INFOBROCHURE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFOBROCHURE 2015-2016"

Transcriptie

1 Donkvijverstraat Beveren Tel: Fax: Website: ASO TSO BSO SPORT- EN NETBOOKSCHOOL WAASLAND INFOBROCHURE Infozaterdag met proeflesjes: Zat. 7 februari 2015 Van 14u tot 16u Infoavond: Maandag 9 februari 2015 Van 19u tot 20u Donkvijverstraat Beveren Tel: Opendeurdag Zaterdag 25 april 2015 van 10u tot 17u Met rondleidingen, open klassen & proeflesjes NIEUWSFLASH: Inschrijvingen Doorlopend tijdens de schooluren van 8.40u u. Op zaterdag 21 maart 2015 doorlopend van 9u-16u. Grote vakantie: Je kan terecht op het llnsecretariaat van 9u tot 16u30, dit tot en met 3 juli en vanaf maandag 17 augustus Op zaterdag 04 juli is de school open van 9u tot 12u. Op donderdag 20 en 27 augustus 2015 is de school open van 18u tot 20u30. Netbooks: van het 1 ste tot en met het 5 de jaar! EU-klas in 1 ste graad A-stroom: 1u wiskunde in het Engels 1

2 Welkom Beste ouder, beste leerling, Welkom op het Koninklijk Atheneum Beveren, de sport- en netbookschool van het Waasland. Een school gelegen in het centrum van Beveren, die in september 2015 meer dan 60 jaar bestaat. Als directie zijn we er ons van bewust dat de keuze voor een nieuwe of andere school moeilijk is. Samen met een gedreven lerarenkorps, opvoeders en leerlingbegeleiders staan we garant voor opvang en ondersteuning voor wie het nodig heeft. Het is vanzelfsprekend dat we u als ouder nauw betrekken bij het opvoedingsproces van uw zoon/dochter tot jongvolwassene. We zijn een middelgrote school met ongeveer 750 leerlingen en bieden een hele waaier van ASO-, TSO- en BSO-opleidingen aan, waarin elk kind zijn/haar weg kan vinden. We hebben veel aandacht voor sport, maar al onze richtingen zijn ook mogelijk met andere opties! Naast het verwerven van kennis en vaardigheden, ligt ook het welzijn van onze leerlingen ons heel nauw aan het hart. We willen dat elke leerling de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen op eigen tempo en naar eigen mogelijkheden en interesses. We streven naar een goed beleid waar op basis van regels en onderlinge afspraken het aangenaam vertoeven is en waar er wederzijds respect heerst. In de nabije toekomst staat ook de bouw van onze nieuwe vleugel en sporthal gepland. Dit is nodig omdat het leerlingenaantal van onze school op 17 jaar is verviervoudigd. Op onze website vindt u algemene informatie over onze school en uiteraard bent u steeds welkom om ons een bezoekje te brengen en uw vragen te stellen. Surf alvast eens rond op onze website en snuif zo de sfeer op van onze school. Kathleen Thomassen Directeur Magda Van de Winkel Adjunct Directeur Nieuw op 1 september 2015: EU-klas in 2 de jaar A-stroom: 1u wiskunde in het Engels Netbooks 1 ste en 2 de graad ASO-TSO + 1 ste jaar van de 3 de graad ASO-TSO 2

3 Ons pedagogisch project Onze school behoort tot scholengroep 17 van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. We streven naar maximale gelijke onderwijskansen. We werken op basis van een schooleigen opvoedingsproject dat steunt op het PPGO, het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs. Dit opvoedingsproject bepaalt ons schoolbeeld. BELANGRIJKSTE KENMERKEN Elk kind, ongeacht zijn godsdienstige overtuiging, culturele of socio-economische achtergrond, heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs. Uiteraard is kennis belangrijk. Maar je kunt later in je job enkel goed functioneren als je ook sociaal vaardig bent, als je kan samenwerken en je mannetje kan staan. Daarom leren we vlot communiceren, fair en respectvol omgaan met anderen, beleefd zijn en ons aan leefregels houden. We voeden onze leerlingen op tot volwaardige burgers, die met gemak hun weg maken in de snel veranderende samenleving. DYNAMISCHE SCHOOL Onze school wil elk kind, volgens zijn mogelijkheden, zo ver mogelijk brengen. Dit doen we door: rekening te houden met de beginsituatie van elk kind en socio-emotionele begeleiding te geven; te werken met een geïnformatiseerd leerlingvolgsysteem; te werken in kleine, goed begeleide groepen; individuele hulp te bieden waar nodig door middel van huiswerkklassen, inhaallessen, differentiatie binnen de klas en niet te vergeten onze elektronische leeromgeving moodle ; werkmaterialen en handboeken te gebruiken die voldoen aan de nieuwste vereisten, conform de officiële leerplannen en eindtermen; computerondersteunend onderwijs te bieden in elke afdeling; zeer zorgvuldig te evalueren met 4 periodes dagelijks werk en 2 of 3 examenperiodes; veel aandacht te geven aan de kwetsbaren, die we extra ondersteunen via gelijke onderwijskansen (GOK). 3

4 Ons pedagogisch project OPEN SCHOOL Onze school is letterlijk open. Van op de straat kan je onze leerlingen zien, o.a. op de nieuwe speelplaats met veel groen, beplanting en zithoekjes. Door de morele en financiële ondersteuning van de vriendenkring en oudleerlingenbond ColRMS kunnen we voor iedereen betaalbaar onderwijs aanbieden. Er is regelmatige samenwerking met externe partners zoals gemeentebestuur, VDAB, Unizo, andere secundaire scholen, politie, brandweer, technische dienst van de gemeente, sportdienst, gezinsraad, ERVARINGSGERICHT EN PROJECTMATIG ONDERWIJS In projectwerking verdwijnen de schotten tussen BSO, TSO en ASO en komen zowel vakgebonden als vakoverschrijdende eindtermen aan bod. Jonge mensen leren elkaars sterke punten kennen, er wordt contact gemaakt met de buitenwereld en het is bovenal leuk en verrijkend. Onze leerlingen gaan in het 2e, 4 e, 6e jaar ATSO en 7 de jaar op een meerdaagse reis in België of buitenland. Ze verkennen Parijs, Londen, Barcelona, Berlijn of andere Europese steden. Enkele van onze projecten: Drug- en alcoholpreventie (Unplugged in samenwerking met Preventiedienst van de gemeente Beveren Rookvrije klassen VAD enquête) Verkeersveiligheid (Rijbewijs op school SMS slimme mobiele scholen Fiets- en bromfietscontrole) Aanpak van pestgedrag (Cyberpesten Gender Conflictbeheersing & Hergo) Gezonde voeding (Tutti Frutti - Eetexpert) Werkervaring door stages: Het accent ligt op ervaringsgericht leren door stages en onze leerlingen zijn graag geziene werkkrachten. Ze doen op regelmatige basis ervaring op door te werken in winkels, rust- en verzorgingstehuizen, kinderdagverblijven, schrijnwerkerijen, KMO s en middelgrote bedrijven, kleuter- en lagere scholen. 4

5 Onze schoolstructuur A-Stroom A-Stroom B-Stroom 1A & 1A Latijn 1A 1B 1 STE GRAAD 2 e Latijn 2 e Moderne wetenschappen 2 e Handel 2BVJ Beroepsvoorbereidend jaar Met beroepsvelden: Hout - Bouw Kantoor Verkoop Voeding Verzorging ASO TSO BSO Latijn Handel Hout 2 DE GRAAD Economie Wetenschappen Lichamelijke opvoeding en sport Kantoor Voeding Verzorging Economie Moderne talen* Handel Hout 3 DE GRAAD Economie Wiskunde* Moderne talen Wetenschappen (onder voorbehoud)* Wetenschappen Wiskunde* Latijn Wetenschappen* Latijn Moderne talen* Lichamelijke opvoeding en sport Verkoop Etalage Verzorging 7 e Winkelbeheer 7 e Thuis- en bejaardenzorg 7 e Kinderzorg 7 e Bijzondere Schrijnwerkconstructies (houtskeletbouw) Alle richtingen in de 1 ste graad en later in ASO en TSO kunnen sport als optie nemen (behalve in de 3 de graad Latijn), te kiezen uit algemene sport, basketbal, dans, tennis, voetbal en wielrennen. * Deze richtingen kunnen ook 1 of meerdere andere optie(s) nemen, te kiezen uit wetenschappelijk werk, cultuurwetenschappen, Duits, wiskunde, toegepaste informatica (zie lessentabellen) 5

6 Onze troeven KA Beveren ondergaat een ware gedaanteverandering en is klaar voor de toekomst. 1 EEN NIEUW GEBOUW Door de jaarlijkse stijging van het leerlingenaantal, zag KA Beveren zich genoodzaakt te moderniseren en haar infrastructuur uit te breiden. Met een modern nieuw gebouw, 18 klassen en een prachtige refter/polyvalente ruimte bieden we de leerlingen een perfecte omgeving aan om zich te ontplooien. Het gebouw is goed geïsoleerd en elke klas wordt van verse lucht voorzien via pulsie en tractie met warmterecuperatie. De refter biedt plaats aan meer dan 300 leerlingen en is voorzien van een self-service voor warme maaltijden. De leerlingen van de eerste graad (eerste en tweede jaar) zullen les volgen in mooie nieuwe lokalen die voorzien zijn van beamer en draadloos internet. 2 NETBOOKS: een krachtig didactisch hulpmiddel In een tijdperk waar de computer niet meer weg te denken valt, is het voor ons uitermate belangrijk om mee te evolueren met de nieuwste tendensen. Als innovatieve school met een jong en dynamisch team biedt het KA aan de leerlingen van het 1 ste jaar tem het 5 de jaar een netbook aan via leasing. Hiermee kunnen ze nu intensief aan de slag gaan, in de les en thuis. Het hoger onderwijs en de universiteit werken reeds gedigitaliseerd en nu is ook het KA Beveren de enige digitale school in de regio. Voordelen van het gebruik van netbooks tijdens de lessen. Onderwijs op maat van elke leerling: Via onze netbooks krijgen zowel intelligente leerlingen als leerlingen die het wat moeilijker hebben extra oefeningen aangeboden (elk op hun niveau). Onmiddellijke feedback: Omdat de computer de oefeningen à la minute verbetert, kent de leerling zijn resultaat en kan hij of zij dadelijk beginnen met reflectie. Vallen de resultaten mee? OK, naar een volgend hoger niveau. Vallen ze tegen? Wat is er fout gelopen? Efficiëntie: Tijdwinst in de klas nu de oefeningen via de leeromgeving verbeterd worden i.p.v. aan het bord. Aansluitend bij de leefwereld van de jongere. Beamers in elk lokaal: Resultaat: gemotiveerde leerlingen die het beste van zichzelf geven. Bovendien zijn alle klassen voorzien van een beamer. De leerkracht projecteert het beeld bij het woord. 6

7 Onze troeven 3 SPORT OP SCHOOL Onze sportrichtingen stimuleren doorzettingsvermogen, fair-play & teamgericht denken. Zo kan je kiezen tussen: algemene sport, basketbal, dans, tennis, voetbal en wielrennen. 4 ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING MOODLE Ouders kunnen dagelijks online de KAgenda raadplegen. Onze leerkrachten stellen hun eigen cursussen samen. Op moodle stellen zij oefeningen, taken en toetsen ter beschikking, die door de computer worden verbeterd. Elke leerling krijgt onmiddellijk en individueel resultaten en feedback... leuk toch? Op vrijwillige basis of opgelegd door ouders/leerkrachten, kunnen leerlingen dan extra oefeningen maken en hun score verbeteren. Differentiëren en remediëren zoals het hoort! 5 DE EUROPESE KLAS We startten in september 2014 met een uniek experiment: in onze EU-klas in 1A kregen de leerlingen bovenop het gewone lessenrooster de mogelijkheid om 1 uur per week een les wiskunde te volgen in het Engels. Omwille van het grote succes wordt dit vanaf september 2015 uitgebreid naar het 2 de jaar A-stroom. Er wordt geen nieuwe leerstof aangeboden, maar de leerlingen raken vertrouwd met de Engelse termen, een extra troef en een prima bagage voor verder studies en werk. 6 EVALUATIES, RAPPORTEN EN ATTESTEN Ouders en leerlingen kunnen permanent de punten opvolgen van taken en toetsen via moodle. We spelen tevens kort op de bal door 4 rapporten voor dagelijks werk te voorzien. Voor onze 1e graad voorzien we ook 3 examenperiodes om de hoeveelheid leerstof te spreiden. Afhankelijk van de richting kunnen leerlingen ook verschillende attesten bekomen op school: attest bedrijfsbeheer, theoretisch rijexamen, EHBO, veiligheid, 7 HUISWERKKLASSEN & FACILITEITEN VOOR SPORTERS Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen leerlingen tot 16u35 onder begeleiding van een leerkracht, hun taken maken en lessen leren. Sporters mogen op maandag, dinsdag en donderdag tot 18u op school blijven om hun huiswerk te maken, wat te eten en dan rechtstreeks naar de training te gaan. 8 Schoolbussen Onze school is gelegen in het hartje Beveren, tegenover Colruyt. Wij beschikken over schoolbussen die vanuit verschillende gemeenten vertrekken: Sint-Gillis Kemzeke De Klinge Kieldrecht Meerdonk Verrebroek Vrasene Rupelmonde Bazel Kruibeke Burcht Zwijndrecht Kruibeke 7

8 1STE LEERJAAR A-STROOM & B-STROOM EERSTE LEERJAAR A EERSTE LEERJAAR A LATIJN EERSTE LEERJAAR B Aardrijkskunde 2 Aardrijkskunde 2 Aardrijkskunde 1 Engels 2 Engels 2 Frans 2 Frans 5 Frans 4 Geschiedenis 1 Geschiedenis 1 Geschiedenis 1 Godsdienst/Zedenleer 2 Godsdienst/Zedenleer 2 Godsdienst/Zedenleer 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Latijn 4 Muzikale Opvoeding 1 Muzikale Opvoeding 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Natuurwetenschappen 2 Natuurwetenschappen 1 Muzikale Opvoeding 1 Nederlands 5 Nederlands 5 Natuurwetenschappen 1 Plastische Opvoeding 2 Plastische Opvoeding 1 Nederlands 5 Techniek 10 Techniek 2 Plastische Opvoeding 1 Wiskunde 4 Wiskunde 6 Techniek 2 Keuzegedeelte facultatief Keuzegedeelte Wiskunde 5 Techniek of wetenschappelijk werk of economie of design en vormgeving 4 2 Totaal 32 Keuzegedeelte facultatief Techniek of wetenschappelijk werk of economie of design en vormgeving (met keuze sport) 34 Totaal 32 4 Totaal 32 2 (met keuze sport) 36 (met keuze techniek, WW, economie, design en vorm.) 34 4 (met keuze sport) 36 8

9 2DE LEERJAAR A-STROOM LATIJN MODERNE WETENSCHAPPEN HANDEL Aardrijkskunde 1 Aardrijkskunde 1 Aardrijkskunde 2 Engels 2 Economie 2 Dactylografie 1 Frans 3 Engels 2 Engels 2 Geschiedenis 2 Frans 3 Frans 3 Godsdienst/Zedenleer 2 Geschiedenis 2 Geschiedenis 2 Latijn 4 Godsdienst/Zedenleer 2 Godsdienst/Zedenleer 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Handel 4 Natuurwetenschappen 2 Natuurwetenschappen 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Nederlands 5 Nederlands 5 Natuurwetenschappen 2 Plastische Opvoeding 1 Plastische Opvoeding 1 Nederlands 5 Techniek 2 Techniek 2 Plastische Opvoeding 1 Wiskunde 4 Wiskunde 4 Techniek 2 WW natuurwetenschappen 2 WW Natuurwetenschappen 2 Wiskunde 4 Keuzegedeelte facultatief Keuzegedeelte Keuzegedeelte facultatief Design en vormgeving 2 Design en vormgeving 2 Design en vormgeving 2 Totaal 32 Dactylografie (1) en Totaal 32 2 (met keuze sport) 36 Aardrijkskunde (1) (met keuze sport) 36 (met keuze des.& vorm.) 34 Totaal 32 (met keuze des.& vorm.) 34 (met keuze sport) 34 9

10 2DE BEROEPSVOORBEREIDEND JAAR BOUW-HOUT KANTOOR - VERKOOP - VERZORGING - VOEDING Aardrijkskunde 1 Aardrijkskunde 1 Frans 2 Dactylografie 3 Geschiedenis 1 Frans 2 Godsdienst/Zedenleer 2 Geschiedenis 1 Lichamelijke Opvoeding 3 Godsdienst/Zedenleer 2 Natuurwetenschappen 1 Handel 5 Nederlands 3 Lichamelijke Opvoeding 3 Plastische Opvoeding 1 Natuurwetenschappen 1 PV Bouw 7 Nederlands 4 PV Hout 7 Plastische Opvoeding 1 TV Bouw 2 PV Verzorgingstechnieken / huishoudkunde 3 TV Hout 2 PV Voeding / huishoudkunde 4 Wiskunde 2 TV Verzorgingstechnieken / huishoudkunde 1 Keuzegedeelte Sport facultatief TV Voeding / huishoudkunde 1 basketbal of dans of tennis 2 Totaal 34 (met keuze sport) 36 Wiskunde 2 Keuzegedeelte Sport facultatief basketbal of dans of tennis 2 Totaal 34 (met keuze sport) 36 10

11 2DE GRAAD ASO: 3DE - 4DE LEERJAAR LATIJN ECONOMIE WETENSCHAPPEN 3 e 4 e 3 e 4 e 3 e 4 e Aardrijkskunde 1 1 Aardrijkskunde 1 1 Aardrijkskunde 1 1 Biologie 1 1 Biologie 1 1 Biologie 2 2 Chemie 1 1 Chemie 1 1 Chemie 2 2 Engels 3 3 Economie Engels 3 3 Frans 3 3 Engels 3 3 Frans 3 3 Fysica 1 1 Frans 3 3 Fysica 2 2 Geschiedenis 2 2 Fysica 1 1 Geschiedenis 2 2 Godsdienst / Zedenleer 2 2 Geschiedenis 2 2 Godsdienst / Zedenleer 2 2 Latijn Godsdienst / Zedenleer 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Nederlands Nederlands Nederlands Toegepaste informatica 1 1 Toegepaste informatica 1 1 Toegepaste informatica 1 1 Wiskunde 5 5 Wiskunde Wiskunde Keuzegedeelte Wetenschappen Keuzegedeelte Talen Cultuurwet. Keuzegedeelte Talen Cultuurwet. Wetenschappelijk werk 2 2 Engels 1 1 Engels 1 1 Cultuurwetenschappen 1 1 Frans 1 1 Frans 1 1 Keuzegedeelte Sport Cultuurwetenschappen 1 1 Cultuurwetenschappen 1 1 Keuzegedeelte Wetenschappen Keuzegedeelte Talen Wiskunde Chemie 1 1 Frans 1 1 Fysica 1 1 Engels 1 1 Totaal Wiskunde 1 1 Wiskunde 1 1 (met keuze sport) Keuzegedeelte Sport Keuzegedeelte Sport Totaal Totaal (met keuze sport) (met keuze sport)

12 3DE GRAAD ASO: 5DE - 6DE LEERJAAR LATIJN MODERNE TALEN LATIJN WETENSCHAPPEN WETENSCHAPPEN WISKUNDE 5 e 6 e 5 e 6 e 5 e 6 e Aardrijkskunde 1 1 Aardrijkskunde 2 1 Aardrijkskunde 2 1 Engels 3 3 Biologie 1 2 Biologie 1 2 Frans Chemie 2 2 Chemie 2 2 Geschiedenis 2 2 Engels 2 2 Fysica 2 2 Godsdienst / Zedenleer 2 2 Frans 3 3 Engels 2 2 Latijn Fysica 2 2 Frans 3 3 Lichamelijke opvoeding 2 2 Geschiedenis 2 2 Geschiedenis 2 2 Natuurwetenschappen 2 2 Godsdienst / Zedenleer 2 2 Godsdienst / Zedenleer 2 2 Nederlands Latijn Lichamelijke opvoeding 2 2 Spaans 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Nederlands Wiskunde 3 3 Nederlands Wiskunde 7 7 Keuzegedeelte Wiskunde 5 5 Keuzegedeelte wetensch. werk Cultuurwetenschappen (1) + Duits (2) Cultuurwetenschappen (1) + wiskunde (2) Keuzegedeelte Wetenschappelijk werk (2) + cultuurwetenschappen Wiskunde 2 2 (1) Duits 2 2 Wetenschappelijk werk (2) + toegepaste informatica Cultuurwetenschappen 1 1 (8) Totaal Toegepaste informatica 1 1 Keuzegedeelte sport Totaal (met keuze wisk./duits) Totaal (met keuze sport)

13 3DE GRAAD ASO: 5DE - 6DE LEERJAAR MODERNE TALEN WETENSCHAPPEN* ECONOMIE MODERNE TALEN ECONOMIE WISKUNDE 5 e 6 e 5 e 6 e 5 e 6 e Aardrijkskunde 2 1 Aardrijkskunde 1 1 Aardrijkskunde 1 1 Biologie 1 2 Economie Biologie 1 1 Chemie 2 2 Engels 3 3 Chemie 1 1 Engels 3 3 Frans Economie Frans Geschiedenis 2 2 Engels 2 2 Fysica 2 2 Godsdienst / Zedenleer 2 2 Frans 3 3 Geschiedenis 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Fysica 1 1 Godsdienst / Zedenleer 2 2 Natuurwetenschappen 2 2 Geschiedenis 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Nederlands Godsdienst / Zedenleer 2 2 Nederlands Spaans 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Spaans 2 2 TE Bedrijfsbeheer 1 1 Nederlands Wiskunde 5 5 Wiskunde 3 3 TE Bedrijfsbeheer 1 1 Keuzegedeelte Sport Keuzegedeelte Sport Wiskunde 7 7 Keuzegedeelte Cultuurwetensch. Keuzegedeelte Wiskunde Keuzegedeelte Sport Cultuurwetenschappen 1 1 Wiskunde 2 2 Keuzegedeelte Cultuurwetensch. Keuzegedeelte Toegepaste inform. Keuzegedeelte Taal Cultuurwetenschappen 1 1 Toegepaste informatica 1 1 Duits 2 2 Keuzegedeelte Toegepaste inform. Keuzepakket Taal Keuzegedeelte CW + TI Toegepaste informatica 1 1 Duits 2 2 Cultuurwetenschappen 1 1 Keuzepakket Taal Totaal Toegepaste Informatica 1 1 Duits 2 2 (met optie sport) Totaal Totaal (met optie taal) (met keuze sport) (met optie sport) * Onder voorbehoud (met optie taal)

14 2DE GRAAD TSO: 3DE - 4DE LEERJAAR HANDEL LICHAMELIJKE OPVOEDING & SPORT 3 e 4 e 3 e 4 e Aardrijkskunde 1 1 Aardrijkskunde 1 1 Dactylografie / Toegepaste informatica 2 2 Biologie 1 1 Engels 2 2 Chemie 1 1 Frans 3 3 Economie 2 Geschiedenis 1 1 Engels 2 2 Godsdienst / Zedenleer 2 2 Frans 2 2 Kantoortechnieken 1 2 Fysica 1 1 Lichamelijke opvoeding 2 2 Geschiedenis 1 1 Natuurwetenschappen 1 1 Godsdienst / Zedenleer 2 2 Nederlands Nederlands Toegepaste economie 7 7 Sport Verkoop 2 1 Sport theorie 2 2 Wiskunde 3 3 Toegepaste biologie 1 Keuzegedeelte Sport Toegepaste informatica 1 1 basketbal of dans of tennis Keuzegedeelte Kantoor / Verkoop Toegepaste natuurwetenschappen 2 Wiskunde 3 3 Keuzegedeelte Sport Kantoortechnieken 1 basketbal of Toegepaste Informatica 1 1 dans of tennis 6 6 Verkoop 1 Totaal Totaal Totaal (met keuze Sport)

15 3DE GRAAD TSO: 5DE - 6DE LEERJAAR HANDEL LICHAMELIJKE OPVOEDING & SPORT 3 e 4 e 3 e 4 e Aardrijkskunde 1 1 Aardrijkskunde 1 1 Boekhouding 4 2 Engels 2 2 Dactylografie / Toegepaste informatica 2 2 Frans 2 2 Economie 2 Geschiedenis 1 1 Engels 3 3 Godsdienst / Zedenleer 2 2 Frans 3 3 Nederlands 3 3 Geschiedenis 1 1 Sport 6 4 Godsdienst / Zedenleer 2 2 Sport theorie Lichamelijke Opvoeding 2 2 Stage 2 Nederlands 3 3 Toegepaste economie 3 3 Stage 2 Wiskunde 2 2 Toegepaste economie 6 5 Keuzegedeelte Sport Toegepaste informatica 2 basketbal of Verkoop 1 2 dans of tennis Wiskunde 2 2 Keuzegedeelte Wiskunde facultatief 6 6 Keuzegedeelte Sport facultatief Wiskunde 2 2 basketbal of dans of tennis Keuzegedeelte Wiskunde facultatief Wiskunde 2 2 Totaal (met keuze wiskunde) (met keuze sport) Totaal (met keuze Wiskunde)

16 2DE GRAAD BSO: 3DE - 4DE LEERJAAR KANTOOR VOEDING-VERZORGING HOUT 3 e 4 e 3 e 4 e 3 e 4 e Dactylografie / Toeg. Info. 3 3 Frans 2 2 Frans 2 2 Engels 2 2 Godsdienst / Zedenleer 2 2 Godsdienst / Zedenleer 2 2 Etaleren 1 1 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Frans 3 3 Muzikale Opvoeding 1 1 PAV 6 6 Godsdienst / Zedenleer 2 2 PAV 6 6 PV Hout Kantoortechnieken 3 3 Plastische Opvoeding 2 2 TV Hout 6 6 Lichamelijke Opvoeding 2 2 PV Huishoudkunde / Nederlands 2 2 Gezinstechnieken PAV 6 6 PV Huishoudkunde / Toegepaste economie 6 6 Voeding Toegepaste informatica 2 2 TV Huishoudkunde / Verkoop 2 2 Gezinstechnieken Totaal TV Huishoudkunde / Voeding Totaal Totaal

17 3DE GRAAD BSO: 5DE - 6DE LEERJAAR VERKOOP VERZORGING HOUT 5 e 6 e 5 e 6 e 5 e 6 e Boekhouding 2 2 Expressie 2 2 Frans 2 2 Dactylografie / Toeg. Info. 2 2 Frans 2 2 Godsdienst / Zedenleer 2 2 Engels 2 2 Godsdienst / Zedenleer 2 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Frans 3 3 Lichamelijke Opvoeding 2 2 PAV Godsdienst / Zedenleer 2 2 PAV PV Hout Lichamelijke Opvoeding 2 2 PV Huishoudkunde 2 2 Stage 4 8 Nederlands 1 1 PV Verzorging 2 2 TV Hout 7 7 PAV Stage Huishoudkunde 2 2 Totaal Public relations 2 Stage Opvoedkunde / Stage 6 9 Verzorging / Toegepaste economie 2 2 Huishoudkunde 2 2 Toegepaste informatica 2 Stage Verzorging 6 6 Vaktechnieken 2 TV Huishoudkunde 1 1 Verkoop Verkoop - etaleren TV Opvoedkunde / Verzorging / Totaal Huishoudkunde TV Verzorging 5 5 Totaal

18 3DE GRAAD BSO: 7DE LEERJAAR WINKELBEHEER & ETALAGE BIJZONDERE SCHRIJNWERKCONSTRUCTIES Frans 2 Frans 2 Godsdienst / Zedenleer 2 Godsdienst / Zedenleer 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Lichamelijke Opvoeding 2 PAV 6 PAV 6 Stage 11 PV Hout 8 Toegepaste economie 3 Stage 6 Vaktechnieken 1 TE Bedrijfsbeheer 4 Verkoop 3 TV Hout 6 Verkoop - etaleren 3 Totaal 36 Totaal 33 THUIS- EN BEJAARDENZORG KINDERZORG Frans 2 Expressie 2 Godsdienst / Zedenleer 2 Frans 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Godsdienst / Zedenleer 2 PAV 6 Lichamelijke Opvoeding 2 PV Huishoudkunde 1 PAV 6 PV Opvoedkunde 1 PV Opvoedkunde 2 PV Verzorging 1 PV Verzorging 1 Stage Huishoudkunde 4 Stage Opvoedkunde 6 Stage Verzorging 8 Stage Verzorging 2 TE Bedrijfsbeheer 4 Stage Verzorging / Opvoedkunde 2 TV Huishoudkunde 1 Te Bedrijfsbeheer 4 TV Opvoedkunde 2 TV Opvoedkunde 4 TV Verzorging 2 TV Verzorging 1 Totaal 36 Totaal 36 18

Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool?

Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool? Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool? Infobrochure 1 ste graad 2015-2016 1 Nuttige gegevens School van de Vlaamse gemeenschap Donkvijverstraat 30 9120 Beveren-Waas Tel: 03 750 96

Nadere informatie

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be College Essen Studeren kan je in het groen goed doen College Essen Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is voor elke leerling

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Veel praktijkvoorbeelden binnenin WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Brochure voor leraren ELITEONDERWIJS VOOR IEDEREEN TIJDLIJN EENHEIDSSTRUCTUUR 1990 1992 DE SCHOOL STAAT NIET ALLEEN ACCENT

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

SCHOOLWERKPLAN 2011-2013

SCHOOLWERKPLAN 2011-2013 SCHOOLWERKPLAN 2011-2013 Inhoudsopgave Inleiding 1 Verantwoording en doelstellingen 1 1. De schoolcultuur 4 1.1. Welke school willen we worden? 4 1.2. Hoe kan de school dit ideaalbeeld bereiken? 4 1.2.1.

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

Samenvatting onderwijsvisie Broeders van Liefde Passie en talent verbinden met kwaliteit en zorg

Samenvatting onderwijsvisie Broeders van Liefde Passie en talent verbinden met kwaliteit en zorg Samenvatting onderwijsvisie Broeders van Liefde Passie en talent verbinden met kwaliteit en zorg RvB 6/9/2013 Borgen en vernieuwen Onderwijs bij de Broeders van Liefde ligt ons na aan het hart. Het gaat

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Een sterke partner, een sterk diploma Brugge / Kortrijk www.howest.be 1 Howest in een notendop Welkom in Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Howest,

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave Infobrochure SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situering van onze school... 2 Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken 5 Hoofdstuk 3 Schoolverandering 11 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015 Word de beste versie van jezelf Infobrochure 2014-2015 PROFICIAT. Dat je deze brochure leest, vertelt veel over jou. Het betekent dat je verder wilt studeren. Dat je nadenkt over je toekomst. Maar ook

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo Altijd in beweging www.develsteincollege.nl Welkom op het DevelsteinCollege Het DevelsteinCollege, vestiging Develsingel, is een brede,

Nadere informatie

Ontwikkeling als doel, leerstof als middel Onderwijs op maat van het kind Steinerscholen in Vlaanderen anno 2010

Ontwikkeling als doel, leerstof als middel Onderwijs op maat van het kind Steinerscholen in Vlaanderen anno 2010 Ontwikkeling als doel, leerstof als middel Onderwijs op maat van het kind Steinerscholen in Vlaanderen anno 2010 Steinerscholen zijn in Vlaanderen een nichespeler, maar zitten in de lift net zoals op vele

Nadere informatie