Met de S van Specialisatiejaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met de S van Specialisatiejaar"

Transcriptie

1 Met de S van Specialisatiejaar Infobrochure derde graad - specialisatiejaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer (BSO) Organisatie-Assistentie (BSO) Winkelbeheer en Etalage (BSO) Veiligheidsberoepen (BSO) Integrale Veiligheid (Se-n-Se / TSO) 1

2 ieders talent aanspreken opvoeden en opleiden volgens duidelijke normen het goede zien in jongeren samen school maken

3 Uw toekomst onze zorg Competenter worden dankzij werkplekleren en doorgegedreven stages. Het zevende specialisatiejaar, een troef op de arbeidsmarkt en in het hoger onderwijs! Een zevende jaar volgen in het Sint-Franciscuscollege maakt de naam specialisatiejaar waar. Wij leiden onze studenten immers uiterst professioneel en arbeidsmarktgericht op. Dit betekent vooral dat elk specialisatiejaar, ongeacht de richting, enerzijds bestaat uit een component werkplekleren en anderzijds uit ondersteunende vakken, die steeds praktisch worden ingevuld. De doelstelling van het werkplekleren is onze studenten kennis te laten maken met de verschillende facetten van hun toekomstige job. We willen hen laten proeven van de brede waaier aan specifieke jobinhouden die de richtingen Kantooradministratie en Gegevensbeheer, Winkelbeheer en Etalage, Organisatie-Assistentie, Veiligheidsberoepen en de richting Integrale Veiligheid te bieden heeft. Dit doen we door de lesinhouden af te stemmen op de realiteit, door gebruik te maken van stages, bedrijfsbezoeken, nationale beurzen en het uitnodigen van gastsprekers. Ons stagenetwerk is uitgebreid, kwalitatief en constant. Alvast van harte welkom! Een professioneel en gedreven leerkrachtenteam 3

4 Studierichtingen in het specialisatiejaar BSO Kantooradministratie en Gegevensbeheer Lessentabel Godsdienst 2 Nederlands 2 Engels 3 Frans 2 Lichamelijke opvoeding 2 Administratie 3 Integrale projecten (virtueel kantoor) 7 Stage 11 Totaal aantal lesuren 32 Profiel van de studierichting In het specialisatiejaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer worden de verworven boekhoudkundige en secretariële leerinhouden en vaardigheden uit de tweede en derde graad Kantoor uitgediept en geïntegreerd in bedrijfsgerichte toepassingen. De opleiding is zo georganiseerd dat ze inspeelt op de omgeving (bedrijfsgerichte administratieve cases) en levensecht is (kantoorsimulatie). In de taalvakken liggen de accenten op de praktische vaardigheden van de zakelijke communicatie. Tijdens bedrijfsstages gebruiken de leerlingen hun aangeleerde secretariële, boekhoudkundige en communicatievaardigheden om de opgelegde taken uit te voeren. De opleiding stoelt op twee beroepsprofielen. De boekhoudkundig bediende werkt als uitvoerend bediende in een boekhoudafdeling van een bedrijf/non-profitorganisatie of bij een zelfstandig boekhouder onder de directe leiding van één of meer verantwoordelijken, hetzij boekhouders of hoofdboekhouders. De secretariaatsmedewerker oefent een uitvoerende functie uit op een (afdeling) secretariaat van een bedrijf/non-profitorganisatie, bij een persoon die een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent of bij een overheidsinstelling. Hij/zij werkt onder begeleiding aan routinematige boekhoudkundige en secretariële taken. 4

5 Toelichting bij de richtingsvakken Virtueel kantoor Gedurende 7 lesuren per week werken onze leerlingen in hun virtuele oefenfirma, waar ze onder begeleiding hun opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk trachten te brengen. Wat zijn Virtuele oefenfirma s? Een oefenfirma is een bedrijf zonder productie, zonder goederenstroom maar met waarheidsgetrouwe documenten, bedragen en handelswijzen. De oefenfirma wordt opgericht en gerund door leerlingen van de derde graad ASO, BSO en TSO, door studenten van hogescholen en door cursisten in de opleidingscentra van de VDAB en van Syntra. De deelnemers werken in een veilige omgeving waar ze risico s mogen nemen zonder er een financiële kater aan over te houden. In een oefenfirma hebben we vooral aandacht voor attitudes en vaardigheden. Er wordt gewerkt aan ondernemerscompetenties zoals communicatie, samenwerking, doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid en zin voor risico. Een oefenfirma opereert in een wereldwijd netwerk en wordt beheerd door PEN International. De Belgische oefenfirma s worden ondersteund door Cofep, een afdeling van VDAB Peer. De leerlingen proberen hun artikelen dus te verkopen aan andere oefenfirma s en hun personeel. Tevens kunnen zij zelf daar aankopen doen. Deze transacties leiden tot een documentenstroom, gaande van prijsaanvraag, offerte, bestelling, leveringsbon, factuur,... tot en met de betaling. Al deze documenten dienen gecontroleerd, geboekt en geklasseerd te worden. Met behulp van een professioneel boekhoudprogramma en het Office-pakket trachten ze dit alles zo efficiënt mogelijk te verwerken. Problemen waarmee ze geconfronteerd worden, worden in groep besproken en opgelost. De producten proberen ze aan te prijzen via catalogi, websites en webshops, die ze zelf ontwerpen. De meeste oefenfirma s kunnen rekenen op de steun van een peterbedrijf, waar ze terecht kunnen i.v.m. productkennis, promotiemateriaal en dergelijke. De contacten met de andere oefenbedrijven verlopen via de klassieke communicatiekanalen zoals post, mail, fax, telefoon,.... Jaarlijks worden er een aantal beurzen georganiseerd, waar de oefenbedrijven rechtstreeks met elkaar in contact komen. Zo zijn er regionale, nationale en internationale beurzen. Het concept wordt wereldwijd toegepast. Internationaal zijn er zo n zesduizend oefenfirma s verspreid over alle continenten. In België zijn er driehonderd. De organisatie die de oefenfirma s ondersteunt, Cofep, voorziet de deelnemende bedrijven van een database, banksoftware en treedt op als postkantoor, BTW-administratie, sociaal secretariaat en eventueel als leverancier van goederen die je niet kan vinden bij andere oefenfirma s. Door het internationale concept komen de leerlingen in aanraking met vreemde talen. Een groot deel van de transacties verloopt in het Frans, Engels, Duits,... wat een integratie met de taalvakken mogelijk maakt. 5

