Weterings, E.J. Gommert de Kok

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Weterings, E.J. Gommert de Kok"

Transcriptie

1 Non-Fictie Weterings, E.J. Gommert de Kok Gommert de Kok : journalist / Eric-Jan Weterings ; tekstredactie Tekstbureau Thea Nijbakker. - Vlissingen : Den Boer de Ruiter, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : : Gommert Abraham de Kok ( ) was hoofdredacteur van de Provinciale Zeeuwse Courant ( ) en van de Haagsche Courant ( ). Hij was een gedreven figuur, die het Zeeland van de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw beschreef en becommentarieerde. De provincie maakte in die tijd een stormachtige ontwikkeling door, van achtergebleven agrarisch gebied tot een regio waarin toerisme en industrie tot bloei kwamen. Naarmate hij hoger steeg in de hiërarchie bij de PZC, ontpopte De Kok zich steeds nadrukkelijker als medebeleidsmaker. Daaraan dankte hij zijn bijnaam 'zevende gedeputeerde', toen dat college nog uit zes mensen bestond. Critici van De Kok verwijten hem vooral dat hij te dicht tegen de macht aan-kroop, zowel in Zeeland als in Den Haag. Mogelijk heeft een van zijn commentaren in de Haagsche Courant (mede) tot het vertrek van Dries van Agt uit de landelijke politiek geleid. Menigmaal verscheen De Kok op de televisie - toen die nog maar twee kanalen had - om verkiezingsuitslagen te becommentariëren. Daarmee werd hij destijds een nationaal bekende televisiepersoonlijkheid. Gommert de Kok schreef ook, soms samen met andere auteurs, meer dan twintig boeken 1

2 Non-Fictie Bles, P. Methodische beroepsvorming Methodische beroepsvorming : basisboek voor de juridische medewerker / Mr. Paul Bles, Harrie Bemelmans, Maria Lebouille. - Vijfde druk. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Bronnenboek [MBO]). - 1e druk: Utrecht : LEMMA, Met register. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Methodische beroepsvorming gaat over het professioneel handelen in beroepssituaties van de juridisch medewerker. Professioneel handelen is een voorwaarde om te komen tot passende dienstverlening en dus het antwoord op de vraag: Wanneer is de dienstvraag goed beantwoord? Recente maatschappelijke ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de eisen aan het professionele handelen van de juridisch medewerker zijn verscherpt: de steeds meer mondige burger, van wie de overheid een co-actieve houding verwacht, zorgt ervoor dat de juridisch medewerker uit een breder repertoire moet putten in de praktijk van alledag in de juridische dienstverlening. Deze uitgave is bestemd voor de opleiding Juridisch medewerker (Kenniscentrum ECABO), voor de uitstromen Sociale Zekerheid, Personeel en Arbeid, Openbaar Bestuur en Zakelijke Dienstverlening. Tevens is er rekening gehouden met de ontwikkeling van een mogelijk gebruik van deze uitgave voor scholing van de medewerker-c, toezichthouder bij de Belastingdienst, assistent-makelaar en intercedent. De uitgave is ook te gebruiken voor de opleiding MBO Sociaal-maatschappelijk Dienstverlener (Kenniscentrum Calibris) en diverse vervolgopleidingen voor de juridisch medewerker in het HBO Valenkamp, Marije Omgaan met agressie in de jeugdzorg Omgaan met agressie in de jeugdzorg / Marije Valenkamp, Lonneke Neve, Frouke Sondeijker, Manuelle Flos & Fop Verheij. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's : figuren ; 24 cm. - Met literatuuropgave na ieder hoofdstuk. ISBN Dit boek brengt de kennis over agressie in de jeugdzorg bij elkaar. Het eerste deel biedt een overzicht van de theorie. Alle aspecten van het ontstaan en de ontwikkeling van agressief gedrag van kinderen en jeugdigen worden behandeld. Fop Verheij, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, geeft een overzicht. Lonneke Neve en Manuelle Flos bespreken in drie hoofdstukken de invloed van het kind zelf, de ouders en andere opvoeders en de maatschappelijke omstandigheden. De andere hoofdstukken gaan over agressie van kinderen en jeugdigen in de dagbehandeling, de residentiële jeugdzorg en de kinder- en jeugdpsychiatrie. Naast de algemene factoren zijn ook de fysieke inrichting van het gebouw en de leefruimten, de persoon van de hulpverlener en diverse andere factoren van invloed op de kans dat een kind of jeugdige agressief gedrag gaat vertonen. Daarmee is dit boek van belang voor de praktijk van de dagbehandeling en de residentiële zorg voor kinderen en jeugdigen. Het boek helpt werkers in de jeugdzorg, gedragsdeskundigen en andere specialisten, managers en bestuurders om agressie beter te begrijpen, te voorkomen en te beheersen. Het is een basis voor opleidingen in het HBO, post-hbo en universitair onderwijs. 2

3 Non-Fictie Jongman, Henk Maatschappelijk werk in uitvoering Maatschappelijk werk in uitvoering : kijk op de praktijk / Henk Jongman, Mirjam Groen. - 1e dr. - Groningen [etc.] : Noordhoff Uitgevers, cop p : ill ; 24 cm. - Met lit. opg., reg. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : 326 : : Maatschappelijk werk in uitvoering geeft je, zeker voor degene die nog geen praktijkervaring heeft opgedaan in het maatschappelijk werk,in een overzichtelijk en handzaam werk, een heldere kijk op de praktijk van dit beroep. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek. Binnen een continu veranderend maatschappelijk bestel veranderen maatschappelijk werkorganisaties mee en ontwikkelen zij zich. Dit boek geeft een beknopte, accurate actuele beschrijving van: De belangrijkste werkvelden in Nederland en de problematiek van cliënten die daarbinnen aan de orde is. De leidraad voor deze beschrijving vormt het nieuwste Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker, met de daarbinnen vastgestelde taakgebieden, kerntaken en taken. Het boek gaat in op organisatie, werken met cliënten en professionaliteit en professionalisering. Je kunt met dit boek een completer beeld vormen van het maatschappelijk werk in uitvoering, een beeld dat aansluit bij de actuele praktijk van alledag. De hoofdstukken zijn geschreven door beroepsbeoefenaren die actief zijn in het werkveld. Zij schetsen een beeld van binnenuit en brengen daarmee het werk dicht bij jou Egberts, M.J.A. Driehoekskunde Driehoekskunde : samenwerken in de driehoek clie nt, familie en begeleider / Chiel Egberts. - 2e gewijzigde druk. - Amersfoort : Uitgeverij Agiel, [2013] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Alle professionals die iets voor en met mensen doen, raken automatisch betrokken in een driehoeksverhouding. Lesgeven aan een kind betekent automatisch om kunnen gaan met de ouders. En menig psychiater wordt gebeld door bezorgde ouders die bang zijn dat hun kind zichzelf iets aan zal doen. Driehoeksrelaties zijn vaak ingewikkeld. Familie als derde hoek kan welkom zijn, maar ook als lastige derde ervaren worden. In dit boek wordt uitgelegd hoe Samenwerken in de Driehoek een succes kan worden. Nog altijd is familie voor veel professionals een blinde vlek. Altijd heeft de patiënt, de cliënt of de leerling centraal gestaan. Lange tijd vond iedereen dat normaal. Maar anders dan in de vijftiger jaren zijn familieleden zelfbewuste consumenten geworden die met een paar muisklikken soms nog beter geïnformeerd zijn dan de professionals die voor het kind of de ouder zorgen. Meer dan ooit zijn familieleden en professionals dus aangewezen op samenwerken. Het boek is zowel voor begeleiders als voor familieleden geschreven. De vele praktijkvoorbeelden maken het boek herkenbaar en prettig leesbaar. Daarnaast is dit boek nadrukkelijk bedoeld voor begeleiders die nog in opleiding zijn. Het zal hen helpen om in plaats van cliëntgericht, driehoeksgericht te leren werken. 3

4 Non-Fictie Egberts, M.J.A. Moeders met een missie Moeders met een missie : symbiose in de driehoek clie nt, familie en begeleider / Chiel Egberts. - Amersfoort : Uitgeverij Agiel, aangekondigd pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : 326 : : : 326 : 02 Lichaam en Gezondheid : : In een symbiotische relatie gaan twee mensen zo in elkaar op dat er (te) weinig ruimte is voor anderen. En ook (te) weinig ruimte voor zichzelf; alles wordt samen gedaan en beleefd. Een te lang aangehouden kus geeft ademnood schrijft Herman Baartman in het voor woord van dit boek. Pasverliefde stelletjes leven vaak alsof ze samen alleen op de wereld zijn. Gelukkig maar dat die vlinders in de buik van voorbijgaande aard zijn. Maar wat als een moeder en haar (gehandicapte) kind dat verliefde stelletje zijn en die vlinders maar niet voorbijgaan? Dan blijven vaders, broers, zussen een leven lang op het tweede plan staan. En wat gebeurt er als professionele hulp voor dat kind noodzakelijk wordt? In een symbiotische driehoek is er evenmin plaats voor een professionele derde. Omdat het niet vanzelf over gaat, proberen derden een plekje in deze driehoek af te dwingen. Dat roept vaak veel verzet op en tot het nog meer buitensluiten van derden Moeders met een Missie is geschreven om ouders, familieleden en begeleiders te helpen om het met elkaar te redden in de symbiotische driehoek. Ook dit boek staat vol met herkenbare verhalen die de schrijver put uit zijn werk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Handboek Handboek verstandelijke beperking Handboek verstandelijke beperking : 24 succesvolle methoden / Brian Twint en Jac de Bruijn (red.). - Amsterdam : Boom, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een methodische werkwijze van groot belang. Handboek verstandelijke beperking is de eerste uitgave die verschillende methoden systematisch aanbiedt. Methodisch werken draagt bij aan de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Hierdoor kunnen professionals vertrouwen op een kennisbasis, naast hun (soms jarenlange) ervaring. Het Handboek verstandelijke beperking beschrijft 24 ondersteuningsmethoden voor mensen met een verstandelijke beperking op een systematische manier. Elke methode bevat een beschrijving van doelstelling, doelgroep, werkwijze, wetenschappelijk kader en casuïstiek. De ondersteuningsmethoden zijn gestaafd aan de praktijk en ten dele gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Door de gestructureerde ordening van methoden, kan de hulpverlener eenvoudig selecteren welke het best past bij de doelgroep. Een vernieuwend en praktisch handboek voor professionals in de zorg, mbo- en hbo-studenten. 4

5 Non-Fictie Chak, Tings Undocumented Undocumented : the architecture of migrant detention / by Tings Chak. - Montreal ; Amsterdam : The Architecture Observer, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm ISBN : : IV : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Architectural practice requires the integration of often complex technical construction requirements with an equal measure of empathy for the occupants of the spaces we envision. In the deceptively simple pen-andink drawings and tiny photographs presented in this book we find technical information and human empathy in tension, an inevitable outcome wherever architecture is called upon to oppress living beings. This slim book does not only contain more detail of the architecture of detention centres than some scholarly works on the architecture of incarceration, but it begins to outline the invisible experience of hidden-away people in hidden-away places Boer, J. de De bijstand in praktijk De bijstand in praktijk / J. de Boer, W. Heesen, R. Ros. - Deventer : Kluwer, pagina's ; 25 cm. - Rugtitel: De bijstand in praktijk Met register. ISBN Het boek 'De bijstand in praktijk' behandelt op overzichtelijke wijze de WWB in al haar facetten waarbij vanuit de juridische kaders wordt ingegaan op de toepassing in de praktijk. Het boek bevat vele praktijkvoorbeelden, schema's, verwijzingen naar relevante jurisprudentie en is tevens voorzien van de volledige en actuele wettekst. Door deze opzet is dit boek geschikt als studieboek voor sociale en juridische opleidingen, als naslagwerk voor professionals (klantmanagers, werkcoaches, bijstandsconsulenten en advocaten) en, vanwege de toegankelijkheid, voor ieder ander die de WWB beter wil leren kennen en daarover goed en actueel geïnformeerd wil zijn. 5

6 Non-Fictie Ullah, Haroon K. Vying for Allah's vote Vying for Allah's vote : understanding Islamic parties, political violence and extremism in Pakistan / Haroon K. Ullah. - Washington, DC : Georgetown University Press, [2014]. - XIII, 251 pagina's : illustraties ; 23 cm. - (South Asia in world affairs series). - Met literatuuropgave, index. ISBN : Pakistan 337 : : What is driving political extremism in Pakistan? In early 2011, the prominent Pakistani politician Salmaan Taseer was assassinated by a member of his own security team for insulting Islam by expressing views in support of the rights of women and religious minorities. Benazir Bhutto, the former prime minister, was killed by gunfire and explosive devices as she left a campaign event in December 2007; strong evidence links members of extremist organizations to her slaying. These murders underscore the fact that religion, politics, and policy are inextricably linked in Pakistan. In this book, Haroon K. Ullah analyzes the origins, ideologies, bases of support, and electoral successes of the largest and most influential Islamic parties in Pakistan. Based on his extensive field work in Pakistan, he develops a new typology for understanding and comparing the discourses put forth by these parties in order to assess what drives them and what separates the moderate from the extreme. A better understanding of the range of parties is critical for knowing how the US and other Western nations can engage states where Islamic political parties hold both political and moral authority. 6

7 Non-Fictie Boot, G.C. De zelfstandige zonder personeel De zelfstandige zonder personeel / Prof. mr. G.C. Boot, Mr. A.C. Damsteegt (red.) ; Mr. E. Cremers-Hartman, Mr. A.G. van Marwijk Kooy. - Deventer : Kluwer, a Wolters Kluwer business, XIV, 157 pagina's ; 25 cm. - (Monografiee n sociaal recht, ISSN X ; 64). - Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : De kranten staan er vol mee: items over zzp'ers. Het is echter een diffuus begrip geworden. In dit boek is het begrip afgebakend tot zij, die op papier anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst, hun arbeidskracht verhuren zonder veel materiële investeringen te hebben gedaan en die werkzaamheden verrichten die voorheen vooral op basis van een arbeidsovereenkomst werden uitgevoerd. Of het nu uit vrije wil is of dat er soms sprake lijkt te zijn van afhankelijkheid te opzichte van de belangrijkste opdrachtgever: het aantal zzp'ers groeit onmiskenbaar. Aan bod komen gehanteerde termen (als de nieuwe/klassieke/ onafhankelijke/afhankelijke zzp'er), de verhouding tussen de tekst van de overeenkomst die een zzp'er sluit en de juridische geldigheid, het wel/niet van toepassing zijn van het BBA, aansprakelijkheid, arbeidsomstandigheden en - tijden, de financiële positie en gelijke behandeling (nationaal en internationaal). Daarnaast ook aandacht voor de mogelijkheden voor de buitenlandse zzp'er om in Nederland werkzaam te zijn, de VAR, toegang tot de werknemersverzekeringen en het pensioen Vries, Wouter de (jr.) Dienstenmarketingmanagement Dienstenmarketingmanagement : offline & online / Drs. W. de Vries jr., Drs. E.F.J. Lance e, Drs. P.J.C. van Helsdingen, A.H. Borchert MBA. - Zesde druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2014] pagina's : illustraties ; 28 cm. - Titel op omslag: Diensten marketing management. - Oorspronkelijke titel: Dienstenmarketing. Houten : Stenfert Kroese, Met literatuuropgave, register. ISBN 'Dienstenmarketingmanagement' is al twintig jaar het standaardwerk voor het vakgebied. De dienstensector is steeds meer zichtbaar geworden in de maatschappij. Goed beschouwd draaien hele economieën op diensten. Banken, verzekeraars, uitzendbureaus, schoonmaakbedrijven, ziekenhuizen, onderwijs: het zijn allemaal dienstverleners. Zij moeten allemaal hun diensten zodanig managen dat als uitkomst waarde wordt gecreëerd voor de klant (en voor de stakeholders): dat is de essentie van dienstenmarketingmanagement. In deze zesde editie hebben de auteurs enkele belangrijke veranderingen doorgevoerd. Alle theorie is nu getoetst aan zowel een offline als een online setting. De grootste verandering van deze druk is dan ook: internet, internet en nogmaals internet. Veel nieuwe termen als hybride cloud computing, app, online reviews, crowdsourcing en -funding, willingness to participate in plaats van willingness to pay, face-to-screen interactie, Google Adwords, WEBQUAL en SELFQUAL hebben hun plek gevonden. Voorts is het schrijven van een marketingplan uitgangspunt geworden in deze druk. 7

8 Non-Fictie Walker, Orville C. (Jr.) Marketing strategy Marketing strategy : a decision-focused approach / Orville C. Walker, John W. Mullins. - Eighth edition. - New York, NY : McGraw-Hill/Irwin, XVI, 368 pagina's : illustraties ; 26 cm. - Omslag vermeldt: This International Student Edition is for use outside the U.S.. - Oorspronkelijke titel: Marketing strategy : planning and implementation / Orville C. Walker, Jr., Harper W. Boyd, Jr., Jean-Claude Larre che. Homewood, IL : Irwin, (Irwin series in marketing). - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : Marketing Strategy, 8e is a focused, succinct text which can be used on its own or packaged with a case book. It covers the concepts and theories of creating and implementing a marketing strategy and offers a focus on the strategic planning process and marketing's cross/interfunctional relationships. This text distinguishes itself from competitors by maintaining a strong approach to strategic decision making. The eighth edition helps students integrate what they have learned about analytical tools and the 4P's of marketing within a broader framework of competitive strategy. Four key and relevant trends that are sweeping the world of marketing theory and practice are integrated throughout this new edition Thomassen, J-P.R. Customer Delight in 5 stappen Customer Delight in 5 stappen : hoe je klanten verrast en ze enthousiast, gelukkig en betrokken maakt en houdt / Jean-Pierre Thomassen. - Deventer : Vakmedianet, [2014] pagina's : illustraties ; 21 cm ISBN Steeds meer organisaties beseffen dat het hebben van tevreden klanten nog niet voldoende is om succesvol te zijn. Immers, een tevreden klant is vaak een onverschillige klant, die gemakkelijk overstapt en de organisatie niet zal aanbevelen. Vandaar dat organisaties de lat hoger leggen, ze streven naar Customer Delight. Dat dit streven van organisaties geen utopie maar werkelijkheid is, ook in Nederland, blijkt uit dit boek. Het beschrijft aan de hand van veel Nederlandse praktijkvoorbeelden hoe organisaties kunnen excelleren in klantgerichtheid om op deze wijze grote percentages enthousiaste klanten en een zeer hoge Net Promoter Score te realiseren. Het boek presenteert een aanpak in vijf stappen, waarin een organisatie alle bedrijfsaspecten zo vormgeeft dat haar klanten elke keer weer een verrassende klantgerichtheid ervaren. De organisatie overtreft regelmatig hun verwachtingen. Het blijkt dat dit geen trucje is, maar een aanpak die echte klantgerichtheid in de vezels en het DNA van de organisatie inbouwt. Dit boek is geschreven voor directeuren, managers, projectleiders en werkgroepen die morgen concreet aan de slag willen gaan met excellente klantgerichtheid en Customer Delight. Of voor degenen die al op weg zijn, maar zaken nog verder willen verbeteren. 8

9 Non-Fictie Beckum, Jan van CATS CM editie 2014 CATS CM editie 2014 : contractmanagement voor opdrachtgever en leverancier / Jan van Beckum en Gert-Jan Vlasveld ; tekstredactie: Harry Ousen. - Eerste druk, eerste oplage. - Zaltbommel : Van Haren Publishing, juni XVI, 218 pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Best practice). - Met index, literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : : Dit boek is een inleiding tot contractmanagement voor bedrijven en overheid. Het introduceert een aantal basisbegrippen en concepten en biedt een helder stappenplan om de meeste valkuilen rond contracten proactief te vermijden. Contractmanagement is het op operationeel niveau managen van alle contractueel vastgelegde verantwoordelijkheden, verplichtingen, procedures, afspraken, voorwaarden en tarieven rond een bepaalde overeenkomst plus het managen van alle onduidelijkheden, hiaten en gewenste wijzigingen daarin. De contractmanager zowel aan de zijde van de opdrachtgever als de leverancier voert deze taken met bijbehorende verantwoordelijkheden uit in opdracht van én met gedelegeerde bevoegdheden van de contracteigenaar. CATS CM(r) biedt een methodische aanpak voor contractmanagement Een groot aantal organisaties heeft CATS CM inmiddels in hun contractmanagementproces geïmplementeerd. Dit boek is bedoeld voor alle managers die verantwoordelijk zijn voor, dan wel te maken hebben met contracten in uitvoering: contract-, delivery, project-, service-, facility-, account-, sales- en HR-managers, hun directeuren en stuurgroepleden aan beide zijden van het contract Kelly, Kate The secret club that runs the world The secret club that runs the world : inside the fraternity of commodity traders / Kate Kelly. - London : Portfolio Penguin, [2014]. - XVII, 264 pagina's, 8 ongenummerde pagina's foto's : foto's ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN Nestled deep in the towers of banking and finance are the commodities traders who spend their days gambling with oil, gold, and corn contracts. They're highly educated world travelers with a penchant for risk, and they're here to bet big on the future of the raw materials that make our economies hum. They're wealthy, barely regulated, and can be a force for tremendous good - or ill. Now Kate Kelly, the bestselling author of Street Fighters, shines light not just on the commodities market, but also on some of its key figures. Her characters include Pierre Andurand, a hedge-fund manager who generated the winningest annual performance ever for an oil trader in 2008, and Ivan Glasenberg, whose secretive Swiss commodities giant, Glencore, has been thrown into the spotlight. Kelly paints a dramatic narrative of immense power in the hands of a few, and the so-far hapless efforts by the Obama Administration to rein in the cowboys. 9

10 Non-Fictie Gelijk Het gelijk van de Gouden Eeuw Het gelijk van de Gouden Eeuw : recht, onrecht en reputatie in de vroegmoderne Nederlanden / onder redactie van Michiel van Groesen, Judith Pollmann en Hans Cools. - Hilversum : Verloren, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Samengesteld ter gelegenheid van het emeritaat van Henk van Nierop. ISBN : : 20 Geschiedenis : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Recht, onrecht en reputatie waren in de Gouden Eeuw onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit gold voor de legitimatie van het verzet tegen Filips II, maar ook voor de lastercampagnes van verschillende politieke facties in het Rampjaar. Deze bundel biedt een mooie inkijk in de reikwijdte en de rekkelijkheid van het vroegmoderne Nederlandse rechtssysteem. Inhoud: MICHIEL VAN GROESEN/JUDITH POLLMANN, Inleiding. Het Gelijk van de Gouden Eeuw Deel 1 - Recht hebben: LIESBETH GEEVERS, Prinselijke stadhouders. De titulatuur van Maurits van Nassau en de informele erfelijkheid van het stadhouderschap in de Republiek ERIK SWART, 'Man tegens man'. Eer en recht in het conflict van Filips van Hohenlohe en Maria van Nassau met Maurits van Nassau, ca HANS COOLS, Een vreemde eend in de Hollandse bijt. De gesneefde loopbaan van co-adjutor Zacharias de Metz (ca ) MICHIEL VAN GROESEN, Recht door zee. Ontvoering, muiterij en slavenhandel in Arguin, Deel 2 - Recht handhaven: JAN BOOMGAARD, Jan Hubrechtsz., schout van Amsterdam, JUDITH POLLMANN, Het Utrechtse Tuchthuis of de grenzen van het gezag in de Gouden Eeuw Deel 3 - Recht halen: ARIADNE SCHMIDT, Gelijk hebben, gelijk krijgen? Vrouwen en vertrouwen in het recht in Holland in de zeventiende en achttiende eeuw Hoogwout, T.C. Bedrijfsopvolging Bedrijfsopvolging / Theo Hoogwout. - Tweede druk. - Deventer : Kluwer, a Wolters Kluwer business, XIV, 279 pagina's : illustraties ; 21 cm. - (Kluwer belastingwijzers, ISSN ; 48). - 1e druk: Met register. ISBN Bedrijfsoverdracht is een normaal verschijnsel in de levenscyclus van een bedrijf en ook in die van de ondernemer. Bij bedrijfsopvolging moet een veelheid aan vragen van civielrechtelijke, fiscale en financiële aard worden beantwoord. Dit boek heeft tot doel om in kaart te brengen wat er bij de bedrijfsopvolging in het familiebedrijf zoal komt kijken. Zowel de onderneming, die door een natuurlijke persoon (eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma) wordt gedreven als de onderneming die door een rechtspersoon (besloten vennootschap) wordt gedreven, komt aan bod. Bij deze laatste variant heeft de ondernemer de positie van directeurgrootaandeelhouder. Wel krijgt hij bij bedrijfsopvolging met andere problemen te maken, aangezien de civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen verschillen. Een bedrijfsopvolging kan op verschillende manieren plaatsvinden, waarbij rekening moet worden gehouden met het feit dat de ondernemer of directeurgrootaandeelhouder voor de uiteindelijke overdracht kan overlijden. Ook het noodscenario komt aan bod waarbij niets is geregeld in de situatie dat de ondernemer overlijdt. Tenslotte is de overdracht aan de erfgenamen ook een manier van bedrijfsoverdracht. 10

11 Non-Fictie Kuijp, Remco van der Ondernemingsrecht Ondernemingsrecht : een praktische handleiding / Remco van der Kuijp. - Apeldoorn [etc.] : Maklu, p ; 24 cm. - Deel I: reproductie op ware grootte. Deel II: commentaar. - Lit. opg.: p Index. - Met literatuuropgave. ISBN : : : In deze praktische handleiding tot het ondernemingsrecht worden diverse rechtsvormen (NV en BV, coöperatie en personenvennootschappen maatschap, VOF en CV) besproken, alsmede de aandachtspunten die bij de oprichting een rol spelen. De auteur gaat dieper in op aandelen en kapitaal, uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders, de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders. Daarnaast komen ook specifieke onderwerpen aan bod, zoals corporate governance (Code Frijns), structuurregime, geschillenregeling, enquête, herstructurering en sanering van vennootschappen, statutenwijziging, omzetting, ontbinding, vereffening en financiële verslaggeving. Ten slotte worden de wijzigingen besproken inzake de nieuwe flexibele BV en de Wet Bestuur en Toezicht. Dit boek biedt een handleiding voor iedereen die met het ondernemingsrecht in aanraking komt. De nadruk ligt dan ook op de praktijk, zonder daarbij de theorie uit het oog te verliezen. Waar mogelijk worden voorbeelden gegeven uit de economische actualiteit of uitspraken van rechters gebruikt om aan te tonen hoe een wettekst praktisch gezien werkt. 11

12 Non-Fictie Krab, K.J. Gedragsverandering binnen en buiten de klas Gedragsverandering binnen en buiten de klas : gedragsverandering van leerling en leerkracht in het basis- en speciaal onderwijs / K.J. Krab, T.J. Engelen-Snaterse, B.R. de Boer-Boosman ; redactie: TextCase. - Herdruk. - Amersfoort : CPS Onderwijsontwikkeling en advies, februari pagina's : illustraties ; 24 cm. Oorspronkelijke uitgave: Hoevelaken : Christelijk Pedagogisch Studiecentrum, (Weer samen naar school). ISBN : : : : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : Leerkrachten worden steeds vaker geconfronteerd met probleemgedrag van hun leerlingen. Om daar op in te spelen, moeten ze veelal extra inspanningen verrichten. De tijd die daarin gaat zitten, gaat helaas ten koste van de beschikbare tijd voor goed onderwijs. Een systematische benadering van gedragsproblemen is noodzakelijk om aan deze situatie het hoofd te bieden. Probleemgedrag voorkomen Het programma Gedragsverandering binnen en buiten de klas is gebaseerd op de gedragstheorie en heeft als doel leerkrachten vaardiger te maken in het voorkomen en verminderen van probleemgedrag bij leerlingen in en buiten de klas. Het boek bestaat uit 4 delen: 1) Gedragstheorie, 2) Omgang tussen leerkracht en leerlingen, 3) Het veranderen van probleemgedrag, 4) Bijlagen. Gedragsverandering binnen en buiten de klas is een veelgebruikt boek op de pabo's Oefenschool 'Oefenschool der muzen, werkplaats der wetenschap' 'Oefenschool der muzen, werkplaats der wetenschap' : de stichting van de Groninger academie in 1614 / Zweder von Martels, redactie ; met bijdragen van: Fokke Akkerman, Klaas van Berkel, Gerda C. Huisman, Sjef Kemper, Henri A. Krop, Jan H.A. Lokin, Siemon Reker, Han van Ruler, Kees Smit, Arjo Vanderjagt, Zweder von Martels. - Hilversum : Verloren, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Studies over de geschiedenis van de Groningse Universiteit, ISSN X ; 7). - Met register. ISBN 'Oefenschool der Muzen, werkplaats der wetenschap' zijn vermaarde woorden uit het Stichtingsbesluit van de Groninger Academie in De eerste Rector, Ubbo Emmius, gaf dit belangrijkste officiële document van de Rijksuniversiteit Groningen de eretitel van 'Edictum perpetuum' - 'Eeuwig (geldend) edict'. Geen enkele andere oude universiteit kan bogen op een stichtingsoorkonde die qua inhoud en vorm zo goed de tand des tijds heeft doorstaan. Behalve over het Eeuwig Edict zelf en de daarin figurerende koning Alfonso de Grootmoedige ( ), bevorderaar van onderwijs en wetenschap, handelen de bijdragen in deze bundel over onderwerpen die nauw verbonden zijn met het ontstaan van de Academie en haar vroegste ontwikkeling, zoals de 'Aduarder Akademie', de oprichting van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in 1596, de 'Artes' in de eerste jaren van de Groninger Universiteit, en tot slot het ontstaan van de eerste botanische tuin onder Abraham Munting. 12

13 Non-Fictie Silverman, Jonathan Vaardig communiceren in de gezondheidszorg Vaardig communiceren in de gezondheidszorg : een evidence-based benadering / Jonathan Silverman, Suzanne Kurtz, Juliet Draper ; Nederlandse bewerking Jan van Dalen. - Derde herziene druk. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Oorspronkelijke Engelse uitgave: Abingdon : Radcliffe Medical Press, Oorpronkelijke Nederlandstalige uitgave: Utrecht : LEMMA, Met literatuuropgave, register. ISBN : : : : : 02 Lichaam en Gezondheid I : : Het belang van communicatievaardigheden voor beroepen in de gezondheidszorg is groot. In dit boek wordt beschreven hoe de hulpverlener met goede communicatievaardigheden betere resultaten boekt. Op basis van onderzoek worden bewijzen geleverd die het belang van deze vaardigheden en de voordelen voor zowel de hulpverlener als de patiënt aantonen. In Vaardig communiceren in de gezondheidszorg staat een observatielijst centraal; die de stappen in de gespreksvoering volgt. De structuur van het gesprek en de benodigde vaardigheden komen hierin systematisch aan de orde. Er wordt een degelijk stelsel van basale communicatievaardigheden aangeboden die als uitgangspunt dient voor de omgang met alle communicatieproblemen. In deze derde druk is zes jaar onderzoek toegevoegd en is meer dan in voorgaande versies aandacht besteed aan interculturele communicatie, gemeenschappelijke besluitvorming, risico-communicatie en de kennis van de patiënt over diens gezondheid. Dit boek is door de overzichtelijke structuur, vele voorbeelden, kaders en samenvattingen toegankelijk voor werkers in de verschillende beroepen in de gezondheidszorg. Daarnaast is het relevant voor degenen die een opleiding in deze richting volgen, voor deelnemers aan de nascholingen en voor geïnteresseerde specialisten, al dan niet in opleiding Wittekoek, Janneke Het vrouwenhart Het vrouwenhart : 'begeerd maar miskend' : leidraad cardiovasculair risicomanagement bij vrouwen / Janneke Wittekoek, Yolande Appelman. - Houten : Bohn Stafleu van Loghum, Springer Media, [2014] pagina's : illustraties ; 15 cm. Met literatuuropgave. ISBN In de literatuur zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen een veelbesproken onderwerp. Afhankelijk van de bron berust dit verschil op de samenstelling van onze chromosomen, de afkomst van verschillende planeten of op het vermogen om kaart te lezen, in te parkeren of kleuren te zien. Op deze lijst mag ook de sterfte aan hart- en vaatziekten worden opgetekend. Helaas overlijden er heden ten dagen meer vrouwen dan mannen aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het proces van atherosclerose vaak anders verloopt. Mannen hebben vaker een obstructief coronairlijden met een inspanningsgebonden klachtenpatroon. Bij vrouwen is er vaak een diffuse atherosclerose over het gehele cardio(micro)vasculaire vaatbed. Door het niet onderkennen van een cardiaal probleem bij niet obstructief vaatlijden begint de vaak menopauzale vrouw een zoektocht in het medisch circuit naar de oorzaak van haar klachten. Door een vroegtijdige herkenning en erkenning van klachten en risicofactoren bij vrouwen tijdens de peri- en postmenopauzale levens fase kan er wellicht een daling worden bewerkstelligd van zowel het sterftecijfer alsmede van de enorme financiële lasten in de gezondheidszorg. 13

14 Non-Fictie Hertogh, C.M.P.M. Ethische dilemma's in de ouderengeneeskunde Ethische dilemma's in de ouderengeneeskunde : tussen patie nt en zorgsysteem / Cees Hertogh, Aart Hendriks, Marian Verkerk. - Assen : Koninklijke Van Gorcum, X, 158 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 02 Lichaam en Gezondheid : : : : : De ouderengeneeskunde is een tak van de geneeskunde die zich van oudsher richt op het samenspel van bij het ouder worden optredende ziekten en de gevolgen daarvan: complexe multimorbiditeit.. De ouderenarts heeft namelijk niet alleen te maken met de oudere zelf, maar ook met het hem of haar 'omringende' zorgsysteem. Dit boek presenteert vijfentwintig 'ouderenzaken', steeds gevolgd door een drietal commentaren van respectievelijk een ouderenarts, een jurist en een ethicus. Vragen die daarbij aan bod komen zijn ondermeer: Wat is goede medische zorg hier? Welke verantwoordelijkheid heeft de arts bijvoorbeeld voor de mantelzorger die ten koste van alles zijn demente echtgenote thuis wil blijven verzorgen? Mag hij ingrijpen als die zorg door overbelasting naar professionele normen ontspoort en hoe dan? De uitgave is geschreven voor ouderenartsen, (gezondheids)juristen en ethici, en allen die daar voor in opleiding zijn. Prof. dr Cees Hertogh is hoogleraar ouderengeneeskunde & ethiek van de zorg aan het VUmc te Amsterdam. Prof. mr. Aart Hendriks is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden/LUMC en coördinator gezondheidsrecht bij de KNMG te Utrecht Dos en, A. Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking / A. Dos en. - 5e, herziene druk. - Assen : Koninklijke Van Gorcum, XXI, 503 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Ondertitel op omslag: een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. - 1e druk: Met literatuuropgave en register. ISBN Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking is geschreven voor hulpverleners uit verschillende disciplines die in teamverband met elkaar samenwerken -orthopedagogen, psychologen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, psychiaters en andere professionele hulpverleners binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - om hen te ondersteunen in hun werk en zo de kwaliteit van de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking zo veel mogelijk te optimaliseren. Kortom: de nieuwe geschreven 'masterclass' is er. Prof. dr. Anton Doen is psychiater/kinderpsychiater, emeritus bijzonder hoogleraar met opdracht 'Psychiatrische aspecten van verstandelijke handicap' aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voormalig directeur behandeling van het Centrum voor behandeling van psychische en gedragstoornissen bij mensen met een verstandelijke handicap Nieuw Spraeland (De Wendel) te Oostrum. 14

15 Non-Fictie Protocollaire Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten / onder redactie van Caroline Braet & Susan Bo gels. - Geheel herziene druk. Amsterdam : Boom, [2014] pagina's : illustraties ; 31 cm e druk: Met literatuuropgave. ISBN : : 02 Lichaam en Gezondheid : : : : : Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten 1 is sinds 2008 hét standaardwerk voor de kinderen jeugdpsychotherapie. In deze herziening zijn de behandelingen aangevuld met recente effectevaluaties en zijn de diagnostische criteria aangepast aan de DSM-5. Nieuw zijn een angstbehandeling bij autismespectrumstoornis en een hoofdstuk over voedselweigering en/of selectief eten. Hiermee is het handboek uitgebreid en volledig up-to-date. Voor dit handboek zijn 21 protocolbeschrijvingen bijeengebracht voor uiteenlopende psychische klachten in de kinder- en jeugdpsychotherapie. Deze behandelingen zijn bewezen effectief of op zijn minst veelbelovend, en behoren daarmee tot de krachtigste behandelingen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Sommige protocollen zijn gericht op jonge kinderen (en hun ouders) en gaan over de behandeling van onder meer slaapproblemen, gedragsproblemen, buikpijnklachten of enuresis. Andere protocollen richten zich op kinderen met autisme, obesitas, ADHD, depressie, angsten, tics, dwangklachten en hechtingsproblemen. Verder vindt u in dit boek een reeks protocollen voor adolescenten die kampen met klachten zoals automutilatie, eetstoornissen, verslaving, chronische vermoeidheid, PTSS na eenmalig seksueel geweld en emotieregulatieproblemen Samuels, Michael Healing with the arts Healing with the arts : a 12-week program to heal yourself and your community / Michael Samuels and Mary Rockwood Lane ; editors: Henry Covey and Emily Han ; proofreader: Jade Chan. - New York : Atria paperback, november XL, 216 pagina's : illustraties ; 23 cm ISBN From musicians in hospitals to quilts on the National Mall-art is already healing people all over the world. It is helping veterans recover, improving the quality of life for cancer patients, and bringing communities together to improve their neighborhoods. Now it's your turn. Through art projects, including visual arts, dance, writing, and music, along with spiritual practices and guided imagery, Healing with the Arts gives you the tools to address what you need to heal in your life-physical, mental, emotional, and spiritual. An acclaimed twelve-week program lauded by hospitals and caretakers from around the world, Healing with the Arts gives you the ability to heal your family and your friends, as well as communities where you've always wanted to make a difference. Internationally known leaders in the arts in medicine movement, Michael Samuels, MD, and Mary Rockwood Lane, RN, PhD, show you how to use creativity and self-expression to pave the artist's path to healing. 15

16 Non-Fictie Cingel, M. van der Klinisch redeneren Klinisch redeneren : methodiek voor professioneel handelen door verpleegkundige en (ver)zorgende beroepsoefenaars / C.J.M. van der Cingel ; met bijdragen van M.C. Kastermans en C.E.M. Otter. - Tweede druk. - Houten : Bohn Stafleu van Loghum, Springer Media, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Oorspronkelijke titel: De toepassing van klinisch redeneren : methodiek voor verpleegkundigen en verzorgenden. - Houten [etc.] : Bohn Stafleu Van Loghum, Met literatuuropgave, register. ISBN : : 02 Lichaam en Gezondheid : : : : 02 Lichaam en Gezondheid : : Welke vragen stel ik bij een opnamegesprek? Waar let ik op in het contact met een zorgvrager? Hoe kom ik tot het vaststellen van de best passende zorgvraag? Wat is een haalbaar resultaat? Welke acties zijn daarbij zinvol en waarom? In de opleiding tot verpleegkundige, zorgkundige of verzorgende leer je deze vragen toe te passen op zorgvragers in verschillende praktijkvelden. Het toepassen van klinisch redeneren is een belangrijke beroepscompetentie, die ook binnen de nieuwe beroepsprofielen centraal staat. Je maakt bewust en weloverwogen keuzes in het zorgproces, gebaseerd op de laatste inzichten en afgestemd met collega's en de zorgvrager zelf. Dit boek geeft inzicht in al die besluitvormingsprocessen. De verschillende stappen zijn bovendien weergegeven in schema's, die samen een handig hulpmiddel vormen De Bruyn, Peter Verslaving en persoonlijkheidsstoornissen Verslaving en persoonlijkheidsstoornissen / Peter De Bruyn. - Antwerpen : Garant, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Verslaving en persoonlijkheidsstoornissen zijn twee problemen die op zich al voor heel wat moeilijkheden zorgen. Geregeld komen ze samen voor. Zij vormen dan een combinatie waarop niet enkel hulpverleners in de verslavingszorg hun tanden stuk bijten. Deze mensen vinden we op andere momenten van hun leven ook terug in tal van vormen van hulpverlening: geestelijke gezondheidszorg, algemene welzijnszorg, justitiële hulpverlening... Soms is er geen georganiseerde hulp en wegen ze zwaar op hun omgeving. Dit boek doorbreekt het therapeutisch pessimisme dat vaak te horen valt. Zonder naïef te zijn wil het bijdragen aan meer begrip, meer hoop en realistische verwachtingen in het denken over en behandelen van deze moeilijke problematiek. Bijzondere aandacht krijgen de antisociale en de borderline persoonlijkheidsstoornis. Hoe manifesteert deze combinatie zich in het dagelijkse leven? Erg belangrijk is de herkenbaarheid Maar herkenning en erkenning betekenen niet berusting of gelatenheid. Tegelijk worden vanuit de kennis over verslaving en aan de hand van denkschema's uit werkzame therapieën over persoonlijkheidsstoornissen handvatten aangereikt voor het omgaan met deze mensen en hun problemen. 16

17 Non-Fictie Beer, T. de Pedicure-instrumentenwijzer Pedicure-instrumentenwijzer / T. de Beer ; [foto's: Seen Images]. - Houten : Bohn Stafleu van Loghum, pagina's : illustraties ; 21 cm. - Uitgave in samenwerking met ProVoet, brancheorganisatie voor de pedicure. - Met literatuuropgave, register. ISBN : : 02 Lichaam en Gezondheid I : : : : 02 Lichaam en Gezondheid : : De Pedicure-instrumentenwijzer geeft een zo compleet mogelijk beeld van alle mogelijke soorten instrumenten die een pedicure tot haar of zijn beschikking heeft. Het accent ligt op het gebruik van de instrumenten. Per hoofdstuk is aansluiting gezocht bij wat er in de richtlijnen van ProVoet en de Code van het Voetverzorgingsbedrijf staat over de betreffende handeling en het gebruik van de instrumenten. Dit boek benoemt eerst alle handelingen en de instrumenten die daarbij gebruikt worden. Zowel de basishandelingen als medische handelingen - voetverzorging bij mensen met reumatische aandoeningen en bij mensen met diabetes mellitus - komen aan bod. De auteur geeft advies over welk instrument gebruikt moet worden tijdens welke handeling, hoe deze instrumenten eruitzien en hoe je ze het beste vast kunt houden. Daarna volgen hoofdstukken over apparatuur, zoals frezen, motoren en tangen. Van de meeste instrumenten en handelingen zijn duidelijke foto?s in het boek opgenomen Vorst, Patrice van de Bekwame minnaars Bekwame minnaars / Patrice van de Vorst ; redactie door: Lizette van Geene, Mariska den Hoedt, Irene Ketting, Thijs Mooij ; voorwoord: Maarten Freriks. - Rotterdam : KiK PUBLISHING, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Waarom zijn wij zoals wij zijn? Een vraag die Patrice van de Vorst al haar hele leven bezighoudt, en die zij nu probeert te beantwoorden. Haar fascinatie voor evolutie, en een jarenlange zoektocht langs wetenschappelijke feiten, essays en ideeën, heeft uiteindelijk geleid tot Bekwame minnaars: over de evolutie van seks, cognitie en nieuwsgierigheid. In dit boek zet Van de Vorst een volstrekt uniek betoog op over het evolutionair ontstaan van de mens. Ten grondslag aan haar theorie ligt het corpus cavernosum, een voor velen onbekend onderdeel van het vrouwelijke geslachtsorgaan. Van de Vorst legt een verband tussen menselijke anatomische kenmerken, seksuele vaardigheden en de typisch menselijke evolutie van het brein. Een ontwikkeling die heeft uitgemond in ons vermogen tot zelf-reflectie, en in de nieuwsgierigheid die ons kenmerkt. Dit boek bevat waardevolle ideeën en inzichten die een aanzet kunnen zijn tot een ander mensbeeld in de interventiepraktijk. 17

18 Non-Fictie Griffiths, Alyn 21st century lighting design 21st century lighting design / Alyn Griffiths. - London : Bloomsbury, pagina's : foto's ; 26 cm. - Met index. ISBN : : : : : 03 Eten en Drinken I : : Lights fascinate. From functionality to style, the design of lighting is an area of design that is in a constant state of flux, with technologies allowing designers to now create lighting that can now manipulate and play with form, establishing the discipline to hold a place very much at the forefront of interior design and architecture. The book maps trends in lighting design over the last decade, featuring over 100 designs from domestic, commercial and architectural settings. This beautifully-designed and lavishly-illustrated volume features designs from a vast array of designers and agencies from influential figures including Ross Lovegrove, Ingo Maurer, Philippe Starck, Ron Arad and Tom Dixon to newly-emerging designers. As well as showcasing the most innovative and aesthetically bold work in the field, Alyn Griffiths' carefully curated survey also provides a strong critical framework for understanding lighting design from the perspectives of sustainability, technology, form and structure. With full colour imagery and insightful commentary this is the ultimate guide to the diverse world of contemporary lighting design Verburgh, Kris The food hourglass The food hourglass : stay younger for longer + lose weight / Dr. Kris Verburgh. London : Harper Thorsons, pagina's : illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: De voedselzandloper. - Amsterdam : Prometheus, Vertaald uit het Nederlands. Met literatuuropgave, index. ISBN The Food Hourglass is a revolutionary new look at how food influences the way we age. Based on the latest scientific discoveries about nutrition and the ageing process, The Food Hourglass shows you how to slow down the signs of ageing through what you eat, and lose weight in the process. The Food Hourglass has been an international number 1 bestseller since release, having sold over 250,000 copies in one year in the Netherlands alone. Written and developed by Dr Kris Verburgh, this book addresses health and weight loss from a unique new angle, namely 'biogerontology' (the science of the ageing process), and introduces a revolutionary new food model, the food hourglass. Say goodbye the outdated food plate and food pyramid forever. The hourglass will show you how to immediately identify what is healthy and unhealthy food, and how to replace unhealthy foods with alternatives. The hourglass helps you lose weight, slow down the ageing process and reduce the risk of age-related diseases. Never before has such a food model been developed. The Food Hourglass isn't a diet - so it's easy to start and simple to continue. Just begin eating the right food at the right time to see a healthier, youngerlooking you. 18

19 Non-Fictie Banketbakkersproducten Banketbakkersproducten Banketbakkersproducten : samenstelling en bereidingswijzen / redactie Nederlands Bakkerij Centrum ; fotografie John Voermans, VVB foto. - 1e druk. - Wageningen : Nederlands Bakkerij Centrum, maart pagina's : foto's ; cm ISBN : : 03 Eten en Drinken I : : : : 03 Eten en Drinken I : : Hoe maak ik zoute en/of kaaskoekjes? Hoe maak ik eenvoudige chocoladeproducten en/of hoe luxe bonbons? Dit boek geeft de samenstelling en bereidingswijzen van meer dan 300 banketproducten. U vindt in dit boek niet alleen recepten voor het maken van koekjes, appeltaarten en slagroomtaarten. Nee, ook recepten voor het maken van amandelkoek, bavaroisegebak, hartige, zoute en zoete korstproducten en een heel uitgebreid arsenaal aan recepturen voor het maken van bonbons. U heeft hiermee alle basisrecepten in handen en kunt met deze basis in combinatie met uw eigen vakkennis eindeloos variëren Broodbakkersproducten Broodbakkersproducten Broodbakkersproducten : samenstelling en bereidingswijzen / redactie Nederlands Bakkerij Centrum ; fotografie John Voermans, VVB foto. - 1e druk. - Wageningen : Nederlands Bakkerij Centrum, oktober pagina's : foto's ; cm. - Met register. ISBN Versgebakken broodjes verspreiden een heerlijke, onweerstaanbare geur, maar hoe begin je eraan? Wat zijn de basisregels om brood en andere gistdeegproducten te maken? Hoe kan ik zelf croissants, suikerbrood of brioches maken? Hoe bereid ik hartige en zoete gevulde broodjes zoals worstenbroodjes of quiches? Dit boek geeft de samenstelling en bereidingswijzen van meer dan 300 brood en gistdeegproducten. U heeft hiermee alle basisrecepten in handen en kunt met deze basis in combinatie met uw eigen vakkennis eindeloos variëren. Door de uitgebreide beschrijving van de bereidingswijzen en de logische opbouw is dit boek ook geschikt voor de gevorderde thuisbakker en de beginnende vakman. De vele foto's van John Voermans (www.vvbfoto.nl) maken het prettig om dit boek te lezen en inspireren u om er direct mee aan de slag te gaan. Het receptenboek heeft de logische opbouw van productgroepen, die zijn onderverdeeld in subgroepen. De productgroepen zijn herkenbaar aan een eigen kleur op de paginarand. Om het zoeken te vergemakkelijken is er achter in het boek een index met alle producten opgenomen. 19

20 Non-Fictie Ouwehand, J. Duurzame energietechniek Duurzame energietechniek / ir. Joop Ouwehand, ir. Trynke Papa, drs. Jan de Geus, dr. Wim Gilijamse, ir. Jan de Wit. - 3e druk. - Den Haag : Academic Service, BIM Media B.V., XIV, 482 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Academic Service is een imprint van BIM Media B.V.. - In voorwoord: Deze derde druk is geheel geactualiseerd. Oorspronkelijke titel: Toegepaste energietechniek. Dl. 2: Duurzame energie. - Den Haag : Academic Service, Met literatuuropgave, register. ISBN : : 13 Wetenschap en Techniek : : : : 15 Verkeer en Vervoer : : Deze geheel herziene druk is bijgewerkt naar de huidige stand van de techniek. Het boek behandelt de verschillende technologieën die beschikbaar zijn om duurzame energie te benutten. Aan de orde komen zonne-energie, windenergie, waterkracht, bio-energie, omgevingswarmte en aardwarmte. Het potentieel van deze duurzame energiebronnen wordt geschetst, zowel mondiaal als meer specifiek voor Nederland en België. Ook wordt ingegaan op de systeemaspecten van een duurzame energievoorziening, waarbij energieopslag en secundaire conversie via brandstofcellen worden behandeld. Het boek gaat in op de technische aspecten van duurzame energieconversie, kosten, wet- en regelgeving, acceptatie en stimuleringsbeleid Het boek sluit aan op het eerste deel van Toegepaste Energietechniek, maar is ook geheel zelfstandig te gebruiken. De primaire doelgroep bestaat uit studenten in het hoger onderwijs, maar het boek is ook zeer geschikt voor andere professioneel geïnteresseerden. Het boek sluit aan op Toegepaste energietechniek,dat een inleiding biedt in de wereld van de energietechnische systemen. Dit boek biedt een goede inleiding op de beide uitgaven Duurzame energietechniek en Toegepaste energietechniek en behandelt de theoretische basiskennis van de warmteleer (thermodynamica) en stromingsleer Dunn, Richard Finding longitude Finding longitude / Richard Dunn & Rebekah Higgitt. - Glasgow : Collins, pagina's : foto's ; 27 cm. - Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Ships, clocks & stars: the quest for longitude, gehouden in het National Maritime Museum. Ondertitel op omslag: how ships, clocks and stars helped solve the longitude problem. - Met literatuuropgave, index. ISBN Official publication of the National Maritime Museum's exhibition Ships, Clocks and Stars: The Quest for Longitude. 300 years ago, amidst growing frustration from the naval community and pressure from the increasing importance of international trade, the British government passed the 1714 Longitude Act. It was an attempt to solve one of the most pressing problems of the age: how to determine a ship's longitude (east-west position) at sea. With life-changing rewards on offer, the challenge captured the imaginations and talents of astronomers, skilled craftsmen, politicians, seamen and satirists. This beautifully illustrated book is a detailed account of these stories, and how the longitude problem was solved. Highlights of the book include: * Foreword by the fifteenth Astronomer Royal, Martin Rees. * Specially commissioned photographs of the National Maritime Museum's collection. * A new description of the collaborations and conflicts in a tale of technical creativity, scientific innovation and hard commercialism. From the same publisher as Dava Sobel's Longitude, Finding Longitude tells a new story of one of the great achievements of the Georgian age, and how it changed our understanding of the world. 20

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Pattyn, Bart Media en mentaliteit Non-Fictie - 000 2014-15-0201 Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014]. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

Weeks, Marcus Philosophy in minutes

Weeks, Marcus Philosophy in minutes Non-Fictie - 100 2014-47-2845 Weeks, Marcus Philosophy in minutes Philosophy in minutes / Marcus Weeks. - London : Quercus, 2014. - 415 pagina's : illustraties ; 13 cm. - Ondertitel op omslag: 200 key

Nadere informatie

Contemporary Contemporary culture

Contemporary Contemporary culture Non-Fictie - 000 2013-02-0705 Contemporary Contemporary culture Contemporary culture : new directions in arts and humanities research / ed. by Judith Thissen, Robert Zwijnenberg and Kitty Zijlmans. - [Amsterdam]

Nadere informatie

Vos, F. De praktijk als gids

Vos, F. De praktijk als gids Non-Fictie 300-330 2013-40-3454 Vos, F. De praktijk als gids De praktijk als gids : verkenning van sleutelvariabelen voor vernieuwing in de Wmo / Frans Vos, Heleen Rijnkels en Kyelle Mintzis. - Den Haag

Nadere informatie

Oldfield, Molly The secret museum

Oldfield, Molly The secret museum Non-Fictie - 000 2014-01-1744 Oldfield, Molly The secret museum The secret museum / Molly Oldfield ; editor Craig Adams ; illustrations Hennie Haworth. - London : Collins, 2013. - 351 pagina's : illustraties

Nadere informatie

Wright, Alex Cataloging the world

Wright, Alex Cataloging the world Non-Fictie - 000 2015-12-1733 Wright, Alex Cataloging the world Cataloging the world : Paul Otlet and the birth of the information age / Alex Wright. New York : Oxford University Press, [2014]. - 350 pagina's

Nadere informatie

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Non-Fictie - 000 2014-10-2721 Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Wetenschappers in beeld : van YouTube tot talkshow / Jeanine de Bruin, Lennart Wesel. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, 2014. -

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

commitment excellence focus on results and performance

commitment excellence focus on results and performance commitment excellence focus on results and performance SAMEN ONTWIKKELEN VAN CARIBISCH NEDERLAND & SURINAME Succesvolle organisaties zijn permanent in ontwikkeling: zij spelen in op de veranderende wereld

Nadere informatie

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht BI & IM SYMPOSIUM 2013 Sessie overzicht Maandag 9.40 uur 10.10 uur Podium 1 Tim Jennings Chief Analyst and Research Fellow Ovum Data-driven industry transformation Data is the powerful change agent for

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Publiek Privaat Profileren

Publiek Privaat Profileren Business Based Innoveren < 1 Publiek Privaat Profileren Samenwerken aan meer bètatechnici in het beroepsonderwijs Ervaringen uit het eerste jaar Centres of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

De plaats van een online community. binnen een evenement beleving

De plaats van een online community. binnen een evenement beleving De plaats van een online community binnen een evenement beleving Colofon Auteur Naam: Website: Email: Ivanka T Schrijvershof www.ivankaschrijvershof.nl I_T_Sch@hotmail.com Opleiding Naam: Opleiding: Instituut:

Nadere informatie

Burgers tonen lef! Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch.

Burgers tonen lef! Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch. Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch. Buro Toonlef! M. van der Sanden oktober 2012 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting

Nadere informatie

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland VideoDagen 20 Dagdelen - 55 Video s - 60 uur studieplezier Exclusieve videovertoning voor en door de studenten van de ACC Zie onze site of mailings voor actuele data en plaatsen. Onderwerpen: Life Coaching

Nadere informatie

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Nadere informatie

Paul Timmers, directeur directoraat Duurzame & Veilige Maatschappij: Het potentieel

Paul Timmers, directeur directoraat Duurzame & Veilige Maatschappij: Het potentieel Magazine pag. 8 Paul Timmers, directeur directoraat Duurzame & Veilige Maatschappij: Het potentieel van mobiele gezondheidszorg benutten Security in zorg van levensbelang Zorgverlening met slimme camera

Nadere informatie

Pauline M. Voortman WERKT. Over werken aan vertrouwen in organisaties

Pauline M. Voortman WERKT. Over werken aan vertrouwen in organisaties Pauline M. Voortman V E RT RO U W E N WERKT Over werken aan vertrouwen in organisaties Vertrouwen werkt Over werken aan vertrouwen in organisaties Trust Works Working on trust in organisations Proefschrift

Nadere informatie

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Onderzoek naar de meerwaarde van het educatieve natuurbelevingsprogramma NatuurWijs in vergelijking met regulier natuuronderwijs - M.E. van der Waal D. Hovinga

Nadere informatie

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs The Phoenix Experience Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs Juni 2012 Phoenix 2011 The Phoenix Experience Meer halen uit de beste studenten in het hoger onderwijs: dat is het

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2015 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Kwaliteit Resultaatanalyse

Kwaliteit Resultaatanalyse Kwaliteit Resultaatanalyse Achtergrondstudie Dr. drs. W. Huppes MBA, internist Achtergrondstudie bij het advies Volksgezondheid en zorg Zoetermeer, 2001 Inhoudsopgave Executive Summary 5 1 Inleiding 11

Nadere informatie