De diplomatieke relatie tussen Nederland en het Ottomaanse Rijk in 17de en 18de eeuw. Ambassadeurs in Istanbul

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De diplomatieke relatie tussen Nederland en het Ottomaanse Rijk in 17de en 18de eeuw. Ambassadeurs in Istanbul"

Transcriptie

1

2 De diplomatieke relatie tussen Nederland en het Ottomaanse Rijk in 17de en 18de eeuw Ambassadeurs in Istanbul Febe liagre Master in de Geschiedenis

3 Universiteit Gent Examencommissie Geschiedenis Academiejaar Verklaring in verband met de toegankelijkheid van de scriptie Ondergetekende,... afgestudeerd als master in de Geschiedenis aan Universiteit Gent in het academiejaar en auteur van de scriptie met als titel: verklaart hierbij dat zij/hij geopteerd heeft voor de hierna aangestipte mogelijkheid in verband met de consultatie van haar/zijn scriptie: o de scriptie mag steeds ter beschikking worden gesteld van elke aanvrager; o de scriptie mag enkel ter beschikking worden gesteld met uitdrukkelijke, schriftelijke goedkeuring van de auteur (maximumduur van deze beperking: 10 jaar) o de scriptie mag ter beschikking worden gesteld van een aanvrager na een wachttijd van.. jaar (maximum 10 jaar); o de scriptie mag nooit ter beschikking worden gesteld van een aanvrager (maximumduur van het verbod: 10 jaar). Elke gebruiker is te allen tijde verplicht om, wanneer van deze scriptie gebruik wordt gemaakt in het kader van wetenschappelijke en andere publicaties, een correcte en volledige bronverwijzing in de tekst op te nemen. Gent, (datum) (handtekening) 3

4 Dankwoord Mijn volledig academiejaar stond voornamelijk in teken van het schrijven van deze masterproef. De vele uren zwoegen en de eenzame opsluiting hebben hun vruchten afgeworpen en ik kan met trots mijn scriptie voorstellen. Uiteraard had ik deze heuse onderneming niet kunnen voltooien zonder hulp. De eerste persoon die ik wil bedanken is mijn promotor, Prof. Dr. Michael Limberger. Bedankt voor al uw tijd dat u in mijn scriptie hebt gestopt en bedankt voor de vele raadzame opmerkingen en duwtjes in de rug. Ten tweede wil ik de bibliothecarissen van de universiteitsbibliotheken van Gent bedanken voor hun vele hulp in de zoektocht naar boeken. In verband met deze zoektocht naar boeken wil ik ook Mr. Hilmi Kaçar bedanken. Mr. Hilmi Kaçar is vorig jaar gestart met zijn doctoraat rond de staatsvorming van het Ottomaanse Rijk in de 16 de 17 de eeuw. Toen ik vorig jaar aan mijn onderzoek over het Ottomaanse Rijk begon, waren er amper boeken te vinden in de universiteitsbibliotheken van Gent. Het voorbije jaar is de collectie boeken over het Ottomaanse Rijk, dankzij Mr. Kaçar, enorm gegroeid. Dit heeft mij sterk geholpen in mijn onderzoek. Ik wil ook nog even Lander Platteeuw bedanken. Hij heeft mijn volledige thesis nagelezen waarvoor ik hem heel dankbaar ben. Tenslotte wil ik ook nog mijn ouders en vrienden bedanken voor de onuitputtelijke steun doorheen het voorbije jaar. Bedankt om mij te blijven motiveren. 4

5 Inhoudstafel Inleiding. p. 8 Hoofdstuk 1: De Europese diplomatie in zeventiende en achttiende eeuw.. p De ambassadeurs.. p De verschillen tussen landen. p. 14 a) Venetië.. p. 14 b) De Nederlanden.. p. 15 c) Spanje en Engeland p. 16 d) Frankrijk. p Veranderingen doorheen de 17 de en 18 de eeuw. p De Ottomaanse diplomatie. p Conclusie.. p. 21 Hoofdstuk 2: Algemene politieke gebeurtenissen. p De grenzen van het Ottomaanse Rijk.. p. 23 a) De Europese grens p. 23 b) De Russische grens. p. 25 c) De Oostelijke grens p. 27 d) De Zuidelijke grens p. 29 e) Evaluatie p Interne veranderingen en dreigingen in het Ottomaanse Rijk. p. 31 a) Revoltes en rebellie.. p. 31 b) Verzwakking van de sultan en opkomst van de harem.. p. 32 c) Financiële veranderingen en de macht van de provincies p. 35 d) Evaluatie p Conclusie. p. 38 Hoofdstuk 3: De economie van het Ottomaanse Rijk. p Landbouw.. p Ambachten p Handel.. p. 45 a) De binnenlandse handel.. p. 46 b) De internationale handel. p Conclusie p. 50 Hoofdstuk 4: De ontwikkelingen van de capitulaties.. p De voorlopers.. p De diplomatieke relaties met Venetië.. p De diplomatieke relaties met Frankrijk. p De diplomatieke relaties met Engeland... p De diplomatieke relaties met Nederland. p Conclusie. p. 62 Hoofdstuk 5: De vroege contacten p Het eerste contact p. 63 5

6 2. Artistieke en commerciële uitwisseling. p Aanloop tot de diplomatieke relatie p. 65 Hoofdstuk 6: De ambassadeurs.. p Cornelius Haga (ambassadeur ). p Henrico Cops (zaakgelastigde ).. p Theodoor Croll (provisioneel protector 1647). p Moise Abenyacar (provisioneel protector 1647) p Nicolo Ghijsberti (zaakgelastigde ). p Levinus Warnerus (zaakgelastigde ).. p Francesco de Brosses (waarnemend resident ). p Justinus Colyer (ambassadeur ). p Jacobus colyer (ambassadeur ). p Bastiaan Fagel (waarnemend resident ).. p Cornelis Calkoen (ambassadeur ). p Jan Carel des Bordes (agent ad interim ). p Elbert de Hochepied (ambassadeur ). p Matthias van Asten (zaakgelastigde ). p Conrad Godard Nicolas Schutz (zaakgelastigde ) p Willem Gerrit Dedel (ambassadeur ).. p Frederik Johan Robert de Weiler (zaakgelastigde, ambassadeur ) p Joost Frederik Tor (zaakgelastigde ) p Reinier van Haeften (ambassadeur ).. p George Ferdinand Kroll (zaakgelastigde ) p Frederik Gijsbert van Dedem (ambassadeur ). p. 78 Hoofdstuk 7: Analyse van de brieven van de ambassadeurs.... p. 80 Deel 1: Methodologie.. p De legatie Turkije. p De hoeveelheid bronnen.. p Problemen met het archief.. p Problemen met de bronnen... p Het Nationaal archief in Den Haag.. p Evaluatie. p. 85 Deel 2: Algemene ontwikkelingen.. p Handel. p Politiek en oorlog. p. 93 a) Binnenlandse politiek... p. 95 b) Buitenlandse politiek.. p. 99 c) Oorlog en oorlogsschepen p Internationale politiek. p De geldzaken. p Overige.. p Evaluatie p. 111 Deel 3: Vergelijking van de correspondentie van Hochepied naar Staten-Generaal en naar 6

7 Directeuren van de Levantse handel. p. 113 Conclusie.. p. 114 Besluit p. 117 Bibliografie. p. 120 Gebruikte afkortingen en verklarende woordenlijst.. p. 123 Bijlagen. p

8 Inleiding Doorheen de Middeleeuwen werd Europa aanzien als een periferie onderdeel van de wereld. In de Vroegmoderne Tijd komt daar verandering in. Amerika is ontdekt en de kaaproute zorgt voor een rechtstreekse handelsroute met het Oosten. Het Islamitisch blok vormde echter nog altijd een struikelblok voor de Europeanen. Door de centrale ligging van de Islamitische landen moesten de Europeanen grote omwegen doen om bij de rijkdommen van Azië te geraken. Het Ottomaanse Rijk was het Islamitisch rijk waar de Europeanen het meeste mee in contact kwamen. Een citaat van J.C. Hurewitz omschrijft mooi de ambiguïteit van het Ottomaanse Rijk: The Ottoman empire was, after all, a special case. The state, though Asian by birth, was naturalized as European by right of conquest. It thus represented a reversal of what was becoming in the sixteenth and seventeenth centuries the normal intercontinental projection of power. European influence was radiating in all directions around the globe; in this one instance Asian influence had penetrated deep into Europe and refused to be shoved back. It is relatively easy to understand how that penetration wounded the pride of Christian Europe and its sense of superiority. The tenacious Ottoman presence, moreover, served as a constant reminder of an abnormality that would not correct itself. Such a condition was bound to sharpen the mutual tensions and exaggerate the mutual fears and contempt that divided the Muslim state from Christian Europe. 1 Het zou dus interessant zijn om te kijken naar hoe deze twee werelden met elkaar omgingen. Het is echter onmogelijk om de diplomatieke relaties tussen alle landen van West-Europa en het Ottomaanse Rijk te onderzoeken in één thesis. Daarom zal er hier enkel gekeken worden naar de diplomatieke relaties tussen Nederland en het Ottomaanse Rijk. De keuze voor Nederland was een doordachte keuze. Op het einde van de 16 de eeuw en het begin van de 17 de eeuw bevindt Nederland zich in een tachtigjarige oorlog met de Spaanse Habsburgers. De belangrijkste vijand voor de Ottomanen waren diezelfde Habsburgers. Iedereen die in opstand kwam tegen de Habsburgers zagen zij dus automatisch als bondgenoten. Wanneer de protestantse Nederlanders in opstand kwamen tegen de Katholieke Habsburgers, zagen de Ottomanen dit als een positieve ontwikkeling. Het Ottomaanse Rijk was dan ook het eerste land dat de Republiek der Nederlanden erkende als een onafhankelijk land. Deze politieke basis vormt een interessant uitgangspunt voor dit onderzoek. Deze ontwikkelingen waren echter niet de enige oorzaak voor mijn keuze. Economisch was de relatie tussen Nederland en het Ottomaanse Rijk ook fascinerend. De 17 de eeuw is voor de Republiek der Nederlanden een gouden eeuw. Doorheen de 17 de eeuw maken ze vele handelscontacten, waaronder ook met het Ottomaanse Rijk. In de 18 de eeuw verliezen ze echter 1 HUREWILZ (J.C.), Ottoman diplomacy and the European State System in: JÖNSSON (C.) and LANGHORNE (R.) eds., Diplomacy, Londen, SAGE publications, 2004, Vol II, p

9 een groot deel van hun invloed. Ook het Ottomaanse Rijk was in de 17 de en 18 de eeuw al over zijn hoogtepunt heen. Er waren maar vier belangrijke Europese landen die capitulaties 2 kregen rond Dit waren Venetië, Frankrijk, Engeland en het Republiek der Nederlanden. Mijn keuze voor het Republiek der Nederlanden vloeit voort uit geografisch en taalkundig gemak. De bronnen voor het onderzoek naar de diplomatieke relatie tussen het Ottomaanse Rijk en Nederland zijn te vinden in Den Haag. Den Haag is relatief makkelijk te bereiken vanuit Gent. Taalkundig was het ook voordelig omdat men er ook Nederlands spreekt. Dit wil echter wel niet zeggen dat Venetië, Frankrijk en Engeland niet kort zullen worden besproken. In deze thesis zal ik ook een specifieke aanpak gebruiken voor mijn onderzoek. Ik ga namelijk de diplomatieke relatie bestuderen aan de hand van Nederlandse ambassadeurs die verblijven in Istanbul. Er zijn nog andere Westerse consuls aanwezig in het Ottomaanse Rijk maar doordat ik hier enkel de ambassadeurs ga bespreken, beperk ik me tot Istanbul. Mijn primair bronnenonderzoek zal zich uitsluitend richten op de brieven die de ambassadeurs naar de Staten-Generaal stuurden. Via deze brieven zal er onderzocht worden wat hun functie was en waar hun prioriteiten lagen. Was de politieke of de economische opdracht het belangrijkste? Zijn er evoluties te ontdekken in hun opdracht doorheen de twee besproken eeuwen? Wat konden de ambassadeurs feitelijk verwezenlijken? Er zal ook onderzocht worden of deze brieven een goede bron vormen voor de geschiedenis van het Ottomaanse Rijk. Vooraleer deze vragen kunnen beantwoord worden, is het belangrijk om de evoluties en veranderingen binnen het algemeen diplomatiek kader van de 17 de en 18 de eeuw te onderzoeken. Er zal onderzocht worden hoe de internationale relaties in Europa verliepen, welke diplomatieke systemen er gebruikt werden en of er verschillen te detecteren zijn tussen de verschillende landen. Daarnaast zal er gekeken worden naar de Ottomaanse diplomatie en deze zal vergeleken worden met de Europese. In het tweede hoofdstuk zullen enkele algemene politieke gebeurtenissen binnen het Ottomaanse Rijk worden opgelijst. Er zal voornamelijk worden geconcentreerd op de grenzen van het Rijk en op de oorlogen rond deze grenzen. Er zullen echter ook enkele interne veranderingen en evoluties worden besproken. Na het hoofdstuk over de politieke gebeurtenissen, zullen in hoofdstuk drie de economische veranderingen in kaart worden gebracht. In de oudere Europese literatuur wordt er verondersteld dat de Ottomaanse economie na de 16 de eeuw in verval raakte. Er zal in hoofdstuk drie onderzocht worden of dit wel degelijk het geval was. Er zal ook bekeken worden of de contacten met Europa de Ottomaanse economie beïnvloedden. Na deze drie algemenere hoofdstukken zal er dieper ingegaan worden op de ontwikkeling van de capitulaties in hoofdstuk vier. 2 Informatie rond Capitulaties volgen verder in de scriptie 9

10 Er zal worden onderzocht hoe de capitulaties ontstaan zijn, hoe de verschillende landen aan hun capitulaties zijn geraakt en of er evoluties in te detecteren zijn. In hoofdstuk vijf worden de vroegste contacten tussen het Ottomaanse Rijk en Nederland doorgenomen. De allereerste contacten zullen worden besproken en de uitwisselingen die in de eeuwen erna tot stand kwamen. De aanloop tot het verkrijgen van een capitulatie zal ook aan bod komen. In hoofdstuk zes zullen alle ambassadeurs en zaakgelastigden, die de Nederlandse natie in Istanbul hebben gediend, worden behandeld. Er zal zo veel mogelijk informatie over hun leven worden gegeven. In hoofdstuk zeven zal uiteindelijk de briefwisseling geanalyseerd worden. De bronnen werden onderzocht via een kwantitatieve en kwalitatieve methode. De grafieken die bij het hoofdstuk horen zijn terug te vinden in de bijlagen. In dit hoofdstuk zal getracht worden om een antwoord te formuleren op de hamvraag: Wat was de functie en wat waren de prioriteiten van de ambassadeurs? Het eerste deel is gewijd aan de methodologie. Er zal uitleg worden gegeven bij gemaakte keuzes omtrent de bronnen. In het tweede deel zullen er vijf rubrieken worden besproken, namelijk handel, politiek en oorlog, internationale politiek, geldzaken en overige. In deel twee wordt er onderzocht of er verschillen zijn in de correspondentie tussen Hochepied en de Staten-Generaal en Hochepied en de Directeuren van de Levantse handel. Na deze zeven hoofdstukken volgt er een uitgebreid bewijs dat alle hoofdstukken aan elkaar zal linken. 10

11 Hoofdstuk 1: De Europese diplomatie in zeventiende en achttiende eeuw Het is onmogelijk om de volledige evolutie van de diplomatie doorheen de tijden te bespreken. Dit onderdeel zal zich beperken tot de evolutie van de diplomatie in de 17 de en 18 de eeuw in Europa. De moderne diplomatie begint in de Italiaanse Stadstaten tijdens de Renaissance. Vanaf dan begint men namelijk te werken met residentiële ambassadeurs. Men beperkt zich niet langer tot tijdelijke missies. The resident embassy, agent and symbol of permanent liaison for the conduct of normal affairs, the most significant mark of modern diplomacy. 3 De koningen en prinsen stonden hier oorspronkelijk achterdochtig tegenover, men dacht dat de ambassadeurs spionnen waren. 4 Toch werd het ontvangen van een ambassadeur als een erezaak beschouwt. Men wou de grootsheid van zijn hof laten zien en bouwde grote paleizen waar de ceremonies konden plaatsvinden. 5 In dit diplomatiek kader zullen eerst de ambassadeurs zelf aan bod komen, wie ze waren, welke taak ze hadden en welke opleiding ze genoten. Daarna zal de diplomatieke traditie van enkele Europese landen worden besproken. De belangrijkste landen zijn Venetië, Nederland, Spanje, Engeland en Frankrijk. Na dit onderdeel zullen enkele veranderingen en evoluties binnen de diplomatie in de 17 de en 18 de eeuw besproken worden. Ten slotte zal er gekeken worden naar de diplomatie van het Ottomaanse Rijk en of deze fundamenteel verschilde van de Europese diplomatie. 1. De ambassadeurs Binnen de diplomatie was er veel verschil tussen de rang van de ambassadeurs en ministers. Alles hing af van de manier waarop het uitzendende land zijn diplomatie regelde. Er waren twee soorten ambassadeurs: ordonarissen en extraordonarissen. Binnen beide soorten ambassadeurs waren dan ook nog eens verschillen te detecteren. Binnen de ordonarismissies waren er drie niveaus. De eerste twee rangen waren het hoofd van een permanente ambassade, de derde rang was enkel een accommodatie bij irreguliere omstandigheden. Bij de eerste twee niveaus kon de resident de volledige rang en naam verwerven. Alles hing echter af van wie de minister stuurde en naar welk hof. Tussen grote machten verkregen de uitgewisselde residenten de volledige rang van ambassadeur. Wanneer er een kleinere staat een resident naar een grotere staat stuurden werd deze niet als ambassadeur maar als minister aanzien. 3 CARTER (C.H.), The ambassadors of early modern Europe: patterns of diplomatic representation in the Early seventeenth century in: JÖNSSON (C.) and LANGHORNE (R.) eds., Diplomacy, Londen, SAGE publications, 2004, Vol II, p BLACK (J.), A history of diplomacy, London, Reaktion books Ltd, 2010, p BLACK (J.), A history of diplomacy, London, Reaktion books Ltd, 2010, p

12 Dit maakte veel verschil uit in de manier waarin ze werden behandeld. Het derde type resident was een moderne zaakgelastigde. Hij nam de zaken waar tussen ambassadeurs of wanneer de ambassadeur er niet was. Zijn statuut was inferieur ten opzichte van een ambassadeur. Hij had ook niet veel macht. De zaakgelastigde bleef vaak lang op post doordat het soms lang duurde vooraleer er een nieuwe ambassadeur werd aangesteld en deze aan zijn reis begon. 6 Bij het oplijsten van alle ambassadeurs en zaakgelastigden in Istanbul, in hoofdstuk 6, kan dit duidelijk gezien worden. Tussen de ambassadeur Cornelius Haga en Justinus Colyer zit bijna 30 jaar en waren er zes zaakgelastigden aangesteld. Binnen de extraordinarissen waren er ook drie niveaus. Alles hing af van de reden waarom de extraordinaris werd gestuurd en naar wie hij werd gestuurd. Wanneer een extraordinaris naar een hof dat nog geen vaste ambassadeur had, werd gestuurd, dan werd hij als inferieur aanzien en kreeg hij de status van minister. Een tweede vorm was wanneer er een extraordinaris werd gestuurd naar een hof dat wel al een ambassadeur had. Deze missies hadden een ceremonieel doel om de monarch te feliciteren of om vredesverdragen te ondertekenen. Een laatste vorm was wanneer er een extraordinaris werd gestuurd naar een hof, waar al een ambassadeur aanwezig was, om onderhandelingen uit te voeren die te hoog werden geacht om door de gewone ambassadeur te laten voltrekken. Deze ambassadeurs verkregen de hoogste rang. 7 Deze verschillen hadden opnieuw gevolgen in de manier waarop de ambassadeurs behandeld werden. De meeste diplomaten waren aristocraten. Er was namelijk geen gespecialiseerde opleiding en men veronderstelde dat een persoon met een goede opvoeding en een goede taalkennis deze taak het beste kon volbrengen. Ook de ceremonies en gebruiken aan het hof vroegen om een persoon met een grote achting. Trouw was ook belangrijk binnen de diplomatie. Hierdoor stuurde de koning vaak ambassadeurs die dicht bij hem stonden en die hij dus kon vertrouwen. Daarbij kwam nog dat de meeste aristocraten ook militairen waren. Black schrijft hier het volgende over: the extent of diplomatic expertise remains a topic open to varied assessments. Many aristocratic envoys held military posts in wartime, and peacetime diplomacy was therefore an aspect of fairly continual service to their monarchs, as well as providing a role for these men. The frequent appointment of military men reflected not simply the absence of notions of specialization and technical training in diplomacy, but also the sense that such envoys were especially appropriate for particular courts, 6 CARTER (C.H.), The ambassadors of early modern Europe: patterns of diplomatic representation in the Early seventeenth century in: JÖNSSON (C.) and LANGHORNE (R.) eds., Diplomacy, Londen, SAGE publications, 2004, Vol II, p CARTER (C.H.), The ambassadors of early modern Europe: patterns of diplomatic representation in the Early seventeenth century in: JÖNSSON (C.) and LANGHORNE (R.) eds., Diplomacy, Londen, SAGE publications, 2004, Vol II, p

13 notably Berlin where successive monarchs were especially interested in military affairs. Both factors still remain the case. The appointment of military men was also pertinent when wartime co-operation was at issue or when drawing on memories of such alliances. Similarly, such individuals frequently had experience of the coalition diplomacy that military operations often entailed. 8 De aristocratische ambassadeurs waren vaak geen residentiële ambassadeurs. Deze permanente plaatsen gingen naar lagere personen. Doordat er geen opleiding bestond, werd ervaring als bijzonder belangrijk geacht. Er werd aangeraden vroegere rapporten te lezen om zo meer te weten te komen over het land en de gebruiken. 9 Er bestonden wel enkele handboeken die geschreven waren door contemporaine diplomaten. De belangrijkste waren El Ambajador van Don Juan Antonio De Vera uit 1620, L ambassadeur et ses fonctions geschreven door Abraham de Wicquefort in 1681 en De la manière de négocier avec les souverains geschreven door François de Gallières in Dat ervaring cruciaal was, kan ook worden gezien bij Justinus Colyer (ambassadeur in Istanbul van ). Er wordt gezegd dat Justinus Colyer in de beginjaren van zijn ambt enkele diplomatieke blunders heeft begaan. Maar na het verstrijken van de jaren werd hij beter in het vervullen van zijn ambt. 11 De ervaring van het beroep heeft Justinus Colyer dus geholpen in het vermijden van het maken van verdere blunders. De belangrijkste taken van de ambassadeur waren onderhandelen en rapporteren. In academisch onderzoek wordt er traditioneel meer aandacht besteed aan onderhandelen, al was het rapporteren vaak belangrijk. De overheden wilden gedetailleerd weten wat er zich in het land afspeelde. Hierdoor was het zeer belangrijk onderscheid te kunnen maken tussen valse en echte informatie. 12 Het onderzoek in hoofdstuk zeven zal zich focussen op deze vraag. Er zal onderzocht worden waar de ambassadeurs het meeste mee bezig waren en wat dus hun belangrijkste taak was. Er kan algemeen aangenomen worden dat er grote verschillen waren tussen de ambassadeurs. Het feit dat er nog geen opleiding voor de diplomaten bestond zorgde ervoor dat er vooral aristocraten als ambassadeur werden uitgestuurd. Niet enkel door wie en naar waar ze werden gestuurd deed er toe, maar ook hun achtergrond. Wanneer een hoge aristocraat in een hof toekwam kreeg hij automatisch meer aanzien dan een lage minister. Dat de twee belangrijkste taken onderhandelen en rapporteren zijn, is geen grote verrassing en zal in hoofdstuk zeven verder besproken worden. 8 BLACK (J.), A history of diplomacy, London, Reaktion books Ltd, 2010, p BLACK (J.), A history of diplomacy, London, Reaktion books Ltd, 2010, p JÖNSSON (C.) and LANGHORNE (R.), Diplomacy, Londen, SAGE publications, 2004, Vol I, p. XIV 11 HEERINGA (K.), Bronnen tot de geschiedenis van de Levantschen Handel, Nederland, s Gravenhage, 1917, Vol II, pp BLACK (J.), A history of diplomacy, London, Reaktion books Ltd, 2010, p

14 2. De verschillen tussen landen In de 17 de eeuw kende de diplomatie nog geen stel uniforme regels en manieren. Er waren nog veel verschillen te ontdekken tussen de landen. Daarbij komt nog eens dat niet alle landen aan diplomatie deden. Er kunnen drie verschillende soorten landen ontdekt worden die niet vertegenwoordigd waren binnen de diplomatie. De eerste soort landen die niet aan diplomatie deden, waren politieke entiteiten die zelf geen diplomatie hadden omdat ze onderworpen waren aan een externe heerser of omdat ze te klein waren. De meeste stadstaten van Italië behoorden hiertoe. Dit is ironisch want hier is de moderne diplomatie ontstaan. Enkel de stadstaten Venetië en Savoy bleven onafhankelijk en konden zich diplomatiek mengen in Europa. De tweede soort landen was occasioneel actief in de diplomatie maar zonder residentiële ambassadeurs. Deze vorm werd vooral voorgedragen door de Duitse staten en de vrije steden. De Duitse staten onderhandelden wel met elkaar maar hadden hier geen uniforme stijl voor. De derde vorm waren landen die niet pasten in het internationaal systeem omdat ze zelf supranationaal waren. Hiermee wordt vooral het pausdom en het Heilig Rooms Rijk bedoeld. Ze werden niet als soevereine staten bestempeld. Het pausdom was te weinig conformistisch en had genoeg andere problemen en de Duitse keizer zag de anderen niet als zijn gelijke dus stuurde hij geen ambassadeurs. 13 Dit zijn echter de uitzonderingen, de meeste landen gebruikten wel diplomatieke relaties. De belangrijkste waren Venetië, Nederland, Engeland, Spanje en Frankrijk. Deze zullen nu apart worden besproken. Er zal gekeken worden naar hun eigen manieren en regels. a) Venetië Venetië was in de 17 de eeuw al zijn hoogdagen voorbij. Toch was het nog een belangrijke diplomatieke speler in Europa. De Venetianen hadden een heel eigen diplomatiek systeem uitgebouwd. Hun ambassadeurs bleven zelden langer dan drie jaar in één ambassade, daarna werden ze naar een andere post gestuurd. Het was zeer uitzonderlijk dat een ambassadeur langer dan drie jaar in ambt bleef. In 1759 blijft een Venetiaanse bailo 14 langer dan drie jaar in Istanbul, Hochepied is hierover verrast en meldt dit. 15 Na iedere drie jaar kwamen de ambassadeurs naar Venetië om daar hun Relazioni voor te stellen. Dit waren verslagen over hun ambt met daarin informatie over het 13 CARTER (C.H.), The ambassadors of early modern Europe: patterns of diplomatic representation in the Early seventeenth century in: JÖNSSON (C.) and LANGHORNE (R.) eds., Diplomacy, Londen, SAGE publications, 2004, Vol II, p Venetiaanse benaming voor ambassadeur 15 NA, Legatie Turkije, nr. 167, Brief van Hochepied aan Staten-Generaal, 2 juli

15 land waar ze verbleven en de gebeurtenissen. De meeste Venetiaanse ambassadeurs kwamen uit enkele leidinggevende families, de ambten gingen over van generatie op generatie. Het nadeel van dit systeem was dat de ambassadeurs niet lang genoeg op post bleven om het land uitgebreid te leren kennen. Er was geen tijd genoeg voor diepgaande spionage. Hierdoor bestond de informatie die naar Venetië werd gestuurd voornamelijk uit basiszaken. Deze informatie verkreeg de ambassadeur doordat de vreemde overheid het hem vertelde, door publieke roddels of doordat andere ambassadeurs het hem vertelden. Zo kwam er echter veel foute informatie in de Relazioni terecht. Er zijn dus veel vraagtekens bij de efficiëntie van de Venetiaanse diplomatie. 16 b) De Nederlanden De Nederlanden hadden bijna overal in Europa ambassadeurs, behalve in Spanje en in Rome, omdat dit erfvijanden waren. Er kunnen twee basisfeiten worden verteld over de diplomatie van de Nederlanden: De ambassadeurs werden gestuurd door de Staten-Generaal, in plaats van door de monarch, en ze hadden weinig definitieve macht. De Staten-Generaal hield namelijk liefst de macht in eigen handen, omdat zij zich zelf ook moesten verantwoorden. De Nederlanden hadden daarnaast nog eens een grote commerciële activiteit over de hele wereld. Om deze commerciële activiteiten in goede banen te leidden richtten zij compagnieën op, zoals de Directeuren voor de Levantse handel en de Verenigde Oost-Indische compagnie. Wanneer er specifieke economische zaken moesten onderhandeld worden, stuurden deze compagnieën vaak zelf een missie. Hierdoor waren de Nederlandse ambassadeurs meer bezig met het consulteren dan met beslissingen. Zij hielden zich vooral bezig met het overbrengen van boodschappen, observeren en rapporteren. In hoofdstuk zeven zal er onderzocht worden of dit inderdaad het geval is. Wanneer andere machthebbers actie wilden ondernemen was het dus beter om hun eigen ambassadeur in Den Haag aan te spreken, hij kon dan direct onderhandelen met de Staten-Generaal. Wanneer er belangrijke materie moest worden onderhandeld dan werden er extraordinarismissies gestuurd. Deze bestonden voornamelijk uit leden van de Staten-Generaal. 17 Toch mag het diplomatieke systeem van de Nederlanden als efficiënt beschouwd worden. Carter schrijft hier het volgende over: In contrast to that of, say, France, Dutch diplomacy was not only unspectacular but almost embarrassingly unimaginative. But if their embassies were unostentatious, 16 CARTER (C.H.), The ambassadors of early modern Europe: patterns of diplomatic representation in the Early seventeenth century in: JÖNSSON (C.) and LANGHORNE (R.) eds., Diplomacy, Londen, SAGE publications, 2004, Vol II, p CARTER (C.H.), The ambassadors of early modern Europe: patterns of diplomatic representation in the Early seventeenth century in: JÖNSSON (C.) and LANGHORNE (R.) eds., Diplomacy, Londen, SAGE publications, 2004, Vol II, p

16 they spread money lavishly in bribes and gifts. If their agents and deputies were unskilled in the devious ways of diplomacy, they were devotedly stubborn, and deft in their own peculiar way. They were maddeningly obtuse, seemingly incapable of calculated compromise or traditional quid pro quo, unwilling to consider the legitimate needs or interests of others when these did not square with their own, and geniuses at antagonizing those they had to deal with; yet I am unfamiliar with any case in this period in which their diplomacy was not at least partially successful when at least partial success was possible. Nothing ever close to this was true of Spain or England or France. 18 c) Spanje en Engeland Spanje en Engeland kunnen gezien worden als tegengestelden wanneer het aankomt op hun diplomatieke systemen. Spanje regelde zijn buitenlandse zaken liefst in het buitenland en Engeland regelde alles liefst in Londen. Ook in de mannen die ze stuurden waren ze tegengestelden. Spanje heeft altijd zwaar gesteund op belangrijke mannen. Na Philip II kwamen de zaken van de buitenlandse relaties in handen van de council of state. Dit was een spijtige zaak want het vergrote de inefficiëntie van de diplomatie. Carter schrijft hier het volgende over: now that remoteness from other capitals and a tradition of strong individual representation abroad were combined with collegial government at home, it was perhaps inevitable that the bulk of Spain s more important affairs with other powers should be handled through her ambassadors at those courts rather than through theirs at the Spanish. 19 De Spanjaarden waren zeker geëquipeerd voor deze soort aanpak. De mannen die gestuurd werden hadden grote talenten. Ze veranderden de loop van de gebeurtenissen. James I van Engeland wou de diplomatie zelf in handen houden. De belangrijkste zaken werden daarom met de ambassadeurs van de andere staten in Londen geregeld. Toch werden er ook veel extraordinarismissies gestuurd, maar deze waren eerder om te controleren of bepaalde verdragen werden nageleefd. De Engelse ambassadeurs hadden hierdoor minder uitstraling dan de Spaanse. Het waren normaal wel ridders maar geen edelen. Pas wanneer er iets speciaals moest worden onderhandeld werd er een edele van de Koningsentourage gestuurd. De Engelse ambassadeurs waren over het algemeen wel competente mannen maar zonder grote extra talenten CARTER (C.H.), The ambassadors of early modern Europe: patterns of diplomatic representation in the Early seventeenth century in: JÖNSSON (C.) and LANGHORNE (R.) eds., Diplomacy, Londen, SAGE publications, 2004, Vol II, p CARTER (C.H.), The ambassadors of early modern Europe: patterns of diplomatic representation in the Early seventeenth century in: JÖNSSON (C.) and LANGHORNE (R.) eds., Diplomacy, Londen, SAGE publications, 2004, Vol II, p CARTER (C.H.), The ambassadors of early modern Europe: patterns of diplomatic representation in the Early seventeenth century in: JÖNSSON (C.) and LANGHORNE (R.) eds., Diplomacy, Londen, SAGE publications, 2004, Vol II, p

17 d) Frankrijk Het Franse systeem bevond zich ergens tussen het Engelse en het Spaanse. Hun ambassadeurs waren vaak edellieden maar zonder grote talenten en kleinzielig. Wanneer er met minder belangrijke staten werd onderhandeld dan vonden de onderhandelingen in Parijs plaats. Wanneer er met belangrijke staten werd onderhandeld dan verkreeg de bevoegde ambassadeur meer macht om ter plaatse te onderhandelen. In hun relatie met de Nederlanden waren de Fransen kundig om de patroon in Parijs te spelen, maar soms moesten ze toch via hun ambassadeur in Den Haag onderhandelen. De Staten-Generaal stuurde ook meer extraordinarismissies naar de Fransen dan omgekeerd. Dit kwam doordat Nederland niet zonder de steun van Frankrijk kon in zijn oorlog tegen Spanje. De relatie tussen Frankrijk en Spanje werd meestal via de Spaanse ambassadeur in Parijs uitgevoerd. Er was echter veel heen-en-weer getrek tussen de landen omwille van de rivaliteit. Hierdoor kan er niet gesproken worden van constante diplomatieke relaties. Wanneer er iets speciaals moest onderhandeld worden dan werden er extraordinarismissies gestuurd, vaak van Parijs naar Madrid en niet omgekeerd. De relatie met Engeland lag tussen beide in. Beide partijen steunden voornamelijk op extraordinarismissies om rappe resultaten te bekomen. 21 Men stelt wel dat tegen 1685 Frankrijk de grootst uitgebouwde diplomatieke dienst had. Ze hadden de meeste ambassadeurs verspreid over Europa. 22 Veel hing echter ook af van de wil van de monarch. Het is bijvoorbeeld geweten dat Lodewijk XIV een agressieve aanpak binnen de diplomatie had. Hij was niet zo bekwaam in onderhandelen, hij wou direct resultaat zien. Deze agressieve politiek van Frankrijk bewoog de andere landen om ingewikkelde allianties tegen Frankrijk te smeden. 23 Het is duidelijk dat er veel verschillende diplomatieke systemen naast elkaar werkten. Geen enkel systeem kende enkel succes of falen doordat er vooral werd gesteund op individuele sterktes, opportuniteiten en ander praktische consideraties. Soms komen wel enkele betere patronen naar voor, zoals Spanje wanneer zij betere resultaten verkrijgen door getalenteerde mannen te sturen. Frankrijk kon dit echter niet doen omdat ze hun betere mannen daarvoor niet konden opofferen. De landen kozen het patroon dat het beste bij hun doelstellingen paste. 21 CARTER (C.H.), The ambassadors of early modern Europe: patterns of diplomatic representation in the Early seventeenth century in: JÖNSSON (C.) and LANGHORNE (R.) eds., Diplomacy, Londen, SAGE publications, 2004, Vol II, p JÖNSSON (C.) and LANGHORNE (R.), Diplomacy, Londen, SAGE publications, 2004, Vol I, p BLACK (J.), A history of diplomacy, London, Reaktion books Ltd, 2010, p

18 3. Veranderingen doorheen de 17 de en 18 de eeuw In de 17 de eeuw was er nog enthousiasme en optimisme over het diplomatieke systeem. Op het einde van de 17 de eeuw werd dit systeem echter inefficiënt. Dit kwam doordat men geen ideologische concessies wilde doen en doordat men er bloed voor wou laten vloeien. De efficiëntie van diplomatie werd ondermijnd doordat ze er onvoorzichtig mee omgingen. De diplomatie werd gebruikt om onmiddellijke zaken op te lossen maar daardoor ging men akkoord met zaken waarvan men wist dat men het later weer zou schaden. 24 Doorheen de 17 de eeuw was het idee van balance of power opgekomen. Men wou voorkomen dat er nog oorlog uitbrak doormiddel van allianties aan te gaan. Hierdoor was de nood aan informatie nog vergroot. Om aan deze informatie te komen was het niet abnormaal om mensen om te kopen en interne intriges uit te spelen. 25 Doordat de diplomatie meer en meer op informatie afging werd deze dus gerationaliseerd. Toch werd dit niet echt door de regeerders gebruikt. De monarchen reageerden nog altijd intuïtief maar zochten nu enkele goedsluitende argumenten erbij waarom ze zo reageerden. 26 De notie balance of power werd in de 18 de eeuw door de filosofen omver geblazen. Gilbert verwoordt het als volgt: With the overthrow of this central concept of eighteenth-century diplomacy, the other concerns of the traditional diplomacy also were re-evaluated and shown up in their futility and dangerousness. According to the philosophers, the conclusion of treaties and alliances, the most significant activity of eighteenth-century diplomacy, does not serve the establishment of friendly relations among states; treaties are nothing but temporary armistices and alliances preparations for treason. Even when they are called defensive alliances, they are in reality always of an offensive nature. Diplomatic activity, thus being identical with double-dealing and pursuing different purposes form those it openly avows, needs to wrap itself in secrecy and has become an obscure art which hides itself only in the darkness of mystery. Secrecy therefore, is not as the diplomats pretend necessary for the efficient fulfillment of their functions; it only proves that they are conspirators planning crimes. 27 De filosofen wilden dus af van het oude systeem van geheimhouding. Ze vonden dat de buitenlandse politiek volgens rationele wetmatigheden moest verlopen. De monarch moest 24 CARTER (C.H.), The ambassadors of early modern Europe: patterns of diplomatic representation in the Early seventeenth century in: JÖNSSON (C.) and LANGHORNE (R.) eds., Diplomacy, Londen, SAGE publications, 2004, Vol II, p BLACK (J.), A history of diplomacy, London, Reaktion books Ltd, 2010, p BLACK (J.), A history of diplomacy, London, Reaktion books Ltd, 2010, p GILBERT (F.), the New diplomacy of the Eighteenth century in: JÖNSSON (C.) and LANGHORNE (R.) eds., Diplomacy, Londen, SAGE publications, 2004, Vol II, p

19 hier ook naar luisteren en niet meer intuïtief reageren. Het duurde echter nog tot de Amerikaanse en de Franse revolutie vooraleer deze principes werden overgenomen en gebruikt. Een andere evolutie in de 17 de en 18 de eeuw is dat het religieuze belang in de diplomatie achteruit gaat. In de 16 de eeuw wou men geen diplomatieke relaties aangaan met een land dat niet dezelfde religieuze overtuiging had. Dit gebruik verdwijnt doordat bleek dat de religieuze tegenstellingen nooit zouden overbrugd worden. Hierdoor werden alle Europese staten betrokken in de internationale sfeer. 28 Deze verandering was ook belangrijk voor de expansieve rijken om te kunnen onderhandelen met inheemse volkeren. 29 Doordat de religieuze tegenstellingen niet meer belangrijk waren ging de pauselijke plaats in de diplomatie verder achteruit. Het belangrijkste struikelblok binnen de diplomatie was de communicatie. De communicatie werd vooral bemoeilijkt door slechte wegen en door onfavorabele winden. In de tweede helft van de 18 de eeuw verbeterde dit ietwat doordat men moeite deed om de wegen te verbeteren. Vooral Frankrijk was hierbij de kooploper. 30 Ook oorlog en spionage bemoeilijkten de communicatie. Het gebeurde soms dat de postkoetsen werden tegengehouden om te controleren wat de ambassadeur schreef. 31 Door de slechte correspondentie verkregen de ambassadeurs, die op verre posten verbleven, zoals Constantinopel, meer macht om eigen beslissingen te nemen. Doorheen de 17 de en 18 de eeuw breidde het systeem van de diplomatie zich uit naar alle Europese staten. Vooral Rusland profiteerde hiervan. In de 18 de eeuw werd Rusland één van de grote spelers in de Europese diplomatie. In de 18 de eeuw werd het ook gebruikelijk dat edelen residentiële ambassadeurs werden. De ceremoniële aansprekingen en verwelkomingen verminderden in belang maar waren wel nog altijd in gebruik. Er werden ook veel buitenlandse diplomaten gebruikt, al begon deze trend tegen het einde van de 17 de eeuw af te nemen. Het aannemen van buitenlanders was een methode om talent aan te trekken. Vooral Rusland deed dit vaak omdat er te weinig Russen Frans spraken. Tegen midden 18 de eeuw was deze trend echter verdwenen. Men bleef wel bevriende diplomaten gebruiken als informatiebron. 32 Rapporteren bleef de belangrijkste taak van de ambassadeurs. In de 17 de eeuw was Frankrijk de belangrijkste speler. Hierdoor gingen de andere landen allianties maken tegen Frankrijk. In de 18 de eeuw kwam Engeland op als de belangrijkste speler. Dit 28 GILBERT (F.), the New diplomacy of the Eighteenth century in: JÖNSSON (C.) and LANGHORNE (R.) eds., Diplomacy, Londen, SAGE publications, 2004, Vol II, p BLACK (J.), A history of diplomacy, London, Reaktion books Ltd, 2010, p BLACK (J.), A history of diplomacy, London, Reaktion books Ltd, 2010, p BLACK (J.), A history of diplomacy, London, Reaktion books Ltd, 2010, p BLACK (J.), A history of diplomacy, London, Reaktion books Ltd, 2010, p

20 beïnvloedde de diplomatieke relaties sterk. De geheimhouding omtrent allianties en doelstellingen van ambassadeurs bleef doorheen de 18 de eeuw belangrijk. Ambassadeurs kregen soms zelfs tegengestelde opdrachten. Daarnaast werden ook persoonlijke diplomaten gestuurd. Dit waren diplomaten die correspondeerden met andere personen dan de minister van buitenlandse zaken. Maar zelfs hier eindigt het nog niet. Er was doorheen de eeuwen ook een soort underground van de diplomatie in de belangrijkste steden. Er werden meer dan eens niet-officiële diplomatieke missies gestuurd om meer te weten te komen over het gastland. 33 In de 17 de en 18 de eeuw zijn er veel evoluties, langzame veranderingen en continuïteiten te ontdekken. Het belangrijkste feit is dat de filosofen een bewustzijn creëerden dat het contemporaine diplomatiek systeem niet goed was en zichzelf constant ondergroef. Communicatie bleef een groot probleem al begon dit langzaamaan te verbeteren. Het feit dat de religieuze verschillen geen vat meer hadden op de diplomatie was een grote sprong voorwaarts. Vanaf dan werden zowat alle Europese staten betrokken in de diplomatie. 4. De Ottomaanse diplomatie Het Ottomaanse Rijk was het eerste niet-europese rijk dat te maken kreeg met de Europese diplomatie. De studie hiervan is echter nog sterk onderbelicht. Deze thesis zal trachten een deel van dit thema te onderzoeken, namelijk de diplomatieke relatie tussen het Ottomaanse Rijk en de Nederlanden. De Europeanen overwogen een diplomatieke relatie met het Ottomaanse Rijk omdat het een speciaal geval was. Het Rijk was Aziatisch van origine maar had doormiddel van verovering een Europese identiteit verkregen. In de 16 de en 17 de was intercontinentale projectie van macht normaal geworden. De Europese invloed werd voelbaar in de hele wereld. Maar het Ottomaanse Rijk deed juist het omgekeerde, zij slaagden erin om Europa te beïnvloeden door diep in Europa binnen te dringen. Hierdoor brachten ze de balance of power in gevaar. Om dit tegen te gaan stuurden enkele Europese landen ambassadeurs. De Ottomaanse diplomatie kan opgedeeld worden in vier fases. In het begin aanvaardde het Ottomaanse Rijk vrijwillig de Europese residentiële missies. Ze stuurden echter geen ambassadeurs terug waardoor ze dus grotendeels afgesloten waren van de formatie van het Europees staatssysteem. Dit werkte het beste wanneer het rijk aan het uitbreiden was. De tweede fase ging in na de vrede van Carlowitz in Dit was de eerste beslissende overwinning van de Europese landen op het Ottomaanse Rijk. Vanaf dan moest de Sultan onderhandelen. Deze onderhandelingen verliepen meesten vanuit een verzwakte positie. Het is opvallend dat vanaf 1699 de Porte een 33 BLACK (J.), A history of diplomacy, London, Reaktion books Ltd, 2010, p

VOC in Japan. Betrekkingen tussen Hollanders en Japanners in de Edo-periode, tussen 1602-1795. Michiel de Winter

VOC in Japan. Betrekkingen tussen Hollanders en Japanners in de Edo-periode, tussen 1602-1795. Michiel de Winter VOC in Japan Betrekkingen tussen Hollanders en Japanners in de Edo-periode, tussen 1602-1795 Michiel de Winter 06-10-2006 Inleiding De voorgeschiedenis vanuit Hollands oogpunt Het is het jaar 1498 als

Nadere informatie

Nederlanders en Siberië 1665-1750

Nederlanders en Siberië 1665-1750 Nederlanders en Siberië 1665-1750 Doctoraalscriptie Christiaan Zandt 1e Hunzestraat 12a 9715 BK Groningen Groningen, 1 augustus 1997 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 I. Inleiding 3 II. De Nederlands-Moskovische

Nadere informatie

ZEIL JE VOOR HET EERST

ZEIL JE VOOR HET EERST KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Departement Sociale en Culturele Antropologie ZEIL JE VOOR HET EERST EEN HISTORISCH EN ETNOGRAFISCH ONDERZOEK NAAR DOVENCULTUUR

Nadere informatie

WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING?

WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING? WAAROM... WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING? Scriptie door Anita Sookiasian Scriptiebegeleider: Dr. René van Swaaningen (Universitair docent criminologie) Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de helling. De kritiek binnen de EVRM-lidstaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de helling. De kritiek binnen de EVRM-lidstaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012 2013 Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de helling De kritiek binnen de EVRM-lidstaten Masterproef van de opleiding Master in de

Nadere informatie

Hoe een spook weer mens wordt

Hoe een spook weer mens wordt Hoe een spook weer mens wordt De discriminatie en stigmatisering van vermeende communisten in Indonesië van 1965 tot 1998 en de strijd voor herstel van hun rechten en waardigheid tussen 1998 en 2005 Hoe

Nadere informatie

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 M.J.A.Y. (Marleen) Stieger Doctoraalscriptie Geschiedenis Onder begeleiding van Prof. Dr. D.A. Hellema

Nadere informatie

Meer of minder democratie?

Meer of minder democratie? Meer of minder democratie? Een kwalitatief onderzoek naar de manier waarop burgers de democratie in Nederland beleven. Hanna van Dijk Begeleiders: Hilde Coffé (UU) en Gerben Bruins (Ferro Explore!) Universiteit

Nadere informatie

KIEZEN VOOR OUDERSCHAP?! overwegingen en redeneringen van vrouwen en mannen over het krijgen van kinderen

KIEZEN VOOR OUDERSCHAP?! overwegingen en redeneringen van vrouwen en mannen over het krijgen van kinderen KIEZEN VOOR OUDERSCHAP?! overwegingen en redeneringen van vrouwen en mannen over het krijgen van kinderen Dijkstra, onderzoek en advies september 2003 Auteurs: Sietske Dijkstra, Joke van der Zwaard, Linda

Nadere informatie

GROEP T PEDAGOGISCHE HOGESCHOOL LEUVEN

GROEP T PEDAGOGISCHE HOGESCHOOL LEUVEN GROEP T PEDAGOGISCHE HOGESCHOOL LEUVEN Tiensevest 60 3000 Leuven Tussen individualiteit & collectiviteit Leven in woongroep of Centraal Wonen-project Eindwerk ingediend tot het behalen van de graad van

Nadere informatie

Tijd van komen en gaan

Tijd van komen en gaan Tijd van komen en gaan Exploratief onderzoek over remigratie vanuit Nederland naar Marokko Roosmarijn Brandriet 3448894 Masterscriptie Interculturele Communicatie, departement Nederlands Faculteit Geesteswetenschappen

Nadere informatie

De Legitimiteit van het Gebruik van Geweld in het Internationaal Recht en de Just War Theorie

De Legitimiteit van het Gebruik van Geweld in het Internationaal Recht en de Just War Theorie De Legitimiteit van het Gebruik van Geweld in het Internationaal Recht en de Just War Theorie Masterproef van de opleiding Master in de Rechten Ingediend door Thomas Vervaet (Studentennummer 20043619)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introduction:

Hoofdstuk 1 Introduction: Hoofdstuk 1 Introduction: Wolf legt de nadruk op veranderingen intern en extern, verbanden en invloeden. Geschiedenis wordt niet gezien als een rechtlijnig iets, je moet naar de samenleving in zijn eigenheid

Nadere informatie

Bacheloropdracht. Rogier Groot S1203053. Begeleider Aster-x Capital Management J. Stam, MSC. Begeleider Universiteit Twente Dr. R.A.M.G.

Bacheloropdracht. Rogier Groot S1203053. Begeleider Aster-x Capital Management J. Stam, MSC. Begeleider Universiteit Twente Dr. R.A.M.G. Bacheloropdracht Een analyse van de kansen en bedreigingen in Koerdistan voor Aster-X Capital Management B.V. aan de hand van de gebeurtenissen in het jaar 2014 Rogier Groot S1203053 Begeleider Aster-x

Nadere informatie

Een Postmodern zelf?

Een Postmodern zelf? Een Postmodern zelf? Een kwalitatieve studie naar de vorm van het zelf en de betekenis daarvan voor het individu. Auteurs: Joost Gräper (276565) Jeroen van den Heuvel (275227) Laurens Goudswaard (277031)

Nadere informatie

(Opzettelijke) metaforen onder tijdsdruk in live sportverslaggeving

(Opzettelijke) metaforen onder tijdsdruk in live sportverslaggeving (Opzettelijke) metaforen onder tijdsdruk in live sportverslaggeving Jan-Matthijs Harderwijk Studentnummer: 1728881 Vrije Universiteit Faculteit der Letteren Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur Eerste

Nadere informatie

Masterclass: Terrorisme. Hoogleraar Edwin Bakker

Masterclass: Terrorisme. Hoogleraar Edwin Bakker Masterclass: Terrorisme Hoogleraar Edwin Bakker Beste deelnemer Van harte welkom bij de allereerste Masterclass van ons nieuwe initiatief: de Haagsche Nieuws Academie! De Haagsche Nieuws Academie is een

Nadere informatie

Boven Denken, Onder Handelen: Een vergelijkende studie naar de contextgebondenheid van onderhandeltheorieën.

Boven Denken, Onder Handelen: Een vergelijkende studie naar de contextgebondenheid van onderhandeltheorieën. Boven Denken, Een vergelijkende studie naar de contextgebondenheid van onderhandeltheorieën. Onder Handelen: Master thesis submitted in partial fulfillment for the degree of Master of Science in Economics

Nadere informatie

De Kracht van je Stem

De Kracht van je Stem De Kracht van je Stem Informatiemap over democratie, burgerzin en politiek Voorwoord Wie ben ik? Wie is die andere? Hoe sta ik tegenover die andere? Hoe gedraag ik mij in mijn eigen kleine wereld? En in

Nadere informatie

Samen Thuis. Interculturele Koppels en de Creatie van Thuis in Boston en Quetzaltenango. Rosita Molenberg Jentse Nieuwenhuijsen

Samen Thuis. Interculturele Koppels en de Creatie van Thuis in Boston en Quetzaltenango. Rosita Molenberg Jentse Nieuwenhuijsen Samen Thuis Interculturele Koppels en de Creatie van Thuis in Boston en Quetzaltenango Rosita Molenberg Jentse Nieuwenhuijsen 2 Samen Thuis Interculturele Koppels en de Creatie van Thuis in Boston en Quetzaltenango

Nadere informatie

IN THE MIND OF THE WAR CORRESPONDENT

IN THE MIND OF THE WAR CORRESPONDENT IN THE MIND OF THE WAR CORRESPONDENT Een onderzoek naar de professionele identiteit van de oorlogsreporter Masterproef Hanna Clarys Brussel, augustus 2011 Promotor: Koen Du Pont Master Journalistiek Hogeschool-Universiteit

Nadere informatie

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket Oorspronkelijke uitgave: All different, All equal. Education Pack. Straatsburg, 1995 Copyright Council of Europe De vertaling werd met de toestemming van

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Om der stat vriheit wille

Om der stat vriheit wille Faculteit Letteren & Wijsbegeerte Kornelis Bosch Om der stat vriheit wille Het stadsbestuur van Maastricht tijdens de regering van Jan van Beieren (1389-1418) Masterproef voorgedragen tot het behalen van

Nadere informatie

Kunstroof in Nigeria

Kunstroof in Nigeria Universiteit Gent Academiejaar 2002-2003 Kunstroof in Nigeria Promotor: Prof. Dr. R. Doom Kim Nooyens (19982603) Aanvullende opleiding Ontwikkelingssamenwerking: optie Politiek & Conflict Universiteit

Nadere informatie

Verhalen over Technologie

Verhalen over Technologie Verhalen over Technologie Ouderen en de veranderingen van ICT! "Van!snoertelefoon!naar!smartphone"! Een!onderzoek!naar!de!meningen,! ervaringen!en!waardering!van!ouderen! over!hun!ervaringen!met!ict!producten!!

Nadere informatie

Acta Neerlandica, 8 (2011)

Acta Neerlandica, 8 (2011) Acta Neerlandica, 8 (2011) ACTA NEERLANDICA BIJDRAGEN TOT DE NEERLANDISTIEK DEBRECEN Michiel de Ruyter en Hongarije 8/2011 A DEBRECENI EGYETEM NÉDERLANDISZTIKA TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA UITGAVE VAN DE VAKGROEP

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 - War on gold

Hoofdstuk 3 - War on gold Hoofdstuk 3 - War on gold Policy makers are finding it tempting to pursue 'financial repression' -- suppressing market prices that they don't like Kevin M. Warsh (oud-fed bankier) Intro De laatste honderd

Nadere informatie