Paradox van financieel gedrag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paradox van financieel gedrag"

Transcriptie

1 Consument en Financieel Advies W. Fred van Raaij, Economische Psychologie Amsterdam: ACIS, 26 juni 2014 Paradox van financieel gedrag Consumenten beseffen dat financiële producten belangrijk zijn, want verkeerde beslissingen kunnen duizenden euro s kosten gedurende de levensloop. Niettemin, kunnen/willen veel mensen financiële producten niet begrijpen (gebrek aan kennis en motivatie). Financieel inzicht en overzicht ontbreekt vaak. Lange-termijn oriëntatie ontbreekt vaak. Financiële educatie is niet (altijd) effectief. Veel consumenten modderen maar wat aan. Verzekeraars, intermediairs en adviseurs worden gedwongen klantgerichter te zijn (zorgplicht, provisieverbod) en vanuit dit perspectief adviezen te geven. 1

2 Model financieel gedrag Zelf-controle Betrokkenheid en verantwoordelijkheid Management van geld (budgetteren) Kiezen van financiële producten Financiële kennis en inzicht Betrokkenheid Sociale normen Financieel plannen Levensstijl Tijdsperspectief De goede adviseur is meer dan financieel Vraagt naar plannen en doelen van personen/huishoudens. Verdiept zich in het leven en de financiële situatie van zijn/haar klanten. Investeert aandacht en tijd in zijn/haar klanten. Gaat na of de gestelde doelen financieel haalbaar zijn of haalbaar gemaakt kunnen worden. Adviseert op basis van klant- en productinformatie (matching). Pro-actieve advisering. Klanten waarderen maatwerk. Het creëert wederzijds waarde en vertrouwen (wederzijdse klantwaarde). Hogere conversie en loyaliteit t.a.v. adviseur/bemiddelaar. 2

3 Inhoud van advies PROCES Face-to-face (Telefoon) Ontvangst. Bejegening. Klik met adviseur. Luisteren. Co-creatie. INHOUD VAN ADVIES Pre-selectie van producten. Productvergelijking. Personalisatie. Matching product klant. Toekomstbestendigheid. Begrijpelijkheid. Kwaliteit. PRIJS SNELHEID PROCES Digitaal Bedieningsgemak. Snelheid van site. Co-creatie. Gamification. Ondersteuning. Oplossing van probleem. Financieel inzicht. Welvaart en welzijn. Pre-selectie Pre-selectie van alternatieven vóór het advies: Alternatieven (verzekeringen en merken) die in overweging worden genomen (evoked set) of in het assortiment aanwezig zijn (vgl. supermarkt). Bij face-to-face is de evoked set vaak klein, zeker bij niet-onafhankelijke adviseurs. Bij digitaal is de evoked set in principe groot (inclusief de long tail ). Selectie tijdens het advies: Op basis van klantprofiel en -probleem worden passende alternatieven geselecteerd. Matching van aanbod en klantprofiel. Digitale matching leidt tot een beperkte, passende set. Vermijd information overload : max. 5 ± 2 alternatieven. 3

4 Long tail Jam 1 In winkels staan displays met nieuwe soorten jam. In de ene winkel staan 6 nieuwe soorten; in een andere, vergelijkbare winkel staan 24 nieuwe soorten jam. Deze jams kunnen geproefd en gekocht worden. Het display met 24 soorten jam trekt meer mensen aan dan het display met 6 soorten jam. In beide gevallen proeven mensen ongeveer evenveel jams. Er blijkt een significant verschil te zijn in koopgedrag. Waar werd meeste jam verkocht? Bij het display met 6 soorten jam kocht 30% van de proevers een pot jam. Bij het display met 24 soorten jam kocht slechts 3% van de proevers een pot jam. Verklaring? 4

5 Jam 2 Mogelijke verklaringen: 1. Overdaad aan informatie bij 24 soorten jam is moeilijk te verwerken. Daarom wordt de keuze uitgesteld of afgesteld. 2. Niet-gekozen, maar aantrekkelijke opties veroorzaken opportunity kosten. Mensen blijven nadenken over de gemiste opties. Niet-gekozen opties maken de wel-gekozen optie minder aantrekkelijk. Hierdoor is er minder tevredenheid met de gekozen optie. 3. Niet-gekozen opties veroorzaken verwachte spijt. Optimaal aantal opties, ook afhankelijk van complexiteit van opties: 5 ± 2. Co-creatie Co-creatie van oplossing financieel probleem: Adviseur en klant komen samen tot een oplossing van het probleem en/of keuze van een verzekering. Adviseur kan hierbij in meer of mindere mate sturend zijn met informatie en suggesties. Co-creatie leidt tot meer tevredenheid met de oplossing en minder klachten. Toeristen met een pakketreis hebben tijdens de reis en achteraf meer klachten dan toeristen die samen met het reisbureau een reis hebben samengesteld (Francken & van Raaij, Geschillencommissie Reizen). Bij co-creatie minder toeschrijving van problemen en ontevredenheid aan de leverancier en meer toeschrijving aan zichzelf. Geen verschil in spijt. eigen keuze. eigen prestatie. eigen verantwoordelijkheid. 5

6 Productvergelijking Productvergelijking: De keuze tussen mogelijke producten (verzekeringen) kan complex zijn. Gevaar van information overload. Gevaar dat irrelevante en onbelangrijke productkenmerken een te sterk effect hebben op de uiteindelijke keuze. Te veel focus op details. Belangrijke productkenmerken raken a.h.w. ondergesneeuwd en geven te weinig de doorslag bij de keuze (Dijksterhuis, 2011). volgorde-effect. referentiepunt-effect. reputatie- en merk-effect. Dit treedt vooral op bij een handmatige vergelijking van alternatieven. Bij een digitale (berekende) keuze zijn deze effecten afwezig. Toekomstbestendigheid Producten zijn toekomstbestendig of duurzaam als ze niet ongunstig zijn voor de consument onder verschillende economische omstandigheden: conjunctuur, hoogconjunctuur, recessie. fiscale regels. inkomensdaling. Wat te doen met risico? Beleggingen, onroerend goed. 6

7 Begrijpelijkheid Begrijpelijkheid: taalniveau en jargon. Taalniveaus: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (zowel van mensen als van teksten). Veel teksten van de overheid zijn op taalniveau C1. Dit wordt slechts door 50% van de Nederlanders begrepen. De meeste (90%) Nederlanders begrijpen taalniveau B1: hoog-frequente (gangbare) woorden; korte zinnen; geen lijdende vorm. Doe teksten en gesprekken zo veel mogelijk op taalniveau B1. Vermijd jargon en juridisch taalgebruik. Beschrijf het product en de risico s ervan vanuit het perspectief van de klant. Segmentatie naar opleiding en betrokkenheid bij financiële producten. Het kan beledigend zijn om iemand die C1 begrijpt, met B1 te benaderen. Steken veel tijd in beslisproces. Regelen alles graag zelf. Bekijken veel alternatieven. Hoog opgeleid. Doen zelf belastingaangifte. Doen zelf schadeverzekeringen. Hoog/gemiddeld inkomen. Digitaal advies. Individueel Aanzet tot klantsegmentatie (AFM) Beheersten Nemen risico s. Willen rijk worden. Beleggers. Gokje wagen. Nieuwe producten proberen. Hoog opgeleid. Hoog inkomen. Voorkeur voor beperkte cocreatie + digitaal advies. Gemaksgeoriënteerden Zekerheid Avontuur Risico Ambitieuzen Steken weinig tijd in beslisproces. Bekijken weinig alternatieven. Liever eenvoudig product. Laag opgeleid. Voorkeur voor face to face advies. Scoren laag op kennis. Afgeschrikt door kosten. Samen Adviesgevoeligen Willen samen beslissen. Laten zich leiden door adviseur. Laag opgeleid. Voorkeur voor face to face advies. Scoren laag op kennis. 7

8 Attractie-effect 1 Het Engelse tijdschrift The Economist biedt de volgende drie opties aan voor een jaarabonnement: A. Online abonnement voor 45. B. Abonnement gedrukte versie voor 90. C. Abonnement gedrukte plus online versie voor 90. Welke optie kiest u? Aan een steekproef voorgelegd, kiest 16% optie A en 84% optie C. Niemand kiest optie B (C > B). Als optie B wordt weggelaten, kiest 68% optie A en 32% optie C (voorkeursomkering). Het weglaten van optie B (een optie die door niemand is gekozen) leidt tot een andere keuze tussen A en C. Optie B is een decoy option, aanwezig om optie C aantrekkelijker te maken. Het is een aanbiedingsbias, ook aanwezig in het assortiment in catalogi en supermarkten. Attractie-effect 2 Toevoeging van asymmetrisch gedomineerde alternatieven. A B Prijs Geheugen 30 GB 20 GB Assortiment van producten A en B, bijvoorbeeld MP3 spelers. We voegen product C toe. Welk product wordt nu aantrekkelijk? A B C Prijs Geheugen 30 GB 20 GB 25 GB A B D Prijs Geheugen 30 GB 20 GB 15 GB We voegen product D toe. Welk product wordt nu aantrekkelijk? 8

9 Niveau en inhoud van advisering Hybride Digitaal Virtual Guardian Angel: optimalisatie over levensloop Financiële planning: huidig en toekomstig inkomen en bestedingen Consument besteedt het uit Ambachtelijk Interactie tussen producten: overlap, complementariteit, synergie Uitleg over eigenschappen en benefits van producten Niveaus van digitalisering Virtual Guardian Angel VGA als beslisser VGA als adviseur; consument beslist Hybride adviesproces: co-creatie Vergelijkingssites met keuze-advies (vgl. Stemwijzer) Consument heeft blind vertrouwen Hybride Rekentools voor adviseur Rekentools voor consument (bijv. TIM, Nibud) 9

10 Paradoxen bij de consument Consumenten erkennen het belang van goed met geld omgaan, maar zijn vaak niet bereid/in staat hun kennis en inzicht te verbeteren. Consumenten die advies het hardst nodig hebben, kunnen/willen er het minst voor betalen. Effecten van financiële educatie zijn niet altijd gunstig. Consumenten met een hoog zelfvertrouwen nemen te veel risico en nemen vaak verkeerde beslissingen ( denken het te weten ). Grote verschillen in rondkomen tussen huishoudens met hetzelfde inkomen. Bij schuldsanering persoonlijke en maatschappelijke schade. Vertrouwen in adviseur VERTROUWEN IN ADVISEUR Competentie. Stabiliteit. Klantgerichtheid. Integriteit. Transparantie. Waardencongruentie. (Reputatie.) Oplossing probleem. Financieel inzicht. Welvaart en welzijn. 10

11 Model van vertrouwen Beloften waarmaken Gaps & drivers van vertrouwen Effect van vertrouwen op loyaliteit en transacties Hoe is vertrouwen te herstellen? 1. Consumenten begrijpen financiële producten (hypotheken, pensioenplannen, levensverzekeringen) vaak niet en zijn afhankelijk van adviezen. 2. Zorgplicht bij adviseur: risicoprofiel, uitleg. 3. Kom expliciete beloften/afspraken na. 4. Kom impliciete beloften na: Wij zorgen goed voor uw geld. Wij vergoeden al uw schade. Het beste pensioenstelsel ter wereld. 5. Behaal het vereiste niveau op determinanten; anders is de determinant een dissatisfier. Eerst dissatisfiers opruimen. 6. Daarna werken aan satisfiers om vertrouwen te versterken. 7. Consumenten willen evidentie en bewijs ervaren/horen dat de financiële instelling is verbeterd. 8. Tevredenheid met dienstverlening is begin van vertrouwen. 11

12 Hoofdlijnen van financiële motivatie { { { Basismotivaties van mensen (burgers, consumenten): 1. Verliesvermijding (loss aversion): voorkómen van achteruitgang en verlies. 2. Voordeel behalen (gain seeking): hoger inkomen en meer te besteden. 3. Vertrouwen (trust): vertrouwen in personen en (financiële) instellingen. 4. Sociale normen, incl. herding/conformisme: verkrijgen en behouden van acceptatie door anderen; bandbreedte van eerlijkheid (Ariely: sjoemelen). 5. Vertrouwen (confidence): optimisme/pessimisme t.a.v. de toekomst. 6. Tijdsvoorkeur (hyperbolic time discounting): reserveren voor de toekomst. 7. Zelf-controle (interne controle): lot en toekomst in eigen hand. S-vormige waardefunctie van prospecttheorie positieve waarde verliezen winsten negatieve waarde 12

13 Verliezen is vervelender dan winnen plezierig is. A O B OA < OB OB = 1½ OA 13

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Publieksonderzoek over 4280 consumenten uitgevoerd in opdracht van CentiQ Prof. dr. G. Antonides, Universiteit Wageningen Dr. I.M. de Groot, Universiteit

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

De waarde van financieel advies. Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van

De waarde van financieel advies. Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van De waarde van financieel advies Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van Nowadays people know the price of everything and the value of nothing. Oscar Wilde De waarde van financieel

Nadere informatie

gen O Verm D DV V e r z e k e r i n g e n - z A k e L i J k r i S i C O B e H e e r - H y p O t H e k e n - p e n S i O e n p L A n n i n g

gen O Verm D DV V e r z e k e r i n g e n - z A k e L i J k r i S i C O B e H e e r - H y p O t H e k e n - p e n S i O e n p L A n n i n g DVD Vermogen Verzekeringen - ZAKELIJK RISICOBEHEER - Hypotheken - pensioenplanning In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters.

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door te Heerlen. Middels deze Dienstenwijzer willen wij ons aan u voorstellen, u informeren over onze werkwijze en u laten zien wat u van ons kunt verwachten. Uiteraard

Nadere informatie

24/2/2010 CONSUMENTENONDERZOEK MPI HOLLAND. Online consumentengedrag Jos van Zuidam

24/2/2010 CONSUMENTENONDERZOEK MPI HOLLAND. Online consumentengedrag Jos van Zuidam 24/2/2010 MPI HOLLAND CONSUMENTENONDERZOEK Online consumentengedrag Jos van Zuidam Inhoud Woord Vooraf.... 4 1. Management Samenvatting... 5 1.1 Nederland en het Internet... 5 1.2 De Nederlandse E-shopper....

Nadere informatie

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Bezoekadres: Postadres: Steenweg 61 Postbus 44 4181 AK Waardenburg 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418-65 10

Nadere informatie

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand De belofte om het klantbelang centraal te stellen De tussenstand Amsterdam, 20 juni 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

mijnonderneming Advies informatie voor ondernemers

mijnonderneming Advies informatie voor ondernemers mijnonderneming informatie voor ondernemers Advies Financiële planning - Hypotheken - Pensioenen - Fiscaal advies Vermogensbeheer - Employee benefits - Sociale zekerheid Wie zijn wij? Als ondernemer of

Nadere informatie

De klant achter het stuur

De klant achter het stuur De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid bij een autodealer Bas Leus 1 De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD?

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? Jaargang 3 nr.2 magazine HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? BEZORG UW KLANT VERTROUWD GEVOEL DE ZEVEN GEBODEN VAN KLANTBEHOUD DE BOUWSTENEN VOOR EEN STEVIGE KLANTRELATIE TERUGBLIK OP DE E-COMMERCE

Nadere informatie

NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars. Een collectieve management letter

NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars. Een collectieve management letter NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars Een collectieve management letter Koninklijk Nederlands I nstituut van Registeraccountants, juni 2010 2 !"#$ %&'!' () *+) $, $) $,$) -)../0#% $$$))) ))) $ )-$ $ )--./0#%1-)-$

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Nieuw ontwerp sociaal beleid

Nieuw ontwerp sociaal beleid Nieuw ontwerp sociaal beleid Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van AWVN Nieuw ontwerp sociaal beleid Beoordeling van AWVN voorstel voor een basisregeling voor werkenden Lucy Kok Barbara Baarsma Arjan

Nadere informatie

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld De AFM verwacht dat u consumenten gemakkelijk vindbare en begrijpelijke informatie verstrekt waarin u antwoord geeft

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie