Weterings, E.J. Gommert de Kok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Weterings, E.J. Gommert de Kok"

Transcriptie

1 Non-Fictie Weterings, E.J. Gommert de Kok Gommert de Kok : journalist / Eric-Jan Weterings ; tekstredactie Tekstbureau Thea Nijbakker. - Vlissingen : Den Boer de Ruiter, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : : Gommert Abraham de Kok ( ) was hoofdredacteur van de Provinciale Zeeuwse Courant ( ) en van de Haagsche Courant ( ). Hij was een gedreven figuur, die het Zeeland van de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw beschreef en becommentarieerde. De provincie maakte in die tijd een stormachtige ontwikkeling door, van achtergebleven agrarisch gebied tot een regio waarin toerisme en industrie tot bloei kwamen. Naarmate hij hoger steeg in de hiërarchie bij de PZC, ontpopte De Kok zich steeds nadrukkelijker als medebeleidsmaker. Daaraan dankte hij zijn bijnaam 'zevende gedeputeerde', toen dat college nog uit zes mensen bestond. Critici van De Kok verwijten hem vooral dat hij te dicht tegen de macht aan-kroop, zowel in Zeeland als in Den Haag. Mogelijk heeft een van zijn commentaren in de Haagsche Courant (mede) tot het vertrek van Dries van Agt uit de landelijke politiek geleid. Menigmaal verscheen De Kok op de televisie - toen die nog maar twee kanalen had - om verkiezingsuitslagen te becommentariëren. Daarmee werd hij destijds een nationaal bekende televisiepersoonlijkheid. Gommert de Kok schreef ook, soms samen met andere auteurs, meer dan twintig boeken 1

2 Non-Fictie Bles, P. Methodische beroepsvorming Methodische beroepsvorming : basisboek voor de juridische medewerker / Mr. Paul Bles, Harrie Bemelmans, Maria Lebouille. - Vijfde druk. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Bronnenboek [MBO]). - 1e druk: Utrecht : LEMMA, Met register. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Methodische beroepsvorming gaat over het professioneel handelen in beroepssituaties van de juridisch medewerker. Professioneel handelen is een voorwaarde om te komen tot passende dienstverlening en dus het antwoord op de vraag: Wanneer is de dienstvraag goed beantwoord? Recente maatschappelijke ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de eisen aan het professionele handelen van de juridisch medewerker zijn verscherpt: de steeds meer mondige burger, van wie de overheid een co-actieve houding verwacht, zorgt ervoor dat de juridisch medewerker uit een breder repertoire moet putten in de praktijk van alledag in de juridische dienstverlening. Deze uitgave is bestemd voor de opleiding Juridisch medewerker (Kenniscentrum ECABO), voor de uitstromen Sociale Zekerheid, Personeel en Arbeid, Openbaar Bestuur en Zakelijke Dienstverlening. Tevens is er rekening gehouden met de ontwikkeling van een mogelijk gebruik van deze uitgave voor scholing van de medewerker-c, toezichthouder bij de Belastingdienst, assistent-makelaar en intercedent. De uitgave is ook te gebruiken voor de opleiding MBO Sociaal-maatschappelijk Dienstverlener (Kenniscentrum Calibris) en diverse vervolgopleidingen voor de juridisch medewerker in het HBO Valenkamp, Marije Omgaan met agressie in de jeugdzorg Omgaan met agressie in de jeugdzorg / Marije Valenkamp, Lonneke Neve, Frouke Sondeijker, Manuelle Flos & Fop Verheij. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's : figuren ; 24 cm. - Met literatuuropgave na ieder hoofdstuk. ISBN Dit boek brengt de kennis over agressie in de jeugdzorg bij elkaar. Het eerste deel biedt een overzicht van de theorie. Alle aspecten van het ontstaan en de ontwikkeling van agressief gedrag van kinderen en jeugdigen worden behandeld. Fop Verheij, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, geeft een overzicht. Lonneke Neve en Manuelle Flos bespreken in drie hoofdstukken de invloed van het kind zelf, de ouders en andere opvoeders en de maatschappelijke omstandigheden. De andere hoofdstukken gaan over agressie van kinderen en jeugdigen in de dagbehandeling, de residentiële jeugdzorg en de kinder- en jeugdpsychiatrie. Naast de algemene factoren zijn ook de fysieke inrichting van het gebouw en de leefruimten, de persoon van de hulpverlener en diverse andere factoren van invloed op de kans dat een kind of jeugdige agressief gedrag gaat vertonen. Daarmee is dit boek van belang voor de praktijk van de dagbehandeling en de residentiële zorg voor kinderen en jeugdigen. Het boek helpt werkers in de jeugdzorg, gedragsdeskundigen en andere specialisten, managers en bestuurders om agressie beter te begrijpen, te voorkomen en te beheersen. Het is een basis voor opleidingen in het HBO, post-hbo en universitair onderwijs. 2

3 Non-Fictie Jongman, Henk Maatschappelijk werk in uitvoering Maatschappelijk werk in uitvoering : kijk op de praktijk / Henk Jongman, Mirjam Groen. - 1e dr. - Groningen [etc.] : Noordhoff Uitgevers, cop p : ill ; 24 cm. - Met lit. opg., reg. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : 326 : : Maatschappelijk werk in uitvoering geeft je, zeker voor degene die nog geen praktijkervaring heeft opgedaan in het maatschappelijk werk,in een overzichtelijk en handzaam werk, een heldere kijk op de praktijk van dit beroep. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek. Binnen een continu veranderend maatschappelijk bestel veranderen maatschappelijk werkorganisaties mee en ontwikkelen zij zich. Dit boek geeft een beknopte, accurate actuele beschrijving van: De belangrijkste werkvelden in Nederland en de problematiek van cliënten die daarbinnen aan de orde is. De leidraad voor deze beschrijving vormt het nieuwste Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker, met de daarbinnen vastgestelde taakgebieden, kerntaken en taken. Het boek gaat in op organisatie, werken met cliënten en professionaliteit en professionalisering. Je kunt met dit boek een completer beeld vormen van het maatschappelijk werk in uitvoering, een beeld dat aansluit bij de actuele praktijk van alledag. De hoofdstukken zijn geschreven door beroepsbeoefenaren die actief zijn in het werkveld. Zij schetsen een beeld van binnenuit en brengen daarmee het werk dicht bij jou Egberts, M.J.A. Driehoekskunde Driehoekskunde : samenwerken in de driehoek clie nt, familie en begeleider / Chiel Egberts. - 2e gewijzigde druk. - Amersfoort : Uitgeverij Agiel, [2013] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Alle professionals die iets voor en met mensen doen, raken automatisch betrokken in een driehoeksverhouding. Lesgeven aan een kind betekent automatisch om kunnen gaan met de ouders. En menig psychiater wordt gebeld door bezorgde ouders die bang zijn dat hun kind zichzelf iets aan zal doen. Driehoeksrelaties zijn vaak ingewikkeld. Familie als derde hoek kan welkom zijn, maar ook als lastige derde ervaren worden. In dit boek wordt uitgelegd hoe Samenwerken in de Driehoek een succes kan worden. Nog altijd is familie voor veel professionals een blinde vlek. Altijd heeft de patiënt, de cliënt of de leerling centraal gestaan. Lange tijd vond iedereen dat normaal. Maar anders dan in de vijftiger jaren zijn familieleden zelfbewuste consumenten geworden die met een paar muisklikken soms nog beter geïnformeerd zijn dan de professionals die voor het kind of de ouder zorgen. Meer dan ooit zijn familieleden en professionals dus aangewezen op samenwerken. Het boek is zowel voor begeleiders als voor familieleden geschreven. De vele praktijkvoorbeelden maken het boek herkenbaar en prettig leesbaar. Daarnaast is dit boek nadrukkelijk bedoeld voor begeleiders die nog in opleiding zijn. Het zal hen helpen om in plaats van cliëntgericht, driehoeksgericht te leren werken. 3

4 Non-Fictie Egberts, M.J.A. Moeders met een missie Moeders met een missie : symbiose in de driehoek clie nt, familie en begeleider / Chiel Egberts. - Amersfoort : Uitgeverij Agiel, aangekondigd pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : 326 : : : 326 : 02 Lichaam en Gezondheid : : In een symbiotische relatie gaan twee mensen zo in elkaar op dat er (te) weinig ruimte is voor anderen. En ook (te) weinig ruimte voor zichzelf; alles wordt samen gedaan en beleefd. Een te lang aangehouden kus geeft ademnood schrijft Herman Baartman in het voor woord van dit boek. Pasverliefde stelletjes leven vaak alsof ze samen alleen op de wereld zijn. Gelukkig maar dat die vlinders in de buik van voorbijgaande aard zijn. Maar wat als een moeder en haar (gehandicapte) kind dat verliefde stelletje zijn en die vlinders maar niet voorbijgaan? Dan blijven vaders, broers, zussen een leven lang op het tweede plan staan. En wat gebeurt er als professionele hulp voor dat kind noodzakelijk wordt? In een symbiotische driehoek is er evenmin plaats voor een professionele derde. Omdat het niet vanzelf over gaat, proberen derden een plekje in deze driehoek af te dwingen. Dat roept vaak veel verzet op en tot het nog meer buitensluiten van derden Moeders met een Missie is geschreven om ouders, familieleden en begeleiders te helpen om het met elkaar te redden in de symbiotische driehoek. Ook dit boek staat vol met herkenbare verhalen die de schrijver put uit zijn werk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Handboek Handboek verstandelijke beperking Handboek verstandelijke beperking : 24 succesvolle methoden / Brian Twint en Jac de Bruijn (red.). - Amsterdam : Boom, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een methodische werkwijze van groot belang. Handboek verstandelijke beperking is de eerste uitgave die verschillende methoden systematisch aanbiedt. Methodisch werken draagt bij aan de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Hierdoor kunnen professionals vertrouwen op een kennisbasis, naast hun (soms jarenlange) ervaring. Het Handboek verstandelijke beperking beschrijft 24 ondersteuningsmethoden voor mensen met een verstandelijke beperking op een systematische manier. Elke methode bevat een beschrijving van doelstelling, doelgroep, werkwijze, wetenschappelijk kader en casuïstiek. De ondersteuningsmethoden zijn gestaafd aan de praktijk en ten dele gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Door de gestructureerde ordening van methoden, kan de hulpverlener eenvoudig selecteren welke het best past bij de doelgroep. Een vernieuwend en praktisch handboek voor professionals in de zorg, mbo- en hbo-studenten. 4

5 Non-Fictie Chak, Tings Undocumented Undocumented : the architecture of migrant detention / by Tings Chak. - Montreal ; Amsterdam : The Architecture Observer, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm ISBN : : IV : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Architectural practice requires the integration of often complex technical construction requirements with an equal measure of empathy for the occupants of the spaces we envision. In the deceptively simple pen-andink drawings and tiny photographs presented in this book we find technical information and human empathy in tension, an inevitable outcome wherever architecture is called upon to oppress living beings. This slim book does not only contain more detail of the architecture of detention centres than some scholarly works on the architecture of incarceration, but it begins to outline the invisible experience of hidden-away people in hidden-away places Boer, J. de De bijstand in praktijk De bijstand in praktijk / J. de Boer, W. Heesen, R. Ros. - Deventer : Kluwer, pagina's ; 25 cm. - Rugtitel: De bijstand in praktijk Met register. ISBN Het boek 'De bijstand in praktijk' behandelt op overzichtelijke wijze de WWB in al haar facetten waarbij vanuit de juridische kaders wordt ingegaan op de toepassing in de praktijk. Het boek bevat vele praktijkvoorbeelden, schema's, verwijzingen naar relevante jurisprudentie en is tevens voorzien van de volledige en actuele wettekst. Door deze opzet is dit boek geschikt als studieboek voor sociale en juridische opleidingen, als naslagwerk voor professionals (klantmanagers, werkcoaches, bijstandsconsulenten en advocaten) en, vanwege de toegankelijkheid, voor ieder ander die de WWB beter wil leren kennen en daarover goed en actueel geïnformeerd wil zijn. 5

6 Non-Fictie Ullah, Haroon K. Vying for Allah's vote Vying for Allah's vote : understanding Islamic parties, political violence and extremism in Pakistan / Haroon K. Ullah. - Washington, DC : Georgetown University Press, [2014]. - XIII, 251 pagina's : illustraties ; 23 cm. - (South Asia in world affairs series). - Met literatuuropgave, index. ISBN : Pakistan 337 : : What is driving political extremism in Pakistan? In early 2011, the prominent Pakistani politician Salmaan Taseer was assassinated by a member of his own security team for insulting Islam by expressing views in support of the rights of women and religious minorities. Benazir Bhutto, the former prime minister, was killed by gunfire and explosive devices as she left a campaign event in December 2007; strong evidence links members of extremist organizations to her slaying. These murders underscore the fact that religion, politics, and policy are inextricably linked in Pakistan. In this book, Haroon K. Ullah analyzes the origins, ideologies, bases of support, and electoral successes of the largest and most influential Islamic parties in Pakistan. Based on his extensive field work in Pakistan, he develops a new typology for understanding and comparing the discourses put forth by these parties in order to assess what drives them and what separates the moderate from the extreme. A better understanding of the range of parties is critical for knowing how the US and other Western nations can engage states where Islamic political parties hold both political and moral authority. 6

7 Non-Fictie Boot, G.C. De zelfstandige zonder personeel De zelfstandige zonder personeel / Prof. mr. G.C. Boot, Mr. A.C. Damsteegt (red.) ; Mr. E. Cremers-Hartman, Mr. A.G. van Marwijk Kooy. - Deventer : Kluwer, a Wolters Kluwer business, XIV, 157 pagina's ; 25 cm. - (Monografiee n sociaal recht, ISSN X ; 64). - Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : De kranten staan er vol mee: items over zzp'ers. Het is echter een diffuus begrip geworden. In dit boek is het begrip afgebakend tot zij, die op papier anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst, hun arbeidskracht verhuren zonder veel materiële investeringen te hebben gedaan en die werkzaamheden verrichten die voorheen vooral op basis van een arbeidsovereenkomst werden uitgevoerd. Of het nu uit vrije wil is of dat er soms sprake lijkt te zijn van afhankelijkheid te opzichte van de belangrijkste opdrachtgever: het aantal zzp'ers groeit onmiskenbaar. Aan bod komen gehanteerde termen (als de nieuwe/klassieke/ onafhankelijke/afhankelijke zzp'er), de verhouding tussen de tekst van de overeenkomst die een zzp'er sluit en de juridische geldigheid, het wel/niet van toepassing zijn van het BBA, aansprakelijkheid, arbeidsomstandigheden en - tijden, de financiële positie en gelijke behandeling (nationaal en internationaal). Daarnaast ook aandacht voor de mogelijkheden voor de buitenlandse zzp'er om in Nederland werkzaam te zijn, de VAR, toegang tot de werknemersverzekeringen en het pensioen Vries, Wouter de (jr.) Dienstenmarketingmanagement Dienstenmarketingmanagement : offline & online / Drs. W. de Vries jr., Drs. E.F.J. Lance e, Drs. P.J.C. van Helsdingen, A.H. Borchert MBA. - Zesde druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2014] pagina's : illustraties ; 28 cm. - Titel op omslag: Diensten marketing management. - Oorspronkelijke titel: Dienstenmarketing. Houten : Stenfert Kroese, Met literatuuropgave, register. ISBN 'Dienstenmarketingmanagement' is al twintig jaar het standaardwerk voor het vakgebied. De dienstensector is steeds meer zichtbaar geworden in de maatschappij. Goed beschouwd draaien hele economieën op diensten. Banken, verzekeraars, uitzendbureaus, schoonmaakbedrijven, ziekenhuizen, onderwijs: het zijn allemaal dienstverleners. Zij moeten allemaal hun diensten zodanig managen dat als uitkomst waarde wordt gecreëerd voor de klant (en voor de stakeholders): dat is de essentie van dienstenmarketingmanagement. In deze zesde editie hebben de auteurs enkele belangrijke veranderingen doorgevoerd. Alle theorie is nu getoetst aan zowel een offline als een online setting. De grootste verandering van deze druk is dan ook: internet, internet en nogmaals internet. Veel nieuwe termen als hybride cloud computing, app, online reviews, crowdsourcing en -funding, willingness to participate in plaats van willingness to pay, face-to-screen interactie, Google Adwords, WEBQUAL en SELFQUAL hebben hun plek gevonden. Voorts is het schrijven van een marketingplan uitgangspunt geworden in deze druk. 7

8 Non-Fictie Walker, Orville C. (Jr.) Marketing strategy Marketing strategy : a decision-focused approach / Orville C. Walker, John W. Mullins. - Eighth edition. - New York, NY : McGraw-Hill/Irwin, XVI, 368 pagina's : illustraties ; 26 cm. - Omslag vermeldt: This International Student Edition is for use outside the U.S.. - Oorspronkelijke titel: Marketing strategy : planning and implementation / Orville C. Walker, Jr., Harper W. Boyd, Jr., Jean-Claude Larre che. Homewood, IL : Irwin, (Irwin series in marketing). - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : Marketing Strategy, 8e is a focused, succinct text which can be used on its own or packaged with a case book. It covers the concepts and theories of creating and implementing a marketing strategy and offers a focus on the strategic planning process and marketing's cross/interfunctional relationships. This text distinguishes itself from competitors by maintaining a strong approach to strategic decision making. The eighth edition helps students integrate what they have learned about analytical tools and the 4P's of marketing within a broader framework of competitive strategy. Four key and relevant trends that are sweeping the world of marketing theory and practice are integrated throughout this new edition Thomassen, J-P.R. Customer Delight in 5 stappen Customer Delight in 5 stappen : hoe je klanten verrast en ze enthousiast, gelukkig en betrokken maakt en houdt / Jean-Pierre Thomassen. - Deventer : Vakmedianet, [2014] pagina's : illustraties ; 21 cm ISBN Steeds meer organisaties beseffen dat het hebben van tevreden klanten nog niet voldoende is om succesvol te zijn. Immers, een tevreden klant is vaak een onverschillige klant, die gemakkelijk overstapt en de organisatie niet zal aanbevelen. Vandaar dat organisaties de lat hoger leggen, ze streven naar Customer Delight. Dat dit streven van organisaties geen utopie maar werkelijkheid is, ook in Nederland, blijkt uit dit boek. Het beschrijft aan de hand van veel Nederlandse praktijkvoorbeelden hoe organisaties kunnen excelleren in klantgerichtheid om op deze wijze grote percentages enthousiaste klanten en een zeer hoge Net Promoter Score te realiseren. Het boek presenteert een aanpak in vijf stappen, waarin een organisatie alle bedrijfsaspecten zo vormgeeft dat haar klanten elke keer weer een verrassende klantgerichtheid ervaren. De organisatie overtreft regelmatig hun verwachtingen. Het blijkt dat dit geen trucje is, maar een aanpak die echte klantgerichtheid in de vezels en het DNA van de organisatie inbouwt. Dit boek is geschreven voor directeuren, managers, projectleiders en werkgroepen die morgen concreet aan de slag willen gaan met excellente klantgerichtheid en Customer Delight. Of voor degenen die al op weg zijn, maar zaken nog verder willen verbeteren. 8

9 Non-Fictie Beckum, Jan van CATS CM editie 2014 CATS CM editie 2014 : contractmanagement voor opdrachtgever en leverancier / Jan van Beckum en Gert-Jan Vlasveld ; tekstredactie: Harry Ousen. - Eerste druk, eerste oplage. - Zaltbommel : Van Haren Publishing, juni XVI, 218 pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Best practice). - Met index, literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : : Dit boek is een inleiding tot contractmanagement voor bedrijven en overheid. Het introduceert een aantal basisbegrippen en concepten en biedt een helder stappenplan om de meeste valkuilen rond contracten proactief te vermijden. Contractmanagement is het op operationeel niveau managen van alle contractueel vastgelegde verantwoordelijkheden, verplichtingen, procedures, afspraken, voorwaarden en tarieven rond een bepaalde overeenkomst plus het managen van alle onduidelijkheden, hiaten en gewenste wijzigingen daarin. De contractmanager zowel aan de zijde van de opdrachtgever als de leverancier voert deze taken met bijbehorende verantwoordelijkheden uit in opdracht van én met gedelegeerde bevoegdheden van de contracteigenaar. CATS CM(r) biedt een methodische aanpak voor contractmanagement Een groot aantal organisaties heeft CATS CM inmiddels in hun contractmanagementproces geïmplementeerd. Dit boek is bedoeld voor alle managers die verantwoordelijk zijn voor, dan wel te maken hebben met contracten in uitvoering: contract-, delivery, project-, service-, facility-, account-, sales- en HR-managers, hun directeuren en stuurgroepleden aan beide zijden van het contract Kelly, Kate The secret club that runs the world The secret club that runs the world : inside the fraternity of commodity traders / Kate Kelly. - London : Portfolio Penguin, [2014]. - XVII, 264 pagina's, 8 ongenummerde pagina's foto's : foto's ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN Nestled deep in the towers of banking and finance are the commodities traders who spend their days gambling with oil, gold, and corn contracts. They're highly educated world travelers with a penchant for risk, and they're here to bet big on the future of the raw materials that make our economies hum. They're wealthy, barely regulated, and can be a force for tremendous good - or ill. Now Kate Kelly, the bestselling author of Street Fighters, shines light not just on the commodities market, but also on some of its key figures. Her characters include Pierre Andurand, a hedge-fund manager who generated the winningest annual performance ever for an oil trader in 2008, and Ivan Glasenberg, whose secretive Swiss commodities giant, Glencore, has been thrown into the spotlight. Kelly paints a dramatic narrative of immense power in the hands of a few, and the so-far hapless efforts by the Obama Administration to rein in the cowboys. 9

10 Non-Fictie Gelijk Het gelijk van de Gouden Eeuw Het gelijk van de Gouden Eeuw : recht, onrecht en reputatie in de vroegmoderne Nederlanden / onder redactie van Michiel van Groesen, Judith Pollmann en Hans Cools. - Hilversum : Verloren, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Samengesteld ter gelegenheid van het emeritaat van Henk van Nierop. ISBN : : 20 Geschiedenis : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Recht, onrecht en reputatie waren in de Gouden Eeuw onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit gold voor de legitimatie van het verzet tegen Filips II, maar ook voor de lastercampagnes van verschillende politieke facties in het Rampjaar. Deze bundel biedt een mooie inkijk in de reikwijdte en de rekkelijkheid van het vroegmoderne Nederlandse rechtssysteem. Inhoud: MICHIEL VAN GROESEN/JUDITH POLLMANN, Inleiding. Het Gelijk van de Gouden Eeuw Deel 1 - Recht hebben: LIESBETH GEEVERS, Prinselijke stadhouders. De titulatuur van Maurits van Nassau en de informele erfelijkheid van het stadhouderschap in de Republiek ERIK SWART, 'Man tegens man'. Eer en recht in het conflict van Filips van Hohenlohe en Maria van Nassau met Maurits van Nassau, ca HANS COOLS, Een vreemde eend in de Hollandse bijt. De gesneefde loopbaan van co-adjutor Zacharias de Metz (ca ) MICHIEL VAN GROESEN, Recht door zee. Ontvoering, muiterij en slavenhandel in Arguin, Deel 2 - Recht handhaven: JAN BOOMGAARD, Jan Hubrechtsz., schout van Amsterdam, JUDITH POLLMANN, Het Utrechtse Tuchthuis of de grenzen van het gezag in de Gouden Eeuw Deel 3 - Recht halen: ARIADNE SCHMIDT, Gelijk hebben, gelijk krijgen? Vrouwen en vertrouwen in het recht in Holland in de zeventiende en achttiende eeuw Hoogwout, T.C. Bedrijfsopvolging Bedrijfsopvolging / Theo Hoogwout. - Tweede druk. - Deventer : Kluwer, a Wolters Kluwer business, XIV, 279 pagina's : illustraties ; 21 cm. - (Kluwer belastingwijzers, ISSN ; 48). - 1e druk: Met register. ISBN Bedrijfsoverdracht is een normaal verschijnsel in de levenscyclus van een bedrijf en ook in die van de ondernemer. Bij bedrijfsopvolging moet een veelheid aan vragen van civielrechtelijke, fiscale en financiële aard worden beantwoord. Dit boek heeft tot doel om in kaart te brengen wat er bij de bedrijfsopvolging in het familiebedrijf zoal komt kijken. Zowel de onderneming, die door een natuurlijke persoon (eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma) wordt gedreven als de onderneming die door een rechtspersoon (besloten vennootschap) wordt gedreven, komt aan bod. Bij deze laatste variant heeft de ondernemer de positie van directeurgrootaandeelhouder. Wel krijgt hij bij bedrijfsopvolging met andere problemen te maken, aangezien de civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen verschillen. Een bedrijfsopvolging kan op verschillende manieren plaatsvinden, waarbij rekening moet worden gehouden met het feit dat de ondernemer of directeurgrootaandeelhouder voor de uiteindelijke overdracht kan overlijden. Ook het noodscenario komt aan bod waarbij niets is geregeld in de situatie dat de ondernemer overlijdt. Tenslotte is de overdracht aan de erfgenamen ook een manier van bedrijfsoverdracht. 10

11 Non-Fictie Kuijp, Remco van der Ondernemingsrecht Ondernemingsrecht : een praktische handleiding / Remco van der Kuijp. - Apeldoorn [etc.] : Maklu, p ; 24 cm. - Deel I: reproductie op ware grootte. Deel II: commentaar. - Lit. opg.: p Index. - Met literatuuropgave. ISBN : : : In deze praktische handleiding tot het ondernemingsrecht worden diverse rechtsvormen (NV en BV, coöperatie en personenvennootschappen maatschap, VOF en CV) besproken, alsmede de aandachtspunten die bij de oprichting een rol spelen. De auteur gaat dieper in op aandelen en kapitaal, uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders, de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders. Daarnaast komen ook specifieke onderwerpen aan bod, zoals corporate governance (Code Frijns), structuurregime, geschillenregeling, enquête, herstructurering en sanering van vennootschappen, statutenwijziging, omzetting, ontbinding, vereffening en financiële verslaggeving. Ten slotte worden de wijzigingen besproken inzake de nieuwe flexibele BV en de Wet Bestuur en Toezicht. Dit boek biedt een handleiding voor iedereen die met het ondernemingsrecht in aanraking komt. De nadruk ligt dan ook op de praktijk, zonder daarbij de theorie uit het oog te verliezen. Waar mogelijk worden voorbeelden gegeven uit de economische actualiteit of uitspraken van rechters gebruikt om aan te tonen hoe een wettekst praktisch gezien werkt. 11

12 Non-Fictie Krab, K.J. Gedragsverandering binnen en buiten de klas Gedragsverandering binnen en buiten de klas : gedragsverandering van leerling en leerkracht in het basis- en speciaal onderwijs / K.J. Krab, T.J. Engelen-Snaterse, B.R. de Boer-Boosman ; redactie: TextCase. - Herdruk. - Amersfoort : CPS Onderwijsontwikkeling en advies, februari pagina's : illustraties ; 24 cm. Oorspronkelijke uitgave: Hoevelaken : Christelijk Pedagogisch Studiecentrum, (Weer samen naar school). ISBN : : : : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : Leerkrachten worden steeds vaker geconfronteerd met probleemgedrag van hun leerlingen. Om daar op in te spelen, moeten ze veelal extra inspanningen verrichten. De tijd die daarin gaat zitten, gaat helaas ten koste van de beschikbare tijd voor goed onderwijs. Een systematische benadering van gedragsproblemen is noodzakelijk om aan deze situatie het hoofd te bieden. Probleemgedrag voorkomen Het programma Gedragsverandering binnen en buiten de klas is gebaseerd op de gedragstheorie en heeft als doel leerkrachten vaardiger te maken in het voorkomen en verminderen van probleemgedrag bij leerlingen in en buiten de klas. Het boek bestaat uit 4 delen: 1) Gedragstheorie, 2) Omgang tussen leerkracht en leerlingen, 3) Het veranderen van probleemgedrag, 4) Bijlagen. Gedragsverandering binnen en buiten de klas is een veelgebruikt boek op de pabo's Oefenschool 'Oefenschool der muzen, werkplaats der wetenschap' 'Oefenschool der muzen, werkplaats der wetenschap' : de stichting van de Groninger academie in 1614 / Zweder von Martels, redactie ; met bijdragen van: Fokke Akkerman, Klaas van Berkel, Gerda C. Huisman, Sjef Kemper, Henri A. Krop, Jan H.A. Lokin, Siemon Reker, Han van Ruler, Kees Smit, Arjo Vanderjagt, Zweder von Martels. - Hilversum : Verloren, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Studies over de geschiedenis van de Groningse Universiteit, ISSN X ; 7). - Met register. ISBN 'Oefenschool der Muzen, werkplaats der wetenschap' zijn vermaarde woorden uit het Stichtingsbesluit van de Groninger Academie in De eerste Rector, Ubbo Emmius, gaf dit belangrijkste officiële document van de Rijksuniversiteit Groningen de eretitel van 'Edictum perpetuum' - 'Eeuwig (geldend) edict'. Geen enkele andere oude universiteit kan bogen op een stichtingsoorkonde die qua inhoud en vorm zo goed de tand des tijds heeft doorstaan. Behalve over het Eeuwig Edict zelf en de daarin figurerende koning Alfonso de Grootmoedige ( ), bevorderaar van onderwijs en wetenschap, handelen de bijdragen in deze bundel over onderwerpen die nauw verbonden zijn met het ontstaan van de Academie en haar vroegste ontwikkeling, zoals de 'Aduarder Akademie', de oprichting van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in 1596, de 'Artes' in de eerste jaren van de Groninger Universiteit, en tot slot het ontstaan van de eerste botanische tuin onder Abraham Munting. 12

13 Non-Fictie Silverman, Jonathan Vaardig communiceren in de gezondheidszorg Vaardig communiceren in de gezondheidszorg : een evidence-based benadering / Jonathan Silverman, Suzanne Kurtz, Juliet Draper ; Nederlandse bewerking Jan van Dalen. - Derde herziene druk. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Oorspronkelijke Engelse uitgave: Abingdon : Radcliffe Medical Press, Oorpronkelijke Nederlandstalige uitgave: Utrecht : LEMMA, Met literatuuropgave, register. ISBN : : : : : 02 Lichaam en Gezondheid I : : Het belang van communicatievaardigheden voor beroepen in de gezondheidszorg is groot. In dit boek wordt beschreven hoe de hulpverlener met goede communicatievaardigheden betere resultaten boekt. Op basis van onderzoek worden bewijzen geleverd die het belang van deze vaardigheden en de voordelen voor zowel de hulpverlener als de patiënt aantonen. In Vaardig communiceren in de gezondheidszorg staat een observatielijst centraal; die de stappen in de gespreksvoering volgt. De structuur van het gesprek en de benodigde vaardigheden komen hierin systematisch aan de orde. Er wordt een degelijk stelsel van basale communicatievaardigheden aangeboden die als uitgangspunt dient voor de omgang met alle communicatieproblemen. In deze derde druk is zes jaar onderzoek toegevoegd en is meer dan in voorgaande versies aandacht besteed aan interculturele communicatie, gemeenschappelijke besluitvorming, risico-communicatie en de kennis van de patiënt over diens gezondheid. Dit boek is door de overzichtelijke structuur, vele voorbeelden, kaders en samenvattingen toegankelijk voor werkers in de verschillende beroepen in de gezondheidszorg. Daarnaast is het relevant voor degenen die een opleiding in deze richting volgen, voor deelnemers aan de nascholingen en voor geïnteresseerde specialisten, al dan niet in opleiding Wittekoek, Janneke Het vrouwenhart Het vrouwenhart : 'begeerd maar miskend' : leidraad cardiovasculair risicomanagement bij vrouwen / Janneke Wittekoek, Yolande Appelman. - Houten : Bohn Stafleu van Loghum, Springer Media, [2014] pagina's : illustraties ; 15 cm. Met literatuuropgave. ISBN In de literatuur zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen een veelbesproken onderwerp. Afhankelijk van de bron berust dit verschil op de samenstelling van onze chromosomen, de afkomst van verschillende planeten of op het vermogen om kaart te lezen, in te parkeren of kleuren te zien. Op deze lijst mag ook de sterfte aan hart- en vaatziekten worden opgetekend. Helaas overlijden er heden ten dagen meer vrouwen dan mannen aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het proces van atherosclerose vaak anders verloopt. Mannen hebben vaker een obstructief coronairlijden met een inspanningsgebonden klachtenpatroon. Bij vrouwen is er vaak een diffuse atherosclerose over het gehele cardio(micro)vasculaire vaatbed. Door het niet onderkennen van een cardiaal probleem bij niet obstructief vaatlijden begint de vaak menopauzale vrouw een zoektocht in het medisch circuit naar de oorzaak van haar klachten. Door een vroegtijdige herkenning en erkenning van klachten en risicofactoren bij vrouwen tijdens de peri- en postmenopauzale levens fase kan er wellicht een daling worden bewerkstelligd van zowel het sterftecijfer alsmede van de enorme financiële lasten in de gezondheidszorg. 13

14 Non-Fictie Hertogh, C.M.P.M. Ethische dilemma's in de ouderengeneeskunde Ethische dilemma's in de ouderengeneeskunde : tussen patie nt en zorgsysteem / Cees Hertogh, Aart Hendriks, Marian Verkerk. - Assen : Koninklijke Van Gorcum, X, 158 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 02 Lichaam en Gezondheid : : : : : De ouderengeneeskunde is een tak van de geneeskunde die zich van oudsher richt op het samenspel van bij het ouder worden optredende ziekten en de gevolgen daarvan: complexe multimorbiditeit.. De ouderenarts heeft namelijk niet alleen te maken met de oudere zelf, maar ook met het hem of haar 'omringende' zorgsysteem. Dit boek presenteert vijfentwintig 'ouderenzaken', steeds gevolgd door een drietal commentaren van respectievelijk een ouderenarts, een jurist en een ethicus. Vragen die daarbij aan bod komen zijn ondermeer: Wat is goede medische zorg hier? Welke verantwoordelijkheid heeft de arts bijvoorbeeld voor de mantelzorger die ten koste van alles zijn demente echtgenote thuis wil blijven verzorgen? Mag hij ingrijpen als die zorg door overbelasting naar professionele normen ontspoort en hoe dan? De uitgave is geschreven voor ouderenartsen, (gezondheids)juristen en ethici, en allen die daar voor in opleiding zijn. Prof. dr Cees Hertogh is hoogleraar ouderengeneeskunde & ethiek van de zorg aan het VUmc te Amsterdam. Prof. mr. Aart Hendriks is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden/LUMC en coördinator gezondheidsrecht bij de KNMG te Utrecht Dos en, A. Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking / A. Dos en. - 5e, herziene druk. - Assen : Koninklijke Van Gorcum, XXI, 503 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Ondertitel op omslag: een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. - 1e druk: Met literatuuropgave en register. ISBN Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking is geschreven voor hulpverleners uit verschillende disciplines die in teamverband met elkaar samenwerken -orthopedagogen, psychologen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, psychiaters en andere professionele hulpverleners binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - om hen te ondersteunen in hun werk en zo de kwaliteit van de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking zo veel mogelijk te optimaliseren. Kortom: de nieuwe geschreven 'masterclass' is er. Prof. dr. Anton Doen is psychiater/kinderpsychiater, emeritus bijzonder hoogleraar met opdracht 'Psychiatrische aspecten van verstandelijke handicap' aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voormalig directeur behandeling van het Centrum voor behandeling van psychische en gedragstoornissen bij mensen met een verstandelijke handicap Nieuw Spraeland (De Wendel) te Oostrum. 14

15 Non-Fictie Protocollaire Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten / onder redactie van Caroline Braet & Susan Bo gels. - Geheel herziene druk. Amsterdam : Boom, [2014] pagina's : illustraties ; 31 cm e druk: Met literatuuropgave. ISBN : : 02 Lichaam en Gezondheid : : : : : Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten 1 is sinds 2008 hét standaardwerk voor de kinderen jeugdpsychotherapie. In deze herziening zijn de behandelingen aangevuld met recente effectevaluaties en zijn de diagnostische criteria aangepast aan de DSM-5. Nieuw zijn een angstbehandeling bij autismespectrumstoornis en een hoofdstuk over voedselweigering en/of selectief eten. Hiermee is het handboek uitgebreid en volledig up-to-date. Voor dit handboek zijn 21 protocolbeschrijvingen bijeengebracht voor uiteenlopende psychische klachten in de kinder- en jeugdpsychotherapie. Deze behandelingen zijn bewezen effectief of op zijn minst veelbelovend, en behoren daarmee tot de krachtigste behandelingen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Sommige protocollen zijn gericht op jonge kinderen (en hun ouders) en gaan over de behandeling van onder meer slaapproblemen, gedragsproblemen, buikpijnklachten of enuresis. Andere protocollen richten zich op kinderen met autisme, obesitas, ADHD, depressie, angsten, tics, dwangklachten en hechtingsproblemen. Verder vindt u in dit boek een reeks protocollen voor adolescenten die kampen met klachten zoals automutilatie, eetstoornissen, verslaving, chronische vermoeidheid, PTSS na eenmalig seksueel geweld en emotieregulatieproblemen Samuels, Michael Healing with the arts Healing with the arts : a 12-week program to heal yourself and your community / Michael Samuels and Mary Rockwood Lane ; editors: Henry Covey and Emily Han ; proofreader: Jade Chan. - New York : Atria paperback, november XL, 216 pagina's : illustraties ; 23 cm ISBN From musicians in hospitals to quilts on the National Mall-art is already healing people all over the world. It is helping veterans recover, improving the quality of life for cancer patients, and bringing communities together to improve their neighborhoods. Now it's your turn. Through art projects, including visual arts, dance, writing, and music, along with spiritual practices and guided imagery, Healing with the Arts gives you the tools to address what you need to heal in your life-physical, mental, emotional, and spiritual. An acclaimed twelve-week program lauded by hospitals and caretakers from around the world, Healing with the Arts gives you the ability to heal your family and your friends, as well as communities where you've always wanted to make a difference. Internationally known leaders in the arts in medicine movement, Michael Samuels, MD, and Mary Rockwood Lane, RN, PhD, show you how to use creativity and self-expression to pave the artist's path to healing. 15

16 Non-Fictie Cingel, M. van der Klinisch redeneren Klinisch redeneren : methodiek voor professioneel handelen door verpleegkundige en (ver)zorgende beroepsoefenaars / C.J.M. van der Cingel ; met bijdragen van M.C. Kastermans en C.E.M. Otter. - Tweede druk. - Houten : Bohn Stafleu van Loghum, Springer Media, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Oorspronkelijke titel: De toepassing van klinisch redeneren : methodiek voor verpleegkundigen en verzorgenden. - Houten [etc.] : Bohn Stafleu Van Loghum, Met literatuuropgave, register. ISBN : : 02 Lichaam en Gezondheid : : : : 02 Lichaam en Gezondheid : : Welke vragen stel ik bij een opnamegesprek? Waar let ik op in het contact met een zorgvrager? Hoe kom ik tot het vaststellen van de best passende zorgvraag? Wat is een haalbaar resultaat? Welke acties zijn daarbij zinvol en waarom? In de opleiding tot verpleegkundige, zorgkundige of verzorgende leer je deze vragen toe te passen op zorgvragers in verschillende praktijkvelden. Het toepassen van klinisch redeneren is een belangrijke beroepscompetentie, die ook binnen de nieuwe beroepsprofielen centraal staat. Je maakt bewust en weloverwogen keuzes in het zorgproces, gebaseerd op de laatste inzichten en afgestemd met collega's en de zorgvrager zelf. Dit boek geeft inzicht in al die besluitvormingsprocessen. De verschillende stappen zijn bovendien weergegeven in schema's, die samen een handig hulpmiddel vormen De Bruyn, Peter Verslaving en persoonlijkheidsstoornissen Verslaving en persoonlijkheidsstoornissen / Peter De Bruyn. - Antwerpen : Garant, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Verslaving en persoonlijkheidsstoornissen zijn twee problemen die op zich al voor heel wat moeilijkheden zorgen. Geregeld komen ze samen voor. Zij vormen dan een combinatie waarop niet enkel hulpverleners in de verslavingszorg hun tanden stuk bijten. Deze mensen vinden we op andere momenten van hun leven ook terug in tal van vormen van hulpverlening: geestelijke gezondheidszorg, algemene welzijnszorg, justitiële hulpverlening... Soms is er geen georganiseerde hulp en wegen ze zwaar op hun omgeving. Dit boek doorbreekt het therapeutisch pessimisme dat vaak te horen valt. Zonder naïef te zijn wil het bijdragen aan meer begrip, meer hoop en realistische verwachtingen in het denken over en behandelen van deze moeilijke problematiek. Bijzondere aandacht krijgen de antisociale en de borderline persoonlijkheidsstoornis. Hoe manifesteert deze combinatie zich in het dagelijkse leven? Erg belangrijk is de herkenbaarheid Maar herkenning en erkenning betekenen niet berusting of gelatenheid. Tegelijk worden vanuit de kennis over verslaving en aan de hand van denkschema's uit werkzame therapieën over persoonlijkheidsstoornissen handvatten aangereikt voor het omgaan met deze mensen en hun problemen. 16

17 Non-Fictie Beer, T. de Pedicure-instrumentenwijzer Pedicure-instrumentenwijzer / T. de Beer ; [foto's: Seen Images]. - Houten : Bohn Stafleu van Loghum, pagina's : illustraties ; 21 cm. - Uitgave in samenwerking met ProVoet, brancheorganisatie voor de pedicure. - Met literatuuropgave, register. ISBN : : 02 Lichaam en Gezondheid I : : : : 02 Lichaam en Gezondheid : : De Pedicure-instrumentenwijzer geeft een zo compleet mogelijk beeld van alle mogelijke soorten instrumenten die een pedicure tot haar of zijn beschikking heeft. Het accent ligt op het gebruik van de instrumenten. Per hoofdstuk is aansluiting gezocht bij wat er in de richtlijnen van ProVoet en de Code van het Voetverzorgingsbedrijf staat over de betreffende handeling en het gebruik van de instrumenten. Dit boek benoemt eerst alle handelingen en de instrumenten die daarbij gebruikt worden. Zowel de basishandelingen als medische handelingen - voetverzorging bij mensen met reumatische aandoeningen en bij mensen met diabetes mellitus - komen aan bod. De auteur geeft advies over welk instrument gebruikt moet worden tijdens welke handeling, hoe deze instrumenten eruitzien en hoe je ze het beste vast kunt houden. Daarna volgen hoofdstukken over apparatuur, zoals frezen, motoren en tangen. Van de meeste instrumenten en handelingen zijn duidelijke foto?s in het boek opgenomen Vorst, Patrice van de Bekwame minnaars Bekwame minnaars / Patrice van de Vorst ; redactie door: Lizette van Geene, Mariska den Hoedt, Irene Ketting, Thijs Mooij ; voorwoord: Maarten Freriks. - Rotterdam : KiK PUBLISHING, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Waarom zijn wij zoals wij zijn? Een vraag die Patrice van de Vorst al haar hele leven bezighoudt, en die zij nu probeert te beantwoorden. Haar fascinatie voor evolutie, en een jarenlange zoektocht langs wetenschappelijke feiten, essays en ideeën, heeft uiteindelijk geleid tot Bekwame minnaars: over de evolutie van seks, cognitie en nieuwsgierigheid. In dit boek zet Van de Vorst een volstrekt uniek betoog op over het evolutionair ontstaan van de mens. Ten grondslag aan haar theorie ligt het corpus cavernosum, een voor velen onbekend onderdeel van het vrouwelijke geslachtsorgaan. Van de Vorst legt een verband tussen menselijke anatomische kenmerken, seksuele vaardigheden en de typisch menselijke evolutie van het brein. Een ontwikkeling die heeft uitgemond in ons vermogen tot zelf-reflectie, en in de nieuwsgierigheid die ons kenmerkt. Dit boek bevat waardevolle ideeën en inzichten die een aanzet kunnen zijn tot een ander mensbeeld in de interventiepraktijk. 17

18 Non-Fictie Griffiths, Alyn 21st century lighting design 21st century lighting design / Alyn Griffiths. - London : Bloomsbury, pagina's : foto's ; 26 cm. - Met index. ISBN : : : : : 03 Eten en Drinken I : : Lights fascinate. From functionality to style, the design of lighting is an area of design that is in a constant state of flux, with technologies allowing designers to now create lighting that can now manipulate and play with form, establishing the discipline to hold a place very much at the forefront of interior design and architecture. The book maps trends in lighting design over the last decade, featuring over 100 designs from domestic, commercial and architectural settings. This beautifully-designed and lavishly-illustrated volume features designs from a vast array of designers and agencies from influential figures including Ross Lovegrove, Ingo Maurer, Philippe Starck, Ron Arad and Tom Dixon to newly-emerging designers. As well as showcasing the most innovative and aesthetically bold work in the field, Alyn Griffiths' carefully curated survey also provides a strong critical framework for understanding lighting design from the perspectives of sustainability, technology, form and structure. With full colour imagery and insightful commentary this is the ultimate guide to the diverse world of contemporary lighting design Verburgh, Kris The food hourglass The food hourglass : stay younger for longer + lose weight / Dr. Kris Verburgh. London : Harper Thorsons, pagina's : illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: De voedselzandloper. - Amsterdam : Prometheus, Vertaald uit het Nederlands. Met literatuuropgave, index. ISBN The Food Hourglass is a revolutionary new look at how food influences the way we age. Based on the latest scientific discoveries about nutrition and the ageing process, The Food Hourglass shows you how to slow down the signs of ageing through what you eat, and lose weight in the process. The Food Hourglass has been an international number 1 bestseller since release, having sold over 250,000 copies in one year in the Netherlands alone. Written and developed by Dr Kris Verburgh, this book addresses health and weight loss from a unique new angle, namely 'biogerontology' (the science of the ageing process), and introduces a revolutionary new food model, the food hourglass. Say goodbye the outdated food plate and food pyramid forever. The hourglass will show you how to immediately identify what is healthy and unhealthy food, and how to replace unhealthy foods with alternatives. The hourglass helps you lose weight, slow down the ageing process and reduce the risk of age-related diseases. Never before has such a food model been developed. The Food Hourglass isn't a diet - so it's easy to start and simple to continue. Just begin eating the right food at the right time to see a healthier, youngerlooking you. 18

19 Non-Fictie Banketbakkersproducten Banketbakkersproducten Banketbakkersproducten : samenstelling en bereidingswijzen / redactie Nederlands Bakkerij Centrum ; fotografie John Voermans, VVB foto. - 1e druk. - Wageningen : Nederlands Bakkerij Centrum, maart pagina's : foto's ; cm ISBN : : 03 Eten en Drinken I : : : : 03 Eten en Drinken I : : Hoe maak ik zoute en/of kaaskoekjes? Hoe maak ik eenvoudige chocoladeproducten en/of hoe luxe bonbons? Dit boek geeft de samenstelling en bereidingswijzen van meer dan 300 banketproducten. U vindt in dit boek niet alleen recepten voor het maken van koekjes, appeltaarten en slagroomtaarten. Nee, ook recepten voor het maken van amandelkoek, bavaroisegebak, hartige, zoute en zoete korstproducten en een heel uitgebreid arsenaal aan recepturen voor het maken van bonbons. U heeft hiermee alle basisrecepten in handen en kunt met deze basis in combinatie met uw eigen vakkennis eindeloos variëren Broodbakkersproducten Broodbakkersproducten Broodbakkersproducten : samenstelling en bereidingswijzen / redactie Nederlands Bakkerij Centrum ; fotografie John Voermans, VVB foto. - 1e druk. - Wageningen : Nederlands Bakkerij Centrum, oktober pagina's : foto's ; cm. - Met register. ISBN Versgebakken broodjes verspreiden een heerlijke, onweerstaanbare geur, maar hoe begin je eraan? Wat zijn de basisregels om brood en andere gistdeegproducten te maken? Hoe kan ik zelf croissants, suikerbrood of brioches maken? Hoe bereid ik hartige en zoete gevulde broodjes zoals worstenbroodjes of quiches? Dit boek geeft de samenstelling en bereidingswijzen van meer dan 300 brood en gistdeegproducten. U heeft hiermee alle basisrecepten in handen en kunt met deze basis in combinatie met uw eigen vakkennis eindeloos variëren. Door de uitgebreide beschrijving van de bereidingswijzen en de logische opbouw is dit boek ook geschikt voor de gevorderde thuisbakker en de beginnende vakman. De vele foto's van John Voermans (www.vvbfoto.nl) maken het prettig om dit boek te lezen en inspireren u om er direct mee aan de slag te gaan. Het receptenboek heeft de logische opbouw van productgroepen, die zijn onderverdeeld in subgroepen. De productgroepen zijn herkenbaar aan een eigen kleur op de paginarand. Om het zoeken te vergemakkelijken is er achter in het boek een index met alle producten opgenomen. 19

20 Non-Fictie Ouwehand, J. Duurzame energietechniek Duurzame energietechniek / ir. Joop Ouwehand, ir. Trynke Papa, drs. Jan de Geus, dr. Wim Gilijamse, ir. Jan de Wit. - 3e druk. - Den Haag : Academic Service, BIM Media B.V., XIV, 482 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Academic Service is een imprint van BIM Media B.V.. - In voorwoord: Deze derde druk is geheel geactualiseerd. Oorspronkelijke titel: Toegepaste energietechniek. Dl. 2: Duurzame energie. - Den Haag : Academic Service, Met literatuuropgave, register. ISBN : : 13 Wetenschap en Techniek : : : : 15 Verkeer en Vervoer : : Deze geheel herziene druk is bijgewerkt naar de huidige stand van de techniek. Het boek behandelt de verschillende technologieën die beschikbaar zijn om duurzame energie te benutten. Aan de orde komen zonne-energie, windenergie, waterkracht, bio-energie, omgevingswarmte en aardwarmte. Het potentieel van deze duurzame energiebronnen wordt geschetst, zowel mondiaal als meer specifiek voor Nederland en België. Ook wordt ingegaan op de systeemaspecten van een duurzame energievoorziening, waarbij energieopslag en secundaire conversie via brandstofcellen worden behandeld. Het boek gaat in op de technische aspecten van duurzame energieconversie, kosten, wet- en regelgeving, acceptatie en stimuleringsbeleid Het boek sluit aan op het eerste deel van Toegepaste Energietechniek, maar is ook geheel zelfstandig te gebruiken. De primaire doelgroep bestaat uit studenten in het hoger onderwijs, maar het boek is ook zeer geschikt voor andere professioneel geïnteresseerden. Het boek sluit aan op Toegepaste energietechniek,dat een inleiding biedt in de wereld van de energietechnische systemen. Dit boek biedt een goede inleiding op de beide uitgaven Duurzame energietechniek en Toegepaste energietechniek en behandelt de theoretische basiskennis van de warmteleer (thermodynamica) en stromingsleer Dunn, Richard Finding longitude Finding longitude / Richard Dunn & Rebekah Higgitt. - Glasgow : Collins, pagina's : foto's ; 27 cm. - Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Ships, clocks & stars: the quest for longitude, gehouden in het National Maritime Museum. Ondertitel op omslag: how ships, clocks and stars helped solve the longitude problem. - Met literatuuropgave, index. ISBN Official publication of the National Maritime Museum's exhibition Ships, Clocks and Stars: The Quest for Longitude. 300 years ago, amidst growing frustration from the naval community and pressure from the increasing importance of international trade, the British government passed the 1714 Longitude Act. It was an attempt to solve one of the most pressing problems of the age: how to determine a ship's longitude (east-west position) at sea. With life-changing rewards on offer, the challenge captured the imaginations and talents of astronomers, skilled craftsmen, politicians, seamen and satirists. This beautifully illustrated book is a detailed account of these stories, and how the longitude problem was solved. Highlights of the book include: * Foreword by the fifteenth Astronomer Royal, Martin Rees. * Specially commissioned photographs of the National Maritime Museum's collection. * A new description of the collaborations and conflicts in a tale of technical creativity, scientific innovation and hard commercialism. From the same publisher as Dava Sobel's Longitude, Finding Longitude tells a new story of one of the great achievements of the Georgian age, and how it changed our understanding of the world. 20

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES:

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig?

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig? Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Welke informatie hebben wij nodig? Let op:

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Welke informatie hebben wij nodig? Let op: Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Geweldloos Verzet In Gezinnen: Een Nieuwe Benadering Van Gewelddadig En Zelfdestructief Gedrag Van Kinderen En Adolescenten (Dutch Edition) By Haim

Geweldloos Verzet In Gezinnen: Een Nieuwe Benadering Van Gewelddadig En Zelfdestructief Gedrag Van Kinderen En Adolescenten (Dutch Edition) By Haim Geweldloos Verzet In Gezinnen: Een Nieuwe Benadering Van Gewelddadig En Zelfdestructief Gedrag Van Kinderen En Adolescenten (Dutch Edition) By Haim Omer If searched for a book Geweldloos verzet in gezinnen:

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Sociale Kaart Geestelijke Gezondheidszorg 2013 (Dutch Edition)

Sociale Kaart Geestelijke Gezondheidszorg 2013 (Dutch Edition) Sociale Kaart Geestelijke Gezondheidszorg 2013 (Dutch Edition) If you are searching for the book Sociale Kaart Geestelijke Gezondheidszorg 2013 (Dutch Edition) in pdf form, in that case you come on to

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Marketing De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Vorige week: wat is een product 2 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Goed om te weten omdat: 3 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Vorige week: kernstrategie

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Dementiezorg In De Praktijk, Deel 1: Van Achterdocht Tot Zwerfgedrag (Dutch Edition) By Ronald Geelen

Dementiezorg In De Praktijk, Deel 1: Van Achterdocht Tot Zwerfgedrag (Dutch Edition) By Ronald Geelen Dementiezorg In De Praktijk, Deel 1: Van Achterdocht Tot Zwerfgedrag (Dutch Edition) By Ronald Geelen If you are searching for a book by Ronald Geelen Dementiezorg in de praktijk, deel 1: Van Achterdocht

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Archiefwetenschap, Erfgoed En Politisering (Vor Geesteswetenschappen) (Dutch Edition) By Theo Thomassen

Archiefwetenschap, Erfgoed En Politisering (Vor Geesteswetenschappen) (Dutch Edition) By Theo Thomassen Archiefwetenschap, Erfgoed En Politisering (Vor Geesteswetenschappen) (Dutch Edition) By Theo Thomassen Theo Thomassen Universiteit van Amsterdam - - Theo Thomassen, Universiteit van Amsterdam, Media Studies

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Joop Polder. Artipico Art Gallery

Joop Polder. Artipico Art Gallery Artipico Art Gallery was born in 1939 in The Hague, in The Netherlands. He graduated from several academies of visual arts in Europe and has successfully worked as an artist for many years. gets his inspiration

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Pijneducatie: Een Praktische Handleiding Voor (Para)Medici By Jo Nijs READ ONLINE

Pijneducatie: Een Praktische Handleiding Voor (Para)Medici By Jo Nijs READ ONLINE Pijneducatie: Een Praktische Handleiding Voor (Para)Medici By Jo Nijs READ ONLINE If you are looking for the book by Jo Nijs Pijneducatie: Een Praktische Handleiding Voor (Para)Medici in pdf form, then

Nadere informatie

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition)

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) Remko van der Pols & Ralph Donatz & Frank van Outvorst Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Maatschappelijk verantwoord omgaan met klanten Dr. Jenny van Doorn Prof. dr. P.C. Verhoef Rapport CIC-2012-01 ISBN 978-90-367-5486-6 Onderzoeksrapport maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Script. Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals.

Script. Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals. Script Good health starts with good food. That s true for people as much as it is for animals. Livestock and fish health influence human health, since animal protein is an indispensable part of our food

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ==> Download: ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF - Are you searching for Echte Mannen Eten Geen Kaas Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

Exploitant. CM-Bureau

Exploitant. CM-Bureau Van Exploitant Naar CM-Bureau You do not lead by hitting people over the head that s assault, not leadership MT MediaGroep BV 2014, Berend Jan Veldkamp Dwight D. Eisenhouwer Over MT MediaGroep boeit en

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke University of Groningen Who cares? Kamstra, Aafke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition) M. van der Burgt, M. Dettingmeijer, E. van Mechelen-Gevers Click here if your download doesn"t start automatically Preventie en voorlichting (Basiswerk

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta University of Groningen Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

Portfolio. art direction & graphic design in brand activation. freelance art direction graphic design creative works

Portfolio. art direction & graphic design in brand activation. freelance art direction graphic design creative works freelance art direction graphic design creative works art direction & graphic design in brand activation freelance artdirection graphicdesign creativework Portfolio art direction & art direction & graphic

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Gedragsproblemen bij kinderen

Gedragsproblemen bij kinderen Gedragsproblemen bij kinderen Reeks Praktische Kindergeneeskunde Redactie: V.R. Drexhage, kinderarts L.W.E. van Heurn, kinderchirurg C.M.F. Kneepkens, kinderarts R. Pieterse, kinderarts E. van Rijswijk,

Nadere informatie

Welkom! Michael Sourbron.

Welkom! Michael Sourbron. Make IT personal Welkom! Michael Sourbron Michael.Sourbron@callexcell.be François Gysbertsen François.Gysbertsen@callexcell.be GertJan Coolen GertJan.Coolen@frontline.nl Agenda Introductie Engage uw klant

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie