CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure"

Transcriptie

1 CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure

2 CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers Lommel Tel: Fax: GO! Middenschool: GO! Atheneum: website: ELKE SCHOOLDAG ma, din, don, vrij: van u tot u (woensdag tot u) of na afspraak TIJDENS DE OPENDEURDAG TIJDENS EEN VAN DE INFODAGEN TIJDENS DE VAKANTIE van 1 juli t.e.m. 3 juli en van 17 augustus t.e.m. 31 augustus: van u tot u en van u tot u (uitgezonderd op zaterdag en zondag) woensdag van u tot u of na afspraak

3 voorwoord Met deze infobrochure nodigen wij u van harte uit om kennis te maken met onze campus die een brede waaier aanbiedt van diverse studiedomeinen in verschillende studierichtingen. De middenschool beslaat de eerste 2 jaren (de eerste graad) van het secundair onderwijs. Deze eerste graad vormt de belangrijke overgangsperiode tussen het basisonderwijs met zijn gemeenschappelijke vorming en de tweede en derde graad van het secundair onderwijs waarin de persoonlijke, gerichte studiekeuze de bovenhand krijgt. De taak van de middenschool is dan ook tweeledig: enerzijds bieden we een ruime basisvorming aan voor alle leerlingen, anderzijds krijg je ook kansen om je eigen talenten te ontdekken via belangstellingsuren in het eerste jaar en verkennende opties in het tweede jaar. De middenschool is een perfecte voorbereiding op jouw aansluitende studieloopbaan, met name de tweede en derde graad, in het GO! Atheneum. Zoals de naam van onze campus (Mercurius Romeinse handelsgod) doet vermoeden, ligt het accent op het studiedomein Economie (Economie / Talen / Handel / Verkoop) en Techniek (Wetenschappen / Informatica / Schilder- en decoratietechnieken / Elektrische Installaties). Een campus is echter zoveel meer dan een opsomming van studierichtingen, vakken en lessen. Het is ook een ontmoetingsplaats voor jongeren die samen leren, ontdekken en groeien naar volwassenheid. Samen willen we als campus jongeren begeleiden in dit leerproces en hen alle mogelijke kansen aanreiken. Samen willen we op zoek gaan naar hun talenten en deze zo optimaal mogelijk proberen te ontplooien. Onze campus staat voor kwaliteitsonderwijs waarin de leerling centraal staat, een doorgedreven leerlingbegeleiding en een gezond tuchtbeleid. Elke leerling is voor ons een bijzonder individu met eigen interesses, talenten en ambities. Daarom dragen wij de waarden van het GO! hoog in het vaandel: mondigheid, intellectuele nieuwsgierigheid, sociale bewogenheid, rechtvaardigheid, respect, gelijkwaardigheid, openheid en zelfstandigheid. Het bruist van activiteit op onze campus door de talloze projecten, initiatieven en uitstappen. Leerlingen maken samen mee school. Er is ook een leerlingenraad die tijdens middagpauzes activiteiten opzet zoals sport, spel, muziek en toneel. Onze campus biedt ruimte aan jongeren om zich goed te voelen op de campus en laat jongeren aanvoelen dat ze echt meetellen en het verschil maken. Ga zelf op ontdekking in deze infobrochure: je vindt er heel wat informatie over onze schoolwerking. C. Cuyvers en D. Schoofs Directie GO! Middenschool en Atheneum Mercurius

4 Je kiest voor campus Mercurius Je kies voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Je kiest voor KENNISVERWERVING maar ook voor Mondigheid Het is van het grootste belang dat kinderen van jongs af hun eigen ideeën en standpunten helder leren verwoorden en verdedigen, zodat zij kunnen opkomen voor zichzelf en voor anderen. Intellectuele nieuwsgierigheid Jongeren zijn van nature leergierig. Wij stimuleren die intellectuele nieuwsgierigheid en reiken de middelen en vaardigheden aan voor een vol en boeiend leven. Sociale bewogenheid De samenleving heeft geen behoefte aan onverschillige bollebozen, maar aan mensen met een hart voor anderen. De ontwikkeling van het geweten, van een rechtvaardigheids- en verantwoordelijkheidsgevoel krijgt bij ons de volle aandacht. Rechtvaardigheid Het inzicht dat in de samenleving niet iedereen dezelfde kansen krijgt, is de basis van elke vorm van solidariteit! Wij leren jongeren oog hebben voor de werkelijkheid en de bestaande maatschappelijke ongelijkheden en scherpen hun zin voor sociale rechtvaardigheid aan. Openheid Door ons pluralistisch karakter leren jongeren beter omgaan met andere meningen en overtuigingen en worden vooroordelen in de kiem gesmoord. Openheid en respect voor andere opvattingen en culturen zijn, zeker met het oog op de toekomst, van essentieel belang. Zelfstandigheid Wij vormen geen meelopers, maar jonge mensen met pit en een behoorlijke dosis zelfvertrouwen. Jongeren zelfstandig leren denken en beslissingen nemen is een uitdaging die een totale inzet vergt. Wij schrikken er niet voor terug. Begeleiding Elke leerling is uniek, elke leerling is bij ons een VIP. Elke jongere heeft zijn capaciteiten en talenten. Ons studieaanbod biedt mogelijkheden op alle niveaus, op dezelfde campus. Daarnaast staat een team van groene leerkrachten klaar om naar leerlingen te luisteren: problemen thuis, studieproblemen, problemen met vrienden of vriendinnen, we zoeken samen naar een oplossing. Gelijkwaardigheid Wij gaan er niet alleen van uit dat alle mensen gelijkwaardig zijn, maar streven er ook naar om discriminatie in de praktijk uit te sluiten. De gelijke behandeling van mannen en vrouwen, een ideaal dat in onze samenleving nog steeds niet is gerealiseerd, is bij ons een feit. 4

5 Algemeen overzicht studieaanbod Middenschool + Atheneum 1 ste GRAAD 2 de GRAAD 3 de GRAAD a-stroom b-stroom algemeen so technisch so beroeps so algemeen so technisch so beroeps so 1 ste jaar 3 de jaar 5 de jaar Latijn Gemeenschappelijk pakket Latijn (wiskunde) Handel Kantoor Latijn-Wiskunde Informaticabeheer Kantoor Techniek Latijn (moderne talen) Schilderwerk en decoratie Latijn-Moderne talen Handel Schilderwerk en decoratie Wetenschappelijk werk + Sport Wetenschappen (wiskunde) Elektrische installaties Wetenschappen-Wiskunde Elektrische installaties Wiskunde + Talen Economie (wiskunde) Economie-Wiskunde a-stroom beroepsvoorbereidend leerjaar Economie (moderne talen) Economie-Moderne talen 2 de jaar 4 de jaar 6 de jaar Latijn Decoratie + Verzorging en voeding Latijn (wiskunde) Handel Kantoor Latijn-Wiskunde Informaticabeheer Kantoor Economische voorbereiding Decoratie + Kantoor en verkoop Latijn (moderne talen) Schilderwerk en decoratie Latijn-Moderne talen Handel Schilderwerk en decoratie Wetenschappelijke voorbereiding Decoratie + Elektriciteit Wetenschappen (wiskunde) Elektrische installaties Wetenschappen-Wiskunde Elektrische installaties Wetenschappelijke voorbereiding + Sport Elektriciteit + Kantoor en verkoop Economie (wiskunde) Economie-Wiskunde Wetenschappelijke voorbereiding + Techniek Kantoor en verkoop + Verzorging en voeding Economie (moderne talen) Economie-Moderne talen universitair onderwijs hoger onderwijs arbeidsmarkt 7 de jaar Kantooradministratie en gegevensbeheer arbeidsmarkt hoger onderwijs 5

6 MIDDENSCHOOL MERCURIUS bewust kleinschalig maar met grote troeven 6

7 Onze troeven in de eerste graad ENGELS vanaf het 1ste jaar Engels is een van dé wereldtalen en daar spelen we graag op in door onze leerlingen van de a-stroom, 2 lesuren per week, Engels aan te bieden vanaf het 1ste jaar. LEREN LEREN Wij bieden een extra lesuur Leren Leren aan in het 1ste jaar. Tijdens dit lesuur leren de leerlingen stapsgewijs hoe ze leerstof en oefeningen best kunnen verwerken: Hoe maak je een samenvatting? Hoe leer je een woordenlijst van buiten? Hoe oefen je best op lezen en uitspraak? Hoe pak je de examens aan?... Na een half schooljaar wordt Leren Leren ingeruild voor ICT. Hierbij maken de leerlingen kennis met de basis van Word, Excel en PowerPoint. Mindmapping en bewust leren omgaan met internet kennen hier o.a. hun plaats. ONTSPANNING Tijdens de middagpauzes organiseren wij, onder begeleiding van onze leerkrachten, allerhande ontspannende activiteiten: voetbal op school milieu op school dans op school muziekgroep toneel op school woensdagnamiddag: diverse sportactiviteiten Door deel te nemen aan een of meerdere van deze activiteiten kunnen de jongeren zich uitleven, leren ze bij en ontwikkelen ze diverse vaardigheden en attitudes. SCHOOLBIB / TAALKLAS We hebben een eigen, vrij uitgebreide schoolbibliotheek. Fragmenten van boeken worden voorgelezen, samen wordt er gezocht naar geschikte lectuur, boeken kunnen ontleend worden. In de taalklas kan er gewerkt worden aan opdrachten voor de leesrace (eta- lage bib maken, boekentipborden en nieuwe covers van boeken ontwerpen, ). Leerlingen kunnen ook naar de taalklas komen om talig bezig te zijn (gedichten schrijven, taken maken, ). Leerlingen die deelnemen aan presentaties en wedstrijden zijn meer dan welkom in de taalklas om te oefenen voor hun voordracht of presentatie. WEDSTRIJDEN Jaarlijks nemen wij deel aan verschillende wedstrijden: Gedichtenwedstrijd Poëziewedstrijd JuniorJournalist Sportwedstrijden Wiskunde Kangoeroe Zeer regelmatig vallen wij in de prijzen. STUDIEBEGELEIDING Wij geven onze leerlingen de kans om op maandag en/of dinsdag en/of donderdag, telkens van u tot u, taken en opdrachten te maken of toetsen voor te bereiden op school. Met vragen kunnen ze altijd terecht bij de begeleidende leerkracht. Bij mindere resultaten worden er, in samenspraak met de leerling, ouders en betrokken leerkracht, ook individuele remediëringslessen aangeboden. OPEN LEERCENTRUM Tijdens de middagpauze op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de leerlingen terecht in het open leercentrum. Het open leercentrum is uitgerust met een groot aantal laptops. Leerlingen hebben hier de kans om hun Smartschool na te kijken, te werken aan taken en opdrachten, informatie te zoeken op het internet en toetsen bij te maken, er is zelfs de mogelijkheid om taken af te drukken. Dit alles onder het toezicht van een begeleidende leerkracht. 7

8 BINNENKLASDIFFERENTIATIE Leerverschillen zijn inherent aan elke klaspraktijk. Om positief om te gaan met deze verschillen binnen de klas en iedere leerling in de klas maximale leerkansen te bieden, is binnenklasdifferentiatie een must. Leerlingen die het moeilijker hebben met een vak worden bijgewerkt, leerlingen op niveau leren extra vaardigheden aan zoals bv. zelfstandig werken, leerlingen die sterk scoren voor een vak worden extra uitgedaagd. Binnenklasdifferentiatie is op onze school geïntegreerd. LEERLINGENBEGELEIDING: de groene leerkracht De groene leerkrachten fungeren als vertrouwenspersoon en begeleiden de leerlingen bij hun studie door ze te motiveren, te helpen plannen, de studiemethode bij te schaven en aan een positieve resultaatsverwachting te werken. Ook met socio-emotionele problemen kunnen de leerlingen terecht bij onze groene leerkrachten. LEERLINGENBEGELEIDING: het CLB Het CLB ligt op dezelfde campus als de school. Je kan er zowel voor studieproblemen als voor persoonlijke moeilijkheden terecht. Een gespecialiseerd team, bestaande uit onder andere een psycholoog, een maatschappelijk werker en een verpleegster staat je met raad en daad bij. PARTICIPATIE Leerlingenraad De leerlingenraad bestaat uit enkele verkozenen. Deze treden op als de klasafgevaardigden, zodat de stem van alle leerlingen vertegenwoordigd is. Gemiddeld 1 keer per maand vergadert de leerlingenraad, onder begeleiding van 2 leerkrachten. Ideeën, suggesties en opbouwende kritiek worden kenbaar gemaakt. De directeur geeft feedback op elk verslag. Schoolraad/ouderraad Via deze raad hebben ook de ouders hun zegje op onze school. In vergadering met de directeur worden er allerhande initiatieven genomen en ideeën uitgewerkt. SMARTSCHOOL VOOR LEERLINGEN EN OUDERS Smartschool biedt voor zowel leerkrachten, leerlingen als ouders heel wat voordelen: eenvoudig en veilig communiceren via nieuwsberichten of het intern berichtensysteem; gemakkelijk uitwisselen van documenten, waardoor de leerlingen over een extra bron van studiemateriaal beschikken; extra materiaal aanbieden in de vorm van websites, filmpjes...; leerlingen kunnen hun klastaken thuis afwerken; leerlingen worden beter opgevolgd tijdens projecten; remediëringsmateriaal aanreiken; actualiteit in een vak integreren wordt nog makkelijker via het vaknieuws; verhoging van de betrokkenheid en inspraak via enquêtes; verloren uren in de studiezaal zijn verleden tijd: bij een voorziene afwezigheid kan de leraar een taak/opdracht op Smartschool plaatsen; leerlingen worden vaardiger in ICT (vereist in het hoger onderwijs en de huidige maatschappij); ouders kunnen de resultaten van taken, opdrachten en toetsen perfect opvolgen. CULTURELE ACTIVITEITEN Onze leerlingen wonen regelmatig tentoonstellingen, toneel- en filmvoorstellingen bij. BREED STUDIEAANBOD UITSTEL STUDIEKEUZE TOT 14 JAAR In de eerste graad bieden wij een breed studieaanbod aan met enkele keuzeopties in de a-stroom en beroepenvelden in de b-stroom. Leerlingen maken kennis met een groot aantal uiteenlopende vakken en kunnen op deze manier hun talenten en interesses ontdekken. De eigenlijke studiekeuze vindt pas plaats in het eerste jaar van de tweede graad. PROJECT ALGEMENE VAKKEN vanaf het 1ste jaar in de b-stroom Binnen PAV vervallen de klassieke grenzen tussen de vakken. Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en natuurwetenschappen worden niet apart gegeven, maar in overkoepelende projecten. 8

9 Voorbeeld: er wordt drie weken gewerkt rond het thema wonen. Hierbij zullen de leerlingen werken aan: woordenschat (vb. cement, nok, plamuren...) rekenvaardigheid (vb. hoeken meten, inhoud berekenen...) ruimtelijk inzicht (vb. plattegrond van een huis) aardrijkskunde (vb. open, halfopen en gesloten bebouwing, hoe worden huizen elders gebouwd...) geschiedenis (vb. hoe werden huizen vroeger gebouwd) PAV staat voor een geïntegreerde aanpak van basisleerstof en basisvaardigheden in herkenbare en bruikbare contexten. BINNEN- EN BUITENSCHOOLSE PROJECTEN Wij organiseren tal van binnen- en buitenschoolse projecten waarbij we naast kennisverwerking heel wat andere doelstellingen willen bereiken: inzicht sociale vaardigheden talenten ontdekken/ontwikkelen cultuur attitudes kritische ingesteldheid Jaarlijks terugkerende activiteiten/projecten: GWP Voor de eerste leerjaren A en B wordt er elk jaar een drie- tot vierdaagse GWP georganiseerd. GWP staat voor geïntegreerde werkperiode ; de traditionele vakken worden in projectvorm aangeboden rond een interessant thema, aansluitend bij de leefwereld van de jongeren. Diverse activiteiten vinden plaats op school, in het binnen- en buitenland. Bee Happy Bee Sweet Pesten kan bij ons echt niet! Daarom organiseren we jaarlijks het project Bee Happy Bee Sweet waarbij we de leerlingen bewust maken van de gevolgen van pesten. Ook voor de ouders is er een informatieve sessie. Niet enkel op deze dag maar gedurende het volledige schooljaar volgen we deze problematiek kort op en grijpen we in wanneer nodig. 9

10 Sponsorloop Jaarlijks organiseren we, in samenwerking met de basisschool en het Atheneum, een sponsorloop. De opbrengst gaat integraal naar een goed doel. De afgelopen jaren steunden we via deze activiteit een school in Nicaragua. Bedrijfsbezoeken Jaarlijks nemen onze leerlingen, afhankelijk van hun studierichting, deel aan diverse bedrijfsbezoeken. Minionderneming Elk schooljaar richten de leerlingen van het 2de jaar Economische voorbereiding een eigen minionderneming op. Stap voor stap doorlopen de leerlingen het leerproces: kiezen van een product, de eigenlijke productie, reclame maken, verkoopprijs bepalen, verkopen Maar ook: in groep samenwerken, taken verdelen, vertrouwen hebben in elkaar, elkaars capaciteiten erkennen, eigenlijk zoals een echt bedrijf functioneert! Dankzij dit project behalen de leerlingen vele eindtermen en verwerven ze heel wat vaardigheden. Andere Jaarlijks worden nog andere projecten georganiseerd in het kader van gezondheid, milieu op school en preventieve acties tegen drugs-, alcohol- en tabakgebruik. HOOG WELBEVINDEN We streven ernaar dat elke leerling zich goed voelt in zijn vel. Leerlingen die zich goed voelen, zijn gelukkiger en presteren beter. Dit bereiken we a.h.v. bovenvermelde troeven, onthaaldagen bij de start van het nieuwe schooljaar en integratiedagen. Wanneer een leerling zich toch niet goed voelt, wordt dit besproken met de groene leerkrachten en begeleiden we waar nodig. In het eerste jaar van de eerste graad wordt ook jaarlijks een enquête afgenomen om het welbevinden van de leerlingen te peilen. FACILITEITEN We beschikken over een eigen sporthal wat verre verplaatsingen overbodig maakt. We hebben frisse, kleurrijke en goed uitgeruste lokalen met de modernste multimedia. We hebben laptops en ipads ter beschikking. We beschikken over een zeer degelijk, draadloos netwerk op de volledige campus. Onze campus is veilig en afgesloten met een grote, overdekte en afgesloten fietsenstalling. Aan het begin van het schooljaar krijgt elke leerling een kluisje toegewezen. Op deze manier kan schoolmateriaal opgeborgen worden en vermijden we zware boekentassen. INTERNAAT We hebben een overeenkomst met het internaat De Immert, dat het vervoer tussen het internaat en de campus verzorgt. 10

11 Binnenklasdifferentiatie Ontspanning Project Algemene Vakken vanaf het 1ste jaar in de b-stroom Breed studieaanbod Taalklas Studiebegeleiding Internaat Leerlingenbegeleiding Culturele activiteiten Binnen- en buitenschoolse projecten Smartschool ENGELS vanaf het 1ste jaar Schoolbib Hoog welbevinden Uitstel studiekeuze tot 14 jaar Participatie Leren leren Faciliteiten Wedstrijden Open leercentrum 11

12 Overzicht van de eerste graad 1 ste GRAAD 2 de GRAAD 3 de GRAAD a-stroom b-stroom algemeen so technisch so beroeps so algemeen so technisch so beroeps so 1 ste jaar 3 de jaar 5 de jaar Latijn Gemeenschappelijk pakket Latijn (wiskunde) Handel Kantoor Latijn-Wiskunde Informaticabeheer Kantoor Techniek Latijn (moderne talen) Schilderwerk en decoratie Latijn-Moderne talen Handel Schilderwerk en decoratie Wetenschappelijk werk + Sport Wetenschappen (wiskunde) Elektrische installaties Wetenschappen-Wiskunde Elektrische installaties Wiskunde + Talen Economie (wiskunde) Economie-Wiskunde a-stroom beroepsvoorbereidend leerjaar Economie (moderne talen) Economie-Moderne talen 2 de jaar 4 de jaar 6 de jaar Latijn Decoratie + Verzorging en voeding Latijn (wiskunde) Handel Kantoor Latijn-Wiskunde Informaticabeheer Kantoor Economische voorbereiding Decoratie + Kantoor en verkoop Latijn (moderne talen) Schilderwerk en decoratie Latijn-Moderne talen Handel Schilderwerk en decoratie Wetenschappelijke voorbereiding Decoratie + Elektriciteit Wetenschappen (wiskunde) Elektrische installaties Wetenschappen-Wiskunde Elektrische installaties Wetenschappelijke voorbereiding + Sport Elektriciteit + Kantoor en verkoop Economie (wiskunde) Economie-Wiskunde Wetenschappelijke voorbereiding + Techniek Kantoor en verkoop + Verzorging en voeding Economie (moderne talen) Economie-Moderne talen universitair onderwijs hoger onderwijs arbeidsmarkt 7 de jaar Kantooradministratie en gegevensbeheer arbeidsmarkt hoger onderwijs 12

13 Studieaanbod eerste graad 1 ste jaar a-stroom Voor wie is het eerste leerjaar van de a-stroom geschikt? Leerlingen die het zesde leerjaar van het basisonderwijs met vrucht beëindigd hebben. Leerlingen die het eerste leerjaar in de b-stroom succesvol hebben gevolgd, mits advies van de klassenraad. Welke vakken krijg je? De leerlingen van het eerste leerjaar in de a-stroom krijgen een gemeenschappelijk basispakket van 28 lesuren. Daarnaast maken zij een keuze uit enkele opties van 4 lesuren. Onze school biedt ook een extra uur Leren Leren aan. Tijdens dit lesuur leren de leerlingen stapsgewijs hoe ze leerstof en oefeningen best kunnen verwerken: Hoe maak je een samenvatting? Hoe leer je een woordenlijst van buiten? Hoe oefen je best op lezen en uitspraak? Hoe pak je de examens aan?... Na een half schooljaar wordt Leren Leren ingeruild voor ICT. Hierbij maken de leerlingen kennis met de basis van Word, Excel en PowerPoint. Mindmapping en bewust leren omgaan met internet kennen hier hun plaats. Welke keuze past het best bij jou? Latijn Waren je resultaten in de basisschool zeer goed? Ben je geïnteresseerd in mythes, legendes, oude verhalen over goden, de levenswijze van de oude Romeinen, geschiedenis en andere culturen? Ben je daarnaast ook goed in het ontleden van zinnen en het kritisch lezen van teksten? Lijkt het jou leuk om een oude taal te leren? Kies dan zeker voor Latijn. Techniek Heb je de basisschool vlot doorlopen en heb je interesse voor techniek? Werk je graag met jouw handen? Steek je graag iets in elkaar? Heb je altijd al iets willen maken uit hout of metaal? Ben je benieuwd naar de werking van zonnepanelen en andere soorten groene energie? Programmeer je graag jouw eigen robot? Kies dan zeker voor Techniek. Wetenschappelijk werk + Sport Heb je de basisschool vlot doorlopen en heb je interesse voor wetenschappen? Doe je graag sport en ben je thuis vaak aan het sporten? Zeggen proefjes doen met planten en dieren je wel iets? Kies dan zeker voor Wetenschappelijk werk + Sport. Wiskunde + Talen Heb je de basisschool vlot doorlopen en wil jel een uitbreiding van wiskunde en talen? Ben je goed in rekenen? Ga jij graag een uitdaging aan bij wiskunde? Wil je een uitbreiding van Nederlands, Engels en Frans? Kies dan zeker voor Wiskunde + Talen. Wat kan je kiezen na het eerste jaar? Latijn Je kan alle basisopties van het 2de jaar kiezen. Techniek Je kan alle basisopties van het 2de jaar kiezen, met uitzondering van Latijn. Wetenschappelijk werk + Sport Je kan alle basisopties van het 2de jaar kiezen, met uitzondering van Latijn. Wiskunde + Talen Je kan alle basisopties van het 2de jaar kiezen, met uitzondering van Latijn. 13

14 LESSENTABEL 1STE GRAAD 1STE JAAR A-STROOM Godsdienst Zedenleer Nederlands Engels Frans Wiskunde Natuurwetenschappen Aardrijkskunde Geschiedenis Techniek Plastische opvoeding Muzikale opvoeding Lichamelijke opvoeding TOTAAL 5 u 4 u 5 u 1 u 1 u 1 u 1 u 28 u + 1 u extra Leren Leren/ICT 1 u TOTAAL 29 u + 1 keuze van 4 lesuren: Latijn Techniek (praktijk) Wetenschappelijk werk + Sport Wetenschappelijk werk Sport Wiskunde + Talen Uitbreiding wiskunde Uitbreiding Nederlands Uitbreiding Engels Uitbreiding Frans ALGEMEEN TOTAAL 4 u 4 u 4 u 4 u 1 u 1 u 1 u 1 u 33 lesuren per week 14

15 Studieaanbod eerste graad 1 ste jaar b-stroom Voor wie is het eerste leerjaar van de b-stroom geschikt? Leerlingen die graag hun handen uit de mouwen steken en een praktische opleiding willen. Leerlingen die aan het einde van het basisonderwijs geen getuigschrift ontvangen hebben. Welke vakken krijg je? De leerlingen van het eerste leerjaar in de b-stroom krijgen een gemeenschappelijk basispakket van 32 lesuren. Wat houdt het vak Project Algemene Vakken in? Binnen PAV vervallen de klassieke grenzen tussen de vakken. Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en natuurwetenschappen worden niet apart gegeven, maar in overkoepelende projecten. LESSENTABEL 1STE GRAAD 1STE JAAR B-STROOM Godsdienst Zedenleer PAV (Project Algemene Vakken) 13 u Frans Techniek 10 u Plastische opvoeding Muzikale opvoeding 1 u Lichamelijke opvoeding ALGEMEEN TOTAAL 32 lesuren per week Voorbeeld: er wordt drie weken gewerkt rond het thema wonen. Hierbij zullen de leerlingen werken aan: woordenschat (vb. cement, nok, plamuren...) rekenvaardigheid (vb. hoeken meten, inhoud berekenen...) ruimtelijk inzicht (vb. plattegrond van een huis) aardrijkskunde (vb. open, halfopen en gesloten bebouwing, hoe worden huizen elders gebouwd...) geschiedenis (vb. hoe werden huizen vroeger gebouwd) PAV staat voor een geïntegreerde aanpak van basisleerstof en basisvaardigheden in herkenbare en bruikbare contexten. Wat kan je kiezen na het eerste jaar? Je kan naar het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar, hierbij kies je een combinatie van twee beroepenvelden. Je kan ook instromen in het eerste jaar van de a-stroom, mits advies van de klassenraad. 15

16 Studieaanbod eerste graad 2 de jaar a-stroom Voor wie is het tweede leerjaar van de a-stroom geschikt? leerlingen die het eerste leerjaar in de a-stroom met succes hebben beëindigd en daarbij een A-attest hebben verkregen Welke vakken krijg je? De leerlingen van het tweede leerjaar in de a-stroom krijgen een gemeenschappelijk basispakket van 26 lesuren. Daarnaast maken zij een keuze uit enkele opties van 6 lesuren. Deze keuze is helemaal nog niet definitief. We willen de leerlingen in de middenschool laten proeven van een keuzeoptie om zo, in de tweede graad, een goede studiekeuze te maken. Welke keuze past het best bij jou? Latijn Volgde je in het eerste jaar latijn en behaalde je goede resultaten? Wens je een stevige basis voor verdere studies en een brede algemene ontwikkeling? Kies dan zeker voor Latijn. Economische voorbereiding Wil je een eigen minionderneming runnen? Wil je meer te weten komen over geld, kopen en verkopen? Wil je goed voorbereid zijn op economie in de tweede graad? Zie je het zitten om snel en blind te leren typen? Kies dan voor Economische voorbereiding. Wetenschappelijke voorbereiding Heb je interesse in de natuur en zijn levende wezens? Zeggen proefjes doen met planten en dieren je wel iets? Wil je meer weten over ecologie en experimenteren in onze MOS-tuin? Wens je goed voorbereid te zijn op wetenschappen in de tweede graad? Kies dan voor Wetenschappelijke voorbereiding. Wetenschappelijke voorbereiding + Techniek Heb je interesse in de natuur en zijn levende wezens? Zeggen proefjes doen met planten en dieren je wel iets? Ben je geïnteresseerd in techniek? Wens je goed voorbereid te zijn op wetenschappen in de tweede graad? Kies dan voor Wetenschappelijke voorbereiding + Techniek. Wetenschappelijke voorbereiding + Sport Heb je interesse in de natuur en zijn levende wezens? Zeggen proefjes doen met planten en dieren je wel iets? Doe je graag aan sport? Wens je goed voorbereid te zijn op wetenschappen in de tweede graad? Kies dan voor Wetenschappelijke voorbereiding + Sport. Wat kan je kiezen na het tweede jaar? Latijn Je kan alle studierichtingen van het derde jaar kiezen. Economische voorbereiding Je kan alle studierichtingen van het derde jaar kiezen, met uitzondering van Latijn. Wetenschappelijke voorbereiding Je kan alle studierichtingen van het derde jaar kiezen, met uitzondering van Latijn. Wetenschappelijke voorbereiding + Sport Je kan alle studierichtingen van het derde jaar kiezen, met uitzondering van Latijn. Wetenschappelijke voorbereiding + Techniek Je kan alle studierichtingen van het derde jaar kiezen, met uitzondering van Latijn. 16

17 LESSENTABEL 1STE GRAAD 2DE JAAR A-STROOM Godsdienst Zedenleer Nederlands Engels Frans Wiskunde Natuurwetenschappen Aardrijkskunde Geschiedenis Techniek Plastische opvoeding Lichamelijke opvoeding TOTAAL 5 u 3 u 4 u 1 u 1 u 26 u + 1 keuze van 6 lesuren: Latijn Latijn Wetenschappelijk werk Economische voorbereiding Handel (economische) Aardrijkskunde Dactylografie Wetenschappelijke voorbereiding Wetenschappelijk werk w.w. ecologie Dactylografie Economie Wetenschappelijke voorbereiding + Sport Wetenschappelijk werk Economie Sport Wetenschappelijke voorbereiding + Techniek Wetenschappelijk werk Economie Techniek ALGEMEEN TOTAAL 6 u 4 u 6 u 4 u 1 u 1 u 6 u 1 u 1 u 6 u 6 u 32 lesuren per week 17

18 Studieaanbod eerste graad 2 de jaar b-stroom Voor wie is het tweede leerjaar van de b-stroom geschikt? * Leerlingen die het eerste leerjaar in de b-stroom met succes hebben beëindigd. * Leerlingen die het eerste leerjaar in de a-stroom niet met succes hebben beëindigd. Welke vakken krijg je? De leerlingen van het tweede leerjaar in de b-stroom krijgen een gemeenschappelijk basispakket van 16 lesuren. Daarnaast kiezen ze twee beroepenvelden van telkens 9 lesuren. Op deze manier komen ze aan een totaalpakket van 34 lesuren. Verzorging en voeding Kook je graag? Zie je het zitten om anderen te verzorgen? Kies dan zeker voor Verzorging en voeding. Wat kan je kiezen na het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar? Je kan, afhankelijk van je interesses en talenten, kiezen uit de verschillende studierichtingen van het beroepssecundair onderwijs. De keuze die de leerlingen hier maken is, zeker niet definitief. Het is de bedoeling dat ze in de middenschool kunnen proeven van enkele beroepenvelden om zo, in de tweede graad, een goede studiekeuze te maken. Welke keuze past het best bij jou? Decoratie Ben je creatief? Teken je graag? Is schilderen iets voor jou? Kies dan zeker voor Decoratie. Kantoor en verkoop Wil je weten hoe de handelsmarkt in elkaar zit? Ben je geïnteresseerd in geld, kopen en verkopen? Wil je snel en blind leren typen? Kies dan zeker voor Kantoor en verkoop. Elektriciteit Werk je graag met je handen? Heb je interesse in elektriciteit en hernieuwbare energie? Wil je eventueel verder naar de studierichting Elektrische installaties? Kies dan zeker voor Elektriciteit. 18

19 LESSENTABEL 1STE GRAAD 2DE JAAR B-STROOM Godsdienst Zedenleer PAV (Project Algemene Vakken) Frans Plastische opvoeding Lichamelijke opvoeding TOTAAL 8 u 1 u 3 u 16 u + 2 keuzes van 9 lesuren*: TV en PV Decoratie TV en PV Verzorging en voeding Kantoor en verkoop Handel Nederlands Dactylografie TV en PV Elektriciteit ALGEMEEN TOTAAL 9 u 9 u 9 u 5 u 1 u 3 u 9 u 34 lesuren per week (*) Niet alle combinaties zijn altijd mogelijk. 19

20 De campus is gezellig met veel ruimte en verschillende activiteiten tijdens de middagpauzes. (lln. 5de jaar, aso) De ervaringen die ik heb opgedaan in de minionderneming hebben mij hard geholpen. Nu heb ik een eigen zaak. (oud-lln.) Met de leerlingenraad hebben wij onze eigen zeg op school. De meeste van onze ideeën worden door de directeur effectief uitgevoerd, echt tof. (lln. 1ste jaar, a-stroom) 20

21 Mercurius biedt kwalitatief onderwijs aan. Het hoge niveau van wiskunde gaf me een enorme voorsprong bij het behalen van mijn doctoraat. (oud-lln.) Met schilderprojecten op en buiten de school doen we veel ervaring op. De lovende reacties zijn een extra motivatie. (lln. 6de jaar, bso) De talrijke projecten zijn zeer leuk en enorm leerzaam. (lln. 3de jaar tso) De leerkrachten zijn zeer persoonlijk en dat is heel fijn. (lln. 2de jaar, b-stroom) 21

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be College Essen Studeren kan je in het groen goed doen College Essen Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is voor elke leerling

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015 Word de beste versie van jezelf Infobrochure 2014-2015 PROFICIAT. Dat je deze brochure leest, vertelt veel over jou. Het betekent dat je verder wilt studeren. Dat je nadenkt over je toekomst. Maar ook

Nadere informatie

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen 2012-2013 hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker

Nadere informatie

Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool?

Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool? Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool? Infobrochure 1 ste graad 2015-2016 1 Nuttige gegevens School van de Vlaamse gemeenschap Donkvijverstraat 30 9120 Beveren-Waas Tel: 03 750 96

Nadere informatie

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week)

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) LEERPLAN Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) Beroeps Secundair Onderwijs Derde graad ingediend door: Federatie van R. Steinerscholen in

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Veel praktijkvoorbeelden binnenin WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Brochure voor leraren ELITEONDERWIJS VOOR IEDEREEN TIJDLIJN EENHEIDSSTRUCTUUR 1990 1992 DE SCHOOL STAAT NIET ALLEEN ACCENT

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Automotive & Nautisch Business Management Rijkserkende mbo- en hbo-opleidingen

Automotive & Nautisch Business Management Rijkserkende mbo- en hbo-opleidingen From start to business Automotive & Nautisch Business Management Rijkserkende mbo- en hbo-opleidingen 5Kiezen voor een goede opleiding geeft je zekerheid voor jouw toekomst. Een studiekeuze voor IVA Driebergen

Nadere informatie

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Een sterke partner, een sterk diploma Brugge / Kortrijk www.howest.be 1 Howest in een notendop Welkom in Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Howest,

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag KHLim-infodagen 2011 Zaterdag 26 feb.: 10 u. 13 u. Zaterdag 7 mei: 14 u. 17 u. Zaterdag 25 juni: 10 u. 13 u. Zaterdag 10 sept.: 10 u. 13 u. KHLim-al-even-mee-dag Openlesdag woensdag 11 mei: 13.30 u. 16.00

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen en Technologie Onderwijs Sint Lucas Antwerpen (Audiovisuele en Beeldende Kunsten) Sociaal-Agogisch

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo Altijd in beweging www.develsteincollege.nl Welkom op het DevelsteinCollege Het DevelsteinCollege, vestiging Develsingel, is een brede,

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen academiejaar Studeren combineren Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen Welkom Welkom Overdag werken, s avonds voor je gezin zorgen en tussendoor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLWERKPLAN 2011-2013

SCHOOLWERKPLAN 2011-2013 SCHOOLWERKPLAN 2011-2013 Inhoudsopgave Inleiding 1 Verantwoording en doelstellingen 1 1. De schoolcultuur 4 1.1. Welke school willen we worden? 4 1.2. Hoe kan de school dit ideaalbeeld bereiken? 4 1.2.1.

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie