Beleidsplan der G.S.P.V. Parafrid. Maximus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan der G.S.P.V. Parafrid. Maximus"

Transcriptie

1 Beleidsplan der G.S.P.V. Parafrid Maximus

2 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 2 Beschrijving vereniging pag Historie pag De vereniging op dit moment pag Visie van de vereniging pag Missie van de vereniging pag. 5 3 Analyse van de vereniging pag Organogram pag Functieomschrijving voorzitter pag Functieomschrijving secretaris pag Functieomschrijving penningmeester pag Functieomschrijving evenementencommissaris pag Functieomschrijving algemeen bestuurslid pag SWOT Analyse pag. 12 Toelichting SWOT Analyse pag. 13 pag Doelstellingen pag. 15 pag Activiteitenlijst pag. 17 pag. 18 2

3 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van G.S.P.V. Parafrid voor het bestuursjaar In dit jaar zal het bestuur Maximus vorm geven aan het beleid van G.S.P.V. Parafrid. Het idee voor het jaarlijks opstellen van een beleidsplan is opgezet door het bestuur Kos met de Snor uit het bestuursjaar Het bestuur Marengo heeft besloten dit idee voort te zetten en dat doen wij als bestuur Maximus ook, omdat het opstellen van een beleidsplan bijdraagt aan een beter inzicht op het komend bestuursjaar en daardoor op een betere voorbereiding. De missie, visie en doelen van de vereniging zullen worden omschreven en zullen dienen als leidraad voor het komend bestuursjaar. Daarnaast maakt een beleidsplan het voor alle leden inzichtelijk welke missie, visie en doelen het bestuur nastreeft en welke plannen er zijn gemaakt voor het komende jaar. Verder zullen alle aspecten en plannen van de vereniging zorgvuldig worden toegelicht. Dit beleidsplan is opgesteld aan de hand van het beleidsplan uit van bestuur Kos met de Snor en aan de hand van het beleidsplan uit van het bestuur Marengo. 3

4 2 Beschrijving vereniging In dit hoofdstuk worden historie, de vereniging op dit moment, de missie en de visie van G.S.P.V. Parafrid besproken. 2.1 Historie Op 8 april 1986 heeft het toenmalige bestuur de vereniging bij de notaris gedocumenteerd. Sindsdien heeft de stad Groningen er een studentenpaardrijvereniging bij. In de statuten staat met mooie woorden omschreven dat Bas van Vliet (de eerste voorzitter), Marleen de Graaf (secretaris), Christine Brouwer (penningmeester) en Elseline van den Assem (algemeen bestuurslid) lieten vastleggen dat G.S.P.V. Parafrid op 8 april 1986 werd opgericht. Het logo van de vereniging is afkomstig van de Martinitoren. Binnen de vereniging zijn verschillende disputen opgericht. Parasiet, Parodie en Paramaribo bestaan ondertussen niet meer, maar Paraplu en Paralompies zijn actieve disputen. 2.2 De vereniging op dit moment G.S.P.V. Parafrid is een bloeiende vereniging. Op het moment van schrijven (okt. 12) kent Parafrid 85 leden. Dit zijn leden die een vaste lesplek hebben, die op de interne wachtlijst staan in afwachting van een lesplek of mensen die geen les (meer) rijden, maar voor het verenigingsleven nog wel actief zijn. Naast deze actieve leden kent Parafrid donateurs, wedstrijdrijdend donateurs en ereleden. De lessen worden gereden op manege De Oude Held in Vinkhuizen. Elke maandag en dinsdag van 19:00 tot 22:00 uur worden er drie lessen gereden op de niveaus beginner, half gevorderd en gevorderd. En op woensdag een halfgevorderd/gevorderd uur van 21:00 tot 22:00. Elke les biedt negen lesplekken, waardoor Parafrid per week 63 leden kan laten lessen. Met 63 vaste lesplaatsen en 85 leden spreekt het voor zich dat Parafrid een wachtlijst heeft. Hierbij moet worden aangetekend dat niet iedereen op de interne wachtlijst wacht op een vaste lesplek. Op dit moment is er een externe wachtlijst van ruim 50 personen, waardoor niet iedere wachtende op korte termijn een vaste lesplek of zelfs een proefles aangeboden kan worden. 2.3 Visie van de vereniging G.S.P.V. Parafrid wil naast het aanbieden van maandelijkse activiteiten aan haar leden en het behouden van een hoog percentage actieve leden, meegroeien met het aantal leden en waar nodig de lescapaciteit uitbreiden, zodat de vereniging over tien jaar haar leden nog steeds een combinatie van sport en gezelligheid kan bieden. 4

5 2.4 Missie van de vereniging Het aanbieden van leerzame en goedkope paardrijlessen voor Groningse studenten van Hogescholen en Universiteiten. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidie van de ACLO en de door Parafrid gebruikte accommodatie; manege de Oude Held aan de Leegeweg in Groningen. Naast de wekelijkse lessen op maandag en dinsdagavond wil Parafrid meer aan haar leden bieden. Er worden regelmatig laagdrempelige activiteiten georganiseerd om (nieuwe) leden op een ontspannen manier bij de vereniging te betrekken. 5

6 3 Analyse vereniging 3.1 Organogram 6

7 3.2 Functieomschrijving voorzitter Doel Het leiden en besturen van de vereniging en het algemeen bestuur. Plaats in de vereniging De voorzitter valt onder de algemene ledenvergadering en bestuur. De voorzitter verantwoordt de notulen naar de Raad van Toezicht. Hij/zij bezoekt de ACLO sectorvergaderingen en doet verslag over Parafrid en vice versa. Functie /taakinhoud: De voorzitter inspireert zijn/haar bestuursleden en is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Daarnaast is het zijn/haar taak om te bemiddelen en de verschillende partijen op één lijn te krijgen. De voorzitter communiceert met leden, vrijwilligers en externe actoren. Een belangrijke taak van de voorzitter betreft het vergaderen. Hij/zij leidt de maandelijkse bestuursvergaderingen en is verantwoordelijk voor de besluitvorming. De voorzitter bepaalt waar en wanneer bestuursvergaderingen worden gehouden en stelt de agenda vast. Hij/zij heeft de bevoegdheid de beraadslaging over een aan de orde zijnde onderwerp uit te stellen, tenzij het bestuur anders besluit. Bij staken der stemmen heeft de voorzitter de beslissende stem. Tijdsbesteding Wekelijks naar eigen inzicht Formeel a.d.h.v. de jaarplanning Formeel 1x algemene ledenvergadering Formeel 1x halfjaarlijkse algemene ledenvergadering Formeel diverse vergaderingen met algemeen bestuur - Eens per week bestuursavond 7

8 3.3 Functieomschrijving secretaris Doel Het notuleren van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Daarnaast is de secretaris het aanspreekpunt voor de leden. Hij/ zij communiceert met de leden over lesplekken, afzeggingen, vragen, proeflessen, lidmaatschap en andere relevante zaken. Ook verstuurt hij/ zij wekelijks de mededelingen en maakt hij/ zij de wekelijkse lesindelingen. Plaats in de vereniging De secretaris maakt deel uit van het bestuur. Functie /taakinhoud In de eerste plaats is de secretaris elke week verantwoordelijk voor de lesindeling. Per week kunnen er 63 lesplekken ingedeeld worden, verdeeld over 7 lesuren. Elk lesuur moet minimaal 5 ruiters tellen en het maximum is vastgesteld op 9 leden. Het merendeel van de lesplekken wordt ingenomen door mensen met een vaste lesplek. Mochten zij afzeggen, dan is het aan de secretaris om deze plekken op te vullen met leden van de interne wachtlijst of met mensen die een proefles willen rijden. Daaruit vloeit voort dat de secretaris de ledenlijst bijhoudt, met een onderverdeling in mensen met een vaste lesplek, de interne wachtlijst, de externe wachtlijst, donateurs, wedstrijdrijdende donateurs en ereleden. Ook is de secretaris één van de aanspreekpunten voor leden en aspirant leden (m.b.t. vragen en proeflessen). De secretaris stuurt elke week aan alle leden en donateurs de mededelingen. Hierin staan bestuursmededelingen en aankondigingen van activiteiten die georganiseerd worden door de commissies of door zusterverenigingen. De rol van de secretaris binnen het bestuur is het notuleren van de vergaderingen. Jaarlijks controleert de secretaris of alle leden lid zijn van de ACLO middels de jaarlijkse ACLO controle. Tijdsbesteding - Dagelijks variërend van 15 minuten tot een uur - Maandelijks vergaderen met het bestuur - Formeel 1x algemene ledenvergadering - Formeel 1x halfjaarlijkse algemene ledenvergadering - Eens per week bestuursavond 8

9 3.4 Functieomschrijving penningmeester Doel Het efficiënt voeren van het financieel beheer van de vereniging. Plaats in de vereniging De penningmeester valt onder de algemene ledenvergadering. De kascommissie houdt toezicht op de penningmeester. Functie /taakinhoud De penningmeester heeft als taak het efficiënt voeren van het financieel beheer van de vereniging. Taken die hier onder vallen zijn het voeren van de boekhouding, het opstellen van een financieel (half) jaarverslag en het bijhouden van het archief. Ook is de penningmeester verantwoordelijk voor het bijhouden van de leskaarten, het uitvoeren van de maandelijkse incasso, het versturen van facturen en de controle op de betaling uitvoeren en het betalen van facturen en lesgeld. Hij/ zij onderhoudt contact met commissies op financieel gebied. De penningmeester vraagt de ACLO subsidie aan en stelt jaarlijks de begroting op en bewaakt deze. Tijdsbesteding - Wekelijks naar eigen inzicht leskaarten bijwerken - Maandelijks vergaderen met het bestuur 1x algemene ledenvergadering 1x halfjaarlijkse algemene ledenvergadering - Eens per week bestuursavond 9

10 3.5 Functieomschrijving Evenementencommissaris Doel Het voorzitten van de evenementencommissie en het dragen van de verantwoordelijkheid voor de georganiseerde activiteiten. Plaats in vereniging De evenementencommissaris zit, naast plaats te nemen in het bestuur, in de evenementencommissie, ook wel Ecie genaamd. Hier vervult hij/zij de rol van voorzitter en leidt de vergaderingen en de activiteiten. Functie /taakinhoud De evenementencommissaris organiseert samen met de vijf leden van de evenementencommissie maandelijks activiteiten voor de leden. Sommige activiteiten komen traditiegetrouw elk jaar terug, maar er is ook voldoende ruimte voor nieuw bedachte activiteiten. De evenementencommissaris zorgt voor een goed evenwicht tussen paard- gerelateerde en niet- paardgerelateerde activiteiten en evenementen. Het is de verantwoordelijkheid van de commissaris om overdracht te doen naar het bestuur zodat het bestuur op de hoogte blijft van de te organiseren activiteiten. De evenementencommissaris heeft verder dezelfde algemene taken als zijn/ haar bestuursleden zijnde wekelijkse bestuursavonden op de manege, bijdragen tijdens vergaderingen en het bestuur representeren tijdens de (H)ALV s. Tijdsbesteding Wekelijks naar eigen inzicht Eens per drie weken vergaderen met de evenementencommissie Formeel maandelijks vergaderen met het bestuur Formeel 1x algemene ledenvergadering Formeel 1x halfjaarlijkse algemene ledenvergadering - Eens per week bestuursavond 10

11 3.6 Functieomschrijving algemeen bestuurslid Doel Het vervullen van een plek in het Algemeen Bestuur van de V.N.S. en de algemene taken in het bestuur van Parafrid uitvoeren. Plaats in de vereniging Het algemeen bestuurslid heeft stemrecht op algemene ledenvergaderingen van de VNS. Ook is het ab lid verantwoordelijk voor de opgaven voor Steden Ontmoetingen. Functie /taakinhoud Het is taak van het ab-lid om de algemene ledenvergaderingen van de VNS bij te wonen. Daarnaast moet hij/zij leden stimuleren om zich op te geven voor Steden Ontmoetingen en dient hij/zij de leden hiervoor op te geven bij de betreffende vereniging. Een andere verantwoordelijkheid van het ab-lid is het verzorgen van de clubkleding voor de leden en het bestellen hiervan. Verder archiveert het ab-lid de contracten van nieuwe leden en zorgt hij/zij ervoor dat de papieren in de bestuursmap bijgevuld en op orde gehouden worden. Ook is het taak van het ab-lid om het materiaal op orde te houden en bij te vullen, hetzelfde geldt voor de controle en het bijvullen van de verbanddoos. Tijdsbesteding Afhankelijk van het aantal Steden Ontmoetingen Eenmaal per jaar clubkleding uitzoeken en bestellingen regelen Formeel 2x per jaar algemene ledenvergadering van de VNS bijwonen Formeel 1x algemene ledenvergadering Formeel 1x halfjaarlijkse algemene ledenvergadering Formeel maandelijks vergaderen met het bestuur - Eens per week bestuursavond 11

12 3.7 SWOT analyse Strengths - Goed bereikbare manege - Goedkope lessen - Hoge bezettingsgraad lessen - Hoge bezettingsgraad activiteiten - Laagdrempelig - Goede relatie met de manege - Nationaal netwerk: KNHS, VNS, zusterverenigingen Weaknesses - Geen mogelijkheid tot uitbreiding lescapaciteit binnen manege de Oude held. - Onvoldoende professionele boekhouding Opportunities - Grote studentenstad Threats - Prijsverhogingen ACLO kaart - Ondercapaciteit paarden 12

13 3.8 Toelichting SWOT- Analyse Strenghts - Goed bereikbare manege De manege ligt op fietsafstand van het centrum van Groningen. Een bushalte bevindt zich op 5 minuten lopen van de manege. - Goedkope lessen De leskosten van Parafrid behoren tot de laagste van Nederland - Hoge bezettingsgraad lessen Volle lessen betekent dat de lessen altijd doorgang kunnen vinden, ook als er om verschillende redenen iemand niet kan rijden. - Hoge bezettingsgraad activiteiten Het werkelijk aantal deelnemers aan de activiteiten bedraagt ca. 80% van het maximale aantal mogelijke deelnemers, waardoor gezelligheid en lagere kosten gegarandeerd kunnen worden. - Laagdrempelig Parafrid heeft onder andere als doel om leden te betrekken bij de vereniging en let daarbij extra op nieuwe leden. De lessen zijn laagdrempelig in de zin dat iedereen kan meedoen, dit geldt ook voor de activiteiten. - Goede relatie met de manege We hebben een goede relatie met de manege. Onze vereniging draait al jaren met veel plezier lesavonden op de manege. De manege denkt en werkt over het algemeen graag met ons mee. - Nationaal netwerk: KNHS, VNS, zusterverenigingen Parafrid maakt deel uit van een nationaal netwerk met zusterverenigingen onder de vleugels van het KNHS en de VNS. Zo kan Parafrid deelnemen aan wedstrijden en activiteiten georganiseerd door onze zusterverenigingen. Weaknesses - Geen mogelijkheid tot uitbreiding lescapaciteit binnen de oude held. Parafrid heeft 63 lesplekken. Parafrid heeft een interne en een externe wachtlijst. Helaas biedt manege De Oude Held geen ruimte om te groeien qua lesplekken. - Onvoldoende professionele boekhouding De boekhouding van Parafrid sluit niet aan bij de professionalisering die voor de rest van de vereniging is ingezet. Ook is deze boekhouding steeds minder geschikt voor het groeiende aantal leden van de vereniging. 13

14 Opportunities - Grote studentenstad Parafrid heeft het geluk dat zij gesitueerd is in een populaire en grote studentenstad. Veel studenten betekent veel potentiële leden voor Parafrid. Threats - Prijsverhogingen ACLO Parafrid is als vereniging afhankelijk van de subsidie van ACLO. Wanneer de ACLO overgaat op bezuinigingen zal Parafrid genoodzaakt zijn om de kosten te dekken door middel van prijsverhogingen van de lessen, wat een negatief effect heeft op het aantal (potentiële) leden. - Ondercapaciteit paarden Parafrid is met betrekking tot de paarden afhankelijk van manege de Oude Held. Al jaren zijn er te weinig paarden om de 63 lesplekken te kunnen garanderen. Er is vooral een tekort aan beginnerspaarden. 14

15 4 Doelstellingen 1. Op de ALV op 3 oktober 2012 zal het beleidsplan met de daarin opgenomen doelstellingen van het nieuwe bestuur gepresenteerd worden. Deze zullen worden gepresenteerd aan de leden om het bestuursbeleid voor de leden inzichtelijker te maken. Daarnaast zullen de commissies voor het jaar ingehamerd worden. 2. Op de HALV zal een overzicht worden geboden met de tot dan toe behaalde doelstellingen en eventuele wijzigingen in het beleidsplan. 3. Het blijven vernieuwen, moderniseren en up to date houden van de website na 1 september In samenwerking met Siebren hopen wij het welzijn van de paarden op zo n niveau te houden dat zij de last van het aantal lesuren kunnen dragen naar de voor hun voorgeschreven uren. Hierbij willen we ook aandacht besteden aan goed passend tuig. 5. Wij willen de toegankelijkheid van de vereniging voor (potentieel) nieuwe leden verder vergroten. Wij hebben hier al een begin mee gemaakt door het organiseren van een introductieavond, die succesvol was en direct nieuwe leden heeft aangetrokken. Het doel van de avond was, om potentiële leden kennis te laten maken met zowel Parafrid als de manege. Met een introductieavond is het mogelijk de vereniging een gezicht te geven en kunnen we zowel de lessen als de manege tastbaar maken voor de (potentieel) nieuwe leden. Ook zorgt deze avond ervoor dat mensen die wachten op een proefles, hun interesse niet verliezen doordat ze niets horen van onze vereniging. Verder hopen we dat zo n avond ervoor zorgt dat de stap voor nieuwe leden om mee te doen aan activiteiten lager wordt, doordat ze al kennis hebben gemaakt met sommige leden en de vereniging. Wij streven er dan ook naar om volgend jaar wederom een introductieavond aan te kunnen bieden. 6. Toegankelijker maken van de vereniging voor internationale studenten. Er komen steeds meer internationale studenten in Groningen en bij Parafrid. Om ook deze studenten te bereiken is het belangrijk dat het promotiemateriaal en de website ook in het Engels worden vertaald. Om de internationale leden van Parafrid meer bij te vereniging te willen betrekken vinden wij het ook belangrijk de mededelingen in het Engels te doen en willen wij de krantcie stimuleren om één of meerder artikelen per editie in het Engels te publiceren. 7. Professionaliseren van de boekhouding. De boekhouding van onze vereniging is op dit moment niet echt overzichtelijk en het programma waarin wij de boekhouding doen lijkt steeds minder geschikt te zijn voor het groeiende aantal leden dat we hebben. Daarom willen wij zorgen dat de boekhouding professioneler wordt door op zoek te gaan naar een boekhoudprogramma dat geschikt is voor onze vereniging. We gaan er natuurlijk van uit dat het mogelijk zal zijn een dergelijk programma te vinden, maar mocht dit onverhoopt toch niet lukken dan zullen we verder moeten werken met excel. In dat geval zullen we de boekhouding in excel aanpassen en professionaliseren. 8. Het werken met een acquisitiecommissie onder toezicht van de penningmeester, zodat er een algemeen acquisitie- en promotiebeleid bestaat voor de vereniging. De acquisitiecommissie krijgt een controlerende functie over de andere commissies. Het 15

16 wordt de andere commissies weer toegestaan om onder bepaalde voorwaarden zelf op zoek te gaan naar sponsoren. 9. Mogelijkheden onderzoeken voor een aantrekkelijke werkactie naast NIC Assen. Daarbij rekening houdend met de voorkeuren van onze leden. 10. Het toezien op een goede overdracht van de commissies. De vorige HALV is besloten dat de commissies verplicht zijn een overdrachtsdocument te schrijven. Wij willen erop toezien dat dit ook daadwerkelijk gebeurd. 11. Het verkleinen van de externe wachtlijst. Per 1 oktober stonden er meer dan 50 mensen op de externe wachtlijst. Hiervan willen we iedereen benaderen voor een proefles voor 1 januari Een streng beleid op de vaste lesindeling voeren. Dit om te voorkomen dat er een steeds groter niveauverschil ontstaat binnen de lessen. Dit kan voor zowel de ruiter in kwestie als voor de lesgroep erg vervelend zijn. 13. Het inventariseren wat de leden van de huidige springlessen vinden. Doordat de springles dit jaar alleen op vrijdag gehouden kan worden is het belangrijk om te kijken of er nog genoeg animo is voor de springlessen en hoe we dit animo omhoog kunnen krijgen indien nodig. Op de HALV brengen wij verslag uit van onze inventarisatie. 14. Het blijven aanbieden van goedkope clinics en proberen de capaciteit van de clinics te verhogen. De leden waren afgelopen jaar erg enthousiast over de clinics. 16

17 5 Activiteitenlijst Beleidsplan - Presentatie op ALV - Voortgang op HALV Website - Vertalen in correct Engels - Ruimte voor advertenties - Actief en up to date houden om sponsoren aan te trekken Acquisitie - Inventariseren mogelijkheden commissie Overdracht commissies - Controle op de overdrachtsdocumenten - Bij elke eerste vergadering is het aan de commissie gekoppelde bestuurslid aanwezig Inkomsten werkactie - Goed contact houden met bestaande inkomstenbron NIC Assen - Zoeken naar nieuwe evenementen zoals Horse Event Professionalisering - Op zoek gaan naar een geschikt boekhoudprogramma o Dit boekhoudprogramma gebruiken o Indien er geen geschikt programma te vinden is: boekhouding in excel aanpassen Verkleinen externe wachtlijst - Mensen benaderen voor een proefles, lidmaatschap en een plek op de interne wachtlijst. ACLO subsidie - Het gebruiken van de ACLO subsidie voor het deels vergoeden van clinics Parafrid gadgets - Uitdelen aan leden, studenten en andere geïnteresseerden Toegankelijkheid vereniging - Organiseren van een introductieavond - Mededelingen ook in het Engels mailen - Krantcie stimuleren Engelse artikelen in de Paragraaf op te nemen 17

18 Springles - Inventariseren wat de leden van de huidige lessen vinden - Opgaven anoniem houden 18

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Organogram Een organogram geeft op een schematische wijze de structuur van de vereniging weer. Een goed, duidelijk en overzichtelijk organogram geeft de verschillende functies, commissies en dergelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

1. Functieomschrijvingen

1. Functieomschrijvingen Beleidsplan Bestuur 2011 2012 1. Functieomschrijvingen Voorzitter De functie van Voorzitter wordt dit jaar bekleed door Erlijn Netz. De Voorzitter heeft zitting in het dagelijks bestuur van de vereniging

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden BESTUURSFUNCTIES Taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissie Wedstrijdzaken Technische Commissie Jeugdcommissie Interne Coördinator Mei 2012 VOORZITTER De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

G.S.S.V. Tjas met zes bestuursleden

G.S.S.V. Tjas met zes bestuursleden G.S.S.V. Tjas met zes bestuursleden Waarom wij denken dat een zesde bestuurslid wenselijk is Zes bestuursleden kan ook nadelen met zich mee brengen Eigenschappen van een commissaris extern De taakomschrijving

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 3.0 1 september 2014 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter. Taken en verantwoordelijkheden secretaris. Gymnastiekvereniging Ypsilon Doetinchem

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter. Taken en verantwoordelijkheden secretaris. Gymnastiekvereniging Ypsilon Doetinchem Taken en verantwoordelijkheden voorzitter - Geeft dagelijkse en algehele leiding aan de vereniging - Stelt in samenwerking met technisch bestuurslid en hoofdleiding beleids- en jaarplan op - Draagt het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement SSA

Huishoudelijk reglement SSA Huishoudelijk reglement SSA Laatst gewijzigd: januari 2017 Inhoud 1 Afkortingen... 3 2 Algemene bepalingen... 3 3 Doel van SSA... 3 4 Bestuur... 4 5 Bestuursfuncties... 4 6 Werving nieuw bestuur... 5 7

Nadere informatie

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies)

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Voorzitter Algemeen Bestuur Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Leidt jaarvergadering Houdt toezicht op lopende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGLEMENT Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement is opgesteld op grond van het artikel 18 van de statuten van de Personeelsvereniging EPZ (verder de vereniging genoemd) bepaalde. Artikel 2. Alle leden

Nadere informatie

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Beste lezer, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen studievereniging TeMa. Voor je ligt het bestuur informatiepakket van TeMa.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Vlnr: Piet Blokker, Lilian Langendijk-Blokker, Abdel el Amrani, Addis Riet

Vlnr: Piet Blokker, Lilian Langendijk-Blokker, Abdel el Amrani, Addis Riet Om de leden van Sav een goed inzicht te bieden bij welke commissie zij willen horen, zijn er van de commissies taakbeschrijvingen gemaakt. Ook het bestuursleden hebben van hun taken een beschrijving gemaakt.

Nadere informatie

Functie-omschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi

Functie-omschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi Functie-omschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi INHOUDSOPGAVE: Inleiding...3 Medewerker in de uitleen...4... 4... 4... 4 De vrijwilligerscoördinator...5... 5... 5 Netwerk/contactenpatroon...

Nadere informatie

Ledenkorting: De ledenkorting bij evenementen geldt per equipe Een equipe bestaat minimaal uit één betalend lid en uit maximaal 2 personen

Ledenkorting: De ledenkorting bij evenementen geldt per equipe Een equipe bestaat minimaal uit één betalend lid en uit maximaal 2 personen Bestuursleidraad MX-5 Owners d.d. december 2016 De bestuursleidraad is een aanvulling op de statuten en wordt toegelicht tijdens de ALV. In deze bestuursleidraad wordt tevens verwezen naar beleidsstukken

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie januari 2018

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie januari 2018 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 5.0 1 januari 2018 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT INLEIDING Onze vereniging maakt deel uit van een samenwerkingsverband die tot doel heeft om op

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden Beleidsplan 2014-2016 Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 1 januari 2014 pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Beschrijving van de Stichting 2.1 Historie 2.1 De Stichting op

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

G.S.Z.V. De Golfbreker

G.S.Z.V. De Golfbreker HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. 1. De aanmelding dient te geschieden conform artikel 6 van de statuten door middel van het inleveren van een ondertekende ledenverklaring bij de secretaris van de vereniging.

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Paardrijden Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o.

Beleidsplan. Stichting Paardrijden Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o. Beleidsplan Stichting Paardrijden Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Waarom paardrijden voor minder validen b. Mogelijkheden voor valide amazones en ruiters 2. Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan 1 Inhoudsopgave Organogram... 3 De oprichters... 3 Het bestuur... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 4 Penningmeester... 4 Algemeen bestuurslid 1... 5 Algemeen

Nadere informatie

Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi

Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi INHOUDSOPGAVE: Inleiding...3 Medewerker in de uitleen...4... 4... 4... 4 De vrijwilligerscoördinator...5... 5... 5 Netwerk/contactenpatroon...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Maart 2015 Voorwoord. Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij SV Ilythia! In dit document wordt alle relevante

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin.

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Paragraaf 1 Paragraaf 2 Doel van de vereniging T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. T.S.S.V. Spartacus tracht

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Doelstelling van de vereniging Mountainbikeclub BAR END Apeldoorn Artikel 1.1 Doel van de vereniging Het doel van de vereniging, zoals nader omschreven in art. 2 van haar

Nadere informatie

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5 Vrijwilligersboek Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemene informatie 4 3 Bestuursfuncties 5 3.1 Voorzitter 6 3.2 Secretaris 7 3.3 Penningmeester 8 3.4 Scheidsrechters coördinator 9 3.5 Sponsoring 10 3.6

Nadere informatie

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom!

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Webversie presentatie 21 maart 2013 Agenda 19.30 19.40 Welkom 19.40 20.20 Presentatie 20.20 21.00 Vragen en antwoorden 21.00 Sluiting Aanleiding tot de herinrichting

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Informatiebrochure Bestuur 2017/2018

Informatiebrochure Bestuur 2017/2018 Informatiebrochure Bestuur 2017/2018 Lief lid, Voor je ligt de informatiebrochure over het Sociëtasbestuur. Wellicht heb je deze nu voor je, omdat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar. Allereerst

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

HUISHOUDELIJK REGELEMENT HUISHOUDELIJK REGELEMENT E.H.B.O. vereniging Cuijk Cuijk, 7 juli 2003. Pagina 1 Doel en middelen: ARTIKEL 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.), zij wordt echter aangeduid met "v.v.zuidland";

Nadere informatie

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Voorzitter Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Tijdens de bestuursvergaderingen zorg je ervoor dat de vergadering gestructureerd verloopt, er goede conclusies

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015 Hoofdstuk 1: Werking huishoudelijk reglement Artikel 1. Begripsbepalingen ALV = Algemene ledenvergadering. Studentenraad = Daar waar studentenraad staat, wordt de wettelijk verplichte centrale deelnemersraad

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oostelijk West-friesland.

Huishoudelijk reglement Oostelijk West-friesland. Leden Huishoudelijk reglement Oostelijk West-friesland. Artikel 1 Een ieder die lid wilt worden zal in staat worden gesteld om tegen betaling gedurende 4 lessen kennis met de vereniging te maken. Artikel

Nadere informatie

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen!

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! Zoekboekje 2017-2018 Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! bestuursfunctie bij DWARS Groningen Wil jij een jaar lang bezig houden met groene en linkse politiek? Bestuurlijke en politieke ervaring

Nadere informatie

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Law and ICT Students Association Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Met deze brochure willen wij u informeren over de vereniging, de toekomst van de vereniging en de sollicitatieprocedure.

Nadere informatie

Huishoudelijk regelement STUGG Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk regelement STUGG Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk regelement STUGG Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen geheel of gedeeltelijk gefinancierd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEM ENT

HUISHOUDELIJK REGLEM ENT HUISHOUDELIJK REGLEM ENT F E B R U A R I 2 0 1 7 Doel van dit document De verschillende stukken die het doen en laten van de vereniging regelen zijn de Statuten, de Samenwerkingsovereenkomst, het Huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten Als voorgesteld op 15 maart 2017 Joost van der Putten Algemeen Artikel 1 Het huishoudelijk reglement, hierna te noemen HR,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Studievereniging Cura Studievereniging HBO-V Hanzehogeschool Groningen Academie voor Verpleegkunde 2 februari 2016 Inhoudsopgave Begripsbepaling... 3 Beleid... 3 Het bestuur...

Nadere informatie

Taakomschrijving Voorzitter. Hoofdtaken

Taakomschrijving Voorzitter. Hoofdtaken Taakomschrijving Voorzitter. Algemene leiding vereniging: Vertegenwoordiging vereniging naar buiten toe (woordvoerder) Uitkomen voor de vereniging naar gemeente, provincie, KNSA, pers, sponsors, etc. Vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV 08-02-2012 I Reglementaire bepalingen 1. Dit reglement is ondergeschikt

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe.

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe. Vergadering: ALV Datum: 03-10-2007 Aanwezig: Bestuur 06-07: Myrte, Marleen, Jos, Karijn, Mike en Arieke Bestuur 07-08: Jorien, Gaby, Milou, Jacqueline en Meike Raad van Advies: Christiane en Carlijn Leden:

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Integrand verbindt en stimuleert ambitie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Integrand verbindt en stimuleert ambitie Parttime bestuursjaar 2017-2018 Integrand Groningen Integrand verbindt en stimuleert ambitie Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Algemeen 4. Wat houdt een bestuursjaar Integrand Groningen in? a.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius

Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Huishoudelijke reglement 1. Dit huishoudelijke reglement stelt nadere regels aangaande het

Nadere informatie

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK P a g i n a 1 ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK Met ingang van 06-05-2014 1.1 VOORZITTER (Marike Smit) 3 PROJECTEN 1.2 COMMUNICATIE (Marian Bonhof) 1.5 SECRETARIS (Lars Timmermans) 1.3 PERSONEEL & ORGANISATIE

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand

Parttime bestuursjaar bij Integrand Parttime bestuursjaar bij Integrand Integrand verbindt en stimuleert ambitie 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar bij Integrand in? a. Voorzitter b. Vice voorzitter/hr-manager

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen. Dan bereik je meer.

Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen. Dan bereik je meer. Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen Dan bereik je meer. 1. Voorwoord Beste student, Dit is de informatiebrochure voor een parttime bestuursjaar bij Integrand Groningen. Twee keer per jaar

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug, hierna genoemd Zakelijk Heuvelrug, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten.

Huishoudelijk reglement van Ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug, hierna genoemd Zakelijk Heuvelrug, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. Huishoudelijk reglement van Ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug, hierna genoemd Zakelijk Heuvelrug, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. Artikel 1 Algemeen Door toe te treden tot de vereniging,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Bij deze het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van ijsclub Hard-gaat-ie om een nieuw Huishoudelijk Reglement in te voeren en de statuten daarop aan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2014-2015 Beste geïnteresseerde, Dat je deze informatiebrochure nu voor je hebt liggen betekent dat je interesse hebt in een parttime bestuursjaar

Nadere informatie

Wijkvereniging Westeinde

Wijkvereniging Westeinde 2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan Wijkvereniging Westeinde 23-3-2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan 2014/2015-2 - INHOUD Inhoud... - 2 - Bestuursorganisatie & vergaderingen... - 3 - Algemeen

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen Bestuur 2014/2015 Voor het verenigingsjaar 2014/2015 is het FVOG op zoek naar een nieuw bestuur dat zich een jaar lang wil inzetten voor de belangenbehartiging van alle faculteits- en studieverenigingen

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Dan bereik je meer.

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Dan bereik je meer. Parttime bestuursjaar 2016-2017 Integrand Groningen Dan bereik je meer. 1. Voorwoord Beste student, Dit is de informatiebrochure voor een parttime bestuursjaar bij Integrand Groningen. Twee keer per jaar

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists")

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van Poets, playwrights, essayists, editors, novelists) CONCEPT PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists") HUISHOUDELIJK REGLEMENT Over het lid worden van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Wageningse Studenten Lacrosse Vereniging Wageningen Warriors. Conceptversie opgesteld te Wageningen

Huishoudelijk Reglement Wageningse Studenten Lacrosse Vereniging Wageningen Warriors. Conceptversie opgesteld te Wageningen Huishoudelijk Reglement Wageningse Studenten Lacrosse Vereniging Wageningen Warriors. Conceptversie 8-2- 2013 opgesteld te Wageningen 1. Algemeen 1.1 Het Huishoudelijk Reglement is bindend voor alle leden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt

Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt 1 Inleiding 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement (hierna: HR) van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt (hierna: PB) omvat een nadere uitwerking van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Club isterwijk Vastgesteld door de algemene ledenvergadering te Oisterwijk, 5 maart 2008 1. Algemeen 1.1. De vereniging genaamd "Petanque Club Oisterwijk", hierna te noemen "PCO", is bij notariële akte

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAAKVERENIGING ERASMUS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAAKVERENIGING ERASMUS HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAAKVERENIGING ERASMUS Bestuur 1.1 Het bestuur van de vereniging beheert de zaken van de vereniging en is belast met de naleving van de statuten en dit reglement, alsmede

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

Statuten Ouderraad Openbare School Isandra IJzendoorn.

Statuten Ouderraad Openbare School Isandra IJzendoorn. Statuten Ouderraad Openbare School Isandra IJzendoorn. Artikel 1. Begrippen. 1. Deze statuten verstaan onder: a. School: Openbare school (OBS) Isandra, J.R. Zeemanstraat 10, 4053 JN IJzendoorn b. Ouderraad:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap... 2 Artikel 3 - Categorieën van leden... 2 Artikel

Nadere informatie

Congo s protocol bestuursvorming

Congo s protocol bestuursvorming Congo s protocol bestuursvorming 1 Inhoud Voorwoord 3 Afkortingen lijst 4 Aanstelling MotivaCie 5 Aanstelling nieuw bestuur 6 Conclusie/Discussie 8 2 Voorwoord Amsterdam, 07-10-2014 In 2009 is er bij Congo

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FODOK

Huishoudelijk reglement FODOK Huishoudelijk reglement FODOK I. VAN HET BESTUUR a. Het bestuur telt een minimum van drie leden. b. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, eventueel aangevuld met

Nadere informatie

Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven

Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven BESTUUR. telefoon fractiekamer: 040-2382392 e-mail: ouderenappel.fractie@eindhoven.nl Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven Het bestuur van het Ouderen Appèl Eindhoven is op zoek naar 4 nieuwe

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van de Utrechtse Studenten Schaats Vereniging Softijs Zoals aangenomen op de ALV van 24 november 2016 Afkortingen: In dit huishoudelijk reglement zal een aantal namen en termen

Nadere informatie