6 Administratie Tijdens het vak administratie krijgen leerlingen gedurende het jaar aan aantal cases aangeboden. Deze cases kunnen boekhoudkundige componenten, administratieve componenten of een combinatie van beide componenten bevatten. De leerlingen kunnen administratief courante kantoortoepassingen verwerken door geïntegreerd gebruik te maken van volgende software: boekhoudpakket, tekstverwerking, rekenblad en gegevensbeheer, presentaties en publicaties. Er wordt getracht de case te benaderen vanuit de probleemstelling. Vaak is de oplossing een geïntegreerd pakket van meerdere softwaretoepassingen. Stage Onze leerlingen lopen gedurende anderhalve dag stage op dinsdag en woensdag en dit gedurende het hele schooljaar in hetzelfde bedrijf. Deze stage biedt de leerlingen een unieke kans om inzicht te verwerven in de structuur van een onderneming. Zij oefenen ook taken uit binnen het bedrijf zodat zij attitudes en vaardigheden grondig onder de knie krijgen. Zo nemen zij verantwoordelijkheid en wordt er van hen verwacht dat zij terugkerende opdrachten zelfstandig kunnen uitvoeren waardoor zij hun steentje bijdragen binnen de organisatie. Stage biedt de leerlingen de kans om het beroep van secretariaatsmedewerker, boekhouder medewerker en/of logistiek medewerker op een praktische manier onder de knie krijgen. Enkele stagebedrijven zijn: PB Bielen, Molok, de Nationale Bank van België, Randstad-dienstencheques, Ethias,.... 6

7 Organisatie-Assistentie Lessentabel Godsdienst 2 Frans 2 Lichamelijke opvoeding 2 Plastische opvoeding 2 Project algemene vakken 4 Logistieke dienst 2 Technische dienst 2 Voedingsdienst 4 Bedrijfsbeheer 2 Seminaries 2 Stage 8 Totaal aantal lesuren 32 Profiel van de studierichting De leerlingen die de studierichting Organisatie-Assistentie volgen, starten zelf een restaurant (leeronderneming) op en dit in samenwerking met verschillende vakken. In dit restaurant, dat ze zelf sfeervol inrichten, ontvangen ze wekelijks gasten en serveren ze smakelijke, verse, gezonde en zelfbereide gerechten met een grote variatie. De bedoeling is dat de groep leert samenwerken: afspraken maken, analyseren, gegevens opzoeken en verwerken, plannen uitvoeren en evalueren. De leerkrachten begeleiden dit samenwerkingsproces nauwgezet en geven feedback. Het resultaat toont de vakbekwaamheid van de leerlingen en steunt op wat ze in de verschillende diensten verworven hebben aan vaardigheden en kennis. 7

8 Toelichting bij de richtingsvakken Voedingsdienst In de lessen voedingsdienst ontvangen zij gasten in hun leerbedrijf. De leerlingen zorgen voor de voorbereiding, de bereiding en de presentatie van de gerechten. Ook nemen ze de organisatie en de omkadering van het maaltijdgebeuren voor hun rekening: de verbruikzaal, de bediening en de nazorg van de verbruikzaal en de keuken. Ze staan ook zelf in voor de bestellingen, voorraadbeheer en inventarisatie. Technische dienst Tijdens de lessen technische dienst richten ze hun restaurant zelf in: verven van muren en kasten, aanbrengen van decoratie, maken van tafellakens, enz. Kleine herstellingen aan elektrische toestellen, fietsen, een bouwpakket in elkaar zetten,... komen eveneens aan bod. Seminarie Het vak seminarie geeft de kans om vakoverschrijdende en geïntegreerde projecten uit te werken waarbij handelingsgerichte vaardigheden, cognitieve ondersteunende vaardigheden en ondersteunende beroepshoudingen uit de verschillende diensten aan bod komen. Het resultaat van het vak seminarie kan je zien in de hele uitwerking van het project rond het restaurant, in de stageschriften en in de GIP-bundels van de leerlingen. Bedrijfsbeheer In dit vak wordt de volledige administratie van het leerbedrijf uitgewerkt. De leerlingen maken een bedrijfsplan, doen de volledige boekhouding en zijn verantwoordelijk voor het financiële aspect. Deze extra lesinhouden worden aangeboden in praktische modules waardoor de leerlingen een attest bedrijfsbeheer kunnen halen. 8

9 Stage De leerlingen doen een bedrijfsstage van 9 weken opgesplitst in twee stageperiodes van 4 weken en een week buitenlandse stage. De stagemogelijkheden kunnen zeer uiteenlopend zijn en de stagiair kan kiezen uit volgende mogelijkheden: - logistieke dienst Dit is een theoretische opleiding ter ondersteuning van het verpleegkundig, hulpverlenend en verzorgend personeel in ziekenhuizen en verzorgtehuizen. De jongeren zorgen voor intern transport van patiënten en bewoners. Ze leren functioneren in team en passen kwaliteitzorg op een methodische wijze toe. - voedingsdienst De leerlingen helpen in de centrale keuken en ook bij de bediening van personeel/klanten in instellingen, bedrijven, ziekenhuizen en horeca. Ze lopen stage in vakantiecentra, zelfbedieningsrestaurants, hotels, bij traiteurs, hotels, onderhoudsdienst Interne schoonmaakdienst van een instelling, bijvoorbeeld een verzorgingsinstelling. - technische dienst Doe-het-zelfzaken, warenhuizen, tuincentra en bloemenzaken. Speciaalzaken, bijvoorbeeld verfwinkels, behang- en decoratiefirma s. - buitenlandse stage De leerlingen gaan samen een week onder begeleiding van de leerkrachten op buitenlandse stage. Op die manier bieden wij onze leerlingen een hele waaier van stageactiviteiten aan. Zo worden onze leerlingen met verschillende activiteiten geconfronteerd waardoor ze toekomstgericht een betere keuze kunnen maken voor hun verdere loopbaan of studiekeuze. In samenwerking met Intersoc werken ze in een hotel in het buitenland (Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië). Deze zeer leerrijke en aangename ervaring is volledig gratis. Activiteiten binnen de opleiding Teambuilding Tijdens de teambuilding werken de leerlingen het hele concept van hun leeronderneming uit. Ze leren samenwerken en tot consensus komen. De taken en verantwoordelijkheden binnen de leeronderneming worden verdeeld. Bedrijfsbezoeken Tijdens het schooljaar worden er verschillende bedrijfsbezoeken gedaan om op die manier de leerlingen een beter zicht te geven op het bedrijfsleven. Enkele voorbeelden: groothandel in voedingsmiddelen, ziekenhuizen, horeca,.... 9

10 Winkelbeheer en Etalage Lessentabel Godsdienst 2 Frans 2 Lichamelijke opvoeding 2 Project algemene vakken 4 Commerciële presentatie 4 Winkelbeheer 6 Dactylo/informatica 2 Stage: - commerciële presentatie 3 - winkelbeheer 7 Totaal aantal lesuren 32 Profiel van de studierichting In het specialisatiejaar Winkelbeheer en Etalage liggen de accenten op zelfstandig winkelbeheer (marktstudie, boekhouding, financiering, ). De vakken zijn gericht op de vorming van een zelfstandige winkelbeheerder. Hierbij wordt via contacten met de arbeidsrealiteit speciale aandacht besteed aan het ervaren wat zelfstandig ondernemingschap is. Men streeft naar uitdieping van de praktische vakken van het eerste en het tweede leerjaar van de derde graad. Deze uitdieping levert een extra kwalificatie op voor diegenen die tewerkstelling zoeken in de snel evoluerende verkoopsector. De stages blijven een noodzakelijk en belangrijk onderdeel uitmaken van de arbeidsoriënterende visie van dit specialisatiejaar. Bij de stages ligt de klemtoon op gespecialiseerde taken, waar de leerlingen meer inzicht kunnen verwerven in winkelbeheer, boekhouden, verkoop en verkoopaspecten van het etaleren. 10

11 Toelichting bij de richtingsvakken Commerciële presentatie In het vak commerciële presentatie komen de onderdelen huisstijl, winkelinrichting, promotie en presentatie aan bod. De leerling bouwt voort op de kennis en kunde van de voorbije graad. Er wordt verondersteld dat de basisbegrippen van het presenteren gekend zijn. De leerling leert met behulp van de leeronderneming een eigen gezicht of huisstijl aan de leeronderneming te geven. Ze zorgen ervoor dat de artikelen gepresenteerd worden in de stijl van het geheel en ook het promotiebeeld zal hierop afgestemd worden. Tijdens dit zevende specialisatiejaar wordt men zoveel mogelijk voorbereid op het zelfstandig opstarten van een eigen zaak. In dit vak gebeurt dit vanuit een creatief standpunt. Winkelbeheer De kennis over het winkelgebeuren die de leerlingen verworven hebben in de tweede en de derde graad van de studierichting Verkoop beperkt zich tot de benadering vanuit het standpunt van verkoopster. In het specialisatiejaar worden de verschillende onderwerpen behandeld vanuit beheersstandpunt. De leerlingen leren alle aspecten van het beheer van een winkel kennen aan de hand van een leeronderneming en kunnen dan ook een attest van bedrijfsbeheer behalen. Stage De leerlingen die het specialisatiejaar volgen hebben reeds stage gelopen in de derde graad. Tijdens het specialisatiejaar zijn dit minstens 10 uur per week stage in een speciaalzaak. Deze 10 uren worden verdeeld over donderdag en vrijdag. Deze stages bieden een unieke kans om meer inzicht te verwerven in de verkoopsector en zo de leerlingen voor te bereiden op het beroepsleven. De leerling leert zijn/haar persoonlijkheid aanpassen aan de huisstijl van de winkel: flexibiliteit, assertiviteit, praktisch taalgebruik, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, klantgerichtheid, discretie en correctheid. Activiteiten binnen de opleiding De activiteiten binnen de opleiding houden allemaal nauw verband met de ruime sector van de retail. De leeronderneming in samenwerking met Unizo De leeronderneming is een winkel op school, opgericht en beheerd door de leerlingen, begeleid door de leerkrachten en ondersteund door UNIZO. De leerlingen ondervinden alle facetten van het ondernemen, van het oprichten over het beheer tot de afsluiting. Het werkplekleren in samenwerking met Carrefour Doelstelling van het werkplekleren is leerlingen kennis te laten maken met de verschillende tewerkstellingsmogelijkheden binnen Carrefour. Vanuit de praktijkervaring kan de leerling ontdekken dat hij een stevige basis en theoretische kennis moet hebben. 11

12 Veiligheid Toelatingsmodaliteiten Geïnteresseerden voor deze opleiding worden stevig gescreend omdat je niet zomaar toegelaten wordt tot deze richtingen. Enerzijds omwille van het specifieke beroepsprofiel dat heel hoge eisen stelt aan kandidaten en anderzijds omwille van de wettelijke verplichtingen vanuit de overheid. In eerste instantie volgt er een selectieproef door de school. Dit kan een gesprek met directie en/of coördinatoren zijn waar er gepeild wordt naar de vooropleiding, de motivatie en het algemeen profiel van de student. Daarnaast worden er tijdens de eerste weken fysieke proeven afgenomen door de school: immers een bepaalde basisconditie of minstens de aantoonbare wil om een inhaalprogramma af te werken zijn een vereiste voor deze opleidingen. Eveneens moet het aanmeldingsdossier, dat bestaat uit de rekruterings-en schooldocumenten volledig zijn. Op basis van al deze gegevens, alsook het maximum aantal studenten per richting/klas, neemt de toelatingsklassenraad de beslissing of je al dan niet definitief wordt ingeschreven. 12

13 Lessentabel Veiligheidsberoepen (Specialisatiejaar BSO) Godsdienst 2 Nederlands 2 Engels 1 Frans 2 Project algemene vakken 4 Sport 4 Veiligheidstechniek bewaking 2 Veiligheidstechniek preventie * 1 Werkplekleren 4 Recht 5 Management bewakingssector 1 Bedrijfseerstehulpverlener 1 Cultuur en diversiteit 1 Toegepaste psychologie 2 Totaal aantal lesuren 32 Integrale Veiligheid (Se-n-Se TSO) Nederlands 3 Engels 1 Frans 2 Sport 6 Veiligheidstechniek politie 2 Veiligheidstechniek bewaking 2 Veiligheidstechniek brandweer 2 Veiligheidstechniek preventie * 1 Werkplekleren 4 Recht 4 Management bewakingssector 1 Bedrijfseerstehulpverlener 1 Cultuur en diversiteit 1 Toegepaste psychologie Totaal aantal lesuren 32 (*) onder voorbehoud van wijziging ten gevolge van de evaluatie van de richting in samenwerking met de overheid 13

