Tevredenheid WWB-klanten Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tevredenheid WWB-klanten 2012. Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort"

Transcriptie

1 Tevredenheid WWB-klanten 2012 Bijlage met eigen vragen Gemeente Amersfoort Maart 2013

2 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking Postbus HE Den Haag SGBO Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SGBO. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. SGBO kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

3 BIJLAGE EIGEN MONITORVRAGEN 1 Inleiding In dit rapport vindt u de extra vragen die Amersfoort toegevoegd heeft aan het kto WWB over Deze vragen worden los van het standaard kto WWB gepresenteerd, omdat zij alleen aan klanten in Amersfoort zijn gesteld en als aanzet dienen voor eigen vervolgonderzoek. Hieronder in het kort de resultaten. 2 Informatievoorziening en ondersteuning bij vragen De gemeente Amersfoort heeft aanvullend aan haar klanten een aantal vragen gesteld over hoe zij omgaan met problemen en welke hulp zij kunnen inschakelen. De volgende vragen zijn gesteld: - Als u problemen heeft met administratie, opvoeding of huishouding, heeft u iemand die kan helpen? - Zo ja, aan wie vraagt u hulp? - Als u vragen heeft (over uw uitkering) of iets niet weet, hoe zoekt u dat dan uit? De meerderheid van de klanten (62%) zegt iemand te hebben die kan helpen met problemen met administratie, opvoeding of huishouding. Ruim een derde (38%) heeft dit echter niet. Aan de mensen die aangeven iemand te hebben die hen kan helpen, is gevraagd aan wie zij dan hulp vragen. De grootste groep klanten (38%) zegt hulp te zoeken bij een instantie. Een bijna even grote groep vraagt hulp aan familie, buren, vrienden en kennissen (36%). Relatief minder mensen (17%) vragen hulp aan hun partner, huisgenoot of kind. Bijna 9% vraagt hulp aan een vrijwilliger. Tabel 1 Aan wie vraagt u hulp? (meerdere antwoorden mogelijk) Uw gemeente Mijn partner, huisgenoot, kind 17% Familie, buren, vrienden, kennissen 36% Ik zoek hulp bij een instantie 38% Een vrijwilliger 9% Als klanten vragen hebben (bijvoorbeeld over hun uitkering), vraagt de meerderheid van de klanten het aan hun klantmanager (34%). Daarnaast gebruikten klanten (ook) het internet (16%), Stadsring51 of een andere instantie (12%), familie vrienden of kennissen (12%), of vragen het na bij hun trajectbegeleider (10%). Tabel 2 Als u vragen heeft ( ), hoe zoekt u dat dan uit? (meerdere antwoorden mogelijk) Uw gemeente Klantmanager 34% Internet 16% Stadsring51 of een andere instantie 12% SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 1

4 BIJLAGE EIGEN MONITORVRAGEN Familie, vrienden, kennissen 12% Trajectbegeleider 10% Nieuwsblad KanSZ 6% Nooit vragen over uitkering 4% Anders 3% Cliëntenraad 2% 3 Sport, uitgaan, hobby s en andere vrijetijdsactiviteiten Aan klanten is gevraagd hoe vaak zij buiten de deur komen voor sport, uitgaan of andere vrijetijdsactiviteiten of hobby s. Ruim een derde van de klanten zegt zelden of nooit (34%) en 15% zegt een paar keer per jaar. Ruim één op de tien respondenten zegt maandelijks buiten de deur te komen voor de genoemde activiteiten (11%) en 40% van de klanten zegt wekelijks of vaker. Figuur 1 Hoe vaak komt u buiten Ook de deelname van de kinderen van klanten aan verenigingen of lessen op het gebied van sport, muziek of creatieve hobby s is onderzocht. Klanten die kinderen hebben is gevraagd of deze kinderen in de leeftijd 6 tot 18 jaar zijn. Klanten konden per kind hun leeftijd invullen en per kind aangeven of deze op les zit of lid is van een vereniging voor sport, muziek of een creatieve hobby. Meer dan de helft van de kinderen in de leeftijdscategorie 6 tot 18 jaar zit op les of is lid van een vereniging (58%). Als wij de kinderen verdelen in de categorie basisschoolleeftijd (6 tot 13 jaar) en middelbareschoolleeftijd (13 tot 18 jaar) dan verschuift dit iets. Van kinderen in de basisschoolleeftijd zit 61% op les of is lid van een vereniging in verhouding tot 53% van de kinderen van middelbareschoolleeftijd. SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 2

5 Tevredenheid WWB-klanten 2012 Gemeente Amersfoort

6 Tevredenheid WWB-klanten 2012 Gemeente Amersfoort Maart 2013

7 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Ischa van Straaten Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking Postbus HE Den Haag SGBO Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SGBO. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. SGBO kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

8 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 3 3 De waardering voor de algemene dienstverlening Tevredenheid over de dienstverlening in het algemeen 4 4 De waardering voor de eerstelijnsdienstverlening Algemene tevredenheid over de balie, bereikbaarheid en informatievoorziening Bejegening en wachttijd aan de balie Bereikbaarheid Informatievoorziening 8 5 Waardering van de medewerkers 10 6 Re-integratietrajecten Achtergrond re-integratietrajecten Algemene waardering van het re-integratietraject Waardering begeleiding tijdens het re-integratietraject Ervaring re-integratietraject Waardering dienstverlening trajectbegeleiders 16 7 Ervaren afstand tot de arbeidsmarkt 18 8 Door klanten genoemde verbeterpunten 20 Bijlage 1: Respons 22 Bijlage2: Mening specifieke doelgroepen re-integratietrajecten 25

9 1 Samenvatting In dit rapport vindt u de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek voor uw sociale dienst. Hiervoor zijn door uw klanten vragenlijsten ingevuld (zowel op papier als op internet). In het algemeen zijn de klanten van uw sociale dienst tevreden over de dienstverlening. Gemiddeld waarderen de klanten de dienstverlening met een 7,6. Dit is in verhouding tot de referentiegroep (7,3) een positieve waardering. Waardering frontoffice positief (H4) De klanten waarderen de eerstelijnsdienstverlening gemiddeld met een 8. Dat is positief in verhouding tot de referentiegroep (7,5). Met name de bejegening door de baliemedewerkers wordt hoog gewaardeerd (8,3). Ook vinden de klanten de bereikbaarheid van de sociale dienst met het openbaar vervoer erg goed. Punten die relatief minder positief worden beoordeeld zijn de tijden waarop klanten kunnen bellen (6,8) en de telefonische wachttijd voor een afspraak met de contactpersoon. Desalniettemin wordt hier een 7,3 voor gegeven. Waardering klantmanagers positief (H5) Over het algemeen zijn klanten erg tevreden over hun klantmanagers. De waardering per item zit over het algemeen net boven de waardering in de referentiegroep. In verhouding tot de hoge waardering voor de andere items wordt de stelling de klantmanagers houden rekening met wat ik kan en wil relatief slecht beoordeeld. In combinatie met het antwoordgedrag op de stelling de klantmanager heeft vooroordelen over wat ik kan of wil (41% mee eens) zit hier mogelijk een verbeterpunt. Waardering re-integratietrajecten bovengemiddeld (H6) Met een 7,2 gemiddeld waarderen klanten de algemene dienstverlening tijdens het reintegratietraject hoog in verhouding tot de referentiegroep (6,7). Het meest positief zijn klanten in Amersfoort over de aandacht die de trajectbegeleider voor hen heeft en de snelheid waarmee trajecten starten (beiden een 7,4). De laagste waardering wordt gegeven voor het uiteindelijk bereikte resultaat van het traject. Dit is echter met een 6,6 nog wel voldoende. Relatief meer klanten dan in de referentiegroep zijn het eens met de stelling dat het traject meer kans biedt op het vinden van een betaalde baan. Daarnaast vinden ook meer klanten in Amersfoort dat het traject zwaar is om te volgen dan de klanten in de referentiegroep (40% in verhouding tot 33%). Ervaren afstand tot de arbeidsmarkt iets kleiner dan gemiddeld (H7) In Amersfoort ervaart 30% van de klanten een (hele) kleine afstand tot de arbeidsmarkt. Zij verwachten zelf, of met ondersteuning, snel een betaalde baan te kunnen vinden. In de referentiegroep is dit 25%. Ruim een kwart (28%) van de klanten in Amersfoort en 27% van de klanten in de referentiegroep ervaren een grote afstand (verwachten met ondersteuning niet SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 1

10 snel een betaalde baan te vinden) en 43% ziet geen kans om nog een betaalde baan te vinden. In de referentiegroep is dit 48%. Succes- en verbeterpunten Tot slot konden klanten één punt noemen dat ze goed vonden gaan bij de sociale dienst en één punt dat verbeterd zou moeten worden. De drie meest genoemde punten die volgens klanten aandacht behoeven, zijn: Rekening houden met de situatie van de klant. Telefonische bereikbaarheid (tijden waarop gebeld kan worden). Minder wisseling van klantmanagers. Dit is een iets andere top 3 dan in de referentiegroep (rekening houden, telefonische bereikbaarheid, informatie rechten/mogelijkheden van de klant). Hoewel de waardering op deze drie punten in Amersfoort in verhouding tot de referentiegroep hoger of even hoog is, zijn het wel punten waar de klant alsnog mee geholpen kan zijn omdat de klant deze echt van belang vindt. De drie meest genoemde punten die klanten goed vinden aan de afdeling Sociale Zekerheid zijn: Klantvriendelijkheid en behulpzaamheid. Alles in het algemeen. Mijn klantmanager. SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 2

11 2 Inleiding Het klanttevredenheidsonderzoek (kto) Wet werk en bijstand (WWB) is een compact onderzoek naar de beleving van WWB-klanten. Het gebruik van dit kto door verschillende gemeenten biedt het voordeel dat bevindingen van uw sociale dienst kunnen worden vergeleken met resultaten van meerdere gemeenten. Doordat de vragenlijst kort is, kan deze ook periodiek uitgezet worden onder WWB-klanten. Hiermee kan de ontwikkeling van de klanttevredenheid over een langere periode worden gevolgd. Het kto is verstuurd aan WWB-klanten uit 23 gemeenten 1. In het onderzoek zijn klanten van kleine en grote gemeenten vertegenwoordigd. In totaal hebben klanten van de deelnemende gemeenten de vragenlijst ingevuld. Waar relevant worden de resultaten van uw gemeente vergeleken met het gemiddelde van deze klanten (de referentiegroep). Voor een beschrijving van de respons en de kenmerken van de groep respondenten van uw sociale dienst, verwijzen wij u naar bijlage 1: Respons. Er zijn weinig opvallende verschillen tussen de respondentengroep van uw gemeente en de respondenten van de referentiegemeenten. De toegang tot internet is in Amersfoort breder en het aandeel vrouwen in de respons is iets groter. In dit rapport worden de gegevens van uw gemeente gepresenteerd. 1 Aalten, Amersfoort, Arnhem, Bernheze, Borger-Odoorn, Brummen, Coevorden, Emmen, Hoogezand-Sappemeer, Katwijk, Lelystad, Leusden, Maassluis, Maastricht, Overbetuwe, Purmerend, Roermond, Schijndel, Sint Michielsgestel, Slochteren, Twenterand, Veghel en Velsen. SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 3

12 3 De waardering voor de algemene dienstverlening In dit hoofdstuk wordt besproken hoe tevreden de klanten in het algemeen zijn over de dienstverlening van uw gemeente. De verschillende onderdelen worden in de volgende hoofdstukken afzonderlijk besproken. 3.1 Tevredenheid over de dienstverlening in het algemeen Figuur 1 toont het gemiddelde rapportcijfer dat de klanten met een WWB-uitkering geven aan de dienstverlening van de sociale dienst. Figuur 1 Tevredenheid over de dienstverlening De klanten in uw gemeente geven de dienstverlening gemiddeld een 7,6. Dat is een goed resultaat. Het gemiddelde rapportcijfer voor de dienstverlening van uw gemeente is hoger dan het gemiddelde over alle deelnemende gemeenten (7,3). Figuur 2 geeft de spreiding in de rapportcijfers voor de dienstverlening weer in de vorm van een staafdiagram. Het grootste deel van de klanten geeft een voldoende, 12% van de klanten in uw gemeente geeft een onvoldoende. Gemiddeld over alle deelnemende gemeenten samen geeft 9% van de klanten een onvoldoende. SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 4

13 Figuur 2 Spreiding rapportcijfer tevredenheid over de dienstverlening SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 5

14 4 De waardering voor de eerstelijnsdienstverlening In dit hoofdstuk gaan we in op algemene aspecten van de eerstelijnsdienstverlening, zoals de balie, de telefonische bereikbaarheid, de bejegening en de informatievoorziening. De waardering voor de klantmanagers en de re-integratietrajecten wordt in de hoofdstukken 5 en 6 besproken. 4.1 Algemene tevredenheid over de balie, bereikbaarheid en informatievoorziening Figuur 3 toont het gemiddelde rapportcijfer dat de klanten met een WWB-uitkering geven voor de eerstelijnsdienstverlening van de sociale dienst, waaronder de balie, de bereikbaarheid en de informatievoorziening vallen. Ten opzichte van de referentiegemeenten scoort uw gemeente hierop goed. In de volgende paragrafen worden deze onderdelen apart besproken. Figuur 3 Rapportcijfer eerstelijnsdienstverlening SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 6

15 4.2 Bejegening en wachttijd aan de balie Figuur 4 toont de gemiddelde rapportcijfers voor de manier waarop het baliepersoneel omgaat met klanten en voor de wachttijden bij de balie (Stadhuisplein 3 Amersfoort). Het gemiddeld cijfer dat de klanten geven aan de bejegening door het baliepersoneel is over het algemeen hoger dan het gemiddelde cijfer dat de klanten geven voor de wachttijden aan de balie. Dit geldt ook voor uw gemeente. Figuur 4 Rapportcijfers bejegening en wachttijden aan de balie De klanten in uw gemeente waarderen de bejegening door het baliepersoneel met een 8,3. De wachttijden aan de balie krijgen een 7,8 als rapportcijfer. In de referentiegroep worden deze aspecten met respectievelijk een 7,7 en een 7,5 iets lager gewaardeerd. 4.3 Bereikbaarheid Figuur 5 laat zien welke rapportcijfers de klanten gemiddeld geven aan verschillende aspecten van de bereikbaarheid van de sociale dienst. De openingstijden van de sociale dienst en de wachttijden voor een afspraak met een klantmanager worden in het algemeen (iets) beter gewaardeerd dan de telefonische bereikbaarheid. De reisafstand wordt met name in Amersfoort goed gewaardeerd met een 8,0. Ten slotte wordt de bereikbaarheid van de sociale dienst met het openbaar vervoer in Amersfoort met een 8,2 als beste gewaardeerd. SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 7

16 Figuur 5 Rapportcijfers bereikbaarheid Telefonische wachttijd voor een afspraak 2 en telefonische bereikbaarheid worden relatief gezien het minst positief gewaardeerd. 4.4 Informatievoorziening Figuur 6 laat zien welke rapportcijfers de klanten gemiddeld geven aan de tijdigheid en duidelijkheid wat betreft de overige aspecten van de sociale dienst. Over de duidelijkheid van de in te vullen formulieren, de brieven en de beschikkingen is men overwegend positief. De informatievoorziening over de rechten en plichten en de snelheid waarmee op vragen van klanten wordt gereageerd, wordt over het algemeen ook redelijk goed beoordeeld. De rapportcijfers over de informatievoorziening over andere gemeentelijke regelingen (zoals de Wmo of minimaregelingen) en de informatie via internet of worden over het algemeen minder positief beoordeeld. 2 Deze vraag is in de referentiegroep niet gesteld, vandaar dat hier geen score op is. SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 8

17 Figuur 6 Rapportcijfers informatievoorziening Op alle punten waarderen de klanten in Amersfoort de dienstverlening rond informatievoorziening positiever dan in de referentiegroep. Toegang tot internet Aan klanten is gevraagd of zij thuis een computer met internetaansluiting hebben. Het merendeel van de klanten geeft aan dit te hebben (81%). Toch heeft bijna een vijfde van de respondenten (19%) geen computer met internet thuis. In de referentiegroep is dit aandeel nog groter (28%). Het is goed hier rekening mee te houden bij de keuzes over hoe de informatievoorziening naar en contactmogelijkheden met de gemeente voor klanten worden ingericht. SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 9

18 5 Waardering van de medewerkers Uw klantmanagers zijn het belangrijkste contactpunt van de gemeente met uw klanten. De ervaring die een klant heeft met een gemeente is vaak sterk afhankelijk van hoe zij de contacten met hun eigen klantmanager ervaren. Aan de klanten is hun waardering over de dienstverlening door de medewerkers gevraagd. In figuur 7 kunt u deze waardering zien. Deze is in Amersfoort met een 7,6 iets hoger dan de referentiegroep. Figuur 7 Waardering klantmanagers Aan de klanten is gevraagd hoe ze aspecten van de bejegening door klantmanagers ervaren. Wij hebben de klanten de volgende uitspraken voorgelegd en hen gevraagd aan te geven of ze het met deze uitspraken (helemaal) eens of (helemaal) oneens zijn: De klantmanagers werken over het algemeen snel en efficiënt. De klantmanagers houden zich over het algemeen stipt aan hun afspraken met klanten. De klantmanagers hebben voldoende kennis en vaardigheden om mij goed te begeleiden. De klantmanagers besteden voldoende tijd en aandacht aan voorlichting. De klantmanagers doen hun uiterste best om klanten zo goed mogelijk te helpen. De klantmanagers houden rekening met wat ik kan en wil. De klantmanagers respecteren mijn privacy. De klantmanagers wisselen vaak waardoor ik steeds opnieuw hetzelfde verhaal moet vertellen. De klantmanagers hebben vooroordelen over wat ik kan of wat ik wil. In de figuren 8 en 9 worden de ervaringen van de klanten van uw gemeente afgezet tegen het gemiddelde van alle deelnemende gemeenten. Alleen het percentage klanten dat het (helemaal) eens is met de uitspraken is weergegeven. Voor bovengenoemde stellingen geldt, dat wanneer de klant het met een stelling eens is, dit moet worden aangemerkt als een positieve beoordeling. Een uitzondering hierop zijn de twee stellingen ik moet steeds hetzelfde verhaal vertellen en de medewerkers hebben vooroordelen over wat ik kan of wat ik wil. Wanneer een klant het met SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 10

19 deze stellingen eens is, moet dat worden aangemerkt als een negatieve beoordeling. In figuur 8 zijn de positief gestelde stellingen weergegeven, in figuur 9 de negatief gestelde stellingen. Figuur 8 Uitspraken over medewerkers (positief gestelde stellingen) De stellingen de klantmanagers houden zich over het algemeen aan hun afspraken met klanten en de klantmanagers respecteren mijn privacy worden door de klanten het hoogst gewaardeerd. In uw gemeente is 89% van de klanten het met deze stellingen eens. Deze punten worden ook het hoogst gewaardeerd in de referentiegroep. De klanten in Amersfoort kunnen zich het minst vinden in de stelling De klantmanagers houden rekening met wat ik kan en wil. Desondanks is 79% van de klanten het met deze stelling eens. SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 11

20 Figuur 9 Uitspraken over medewerkers (negatief gestelde stellingen) Met de negatieve stelling de medewerkers wisselen vaak waardoor ik steeds opnieuw hetzelfde verhaal moet vertellen is 45% van de klanten het eens. Wanneer we kijken naar de antwoorden op de stelling de medewerkers hebben vooroordelen over wat ik kan of wat ik wil zien we dat 41% van de klanten zich in deze uitspraak kan vinden. Dit scheelt niet veel met de referentiegroep. SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 12

21 6 Re-integratietrajecten De nationale en lokale bezuinigingen op de sociale zekerheid die gerealiseerd worden, vormen een uitdaging voor de sociale diensten. Gemeenten en sociale diensten worden gestimuleerd om kritisch naar de resultaten en effecten (zowel hard als zacht) van re-integratietrajecten te kijken, om de beperkte re-integratiemiddelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te kunnen zetten. De houding van de klanten tegenover de aangeboden re-integratiedienstverlening kan input geven voor de optimalisatie van de inzet van re-integratietrajecten en de begeleiding vanuit de gemeente daarbij. Aan klanten is gevraagd of ze een re-integratietraject volgen (of het afgelopen jaar hebben afgerond). Voorts is gevraagd naar het type traject 3 en de ontvangen begeleiding tijdens dit traject. Ten slotte is gevraagd naar hoe de klanten diverse aspecten van het traject hebben ervaren en wat hun mening is over de effecten van het traject. 6.1 Achtergrond re-integratietrajecten Naar eigen zeggen volgt 21% van uw klanten nu een re-integratietraject en heeft 5% van de respondenten het afgelopen jaar een traject afgerond. Bij alle deelnemende sociale diensten zijn deze percentages respectievelijk 16% en 7%. De klanten is gevraagd wat voor soort re-integratietraject ze volgen of het afgelopen jaar hebben gevolgd. De algemene indruk is in ieder geval dat maatschappelijke activering, arbeidstoeleiding en arbeidsactivering het meest vaak voorkomen. Tabel 1 Type re-integratietraject Uw gemeente Referentiegroep Zorgtraject 5 % 6 % Arbeidstoeleiding 33 % 26 % Maatschappelijke activering 38 % 32 % Regulier werk met ondersteuning 9 % 11 % Arbeidsactivering 21 % 19 % Inburgeringstraject 11 % 13 % Leerwerktraject 3 % 5 % Anders 16 % 18 % 3 Zorgtraject, arbeidstoeleiding (bijvoorbeeld ondersteuning bij het vinden van werk), maatschappelijke activering (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, sociale activering), regulier werk met ondersteuning (bijvoorbeeld begeleiding op de werkplek, gesubsidieerd werk, loonkostensubsidie), arbeidsactivering (bijvoorbeeld scholing, stages), inburgeringstraject of leerwerktraject (voor jongeren). SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 13

22 6.2 Algemene waardering van het re-integratietraject Als eerste is klanten gevraagd hoe zij in het algemeen de dienstverlening tijdens het reintegratietraject waarderen. Klanten uit uw gemeente die een re-integratietraject volgen of het afgelopen jaar hebben afgerond, gaven gemiddeld een 7,2 als rapportcijfer. Dat is hoger dan de referentiegroep (zie figuur 10). Figuur 10 Algemene waardering dienstverlening re-integratietraject 6.3 Waardering begeleiding tijdens het re-integratietraject Klanten is gevraagd rapportcijfers te geven voor een aantal aspecten van de re-integratietrajecten. Klanten konden hun waardering geven voor de volgende zaken: Proces/traject: de snelheid waarmee het traject is gestart; de aansluiting van het traject op hun persoonlijke omstandigheden. Begeleiding: de aandacht die de trajectbegeleider voor de klant heeft; de afstemming van informatie tussen de verschillende begeleiders. Resultaat: het uiteindelijk bereikte resultaat van het traject. Voor de begeleiding geldt, dat dit begeleiding vanuit verschillende betrokken organisaties kan betreffen, afhankelijk van de situatie van de klant en gemaakte afspraken. De begeleiding kan liggen bij de gemeente, het re-integratiebedrijf, een SW-bedrijf of bij een andere instelling. In figuur 11 wordt de waardering van de klanten van uw gemeente voor de verschillende aspecten weergegeven, afgezet tegen het gemiddelde van alle deelnemende gemeenten. SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 14

23 Figuur 11 Waardering proces, begeleiding en resultaat re-integratietraject Wij zien dat klanten in uw gemeente het meest positief zijn over de aandacht die de trajectbegeleider van het re-integratietraject voor u heeft en de snelheid waarmee het traject is gestart en relatief het minst tevreden zijn over het uiteindelijke bereikte resultaat van het traject. In vergelijking met de referentiegroep zijn de klanten positiever over alle items Ervaring re-integratietraject Naast de waardering van de begeleiding is ook een aantal stellingen aan klanten voorgelegd over het traject zelf. De stellingen zijn: Het traject past goed bij wat ik wil en kan. Het traject is zwaar om te volgen. Door het traject heb ik meer kans op het vinden van een betaalde baan. Tijdens het traject kan/kon ik altijd met mijn vragen bij iemand terecht. Ik heb zelf kunnen kiezen voor een bepaald re-integratiebedrijf/re-integratietraject. SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 15

24 In figuur 12 staan de antwoorden (% (helemaal) mee eens) van uw klanten. Figuur 12 Stellingen over re-integratietraject Een relatief groot deel van de klanten is het eens met de stelling dat het traject zwaar is om te volgen. De stelling tijdens het traject kan/kon ik altijd met mijn vragen bij iemand terecht scoort het hoogst (85%) Waardering dienstverlening trajectbegeleiders De gemeente Amersfoort heeft ook specifiek gevraagd naar de waardering van de trajectbegeleiders. Dezelfde stellingen zijn aan klanten voorgelegd als over de klantmanagers. In figuur 13 worden de resultaten weergegeven. Ook hier zien wij dat net als bij de klantmanagers de hoogste waarderingen worden gegeven voor de trajectbegeleiders houden zich over het algemeen aan hun afspraken met klanten en de trajectbegeleiders respecteren mijn privacy. Wat wel afwijkt is dat klanten het het minst eens zijn met de stelling dat de trajectbegeleiders over het algemeen snel en efficiënt werken. Voor klantmanagers werd juist de stelling de klantmanagers houden rekening met wat ik kan en wil het minst positief gewaardeerd. SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 16

25 Figuur 13 Uitspraken trajectbegeleiders (positief gestelde stellingen) In onderstaande figuur worden de negatieve stellingen weergegeven over de trajectbegeleiders. Bijna één op de drie respondenten is het eens met de stelling de trajectbegeleiders wisselen vaak waardoor ik vaak hetzelfde verhaal moet vertellen. Dit is positiever dan bij dezelfde vraag over de klantmanagers. 44% is het eens met de stelling dat de trajectbegeleiders vooroordelen hebben over wat de klant kan en wil. Dit ligt sterk in de buurt van het oordeel over de klantmanagers. Figuur 14 Uitspraken trajectbegeleiders (negatieve stellingen) Tot slot wijzen wij erop dat in bijlage 2: Mening specifieke doelgroepen re-integratietrajecten een beschrijving is gevoegd van de relatie tussen persoons- en situatiekenmerken die samenhangen met de mening over de re-integratietrajecten. Dit is niet voor uw gemeente specifiek, maar voor de referentiegroep en uw gemeente samen. SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 17

26 7 Ervaren afstand tot de arbeidsmarkt Hoe schatten uw klanten zelf hun afstand tot de arbeidsmarkt in? En in hoeverre komt de indeling overeen met uw eigen indeling? Aan alle klanten hebben wij dit jaar de nieuwe vraag gesteld: Hoe ervaart u uw eigen afstand tot de arbeidsmarkt? (Hoe makkelijk denkt u aan een betaalde baan te komen?) Klanten konden kiezen uit de volgende antwoorden: Afstand is heel klein (Ik verwacht zelf snel een betaalde baan te kunnen vinden). Afstand is klein (Ik verwacht met ondersteuning snel een betaalde baan te kunnen vinden). Afstand is groot (Ik verwacht met ondersteuning niet snel een betaalde baan te kunnen vinden). Afstand is heel groot (Ik zie geen kans om nog een betaalde baan te vinden). De resultaten voor uw gemeente en de referentiegroep worden in onderstaande figuur weergegeven. Figuur 15 Ervaren afstand arbeidsmarkt In Amersfoort ervaart naar eigen zeggen 43% van de klanten dat de afstand tot de arbeidsmarkt heel groot is. Dit percentage ligt net onder het gemiddelde. Ongeveer 30% van de klanten ervaart een (hele) kleine afstand tot de arbeidsmarkt. Zij verwachten zelf, of met ondersteuning, snel een betaalde baan te kunnen vinden. In de referentiegroep is dit gemiddeld 25% van de klanten. Voor alle klanten samen is gekeken naar de samenhang tussen het wel of niet volgen van een reintegratietraject en de ervaren afstand tot de arbeidsmarkt. Het lijkt erop dat vooral mensen die op dit moment een re-integratietraject volgen verwachten dat zij met ondersteuning snel aan een baan zullen komen (31%). De vraag is natuurlijk of dit komt doordat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt niet meer een traject krijgen aangeboden, of ervaren mensen die een traject volgen hierdoor dat hun afstand tot de arbeidsmarkt kleiner is? SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 18

27 Tabel 2 Percentage respondenten in re-integratietraject per afstand arbeidsmarkt Volgt geen reintegratietraject Volgt nu een reintegratietraject Heeft in 2012 een reintegratietraject afgerond Afstand is heel klein (Ik verwacht zelf snel een betaalde baan te kunnen vinden) Afstand is klein (Ik verwacht met ondersteuning snel een betaalde baan te kunnen vinden) Afstand is groot (Ik verwacht met ondersteuning niet snel een betaalde baan te kunnen vinden) Afstand is heel groot (Ik zie geen kans om nog een betaalde baan te vinden) 70% 17% 13% 56% 31% 13% 70% 24% 6% 87% 8% 4% Tot slot is voor alle klanten de afstand tot de arbeidsmarkt afgezet tegen de algemene tevredenheid over de dienstverlening. Over het algemeen zijn klanten met een hele grote ervaren afstand tot de arbeidsmarkt iets meer tevreden over de dienstverlening dan klanten met een hele kleine ervaren afstand tot de arbeidsmarkt. Het verschil is echter verwaarloosbaar. Tabel 3 Algehele tevredenheid afgezet tegen ervaren afstand tot de arbeidsmarkt Uw gemeente Referentiegroep Ervaring afstand arbeidsmarkt heel klein 7,2 (10%) 7,1 (10%) klein 7,4 (20%) 7,2 (16%) groot 7,4 (29%) 7,2 (27%) heel groot 7,7 (42%) 7,3 (47%) SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 19

28 8 Door klanten genoemde verbeterpunten Aan het einde van de vragenlijst is klanten gevraagd om één punt aan te geven dat zij goed vinden aan de sociale dienst. Klanten konden hierbij kiezen uit de meest genoemde items van de afgelopen jaren, of anders aangeven, en dit antwoord vervolgens toelichten. Uit de antwoorden kwamen de volgende punten het meest naar voren: Tabel 4 Verdeling punten die klanten goed vinden aan de sociale dienst Uw gemeente Referentiegroep Klantvriendelijkheid-behulpzaamheid 33% 32% Alles in het algemeen 28% 27% Mijn klantmanager 26% 18% Stiptheid uitbetaling uitkering 20% 35% Het meest tevreden is men over de klantvriendelijkheid en behulpzaamheid en alles in het algemeen, gevolgd door mijn klantmanager op de derde plaats. Eén op de vijf klanten noemt ook nog de stiptheid van de uitbetaling van de uitkering. Relatief veel klanten in Amersfoort noemen dus hun eigen klantmanager als goed punt in verhouding tot de referentiegroep. In de referentiegroep wordt de stiptheid van de uitbetaling van de uitkeringen vaker genoemd. Klanten konden hun antwoord toelichten in een schrijfvak. Een klant schrijft: De manier waarop de medewerkers van de balie/receptie met mij omgaan, ben ik heel tevreden [over]. Een ander licht de tevredenheid over de eigen klantmanager toe: Als ik iets aan mijn klantmanager vraag, krijg ik snel hulp of antwoord op mijn vraag. Een andere klant schrijft: Mijn contactpersoon heeft mij super veel geholpen. Van een depressief, onzeker persoon die vast zat aan de bodem ben ik nu meer zeker van mezelf en heb weer hoop voor de toekomst. [De contactpersoon] legt alles super goed uit en legt de nodige druk op me dat positief werkt bij mij. Dus dank je wel [ ] Vervolgens is klanten gevraagd één punt aan te geven dat de sociale dienst zou moeten verbeteren. Ook hier konden klanten kiezen uit de meest genoemde items van de afgelopen jaren, of anders en dit antwoord vervolgens toelichten. Tabel 5 Verdeling punten die volgens klanten verbeterd zouden moeten worden Uw gemeente Referentiegroep Rekening houden met de situatie klant 31% 36% Telefonische bereikbaarheid 25% 23% Minder wisselingen klantmanagers 21% 20% Informatie rechten/mogelijkheden 17% 22% SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 20

29 Het verbeterpunt dat door de klanten van uw sociale dienst het meest wordt genoemd betreft het rekening houden met de situatie van de klant en de telefonische bereikbaarheid (tijden waarop gebeld kan worden). Ook geeft ruim één op de vijf respondenten aan dat er minder wisselingen van klantmanagers zouden moeten zijn. Een klant licht de wisseling van medewerkers toe: Het is niet leuk dat bij verandering van klantmanager het dossier weer opnieuw besproken moet worden. Daar gaat ontzettend veel tijd in zitten die beter besteed kan worden. Een andere klant schrijft: Je bouwt een vertrouwenspositie op, iets dat een hele tijd in beslag neemt. En is het eenmaal zover krijg je een andere. En dan mag je weer opnieuw (eerst met veel achterdocht) beginnen. De (telefonische) openingstijden van de sociale dienst worden veelvuldig aangehaald. Een klant geeft aan dat het moeten bellen voor half elf voelt als een race tegen de klok door slaapgebrek. Een andere klant noemt het spreekuur kort en vroeg op de dag. Een derde klant zegt: Die telefonische bereikbaarheid zou beter kunnen. Niet alleen s ochtends maar ook s middags een uur erbij. Ook wordt het ervaren gebrek aan empathie vaak genoemd door klanten: Een klant zegt dat voor iemand die eerst een prima baan had, en nu van de bijstand leeft, negatieve opmerkingen van de klantmanager als een trap na voelen. Over de bejegening schrijft een klant je wordt altijd behandeld als een loser die zijn hand ophoudt. Begrip of hulp krijg je niet. Een klant schrijft daarnaast Ik vind het heel erg dat ik word behandeld alsof ik niet wil werken. Een andere klant geeft aan: na 55+ heb ik gemerkt, zet niemand zich nog in voor je. Tenslotte schrijft een klant: Iedereen komt voor een andere reden en door een andere reden. Door thuissituaties kun je soms nog amper normaal functioneren. Geestelijk volkomen uitgeput, moet je nog je hand ophouden ook. Als toelichting op de categorie anders noemt een klant het niveau van de taalcursussen. Je probeert als buitenlander deze moeilijke taal te leren. De opleiding zou een hoger niveau moeten hebben. SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 21

30 Bijlage 1: Respons Doorgaans is de respons bij een tevredenheidsonderzoek onder WWB-klanten lager dan bij een ander type onderzoek. Dit heeft te maken met het gegeven dat de klanten een afhankelijkheidsrelatie hebben met de gemeente. Daardoor kunnen zij zich belemmerd voelen vrijuit hun mening te geven. Waar bij andere onderzoeken de respons soms 40% tot 50% bedraagt, leert de ervaring dat de respons bij tevredenheidsonderzoeken onder WWB-klanten doorgaans hooguit 35% is. De sociale dienst van uw gemeente heeft alle klanten van de sociale dienst de vragenlijst toegestuurd. De vragenlijst kon op papier of via internet worden ingevuld. Om de respons te stimuleren heeft de gemeente tijdens de invulperiode een rappelbrief verstuurd. Uiteindelijk hebben 667 van de klanten de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Op basis van deze aantallen kunnen er representatieve uitspraken gedaan worden over de WWB-klanten in het algemeen. Kenmerken respondenten in uw gemeente ten opzichte van referentiegroep Hier volgt een overzicht van enkele kenmerken van de respondenten in uw gemeente in vergelijking met de respondenten uit de referentiegroep. Uit de vergelijking blijkt dat de achtergrondkenmerken van de klanten in uw gemeente op de meeste punten (ongeveer) overeenkomen met die in de referentiegroep. Een iets groter aandeel van de respondenten in Amersfoort is vrouw (62% in verhouding tot 58%) en een groter aandeel klanten volgt op dit moment een re-integratietraject (21% in verhouding tot 15%). Tot slot heeft een groter deel van de klanten in Amersfoort thuis toegang tot internet (81% in verhouding tot 72%). In de figuren 17 tot en met 23 is aan de hand van de achtergrondvragen weergegeven wat de kenmerken van de respondenten zijn. Figuur 16 Kenmerken van de respondenten: Sollicitatieplicht SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 22

31 Figuur 17 Kenmerken van de respondenten: Uitkeringsduur Figuur 18 Kenmerken van de respondenten: Gezinssituatie Figuur 19 Kenmerken van de respondenten: Geslacht SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 23

32 Figuur 20 Kenmerken van de respondenten: Leeftijd Figuur 21 Kenmerken van de respondenten: Re-integratietraject Figuur 22 Kenmerken van de respondenten: Wel of geen internetverbinding thuis SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 24

33 Bijlage 2: Mening specifieke doelgroepen re-integratietrajecten In onderstaande tabellen is de mening over het re-integratietraject van verschillende doelgroepen te zien. In de tabellen wordt het percentage respondenten uit de betreffende doelgroep getoond, dat het met de stelling eens is. Deze tabellen zijn als bijlage opgenomen omdat het aantal respondenten te klein is om hier iets over te zeggen op het niveau van individuele gemeenten. In de tabellen worden daarom alleen de uitkomsten van alle deelnemers aan het Kto WWB samen getoond. Een specifieke doelgroep binnen het re-integratiebeleid zijn de eenoudergezinnen. In onderstaande tabel is de mening van deze groep vergeleken met de mening van de andere respondenten. Voor alle gemeenten samen geldt dat de meningen van eenoudergezinnen niet uitzonderlijk verschillen van de meningen van klanten met een andere gezinssituatie. Tabel 6 Beleving re-integratietrajecten afgezet naar gezinssituatie (% (helemaal)eens) Traject past Het Meer kans op het Ik kon altijd met Zelf kunnen kiezen voor een re- goed bij wat ik traject is vinden van een vragen bij integratiebedrijf of re- kan en wil zwaar betaalde baan iemand terecht integratietraject alleenstaand met thuiswonende kinderen 72% 26% 56% 80% 55% (n=90) gehuwd/partner met thuiswonende kinderen 67% 64% 60% 60% 55% (n=10) alleenstaand zonder thuiswonende kinderen 66% 35% 54% 82% 50% (n=340) gehuwd/partner zonder thuiswonende kinderen 64% 30% 60% 80% 47% (n=90) Ook voor verschillen tussen leeftijdscategorieën geldt dat de aantallen op gemeenteniveau te klein zijn om hier gegronde uitspraken over te kunnen doen. In de volgende tabel staan de resultaten van alle deelnemende gemeenten samen. SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 25

34 Tabel 7 Beleving re-integratietrajecten afgezet naar afstand arbeidsmarkt (% (helemaal)eens) Traject past Meer kans op het Ik kon altijd met Zelf kunnen kiezen voor re- goed bij wat ik Het traject vinden van een vragen bij iemand integratiebedrijf of re- kan en wil is te zwaar betaalde baan terecht integratietraject Afstand is heel klein (Ik verwacht zelf snel een betaalde baan te kunnen vinden) 66% 35% 58% 81% 43% (n=65) Afstand is klein (Ik verwacht met ondersteuning snel een betaalde baan te 72% 28% 69% 82% 58% kunnen vinden) (n=145) Afstand is groot (Ik verwacht met ondersteuning niet snel een betaalde 67% 33% 55% 82% 49% baan te kunnen vinden) (n=175) Afstand is heel groot (Ik zie geen kans om nog een betaalde baan te vinden) (n=110) 57 38% 28% 74% 41% SGBO KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WWB 26

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Gemeente Velsen

Tevredenheid WWB-klanten Gemeente Velsen Tevredenheid WWB-klanten 2012 Gemeente Velsen Maart 2013 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Andrew Britt Ischa van Straaten Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Gemeente Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2013 Gemeente Pijnacker-Nootdorp COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Enschede

Tevredenheid WWB-klanten Enschede Tevredenheid WWB-klanten 2010 Enschede Tevredenheid WWB-klanten 2010 Enschede februari 2011 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Maassluis

Tevredenheid WWB-klanten Maassluis Tevredenheid WWB-klanten 2010 Maassluis Tevredenheid WWB-klanten 2010 Maassluis maart 2011 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Volkan Atalay Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid 2012-2013. Afdeling Werk en Inkomen Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar

Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid 2012-2013. Afdeling Werk en Inkomen Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid 2012-2013 Afdeling Werk en Inkomen Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar Klanttevredenheidsonderzoek WWB & minimabeleid 2012-2013 Afdeling Werk

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Optimisd

Tevredenheid WWB-klanten Optimisd Tevredenheid WWB-klanten 2009 Optimisd Tevredenheid WWB-klanten 2009 Optimisd februari 2010 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Vormgeving binnenwerk Secretariaat SGBO Druk SGBO SGBO Benchmarking Postbus

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp januari 2009 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Druk SGBO SGBO Onderzoek > Advies

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid en schuldhulpverlening Afdeling WIZ gemeente Tiel

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid en schuldhulpverlening Afdeling WIZ gemeente Tiel Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid en schuldhulpverlening 2013 Afdeling WIZ gemeente Tiel COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Carla Vianen Vormgeving binnenwerk SGBO

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Helmond, Laarbeek en Asten (HLA)

Tevredenheid WWB-klanten Helmond, Laarbeek en Asten (HLA) Tevredenheid WWB-klanten 2009 Helmond, Laarbeek en Asten (HLA) Tevredenheid WWB-klanten 2009 Helmond, Laarbeek en Asten (HLA) januari 2010 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk Debbie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek W&I 2016

Tevredenheidsonderzoek W&I 2016 Tevredenheidsonderzoek W&I 2016 Oldebroek Rapport Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Tom Plat November 2016 Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-2111-8105 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten. ISD Optimisd

Tevredenheid WWB-klanten. ISD Optimisd Tevredenheid WWB-klanten ISD Optimisd Tevredenheid WWB-klanten ISD Optimisd augustus 2007 COLOFON Samenstelling Karin Jonker Vormgeving binnenwerk Safina Musahal Druk Sector Document Processing, VNG SGBO

Nadere informatie

Tevredenheid bijstandsklanten 2016

Tevredenheid bijstandsklanten 2016 Tevredenheid bijstandsklanten 2016 Gemeente Overbetuwe Rapport Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Tom Plat November 2016 Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1711-8099 INHOUD SAMENVATTING

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom 3 juli 2014 Andrew Britt, Simon Wajer, Annelieke van den Heuvel Projectnr. 107573 Correspondentienummer: DH-0307-3934

Nadere informatie

Tevredenheid W&I-klanten 2015

Tevredenheid W&I-klanten 2015 Tevredenheid W&I-klanten 2015 Pijnacker-Nootdorp Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Simon Wajer december 2015 Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-0912-4713 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom December 2014 Andrew Britt Simon Wajer Annelieke van den Heuvel Projectnummer 107573 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Werkplein Hoogeveen 2014 Werkplein Hoogeveen

Belevingsonderzoek Werkplein Hoogeveen 2014 Werkplein Hoogeveen Belevingsonderzoek Werkplein Hoogeveen 2014 Werkplein Hoogeveen december 2014 Rapportage BMC Onderzoek Andrew Britt Annelieke van der Heuvel Projectnummer: 107573 Correspondentienummer: DH-1112-4145 INHOUD

Nadere informatie

Tevredenheid Schuldhulpverlening 2011. Gemeente IJsselstein

Tevredenheid Schuldhulpverlening 2011. Gemeente IJsselstein Tevredenheid Schuldhulpverlening 2011 Gemeente IJsselstein COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking Postbus 10242 2501 HE

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek bijstand, minimabeleid & schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek bijstand, minimabeleid & schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek bijstand, minimabeleid & schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom januari 2016 Andrew Britt, Simon Wajer, Annelieke van den Heuvel Projectnr. 107573 Correspondentienummer:

Nadere informatie

19 februari. Uitkomsten onderzoek BMC naar de dienstverlening bij Sociale Zaken

19 februari. Uitkomsten onderzoek BMC naar de dienstverlening bij Sociale Zaken 19 februari Orgaan: Locatie: Datum: Aanvang: Gemeenteraad Raadzaal donderdag 19 februari 2015 19:30 uur 1. 19:30-19:45 uur, Karel Loohuis Plenaire vergadering (Raadzaal) 1. 2. 3. 4. Opening besluitvorming

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek W&I 2016

Klanttevredenheidsonderzoek W&I 2016 Klanttevredenheidsonderzoek W&I 2016 De Wolden Juni 2016 Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-0806-5068 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Tevredenheid W&I-klanten 2015

Tevredenheid W&I-klanten 2015 Tevredenheid W&I-klanten 2015 Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar Andrew Britt, Annelieke van den Heuvel, Simon Wajer December 2015 Projectnummer: 107748 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2014

Tevredenheid WWB-klanten 2014 Tevredenheid WWB-klanten 2014 Gemeente Breda Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Simon Wajer Juni 2015 Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-1106-4465 INHOUD SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Nadere informatie

Klanttevredenheid schuldhulpverlening 2012/ 2013. Gemeente De Wolden,

Klanttevredenheid schuldhulpverlening 2012/ 2013. Gemeente De Wolden, Klanttevredenheid schuldhulpverlening 2012/ 2013 Gemeente De Wolden, juni 2013 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO SGBO Benchmarking Postbus

Nadere informatie

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Juni 2008 COLOFON Samenstelling Michelle Rijken Mark Gremmen Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger Druk HEGA

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Woensdrecht

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Woensdrecht Rapportage Tevredenheidsonderzoek Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal 2014 Woensdrecht augustus 2014 september 2014 1 Inhoud I Inleiding... 3 II Resultatenoverzicht... 5 2.1 Achtergrondgegevens...

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 18 juni 2013 datum/agendapunt B&W-vergadering: 250613/202 afd: sociale zaken Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Aan de wethouder de heer J. Nieuwenburg en aan de leden van de commissie Samenleving Datum 21 januari 2014 Ons kenmerk 2014/05 Contactpersoon S.K. AugUStin Doorkiesnummer 023-511 5273 E-mail augustsk@haarlem.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 3, Leven Onderlinge 's-gravenhage Rapportcijfer 8, Rapportcijfer totaal levensverzekeraars, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van t/m uitdrukken

Nadere informatie

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk september 2005 COLOFON Samenstelling Drs. M.H. (Mark) Gremmen drs. A.J.H. (Bert Jan)

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Rapportage kwantitatief onderzoek naar de tevredenheid van cliënten van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Houten. dinsdag 4 november 26 Oakdale Group

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken Juli 2007 Onderzoek uitgevoerd door TNS

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 12 Centraal Beheer Achmea Rapportcijfer Per sector Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? 7, 7,

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Casenummer: Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Casenummer: Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Bergen op Zoom

Rapportage Tevredenheidsonderzoek. Intergemeentelijke Sociale Dienst. Brabantse Wal 2014. Bergen op Zoom Rapportage Tevredenheidsonderzoek Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal 2014 Bergen op Zoom augustus 2014 september 2014 1 Inhoud I Inleiding... 3 II Resultatenoverzicht... 5 2.1 Achtergrondgegevens...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Patiënt redelijk tevreden, maar snelheid en betrokkenheid bij behandeling kan beter Index 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting Memorie van toelichting Aan de gemeenteraad van de gemeente Geldrop-Mierlo. Geldrop 21 januari 2014 onderwerp Evaluatie Werkplein registratienr MvT RI GM 2013.0707 Beste leden van de raad van de gemeente

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

NMT. NMT: Patiëntenenquête 2012. resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT. Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

NMT. NMT: Patiëntenenquête 2012. resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT. Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde NMT Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde NMT: Patiëntenenquête 2012 resultaten van tandarts: drs. FH Ferguson, Rijnsburg NMT Onderzoek & Informatievoorziening Nieuwegein Juli 2012

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie