Van het Rijk naar Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van het Rijk naar Amsterdam"

Transcriptie

1 INTERVIEW MET MARTINE KOEDIJK Van het Rijk naar Amsterdam Amsterdam. Ik heb er geen seconde spijt van: het is veel dichter bij de politiek en ook veel directer. Ik vind het daarnaast leuk om weer terug te zijn in de accountantscontrole. Amsterdam is een prachtstad, er gebeurt zoveel en je merkt het verschil met het Rijk. Veel concreter, minder beleid, veel meer uitvoerende diensten. Amsterdam heeft, om in accountantstermen te spreken, alle mogelijke varianten van dienstverleningstypologieën in huis. Denk aan werk en inkomen, maatschappelijke ontwikkeling, GGD, een archiefdienst. En dan nog een stadsbank van lening, infrastructuur, grondexploitatie, de haven, ondersteunende diensten enzovoorts. Amsterdam heeft alles, het is een enorm breed concern. THEA GERRITSE EN HANS KRAMER Aan het woord is Martine Koedijk, accountant, IT-auditor, manager en sinds april 2011 gemeenteaccountant van Amsterdam mét een opdracht. We spreken met elkaar over haar overstap naar de accountantsdienst van de gemeente, ACAM, haar opdracht en haar visie op de verbreding van de Amsterdamse accountantsdienst. Gemeenteaccountant van Amsterdam. Hoe ben je in deze functie terechtgekomen? Ik wilde van jongs af aan al accountant worden. Het leek me prachtig, de afwisseling als je bij verschillende bedrijven over de vloer komt. Ik koos de weg naar de accountancy via de studie bestuurlijke informatiekunde, omdat toen ik op de middelbare school zat nog niets met computers werd gedaan. Ik had trouwens een bètapakket onder het mom van: als ik accountancy nou niks vind, kan ik altijd nog alle kanten op. Vervolgens ben ik begonnen bij KPMG en daar werd bij de jaarrekeningcontrole nog weinig met de mogelijkheden van IT-auditing gedaan begin jaren negentig. Toen ben ik binnen KPMG overgestapt naar IT-auditing. De opdracht was om IT-auditing in het kader van de jaarrekeningcontrole goed neer te zetten. In dat verband hebben we veel gedaan aan procesbeoordelingen. Daar kreeg ik de smaak te pakken van het vraaggestuurde werken, zo kan ik het t best omschrijven. Vanuit de accountantscontrole was ik een soort verplicht nummer, maar als IT-auditor werd ik gevraagd door het management. Ze waren blij met mijn rapporten, ik kon ze helpen. Dat is eigenlijk waarom ik bij IT-auditing ben gebleven. Ik merkte bovendien dat die kennis schaars was, zeer op prijs werd gesteld en een toegevoegde waarde had ten opzichte van de kennis van de gewone accountant. Er waren genoeg gewone accountants, maar juist die IT-auditkennis gaf wat extra s. In 2003 heb ik de stap gemaakt naar EDP AUDIT POOL 1 (EAP). Na een aantal jaren bij KPMG met haar focus op omzet en targets was het goed om over te stappen naar een overheidsorganisatie waarin ik mijn maatschappelijke betrokkenheid kwijt kon. Voor mij was het een hele mooie stap: plaatsvervangend directeur worden van een club ITauditspecialisten. Kijk, ik ben auditor met hart en ziel, maar ik ben ook manager met hart en ziel. Voor mij betekende de overstap naar EAP ook de mogelijkheid om leiding te geven en ontwikkelingen in gang te zetten. Ik heb bij EAP veel kunnen ontwikkelen en realiseren: HRM-beleid, coaching, kennismanagement, maar ook het jaarplan IT-auditing voor bovendepartementale projecten. Ik ben er trots op dat ik dat in gang heb gezet. Leidinggeven heeft niet alleen betrekking op de interne organisatie, maar heeft ook een strategisch aspect: waar wil ik naar toe? Het samenspel van visie en strategie, interne organisatie en de inhoud van ons beroep vind ik een prachtige combinatie. Toen in 2008 de Rijksauditdienst 2 (RAD) werd opgezet, was het voor mij een verrijkende ervaring om van de kleine EAP naar de grote RAD te gaan, als één van de directeuren. Hoe hou je contact met mensen als je de baas bent van 200 tot 300 mensen? Dat soort vraagstukken waren voor mij interessant. interview de IT-Auditor nummer

2 interview En toch ging je weg? Ja, toch ging ik weg. Amsterdam doet mijn hart sneller kloppen. Ik voel me Amsterdammer, ik ben hier thuis. Voor mij was het dus: Amsterdam... WOW! Bovendien was de vraagstelling interessant. De ACAM, wil zich verbreden en ze zochten iemand die dat kon vormgeven. Verbreding? De basis van ACAM is accountancy. Daarnaast is ACAM actief in IT- en operational auditing en deze vraaggestuurde kant moet verder worden uitgebouwd. Dat vind ik leuk, want dan gaat het over welke organisatie heb ik dan nodig, wat voor mensen heb ik daarvoor nodig, hoe zorg ik ervoor dat de mensen zich ontwikkelen, hoe praat je met klanten, welke diensten kun je leveren, waar zit de toegevoegde waarde voor de klant?. Daarmee spreek je mij aan op mijn kerncompetenties en drijfveren. Ik had eigenlijk geen reden om weg te gaan bij de RAD, maar dit kwam langs en op dat moment neem je dat mee in je overwegingen. Hoe ziet de auditfunctie in Amsterdam er uit? Ik ben de gemeenteaccountant en ik ben benoemd door en in dienst van de gemeenteraad, die mij vervolgens heeft gedetacheerd naar de gemeentelijke organisatie van Amsterdam om leiding te geven aan ACAM. Dat is zo gedaan om de onafhankelijkheid te waarborgen. De raad is de opdrachtgever van de jaarrekeningcontrole (wettelijke taak), en dat blijft de kernopdracht van ACAM. Maar daarnaast heeft zowel de gemeenteraad als het college belang bij audits die de bedrijfsvoering, de uitvoering of de beheersing verbeteren, die ervoor zorgen dat de stad Amsterdam (nog) beter in control is, beter zijn risico s beheerst. Op dit moment werken wij vooral vraaggestuurd voor de directeuren van de diverse diensten van Amsterdam. We zijn bijvoorbeeld actief bij verschillende projecten waar we projectaudits doen, zowel IT-audits als operational audit (zoals naar het nieuwe financiële systeem van Amsterdam, maar ook naar beleidsprojecten). We geven advies over verantwoordingsvraagstukken (bijvoorbeeld of iets wel of niet geactiveerd kan worden) en voeren audits uit die gerelateerd zijn aan processen (bedrijfsvoering en uitvoering) en natuurlijk ICT. Welke positie neemt de IT-audit op dit moment in bij ACAM? De jaarrekeningcontrole is tot nu toe onze backbone, goed voor zo n 70 tot 80 procent van het werk. We voeren op dit moment relatief weinig IT-audits uit in het kader van de jaarrekeningcontrole. Een deel van de verklaring daarvoor is dat wij beoordelen wat de meest efficiënte aanpak is om te controleren en dan blijkt dat je daarbij niet altijd een IT-auditor Verbinding is de factor voor succes! nodig hebt. Het aantal IT-audits in het kader van de jaarrekeningcontrole zal zeker groeien als op concernniveau meer gezamenlijk wordt georganiseerd (zoals bij het nieuwe financiële systeem). De gemeente heeft bijvoorbeeld een shared service center voor de salarisverwerking, daar is de inzet van IT-auditors efficiënt. De overige vraaggestuurde opdrachten, waaronder de IT-audits, moeten we zelf binnenhalen, dat is niet iets wat vanzelf komt. Onze opdrachtgevers moeten nog beter tussen de oren krijgen, wat we voor ze kunnen betekenen. Daar zit zeker potentie en bovendien heeft ACAM een goede naam. We hebben geen vast budget en dat is best lastig in deze tijd van bezuinigingen. De financiering moet uit de projecten of diensten komen, dus je toegevoegde waarde moet helder zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat we nog meer kunnen betekenen voor de stad, want we hebben unieke kennis van Amsterdam, zeker ook over de IT-infra en systemen. Verbreding houdt dus in dat de verhoudingen gaan veranderen? In 2015 zal 60 procent van ons werk financial audit zijn, dus wettelijke taak en 40 pro- cent vraaggestuurd, waaronder IT- en operational audits. Die verbreding is natuurlijk prachtig, maar tegelijk hebben we ook een taakstelling om te krimpen. Die krimp gaan we voornamelijk realiseren door de jaarrekeningcontrole efficiënter te maken. Je kunt niet hetzelfde werk blijven doen met alleen maar minder mensen. De controleaanpak moet echt wijzigen. We worden dus kleiner en de verhoudingen in de aantallen van de verschillende soorten auditors gaat veranderen. Gezien de IT-ontwikkelingen in het Amsterdamse zie ik goede mogelijkheden om (ook) in het vraaggestuurde deel van IT-auditing groei te realiseren. Dat zijn twee uitdagingen: Vormgeven van een efficiëntere jaarrekeningcontrole én het bevorderen van groei van het vraaggestuurde deel? Hoe ga je dat aanpakken? De jaarrekeningcontrole gaan we efficiënter maken door meer top-down te controleren. Nu controleren we nog elke dienst apart (met een eigen controleverklaring) en dan wordt geconsolideerd. In de nieuwe situatie gaan we vanuit de consolidatie naar de diensten, andersom dus, meer concern- en risicobased, meer procesgericht en met meer inzet van ICT en IT- auditors. En het bevorderen van het percentage vraaggestuurde opdrachten? We hebben een mooie brochure gemaakt waarin we al onze kennisgebieden beschrijven en we gaan daarmee langs de klanten. Ook organiseren we inhoudelijke netwerkbijeenkomsten waar de mogelijke dienstverlening van ACAM aan de orde komt. ITauditing is natuurlijk een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Ik wil het vraaggestuurde deel naar een bredere inzet halen, niet alleen gerelateerd aan de wettelijke taak en de financiële kant, maar naar alle onderwerpen die er toe doen. Denk aan de grote uitvoeringsprogramma s bijvoorbeeld. Het zou super zijn als diensten in Amsterdam straks bij onderwerpen op onze kennisgebieden meteen aan ACAM denken. Ons motto is nu ACAM, Auditor van Amsterdam. We hebben nog lang gediscussieerd of er de voor moest staan, maar dat vind ik overbodig... 6 de IT-Auditor nummer

3 De mogelijkheid van de IT-audit worden nu dus nog niet benut? Qua kennis kunnen we het hele vakgebied bestrijken: governance, projecten, processen, beheer en beveiliging. ACAM heeft alleen geen echte techneuten, zoals hackers die huren we in. Maar we zijn beperkt qua capaciteit, want op dit moment werken bij ACAM vijf IT-auditors. Gelukkig hebben een aantal andere medewerkers interesse om zich verder in IT-audit te ontwikkelen. Dat stimuleer ik graag! Meer vraaggestuurd werken, dat betekent dus wel een cultuuromslag voor de medewerkers? Op dit moment is er sprake van twee werkculturen. De IT-auditors en operational auditors werken volledig vraaggestuurd, ze hebben geen vaste omzet, zijn bezig met opdrachten binnenhalen en offertes maken. Ze werken vaak aan meerdere opdrachten tegelijkertijd. Accountants in de financial audit werken veel meer vanuit een vast kader: zij bepalen een keer per jaar de controlebudgetten, plannen hun werkzaamheden voor die controles in en hebben daarmee een vrij vaste omzet. Door de reorganisatie wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen financial, ITen operational audit. Iedereen wordt auditor. Als straks alle medewerkers meer vraaggestuurd moeten gaan werken, zal meer onderling begrip ontstaan. Als ITauditor weet je bijvoorbeeld niet wat je over drie maanden gaat doen, dat vinden we heel gewoon, maar voor een accountant is dat nog vaak vreemd. Voor financial auditors is het daarom een grotere verandering omdat zij in verhouding meer vraaggestuurd gaan werken. Zij krijgen daardoor diezelfde planningproblematiek met wat meer onzekerheid die daarbij hoort. Hoe sta jij als manager in dat veranderproces? Amsterdammers zijn heel direct en eigenwijs en zijn daarbij wars van hiërarchie. Ze doen dingen niet omdat de baas het zegt. Dus moet je heel goed nadenken over hoe je dingen voor elkaar kunt krijgen, hoe je dingen kunt veranderen en hoe je draagvlak daarvoor creëert. De denkkracht en de eigenwijsheid van de mensen, die moet je gebruiken, niet ontkennen. Het reorganisatieplan is tot stand gekomen samen met de managers die intensief hebben meegeschreven, maar ook door het organiseren van workshops met de medewerkers over verschillende onderwerpen die ze van belang vonden. Ik heb mensen de mogelijkheid gegeven hun zorgen te delen, ervoor gezorgd dat ze hun ideeën kwijt konden, ik heb veel geluisterd naar wat goed gaat en niet goed gaat; al dat soort dingen. Je probeert de positieve energie de IT-Auditor nummer

4 interview en de betrokkenheid die er is te richten op jouw plan en visie. Inmiddels heb je een reorganisatieplan en een nieuw HRM-beleid? Het reorganisatieplan beschrijft de nieuwe visie en laat het nieuwe organisatieplaatje zien. Welke functies zijn er, hoeveel functies zijn er in dit jaar, de komende jaren. Ook zijn de belangrijkste processen op hoofdlijnen uitgewerkt. Ik probeer de gewenste bezetting met natuurlijke en vrijwillige uitstroom te realiseren. We Centralisatie van ICT is goed, maar denk goed na over daadwerkelijke synergie en beheersbare omvang hebben een nieuwe functiefamilie gecreëerd iedereen uit het primaire proces wordt auditor en daar zitten ook nieuwe competenties bij. Er komt een managementteam van vier, inclusief mijzelf. Dat betekent dat de managerstaken meer worden geconcentreerd, zo hoop ik beter te kunnen sturen op kwaliteiten. We hebben natuurlijk een HRM-beleid, maar dat moet nog verder worden toegespitst op de organisatie die we willen worden: een lerende organisatie van professionals. We gaan dus uit van een organisatie van professionals, waarbij zelf verantwoordelijkheid nemen belangrijk is en waarbij de verantwoordelijkheden laag in de organisatie worden belegd. ACAM was perfect ingericht als accountantsorganisatie, maar nu moeten we naar een inrichting die past bij een meer vraaggestuurde organisatie. Een eerste stap in het veranderproces is eigenlijk al begonnen met de verhuizing naar deze flexibele kantoorruimte het is open, zonder muren. Dat die muren weg zijn, is ook goed voor de samenwerking tussen de verschillende functies en discipli- 8 de IT-Auditor nummer

5 nes. Verder organiseren we allerlei interventies, zoals bijvoorbeeld een acquisitietraining, waar de managers en auditors samen heengaan, zodat je daar ook de muren slecht. Dit soort trainingen moeten ook helpen om de benodigde vaardigheden op te doen die in de nieuwe organisatie nodig zijn. Ook medewerkers moeten bijvoorbeeld een acquirerende rol nemen in de richting van directeuren en projectmanagers, dat is pittig. Daarin moeten we nog een stap zetten. Wat maakt Amsterdam tot zo n mooi object voor IT-auditors? Ook voor IT-auditors geldt dat Amsterdam alles heeft. In Amsterdam is nu nog deels sprake van eilandautomatisering. De basis ICT-voorzieningen worden wel concernbreed gebruikt. Er zijn in het concern 32 diensten en zeven stadsdelen. Veel diensten hebben door hun specifieke taak eigen ondersteunende ICT-systemen voor hun primaire processen. Een ontwikkeling die gaande is, is het nadenken over hoe we binnen een domein, bijvoorbeeld het sociale domein, beter kunnen samenwerken. Dan komt bundeling van ICT-systemen binnen het domein natuurlijk ter sprake. Al die veranderingen betekenen goede kansen voor IT-auditing. Zo n dienstenorganisatie, 32 organisaties die allemaal specifiek zijn ingericht, is een typisch Amsterdamse oplossing die altijd heel goed heeft gefunctioneerd. Door de hervormingen en bezuinigingen wordt veel nagedacht over efficiency en samenwerking. Centraliseren (van bijvoorbeeld de ondersteunende processen) is in Amsterdam best lastig door de dienststructuur, maar daar worden nu langzaam stappen gezet. Je kunt overigens niet zonder meer alles bij elkaar vegen, maar je moet steeds de vraag stellen wat past echt bij elkaar en kent samen een goede, maar ook behapbare en beheersbare omvang?. Om de vraaggestuurde opdrachten verder uit te bouwen, moeten we als ACAM vaker op strategisch niveau aan tafel zitten. Ik hoop dat we over een paar jaar dan veel minder ad hoc worden ingezet, meer als vanzelfsprekend, omdat onze diensten en toegevoegde waarde helder en bekend zijn. Wat wil je de IT-auditors die dit lezen nog meegeven? Werk aan je vaardigheden, vooral aan je contactuele vaardigheden. We zijn als ITauditors zo ontzettend goed in de techniek en in de details, maar in mijn huidige functie merk ik weer hoe moeilijk het is om als een echte gesprekspartner voor het (hogere) management te functioneren; het is soms net of we op een ander level praten; misschien moeten IT-auditors verplicht eens een tijdje aan de opdrachtgeverskant gaan zitten. Wat ik vaak zie is dat er geen echte verbinding is - maar juist die verbinding is de factor voor succes! Noten 1 EDP AUDIT POOL was een interdepartementaal samenwerkingsverband op het gebied van IT-auditing en heeft bestaan van 1988 tot EAP is door de reorganisatie van de auditfunctie binnen de Rijksoverheid deel gaan uitmaken van de Rijksauditdienst (De RAD). 2 De Rijksauditdienst is in 2008 ontstaan uit de fusie van auditdiensten van de ministeries van Financiën, Verkeer en Waterstaat, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en EDP AUDIT POOL. De RAD is per 1 mei 2012 gefuseerd met de overige departementale auditdiensten en heet nu Auditdienst Rijk (ADR). de IT-Auditor nummer

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Audit traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Audit traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou. Audit traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou. Dit zijn de huidige en oud-trainees bij de gemeente Amsterdam; zij zorgen voor een betere stad voor bewoners; bezoekers

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

Inhoud. van de redactie. Veilig in Cyberspace? 3 VAN DE REDACTIE Veilig in Cyberspace? 4 COLUMN De huis-aan-huis IT-auditor Alper Söylemez

Inhoud. van de redactie. Veilig in Cyberspace? 3 VAN DE REDACTIE Veilig in Cyberspace? 4 COLUMN De huis-aan-huis IT-auditor Alper Söylemez Veilig in Cyberspace? Diginotaraffaire, Lektobercommotie, lekke ziekteverzuimregistraties De vraag rijst of gevoelige gegevens wel in goede handen zijn bij de beheerders van de minimaal 1500 registraties

Nadere informatie

Shared Service Center ICT Haaglanden. en de digitale snelweg van de Rijksoverheid. Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden

Shared Service Center ICT Haaglanden. en de digitale snelweg van de Rijksoverheid. Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden Shared Service Center ICT Haaglanden en de digitale snelweg van de Rijksoverheid Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden Jaarcongres Strategic Sourcing 16 juni 2015 Even voorstellen:

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren

Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Net zoals bij alle gemeenten, raken de decentralisaties

Nadere informatie

Samenvatting. Pagina 7

Samenvatting. Pagina 7 Samenvatting De rijksoverheid ziet zich de komende jaren voor grote uitdagingen gesteld. Als gevolg van de financiële en economische crisis is de overheidsbegroting uit het lood geslagen. De oplopende

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Sturing, monitoring en verantwoording sociaal domein

Sturing, monitoring en verantwoording sociaal domein Sturing, monitoring en verantwoording sociaal domein Samen zoeken naar mogelijkheden Ellen Grooteman (VNG) Hilko de Boer (Gemeente Barneveld) Regiodagen Gemeentefinanciën 2015 2 juli, Den Haag nieuwe rol

Nadere informatie

Bedrijfsvoering ondersteunend aan primaire proces: governance in Utrecht

Bedrijfsvoering ondersteunend aan primaire proces: governance in Utrecht Bedrijfsvoering ondersteunend aan primaire proces: governance in Utrecht De Utrechtse achtergrond Fundamentele reorganisatie Via B Problemen in 2010 De nieuwe organisatie Sturing op bedrijfsvoering Dilemma

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Facilitair en bedrijven

Facilitair en bedrijven Facilitair en bedrijven 343 Facilitair en bedrijven.1 Facilitair en bedrijven Amsterdam in cijfers 20 344 Facilitair en bedrijven De gemeente Amsterdam staat voor een fundamentele verandering van de organisatie.

Nadere informatie

Risico s managen is mensenwerk

Risico s managen is mensenwerk TRANSPORT Risico s managen is mensenwerk Ondernemen is kansen zien en grijpen, maar ook risico s lopen. Risicomanagement behoort daarom tot de vaste agenda van bestuurders en commissarissen. Omdat ook

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Nulmeting 2.0 Tim Tegelaar Projectleider techniek 14-01-2013. Simpel 1 2 3 nu Lastig 2 3 4 eind van de opleiding Complex 3 4 5

Nulmeting 2.0 Tim Tegelaar Projectleider techniek 14-01-2013. Simpel 1 2 3 nu Lastig 2 3 4 eind van de opleiding Complex 3 4 5 Nulmeting competenties: Voor mijn opleiding AD Projectleider techniek heb ik aan het begin van het schooljaar een nulmeting gedaan voor de negen competenties waar aan je moet voldoen als projectleider

Nadere informatie

NOREA Visie 2020. - Brigitte Beugelaar. 14 september 2015

NOREA Visie 2020. - Brigitte Beugelaar. 14 september 2015 NOREA Visie 2020 - Brigitte Beugelaar 14 september 2015 NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors Opgericht in 1992 1635 registerleden 253 aspirant-leden, d.w.z. in opleiding 123 geassocieerde leden,

Nadere informatie

Een enerverend en inspirerend gesprek met Hans Nieuwlands. door Alina Stan en Marieta Vermulm

Een enerverend en inspirerend gesprek met Hans Nieuwlands. door Alina Stan en Marieta Vermulm Een enerverend en inspirerend gesprek met Hans Nieuwlands door Alina Stan en Marieta Vermulm Op 1 augustus spraken Alina Stan en Marieta Vermulm, beiden lid van de Commissie Young Professionals met Hans

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Flitsende en bruisende dienstverlening

Flitsende en bruisende dienstverlening Beleidsprogramma A+O fondsen Flitsende en bruisende dienstverlening Door: Rieke Veurink/ Fotografie: Shutterstock / Kees Winkelman Niet meer alleen het oude faciliteren, maar op weg gaan naar iets nieuws.

Nadere informatie

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld Financiële Diensten Uw financiën efficiënt en goed geregeld n of diensten? Neem dan contact met ons op: rtfondsen.nl - www.sportfondsen.nl Wilt u meer weten over een van onze producte Telefoon: (020) 3550

Nadere informatie

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio!

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio! Raadscommissie ABZ 7 maart 2011 Ina Sjerps Directeur SCD Sterke service voor de regio! Programma Start SCD Eerste ervaringen en resultaten Samenwerking Papendrecht & SCD Samenwerking op inkoopgebied Hoe

Nadere informatie

Kader aanbesteding accountantscontrole. Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013

Kader aanbesteding accountantscontrole. Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013 Kader aanbesteding accountantscontrole Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013 Introductie Met ingang van boekjaar 2008 is Ernst & Young Accountants door een benoemingscommissie uit de

Nadere informatie

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE waarom een schakeltrajecter? Iemand met een niet-financiële vooropleiding heeft

Nadere informatie

WHITEPAPER Nl-ANALYSE

WHITEPAPER Nl-ANALYSE WHITEPAPER Nl-ANALYSE Inhoudsopgave: 1. Wat is een Next Level-analyse? 2. Waarom een Next Level-analyse en wat is de toegevoegde waarde? 3. Hoe komt een Next Level-analyse tot stand? 4. Dan is er en analyse,

Nadere informatie

Het leerlandschap van organisaties

Het leerlandschap van organisaties Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Uit de crisis innoveren? Het leerlandschap van organisaties De crisis is inmiddels ook voelbaar bij een commercieel adviesbureau. Het management bedenkt

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 1: Risicogestuurde interne controle 15 september 2016 Programma Inleiding Risicomanagement Interne beheersing Relatie met de externe accountant Van interne controle naar beheersing

Nadere informatie

ICT Niveau 2. ICT Niveau 3 en 4

ICT Niveau 2. ICT Niveau 3 en 4 ict COLLEGE Als ICT er ben je ook veel bezig met het uitleggen van technische zaken aan gebruikers. ICT is techniek én communicatie. >> PAG. 4 HELP ZONDER DESK De computer en jij zijn twee handen op één

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 Financieel jaarverslag van het Rijk 2012 Nr. 19 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 juni 2013 In de commissie voor de Rijksuitgaven

Nadere informatie

Slagvaardig partnerschap

Slagvaardig partnerschap Slagvaardig partnerschap Gemeente Purmerend Concept-cliënt service Plan 2010 27 September 2010 Opdracht In de overeenkomst van dienstverlening die is afgesloten tussen de gemeente Purmerend en zijn de

Nadere informatie

Eric Biemans, registeraccountant/ partner ESJ

Eric Biemans, registeraccountant/ partner ESJ 26 Eric Biemans, registeraccountant/ partner ESJ ESJ Audits met ESJ VERTROUWEN IS GOED, CONTROLE BETER Als eigenaar of directie van een winkelketen wilt u natuurlijk zo veel mogelijk grip op uw bedrijf

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO 1 Rotterdam getallen Rotterdam: 620.000 inwoners, 50% autochtoon 173 nationaliteiten 3,4 miljard 11.000 fte IT 100 mln 400+ IT staf 5 clusters, SSC en bestuursstaf

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

EDP AUDIT POOL. Piet Goeyenbier en Jan Roodnat. 2 februari 2006

EDP AUDIT POOL. Piet Goeyenbier en Jan Roodnat. 2 februari 2006 EDP AUDIT POOL Piet Goeyenbier en Jan Roodnat 2 februari 2006 Agenda Introductie Edp Audit Pool Kennismanagement Interne systemen Edp Audit Pool s Aanpak en Systematiek van een Audit Introductie Edp Audit

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

De opgave. Drie gelijkwaardige gemeenten Sterke lokale identiteit Bestuur dicht bij bevolking Bestaande samenwerkingsvormen

De opgave. Drie gelijkwaardige gemeenten Sterke lokale identiteit Bestuur dicht bij bevolking Bestaande samenwerkingsvormen De opgave + Drie gelijkwaardige gemeenten Sterke lokale identiteit Bestuur dicht bij bevolking Bestaande samenwerkingsvormen - Kwetsbare eigen organisatie Beperkte investeringsbudgetten Onvoldoende slagkracht

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

IT-ontwikkelingen en de IT-auditfunctie - Deel 1

IT-ontwikkelingen en de IT-auditfunctie - Deel 1 IT-ontwikkelingen en de IT-auditfunctie - Deel 1 DDeze reeks van drie artikelen gaat over het ontstaan, de ontwikkeling en de toekomst van het vakgebied IT-auditing en de IT-auditfunctie gerelateerd aan

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Bedrijfsvoering voor Rotterdam en Amsterdam. Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015

Bedrijfsvoering voor Rotterdam en Amsterdam. Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Bedrijfsvoering voor en Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015 ! Kern en overeenkomsten Opbouw! Maatschappelijke ontwikkelingen! Organisatorische context in en in! Interventies

Nadere informatie

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN.

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. MULTI CARE SYSTEMS Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. INHOUDSOPGAVE DE PROCESSEN 34 KEUZE VOOR FULL- TIME AFAS BEHEER INLEIDING 3 ERVARING

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

Interne audits, het rendement

Interne audits, het rendement Interne audits, het rendement HKZ Kwaliteitsdag Olav Kloek 8 april 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Strategie van de organisatie Herontwerp van organisaties, door: Nieuw financieringsstelsel Zelfsturende/zelfregulerende

Nadere informatie

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Mantelzorg & Hogeschool Rotterdam Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te

Nadere informatie

Kees Boele DE DROOM VAN. De droom van Kees Boele

Kees Boele DE DROOM VAN. De droom van Kees Boele 12 magazine Juni 2015 De droom van Kees Boele DE DROOM VAN Kees Boele CVB-voorzitter van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en onderwijsman in hart en nieren, Kees Boele, doet een appèl op leidinggevenden

Nadere informatie

Internal audit draagt bij aan comfort van commissarissen

Internal audit draagt bij aan comfort van commissarissen Spotlight Internal audit draagt bij aan comfort van commissarissen Jan Driessen - Risk Assurance Services, Assurance Bas Wakkerman - Risk Assurance Services, Assurance Commissarissen hebben steeds meer

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

de mens maakt het Verschil!

de mens maakt het Verschil! De mens maakt het verschil! De organisatie verandert... kunnen mijn medewerkers dat ook? Uw organisatie staat voor veel uitdagingen! Ze worden veelal veroorzaakt door ontwikkelingen waar u middenin zit;

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

De evolutie-sprong van management naar leiderschap

De evolutie-sprong van management naar leiderschap De evolutie-sprong van management naar leiderschap What got you here, won't get you there - Marshall Goldsmith Als ervaren manager heb je het allemaal al eerder gehoord Als effectief manager gebruik je

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Enquête regeldruk in het Amsterdamse Onderwijs. D66 Amsterdam Januari 2014

Enquête regeldruk in het Amsterdamse Onderwijs. D66 Amsterdam Januari 2014 Enquête regeldruk in het Amsterdamse Onderwijs D66 Amsterdam Januari 2014 Introductie Afgelopen jaren krijgen wij steeds vaker te horen dat professionals uit het onderwijs werkdruk ervoeren door regels

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Facilitair en bedrijven

Facilitair en bedrijven Facilitair en bedrijven 361 Facilitair en bedrijven.1 Facilitair en bedrijven Amsterdam in cijfers 2014 362 Facilitair en bedrijven In dit hoofdstuk wordt dit jaar voor het laatst gerapporteerd over personeel

Nadere informatie

Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid.

Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid. Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid. SBOV workshop Mark Vandersmissen, manager-auditor Interne Audit 31 januari 2005 1 Opbouw presentatie Situering

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten November 2012 Even voorstellen: Harrie van den Bergh Manager Facility Services, GGZ Oost Brabant Facility Services: Inkoop & Magazijn, Techniek

Nadere informatie

Cliënten over de transities AWBZ en Jeugd in Dommelvallei+

Cliënten over de transities AWBZ en Jeugd in Dommelvallei+ Cliënten over de transities AWBZ en Jeugd in Dommelvallei+ 1 2 VOORWOORD De komende jaren staan gemeenten voor grote veranderingen in het sociale domein. Verschillende taken worden vanuit de rijksoverheid

Nadere informatie

Onderhandelen met lef en liefde

Onderhandelen met lef en liefde Lodewijk van Ommeren, directeur van Bureau Zuidema, interviewt Judith Schoenmaeckers Onderhandelen met lef en liefde Dirty tricks? Judith Schoenmaeckers, commercieel directeur bij Randstad, heeft er niets

Nadere informatie

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het begrip assurance en maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES E-blog HR special MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, INLEIDING Als je medewerkers en managers vraagt wat zij doen

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

Bespaar. Accountantskosten. op uw. in 7 stappen. Marian Koek. managerincontrol.nl

Bespaar. Accountantskosten. op uw. in 7 stappen. Marian Koek. managerincontrol.nl Bespaar op uw Marian Koek Accountantskosten in 7 stappen managerincontrol.nl Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen Inhoud Voorwieisdite+boekbedoeld? 3 Passieen incontrol 4 Vijfredenenomaccountantskostentebesparen

Nadere informatie

5 lessen uit een businessroman over een vastgelopen ceo - MT.nl

5 lessen uit een businessroman over een vastgelopen ceo - MT.nl Website: MT.nl 5 lessen uit een businessroman over een vastgelopen ceo 13 november 2015 5 managementlessen uit een businessroman over een ogenschijnlijk succesvolle ceo die volkomen vastloopt. Het staat

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Samen duurzaam verder

Samen duurzaam verder Samen duurzaam verder Onlangs sloten we de pilot Duurzaam Severinus af met een brede evaluatie onder de pilot-woningen en locaties voor dagbesteding en thuisondersteuning met de medewerkers én de wettelijk

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

De organisatie draait om het toedelen van

De organisatie draait om het toedelen van organisatie De organisatie draait om het toedelen van activiteiten en organiseren van de coordinatie Hoe organiseren we kerncompetenties and gedeelde activiteiten Wat is de rol van het centrum? Hoe stuurt

Nadere informatie

High trust High penalty. Inzicht en externe oriëntatie

High trust High penalty. Inzicht en externe oriëntatie High trust High penalty Inzicht en externe oriëntatie Presentatie Hans Niemeijer, Strategisch Businesscontroller Antoine Nikkessen, Senior auditor / Risicomanager 1 Nu wordt een steeds groter deel van

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Aan de slag met Regie van kwaliteit!

Aan de slag met Regie van kwaliteit! Aan de slag met Regie van kwaliteit! Jochem Pollmann - Jos van Rooijen - René Bliekendaal - Charissa Nab 1 Introductie - Welkom Wie ben je? Waar werk je / Wat is jouw rol? Wat weet je van Regie van kwaliteit?

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken LEREND VERANDEREN IN HAARLEMMERMEER Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wie in een organisatie succesvol veranderingen wil realiseren,

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie