Beleidsvoornemens 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsvoornemens 2015"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Beleidsvoornemens 2015 Jaarrekening 2014 Statistiek Jaarverslag 2014

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde Jaarverslag Beleidsvoornemens Ex-change Jaarrekening Bestuursbesluit 14 De Kop van de website van Ex-change Auteur, Henk Haring Amersfoort

3 1. Jaarverslag 2014 Studenten en stageteams Dit jaar waren 40 studenten actief met hun stage of afstudeerproject in Afrika. Team Stageland Vakgebied / Project School Deelnemers Kenia Meubelmaken ROC Koning Willem I College Den Bosch Jhan van Mook Joey de Leuw Kenia Bouw van sand storage dam. Deze is aangelegd bij Informatie en Trainingscentrum van SASOL in Kitui district ROC Koning Willem I College Den Bosch Patrick van Mook Jacco Smaling Kenia Onderzoek en evaluatie kwaliteit en impact sand storage dammen in het Yatta District; GPS, ouderdom, technische staat, hydrologische impact, voedselproductie, kwaliteit van de omgeving (water, bodem, vegetatie e.d.) Rwanda Onderzoek, advies en support Ecological Sanitation via SNV Rwanda. Voor verbetering van WASH beleid en beleidsinstrumenten, en capaciteitsopbouw voor EcoSan bij scholen en gemeenschappen in Rwanda Kenia Onderzoek/evaluatie kwaliteit en impact sand storage dammen Kitui subdistrict; GPS, ouderdom, technische staat, hydrologische impact, voedselproductie, kwaliteit omgeving (water, bodem, vegetatie e.d.) Kenia Onderzoek belangenbehartiging bij bouw van Sand Storage Dammen en bij functioneren van Food Security Groups, via de SASOL Foundation in Kitui district Kenia Kenia Tweede fase bouw trainingslokaal met sanitaire voorziening en voorraadkamer, op Informatie en Trainingscentrum SASOL voor arme boeren in het Kitui district Kenia Meehelpen met bouw Sand Storage Dam voor de watervoorziening, bij het Informatie en Trainingscentrum van SASOL in het Kitui district van Kenia Hogere Agrarische School Den Bosch Wageningen Universiteit WUR Hogeschool Larenstein Hogeschool Utrecht Hogeschool van Hall Larenstein Leeuwarden ROC Koning Willem I College Den Bosch ROC Koning Willem I College Den Bosch Bram Hengeveld Romar Voncken Stefanie van der Kaaij Gerben Dijs Barbara van Velzen Annebrecht van Oven Joep van der Hagen Tom van Gemert, Simon Vinckemoller Kim van Lier Edgar van Iersel Matthijs van den Berk, Kars van Heck, Joep Doomernik Reinoud Zijlmans Jelmer Pel MA-01 Mauritius Product Design Hogeschool Amsterdam Marijn Blei MA-02 Mauritius Werktuigbouwkunde Hogeschool Rotterdam René Hersbach ZA-01 Kaapstad ICT Webdesign Hogeschool Rotterdam Joep in de Kleef TA-01 Tanzania Civiele Techniek ROC Deltion College Zwolle Bart Boezeman Niek Broekman Roger Haarman TA-02 Tanzania Mode/Maatkleding ROC van Twente Judith Barkey Liana Sapulette Geerte Hams TA-03 Tanzania Ondernemer Meubelmaken Hout en Meubileringscollege Amsterdam Daan Grimbergen Joep Mesker TA-03 Tanzania Design en Interieurvormgeving SintLucas College Boxtel Alice van der Lande TA-04 Tanzania Docent Engels Hogeschool Amsterdam Najoua Ammi TA-05 Tanzania Product Design / Concept Product Devel- Hogeschool Amsterdam Cheryl Craane

4 Team Stageland Vakgebied / Project School Deelnemers opment Hogeschool Saxion Enschede Simone Jansen TA-06 Tanzania Werktuigbouw Avans Hogeschool Den Jeroen de Regt Bosch TA-07 Tanzania Fysiotherapie Hogeschool Utrecht Hogeschool Amsterdam Vera Dijkhuizen Shalina van Keulen TA-08 Tanzania Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Hogeschool Amsterdam Jasmijn van Nimwegen Kimberley Weel Rapportages en veldpost De meeste teams hebben aan het einde van hun stageperiode een eindrapport overgelegd aan hun school c.q. Ex-change. Voor geïnteresseerden zijn deze op aanvraag beschikbaar. Ook schreven alle teams veldpost. Deze is nog steeds in te zien op onze website en leuke foto's en berichten staan opgenomen op de Facebook Pagina. Hierna volgt een klein voorbeeld van zo'n ervaringsverhaal uit Tanzania, van drie studenten MBO Mode & Maatkleding; Geerte, Liana en Judith van team TA - 02: Hier is ons verslag over de eerste stage maand. Het gaat heel goed en het is erg leuk. Wij lopen stage bij het Faraja Young Women Development Centre. Dit is een plek waar jonge vrouwen, tussen de leeftijd van 14 en 19 wonen en naar school gaan, deze vrouwen hebben allemaal iets meegemaakt waardoor zij hier een jaar zitten. Ze krijgen les in Engels, kookles, computerles en naailes. In het begin van het jaar kunnen ze een keuze maken tussen kookles en naailes en wij helpen bij de naailes. Sommige vrouwen hebben ook kinderen en deze zitten op het zelfde terrein, op de crèche of basisschool. s ochtends beginnen wij bij de kinderen"... En even verderop:.. Als je hier bent dan wissel je niet alleen je vaardigheid en je kennis uit. Je leert ook meer de kleine dingen in het leven te waarderen, je krijgt steeds meer begrip en respect voor anderen. Zoals het motto van Ex-change al zegt: Wil je de wereld verbeteren, begin dan eerst bij jezelf. Groetjes Liana, Judith en Geerte. Deelnemers naar school, opleidingsniveau en land Deelnemende scholen Totaal Kenia Mauritius Rwanda Tanzania Zuid Afrika Koning Willem 1 College Deltion College Zwolle 3 3 ROC van Twente 3 3 HMC Amsterdam 2 2 Sint Lucas Boxtel 1 1 Hogeschool van Amsterdam HAS Den Bosch 2 2 van Hall Larenstein 2 2 Hogeschool Utrecht Avans hogeschool 1 1 Fontys Hogescholen Eindhoven 1 1 Hogeschool Rotterdam 1 1 Hogeschool Saxion, Enschede 1 1 Wageningen Universiteit 1 1 Man/Vrouw : 17/ Het aantal MBO studenten was 23, HBO/WO telde 17 studenten. De man/vrouw verhouding was 17 / 23.

5

6 Werkbezoeken Kenia en Tanzania Henk Haring is eind augustus begin september op werkbezoek geweest bij SASOL Foundation Kenia en bij Maasai Children Education in Tanzania. Tanzania is een nieuw werkgebied voor Ex-change, en direct ook met relatief veel studenten. Bij SASOL Kenia is gesproken met Mutinda Munguti en Harriet Mulei over vernieuwing van het programma dat al 13 jaar loopt. Er is meer aansluiting nodig op belangrijke bedrijfsactiviteiten: Food Security, Agriculture, Community and Organizational Development, ICT, Water/Sanitation/Hygiene, Environment and Climate Change, Building and Construction, Micro Enterprise Development and Community Based Tourism. Werving en selectie van studenten moet op deze studiegebieden gericht zijn. Met mogelijkheden voor Onderzoek, Haalbaarheidsstudies, Project Ontwerpen, Implementatie en Uitvoering, en Evaluatie. En op macro, meso en micro level (beleid, organisatorisch, huishoudens). En er was natuurlijk contact met de 10 studenten die in Kenia waren aangekomen, zie foto. In Tanzania waren op dat moment 3 teams met 9 MBO studenten actief, en eind oktober zouden er nog eens 8 HBO studenten in 5 projecten bij komen. Er is gesproken Henry Kapolondo van Maasai Children Education, de nieuwe partnerorganisatie. Henk en Henry gingen met de studenten mee op hun eerste werkdag bij de 3 stagebedrijven, zodat er gelijk een goede introductie naar elkaar toe was voor iedereen. Ook is gesproken over huisvesting, vervoer, eten en uitgaan/veiligheid. Voor de 8 HBO studenten die eind oktober komen zijn 4 stageadressen bezocht. Met hen zijn de stageopdrachten doorgesproken, de begeleiding, en toekomstige stagemogelijkheden. Tot slot was er het mooie Noord Tanzania om te verkennen; overleg over ons nieuwe partnerschap konden we combineren met een fantastisch bezoek aan de Ngorogorno (krater van een meteoriet inslag). Een aanrader voor studenten, hun familie en vrienden en docenten mochten ze ook deze kant op willen gaan. Al met al een heel geslaagd werkbezoek omdat blijkt dat er een groot aanbod van goede stageadressen mogelijk is, met uitstekende begeleiding en faciliteiten voor huisvesting, vervoer en reizen. Ook Adriaan Vrienten, onze ervaren buitenland adviseur en vrijwilliger heeft een bezoek gebracht aan Tanzania, in november. Hij heeft vooral de procedures doorgenomen met onze nieuwe partner en alle 17 studenten gesproken en hun stageadressen bezocht. Een van de verbetervoorstellen is de leerdoelen vooraf heel concreet te formuleren vanuit de NL onderwijsinstelling, in het Engels, en dit te hanteren als afspraken- en communicatiemiddel met de partnerorganisatie en het specifieke stageadres. Voor de afspraken vooraf maar ook voor begeleiding tijdens veldwerk en beoordeling en evaluatie achteraf. Het verslag is in de bestuursvergadering van 28 november besproken. KENIA TANZANIA - 1 TANZANIA - 2

7 Studentenbezoek door docenten Raymond Kolkman van ROC Deltion College en René van der Meent en Ineke Struik van Koning Willem I College Den Bosch hebben de projecten in Tanzania bezocht. In Nederland zijn zij betrokken bij Civiele Techniek (infra), Bouwkunde en Meubelmaken. Bij bouwbedrijf Elerai Construction in Arusha zijn 3 studenten Civiele Techniek van ROC Deltion bezig, en in de meubelmakerij wordt stage gelopen door 3 studenten van andere scholen. De docenten hebben met leiding en stagebegeleiders gesproken over stage-inhoud, leerdoelen, begeleiding en de mogelijkheden in de komende jaren. Dankzij het bezoek hebben de docenten nu hun eigen ervaring en informatie over de stages, huisvesting, eten, vervoer, veiligheid en uitstapjes en excursies. Zo kunnen zij nieuwe studenten op hun school beter helpen voorbereiden en bijdragen aan ontwikkeling en begeleiding van nieuwe stageprojecten. 2. Beleidsvoornemens 2015 Dat er iets in het beleid zal moeten veranderen is geen vraag maar een opdracht. Een deel van die opdracht is al in de loop van 2014 in gang gezet. Zo vraagt Ex-change meer persoonlijke inzet van de student voor zijn stage en worden verschillende zaken niet meer geregistreerd / gecontroleerd: 1. Of de student een reis- en / of annuleringsverzekering heeft; 2. Of de student een ziektekostenverzekering heeft; 3. Of de student heeft gezorgd voor de aanbevolen inentingen; 4. Of de student zich vooraf of bij aankomst stageland laat registreren bij de NL ambassade; 5. Tijdens verblijf stageland is veldpost of foto s niet meer verplicht (wel gewenst); 6. Na afloop stage geen controle op stageverslag (de school stelt dit immers verplicht); 7. Na terugkeer geen standaardevaluatie meer uitgevoerd. Wel wordt op spontane positieve en negatieve reacties gereageerd, en worden oplossingen/verbeteringen nagestreefd. Een student op het niveau van mbo of hoger moet geacht worden deze verantwoordelijkheden en dit eigen initiatief serieus te nemen. In elk geval bespaart dit de administratie vele uren (per student).

8 Daarnaast krijgt de student vooraf te horen welke kosten aan derden betaald moeten worden (zowel binnenland als buitenland), terwijl de procedure in het buitenland (ook tegenover onze partner) helder en eenduidig wordt gemaakt. In geval er een nieuwe buitenlandse partner is wordt uiteraard wel in de gaten gehouden of de procedure redelijk verloopt voor beide partijen. Uiteraard wordt de student er ook op gewezen welke mogelijke inkomsten te verwerven zijn, hetzij via sponsoring, hetzij met betrekking tot de OV-kaart, de uitwonende studiefinanciering e.d. Ook wordt verwezen naar een mogelijk voordelige ticketboeking, terwijl ook aandacht wordt besteed aan combinatie van vluchten naar hetzelfde land of gebied bij gelijktijdig tijdig reizen door meerdere studenten. Ook is vooraf bekend welke bedragen de student aan Ex-change moet voldoen en op welk moment. Deze voortgang is geborgd in de database via de koppeling met de boekhouding van Ex-change. Ook is bekend welk deel van dit bedrag wordt afgedragen aan de buitenlandse partner en per wanneer. Eerder al werd deze werkwijze aangemerkt als nagenoeg risicoloos matchen. De ervaring die in het afgelopen jaar is opgedaan rechtvaardigt de conclusie, dat geen sprake is geweest van ernstige verstoringen, ook niet waar de ontvangende landen en partners in een ander ritme en beleving werken dan in Nederland. Kleine problemen worden doorgaans soepel opgelost. Mocht een student ondanks alles in de problemen komen, dan is het telefonisch contact of contact via met Ex-change nooit aan dovemansoren gericht. Ex-change weet ook exact wanneer een student vertrekt, op de bestemming aankomt, de terugreis aanvaardt en dag en tijd van terugkomst. Oorzaak of gevolg? Voor de toekomst maakt dat eigenlijk geen verschil. Een aantal vaststaande feiten zijn: De netto te genereren winst bij circa 40 studenten is te stellen op circa ,00, onder voorwaarde dat het kostenniveau gehandhaafd blijft (zie de jaarrekening 2014); Dit houdt in, dat minstens 200 studenten aangemeld en doorgeleid zouden moeten worden om een dusdanige inkomstenbron te genereren, waarbij een betaalde kracht zou kunnen functioneren; bij die aantallen wordt echter de "span of control" overschreden en is dit dus geen optie; De huidige (bijna) fulltime vrijwilliger moet daarom naast Ex-change ook ander betaald werk hebben, waardoor zijn inzet voor Ex-change eerder zal slinken dan toenemen; een aantal van studenten is bij deze combinatie wellicht nog haalbaar, onder voorwaarde dat andere werkzaamheden, zoals boekhouding en studentenregistratie door de andere vrijwilligers kan worden gehandhaafd. Een overeenkomst tussen het bestuur van de stichting en de hierboven onder bedoelde fulltime vrijwilliger is in voorbereiding om deze medewerker een inkomen te garanderen (dit als onderdeel van zijn te verwerven inkomen, bijvoorbeeld als zzp er) voor werkzaamheden, die te maken hebben met blijvende werving van studenten bij scholen, daaronder mede te rekenen stagemarkten en het verwerven van fondsen en sponsors om de doelstellingen van de stichting te blijven behouden.

9 Per gerealiseerde student zou dan een nog af te spreken bedrag toekomen aan die persoon. Het is het bestuur daarbij duidelijk, dat deze try-out na een zekere periode zou kunnen resulteren in het uiteindelijk verloren gaan van de stichting met haar doelstellingen, ten gevolge van financiële onhaalbaarheid. Juist om deze reden wordt aanbevolen iets frequenter een managementrapport te beoordelen in de loop van Formeel zal het bestuur nog moeten voorzien in tenminste de functie van het dagelijkse geldelijk beheer en de financiële administratie.

10 3. Ex-change van In de afgelopen 13 jaar heeft Ex-change 689 studenten uitgezonden naar Afrika. Het lagere aantal in 2008 kwam doordat Kenia in dit jaar werd gesloten voor studenten, door een negatief reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En in 2011 stopte de samenwerking met stichting Edukans (na 4,5 jaar) en ging Ex-change weer zelfstandig verder. Vanaf 2012 is weer een stijgende lijn te zien. Jaar aantal mbo hbo wo De beleidswijzigingen in 2015 zijn er ook op gericht het aantal HBO en WO studenten te laten stijgen.

11 4. Financieel jaarverslag 2014 De boekhouding maakt deel uit van de database waarin tevens is opgenomen het studenten begeleidingssysteem, vanwege de noodzakelijke koppelingen met studentgegevens. In de boekhouding is opgenomen een administratie van rechten en verplichtingen en de waarden van baten en lasten. De database wordt dagelijks op 2 afzonderlijke computers actueel gehouden via een VPN verbinding. Balans Activa Passiva omschrijving omschrijving Inventaris kantoormeubilair 2.169, ,80 Afschrijving inventaris kantoormeubilair 1.198,51 475,27 ABN-AMRO bank , ,34 Algemene reserve 7.851, ,04 Vooruitbetaalde bijdrage door studenten 0, ,00 Crediteuren 0, ,83 Resultaat , , , , ,14 Toelichting Het banksaldo van de ABN-AMRO bank komt overeen met het saldo op het overzicht van de bank per 31 december Het voordelig resultaat van 4001,13 wordt onderstaand nader toegelicht in het overzicht van baten en lasten. Geadviseerd wordt dit bedrag toe te voegen aan het eigen vermogen van de Stichting, wat dan per 1 januari 2015 uitkomt op een bedrag van 7.851, ,13 = ,17 Aangaande de inventaris kantoormeubilair van 2.169,73 en de afschrijving daarop van 1.198,51 dient het volgende overzicht: aanloopkosten afgeschreven in 2013 Afgeschreven in 2014 balans per tot en met ,80 475,27 475,27 475,27 laptop 533,95 177,98 355,97 mobile telefoon 209,98 69,99 139, ,73 475,27 723,24 971,22 afgeschreven per ,51 Indien geen verdere aanschaf plaatsvindt, zal eind 2016 het totale bedrag zijn afgeschreven.

12 Resultatenrekening Grootboek Omschrijving lasten baten nadelig voordelig per saldo Huisvesting 1.200, koffie en theevoorziening 240, telefoonkosten 1.415, kantoorbenodigdheden 630, kosten website 148, assurantiekosten 579, Bankkosten 319, reiskosten binnenland 1.499, reiskosten buitenland 2.155, voorlichting studenten 810, presentaties scholen 6, Werkoverleg 36, representatiekosten 5, Afschrijving aanloopkosten organisatie 723,24 Totaal wegens overhead 9.771, ,37 Onderstaand is van toepassing op de eerste 10 studenten voor Kenia, volgens de "oude" berekenmethode partnerbetaling team 9.755, toegekende onkostenvergoeding 1.462, inschrijfgeld student 2.500, sponsorwerving student 8.725, huisvestingbijdrage student 1.950, , , ,50 Onderstaand is van toepassing op de 30 andere studenten, waar werd gefactureerd tegen eenheidsprijzen Kosten partner Mauritius 990, Kosten partner Zuid Afrika 380,00 Kosten partner Kenia (incl materiaalkosten) , Kosten partner Tanzania 5.865, boekingen voor partner Mauritius 1.690, Boekingen voor partner Zuid Afrika 695,00 Boekingen voor partner Kenia (inclusief materiaalkosten) , Boekingen voor partner Tanzania , , , , algemene sponsorbijdragen 1.350, ,00 Totalen , , , , ,13

13 Bovenstaande jaarrekening is samengesteld op 8 januari 2015 Henk Haring Directeur Op verzoek van het bestuur van Ex-change The profit of learning heb ik deze jaarrekening onderzocht en vergeleken met wat uit de boekhouding naar voren kwam. Dit leidt er toe dat ik kan verklaren dat zowel de balans als de resultatenrekening in deze jaarrekening een goed en getrouw beeld vertonen. Ik adviseer het bestuur 1) deze jaarrekening conform vast te stellen; 2) te besluiten dat het voordelig saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve; 3) de directeur, de heer Haring, te dechargeren. Met vriendelijke groet, Jan van Tricht

14 Besluit van het bestuur Het bestuur van de Stichting Ex-change the profit of learning heeft besloten de jaarrekening vast te stellen conform het aangeboden ontwerp en daarmede de heer H. Haring te dechargeren. Voorts is besloten het voordelig saldo van 2014 toe te voegen aan de algemene reserve. De jaarrekening met toelichting, aanbiedingstekst en dit besluit bestaat uit 14 pagina s. Het bestuur van de Stichting Ex-change The profit of learning, Namens deze, Max Mulders Voorzitter.

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ... 4. Voorwoord ... 5... 6... 9... 12... 13... 14... 16

INHOUDSOPGAVE ... 4. Voorwoord ... 5... 6... 9... 12... 13... 14... 16 JAAR VERSLAG 2013 Stichting Pensioenregister Jaarverslag 2013 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord.................................................................. 4 Deel 1: een verslag van 2013 Klaar voor de toekomst

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs. Jorieke Potters en Michaela van Leeuwen

Beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs. Jorieke Potters en Michaela van Leeuwen Beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs Jorieke Potters en Michaela van Leeuwen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur Respect voor elkaar uit welk land je ook komt Leerlingen over hun schoolcultuur Auteurs: Tarik Pehlivan Nadia van der Linde Asia Sarti In opdracht van: De Onderwijsraad Met dank aan: Alle betrokken leerlingen,

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Eindverslag. Stage SearchUser. Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B

Eindverslag. Stage SearchUser. Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B Eindverslag Stage SearchUser Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B Stageperiode: 13 februari 2012 tot 22 juni 2012 Stagebegeleiders: Mevr. Sier, Dhr. Tuip, Dhr. Lopes Cardozo Stagedocent:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld

Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld Maart 2014 Geachte lezer, Het ISO heeft in het begin van 2014 een meldpunt 1 geopend waar studenten een melding konden doen wanneer zij van mening

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar. Coach: Annemieke van der Mark

Ondernemingsplan. Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar. Coach: Annemieke van der Mark Ondernemingsplan Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar Coach: Annemieke van der Mark 14 april 2009 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 Marketingplan...3 Conceptomschrijving...3 Interne

Nadere informatie