voor de eerste leerjaren A en B wordt er elk jaar een drie- tot vierdaagse GWP georganiseerd. GWP staat voor geïntegreerde werkperiode ; de traditionele vakken worden in projectvorm aangeboden rond een interessant thema, aansluitend bij de leefwereld van de jongeren. Diverse activiteiten vinden plaats op school, in het binnen- en buitenland. Bee Happy Bee Sweet Pesten kan bij ons echt niet! Daarom organiseren we jaarlijks het project Bee Happy Bee Sweet waarbij we de leerlingen bewust maken van de gevolgen van pesten. Ook voor de ouders is er een informatieve sessie. Niet enkel op deze dag maar gedurende het volledige schooljaar volgen we deze problematiek kort op en grijpen we in wanneer nodig. 9

10 Sponsorloop Jaarlijks organiseren we, in samenwerking met de basisschool en het Atheneum, een sponsorloop. De opbrengst gaat integraal naar een goed doel. De afgelopen jaren steunden we via deze activiteit een school in Nicaragua. Bedrijfsbezoeken Jaarlijks nemen onze leerlingen, afhankelijk van hun studierichting, deel aan diverse bedrijfsbezoeken. Minionderneming Elk schooljaar richten de leerlingen van het 2de jaar Economische voorbereiding een eigen minionderneming op. Stap voor stap doorlopen de leerlingen het leerproces: kiezen van een product, de eigenlijke productie, reclame maken, verkoopprijs bepalen, verkopen Maar ook: in groep samenwerken, taken verdelen, vertrouwen hebben in elkaar, elkaars capaciteiten erkennen, eigenlijk zoals een echt bedrijf functioneert! Dankzij dit project behalen de leerlingen vele eindtermen en verwerven ze heel wat vaardigheden. Andere Jaarlijks worden nog andere projecten georganiseerd in het kader van gezondheid, milieu op school en preventieve acties tegen drugs-, alcohol- en tabakgebruik. HOOG WELBEVINDEN We streven ernaar dat elke leerling zich goed voelt in zijn vel. Leerlingen die zich goed voelen, zijn gelukkiger en presteren beter. Dit bereiken we a.h.v. bovenvermelde troeven, onthaaldagen bij de start van het nieuwe schooljaar en integratiedagen. Wanneer een leerling zich toch niet goed voelt, wordt dit besproken met de groene leerkrachten en begeleiden we waar nodig. In het eerste jaar van de eerste graad wordt ook jaarlijks een enquête afgenomen om het welbevinden van de leerlingen te peilen. FACILITEITEN We beschikken over een eigen sporthal wat verre verplaatsingen overbodig maakt. We hebben frisse, kleurrijke en goed uitgeruste lokalen met de modernste multimedia. We hebben laptops en ipads ter beschikking. We beschikken over een zeer degelijk, draadloos netwerk op de volledige campus. Onze campus is veilig en afgesloten met een grote, overdekte en afgesloten fietsenstalling. Aan het begin van het schooljaar krijgt elke leerling een kluisje toegewezen. Op deze manier kan schoolmateriaal opgeborgen worden en vermijden we zware boekentassen. INTERNAAT We hebben een overeenkomst met het internaat De Immert, dat het vervoer tussen het internaat en de campus verzorgt. 10

11 Binnenklasdifferentiatie Ontspanning Project Algemene Vakken vanaf het 1ste jaar in de b-stroom Breed studieaanbod Taalklas Studiebegeleiding Internaat Leerlingenbegeleiding Culturele activiteiten Binnen- en buitenschoolse projecten Smartschool ENGELS vanaf het 1ste jaar Schoolbib Hoog welbevinden Uitstel studiekeuze tot 14 jaar Participatie Leren leren Faciliteiten Wedstrijden Open leercentrum 11

12 Overzicht van de eerste graad 1 ste GRAAD 2 de GRAAD 3 de GRAAD a-stroom b-stroom algemeen so technisch so beroeps so algemeen so technisch so beroeps so 1 ste jaar 3 de jaar 5 de jaar Latijn Gemeenschappelijk pakket Latijn (wiskunde) Handel Kantoor Latijn-Wiskunde Informaticabeheer Kantoor Techniek Latijn (moderne talen) Schilderwerk en decoratie Latijn-Moderne talen Handel Schilderwerk en decoratie Wetenschappelijk werk + Sport Wetenschappen (wiskunde) Elektrische installaties Wetenschappen-Wiskunde Elektrische installaties Wiskunde + Talen Economie (wiskunde) Economie-Wiskunde a-stroom beroepsvoorbereidend leerjaar Economie (moderne talen) Economie-Moderne talen 2 de jaar 4 de jaar 6 de jaar Latijn Decoratie + Verzorging en voeding Latijn (wiskunde) Handel Kantoor Latijn-Wiskunde Informaticabeheer Kantoor Economische voorbereiding Decoratie + Kantoor en verkoop Latijn (moderne talen) Schilderwerk en decoratie Latijn-Moderne talen Handel Schilderwerk en decoratie Wetenschappelijke voorbereiding Decoratie + Elektriciteit Wetenschappen (wiskunde) Elektrische installaties Wetenschappen-Wiskunde Elektrische installaties Wetenschappelijke voorbereiding + Sport Elektriciteit + Kantoor en verkoop Economie (wiskunde) Economie-Wiskunde Wetenschappelijke voorbereiding + Techniek Kantoor en verkoop + Verzorging en voeding Economie (moderne talen) Economie-Moderne talen universitair onderwijs hoger onderwijs arbeidsmarkt 7 de jaar Kantooradministratie en gegevensbeheer arbeidsmarkt hoger onderwijs 12

13 Studieaanbod eerste graad 1 ste jaar a-stroom Voor wie is het eerste leerjaar van de a-stroom geschikt? Leerlingen die het zesde leerjaar van het basisonderwijs met vrucht beëindigd hebben. Leerlingen die het eerste leerjaar in de b-stroom succesvol hebben gevolgd, mits advies van de klassenraad. Welke vakken krijg je? De leerlingen van het eerste leerjaar in de a-stroom krijgen een gemeenschappelijk basispakket van 28 lesuren. Daarnaast maken zij een keuze uit enkele opties van 4 lesuren. Onze school biedt ook een extra uur Leren Leren aan. Tijdens dit lesuur leren de leerlingen stapsgewijs hoe ze leerstof en oefeningen best kunnen verwerken: Hoe maak je een samenvatting? Hoe leer je een woordenlijst van buiten? Hoe oefen je best op lezen en uitspraak? Hoe pak je de examens aan?... Na een half schooljaar wordt Leren Leren ingeruild voor ICT. Hierbij maken de leerlingen kennis met de basis van Word, Excel en PowerPoint. Mindmapping en bewust leren omgaan met internet kennen hier hun plaats. Welke keuze past het best bij jou? Latijn Waren je resultaten in de basisschool zeer goed? Ben je geïnteresseerd in mythes, legendes, oude verhalen over goden, de levenswijze van de oude Romeinen, geschiedenis en andere culturen? Ben je daarnaast ook goed in het ontleden van zinnen en het kritisch lezen van teksten? Lijkt het jou leuk om een oude taal te leren? Kies dan zeker voor Latijn. Techniek Heb je de basisschool vlot doorlopen en heb je interesse voor techniek? Werk je graag met jouw handen? Steek je graag iets in elkaar? Heb je altijd al iets willen maken uit hout of metaal? Ben je benieuwd naar de werking van zonnepanelen en andere soorten groene energie? Programmeer je graag jouw eigen robot? Kies dan zeker voor Techniek. Wetenschappelijk werk + Sport Heb je de basisschool vlot doorlopen en heb je interesse voor wetenschappen? Doe je graag sport en ben je thuis vaak aan het sporten? Zeggen proefjes doen met planten en dieren je wel iets? Kies dan zeker voor Wetenschappelijk werk + Sport. Wiskunde + Talen Heb je de basisschool vlot doorlopen en wil jel een uitbreiding van wiskunde en talen? Ben je goed in rekenen? Ga jij graag een uitdaging aan bij wiskunde? Wil je een uitbreiding van Nederlands, Engels en Frans? Kies dan zeker voor Wiskunde + Talen. Wat kan je kiezen na het eerste jaar? Latijn Je kan alle basisopties van het 2de jaar kiezen. Techniek Je kan alle basisopties van het 2de jaar kiezen, met uitzondering van Latijn. Wetenschappelijk werk + Sport Je kan alle basisopties van het 2de jaar kiezen, met uitzondering van Latijn. Wiskunde + Talen Je kan alle basisopties van het 2de jaar kiezen, met uitzondering van Latijn. 13

14 LESSENTABEL 1STE GRAAD 1STE JAAR A-STROOM Godsdienst Zedenleer Nederlands Engels Frans Wiskunde Natuurwetenschappen Aardrijkskunde Geschiedenis Techniek Plastische opvoeding Muzikale opvoeding Lichamelijke opvoeding TOTAAL 5 u 4 u 5 u 1 u 1 u 1 u 1 u 28 u + 1 u extra Leren Leren/ICT 1 u TOTAAL 29 u + 1 keuze van 4 lesuren: Latijn Techniek (praktijk) Wetenschappelijk werk + Sport Wetenschappelijk werk Sport Wiskunde + Talen Uitbreiding wiskunde Uitbreiding Nederlands Uitbreiding Engels Uitbreiding Frans ALGEMEEN TOTAAL 4 u 4 u 4 u 4 u 1 u 1 u 1 u 1 u 33 lesuren per week 14

15 Studieaanbod eerste graad 1 ste jaar b-stroom Voor wie is het eerste leerjaar van de b-stroom geschikt? Leerlingen die graag hun handen uit de mouwen steken en een praktische opleiding willen. Leerlingen die aan het einde van het basisonderwijs geen getuigschrift ontvangen hebben. Welke vakken krijg je? De leerlingen van het eerste leerjaar in de b-stroom krijgen een gemeenschappelijk basispakket van 32 lesuren. Wat houdt het vak Project Algemene Vakken in? Binnen PAV vervallen de klassieke grenzen tussen de vakken. Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en natuurwetenschappen worden niet apart gegeven, maar in overkoepelende projecten. LESSENTABEL 1STE GRAAD 1STE JAAR B-STROOM Godsdienst Zedenleer PAV (Project Algemene Vakken) 13 u Frans Techniek 10 u Plastische opvoeding Muzikale opvoeding 1 u Lichamelijke opvoeding ALGEMEEN TOTAAL 32 lesuren per week Voorbeeld: er wordt drie weken gewerkt rond het thema wonen. Hierbij zullen de leerlingen werken aan: woordenschat (vb. cement, nok, plamuren...) rekenvaardigheid (vb. hoeken meten, inhoud berekenen...) ruimtelijk inzicht (vb. plattegrond van een huis) aardrijkskunde (vb. open, halfopen en gesloten bebouwing, hoe worden huizen elders gebouwd...) geschiedenis (vb. hoe werden huizen vroeger gebouwd) PAV staat voor een geïntegreerde aanpak van basisleerstof en basisvaardigheden in herkenbare en bruikbare contexten. Wat kan je kiezen na het eerste jaar? Je kan naar het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar, hierbij kies je een combinatie van twee beroepenvelden. Je kan ook instromen in het eerste jaar van de a-stroom, mits advies van de klassenraad. 15

16 Studieaanbod eerste graad 2 de jaar a-stroom Voor wie is het tweede leerjaar van de a-stroom geschikt? leerlingen die het eerste leerjaar in de a-stroom met succes hebben beëindigd en daarbij een A-attest hebben verkregen Welke vakken krijg je? De leerlingen van het tweede leerjaar in de a-stroom krijgen een gemeenschappelijk basispakket van 26 lesuren. Daarnaast maken zij een keuze uit enkele opties van 6 lesuren. Deze keuze is helemaal nog niet definitief. We willen de leerlingen in de middenschool laten proeven van een keuzeoptie om zo, in de tweede graad, een goede studiekeuze te maken. Welke keuze past het best bij jou? Latijn Volgde je in het eerste jaar latijn en behaalde je goede resultaten? Wens je een stevige basis voor verdere studies en een brede algemene ontwikkeling? Kies dan zeker voor Latijn. Economische voorbereiding Wil je een eigen minionderneming runnen? Wil je meer te weten komen over geld, kopen en verkopen? Wil je goed voorbereid zijn op economie in de tweede graad? Zie je het zitten om snel en blind te leren typen? Kies dan voor Economische voorbereiding. Wetenschappelijke voorbereiding Heb je interesse in de natuur en zijn levende wezens? Zeggen proefjes doen met planten en dieren je wel iets? Wil je meer weten over ecologie en experimenteren in onze MOS-tuin? Wens je goed voorbereid te zijn op wetenschappen in de tweede graad? Kies dan voor Wetenschappelijke voorbereiding. Wetenschappelijke voorbereiding + Techniek Heb je interesse in de natuur en zijn levende wezens? Zeggen proefjes doen met planten en dieren je wel iets? Ben je geïnteresseerd in techniek? Wens je goed voorbereid te zijn op wetenschappen in de tweede graad? Kies dan voor Wetenschappelijke voorbereiding + Techniek. Wetenschappelijke voorbereiding + Sport Heb je interesse in de natuur en zijn levende wezens? Zeggen proefjes doen met planten en dieren je wel iets? Doe je graag aan sport? Wens je goed voorbereid te zijn op wetenschappen in de tweede graad? Kies dan voor Wetenschappelijke voorbereiding + Sport. Wat kan je kiezen na het tweede jaar? Latijn Je kan alle studierichtingen van het derde jaar kiezen. Economische voorbereiding Je kan alle studierichtingen van het derde jaar kiezen, met uitzondering van Latijn. Wetenschappelijke voorbereiding Je kan alle studierichtingen van het derde jaar kiezen, met uitzondering van Latijn. Wetenschappelijke voorbereiding + Sport Je kan alle studierichtingen van het derde jaar kiezen, met uitzondering van Latijn. Wetenschappelijke voorbereiding + Techniek Je kan alle studierichtingen van het derde jaar kiezen, met uitzondering van Latijn. 16

17 LESSENTABEL 1STE GRAAD 2DE JAAR A-STROOM Godsdienst Zedenleer Nederlands Engels Frans Wiskunde Natuurwetenschappen Aardrijkskunde Geschiedenis Techniek Plastische opvoeding Lichamelijke opvoeding TOTAAL 5 u 3 u 4 u 1 u 1 u 26 u + 1 keuze van 6 lesuren: Latijn Latijn Wetenschappelijk werk Economische voorbereiding Handel (economische) Aardrijkskunde Dactylografie Wetenschappelijke voorbereiding Wetenschappelijk werk w.w. ecologie Dactylografie Economie Wetenschappelijke voorbereiding + Sport Wetenschappelijk werk Economie Sport Wetenschappelijke voorbereiding + Techniek Wetenschappelijk werk Economie Techniek ALGEMEEN TOTAAL 6 u 4 u 6 u 4 u 1 u 1 u 6 u 1 u 1 u 6 u 6 u 32 lesuren per week 17

18 Studieaanbod eerste graad 2 de jaar b-stroom Voor wie is het tweede leerjaar van de b-stroom geschikt? * Leerlingen die het eerste leerjaar in de b-stroom met succes hebben beëindigd. * Leerlingen die het eerste leerjaar in de a-stroom niet met succes hebben beëindigd. Welke vakken krijg je? De leerlingen van het tweede leerjaar in de b-stroom krijgen een gemeenschappelijk basispakket van 16 lesuren. Daarnaast kiezen ze twee beroepenvelden van telkens 9 lesuren. Op deze manier komen ze aan een totaalpakket van 34 lesuren. Verzorging en voeding Kook je graag? Zie je het zitten om anderen te verzorgen? Kies dan zeker voor Verzorging en voeding. Wat kan je kiezen na het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar? Je kan, afhankelijk van je interesses en talenten, kiezen uit de verschillende studierichtingen van het beroepssecundair onderwijs. De keuze die de leerlingen hier maken is, zeker niet definitief. Het is de bedoeling dat ze in de middenschool kunnen proeven van enkele beroepenvelden om zo, in de tweede graad, een goede studiekeuze te maken. Welke keuze past het best bij jou? Decoratie Ben je creatief? Teken je graag? Is schilderen iets voor jou? Kies dan zeker voor Decoratie. Kantoor en verkoop Wil je weten hoe de handelsmarkt in elkaar zit? Ben je geïnteresseerd in geld, kopen en verkopen? Wil je snel en blind leren typen? Kies dan zeker voor Kantoor en verkoop. Elektriciteit Werk je graag met je handen? Heb je interesse in elektriciteit en hernieuwbare energie? Wil je eventueel verder naar de studierichting Elektrische installaties? Kies dan zeker voor Elektriciteit. 18

19 LESSENTABEL 1STE GRAAD 2DE JAAR B-STROOM Godsdienst Zedenleer PAV (Project Algemene Vakken) Frans Plastische opvoeding Lichamelijke opvoeding TOTAAL 8 u 1 u 3 u 16 u + 2 keuzes van 9 lesuren*: TV en PV Decoratie TV en PV Verzorging en voeding Kantoor en verkoop Handel Nederlands Dactylografie TV en PV Elektriciteit ALGEMEEN TOTAAL 9 u 9 u 9 u 5 u 1 u 3 u 9 u 34 lesuren per week (*) Niet alle combinaties zijn altijd mogelijk. 19

20 De campus is gezellig met veel ruimte en verschillende activiteiten tijdens de middagpauzes. (lln. 5de jaar, aso) De ervaringen die ik heb opgedaan in de minionderneming hebben mij hard geholpen. Nu heb ik een eigen zaak. (oud-lln.) Met de leerlingenraad hebben wij onze eigen zeg op school. De meeste van onze ideeën worden door de directeur effectief uitgevoerd, echt tof. (lln. 1ste jaar, a-stroom) 20

21 Mercurius biedt kwalitatief onderwijs aan. Het hoge niveau van wiskunde gaf me een enorme voorsprong bij het behalen van mijn doctoraat. (oud-lln.) Met schilderprojecten op en buiten de school doen we veel ervaring op. De lovende reacties zijn een extra motivatie. (lln. 6de jaar, bso) De talrijke projecten zijn zeer leuk en enorm leerzaam. (lln. 3de jaar tso) De leerkrachten zijn zeer persoonlijk en dat is heel fijn. (lln. 2de jaar, b-stroom) 21

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers 25 3920 Lommel Tel: 011 54 41 94 Fax: 011 54 65 11 e-mail GO! middenschool: ms.lommel@g-o.be e-mail

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

Middenschool Sint-Gertrudis

Middenschool Sint-Gertrudis KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN Middenschool Sint-Gertrudis Groenendael 2A www.kolanden.be Informatienamiddag Zondag 15 maart 2015 om 14 uur In de feestzaal van de school Eerste leerjaar A Godsdienst + KEUZE

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in de eerste

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school met ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Campus Assebroek Campus Sint-Michiels Daverlostraat 132 Baron de Serretstraat 88 8310 Assebroek 8200 Sint-Michiels

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

www.middenschoolbeernem.be Beste ouder, beste zesdeklasser Straks wordt de stap gezet naar de middelbare school. Een belangrijke stap. Je staat niet alleen voor de keuze van een studierichting, maar ook

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

een SCHOOL met een HART

een SCHOOL met een HART een SCHOOL met een HART KWALITEIT WARM NEST begeleiding van leerlingen een luisterend oor LEREN LEREN LEREN LEVEN sociale vaardigheden groei naar volwassenheid bouwen aan de toekomst zorg dragen voor iedereen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

JOUW TALENTEN, ONZE ZORG.

JOUW TALENTEN, ONZE ZORG. INFO BROCHURE graad JOUW TALENTEN, ONZE ZORG. Ontdek en ontwikkel jouw talenten en interesses in onze brede eerste graad. nieuwenbosch.be NIEUWEN BOSCH HUMANIORA GENT In onze brede ste graad ontdekken

Nadere informatie

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u.

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart 2017 17 21 u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april 2017 17 21 u. Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad A Sint-Norbertusinstituut

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016)

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen vanaf 2016-2017 (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR?

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR? HOE? WIE? WAAR? WAT? IN VKO Beste Ben je op zoek naar een school waar elke jongere telt; waar elke leerling sterk op maat begeleid wordt; waar het niveau en de kwaliteit van de opleiding gegarandeerd

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2012-2013 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

TWEEDE EN DERDE GRAAD

TWEEDE EN DERDE GRAAD 12 Bij de overgang naar het eerste leerjaar van de tweede graad kies je een STUDIERICHTING, die reeds min of meer definitief is. Er zijn vier vormen van onderwijs: ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TECHNISCH

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA HANDEL 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar BASISVORMING 17U 18U 18U 18U Godsdienst/zedenleer 2 2 2 2 Aardrijkskunde 1 1 1 1 Engels 2 2 2 2 Frans

Nadere informatie

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR HANDEL SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN MECHANISCHE TECHNIEKEN INFORMATICABEHEER Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde 052 25 88 10 info@ktad.be www.ktad.be

Nadere informatie

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 9 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 9 900 Sint-Niklaas Tel: 0 0 9 00 Fax: 0 0

Nadere informatie

Infofolder

Infofolder Infofolder 2016 2017 1 Woord vooraf Als GO! school in Ninove kiest het Koninklijk Atheneum ervoor een platform te zijn waarin de leerlingen hun interesses en talenten verder kunnen ontplooien in een waaier

Nadere informatie

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 89 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 89 900 Sint-Niklaas Tel: 0 780 79 00 Fax:

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar 13 Tweede Graad ASO Lessentabel: 32 uur Latijn Wetenschappen Sportwetenschappen Latijn wiskunde Latijn moderne talen Wetenschappen wiskunde economie Moderne talen wiskunde Sportwetenschappen Zeesport &

Nadere informatie

LESSENTABEL 2 e GRAAD ASO

LESSENTABEL 2 e GRAAD ASO LESSENTABEL 2 e GRAAD ASO Economie Humane Latijn Wetenschappen Levensbeschouwelijk vak 2 2 2 2 Aardrijkskunde 1 1 1 1 Biologie 1 1 1 2 Chemie 1 1 1 2 Engels 3 3 3 3 Frans 3 3 3 3 Fysica 1 1 1 2 Geschiedenis

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

Een compleet opleidingenaanbod!

Een compleet opleidingenaanbod! Een compleet opleidingenaanbod! Campus Hof van Riemen Frans Coeckelbergsstraat 17-22 2220 Heist-op-den-Berg T 015 24 18 45 F 015 24 12 13 kta.heist-op-den-berg@g-o.be www.campushofvanriemen.be Citaten

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Ninove

Koninklijk Atheneum Ninove Koninklijk Atheneum Ninove Infofolder 2014 2015 1 Woord vooraf Het Koninklijk Atheneum Ninove is een schakel tussen de eerste graad in de middenschool en het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. In onze

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS

SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE LEERJAAR A VAN HET EERSTE NAAR HET TWEEDE LEERJAAR Nog even en je beëindigt het A. Na dit leerjaar kan je nog bijna alle kanten op maar als je geen Klassieke

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Studiegids derde graad

Studiegids derde graad Studiegids derde graad Algemene structuur tweede graad ASO TSO Economie wiskunde 4 u wiskunde 5 u Latijn wiskunde 4 u wiskunde 5 u Wetenschappen wiskunde 5 u Handel Sociale en Technische Wetenschappen

Nadere informatie

Studieaanbod 1 ste graad

Studieaanbod 1 ste graad Studieaanbod 1 ste graad A-stroom / optie Latijn / Optie moderne / Optie handel / Optie techniek / B-stroom / 1B / BVL / Verzorging-voeding en mode / Elektriciteit en metaal / aso / tso / bso 02 IKSO voor

Nadere informatie

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Van één naar twee Welkom in Don Bosco spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Middenschool Don Bosco Haacht IK STA ACHTER JOU 2016-2017 Hoe wordt uw kind in de middenschool begeleid? Eerste

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE 2013-2014

SCHOOLBROCHURE 2013-2014 KOEKELARE Een stap in de goede rich9ng SCHOOLBROCHURE 2013-2014 Ac9viteitenkalender 2012-2013 vr 21.09.12 18u Intake oudercontact voor nieuwe leerlingen. Mosselsouper do 08.11.12 18u Oudercontact zo 11.11.12

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD. secundair onderwijs

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD.  secundair onderwijs INFOBROCHURE e - 3e GRAAD www.materdeibrasschaat.be secundair onderwijs 017-018 Welkom in Mater Dei In een aangenaam en gestructureerd schoolklimaat vinden heel wat leerlingen in onze school de gepaste

Nadere informatie

Secundair. Onderwijs Sint-Michiel. Infobrochure 2016. Opendeurdag. Leopoldsburg STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR. 1 Foto: uitstap blotevoetenpad Zutendaal

Secundair. Onderwijs Sint-Michiel. Infobrochure 2016. Opendeurdag. Leopoldsburg STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR. 1 Foto: uitstap blotevoetenpad Zutendaal Onderwijs Sint-Michiel Leopoldsburg Infobrochure 2016 NIEUW VANAF SEPTEMBER 2016: STEM IN HET TWEEDE LEERJAAR Samen op weg naar een toekomst vol talent Secundair Opendeurdag 22 april 16 van 15 tot 20u

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE SMO brochure #24638:SMO brochure 13/12/11 18:00 Page 1 BEREIKBAARHEID SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE Vlotte busverbindingen en veilige fietspaden maken het SINT-MARTINUSCOLLEGE gemakkelijk bereikbaar vanuit

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO 2 e GRAAD ASO EC-M = Economie (economie met extra talen 4 u wiskunde) EC-W = Economie (economie met extra wiskunde 5 u wiskunde) LA = Latijn WE = Wetenschappen Lessenrooster EC-M EC-W LA WE Godsdienst

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO 1 STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS + 18 jaar VERDER STUDEREN WERK 12-17 jaar SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLICHT

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/ Op stap naar het secundair onderwijs met accent op Kennismaking met onze BaSo-fiche Ba = basisonderwijs So = secundair onderwijs Document met alle relevante informatie over het kind om zo vlot de overgang

Nadere informatie

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7 Economie & maatschappij E&M Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop AT Studiegids tweede graad 7 Economie AT Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Engels 3 2 Duits 0 1 Biologie 1 1 Chemie

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie & Retail (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 1 ste jaar Latijn Modernewetenschappen Sport Modernewetenschappen Techniek Beroeps Aardrijkskunde 2 2 2 1 Biologie 1 1 1 Engels 2 2 2 Frans 4 4 4 2 Geschiedenis 1 1 1 1 Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 Lichamelijke

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Atheneum Boom en ICT. Inleiding

Atheneum Boom en ICT. Inleiding Inleiding Vermits computers niet meer weg te denken zijn uit onze maatschappij, doet onze school dan ook haar uiterste best om onze leerlingen vaardigheden en attitudes bij te brengen op het gebied van

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

2016-2017. Onthaalbrochure. slim in wetenschap. sterk in technologie. bedrijvig in economie. www.damiaaninstituut.be

2016-2017. Onthaalbrochure. slim in wetenschap. sterk in technologie. bedrijvig in economie. www.damiaaninstituut.be 2016-2017 Onthaalbrochure slim in wetenschap sterk in technologie bedrijvig in economie www.damiaaninstituut.be welkom Dag 12-jarige Nu het Lager Onderwijs (bijna) achter de rug is, ben je volop op zoek

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

Algemene info eerste graad

Algemene info eerste graad Algemene info eerste graad Leerlingen die instappen in de eerste graad secundair onderwijs, stappen een andere onderwijswereld binnen. Plots zijn er veel meer vakken, veel meer leerkrachten, andere aandachtspunten,

Nadere informatie

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol Ontdekken wie je bent Infobrochure eerste graad Open Dag 7 mei 2017 www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol Beste leerling, Binnenkort maak je de overstap van je basisschool naar de eerste graad

Nadere informatie

Voorwoord. Groeien in talent! Mosselerlaan 62 Mosselerlaan 94 Halmstraat 12 3600 GENK

Voorwoord. Groeien in talent! Mosselerlaan 62 Mosselerlaan 94 Halmstraat 12 3600 GENK Voorwoord Geachte ouders Wellicht is het grote moment weldra aangebroken: het moment, dat je zoon of dochter de knusse basisschool moet verlaten en op zoek gaat naar een grote school. Het secundair onderwijs

Nadere informatie

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW Secundair Onderwijs Voorwoord DE BOVENBOUWSCHOOL DE STAP VAN DE EERSTE GRAAD NAAR DE BOVENBOUWSCHOOL LEREN LEREN 6 SCHOOLSTRUCTUUR 9 lessentabellen de graad

Nadere informatie

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene 1ste leerjaar A optie! 2 1ste leerjaar B optie! 3 2de leerjaar optie! 4 Beroepsvoorbereidend leerjaar optie! 5 3de jaar ASO optie! 6 4de jaar ASO optie! 7 3

Nadere informatie

Infobrochure MS Blankenberge

Infobrochure MS Blankenberge Infobrochure MS Blankenberge Maerlant Middenschool Van Maerlantstraat 8370 Blankenberge Tel. 050 43 5 5 Fax 050 43 5 7 ms.blankenberge@g-o.be www.msblankenberge.be Woord vooraf Woord vooraf Geachte ouder

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Alle ruimte voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep.

Nadere informatie

Studieaanbod. 3de graad. in het schooljaar 2014-2015. KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. 3de graad. in het schooljaar 2014-2015. KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod 3de graad in het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 2DE GRAAD 24 Profiel Na de eerste graad maak je een duidelijke keuze. In het derde jaar kies je een studierichting en onderwijsvorm (ASO, TSO,

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4 LGEMEEN ECUNDIR NDERWIJ Economie Frans 5 4 Duits 0 1 Geschiedenis 2 2 Wiskunde 4 4 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica 1 1 Economie 4 4 Muzikale opvoeding 1 0 Plastische opvoeding 0 1 De leerlingen

Nadere informatie

Hoe kiezen? Wat past bij mij?

Hoe kiezen? Wat past bij mij? Hoe kiezen? Wat past bij mij? Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Continuüm overzicht 1A... 3 Continuüm overzicht 2A... 4 1A-Klassieke Taal... 4 1A-Economie & Samenleving... 6 1A-STEM... 8 1A-Wetenschap...

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie