Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015"

Transcriptie

1 Liberaal Utrecht Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 De redactie is verheugd u de 400ste editie van Liberaal Utrecht te kunnen presenteren! Toen ik in 1973 lid werd van de VVD afdeling Utrecht ontvingen de leden op stencilpapier de uitnodigingen voor de ledenvergaderingen. Al die stencils werden door de redactie zelf uitgedraaid. Alles natuurlijk met zwarte inkt. Jaren later in 1985 werden al boekjes gemaakt, maar ook alléén met zwarte inkt en zonder foto's. Dat is nu niet meer in te denken. Vanaf 1987 werd Liberaal Utrecht in kleurendruk uitgebracht! Wat een wereld van verschil... Maar de ontwikkelingen stonden niet stil...vanaf september 2012 werd de digitale LU gepresenteerd! Hiermee zijn de mogelijkheden onbegrensd. Lettertypes groot, dik, cursief en het plaatsen van foto's alles is heden te dagen mogelijk! Wat een vooruitgang ten opzichte van de jaren 70!! Ik vraag me nu wel eens af hoe het over 20 jaar zal zijn. Hopelijk mag ik dat nog mee maken. Last but not least bedank ik alle personen, die dank zij het leveren van hun artikelen het ons mogelijk hebben gemaakt Liberaal Utrecht voor de leden uit te brengen. Natuurlijk ook mijn mede redactieleden en Fred Jansen onze webmaster. Irene Crul Hoofdredacteur. De vierhonderdste LU Vierhonderd edities van de LU hebben inmiddels het levenslicht mogen zien. Hier past een woord van dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan de LU gedurende de 56 jaar dat ons blad al verschijnt. Deze vierhonderdste LU is tegelijkertijd de laatste LU voorafgaand aan de komende verkiezingen op 18 maart voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Met het gegeven dat de Provinciale Staten daarna ook nog de nieuwe Eerste Kamer kiezen, moge het helder zijn dat een stem op de VVD op 18 maart heel veel waard is. Een sterke VVD in de provincie Utrecht is ook voor onze stad en voor onze economische ontwikkeling van groot belang. Het belang voor het hele land van een sterke VVD in de Eerste Kamer spreekt voor zich. Ik wens daarom onze provinciale lijsttrekker en stadgenoot Arthur Kocken veel succes bij de komende verkiezingen op 18 maart! Kees Geldof wethouder 1 Inleveren kopij voor jaargang 57 nummer 401 vóór 1 APRIL 2015 naar Foto s fractieleden door Fotograaf: Sebastiaan ter Burg Giften Giften aan de afdeling Utrecht kunt u overmaken op bankrekening nummer t.n.v. VVD afdeling Utrecht te Utrecht.

2 Bestuurlijke informatie Afdeling Utrecht Bestuur Jorrit Linders voorzitter Tom Meyer vice-voorzitter Willemijn Hack secretaris Judith Versteege penningmeester Tom van der Maas bestuurslid, politiek en zakelijk netwerk Edwin Löring bestuurslid, opleiding en training Martijn van Dalen activiteiten en permanente campagne Wethouder Kees Geldof Gemeenteraadsfractie Organisatievernieuwing, Publieksdienstverlening, Openbare ruimte en groen, Grondzaken, Leidsche Rijn, Erfgoed en monumenten. Wijken: Vleuten - De Meern en Binnenstad Dimitri Gilissen Fractievoorzitter Economische Zaken, Financiën, Internationale Zaken, Leidsche Rijn, Ruimtelijke Ordening (west), Stadspromotie en toerisme Wijken: Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern (wijkcontactpersoon vanuit de raad) Judith Tielen Vice-fractievoorzitter Communicatie, Inburgering, Jeugd(zorg), Krachtwijken, Maatschappelijke opvang, Ruimtelijke Ordening (oost), Transitie langdurige zorg, Volksgezondheid, Welzijn, Werk en inkomen Wijken: Noordoost en Overvecht André van Schie Raadslid Bibliotheek, Cultuur, Dierenwelzijn, Duurzaamheid, Grondzaken, Kraken en leegstand, Milieu, Monumenten en erfgoed, Openbare ruimte en groen, Stationsgebied, Utrechts archief Wijken: Binnenstad en Zuid Queeny Rajkowski Raadslid, secretaris/ penningmeester Willem Buunk Raadslid Bestuursinformatie, Burgerzaken, Juridische Zaken, Ombudszaken, Onderwijs, Openbare orde en veiligheid, Organisatie, Personeel, Publieksdienstverlening, Veiligheidshuis, Wijkgericht werken en participatie Wijken: West en Zuidwest Regiozaken, Sport, Utrecht Vernieuwt, Vastgoed, Verkeer & mobiliteit, Wonen Wijken: Noordwest en Oost Leden Provinciale Staten Zohair el Yassini Arthur Kocken Hans Konings Daniel Tuijnman Redactie Liberaal Utrecht Irene Crul hoofdredacteur Bas Steunenberg contactpersoon bestuur Rinze Benedictus redacteur Maarten v.d. Wetering redacteur 2

3 Van de voorzitter Nog lang niet versleten Voor u ligt, of waarschijnlijker: op uw scherm verschijnt, alweer de vierhonderdste (!!!) editie van de Liberaal Utrecht. Een aantal om trots op te zijn. Kwam de LU vroeger nog in stencilvorm naar de leden, inmiddels geldt voor het grootste deel van onze leden dat zij een digitaal boekwerkje ontvangen. De LU heeft dus nogal een ontwikkeling meegemaakt en is nog lang niet versleten. Het is niet meer dan logisch en terecht om hier namens mijn bestuur en ik denk namens de hele afdeling een woord dank en waardering te schrijven voor Irene Crul, die bij zoveel edities van de LU én bij de digitale ontwikkeling betrokken is geweest. Irene, heel veel dank en we hopen dat je nog lang bij de LU betrokken blijft! Op 4 januari ontmoette ik velen van u op onze Nieuwjaarsborrel, waar ik de aanwezigen al het beste voor het nieuwe jaar heb mogen wensen. Bij deze doe ik dat nogmaals naar u allen: ik wens u een gelukkig, liberaal en succesvol Dat geldt zeker voor al onze Utrechtse kandidaten voor de Provinciale Staten en Waterschappen, want op 18 maart gaat Nederland weer naar de stembus. U kunt dan stemmen op velen van onze leden die mooie plekken hebben bemachtigd op de lijst voor de Provinciale Staten: lijsttrekker Arthur Kocken, Jacqueline Vaessen (2), Zohair El Yassini (6), Neeke Eysbroek (7), Daniël Tuijnman (8), Geert Wegman (15), Tom van der Maas (18), Gertjan te Hoonte (20), Uygar Ak (21), Daniël van den Engel (23), André Verschoor (25), Hanneke van der Marel (28) en Daniëlle van den Broek (29). En voor de waterschapsverkiezingen voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden staat Utrechts lid Ruud Mees op plek 6. Kortom: aan keuzevrijheid geen gebrek, volgens goed liberaal gebruik. Arthur Kocken Jacqueline Vaessen Zohair El Yassini Neeke Eysbroek Daniël Tuijnman Geert Wegman Tom van der Maas Gertjan te Hoonte Uygar Ak Daniël van den Engel André Verschoor Hanneke van der Marel Daniëlle van den Broek De komende tijd staat alles binnen de VVD dus weer in het teken van de campagne. Een campagne die niet alleen belangrijk is voor de toekomst van de VVD in de regio, maar ook nationaal: indirect kiest Nederland de Eerste Kamer. Een grote VVD in de Eerste Kamer vergroot de kans dat Rutte zijn klus kan afmaken. Juist nu het economisch tij lijkt te keren, is dat van belang. Wij wensen Arthur Kocken en zijn team daarom dubbel succes en gaan er alles aan doen om de VVD aan de winst te helpen! Voorafgaande aan de Nieuwjaarsborrel organiseerden we een strategiesessie, waar alle leden welkom waren en een nieuwe ledendag. Het was een mooie en motiverende middag, waarbij we veel concrete ideeën hebben opgedaan om de komende jaren te gaan vormgeven. Daarnaast hebben we weer enthousiaste nieuwe leden mogen ontmoeten. De energie komt weer los en dat is mooi om te ervaren. Het is nu aan ons bestuur om alle ideeën in kaart te brengen, overzichtelijk te maken en prioriteiten te stellen. Tijdens de ALV in het voorjaar verwacht ik daar meer over te kunnen vertellen. Jorrit Linders 3

4 Vanuit de staten Koersvast, doorgaan op de ingeslagen weg Arthur Kocken, voorzitter VVD-fractie Provinciale Staten Utrecht over Begroting 2015, t.b.v. Algemene Beschouwingen 8 december 2015 Terugblik: de provincie is meer van deze tijd geworden De provincie is in deze Statenperiode meer van deze tijd geworden. Het college, en de Staten, hebben de taken van de provincie aangepast aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Dat was nodig. Als overheden elkaar in de weg zitten, hebben inwoners daar last van: bijvoorbeeld onnodige administratieve verplichtingen. Datzelfde geldt ook voor taken waarvan inwoners vinden dat een overheid die niet zou moeten doen. Het leidt tot onbegrip bij belastingbetalers. En daarmee tot afname van draagvlak en slagkracht van de overheid. Taken op het gebied van cultuur en welzijn zijn in deze Statenperiode afgestoten. Rijk en gemeenten zijn daarin beter. En in de maatschappij zijn andere werk- en financieringsvormen aan het opkomen. De klassieke financieringswijze van publieke activiteiten was via belasting en herverdeling door de overheid. Deze maakt plaats voor directe vormen van financiering, gekoppeld aan participatie en deelname in activiteiten. We zien dat bij initiatieven voor energie, cultuur, erfgoed en natuur. Ook andere financieringsvormen worden meer gebruikt: particuliere fondsen, crowdfunding, resolverende fondsen in plaats van subsidies. Dit past in het bredere plaatje van de 'netwerksamenleving'. Daarin is er meer wisselende samenwerking om doelen te realiseren. Er zijn meer horizontale verhoudingen tussen overheid en burgers. Een hiërarchische positie voor de overheid is minder vanzelfsprekend. Een liberale partij als de VVD voelt zich daar senang bij. Het betekent meer ruimte voor de eigen kracht die aanwezig is in de maatschappij. Meer ruimte voor creativiteit en innovatie. Als je mensen vrijheid geeft, hebben ze de mogelijkheid verantwoordelijkheid te nemen. Voor zichzelf en voor anderen, en dat doen ze. Ook als het gaat om zorgen dat mensen die het minder goed hebben getroffen, mee kunnen komen. Liberalen realiseren zich dat er soms wel een spelbewaker nodig is. Deze stelt grenzen als er gehandeld wordt ten koste van anderen. En dient het algemene belang, dat boven de individuele belangen uitstijgt. De overheid kan die rol echter alleen vervullen als ze gezag heeft. Dat gezag ontstaat als de rol wordt herkend door inwoners. Minder beleid, andere overheid, meer ondernemerschap Met het doorvoeren van de kerntaken en een andere werkwijze, met meer ruimte voor ondernemerschap, is een enorme klus geklaard. Dit heeft zich vertaald in de ruimtelijke structuurvisie, in het natuurbeleid, in het mobiliteitsplan, in het beleid voor cultuur en erfgoed, in het recreatiebeleid en in coöperatie OGEN voor gebiedsontwikkeling. Maar we zien het niet alleen in beleid. De provinciale organisatie is ook ingekrompen met circa een derde van de formatieplaatsen (300 fte). De provincie presenteert zich minder 'opgeblazen'. Symbolisch, en veelzeggend, is het verdwijnen van de sticker op de streekbussen ('deze bus wordt u aangeboden door de provincie Utrecht') per eind Die bus wordt namelijk door de belastingbetaler betaald. De provincie heeft haar rol gepakt als gemeenten er onderling niet uitkwamen en inwoners daarvan de dupe werden. Zo wordt de aansluiting van Houten op de A12 gerealiseerd waardoor inwoners 's ochtends sneller op het werk zijn en 's-avonds meer tijd voor zichzelf hebben. En de kantorenleegstand wordt aangepakt waardoor de markt weer kan functioneren. En dat niet alleen... Ook het 'gewone werk' is doorgegaan. Ik noem een paar onderwerpen: - Bij het tracébesluit A28 is via aanbesteding de planologie volgend gemaakt t.o.v. wat de markt kan maken, - Voor einde 2014 ligt er met de provincie Gelderland een besluit over het aanbrengen van een wisselstrook op de Rijnbrug, - Samen met bewoners is gewerkt aan hun initiatief tot ondertunneling bij het spoor in Maarsbergen, - Utrecht Science Park staat nu op de derde plek van science parken, - De provincie heeft bijgedragen aan het nieuwe Deltaplan met als o.a. succes dat de dijk dwars door Oudewater niet wordt verhoogd, maar de Lek- en Grebbedijk, - De RUD is gevormd, - Voorbereiding op de aanstaande Omgevingswet is ter hand genomen, - De decentralisatie Jeugdzorg is door de provincie constructief opgepakt. 4

5 Financiën op orde zonder lastenverhoging De financiën van de provincie zijn voor de komende jaren op orde. Structurele uitgaven worden betaald uit structurele inkomsten. Voor eenmalige grote uitgaven (natuur, verkeer) is gespaard. De begroting van de provincie Utrecht sluit met een positief saldo van 1,6 miljoen. Hiermee kunnen eventuele tegenvallers, zoals nieuwe kortingen van het Rijk, worden opgevangen. Net als in de afgelopen jaren zijn de uitgaven aangepast aan de inkomsten. Soms zijn pijnlijke bezuinigingen doorgevoerd. Er is niet gekozen voor de makkelijke weg. De reserves zijn in stand gehouden voor uitgaven in de toekomst. Boodschappen betaal je immers ook niet uit het onderhoudsbudget van je eigen huis. Dat biedt rust. Ook is er in 2015 weer geen verhoging van de opcenten motorrijtuigenbelasting (de een na laagste van het land) en tarieven. Zelfs niet met inflatiecorrectie. Het begrotingsboekwerkje is prettig overzichtelijk. En zo hoort het. Maar we zijn er nog niet De VVD realiseert zich dat we met de beleidswijzigingen in de afgelopen jaren organisaties en inwoners soms voor het blok hebben gezet. Het was nodig. Tegelijkertijd was het een periode dat mensen en organisaties het al zwaar hadden door de economische crisis. We hebben diep respect voor hoe betrokkenen hiermee zijn omgegaan. Organisaties hebben bij subsidievermindering de tering naar de nering gezet en soms hun bedrijfsvoering volledig gewijzigd. Medewerkers die ontslagen zijn, hebben ander werk moeten vinden. En de eigen provinciale ambtelijke organisatie is in staat geweest om alle wijzigingen te verwerken en zich een andere werkwijze eigen te maken. Chapeau! Vertrouwen in mensen Het sluit aan bij de kracht die we elders in de samenleving zien om met deze crisis om te gaan. Ondernemers die een bedrijf starten of na een faillissement weer opkrabbelen. Werklozen die op zoek zijn gegaan naar ander werk. Daar past voor politici een zekere bescheidenheid bij. Het zijn niet politici die de economie uit de crisis hebben geholpen. Dat zijn de inwoners en bedrijven. Daarmee hebben we ook een morele verplichting. Namelijk om ruimte te blijven bieden aan de (financiële) zelfstandigheid waartoe we organisaties in de afgelopen jaren hebben gedwongen. Als je mensen vraagt om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen, moeten we het niet in het provinciehuis weer gaan regelen. Ook in eigen huis hebben we de afgelopen jaren een cultuuromslag in gang gezet. Het is logisch dat deze nog even nodig heeft om echt te landen. De provincie moet (nog) meer initiatiefnemers bij elkaar gaan brengen in plaats van zelf projecten opzetten. Een werkwijze als die met de EBU, Economic Board Utrecht, spreekt ons aan. Kennisinstituten en bedrijfsleven zitten daarin samen met de overheid aan het stuur. Zo kunnen nieuwe ideeën in de samenleving verder worden ontwikkeld. Daarnaast moeten we blijven kijken of we met minder regels toe kunnen. En de regels die we stellen, moeten worden gehandhaafd (en anders afgeschaft). Kortom, koersvast doorgaan, nu niet weer iets anders van inwoners en organisaties vragen. En ze de ruimte geven hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Want met alle internationale spanningen, is er behoefte aan een overheid die te vertrouwen is. Een overheid die waarmaakt wat wordt beloofd. Als dat vertrouwen er is, is er ook de mentale vrijheid bij inwoners en bedrijven om risico's te nemen. Dan wordt innovatief gewerkt aan de vraagstukken van deze tijd. Zoals energievoorzieningen waardoor we minder afhankelijk worden van het buitenland. Daarmee behouden we onze welvaart. Welvaart voor goed wonen Welvaart is de bron waardoor we hier kunnen wonen tussen goed onderhouden erfgoed, onze vrije tijd op mooie landgoederen kunnen doorbrengen en kinderen een toekomst kunnen bieden. Daarvoor is werkgelegenheid nodig en kansen voor ondernemers. De economie trekt landelijk voorzichtig aan. De VVD wil een steuntje in de rug geven. Het blijft nodig om in de komende jaren te investeren in betere bereikbaarheid, een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, samenwerking met het onderwijs en onze internationale positie. Onze mooie landschappen, goed onderhouden erfgoed, festivals en de realisatie van een internationale school in deze Statenperiode, helpen daarbij. Voor de tweede achtereenvolgende keer is Utrecht Europa's meest competitieve regio. Dat is een bewijs van kansen voor ondernemers en banen voor Utrechters. Als het aan de VVD ligt, blijven we dat. Door: Arthur Kocken 5

6 Ruimte geven in de praktijk De titel van ons verkiezingsprogramma in 2014 Ruimte voor Utrecht geeft precies aan wat we als VVD voor hebben met de stad. In het coalitieakkoord staan de gemaakte afspraken tussen de coalitiepartners over de zaken die we deze periode willen realiseren. Als wethouder heb ik de taak om samen met mijn collega s in het college te sturen op het uitvoeren van het coalitieakkoord. Ruimte geven in de praktijk dus. Graag ga ik in de LU in op enkele actuele zaken in mijn wethoudersportefeuille. Ondernemersdossier Het verminderen van de regeldruk en van administratieve lasten is een belangrijke doelstelling die we door middel van het ondernemersdossier willen realiseren. Daarbij gaan we starten met de horecabranche. Utrecht heeft ongeveer 1200 horecalocaties en per jaar geeft de gemeente 500 beschikkingen in dit kader af, waarvan 400 wijzigingen betreffen op bestaande vergunningen. Via het ondernemersdossier is het proces zo in te richten dat ondernemers hun aanvragen en kleine wijzigingen zoals veranderingen in personele samenstelling, digitaal naar de gemeente kunnen sturen. Het voordeel voor de ondernemers is dat zij locatie- en tijdonafhankelijk hun aanvraag kunnen indienen. Nu zijn zij gebonden aan de openingstijden van de gemeentebalies waar zij persoonlijk hun aanvragen moeten indienen. Daarnaast wordt het voor ondernemers eenvoudiger doordat er in het ondernemersdossier regelhulpen aanwezig zijn die kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld het bepalen welke vergunningen bij de uitvoering van hun onderneming nodig zijn. Ook in het kader van toezicht en handhaving biedt het ondernemersdossier veel voordelen. Als een ondernemer de voor de uitvoering van zijn onderneming benodigde maatregelen, vergunningen en bijbehorende documenten in het ondernemersdossier plaatst en de gemeentelijke vertegenwoordigers van verschillende handhavingsdisciplines inzagerechten biedt, kan de gemeente Utrecht bureaucontroles uitvoeren. Dat wil zeggen dat de gemeente niet naar de ondernemer toe hoeft te gaan voor deze controle en dat de ondernemer niet meerdere keren tijd kwijt is aan het laten zien van zijn papieren bij uiteenlopende controles. Dus tijdswinst en gemak voor en de gemeente en de horecaondernemer. Aan het ondernemersdossier wordt nu hard gewerkt met als doel om het in het derde kwartaal van dit jaar gerealiseerd te hebben. Daarna wordt ook bezien of het voor andere branches kan worden ingevoerd. Castellum Hoge Woerd Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern tellen samen inmiddels meer inwoners. Uiteindelijk zal dat aantal doorgroeien naar inwoners. Bouwen aan het voorzieningenniveau in beide wijken is een belangrijk onderdeel van het coalitieakkoord. De bouw van Castellum Hoge Woerd vordert gestaag. De nieuwbouw voor het Castellum is zo ontworpen dat er allerlei culturele activiteiten kunnen plaatsvinden in de wallen en poortgebouwen. Ook de dierenverblijven van de Steede van Utrecht Natuurlijk krijgen er een plek. In het grote paviljoen komt een theater met 240 zitplaatsen, een archeologiemuseum en horeca. In maart wordt weer een mijlpaal bereikt. Het Romeinse schip dat in 2003 onder grote publieke belangstelling in De Meern is opgegraven, de De Meern 1, zal weer terugkeren en worden geplaatst in het Castellum. In september moet het Castellum geheel gereed zijn. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Licensed under CC BY-SA 3.0 nl via Wikimedia Commons In de vorige LU schreef ik dat het voorstel naar de gemeenteraad was gestuurd om het uitgeven van grond voor particuliere koopwoningen voortaan niet meer in erfpacht te doen, maar gewoon in volle eigendom van de verkrijger. De gemeenteraad heeft het voorstel inmiddels met grote meerderheid aangenomen. Ook een mijlpaal en één die duidelijk maakt dat de VVD weer onderdeel uitmaakt van het stadsbestuur. Door: Kees Geldof Wethouder 6

7 Een goed begin is het halve werk De eerste raadsvergadering in het nieuwe jaar was er een om in te lijsten: tijdens de vergadering van 29 januari werden maar liefst twee verkiezingsbeloftes van de VVD ingelost. Zo is er een begin gemaakt met de afschaffing van de erfpacht voor woningeigenaren en gaat het langgewenste lokaal economisch fonds (LEF) van start. Met het fonds wil de gemeente de komende vier jaar via publieke-private samenwerking meer dan banen en 500 stage- en leerwerkplekken creëren. Het past bij de doelstelling van de VVD om de Utrechtse economie te versterken en zoveel mogelijk Utrechters aan een baan te helpen. De koek groter maken door initiatieven op weg te helpen die een structurele bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in onze stad. Ook in 2015 werkt de VVD-fractie verder aan het realiseren van ons verkiezingsprogramma Ruimte voor Utrecht. Dit voorjaar staan onder andere de actualisatie van het bereikbaarheids- en energie beleid op de agenda. Op het gebied van de financiën ziet de gemeente zich gesteld voor een aanzienlijke opgave, mede door de overkomst van nieuwe taken in het sociaal domein en een andere verdeling van de bijstandsgelden. Wat de VVD betreft ligt de oplossing in eerste instantie bij het kritisch bekijken van de uitgaven van de gemeente zelf. Dit raakt direct aan de discussie over kerntaken: wat zou de gemeente wel of niet moeten doen? Als liberalen zijn we ervan overtuigd dat de samenleving van nature creatief en weerbaar is. Er ligt dan ook een schone taak om initiatieven vanuit de stad mogelijk te maken zonder daar direct de subsidiekraan voor open te draaien. Het is mijn overtuiging dat er nog een wereld te winnen valt door kritisch naar het takenpakket van de gemeente te kijken en het initiatief meer bij de bewoners en ondernemers van onze stad te laten belooft tot slot een bijzonder jaar te worden voor Utrecht. In juli is onze stad gastheer van de start van de Tour de France: het grootste jaarlijkse sportevenement ter wereld. De Grand Départ is een uitgelezen kans om Utrecht op de kaart te zetten. Niet alleen als fietsstad, maar ook als een slimme en ondernemende stad. Door de krachten te bundelen met het lokale bedrijfsleven kan de Tour een blijvende indruk achterlaten op Utrecht en kunnen we hier de komende jaren - economisch en toeristisch - de vruchten van blijven plukken. Door: Dimitri Gilissen 2015 het jaar van verrassingen Het jaar 2015 is begonnen. Het jaar dat volgens een groot aantal - vooral linkse - landelijke en lokale politici de rampspoed zou afkondigen voor alle zorg en jeugdzorg en steun aan uitkeringsgerechtigden. Het jaar dat zou lijken op het jaar waarin de wereld zou vergaan. Want oioioi, wat een slechte plannen lagen er toch voor. Inmiddels is 2015 alweer een dikke maand oud. Voor veel mensen die gebruik maken van zorg, jeugdzorg of een uitkering is er inderdaad wel wat veranderd. Uit de meer dan 600 bezwaarschriften tegen de korting op huishoudelijke hulp blijkt dat veel mensen niet zomaar willen wennen aan het verminderd aantal uren huishoudelijke hulp betaalt door de gemeente. Of dat wel of niet terecht is, zal duidelijk worden uit de uitspraken op de bezwaren. De rampspoed echter die was aangekondigd door links heeft zich in elk geval niet voltrokken. In de tussentijd maak ik me als woordvoerder sociale domein op voor de geplande herijking van het armoedebeleid. In het coalitieakkoord hebben de vier partijen afgesproken om 1 miljoen te besparen op het armoedebeleid. Grote voorwaarde daarbij is dat dat niet ten koste gaat van de arme mensen, wel van het apparaat ofwel de ambtelijke overhead. Doelstelling is naast een besparing ook vooral de vereenvoudiging van de regelingen. Inmiddels heeft wethouder Everhardt (D66) laten weten dat het onmogelijk is om structureel 1 miljoen te besparen op de overhead van het armoedebeleid. De doelstelling blijft wat de VVD betreft echter recht overeind: besparing én vereenvoudiging van de regelingen. Maar wat mij betreft gaat het eigenlijk om een hoger doel: armoede bestrijden op de lange termijn. Dus geen (luxe) doekjes voor het bloeden, maar structurele oplossingen om voor altijd uit de armoede te geraken. 'Werk werk werk' is daarbij het motto. Zorgen dat mensen de verantwoordelijkheid naar zich toe trekken om te gaan werken, om te kunnen werken en om te willen werken. En om dat laatste te bereiken is het nodig dat de gemeenteraad er wat mij betreft alles aan doet om te zorgen dat er geen armoedeval is, voor niemand. Met heldere maatregelen waar ook de Utrechters met middeninkomens van zeggen dat deze acceptabel zijn. Het opzetten van dergelijke ideeën en maatregelen wordt geen makkie in deze overwegend linksdenkende raad. Ik nodig dan ook alle VVD-ers die hierover (of over andere sociale en zorgzaken) inventieve gedachten hebben uit met mij mee te denken. Op welke manier dan ook; mail me je ideeën of bespiegelingen: Ik zou er graag voor zorgen dat 2015 een jaar wordt vol verrassingen: omdat gedurende dit jaar de Utrechtse gemeenteraad op voordracht van de VVD goede en liberale resultaten bereikt die niemand had voorspeld.\ Door: Judith Tielen 7

8 Participatie door het stadsgesprek Te midden van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zoals mondige burgers, en participatieverantwoordelijkheid kan de gemeente niet achterblijven. Ook als gemeente (college, ambtenaren, maar ook de raad) moeten wij iets met deze ontwikkelingen. Als antwoord op deze participatievraag is in Utrecht het Stadsgesprek bedacht. Een Stadsgesprek heeft als doel om met een groep inwoners een gesprek aan te gaan rondom een bepaald vraagstuk of onderwerp waar oplossingen voor nodig zijn. De gesprekken zijn een eerste poging om invulling te geven aan het gevoel uit de samenleving dat bewoners meer willen meepraten en -denken over lokaal beleid, dan slechts het uitbrengen van hun stem elke 4 jaar op een politieke partij. Eén van de laatste Stadsgesprekken ging over het initiatievenfonds (28 januari 2015). Utrechters kunnen aanspraak doen op dit fonds als er initiatieven zijn voor permanente verbetering van de openbare ruimte of vernieuwende initiatieven gericht op zorg en welzijn. Het Stadsgesprek over het initiatievenfonds werd goed bezocht, meer dan 100 Utrechters hadden de moeite genomen naar het stadskantoor te komen. Zij hebben gepraat en gestemd over de criteria voor dit fonds. Wanneer mag je aanspraak doen op welk bedrag uit dit fonds? En op welke manier moet er verantwoording worden afgelegd over de besteding? Een nuttig gesprek, aangezien de meeste aanwezigen zelf vaak op dit fonds aanspraak zullen doen. Het was een gezellige avond met goede gesprekken en een aantal uitkomsten. Maar wat gaat er eigenlijk met deze uitkomsten gebeuren? Participatie, en het vertrouwen hierin, staat of valt met wat de gemeente en de raad hier uiteindelijk mee gaan doen. Het vertrouwen in de lokale overheid en politiek is al laag en we zijn al blij als we meer dan 50% opkomst halen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar dit vertrouwen van de inwoners kan makkelijk een stoot krijgen als er niets met de resultaten uit de Stadsgesprekken wordt gedaan. En daar zijn wij allemaal bij. Ook de oppositie en dan met name de PvdA die dit proces van te voren al wil frustreren. In mei komen de eerste stemrondes en debatten in de raad over de opbrengsten van de gesprekken. Wat wordt door de raad overgenomen, wat niet en waarom niet? De toon en uitkomsten van dit debat zullen participatie, en met name de Stadsgesprekken als instrument, de komende jaren kenmerken. Belangrijk dus voor het vertrouwen in niet alleen in de gemeente, maar ook in de lokale politiek. Stadsgesprekken, maar ook andere participatievormen, zijn een experiment. Gemeentes experimenteren met verschillende vormen om te kijken of dit is wat inwoners willen, maar ook of het werkt en hoe het dan werkt. Kenmerkend aan een experiment is dat je van te voren niet weet of het slaagt of niet. Dat hoort erbij. Zoals u kunt lezen, zet ik mijn beste beentje voor als het gaat om de Stadsgesprekken. We hebben er in verschillende commissies al een aantal debatten over gevoerd. Wat u van mij kunt verwachten in deze debatten: Zorg voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. In onze gemeente vindt een wildgroei aan gesprekken plaats: Stadsgesprekken, buurtgesprekken, wijkgesprekken, gesprekken met de wijkraden, inloopspreekuren met de wijkwethouder etc etc. Laten we hier met een stofkam doorheen gaan. Liever 1 of 2 vormen die goed werken dan een wildgroei van gesprekken, waar overigens toch vaak dezelfde mensen op af komen. Dat geeft ook ambtenaren meer tijd om te doen in plaats van alleen te praten. Het college scherp houden op verwachtingsmanagement. Zij moeten niet verwachten dat uit die gesprekken ideeën komen om de wereld te verbeteren. Maar ook verwachtingsmanagement naar de deelnemers van de Stadsgesprekken: maak duidelijk dat men tijd stopt in deze gesprekken, maar dat uiteindelijk de raad beslist. Zo reduceer je eventuele teleurstellingen. Blijven herhalen dat participatie vrijwillig moet zijn. Niet iedereen heeft tijd of zin om mee te praten en dat is ook helemaal niet erg. De mensen die op de gesprekken afkomen, zullen geen representatie zijn van de Utrechtse inwoners. Zo vinden de Stadsgesprekken energie overdag plaats. Mensen werken, hebben kinderen thuis. Los van of mensen willen komen, niet iedereen kan vanwege andere verplichtingen. Daarnaast, zo blijkt ook uit onderzoek, is de huidige manier van participeren vooral weggelegd voor de blanke, autochtone, hoogopgeleide man van middelbare leeftijd. Is dat erg? Misschien. Kunnen wij dit als politiek oplossen? Nee. Worden de Stadsgesprekken een succes? Wordt het een geslaagd participatieproject? Wie het weet mag het zeggen. We zijn er in ieder geval allemaal bij: college, raad en ambtenarij. Het van te voren ridiculiseren van de Stadsgesprekken helpt er in ieder geval niet bij. Tussen allerlei verschillende participatievormen en gesprekken door, rijst een belangrijke vraag: Wat doen we eigenlijk met de wijkraden? Wat is hun rol in te midden van de Stadsgesprekken en wat is hun democratische legitimiteit? Donderdagavond 19 februari gaan we hierover met hen in gesprek. Bij deze een omroep om de website men/agenda-stadsgesprekken/ in de gaten te houden. Wellicht staat er een Stadsgesprek gepland met een onderwerp dat jou interesseert of waar jij aan kan bijdragen door een liberaal geluid te laten horen. Mocht u ideeën hebben over participatie, de rol van de wijkraden of een andere portefeuille van mij dan kunt u mij hiervoor altijd mailen: Door: Queeny Rajkowski 8

9 Tijd rijp voor.. private investeringen in woningen Als het drukbezochte stadsgesprek van de gemeente over de woningmarkt een ding heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel de grote investeringsbereidheid van beleggers en investeringsfondsen in Utrechtse woningen. Dat is goed nieuws voor de stad. Met het voorzichtige aantrekken van de economie, begint de Utrechtse woningmarkt al weer tekenen van oververhitting te vertonen. Vooral in de populaire buurten worden woningen voor doorstarters op de woningmarkt, zoals jonge gezinnen en tweeverdieners, al weer binnen enkele dagen verkocht. Taferelen die we sinds eind jaren 90 niet meer hebben gezien. De trend van krimp in andere delen van het land ten spijt, is elke investering in woningen in Utrecht van harte welkom om tot een gezonde woningmarkt te komen in Midden-Nederland. De woningnood is niet het grootst in de financieel bereikbare eengezinswoningen. Daarvoor is een ruim aantal bouwplannen en bouwlocaties beschikbaar. De nieuwbouwprojecten zijn kleinschaliger dan 5 jaar geleden, maar de verkoopcijfers zien er goed uit. Woningkopers hebben een goede keuze. Veel groter is het probleem in de huurmarkt. De overdaad aan gesubsidieerde huurwoningen wordt bewoond door mensen met een fatsoenlijk inkomen, waarvoor deze woningen niet zijn bedoeld. Op de wachtlijsten staan mensen met een laag inkomen, samen met de groeiende groep statushouders die in de tegenwoordige snelle procedures als vluchteling zijn erkend en een verblijfsvergunning hebben gekregen. Dit jaar zijn dat er in Utrecht naar schatting zo n 500 die zo snel mogelijk door de woningcorporaties moeten worden gehuisvest. Het grootste probleem van de Utrechtse woningmarkt is de vrije huurmarkt. Dat is in deze stad maar 10% van het aantal woningen. Veel te weinig voor de vele woningzoekenden en voor de huurders die de gesubsidieerde huurwoningen moet overlaten aan mensen met de laagste inkomens. Deze vrije sector huurwoningen is precies waar de grote Nederlandse en Duitse beleggers nu in geïnteresseerd zijn. Met huren tussen de 700 en euro per maand. Een aantrekkelijke investering met lange termijnperspectief voor de beleggers en een welkome aanvulling op het Utrechtse aanbod voor de woningzoekende. De wethouder richtte zich in zijn slotwoord van het stadsgesprek uitsluitend op alle suggesties die zijn gedaan over de betere prestaties die woningcorporaties moeten leveren. Dat zijn belangrijke suggesties, maar de belangrijkste oogst van het stadsgesprek zijn de miljoenen die de wethouder moet binnen hengelen van investeerders en beleggers. De VVD zal niet nalaten hem daarin aan te sporen. Door: Willem Buunk Jaarbeurspleingarage Onder het Jaarbeursplein komt een ondergrondse parkeergarage voor 760 auto s. Het was een wens uit het masterplan stationsgebied om het parkeren zoveel mogelijk ondergronds te faciliteren. Dit maakt het mogelijk om op het maaiveld voor voetgangers veel meer kwaliteit in de openbare ruimte te brengen. De VVD is erg dan ook erg blij dat het is gelukt om - in een toch niet als autominnend bekend staande gemeenteraad - deze belangrijke ontwikkeling door te zetten. De gemeente investeert 48 miljoen in de garage die de bereikbaarheid van het station per auto garandeert voor reizigers, maar vooral ook voor de bezoekers van een aantal huidige en toekomstige kantoorgebouwen en voorzieningen in het stationsgebied. Want hoewel bestemmingen rond het centraal station natuurlijk uitstekend bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en de fiets zullen er ook altijd mensen zijn die aangewezen zijn op de auto als primair vervoermiddel. Helaas is het niet (nog) gelukt om een marktpartij te vinden die de parkeergarage wilde ontwikkelen en exploiteren. Dat komt doordat er veel onzekerheden in het plan zitten die marktpartijen niet kunnen beïnvloeden, maar de gemeente wél. Zo is de komst van een aantal grote kantoorontwikkelingen Jaarbeurspleingebouw, WTC, Zuid- en Noordgebouw) afhankelijk van de gemeente voor de grond en de bestemming. Omdat de verwachting is dat de exploitatie van de garage na een paar jaar aanloopverliezen zeer gunstig is verwacht de VVD dat het dan wél mogelijk is om de garage door een marktpartij te laten exploiteren. De gemeenteraad was het in meerderheid met ons eens en dus is een motie met die strekking aangenomen. En nu snel de schep de grond in en flink graven! Door: Andre van Schie 9

10 Campagne VVD Provinciale Staten en Waterschappen Verkiezingen 18 Maart is het zover: dan zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Ook voor de Eerste Kamer zijn deze verkiezingen van groot belang! In de provincie Utrecht is de VVD nu de grootste partij, en dat willen we graag zo houden. Maar dat gaat niet vanzelf. Hiervoor zullen we keihard campagne moeten voeren. En daarvoor hebben we uw hulp nodig! Hoe? Natuurlijk door poster te plakken, flyers uit te delen, flyers in brievenbussen te stoppen, maar ook gewoon vanuit uw eigen huis: uw kunt helpen met het verspreiden van berichten op Facebook en Twitter. Dit kost u enkele seconden en u helpt mee om een sneeuwbaleffect te creëren. Ook kunt u familie, vrienden en kennissen in uw eigen omgeving wijzen op waar de VVD voor staat, en waarom u lid bent. Misschien kunt u zelfs nog helpen om het VVD ledenaantal te verhogen! Kijkt u in ieder geval eens op de campagnewebsite vvdpsutrecht.nl waarop alle kandidaten en het verkiezingsprogramma staan. Ook vindt u daar de agenda waarop de belangrijkste debatten in de provincie worden genoemd. U bent natuurlijk van harte welkom om uw VVD kandidaat tijdens de debatten te steunen. En bedenkt u ook dat VVD Utrecht natuurlijk trots is op de lijsttrekker Arthur Kocken uit de stad Utrecht, en op het grote aantal andere kandidaten uit de stad Utrecht. Nummer 2 Jacqueline Vaessen uit de stad Utrecht houdt op de vvdpsutrecht.nl ook haar dagboek bij als campagnedebutant. Kortom, help vooral mee om uw partij zo groot mogelijk te maken en het liberale beleid voort te zetten. We houden koers: #koersvast NB voor campagneactiviteiten in de stad Utrecht kunt u contact opnemen met en Uw campagneleider is de stad Utrecht kunt u bereiken via Op de foto: Kandidaten 1 t/m de heer Arthur Kocken (Utrecht) 02. mevrouw Jacqueline Vaessen (Utrecht) 03. mevrouw Anita Vlam (Nieuwegein) 04. de heer Willem Joustra (Wijk bij Duurstede) 05. mevrouw Astrid Ens (Amersfoort) 06. de heer Zohair el Yassini (Utrecht) 07. mevrouw Neeke Eijsbroek (Utrecht) 08. de heer Daniël Tuijnman (Utrecht) 09. de heer Jakob Germs (Renswoude) 10. de heer Ron van Reenen (IJsselstein) 11. de heer Baerte de Brey (Utrechtse Heuvelrug) 12. mevrouw Judith Godschalx - Dekker (Woerden) 13. mevrouw Janine Semeijns de Vries van Doesburgh - Ferwerda (Stichtse Vecht) 14. de heer Henk-Jan Barske (Amersfoort) 15. de heer Geert Wegman (Utrecht) 16. de heer Ivo Beekers (Amersfoort) 17. de heer Roelof te Velde (Utrechtse Heuvelrug) 18. de heer Tom van der Maas (Utrecht) 19. de heer Marc Mascini (Baarn) 20. de heer Gertjan te Hoonte (Utrecht) 21. de heer Uygar Ak (Utrecht) 22. de heer Christiaan van Nispen tot Sevenaer (De Bilt) 23. de heer Daniël van den Engel (Utrecht) 24. mevrouw Pauline Arora (Amersfoort) 25. de heer André Verschoor (Utrecht) 26. mevrouw Ellen Leeuw (Vianen) 27. mevrouw Marjolijn van Dijk (Baarn) 28. mevrouw Hanneke van der Marel (Utrecht) 29. mevrouw Daniëlle van den Broek (Utrecht) 30. de heer Remco van Lunteren (Amersfoort) 10

11 VVD-Kamerleden spreken luisterboekversie Verkiezingsprogramma Koersvast in Op 17 januari, tijdens de internationale dag van de slechtzienden, heeft de VVD in de provincie Utrecht de luisterversie van haar verkiezingsprogramma Koersvast voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 gepresenteerd. In de historische moestuin in Doorn werd door Tweede-Kamerlid René Leegte het luisterboek op CD en op USB-stick overhandigd aan de heer Piet Maasland, voorzitter van de Cliëntenraad van Bartimeus. René Leegte heeft samen met zijn collega s Ton Elias, André Bosman, Han ten Broeke, Ockje Tellegen en Ingrid de Caluwé het verkiezingsprogramma als luisterboek ingesproken. Bij de uitreiking waren diverse kandidaten aanwezig. De provinciale lijsttrekker van de VVD, Arthur Kocken: Ik vind het geweldig dat we vandaag deze versie kunnen overhandigen aan de heer Maasland. Een van mijn drijfveren in mijn werk en de politiek is dat mensen met een beperking niet apart worden gezet omdat ze zielig zouden zijn. Belangrijk is wat mensen wel kunnen. We moeten ze een steuntje geven zodat ze net als ieder ander zelfstandig kunnen leven. Daar draagt de VVD landelijk aan bij met de Participatiewet en de veranderingen in de zorg voor gehandicapten. De VVD wil als liberale partij dan ook zelf toegankelijk zijn. Volgens René Leegte waren de diverse VVD Kamerleden terstond bereid om het VVD Verkiezingsprogramma van de Provincie Utrecht in te spreken. Dit is nu precies waar de VVD voor staat, mensen zoveel mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving, indien hun eigen kracht een klein steuntje nodig heeft, geven we dat. Piet Maasland: De VVD heeft als eerste partij van Nederland haar verkiezingsprogramma toegankelijk gemaakt voor slechtzienden. Ik ben vereerd dit luisterboek namens de cliënten van Bartiméus te mogen ontvangen. De luisterversie is de derde manier voor kiezers om kennis te nemen van het VVD-programma. Het verkiezingsprogramma is op 15 december in printbare pdf-versie gepresenteerd. Op 3 januari verscheen de digitale versie op deze website. De luisterboekversie is te beluisteren op de campagnewebsite van de VVD Provincie Utrecht (vvdpsutrecht.nl) en op Youtube. 11

12 Waterschap VVD Bestuur Waterschappen Vallei en Eem en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Onder de verantwoordelijkheid van de Kamercentrale Utrecht vallen de VVD fracties van twee waterschappen, te weten het Waterschap Vallei en Eem en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Wat is een Waterschap? Dankzij het water is Nederland wat het nu is: een internationaal georiënteerd land met belangrijke zeehavens en een strategische ligging aan de delta van grote Europese rivieren. Er is echter ook een keerzijde: Nederland ligt voor een belangrijk deel onder de zeespiegel. Zonder rivierdijken en zeeweringen zou ons land voor de helft onder water komen te staan. Amersfoort zou aan zee komen te liggen! Om dit voor eens en altijd te voorkomen zijn in Nederland al lang geleden zogenaamde waterschappen opgericht. Deze organisaties hebben als belangrijk kenmerk dat ze de zelf belastingen mogen heffen. Anders bestaat het gevaar dat het budget voor water wordt besteed aan andere zaken. Daarom is een doelheffing ingesteld voor drie kerntaken, t.w. 1. veilige dijken 2. het juiste grondwaterpeil op de juiste plek 3. schoon oppervlaktewater Waterschappen houden zich niet bezig met drinkwater. Daar zijn aparte bedrijven voor. Waar waterschappen wel mee te maken hebben is: riolering van gemeenten omdat dit de toeleverancier is van vuil water dat de waterschappen weer schoon moeten zien te maken natuurbeleid zoals het aanleggen van milieuvriendelijke oevers en ecologische verbindingszônes en het tegengaan van algen en vissterfte in droge zomers. Samenstelling van een Waterschap Een belangrijk uitgangspunt voor waterschappen is de bekende trits: Belang-betaling-zeggenschap Dat houdt in dat de waterschappen vanouds bestuurd worden door degenen die er belang bij hebben en er ook aan meebetalen. Op dit moment zijn dat 4 groepen, t.w. : Agrariërs Bedrijven Burgers (ingezetenen) Natuurorganisaties Sinds het ontstaan van de waterschappen in de Middeleeuwen is er een voortdurende opschaling geweest. Van de ca waterschappen van toen zijn er nu nog maar 25 waterschappen over. De bestuurlijke grenzen van Waterschappen volgen veelal de stroomgebieden van de rivieren die hier in liggen en vallen geenszins samen met die van provincies. Er zijn in 2015 weer verkiezingen voor de leden van de Waterschappen. Deze verkiezingen zullen gelijktijdig met de Verkiezingen voor de Provinciale Staten worden gehouden in maart

13 Reinout Woittiez (Utrechtse Heuvelrug) Al sinds 1975 ben ik lid van de VVD en nog altijd actief: als trainer liberalisme en integriteit, hoofdredacteur van Liberaal Reveil en voorzitter van de VVD-fractie HDSR. Ik ben 59 jaar, woon in Doorn en ben doctor in de Wis- en Natuurkund. Sinds kort ben ik Algemeen Directeur van het Nederlands Forensisch Instituut. Mijn eerste plaats op de lijst voor Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden zal ik gebruiken om voor onze inwoners koersvast verder te werken, net als de afgelopen jaren, aan een waterschap dat veiligheid voorop stelt en dus prioriteit geeft aan veilige dijken en droge voeten. En te werken aan een Waterschap dat zuinig is in de uitvoering, dat geen verdere lastenverhoging doorvoert, dat onnodige regels afschaft en burgers en bedrijven zoveel mogelijk hun eigen verantwoordelijkheid laat nemen. Bas Groenendijk (Stichtse Vecht) Mijn woonplaats is Maarssen (Zwanenkamp), ik ben 41 jaar en heb een HBO-docentenopleiding Aardrijkskunde gevolgd. Ik werk als omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat op de verbreding A1-A6. Waarom het Waterschap? Mijn doel is om sober maar doelmatig te beheren, zodat de waterschapsbelastingen omlaag kunnen of gelijk blijven. Dat kan, door je te concentreren op de wettelijke taken: zorg voor het watersysteem en het zuiveren van afvalwater. Alle andere activiteiten kosten veel belastinggeld en daar betalen u en ik al teveel van. Ik heb zelf gewerkt bij een waterschap en daar heb ik veel verspilling gezien. Dat wil ik tegengaan. De overheid kan efficiënter en goedkoper, als meer ambtenaren belastinggeld beschouwen als ware het hun eigen huishoudgeld! Katrien Varenhorst (Bunnik) Ik ben Katrien Varenhorst, 46 jaar, geboren in Woudenberg. Getrouwd en moeder van twee pubers. Ondernemer in een familiebedrijf. Achtergrond (post-hbo) in kunst- en cultuurmanagement. Sinds enige tijd ben ik actief in de lokale politiek en in een aantal besturen. Ik ben liberaal in hart en nieren en wil binnen het Waterschap de liberale waarden bewaken. Dat betekent veiligheid voorop en geen onnodige kosten maken. Het waterschap moet zich bezighouden met datgene waar het voor bedoeld is: veiligheid door stevige dijken, voldoende en schoon water, en zuivering van het afvalwater van onze inwoners en bedrijven! Joël Scherrenberg (De Bilt) Ik ben Joël Scherrenberg, een actieve ondernemer van 40 jaar. Ik woon al ruim 10 jaar samen met mijn vrouw en drie kinderen in De Bilt. Na mijn master Bedrijfskunde heb ik mij gespecialiseerd in bedrijfsvoering- en vastgoedvraagstukken in het publieke domein. Deze kennis zet ik graag in voor het waterschap om de drie kerntaken zo goed en zo voordelig mogelijk te laten uitvoeren. Binnen de VVD ben ik al vele jaren bestuurlijk actief, zowel landelijk als lokaal. Ik wil ook u graag vertegenwoordigen. Stem daarom op de VVD bij de komende waterschapsverkiezingen! Kees Duyvelaar (IJsselstein) Mijn naam is Kees Duijvelaar. Ik heb o.a. een juridische en economische achtergrond, met ruime kennis en ervaring in het lokale bestuur. Want ik heb 34 jaar gewerkt voor de VNG en zat tot voor kort in de gemeenteraad van IJsselstein. Het stroomgebied van Lek en Hollandse IJssel met uitgestrekte polders en talloze waterloopjes heeft groot belang bij droge voeten, schoon oppervlaktewater en waterzuivering. Bovendien moet de zuidwesthoek van de Stichtse Rijnlanden goed in dit Waterschap vertegenwoordigd zijn. Mijn speerpunten: meer kosteneffectief werken, gericht op de kerntaken. Zet daar informatietechnologie en informatievoorzieningen voor in en werk beter samen. Ruud Mees (Kamerik) Als ervaren politicus uit het Groene Hart wil ik opkomen voor uw belangen als inwoner. Het alsmaar zakkende veengebied verdient meer belangstelling, de streek rond de Oude Hollandse Waterlinie en de uitbreiding van Utrecht in westelijke richting in datzelfde veen heeft daarbij mijn aandacht. Zelf woon ik in het uiterste noordoostelijke puntje van Woerden en wil ik het liberale geluid in het waterschap laten horen. Als HTS-er heb ik vele jaren managementfuncties vervuld en vanuit mijn eigen bedrijf help ik andere bedrijven starten en groeien. Ik wil aan de slag als deskundig en gedreven lid van het waterschap; zelfs in mijn hobby is het waterschap terug te vinden: enthousiast zet ik mij in voor het behoud van het stoomgemaal Teylingens. Evert van Linge (Nieuwegein) Op dit moment ben ik 65 jaar oud, getrouwd en vader van twee kinderen. Ik ben jaren actief geweest als raadslid en wethouder in Nieuwegein. Hier was ik verantwoordelijk voor diverse ruimtelijke projecten die vaak een waterdimensie hadden, zoals het project Lekboulevard. Ook was ik betrokken bij het project Ruimte voor de Rivier en als commissaris van het toenmalige waterleidingbedrijf Hydron (nu Vitens) bij de waterketen. Daarna heb ik als zelfstandig adviseur gewerkt voor decentrale overheden en bedrijven. Ik wil graag mijn liberale gedachtegoed en brede ervaring inzetten voor ons Waterschap. 13

14 Het e-book heeft de toekomst, maar hoe? Mensen die nooit een gummetje van hun werk mee zouden nemen, downloaden zonder bezwaar auteursrechtelijk beschermde films of muziek. Dat was ongeveer het probleem van muziek- en filmindustrie tien jaar geleden. Internet en peer-2-peer-software, met Napster als beruchtste voorbeeld, maakten het uitwisselen van bestanden zo makkelijk dat juridische en morele bezwaren verdampten. Het klinkt gek, maar als het niet voelt als stelen, mag het kennelijk gewoon. Technologie verandert de moraal. De kracht van internet is zo groot dat uiteindelijk de muziekindustrie eieren voor z n geld heeft gekozen. Als piraterij nauwelijks te bestrijden valt, dan moet het businessmodel maar aangepast worden. Nu betalen mensen een vast laag bedrag per maand voor onbeperkte toegang tot heel veel (nog net niet alle) muziek via Spotify. Dankzij steeds snellere internetverbindingen is het downloaden van films in hoge kwaliteit ook al lang geen probleem meer. Hollywood worstelt nog met de digitale toekomst, maar Netflix geeft aan dat voor series en net-niet-nieuwe-films het abonnementsmodel ook de toekomst heeft. De opkomst van de e-reader en het digitale boek roepen nu de vraag op hoe het online boekenwinkels zal vergaan. Net als bij films en muziek is het niet moeilijk om van internet gratis doch illegaal tienduizenden e-books te halen. Toch lijkt dat niet zo n vlucht te nemen als bij muziek en films. Uitgevers zijn wel alert. De Nederlands Uitgeversverbond probeert bijvoorbeeld de website Tom Kabinet te verbieden. Daar kunnen particulieren e-books kopen en verkopen. De site wil een alternatief bieden voor illegaal downloaden. De branche-organisatie verdenkt de site er echter van juist veel beschermde boeken te verkopen. Een groot verschil met boeken en films lijkt vooral dat lezers niet meteen behoefte hebben aan duizenden boeken tegelijk. Zelfs fanatieke lezers doen dagen of weken over één boek. Wat heb je dan aan een abonnement waardoor toegang krijgt tot tienduizenden boeken? Waarvan je dus weet dat je de meeste nooit zult lezen? Betalen per individueel e-book lijkt dus zo gek nog niet. Zeker voor populaire titels kunnen uitgevers daar nog wel een tijdje mee weg komen. Het is wel een interessante vraag hoe de prijzen van papieren en digitale boeken zich tot elkaar gaan verhouden (zo lang papieren boeken nog bestaan, tenminste). Qua productiekosten zouden e-books een stuk goedkoper moeten zijn, maar uitgevers willen de prijs niet te laag maken. Het zou lezers aan het denken zetten over de echte prijs van een boek. Tijdschrift The Economist voorspelt geen grootse toekomst voor all you can read -diensten, behalve in nichemarkten zoals bijvoorbeeld kinderboeken ( Spotify for books, 24 jan). Want kleine kinderen willen misschien wel elke avond uit hetzelfde boek voorgelezen worden, hun ouders zijn maar wat blij met enige afwisseling. Door: Rinze Benedictus Willibrord van Beek - Commisaris van de Koning Op 5 januari jl. is Willibrord van Beek onder grote publieke belangstelling beëdigd als Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht. Onze partijgenoot was onder andere gedeputeerde in Noord-Brabant, Tweede-Kamerlid (en nog even fractievoorzitter) en burgemeester. Van Beek trad op als waarnemend Commissaris sinds september Hij was als waarnemer benoemd omdat minister Plasterk een procedure in gang had gezet om de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht samen te voegen. Toen duidelijk werk dat hiervoor geen draagvlak bestond in het parlement, is de vacature van Commissaris open gesteld. De Staten hebben Van Beek voorgedragen voor benoeming in deze vacature. De VVD is verheugd met de benoeming. 14

15 Club van 100 kijkt terug op een geslaagd Businessdiner 2014 De Club van 100 Utrecht is een aan de VVD gelieerd netwerk van liberale ondernemers en politici. Zij organiseren aansprekende activiteiten van uiteenlopende aard en bieden donateurs de gelegenheid elkaar te ontmoeten en een financiële bijdrage te leveren aan de campagnekas van lokale VVD afdelingen. De Club van 100 Utrecht wil verbinding tot stand brengen tussen ondernemers, managers, politici en bestuurders door het liberale denken centraal te stellen en zo geïnspireerd bij te dragen aan maatschappelijke ontwikkeling. Leden Op dit moment telt de club 75 donateurs en meer dan 350 belangstellenden. De Club van 100 Utrecht is een actief netwerk van enthousiaste liberalen; Club van 100-donateurs zijn niet per definitie VVD-lid. Het donateurbestand kent een enorme diversiteit: van zakelijke dienstverlening en industrie tot vastgoed, ICT, juridisch en HRM. Het is een mix van ondernemers en managers, politici en bestuurders, vrouwen en mannen, jong en oud. Kortom: een breed samengestelde groep waarbinnen voor iedereen mogelijkheden zijn. Activiteiten Tenminste ieder kwartaal vindt een activiteit plaats. Formele bijeenkomsten worden afgewisseld met informele bijeenkomsten; altijd zijn het inspirerende activiteiten van hoog niveau met toonaangevende gasten. Voorbeelden van recente activiteiten zijn een Businessborrel met Robin Linschoten in het FC Utrecht stadion en Prominentenlunches met ministers Jeanine Hennis-Plasschaert in Kasteel Amerongen en Henk Kamp in Rhenen. Businessdiner Jaarlijks hoogtepunt op de activiteitenkalender is het Businessdiner in Koetshuis De Zadelhoff in Breukelen. In 2012 waren Edith Schippers en Frans van Seumeren daar te gast; vorig jaar waren dat John Fentener van Vlissingen en Halbe Zijlstra. Afgelopen december vond het Businessdiner wederom plaats, dit maal rondom het thema Onbegrensd ondernemen. Ca. 100 persoonlijk uitgenodigde gasten gingen hierover met elkaar het gesprek aan. Hoofdgast waren VVD-delegatieleider in Europa Hans van Baalen en topondernemer Jan Aalberts. Tijdens de forumdiscussie werden de verschillen én overeenkomsten tussen politici en ondernemers blootgelegd: de vrije markt als afgeleide van vrede en veiligheid, hoe functioneert deze eigenlijk? Voor welke uitdagingen zien ondernemers zich op dit moment geplaatst? Wat zijn lessons learned en best practices? Liggen er nog kansen in Europa of moeten we echt naar Azië? Tijdens de Petje op, petje af vragenronde werd er volop gelachen en tijdens de gezellige naborrel keken de aanwezigen terug op een inspirerende avond. Donateur worden Wilt u ook eens een activiteit van de Club van 100 bezoeken of wilt u donateur worden? Op hun website vindt u meer informatie: De Club van 100 is ook te bereiken via Facebook, Twitter, LinkedIn of de volgende contactgegevens: / telefoon Door: Tom Meyer 15

16 Agenda: maandag 16 februari 20:00 uur Politiek Café VVD Utrecht: In gesprek met leden over Radicalisering. Locatie: Stadhuis (Korte Minrebroederstraat 2). Na afloop is er een borrel in café Nieuwe Dikke Dries (Oudkerkhof 36 woensdag 25 februari 20:00 uur (aanvang 19:30 uur): Aftrap VVD Campagne Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen (Nationaal Militair Museum, Soesterberg): zie maandag 9 maart 20:00 uur: Politiek Café (Café Nieuwe Dikke Dries) woensdag 18 maart: Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen Gezocht: Beleidscommissieleden Heb jij kennis van zaken en een uitgesproken mening? Meld je dan direct aan en kom onze Beleidscommissies versterken. De Beleidscommissies Stad & Ruimte en Mens & Samenleving ondersteunen de Utrechtse VVD gemeenteraadsfractie bij het verwezenlijken van haar doelen. Op zowel structurele als incidentele basis en zowel gevraagd (inspelend op de politieke actualiteit) als ongevraagd (lange termijn gericht) denken zij met raadsleden mee en geven zij advies. Commissieleden dragen zo vanuit hun kennis op specifieke terreinen, bijvoorbeeld vanuit hun opleiding of beroep, bij aan een herkenbaar en duidelijk Utrechts VVD geluid. Expertisegebieden Zie voor een overzicht van de beleidsterreinen per commissie Algemeen profiel Voor de leden van de Beleidscommissies is het volgende profiel opgesteld: Heeft interesse voor politiek en Utrecht en beschikt over politiek gevoel; Heeft een visie op Utrecht en liberale lokale politiek; Heeft kennis van de problematiek in de stad; Is een prettige persoonlijkheid, die collegialiteit en teamwork belangrijk vindt; Beschikt in elk geval over voldoende en flexibel in te delen vrije tijd om invulling te geven aan het commissiewerk; Beschikt bij voorkeur over een netwerk van mensen die dagelijks te maken hebben met Utrechtse problematiek. Aanmelden Aanmelden als Beleidscommissielid kan door een mail te sturen met een korte motivatie en als bijlage je CV naar Op korte termijn zullen er informele kennismakingsgesprekken gepland worden, waar we jouw ambities en verwachtingen in brede zin zullen bespreken. Bij twijfel altijd reageren dus! Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Vice-voorzitter Tom Meyer: Wil jij direct, actief en inhoudelijk bij de Utrechtse politiek betrokken zijn en onze gekozen volksvertegenwoordigers ondersteunen? Reageer dan vandaag nog! 16

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop:

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop: Ruben Mink: Rotterdam staat er na 4 jaar beter voor! De fundamentele vraag die wat betreft het CDA centraal staat is of Rotterdam er BETER voorstaat dan vier jaar geleden. En of het stadsbestuur daaraan

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie.

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 5575 12 oktober 2016 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27 september 2016, nr. 819AA339 tot instelling van de AVP-gebiedscommissie

Nadere informatie

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Uitgevoerd door Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein Utrecht Initiatieven

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders,

Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders, Nu vooruit! Speech lijsttrekker Berend de Vries 11 januari 2014 Beste leden van D66, Beste sympathisanten en geïnteresseerden, Beste raadsleden en collega-bestuurders, Ik wens u allen een mooi en succesvol

Nadere informatie

Stem ook! Woensdag 18 maart kiezen we twee keer

Stem ook! Woensdag 18 maart kiezen we twee keer Provinciale Statenverkiezingen Woensdag 18 maart kiezen we twee keer Stem ook! Op woensdag 18 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen.

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT Verbinden, verjongen, verbreden 1. INLEIDING Bij ons aantreden als nieuw bestuur vorig jaar hebben drie speerpunten gekozenen: verbinden, verjongen, en verbreden. We hebben

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Nieuwsbrief VVD IJsselstein

Nieuwsbrief VVD IJsselstein Nieuwsbrief VVD IJsselstein 05-02-2015 Nummer 1 BESTUUR AAN HET WOORD In de laatste Algemene Ledenvergadering is aan drie mensen gevraagd om een plan te maken hoe we verder gaan met de VVD in IJsselstein.

Nadere informatie

Kandidatenboek lijsttrekkersverkiezing GR 2018

Kandidatenboek lijsttrekkersverkiezing GR 2018 Lijsttrekkersverkiezing Gemeenteraadsverkiezingen 2018 1 Woord van de voorzitter Aan de leden van D66 Alphen aan den Rijn 10 mei 17 Democraten! Terwijl in Den Haag hard word gewerkt aan de formatie van

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 44

Provinciaal blad 2012, 44 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 44 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 augustus 2012, nr. 80B5BE58, tot instelling van de AVP-gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug (Instellingsbesluit

Nadere informatie

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan?

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Inleiding Voorzitter Voorjaarsnota 2017 De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Het scenario ziet er voor de gemeente Stadskanaal een stuk minder rooskleurig uit. De transitie jaren

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Wanneer wordt je van ouder - activist?

Wanneer wordt je van ouder - activist? ALGEMENE BESCHOUWINGEN Kadernota 2014 29 Mei 2013 inbreng CDA fractie Voorzitter, Wanneer wordt je van ouder - activist? Daarover las ik het boek Zorg en Zeggenschap van Jet Isarin over de zwaar gehandicapte

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. Secretaris Diverse besluiten m.b.t. de portefeuilleverdeling Op 3 februari 2016 is besloten tot het vaststellen van de portefeuilleverdeling. 1. De portefeuilleverdeling als bedoeld in beslispunt 1

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen Ambtenaren Utrecht heeft relatief gezien vier keer zoveel ambtenaren als Amersfoort. Er zijn inmiddels bijna 5000 ambtenaren (vier jaar geleden 2800) en 700 fulltime interimmers, waaronder dure. Veel partijen

Nadere informatie

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl bij de hand 204.nl Bevolking per --204 Met 328.000 inwoners, is de vierde stad van Nederland. is een studentenstad met een relatief jonge bevolkingsopbouw en de hoogst opgeleide beroepsbevolking van de

Nadere informatie

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen.

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen. Toespraak van Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten bij de eedaflegging en installatie van mevrouw Ellen Nauta-van Moorsel als burgemeester van Hof van Twente op woensdag 15 mei 2013 Burgemeester

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, beëdiging burgemeester Peter den Oudsten, Stadhuis Groningen, 6 januari 2015

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, beëdiging burgemeester Peter den Oudsten, Stadhuis Groningen, 6 januari 2015 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, beëdiging burgemeester Peter den Oudsten, Stadhuis Groningen, 6 januari 2015 Burgemeester Den Oudsten, beste Peter, beste mevrouw van Hulsen, geachte

Nadere informatie

De Bilt - Maartensdijk

De Bilt - Maartensdijk De Bilt - Maartensdijk Nieuwsbrief november 2016 In deze nieuwsbrief: - Algemene Ledenvergadering woensdag 7 december 2016 - Update Ledenadministratie - Special: CDA-bijdrage bij behandeling Begroting

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter Landelijk politiek Stedelijk politiek Media info@onsutrecht.nl www.onsutrecht.net Lijsttrekker-Voorzitter Ufuk Dogerle Sinds 1984 werkzaam in de pipeline industrie in Engeland, Canada, Irak, Dubai, Amerika

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor 2015-2018 op de Programmabegroting Raadsvoorstel 2014-63 Een beter Venlo voor hetzelfde geld Voor u ligt de tegenbegroting van de SP- Venlo voor

Nadere informatie

2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal

2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal 2014: Een bijzonder jaar voor de SP Roosendaal Wat een bijzonder jaar is 2014 voor de SP Roosendaal geworden!! Op 10 maart 2014 hebben we een historische verkiezingszege geboekt. In één klap gingen we

Nadere informatie

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET Saskia Engbers strateeg Ruimte gemeente Zwolle 25 februari 2016 24-2-2016 wij presenteren u... 2 Opzet presentatie 1. Hoofdlijnen Omgevingswet 2. Hoe past OGW in transformatie

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 06.1061 d.d. 12 september 2006 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid A-J. Sleijster (VVD) n.a.v. het interview met Wethouder Jonas in het Leidsch

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Versnellingsopgave en woningmarkt. Ronde tafel 8 december 2016

Versnellingsopgave en woningmarkt. Ronde tafel 8 december 2016 Versnellingsopgave en woningmarkt Ronde tafel 8 december 2016 2 Komt niet vaak voor: 3 berichten op 1 AD/UN pagina over Zeist. Het gaat me in het kader van de Ronde tafel over de Versnellingopgave om

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel

Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel Kandidaatstellingsformulier lijsttrekker Ondergetekende stelt zich kandidaat als lijsttrekker voor

Nadere informatie

Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 toe! Ik vind het geweldig om jullie als provinciecollega s te ontmoeten.

Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 toe! Ik vind het geweldig om jullie als provinciecollega s te ontmoeten. Toespraak CdK Ank Bijleveld voor de interne nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie Overijssel op maandag 3 januari 2011. Beste collega s, Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond

Nadere informatie

2. Hoeveel jaar in totaal bent u wethouder in uw huidige gemeente?

2. Hoeveel jaar in totaal bent u wethouder in uw huidige gemeente? Geachte mevrouw, heer, Mijn naam is Sebastiaan van Niele. Ik ben student aan de Universiteit van Amsterdam in de laatste fase van mijn studie. Op het moment doe ik onderzoek naar de gevolgen van decentralisatie

Nadere informatie

samenwerking Gooise Meren - Weesp?

samenwerking Gooise Meren - Weesp? Wat vinden inwoners van de samenwerking Gooise Meren - Weesp? Verslag inwonersbijeenkomst 13 september Bussum, 15 september 2017 Inhoudsopgave Inhoud 1 Inleiding 3 2 Inwoners van Gooise Meren over de samenwerking

Nadere informatie

Datum: 2 maart 2012 Nummer: 8058 Provincie Utrecht blij met kabinetsbesluit over toekomst Randstad De provincie Utrecht is blij dat het kabinet, op basis van de inhoud, zijn standpunt heeft bepaald voor

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling!

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! In de Nederlandse Delta wonen negen miljoen mensen. Hier wordt zeventig procent van ons inkomen

Nadere informatie

Derde Kamer Handboek Politiek 1

Derde Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Bezoek cultuurinstellingen

Bezoek cultuurinstellingen Staat van 2014 Bezoek cultuurinstellingen Hoeveel cultuurinstellingen bezoekt een inwoner gemiddeld per jaar? Een inwoner bezoekt gemiddeld 2,23 cultuurinstellingen per jaar De bezoek cultuurinstellingen

Nadere informatie

De ambities van D66 vragen om meer geld! Niet morgen maar nu!

De ambities van D66 vragen om meer geld! Niet morgen maar nu! De ambities van D66 vragen om meer geld! Niet morgen maar nu! Met de groei naar ruim 25.000 leden in de afgelopen jaren is een basis gelegd voor een bloeiende en financieel gezonde vereniging. Met 12 Tweede

Nadere informatie

Inhoud toespraak burgemeester 20 minuten

Inhoud toespraak burgemeester 20 minuten Inhoud toespraak burgemeester 20 minuten Dames en heren, Mede namens het bestuur van de gemeente Goeree- Overflakkee heet ik alle inwoners, ondernemers, bezoekers,relaties, raadsleden, collegeleden en

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

Wat doet de yup met Lombok? - Komst van de yup zet eensgezindheid in volkswijk onder druk.

Wat doet de yup met Lombok? - Komst van de yup zet eensgezindheid in volkswijk onder druk. Bijdrage Has Bakker 13 april 2017 Geachte voorzitter, leden van de raad, het college, Utrechters, Wat doet de yup met Lombok? - Komst van de yup zet eensgezindheid in volkswijk onder druk. Een ronkende

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Dit werkplan 2016 gaat over het tweede jaar van de bestuurscyclus van de gemeenteraad s-hertogenbosch

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Bijgaand zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op deze vragen.

Bijgaand zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op deze vragen. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010

Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010 Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010 Dames en heren, geëerde gasten, [Inleiding] Zuinig over de drempel! Zo heette de eerste oudejaarsconference van

Nadere informatie

VERSLAG LEDEN- VERGADERING

VERSLAG LEDEN- VERGADERING VERSLAG LEDEN- VERGADERING VRIJDAG 6 NOVEMBER 2015 VERSLAG LEDENVERGADERING Vrijdag 6 november 2015 1. Opening en mededelingen De voorzitter, Arno Brok, heet de leden van harte welkom op het najaarscongres

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Kom op bezoek bij Kinder- & Jeugdburgemeester YoZyAsz en zijn gevolg en word even raadslid van Den Haag. Maak, met jouw partij, jullie eigen plan voor

Nadere informatie

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat.

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat. Toespraak bij het Nieuwjaarsontbijt van de Building Society, door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op 10 januari 2012 te Delden. Dames en heren, Allereerst wil ik u een gezegend,

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 We willen zo vroeg mogelijk beginnen met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de ALV willen we als bestuur met de leden van gedachte willen wisselen

Nadere informatie

Zelfstandig Kapelle, gemeenschappelijke regelingen of gemeentelijke herindeling?

Zelfstandig Kapelle, gemeenschappelijke regelingen of gemeentelijke herindeling? Zelfstandig Kapelle, gemeenschappelijke regelingen of gemeentelijke herindeling? Wat valt er eigenlijk te kiezen? Dwars door de landelijke discussies over het nieuwe takenpakket waar gemeenten de komende

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Mei Jaarstukken 2014 Stichting Doe Meer met Utrecht

Mei Jaarstukken 2014 Stichting Doe Meer met Utrecht Mei 2015 Jaarstukken 2014 Stichting Doe Meer met Utrecht Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 INTRODUCTIE 3 STATUTAIRE NAAM 3 STATUTAIRE ZETEL 3 RECHTSVORM 3 SAMENSTELLING BESTUUR 3 JAARSTUKKEN 2014 4 VERSLAG

Nadere informatie

Want doen we nu echt zoveel samen?

Want doen we nu echt zoveel samen? Dames en heren, Welkom in het DOEK en welkom in 2014. Dit welkom spreek ik uit namens de organisatoren van deze Ommer Nieuwjaarsreceptie; de Ondernemersvereniging Ommen, de Handelsvereniging Ommen, Koninklijke

Nadere informatie

Checklist: de vijf waarden en de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Checklist: de vijf waarden en de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Checklist: de vijf waarden en de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Op 19 maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De politieke partijen zijn daarmee al druk in de weer ondermeer door het opstellen

Nadere informatie

Wie is wie in Rijn-West? Regionaal bestuurlijk Overleg 1 januari 2017

Wie is wie in Rijn-West? Regionaal bestuurlijk Overleg 1 januari 2017 1 januari 2017 Leden RBO Foto Functie Organisatie Bio Josan Meijers Gedeputeerde Provincie Gelderland Josan Meijers is sinds 7 november 2012 namens de PvdA gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Zij

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG PERSBERICHT COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG Vandaag zijn de kandidaat-wethouders en de hoofdlijnen uit het concept coalitieakkoord gepresenteerd. De wethouders staan in de startblokken om Waterland

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen Beleidsplan Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents Voorwoord 1. Verenigingsdoelen 1.1 Fractieondersteuning 1.2 Benadering achterban 1.3 Detecteren en aanpakken

Nadere informatie

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL Banen en vestigingen per gemeente 2009-2010 [2010] ALLE BANEN 2010 0305 ABCOUDE 280 92 217 619 18 97 55 34 15 364 69 55 135 258 76 46 2.430 0307 AMERSFOORT 223 5.055 3.588 14.405 3.442 2.448 4.468 4.156

Nadere informatie

Waarom zou je ergens aan gaan morrelen als het goed loopt?

Waarom zou je ergens aan gaan morrelen als het goed loopt? Openingswoord CdK drs. Ank Bijleveld-Schouten bij de bijeenkomst over Profiel Provincies op 20 maart in New Babylon, Den Haag. Beste collega s van de 12 provincies, Waarom zou je ergens aan gaan morrelen

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

Werkplan bestuur 2012

Werkplan bestuur 2012 Afdeling Zeist. Werkplan bestuur 2012 Inleiding Dit werkplan is de onderbouwing voor de werkzaamheden en activiteiten van het bestuur in 2012. Afgelopen jaar zijn de provinciale verkiezingen geweest. De

Nadere informatie

Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser. Raadsledennieuwsbrief 29 JUNI 2017

Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser. Raadsledennieuwsbrief 29 JUNI 2017 Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser. Raadsledennieuwsbrief 29 JUNI 2017 De rol van raadsleden bij Samen Organiseren Samen Organiseren is een nieuwe werkwijze, door

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN

JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN INLEIDING Foto: Timo Tijhof, Creative Commons OP PEIL BRENGEN Voor iedereen is het belangrijk dat er genoeg schoon water

Nadere informatie