Meest gestelde vragen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meest gestelde vragen"

Transcriptie

1 Meest gestelde vragen over gemeentebelastingen in Papendrecht Pagina-indeling: OZB en WOZ... 2 OZBE...2 Crisis...2 Nieuwbouw of in aanbouw... 4 Tenaamstelling... 5 Rioolheffing eigendom... 6 Afvalstoffenheffing... 7 Hondenbelasting... 8 Bezwaar indienen en Wet dwangsom... 9 Invordering Bezwaar & Incasso...10 Betalen...11 Automatische incasso...12 Kwijtschelding... 14

2 OZB en WOZ OZBE Waarom moet ik de heffing OZB-eigenaren betalen? Als u, als eigenaar van een woning/gebouw bij het Kadaster bekend staat, dient u de eigenarenheffing van de onroerende-zaakbelasting aan de gemeente te betalen. Hoeveel u moet betalen hangt af van de WOZ-waarde van de onroerende zaak waarvan u eigenaar bent en de hoogte van de OZB-tarieven. De datum 1 januari is bepalend voor het hele jaar. Dus als u in de loop van een jaar een onroerende zaak verkoopt, moet u toch voor het hele jaar OZB betalen. Voor de nieuwe woning hoeft u geen OZB meer te voldoen. Bij verkoop van een huis worden de zakelijke lasten, waaronder de eigenarenbelasting van de OZB, meestal door de notaris verrekend. Dit geldt ook voor bedrijfspanden. Waarom moet ik de heffing OZB-gebruikers betalen? U moet het OZB-gebruikersgedeelte betalen als u op 1 januari van het desbetreffende jaar gebruiker van een bedrijfspand was. Hoeveel gebruikersheffing u moet betalen, hangt af van de WOZ-waarde van het pand waarvan u gebruiker bent en van de hoogte van de OZB-tarieven. Ik vind dat ik teveel moet betalen. Wat kan ik daar aan doen? Het aanslagbedrag wordt bepaald door de WOZ-waarde en het toepasselijke tarief. Tegen het tarief kunt u geen bezwaar maken: dit is vastgesteld door de gemeenteraad. Tegen de hoogte van de WOZ-waarde kan wel bezwaar worden gemaakt. Op de achterkant van het aanslagbiljet staat hoe u bezwaar kunt maken tegen de aanslag(en). Bezwaren moeten binnen zes weken na dagtekening (de datum op het aanslagbiljet) worden ingediend. Wat is het WOZ-tijdvak? Het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen is zowel een waardebeschikking (een kennisgeving van de waarde van het pand) op grond van de Wet waardering onroerende zaken voor het WOZ-tijdvak 2010, als een aanslag onroerende-zaakbelastingen. De waarde van een woning wordt ieder jaar, onafhankelijk van het voorgaande, bepaald. Wat is de waardepeildatum? Bij het WOZ-tijdvak 2010 gaat het om de waarde van het huis op 1 januari 2009 (dit is de waardepeildatum). Dit heeft te maken met het feit dat de waardepeildatum één jaar voor het WOZ-tijdvak ligt. Met andere woorden: de aanslag gemeentelijke belastingen 2010 heeft betrekking op het jaar 2010 en geeft de WOZ-waarde aan die op 1 januari 2009 voor de woning van toepassing zou zijn geweest. Crisis Waarom is de WOZ-waarde van mijn woning gestegen? Iedereen weet toch dat de huizenmarkt is ingestort? Hier is sprake van een verschil tussen gevoel en feiten. Veel huiseigenaren hebben misschien het gevoel dat de waarde van hun woning inmiddels behoorlijk is gedaald, maar de cijfers tonen dat niet aan, althans niet voor de periode tussen 1 januari 2008 en 1 januari Overigens kunnen er wel woningen zijn waarvan de waarde is gedaald, maar gemiddeld genomen is er een stijging van 1,0% ten opzichte van de vorige waardepeildatum. 2

3 De WOZ-waarde is echter niet geïndexeerd. De WOZ-waarde naar waardepeildatum 1 januari 2009, voor het tijdvak en belastingjaar 2010 is bepaald aan de hand van de gerealiseerde verkopen rond de waardepeildatum. Wanneer zullen de gevolgen van de kredietcrisis zichtbaar worden in een waardedaling van mijn woning? De WOZ-waarde van uw woning gaat een daling vertonen als de verkoopprijzen rond de waardepeildatum op 1 januari van een jaar lager liggen dan de verkoopprijzen op 1 januari van het jaar ervoor. Daarbij moet worden bedacht dat de waardepeildatum altijd een jaar voor het belastingjaar ligt. Dus als de verkopen op 1 januari 2009 in een bepaald segment lager liggen dan de verkopen in datzelfde segment op 1 januari 2008, dan is er sprake van een daling voor het belastingjaar Als de verkoopprijzen op 1 januari 2010 lager liggen dan op 1 januari 2009 in een bepaalde buurt voor dezelfde soort woningen, dan vertoont de WOZ-waarde 2011 een waardedaling. 3

4 Nieuwbouw of in aanbouw Mijn nieuwbouwwoning komt in de loop van 2010 pas gereed. Wanneer weet ik de definitieve WOZ-waarde van het huis? Deze staat pas vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen Op de aanslag 2010 staat de WOZ-waarde van de woning in aanbouw gericht naar de situatie op Als mijn woning op 1 januari nog niet helemaal is afgebouwd, moet ik dan toch OZB betalen? En zo ja, waarop is dit bedrag dan gebaseerd? In de eerste week van januari wordt bepaald voor hoeveel procent uw woning gereed is. Er worden foto s gemaakt om deze situatie vast te leggen. Op basis hiervan wordt een percentage gereed bepaald. Hierover moet u OZB betalen. U krijgt dan een WOZ-waarde voor een pand in aanbouw. Voor mijn bedrijfspand in aanbouw heb ik behalve een eigendomsaanslag ook een aanslag voor het gebruik gekregen? Het bedrijfspand kan echter pas in de loop van 2010 worden gebruikt. De eigenaar van een bedrijfspand in aanbouw (of de eigenaar van een perceel grond waar een bedrijfspand op wordt gebouwd) krijgt behalve een aanslag over het eigenarendeel ook een aanslag over het gebruikersdeel. Dit omdat de eigenaar de grond a.h.w. ter beschikking heeft voor het bouwen. De aanslag is dus correct. Hierover is in het verleden al jurisprudentie geweest. 4

5 Tenaamstelling Ik heb een aanslagbiljet ontvangen op mijn naam maar ik denk dat deze voor de vorige bewoners is bestemd. Wat nu? OZB gaat het altijd om de situatie op 1 januari. Als de vorige bewoners dus op 1 januari 2010 nog eigenaar of gebruiker waren van het pand dat op de aanslag staat, is de aanslag voor hen bedoeld. In dat geval kunt u contact opnemen met de gemeente. De aanslag staat op naam van mijn ex-echtgeno(o)t(e). Wat nu? Dit is afhankelijk van de vraag wie eigenaar was op 1 januari In veel gevallen wordt dit in het echtscheidingsconvenant geregeld. Uw advocaat kan u helpen. Er staat een verkeerde naam op het aanslagbiljet. Wat nu? Dat ligt er aan. Staat uw eigen naam op het biljet maar vindt u dat er een verkeerd pand op de aanslag(en) staat dan komt dit misschien omdat de situatie op 1 januari 2010 anders was; bijvoorbeeld omdat u pas na 1 januari bent verhuisd. In dit geval is de aanslag voor de eigendomsheffingen waarschijnlijk juist. Als er een andere naam op staat, die ook niet van een partner of huisgenoot is, dan is er mogelijk een fout gemaakt. U kunt dan de aanslag terugsturen naar de gemeente: schrijft u alleen op de envelop, niet op de aanslag zelf! De aanslag staat op naam van iemand die is overleden. Wat nu? De aanslag is in ieder geval terecht als de overledene pas na 1 januari 2010 is overleden. Maar de aanslag is ook terecht als de overledene op 1 januari 2010 nog als eigenaar in het kadaster staat vermeld; ook al is hij/zij al voor 1 januari 2010 overleden. In al deze gevallen moeten de erfgenamen de aanslag betalen. Voor de gebruikersheffingen geldt dat de aanslag kan worden verminderd met het resterende aantal volle maanden van het betreffende belastingjaar. Enige voorwaarde is dat er geen huisgenoot op het adres achterblijft. Ik heb mijn pand inmiddels verkocht. Krijg ik dan een deel van de aanslag OZBE/OZBG terug? Nee, als u het pand na 1 januari heeft verkocht, verandert de aanslag niet. Het betaalde bedrag voor OZB wordt verrekend bij de notaris. Als u het pand al voor 1 januari had verkocht, moet u een bezwaarschrift indienen. 5

6 Rioolheffing eigendom Wat is Rioolheffing eigendom? Dit is een heffing voor het hebben van een aansluiting op de gemeentelijke riolering. De Rioolheffing eigendom wordt jaarlijks opgelegd aan degenen die op 1 januari eigenaar zijn van een woning of bedrijfspand. Ik heb geen rioolaansluiting. Waarom moet ik dan Rioolheffing eigendom betalen? Als u op 1 januari wel eigenaar was van een perceel, maar toen geen directe of indirecte aansluiting had op de gemeentelijke riolering, dan is de aanslag mogelijk onterecht opgelegd. Dan moet u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Overigens bent u ook Rioolheffing eigendom verschuldigd als u loost op gemeentewater of als uw sceptictank een overstort heeft op gemeentewater. Het pand staat leeg. Moet ik dan wel Rioolheffing eigendom betalen? Ja, dan moet u wel Rioolheffing eigendom betalen. Het feit dat u eigenaar was op 1 januari van een perceel met een rioolaansluiting betekent dat u moet betalen. Ik heb mijn pand inmiddels verkocht. Krijg ik dan een deel van de aanslag terug? Nee, als u het pand na 1 januari heeft verkocht, verandert de aanslag niet. Het werkt hetzelfde als bij de OZB; de betaalde bedragen voor OZB en Rioolheffing eigendom worden verrekend bij de notaris. Als u het pand al voor 1 januari had verkocht, moet u een bezwaarschrift indienen. 6

7 Afvalstoffenheffing Ik woon een deel van het jaar op een ander adres (bijv. In het buitenland). Moet ik dan toch voor het hele jaar betalen? Voor de Afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), omdat iedereen verplicht is zich daarin in te schrijven. Als u verhuist, moet u zich uit laten schrijven op uw oude adres. Verhuist u naar een adres buiten de gemeente, dan komt u voor de nog resterende volle kalendermaanden automatisch in aanmerking voor vermindering van de Afvalstoffenheffing. Ik ben in de loop van het jaar verhuisd naar een ander adres en mijn gezin is achtergebleven op het oude adres. Verandert er iets op de aanslag m.b.t. Afvalstoffenheffing. Ja, er verandert iets aan uw aanslag. Als u alleen vertrekt en er blijven gezinsleden achter dan krijgt u een nieuwe aanslag en uw (ex)-gezinsleden krijgen ook een nieuwe aanslag. Beide aanslagen zullen betrekking hebben op het aantal volle maanden dat er nog resteren in het kalenderjaar. NB, de hoogte van het te betalen bedrag blijft gelijk. De gemeente kent geen aparte tarieven voor één- of meerpersoonshuishoudens. Ik ben in de loop van het jaar verhuisd naar een ander adres. Verandert er iets op de aanslag m.b.t. Afvalstoffenheffing? Nee, niet als het een verhuizing binnen de gemeente betreft. Ja, als het een verhuizing betreft naar een andere gemeente. Het termijnbedrag wordt automatisch aangepast vanaf de eerstvolgende maand ná de verhuizing. Ik ga in de loop van het jaar alleenwonen. Betaal ik nu toch het volledige bedrag voor de Afvalstoffenheffing? Nee, de gemeente kent geen aparte tarieven voor één- of meerpersoonshuishoudens. 7

8 Hondenbelasting Ik heb geen hond(en) meer, wat moet ik nu doen? U dient deze wijziging door te geven aan de gemeente. Dit kan schriftelijk of aan de balie in het gemeentehuis. U moet dan een bewijs van het overlijden van uw hond overleggen. Als u uw hond heeft weggedaan c.q. overgedragen, dan moet u de gegevens van de nieuwe eigenaar aan ons doorgeven. Op mijn aanslag gemeentelijke belastingen 2010 staat geen hondenbelasting vermeld, terwijl ik wel mijn hond heb aangemeld? Er zijn drie varianten mogelijk: 1. Waarschijnlijk heeft u uw hond aangemeld, nadat de aanslag 2010 reeds in het systeem was aangemaakt. U krijgt dan in de loop van het jaar een aanslag voor alleen de hondenbelasting toegezonden. 2. Uw hond staat niet in de administratie hondenbelasting geregistreerd. Ik kan u een aangifteformulier toezenden. U krijgt in de loop van het jaar een aanslag voor alleen de honden belasting toegezonden. 3. Het kan ook zijn dat uw hond op naam van een ander gezinslid staat. Dan komt er op die naam een aparte aanslag hondenbelasting. Wilt u de hond volgend jaar op de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen terugzien, dan kunt u dit uiteraard kenbaar maken. Krijg ik een boete als ik mijn hond te laat aanmeld? Nee, u krijgt geen boete. Kan ik een vrijstelling krijgen voor de hondenbelasting? U kunt alleen maar vrijstelling krijgen voor de hondenbelasting als er sprake is van een officiële registratie als hulphond zoals blindengeleidehond. Vrijstelling kan ook aangevraagd worden door houders van een politiehond. Kan ik kwijtschelding aanvragen voor hondenbelasting? Voor hondenbelasting kan men geen kwijtschelding aanvragen. Mijn hond is overleden, verkocht c.q. weggegeven. Moet ik dan toch het hele bedrag betalen dat vermeld staat op de aanslag? U kunt een verzoek doen voor teruggaaf/ vermindering van de hondenbelasting. Indien u gebruik maakt van de automatische incassoregeling, dan wordt vanaf het moment dat de afmelding is verwerkt het totale maandelijkse bedrag evenredig verlaagd. Via een afmeldingsformulier kunt u uw hond afmelden. 8

9 Bezwaar indienen en Wet dwangsom Heeft het zin om bezwaar te maken? Als u het niet eens bent met de aanslag, dan is er de mogelijkheid van bezwaar. Elk bezwaar wordt individueel bekeken en wie gelijk heeft, die krijgt het en wie het niet heeft, die krijgt het niet. Uiteraard dient de gemeente zich hierbij aan de (wettelijke) regels te houden. Waarom krijg ik geen gelijk als het om een klein bedrag gaat? Om discussies om relatief kleine bedragen te vermijden, heeft de wetgever een drempel in het leven geroepen. De gemeente mag de WOZ-waarde pas verlagen als deze drempel wordt overschreden. Die ingevoerde regel heeft er ook mee te maken dat waardering van onroerend goed geen wetenschap is. Er is niet maar één antwoord het juiste. Vraag 10 taxateurs de waarde van een woning vast te stellen en er komen waarschijnlijk 10 verschillende waardes uit. Wordt er door de gemeente een dwangsom uitgekeerd als het bezwaar niet op tijd wordt afgedaan? Niet vanzelf. Om een dwangsom uitgekeerd te krijgen, moet de burger de gemeente altijd eerst schriftelijk in gebreke stellen. Als de gemeente de termijn voor het afdoen van een bezwaar heeft overschreden en niks van zich heeft laten horen, dan kan de burger de gemeente in gebreke stellen. De gemeente heeft na ontvangst van deze brief nog twee weken de tijd om het bezwaar af te handelen zonder dat er geld verschuldigd is. Daarna begint de teller te lopen met een bedrag per dag. Welke termijnen gelden voor het afhandelen van een bezwaar? Daar is niet een eenduidig antwoord op te geven. De hoofdregel is dat bezwaren die in een jaar worden ingediend tussen 1 januari en 18 november nog in datzelfde jaar moeten worden afgehandeld. Bezwaren die zijn ingediend na 18 november (in de laatste zes weken van het jaar dus) van een jaar moeten worden afgehandeld binnen zes weken na het einde van de bezwaartermijn. Dit laatste betekent dat moet worden uitgegaan van de dagtekening van de aanslag. Is de aanslag gedagtekend 30 november van een jaar, dan moet een bezwaar binnen zes weken na het einde van de bezwaartermijn (6 weken na 30 november is 11 januari van het volgende jaar), dus zes weken na 11 januari: op 22 februari moeten zijn afgedaan. Overigens zijn deze laatstgenoemde regels ook gewijzigd met de inwerkingtreding van de dwangsomwetgeving. Voorheen begon de afhandeltermijn niet te lopen na afloop van de bezwaartermijn, maar na ontvangst van het bezwaarschrift. Geldt de Wet dwangsom ook voor oude bezwaren die om één of andere reden nog niet zijn afgedaan? De Wet dwangsom geldt voor elk bezwaar dat na 1 oktober 2009 is ingediend. 9

10 Invordering Bezwaar & Incasso Ik heb een bezwaarschrift ingediend. Blijft de incassoregeling dan van kracht? Door bezwaar in te dienen, wordt de incassoregeling niet opgeschort. Wordt uw verzoek afgewezen, dan heeft u toch alle betalingen voldaan. Wordt uw verzoek toegewezen, dan stopt de incassoregeling. In dat geval ontvangt u de al geïncasseerde termijnen retour, inclusief rentevergoeding, en wordt de aanslag teniet gedaan. Als uw bezwaar gedeeltelijk wordt toegewezen, dan wordt de aanslag ook gedeeltelijk verminderd. Het resterende openstaande bedrag wordt dan herverdeeld over de nog resterende termijnbedragen. Mocht u toch al teveel betaald hebben, dan krijgt u de geïncasseerde termijnen teruggestort met rentevergoeding. Stel dat ik een bezwaarschrift indien tegen bijvoorbeeld mijn WOZ-waarde? Wat gebeurt er dan? De incasso loopt dan op de normale manier door. Mocht uw WOZ-waarde lager worden door de uitkomst van het bezwaarschrift, dan heeft dit gevolgen voor de OZB. De aanslag wordt na behandeling van het bezwaarschrift verlaagd. Uw termijnbedragen voor de automatische incasso worden dan ook lager. Mocht de aanslag helemaal zijn betaald en pas daarna worden verlaagd, dan krijgt u het teveel betaalde bedrag met een rentevergoeding automatisch teruggestort. Ik heb m.i. een verkeerde aanslag gekregen en daar nu een bezwaarschrift tegen ingediend. Loopt de automatische incasso dan toch door? Ja. We streven ernaar om uw bezwaarschrift binnen enkele maanden te behandelen. In uw geval zijn pas enkele termijnen geïncasseerd. Mocht de aanslag alsnog worden vernietigd, dan krijgt u de geïncasseerde termijnen teruggestort met rentevergoeding. Hoe werkt de automatische incasso na een uitspraak? Bij het doen van de uitspraak kijkt de gemeente naar de stand van betaling. In de uitspraak wordt vervolgens aangegeven wat de financiële gevolgen zijn van de uitspraak. Als uit de uitspraak blijkt dat alles al is betaald, en u zelfs nog geld terugkrijgt, dan wordt dat inclusief rente overgemaakt. Ik heb een automatische incasso afgegeven. Als ik een bezwaarschrift indien, stopt de incasso dan? Nee, deze loopt gewoon door. Indien na de behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat de aanslag wordt verminderd, dan worden de resterende termijnen automatisch aangepast. Ik heb een bezwaarschrift ingediend, omdat ik een verkeerde aanslag heb ontvangen. Loopt de automatische incasso dan gewoon door? Ja. We streven ernaar om uw bezwaarschrift binnen enkele maanden te behandelen. Mocht de aanslag alsnog worden vernietigd, dan krijgt u de geïncasseerde termijnen teruggestort met rentevergoeding. Ik heb een bezwaarschrift ingediend tegen de hondenbelasting. Verandert nu het maandelijkse incassobedrag? Nee, de incasso loopt gewoon door. 10

11 Betalen Er zijn twee mogelijkheden om te betalen: in 1 termijnbedrag of via automatische incasso in 10 termijnen. Er is daarnaast geen andere betalingsmogelijkheid? U kunt de aanslag niet op een andere manier betalen. Het is of het één of het ander. Kiest u hier niet voor, dan loopt de invordering zonder meer door. U krijgt dan eerst een aanmaning en vervolgens een dwangbevel. Pas daarna is, onder strikte voorwaarden, een ander soort betalingsregeling mogelijk. Let op: de extra kosten worden wel in rekening gebracht. Deze betalingsregeling moet u te allen tijde nakomen. Kan ik via mijn bank ook een machtiging voor automatische incasso afgeven? Nee. Uw bank kent het maandelijks af te schrijven bedrag niet. Indien u de machtigingskaart niet invult en terugstuurt, betaalt u de eerstvolgende belastingaanslag in 1 termijn. De gemeente biedt echter de mogelijkheid om in 10 termijnen te betalen via een automatische incasso. Daarvoor moet u de gemeente machtigen. Dit doet u via de machtigingskaart die bij de aanslag zit. Van deze regeling kan niet worden afgeweken. Waarom is gekozen voor 10 termijnen en niet voor bijvoorbeeld 8 of 12? De aanslag gemeentelijke belastingen krijgt u zo veel mogelijk in de maand februari in de bus. De eerste betaling vindt plaats in maart en de laatste in december. Dat zijn 10 maanden. Deze keuze kost de gemeente geen extra geld en heeft daarom geen invloed op het belastingtarief. Een gezins- of familielid van mij wil mijn belastingaanslag betalen met deze incassoopdracht. Is dat mogelijk? Nee, dat kan niet. De bankrekening moet altijd op uw naam staan. De bank controleert namelijk of de naam van de rekeninghouder overeenkomt met het rekeningnummer. Omdat wij als rekeninghouder altijd de naam van de belastingplichtige doorgeven in het geval van de maandelijkse incasso, zal de incasso-opdracht worden geweigerd door de bank. U moet hiervoor zelf een andere oplossing zoeken. Wat gebeurt er als de gemeente een keer niet kan incasseren? U krijgt de eerste keer een herinnering met het verzoek uw termijnbedrag zelf over te maken. Vervolgens krijgt u opnieuw een herinnering met het verzoek direct de verschuldigde termijnen te betalen. Doet u dat niet, dan wordt de incasso stopgezet. U moet dan de gehele aanslag direct en in één keer betalen. Ik heb geen bankrekening. Wat moet ik nu doen? U ontvangt in februari 2010 gewoon een aanslag met 1 betaaltermijn. Op dat moment kunt u een verzoek aan de gemeente richten om de aanslag in meerdere termijnen te betalen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u een verklaring of bewijsstuk toevoegen van bijvoorbeeld een bewindvoerder, curator of bankinstelling. Hieruit moet blijken dat u niet aan uw verplichting kunt voldoen. In dat geval zoeken wij voor u een passende oplossing. Mijn hond is overleden, verkocht c.q. weggegeven. Moet ik dan toch het hele bedrag betalen dat vermeld staat op de aanslag? U kunt een verzoek doen voor teruggaaf/ vermindering van de hondenbelasting. Indien u gebruik maakt van de automatische incassoregeling, dan wordt vanaf het moment dat de afmelding is verwerkt het totale maandelijkse bedrag evenredig verlaagd. Via een afmeldingsformulier kunt u uw hond afmelden. Ik heb mijn aanslag dubbel betaald. Wat moet ik doen? U hoeft niets te doen. Dubbele betalingen worden binnen twee weken automatisch door ons terugbetaald. 11

12 Automatische incasso Geldt de incassoregeling voor alle belastingaanslagen? De machtiging geldt alleen voor aanslagen gemeentelijke belastingen met een totaalbedrag tot 2.000,-. De hondenbelasting valt ook onder de automatische incassoregeling. Maar stel dat mijn hond doodgaat of om een andere reden weg moet? U gaat als volgt te werk: u meldt uw hond af met het afmeldformulier en wij verwerken dat in ons systeem. Vervolgens verlagen wij het incassobedrag. Mocht de aanslag helemaal zijn betaald en pas daarna worden verlaagd, dan krijgt u het teveel betaalde bedrag met een rentevergoeding automatisch terug. Kan ik de machtiging intrekken/opschorten als ik het niet eens ben met de vastgestelde waarde? Ja. Als u de automatische incasso, schriftelijk, stopzet, dan moet u daarna de aanslag zo spoedig mogelijk betalen. Als u dit niet doet, dan loopt u het risico dat u een aanmaning of een dwangbevel krijgt. Wij adviseren u dan ook om de incassoregeling door te laten lopen. Eventueel teveel betaalde bedragen krijgt u van ons automatisch, inclusief rente, teruggestort (als de uitspraak wordt gedaan na de laatste vervaldag). Let op: Indien u uw machtiging vóór de vervaldag intrekt dan geldt de normale betaaltermijn. Dat houdt in dat u binnen twee maanden na de dagtekening het aanslagbedrag moet voldoen. Indien u uw machtiging ná de vervaldag intrekt, dient u het openstaande bedrag direct te betalen. Bij niet tijdige betaling loopt u het risico een aanmaning te ontvangen. Ik mag geen incasso laten uitvoeren. Wat moet ik nu doen? Mensen die door een faillissement en/of WSNP geen incasso mogen laten uitvoeren kunnen het kaartje niet invullen. Voor deze specifieke groep mensen wordt een speciale regeling ontwikkeld. U moet daarvoor zelf contact opnemen met de gemeente. Is deze automatische incasso ook van toepassing op nog op te leggen aanslagen van oude jaren? Ja, alle nog op te leggen aanslagen vallen onder deze incassoregeling. Ik heb een regeling getroffen voor een automatische incasso. Na twee storno s is de regeling door u beëindigd. Ik stuur een nieuwe machtiging in, Hoe gaat het nu verder? Uw nieuwe machtiging gaat pas in voor de aanslag die volgend jaar wordt opgelegd. Dus de aanslag van 2010 moet u direct betalen. Ik heb een machtiging ingestuurd. Maar mijn aanslag heeft een dagtekening die ligt na de dagtekening van 26 februari Wordt mijn aanslag dan ook in 10 termijnen geïncasseerd? Ja, u hebt ons hiertoe gemachtigd. De aanslag wordt in 10 termijnen geïncasseerd. Ik heb in februari 2010 een aanslag gemeentelijke heffingen 2010 gekregen. Stel dat ik in juni 2010 besluit om alsnog in 10 termijnen via de automatische incasso te betalen, kan dit dan nog? Nee, een automatische incasso is niet meer mogelijk als de laatste vervaltermijn is verstreken (31 mei 2010). Tot 31 mei 2010 kunt u gebruik maken van de incassoregeling. Het aanslagbedrag wordt evenredig verdeeld over de resterende volle maanden. In dit specifieke geval over zeven termijnen (juni tot en met december 2010). Ik heb gekozen voor gespreid betalen, maar er loopt nog een oude regeling. Wat nu? 12

13 De oude regeling blijft gewoon doorlopen. U moet nog steeds de afgesproken betaaltermijnen zelf overmaken. De nieuwste aanslag wordt automatisch geïncasseerd. De incassoregeling loopt van maart tot en met december in 2010 termijnen. Kan ik halverwege het jaar ook nog kiezen voor de incassoregeling? Nee, een automatische incasso is niet meer mogelijk als de laatste vervaltermijn is verstreken (31 mei 2010). Kan ik tussendoor de incassoregeling stopzetten? Ja, u kunt tussentijds de incassoregeling stopzetten. Dit moet schriftelijk gebeuren. U moet daarna het resterende openstaande bedrag direct betalen, anders ontvangt u een aanmaning of een dwangbevel. Let op: Indien u uw machtiging vóór de vervaldag intrekt dan geldt de normale betaaltermijn. Dat houdt in dat u binnen twee maanden na de dagtekening het aanslagbedrag moet voldoen. Indien u uw machtiging ná de vervaldag intrekt, dient u het openstaande bedrag direct te betalen. Bij niet tijdige betaling loopt u het risico een aanmaning te ontvangen. Ik heb een incassoregeling getroffen voor de aanslag Maar vallen de nieuwe aanslagen die ik ontvang (OZB 2008 en 2009 ) ook onder die incassoregeling? Ja, alle nog op te leggen aanslagen vallen hieronder. Ik wil graag gebruik maken van de incassoregeling, maar mijn bank accepteert een dergelijke regeling niet. Wat doe ik dan? In dat geval moet u de aanslag binnen de gestelde vervaltermijn voldoen. Deze is 2 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet. Eén termijn van mijn incasso is gestorneerd. Kan ik deze door verhoging van de andere termijnen voldoen? U moet het termijnbedrag zelf overmaken, voordat de volgende termijn wordt geïncasseerd. Doet u dit niet, dan worden de volgende termijnen verhoogd met het gemiste bedrag. Kunnen wij een volgende termijn opnieuw niet incasseren, dan wordt de gehele incassoregeling stopgezet. U moet dan de hele aanslag ineens betalen. Hoe werkt het bij een bezwaarschrift hondenbelasting? Als u geen automatische incassoregeling heeft: Ik heb een bezwaarschrift ingediend tegen de hondenbelasting, moet ik nu de andere belastingen vermeld op de aanslag wel betalen voor de vervaldata of krijg ik uitstel van betaling voor het hele bedrag van de aanslag? U krijgt uitstel van betaling voor het bedrag waar u bezwaar tegen heeft gemaakt (het betwiste bedrag)! Het restant kunt u voor de vervaldata voldoen. Als u wel een automatische incassoregeling heeft: Ik heb een bezwaarschrift ingediend tegen de hondenbelasting, verandert nu het maandelijkse incassobedrag? Nee, bij de automatische incassoregeling is er geen mogelijkheid tot opschorting van de betaling. 13

14 Kwijtschelding Wordt bij kwijtschelding de aanslag geblokkeerd? Nee. De aanslag waarvoor u kwijtschelding aanvraagt, wordt niet geblokkeerd. Uw verzoek wordt in de meeste gevallen zo snel mogelijk afgehandeld. Ik heb pas later in het jaar kwijtschelding aangevraagd. Stel dat deze wordt toegewezen, krijg ik dan de betaalde incasso termijnen teruggestort? Bij een toegewezen kwijtschelding krijgt u de betaalde incassotermijnen teruggestort. Kan ik 3 maanden na dagtekening van de aanslag alsnog kwijtschelding aanvragen? Uw verzoek om kwijtschelding wordt altijd in behandeling genomen. Voor beide partijen is het echter beter niet te lang te wachten. Daarom is het de voorkeur binnen 3 maanden een verzoek om kwijtschelding in te dienen. Kan ik voor de aanslag van 2010 kwijtschelding aanvragen? Blijft de automatische incasso dan toch doorlopen? Als u kwijtschelding aanvraagt, blijft de incassoregeling gewoon doorlopen. Door een verzoek om kwijtschelding in te dienen, wordt de incassoregeling niet opgeschort. Wordt uw verzoek afgewezen, dan heeft u toch alle betalingen voldaan. Wordt uw verzoek toegewezen, dan stopt de incassoregeling. In dat geval ontvangt u de al geïncasseerde termijnen retour en wordt de aanslag teniet gedaan. Ik heb later in het jaar kwijtschelding aangevraagd. Als deze wordt toegewezen, krijg ik dan mijn betaalde incassotermijnen teruggestort? Bij een toegewezen kwijtschelding krijgt u de betaalde incassotermijnen teruggestort. Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de aanslag over 2010? En als ik dat doe, wat gebeurt er dan met de maandelijkse incasso? U kunt op ieder moment kwijtschelding aanvragen, maar de incassoregeling blijft gewoon doorlopen. Wordt uw verzoek afgewezen, dan heeft u toch alle betalingen voldaan. Wordt uw verzoek toegewezen, dan ontvangt u de al geïncasseerde termijnen retour en wordt de aanslag teniet gedaan. 14

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen over gemeentebelastingen in Hendrik-Ido-Ambacht Pagina-indeling: OZB en WOZ... 2 OZBE...2 Crisis...2 Nieuwbouw of in aanbouw... 4 Tenaamstelling... 5 Rioolheffing eigendom... 6 Rioolheffing

Nadere informatie

Regeling Automatische Incasso

Regeling Automatische Incasso Regeling Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen 2014 (2) Gemeenteblad 2013-48 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Doel van de automatische incasso... 4 Artikel 3. Gemeentelijke

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2015 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN.

REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN. REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN. In een aantal belastingverordeningen wordt de mogelijkheid geboden om in afwijking van de hoofdregel (betaling in twee termijnen) het

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: Invorderingswet 1990; Uitvoeringsregeling Invorderingswet; Gemeentelijke belastingverordeningen;

Nadere informatie

14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012

14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 2 Toelichting bij het aanslagbiljet

Nadere informatie

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING DEZE BROCHURE BIEDT EEN TOELICHTING OP HET AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016. HIERIN VINDT U INFORMATIE OVER DE AANSLAGEN (ON)ROERENDE ZAAKBELASTING, RIOOLHEF - FING, AFVALSTOFFENHEFFING EN

Nadere informatie

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen Regeling Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente Montferland, november 2009 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doel van de automatische incasso... 3 Artikel 3. Gemeentelijke

Nadere informatie

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen Regeling Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doel van de automatische incasso...4 Artikel 3. Gemeentelijke belastingen...4 Artikel 4.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen, overwegende dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid gewenst is regels vast te stellen voor de automatische

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking De aanslag gemeentelijke belastingen 2015 gecombineerd met de WOZbeschikking wordt in week 9 verzonden. De WOZ-beschikking staat vermeld

Nadere informatie

Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch

Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Doel van automatische incasso 4 Artikel 3. Gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013

00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013 00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013 00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 2 Toelichting bij het aanslagbiljet

Nadere informatie

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2011.240 RIS 181986 VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: met ingang van

Nadere informatie

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015.

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. TOELICHTING BIJ DE WOZ-BESCHIKKING EN/OF DE AANSLAGEN GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. WOZ-BESCHIKKING Welk

Nadere informatie

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten Belastingen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten In deze toelichting staat belangrijke informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen. De WOZ-beschikking

Nadere informatie

A r t i k e l 3 G e m e e n t e l i j k e b e l a s t i n g e n A r t i k e l 4 D e e l n a m e a a n d e a u t o m a t i s c h e i n c a s s o

A r t i k e l 3 G e m e e n t e l i j k e b e l a s t i n g e n A r t i k e l 4 D e e l n a m e a a n d e a u t o m a t i s c h e i n c a s s o UITVOERINGSREGELS VOOR AUTOMATISCHE INCASSO VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN GEMEENTE W ESTLAND 2012 De invorderingsambtenaar van W estland; overwegende, dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2016

Toelichting gemeentelijke belastingen 2016 Toelichting gemeentelijke belastingen 2016 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen Belastinggids 2014 Informatieblad over gemeentelijke belastingen 1 Inhoud Algemeen 3 Wet waardering onroerende zaak belasting 5 Afvalstoffenheffing 7 Rioolheffing 8 Liggeld voor woonschepen 9 Reclamebelasting

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De WOZ-beschikking De WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond zoals u die op uw aanslagbiljet vindt, geldt voor het jaar 2016. De waarde is vastgesteld op het prijspeil van 1 januari 2015. Wanneer

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 011 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007

Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007 Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007 Samenwerking belastingafdelingen Vanaf 1 januari 2007 werken de belastingafdelingen van vijf gemeenten, Bloemendaal, Zandvoort,

Nadere informatie

REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005

REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005 RIS122936_23-DEC-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk GBD/2004.25916 RIS 122936 REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: - de artikelen

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2011. Uitgebreide

Nadere informatie

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet 1990 en de van toepassing zijnde belasting verordeningen; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Belastingen. WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten

Belastingen. WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten Belastingen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten In deze toelichting staat belangrijke informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen.

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Uitgebreidere

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal taken. Dit zijn taken die in het algemeen belang van

Nadere informatie

Belastingwijzer Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duivenland

Belastingwijzer Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duivenland 2 In deze belastingwijzer o.a.: Soorten belastingen en tarieven Mogelijkheden via onze website WOZ-beschikking Gespreid betalen via automatische incasso. Uw belastingzaken digitaal regelen via www.middelburg.nl

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 10 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 014 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014

Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014 Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014 Het aanslagbiljet 2014 is een gecombineerd biljet van de WOZ beschikking en de aanslagen onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing,

Nadere informatie

Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014

Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014 Toelichting bij het aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen 2014 Inhoud 4 Mijn loket... 3 4 Aanslagen en WOZ-beschikking gecombineerd op één aanslagbiljet... 3 4 Betalen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Op 21 januari heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude de navolgende beleidsregels met betrekking tot de heffing en invordering van de gemeentelijke

Nadere informatie

Reglement automatische incasso Boxmeer 2Of-4

Reglement automatische incasso Boxmeer 2Of-4 Reglement automatische incasso Boxmeer 2Of-4 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer; gelet op de bepalingen in de belastingverordeningen omtrent betaaltermijnen, alsmede op

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen 2013

Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het algemeen belang van onze burgers en onze gemeente. U betaalt hiervoor belasting.

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! GEMEENTE SOEST B e l a st i ng w i j z ge m e e er nte S o est 201 5 Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! 1 Inleiding Zonder er misschien bij stil te staan, maakt

Nadere informatie

Spreekuur Ook dit jaar is er weer. Meer informatie In deze toelichting. Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op

Spreekuur Ook dit jaar is er weer. Meer informatie In deze toelichting. Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op 1 Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op Een klein deel van de gemeentelijke inkomsten (ongeveer een vijfde), moet de gemeente zelf verwerven door het heffen van gemeentelijke belastingen. De belangrijkste

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! GEMEENTE SOEST B e l a st i ng w i j z ge m e e er nte S o est 201 3 Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! 1 Inleiding 2 Zonder er misschien bij stil te staan, maakt

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Mijn overheid

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Mijn overheid Bezwaar? Bel ons eerst (0578) 699494, op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. Voor directe antwoorden op uw vragen over OZB, WOZ, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing of Begrafenisrechten. U heeft persoonlijk

Nadere informatie

Toelichting op de belastingaanslag

Toelichting op de belastingaanslag BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland) De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA Tiel T (0344) 649 649 www.bsr.nl Toelichting op de belastingaanslag Voor inwoners van de gemeenten Culemborg, Geldermalsen,

Nadere informatie

Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013

Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013 Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013 De invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst gelet op het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, de Invorderingswet

Nadere informatie

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 Niemand vindt belasting betalen leuk, maar tegelijkertijd is vrijwel iedereen er van doordrongen dat het moet. Via de gemeentelijke

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; De raad van de gemeente Beuningen in openbare vergadering bijeen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2017 (versie geldig vanaf )

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2017 (versie geldig vanaf ) VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2017 (versie geldig vanaf 1-1-2017) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

Postcode : Woonplaats. : nee / ja, bij (naam, voorletters)

Postcode : Woonplaats. : nee / ja, bij (naam, voorletters) Telefoon: 140167 Correspondentie adres: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen (door ambtenaar in te vullen) Datum registratie verhuizing BRP: AANGIFTE VAN: VESTIGING / Paraaf Ambtenaar : BINNENVERHUIZING : m/v*

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas INCASSOREGLEMENT 2017

Gemeente Horst aan de Maas INCASSOREGLEMENT 2017 Gemeente Horst aan de Maas INCASSOREGLEMENT 2017 1 2 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 Artikel 2 Doel van de automatische incasso... 4 Artikel 3 Gemeentelijke belastingen... 4 Artikel 4 Deelname

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing Citeertitel Verordening Afvalstoffenheffing 2015

Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing Citeertitel Verordening Afvalstoffenheffing 2015 Gemeente Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Gemeente Zaanstad

Nadere informatie

Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen

Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk; gelet op het bepaalde in: * het Burgerlijk Wetboek; * de Invorderingswet 1990;

Nadere informatie

Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte

Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Dit is een informatiekrant van de Regionale belastingsamenwerking Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Pagina 1 Regionale belastingsamenwerking

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van

Verordening op de heffing en de invordering van Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2016 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Onderwerp Gemeente Druten Verordening op

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Pagina 1 Pagina 1 Voor wie is deze brochure? - 3-1.1 Wanneer is deze brochure niet

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 Inleiding Niemand vindt belasting betalen leuk, maar tegelijkertijd is vrijwel iedereen er van doordrongen dat het moet. Via

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) De raad van de gemeente Almere, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 226 van de Gemeentewet; B E S L U I T: Vast te stellen de volgende: VERORDENING op de heffing en invordering

Nadere informatie

2017 Berg en Dal. n.v.t. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) n.v.t.

2017 Berg en Dal. n.v.t. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) n.v.t. Verordening Afvalstoffenheffing 2017 Berg en Dal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2013

Informatie Gemeentelijke belastingen 2013 Informatie Gemeentelijke belastingen 2013 Deze folder geeft u meer informatie over de gemeentelijke belastingen. U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen,

Nadere informatie

Dienstverleningshandvest GBLT

Dienstverleningshandvest GBLT Dienstverleningshandvest GBLT Wij willen u graag van dienst zijn GBLT streeft er naar de afhandelingstermijnen zo kort mogelijk te houden. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de maximale afhandelingstermijnen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828;

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; De raad van de gemeente Leusden; gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

BESLUIT: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING

BESLUIT: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING B16-026417 BIJLAGE K De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, nr. RVB160074; gelet op artikel 228a, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Belastingen 2016. Afdeling Belastingen en Verzekeringen

Belastingen 2016. Afdeling Belastingen en Verzekeringen Belastingen 2016 Afdeling Belastingen en Verzekeringen 1 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 4 Rioolheffing 6 Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 8 Hondenbelasting 12 Precariobelasting 16 Reclamebelasting 17

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2014

Informatie Gemeentelijke belastingen 2014 Informatie Gemeentelijke belastingen 2014 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Belastingen 2013. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen

Belastingen 2013. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2013 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2013 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Deze folder geeft u meer informatie over uw aanslagbiljet,

Nadere informatie

IMijverdal, 8 november gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 september 2012;

IMijverdal, 8 november gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 september 2012; Gemeente Hellendoorn Besluit IMijverdal, 8 november 2012 Nr. 12INT01592 De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 september 2012; gelet

Nadere informatie

Thuisraken in de gemeentelijke belastingen

Thuisraken in de gemeentelijke belastingen Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ Bewaarexemplaar 2015 Waarom deze brochure? Ieder jaar krijgt u van de gemeente twee belastingaanslagen: één voor de gemeentelijke belastingen en één

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T: Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2016

Informatie Gemeentelijke belastingen 2016 Informatie Gemeentelijke belastingen 2016 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Op het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is artikel 26 (zijnde de artikelen 26.

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Op het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is artikel 26 (zijnde de artikelen 26. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Twenterand. Nr. 121442 5 september 2016 Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen I. Algemeen Toepassing Leidraad Invordering 1. Op het gemeentelijk

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen Officiële bekendmakingen Gemeentelijke verordeningen De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 18 december 2014 de volgende Belastingverordeningen en Tarieven voor 2015 vastgesteld: Verordening op de heffing en de invordering

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T: Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33

Nadere informatie

Toelichting. Aanslag Gemeentelijke Belastingen. WOZ-beschikking

Toelichting. Aanslag Gemeentelijke Belastingen. WOZ-beschikking Dit formulier in een gesloten envelop opsturen naar: Toelichting Gemeente Maassluis T.a.v. afdeling Financiën en Control Antwoordnummer 55 3140 VB Maassluis Een postzegel is niet nodig. Aanslag Gemeentelijke

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, nr. 1236141; VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, nr. 1236141; VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, nr. 1236141; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; besluit: vast te

Nadere informatie

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016 INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 3 Bedrijven Investeringszone (BIZ) 5 Grafonderhoudsrecht 7 Hondenbelasting 8 Onroerende-zaakbelasting (OZB) 9 Roerende-ruimtebelasting

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; De raad van de gemeente Roosendaal; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; B e s l u i t vast te stellen

Nadere informatie

Gemeentelijke Belastinggids

Gemeentelijke Belastinggids Gemeente Leiderdorp Gemeentelijke Belastinggids 2013 Gemeentehuis Willem-Alexanderlaan 1 2351 DZ Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp Telefoon (071) 545 85 00 Telefax (071) 589 56 91 www.leiderdorp.nl

Nadere informatie

Toelichting op de belastingaanslag

Toelichting op de belastingaanslag BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland) De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA Tiel T (0344) 649 649 www.bsr.nl Toelichting op de belastingaanslag Voor inwoners van Buren, Neder-Betuwe en Zaltbommel ontwerp

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; B E S L U I T:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; B E S L U I T: De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitgangspunt Financiën helder en op orde a Onvermijdelijk

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitgangspunt Financiën helder en op orde a Onvermijdelijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5104 Inboeknummer 12bst01978 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.652 RaadsvoorstelOZB-tarieven 2013 en termijnen van betaling Inleiding Op 6 november

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN DE WOZ ALLE VRAGEN OP EEN RIJ

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN DE WOZ ALLE VRAGEN OP EEN RIJ VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN DE WOZ Hieronder leest u de 28 meest gestelde vragen plus de antwoorden over: - de Wet waardering onroerende zaken (WOZ); - de waardebepaling -de

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Gemeente Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2018 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Zaanstad Officiële naam regeling Verordening

Nadere informatie

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge GESCAND OP Gemeente Wormerland ill 2 7 KART 2013 Gomeente Wormeriand Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland Datum : 21 maart 2013 Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer : 13-003839 Behandeld

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Verordening Rioolheffing 2016 Berg en Dal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Groesbeek Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluit :

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluit : Nr. 10-. PURMEREND De raad van de gemeente Purmerend ; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 221 van de Gemeentewet; besluit : vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216

Rapport. Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216 Rapport Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216 2 Klacht Op 23 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Obbicht, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Centrale

Nadere informatie

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht In het gebied waar u woont, werkt en/of eigendommen heeft, is Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht verantwoordelijk

Nadere informatie

Belastingen meest gestelde vragen

Belastingen meest gestelde vragen Belastingen meest gestelde vragen Doorverbinden naar effingen () telefoonnummer 3135 (of 3985) of nnen() telefoonnummer 3136 (of 3986) k heb helemaal geen hond en wil hier dus ook niet voor betalen Aan

Nadere informatie

Belastingen meest gestelde vragen

Belastingen meest gestelde vragen Belastingen meest gestelde vragen Doorverbinden naar effingen () telefoonnummer 3135 (of 3985) of nnen() telefoonnummer 3136 (of 3986) k heb helemaal geen hond en wil hier dus ook niet voor betalen Aan

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; VERORDENING HONDENBELASTING 2016 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 oktober ; Gelet op artikel 226 van de

Nadere informatie

*Z D2E* Besluit: Zaaknummer:Z Onderwerp: Verordening Hondenbelasting De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

*Z D2E* Besluit: Zaaknummer:Z Onderwerp: Verordening Hondenbelasting De raad van de gemeente Roerdalen heeft; Raadsbesluit Jaar./../.. Zaaknummer:Z17-001029 Onderwerp: Verordening Hondenbelasting 2018. De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2017;

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005 Raad : 21 december 2004 Agendanr. : 29 Doc.nr : B200413438 Afdeling: : Financiën RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005 Toelichting Vanaf 1 januari 2005 moeten de

Nadere informatie

Jaarrapportage 2012 Borsele

Jaarrapportage 2012 Borsele 0 Jaarrapportage 2012 Borsele Inleiding Voor u ligt de jaarrapportage 2012 van de gemeenschappelijke regeling SaBeWa waarin wordt gerapporteerd over de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot

Nadere informatie

Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4. Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)... 10

Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4. Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)... 10 Belastinggids 2016 Inhoudsopgave Algemeen...3 Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4 Hondenbelasting...5 Rioolheffing...6 Afvalstoffenheffing...7 Onroerende zaakbelasting...8

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; artikel 1 en 9 van de verordening onroerende-zaakbelastingen;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; artikel 1 en 9 van de verordening onroerende-zaakbelastingen; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: artikel 1 en 9 van de verordening onroerende-zaakbelastingen; artikel 2 en 11 van de Verordening

Nadere informatie

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige en/of WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie Oosterhout 2008

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige en/of WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie Oosterhout 2008 Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige en/of WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie Oosterhout 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Type overheidsorganisatie Naam

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; VERORDENING HONDENBELASTING 2015 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 oktober ; Gelet op artikel 226 van de

Nadere informatie