L.H. Antonides J.A. Stoop Management en Organisatie Economie en Maatschappij Mevrouw van der Meché V6.ml1 C.S.G. De Goudse Waarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "L.H. Antonides J.A. Stoop Management en Organisatie Economie en Maatschappij Mevrouw van der Meché V6.ml1 C.S.G. De Goudse Waarden"

Transcriptie

1 NO ONE IN THIS WORLD HAS EVER LOST MONEY BY UNDERESTIMATING THE INTELLIGENCE OF THE GREAT MASSES OF THE PLAIN PEOPLE L.H. Antonides J.A. Stoop Management en Organisatie Economie en Maatschappij Mevrouw van der Meché V6.ml1 C.S.G. De Goudse Waarden

2 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deelvragen: Deelvraag 1: Wat is crowdsourcing? 6 - Hoe is het begrip crowdsourcing ontstaan? 8 - Welke vormen van crowdsourcing zijn er? 10 - Welke bedrijfsgroepen doen aan crowdsourcing? 15 Deelvraag 2: Wat zijn de voordelen van crowdsourcing? 17 Deelvraag 3: Wat zijn de nadelen van crowdsourcing? 20 Deelvraag 4: Hoe past crowdsourcing in het huidige tijdsbeeld? 23 - Hoe heeft crowdsourcing zich de afgelopen jaren ontwikkeld? 23 - Is er een verband tussen crowdsourcing en de huidige maatschappij? 27 Deelvraag 5: Welke groeikansen zijn er voor crowdsourcing? 29 Deelvraag 6: Welke kritiek is er ontstaan op het gebied van crowdsourcing? 32 Deelvraag 7: Op welke manier kan een bedrijf crowdsourcing het meest succesvol toepassen? 33 - Eigen experiment met user generated content 37 Conclusie 42 Discussie 44 Bibliografie 45 Bijlage I: Interview Irma Borst 47 Bijlage II: Interview Martin Voorzanger van Toogethr 56 Bijlage III: Enquête crowdsourcing 60 Bijlage IV: Facebook enquête 68 Logboek 76 2

3 Voorwoord Wij zijn Lauren Antonides en Joëlle Stoop. We zijn beiden 17 jaar en zitten in 6 vwo op De Goudse Waarden. Als meesterproef voor onze opleiding hebben wij een schriftelijk onderzoek gedaan naar crowdsourcing, een nieuw fenomeen in de marketingwereld. Dit onderwerp valt onder het vak Management en Organisatie, beiden zijn wij erg geïnteresseerd in bedrijfsactiviteiten en marketingbeleid, het vak was dus snel gekozen. Het onderwerp is een ander verhaal. We hebben lang gezocht naar een actueel, prikkelend onderwerp waar we een paar maanden ons op konden focussen, dit bleek echter moeilijker dan gedacht. De vrij moeizame start heeft ons wel een mooi onderwerp opgeleverd waar we achteraf erg tevreden mee zijn: crowdsourcing is nieuw, hot en happening en kan voor bedrijven nieuwe deuren openen. We willen graag een aantal mensen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan ons verslag. Te beginnen met mevrouw Van der Meché, die ons door de moeizame start heen heeft geholpen en voor een groot deel onze onderwerpskeuze mogelijk heeft gemaakt. Daarnaast bedanken wij dr. Irma Borst, met wie wij een interview hebben gedaan september van dit jaar. Zij heeft haar expertise omtrent crowdsourcing met ons willen delen, waar wij heel veel aan gehad hebben. Ook willen we Martin Voorzanger, oprichter van Toogethr, bedanken voor het interview in oktober van dit jaar. We willen ook de bedrijven bedanken die meegewerkt hebben aan onze bedrijfsenquête. Ten slotte bedanken we alle vwo 6 leerlingen voor het actief participeren in ons crowdsourcing-experiment op Facebook en het invullen van bijbehorende enquête. We wensen u veel leesplezier. Lauren Antonides en Joëlle Stoop Gouda 2012 Figuur 1: Interview met dr. Irma Borst van Logica, 20 september

4 Inleiding Laten we beginnen met het wegnemen van een begrijpelijke miscommunicatie. Dit profielwerkstuk gaat niet over ruige artiesten die zich werpen op een gillende menigte. Crowdsurfing en crowdsourcing komen misschien enigszins overeen, zo kan de crowd bij beiden door haar omvang iets verwezenlijken waar een individu niet toe in staat is, maar hier houdt de gelijkenis dan ook meteen op. De massa krijgt bij crowdsourcing toch een net iets andere taak. Zo. Is dat in ieder geval uit de wereld geholpen. Crowdsourcing dus. Jeff Howe, de geestelijk vader van het crowdsourcing principe, introduceerde het fenomeen in juni 2006 als volgt: The labor isn t always free, but it costs a lot less than paying traditional employees. It s not outsourcing; it s crowdsourcing. Howe gaf hiermee indirect de definitie die wij tegenwoordig kennen. Crowdsourcing is het uitbesteden van traditionele businessactiviteiten aan mensen buiten het bedrijf of de organisatie. Het inzetten van de crowd is hot: de macht van het getal is in opmars. Maar: is crowdsourcing een blijvertje of een eendagsvlieg? In ons onderzoek hebben we de volgende hoofdvraag gesteld: Heeft crowdsourcing de toekomst of is het slechts een trend? Bij deze vraag hebben we de volgende deelvragen gesteld: Deelvraag 1: Wat is crowdsourcing? - Hoe is het begrip crowdsourcing ontstaan? - Welke vormen van crowdsourcing zijn er? - Welke bedrijfsgroepen doen aan crowdsourcing? Deelvraag 2: Wat zijn de voordelen van crowdsourcing? Deelvraag 3: Wat zijn de nadelen van crowdsourcing? Deelvraag 4: Hoe past crowdsourcing in het huidige tijdsbeeld? - Hoe heeft crowdsourcing zich de afgelopen jaren ontwikkeld? - Is er een verband tussen crowdsourcing en de huidige maatschappij? Deelvraag 5: Welke groeikansen zijn er voor crowdsourcing? Deelvraag 6: Welke kritiek is er ontstaan op het gebied van crowdsourcing? Deelvraag 7: Op welke manier kan een bedrijf crowdsourcing het meest succesvol toepassen? - Eigen experiment met user generated content Hypothese Wij denken dat crowdsourcing een belangrijk aandeel heeft in de huidige marketing en dat zal behouden. Dit komt doordat de consument van nu graag betrokken wordt bij het product, dit heeft ook te maken met de huidige maatschappij. Mensen willen graag betrokken zijn in steeds meer zaken, waaronder het productieproces. Daarnaast is de consument makkelijk te bereiken door middel van de (social) media. Zo is Facebook een belangrijk medium waarbij vrienden elkaar aansporen mee te doen met bepaalde acties. Wij denken dat vooral de voedingssector groeikansen heeft op het gebied van crowdsourcing, omdat we vooral deze sector actief hebben gezien met crowdsourcing. Ook verwachten wij dat het gebruiken van de crowd voordeliger is voor een bedrijf dan het inzetten van eigen personeel, omdat bij crowdsourcing degene die meebepaalt over het product, ook de uiteindelijke afnemer is. Wij denken dus zeker niet dat crowdsourcing een eendagsvlieg is, maar dat steeds meer bedrijven het zullen gaan toepassen. 4

5 Werkwijze We maken dit verslag met twee personen. Deelvraag 1,2,3 en 6 zijn informatieve vragen, die we in principe d.m.v. boeken, internet en bedrijven kunnen beantwoorden. Lauren neemt vraag 1 en 2 voor haar rekening en Joelle zal zich bezighouden met vraag 3 en 6. Vraag 4 en 5 zijn de deelvragen die cruciaal zijn in ons onderzoek, dus hier zullen we ons samen op richten. Vooral deelvraag 5 is een belangrijk deel in ons onderzoek, aangezien we hierbij o.a. een enquête zullen gebruiken. Daarnaast willen we nog opmerken dat we elkaar waar nodig bij de individuele vragen zullen helpen. We zijn van plan de enquête aan het begin van het schooljaar te verspreiden, zodat de bedrijven genoeg tijd hebben om te reageren en wij genoeg tijd hebben om de informatie te verwerken. De individuele delen van het verslag zullen we in onze eigen tijd en op ons eigen tempo maken. We willen er wel voor zorgen dat het grootste deel daarvan in de maanden september en oktober af is. Ook zullen we genoeg tijd inlassen voor de gezamenlijke deelvragen, dit willen we in oktober en november afronden. We hebben gekeken naar onze kwaliteiten en hoe we die zo optimaal mogelijk kunnen inzetten. We denken dat Laurens sterkte punt het schrijfgedeelte is. Ze vindt het zelf ook leuk om verslagen te schrijven en ze kan goed de informatie op een heldere manier verwoorden. Joelle is goed in het verwerven van de benodigde informatie en ze kan goed analyseren welke inhoud voor het verslag relevant is. Nu het verslag is afgerond, willen we nog wat opmerkingen maken over deze werkwijze. De taakverdeling is erg anders verlopen dan vooraf gepland. Dit komt mede doordat we de deelvragen, naarmate het onderzoek vorderde, nog hebben aangepast. Daarnaast hebben we twee enquêtes gedaan in plaats van één, aangezien de resultaten van de eerste enquête flink tegenvielen. Ook het verwerken van de interviews heeft ons meer tijd gekost dan verwacht. De taakverdeling is dus anders verlopen, deze lichten we even kort toe. Joëlle heeft gewerkt aan de deelvragen 1, 2 en 3. Daarnaast heeft zij beide enquêtes verzorgd en het interview met Martin Voorzanger uitgetypt. Lauren heeft gewerkt aan de deelvragen 4, 5, 6 en 7. Daarnaast heeft zij het interview met Irma Borst uitgetypt. Gezamenlijk hebben we de twee interviews afgenomen, de Facebook-group gecreëerd en het uiteindelijke verslag in elkaar gezet. 5

6 Deelvraag 1: Wat is crowdsourcing? Algemeen Crowdsourcing is de term waarmee het inzetten van de crowd door organisaties wordt aangeduid. Bij crowdsourcing wordt het publiek betrokken bij bepaalde processen binnen de organisatie. Het willekeurige publiek neemt eigenlijk bepaalde taken op zich, die normaal gesproken door werknemers van het bedrijf zouden worden verricht. Figuur 2 illustreert dit idee helder. Crowdsourcing wordt toegepast op de gebieden innovatie, onderzoek, consultancy en beleidsvorming. In feite wordt de massa een belangrijke schakel in het productieproces en neemt het de taak over die eigenlijk aan intern personeel besteed was. Vaak wordt het publiek hierin als adviesorgaan ingezet en wordt zijn mening voor nieuwe producten of het beleid van de organisatie gebruikt. Via het internet kunnen klanten, leveranciers en ander publiek betrokken worden. 1 Bij crowdsourcing wordt veelal gebruik gemaakt van de social media, aangezien hiermee een grote groep kan worden bereikt. 2 Een leuk voorbeeld van crowdsourcing is InnoCentive, ook wel de open innovation marketplace. Op deze site komen bedrijven die een bepaald probleem hebben (de seekers ) en die leggen dit voor aan de solvers, dat zijn dan de deelnemers van de site. 3 Zo worden allerlei problemen via het publiek opgelost. Is dit dan vrijwillig of staat er een beloning tegenover? Dit verschilt; soms wordt de bijdrage puur vrijwillig geleverd, andere keren doen mensen mee voor reputatie onder hun peers (een groep mensen die qua bepaalde eigenschappen als leeftijd, geslacht, werk overeenkomen). De laatste tijd zie je steeds meer dat het om een beloning gaat. Denk aan een som geld voor het beste idee op bijvoorbeeld een site als InnoCentive. 4 Het lijkt nu misschien alsof alleen amateurs worden ingeschakeld bij crowdsourcing, maar dit is niet zo. Het kan ook zo zijn dat experts, buiten het bedrijf, worden ingeschakeld. Crowdsourcing kan zich dus op verschillende doelgroepen richten De verschillende doelgroepen kan op de volgende manier indelen: Free/gift-sourcing, aan de consumentencrowd wordt meestal gevraagd een kleine, simpele bijdrage te leveren. Hiervoor wordt meestal geen of een kleine reward voor gegeven. De expert-sourcing. De activiteit die gevraag wordt is hierbij substantiëler. Er wordt hier om een grotere, meer inhoudelijke bijdrage gevraagd, bijvoorbeeld een volledig uitgewerkt plan, een geheel nieuw concept. Deze bijdrage vraagt dan ook veel meer tijd en aandacht dan de consumentensourcing, de beloning is hier dan ook naar. Er kunnen bij echte grote expertsourcings soms wel miljoenen uitgereikt worden. De game-sourcing, crowdsourcing die met name is gericht op de positieve marketingeffecten zoals naamsbekendheid. Deze sourcing biedt een extreem hoge beloning (bijvoorbeeld een hoge prijs, een jaar lang gratis winkelen etc.). Veel mensen gaan meedoen aan de wedstrijd (game) en zo wordt een hoop buzz gecreëerd, wat weer zorgt voor veel media-aandacht. Niet zozeer het doel van de crowdsourcing is belangrijk, wel de aandacht die het met zich meebrengt Zie 1. 4 Zie 1. 5 Interview Irma Borst, 20 september 2012 (zie bijlage I) 6

7 Figuur 2. (bron: 7

8 Hoe is het begrip crowdsourcing ontstaan? Crowdsourcing heeft zich in de 21 e eeuw ontwikkeld tot een bekend fenomeen in de marketing. De term crowdsourcing werd voor het eerst gebruikt door Jeff Howe in zijn artikel The rise of crowdsourcing in het magazine Wired. Dit artikel is gepubliceerd op 14 juni 2006, het begrip crowdsourcing is dus nog erg recent. Howe beschrijft in dit artikel hoe de oplossing voor vraagstukken kan worden uitbesteed aan het publiek. Daarnaast noemt hij voorbeelden van bedrijfstakken die door crowdsourcing een volledige transformatie zijn ondergaan. 6 Jeff Howe legt crowdsourcing uit als het uitbesteden van activiteiten aan mensen buiten de onderneming. Het gaat dan niet om partners van het bedrijf, die via een contract de activiteit op zich nemen, maar om willekeurige vrijwilligers. 7 Een belangrijk criteria is volgens Howe dan ook Open Call, iedereen mag meedoen en je hoeft niet aan bepaalde eisen te voldoen. 8 Expert op het gebied van crowdsourcing, dr. Irma Borst, is via haar onderzoek naar het fenomeen open source bij crowdsourcing uitgekomen. Als softwareontwikkelaars van allerlei bedrijven samenkomen om een nieuw programma te maken, heet dit open source. Dit is opgekomen in de jaren negentig, toen een groepje ICTers de monopoliepositie van Microsoft zat waren. Zij begonnen aan een nieuw systeem te werken en dit is langzaam uitgebreid en over de hele wereld verspreid. Open source is op vrijwillige basis en de ontwikkelde systemen worden ook gratis aangeboden. Mevrouw Borst bedacht dat dit idee ook zou moeten worden toegepast bij andere bedrijfsactiviteiten. Later is hier de naam crowdsourcing aan gegeven. 9 crowdsourcing open online communities source Figuur 3. Hier geeft dr. Borst de relatie tussen crowdsourcing,online communities en open source weer. Crowdsourcing kan binnen een online community plaats vinden (bijvoorbeeld via social media), maar dit hoeft niet (eigen website van bedrijf). Open source is een onderdeel van crowdsourcing en het gebeurt binnen een online community: de software ontstaat doordat een groep vrijwillige ontwikkelaars samen een bijdrage leveren. (bron: Interview Irma Borst, 20 september 2012) 6 7 Idem. 8 Interview Irma Borst, 20 september 2012 (zie bijlage I) 9 Idem. 8

9 De naam crowdsourcing komt voort uit te termen crowd (menigte) en outsourcing (uitbesteden van een bepaalde taak), zie figuur 4. Andere varianten van deze benaming zijn fansourcing, crowdcasting, mass collaboration of wikinomics (Wikipedia gaat voor een groot deel uit van het crowdsourcing principe ). 10 Het gebruiken van crowdsourcing is op zich niet nieuw, maar juist doordat we nu veelvuldig gebruik maken van het internet (en dan vooral de social media) kan een grote groep bereikt worden en kan crowdsourcing succesvol zijn. 11 Crowdsourcing werd een tijd geleden dus ook al gebruikt (denk aan bijvoorbeeld een telefonische enquête 12 ), maar sinds een paar jaar geleden is het pas echt hot en is de term crowdsourcing ontstaan. Figuur 4. (bron:

10 Welke vormen van crowdsourcing zijn er? Meerdere typen activiteiten kunnen via crowdsourcing worden uitbesteed. Er wordt uitgegaan van zes verschillende vormen. 13 Co-creation Deze vorm is eigenlijk een extreme vorm van het betrekken van klanten in de productontwikkeling. Er word niet om feedback gevraagd over een bestaand product, maar de consument is medeproducent in het productieproces. Klanten zijn tegenwoordig veel beter geïnformeerd en wereldwijzer dan voor het internettijdperk. Dit, naast het feit dat bedrijven beter in staat zijn om verschillende taken in het bedrijf op te splitsen, maakt deze nieuwe vorm van productontwikkeling mogelijk. Een voorbeeld van co-creation is het internettijdschrift Brick Journal, dat vrijwilligers schrijven en door mensen wordt gedownload. 14 Ook Lays heeft de afgelopen jaren een klant gestuurd idee in productie genomen. Met hun wedstrijd Maak de Smaak konden consumenten hun idee voor een nieuwe chipssmaak opsturen. Op een selectie van drie smaken konden de overige consumenten vervolgens hun stem uitbrengen. De winnende smaak zat vervolgens een jaar lang in het assortiment van Lays. 15 Crowd intelligence Het publiek kan worden ingezet om gezamenlijk voorspellingen te gaan doen die voor een bedrijf van belang zijn. Echter zijn er nog geen gegronde wetenschappelijke bewijzen dat deze voorspellingen in het bedrijfsleven ook daadwerkelijk waarheidsgetrouwer zijn dan de voorspellingen van een klein groepje experts. 16 Wel zijn er verschillende theorieën over bedacht, onder andere door James Surowiecki in zijn boek Wisdom of Crowds: Why the many are smarter than the few. Hij meent dat de massa het bij veel beslissingen beter weet dan de experts: Onder de juiste omstandigheden zijn groepen opmerkelijk intelligent en vaak slimmer dan de slimsten in hun midden. 17 Een voorwaarde hieraan is wel dat de mensen niet door elkaar beïnvloed mogen worden. 18 Waar de massa vaak als hysterisch wordt gezien, is zij onder bepaalde omstandigheden juist heel slim. Een groep mensen kan dus een probleem oplossen wat voor afzonderlijke leden vrijwel onmogelijk is. 19 Een voorbeeld hiervan is het experiment dat het programma Labyrinth heeft gedaan. Om de wijsheid van de massa te testen werd aan een grote groep mensen gevraagd wat het gewicht van de koe was. Het gemiddelde van deze schattingen zat heel dicht tegen het werkelijke gewicht aan Interview Irma Borst, 20 september 2012 (zie bijlage I) Zie

11 User generated content Tegenwoordig wordt er door talloze mensen, experts dan wel amateurs, een inhoudelijke bijdrage geleverd aan online mediums. Van het publiceren van formele content als informatieve documenten tot aan het uploaden van audiovisuele content als video s op het internetfenomeen YouTube, zie figuur 5. Gezien het feit dat onder user generated content ook mensen vallen met weinig tot geen kennis over hetgeen zij uploaden, is een belangrijke vraag die men zich moet afvragen in hoeverre de betreffende content van waarde kan zijn. Een goed voorbeeld is het bekende Wikipedia, waarbij iedereen een stuk kan schrijven over allerlei onderwerpen. Deze open mogelijkheid roept al veel vragen op omtrent de betrouwbaarheid van de informatie die op Wikipedia aangeboden wordt. 21 Figuur 5. Een schema van websites die gebruik maken van user generated content met hun inhoud, de toegevoegde waarde van gebruikers en hun rol in de waardeketen. Bij de populaire videowebsite Youtube bestaat de inhoud uit een bibliotheek die beheerd wordt door de gebruikers, hun rol is dan ook het toevoegen van filmpjes en dus het produceren van de content. (bron: Folksonomy De term folksonomy komt voort uit de woorden folk (mensen) en taxonomy. 22 Taxonomy of taxonomie betekent letterlijk het ordenen, rangschikken en classificeren van de beschikbare kennis in een bepaalde wetenschap. 23 Dit is ook precies de essentie van het begrip folksonomy. Gebruikers kunnen data naar eigen invulling ordenen. Zo bestaan er zogenaamde social bookmarks en hebben mensen de mogelijkheid om hun video s te taggen, wat wil zeggen hier een aantal sleutelwoorden aan toe te voegen zodat de content makkelijker te vinden is voor andere gebruikers. 24 Er ontstaat op deze manier een heus vocabulaire van mensen voor mensen, dat gebruikers helpt hun bezochte websites of bekeken video s terug te vinden. 25 Een voorbeeld van deze tagging vinden we op de website zie figuur 6. Figuur 6. Tagging onderaan een artikel. (bron:

12 Deze tags zijn extra sleutelwoorden die mij helpen het artikel terug te vinden mocht ik de website zijn vergeten. Daarnaast leveren de tags informatie over de inhoud van een website. De woorden in het grootste lettertype zijn, uiteraard, de populairste tags. Figuur 7 is hier een voorbeeld van. In één oogopslag kan de gebruiker zien waar de artikelen op deze website voornamelijk over gaan. Figuur 7. Meest gebruikte tags (bron: bron: Deze manier van crowdsourcing gebruikt het publiek dus om content overzichtelijk te maken en te ordenen voor andere gebruikers. Voor bedrijven kan dit uitermate bruikbaar zijn omdat hun websites zo veel meer hits kunnen krijgen met tags, omdat op deze manier veel meer zoekopdrachten succesvol zullen zijn, zie figuur Figuur 8. Websites ordenen hun content door artikelen met dezelfde tag onder elkaar weer te geven. (bron: Viral marketing Bij deze vorm is niet zozeer de kwaliteit van het publiek, dus de kennis en de vaardigheden waarover het beschikt, maar het vertrouwen wat aan het bedrijf wordt gegeven belangrijk. 27 Viral marketing wordt ook wel de buzz marketing (mond-tot-mondreclame) van het internet genoemd. Deze viral marketing heeft een flinke boost gekregen door sociale mediums als Facebook en Twitter, waar mensen snel en aan een groot publiek hun mening kenbaar kunnen maken. Een voorbeeld van een succesvolle viral marketing is de oprichting van Hotmail, deze website is groot geworden door de digitale mond-tot-mondreclame. Het bedrijf voegde aan elk adres dat via de gratis accounts verstuurd werd de tekst Get your at Hotmail.com toe. Binnen een half jaar schreven twaalf miljoen mensen zich in Interview Irma Borst, 20 september 2012 (zie bijlage I)

13 Tegenwoordig is viral marketing niet meer weg te denken uit het huidige internettijdperk. Het grappige filmpje dat door een bedrijf online is gezet wordt razendsnel via Facebook geshared of geretweet via Twitter, waardoor de content zich als een virale epidemie verspreid (zie figuur 9). De optimale benutting van het internet dus. Tegen lage kosten wordt een relatief groot publiek bereikt, wat de naamsbekendheid van het bedrijf flink ten goede komt. 29 Figuur 9. De vier stadia die noodzakelijk zijn bij een succesvolle viral marketing.. (bron: ral-marketing/) Crowdfunding Crowdfunding is het principe dat een bedrijf een bepaald budget verkrijgt uit financiële bijdragen van het publiek. 30 Als voldoende mensen geld bijleggen is de funding succesvol en kan het project van start gaan. In figuur 10 wordt het basisprincipe van crowdfunding weergegeven. Het hele idee gaat weer uit van de macht van het getal. Een kleine investering op zich heeft weinig voet in de aarde. Juist het feit dat veel investeerders een kleine donering doen, maakt de funding succesvol. Figuur 10. (bron: Op crowdfunding websites, de zogenaamde crowdfunding platforms, kunnen bedrijven hun projecten presenteren. Het is aan de consument te beslissen aan welk project hij zijn geld wilt geven. 31 Deze vorm van marketing kan voor startende bedrijven een uitkomst zijn. Als zo n starter een beginkapitaal van nodig heeft maar geen lening kan krijgen bij de bank, kan crowdsourcing een serieuze optie zijn. Gezien leningen en kredieten door de vorderende economische crisis steeds moeilijker te krijgen zijn, begint crowdsourcing een steeds populairder instrument te worden. Naast het verzamelen van geld kent crowdfunden ook andere voordelen. Zo valt het ook in te zetten als marktonderzoek. Door een concept online te zetten kan aan de hand van reacties worden gekeken of er positief op wordt gereageerd en er dus animo voor is op de markt. 32 Een voorbeeld van een crowdfunding platform is het Amerikaanse Mensen uit verschillende landen kunnen hun projecten op de site plaatsen, waar met één klik op de knop een donering kan worden gedaan Interview Irma Borst, 20 september 2012 (zie bijlage I)

14 Afhankelijk van het type crowdfunding project kan hier een tegenprestatie van het bedrijf tegenover staan. De verschillende vormen van crowdfunding zijn: Donation-based crowdfunding Deze vorm is eigenlijk een soort online collecte. Er staat geen tegenprestatie van het bedrijf tegenover, er wordt gewoonweg een donatie gedaan. Reward-based crowdfunding Je levert een donatie en krijgt hiervoor een kleine beloning. Het Rijksmuseum geeft bijvoorbeeld aan geldgevers tickets voor events weg. Bij de volgende twee vormen is de geldgever investeerder, krijgen een duidelijke terugbetaling van hun gelden: Lending-based crowdfunding De geldgever verstrekt een lening en ontvangt in ruil hiervoor een bepaald interestpercentage. Aan het eind van de looptijd wordt het geleende bedrag terugbetaald door het bedrijf. Echter, vaak zijn de bedragen die worden gecrowdfund erg klein. Als men bijvoorbeeld 100 aan een bedrijf leent en hij ontvangt hier 5% interest over, is deze interest natuurlijk niet dé drijfveer voor een persoon om geld te gaan verstrekken aan het bedrijf. Meestal zitten hier dan ook andere gedachten achter, de persoon vindt het project bijvoorbeeld heel goed en is daarom bereid hier geld aan te lenen. Equity-based crowdfunding Bij deze vorm dient de financiële bijdrage als investering in het project. De investeerder ontvangt in ruil hiervoor dividend, hij is dus in feite een aandeelhouder en deelt in het risico van de onderneming Interview Irma Borst, 20 september 2012 (zie bijlage I) 14

15 Welke bedrijfsgroepen doen aan crowdsourcing? Crowdsourcing is een erg breed begrip. Het kan overal, op allerlei manieren toegepast worden. Dus de vraag welke bedrijfsgroepen doen aan crowdsourcing? kan je niet simpelweg beantwoorden met een aantal groepen. Crowdsourcing kan in elke bedrijfsgroep wel op een bepaalde manier worden toegepast, zoals figuur 11 duidelijk maakt. Het kan bijvoorbeeld toegepast worden in de fysieke productiebedrijven, maar ook bij de overheid of goede doelen. Zo is Lays (actie: Maak de Smaak, het publiek moest de lekkerste uit een aantal smaken kiezen en die werd toen in het assortiment opgenomen) een voorbeeld uit de voedselindustrie. Een ander voorbeeld is Nike. Met Nike ID kan je namelijk je eigen schoenen ontwerpen. Een heel ander bedrijf, Wikipedia, is gebaseerd op user generated content, een vorm van crowdsourcing. De site wordt namelijk onderhouden door allerlei vrijwilligers die samen de informatie Figuur 11. Verschillende bedrijven besteden verschillende taken uit aan het publiek, zo gebruikt DuPont de crowd in zijn Research & Development afdeling. Amazon daarentegen geeft het publiek Human Intelligence Tasks, dit zijn kleine taken die voor een paar centen door workers worden uitgevoerd. Crowd Spring laat het publiek logo s designen. (bron: verzorgen. Daarnaast kan elk bedrijf, uit welke sector dan ook, via het internet een bepaald probleem of bepaalde vraag voorleggen aan het publiek buiten het bedrijf om, dit is al manier om te crowdsourcen. Naast verschillende manieren van crowdsourcing, kan er ook op verschillende manieren met het publiek worden omgegaan, wat weer verband houdt met het soort bedrijf dat crowdsourct. Stel dat een bedrijf het publiek betrekt bij het maken van een nieuw product. Heel veel mensen zullen een idee inzenden, maar of er daadwerkelijk iets mee gedaan wordt, is niet gegarandeerd. Het bedrijf kan alle inzendingen naast zich neerleggen en niemand die er dan meer naar omkijkt. De overheid gaat niet zo te werk. Als een bedrijf aan crowdsourcing doet, is dat voornamelijk voor eigen belang, maar de overheid wil juist burgerparticipatie stimuleren. Daarnaast betekent een democratie niet alleen dat burgers mee mogen denken, maar vooral dat er ook naar die burgers geluisterd wordt. De overheid heeft te maken met het belang van allerlei groepen, dus ambtenaren kunnen niet zomaar ingezonden ideeën naast zich neerleggen Interview Irma Borst, 20 september 2012 (zie bijlage I) 15

16 Als we meer inzoomen op de verschillende platformen zien we dat de variëteit steeds meer groeit. Het aantal genres waarin crowdsourcing gebeurd is zeer breed. In figuur 12 zien we een greep uit een aantal crowdsourcing-platformen. Figuur 12. (bron: Naast de gebruikelijke social media contests, R&D oplossingen en het doen van voorspellingen zijn er ook genoeg andere platforms waarop crowdsourcing succesvol toe te passen is. Een leuke categorie is bijvoorbeeld het schrijven van Google-Adwords, de kleine advertenties die aan de zijkant van de website vermeld staan. Bedrijven kunnen dus het publiek vragen een pakkende Adword te schrijven. Wat ook opvalt is de categorie Tattoos, is hiervan een voorbeeld. Mensen kunnen op dit platform een briefing uitschrijven voor een tattoo, waarmee vervolgens duizenden designers aan de slag gaan. Op deze manier krijg je een ontwerp dat waarschijnlijk stukken beter bij je wens ligt dan de schets van de bebaarde motormuis uit de plaatselijke tattooshop. 35 Crowdsourcing wordt dus gebruikt bij allerlei bedrijfsgroepen op verschillende manieren. Dat het bij alle bedrijfsgroepen kan worden toegepast, betekent natuurlijk niet dat dit ook in elk bedrijf gedaan wordt. Het wordt over het algemeen toegepast door de grote bedrijven. Zo bleek uit de enquête, uitgevoerd met een aantal kleine bedrijven, dat de grote meerderheid geen crowdsourcing gebruikt. Zes van de 26 deelnemende organisaties hadden wel eens van crowdsourcing gehoord en maar één daarvan paste het ook toe. Dit bedrijf is werkzaam in de overige industrie en heeft de behoefte producten en diensten te leveren die optimaal zijn afgestemd op de behoefte van klanten. Dit is de reden dat ze op de gebieden van innovatie en productontwikkeling crowdsourcing toepassen. De vorm die gebruikt wordt is dan ook co-creation. Het bedrijf gebruikt crowdsourcing al sinds 1994 en is er erg tevreden mee. Ze zullen hier dan ook mee doorgaan. Bij andere deelnemers van de enquête zijn de reacties niet erg enthousiast, veel bedrijven zien het nut er niet van in. Ook verwachten de bedrijven crowdsourcing niet te gebruiken in de toekomst. De meest voorkomende reden hiervoor is kleinschaligheid. Doordat het bedrijf erg klein is, hebben de werknemers al persoonlijk contact met afnemers en hier is een crowdsourcing project niet voor nodig Bedrijfsenquête (zie bijlage III) 16

17 Deelvraag 2: Wat zijn de voordelen van crowdsourcing? Crowdsourcing bestaat dan misschien nog niet zo lang, maar het wordt al veelvuldig gebruikt en daarnaast blijft het aan terrein winnen. Dit is niet zo gek, aangezien crowdsourcing vele voordelen heeft, zie bijvoorbeeld figuur 14. De voordelen van crowdsourcing zullen we hier één voor één bespreken. Het gebruiken van kennis en creativiteit buiten het bedrijf Binnen een bedrijf zijn er allerlei medewerkers die allemaal wel ergens verstand van hebben, je hebt dus veel kennis binnen een bedrijf. Maar het is nou eenmaal niet mogelijk alle kennis die er bestaat in bezit te hebben. Door zich te wenden naar het publiek, kan een bedrijf beschikken over veel meer kennis en expertise. 37 Mensen van buitenaf denken ook op een andere manier dan mensen binnen het bedrijf, ze hebben een andere kijk op bepaalde zaken. Daarnaast zijn de buitenstaanders zelf ook erg verschillend, denk aan verschillende leeftijd, opleiding, interesses, etc. Als er bijvoorbeeld gevraagd wordt een bepaald vraagstuk op te lossen, zullen de mogelijke oplossingen erg divers zijn en is de kans groot dat er een flink aantal goede oplossingen tussen zit, dit omdat er verschillende peer-groups aangewend worden. 38 Al met al heb je met crowdsourcing een groot aanbod van kennis, creativiteit en diversiteit. LEGO is een goed voorbeeld hiervan. Dit bedrijf nodigt de consument uit zelf nieuwe producten te ontwikkelen, die ze vervolgens in hun assortiment kunnen opnemen. Dit is een groot succes, wat blijkt uit het feit dat de resultaten zijn verbeterd. Daarnaast zijn op dit moment twee van de vijf populairste producten van LEGO bedacht door kinderen van negen (!) jaar. 39 Het geeft werk uit handen Het principe van crowdsourcing is dat bepaald werk wordt uitbesteed aan mensen buiten het bedrijf. Het is gelijk duidelijk welk voordeel dit met zich meebrengt: het geeft werk uit handen. De werkuren die voorheen werden besteed aan o.a. het bedenken van een nieuw product of het oplossen van een vraagstuk, kunnen nu aan andere zaken besteed worden. 40 Tijdwinst / macht van het getal Bij crowdsourcing kan er worden geprofiteerd van de macht van het getal. Hiermee wordt bedoeld dat er enorm veel mensen kunnen worden bereikt en al deze mensen samen kunnen veel werk verzetten. Dit principe zie je bijvoorbeeld bij crowdfunding. Het benodigde Figuur 13. (bron: bedrag wordt in stukjes geknipt en zo zorgt een (grote) groep investeerders samen voor het bedrag. Niemand minder dan Barack Obama gebruikte crowdfunding tijdens zijn eerste campagne. Hij werd gesponsord door een groot aantal kiezers die allemaal voor een klein bedrag zorgden. Dankzij deze strategie verkreeg hij een groter verkiezingsbudget dan zijn concurrent. Een ander voorbeeld is iets waar bijna iedere internetgebruiker aan meehelpt, maar dit vaak doet zonder te weten ergens aan bij te dragen. Bij veel sites moet je een bepaalde letter- en/of cijferreeks intypen om te bewijzen dat je een mens bent: een captcha (figuur 13). Velen weten niet dat een organisatie dit gebruikt om bepaalde oude manuscripten te laten overtypen. Deze manuscripten kunnen niet gescand worden en 37 Interview Irma Borst, 20 september 2012 (zie bijlage I) Idem 17

18 overtypen kost heel veel werk. Door het te verdelen in hele kleine stukjes voor internetgebruikers, worden deze manuscripten zonder veel werk overgetypt. 41 Figuur 14. (bron: Kostenvoordelen Bij het voordeel het geeft werk uit handen is al besproken dat bepaald werk wordt overgenomen door mensen van buitenaf. Dit werk wordt bijna altijd vrijwillig gedaan, terwijl mensen binnen het bedrijf loon ontvangen voor hun werkzaamheden. Door het werk uit te besteden aan vrijwilligers wordt dus geld bespaard. 42 Daarnaast zorgt crowdsourcing ook voor tijdwinst (zie vorige voordeel) en we kennen allemaal de uitspraak tijd is geld. Doordat het werk sneller wordt gedaan, kan de bespaarde tijd gebruikt worden voor ander werk en meer werk in minder tijd spaart weer geld. Werkzaamheden worden met crowdsourcing dus sneller voltooid door gratis werknemers en dit zorgt voor veel kostenvoordelen. Klantenbinding Crowdsourcing verbindt bedrijf en consument. Een bedrijf schakelt namelijk de hulp in van het publiek en hierdoor raken de mensen die aan een bepaald project meedoen betrokken bij het bedrijf. Ze zijn benieuwd wat het bedrijf met bijvoorbeeld inzendingen doet en wat het uiteindelijke resultaat zal zijn. Als dit resultaat als positief wordt ervaren, is de kans groot dat die persoon een klant van het bedrijf wordt (of blijft) en zo doet het bedrijf dus aan klantenbinding

19 Crowdsourcing gebruiken als marktonderzoek/promotie Crowdsourcing kan ook gebruikt worden als marktonderzoek en promotie. Dit geldt vooral voor crowdfunding. Als je daarbij namelijk geld probeert in te zamelen voor je project, zie je gelijk of het aanslaat. Als er veel mensen bereid zijn te investeren in jouw project, is het blijkbaar een goed project. Dit indiceert dan ook dat je project waarschijnlijk zal gaan slagen, aangezien de investeerders representatief zijn voor het publiek. Al zijn de reacties daarentegen niet erg overtuigend, is het misschien een goed plan het project te verbeteren of zelfs stop te zetten. 44 Dit voordeel geldt niet alleen voor crowdfunding, maar ook voor andere vormen van crowdsourcing. Als het publiek bijvoorbeeld wordt betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw product, zal ook door de reacties duidelijk worden of er wel of geen animo is voor het product. Daarnaast zorgt crowdsourcing ook voor promotie, aangezien een project op internet te vinden is. Mensen praten er over, zijn er bij betrokken, en zo wordt een product al gepromoot voordat het daadwerkelijk op de markt te vinden is. Overal een snelle beschikbaarheid Dit voordeel geldt vooral als crowdsourcing wordt gebruikt via social media. Als er een nieuw concept is, wordt het zo snel verspreid via het internet dat binnen de kortste keren iedereen er van af weet. Het publiek kan ook betrokken worden via de telefoon of een mail gericht aan de klantenkring van een bedrijf, maar hier bereik je niet veel mee. 45 Dankzij de kracht van het internet, en dan vooral de sociale media, wordt een hele grote groep met één muisklik bereikt

20 Deelvraag 3: Wat zijn de nadelen van crowdsourcing? Naast vele voordelen zijn er ook nadelen aan crowdsourcing verbonden. Deze zullen wij hier bespreken. Geen garantie van kwaliteit Een groot nadeel van crowdsourcing is de slechte kwaliteit die een crowdsource binnenhaalt. Bij de meeste projecten is maar 5% van de inzendingen nuttig, alle andere zijn dus onbruikbaar. Dit komt doordat van veel inzendingen het idee al bekend is of het idee is simpelweg slecht. Je zou denken dat dit alleen bij crowdsourcing met gewone consumenten, geen experts dus, het geval is, maar dit gebeurt ook bij het inzetten van experts. Denk aan het bedrijf InnoCentive (genoemd in deelvraag 1), hier worden vraagstukken voorgelegd aan experts. Ook op deze site wordt maar 6% van de inzendingen ervaren als bruikbaar. Hoe komt het nou dat de kwaliteit zo laag is? Het probleem is dat er geen consequenties zijn als er een slechte prestatie wordt geleverd. Iedereen die dat wilt, mag een idee opsturen. Als het erg goed is, krijg je misschien wel een beloning en als het niet goed is, dan maakt dit niet uit: niet geschoten altijd mis. Dit is dan ook het grote verschil met de mensen die in dienst werken van het bedrijf. Zij hebben een contract, een afspraak met het bedrijf goed werk te leveren in ruil voor loon. Voor deze mensen wordt slecht werk dus wel bestraft. De lage kwaliteit is een groot probleem, daarom is er ook al naar oplossingen gezocht. Een idee is om de inzendingen open en bloot online te zetten en er een beoordelingssysteem van te maken. Als je dan een goed idee ziet, kan je het een positieve stem geven. Hierdoor komt kwaliteit bovenaan te staan en daarnaast werkt het terughoudend voor mensen met de mindere ideeën, zij willen namelijk niet dat iedereen dat kan lezen. 46 Aan deze ratingsystemen zijn ook weer nadelen verbonden. Het kan namelijk zo zijn dat het meer om populariteit gaat dan om kwaliteit. Denk maar eens aan iemand die heel actief is op bijvoorbeeld Facebook en Twitter en al zijn vrienden/volgers aanspoort op zijn idee te stemmen. Zo kan een minder goed idee winnen door populariteit en dit is natuurlijk niet de bedoeling. 47 Daarnaast zijn de ideeën leesbaar voor iedereen, dus ook voor concurrenten. Dit is een belangrijke reden waarom bedrijven de ideeën niet openbaar willen maken. 48 Een andere oplossing zou het geven van een vast format en het maken van spelregels kunnen zijn. Zo zouden mensen die totaal niet gekwalificeerd voor de opdracht zijn, niet mee kunnen doen. Ook hier is een nadeel aan verbonden: niet elke crowdsourcingactiviteit kan worden uitgevoerd met een vast format en spelregels worden niet of nauwelijks gelezen. Daarnaast stemt dit natuurlijk ook niet in met het Open Call principe, dat er vanuit gaat dat niemand mag worden uitgesloten van deelname aan een crowdsource. Iets anders wat kwaliteit kan stimuleren, is het uitreiken van een beloning voor de beste inzending(en). 49 Hierdoor zullen er mensen zijn die beter hun best doen, maar ook bij deze projecten blijft de kwaliteit laag. Want ook hier worden slechte inzendingen niet bestraft. Het participeren is nog steeds vrijwillig en er zijn geen negatieve consequenties voor deelnemers. Beloningen stimuleren dus wel, maar het is zeker niet de perfecte oplossing. 46 Interview Irma Borst, 20 september 2012 (zie bijlage I) Zie Zie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

!"#$%&'()*+,"#"-. 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +"7"#""- 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$<#),"$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)"/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$?

!#$%&'()*+,#-. 70-&6+*%#-!#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +7#- 9#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)$<#),$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$? 23'4)567/84 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$#/'$&#/#$? /01"-20%%+-3&45567$%(8&9!"#$%&'()*+,"#"-. +"7"#""- 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 D)E#'-)F!"#$$%&'($&!")*

Nadere informatie

Copyright. Copyright. Copyright Stefan Rooyackers, Nederland Internet. 2 2011 www.nederlandinternet.nl

Copyright. Copyright. Copyright Stefan Rooyackers, Nederland Internet. 2 2011 www.nederlandinternet.nl Copyright Copyright Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Nederland Internet. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin

Nadere informatie

Dia 1 Introductie max. 2 minuten!

Dia 1 Introductie max. 2 minuten! 1 Dia 1 Introductie max. 2 minuten! Vertel: Deze les gaat vooral over het gebruik van sociale media. Maar: wat weten jullie eigenlijk zelf al over sociale media? Laat de leerlingen in maximaal een minuut

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Whitepaper Crowdsourcing

Whitepaper Crowdsourcing Publieksparticipatie Whitepaper Crowdsourcing Centrum Publieksparticipatie Inleiding Steeds vaker beseffen overheden dat zij niet meer zonder de kennis uit de samenleving kunnen. Ook in de adviesrapporten

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Adverteren op one2xs

Adverteren op one2xs Adverteren op one2xs GPT advertenties die wél rendabel zijn. Laat u overtuigen door de vele mogelijkheden die one2xs u biedt. www.one2xs.com 28-11-2008 Adverteren op one2xs. Waarom? Enorm brede doelgroep

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM

MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM WEBDESIGN DIGITALE MARKETING OPLEIDING & ADVIES GRAFISCH ONTWERP Inleiding is de populaire foto-applicatie van het moment. Je kan je foto s er makkelijk mee bewerken

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Praktische social media tips voor bedrijven!

Praktische social media tips voor bedrijven! Praktische social media tips voor bedrijven! Inhoud: Pagina Voorwoord 2 Wat is social media? 3 Hoe werkt het? 4 De mogelijkheden voor bedrijven 5 Als online vorm van mond-tot-mond reclame 7 Internet optimalisatie

Nadere informatie

MEMO Crowdfunding Algemeen

MEMO Crowdfunding Algemeen MEMO Crowdfunding Algemeen Introductie Door middel van deze memo willen wij u graag nader informeren over (de mogelijkheden van) crowdfunding. Crowdfunding heeft zich de afgelopen jaren in Nederland ontwikkeld

Nadere informatie

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 1 2 Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 3 Indelen in groepjes van 3 Het is maandagmorgen 30 oktober 2017.gisteren was de closingparty van DDW 2017, staan kan je amper

Nadere informatie

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Sociale media nemen de overhand op het gebied van informatievoorziening en zijn op weg om het belangrijkste communicatiekanaal te worden. De alsmaar toenemende

Nadere informatie

De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint

De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint Inhoud Inleiding De kracht van social media Wanneer komt social media van pas? Social

Nadere informatie

Video marketing voor makelaars 7 tips

Video marketing voor makelaars 7 tips Video marketing voor makelaars 7 tips Dus je wilt beginnen met video marketing? Erg slim, want nog lang niet alle makelaars gebruiken video, terwijl 85% van de huizen verkopers aangeeft dat ze liever een

Nadere informatie

Clixmaster Studio & Social Media / Communities

Clixmaster Studio & Social Media / Communities 1/23 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster Studio R.5.2 Date Version Changed 16/02/2010 1.0 Final R5.1 16/04/2010 1.1 Revision R5.1 19/04/2010 1.2 Optimized

Nadere informatie

Recruitment viral: documentatie

Recruitment viral: documentatie Silvy Alblas CMD - 0774079 Major: DesignThis! Recruitment viral: documentatie 15 jan 09 INHOUDSOPGAVE: 1. Onderzoek 2. Concept 3. Schetsen 4. Definitief concept ontwerp 5. Bronnen Major: DesignThis! 1

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

De 7 Meest Gemaakte Marketing Fouten

De 7 Meest Gemaakte Marketing Fouten De 7 Meest Gemaakte Marketing Fouten In dit verslag ontdekt U de 7 meest gemaakte marketing fouten. Niet alleen de fouten worden beschreven maar geeft ook een doeltreffende oplossing. Dit verslag wordt

Nadere informatie

Stappenplan. l1z. Hoe start u een community? Social Trade Circuit

Stappenplan. l1z. Hoe start u een community? Social Trade Circuit l1z Stappenplan Social Trade Circuit Hoe start u een community? U bent een netwerk van bedrijven, een aantal individuen, of een groep die wil samenwerken met anderen om een @nder soort geld te bouwen.

Nadere informatie

Wij hebben met veel plezier aan dit boek geschreven en hopen dat we je er verder mee helpen. Heel veel leesplezier!

Wij hebben met veel plezier aan dit boek geschreven en hopen dat we je er verder mee helpen. Heel veel leesplezier! INLEIDING Google AdWords is een zeer krachtig advertentieplatform. Bijna geen enkel ander advertentienetwerk kan tippen aan AdWords. De vele functies maken het mogelijk om je doelgroep heel gericht te

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

STICHTING CROWD FOR CURE

STICHTING CROWD FOR CURE STICHTING CROWD FOR CURE Hoofdlijnen meerjarenplan 2016-2019 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING De farmaceutische industrie heeft gezorgd voor veel nieuwe medicijnen, waarmee steeds meer aandoeningen goed kunnen

Nadere informatie

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland 5 jaar geleden deed de kortingscode haar intrede in Nederland. Met een kortingscode (ook bekend als actiecode) kan extra korting worden verkregen

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Case 2 start-ups 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13 Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Inhoud Interne analyse... 3 Peerby... 3 Over Peerby... 3 Lean

Nadere informatie

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee?

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee? Inhoud Inleiding Voor Wie is ZEEF? Wat kan ik op ZEEF vinden? Hoe werkt ZEEF voor een bezoeker? Hoe werkt ZEEF voor een expert? Voordelen ZEEF Nadelen ZEEF Conclusie ZEEF Eigen ervaringen met ZEEF Bronnen

Nadere informatie

30 Facebook Tips Voor Meer Bezoekers, Klanten & Omzet!

30 Facebook Tips Voor Meer Bezoekers, Klanten & Omzet! 30 Facebook Tips Voor Meer Bezoekers, Klanten & Omzet! Auteur: Copyright 2011, Alle rechten voorbehouden www.tomdehaan.nl 1 Voordat je de tips gaat lezen Dit ebook is een verzameling van tips voor je Facebook

Nadere informatie

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media Case: knooppuntnamen Werving Sessie Community mijnlef (social) media Lessons learned van deze werkwijze Een samenwerking tussen: LEF, RWS online & Wegen naar de Toekomst Aanleiding Een knooppunt is een

Nadere informatie

Google Adwords INTRODUCTIE ADWORDS IS HET TE VERTROUWEN?

Google Adwords INTRODUCTIE ADWORDS IS HET TE VERTROUWEN? Google Adwords INTRODUCTIE Online advertising of online adverteren stijgt de afgelopen jaren absurd snel. Mensen gebruiken nu meer dan ooit het medium internet. Men bereikt meer mensen dan via radio, TV

Nadere informatie

Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden

Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden http://www.appsmaken.nl/wp- content/uploads/socialmedia_intro.jpg Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden 2 Inhoudsopgave - Voorwoord - Inleiding - Deelvragen

Nadere informatie

Co-creatie. en haar toekomst. Tom Zeegers

Co-creatie. en haar toekomst. Tom Zeegers Co-creatie en haar toekomst. Tom Zeegers Tom Zeegers 16-10-2014 Nijmegen Anticiperen heeft de toekomst: weet wat de klant wil, voordat hij dat zelf weet is een artikel wat recentelijk op Frankwatching

Nadere informatie

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken Welkom GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken 1 weten SOCIAL MEDIA 2 vraag zaal Steekwoorden SOCIAL MEDIA Roep steekwoorden die bij je opkomen over SocialMedia 3 weten Programma Wat zijn Social

Nadere informatie

Hoe bouw je een goede website/webshop?

Hoe bouw je een goede website/webshop? Hoe bouw je een goede website/webshop? Een website/blog zit zo in elkaar, maar om er dan een goede, mooie en succesvolle website van te maken is een tweede. Hierbij komt veel meer kijken dan dat men denkt.

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf?

Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf? Van spielerei tot veelzijdig instrument Hoe haalt u voordeel uit sociale media in uw bedrijf? INHOUD 2 Van spielerei tot veelzijdig instrument 2 Tien manieren waarop uw bedrijf voordeel haalt uit sociale

Nadere informatie

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Whitepaper Online vindbaarheid Allebedrijvenin augustus 2012 Pagina 1 Een woord vooraf Je hebt een prachtige

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Hoe je online je stem kunt laten horen en een Cavent-ambassadeur kunt zijn Datum vaststelling : 31-07-2012 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door :

Nadere informatie

Masterclass - Jouw digitale strategie #4

Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Op weg naar connectie met de eindgebruiker #vananaloognaardigitaal Fanship, Conversie en Waarde (c) 2014 DDMCA/Denis Doeland All rights reserved contact: denis.doeland@ddmca.com

Nadere informatie

Campaign background. Prioritized objectives

Campaign background. Prioritized objectives Campaign background Darmkanker is op één na de meest voorkomende vorm van kanker in Europa. Per jaar sterven er bijna 150.000 mannen en vrouwen uit Europa aan darmkanker en komen er jaarlijks meer dan

Nadere informatie

Alles weten over. Twitter? Bekijk onze website met de Qr-code!

Alles weten over. Twitter?  Bekijk onze website met de Qr-code! Alles weten over Twitter? Bekijk onze website met de Qr-code! www.communicatiedatbenjij.weebly.com Twitter De snelste en makkelijkste manier om dichtbij hetgeen te blijven waar jij om geeft. Als er in

Nadere informatie

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek 19 maart 2014 2 Inleiding Na een aantal zware crisisjaren lijkt de sector transport & logistiek begin 2014 weer uit het dal te klimmen. De eerste signalen

Nadere informatie

Verschillende methoden om mensen in groepen te ondervragen over hun wensen en behoeften worden in het kort nader toegelicht.

Verschillende methoden om mensen in groepen te ondervragen over hun wensen en behoeften worden in het kort nader toegelicht. Ken jouw leden Ken jouw leden Inleiding Om klantgericht (of: ledengericht) te kunnen werken, is het van belang te weten wat de leden wensen en willen. Het is dan wenselijk om als verenigingsbestuurder

Nadere informatie

Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën Ga je een profielwerkstuk maken? Dan is orgaan- en weefseldonatie een goed onderwerp! Hier vind je allerlei tips, bronnen en ideeën om een profielwerkstuk

Nadere informatie

De kansen van online samenwerken

De kansen van online samenwerken De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 INDEPENDENT INSURANCES Introductie De

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden 1 Inleiding Per maand wordt er minder dan één open standaard aangemeld bij het Forum Standaardisatie. Daarnaast hebben we veel moeite om mensen te

Nadere informatie

Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA

Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA Maak deel uit van de financiële revolutie! Crowdfunding helpt uw dromen en projecten te realiseren CroFun, the crowdfunding company www.crofun.com 2 CroFun, Crowdfunding

Nadere informatie

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Pagina 1 Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Je gaat een profielwerkstuk maken. Dan is euthanasie een goed onderwerp. Het is misschien niet iets waar je dagelijks over praat of aan denkt, maar

Nadere informatie

De logo s heb ik zelf gemaakt.

De logo s heb ik zelf gemaakt. Voorwoord: Mijn tijdschrift gaat vooral over YouTube, want dat is een van mijn grootste hobby s. Ook zit er veel van mijn persoonlijkheid in. Voor deze opdracht heb ik vooral naar mezelf gekeken en het

Nadere informatie

In hoeverre is jouw bedrijf zo ingericht dat mensen thuis aan de keukentafel een verhaal vertellen over jouw bedrijf?

In hoeverre is jouw bedrijf zo ingericht dat mensen thuis aan de keukentafel een verhaal vertellen over jouw bedrijf? Hoe word je als makelaar herinnerd? Hoe val je de dag van vandaag op? Hoe kan je uitspringen in deze schreeuwende multimedia maatschappij? Hoe zorg je ervoor dat je vertrouwen opbouwt en een goede indruk

Nadere informatie

Verschil tussen A- en B-merk kleding

Verschil tussen A- en B-merk kleding Verschil tussen A- en B-merk kleding Naam: Manon van de Kraats Studentnummer: 1620476 Specialisatie: UXD Format: Essay Docent: Hans Kemp Blok: D Datum : 27-05-2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdvraag

Nadere informatie

Concept PlusProject! Tommy Krijt! MM2A! 19-06-2015

Concept PlusProject! Tommy Krijt! MM2A! 19-06-2015 Concept PlusProject Tommy Krijt MM2A 19-06-2015 Inhoud 1. Concept 2. SWOT 3. Marktverkenning Welke projectcategorieën zijn het meest succesvol? Hoeveel geld kan iemand voor zijn project vragen? Timing

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl 28 tips GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? Hieronder geef ik je een aantal van mijn slimmer acquisitie praktijken die goed werken. De tips hebben niets te maken met SEO, oftewel beter gevonden

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

1 Introductie. Wat is een blog? Waarom is bloggen zo populair?

1 Introductie. Wat is een blog? Waarom is bloggen zo populair? 1 Introductie Wat is een blog? Nu je dit boek in je handen hebt neem ik aan dat je al eens van WordPress gehoord hebt. WordPress is een CMS dat staat voor Content Management System dat oorspronkelijk gemaakt

Nadere informatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie Quick guide R5.1 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Gebruikersdocumentatie Clixmaster Studio Quick guide 1/16 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster

Nadere informatie

Facebookadvertenties zorgen voor meer bekendheid PDS en PDSB

Facebookadvertenties zorgen voor meer bekendheid PDS en PDSB Facebookadvertenties zorgen voor meer bekendheid PDS en PDSB Evaluatie van onze campagne Dyana Loehr Van 12 februari t/m 13 maart 2014 had de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging een advertentiecampagne

Nadere informatie

Briefing V1. interactieve content

Briefing V1. interactieve content Briefing V1 interactieve content Marianne Meijers m.b.meijer-meijers@hva.nl Wat is interactieve Content?. Definitie Interactieve content is de inhoudelijke bijdrage van een medium die bestaat uit tekst,

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN 10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN Introductie Social media wordt steeds vaker door bedrijven gebruikt om beter contact met hun klanten te krijgen en uiteindelijk meer inkomsten te realiseren. Facebook is

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Gids voor het MKB: Meer Klanten Met Google AdWords

Gids voor het MKB: Meer Klanten Met Google AdWords Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Google AdWords binnen jouw marketingstrategie... 2 Branding... 2 Remarketing... 3 Aanzetten tot actie... 3 3. Wat is Google AdWords precies?... 4 Advertentiepositie...

Nadere informatie

De Crowdfunding Safari workshop

De Crowdfunding Safari workshop De Crowdfunding Safari workshop Veel organisaties kampen met dalende subsidies, hebben moeite met het ophalen van investeringen of leningen en kunnen doelen daardoor steeds moeilijker halen. Crowdfunding

Nadere informatie

nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief

nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief 48 Sushi nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief 49 Een rood-actie, een sushibattle - zomaar enkele succesvolle socialmedia-acties van Japas in Ermelo. De tijd van strooien met

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Checklist nieuwe website

Checklist nieuwe website Checklist nieuwe website Waar moet je aan denken bij een nieuwe website? Het maken van een nieuwe website kan een ingewikkeld, omvangrijk maar ook kostbaar project zijn. Het is daarom goed om inzicht te

Nadere informatie

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto?

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto? FOTOREGELS Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s Over auteursrecht op foto s is bij consumenten wel eens onduidelijkheid. Soms kan dat tot vervelende situaties leiden voor zowel klant als fotograaf.

Nadere informatie

C. Social Media Beleid in enkele stappen

C. Social Media Beleid in enkele stappen C. Social Media Beleid in enkele stappen 1. Stel doelen op! Je bent nu klaar met het instellen van Facebook en Twitter. Om jezelf een duidelijk beeld te stellen van wat je wilt bereiken met je Social Media

Nadere informatie

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Naam: William Ton (1604410) Docent: Rob van den Idsert Specialisatie: Concept Periode: 2015-D Datum: 27-05-2015 Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Nadere informatie

Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur

Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur Inhoud Ik heb geen tijd om een ebook te schrijven!... 3 Waarom heb ik het recht om je dit te vertellen?... 4 Template voor schrijven

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Crisis en verandering

Crisis en verandering Crisis en verandering Philip de Roos Κρίση = Crisis Vertrouwen Gevolg? Hand op de knip Bankencrisis crisis Landen crisis Crisis en verandering 4 miljard mensen toegang tot internet? Kansen? Mobiele communicatie?

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Gebruik van zoekwoorden in sociale media Door: Marjet Wullink

Gebruik van zoekwoorden in sociale media Door: Marjet Wullink Gebruik van zoekwoorden in sociale media Door: Marjet Wullink Door uitgekiend woordgebruik in sociale media kun je beter worden gevonden door je doelgroep. In dit hoofdstuk wordt Twitter als voorbeeld

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie