Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015"

Transcriptie

1 Liberaal Utrecht Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 De redactie is verheugd u de 400ste editie van Liberaal Utrecht te kunnen presenteren! Toen ik in 1973 lid werd van de VVD afdeling Utrecht ontvingen de leden op stencilpapier de uitnodigingen voor de ledenvergaderingen. Al die stencils werden door de redactie zelf uitgedraaid. Alles natuurlijk met zwarte inkt. Jaren later in 1985 werden al boekjes gemaakt, maar ook alléén met zwarte inkt en zonder foto's. Dat is nu niet meer in te denken. Vanaf 1987 werd Liberaal Utrecht in kleurendruk uitgebracht! Wat een wereld van verschil... Maar de ontwikkelingen stonden niet stil...vanaf september 2012 werd de digitale LU gepresenteerd! Hiermee zijn de mogelijkheden onbegrensd. Lettertypes groot, dik, cursief en het plaatsen van foto's alles is heden te dagen mogelijk! Wat een vooruitgang ten opzichte van de jaren 70!! Ik vraag me nu wel eens af hoe het over 20 jaar zal zijn. Hopelijk mag ik dat nog mee maken. Last but not least bedank ik alle personen, die dank zij het leveren van hun artikelen het ons mogelijk hebben gemaakt Liberaal Utrecht voor de leden uit te brengen. Natuurlijk ook mijn mede redactieleden en Fred Jansen onze webmaster. Irene Crul Hoofdredacteur. De vierhonderdste LU Vierhonderd edities van de LU hebben inmiddels het levenslicht mogen zien. Hier past een woord van dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan de LU gedurende de 56 jaar dat ons blad al verschijnt. Deze vierhonderdste LU is tegelijkertijd de laatste LU voorafgaand aan de komende verkiezingen op 18 maart voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Met het gegeven dat de Provinciale Staten daarna ook nog de nieuwe Eerste Kamer kiezen, moge het helder zijn dat een stem op de VVD op 18 maart heel veel waard is. Een sterke VVD in de provincie Utrecht is ook voor onze stad en voor onze economische ontwikkeling van groot belang. Het belang voor het hele land van een sterke VVD in de Eerste Kamer spreekt voor zich. Ik wens daarom onze provinciale lijsttrekker en stadgenoot Arthur Kocken veel succes bij de komende verkiezingen op 18 maart! Kees Geldof wethouder 1 Inleveren kopij voor jaargang 57 nummer 401 vóór 1 APRIL 2015 naar Foto s fractieleden door Fotograaf: Sebastiaan ter Burg Giften Giften aan de afdeling Utrecht kunt u overmaken op bankrekening nummer t.n.v. VVD afdeling Utrecht te Utrecht.

2 Bestuurlijke informatie Afdeling Utrecht Bestuur Jorrit Linders voorzitter Tom Meyer vice-voorzitter Willemijn Hack secretaris Judith Versteege penningmeester Tom van der Maas bestuurslid, politiek en zakelijk netwerk Edwin Löring bestuurslid, opleiding en training Martijn van Dalen activiteiten en permanente campagne Wethouder Kees Geldof Gemeenteraadsfractie Organisatievernieuwing, Publieksdienstverlening, Openbare ruimte en groen, Grondzaken, Leidsche Rijn, Erfgoed en monumenten. Wijken: Vleuten - De Meern en Binnenstad Dimitri Gilissen Fractievoorzitter Economische Zaken, Financiën, Internationale Zaken, Leidsche Rijn, Ruimtelijke Ordening (west), Stadspromotie en toerisme Wijken: Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern (wijkcontactpersoon vanuit de raad) Judith Tielen Vice-fractievoorzitter Communicatie, Inburgering, Jeugd(zorg), Krachtwijken, Maatschappelijke opvang, Ruimtelijke Ordening (oost), Transitie langdurige zorg, Volksgezondheid, Welzijn, Werk en inkomen Wijken: Noordoost en Overvecht André van Schie Raadslid Bibliotheek, Cultuur, Dierenwelzijn, Duurzaamheid, Grondzaken, Kraken en leegstand, Milieu, Monumenten en erfgoed, Openbare ruimte en groen, Stationsgebied, Utrechts archief Wijken: Binnenstad en Zuid Queeny Rajkowski Raadslid, secretaris/ penningmeester Willem Buunk Raadslid Bestuursinformatie, Burgerzaken, Juridische Zaken, Ombudszaken, Onderwijs, Openbare orde en veiligheid, Organisatie, Personeel, Publieksdienstverlening, Veiligheidshuis, Wijkgericht werken en participatie Wijken: West en Zuidwest Regiozaken, Sport, Utrecht Vernieuwt, Vastgoed, Verkeer & mobiliteit, Wonen Wijken: Noordwest en Oost Leden Provinciale Staten Zohair el Yassini Arthur Kocken Hans Konings Daniel Tuijnman Redactie Liberaal Utrecht Irene Crul hoofdredacteur Bas Steunenberg contactpersoon bestuur Rinze Benedictus redacteur Maarten v.d. Wetering redacteur 2

3 Van de voorzitter Nog lang niet versleten Voor u ligt, of waarschijnlijker: op uw scherm verschijnt, alweer de vierhonderdste (!!!) editie van de Liberaal Utrecht. Een aantal om trots op te zijn. Kwam de LU vroeger nog in stencilvorm naar de leden, inmiddels geldt voor het grootste deel van onze leden dat zij een digitaal boekwerkje ontvangen. De LU heeft dus nogal een ontwikkeling meegemaakt en is nog lang niet versleten. Het is niet meer dan logisch en terecht om hier namens mijn bestuur en ik denk namens de hele afdeling een woord dank en waardering te schrijven voor Irene Crul, die bij zoveel edities van de LU én bij de digitale ontwikkeling betrokken is geweest. Irene, heel veel dank en we hopen dat je nog lang bij de LU betrokken blijft! Op 4 januari ontmoette ik velen van u op onze Nieuwjaarsborrel, waar ik de aanwezigen al het beste voor het nieuwe jaar heb mogen wensen. Bij deze doe ik dat nogmaals naar u allen: ik wens u een gelukkig, liberaal en succesvol Dat geldt zeker voor al onze Utrechtse kandidaten voor de Provinciale Staten en Waterschappen, want op 18 maart gaat Nederland weer naar de stembus. U kunt dan stemmen op velen van onze leden die mooie plekken hebben bemachtigd op de lijst voor de Provinciale Staten: lijsttrekker Arthur Kocken, Jacqueline Vaessen (2), Zohair El Yassini (6), Neeke Eysbroek (7), Daniël Tuijnman (8), Geert Wegman (15), Tom van der Maas (18), Gertjan te Hoonte (20), Uygar Ak (21), Daniël van den Engel (23), André Verschoor (25), Hanneke van der Marel (28) en Daniëlle van den Broek (29). En voor de waterschapsverkiezingen voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden staat Utrechts lid Ruud Mees op plek 6. Kortom: aan keuzevrijheid geen gebrek, volgens goed liberaal gebruik. Arthur Kocken Jacqueline Vaessen Zohair El Yassini Neeke Eysbroek Daniël Tuijnman Geert Wegman Tom van der Maas Gertjan te Hoonte Uygar Ak Daniël van den Engel André Verschoor Hanneke van der Marel Daniëlle van den Broek De komende tijd staat alles binnen de VVD dus weer in het teken van de campagne. Een campagne die niet alleen belangrijk is voor de toekomst van de VVD in de regio, maar ook nationaal: indirect kiest Nederland de Eerste Kamer. Een grote VVD in de Eerste Kamer vergroot de kans dat Rutte zijn klus kan afmaken. Juist nu het economisch tij lijkt te keren, is dat van belang. Wij wensen Arthur Kocken en zijn team daarom dubbel succes en gaan er alles aan doen om de VVD aan de winst te helpen! Voorafgaande aan de Nieuwjaarsborrel organiseerden we een strategiesessie, waar alle leden welkom waren en een nieuwe ledendag. Het was een mooie en motiverende middag, waarbij we veel concrete ideeën hebben opgedaan om de komende jaren te gaan vormgeven. Daarnaast hebben we weer enthousiaste nieuwe leden mogen ontmoeten. De energie komt weer los en dat is mooi om te ervaren. Het is nu aan ons bestuur om alle ideeën in kaart te brengen, overzichtelijk te maken en prioriteiten te stellen. Tijdens de ALV in het voorjaar verwacht ik daar meer over te kunnen vertellen. Jorrit Linders 3

4 Vanuit de staten Koersvast, doorgaan op de ingeslagen weg Arthur Kocken, voorzitter VVD-fractie Provinciale Staten Utrecht over Begroting 2015, t.b.v. Algemene Beschouwingen 8 december 2015 Terugblik: de provincie is meer van deze tijd geworden De provincie is in deze Statenperiode meer van deze tijd geworden. Het college, en de Staten, hebben de taken van de provincie aangepast aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Dat was nodig. Als overheden elkaar in de weg zitten, hebben inwoners daar last van: bijvoorbeeld onnodige administratieve verplichtingen. Datzelfde geldt ook voor taken waarvan inwoners vinden dat een overheid die niet zou moeten doen. Het leidt tot onbegrip bij belastingbetalers. En daarmee tot afname van draagvlak en slagkracht van de overheid. Taken op het gebied van cultuur en welzijn zijn in deze Statenperiode afgestoten. Rijk en gemeenten zijn daarin beter. En in de maatschappij zijn andere werk- en financieringsvormen aan het opkomen. De klassieke financieringswijze van publieke activiteiten was via belasting en herverdeling door de overheid. Deze maakt plaats voor directe vormen van financiering, gekoppeld aan participatie en deelname in activiteiten. We zien dat bij initiatieven voor energie, cultuur, erfgoed en natuur. Ook andere financieringsvormen worden meer gebruikt: particuliere fondsen, crowdfunding, resolverende fondsen in plaats van subsidies. Dit past in het bredere plaatje van de 'netwerksamenleving'. Daarin is er meer wisselende samenwerking om doelen te realiseren. Er zijn meer horizontale verhoudingen tussen overheid en burgers. Een hiërarchische positie voor de overheid is minder vanzelfsprekend. Een liberale partij als de VVD voelt zich daar senang bij. Het betekent meer ruimte voor de eigen kracht die aanwezig is in de maatschappij. Meer ruimte voor creativiteit en innovatie. Als je mensen vrijheid geeft, hebben ze de mogelijkheid verantwoordelijkheid te nemen. Voor zichzelf en voor anderen, en dat doen ze. Ook als het gaat om zorgen dat mensen die het minder goed hebben getroffen, mee kunnen komen. Liberalen realiseren zich dat er soms wel een spelbewaker nodig is. Deze stelt grenzen als er gehandeld wordt ten koste van anderen. En dient het algemene belang, dat boven de individuele belangen uitstijgt. De overheid kan die rol echter alleen vervullen als ze gezag heeft. Dat gezag ontstaat als de rol wordt herkend door inwoners. Minder beleid, andere overheid, meer ondernemerschap Met het doorvoeren van de kerntaken en een andere werkwijze, met meer ruimte voor ondernemerschap, is een enorme klus geklaard. Dit heeft zich vertaald in de ruimtelijke structuurvisie, in het natuurbeleid, in het mobiliteitsplan, in het beleid voor cultuur en erfgoed, in het recreatiebeleid en in coöperatie OGEN voor gebiedsontwikkeling. Maar we zien het niet alleen in beleid. De provinciale organisatie is ook ingekrompen met circa een derde van de formatieplaatsen (300 fte). De provincie presenteert zich minder 'opgeblazen'. Symbolisch, en veelzeggend, is het verdwijnen van de sticker op de streekbussen ('deze bus wordt u aangeboden door de provincie Utrecht') per eind Die bus wordt namelijk door de belastingbetaler betaald. De provincie heeft haar rol gepakt als gemeenten er onderling niet uitkwamen en inwoners daarvan de dupe werden. Zo wordt de aansluiting van Houten op de A12 gerealiseerd waardoor inwoners 's ochtends sneller op het werk zijn en 's-avonds meer tijd voor zichzelf hebben. En de kantorenleegstand wordt aangepakt waardoor de markt weer kan functioneren. En dat niet alleen... Ook het 'gewone werk' is doorgegaan. Ik noem een paar onderwerpen: - Bij het tracébesluit A28 is via aanbesteding de planologie volgend gemaakt t.o.v. wat de markt kan maken, - Voor einde 2014 ligt er met de provincie Gelderland een besluit over het aanbrengen van een wisselstrook op de Rijnbrug, - Samen met bewoners is gewerkt aan hun initiatief tot ondertunneling bij het spoor in Maarsbergen, - Utrecht Science Park staat nu op de derde plek van science parken, - De provincie heeft bijgedragen aan het nieuwe Deltaplan met als o.a. succes dat de dijk dwars door Oudewater niet wordt verhoogd, maar de Lek- en Grebbedijk, - De RUD is gevormd, - Voorbereiding op de aanstaande Omgevingswet is ter hand genomen, - De decentralisatie Jeugdzorg is door de provincie constructief opgepakt. 4

5 Financiën op orde zonder lastenverhoging De financiën van de provincie zijn voor de komende jaren op orde. Structurele uitgaven worden betaald uit structurele inkomsten. Voor eenmalige grote uitgaven (natuur, verkeer) is gespaard. De begroting van de provincie Utrecht sluit met een positief saldo van 1,6 miljoen. Hiermee kunnen eventuele tegenvallers, zoals nieuwe kortingen van het Rijk, worden opgevangen. Net als in de afgelopen jaren zijn de uitgaven aangepast aan de inkomsten. Soms zijn pijnlijke bezuinigingen doorgevoerd. Er is niet gekozen voor de makkelijke weg. De reserves zijn in stand gehouden voor uitgaven in de toekomst. Boodschappen betaal je immers ook niet uit het onderhoudsbudget van je eigen huis. Dat biedt rust. Ook is er in 2015 weer geen verhoging van de opcenten motorrijtuigenbelasting (de een na laagste van het land) en tarieven. Zelfs niet met inflatiecorrectie. Het begrotingsboekwerkje is prettig overzichtelijk. En zo hoort het. Maar we zijn er nog niet De VVD realiseert zich dat we met de beleidswijzigingen in de afgelopen jaren organisaties en inwoners soms voor het blok hebben gezet. Het was nodig. Tegelijkertijd was het een periode dat mensen en organisaties het al zwaar hadden door de economische crisis. We hebben diep respect voor hoe betrokkenen hiermee zijn omgegaan. Organisaties hebben bij subsidievermindering de tering naar de nering gezet en soms hun bedrijfsvoering volledig gewijzigd. Medewerkers die ontslagen zijn, hebben ander werk moeten vinden. En de eigen provinciale ambtelijke organisatie is in staat geweest om alle wijzigingen te verwerken en zich een andere werkwijze eigen te maken. Chapeau! Vertrouwen in mensen Het sluit aan bij de kracht die we elders in de samenleving zien om met deze crisis om te gaan. Ondernemers die een bedrijf starten of na een faillissement weer opkrabbelen. Werklozen die op zoek zijn gegaan naar ander werk. Daar past voor politici een zekere bescheidenheid bij. Het zijn niet politici die de economie uit de crisis hebben geholpen. Dat zijn de inwoners en bedrijven. Daarmee hebben we ook een morele verplichting. Namelijk om ruimte te blijven bieden aan de (financiële) zelfstandigheid waartoe we organisaties in de afgelopen jaren hebben gedwongen. Als je mensen vraagt om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen, moeten we het niet in het provinciehuis weer gaan regelen. Ook in eigen huis hebben we de afgelopen jaren een cultuuromslag in gang gezet. Het is logisch dat deze nog even nodig heeft om echt te landen. De provincie moet (nog) meer initiatiefnemers bij elkaar gaan brengen in plaats van zelf projecten opzetten. Een werkwijze als die met de EBU, Economic Board Utrecht, spreekt ons aan. Kennisinstituten en bedrijfsleven zitten daarin samen met de overheid aan het stuur. Zo kunnen nieuwe ideeën in de samenleving verder worden ontwikkeld. Daarnaast moeten we blijven kijken of we met minder regels toe kunnen. En de regels die we stellen, moeten worden gehandhaafd (en anders afgeschaft). Kortom, koersvast doorgaan, nu niet weer iets anders van inwoners en organisaties vragen. En ze de ruimte geven hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Want met alle internationale spanningen, is er behoefte aan een overheid die te vertrouwen is. Een overheid die waarmaakt wat wordt beloofd. Als dat vertrouwen er is, is er ook de mentale vrijheid bij inwoners en bedrijven om risico's te nemen. Dan wordt innovatief gewerkt aan de vraagstukken van deze tijd. Zoals energievoorzieningen waardoor we minder afhankelijk worden van het buitenland. Daarmee behouden we onze welvaart. Welvaart voor goed wonen Welvaart is de bron waardoor we hier kunnen wonen tussen goed onderhouden erfgoed, onze vrije tijd op mooie landgoederen kunnen doorbrengen en kinderen een toekomst kunnen bieden. Daarvoor is werkgelegenheid nodig en kansen voor ondernemers. De economie trekt landelijk voorzichtig aan. De VVD wil een steuntje in de rug geven. Het blijft nodig om in de komende jaren te investeren in betere bereikbaarheid, een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, samenwerking met het onderwijs en onze internationale positie. Onze mooie landschappen, goed onderhouden erfgoed, festivals en de realisatie van een internationale school in deze Statenperiode, helpen daarbij. Voor de tweede achtereenvolgende keer is Utrecht Europa's meest competitieve regio. Dat is een bewijs van kansen voor ondernemers en banen voor Utrechters. Als het aan de VVD ligt, blijven we dat. Door: Arthur Kocken 5

6 Ruimte geven in de praktijk De titel van ons verkiezingsprogramma in 2014 Ruimte voor Utrecht geeft precies aan wat we als VVD voor hebben met de stad. In het coalitieakkoord staan de gemaakte afspraken tussen de coalitiepartners over de zaken die we deze periode willen realiseren. Als wethouder heb ik de taak om samen met mijn collega s in het college te sturen op het uitvoeren van het coalitieakkoord. Ruimte geven in de praktijk dus. Graag ga ik in de LU in op enkele actuele zaken in mijn wethoudersportefeuille. Ondernemersdossier Het verminderen van de regeldruk en van administratieve lasten is een belangrijke doelstelling die we door middel van het ondernemersdossier willen realiseren. Daarbij gaan we starten met de horecabranche. Utrecht heeft ongeveer 1200 horecalocaties en per jaar geeft de gemeente 500 beschikkingen in dit kader af, waarvan 400 wijzigingen betreffen op bestaande vergunningen. Via het ondernemersdossier is het proces zo in te richten dat ondernemers hun aanvragen en kleine wijzigingen zoals veranderingen in personele samenstelling, digitaal naar de gemeente kunnen sturen. Het voordeel voor de ondernemers is dat zij locatie- en tijdonafhankelijk hun aanvraag kunnen indienen. Nu zijn zij gebonden aan de openingstijden van de gemeentebalies waar zij persoonlijk hun aanvragen moeten indienen. Daarnaast wordt het voor ondernemers eenvoudiger doordat er in het ondernemersdossier regelhulpen aanwezig zijn die kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld het bepalen welke vergunningen bij de uitvoering van hun onderneming nodig zijn. Ook in het kader van toezicht en handhaving biedt het ondernemersdossier veel voordelen. Als een ondernemer de voor de uitvoering van zijn onderneming benodigde maatregelen, vergunningen en bijbehorende documenten in het ondernemersdossier plaatst en de gemeentelijke vertegenwoordigers van verschillende handhavingsdisciplines inzagerechten biedt, kan de gemeente Utrecht bureaucontroles uitvoeren. Dat wil zeggen dat de gemeente niet naar de ondernemer toe hoeft te gaan voor deze controle en dat de ondernemer niet meerdere keren tijd kwijt is aan het laten zien van zijn papieren bij uiteenlopende controles. Dus tijdswinst en gemak voor en de gemeente en de horecaondernemer. Aan het ondernemersdossier wordt nu hard gewerkt met als doel om het in het derde kwartaal van dit jaar gerealiseerd te hebben. Daarna wordt ook bezien of het voor andere branches kan worden ingevoerd. Castellum Hoge Woerd Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern tellen samen inmiddels meer inwoners. Uiteindelijk zal dat aantal doorgroeien naar inwoners. Bouwen aan het voorzieningenniveau in beide wijken is een belangrijk onderdeel van het coalitieakkoord. De bouw van Castellum Hoge Woerd vordert gestaag. De nieuwbouw voor het Castellum is zo ontworpen dat er allerlei culturele activiteiten kunnen plaatsvinden in de wallen en poortgebouwen. Ook de dierenverblijven van de Steede van Utrecht Natuurlijk krijgen er een plek. In het grote paviljoen komt een theater met 240 zitplaatsen, een archeologiemuseum en horeca. In maart wordt weer een mijlpaal bereikt. Het Romeinse schip dat in 2003 onder grote publieke belangstelling in De Meern is opgegraven, de De Meern 1, zal weer terugkeren en worden geplaatst in het Castellum. In september moet het Castellum geheel gereed zijn. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Licensed under CC BY-SA 3.0 nl via Wikimedia Commons In de vorige LU schreef ik dat het voorstel naar de gemeenteraad was gestuurd om het uitgeven van grond voor particuliere koopwoningen voortaan niet meer in erfpacht te doen, maar gewoon in volle eigendom van de verkrijger. De gemeenteraad heeft het voorstel inmiddels met grote meerderheid aangenomen. Ook een mijlpaal en één die duidelijk maakt dat de VVD weer onderdeel uitmaakt van het stadsbestuur. Door: Kees Geldof Wethouder 6

7 Een goed begin is het halve werk De eerste raadsvergadering in het nieuwe jaar was er een om in te lijsten: tijdens de vergadering van 29 januari werden maar liefst twee verkiezingsbeloftes van de VVD ingelost. Zo is er een begin gemaakt met de afschaffing van de erfpacht voor woningeigenaren en gaat het langgewenste lokaal economisch fonds (LEF) van start. Met het fonds wil de gemeente de komende vier jaar via publieke-private samenwerking meer dan banen en 500 stage- en leerwerkplekken creëren. Het past bij de doelstelling van de VVD om de Utrechtse economie te versterken en zoveel mogelijk Utrechters aan een baan te helpen. De koek groter maken door initiatieven op weg te helpen die een structurele bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in onze stad. Ook in 2015 werkt de VVD-fractie verder aan het realiseren van ons verkiezingsprogramma Ruimte voor Utrecht. Dit voorjaar staan onder andere de actualisatie van het bereikbaarheids- en energie beleid op de agenda. Op het gebied van de financiën ziet de gemeente zich gesteld voor een aanzienlijke opgave, mede door de overkomst van nieuwe taken in het sociaal domein en een andere verdeling van de bijstandsgelden. Wat de VVD betreft ligt de oplossing in eerste instantie bij het kritisch bekijken van de uitgaven van de gemeente zelf. Dit raakt direct aan de discussie over kerntaken: wat zou de gemeente wel of niet moeten doen? Als liberalen zijn we ervan overtuigd dat de samenleving van nature creatief en weerbaar is. Er ligt dan ook een schone taak om initiatieven vanuit de stad mogelijk te maken zonder daar direct de subsidiekraan voor open te draaien. Het is mijn overtuiging dat er nog een wereld te winnen valt door kritisch naar het takenpakket van de gemeente te kijken en het initiatief meer bij de bewoners en ondernemers van onze stad te laten belooft tot slot een bijzonder jaar te worden voor Utrecht. In juli is onze stad gastheer van de start van de Tour de France: het grootste jaarlijkse sportevenement ter wereld. De Grand Départ is een uitgelezen kans om Utrecht op de kaart te zetten. Niet alleen als fietsstad, maar ook als een slimme en ondernemende stad. Door de krachten te bundelen met het lokale bedrijfsleven kan de Tour een blijvende indruk achterlaten op Utrecht en kunnen we hier de komende jaren - economisch en toeristisch - de vruchten van blijven plukken. Door: Dimitri Gilissen 2015 het jaar van verrassingen Het jaar 2015 is begonnen. Het jaar dat volgens een groot aantal - vooral linkse - landelijke en lokale politici de rampspoed zou afkondigen voor alle zorg en jeugdzorg en steun aan uitkeringsgerechtigden. Het jaar dat zou lijken op het jaar waarin de wereld zou vergaan. Want oioioi, wat een slechte plannen lagen er toch voor. Inmiddels is 2015 alweer een dikke maand oud. Voor veel mensen die gebruik maken van zorg, jeugdzorg of een uitkering is er inderdaad wel wat veranderd. Uit de meer dan 600 bezwaarschriften tegen de korting op huishoudelijke hulp blijkt dat veel mensen niet zomaar willen wennen aan het verminderd aantal uren huishoudelijke hulp betaalt door de gemeente. Of dat wel of niet terecht is, zal duidelijk worden uit de uitspraken op de bezwaren. De rampspoed echter die was aangekondigd door links heeft zich in elk geval niet voltrokken. In de tussentijd maak ik me als woordvoerder sociale domein op voor de geplande herijking van het armoedebeleid. In het coalitieakkoord hebben de vier partijen afgesproken om 1 miljoen te besparen op het armoedebeleid. Grote voorwaarde daarbij is dat dat niet ten koste gaat van de arme mensen, wel van het apparaat ofwel de ambtelijke overhead. Doelstelling is naast een besparing ook vooral de vereenvoudiging van de regelingen. Inmiddels heeft wethouder Everhardt (D66) laten weten dat het onmogelijk is om structureel 1 miljoen te besparen op de overhead van het armoedebeleid. De doelstelling blijft wat de VVD betreft echter recht overeind: besparing én vereenvoudiging van de regelingen. Maar wat mij betreft gaat het eigenlijk om een hoger doel: armoede bestrijden op de lange termijn. Dus geen (luxe) doekjes voor het bloeden, maar structurele oplossingen om voor altijd uit de armoede te geraken. 'Werk werk werk' is daarbij het motto. Zorgen dat mensen de verantwoordelijkheid naar zich toe trekken om te gaan werken, om te kunnen werken en om te willen werken. En om dat laatste te bereiken is het nodig dat de gemeenteraad er wat mij betreft alles aan doet om te zorgen dat er geen armoedeval is, voor niemand. Met heldere maatregelen waar ook de Utrechters met middeninkomens van zeggen dat deze acceptabel zijn. Het opzetten van dergelijke ideeën en maatregelen wordt geen makkie in deze overwegend linksdenkende raad. Ik nodig dan ook alle VVD-ers die hierover (of over andere sociale en zorgzaken) inventieve gedachten hebben uit met mij mee te denken. Op welke manier dan ook; mail me je ideeën of bespiegelingen: Ik zou er graag voor zorgen dat 2015 een jaar wordt vol verrassingen: omdat gedurende dit jaar de Utrechtse gemeenteraad op voordracht van de VVD goede en liberale resultaten bereikt die niemand had voorspeld.\ Door: Judith Tielen 7

8 Participatie door het stadsgesprek Te midden van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zoals mondige burgers, en participatieverantwoordelijkheid kan de gemeente niet achterblijven. Ook als gemeente (college, ambtenaren, maar ook de raad) moeten wij iets met deze ontwikkelingen. Als antwoord op deze participatievraag is in Utrecht het Stadsgesprek bedacht. Een Stadsgesprek heeft als doel om met een groep inwoners een gesprek aan te gaan rondom een bepaald vraagstuk of onderwerp waar oplossingen voor nodig zijn. De gesprekken zijn een eerste poging om invulling te geven aan het gevoel uit de samenleving dat bewoners meer willen meepraten en -denken over lokaal beleid, dan slechts het uitbrengen van hun stem elke 4 jaar op een politieke partij. Eén van de laatste Stadsgesprekken ging over het initiatievenfonds (28 januari 2015). Utrechters kunnen aanspraak doen op dit fonds als er initiatieven zijn voor permanente verbetering van de openbare ruimte of vernieuwende initiatieven gericht op zorg en welzijn. Het Stadsgesprek over het initiatievenfonds werd goed bezocht, meer dan 100 Utrechters hadden de moeite genomen naar het stadskantoor te komen. Zij hebben gepraat en gestemd over de criteria voor dit fonds. Wanneer mag je aanspraak doen op welk bedrag uit dit fonds? En op welke manier moet er verantwoording worden afgelegd over de besteding? Een nuttig gesprek, aangezien de meeste aanwezigen zelf vaak op dit fonds aanspraak zullen doen. Het was een gezellige avond met goede gesprekken en een aantal uitkomsten. Maar wat gaat er eigenlijk met deze uitkomsten gebeuren? Participatie, en het vertrouwen hierin, staat of valt met wat de gemeente en de raad hier uiteindelijk mee gaan doen. Het vertrouwen in de lokale overheid en politiek is al laag en we zijn al blij als we meer dan 50% opkomst halen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar dit vertrouwen van de inwoners kan makkelijk een stoot krijgen als er niets met de resultaten uit de Stadsgesprekken wordt gedaan. En daar zijn wij allemaal bij. Ook de oppositie en dan met name de PvdA die dit proces van te voren al wil frustreren. In mei komen de eerste stemrondes en debatten in de raad over de opbrengsten van de gesprekken. Wat wordt door de raad overgenomen, wat niet en waarom niet? De toon en uitkomsten van dit debat zullen participatie, en met name de Stadsgesprekken als instrument, de komende jaren kenmerken. Belangrijk dus voor het vertrouwen in niet alleen in de gemeente, maar ook in de lokale politiek. Stadsgesprekken, maar ook andere participatievormen, zijn een experiment. Gemeentes experimenteren met verschillende vormen om te kijken of dit is wat inwoners willen, maar ook of het werkt en hoe het dan werkt. Kenmerkend aan een experiment is dat je van te voren niet weet of het slaagt of niet. Dat hoort erbij. Zoals u kunt lezen, zet ik mijn beste beentje voor als het gaat om de Stadsgesprekken. We hebben er in verschillende commissies al een aantal debatten over gevoerd. Wat u van mij kunt verwachten in deze debatten: Zorg voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. In onze gemeente vindt een wildgroei aan gesprekken plaats: Stadsgesprekken, buurtgesprekken, wijkgesprekken, gesprekken met de wijkraden, inloopspreekuren met de wijkwethouder etc etc. Laten we hier met een stofkam doorheen gaan. Liever 1 of 2 vormen die goed werken dan een wildgroei van gesprekken, waar overigens toch vaak dezelfde mensen op af komen. Dat geeft ook ambtenaren meer tijd om te doen in plaats van alleen te praten. Het college scherp houden op verwachtingsmanagement. Zij moeten niet verwachten dat uit die gesprekken ideeën komen om de wereld te verbeteren. Maar ook verwachtingsmanagement naar de deelnemers van de Stadsgesprekken: maak duidelijk dat men tijd stopt in deze gesprekken, maar dat uiteindelijk de raad beslist. Zo reduceer je eventuele teleurstellingen. Blijven herhalen dat participatie vrijwillig moet zijn. Niet iedereen heeft tijd of zin om mee te praten en dat is ook helemaal niet erg. De mensen die op de gesprekken afkomen, zullen geen representatie zijn van de Utrechtse inwoners. Zo vinden de Stadsgesprekken energie overdag plaats. Mensen werken, hebben kinderen thuis. Los van of mensen willen komen, niet iedereen kan vanwege andere verplichtingen. Daarnaast, zo blijkt ook uit onderzoek, is de huidige manier van participeren vooral weggelegd voor de blanke, autochtone, hoogopgeleide man van middelbare leeftijd. Is dat erg? Misschien. Kunnen wij dit als politiek oplossen? Nee. Worden de Stadsgesprekken een succes? Wordt het een geslaagd participatieproject? Wie het weet mag het zeggen. We zijn er in ieder geval allemaal bij: college, raad en ambtenarij. Het van te voren ridiculiseren van de Stadsgesprekken helpt er in ieder geval niet bij. Tussen allerlei verschillende participatievormen en gesprekken door, rijst een belangrijke vraag: Wat doen we eigenlijk met de wijkraden? Wat is hun rol in te midden van de Stadsgesprekken en wat is hun democratische legitimiteit? Donderdagavond 19 februari gaan we hierover met hen in gesprek. Bij deze een omroep om de website men/agenda-stadsgesprekken/ in de gaten te houden. Wellicht staat er een Stadsgesprek gepland met een onderwerp dat jou interesseert of waar jij aan kan bijdragen door een liberaal geluid te laten horen. Mocht u ideeën hebben over participatie, de rol van de wijkraden of een andere portefeuille van mij dan kunt u mij hiervoor altijd mailen: Door: Queeny Rajkowski 8

9 Tijd rijp voor.. private investeringen in woningen Als het drukbezochte stadsgesprek van de gemeente over de woningmarkt een ding heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel de grote investeringsbereidheid van beleggers en investeringsfondsen in Utrechtse woningen. Dat is goed nieuws voor de stad. Met het voorzichtige aantrekken van de economie, begint de Utrechtse woningmarkt al weer tekenen van oververhitting te vertonen. Vooral in de populaire buurten worden woningen voor doorstarters op de woningmarkt, zoals jonge gezinnen en tweeverdieners, al weer binnen enkele dagen verkocht. Taferelen die we sinds eind jaren 90 niet meer hebben gezien. De trend van krimp in andere delen van het land ten spijt, is elke investering in woningen in Utrecht van harte welkom om tot een gezonde woningmarkt te komen in Midden-Nederland. De woningnood is niet het grootst in de financieel bereikbare eengezinswoningen. Daarvoor is een ruim aantal bouwplannen en bouwlocaties beschikbaar. De nieuwbouwprojecten zijn kleinschaliger dan 5 jaar geleden, maar de verkoopcijfers zien er goed uit. Woningkopers hebben een goede keuze. Veel groter is het probleem in de huurmarkt. De overdaad aan gesubsidieerde huurwoningen wordt bewoond door mensen met een fatsoenlijk inkomen, waarvoor deze woningen niet zijn bedoeld. Op de wachtlijsten staan mensen met een laag inkomen, samen met de groeiende groep statushouders die in de tegenwoordige snelle procedures als vluchteling zijn erkend en een verblijfsvergunning hebben gekregen. Dit jaar zijn dat er in Utrecht naar schatting zo n 500 die zo snel mogelijk door de woningcorporaties moeten worden gehuisvest. Het grootste probleem van de Utrechtse woningmarkt is de vrije huurmarkt. Dat is in deze stad maar 10% van het aantal woningen. Veel te weinig voor de vele woningzoekenden en voor de huurders die de gesubsidieerde huurwoningen moet overlaten aan mensen met de laagste inkomens. Deze vrije sector huurwoningen is precies waar de grote Nederlandse en Duitse beleggers nu in geïnteresseerd zijn. Met huren tussen de 700 en euro per maand. Een aantrekkelijke investering met lange termijnperspectief voor de beleggers en een welkome aanvulling op het Utrechtse aanbod voor de woningzoekende. De wethouder richtte zich in zijn slotwoord van het stadsgesprek uitsluitend op alle suggesties die zijn gedaan over de betere prestaties die woningcorporaties moeten leveren. Dat zijn belangrijke suggesties, maar de belangrijkste oogst van het stadsgesprek zijn de miljoenen die de wethouder moet binnen hengelen van investeerders en beleggers. De VVD zal niet nalaten hem daarin aan te sporen. Door: Willem Buunk Jaarbeurspleingarage Onder het Jaarbeursplein komt een ondergrondse parkeergarage voor 760 auto s. Het was een wens uit het masterplan stationsgebied om het parkeren zoveel mogelijk ondergronds te faciliteren. Dit maakt het mogelijk om op het maaiveld voor voetgangers veel meer kwaliteit in de openbare ruimte te brengen. De VVD is erg dan ook erg blij dat het is gelukt om - in een toch niet als autominnend bekend staande gemeenteraad - deze belangrijke ontwikkeling door te zetten. De gemeente investeert 48 miljoen in de garage die de bereikbaarheid van het station per auto garandeert voor reizigers, maar vooral ook voor de bezoekers van een aantal huidige en toekomstige kantoorgebouwen en voorzieningen in het stationsgebied. Want hoewel bestemmingen rond het centraal station natuurlijk uitstekend bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en de fiets zullen er ook altijd mensen zijn die aangewezen zijn op de auto als primair vervoermiddel. Helaas is het niet (nog) gelukt om een marktpartij te vinden die de parkeergarage wilde ontwikkelen en exploiteren. Dat komt doordat er veel onzekerheden in het plan zitten die marktpartijen niet kunnen beïnvloeden, maar de gemeente wél. Zo is de komst van een aantal grote kantoorontwikkelingen Jaarbeurspleingebouw, WTC, Zuid- en Noordgebouw) afhankelijk van de gemeente voor de grond en de bestemming. Omdat de verwachting is dat de exploitatie van de garage na een paar jaar aanloopverliezen zeer gunstig is verwacht de VVD dat het dan wél mogelijk is om de garage door een marktpartij te laten exploiteren. De gemeenteraad was het in meerderheid met ons eens en dus is een motie met die strekking aangenomen. En nu snel de schep de grond in en flink graven! Door: Andre van Schie 9

10 Campagne VVD Provinciale Staten en Waterschappen Verkiezingen 18 Maart is het zover: dan zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Ook voor de Eerste Kamer zijn deze verkiezingen van groot belang! In de provincie Utrecht is de VVD nu de grootste partij, en dat willen we graag zo houden. Maar dat gaat niet vanzelf. Hiervoor zullen we keihard campagne moeten voeren. En daarvoor hebben we uw hulp nodig! Hoe? Natuurlijk door poster te plakken, flyers uit te delen, flyers in brievenbussen te stoppen, maar ook gewoon vanuit uw eigen huis: uw kunt helpen met het verspreiden van berichten op Facebook en Twitter. Dit kost u enkele seconden en u helpt mee om een sneeuwbaleffect te creëren. Ook kunt u familie, vrienden en kennissen in uw eigen omgeving wijzen op waar de VVD voor staat, en waarom u lid bent. Misschien kunt u zelfs nog helpen om het VVD ledenaantal te verhogen! Kijkt u in ieder geval eens op de campagnewebsite vvdpsutrecht.nl waarop alle kandidaten en het verkiezingsprogramma staan. Ook vindt u daar de agenda waarop de belangrijkste debatten in de provincie worden genoemd. U bent natuurlijk van harte welkom om uw VVD kandidaat tijdens de debatten te steunen. En bedenkt u ook dat VVD Utrecht natuurlijk trots is op de lijsttrekker Arthur Kocken uit de stad Utrecht, en op het grote aantal andere kandidaten uit de stad Utrecht. Nummer 2 Jacqueline Vaessen uit de stad Utrecht houdt op de vvdpsutrecht.nl ook haar dagboek bij als campagnedebutant. Kortom, help vooral mee om uw partij zo groot mogelijk te maken en het liberale beleid voort te zetten. We houden koers: #koersvast NB voor campagneactiviteiten in de stad Utrecht kunt u contact opnemen met en Uw campagneleider is de stad Utrecht kunt u bereiken via Op de foto: Kandidaten 1 t/m de heer Arthur Kocken (Utrecht) 02. mevrouw Jacqueline Vaessen (Utrecht) 03. mevrouw Anita Vlam (Nieuwegein) 04. de heer Willem Joustra (Wijk bij Duurstede) 05. mevrouw Astrid Ens (Amersfoort) 06. de heer Zohair el Yassini (Utrecht) 07. mevrouw Neeke Eijsbroek (Utrecht) 08. de heer Daniël Tuijnman (Utrecht) 09. de heer Jakob Germs (Renswoude) 10. de heer Ron van Reenen (IJsselstein) 11. de heer Baerte de Brey (Utrechtse Heuvelrug) 12. mevrouw Judith Godschalx - Dekker (Woerden) 13. mevrouw Janine Semeijns de Vries van Doesburgh - Ferwerda (Stichtse Vecht) 14. de heer Henk-Jan Barske (Amersfoort) 15. de heer Geert Wegman (Utrecht) 16. de heer Ivo Beekers (Amersfoort) 17. de heer Roelof te Velde (Utrechtse Heuvelrug) 18. de heer Tom van der Maas (Utrecht) 19. de heer Marc Mascini (Baarn) 20. de heer Gertjan te Hoonte (Utrecht) 21. de heer Uygar Ak (Utrecht) 22. de heer Christiaan van Nispen tot Sevenaer (De Bilt) 23. de heer Daniël van den Engel (Utrecht) 24. mevrouw Pauline Arora (Amersfoort) 25. de heer André Verschoor (Utrecht) 26. mevrouw Ellen Leeuw (Vianen) 27. mevrouw Marjolijn van Dijk (Baarn) 28. mevrouw Hanneke van der Marel (Utrecht) 29. mevrouw Daniëlle van den Broek (Utrecht) 30. de heer Remco van Lunteren (Amersfoort) 10

11 VVD-Kamerleden spreken luisterboekversie Verkiezingsprogramma Koersvast in Op 17 januari, tijdens de internationale dag van de slechtzienden, heeft de VVD in de provincie Utrecht de luisterversie van haar verkiezingsprogramma Koersvast voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 gepresenteerd. In de historische moestuin in Doorn werd door Tweede-Kamerlid René Leegte het luisterboek op CD en op USB-stick overhandigd aan de heer Piet Maasland, voorzitter van de Cliëntenraad van Bartimeus. René Leegte heeft samen met zijn collega s Ton Elias, André Bosman, Han ten Broeke, Ockje Tellegen en Ingrid de Caluwé het verkiezingsprogramma als luisterboek ingesproken. Bij de uitreiking waren diverse kandidaten aanwezig. De provinciale lijsttrekker van de VVD, Arthur Kocken: Ik vind het geweldig dat we vandaag deze versie kunnen overhandigen aan de heer Maasland. Een van mijn drijfveren in mijn werk en de politiek is dat mensen met een beperking niet apart worden gezet omdat ze zielig zouden zijn. Belangrijk is wat mensen wel kunnen. We moeten ze een steuntje geven zodat ze net als ieder ander zelfstandig kunnen leven. Daar draagt de VVD landelijk aan bij met de Participatiewet en de veranderingen in de zorg voor gehandicapten. De VVD wil als liberale partij dan ook zelf toegankelijk zijn. Volgens René Leegte waren de diverse VVD Kamerleden terstond bereid om het VVD Verkiezingsprogramma van de Provincie Utrecht in te spreken. Dit is nu precies waar de VVD voor staat, mensen zoveel mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving, indien hun eigen kracht een klein steuntje nodig heeft, geven we dat. Piet Maasland: De VVD heeft als eerste partij van Nederland haar verkiezingsprogramma toegankelijk gemaakt voor slechtzienden. Ik ben vereerd dit luisterboek namens de cliënten van Bartiméus te mogen ontvangen. De luisterversie is de derde manier voor kiezers om kennis te nemen van het VVD-programma. Het verkiezingsprogramma is op 15 december in printbare pdf-versie gepresenteerd. Op 3 januari verscheen de digitale versie op deze website. De luisterboekversie is te beluisteren op de campagnewebsite van de VVD Provincie Utrecht (vvdpsutrecht.nl) en op Youtube. 11

12 Waterschap VVD Bestuur Waterschappen Vallei en Eem en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Onder de verantwoordelijkheid van de Kamercentrale Utrecht vallen de VVD fracties van twee waterschappen, te weten het Waterschap Vallei en Eem en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Wat is een Waterschap? Dankzij het water is Nederland wat het nu is: een internationaal georiënteerd land met belangrijke zeehavens en een strategische ligging aan de delta van grote Europese rivieren. Er is echter ook een keerzijde: Nederland ligt voor een belangrijk deel onder de zeespiegel. Zonder rivierdijken en zeeweringen zou ons land voor de helft onder water komen te staan. Amersfoort zou aan zee komen te liggen! Om dit voor eens en altijd te voorkomen zijn in Nederland al lang geleden zogenaamde waterschappen opgericht. Deze organisaties hebben als belangrijk kenmerk dat ze de zelf belastingen mogen heffen. Anders bestaat het gevaar dat het budget voor water wordt besteed aan andere zaken. Daarom is een doelheffing ingesteld voor drie kerntaken, t.w. 1. veilige dijken 2. het juiste grondwaterpeil op de juiste plek 3. schoon oppervlaktewater Waterschappen houden zich niet bezig met drinkwater. Daar zijn aparte bedrijven voor. Waar waterschappen wel mee te maken hebben is: riolering van gemeenten omdat dit de toeleverancier is van vuil water dat de waterschappen weer schoon moeten zien te maken natuurbeleid zoals het aanleggen van milieuvriendelijke oevers en ecologische verbindingszônes en het tegengaan van algen en vissterfte in droge zomers. Samenstelling van een Waterschap Een belangrijk uitgangspunt voor waterschappen is de bekende trits: Belang-betaling-zeggenschap Dat houdt in dat de waterschappen vanouds bestuurd worden door degenen die er belang bij hebben en er ook aan meebetalen. Op dit moment zijn dat 4 groepen, t.w. : Agrariërs Bedrijven Burgers (ingezetenen) Natuurorganisaties Sinds het ontstaan van de waterschappen in de Middeleeuwen is er een voortdurende opschaling geweest. Van de ca waterschappen van toen zijn er nu nog maar 25 waterschappen over. De bestuurlijke grenzen van Waterschappen volgen veelal de stroomgebieden van de rivieren die hier in liggen en vallen geenszins samen met die van provincies. Er zijn in 2015 weer verkiezingen voor de leden van de Waterschappen. Deze verkiezingen zullen gelijktijdig met de Verkiezingen voor de Provinciale Staten worden gehouden in maart

13 Reinout Woittiez (Utrechtse Heuvelrug) Al sinds 1975 ben ik lid van de VVD en nog altijd actief: als trainer liberalisme en integriteit, hoofdredacteur van Liberaal Reveil en voorzitter van de VVD-fractie HDSR. Ik ben 59 jaar, woon in Doorn en ben doctor in de Wis- en Natuurkund. Sinds kort ben ik Algemeen Directeur van het Nederlands Forensisch Instituut. Mijn eerste plaats op de lijst voor Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden zal ik gebruiken om voor onze inwoners koersvast verder te werken, net als de afgelopen jaren, aan een waterschap dat veiligheid voorop stelt en dus prioriteit geeft aan veilige dijken en droge voeten. En te werken aan een Waterschap dat zuinig is in de uitvoering, dat geen verdere lastenverhoging doorvoert, dat onnodige regels afschaft en burgers en bedrijven zoveel mogelijk hun eigen verantwoordelijkheid laat nemen. Bas Groenendijk (Stichtse Vecht) Mijn woonplaats is Maarssen (Zwanenkamp), ik ben 41 jaar en heb een HBO-docentenopleiding Aardrijkskunde gevolgd. Ik werk als omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat op de verbreding A1-A6. Waarom het Waterschap? Mijn doel is om sober maar doelmatig te beheren, zodat de waterschapsbelastingen omlaag kunnen of gelijk blijven. Dat kan, door je te concentreren op de wettelijke taken: zorg voor het watersysteem en het zuiveren van afvalwater. Alle andere activiteiten kosten veel belastinggeld en daar betalen u en ik al teveel van. Ik heb zelf gewerkt bij een waterschap en daar heb ik veel verspilling gezien. Dat wil ik tegengaan. De overheid kan efficiënter en goedkoper, als meer ambtenaren belastinggeld beschouwen als ware het hun eigen huishoudgeld! Katrien Varenhorst (Bunnik) Ik ben Katrien Varenhorst, 46 jaar, geboren in Woudenberg. Getrouwd en moeder van twee pubers. Ondernemer in een familiebedrijf. Achtergrond (post-hbo) in kunst- en cultuurmanagement. Sinds enige tijd ben ik actief in de lokale politiek en in een aantal besturen. Ik ben liberaal in hart en nieren en wil binnen het Waterschap de liberale waarden bewaken. Dat betekent veiligheid voorop en geen onnodige kosten maken. Het waterschap moet zich bezighouden met datgene waar het voor bedoeld is: veiligheid door stevige dijken, voldoende en schoon water, en zuivering van het afvalwater van onze inwoners en bedrijven! Joël Scherrenberg (De Bilt) Ik ben Joël Scherrenberg, een actieve ondernemer van 40 jaar. Ik woon al ruim 10 jaar samen met mijn vrouw en drie kinderen in De Bilt. Na mijn master Bedrijfskunde heb ik mij gespecialiseerd in bedrijfsvoering- en vastgoedvraagstukken in het publieke domein. Deze kennis zet ik graag in voor het waterschap om de drie kerntaken zo goed en zo voordelig mogelijk te laten uitvoeren. Binnen de VVD ben ik al vele jaren bestuurlijk actief, zowel landelijk als lokaal. Ik wil ook u graag vertegenwoordigen. Stem daarom op de VVD bij de komende waterschapsverkiezingen! Kees Duyvelaar (IJsselstein) Mijn naam is Kees Duijvelaar. Ik heb o.a. een juridische en economische achtergrond, met ruime kennis en ervaring in het lokale bestuur. Want ik heb 34 jaar gewerkt voor de VNG en zat tot voor kort in de gemeenteraad van IJsselstein. Het stroomgebied van Lek en Hollandse IJssel met uitgestrekte polders en talloze waterloopjes heeft groot belang bij droge voeten, schoon oppervlaktewater en waterzuivering. Bovendien moet de zuidwesthoek van de Stichtse Rijnlanden goed in dit Waterschap vertegenwoordigd zijn. Mijn speerpunten: meer kosteneffectief werken, gericht op de kerntaken. Zet daar informatietechnologie en informatievoorzieningen voor in en werk beter samen. Ruud Mees (Kamerik) Als ervaren politicus uit het Groene Hart wil ik opkomen voor uw belangen als inwoner. Het alsmaar zakkende veengebied verdient meer belangstelling, de streek rond de Oude Hollandse Waterlinie en de uitbreiding van Utrecht in westelijke richting in datzelfde veen heeft daarbij mijn aandacht. Zelf woon ik in het uiterste noordoostelijke puntje van Woerden en wil ik het liberale geluid in het waterschap laten horen. Als HTS-er heb ik vele jaren managementfuncties vervuld en vanuit mijn eigen bedrijf help ik andere bedrijven starten en groeien. Ik wil aan de slag als deskundig en gedreven lid van het waterschap; zelfs in mijn hobby is het waterschap terug te vinden: enthousiast zet ik mij in voor het behoud van het stoomgemaal Teylingens. Evert van Linge (Nieuwegein) Op dit moment ben ik 65 jaar oud, getrouwd en vader van twee kinderen. Ik ben jaren actief geweest als raadslid en wethouder in Nieuwegein. Hier was ik verantwoordelijk voor diverse ruimtelijke projecten die vaak een waterdimensie hadden, zoals het project Lekboulevard. Ook was ik betrokken bij het project Ruimte voor de Rivier en als commissaris van het toenmalige waterleidingbedrijf Hydron (nu Vitens) bij de waterketen. Daarna heb ik als zelfstandig adviseur gewerkt voor decentrale overheden en bedrijven. Ik wil graag mijn liberale gedachtegoed en brede ervaring inzetten voor ons Waterschap. 13

14 Het e-book heeft de toekomst, maar hoe? Mensen die nooit een gummetje van hun werk mee zouden nemen, downloaden zonder bezwaar auteursrechtelijk beschermde films of muziek. Dat was ongeveer het probleem van muziek- en filmindustrie tien jaar geleden. Internet en peer-2-peer-software, met Napster als beruchtste voorbeeld, maakten het uitwisselen van bestanden zo makkelijk dat juridische en morele bezwaren verdampten. Het klinkt gek, maar als het niet voelt als stelen, mag het kennelijk gewoon. Technologie verandert de moraal. De kracht van internet is zo groot dat uiteindelijk de muziekindustrie eieren voor z n geld heeft gekozen. Als piraterij nauwelijks te bestrijden valt, dan moet het businessmodel maar aangepast worden. Nu betalen mensen een vast laag bedrag per maand voor onbeperkte toegang tot heel veel (nog net niet alle) muziek via Spotify. Dankzij steeds snellere internetverbindingen is het downloaden van films in hoge kwaliteit ook al lang geen probleem meer. Hollywood worstelt nog met de digitale toekomst, maar Netflix geeft aan dat voor series en net-niet-nieuwe-films het abonnementsmodel ook de toekomst heeft. De opkomst van de e-reader en het digitale boek roepen nu de vraag op hoe het online boekenwinkels zal vergaan. Net als bij films en muziek is het niet moeilijk om van internet gratis doch illegaal tienduizenden e-books te halen. Toch lijkt dat niet zo n vlucht te nemen als bij muziek en films. Uitgevers zijn wel alert. De Nederlands Uitgeversverbond probeert bijvoorbeeld de website Tom Kabinet te verbieden. Daar kunnen particulieren e-books kopen en verkopen. De site wil een alternatief bieden voor illegaal downloaden. De branche-organisatie verdenkt de site er echter van juist veel beschermde boeken te verkopen. Een groot verschil met boeken en films lijkt vooral dat lezers niet meteen behoefte hebben aan duizenden boeken tegelijk. Zelfs fanatieke lezers doen dagen of weken over één boek. Wat heb je dan aan een abonnement waardoor toegang krijgt tot tienduizenden boeken? Waarvan je dus weet dat je de meeste nooit zult lezen? Betalen per individueel e-book lijkt dus zo gek nog niet. Zeker voor populaire titels kunnen uitgevers daar nog wel een tijdje mee weg komen. Het is wel een interessante vraag hoe de prijzen van papieren en digitale boeken zich tot elkaar gaan verhouden (zo lang papieren boeken nog bestaan, tenminste). Qua productiekosten zouden e-books een stuk goedkoper moeten zijn, maar uitgevers willen de prijs niet te laag maken. Het zou lezers aan het denken zetten over de echte prijs van een boek. Tijdschrift The Economist voorspelt geen grootse toekomst voor all you can read -diensten, behalve in nichemarkten zoals bijvoorbeeld kinderboeken ( Spotify for books, 24 jan). Want kleine kinderen willen misschien wel elke avond uit hetzelfde boek voorgelezen worden, hun ouders zijn maar wat blij met enige afwisseling. Door: Rinze Benedictus Willibrord van Beek - Commisaris van de Koning Op 5 januari jl. is Willibrord van Beek onder grote publieke belangstelling beëdigd als Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht. Onze partijgenoot was onder andere gedeputeerde in Noord-Brabant, Tweede-Kamerlid (en nog even fractievoorzitter) en burgemeester. Van Beek trad op als waarnemend Commissaris sinds september Hij was als waarnemer benoemd omdat minister Plasterk een procedure in gang had gezet om de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht samen te voegen. Toen duidelijk werk dat hiervoor geen draagvlak bestond in het parlement, is de vacature van Commissaris open gesteld. De Staten hebben Van Beek voorgedragen voor benoeming in deze vacature. De VVD is verheugd met de benoeming. 14

15 Club van 100 kijkt terug op een geslaagd Businessdiner 2014 De Club van 100 Utrecht is een aan de VVD gelieerd netwerk van liberale ondernemers en politici. Zij organiseren aansprekende activiteiten van uiteenlopende aard en bieden donateurs de gelegenheid elkaar te ontmoeten en een financiële bijdrage te leveren aan de campagnekas van lokale VVD afdelingen. De Club van 100 Utrecht wil verbinding tot stand brengen tussen ondernemers, managers, politici en bestuurders door het liberale denken centraal te stellen en zo geïnspireerd bij te dragen aan maatschappelijke ontwikkeling. Leden Op dit moment telt de club 75 donateurs en meer dan 350 belangstellenden. De Club van 100 Utrecht is een actief netwerk van enthousiaste liberalen; Club van 100-donateurs zijn niet per definitie VVD-lid. Het donateurbestand kent een enorme diversiteit: van zakelijke dienstverlening en industrie tot vastgoed, ICT, juridisch en HRM. Het is een mix van ondernemers en managers, politici en bestuurders, vrouwen en mannen, jong en oud. Kortom: een breed samengestelde groep waarbinnen voor iedereen mogelijkheden zijn. Activiteiten Tenminste ieder kwartaal vindt een activiteit plaats. Formele bijeenkomsten worden afgewisseld met informele bijeenkomsten; altijd zijn het inspirerende activiteiten van hoog niveau met toonaangevende gasten. Voorbeelden van recente activiteiten zijn een Businessborrel met Robin Linschoten in het FC Utrecht stadion en Prominentenlunches met ministers Jeanine Hennis-Plasschaert in Kasteel Amerongen en Henk Kamp in Rhenen. Businessdiner Jaarlijks hoogtepunt op de activiteitenkalender is het Businessdiner in Koetshuis De Zadelhoff in Breukelen. In 2012 waren Edith Schippers en Frans van Seumeren daar te gast; vorig jaar waren dat John Fentener van Vlissingen en Halbe Zijlstra. Afgelopen december vond het Businessdiner wederom plaats, dit maal rondom het thema Onbegrensd ondernemen. Ca. 100 persoonlijk uitgenodigde gasten gingen hierover met elkaar het gesprek aan. Hoofdgast waren VVD-delegatieleider in Europa Hans van Baalen en topondernemer Jan Aalberts. Tijdens de forumdiscussie werden de verschillen én overeenkomsten tussen politici en ondernemers blootgelegd: de vrije markt als afgeleide van vrede en veiligheid, hoe functioneert deze eigenlijk? Voor welke uitdagingen zien ondernemers zich op dit moment geplaatst? Wat zijn lessons learned en best practices? Liggen er nog kansen in Europa of moeten we echt naar Azië? Tijdens de Petje op, petje af vragenronde werd er volop gelachen en tijdens de gezellige naborrel keken de aanwezigen terug op een inspirerende avond. Donateur worden Wilt u ook eens een activiteit van de Club van 100 bezoeken of wilt u donateur worden? Op hun website vindt u meer informatie: De Club van 100 is ook te bereiken via Facebook, Twitter, LinkedIn of de volgende contactgegevens: / telefoon Door: Tom Meyer 15

16 Agenda: maandag 16 februari 20:00 uur Politiek Café VVD Utrecht: In gesprek met leden over Radicalisering. Locatie: Stadhuis (Korte Minrebroederstraat 2). Na afloop is er een borrel in café Nieuwe Dikke Dries (Oudkerkhof 36 woensdag 25 februari 20:00 uur (aanvang 19:30 uur): Aftrap VVD Campagne Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen (Nationaal Militair Museum, Soesterberg): zie maandag 9 maart 20:00 uur: Politiek Café (Café Nieuwe Dikke Dries) woensdag 18 maart: Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen Gezocht: Beleidscommissieleden Heb jij kennis van zaken en een uitgesproken mening? Meld je dan direct aan en kom onze Beleidscommissies versterken. De Beleidscommissies Stad & Ruimte en Mens & Samenleving ondersteunen de Utrechtse VVD gemeenteraadsfractie bij het verwezenlijken van haar doelen. Op zowel structurele als incidentele basis en zowel gevraagd (inspelend op de politieke actualiteit) als ongevraagd (lange termijn gericht) denken zij met raadsleden mee en geven zij advies. Commissieleden dragen zo vanuit hun kennis op specifieke terreinen, bijvoorbeeld vanuit hun opleiding of beroep, bij aan een herkenbaar en duidelijk Utrechts VVD geluid. Expertisegebieden Zie voor een overzicht van de beleidsterreinen per commissie Algemeen profiel Voor de leden van de Beleidscommissies is het volgende profiel opgesteld: Heeft interesse voor politiek en Utrecht en beschikt over politiek gevoel; Heeft een visie op Utrecht en liberale lokale politiek; Heeft kennis van de problematiek in de stad; Is een prettige persoonlijkheid, die collegialiteit en teamwork belangrijk vindt; Beschikt in elk geval over voldoende en flexibel in te delen vrije tijd om invulling te geven aan het commissiewerk; Beschikt bij voorkeur over een netwerk van mensen die dagelijks te maken hebben met Utrechtse problematiek. Aanmelden Aanmelden als Beleidscommissielid kan door een mail te sturen met een korte motivatie en als bijlage je CV naar Op korte termijn zullen er informele kennismakingsgesprekken gepland worden, waar we jouw ambities en verwachtingen in brede zin zullen bespreken. Bij twijfel altijd reageren dus! Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Vice-voorzitter Tom Meyer: Wil jij direct, actief en inhoudelijk bij de Utrechtse politiek betrokken zijn en onze gekozen volksvertegenwoordigers ondersteunen? Reageer dan vandaag nog! 16

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad Eenmalige uitgave mei 2009 www.raad2010.nl Interviews In gesprek met raadsleden Reportages Burgers weten raad Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd magazine voor maatschappelijk betrokken mensen

Nadere informatie

Effect DemocratieLAB 3 Begrotingswijzer 4 Jongerenparticipatie. 4 5 Doe-democratie. 7 Participatiewijzer.nl. 10 Workshops burgerparticipatie

Effect DemocratieLAB 3 Begrotingswijzer 4 Jongerenparticipatie. 4 5 Doe-democratie. 7 Participatiewijzer.nl. 10 Workshops burgerparticipatie Nummer 2 2015 nieuwsbrief ProDemos is het Huis voor democratie en rechtsstaat. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Interview met Hans Kamps

Interview met Hans Kamps LOKAAL BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Jaargang 35 nummer 9 September 2011 Jacqueline over xxxxxxxxxxx CLB ers voor kleinere raad wonen in kantoren Leegstand tegengaan

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Colofon Programmacommissie GR2014: Paul Tang (voorzitter),

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

SP Utrecht Verkiezingsprogramma 2010

SP Utrecht Verkiezingsprogramma 2010 SP Utrecht Verkiezingsprogramma Conceptversie 26 november 09 tbv de Algemene Ledenvergadering op 9 december 09. Inhoudsopgave 1. De publieke zaak...3 De buurt, de andere hoeksteen...3 Onze economie, onze

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

Uit de koker van. Praktijken van verkokering en ontkokering. Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet

Uit de koker van. Praktijken van verkokering en ontkokering. Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet Uit de koker van Uit de koker van Praktijken van verkokering en ontkokering Redactie Leon Klinkers en Lotte van Vliet Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Vereniging van Overheidsmanagement Den Haag,

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie