Met de S van Specialisatiejaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met de S van Specialisatiejaar"

Transcriptie

1 Met de S van Specialisatiejaar Infobrochure derde graad - specialisatiejaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer (BSO) Organisatie-Assistentie (BSO) Winkelbeheer en Etalage (BSO) Veiligheidsberoepen (BSO) Integrale Veiligheid (Se-n-Se / TSO) 1

2 ieders talent aanspreken opvoeden en opleiden volgens duidelijke normen het goede zien in jongeren samen school maken

3 Uw toekomst onze zorg Competenter worden dankzij werkplekleren en doorgegedreven stages. Het zevende specialisatiejaar, een troef op de arbeidsmarkt en in het hoger onderwijs! Een zevende jaar volgen in het Sint-Franciscuscollege maakt de naam specialisatiejaar waar. Wij leiden onze studenten immers uiterst professioneel en arbeidsmarktgericht op. Dit betekent vooral dat elk specialisatiejaar, ongeacht de richting, enerzijds bestaat uit een component werkplekleren en anderzijds uit ondersteunende vakken, die steeds praktisch worden ingevuld. De doelstelling van het werkplekleren is onze studenten kennis te laten maken met de verschillende facetten van hun toekomstige job. We willen hen laten proeven van de brede waaier aan specifieke jobinhouden die de richtingen Kantooradministratie en Gegevensbeheer, Winkelbeheer en Etalage, Organisatie-Assistentie, Veiligheidsberoepen en de richting Integrale Veiligheid te bieden heeft. Dit doen we door de lesinhouden af te stemmen op de realiteit, door gebruik te maken van stages, bedrijfsbezoeken, nationale beurzen en het uitnodigen van gastsprekers. Ons stagenetwerk is uitgebreid, kwalitatief en constant. Alvast van harte welkom! Een professioneel en gedreven leerkrachtenteam 3

4 Studierichtingen in het specialisatiejaar BSO Kantooradministratie en Gegevensbeheer Lessentabel Godsdienst 2 Nederlands 2 Engels 3 Frans 2 Lichamelijke opvoeding 2 Administratie 3 Integrale projecten (virtueel kantoor) 7 Stage 11 Totaal aantal lesuren 32 Profiel van de studierichting In het specialisatiejaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer worden de verworven boekhoudkundige en secretariële leerinhouden en vaardigheden uit de tweede en derde graad Kantoor uitgediept en geïntegreerd in bedrijfsgerichte toepassingen. De opleiding is zo georganiseerd dat ze inspeelt op de omgeving (bedrijfsgerichte administratieve cases) en levensecht is (kantoorsimulatie). In de taalvakken liggen de accenten op de praktische vaardigheden van de zakelijke communicatie. Tijdens bedrijfsstages gebruiken de leerlingen hun aangeleerde secretariële, boekhoudkundige en communicatievaardigheden om de opgelegde taken uit te voeren. De opleiding stoelt op twee beroepsprofielen. De boekhoudkundig bediende werkt als uitvoerend bediende in een boekhoudafdeling van een bedrijf/non-profitorganisatie of bij een zelfstandig boekhouder onder de directe leiding van één of meer verantwoordelijken, hetzij boekhouders of hoofdboekhouders. De secretariaatsmedewerker oefent een uitvoerende functie uit op een (afdeling) secretariaat van een bedrijf/non-profitorganisatie, bij een persoon die een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent of bij een overheidsinstelling. Hij/zij werkt onder begeleiding aan routinematige boekhoudkundige en secretariële taken. 4

5 Toelichting bij de richtingsvakken Virtueel kantoor Gedurende 7 lesuren per week werken onze leerlingen in hun virtuele oefenfirma, waar ze onder begeleiding hun opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk trachten te brengen. Wat zijn Virtuele oefenfirma s? Een oefenfirma is een bedrijf zonder productie, zonder goederenstroom maar met waarheidsgetrouwe documenten, bedragen en handelswijzen. De oefenfirma wordt opgericht en gerund door leerlingen van de derde graad ASO, BSO en TSO, door studenten van hogescholen en door cursisten in de opleidingscentra van de VDAB en van Syntra. De deelnemers werken in een veilige omgeving waar ze risico s mogen nemen zonder er een financiële kater aan over te houden. In een oefenfirma hebben we vooral aandacht voor attitudes en vaardigheden. Er wordt gewerkt aan ondernemerscompetenties zoals communicatie, samenwerking, doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid en zin voor risico. Een oefenfirma opereert in een wereldwijd netwerk en wordt beheerd door PEN International. De Belgische oefenfirma s worden ondersteund door Cofep, een afdeling van VDAB Peer. De leerlingen proberen hun artikelen dus te verkopen aan andere oefenfirma s en hun personeel. Tevens kunnen zij zelf daar aankopen doen. Deze transacties leiden tot een documentenstroom, gaande van prijsaanvraag, offerte, bestelling, leveringsbon, factuur,... tot en met de betaling. Al deze documenten dienen gecontroleerd, geboekt en geklasseerd te worden. Met behulp van een professioneel boekhoudprogramma en het Office-pakket trachten ze dit alles zo efficiënt mogelijk te verwerken. Problemen waarmee ze geconfronteerd worden, worden in groep besproken en opgelost. De producten proberen ze aan te prijzen via catalogi, websites en webshops, die ze zelf ontwerpen. De meeste oefenfirma s kunnen rekenen op de steun van een peterbedrijf, waar ze terecht kunnen i.v.m. productkennis, promotiemateriaal en dergelijke. De contacten met de andere oefenbedrijven verlopen via de klassieke communicatiekanalen zoals post, mail, fax, telefoon,.... Jaarlijks worden er een aantal beurzen georganiseerd, waar de oefenbedrijven rechtstreeks met elkaar in contact komen. Zo zijn er regionale, nationale en internationale beurzen. Het concept wordt wereldwijd toegepast. Internationaal zijn er zo n zesduizend oefenfirma s verspreid over alle continenten. In België zijn er driehonderd. De organisatie die de oefenfirma s ondersteunt, Cofep, voorziet de deelnemende bedrijven van een database, banksoftware en treedt op als postkantoor, BTW-administratie, sociaal secretariaat en eventueel als leverancier van goederen die je niet kan vinden bij andere oefenfirma s. Door het internationale concept komen de leerlingen in aanraking met vreemde talen. Een groot deel van de transacties verloopt in het Frans, Engels, Duits,... wat een integratie met de taalvakken mogelijk maakt. 5

6 Administratie Tijdens het vak administratie krijgen leerlingen gedurende het jaar aan aantal cases aangeboden. Deze cases kunnen boekhoudkundige componenten, administratieve componenten of een combinatie van beide componenten bevatten. De leerlingen kunnen administratief courante kantoortoepassingen verwerken door geïntegreerd gebruik te maken van volgende software: boekhoudpakket, tekstverwerking, rekenblad en gegevensbeheer, presentaties en publicaties. Er wordt getracht de case te benaderen vanuit de probleemstelling. Vaak is de oplossing een geïntegreerd pakket van meerdere softwaretoepassingen. Stage Onze leerlingen lopen gedurende anderhalve dag stage op dinsdag en woensdag en dit gedurende het hele schooljaar in hetzelfde bedrijf. Deze stage biedt de leerlingen een unieke kans om inzicht te verwerven in de structuur van een onderneming. Zij oefenen ook taken uit binnen het bedrijf zodat zij attitudes en vaardigheden grondig onder de knie krijgen. Zo nemen zij verantwoordelijkheid en wordt er van hen verwacht dat zij terugkerende opdrachten zelfstandig kunnen uitvoeren waardoor zij hun steentje bijdragen binnen de organisatie. Stage biedt de leerlingen de kans om het beroep van secretariaatsmedewerker, boekhouder medewerker en/of logistiek medewerker op een praktische manier onder de knie krijgen. Enkele stagebedrijven zijn: PB Bielen, Molok, de Nationale Bank van België, Randstad-dienstencheques, Ethias,.... 6

7 Organisatie-Assistentie Lessentabel Godsdienst 2 Frans 2 Lichamelijke opvoeding 2 Plastische opvoeding 2 Project algemene vakken 4 Logistieke dienst 2 Technische dienst 2 Voedingsdienst 4 Bedrijfsbeheer 2 Seminaries 2 Stage 8 Totaal aantal lesuren 32 Profiel van de studierichting De leerlingen die de studierichting Organisatie-Assistentie volgen, starten zelf een restaurant (leeronderneming) op en dit in samenwerking met verschillende vakken. In dit restaurant, dat ze zelf sfeervol inrichten, ontvangen ze wekelijks gasten en serveren ze smakelijke, verse, gezonde en zelfbereide gerechten met een grote variatie. De bedoeling is dat de groep leert samenwerken: afspraken maken, analyseren, gegevens opzoeken en verwerken, plannen uitvoeren en evalueren. De leerkrachten begeleiden dit samenwerkingsproces nauwgezet en geven feedback. Het resultaat toont de vakbekwaamheid van de leerlingen en steunt op wat ze in de verschillende diensten verworven hebben aan vaardigheden en kennis. 7

8 Toelichting bij de richtingsvakken Voedingsdienst In de lessen voedingsdienst ontvangen zij gasten in hun leerbedrijf. De leerlingen zorgen voor de voorbereiding, de bereiding en de presentatie van de gerechten. Ook nemen ze de organisatie en de omkadering van het maaltijdgebeuren voor hun rekening: de verbruikzaal, de bediening en de nazorg van de verbruikzaal en de keuken. Ze staan ook zelf in voor de bestellingen, voorraadbeheer en inventarisatie. Technische dienst Tijdens de lessen technische dienst richten ze hun restaurant zelf in: verven van muren en kasten, aanbrengen van decoratie, maken van tafellakens, enz. Kleine herstellingen aan elektrische toestellen, fietsen, een bouwpakket in elkaar zetten,... komen eveneens aan bod. Seminarie Het vak seminarie geeft de kans om vakoverschrijdende en geïntegreerde projecten uit te werken waarbij handelingsgerichte vaardigheden, cognitieve ondersteunende vaardigheden en ondersteunende beroepshoudingen uit de verschillende diensten aan bod komen. Het resultaat van het vak seminarie kan je zien in de hele uitwerking van het project rond het restaurant, in de stageschriften en in de GIP-bundels van de leerlingen. Bedrijfsbeheer In dit vak wordt de volledige administratie van het leerbedrijf uitgewerkt. De leerlingen maken een bedrijfsplan, doen de volledige boekhouding en zijn verantwoordelijk voor het financiële aspect. Deze extra lesinhouden worden aangeboden in praktische modules waardoor de leerlingen een attest bedrijfsbeheer kunnen halen. 8

9 Stage De leerlingen doen een bedrijfsstage van 9 weken opgesplitst in twee stageperiodes van 4 weken en een week buitenlandse stage. De stagemogelijkheden kunnen zeer uiteenlopend zijn en de stagiair kan kiezen uit volgende mogelijkheden: - logistieke dienst Dit is een theoretische opleiding ter ondersteuning van het verpleegkundig, hulpverlenend en verzorgend personeel in ziekenhuizen en verzorgtehuizen. De jongeren zorgen voor intern transport van patiënten en bewoners. Ze leren functioneren in team en passen kwaliteitzorg op een methodische wijze toe. - voedingsdienst De leerlingen helpen in de centrale keuken en ook bij de bediening van personeel/klanten in instellingen, bedrijven, ziekenhuizen en horeca. Ze lopen stage in vakantiecentra, zelfbedieningsrestaurants, hotels, bij traiteurs, hotels, onderhoudsdienst Interne schoonmaakdienst van een instelling, bijvoorbeeld een verzorgingsinstelling. - technische dienst Doe-het-zelfzaken, warenhuizen, tuincentra en bloemenzaken. Speciaalzaken, bijvoorbeeld verfwinkels, behang- en decoratiefirma s. - buitenlandse stage De leerlingen gaan samen een week onder begeleiding van de leerkrachten op buitenlandse stage. Op die manier bieden wij onze leerlingen een hele waaier van stageactiviteiten aan. Zo worden onze leerlingen met verschillende activiteiten geconfronteerd waardoor ze toekomstgericht een betere keuze kunnen maken voor hun verdere loopbaan of studiekeuze. In samenwerking met Intersoc werken ze in een hotel in het buitenland (Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië). Deze zeer leerrijke en aangename ervaring is volledig gratis. Activiteiten binnen de opleiding Teambuilding Tijdens de teambuilding werken de leerlingen het hele concept van hun leeronderneming uit. Ze leren samenwerken en tot consensus komen. De taken en verantwoordelijkheden binnen de leeronderneming worden verdeeld. Bedrijfsbezoeken Tijdens het schooljaar worden er verschillende bedrijfsbezoeken gedaan om op die manier de leerlingen een beter zicht te geven op het bedrijfsleven. Enkele voorbeelden: groothandel in voedingsmiddelen, ziekenhuizen, horeca,.... 9

10 Winkelbeheer en Etalage Lessentabel Godsdienst 2 Frans 2 Lichamelijke opvoeding 2 Project algemene vakken 4 Commerciële presentatie 4 Winkelbeheer 6 Dactylo/informatica 2 Stage: - commerciële presentatie 3 - winkelbeheer 7 Totaal aantal lesuren 32 Profiel van de studierichting In het specialisatiejaar Winkelbeheer en Etalage liggen de accenten op zelfstandig winkelbeheer (marktstudie, boekhouding, financiering, ). De vakken zijn gericht op de vorming van een zelfstandige winkelbeheerder. Hierbij wordt via contacten met de arbeidsrealiteit speciale aandacht besteed aan het ervaren wat zelfstandig ondernemingschap is. Men streeft naar uitdieping van de praktische vakken van het eerste en het tweede leerjaar van de derde graad. Deze uitdieping levert een extra kwalificatie op voor diegenen die tewerkstelling zoeken in de snel evoluerende verkoopsector. De stages blijven een noodzakelijk en belangrijk onderdeel uitmaken van de arbeidsoriënterende visie van dit specialisatiejaar. Bij de stages ligt de klemtoon op gespecialiseerde taken, waar de leerlingen meer inzicht kunnen verwerven in winkelbeheer, boekhouden, verkoop en verkoopaspecten van het etaleren. 10

11 Toelichting bij de richtingsvakken Commerciële presentatie In het vak commerciële presentatie komen de onderdelen huisstijl, winkelinrichting, promotie en presentatie aan bod. De leerling bouwt voort op de kennis en kunde van de voorbije graad. Er wordt verondersteld dat de basisbegrippen van het presenteren gekend zijn. De leerling leert met behulp van de leeronderneming een eigen gezicht of huisstijl aan de leeronderneming te geven. Ze zorgen ervoor dat de artikelen gepresenteerd worden in de stijl van het geheel en ook het promotiebeeld zal hierop afgestemd worden. Tijdens dit zevende specialisatiejaar wordt men zoveel mogelijk voorbereid op het zelfstandig opstarten van een eigen zaak. In dit vak gebeurt dit vanuit een creatief standpunt. Winkelbeheer De kennis over het winkelgebeuren die de leerlingen verworven hebben in de tweede en de derde graad van de studierichting Verkoop beperkt zich tot de benadering vanuit het standpunt van verkoopster. In het specialisatiejaar worden de verschillende onderwerpen behandeld vanuit beheersstandpunt. De leerlingen leren alle aspecten van het beheer van een winkel kennen aan de hand van een leeronderneming en kunnen dan ook een attest van bedrijfsbeheer behalen. Stage De leerlingen die het specialisatiejaar volgen hebben reeds stage gelopen in de derde graad. Tijdens het specialisatiejaar zijn dit minstens 10 uur per week stage in een speciaalzaak. Deze 10 uren worden verdeeld over donderdag en vrijdag. Deze stages bieden een unieke kans om meer inzicht te verwerven in de verkoopsector en zo de leerlingen voor te bereiden op het beroepsleven. De leerling leert zijn/haar persoonlijkheid aanpassen aan de huisstijl van de winkel: flexibiliteit, assertiviteit, praktisch taalgebruik, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, klantgerichtheid, discretie en correctheid. Activiteiten binnen de opleiding De activiteiten binnen de opleiding houden allemaal nauw verband met de ruime sector van de retail. De leeronderneming in samenwerking met Unizo De leeronderneming is een winkel op school, opgericht en beheerd door de leerlingen, begeleid door de leerkrachten en ondersteund door UNIZO. De leerlingen ondervinden alle facetten van het ondernemen, van het oprichten over het beheer tot de afsluiting. Het werkplekleren in samenwerking met Carrefour Doelstelling van het werkplekleren is leerlingen kennis te laten maken met de verschillende tewerkstellingsmogelijkheden binnen Carrefour. Vanuit de praktijkervaring kan de leerling ontdekken dat hij een stevige basis en theoretische kennis moet hebben. 11

12 Veiligheid Toelatingsmodaliteiten Geïnteresseerden voor deze opleiding worden stevig gescreend omdat je niet zomaar toegelaten wordt tot deze richtingen. Enerzijds omwille van het specifieke beroepsprofiel dat heel hoge eisen stelt aan kandidaten en anderzijds omwille van de wettelijke verplichtingen vanuit de overheid. In eerste instantie volgt er een selectieproef door de school. Dit kan een gesprek met directie en/of coördinatoren zijn waar er gepeild wordt naar de vooropleiding, de motivatie en het algemeen profiel van de student. Daarnaast worden er tijdens de eerste weken fysieke proeven afgenomen door de school: immers een bepaalde basisconditie of minstens de aantoonbare wil om een inhaalprogramma af te werken zijn een vereiste voor deze opleidingen. Eveneens moet het aanmeldingsdossier, dat bestaat uit de rekruterings-en schooldocumenten volledig zijn. Op basis van al deze gegevens, alsook het maximum aantal studenten per richting/klas, neemt de toelatingsklassenraad de beslissing of je al dan niet definitief wordt ingeschreven. 12

13 Lessentabel Veiligheidsberoepen (Specialisatiejaar BSO) Godsdienst 2 Nederlands 2 Engels 1 Frans 2 Project algemene vakken 4 Sport 4 Veiligheidstechniek bewaking 2 Veiligheidstechniek preventie * 1 Werkplekleren 4 Recht 5 Management bewakingssector 1 Bedrijfseerstehulpverlener 1 Cultuur en diversiteit 1 Toegepaste psychologie 2 Totaal aantal lesuren 32 Integrale Veiligheid (Se-n-Se TSO) Nederlands 3 Engels 1 Frans 2 Sport 6 Veiligheidstechniek politie 2 Veiligheidstechniek bewaking 2 Veiligheidstechniek brandweer 2 Veiligheidstechniek preventie * 1 Werkplekleren 4 Recht 4 Management bewakingssector 1 Bedrijfseerstehulpverlener 1 Cultuur en diversiteit 1 Toegepaste psychologie Totaal aantal lesuren 32 (*) onder voorbehoud van wijziging ten gevolge van de evaluatie van de richting in samenwerking met de overheid 13

14 Toelichting bij de richtingsvakken * Interne lessen Veiligheidstechniek politie (enkel in de studierichting Integrale veiligheid) In veiligheidstechniek politie wordt de nadruk gelegd op de principes die van toepassing zijn op de lokale en federale politie (geïntegreerde politie). Concreet betekent dit dat de organisatie en de missie van de politie aan bod komen. Ook krijg je een introductie in het politiewerk, de specifieke politietaken, politiegraden, functies en diensten die ons politielandschap kent. Belangrijke wetgeving die behandeld wordt is ondermeer de Wet op het Politieambt en de Wet op de Geïntegreerde politie. Voorts wordt aandacht besteed aan de deontologische code. Daarnaast word je een kort overzicht geboden van het politiestatuut en maak je kennis met politie-aspecten zoals basispolitiezorg en gemeenschapsgerichte politiezorg of community policing. Naast de theoretische achtergrond krijg je gaandeweg meer voeling met de attitudes en competenties van een goede politieagent. Afrondend word je voorbereid op de verschillende selectieproeven van de politie. Management bewaking In dit vak krijg je niet alleen te maken met managementtheorieën en structuren, maar leer je vooral de praktische kant van management kennen aan de hand van technieken over plannen en organiseren, toespraken houden, vergaderen, presenteren, onderhandelen, creatief denken en besluitvorming. Ook wordt er ruime tijd stil gestaan bij ethische dilemma s en vraagstukken waar je als toekomstige veiligheidsfunctionaris bijna dagelijks mee geconfronteerd wordt. Werkplekleren De doelstelling van het werkplekleren is studenten kennis laten maken met de verschillende tewerkstellingsmogelijkheden binnen de veiligheidssector. Tijdens de opleiding proef je zoveel mogelijk van de brede waaier aan specifieke jobinhouden die de veiligheidssector te bieden heeft zoals de lokale en federale politie, de brandweer, de private bewaking, het leger, de gemeenschapswacht,.... We realiseren dit door specialisten uit te nodigen en op werkbezoek te gaan. Eveneens dompelen we je onder in de echte veiligheidswereld door intramuros- en observatiestages. Meer informatie over de activiteiten in het kader van werkplekleren vind je verder in de brochure. 14

15 Recht In het vak recht bestudeer je verschillende soorten regelgeving die betrekking hebben op het aspect bewaking. De cursus is vooral een grondige voorbereiding op het examen van Selor. Daar wordt o.a. de Wet van 10 april 1990 tot de private en bijzondere veiligheid (Wet Tobback) geëxamineerd. Hiervoor wordt eerst de basiswetgeving onder de loep genomen. Dit gaat over toegepaste gemeenrechtelijke rechten en verplichtingen, bijvoorbeeld allerhande misdrijven en straffen, de grondwet, wettige verdediging, het vattingsrecht,.... Vervolgens wordt vooral relevante wetgeving zoals racisme en anti-discriminatiewetgeving, wetgeving over verdovende middelen, camerabewaking, wet op de privacy, de voetbalwetgeving, wetgeving over gemeenschapswachten, en tot slot de bewakingswetgeving bestudeerd. Toegepaste psychologie De focus ligt vooral op het aanleren van praktijkgerichte sociale vaardigheden die bruikbaar zijn in de veiligheidssector. Je leert op een passende en efficiënte manier communiceren en reageren door het toepassen van de juiste technieken. Concreet betekent dit dat je getraind wordt in het omgaan met macht, beïnvloeding, angst, assertiviteit, traumaverwerking, conflicten en agressie én de verschillende communicatievormen. Cultuur en diversiteit Een werknemer in de veiligheidssector komt door onze multiculturele maatschappij dagelijks in contact met cultuur en diversiteit. Het is belangrijk dat hij kan omgaan met culturele conflicten en hier op een professionele manier kan op reageren. De aandacht gaat naar een aantal aspecten die tekenend zijn voor een cultuur en diversiteit, namelijk de multiculturele gemeenschap, symbolen en symbolieken, de communicatieverschillen, religie, allochtonen en omgaan met anders zijn. Sport Tijdens de lessen sport wordt er via verschillende bewegingsdomeinen gewerkt aan je fysieke paraatheid. De vier basiseigenschappen kracht, snelheid, lenigheid en uithouding komen uitgebreid aan bod. Interesse voor een brede waaier van sporten en doorzettingsvermogen om je fysieke grenzen te verleggen, zijn noodzakelijk. Naast de traditionele sporten, nemen ook klimmen en zwemmen een belangrijke plaats in het opleidingsprogramma. Indien mogelijk, wordt er ook samengewerkt met externe organisaties (oriëntatielopen, mini-triatlon). De selectieproeven bij brandweer en politie, waarvoor je tijdens de lessen sport wordt klaargestoomd, worden gebruikt als criteria om je te beoordelen. 15

16 Externe lessen Bewaking Je maakt kennis met de ruime organisatie van de bewakingswereld en haar activiteiten. Je oefent de gebruikte analoge en digitale communicatiemiddelen die in de bewaking gebruikt worden. Je leert technieken over hoe je gericht kan observeren en vervolgens objectief kan rapporteren. Daarnaast krijg je zicht op de sociale verhoudingen die in de bewakingssector van toepassing zijn. Brandweer (enkel in de studierichting Integrale veiligheid) Je maakt kennis met de organisatie en de werking van de brandweer. Eveneens oefen je verschillende brandweertechnieken zoals blustechnieken aan de hand van simulaties. Er wordt ook aandacht besteed aan de manier waarop je tijdens een brandweerinterventie op een adequate manier hulp kan bieden. Fysieke ontwijkingstechnieken In de veiligheidssector kan je met allerhande verbale en fysieke conflicten in aanraking komen. Via een cursus fysieke ontwijkingtechnieken leer je hoe je hier het best mee omgaat. Er wordt beklemtoond om in eerste instantie te trachten met een gepaste communicatie problemen en conflicten op een rustige manier op te lossen. Fysieke confrontaties moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Slechts als het niet anders kan bijvoorbeeld uit wettige verdediging mag iemand geweld gebruiken. Je krijgt inzicht in de geweldspiraal en leert hierdoor welke reactie gepast is bij agressie ten opzichte van jou of je collega. Tijdens de lessen leer je onder andere enkele polsklemmen, de schouderklem, het gebruik van de wapenstok, de controle van een voertuig,.... Alles wordt ingeoefend tijdens rollenspelen. EHBO Dit is de opleiding bedrijfseerstehulpverlener en AED. In de veiligheidssector kan je met allerlei slachtoffers in aanraking komen. Het is belangrijk dat je de ernst van iemand zijn medische toestand kan beoordelen en passende hulp kan bieden. In de EHBO-cursus leer je uit welke organen en structuren het menselijk lichaam is opgebouwd, op welke locatie ze zich in het lichaam bevinden en hoe ze samenwerken. Gemachtigd opzichter (enkel in de studierichting Veiligheidsberoepen) De opleiding tot gemachtigd opzichter bestaat uit een theoretisch en een praktijkgedeelte en geldt in principe levenslang. De theoretische en praktische opleiding wordt georganiseerd door de lokale politie van Heusden- Zolder. De theorie handelt ondermeer over hetgeen een gemachtigd opzichter wel en niet mag doen, de plaats en het oversteken van de voetganger, plaats en het gedrag van de fietser, de verkeerstekens, het zien en gezien worden, het gedrag van bestuurders tegenover voetgangers, rem- en stopafstanden,... Tijdens de praktische opleiding wordt de gemachtigd opzichter vertrouwd gemaakt met de omgeving, de manier van optreden, het stilleggen van het verkeer en eventueel inzicht bijgebracht inzake remafstanden. 16

17 Veiligheidstechniek VCA en preventie De opleiding VCA is sinds schooljaar nieuw in 7 Veiligheid. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om studenten (en werknemers) veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Steeds vaker wordt voor het invullen van een vacature het VCA-attest verplicht gesteld. Veiligheidsbewust werken is erg belangrijk. Het is tijdens werkplekleren en in de toekomstige beroepsloopbaan van onze studenten essentieel om de gevaren en risico s te onderkennen en hier adequaat op te kunnen reageren. Veiligheidstechniek preventie (enkel in de studierichting Integrale veiligheid) De opleiding preventieadviseur niveau 3 is sinds nieuw in de richting Integrale veiligheid en wordt in samenwerking met Syntra Limburg georganiseerd. In elke onderneming moet één interne dienst voor preventie en bescherming op het werk actief zijn die bemand wordt door één of meer preventieadviseurs, die deel uitmaken van dit bedrijf. Preventieadviseurs moeten de wetgeving kennen betreffende het welzijn van werknemers tijdens de uitvoering van hun werk. Bovendien moeten ze de nodige technische kennis hebben om taken en opdrachten correct te vervullen. Tijdens het programma basisniveau preventie wordt een overzicht op maat geboden van alle belangrijke aspecten met betrekking tot beschermingsprincipes die van toepassing kunnen zijn op een toekomstige job in de safety of security. *Onder voorbehoud van wijziging ten gevolge van de evaluatie van de richting i.s.m. de overheid BEOORDELING Je wordt niet enkel beoordeeld op de vakinhoud. Ook de stages, de resultaten van de externe partners, de scores op het competentieprofiel en de geïntegreerde proef (GIP) worden in aanmerking genomen. Concreet betekent dit dat het rapport enerzijds zal bestaan uit een weergave van de scores op de vakinhoud van de verschillende vakken. Anderzijds krijgt de student een competentierapport. Dit rapport geeft de competenties en attitudes weer waaraan een toekomstige werknemer in de veiligheidssector moet voldoen. De focus in dit rapport wordt gelegd op: l l l l persoonlijke competenties zoals stressbestendigheid en emotionele stabiliteit, flexibiliteit, zelfstandigheid, het uitoefenen van een voorbeeldfunctie en omgaan met probleemsituaties; leercompetenties zoals het leervermogen en zelfkennis; sociale competenties zoals communicatief vaardig zijn, discretie, teamgericht werken en omgaan met diversiteit/democratische ingesteldheid; functionele competenties zoals mondelinge en schriftelijke verslaggeving, technische vaardigheden, zin voor creativiteit en veiligheidsbewust werken. 17

18 Activiteiten binnen deze opleiding De activiteiten binnen de opleiding houden allemaal nauw verband met de ruime sector van de veiligheid. Je maakt niet alleen kennis met de meest voor de hand liggende domeinen (politie, bewaking, brandweer), maar je gaat ook in contact komen met minder bekende activiteiten binnen die domeinen (scheepvaartpolitie, spoorwegpolitie, enz.) en met minder voor de hand liggende beroepsprofielen (penitentiair beambte, gemeenschapswacht, voetbalsteward, enz.). Tijdens het vak werkplekleren slaag je er in om op een actieve manier vertrouwd te geraken met deze profielen. Om de doelstellingen van het werkplekleren te realiseren nodigen we specialisten ter zake uit, gaan we op werkbezoek en oefenen de leerlingen intra- en extramuros activiteiten uit. Hieronder vind je een greep uit het ruime aanbod. 4 Brandweer Heusden-Zolder, petrochemisch bedrijf 4 PLOT Genk met betrekking tot politie en brandweer 4 Gemeenschapswacht van verscheidene gemeentes 4 Federale politie: ondermeer cybercriminaliteit, vingerafdrukken, zeden en drugspolitie, cavalerie, luchthavenpolitie, scheepvaartpolitie 4 Lokale politie: patrouille politiehond, algemene werking korps, sociale dienst 4 KRC Genk: beveiliging 4 Kennismaking met de brede waaier aan bewakingsfirma s: evenementbewaking, bewaking met hond, bodyguarding, waardetransport, winkelinspectie, brucargo... 4 Bezoek penitentiaire inrichtingen en centra voor illegalen 4 Interne bewakingsdiensten 4 Het leger 4 De noodoproepcentrale 4 Intramurosstages: toezicht, evenementsbewaking,... 4 Observatiestages: voetbalstage KRC Genk 4. 18

19 Activiteiten binnen het zevende jaar De studenten van het zevende jaar mogen zich verwachten aan een uitgekiende reeks activiteiten die enerzijds hun integratie op school bevorderen en anderzijds hun eigenheid als studenten benadrukken. Immers, een zevende jaar is in alle opzichten een overgangsfase tussen het secundair onderwijs en wat later komt. Dit zal in sommige gevallen hoger onderwijs zijn, in andere gevallen een intrede in het arbeidsleven. Introductieweek voor het zevende jaar veiligheid Voor alle richtingen, dus ook de zevende jaren Veiligheid, starten met activiteiten die groepsbevorderend werken. Voor de zevende jaren Veiligheid zijn dat in eerste instantie de kennismakingsdagen of teambuilding. Tijdens de introductieweek maak je kennis met de nieuwe richting. Dit gebeurt enerzijds aan de hand van informatie die wordt verstrekt, anderzijds door een aantal actieve colleges waarbij gastsprekers, experten van op het terrein (politie, bewaking, brandweer, enz.) de verwachtingen scherp zullen stellen. Ook de school zal de inhoudelijke verwachtingen duidelijk maken wat betreft de vakinhouden, cursussen, benodigdheden, enz.. In een notendop: alle competenties waarover een student Veiligheid zal moeten beschikken, worden grondig toegelicht aan de hand van het competentieprofiel van de richting. Daarop zal ook de permanente beoordeling van de studenten gebaseerd zijn. Ook dit evaluatiesysteem wordt besproken. 19

20 Teambuilding Tijdens de teambuildingsdagen gaan de studenten op verplaatsing. Via de groepsvormende activiteiten wordt er een hecht team gesmeed en leren de studenten elkaar beter kennen. In een teambuilding samen met de andere zevende jaren, leren ze elkaar ook kennen als studenten binnen het hoger onderwijs van het Sint-Franciscuscollege. Final countdown en proclamatie In de loop van het jaar mogen de studenten zich ook verwachten aan een uitgesponnen afscheid, met twee belangrijke momenten. Het eerste moment is de final countdown ; een dag waarbij de lessen geschorst worden en alle zevende jaars er op uit trekken om hun afscheid van het schoolse leven voor te bereiden. Het programma van die dag wordt door hen mee gekozen en uitgewerkt. Het afscheid van het schoolse leven krijgt dan zijn beslag in de officiële proclamatie voor de leerlingen van het zevende jaar. Hier worden natuurlijk de ouders ook op uitgenodigd. 20

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

Securitas Training. Opleidingsaanbod Security & Safety

Securitas Training. Opleidingsaanbod Security & Safety Securitas Training Opleidingsaanbod Security & Safety Securitas Training. Uw partner in professionalisme. 1 ste officiële trainingsschool voor bewaking, erkend door de FOD Binnenlandse Zaken Trainingsschool

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INTERNAATSWERKING. Derde graad TSO Derde leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INTERNAATSWERKING. Derde graad TSO Derde leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INTERNAATSWERKING Derde graad TSO Derde leerjaar Licap - Brussel D/1995/0279/018 - september 1995 Lessentabel Zie website:

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor?

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor? Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout Hoe word je mentor? Afstudeerproject aangeboden door Hertoghs Wendy, Smets Anja, Thijs Leen, Van Gorp Elke en Vermeiren Carolien tot het

Nadere informatie

ont d e k j e o n twikkel!

ont d e k j e o n twikkel! ont d e k j e ta l enten e n o n twikkel! 1 ontdek je talenten en ontwikkel! Academie Spelderholt biedt jongeren met een functiebeperking een ontwikkelingstraject (op basis van dagbesteding) dat bestaat

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Small Business Project. Start Up Kit

Small Business Project. Start Up Kit Small Business Project Start Up Kit Alle rechten zijn voorbehouden aan de geregistreerde leden van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen. Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk Projectgroep: 00 Interne werking Budget RTC: 198.000,00 Cofinanciering: 0,00 0,00% 198.000,00 Projectnaam: 00 Interne werking mag voor de eigen werking die bestaat uit enerzijds (niet projectgebonden)

Nadere informatie