p d a t e 4 Themanummer Zakenvrouw en financiën Met vrouwen meer winst Economische zelfstandigheid en pensioen Handelsmissie naar Dubai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "p d a t e 4 Themanummer Zakenvrouw en financiën Met vrouwen meer winst Economische zelfstandigheid en pensioen Handelsmissie naar Dubai"

Transcriptie

1 voor vrouwelijke ondernemers en vrouwelijke managers p d a t e 4 j u n i u Themanummer Zakenvrouw en financiën Met vrouwen meer winst Economische zelfstandigheid en pensioen Handelsmissie naar Dubai Inzicht in (vrouwelijk) ondernemen Aanbiedingen, acties en boeken voor zakenvrouwen

2 Inho M a g a z i n e v a n e n v o o r l e d e n e n r e l a t i e s In de Federatie Zakenvrouwen werken netwerken van vrouwelijke ondernemers en managers in Nederland samen. Zij doen dit vanuit de overtuiging dat zij van deze krachtenbundeling kunnen profiteren en beter gehoord worden. De federatie beoogt vanuit haar doelstellingen een maatschappelijke en economische beweging in gang te zetten. Visie Het stimuleren van levenslange, economische zelfstandigheid van vrouwen. Missie Door belangen te behartigen van ondernemende vrouwen en een spreekbuis te zijn in de politiek, het bedrijfsleven, de zorg, de maatschappij en de wetenschap, streeft de Federatie Zakenvrouwen naar een verandering in het maatschappelijk denken ten aanzien van de arbeidsparticipatie van vrouwen Van de bestuurstafel Handelsmissie Dubai PwC introduceert vaderschapsverlof Deelnemende netwerken Entre Femmes Entre Jeunes EVON GAIA OvvZ SVE UVON Brabant-Zeeland noordbrabant.uvon.nl UVON Gelderland gelderland.uvon.nl UVON IJssel-Vecht UVON Limburg limburg.uvon.nl UVON Noord uvonnoord.nl UVON Zuid-Holland ViB Haarlem Vice Versa Groot Amsterdam vnz&o 9 9 Architect Francine Houben Zakenvrouw van het Jaar Verbetering VAR op komst Geassocieerde netwerken Bouwnetwerk Samenwerkende netwerken VNVA LTO Vrouw&Bedrijf Contactadres voor informatie en berichten Bladformule Tanja Knippers Coördinatie en eindredactie Marieke Bemelman (SVE)/ de Connecting Link, T Basisontwerp Anky Neut, CARTA, Opmaak Zadkine Media Studio, Schiedam Advertentieacquisitie Zadkine Media, Postbus 551, 3100 AN Schiedam T , F E Top 10 machtigste vrouwen Inzicht in (vrouwelijk) ondernemen 2 Update 4 juni 2008

3 Nieuw FZ-bestuur voortvarend begonnen Voor echte diversiteit is cultuuromslag noodzakelijk Vrouwen naar de top Nieuws van de netwerken Mavis Carilho over diversiteit Aanbiedingen, acties en boeken voor zakenvrouwen voor vrouwelijke ondernemers en vrouwelijke managers ud En verder... Column Het woord is aan... Nieuws uit de netwerken Durfkapitaal als aantrekkelijke financieringsvorm voor de start of groei van je onderneming Acties en aanbiedingen Agenda Mix & Match Goed gebekt Boeken voor zakenvrouwen p d a t e 3 m a a r t u FZ Update verschijnt 4 x per jaar. Deadline voor het inzenden van kopij voor de rubriek De Netwerken : 28 juli Inleveradres: foto omslag: Jeannette Schols Met vrouwen meer winst Hoe sterk worden wij beïnvloed, in ons denken en handelen, door de heersende opinie? Door aannames, opvattingen en visies van anderen die we gemakshalve overnemen? Vaak volgen we de bekende weg druk als we zijn met onze business en andere besognes. Vrouwen gaan niet voor maximale groei is bijvoorbeeld zo n oneliner die je vaak hoort. Want: vrouwen stappen niet graag naar de bank voor een lening. Maar dat bedrijven het liefst op eigen kracht groeien is een typisch Nederlands fenomeen; en dus niet bij uitstek iets voor vrouwen. Nederlandse ondernemers (mannen én vrouwen) streven niet zozeer groei en rendement na, als wel stabiliteit, continuïteit en behoud van zeggenschap over hun bedrijf. Dit blijkt uit het in januari gepresenteerde onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken Vermogen om te ondernemen. Gek toch, dat juist de negatieve kant van de boodschap ( angst voor expansie ) vrouwen aangerekend wordt, terwijl zij geen bijzondere waardering krijgen voor de positieve kant ervan: continuïteit en stabiliteit zaken waarin juist vrouwen excelleren. Want dat vrouwen bedrijven beter maken, werd eind vorig jaar aangetoond door organisatieadviesbureau McKinsey. Het bureau onderzocht de organizational excellence van bedrijven. Deze wordt gedefinieerd door negen criteria, waaronder zaken als motivatie van medewerkers, hrm, innovatieve kracht, klantgerichtheid, visie en leiderschapskwaliteit. Alle criteria blijken positief samen te hangen met het aantal vrouwen in topfuncties. Bedrijven met meer vrouwen in de top zijn met andere woorden gewoon betere bedrijven. Daarnaast werd door McKinsey opnieuw aangetoond dat meer vrouwen in directies en op senior-managementposities leidt tot substantieel betere financiële prestaties van bedrijven. Het rendement op investeringen en de operationele resultaten stijgen significant, soms met meer dan 30%. Beleggingsfondsen spelen hier trouwens al op in. In Europa zijn de eerste beleggingsproducten gelanceerd die zich richten op bedrijven met meer vrouwen in directiefuncties (in de VS gebeurde dit al eerder). In Finland bijvoorbeeld werd vorige maand het TopWomen-fonds opgericht waarin vijftien internationale bedrijven zijn opgenomen met een of meer vrouwen in de top. In Nederland bestaat vooralsnog weinig animo voor een dergelijk fonds, omdat zo zeggen de grote fondsen er nog maar weinig bedrijven in Nederland zijn met topvrouwen. Dat is jammer, want we weten inmiddels dat beleggers wel degelijk belangrijke veranderingen op gang kunnen brengen. Laten we onze Nederlandse traditie koesteren en ons vooral blijven richten op het creëren van excellente organisaties met een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de top. Als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt Nederland inmiddels een vooraanstaande plaats in de wereld in. Zouden we met excellente organisaties, waarin topmannen en -vrouwen the best of both worlds verenigen, gestoeld op onze traditie van continuïteit en stabiliteit, niet beschikken over een prachtig exportartikel? Antje Melissen, interim-voorzitter Federatie Zakenvrouwen Update 4 juni

4 Federatiezaken Van de bestuurstafel Vrouwen, geld en economische ze Het stimuleren van levenslange economische zelfstandigheid van vrouwen is en blijft het belangrijkste aandachtspunt voor Federatie Zakenvrouwen. Veel vrouwen zijn ZZP er, of zoals wij het liever noemen: OZP er, ondernemer zonder personeel. Zij kiezen bewust voor het zelfstandig ondernemerschap, maar hebben (nog) geen personeel in dienst. Vrouwelijke ondernemingen blijven soms noodgedwongen klein, maar ook vrouwen moeten de keuze hebben om eventueel fulltime een bedrijf te runnen en te gaan voor groei. Juist vrouwelijke ondernemers zorgen in financiële zin vaak slecht voor zichzelf. Zij zien een arbeidsongeschiktheidsverzekering en de opbouw van een pensioen nog veel te vaak als sluitposten. Het aantal OZP ers dat zich niet heeft verzekerd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid is schrikbarend hoog: schattingen lopen uiteen van 50 tot 75%. Dat moet veranderen en FZ wil zich daar hard voor maken met steun van de nieuw geformeerde commissies. FZ-card met interessante extra s In mei hoopt FZ samen met OHRA de FZ- creditcard te lanceren, exclusief voor de leden van de bij FZ aangesloten netwerken. De card, die veel meer zal zijn dan een creditcard, biedt diverse financiële producten die interessant zijn voor de zakenvrouw. Zo is er de mogelijkheid om met korting aankopen te doen en tegelijkertijd van ieder besteed bedrag een percentage te sparen. Tevens biedt OHRA met de card een interessant OZP-krediet aan. Later dit jaar volgt een speciaal voor FZ-leden ontwikkelde arbeidsongeschiktheidsverzekering met een aantrekkelijke, betaalbare premie. FZ-jaarcongres moet top-netwerkevenement worden Het FZ-jaarcongres, dat in september gaat plaatsvinden, draait om Zakenvrouw en Financiën. Achter de schermen bereiden we een spetterend netwerk event voor met spraakmakende gasten en financiële experts uit de netwerken. Zij zullen allerlei zaken aan de orde stellen rond het thema economische zelfstandigheid. Uiteraard richten we de schijnwerpers ook op de diverse mogelijkheden met de FZ-card. Verbeter FZ, organiseer mee Het FZ-bestuur zoekt naar professionals die een steentje willen bijdragen aan de invulling en/of organisatie van het najaarscongres. Alleen door de betrokkenheid van velen kan het congres echt impact krijgen. We hopen dan ook op de inzet te mogen rekenen van onderneemsters die beschikken over kwaliteiten in de sfeer van evenementenorganisatie, p.r., publiciteit, presentatie, marketing. Aanmelden kan bij zo mogelijk onder vermelding van najaarscongres en het specialisme dat u bereid bent in te brengen. FZ-commissies aan de slag Vrouwelijk ondernemerschap krijgt terecht steeds meer aandacht. Vrouwen staan inmiddels aan het roer van een derde van de Nederlandse ondernemingen. En drie keer zoveel vrouwen als mannen beginnen een eigen onderneming. Die trend zet zich alleen maar door en gaat een boeiend toekomstbeeld opleveren. Toch is het ondernemersklimaat in Nederland is voor vrouwen nog weinig stimulerend. Om onze positie te verbeteren is krachtenbundeling absoluut noodzakelijk. Krachtenbundeling geeft vrouwelijke ondernemers een collectieve stem die gehoord wordt. Dat uitgangspunt is weliswaar de reden van bestaan van Federatie Zakenvrouwen, toch hebben we er nog geen optimale vorm en aanpak voor weten uit te werken. De Taskforce Beleid die zich in 2007 grondig heeft verdiept in de actiekracht van de federatie, stelde in haar beleidsplan de instelling van vier belangenbehartigende commissies voor: op de terreinen Politiek, Bedrijfsleven, Maatschappij en Wetenschap. Het FZ-bestuur sloot zich bij dit voorstel aan en organiseerde op 28 februari jl. een Commissiemiddag met actieve leden uit de aangesloten netwerken. Genodigd waren onderneemsters die in de afgelopen jaren al een concrete bijdrage hebben geleverd aan de activiteiten van FZ ofwel blijk hebben gegeven dat te willen doen. Zo werd de basis gelegd voor een viertal nieuwe commissies. Dit voorjaar overleggen bestuur en commissies over de doelstellingen die als belangrijkste prioriteiten in een actieplan worden opgenomen. Ze worden onderverdeeld in kortetermijn- en langetermijndoelstellingen, maar zullen altijd een directe relatie hebben met de missie van FZ het stimuleren van levenslange economische zelfstandigheid van vrouwen. 4 Update 4 juni 2008

5 Federatiezaken lfstandigheid Uitnodiging aan kwaliteitsvrouwen De commissies Politiek, Bedrijfsleven, Maatschappij/Wetenschap en Communicatie zoeken nog versterking. Hebt u belangstelling en/of kunt u vanuit uw specifieke kwaliteiten een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Marijke Timmermans via In de september-editie van Update meer nieuws over de concrete actieplannen van de nieuw geformeerde commissies. Nieuw aangesloten: Netwerk Haagse Vrouwenzaken Het bestuur is uiteraard ook actief bezig met de acquisitie van nieuwe netwerken, want FZ moet groeien. In een prettige omgeving van Hotel Des Indes in Den Haag was er een eerste kennismaking met het Netwerk Haagse Vrouwenzaken. Vervolgens hield een delegatie van het FZbestuur in maart een presentatie in maart nabij het Omniversum. Daarbij konden NHV-leden vragen stellen en in discussie gaan. Dit resulteerde op 1 april (géén grap) uiteindelijk in de formele aankondiging van het Netwerk Haagse Vrouwenzaken dat zij zich met ingang van 1 juli 2008 willen aansluiten bij Federatie Zakenvrouwen. Uiteraard zijn wij bijzonder trots op dit behaalde resultaat. Wij bedanken het HVZ-bestuur en met name voorzitter Jeannette van Uffelen voor haar inspanningen en delen haar to the pointe motto: Als je kunt delen, kun je ook vermenigvuldigen. Haagse Vrouwenzaken (HVZ) is een netwerk en bestaat uit 61 leden van vrouwelijke, zelfstandige ondernemers uit Den Haag en omstreken. De grote diversiteit van de leden en de activiteiten die georganiseerd worden, maken van dit netwerk de ultieme gelegenheid om je kwaliteiten uit te breiden en een goed zakelijk netwerk op te bouwen, aldus HVZ. Kijk voor meer informatie op Het woord is aan... Rosemarie van der Velden Vrouwen moeten (pensioen)bewuster worden! Vrouwen zijn, meer nog dan mannen, slecht geïnformeerd over pensioen in het algemeen en hun eigen pensioensituatie in het bijzonder. Dat blijkt uit diverse onderzoeken van de afgelopen jaren. Ondanks alle mooie woorden van de overheid waardoor vrouwen gemotiveerd moeten worden de arbeidsmarkt te betreden en zelfstandig te worden, zijn de oude rolpatronen hardnekkig. Vrouwen met kinderen werken parttime, is de norm. Zelfs hoogopgeleide vrouwen zijn bereid hun carrière achter te stellen bij die van hun partner. Als we kijken naar de Scandinavische landen werkt daar minder dan 45% van de vrouwen parttime, terwijl dat in Nederland 75% is. Wordt dit alleen veroorzaakt door de beperkingen in de kinderopvang of spelen ook andere (sociologische/ psychologische) effecten een rol hierin? Diepgaand onderzoek naar die vraag is voorzover ik weet nog niet gedaan. Wel is het tekenend dat jongens soms meer zakgeld krijgen dan hun zusje(s). Het begint dus al vroeg Daarnaast wordt er door vrouwen steevast op vertrouwd dat men met de huidige partner samen minstens de honderd haalt. Dit blijkt ook uit het feit dat 50% van de vrouwen nog nooit heeft nagedacht over hun inkomen op de pensioenleeftijd. Van de vrouwen die er wel over nagedacht hebben, vermoedt 57% dat ze het niet gaan redden met hun pensioeninkomen, terwijl 60% aangeeft dat ze (ruim) voor hun 65ste willen stoppen met werken. Met name jongere vrouwen willen eerder met pensioen. Aangezien de gemiddelde levensverwachting nog steeds stijgt, wordt het hoog tijd deze vrouwen een beetje realiteitszin bij te brengen! Overigens heeft 40% nog helemaal niet nagedacht over de geplande pensioenleeftijd... Los van pensioen zijn vrouwen bovengemiddeld slecht geïnformeerd als het om financiële zaken gaat. Als er dan sprake is van een echtscheiding (inmiddels eindigt 36% van de huwelijken in een scheiding!) of overlijden van de partner kan die financiële onwetendheid tot dramatische situaties leiden. In steeds meer pensioenregelingen wordt het nabestaandenpensioen verzekerd op risicobasis. Bij regelmatige wisseling van dienstverband kan het nabestaandenpensioen dan ook flink afnemen. Vanaf de pensioendatum is er helemaal geen dekking meer. Veel mannen weten dit al niet of onvoldoende, maar de vrouwen om wie het gaat (ze overleven statistisch gezien hun mannelijke partner) weten dit zeker niet. Als je een objectieve kijk op de dingen hebt, moet je vrouwen aanraden hun leven zodanig in te richten dat ze te allen tijde in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. En het levensonderhoud van de kinderen dan? Dat moet je dan maar eerst bedenken voordat je ze krijgt! Zorg voor harde afspraken onderling, waarbij je je eigen financiële positie veiligstelt. Het huwelijk is immers geen inkomensverzekering voor het leven. Of, zoals Neelie Kroes ooit zei: Vrouwen moeten niet zeuren maar werken. Kies je ervoor om dat niet te doen, laat dan je partner aan jou een eigen inkomen betalen, inclusief pensioenpremie. Het is dus de hoogste tijd om het pensioenbewustzijn van vrouwen te vergroten. De Stichting Vrouw en pensioenrecht maakt zich hier sterk voor (www.vrouwenpensioenrecht.nl) en kan de hulp van alle zakenvrouwen in Nederland daarbij goed gebruiken, zowel materieel als immaterieel. drs. Rosemarie van der Velden MPLA is voorzitter van de Stichting Vrouw en pensioenrecht en lid van SVE Update 4 juni

6 Federatiezaken Geïnteresseerd in deelname? Op dit moment is nog niet bekend wat de deelnemerskosten bedragen. Uiteraard zal het een aantrekkelijk programma voor de zakenvrouw worden. Mocht u inmiddels ervaring hebben met het zakendoen in Dubai of kent u bedrijven in deze regio en wilt u hierover informatie te verstrekken, laat het ons weten, neem hiervoor contact met een van onderstaande personen op. Inmiddels zijn er al 12 aanmeldingen binnen voor meer informatie, mochten er op voorhand leden geïnteresseerd zijn in de handelsmissie; meld u dan aan bij Lia de Bruyn of federatiezakenvrouwen.nl onder vermelding Interesse Handelsmissie Dubai. In de e-update van eind mei meer informatie over de reactie van EVD. VNVA Een ander verhaal Zaterdag 29 maart vond er een inspirerend symposium plaats Vertellen en Vertalen: Een Ander Verhaal over Ziekte en Zorg in een prachtige locatie de Gertrudis Kapel in Utrecht. Op deze dag werd ook de Corrie Hermann Prijs uitgereikt aan prof. dr. Annemiek Richters. Zij kreeg de prijs voor de unieke combinatie die zij in zich verenigt: als vrouw aan de top combineert zij wetenschappelijke arbeid met zorgzaamheid voor met name vrouwen in de samenleving, hier en in het buitenland. Richters is een groot pleitbezorger voor meer aandacht in de artsenopleiding voor de invloed van de maatschappelijke context. Als hoogleraar Cultuur, Gezondheid en Ziekte bij LUMC probeert zij als arts/antropoloog, de culturele competenties van (mannelijke en vrouwelijke) artsen te versterken. Haar wetenschappelijke werkterrein strekt zich uit over vele landen en vele onderwerpen met als focus vrouwen en vrouwelijke patiënten in benarde omstandigheden. In een lezing later op de dag ging zij in op sociotherapie in het naoorlogse Rwanda, die vrouwen weer vertrouwen moet geven en veiligheid om met anderen hun leven op te bouwen. Later dit jaar, namelijk op 3 oktober 2008, viert VNVA het 75-jarig bestaan in Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Het thema is: Arts in beeld, zij maakt het verschil. Voor meer informatie: Agnes Kivits Handelsmissie voor zakenvrouwen in de creatieve industrie Vrijdag 22 februari jl. heeft Federatie Zakenvrouwen een CPA (Collectieve Promotionele Activiteiten) ingediend bij EVD (onderdeel ministerie van Economische Zaken) in samenwerking met NCH. Het is een aanvraag voor subsidie voor een handelsmissie in november 2008 naar Dubai, Abu Dhabie, Ras Al Khaimah en/of Sharjah, bestemd voor zakenvrouwen in de creatieve industrie. Het begrip creatieve industrie kan ruim worden gezien; de handelsmissie is in eerste instantie bedoeld voor design, interior design, bouw, real estate en architectuur. Met de subsidie wordt onder meer de matching gerealiseerd van ondernemers die deelnemen aan de handelsmissie met ondernemers uit de desbetreffende landen van de Verenigde Arabische Emiraten. Het is de bedoeling dat een vertegenwoordiger overkomt naar Nederland en hier de ondernemers interviewt teneinde een optimale matching te realiseren. NCH helpt met de organisatie hiervan. Momenteel wordt de aanvraag beoordeeld en eind mei wordt een reactie verwacht van de EVD. PwC introduceert vaderschapsverlof Accountantskantoor PricewaterhouseCoopers (PwC) geeft zijn jonge vaders vanaf 1 september tien dagen vaderschaps- of adoptieverlof. PwC is het eerste Nederlandse bedrijf in de private sector dat vaderschapsverlof opneemt in de arbeidsvoorwaarden. Zo komt er ook een nannyregeling, zegt de woordvoerder van PwC: Als werknemers op de dag waarop ze eigenlijk parttime werken, toch de kinderen moeten laten opvangen, worden die kosten voortaan vergoed. Uit onderzoek onder eigen werknemers van het kantoor bleek dat veel dertigers het lastig vinden hun baan met het ouderschap te combineren en zich afvragen of ze bij PwC kunnen blijven. Wij wilden voor eens en altijd het beeld wegnemen dat ouderschap en een baan bij PwC niet samengaan, aldus de woordvoerder. Werknemers mogen met ingang van 1 september ook structureel eenvijfde van hun werktijd vanuit thuis werken. Werkende jonge vaders hebben in Nederland recht op twee dagen vrij na de geboorte van hun kind. De gemeente Nijmegen ging PwC voor in de vernieuwing: daar hebben de ambtenaren vanaf deze maand ook recht op tien dagen vrij, naar keuze te verdelen over de eerste maand na de geboorte van hun kind. De vakbonden promoten het langere ouderschapsverlof voor vaders al langer, samen met onder andere GroenLinks. FNV Bondgenoten pleit voor minstens twee weken verlof, met 100 procent doorbetaald salaris. De voorstanders van het ouderschapsverlof wijzen als voorbeeld naar Scandinavische landen, waar soepeler regels bestaan voor het vaderschapsverlof. In Zweden bijvoorbeeld kunnen vaders en moeders hun ouderschapsverlof onderling verdelen. 6 Update 4 juni 2008

7 De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers die niet ziek worden U wordt natuurlijk niet ziek En als u toch ziek wordt, werkt u gewoon door. Zo n dure verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is dus helemaal niet nodig. U deelt dit optimisme met meer ondernemers. Maar goede ondernemers zijn ook realisten die begrijpen dat geen instantie voor ze zorgt als ze zelf niets regelen. OHRA heeft daarom een voordelige arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers ontwikkeld. U bepaalt zelf uw premie Want dat is wat ondernemers willen, zelf de touwtjes in handen hebben. U kiest zelf uw verzekeringsvorm en uw dekking. En u bepaalt zelf hoeveel premie u per maand betaalt. Kijk op of bel voor een goed voorstel van OHRA. Voor advies of een offerte:

8

9 Bedrijfsleven Architect Francine Houben Zakenvrouw van het Jaar Francine Houben (1955), directeur van Mecanoo architecten te Delft, is uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar Op 17 maart jl. kreeg ze de prijs uit handen van minister van Economische zaken Maria van der Hoeven. Houben ontvangt de Prix Veuve Clicquot, die inmiddels in 16 landen wordt uitgereikt, vanwege haar ondernemerschap, visie, zakelijke en maatschappelijke invloed en haar leidinggevende capaciteiten. Houben is een van de weinige vrouwelijke architecten die met haar bureau Mecanoo wereldwijd een prominente positie heeft verworven, aldus het juryrapport. Tevens prijst de jury de innovatieve kracht van Mecanoo, die onder meer tot uiting komt doordat Houben het thema mobiliteitsesthetiek op de maatschappelijke agenda heeft gezet. Zij deed dit voor het eerst tijdens een lezing in 1998 voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat en daarna in de VROM-raad. Ondernemerschap was een noodzaak In vijfentwintig jaar tijd heeft Houben het internationaal gerenommeerde architectenbureau Mecanoo opgebouwd. Ze geeft lezingen over de hele wereld, heeft zitting in jury s van vele prestigieuze competities en heeft spraakmakende projecten op haar naam staan als de bibliotheek van de Technische Universiteit Delft (1998), woontoren Montevideo in Rotterdam (2006) en FiftyTwoDegrees in Nijmegen (2007). In voorbereiding is het Paleis van Justitie in Córdoba, Spanje (2011) en het National Performing Arts Center in Kaohsiung, Taiwan (2012). Houben: Deze prijs zie ik niet alleen als een eer voor mijzelf en het Mecanooteam, maar ook als een erkenning voor de professionaliteit van de creatieve industrie. Deze prijs zie ik niet alleen als een eer voor mijzelf. Francine Houben spreekt haar dankwoord uit bij de uitreiking van de Prix Veuve Clicquot. Mijn ondernemerschap was een noodzaak. Ik barstte van de ideeën, van de energie en van de ambitie. En om al die dromen waar te maken heb je eigen opdrachtgevers en adviseurs nodig, en ook een groot en breed eigen team dat in je gelooft en samen aan een professionele organisatie bouwt. Dat is Mecanoo geworden, tachtig man en vrouw sterk. Verbetering VAR op komst ZEZ - Zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen Als de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel waar de Tweede Kamer op 22 april jl. mee akkoord ging, krijgen vrouwelijke zelfstandigen per 1 juli een wettelijk recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. De nieuwe regeling vermindert de financiële noodzaak voor zelfstandigen om tijdens de zwangerschap lange tijd door te werken en na de bevalling weer snel te beginnen. Zwangere ondernemers die in het voorgaande jaar minstens 1225 uur hebben gewerkt krijgen zestien weken een uitkering van maximaal het wettelijk minimumloon, dat is wekelijks zo n _ 308 bruto. Voor wie minder heeft gewerkt is het bedrag afhankelijk van winst en inkomen in het voorafgaande jaar. ZEZ Zelfstandig en Zwanger gaat de nieuwe regeling heten, die zal worden uitgevoerd door de UWV. Steeds meer zelfstandige ondernemers zonder personeel vragen een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aan, voor het jaar 2007 betrof dit ongeveer aanvragen. Driekwart van de verstrekte verklaringen betreft een VAR met uitgebreide rechtsgevolgen. Een afgegeven VAR geldt nu nog voor maximaal één jaar, maar daar gaat verandering in komen. Zowel minister Donner (Sociale Zaken) als staatssecretaris De Jager (Financiën) hebben dat op 17 april jl. in een overleg met de Tweede Kamer aangegeven. De VAR van zzp ers die deze verklaring al drie jaar achtereen ontvangen, wordt vanaf 2010 automatisch verlengd. Slechts indien de aard van activiteiten wijzigt, moet dit gemeld worden. Dit betekent voor veel zzp ers dat zij dan eindelijk af zijn van de jaarlijkse verplichting om een VAR aan te vragen. Toch blijft de VAR-regeling op een aantal punten onduidelijk. Belangrijkste ergernis voor veel zelfstandigen is dat er geen eenheid in beleid is in de afgifte van de VAR. Belastinginspecteurs interpreteren de regels vaak ieder op een eigen wijze. Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft de Kamer gemeld dat dit probleem binnenkort wordt opgelost, omdat er één centrale afdeling komt die alle VAR-aanvragen die niet automatisch afgehandeld kunnen worden, zal afhandelen. De Jager heeft ook toegezegd om nog eens goed naar de voorlichting over de VAR te kijken, zodat alle onzinverhalen die nu nog over de VAR rondgaan (bijv. de vermeende eis van ten minste drie opdrachtgevers) bestreden kunnen worden. Ook heeft de Tweede Kamer de toezegging gekregen dat er nog eens goed wordt gekeken naar een oplossing voor zelfstandigen die nu nog een VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden) krijgen. Met een VAR-row krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers nu nog geen zekerheid. Update 4 juni

10 De Netwerken Een slimme meid zorgt voor een geordend administratiebeleid! Ondernemen is leuk, spannend, biedt vrijheid en je kunt rijk worden als je een uniek product weet neer te zetten. Maar vooral: ondernemen is in! Vorig jaar is een record aantal mensen gestart met een eigen onderneming. Volgens gegevens van de KvK is het aantal starters in 2007 voor het eerst door de grens gebroken (hiervan is 32% vrouw). Ondernemers worden gezien als specialisten, ze werken hard en zijn nooit ziek. Allemaal leuk en aardig, maar eerlijk is eerlijk ondernemen heeft ook vervelende kanten. Als een van de vervelendste kanten van het ondernemersschap ervaart men de administratie. En juist het goed administreren van documenten is de sleutel tot groei van je bedrijf of ten minste een manier om niet voor onaangename verrassingen te komen staan. Een administratie of boekhouding is niets meer en niets minder dan het geordend bijhouden c.q. weergeven van alle inkomsten en uitgaven van een bedrijf. Een goede administratie is een bron van informatie en de slagader van elke onderneming. Daarnaast hebben statistieken uitgewezen dat ondernemers met een goed bijgewerkte administratie een grotere kans van slagen hebben. Toegegeven het opzetten van een deugdelijke administratie is geen peulenschil. Aangeraden wordt zelfs om specifieke werkzaamheden zoals de jaarrekening en de inkomstenbelasting uit te besteden aan een accountant of administratiekantoor. Maar ondanks dat zij deze taken voor een bedrijf uitvoeren, is het goed dat de ondernemer weet hoe haar administratie in elkaar steekt. Uiteindelijk is en blijft zij verantwoordelijk. Wettelijke bewaarplicht Daarnaast verplicht het Burgerlijk Wetboek de ondernemer een financiële administratie bij te houden. De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat zij boeken en bescheiden (dus ook kladaantekeningen, s, etc.) moeten bewaren die van belang zijn voor de heffing van omzet- en inkomstenbelasting. De verplichting houdt dus in dat alles wat financiële gevolgen voor de onderneming heeft systematisch moet worden vastgelegd in een administratie. Als ondernemer bent u wettelijk verplicht deze administratie zeven jaar te bewaren. Gegevens van onroerende zaken moeten zelfs tien jaar bewaard worden. Het is daarom raadzaam om u, alvorens u start met uw onderneming, op dit gebied door een professional te laten bijstaan. Sandra Brug, penningmeester Entre Jeunes SVE 10 Update 4 juni 2008

11 De Netwerken Vrouwen moeten hun eigen financiële boontjes kunnen doppen Vrouwen en geld. Het is een gouden duo of net zo succesvol als een combinatie van lentebloesem en een orkaan. Lange tijd leek het op het laatste, maar de weegschaal is in beweging. Je kunt veel zeggen over het traditionele rollenpatroon, maar duidelijk en gemakkelijk was het wel. De man verdiende de kost en de vrouw gaf het haar verschafte huishoudgeld weer uit. Veel vrouwen vonden (of vinden) dit geen probleem. Waar mannen geld even belangrijk schijnen te vinden als seks, bestempelen veel vrouwen financiële zaken als ingewikkeld, niet leuk en zelfs als iets afstotelijks. De vrouwelijke genen zitten wat dat betreft ook niet mee. Bij een Amerikaans wetenschappelijk experiment kreeg een groep mensen tien dollar om te verdelen tussen zichzelf en een onbekende partner. Zestig procent van de mannelijke proefpersonen stak het geld in eigen zak, terwijl meer dan de helft van de vrouwen het geld eerlijk verdeelde. Die vrouwelijke onbaatzuchtigheid is van alle tijden. Zo werken de vrouwen van nu vaker parttime dan hun mannelijke collega s en zijn zij geneigd sneller akkoord te gaan met een salarisaanbod. Een leuke baan, waardering en gezellige collega s staan nog altijd hoger op het prioriteitenlijstje. Financiële groente Maar er is hoop. Want hoewel we dan nog altijd geen vrouwelijke minister van Financiën hebben, de weegschaal is in beweging. Steeds meer signalen wijzen er op dat vrouwen geld steeds beter gaan begrijpen en waarderen. Het aantal (fulltime) werkende, economisch zelfstandige vrouwen neemt toe, er zijn meer alleenstaanden dan ooit (één op de drie huwelijken strandt) en vrouwen worden doorgaans ouder dan mannen. Kortom: vrouwen moeten hun eigen boontjes kunnen doppen, óók de financiële boontjes. En al vinden we die niet allemaal even lekker, we weten ondertussen heus wel dat financiële groente goed voor ons is. Vrouwen nemen steeds vaker financiële beslissingen. In Amerika bieden financiële dienstverleners daarom speciaal op vrouwen toegespitste diensten aan. De eerste stappen op dit gebied worden nu ook in Nederland gezet. Oftewel, de weegschaal is in beweging en wijst steeds duidelijker in de richting van gouden combinatie. Veronique van der Waal Update 4 juni

12 De Netwerken Durfkapitaal als aantrekkelijke financieringsvorm voor de start of groei van je onderneming Na de route door het gebouw, de witte pakken, uitleg over de monumentale gekleurde glasgevel in reliëf, geluidspanelen op meters hoogte en de daarbij gebruikte materialen, komen experimenten met geluid, licht en bewegend beeld op verschillende niveaus al snel op ons af en zetten ons in het middelpunt van de belangstelling. We worden vergezeld door een zelfgekozen begeleider op het beeldscherm en dragen hem mee op een chip in de hiervoor ontvangen ring. Een bijzonder bezoek en rondleiding aan het kleurrijke Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum geeft nieuwe inspiratie voor het ondernemerschap. Wat te denken van het aantrekken van durfkapitaal als een van de financieringsvormen voor het investeren in de onderneming? Voordelen durfkapitaal voor u als ondernemer De beginnende ondernemer heeft als voordeel dat hij tegen relatief gunstige voorwaarden (de rentevergoeding is immers gemaximeerd) kapitaal kan aantrekken. Het gaat hierbij om een achtergestelde lening, wat inhoudt dat de eerste acht jaren de andere (gewone) schuldeisers voorrang hebben bij het innen van hun schulden. Dit geeft wat meer financiële ruimte in de beginjaren van de onderneming. Voordelen durfkapitaal voor u als geldverstrekker Het voordeel voor de geldverstrekker is dat het durfkapitaal vrijgesteld is voor de vermogensrendementsheffing in box 3 tot maximaal _ Foto: Jeannette Schols Als je eenmaal gestart bent en de onderneming is aan het groeien, ontstaat in veel gevallen behoefte aan kapitaal voor investeringen in bijvoorbeeld huisvesting, automatisering en personeel. Het is lang niet altijd duidelijk wat verschillende financieringsvormen zijn, mede veroorzaakt door de veelheid en complexiteit van diverse regelingen. Financiering bij een bank kan dan uitkomst bieden. Er kunnen ook gelden worden aangetrokken in de particuliere sfeer (familielid, kennis, etc.). Iemand in familieverband (niet de partner of iemand met wie samen de onderneming gedreven wordt) kan bereid zijn een deel van zijn/haar inkomen in de onderneming te investeren. Er is een regeling die het voor particuliere geldverstrekkers fiscaal aantrekkelijk maakt geld te lenen aan een starter of een ondernemer die nog geen zeven jaren zelfstandigenaftrek heeft genoten. Het gaat hierbij om het verstrekken van durfkapitaal. Ook een BV kan de kwalificatie van een beginnende ondernemer verkrijgen onder de voorwaarde dat de BV nog geen acht jaren bestaat. Ook aan een onderneming die al gedurende een aantal jaren bestaat kan dus durfkapitaal worden verstrekt. Deze regeling kan het de ondernemer een stuk gemakkelijker maken kapitaal bij elkaar te krijgen. Ook bij het aantrekken van durfkapitaal moet aan voorwaarden worden voldaan, maar deze zijn relatief eenvoudiger te realiseren. Als u als ondernemer uiteindelijk de lening niet kunt terugbetalen, kan de geldverstrekker u een deel of zelfs de hele hoofdsom van de lening kwijtschelden. Bij de geldverstrekker is het verlies (onder voorwaarden) als persoonsgebonden aftrekpost aftrekbaar voor de inkomstenbelasting tot maximaal _ per startende ondernemer. Aanwenden van durfkapitaal Aangetrokken durfkapitaal moet worden aangewend voor investeringen die tot het verplichte bedrijfsvermogen behoren en ook lopende uitgaven voor de bedrijfsuitvoering mogen worden gefinancierd met het durfkapitaal. Aan elke financieringsvorm zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Het aantrekken van durfkapitaal is echter relatief eenvoudiger te realiseren. Laat de voordelen niet liggen maar benut deze. Tjittra Basdew en Marja Hoekstra 12 Update 4 juni 2008

13 De Netwerken Deskundigheid onder handbereik Ondernemen, zakendoen, dat kan niet zonder financiële vinger aan de pols. Begrotingen, offertes en liquiditeitsbewaking, het hoort er allemaal bij. Net als de belasting- en btw-aangiftes, facturen, betalingsherinneringen en financieringsplannen. Een stoet aan kopzorgen. Eén troost: als ondernemer sta je niet alleen. De wereld draait door, steeds sneller lijkt het wel. Op steeds meer financiële, fiscale en juridische vragen moet je als ondernemer je eigen antwoorden zien te vinden. Wat zijn de voordelen als ik mijn eenmanszaak omzet in een B.V.? En met welke nadelen moet ik rekening houden? Hoe zit het nou met die wet waardoor maatschappen, vof s en C.V. s worden omgezet naar personenvennootschappen? Die zou toch per 1 januari 2008 ingaan? Hoe hou ik mijn tarieven concurrerend en tegelijkertijd met voldoende marge om er zelf behoorlijk mee uit te komen? Hoe zet ik een contract met stevige financiële verantwoordelijkheidsclausules in elkaar? Hoe voorkom ik problemen met de VAR? Vriendschappelijk advies Iedereen weet hoe handig het is om een kring mensen om je heen te hebben bij wie je hulp en raad kunt vragen als dat nodig is. Een netwerk met professionele medeondernemers is in dat opzicht onschatbaar. Geen betrouwbaarder en meer betrokken adviseurs dan mijn SVE-netwerkvriendinnen. Geen beter spreekuur dan de maandelijkse netwerkbijeenkomsten. Als ik een zakelijke knoop moet doorhakken kan ik er goed terecht: de SVE telt juristen, notarissen, pensioen- en belastingadviseurs, makelaars en gerechtsdeurwaarders. Deskundigen die bereid zijn mij collegiaal en op maat bij te staan. Voor advies of reflectie mag ik met ze bellen, bij ze langskomen of met ze lunchen. En als zij willen weten hoe je een boek moet laten produceren of uitgeven kunnen zij altijd bij mij terecht. Graag gegunde opdracht Als merendeels kleine en middelgrote ondernemers weten we wat we aan elkaar kunnen hebben. Als richtinggevend advies niet meer genoeg is, gaan we over tot echt zakendoen: een opdracht, die graag gegund is. Mijn netwerk krijgt er de dynamiek door die we collectief nastreven: we zoeken en vinden elkaar op weg naar persoonlijke en zakelijke groei. Marieke Bemelman, Update 4 juni

14 De Netwerken Golden Girls Een artikel schrijven over vrouwen en financiën. Tja, als Senior Belastingadviseur denk ik gelijk aan belastingzaken. Verkokerd denken is echter niet aan mij besteed dus heb ik Google geraadpleegd met de zoekterm Vrouwen en financiën. Wat blijkt, in het jaar 2006 is door Bureau Veldkamp in opdracht van Sanoma uitgeverij een onderzoek uitgevoerd over vrouwen en financiën. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat vrouwen een steeds belangrijkere rol spelen in onze economie. Vrouwen worden steeds meer financieel zelfstandig, zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de consumptieve uitgaven en tevens is het merendeel van de startende ondernemers vrouw. Financiële onafhankelijkheid is een groot goed, zowel voor man als vrouw. Een ondernemende vriendin vertelde laatst een verhaal over haar dochter van acht die aan het spelen was met vriendinnetjes. In een discussie zei een van de vriendinnetjes toen het over geld ging: dan zoek je later toch een rijke man. Mijn vriendin heeft toen, na haar verbaasde reactie en toelichting, de jonge dames gevraagd om te beloven zich later niet afhankelijk te maken van een man, maar (mede) zelf voor de kost te gaan zorgen. Ik was trots op het optreden van mijn vriendin en verbaasd dat een van de meiden dit blijkbaar toch anders voorgeschoteld krijgt. Uiteraard maak je in een bepaalde periode keuzes, waardoor jij of je partner zich (tijdelijk) afhankelijk op moet stellen. Een keuze verdient respect. Maar eerlijkheidshalve vind ik het op zijn zachts gezegd jammer dat Nederland net boven Pakistan staat op de lijst van vrouwen aan de top. Dus laat dit nog maar het begin zijn op weg naar gelijkheid. We hebben het grotendeels zelf in de hand. Laten we een voorbeeld zijn voor de volgende generatie. mr. A.B.G. (Ingrid) Oving RT, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs te Groningen 14 Update 4 juni 2008

15 De Netwerken Noord-Brabant Sneller over je geld beschikken! Waarom zou je lang op je geld gaan zitten wachten voor producten of diensten die je al lang hebt geleverd? Met een consequent debiteurenbeleid door een professional beschik je sneller over je geld. Je liquiditeitspositie verbetert direct. Een goed debiteurenbeheer is een doeltreffende methode om, alleen al op basis daarvan, jaarlijks een economische groei te realiseren van enkele procenten. En toch worstelt 80% van de kleinere ondernemingen met wanbetalers. Het debiteurenbeheer is een taak die in de waan van alledag er snel bij in schiet. Bovendien zijn veel ondernemingen bang om hun debiteurenbeleid aan te scherpen. Uit angst om klanten te verliezen. Consequent debiteurenbeleid Die angst om klanten te verliezen, is ongegrond. Tenminste, als je respectvol omgaat met zowel debiteuren als crediteuren. Dan blijkt dat debiteuren begrip hebben voor het feit dat ze tijdig moeten betalen en dat vervolgens ook doen. Consequent beleid is wel noodzakelijk. Een inconsequent gevoerd debiteurenbeleid heeft weinig zin. Je kunt ervoor kiezen om je debiteurenbeleid volledig uit te besteden. Je stuurt nog wel zelf de factuur, maar het in de gaten houden van de betalingstermijn en de acties daaropvolgend besteed je uit. Onze ervaring als gerechtsdeurwaarder zorgt ervoor dat er snel zicht is op de situatie waarin de debiteur verkeert. Onze reactie naar de debiteur is respectvol; streng maar rechtvaardig. Zo hebben we het afgesproken binnen de gedragscode van de Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders waar wij bij zijn aangesloten, een kwaliteitskeurmerk voor de branche. Vraag naar vrijblijvende kosten-batenanalyse Wacht niet af tot je maanden verder bent na het versturen van je eerste factuur. Kies voor een vrijblijvende kosten-batenanalyse voor het uitbesteden van je debiteurenbeheer. Consequent debiteurenbeleid door een professional is de meest simpele en doeltreffende manier om sneller over je geld te beschikken en zelf te doen waar je goed in bent. Mariëtte Langes, Gerechtsdeurwaarder Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Update 4 juni

16 De Netwerken Zuid-Holland Meer zekerheid in zaken Elizabeth Rhein: Vrouwen zijn voorzichtiger en realistischer als het om geld gaat. Voor het themanummer over Financiën sprak UVON Zuid Holland met een van haar leden over het inperken van financiële risico s. Elisabeth Rhein heeft een bedrijf in handelsinformatie en incassoservices. Regelen vrouwen hun financiële zaken eigenlijk anders dan mannen, en heeft ze nog tips voor de lezers? Elisabeth Rhein, ISN Informatie en Incasso Service: In zijn algemeenheid, denk ik, zijn vrouwen voorzichtiger en realistischer als het om financiën gaat; men geeft alleen uit als dit gedekt is en ook inderdaad betaald kan worden. Mijn motto is Meer zekerheid in zaken. Dit kun je als volgt interpreteren: Vóór het aangaan van een (nieuwe) zakenrelatie altijd eerst een informatie over je (nieuwe) relatie bij ISN B.V. inwinnen; dan wordt men geïnformeerd over een aantal relevante gegevens van een bedrijf (o.a. rechtsvorm - belangrijk in verband met aansprakelijkheden, eigenaar/directeuren met achtergrond, hoe lang bestaat een bedrijf, wat zijn de activiteiten, aantal medewerkers, financiële positie, kredietwaardigheid). ISN geeft hiermee een hulpmiddel om het eigen risico beter in te kunnen schatten. Over ISN ISN is specialist in het verstrekken van overzichtelijke en up-to-date informatierapporten. Op dit moment beschikt ISN in haar database over informatie van alle in Nederland actieve ondernemingen. Deze database wordt continu geactualiseerd. Daarnaast levert ISN ook incassodiensten. Achterstallige en uitblijvende betalingen vormen niet alleen een schadepost voor uw onderneming, maar kunnen ook uw bedrijfsbeleid en bedrijfsresultaat nadelig beïnvloeden. Met de ISN incassoservice lost u dat probleem voorgoed op. De kosten van het incasseren van kleine vorderingen wegen meestal niet op tegen de baten, waardoor ze veelal als oninbaar worden afgeschreven. ISN biedt echter een speciale incassoservice die helemaal toegespitst is op het efficiënt innen van kleine vorderingen. (Meer informatie: Sabine Verschoor 16 Update 4 juni 2008

17 en/en* Je blijft vanzelfsprekend gewoon werken en behoorlijk lastig om én goede moeder én er bij PricewaterhouseCoopers alles aan om de combinatie kroost en carrière zo makkelijk je waar we kunnen zullen helpen het gevoel Neem voor meer informatie contact op met Anita Blank, telefoon (020) , *connectedthinking 2008 PricewaterhouseCoopers, Alle rechten voorbehouden

18 MAAK KENNIS 20% KORTING met 4000 zakenvrouwen (en nog met korting ook!) VERVOER OP NIVEAU voorbeeldadvertentie HOOFDKANTOOR UITHOORN TEL.: +31(0) , FAX: +31(0) INTERNET: FILIAAL ROTTERDAM TEL.: +31(0) , FAX: +31(0) INTERNET: SELECT DRIVE SELECT COACHES GROEPSVERVOER Dit zijn de mogelijkheden (uitsluitend voor leden van de bij FZ aangesloten netwerken!): (tarieven excl. BTW) Vierduizend actieve zakenvrouwen ontvangen dit FZ Update-magazine. Net als u doen zij graag zaken met andere ondernemende vrouwen. Federatie Zakenvrouwen stimuleert het uitwisselen van vrouwelijke business opportunities en doet u een aantrekkelijk aanbod: adverteer met 20 % korting in FZ Update. Optie 1 (instappakket) U plaatst een advertentie van 1/8 pagina (90 breed x 60 mm hoog. zie voorbeeld) in drie gewone FZ-Updates (oplage 4.000). Daarnaast plaatst u deze advertentie in de speciale editie die in september 2008 wordt verstuurd naar zakenvrouwen, ondernemers, beleidsmakers, opinievormers en organisaties. Normaal kost dit pakket _ 1348,-. De ledenprijs bedraagt slechts _ 1078,- (dat is _ 269,- per editie!) Optie 2 (PLUS-Pakket) U plaatst een advertentie van 1/4 (90 breed x 135 mm hoog) pagina in drie gewone FZ-Updates (oplage 4.000). Daarnaast plaatst u deze advertentie in de editie die in september 2008 wordt verstuurd naar zakenvrouwen, ondernemers, beleidsmakers, opinievormers en organisaties. Normaal kost dit pakket _ 2450,-. De ledenprijs bedraagt _1960,- Zadkine Media verzorgt gratis de vormgeving van de advertentie. Het digitale materiaal wordt uw eigendom, zodat u de advertentie ook kunt (her)gebruiken voor andere uitgaven waarin u adverteert. Direct meedoen in 2008? Fax naar of bel Optiekeuze: q instappakket 1: e 1078,- (exc. BTW) q PLUS-Pakket 2: e 1960,- (excl. BTW) Bedrijfsnaam:... K.v.K. nr.: Contactpersoon:... B.T.W. nr.: Vestigingsadres:... Postcode + plaats:... Telefoonnummer Handtekening:...

19 De Netwerken Overpeinzingen van een netwerkster Financiën, geld: niets lijkt saaier, en toch, niets is belangrijker, zeker voor ondernemers en onderneemsters. Geld is een algemeen erkend ruilmiddel. Handig in gebruik, want hanteerbaar: je kunt het in je portemonnee stoppen en die past in broekzak of handtas. Je kunt er zelfs digitaal mee handelen, hoeft het niet in handen te hebben. Voor mensen met smetvrees al helemaal een uitkomst. Het ruilen: je geeft iets, doet iets, levert een prestatie en krijgt daarvoor wat terug. Iets materieels of iets immaterieels; een goed of aandacht, liefde. Dat wat je geeft moet in verhouding zijn met wat je terugkrijgt. Daarbij is alleen je eigen gevoel over verhouding relevant. Of toch niet? Als je een prestatie levert, zeker in het zakelijk verkeer, dan wil je een beloning, dus een tegenprestatie, het liefst in de vorm van geld. Je kunt en wilt wel onderhandelen over die beloning. Soms wil je toegeven, om toch maar iets te mogen doen (synoniem met werken) en daarvoor iets terug te ontvangen: met name geld om in je levensonderhoud te voorzien, want geld blijft toch altijd nog het meest aanvaarde ruilmiddel, juist voor levensmiddelen (levensmiddel in de meest ruime betekenis van het woord, dus meer dan voeding alleen). Maar je wilt, mag niet te weinig vragen om de markt, die uiteindelijk ook je eigen markt is, niet te verzieken. Hoe ver mag je gaan, ga je daarin? Houd je je aan wat min of meer gebruikelijk is in je branche? Weet je wat gebruikelijk is? Mijn antwoorden op de laatste twee vragen: ja. Ik haalde mijn informatie bij enkele aangeslotenen van mijn eigen netwerk en uit de Prijzen & Tarievengids voor zelfstandigen, zzp ers, freelancers en opdrachtgevers. Wat zijn jouw antwoorden? Jannie Willemsen-Zwaagstra Update 4 juni

20 Laser Proof Nr 4 juni/juli ,50 LOF 1 A& Acties Dress to impress Partydress biedt de leden van de bij FZ aangesloten netwerken 10% korting aan op alle artikelen uit de uitgebreide collectie feest-, avond- en bruidskleding. Het kortingsvoordeel is geldig in de periode van 1 mei 2008 tot 1 mei Voor verdere informatie Onlangs voegde Partydress een nieuwe activiteit toe: een webwinkel met een uitgebreide collectie feestelijke schoenen en accessoires, zowel voor dames als voor heren. De satijnen damesschoenen en -tassen kunnen in iedere gewenste tint ingekleurd worden. Door een stukje stof of klosje garen op te sturen geeft u de exacte kleur aan en worden de schoenen binnen 3 weken thuis afgeleverd. Echt genieten begint bij Beauty.nl & aanbiedingen Lavendelaanbieding met een dagje heerlijk relaxen en een overnachting bij Mercure Hotel Arnhem. 3. Verwendag in Zuid-Holland Een gezichtsbehandeling, lichaamsmassage, genieten van een lunchbuffet en alvast even voorbruinen voor de zomer. Kortom: lekker een dag tot rust komen en dan ook nog voor een wel heel speciale aanbiedingsprijs. Vindt u het ook tijd voor ontspanning en spreekt een van de bovenstaande arrangementen u aan? Twijfel dan niet en bel met of neem een kijkje op Wanneer u boekt onder code fz0508 maakt u ook nog een kans op een geheel verzorgd beautyarrangement voor twee personen. De volgende spelregels zijn van toepassing: De aanbieding is geldig tot 15 juni Om kans te maken op de prijs dient u de actiecode te vermelden fz0508. U dient voor minimaal twee personen te boeken. Finishing touch afgestemd op de kleuren van de sjaals. Bent u geïnteresseerd om uzelf of uw vriendin, moeder of dochter een dergelijk uniek en origineel cadeau te geven, u bent van harte welkom voor advies en om de sjaals te passen en te bekijken in de thuiswinkel. Geef bij uw internetbestelling of bezoek aan de thuiswinkel aan dat u lid bent van de FZ en u krijgt 20% korting op het hele assortiment. De aanbieding geldt tot 20 juli Kijk op of bel Lof Magazine met korting Lof nummer 4 juni/juli Lof voor moeders met ambitie vader special 2008 voetbalvaders Schreeuwen moet red het LibidO Playboy-hoofdredacteur met de billen bloot CO-OudersChap Wat is er over van de Opzij-idealen? het nieuwe werken Flexwerken is de maat Mariëtte hamer Er is meer dan een drukke agenda twee Carrières Op een kussen Hoe krijg je het Lof Magazine is het pittige tweemaandelijkse blad voor en door werkende moeders. Speciaal voor vrouwen die ambities hebben in werk, gezin en maatschappij. Voor werkende moeders is Lof eigenlijk onmisbaar, omdat het blad vol staat met herkenning, erkenning en inspiratie. Dit met een flinke dosis humor en relativeringsvermogen. Lof Magazine is betrokken bij moeders in ontwikkelingslanden en gaat een gedeelte van de opbrengst naar Microkredietprojecten voor moeders. Een jaarabonnement kost _22,50. FZ-leden die zich met ingang van het meinummer abonneren krijgen 10% korting. voor elkaar (Zie Tijd om te ontspannen en u zelf lekker in de watten te leggen. Dat is in ieder jaargetijde prettig. Beauty.nl heeft weer een aantal nieuwe en spannende beautyaanbiedingen voor u als FZ-lid geselecteerd. 1. Sense of Balance Ervaar de kracht van ontspanning van een unieke spa in Nederland! Een dag echt ontspannen in het kleinschalige beautycentre Fila Ki in Naarden. Boek nu een heerlijke beautydag voor uzelf en uw geliefde. 2. Beauty op de Veluwe Even een moment voor uzelf en tot rust komen op de Veluwe? Boek de speciale Pashmina & zo heeft een prachtige collectie van unieke en zijdezachte sjaals, die u op de website kunt bekijken. De sjaals zijn ook door mensen met allergieën zeer goed te dragen. Verder is er in de thuiswinkel een zeer ruime collectie van pashmina s en sjaals in vele designs, kleuren en motieven. Alle sjaals zijn gemaakt van natuurlijke materialen zoals wol, zijde en viscose. Een sjaal kan vaak uw garderobe weer helemaal opfleuren en u weer laten stralen. Accessoires vormen de finishing touch voor een feestelijke outfit. U kunt bij Pashmina & zo ook terecht voor kleurrijke en originele sieraden van Culture Mix. Deze sieraden zijn handgemaakt, antiallergeen en verkrijgbaar in diverse kleuren 20 Update 4 juni 2008

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig?

Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig? Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig? Fijn dat onze specialisten direct voor u klaarstaan DAS voor ZZP: rechtsbijstandverzekering met incasso + Zeer uitgebreide dekking tegen een scherpe premie

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers collectieve NABESTAANDENVERZEKERING Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers Uitkering(en) voor uw achterblijvende partner Nabestaandenverzekering Collectief

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Ambities van ZZP ers. Een verkennend onderzoek.

Ambities van ZZP ers. Een verkennend onderzoek. Ambities van ZZP ers. Een verkennend onderzoek. Ambities van ZZP ers. Wat drijft hen, wat vinden zij belangrijk? In hun ondernemerschap, in de manier waarop ze zichzelf willen ontwikkelen. Een onderwerp

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

PARTNERPLAN. Geen woorden maar Zaken. 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam

PARTNERPLAN. Geen woorden maar Zaken. 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam PARTNERPLAN 2012 2015 Geen woorden maar Zaken 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam 1. MKB Rotterdam Naast het nastreven van een optimaal rendement vinden steeds meer ondernemingen het van belang

Nadere informatie

Voorbereid op juridische problemen?

Voorbereid op juridische problemen? Voorbereid op juridische problemen? DAS voor ZZP Rechtsbijstand verzekering met incasso + Zeer uitgebreide dekking tegen een scherpe premie + Vast team van juristen in de regio + Altijd juridisch advies

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Nabestaandenverzekering Collectief voor werknemers

Nabestaandenverzekering Collectief voor werknemers COLLECTIEVE NABESTAANDENVERZEKERING Informatie voor de werkgever Nabestaandenverzekering Collectief voor werknemers Netto-uitkering(en) voor de achterblijvende partner 2 Nabestaandenverzekering Collectief

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers 2 Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

AVONTUUR VRIENDEN GELUK LIEFDE VERTROUWEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE

AVONTUUR VRIENDEN GELUK LIEFDE VERTROUWEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE AVONTUUR VRIENDEN GELUK AFSCHEID SAMEN LIEFDE VERTROUWEN GLIMLACH VERHUIZEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE BLIJDSCHAP FAMILIE O N D E R L I N G E s - G R A V E N H A G E M O M E N T E N GLIMLACH GELUK LIEFDE

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Opstap Hypotheek 2 Hypotheken 2 Naam product Opstap Hypotheek 3 Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Een huis kopen. Een spannend avontuur. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

totaaladvies en persoonlijke aandacht

totaaladvies en persoonlijke aandacht totaaladvies en persoonlijke aandacht assurantiën makelaardij hypotheken financieel advies uw wensen Opnieuw beginnen in het huis van uw dromen. Financiële verplichtingen aangaan voor een periode van soms

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig?

Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig? Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig? Fijn dat onze specialisten direct voor u klaarstaan DAS voor ZZP: rechtsbijstandverzekering met incasso + Zeer uitgebreide dekking tegen een scherpe premie

Nadere informatie

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken. Dat is helemaal van deze tijd. Maar dan moet je je er wel in verdiepen. René van der Linden, SPF Beheer: Wat ik belangrijk

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld.

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld. Wat kan PvN voor jou betekenen? Is administratie niet je sterkste punt? Heb je vooral zin om je op de leuk kanten van het ondernemer te richten? Of wil je gewoon zeker weten dat alles goed geregeld wordt?

Nadere informatie

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong Starten met een plan Alles op een rij Robert Loontjens & Anne de Jong Even voorstellen Robert Loontjens en Anne de Jong Accountmanager MKB Rabobank Parkstad Limburg (045) 533 44 44 bedrijven@parkstadlimburg.rabobank.nl

Nadere informatie

Een huis, de hypotheek, en uw financiële toekomst

Een huis, de hypotheek, en uw financiële toekomst Een huis, de hypotheek, en uw financiële toekomst U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig idee voor de verbouwing of u wilt een andere hypotheek. Uitstekend! Maar dat heeft ook gevolgen voor uw uitgavenpatroon.

Nadere informatie

ONTSPANNEN ADVERTEREN MET DAGJE REGIO WORDT KLANT VAN DAGJE REGIO EN MAAK KANS OP EEN DAGJEREGIO-ZITZAK

ONTSPANNEN ADVERTEREN MET DAGJE REGIO WORDT KLANT VAN DAGJE REGIO EN MAAK KANS OP EEN DAGJEREGIO-ZITZAK ONTSPANNEN ADVERTEREN MET DAGJE REGIO WORDT KLANT VAN DAGJE REGIO EN MAAK KANS OP EEN DAGJEREGIO-ZITZAK Zonder inspanning meer bezoekers op jouw eigen website. Relax adverteren vanaf 0,02 per dag! Meer

Nadere informatie

Rabobank Private Banking

Rabobank Private Banking Onbezorgd wonen voor DGA s Rabobank Private Banking Als directeur grootaandeelhouder verkeert u in een bijzondere positie. U leidt een bedrijf en steekt daar veel energie in. Na het werk samen met uw gezin

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

9 GOEDE REDENEN OM LID TE WORDEN

9 GOEDE REDENEN OM LID TE WORDEN WORD NU ZZP-LID! 9 GOEDE REDENEN OM LID TE WORDEN Speciaal voor zzp'ers hebben wij een uitgebreid informatie- en dienstenpakket. 1 PERSOONLIJK ADVIES Wij steunen u om als zzp'er goed uw werk te doen. Onze

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

WHITEPAPER. Payroll voor zzp ers. Zelfstandig ondernemen met minder risico s en verplichtingen; meer gemak en zekerheid.

WHITEPAPER. Payroll voor zzp ers. Zelfstandig ondernemen met minder risico s en verplichtingen; meer gemak en zekerheid. WHITEPAPER 2015 Payroll voor zzp ers Zelfstandig ondernemen met minder risico s en verplichtingen; meer gemak en zekerheid. Zzp ers: vrijbuiters die kiezen voor risico s Misschien heb je de knoop al doorgehakt,

Nadere informatie

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid?

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Nederland telt bijna een miljoen zelfstandige ondernemers. Ieder jaar komen er 80.000 starters bij. Een eigen bedrijf biedt veel

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Zeker van uw inkomen. Risicobeheersing en pensioenopbouw voor de DGA

Zeker van uw inkomen. Risicobeheersing en pensioenopbouw voor de DGA Zeker van uw inkomen Risicobeheersing en pensioenopbouw voor de DGA Heeft u uw eigen risico s in beeld? Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) weet u als geen ander dat ondernemen risico s met zich meebrengt.

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

VOORDAT JE START ALS ZZP ER

VOORDAT JE START ALS ZZP ER www.damd.nl Voordat je start als zzp er Voordat je als zzp er gaat starten, is het verstandig om na te gaan of je inderdaad ondernemer wil zijn. Dit kun je doen door aan jezelf vragen te stellen als: zie

Nadere informatie

Schrijf met meer impact

Schrijf met meer impact Schrijf met meer impact Het volledige trainingsprogramma om met je teksten meer klanten te werven In het Schrijf met meer impact -programma leer je hoe je met jouw eigen schrijfstijl meer ideale klanten

Nadere informatie

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start. Ik heb ongelooflijk

Nadere informatie

Sneller je facturen betaald? 5 tips van onze incasso expert

Sneller je facturen betaald? 5 tips van onze incasso expert Sneller je facturen betaald? 5 tips van onze incasso expert Voorkom risicovol ondernemen Voor ondernemers is het opvolgen van facturen vaak niet het leukste klusje van de week... Het is tijdrovend werk

Nadere informatie

Het Gouden Handdrukplan

Het Gouden Handdrukplan Het is uw gouden handdruk. Daar nemen wij geen risico s mee. Het Gouden Handdrukplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

Klantprofiel ten behoeve van VZP AOV stappenplan

Klantprofiel ten behoeve van VZP AOV stappenplan Klantprofiel ten behoeve van VZP AOV stappenplan Mijn persoonlijke gegevens Voorletters, Achternaam Geslacht Geboortedatum Straat, huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Telefoonnummer

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95

4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95 4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95 ALS ZZP ER IN DE BOUW STA JE STERKER Zzp er in de sector bouw? De FNV is er ook voor jou! Met ruim

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartkostenverzekering. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartkostenverzekering. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Uitvaartkostenverzekering sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen

Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen Wat is arbeidsongeschiktheid eigenlijk en wat betekent dat voor jou als zelfstandige? Wat kan je zelf regelen? Mag je geld uit je ZZP Pensioen halen om gaten op

Nadere informatie

Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers

Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers collectieve nabestaandenverzekering Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers Uitkering(en) voor uw achterblijvende partner 2 Nabestaandenverzekering

Nadere informatie

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Alles in één hand: PROACCEPT i n c a s s o v a n d e n B e r g d e R i e & U y t e r l i n d e incasso - gerechtsdeurwaarders Herculesplein 261,

Nadere informatie

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business WHITEPAPER Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business 5 vragen die u aan het denken zetten: bent u wel echt bezig met doen waar u goed in bent? PP-056/02-14 Inleiding De flexmarkt

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae Op macroniveau begrijpt de grote meerderheid van de Nederlandse werknemers dat ingrepen in het pensioenstelsel noodzakelijk

Nadere informatie

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Herculesplein 261, 3584 AA Utrecht Postbus 14015, 3508 SB Utrecht Telefoon : 030-21 22 165 Fax : 030-25 40 916 E-mail : info@proaccept.nl ProAccept

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Bedrijvenpakket

Allianz Nederland Schadeverzekering. Bedrijvenpakket Allianz Nederland Schadeverzekering Bedrijvenpakket ZZP Eén efficiënte oplossing voor al uw ondernemersrisico s U haalt uw inkomen uit uw onderneming. En u bepaalt zelf hoe u uw bedrijf runt: welke opdrachten

Nadere informatie

Zodat u efficiënt kunt ondernemen. Financial Lease dat is onze specialiteit

Zodat u efficiënt kunt ondernemen. Financial Lease dat is onze specialiteit Zodat u efficiënt kunt ondernemen Financial Lease dat is onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Financial Lease

Nadere informatie

Stappenplan voor de startende waarnemend huisarts

Stappenplan voor de startende waarnemend huisarts Stappenplan voor de startende waarnemend huisarts Stap Actiepunten Hoe lang voor afronding opleiding? Wat VvAA voor je kan betekenen Gereed 1. Aanvragen verklaring arbeidsrelatie (VAR) bij de belastingdienst

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14. En wat doe jij? Lees de woorden. Hoort het bij een baan of bij werk zoeken?

HOOFDSTUK 14. En wat doe jij? Lees de woorden. Hoort het bij een baan of bij werk zoeken? 229 229 HOOFDSTUK 14 En wat doe jij? WOORDEN 1 Lees de woorden. Hoort het bij een baan of bij werk zoeken? baan werk zoeken 1 sollicitant 2 contract 3 uitzendbureau 4 vergadering 5 cv 2 Wat hoort bij elkaar?

Nadere informatie

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden?

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden? Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden? Bij scheiden dient u samen afspraken te maken op welke wijze u uw bestaande gemeenschap wenst te verdelen. Ook als u onder huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV 2014 DIENSTENWIJZER BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening. Om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

MKB GarantiePlusPensioen

MKB GarantiePlusPensioen MKB GarantiePlusPensioen Het zekerheidbiedend pensioen voor uw medewerkers MKB GarantiePlusPensioen Zekerheid voor uw personeel Gegarandeerd kapitaal op de pensioendatum Partner- en wezenpensioen als periodieke

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Vrij Vermogen Verzekering

Vrij Vermogen Verzekering Vrij Vermogen Verzekering 2 Meer mogelijkheden met de Vrij Vermogen Verzekering U wilt geld opzij zetten voor later. Om straks te kunnen doen waar u nu van droomt. Een jaar ertussenuit bijvoorbeeld en

Nadere informatie

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling 1. Waarom wordt het nieuwe pensioenreglement pas later uitgereikt? Antwoord: De pensioenregeling is gebaseerd

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

ZÉKER LEVEN. Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP!

ZÉKER LEVEN. Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP! ZÉKER LEVEN Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP! Wilt u continu voordelig verzekerd zijn van het beste advies, slimme alerts en onze proactieve begeleiding? Informeer dan vrijblijvend naar onze

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

WEBINAR 7 geheimen hoe je een succesvol VA bedrijf opbouwt

WEBINAR 7 geheimen hoe je een succesvol VA bedrijf opbouwt WEBINAR hoe je een succesvol VA bedrijf opbouwt 17 juni 2014 Wat leer je in deze webinar? de hoe je een succesvol VA bedrijf opbouwt welke stappen je kunt zetten om VA te worden hoe je eigen mindset jou

Nadere informatie

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur Juni 2015 Interview Jeannette van Capelleveen Het Tijdschrift voor Verloskundigen is in april vernieuwd en de klinisch verloskundigen hadden de eer om in het eerste nummer een hoofdrol te spelen. In diverse

Nadere informatie

HYPOTHEEK VOOR ZZP ERS. Een e-book door ikbenfrits.nl. Vragen? Maandag t/m vrijdag tussen en 18.00

HYPOTHEEK VOOR ZZP ERS. Een e-book door ikbenfrits.nl. Vragen? Maandag t/m vrijdag tussen en 18.00 HYPOTHEEK VOOR ZZP ERS Een e-book door ikbenfrits.nl 1 VOORWOORD Hallo, ik ben Frits! Leuk dat je mijn e-book hebt gedownload! Ik leg je stap voor stap uit hoe je als zzp er een hypotheek kunt afsluiten.

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Beleggings- verzekeringen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een beleggingsverzekering wil afsluiten.

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

3.1 Omcirkel het juiste antwoord.

3.1 Omcirkel het juiste antwoord. 3.1 Vraag 1 Lees de uitspraken I en II en bedenk welke juist is/zijn. I Economie gaat over behoeften II Economie gaat over middelen A. I en II zijn beiden juist B. I is juist, II is onjuist C. II is juist,

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst

Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Rabobank. Een bank met ideeën. Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Lees deze brochure zorgvuldig door. U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig

Nadere informatie