14 Toelichting bij de richtingsvakken * Interne lessen Veiligheidstechniek politie (enkel in de studierichting Integrale veiligheid) In veiligheidstechniek politie wordt de nadruk gelegd op de principes die van toepassing zijn op de lokale en federale politie (geïntegreerde politie). Concreet betekent dit dat de organisatie en de missie van de politie aan bod komen. Ook krijg je een introductie in het politiewerk, de specifieke politietaken, politiegraden, functies en diensten die ons politielandschap kent. Belangrijke wetgeving die behandeld wordt is ondermeer de Wet op het Politieambt en de Wet op de Geïntegreerde politie. Voorts wordt aandacht besteed aan de deontologische code. Daarnaast word je een kort overzicht geboden van het politiestatuut en maak je kennis met politie-aspecten zoals basispolitiezorg en gemeenschapsgerichte politiezorg of community policing. Naast de theoretische achtergrond krijg je gaandeweg meer voeling met de attitudes en competenties van een goede politieagent. Afrondend word je voorbereid op de verschillende selectieproeven van de politie. Management bewaking In dit vak krijg je niet alleen te maken met managementtheorieën en structuren, maar leer je vooral de praktische kant van management kennen aan de hand van technieken over plannen en organiseren, toespraken houden, vergaderen, presenteren, onderhandelen, creatief denken en besluitvorming. Ook wordt er ruime tijd stil gestaan bij ethische dilemma s en vraagstukken waar je als toekomstige veiligheidsfunctionaris bijna dagelijks mee geconfronteerd wordt. Werkplekleren De doelstelling van het werkplekleren is studenten kennis laten maken met de verschillende tewerkstellingsmogelijkheden binnen de veiligheidssector. Tijdens de opleiding proef je zoveel mogelijk van de brede waaier aan specifieke jobinhouden die de veiligheidssector te bieden heeft zoals de lokale en federale politie, de brandweer, de private bewaking, het leger, de gemeenschapswacht,.... We realiseren dit door specialisten uit te nodigen en op werkbezoek te gaan. Eveneens dompelen we je onder in de echte veiligheidswereld door intramuros- en observatiestages. Meer informatie over de activiteiten in het kader van werkplekleren vind je verder in de brochure. 14

15 Recht In het vak recht bestudeer je verschillende soorten regelgeving die betrekking hebben op het aspect bewaking. De cursus is vooral een grondige voorbereiding op het examen van Selor. Daar wordt o.a. de Wet van 10 april 1990 tot de private en bijzondere veiligheid (Wet Tobback) geëxamineerd. Hiervoor wordt eerst de basiswetgeving onder de loep genomen. Dit gaat over toegepaste gemeenrechtelijke rechten en verplichtingen, bijvoorbeeld allerhande misdrijven en straffen, de grondwet, wettige verdediging, het vattingsrecht,.... Vervolgens wordt vooral relevante wetgeving zoals racisme en anti-discriminatiewetgeving, wetgeving over verdovende middelen, camerabewaking, wet op de privacy, de voetbalwetgeving, wetgeving over gemeenschapswachten, en tot slot de bewakingswetgeving bestudeerd. Toegepaste psychologie De focus ligt vooral op het aanleren van praktijkgerichte sociale vaardigheden die bruikbaar zijn in de veiligheidssector. Je leert op een passende en efficiënte manier communiceren en reageren door het toepassen van de juiste technieken. Concreet betekent dit dat je getraind wordt in het omgaan met macht, beïnvloeding, angst, assertiviteit, traumaverwerking, conflicten en agressie én de verschillende communicatievormen. Cultuur en diversiteit Een werknemer in de veiligheidssector komt door onze multiculturele maatschappij dagelijks in contact met cultuur en diversiteit. Het is belangrijk dat hij kan omgaan met culturele conflicten en hier op een professionele manier kan op reageren. De aandacht gaat naar een aantal aspecten die tekenend zijn voor een cultuur en diversiteit, namelijk de multiculturele gemeenschap, symbolen en symbolieken, de communicatieverschillen, religie, allochtonen en omgaan met anders zijn. Sport Tijdens de lessen sport wordt er via verschillende bewegingsdomeinen gewerkt aan je fysieke paraatheid. De vier basiseigenschappen kracht, snelheid, lenigheid en uithouding komen uitgebreid aan bod. Interesse voor een brede waaier van sporten en doorzettingsvermogen om je fysieke grenzen te verleggen, zijn noodzakelijk. Naast de traditionele sporten, nemen ook klimmen en zwemmen een belangrijke plaats in het opleidingsprogramma. Indien mogelijk, wordt er ook samengewerkt met externe organisaties (oriëntatielopen, mini-triatlon). De selectieproeven bij brandweer en politie, waarvoor je tijdens de lessen sport wordt klaargestoomd, worden gebruikt als criteria om je te beoordelen. 15

16 Externe lessen Bewaking Je maakt kennis met de ruime organisatie van de bewakingswereld en haar activiteiten. Je oefent de gebruikte analoge en digitale communicatiemiddelen die in de bewaking gebruikt worden. Je leert technieken over hoe je gericht kan observeren en vervolgens objectief kan rapporteren. Daarnaast krijg je zicht op de sociale verhoudingen die in de bewakingssector van toepassing zijn. Brandweer (enkel in de studierichting Integrale veiligheid) Je maakt kennis met de organisatie en de werking van de brandweer. Eveneens oefen je verschillende brandweertechnieken zoals blustechnieken aan de hand van simulaties. Er wordt ook aandacht besteed aan de manier waarop je tijdens een brandweerinterventie op een adequate manier hulp kan bieden. Fysieke ontwijkingstechnieken In de veiligheidssector kan je met allerhande verbale en fysieke conflicten in aanraking komen. Via een cursus fysieke ontwijkingtechnieken leer je hoe je hier het best mee omgaat. Er wordt beklemtoond om in eerste instantie te trachten met een gepaste communicatie problemen en conflicten op een rustige manier op te lossen. Fysieke confrontaties moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Slechts als het niet anders kan bijvoorbeeld uit wettige verdediging mag iemand geweld gebruiken. Je krijgt inzicht in de geweldspiraal en leert hierdoor welke reactie gepast is bij agressie ten opzichte van jou of je collega. Tijdens de lessen leer je onder andere enkele polsklemmen, de schouderklem, het gebruik van de wapenstok, de controle van een voertuig,.... Alles wordt ingeoefend tijdens rollenspelen. EHBO Dit is de opleiding bedrijfseerstehulpverlener en AED. In de veiligheidssector kan je met allerlei slachtoffers in aanraking komen. Het is belangrijk dat je de ernst van iemand zijn medische toestand kan beoordelen en passende hulp kan bieden. In de EHBO-cursus leer je uit welke organen en structuren het menselijk lichaam is opgebouwd, op welke locatie ze zich in het lichaam bevinden en hoe ze samenwerken. Gemachtigd opzichter (enkel in de studierichting Veiligheidsberoepen) De opleiding tot gemachtigd opzichter bestaat uit een theoretisch en een praktijkgedeelte en geldt in principe levenslang. De theoretische en praktische opleiding wordt georganiseerd door de lokale politie van Heusden- Zolder. De theorie handelt ondermeer over hetgeen een gemachtigd opzichter wel en niet mag doen, de plaats en het oversteken van de voetganger, plaats en het gedrag van de fietser, de verkeerstekens, het zien en gezien worden, het gedrag van bestuurders tegenover voetgangers, rem- en stopafstanden,... Tijdens de praktische opleiding wordt de gemachtigd opzichter vertrouwd gemaakt met de omgeving, de manier van optreden, het stilleggen van het verkeer en eventueel inzicht bijgebracht inzake remafstanden. 16

17 Veiligheidstechniek VCA en preventie De opleiding VCA is sinds schooljaar nieuw in 7 Veiligheid. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om studenten (en werknemers) veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Steeds vaker wordt voor het invullen van een vacature het VCA-attest verplicht gesteld. Veiligheidsbewust werken is erg belangrijk. Het is tijdens werkplekleren en in de toekomstige beroepsloopbaan van onze studenten essentieel om de gevaren en risico s te onderkennen en hier adequaat op te kunnen reageren. Veiligheidstechniek preventie (enkel in de studierichting Integrale veiligheid) De opleiding preventieadviseur niveau 3 is sinds nieuw in de richting Integrale veiligheid en wordt in samenwerking met Syntra Limburg georganiseerd. In elke onderneming moet één interne dienst voor preventie en bescherming op het werk actief zijn die bemand wordt door één of meer preventieadviseurs, die deel uitmaken van dit bedrijf. Preventieadviseurs moeten de wetgeving kennen betreffende het welzijn van werknemers tijdens de uitvoering van hun werk. Bovendien moeten ze de nodige technische kennis hebben om taken en opdrachten correct te vervullen. Tijdens het programma basisniveau preventie wordt een overzicht op maat geboden van alle belangrijke aspecten met betrekking tot beschermingsprincipes die van toepassing kunnen zijn op een toekomstige job in de safety of security. *Onder voorbehoud van wijziging ten gevolge van de evaluatie van de richting i.s.m. de overheid BEOORDELING Je wordt niet enkel beoordeeld op de vakinhoud. Ook de stages, de resultaten van de externe partners, de scores op het competentieprofiel en de geïntegreerde proef (GIP) worden in aanmerking genomen. Concreet betekent dit dat het rapport enerzijds zal bestaan uit een weergave van de scores op de vakinhoud van de verschillende vakken. Anderzijds krijgt de student een competentierapport. Dit rapport geeft de competenties en attitudes weer waaraan een toekomstige werknemer in de veiligheidssector moet voldoen. De focus in dit rapport wordt gelegd op: l l l l persoonlijke competenties zoals stressbestendigheid en emotionele stabiliteit, flexibiliteit, zelfstandigheid, het uitoefenen van een voorbeeldfunctie en omgaan met probleemsituaties; leercompetenties zoals het leervermogen en zelfkennis; sociale competenties zoals communicatief vaardig zijn, discretie, teamgericht werken en omgaan met diversiteit/democratische ingesteldheid; functionele competenties zoals mondelinge en schriftelijke verslaggeving, technische vaardigheden, zin voor creativiteit en veiligheidsbewust werken. 17

18 Activiteiten binnen deze opleiding De activiteiten binnen de opleiding houden allemaal nauw verband met de ruime sector van de veiligheid. Je maakt niet alleen kennis met de meest voor de hand liggende domeinen (politie, bewaking, brandweer), maar je gaat ook in contact komen met minder bekende activiteiten binnen die domeinen (scheepvaartpolitie, spoorwegpolitie, enz.) en met minder voor de hand liggende beroepsprofielen (penitentiair beambte, gemeenschapswacht, voetbalsteward, enz.). Tijdens het vak werkplekleren slaag je er in om op een actieve manier vertrouwd te geraken met deze profielen. Om de doelstellingen van het werkplekleren te realiseren nodigen we specialisten ter zake uit, gaan we op werkbezoek en oefenen de leerlingen intra- en extramuros activiteiten uit. Hieronder vind je een greep uit het ruime aanbod. 4 Brandweer Heusden-Zolder, petrochemisch bedrijf 4 PLOT Genk met betrekking tot politie en brandweer 4 Gemeenschapswacht van verscheidene gemeentes 4 Federale politie: ondermeer cybercriminaliteit, vingerafdrukken, zeden en drugspolitie, cavalerie, luchthavenpolitie, scheepvaartpolitie 4 Lokale politie: patrouille politiehond, algemene werking korps, sociale dienst 4 KRC Genk: beveiliging 4 Kennismaking met de brede waaier aan bewakingsfirma s: evenementbewaking, bewaking met hond, bodyguarding, waardetransport, winkelinspectie, brucargo... 4 Bezoek penitentiaire inrichtingen en centra voor illegalen 4 Interne bewakingsdiensten 4 Het leger 4 De noodoproepcentrale 4 Intramurosstages: toezicht, evenementsbewaking,... 4 Observatiestages: voetbalstage KRC Genk 4. 18

19 Activiteiten binnen het zevende jaar De studenten van het zevende jaar mogen zich verwachten aan een uitgekiende reeks activiteiten die enerzijds hun integratie op school bevorderen en anderzijds hun eigenheid als studenten benadrukken. Immers, een zevende jaar is in alle opzichten een overgangsfase tussen het secundair onderwijs en wat later komt. Dit zal in sommige gevallen hoger onderwijs zijn, in andere gevallen een intrede in het arbeidsleven. Introductieweek voor het zevende jaar veiligheid Voor alle richtingen, dus ook de zevende jaren Veiligheid, starten met activiteiten die groepsbevorderend werken. Voor de zevende jaren Veiligheid zijn dat in eerste instantie de kennismakingsdagen of teambuilding. Tijdens de introductieweek maak je kennis met de nieuwe richting. Dit gebeurt enerzijds aan de hand van informatie die wordt verstrekt, anderzijds door een aantal actieve colleges waarbij gastsprekers, experten van op het terrein (politie, bewaking, brandweer, enz.) de verwachtingen scherp zullen stellen. Ook de school zal de inhoudelijke verwachtingen duidelijk maken wat betreft de vakinhouden, cursussen, benodigdheden, enz.. In een notendop: alle competenties waarover een student Veiligheid zal moeten beschikken, worden grondig toegelicht aan de hand van het competentieprofiel van de richting. Daarop zal ook de permanente beoordeling van de studenten gebaseerd zijn. Ook dit evaluatiesysteem wordt besproken. 19

20 Teambuilding Tijdens de teambuildingsdagen gaan de studenten op verplaatsing. Via de groepsvormende activiteiten wordt er een hecht team gesmeed en leren de studenten elkaar beter kennen. In een teambuilding samen met de andere zevende jaren, leren ze elkaar ook kennen als studenten binnen het hoger onderwijs van het Sint-Franciscuscollege. Final countdown en proclamatie In de loop van het jaar mogen de studenten zich ook verwachten aan een uitgesponnen afscheid, met twee belangrijke momenten. Het eerste moment is de final countdown ; een dag waarbij de lessen geschorst worden en alle zevende jaars er op uit trekken om hun afscheid van het schoolse leven voor te bereiden. Het programma van die dag wordt door hen mee gekozen en uitgewerkt. Het afscheid van het schoolse leven krijgt dan zijn beslag in de officiële proclamatie voor de leerlingen van het zevende jaar. Hier worden natuurlijk de ouders ook op uitgenodigd. 20

Met de S van Specialisatiejaar

Met de S van Specialisatiejaar Met de S van Specialisatiejaar Infobrochure derde graad - specialisatiejaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer (BSO) Organisatie-Assistentie (BSO) Winkelbeheer en Etalage (BSO) Veiligheidsberoepen

Nadere informatie

Maak kennis met de richting kantoor

Maak kennis met de richting kantoor Maak kennis met de richting kantoor De 2de en de 3de graad kantoor BSO ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Leerlingen 6 kantoor (begeleiding: Van Peer Karina) Inhoud a Wat mag je verwachten in de 2 de graad?... 3 b

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure 7 RETAIL (7de jaar BSO) Leerlingenprofiel Je hebt het zesde jaar Retail of Administratie achter de rug. Je wil jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten en bovendien

Nadere informatie

IVV Sint-Vincentius. Integrale Veiligheid Se-n-Se specialisatiejaar TSO Veiligheidsberoepen 7de specialisatiejaar BSO

IVV Sint-Vincentius. Integrale Veiligheid Se-n-Se specialisatiejaar TSO Veiligheidsberoepen 7de specialisatiejaar BSO IVV Sint-Vincentius Veiligheidssector: iets voor jou? Integrale Veiligheid Se-n-Se specialisatiejaar TSO Veiligheidsberoepen 7de specialisatiejaar BSO Veiligheidsberoepen BSO - Integrale Veiligheid Se-n-Se

Nadere informatie

BSO: van het eerste tot het zevende jaar!

BSO: van het eerste tot het zevende jaar! BSO: van het eerste tot het zevende jaar! Eerste graad: 1B BVL kennismaking met verschillende beroepen - Je leert omgaan met de mogelijkheden van een computer. - Je leert de beginselen van verkoop. - Je

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure 7 ADMINISTRATIE (7de jaar BSO) Leerlingenprofiel Je hebt het zesde jaar Administratie of Retail achter de rug. Je wil jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten en

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Inhoud. o 3 pijlers van Kantoor. o 3 de en 4 de jaar: o belangrijke vakken, o nieuw vak (Engels), o aantal uren per vak.

Inhoud. o 3 pijlers van Kantoor. o 3 de en 4 de jaar: o belangrijke vakken, o nieuw vak (Engels), o aantal uren per vak. 6 Kantoor Inhoud o 3 pijlers van Kantoor. o 3 de en 4 de jaar: o belangrijke vakken, o nieuw vak (Engels), o aantal uren per vak. o 5 de jaar: o nieuwe vakken, o aantal uren per vak, o 2-daagse uitstap

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

+ Overzicht. De 7 e jaar opleidingen en de private veiligheidssector: wederzijdse maximale opportuniteiten 12/05/2017

+ Overzicht. De 7 e jaar opleidingen en de private veiligheidssector: wederzijdse maximale opportuniteiten 12/05/2017 De 7 e jaar opleidingen en de private : wederzijdse maximale opportuniteiten Veerle Pashley Vakgroep Criminologie, Strafrecht & Sociaal Recht Universiteit Gent Overzicht Voorbereiding 7 e jaar opleidingen

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

SINT-LIEVENSCOLLEGE. Kantoor-Verkoop. Campus Amerikalei. Schooljaar 2011-2012

SINT-LIEVENSCOLLEGE. Kantoor-Verkoop. Campus Amerikalei. Schooljaar 2011-2012 SINT-LIEVENSCOLLEGE School 2011-2012 Kantoor-Verkoop Campus Amerikalei SINT-LIEVENSCOLLEGE secundair onderwijs Kantoor - Verkoop Campus Amerikalei Amerikalei 32 2000 Antwerpen Tel. 03 201 48 80 Fax 03

Nadere informatie

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Je wil een nieuwe uitdaging direct na je secundaire opleiding? Je studeert aan het hoger onderwijs en kiest resoluut voor verandering? Kies voor een voedingsberoep!

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-Talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Secretariaat-talen iets

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

Provinciaal Handels- en Taalinstituut

Provinciaal Handels- en Taalinstituut Provinciaal Handels- en Taalinstituut Henleykaai 83 9000 GENT tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 Secundair-na-Secundair van de 3 de graad tso 3 de graad TOERISME en ORGANISATIE (studiegebied Toerisme)

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad www.instituutmariakoningin.be Imk Lanklaar Rotem IMK Dilsen-Stokkem Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad Specialisatie Kinderzorg Specialisatie Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige Eerste

Nadere informatie

IMK Verzorging-voeding, 2 de graad

IMK Verzorging-voeding, 2 de graad 1 IMK Verzorging-voeding, 2 de graad Belangstellingsgebied Welzijn en sociale wetenschappen leertraject praktisch De opleiding Verzorging-voeding (VV) is gesitueerd in de 2 de graad van het beroepssecundair

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Atheneum Boom en ICT. Inleiding

Atheneum Boom en ICT. Inleiding Inleiding Vermits computers niet meer weg te denken zijn uit onze maatschappij, doet onze school dan ook haar uiterste best om onze leerlingen vaardigheden en attitudes bij te brengen op het gebied van

Nadere informatie

G4S OPLEIDINGEN. De basisopleiding bewakingsagent van 127 lesuren wordt opgesplitst in twee blokken.

G4S OPLEIDINGEN. De basisopleiding bewakingsagent van 127 lesuren wordt opgesplitst in twee blokken. G4S OPLEIDINGEN BASISOPLEIDING BEWAKINGSAGENT Doel Het behalen van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent. Dit attest is vereist voor iedereen die bewakingsactiviteiten wil uitoefenen. Programma

Nadere informatie

G4S OPLEIDINGEN. De basisopleiding bewakingsagent van 127 lesuren wordt opgesplitst in twee blokken.

G4S OPLEIDINGEN. De basisopleiding bewakingsagent van 127 lesuren wordt opgesplitst in twee blokken. G4S OPLEIDINGEN BASISOPLEIDING BEWAKINGSAGENT Doel Het behalen van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent. Dit attest is vereist voor iedereen die bewakingsactiviteiten wil uitoefenen. Programma

Nadere informatie

L E S S E N T A B E L L E N

L E S S E N T A B E L L E N O n z e L i e v e V r o u w c o l l e g e C a m p u s C e n t r u m L E S S E N T A B E L L E N schooljaar 01013 Zavel 15 960 Zottegem Tel. 09 360 1 9 Fax 09 361 0 88 http://www.centrum.olvcollege.be L

Nadere informatie

Kantoor. Sint-Ursula-Instituut. Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Kantoor. Sint-Ursula-Instituut. Onze-Lieve-Vrouw-Waver Kantoor Sint-Ursula-Instituut Onze-Lieve-Vrouw-Waver Schooljaar: 2012-2013 0 1 VERNIEUWINGEN KANTOOR VERNIEUWINGEN 2 DE GRAAD Office & Retail: 13 uur/week. Inhoud: administratie, boekhouding, verkoop.

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding Medewerker boekhouding De Medewerker boekhouding bij Tegels Depaepe is (mede)verantwoordelijk voor de totale boekhouding van a tot z binnen ons bedrijf en dit in samenwerking met de hoofdboekhouder. Opmaken

Nadere informatie

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO 2 e GRAAD ASO EC-M = Economie (economie met extra talen 4 u wiskunde) EC-W = Economie (economie met extra wiskunde 5 u wiskunde) LA = Latijn WE = Wetenschappen Lessenrooster EC-M EC-W LA WE Godsdienst

Nadere informatie

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7 Economie & maatschappij E&M Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop AT Studiegids tweede graad 7 Economie AT Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Engels 3 2 Duits 0 1 Biologie 1 1 Chemie

Nadere informatie

7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST. Algemeen TSO BSO

7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST. Algemeen TSO BSO 7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST 8 Se-n-Se INTERNAATSWERKING Se-n-Se LEEFGROEPENWERKING 9 EEN SPRINGPLANK NAAR HET ECHTE LEVEN Se-n-Se INTERNAATSWERKING TSO WELKOM IN INTERNAATSWERKING BIJ

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 RLLL/EXT/ADV/001bijl1 STUDIEGEBIED HANDEL Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 1 van 34 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 1

Nadere informatie

TWEEDE EN DERDE GRAAD

TWEEDE EN DERDE GRAAD 12 Bij de overgang naar het eerste leerjaar van de tweede graad kies je een STUDIERICHTING, die reeds min of meer definitief is. Er zijn vier vormen van onderwijs: ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TECHNISCH

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure INFORMATICABEHEER (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Informaticabeheer iets voor

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN Onze school heet u van harte welkom in de studierichting: TSO 3 de graad GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN Inschrijvingen: tijdens schooldagen en zomervakantie van 9u tot 12u en van 13u tot 16u Opendeurdag:

Nadere informatie

Onderstaande studierichtingsfoto kan service verlenen in volgende contexten/het formuleren van antwoorden op:

Onderstaande studierichtingsfoto kan service verlenen in volgende contexten/het formuleren van antwoorden op: Leren in samenhang in de studierichting Verkoop: aanzet tot het uittekenen van leerlijnen, horizontale/verticale vak(groep)samenwerking, VOET, evaluatiebeleid, Scholen worden van langsom meer bevraagd

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

Link met het secundair onderwijs

Link met het secundair onderwijs Link met het secundair onderwijs 1. Instroomprojecten 'Tutoraat' en 'Klimop' De moeizame doorstroom in het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs van kansarme en allochtone jongeren

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Studiegids derde graad

Studiegids derde graad Studiegids derde graad Algemene structuur tweede graad ASO TSO Economie wiskunde 4 u wiskunde 5 u Latijn wiskunde 4 u wiskunde 5 u Wetenschappen wiskunde 5 u Handel Sociale en Technische Wetenschappen

Nadere informatie

In het eerste leerjaar A kies je ofwel voor de richting Handel of voor de richting Creatie en vormgeving.

In het eerste leerjaar A kies je ofwel voor de richting Handel of voor de richting Creatie en vormgeving. Heilige Familie In de Heilige Familie bieden we je opleidingen in het technisch, beroeps- en kunstsecundair onderwijs. Hier ligt de nadruk vooral op creativiteit en ondernemen. In het eerste leerjaar A

Nadere informatie

Onderstaande studierichtingsfoto kan service verlenen in volgende contexten/het formuleren van antwoorden op:

Onderstaande studierichtingsfoto kan service verlenen in volgende contexten/het formuleren van antwoorden op: Leren in samenhang in de studierichting Kantoor bso: aanzet tot het uittekenen van leerlijnen, horizontale/verticale vak(groep)samenwerking, VOET, evaluatiebeleid, Scholen worden van langsom meer bevraagd

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD. secundair onderwijs

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD.  secundair onderwijs INFOBROCHURE e - 3e GRAAD www.materdeibrasschaat.be secundair onderwijs 017-018 Welkom in Mater Dei In een aangenaam en gestructureerd schoolklimaat vinden heel wat leerlingen in onze school de gepaste

Nadere informatie

// COLLEGE O.-L.-V.-TEN-DOORN BSO SPECIALISATIEJAAR

// COLLEGE O.-L.-V.-TEN-DOORN BSO SPECIALISATIEJAAR // COLLEGE O.-L.-V.-TEN-DOORN BSO SPECIALISATIEJAAR Elke Elke De De Waele Waele // BSO SPECIALISATIEJAAR HAARSTILIST PROFIEL VAN DE RICHTING Competentie 1: De afgestudeerde kan in een kappersteam werken

Nadere informatie

Economie-moderne talen AT Economie-wiskunde

Economie-moderne talen AT Economie-wiskunde Economie-moderne talen AT Economie-wiskunde AT Handel TT Secretariaat-talen TT Kantoor Verkoop Business support Specialisatiejaar Retailmanagement en visual merchandising Specialisatiejaar Studiegids derde

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Alle ruimte voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep.

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Informaticabeheer (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Informaticabeheer iets voor

Nadere informatie

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken 2011-2012 postgraduaat Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het belang van bemiddeling Bemiddeling is vermoedelijk

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

HBO BOEKHOUDEN

HBO BOEKHOUDEN HBO BOEKHOUDEN 2015-2016 Doelstelling projectwerk (leerplan) Cursist leert verworven kennis uit opleiding praktisch toepassen. Bedoeling: uitdrukkelijk link met praktijk leggen. Het centrum kan hiervoor

Nadere informatie

Infobrochure Retail (Verkoop)

Infobrochure Retail (Verkoop) Heilig Hartinstituut Kessel-Lo Secundair Onderwijs Infobrochure Retail (Verkoop) Samen met jou willen wij op een fijne manier op weg gaan, in wederzijds respect, zodat je kan opgroeien tot een open medemens

Nadere informatie

Sinte-Lutgartinstituut Beringen Je bent welkom!

Sinte-Lutgartinstituut Beringen Je bent welkom! Sinte-Lutgartinstituut Beringen Je bent welkom! Het leven op onze school Welkom in onze school, in Sinte- Lutgartinstituut! Samen met jou en je ouders willen we je vandaag kennis laten maken met onze studierichtingen

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

Studierichtingen derde graad

Studierichtingen derde graad Studierichtingen derde graad www.inspirocollege.be 2 WELKOM Beste leerling Je bent 16-17 jaar. Je hebt stilaan een betere kijk op je mogelijkheden en interesses gekregen. Het Inspirocollege biedt een waaier

Nadere informatie

Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen

Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen 1 Inleiding Het getuigschrift

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Postgraduaat familiale bemiddeling

Postgraduaat familiale bemiddeling Postgraduaat familiale bemiddeling Academiejaar 2011-2012 Ernstige familiale conflicten en echtscheiding zijn vaak pijnlijk en ingrijpend. De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele,

Nadere informatie

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost.

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost. Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van preventionist (statutair/contractueel) voor de stedelijke gemengde brandweerdienst De kandidaten moeten bereid zijn om over

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2012-2013 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

Bedrijfsspel Ecoman² Vakoverschrijdend Project Ondernemen

Bedrijfsspel Ecoman² Vakoverschrijdend Project Ondernemen Bedrijfsspel Ecoman² Vakoverschrijdend Project Ondernemen www.ecoman.be ONDERNEMEN IN DE PRAKTIJK VOOR LAATSTEJAARS SECUNDAIR Academiejaar 2009-2010 De perfecte invulling van de vrije ruimte, de geïntegreerde

Nadere informatie

[Centrumgids] Welkom. Campus Centrum staat voor. Inschrijvingen. Onze-Lieve-Vrouwcollege II Campus Centrum STUDIEAANBOD. 7de specialisatiejaren

[Centrumgids] Welkom. Campus Centrum staat voor. Inschrijvingen. Onze-Lieve-Vrouwcollege II Campus Centrum STUDIEAANBOD. 7de specialisatiejaren Onze-Lieve-Vrouwcollege II Campus Centrum Zavel 15, 9620 Zottegem STUDIEAANBOD Campus Centrum [Centrumgids] Welkom De school bevindt zich in het centrum van Zottegem en is gemakkelijk te bereiken met het

Nadere informatie

Hoe stel ik mij kandidaat?

Hoe stel ik mij kandidaat? Informatiebrochure kandidaat brandweerman 1 Hou je van uitdagingen? Ben je technisch onderlegd en werk je graag in team? Dan is brandweerman de geknipte job voor jou. De brandweerzones in ons land hebben

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4 LGEMEEN ECUNDIR NDERWIJ Economie Frans 5 4 Duits 0 1 Geschiedenis 2 2 Wiskunde 4 4 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica 1 1 Economie 4 4 Muzikale opvoeding 1 0 Plastische opvoeding 0 1 De leerlingen

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei A-STROOM

Alle ruimte. voor jou w groei A-STROOM Alle ruimte voor jou w groei A-STROOM Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep. Ervaringen

Nadere informatie

BSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR

BSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR BSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR HOUT BASISMECHANICA ELEKTRISCHE INSTALLATIES 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar BASISVORMING 12U 12U 12U 12U 12U 12U Godsdienst/zedenleer 2 2

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE BIJLAGE 2 CAO 12.12.2013 BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE zonder akkoord over een bedrijfseigen opleidingsplan INSCHRIJVING OP HET SUPPLETIEF OPLEIDINGSPLAN Registreer vóór 31 december 2014 - online op

Nadere informatie

TIME OUT PROJECTEN. Samen. Aan Toekomst. Werken VZW ELEGAST

TIME OUT PROJECTEN. Samen. Aan Toekomst. Werken VZW ELEGAST TIME OUT PROJECTEN Samen Werken Aan Toekomst Wat is SWAT? SWAT staat voor Samen Werken Aan Toekomst. Het is een intensief begeleidingstraject voor jongeren die dreigen uit te vallen binnen het onderwijs.

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie