Het woord van de Mayeur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het woord van de Mayeur"

Transcriptie

1 Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! Editie september 2012 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot uur en op woensdag van tot 16 uur. Net als in 2011 kunnen wij alleen maar de weersomstandigheden van de maand juli betreuren die uiterst regenachtig geweest zijn voor het merendeel van de Belgen die tijdens deze zomerperiode in het land gebleven zijn. Gelukkig was de maand augustus helemaal anders en opbeurend. De vakantieperiode was voor de studenten de uitgelezen kans om even uit te blazen, en voor anderen om de batterijen opnieuw op te laden dagen dat uw democratische keuze niet geëerbiedigd wordt dagen dat uw Burgemeester niet benoemd is dagen dat een Schepen dus ook niet benoemd is. En toch trachten wij, om in deze omstandigheden, er het beste van te maken en te uwer beschikking te staan... Wat de activiteiten van september betreft in onze steeds meer met bloemen versierde gemeente (zoals u hebt kunnen vaststellen), is er de doorgang van de Gordel op zondag 2 september, waarvoor wij elk teken van politieke eis hebben verboden, opdat deze manifestatie als een sport- of familiale manifestatie wordt beschouwd en niet als een politiek verloop. De organisatoren hebben deze aanbeveling trouwens aanvaard en hebben bevestigd dat deze editie de laatste zal zijn. Met het oog hierop vraag ik dan ook dat vanuit de bevolking geen enkele reactie noch initiatief genomen wordt ten aanzien van deze manifestatie. Dit jaar zal de Autoloze zondag in het Brussels gewest plaatshebben op 16 september. Onze gemeente zal ondanks alles toegankelijk blijven, maar vergeet deze activiteit niet indien u zich naar Brussel wilt begeven op zondag 16 september tussen 9 en 18 uur. Op cultureel vlak, en wegens groot succes in oktober vorig jaar, vestig ik de aandacht op een tweede voordracht door Lena Leblon over de Linkebeekse schilder Juliette Wytsman. Deze nieuwe voordracht wordt georganiseerd op donderdag 20 september om 20u in de toneelzaal van de Hoeve t Holleken. Juliette Wytsman leefde 40 jaar in haar huis in Oplinkebeek en de grote tuin te midden van een nog grotendeels ongerept landschap inspireerde haar tot tal van doeken. Het Feest in Linkebeek, tenslotte, heeft plaats op dezelfde dag als de gemeente- en provincieraadsverkiezingen, namelijk op zondag 14 oktober. Ik hoop op uw talrijke aanwezigheid op dit feest, dat een mengeling van kermis, rommelmarkt, concerten, tentoonstellingen en degustaties wordt. Op een ander vlak, wil ik de leerlingen van het zesde leerjaar, die allemaal met glans geslaagd zijn voor hun examens, feliciteren. De gemiddelde resultaten, behaald op het examen, lagen zowel bij de Franstaligen als bij de Nederlandstaligen ruim boven het gemiddelde van de respectievelijke gemeenschappen. Dit bevestigt de hoge kwaliteit van ons gemeentelijk onderwijs. Zoals elk jaar hebben verschillende studenten vanaf 16 jaar, zich bij ons aangesloten om in de gemeente te werken tijdens de vakantieperiode. Wij zijn ervan overtuigd dat een keurige en verzorgde omgeving bijdraagt tot een goede levenskwaliteit voor alle Linkebeekenaren. Daarom werden een aantal van onze jobstudenten belast met de verfraaiing en het grondig onderhoud van de gemeente. Opdracht volbracht, we moeten erop wijzen dat de groep studenten dit jaar voortreffelijk werk leverde. Onze dank hiervoor. Tenslotte nog een boodschap waar ik veel belang aan hecht: veel geluk aan alle universitairen met een tweede zittijd, en aan alle anderen wens ik een goede start van het nieuwe schooljaar en een goede hervatting van het werk. Bovendien wensen we aan al onze medeburgers een interessante en constructieve gemeentelijke kiescampagne. Damien Thiéry Druk & lay-out: AB Copie, Verschijnt maandelijks, behalve in augustus. V. U.: D. Thiéry Gemeenteplein Linkebeek

2 In deze editie: - Gemeente- en Provincieraadverkiezingen p. 2 - Openingsuren van het gemeentehuis p. 2 - Huwelijksverjaardagen p. 3 - Gas - elektriciteit: durf vergelijken! p. 3 - Beheerovereenkomsten met landbouwers p. 3 - Mededeling van het plaatsingsbureau VDAB p. 4 - Gezocht: gemachtigde opzichters! p. 4 - Linkebeekse feesten p. 5 - Buzzy Pass p. 5 - OCMW-info p. 6 - Huisartsenwachtpost p. 6 - Milieu-info p. 7 - Sociale informatie p. 7 - Culturele informatie p. 8 - Sportieve informatie p. 9 - Kleine berichten p. 9 - Activiteitenkalender p. 10 Gemeente- en Provincieraadverkiezingen De volgende gemeente- en provincieraadverkiezingen zullen doorgaan op zondag 14 oktober van 8 tot 13 uur. Alle kiezers zullen een uitnodiging ontvangen waarop het stembureau zal aangeduid zijn, hetzij in de gemeenteschool (A. Van Dormaelstraat), hetzij in de Hoeve 't Holleken (Hollebeekstraat). Wij herinneren u eraan dat elke kiezer opgeroepen wordt om leden van de Gemeenteraad, leden van de OCMW-raad, evenals provincieraadsleden voor Vlaams-Brabant waar Linkebeek sedert 1995 deel van uitmaaktte verkiezen. Iedere kiezer zal hiertoe 3 stembiljetten ontvangen. De Europese en niet-europese onderdanen van Linkebeek die zich inschreven om te stemmen tijdens deze gemeenteraadverkiezingen zullen, zoals de Belgische kiezers, een uitnodiging ontvangen, maar zullen enkel stemmen voor de verkiezing van de Gemeenteraad. Indien u geen uitnodiging ontvangt in de dagen die aan de verkiezingen voorafgaan, kan u naar het Gemeentehuis komen om na te kijken of u wel degelijk op de kiezerslijst opgenomen werd. Indien u denkt in de onmogelijkheid te zijn om u naar het stembureau te begeven op 14 oktober (ziekte, reis, enz ), gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen met het gemeentebestuur teneinde een formulier voor volmacht te bekomen (uiterste datum voor tijdelijk verblijf in het buitenland: 11 oktober). U kan dit formulier eveneens vinden op de website Indien u uw uitnodiging verloren heeft, dient u zich eveneens, voorzien van uw identiteitskaart, te melden in het stembureau, tijdens de voorziene uren. Op de dag van de verkiezingen zal elke kiezer, in het stembureau aangeduid op zijn uitnodiging, drie stembrieven ontvangen: een witte stembrief voor de Gemeenteraad, een blauwe stembrief voor het OCMW en een groene stembrief voor de Provincieraad. De Europese kiezers ontvangen enkel een witte stembrief. Voor elk van deze drie stembrieven zijn er 3 mogelijkheden om geldig te stemmen: 1. ofwel duidt u één enkel vakje vóór een naam aan; 2. ofwel duidt u meerdere vakjes vóór de namen aan op dezelfde lijst (elke op deze manier gekozen kandidaat ontvangt een voorkeurstem); 3. ofwel duidt u het vakje aan boven aan een lijst. Gemeenteraad Datum volgende gemeenteraad: maandag 3 september om 20 uur. Wij herinneren u eraan dat de dagorde van de Raad kan geraadpleegd worden op de internetsite onder de rubriek "Bestuur/Verslagen" en dit 10 dagen vóór de geplande gemeenteraad. Permanentie in het gemeentehuis De leden van het Schepencollege staan ter uwer beschikking op zaterdag in het gemeentehuis. Deze permanentie is een luisterend oor naar de problemen van de bevolking. Een lid van de meerderheid is aanwezig van 11 tot 12 uur om uw vragen te beantwoorden of door te geven aan de bevoegde schepen. Men dient voorafgaandelijk telefonisch een afspraak te maken tijdens de week tussen 9 en 12 uur op om een lid van het college te ontmoeten. Openingsuren van het gemeentehuis Maandag van 9 tot 12 uur en van 16 tot uur Dinsdag van 9 tot 12 uur Woensdag van 9 tot 12 uur en van tot 16 uur Donderdag van 9 tot 12 uur Vrijdag van 9 tot 12 uur.

3 Maatregelen ter voorkoming van wateroverlast waterlopen Om ongemakken te vermijden als gevolg van de hoge waterstanden, herinneren wij u eraan dat het verboden is groot vuil (gemaaid gras, meubels, hout, ) te storten of op de oever mobiele voorwerpen achter te laten die bij de minste hoge waterstand door het water kunnen worden meegesleurd. De kans is immers groot dat het afval, eens het door het water is meegesleurd, een natuurlijke dam zal vormen ter hoogte van de roosters op het kruispunt van de Alsembergsesteenweg en de Linkebeekstraat waardoor het risico op een overstroming van het lager gelegen gedeelte van uw wijk verhoogt. Deze instructie heeft een wettelijke basis krachtens artikel 32 van het reglement op de onbevaarbare waterlopen van de provincie Brabant, dat bepaalt: het is verboden een of andere beplanting te doen of hout, of andere producten op te slaan op minder dan 2 meter van de top der oevers. Dank voor uw begrip. Huwelijksverjaardagen Gouden bruiloft - hebben hun 50e huwelijksverjaardag gevierd: - het echtpaar Daniel Queeckers en Eliane Hereman op 8 juli - het echtpaar Jacques Dubreucq en Karin Moberg op 24 juli - het echtpaar Jean Pierre De Becker en Gabrielle Goossens op 28 juli. Gas - elektriciteit: durf vergelijken! Uitgaven voor aardgas en elektriciteit maken een groeiend deel uit van het gezinsbudget. Daarom wordt net vóór de winter een grootscheepse informatiecampagne georganiseerd om de consumenten te helpen in de zoektocht naar de meest aangepaste leverancier voor gas/elektriciteit. Een team van de FOD Economie zal ter beschikking staan om samen met u en volgens uw behoeften de verschillende energieleveranciers op de computer te vergelijken. De papieren versie van de simulatie zal u overhandigd worden, zodat u dan kan nadenken over de verschillende mogelijkheden die er voor u bestaan. Wenst u deze vergelijking te maken, begeef u dan naar het Gemeentehuis op donderdag 20 september tussen 15 en 20 uur, vergeet niet uw laatste jaarlijkse factuur van uw huidige energieleverancier mee te nemen. Een team zal er u opwachten om u te helpen bij de simulatie en om te durven vergelijken! Doel is de burger deze oefening regelmatig te laten uitvoeren zodat hij de aanbiedingen op de markt steeds opnieuw evalueert en zo de leverancier kiest die hem het best past en zeker vanaf januari 2013 wanneer de aardgas- en elektriciteitsprijzen weer vrij zullen zijn. Ter herinnering: tot eind december 2012 worden de prijzen bevroren. Bovendien heeft de federale regering zich voor september ertoe verbonden dat de Belgische burger kosteloos naar een andere energieleverancier kan overstappen. De burger zal dus geen opzegvergoeding meer moeten betalen. Beheerovereenkomsten met landbouwers De succesvolle samenwerking met landbouwers wordt voortgezet. Ruim 10 jaar geleden sloten landbouwers in onze gemeente de eerste beheerovereenkomsten af met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Ook in 2011 werd de werking rond deze milieumaatregelen voortgezet. Jaar na jaar worden aflopende overeenkomsten in een nieuw contract gegoten en worden nieuwe maatregelen op het terrein aangelegd. Beheerovereenkomsten zijn contracten waarbij landbouwers gedurende 5 jaar extra inspanningen leveren ten voordele van milieu, natuur en landschap. In ruil voor de geleverde diensten ontvangen ze een jaarlijkse vergoeding van de VLM. Die vergoeding is afhankelijk van de toegepaste maatregel. Het gamma aan toegepaste maatregelen is erg divers. Zo bestaan er beheerpakketten voor de aanleg en het onderhoud van poelen en houtkanten, het bestrijden van erosie, het beschermen van bosranden en holle wegen, het verbeteren van de waterkwaliteit, het beschermen van akker- en weidevogels enz. Sommige maatregelen vind je overal in Vlaanderen terug, andere zoals bvb. maatregelen voor de bescherming van akkervogels - kunnen enkel in bepaalde zones worden toegepast. 3.

4 Ook onze landbouwers hebben niet stilgezeten. De voorbije jaren kenden vooral de erosiebestrijding en het perceelsrandenbeheer succes. In totaal is er in Linkebeek door lokale landbouwers bijna 3 kilometer aan grazige en soms bloemrijke randen aangelegd. Soms vind je die grazige stroken in het midden van de akkers om afspoelende grond op te vangen, of zie je een bloemrijke rand langs een kwetsbare bosrand of holle weg. Dat mooie resultaat is te danken aan de goede samenwerking tussen de bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij, de gemeente en natuurlijk onze landbouwers! Meer info: zie Contact: bedrijfsplanner VLM Frederik Hanssens (regio Pajottenland en Zennevallei) Mededeling van het plaatsingsbureau VDAB De jongeren die het schooljaar beëindigen en werkzoekende zijn, hebben de mogelijkheid zich in te schrijven bij de V.D.A.B. via of telefonisch op het nummer Bijkomende informatie: De werkzoekenden zijn gelukkig niet gebonden aan hun arrondissement of hun gewest om werk te vinden. Een samenwerking tussen gewesten en verschillende bureaus voor arbeidsbemiddeling is mogelijk. Het blijkt dat deze mogelijkheid niet gekend is bij het grote publiek. De werkzoekenden van Linkebeek kunnen zich dan ook, op vrijwillige basis, laten inschrijven bij ACTIRIS (vroeger de BGDA - Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling), als "vrije" werkzoekende. Ze zullen door de plaatsingsambtenaren worden geselecteerd, zonder onderscheid te maken wat hun woonplaats betreft, op basis van de formele criteria der werkaanbiedingen waarover zij beschikken. Om zich bij ACTIRIS als werkzoekende in te schrijven, volstaat het om zich ofwel persoonlijk aan te bieden bij ACTIRIS, Anspachlaan 65 te 1000 Brussel, ofwel aan de V.D.A.B., waarvan ze afhangen, een kopie te vragen van hun geïnformatiseerd dossier en het naar ACTIRIS te sturen, met het verzoek hen als werkzoekende in te schrijven. Dit neemt niet weg dat de personen die hun werk verliezen en de pas afgestudeerden zich in de eerste plaats moeten inschrijven bij het bureau voor arbeidsbemiddeling waarvan zij afhangen, t.t.z. te 1500 Halle, Bergensesteenweg 432, Gezocht: gemachtigde opzichters! Met de inzet van gemachtigde opzichters in de schoolomgeving kan de verkeersveiligheid sterk verbeteren. Kinderen worden geholpen om de straat over te steken. Hun aanwezigheid heeft eveneens een afschrikkend karakter voor de bestuurders die zouden geneigd zijn om snel te rijden in deze wijk. Wij doen een oproep tot elkeen die een deel van zijn tijd wenst in te zetten om s morgens bij de aanvang van de lessen of s avonds na de schooluren als gemachtigd opzichter op te treden. Wie kan gemachtigd opzichter worden? Al wie minstens 18 jaar oud is: ouders, grootouders, leerkrachten, gepensioneerden,... kortom iedereen die over wat vrije tijd beschikt en zich vrijwillig wil inzetten voor de gemeenschap. Na een theoretische en praktische opleiding wordt de betrokkene door de burgemeester gemachtigd om kinderen, scholieren, gehandicapten of bejaarden in groep te laten oversteken. Een gemachtigd opzichter is herkenbaar aan de driekleuren armband die de naam van de gemeente draagt en aan het stopbordje op steel. Indien u geïnteresseerd bent, kan u contact opnemen met Martine Tahon die u de nodige informatie zal verschaffen. Bewoners van de Esselaar Gezien het succes van het wijkfeestje van de vorige jaren, organiseren de inwoners van de wijk op zondag 9 september hun jaarlijks drankje om uur ter hoogte van het nummer

5 Autoloze zondag In het kader van de Europese Week van Vervoering, zal Brussel op zondag 16 september a.s. autovrij zijn. U kan alle nuttige informatie over de autoloze zondag terugvinden op de website Linkebeekse feesten 2012 Zondag 14 oktober Wij verwachten u talrijk op zondag 14 oktober op de Linkebeekse feesten, mix van rommelmarkt, kermis, muziek, tentoonstellingen en degustaties. Kermis voor groot en klein op het Gemeenteplein Rommelmarkt die zich uitstrekt over het Gemeenteplein en de Dapperensquare van 9 tot 16 uur Tentoonstelling van de schilder Lismonde in het Gemeentehuis van 11 tot 18 uur met de medewerking van de Stichting Lismonde Feestelijke opening om 11 uur Tentoonstelling van Linkebeekse briefkaarten (verzameling Jean Lefebure) in het Gildenhuis van 10 tot 18 uur Tentoonstelling «Bus» met als thema de verkeersveiligheid Degustatie van ambachtelijk bier in de Moelie Rock-concert op openluchtpodium op het Gemeenteplein. Om uw plaats te reserveren op de rommelmarkt, kan u vanaf 3 september terecht bij de technische dienst van het gemeentehuis tijdens de gebruikelijke openingsuren. Met Buzzy Pass in goed gezelschap naar school De Buzzy Pazz is het voordelige jongerenabonnement van De Lijn. Met dit vervoerbewijs kunnen jongeren van 6 tot en met 24 jaar tegen een zacht prijsje onbeperkt gebruik maken van de trams en bussen van De Lijn in Vlaanderen en Brussel. -12-jarigen uit Linkebeek genieten bovendien van een tussenkomst van de gemeente en krijgen 50 % korting op hun Buzzy Pazz. Tarieven Buzzy Pazz Normaal tarief Tarief met gemeentekorting voor -12-jarigen 1 maand 23,00 11,50 3 maand 65,00 32,50 12 maanden 178,00 89,00 Gezinskorting: als u binnen hetzelfde gezin meerdere Buzzy Pazzen koopt met eenzelfde begindatum en geldigheidsduur, voorziet De Lijn een gezinskorting. Op de 2de Buzzy Pazz krijgt u een korting van 20 %, de 3de en elke hierop volgende Buzzy Pazz zijn binnen hetzelfde gezin gratis. U kunt een Buzzy Pazz bestellen via u hebt hier een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer voor nodig; met het aanvraagformulier bij de dienst abonnementen of u kan het aanvraagformulier downloaden op de website; bij de dichtstbijzijnde Lijnwinkel. Voor meer informatie kan u terecht op de website abonnementen of op het algemeen infonummer ( 0,30/min). 5.

6 OCMW-INFO Afschaffing opvang zieke kinderen Sedert een twintigtal jaren stelt het OCMW een opvangdienst voor zieke kinderen ter beschikking van de ouders. In april 2012 heeft de Vlaamse Regering een nieuw decreet (wet) gestemd die voortaan verbiedt om opvang voor zieke kinderen aan te bieden op plaatsen waar verschillende zieke kinderen samen zijn in één lokaal. Om gezondheidsredenen besliste het Gewest voor het systeem opvang voor zieke kinderen aan huis. Bijgevolg heeft het OCMW helaas de beslissing moeten nemen om deze dienst te sluiten op 1 september Het OCMW vraagt de ouders zo spoedig mogelijk contact op te nemen met hun ziekenfonds: de ziekenfondsen bieden aan hun leden een opvang ten huize aan, mits een zeer lage financiële vergoeding. Het OCMW zal de mogelijkheid onderzoeken om alternatieve oplossingen aan te bieden om deze dienst te vervangen. Henriette Sand, onze verantwoordelijke kinderverzorgster voor deze dienst, dankt u van ganser harte voor het vertrouwen dat u haar schonk gedurende al deze jaren. Babbelkot Het volgende Babbelkot zal plaatsvinden op maandag 10 september vanaf 14 tot 17 uur in de Hoeve t Holleken. U bent allen van harte welkom ongeacht uw leeftijd En zoals gewoonlijk kan u er andere mensen ontmoeten babbelen een aangename namiddag doorbrengen of met de kaarten spelen. Indien het voor u moeilijk is om u te verplaatsen, aarzel niet om ons te contacteren op , wij zorgen ervoor dat u opgehaald en teruggebracht wordt. Voor alle inlichtingen kan u bellen op het nummer Wij kunnen u nu al mededelen dat het volgend Babbelkot zal plaatsvinden op maandag 5 november. Stookoliepremie Voor de toekenning van een stookoliepremie voor , kan u bij het OCMW een aanvraag tot tegemoetkoming indienen als u tot één van deze categorieën behoort: - u beschikt over een laag inkomen; - u geniet een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (WIGW-statuut) en beschikt over een laag inkomen; - u heeft een beschikking in het kader van een collectieve schuldenregeling. Voor verdere informatie kan u zich wenden tot het OCMW, Beukenstraat 23 te Linkebeek of Studietoelage Dit school- en academiejaar wordt er in Vlaanderen tevens een studietoelage voor kinderen van het kleuteronderwijs toegekend, naast de reeds toegekende studietoelagen voor het lager, secundair en hoger onderwijs. Het OCMW biedt u graag meer informatie en hulp bij het invullen van uw aanvraag: of Meer informatie: Poetsdienst gezins- en bejaardenhulp U kan een beroep doen op de poetsdienst en de dienst gezins- en bejaardenhulp indien het voor u, omwille van ziekte, ouderdom of invaliditeit, moeilijk is om de huishoudelijke taken zelf te verrichten. Het uurtarief wordt berekend op basis van uw inkomsten. Inlichtingen bij het OCMW, Ann Merckx Avondpermanentie Het OCMW verzekert een permanentie, iedere maandagavond van 17 tot 19u30, na afspraak Een huisarts nodig op weekend of feestdagen? Vanaf 31 augustus kan u voor een huisarts van wacht tijdens het weekend en op feestdagen terecht bij de huisartsenwachtpost gelegen op de Alsembergsesteenweg 89 te Buizingen, gemakkelijk te bereiken met de wagen en het openbaar vervoer. De wachtpost is geopend van vrijdag 20 uur tot maandag 8 uur en op feestdagen van 18 uur de dag vóór de feestdag tot 8 uur de dag nadien. Indien nodig kan er uiteraard ook nog steeds een huisbezoek aangevraagd worden via het telefoonnr Tijdens weekdagen is de wachtpost gesloten en kan u terecht bij uw eigen huisarts. Voor meer informatie kan u terecht op

7 MILIEU Zich goed thuis voelen, betekent ook aan ons milieu denken. Het milieu in Linkebeek: een zaak die ons allen aanbelangt! De Natuurgidsen van Linkebeek Een groep natuurgidsen, gevormd door de «Cercles des Naturalistes de Belgique» (Vierves-s/Viroin), stelt u een aantal wandelingen voor ter ontdekking van de natuur en het patrimonium. Wie de verschillende ecosystemen herkent en begrijpt, zal de natuurlijke rijkdommen van ons milieu ook beter beschermen. Zondag 9 september: Ontdekking van de Zennelandschappen te Beersel Een wandeling van 5 km, vlakbij Linkebeek, laat ons toe het landschap te ontdekken waar de Zenne doorstroomt. Planten, aardkunde en de kleine beestjes zijn van de partij. Gidsen: Claudine Joye en Ghislaine Tinant. Afspraak om 14 uur op de parking van het Frankveldpark, Ukkelsesteenweg te Beersel (na nr 211). Einde omstreeks 17 uur. Algemene informatie: de Natuurgidsen wijzen alle aansprakelijkheid af bij ongevallen die zich tijdens de begeleide uitstappen zouden voordoen. Voorzie u van goede wandelschoenen en vergeet uw verrekijker en vergrootglas niet. Onze vriend de hond blijft thuis. Inlichtingen: Ghislaine Tinant Volgende activiteit op 21 oktober: Van Ernest Solvay tot Jean-Michel Folon langsheen de bomen en ecosystemen in het domein van Solvay te Terhulpen (volledige dag). Data inzamelingen september Type afval Zakken Data ophaling H.V. Huisvuil Grijs Elke vrijdag G.F.T. Groente-, fruit- en tuinafval Doorzichtig wit Elke vrijdag P.M.D. Plastiek, metalen verpakkingen, Blauw Woensdag drinkkartons 5 en 19 september P.-K. Papier Karton Samengebonden of Donderdag 20 september in karton, max. 1 m³ K.G.A. Klein gevaarlijk afval Zaterdag 15 september Via een gestationeerde chemocar: - aan de Hoeve t Holleken, Hollebeekstraat 212, van 9 tot 12 uur; - op de parking achter het Gemeentehuis, van 13 tot uur; - in de Hess-de Lilezlaan, bij de glasbol, van 15 tot 16 uur. Asbest Container van de Vrijdag 7 september tussen 14 en Intercommunale Haviland in 16 uur aanvoerformulier te bekomen Drogenbos, Dorent 5 in het Gemeentehuis of het containerpark van Linkebeek SOCIALE INFORMATIE Café Combinne Dinsdag 25 september start een nieuw seizoen van Café Combinne. Café Combinne is een vrijblijvende oefenmoment waar anderstaligen, onder begeleiding, hun taalkennis Nederlands via conversatie kunnen oefenen. Iedere dinsdag tussen en 22 uur gratis toegang in café het Labierint, Sint-Sebastiaanstraat 14, waar Nederlandstaligen en anderstaligen praten over koetjes en kalfjes. Je komt toe en vertrekt wanneer het jou past. Koffie en water worden gratis aangeboden, andere dranken kan je tegen normaal tarief aankopen. Op 25 september wordt gestart met een gratis Barbecue-receptie. Meer info:

8 CULTURELE INFORMATIE Vzw Bibliothèque des Jeunes, Beukenstraat 2 De vakantie is voorbij! De bibliotheek zal open zijn op de gebruikelijke uren: - zondag van tot 13 uur - woensdag van tot 17 uur - vrijdag van tot uur. U vindt er steeds een grote keus van boeken. Aarzel niet en kom langs. Voordracht: Juliette Wytsman: peintre pleinairiste linkebeekoise du XIX ème siècle Tengevolge van het succes van vorig jaar in oktober, zal de voordracht over Juliette Wytsman opnieuw gepresenteerd worden op donderdag 20 september om 20 uur in de toneelzaal van de Hoeve t Holleken door Léna Leblon, lid van de vzw. Als jong meisje begon Juliette Wytsman met het schilderen van bloemstukken. Haar hartstochtelijk karakter en ontmoetingen met andere artiesten lieten haar evolueren van het naturalisme naar het impressionisme en ze kende een internationaal succes dat nog steeds voortduurt. Zij leefde 40 jaar in haar huis in Oplinkebeek en de grote tuin te midden van een nog grotendeels ongerept landschap inspireerde haar tot tal van doeken. Haar werk zal worden gesitueerd binnen het luminisme en in relatie tot het werk van enkele vrouwelijke tijdgenoten. Prijs: 5 ter plaatse te betalen (het toegangsticket geeft recht op een gratis drankje na de conferentie). Reservatie aanbevolen bij Léna Leblon of Exploration du monde Programma seizoen Hoeve t Holleken zaal Saint-Lambert du Lattay Vrijdag 28 september Zuid Indië, een barok relaas door Jean-Claude Forestier Van de opmerkelijke landschappen van de Kerala tot de vochtige rijstvelden van Tamul Nadu, van de opslagplaatsen voor de Cochin-kruiden tot de ouderwetse charmes van Goa, gaat men op een vrije en ontoegeeflijke manier op ontdekking van het zuiden van Indië, verweg van de klassieke postkaart. Vrijdag 16 november Vietnam-Laos-Cambodja, te voet op de Rode Piste door Cécile Clocheret en François Picard Vrijdag 8 februari 2013 Toscanïe, een zekere levenswijze door Maximilien Dauber Vrijdag 8 maart 2013 Spanje, op de kruising van wegen door Jean-Luc Marchand Abo voor de 4 voorstellingen: 16 om uur - 20 om uur - Per voorstelling: 8 (-12 jaar: 4) Reservaties en inlichtingen: Christine Grüter-Laterre Tentoonstelling van schilderwerken, beeldhouwen en fotografie Daisy de Cock, Claire Michauld, Nadine Genesse, Véronique Caliventzeff en Mary Raj stellen hun werken tentoon in de Hoeve t Holleken, op 29 september van 13 tot 19 uur en op 30 september van 13 tot 18 uur. Gratis inkom. Variété Tijdens een namiddagvoorstelling op dinsdag 25 september om 14 uur in GC de Moelie trakteert Paul Severs, vergezeld van danseressen, op een spetterende show. Veel liedjes van Paul Severs zoals Zeg eens meisje en Little Darling werden in binnen- en buitenland grote hits. Dat Paul nog steeds een van de grootste Vlaamse zangers is, kan je zelf komen vaststellen in de Moelie. Meezingen, zwaaien, wiegen en lachen: het hoort er allemaal bij. 8. Tickets: kassa: 14 voorverkoop: 12 groepen van 10 personen: 10.

9 Concert Op zaterdag 6 oktober om uur in de Sint-Sebastiaanskerk van Linkebeek door het ensemble A Più Voci ter gelegenheid van hun nieuwe CD. Het vocaal ensemble A Più Voci vertolkt, onder leiding van Sébastien Lemaire, meerstemmige stukken uit het Franciscaans Italië en Corsica mondelinge en schriftelijke overlevering. Er bestaat inderdaad een nauwe betrekking tussen de nog levende mondelinge traditie en de oude partituren uit de Franciscaanse bibliotheken. Deze gezangen waren bestemd voor de broeders en de broederschappen van eenvoudige afkomst Het blokfluitkwartet Quattro Venti met Eliz De Wolf, Rachel Heymans, Laura Pok, Jean-Pascal Hinnekens, speelt Italiaanse werken uit de 17e eeuw in esthetische samenhang met het repertoire van het ensemble A Più Voci. Prijs: studenten: 6 volwassenen: 10. Ateliers Concert Huize Lismonde plastische kunsten voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Deze ateliers, door Ana Popovici, hervatten op woensdag 12 september tussen 14 en 16 uur. op zondag 14 oktober, dag van de verkiezingen, met Luis Godinho (contratenor) en musici die uitgenodigd werden voor een programma waarin klassieke en traditionele zang zich verenigen. Reservatie: of Dwersbos 1 Geleide bezoeken van het Huis Lismonde Op zondag van 14 tot 18 uur. Inlichtingen M.-C. Mouchart. Lokalen gelegen in een pittoreske omgeving, kunnen gehuurd worden voor feesten, verjaardagen, Info en reservaties: of SPORTINFORMATIE Club Balades & Nature Zondag 16 september Wandeling in autovrij Brussel Een traject van 9 km door de stad met aankomst op de Grote Markt te Brussel. Vertrek om 14 uur vanuit Ukkel, St-Jobplein, tram 92, bus 43 of 60. Traject door de parken Wolvendael, Duden en het park van Vorst, aankomst op de Grote Markt te Brussel in de wijk van de Marollen. Informatie: Philippe Jourion Deelname in de kosten: 2, gratis voor de leden. KLEINE BERICHTEN Do In Zoals bij vele Oosterse praktijken zijn beweging en ademhaling essentieel. Strekkingen gecombineerd met een bewuste ademhaling bevorderen lichaamsenergie, daarnaast ook ontspanning waardoor lichaam en geest eenheid vormen. Do In helpt met het terugvinden van harmonie met zichzelf en met zijn omgeving. Een eerste kennismaking is gratis. Cursussen op dinsdag van 9.30 tot uur, donderdag van 9.30 tot uur of van 19 tot 20 uur in Huize Lismonde, Dwersbos 1. Draag gemakkelijke kleding, breng een matje mee. Info en reservatie bij Catherine De Keyzer of 9.

10 Activiteitenkalender: 2 september Controlepost van de Gordel in GC de Moelie 3 september om 20 uur in GC de Moelie Start Femma turnen 4 september in GC de Moelie Start Femma-turnen voor 55 plussers om 10 uur Start lessenreeks Zumba om 20 uur 6 september in GC de Moelie Quiltatelier om uur Gezinsbond Start conditietraining om uur 8 september vanaf 12 uur festival van de amateur Lambieksteker en proeven van enkele primeurs 9 september Wandeling met de Natuurgidsen van Linkebeek Wijkfeest Esselaar 10 september Babbelkot 13 september om 20 uur in GC de Moelie Cultuurraad Algemene vergadering 15 september in GC de Moelie Sportoverleg Linkebeek sportdegustatie 16 september Wandeling in autovrij Brussel 20 september Informatiesessie Gas - elektriciteit: durf vergelijken Voordracht in de Hoeve t Holleken 25 september Variété in GC de Moelie Nieuw seizoen van Café Combinne van tot 22 uur in café Het Labierint 28 september Exploration du Monde in de Hoeve t Holleken 29 & 30 september Tentoonstelling in de Hoeve t Holleken 30 september Femma Samenkomst om uur op het Gemeenteplein van Linkebeek voor een wandeling van 6 km doorheen Zuun. Theaterworkshops Je bent tussen 6 en 18 jaar en je voelt je geroepen om acteur of actrice te worden? Kom dan deelnemen aan een cursus lichaamstaal, improvisatie en acteren gegeven door de talentvolle Juf Juju, een jonge moeder met theateropleiding. De workshops vinden plaats op woensdag van 14 tot uur (12-18 jaar), van 16 tot uur (6-11 jaar) en op zaterdag van 10 tot uur (6-11 jaar) in de Hoeve t Holleken, Hollebeekstraat 212. Prijs: 15 per workshop van anderhalf uur. Eerste workshop op woensdag 5 september om 14 uur. De stage wordt in het Frans gegeven. Aanvullende cursussen tijdens de schoolvakanties. Voor meer informatie en reservatie: Juf Juju, Juliette Miegnan of Biodanza Gratis ontdekkingsavond op dinsdag 4 september om 20 uur in de Hoeve t Holleken. Biodanza nodigt uit tot ontmoeting met zichzelf, ontmoeting met de ander(en) in oprechtheid en waarheid, en een ontmoeting met de levensvreugde. Via een variëteit van muziek en oefeningen stimuleert Biodanza onze spontaneïteit en zet ons aan tot dansen in verbondenheid met onze gevoeligheid en tot het intens beleven van elke minuut. Toegankelijk voor iedereen, geen specifieke kennis of ervaring nodig. Informatie en inschrijving (noodzakelijk): Prijs: 13 per les of 50 per 5 lessen of prijs per kwartaal. Ontdekkingsles is gratis. Sportdegustatie Op zaterdag 15 september vanaf 14 uur nodigt het Sportoverleg Linkebeek je uit in GC de Moelie om te komen proeven van minder bekende sporten. Dit jaar staan initiaties lachyoga, steltenlopen en torbal op het programma. Wil je weten wat dit allemaal inhoudt? Meer info bij Dirk Craps Cursus Taï Ji Quan en Qi Gong Op maandag van 9.30 tot 11 uur en op woensdag van tot 21 uur in de Hoeve t Holleken, Hollebeekstraat 212. De beoefening ervan versoepelt de gewrichten, ontwikkelt een diepe ademhaling, verzorgt de ontspanning van spieren en zenuwen terwijl zij de levensfuncties stimuleert. Ze ontwikkelt kracht en soepelheid, concentratie en innerlijke rust. De lessen (in het Frans) omvatten een gedeelte op de grond: stretchen, ontspanning, ademhaling, zelf-massage, het leren van technieken voor de detectie van Tantien en technieken van Chi. Het rechtopstaande gedeelte bestaat uit het leren van Qi Gong en Tai Ji Quan bewegingen. Neem contact op met Jean Gabriel Timmermans vóór de eerste les of Gratis proefles. Namens het College, De Secretaris, De wd. Burgemeester, L. CLERENS D. THIÉRY Gemeentebestuur: Gemeenteplein Linkebeek Fax: Politie: Dapperensquare, Linkebeek

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30 uur. www.linkebeek.be Editie juli en

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be Editie mei 2012 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! www.linkebeek.be Editie maart 2012 Het woord van de Mayeur Beste medeburgers, GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur,

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste Aanvraag studietoelage als persoon Beste student, ten laste Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan heeft KdG Stuvo met

Nadere informatie

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis. Vrije oefening Tai Chi

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis. Vrije oefening Tai Chi Fietsclub De Kersecorftrappers Wie wil genieten van de buitenlucht op zijn fiets, komt zeker aan zijn trekken bij de Kersecorftrappers. Iedere week wordt er een fietstocht gemaakt langs rustige en landelijke

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 16 uur.

Nadere informatie

GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN

GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Februari 2009 GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. 18 december 2014. 25 juni 2015. 24 september 2015. Dit reglement treedt

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Beste student Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan is dit document een

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. Aanpassingen vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 u. tot 16 uur.

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

ZWALM. vrije tijds. pas

ZWALM. vrije tijds. pas ZWALM vrije tijds pas Beste gebruiker van de vrijetijdspas, We proberen vanuit de gemeente onze prijzen voor culturele, sportieve en jeugdactiviteiten zo laag mogelijk te houden zodat deze voor zoveel

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 16 uur.

Nadere informatie

Bulletin van de Gepensioneerden

Bulletin van de Gepensioneerden Congresstraat 17-19 1000 Brussel Tel.: 02-226 13 13 en 02-226 13 67 Tel. NMBS: 911/46473 Fax: 02-226 13 14 E-mail: gewest.brussel@acod-spoor.be Gepensioneerden.brussel@acod-spoor.be Bulletin van de Gepensioneerden

Nadere informatie

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 DE VERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 DE WIJZIGINGEN DE AGENDA DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 1. De aanpassing van de verkiezingskalender

Nadere informatie

Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten

Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten Versie n : 1 Laatste update: 17-03-2010 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Vanwaar komt de steun voor de deelname aan sociale,

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 WAT TE DOEN? Het huwelijk MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 Het huwelijk... WAT TE DOEN? 2 MAS_mariages_NL.indd 2 16/07/15 10:21 Aan de toekomstige bruid, aan de toekomstige bruidegom, ullie hebben

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

Tarieven 2014. Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar. geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur

Tarieven 2014. Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar. geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur Tarieven 2014 Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur Voor het jaar 2014 hanteren wij de volgende tarieven: (Geldig per 1 januari 2014. Prijswijzigingen voorbehouden.

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM INFO KINDEROPVANG Organisator Naam: Adres: O.C.M.W. Dentergem Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem (Wakken) Kinderopvanglocatie Naam: IBO Scoebidoe Markegem

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en op maandagavond van 16 tot 19.30 uur.

Nadere informatie

De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers

De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers A. Kiezers 1. Aantal kiezers (die in België verblijven) op de kiezerslijsten op 7 mei 2010 Belgische kiezers die in België verblijven: 7.726.632

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs

Nadere informatie

Cultuur 21 27 Parochie Lutselus PROGRAMMA D I E P E N B E E K ZATERDAG 11 JULI 18:30 Bende Gek 20:30 BRAHIM 21:45 THE TWINSBAND 24:00 Averechts ZATERDAG 30 MEI 2009 VAN 9 u. tot 18 u. de kleine kunstenaars

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters

Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters De gegevens die u op dit formulier invult worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking persoonsgegevens van 8 december

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Wie is voor wat verantwoordelijk? Wie lid wil worden van de Minder Mobielen Centrale kan voor een aanvraag terecht bij maatschappelijk assistente Mieke Roose

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 september 2015.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 september 2015. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: WARME MAALTIJDEN IN DE ASSISTENTIEWONINGEN Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 september 2015. Aanpassingen vastgesteld bij besluit van de

Nadere informatie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie NT2, Talen, Informatica en Fotografie CVO Vilvoorde Lange Molensstraat 4 1800 Vilvoorde tel.: 02 253 84 24 www.cvovilvoorde.be secretariaat@cvovilvoorde.be 1 Van harte welkom! Beste cursist, Wij heten

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC

ACTIVITEITENKALENDER LDC ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM April, Mei en Juni 2017 Buurtfeest Houtem zaterdag 10 juni in Dienstencentrum den Dries Extra: Kleurplaat en binaire puzzel Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem

Nadere informatie

De DAV wordt georganiseerd door de VZW Eigen Thuis, in samenwerking met:

De DAV wordt georganiseerd door de VZW Eigen Thuis, in samenwerking met: DIENST AANGEPAST VERVOER De Dienst Aangepast Vervoer (afgekort DAV) biedt aangepast vervoer aan voor rolstoelgebruikers en mindermobielen uit de regio Halle Vilvoorde. De DAV wordt georganiseerd door de

Nadere informatie

Inlichtingen begrafenissen in concessies

Inlichtingen begrafenissen in concessies Gemeentebestuur van Jette Inlichtingen begrafenissen in concessies Mevrouw, Mijnheer, Een naaste verliezen is een pijnlijk moment. Met deze brochure wensen wij u te informeren en te begeleiden. Er moeten

Nadere informatie

Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal

Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van het gemeentelijk feestmateriaal. Artikel 2 Volgend gemeentelijk

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Het woord van de Burgemeester

Het woord van de Burgemeester Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! G E M E E N T E L I J K E M E D E D E L I N G E N Het gemeentehuis is open van maandag tot donderdag van 9 tot 12 uur, op vrijdag van 8 tot 12 uur, op maandagavond

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

W W W. K MK G - M R A H. B E E C D @ K M K G. B E

W W W. K MK G - M R A H. B E E C D @ K M K G. B E E D U C A T I E V E & C U L T U R E L E D IE N S T T E L + 3 2 ( 0 ) 2 7 4 1 7 3 0 3 F A X + 3 2 ( 0 ) 2 7 3 3 4 6 4 7 R E S E R V E R I N G E N + 3 2 ( 0 ) 2 7 4 1 7 2 1 4 m a - d i - d o - v r 9. 3 0-1

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis Fietsclub De Kersecorftrappers Wie wil genieten van de buitenlucht op zijn fiets, komt zeker aan zijn trekken bij de Kersecorftrappers. Iedere week wordt er een fietstocht gemaakt langs rustige en landelijke

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli, augustus en 2017 Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Dienstencentrum Den Dries De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u.

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Openingsuren- tarieven De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Tarieven 0,74 per begonnen halfuur

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open van maandag tot donderdag van 9 tot 12 uur, op vrijdag van 8 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot 19.15 uur

Nadere informatie

Concerten, optredens en activiteiten

Concerten, optredens en activiteiten 1 Kalender activiteiten academiejaar 2013-2014 Concerten, optredens en activiteiten Zondag 13 oktober 2013 Door de leerlingen van de academie Zondag 13 oktober 2013 Openstelling van het gebouw van de academie

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Deze informatie kan je ook vinden op de website: www.moedigenvrij.be/activiteiten/turnfeest

Deze informatie kan je ook vinden op de website: www.moedigenvrij.be/activiteiten/turnfeest ALLES OVER HET TURNFEEST 2015 Deze informatie kan je ook vinden op de website: www.moedigenvrij.be/activiteiten/turnfeest Het turnfeest komt snel dichterbij. Hieronder vind je alle belangrijke informatie:

Nadere informatie

Het woord van de Mayeur

Het woord van de Mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30

Nadere informatie

Stemexpressie in verbinding !!! INTENSIEVE ZANGCURSUS! «LUISTER EN ZING»! GEÏNSPIREERD OP DE FILM! «AS IT IS IN HEAVEN»!!

Stemexpressie in verbinding !!! INTENSIEVE ZANGCURSUS! «LUISTER EN ZING»! GEÏNSPIREERD OP DE FILM! «AS IT IS IN HEAVEN»!! S O U N D X P E R I E N C E Stemexpressie in verbinding INTENSIEVE ZANGCURSUS «LUISTER EN ZING» GEÏNSPIREERD OP DE FILM «AS IT IS IN HEAVEN» TER LOO- 27 EN 28 DECEMBER 2014 Els Cuypers - Jan Davidtsstraat

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012. VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 27 september 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN DE EESTER SEPTEMBER 2017 NIEUW

MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN DE EESTER SEPTEMBER 2017 NIEUW MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN DE EESTER SEPTEMBER 2017 NIEUW Data: 9 september 13:30 14 oktober 13:30 11 november 13:30 Data: vanaf 13 september wekelijks iedere woensdag ochtend WORKSHOP BUIKDANS door Alyza

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

Jubelparkmuseum. Jubelparkmuseum. Het Jubelparkmuseum is een museum: - voor kunst - voor geschiedenis - voor archeologie

Jubelparkmuseum. Jubelparkmuseum. Het Jubelparkmuseum is een museum: - voor kunst - voor geschiedenis - voor archeologie Jubelparkmuseum Het Jubelparkmuseum is in Brussel. Het Jubelparkmuseum heet zo omdat het in het Jubelpark ligt. Het Jubelparkmuseum is een van de grootste musea van België. Het is een oud museum. Leopold

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

inschrijving gratis onderwijs Onderwijs problemen kleuterschool schoolplicht schoolagenda buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen

inschrijving gratis onderwijs Onderwijs problemen kleuterschool schoolplicht schoolagenda buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen problemen schoolagenda gratis onderwijs schoolplicht inschrijving kleuterschool buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen Onderwijs In België zijn kinderen verplicht naar school te gaan van 6 tot 18

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

OCMW ZEMST. Handleiding voor de gebruikers en vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale.

OCMW ZEMST. Handleiding voor de gebruikers en vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale. OCMW ZEMST Handleiding voor de gebruikers en vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale. 1.1. Bereikbaarheid De Minder Mobielen Centrale is een dienst die wordt georganiseerd door het OCMW van Zemst.

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 u. tot 16 uur.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

schriftelijke overeenkomst kinderopvang

schriftelijke overeenkomst kinderopvang schriftelijke overeenkomst kinderopvang Deze schriftelijke overeenkomst legt de rechten en plichten vast tussen Felies vzw organisator van de kinderopvang en de gebruiker De schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF NAJAAR 2015 De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met Sport Actief onder begeleiding van bekwame

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Februari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T 1/5 FORMULIER C/6 Nederlandse Kiescollege Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T --------------- 2/5 De voorzitter van het Collegehoofdbureau C te Mechelen

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN... VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN... VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) FORMULIER AB/19 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de gemeente.....,

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Beste kandidaat-lesgever

Beste kandidaat-lesgever Beste kandidaat-lesgever Bedankt voor je interesse in de opleiding tot rijschoollesgever aan het Vlaams VerkeersOpleidingsCentrum (VVOC), onderdeel van de Rijschool Sanderus NV. Om als lesgever in een

Nadere informatie

Het woord van de mayeur

Het woord van de mayeur Linkebeek waar iedereen zich thuisvoelt! GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN Het Gemeentehuis is open elke werkdag van 9 tot 12 uur, alsook op maandagavond van 16 tot 19.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 16 uur.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Vragen en antwoorden rond de start van Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Tijdelijke huisvesting basisschool Park 16hoven Start de BSO ook in het tijdelijke gebouw? Ook in de tussenperiode

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI B E R I C H T

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI B E R I C H T FORMULIER C/6 Nederlandse Kiescollege Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. B E R I C H T --------------- De voorzitter van het collegehoofdbureau te Mechelen brengt

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Programma Sept/Okt 2016 Kidswereld Swingt Naschoolse Activiteiten

Programma Sept/Okt 2016 Kidswereld Swingt Naschoolse Activiteiten Programma Sept/Okt 2016 Kidswereld Swingt Naschoolse Activiteiten Voor alle basisschoolkinderen Wat zijn naschoolse activiteiten? Kinderen van vier tot en met twaalf jaar kunnen na schooltijd meedoen aan

Nadere informatie