Schatkistbankieren. BZK Regiodagen juni Dirk Roelofsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schatkistbankieren. BZK Regiodagen juni 2014. Dirk Roelofsen schatkistbankieren@minfin.nl www.schatkistbankieren.nl"

Transcriptie

1 Schatkistbankieren BZK Regiodagen juni 2014 Dirk Roelofsen

2 Inhoud Introductie Agentschap 1. Terugblik invoering 2. Resultaat Werking schatkistbankieren bij het Rijk 4. Uitzonderingen 5. Aandachtspunten

3 Het Agentschap van de Generale Thesaurie Opgericht in 1840 na het troonsafstand van Willem I Het Agentschap is de treasury van het Rijk - Staatsschuld: beheer, financiering, risicomanagement - Schatkistbankieren: uitvoering en uitvoeringsbeleid - Betalingsverkeer van het Rijk: aanbestedingen en kasbeheer

4 Het Agentschap van de Generale Thesaurie Minister van Financiën Staatssecretaris Secretaris-Generaal DG Belastingdienst DG Fiscale Zaken DG Rijksbegroting Generale Thesaurie Centrale Directies Agentschap

5 Het Agentschap van de Generale Thesaurie Agent Niek Nahuis Cash Management en Kapitaalmarktoperaties (accountmanagers SKB) Beleid en Risicomanagement (beleid SKB) Staatsschuld- en schatkistbeheer (treasury unit SKB)

6 Financieringsbeleid Geldmarkt Tweewekelijkse uitgifte van Dutch Treasury Certificates (DTCs) Commercial Paper (USD, GBP, CHF, EUR) Deposito s Kapitaalmarkt Dutch State Loans (DSLs): (3-30 jaar) Dutch State Bonds (in $) Swaps worden ingezet voor renterisicomanagement

7 Financieringsbeleid Staatsschuld - Key figures at the end of May 2014 Amount outstanding in EUR Cash DSL outstanding DSL outstanding in foreign currency DTC outstanding ECP outstanding ECP outstanding in foreign currency Private Loans outstanding Private Loans outstanding in foreign currency Total outstanding Meer statistieken?

8 1. Terugblik invoering Politieke wens om in 2013 te beginnen Wet relatief snel door parlement behandeld: Juli 2012: Wetsvoorstel naar koepels Februari 2013: Wet naar Tweede Kamer Juli 2013: Wet aangenomen door Tweede Kamer 10 december 2013: Wet aangenomen door eerste Kamer 16 december: ingangsdatum wet en regeling 8

9 1. Terugblik invoering Nadelen van krappe tijdsschema: DO s moesten zich aanmelden terwijl Wet er nog niet was Details uit ministeriële regeling (uitzonderingen) pas laat bekend Deadline aanmelding 15 september niet door iedereen gehaald Banken hadden ook tijd nodig om aanmelding te verwerken Maar: door goede medewerking van alle betrokkenen is invoering relatief probleemloos verlopen! 9

10 2. Resultaat 2013 Eind 2013 meer dan 700 decentrale overheden aangemeld/uitgezonderd Heeft invoering in december 2013 nut gehad? Antwoord: zie Financieel Jaarverslag van het Rijk: Tot slot heeft het verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden geleid tot schuldreductie van 5,6 miljard euro in

11 2. Resultaat 2013 Stand ultimo 2013 mrd Gemiddelde looptijd (jaar) Agentschappen Rekening Courant 1,6 Deposito's 0,1 1 Leningen -7,3 11-5,5 RWT's en Derden Rekening Courant 2,5 Deposito's 2,1 2 Leningen -5,1 17-0,6 Decentrale Overheden Rekening Courant 4,1 Deposito's 2,6 3 6,6 Sociale fondsen Rekening Courant -21,8 Totaal -21,3

12 2. Resultaat 2013 Eindstand 2013 decentrale overheden 6,6 miljard Beginstand 2013: 1,0 miljard (een aantal decentrale overheden deed al mee aan schatkistbankieren) Resultaat: 5,6 miljard lagere EMU-schuld (+/- 1% BBP) Daarnaast nog effect van onderling lenen, stand 31 december 2013 niet bekend, eind januari 2014 ongeveer 500 mln (uitvraag RTL Z). Komende jaren gestage instroom in schatkist vanwege vrijvallen beleggingen (overgangsregeling)

13 2. Resultaat 2013 Verlaging EMU-schuld

14 2. Resultaat 2013 Verlaging EMU-schuld

15 3. Werking schatkistbankieren bij het Rijk Dagelijkse geldstromen bij het Agentschap Saldo deelnemers SKB 15

16 3. Werking schatkistbankieren bij het Rijk Bankrekening bij DNB Max. 50 miljoen Geldmarkt Bankrekening Financiën Saldo deelnemers SKB 16

17 3. Werking schatkistbankieren bij het Rijk Kasmanagement s ochtends: inschatting van kasraming voor die dag; grootste deel daarvan alvast financieren s middags: optellen alle saldo s van tussenrekeningen; verwacht tekort lenen of overschot uitzetten Einde werkdag: banken voeren zero-balancing uit Gevolgen schatkistbankieren DO s: Inschatting kasraming is moeilijker geworden: Geen duidelijk patroon in inkomsten / uitgaven DO s Veel transacties op tussenrekeningen vinden in de middag plaats Voor Agentschap meer/grotere transacties later op de dag (slechtere rentes) 17

18 3. Werking schatkistbankieren bij het Rijk Stortingen en opnames door decentrale overheden 18

19 3. Werking schatkistbankieren bij het Rijk Netto instroom van middelen decentrale overheden 19

20 4. Uitzonderingen Regeling bevat uitzonderingsmogelijkheid voor: 1. DO s met aantoonbaar geen eigen middelen / bankrekening 2. DO s die overtollige middelen via een andere DO in de schatkist kunnen aanhouden 3. DO s die op korte termijn worden opgeheven Inmiddels ongeveer 30 a 40 uitzondering verleend Optie 2 is nuttig voor kleine GR s: wel met een gemeente afspraken maken over het stallen van middelen op de rekekinng-courant bij de schatkist van de gemeente. Aandachtspunt bij oprichten nieuwe GR: aanmelden of uitzondering aanvragen! 20

21 5. Aandachtspunten deposito s Van deposito s wordt nog relatief weinig gebruik gemaakt (rente helpt laatste maanden echter niet mee) Geen afsluitkosten, vervroegd opnemen (tegen marktwaarde) mogelijk als het geld nodig is voor de publieke taak Actuele deposito rente is te vinden in de internetfaciliteit, op de website voortaan alleen het rentestanden archief 21

22 5. Aandachtspunten verantwoording Wijzigingen IV-3: Via website CBS Kredo rapportage over 1 e kwartaal 2014 Toevoeging onderaan tabblad 7. Balansstanden 22

23 5. Aandachtspunten verantwoording Extra informatie i.v.m. de Wet schatkistbankieren. NB. Dit zijn waarvan-posten die onderdeel uitmaken van de bovenstaande posten met dezelfde codering. 1 Code januari ACTIVA Vaste activa Financiële vaste activa Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet fido) Uitzettingen in s Rijks schatkist met looptijd 1 jaar Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met looptijd 1 jaar A1331a A1332a A1332b ultimo Vlottende Activa Uitzettingen Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet fido) Rekening courant verhouding met het Rijk Uitzettingen in s Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met looptijd < 1 jaar PASSIVA Vaste Passiva Vaste schuld Onderhandse leningen van openbare lichamen (art. 1a Wet fido) Vlottende Passiva Vlottende schuld Kasgeldleningen van openbare lichamen (art. 1a Wet fido) A222a A223a A225a A225b P135a P211a 23

24 5. Aandachtspunten verantwoording Rapportage drempelbedrag wordt opgenomen in BBV: Wijzigingsbesluit BBV ligt bij Raad van State Binnen twee maanden advies en daarna publicatie Wijzigingen lopen mee in verantwoording over 2014 Rapportage drempelbedrag wordt onderdeel van toelichting op de balans (wordt toegevoegd aan artikel 52) Daarmee dus onderdeel van rechtmatigheidscontrole 24

25 Berekening (bedragen x 1000) Verslagjaar (1) Drempelbedrag (2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten s Rijks schatkist aangehouden middelen (3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag (3b) = (2) > (1) (1) Berekening drempelbedrag (4a) Overschrijding van het drempelbedrag Begrotingstotaal verslagjaar Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Verslagjaar (4b) (4c) (1) = (4b)*0, (4c)*0,002 met een minimum van Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner is of gelijk is aan 500 miljoen Het deel van het begrotingstotaal dat de 500 miljoen te boven gaat Drempelbedrag (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten s Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 (5a) Som van de per dag buiten s Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) (5b) Dagen in het kwartaal (2) = (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten s Rijks schatkist aangehouden middelen 25

26 5. Aandachtspunten - drempelbedrag Voor benutting drempelbedrag tellen alle liquide middelen buiten de schatkist mee (dus ook contant geld) Gemiddelde berekend over alle dagen in het kwartaal, dus stand vrijdagavond telt ook zaterdag en zondag mee Drempelbedrag wordt berekend als percentage van het begrotingstotaal, dus de voor 2014 door de raad vastgestelde begroting Houd rekening met onverwachte ontvangsten door lager dan het drempel te sturen 26

27 5. Aandachtspunten - drempelbedrag Begrotingstotaal Drempelbedrag Totaal buiten schatkist Aantal dagen in kwartaal 90 Gemiddeld buiten schatkist Overschrijding drempelbedrag Datum kas bankrekening 1 bankrekening 2 Buiten schatkist woensdag 1 januari donderdag 2 januari vrijdag 3 januari zaterdag 4 januari zondag 5 januari maandag 24 maart dinsdag 25 maart woensdag 26 maart donderdag 27 maart vrijdag 28 maart zaterdag 29 maart zondag 30 maart maandag 31 maart

28 5. Aandachtspunten - drempelbedrag Begrotingstotaal Drempelbedrag Een voorbeeld excel sheet is te vinden op Totaal buiten schatkist Aantal dagen in kwartaal 90 Gemiddeld buiten schatkist Overschrijding drempelbedrag Datum kas bankrekening 1 bankrekening 2 Buiten schatkist woensdag 1 januari donderdag 2 januari vrijdag 3 januari zaterdag 4 januari zondag 5 januari maandag 24 maart dinsdag 25 maart woensdag 26 maart donderdag 27 maart vrijdag 28 maart zaterdag 29 maart zondag 30 maart maandag 31 maart

29 5. Aandachtspunten automatisch afromen BNG biedt automatisch afromen naar tussenrekening aan Andere banken staat het vrij om dit ook aan te bieden Wel altijd in overleg met Agentschap vanwege technische eisen aan de mutaties Automatisch aanzuiveren is nog niet mogelijk want: Bank weet niet het saldo in de schatkist Saldo in de schatkist kan wijzigen, bijvoorbeeld vanwege rente of deposito s Als saldo al bekend is mag Agentschap die informatie niet delen met banken Agentschap en banken blijven wel in overleg 29

30 5. Aandachtspunten verbeteringen Suggesties van deelnemers Exporteren rekeningafschriften in MT940 formaat Rekeningafschriften automatisch mailen naar adres Eerder op de dag saldo van rekening-courant zichtbaar maken meer suggesties altijd welkom! 30

31 Meer informatie Website

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013 Regeling schatkistbankieren decentrale overheden De minister van Financiën; handelende in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1]

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1] WIJZING VAN DE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN IN VERBAND MET HET RENTEDRAGEND AANHOUDEN VAN LIQUIDE MIDDELEN IN S RIJKS SCHATKIST (VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN) De regering heeft met belangstelling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 290 Besluit van 16 juli 2014, houdende wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in verband met de rapportageverplichting

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect

Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Context 1 1.2 Dit onderzoek 2 1.3 Leeswijzer 2 2 Wat was het (heffingskorting) groen beleggen beleid? 3 2.1 Doel

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2011/0337411

Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Uitvoeringsregeling Treasury besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 6 september 2011 kenmerk: 2011/0157929 gepubliceerd op: 23 december 2011 inwerkingtreding op: 24 december

Nadere informatie

Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr.

Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr. Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr. Eerst suppletoire begroting Ministerie van Financiën IXA Vraag 1 Hoe hebben de spreads van de G20-landen en EU-lidstaten zich

Nadere informatie

Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen. Doelgroep

Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen. Doelgroep Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen Doelgroep Het ministerie van OCW (als wetgever) en de Onderwijsinspectie (als toezichthouder) rekenen het tot hun taak om verbetering van de informatie uitwisseling

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

Liquiditeitsrisico. Inhoud. 2012 Joris Heijting Derivaten & balansmanagement Pagina 1. Samenvatting 2

Liquiditeitsrisico. Inhoud. 2012 Joris Heijting Derivaten & balansmanagement Pagina 1. Samenvatting 2 Liquiditeitsrisico Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding, structuur en begrippen 3 2. Overlay; belangrijkste bron van liquiditeitsrisico 8 3. Risicocompensatie met collateral (onderpand) 16 4. Integraal Liquiditeitsrisico

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING MOBILITEITSFONDS HAAGLANDEN

BEHEERSVERORDENING MOBILITEITSFONDS HAAGLANDEN BEHEERSVERORDENING MOBILITEITSFONDS HAAGLANDEN Begripsbepalingen Artikel 1 Van de in deze verordening gehanteerde begrippen zijn de volgende omschrijvingen te geven: Algemeen bestuur Beleggen Contractrente/rendement

Nadere informatie

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept)

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015 Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOELSTELLING

Nadere informatie

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Publicatiedatum CBS-website: 19 september 27 Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Job Stufkens Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede

Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede Nederlands Adviesbureau Risicomanagement Enschede, Augustus 213 NAR Advies BV T: 88 43 Postbus

Nadere informatie

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012 Stabiliteitsprogramma Nederland CONCEPT april 2012 Consistentie met het Nationaal Hervormingsprogramma In het kader van de stroomlijning van het Europese semesterproces worden het Nationaal Hervormingsprogramma

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7 TREASURY STATUUT Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Treasury Beleid 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Goedkeuring en wijziging 4 2.3 Financieringsbeleid 5 2.4 Aanwenden van (tijdelijk) overtollige middelen

Nadere informatie

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 8 juli 2002

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 8 juli 2002 Institutionele beleggers De gepubliceerde cijfers en artikelen van de institutionele beleggers bevatten fouten. Dientengevolge zijn publicaties over dit onderwerp in deze maandstatistiek niet correct.

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Prospectus 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING

Prospectus 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING Prospectus 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING Dit prospectus wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 1000 nominaal 8% achtergestelde obligaties, met een nominale waarde

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. GASBATEN EN VERMOGENSBEHOUD * G. Schotten P.J. Wierts. 10.1 Inleiding

Hoofdstuk 10. GASBATEN EN VERMOGENSBEHOUD * G. Schotten P.J. Wierts. 10.1 Inleiding Hoofdstuk 10 GASBATEN EN VERMOGENSBEHOUD * G. Schotten P.J. Wierts 10.1 Inleiding De besteding van de Nederlandse gasbaten, voor zover die toevallen aan de Staat, is onderwerp van debat. Een groeiende

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 2 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 10 Verkorte financiële staten

Nadere informatie

Kredietbehoefte in crisistijd

Kredietbehoefte in crisistijd Kredietbehoefte in crisistijd U kunt het verschil maken voor uw klanten. In goede én in slechte tijden. De wereld om ons heen is in de afgelopen vijf jaar in rap tempo veranderd: we zitten midden in een

Nadere informatie

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties HANDREIKING Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties Colofon In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgevoerd door BNG Advies Tekst: Gabriël de Groot, senior adviseur BNG

Nadere informatie