VOORWOORD. Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wielewaal was voor ons wederom een bijzonder jaar!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD. Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wielewaal. 2008 was voor ons wederom een bijzonder jaar!"

Transcriptie

1 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wielewaal was voor ons wederom een bijzonder jaar! Het jaar begon met een verhuizing naar Hilversum. Het kantoor in Utrecht werd de afgelopen jaren duidelijk te klein. In het nieuwe pand is ruimte voor verdere uitbreiding van de activiteiten. Tevens biedt het pand de mogelijkheid trainings- en instructiebijeenkomsten voor kleine groepen te organiseren en fungeert het voor aankomst- en vertreklocatie voor busreizen. Met trots ontvangt Wielewaal de vakantiegangers, vrijwilligers en ouders/verzorgers in haar eigen pand! Halverwege het jaar kwam het goede nieuws dat de aanvraag voor AWBZ-erkenning door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is toegekend. Deze AWBZ-erkenning biedt vakantiegangers vele mogelijkheden voor fi nanciële compensatie. In 2008 is een start gemaakt met de uitwerking hiervan. In het kader van deze AWBZ-erkenning was het noodzakelijk het organisatiemodel te wijzigen. Eind 2008 is de organisatie daarom van een bestuur overgegaan naar een Raad van Toezicht. De kinderthemaweken zijn verder uitgebreid en worden goed ontvangen door kinderen en ouders. In dit jaarverslag vindt u een evaluatie van het uitbreidingsproject waaraan de afgelopen 2 jaar is gewerkt. Zoals u ziet een groot aantal onderwerpen waarover u hierna meer kunt lezen. De fi nanciële verantwoording vindt u in de jaarrekening. Als u wilt reageren of nog vragen heeft, kunt u contact opnemen per telefoon ( ) of via naar Corina Gielbert Directeur

2 AANTAL NIEUW INGESCHREVEN DEELNEMERS LEEFTIJDSCATEGORIEËN NIEUW INGESCHREVEN DEELNEMERS % 11% 12% 18% 5% 9% 13% 6% 13% % 18% 27% 28% 29% 44% 32% 49% > <12 33% 14% BEZETTINGSGRAAD (%) EN AANTAL VERKOCHTE VAKANTIEPLAATSEN LEEFTIJDSCATEGORIEËN TOTALE GROEP DEELNEMERS 25% 24% 20% 27% % % % % 35% 19% 34% 18% 27% 16% 20% 19% 26% > <12 11% 10% 14% 10% 17% 28%

3 STRATEGIE STRATEGIENOTA Eind 2007 is een eerste aanzet gedaan voor het opstellen van een nieuw strategiedocument. Dit geheel is in 2008 afgerond. Het proces is begeleid door Peter Dudok van Heel, die dit om niet heeft gedaan. Voor het opstellen van een conceptdocument zijn gesprekken gevoerd met diverse personen, die verschillende rollen hadden binnen de organisatie: bestuursleden, hoofd bedrijfsvoering en directie. Op basis van deze gesprekken is een discussienota opgesteld. Vervolgens zijn er verschillende bijeenkomsten geweest: 1 sessie met het bestuur, directie, hoofd bedrijfsvoering en een vertegenwoordiger van het Medisch Team en 1 sessie met het voltallige personeel, de directeur en de voorzitter van het bestuur. Na de diverse sessies is een strategienota opgesteld die in de bestuursvergadering van oktober is goedgekeurd. Op basis van deze nota is vervolgens een meerjarenplan opgesteld voor Wielewaal zal de komende 3 jaar hard aan het werk gaan om de ambitieuze doelstellingen te realiseren. Een samenvatting van de strategienota en het meerjarenplan is te vinden in de bijlage missie en speerpunten RAAD VAN TOEZICHT In 2007 heeft Wielewaal het besluit genomen om een eigen AWBZ-erkenning aan te vragen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Om deze te verkrijgen was het noodzakelijk om de bestuursstructuur te wijzigen en over te gaan naar een Raad van Toezicht-model. Begin 2008 zijn de nieuwe statuten opgesteld en ondertekend. Wielewaal heeft 2008 gebruikt om met directie en het oude bestuur toe te groeien naar het Raad van Toezicht-model. Om dit te bereiken zijn nieuwe reglementen opgesteld (directiereglement, Raad van Toezicht-reglement) en is een nieuw rapportagemanagementsysteem ontwikkeld. Daarnaast is de vergaderfrequentie teruggebracht van 7 naar 4 vergaderingen per jaar. De Raad van Toezicht van Wielewaal bestaat uit minimaal 5 leden. In 2008 namen 2 bestuursleden afscheid: Erik Wijnen en Marco Reijntjes. Door hun vertrek bestond de Raad van Toezicht nog uit 4 leden. Daarom is besloten om te zoeken naar 1 nieuw lid. Er is een profi el opgesteld voor het vijfde Raad van Toezicht-lid en hiermee wordt een nieuw lid gezocht.

4 VERHUIZING ZORGT VOOR LEVENDIG PAND Met de verhuizing van Utrecht naar Hilversum hebben we de beschikking over veel meer ruimte gekregen. Dit biedt de mogelijkheid om kleine instructiebijeenkomsten in het eigen pand te laten plaatsvinden. Ook vertrek en aankomst van busvakanties is tegenwoordig bij het kantoor. Wielewaal heeft dus regelmatig gasten. Voorlopig is het pand nog te groot voor Wielewaal alleen. Daarom zijn de eerste verdieping en de zolder te huur aangeboden. Half augustus zijn de laatste ruimtes betrokken en kunnen we zeggen dat we tot de laatste vrije m2 verhuurd hebben. Dat is prettig, omdat Wielewaal zo een deel van de gestegen huisvestingskosten via de huur terugkrijgt. Naast geld leveren de huurders ook de nodige drukte op. Dat is ook niet verwonderlijk als je bedenkt dat er beleggers, IT-specialisten, een kunsthandelaar, communicatieadviseurs, schoonmakers en een natuurgenezer actief zijn in het gebouw. En laten we de vertrouwde branchevereniging NBAV vooral niet vergeten, deze is meeverhuisd van Utrecht naar Hilversum. Zelfs huurders lijken Wielewaal trouw!!

5 FINANCIËLE SITUATIE JAAR VAN DE SPONSORACTIE In verband met de verhuizing naar Hilversum heeft Wielewaal 2008 uitgeroepen tot Jaar van de Sponsoractie. Hiervoor zijn verschillende acties ondernomen, zowel door vrijwilligers als door het kantoor. - Bedrijven in Hilversum en omgeving zijn per brief benaderd met het verzoek tot sponsoring; - Grote landelijke bedrijven zijn per brief benaderd met het verzoek tot sponsoring; - Wielewaal heeft de collecte van Handicap.nl in Hilversum georganiseerd en met een aantal vrijwilligers gecollecteerd. Hierdoor is een deel van de opbrengst ten gunste van Wielewaal gekomen; - Wielewaal heeft deelgenomen aan de Grote Clubactie. Vakantiegangers en vrijwilligers konden in hun omgeving loten verkopen en zo Wielewaal steunen; - Vrijwilligers zijn gestimuleerd zelf sponsoracties te doen en op deze manier geld in te zamelen voor Wielewaal. Zo heeft een vrijwilliger bijvoorbeeld geld ingezameld door de marathon van Rotterdam te lopen en zich te laten sponsoren; - Wielewaal is een half jaar lang het goede doel van de ANWB-puzzellijn. Meer hierover kunt u lezen bij het onderdeel naamsbekendheid. Het resultaat van deze acties was dat een deel van de verbouwing van het nieuwe pand met het sponsorgeld gefi nancierd kon worden. FONDSEN In 2008 bleek dat het werven van fondsen een steeds intensiever en tijdrovender activiteit is. Het werven van nieuwe fondsen is moeilijk en leidt tot vele afwijzingen. Een veelgehoord argument hierbij is dat deze fondsen dermate veel aanvragen krijgen en dat Wielewaal er niet bij kan. Tevens is een probleem dat Wielewaal vraagt om fi nanciering van de meerkosten en dat dit een activiteit is die telkens terugkomt en niet een project dat na een aantal jaar is afgerond. In 2008 trokken twee grote fondsen zich terug, wat resulteerde in een groot gat in de begroting. Door de vele extra acties en door de opbrengst uit de verkoop van het pand in Utrecht heeft dit uiteindelijk niet geleid tot een negatief resultaat. Het terugtrekken van deze twee fondsen maakte Wielewaal nog eens extra duidelijk dat de grote afhankelijkheid van fondsen leidt tot een grote kwetsbaarheid van de organisatie. Ook in de strategiediscussies was geconcludeerd dat deze kwetsbaarheid niet wenselijk is en dat Wielewaal binnen een aantal jaren toe wil werken naar een minder grote afhankelijkheid van fondsen. Wielewaal heeft ervoor gekozen om hier in 2009 en 2010 intensief aan te werken. Eind 2008 is al een start gemaakt met het werven van fondsen voor 2009 en 2010, zodat er een stabiele fi nanciële situatie ontstaat om te werken aan de doelen zoals gesteld in het meerjarenplan. VERHUUR PAND HILVERSUM Het pand in de Stadhouderslaan in Utrecht was vrij van hypotheek en hierdoor waren de huisvestingskosten voor Wielewaal gering. Door de aanschaf van het nieuwe pand is deze luxe positie opgeheven en is een hypotheek afgesloten. Hierdoor zijn de huisvestingskosten aanzienlijk gestegen. Deze kosten hebben een direct effect op de vakantieprijs. Het nieuwe pand is gekocht op de groei van Wielewaal en hierdoor is het op het moment nog te groot voor onze activiteiten. Om uit de kosten te komen is een deel van het pand in Hilversum verhuurd aan diverse bedrijven. Half augustus zijn de laatste ruimtes betrokken. Naast de huur van ruimtes is het voor huurders ook mogelijk om gebruik te maken van diverse faciliteiten van Wielewaal. Voorbeelden hiervan zijn de receptiefunctie en het voeren van de fi nanciële administratie. Op deze manier worden de huisvestingskosten fors teruggebracht en heeft Wielewaal de mogelijkheid om in de toekomst verder te blijven groeien.

6 WATERPRET IN LOOSDRECHT Begin mei vertrokken 14 Wielewalers met een pontje richting het Robinson Crusoë Eiland op de Loosdrechtse plassen voor een paar actieve dagen. En dat het actief werd heeft iedereen geweten! Vanaf 10 uur s morgens op het water, even lunchen tussendoor, weer het water op, snel een diner naar binnen werken om vervolgens weer het water op te gaan. Het weer zat mee: de flessen zonnebrand, zonnebrillen en petten vlogen in het rond. Gelukkig ging de wind ook meer waaien vanaf de 2e dag, zodat het zeilen allemaal wat sneller ging. En eigenlijk iedereen wilde wel hard en snel.. Alle verschillende boten werden benut. Te denken valt aan een Trimaran (catamaran, maar dan met 3 dobbers i.p.v. 2), een Acces Dingy, waar de vakantiegangers helemaal alleen in konden zeilen en sturen met behulp van een walky talky, en het zeilen in een Randmeer, waar de vakantiegangers zelf aan het roer zaten. Ook werd er een avond gewaterskied op een surfplank! Daarnaast waren er nog de Bertus en de Eduard: 2 wat grotere boten waarin de vakantieganger in de rolstoel kon blijven zitten en zelf kon sturen. Voor de echte speedy s wilde de speedboot nog wel eens te water gaan. Op de laatste morgen werd nog een vroege-vogeltocht gedaan in de kano s om 6 uur(!) om naar de zonsopgang te kijken. Meer over deze en andere vakanties kunt u lezen bij de vakantiebelevenissen op onze website.

7 AWBZ-ERKENNING AWBZ-ERKENNING BEHAALD In 2007 heeft Wielewaal een aanvraag ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een AWBZ-erkenning. Deze is in mei 2008 toegekend. Wielewaal heeft een erkenning gekregen voor de functies: begeleiding, verpleging en persoonlijke verzorging. Redenen voor het aanvragen van een eigen erkenning: - Bij de vakantiedagopvang is vergoeding van deelname mogelijk vanuit de AWBZ. Wielewaal maakt op het moment nog gebruik van deze mogelijkheid door te fungeren als onderaannemer van een zorgaanbieder. De eigen erkenning maakt het mogelijk om ook te gaan fungeren als hoofdaannemer; - Een groot deel van onze vakantiegangers maakt gebruik van de AWBZ door Zorg In Natura. Het bijzondere is dat deze geldstroom niet gebruikt kon worden voor het fi nancieren van de vakantie, terwijl Wielewaal tijdens de vakantieweken wel de zorg volledig overneemt. De woonvorm waar de vakantieganger woont krijgt echter de AWBZ-gelden. Dit is volgens Wielewaal geen wenselijke situatie. IDEAALDOELSTELLING: MEERKOSTEN UIT REGULIERE BRONNEN Wielewaal heeft als ideaaldoelstelling dat de meerkosten van de vakanties niet uit de eigen zak van de vakantieganger worden betaald. Deze meerkosten bedragen 56% van de totale kosten. Wielewaal steekt jaarlijks veel tijd en energie in het werven van fondsen, sponsoren en donateurs om deze meerkosten te bestrijden. De laatste jaren merkt Wielewaal dat dit steeds moeilijker wordt: door de groei van het aantal vakantiegangers wordt het totaalbedrag dat geworven moet worden ook steeds hoger. Daarnaast ziet Wielewaal ook duidelijk dat fi nanciering van fondsen meer gericht is op projecten en minder op activiteiten die ieder jaar terugkomen. De kans dat de totale meerkosten geworven kunnen worden bij fondsen is dan ook gering. Onze ideaaldoelstelling zou op deze manier niet bereikt worden. Een ander nadeel is dat Wielewaal als organisatie kwetsbaar is, omdat zij (voor een deel) afhankelijk is van fondsen. Op het moment dat een fonds besluit om geen geld toe te zeggen komt Wielewaal direct in de problemen omdat de begroting en de vakantieprijzen zijn gebaseerd op een verondersteld bedrag dat bij fondsen wordt geworven. Omdat Wielewaal geen eigen vermogen heeft, is er ook geen buffer om eventuele tegenvallers op te vangen. Bij het zoeken naar oplossingen heeft Wielewaal gesteld dat zij de ideaaldoelstelling niet wil loslaten en vanuit dat standpunt is gezocht naar de mogelijkheid van andere geldstromen. IMPLEMENTATIE AWBZ-ERKENNING Nadat bekend werd dat de AWBZ-erkenning is toegekend, is Wielewaal de mogelijkheden gaan onderzoeken voor het inzetten van de erkenning. Hiervoor is een projectplan opgesteld dat in 2009 uitgevoerd zal gaan worden. De belangrijkste vraagstelling bij het project is: hoe kan Wielewaal de AWBZ-erkenning optimaal inzetten en gebruiken om de meerkosten zoveel mogelijk te vergoeden? (vervolg op volgende pagina)

8

9 Het uitgangspunt hierbij is dat Wielewaal in 2009 nog niet meedoet in de aanbesteding bij zorgverzekeraars. Wielewaal geeft de voorkeur aan het functioneren als onderaannemer. Wielewaal wil als onderaannemer contracten afsluiten met hoofdaannemers (zorginstellingen, woonvormen en thuiszorgorganisaties) waarin afspraken zijn gemaakt voor het overnemen van de zorg. Hierbij gaat Wielewaal uit van een win-winsituatie. Omdat Wielewaal geen hoofdaannemer is, houdt de eigen instelling het recht op gelden voor verblijf en behoudt zij ook de productie. Wielewaal neemt de functies over die in het ZorgZwaartePakket zijn beschreven en laat deze gelden terugvloeien naar de vakantieganger. Wettelijk is bepaald dat de zorginstelling in principe geen recht heeft op gelden wanneer zijn cliënt niet aanwezig is. Op dat moment loopt de instelling alle gelden mis en tevens de productie. Wielewaal legt in 2009 actief contacten met zorginstellingen om samen de mogelijkheden en voordelen voor de cliënt te bespreken. In het projectplan staat omschreven dat aan het eind van het project (eind 2009) de volgende doelstellingen zijn behaald: - De mogelijkheden voor het gebruik van de AWBZ-erkenning zijn in kaart gebracht; - De belemmeringen voor het gebruik van de AWBZ-indicatie door de vakantieganger zijn in kaart gebracht: - Wanneer belemmeringen door Wielewaal opgelost kunnen worden, zijn hierover afspraken gemaakt en is hiervoor een procedure geschreven; - Wanneer Wielewaal niet in staat is om belemmeringen op te lossen is het voorgelegd aan instanties bij wie dit tot de corebusiness behoort; - Om de uitvoering te realiseren zijn standaardprotocollen en procedures ontwikkeld die zijn geïmplementeerd binnen Wielewaal (bijv. een standaard samenwerkingscontract); - Er is een folder ontwikkeld en verspreid waarin de mogelijkheden voor het gebruik van de AWBZ-indicatie duidelijk omschreven worden. Deze informatie is zowel schriftelijk als digitaal beschikbaar en Wielewaalmedewerkers zijn in staat vragen hierover telefonisch te beantwoorden; - Het administratiesysteem (backoffi ce) van Wielewaal is aangepast om de AWBZ-gelden te kunnen innen bij de betreffende partijen en deze vervolgens terug te doen komen naar de vakantieganger; - Wielewaal heeft kennis en expertise ontwikkeld op het gebied van AWBZ-gelden en is bereid hiermee andere vakantieorganisaties van dienst te zijn bij het opzetten van een zelfde systeem; - De HKZ-certifi cering is uitgevoerd en geïmplementeerd. Hierbij gaat het om een kwaliteitskeurmerk. Wielewaal heeft voor de uitvoering van dit project een aanvraag gedaan bij de NSGK. Eind 2008 is bekend geworden dat de aanvraag is goedgekeurd en dat de NSGK de verdere uitwerking van de AWBZ gaat ondersteunen. In 2009 zal een stafmedewerker hier fulltime mee bezig zijn. HKZ-CERTIFICERING In 2008 is ook een start gemaakt met de HKZ certifi cering. Organisatiebureau SPNP uit Woerden heeft aangeboden om dit proces geheel te begeleiden als vorm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: een fantastisch aanbod. Als eerste stap zijn alle processen in kaart gebracht die binnen de organisatie plaatsvinden. Alleen al deze stap was voor Wielewaal verfrissend: een extern bureau dat geheel blanco naar de organisatie kijkt en kritische vragen stelt. Vervolgens moeten aan al deze processen de procedures en protocollen worden gekoppeld en getoetst worden aan de HKZ. De verwachting is dat dit proces half 2009 is afgerond.

10 KINDEREN EN OUDERS AAN HET WOORD Marieke, 8 jaar oud, heeft in 2008 meegedaan aan de kinderthemaweken in Enschede. Wat Marieke het leukste vond? Knutselen en de speurtochten waren de favoriete activiteiten. Al was het helpen met het doen van de boodschappen, het samen eten ook super leuk en lekker. Pannenkoeken, pizza s en koekjes bakken! Ook mocht Marieke iets van huis meenemen om te laten zien of om mee te spelen. En doordat er zoveel vrijwilligers waren, werd er goed ingespeeld op de wensen van de kinderen. De ouders van Marieke: Het geeft enorm veel energie als je jouw kind vol enthousiasme thuis ziet komen. Je weet dat Marieke een geweldige tijd heeft en daardoor kreeg haar broertje thuis ook alle aandacht die hij verdient. Wij kunnen het zeker andere ouders aanraden, want het is een hele goede opvang voor de kinderen. Er worden veel leuke dingen gedaan, afgestemd op de wensen/ voorkeuren van de kinderen. Het kind heeft een dag voor zichzelf met veel aandacht en voor de thuissituatie is er een stuk rust. Ook René heeft de kinderthemaweken fantastisch gevonden: Weet je wat ik in de vakantie gedaan heb? Nee, het is geen grapje! Ik ben 3 dagen naar school geweest! Niet om te leren, maar om leuke dingen te doen. De juffen waren er niet, maar er waren mensen van Wielewaal. Die gingen met ons knutselen, taartjes bakken en toen het mooi weer was hebben we ook nog gewandeld. Ook hebben we nog gehockeyd en gevoetbald in de hal en in de gang, want die waren toch leeg. En als het weer is, wil ik graag weer. Kom jij dan ook?

11 KINDERTHEMAWEKEN EVALUATIE PROJECT KINDERTHEMAWEKEN Achtergrond Sinds 2005 organiseert Wielewaal naast vakanties ook vakantiedagopvang in de vorm van kinderthemaweken. De afgelopen jaren is een project uitgevoerd om het aantal locaties uit te breiden. Aanleiding voor het project was het feit dat ouders van leerlingen van de mytylschool aangeven dat zij de vakantieperiodes als zwaar ervaren en behoefte hebben aan ondersteuning in deze perioden. Na 2 jaar liep het project af en is het geëvalueerd. In het projectvoorstel is uitgegaan van een snelle landelijke uitbreiding, van 10 scholen per jaar, gedurende 2 jaar. Nederland kent 35 mytylscholen en het streven van Wielewaal is om op minimaal 80% van deze scholen de vakantiedagopvang aan te bieden. Dit betekent dat er na afl oop van het project nog op minimaal 7 scholen vakantiedagopvang gerealiseerd zou moeten worden. Deze laatste uitbreiding zou worden opgenomen in de reguliere begroting van Wielewaal. Dit was gebaseerd op de aanname dat scholen binnen 2 jaar kostendekkend zouden zijn en in een aantal gevallen zelfs een voordeel zouden genereren (gebaseerd op pilot mytylschool Huizen). Evaluatie landelijke uitrol kinderthemaweken Het project is inmiddels afgerond en geconcludeerd kan worden dat een deel van de doelstellingen niet bereikt is. Met name het aantal scholen: 11 in plaats van 20 en de bezettingsgraad op de scholen (1e jaar: 42%, 2e jaar: 65%), voldoen niet aan de verwachtingen. Voor Wielewaal is vanaf het begin een belangrijk uitgangspunt geweest dat de vakantiedagopvang laagdrempelig moet zijn en dat er geen fi nanciële belemmering mag zijn om deel te nemen. Om dit te realiseren was vanaf het begin ook fi nanciering mogelijk vanuit de AWBZ. Wielewaal vindt het belangrijk dat alle kinderen deel kunnen nemen en de ervaring van scholen is dat juist bij kinderen uit een omgeving met een lagere Sociaal Economische Status (SES) de vakanties een groot probleem vormen. Wielewaal ging ervan uit dat de drempel weggenomen was door de mogelijkheid van de AWBZ-fi nanciering. In de pilot op de mytylschool in Huizen leek dit ook afdoende. Tijdens het project bleek echter dat de mogelijkheid van fi nanciering via de AWBZ niet voldoende was om de drempel weg te nemen. Tijdens het project is voortdurend gezocht naar mogelijke drempels en zijn deze weggenomen. De hoofddoelen van het project vakantiedagopvang zijn bereikt, al is het op aanzienlijk minder scholen dan waar in het projectvoorstel vanuit is gegaan. De reden hiervoor is dat de aannames, zoals gemaakt op basis van de pilot in Huizen, niet generaliseerbaar bleken voor andere scholen. Zo traden er problemen op door: - tragere besluitvorming bij andere scholen; - reorganisaties; - de groei van de bezettingsgraad was niet generaliseerbaar door: o het lagere aantal kinderen met een PGB; o de minder proactieve rol van maatschappelijk werk; o de SES van ouders en de problemen rond het aanvragen van een AWBZ-erkenning; - problemen rondom het vervoer van en naar de dagopvang; - de behoefte aan intensievere communicatie (folders, ouderavonden, ondersteuning bij indicatieaanvraag in de vorm van een loketfunctie ); - problemen bij het vinden van een geschikte partner die de AWBZ-gelden voor Wielewaal kan claimen. Bovenstaande punten hebben een snelle implementatie op een groot aantal scholen aanzienlijk vertraagd. (vervolg op volgende pagina)

12 RECREATIELEIDERS AAN HET WOORD Niet alleen de kinderen, ook de vrijwilligers genieten van de activiteiten. Enkele recreatieleiders vertellen over hun ervaringen: Nadine: Vooral het koken waarbij de kinderen vanaf het begin hun eigen themagerecht mochten maken was super! We lieten ze zelf ingrediënten afmeten, kneden en bakken. Elk kind kon meedoen op zijn eigen manier!! Hanna: Naast alle activiteiten hebben we elke dag een terugkerend fenomeen: het schminken. Sommige kinderen kunnen er maar geen genoeg van krijgen! Ype wil elke dag een leeuw zijn, Angelique altijd mooi opgemaakt, bij Justin mag het zo gek mogelijk en Angelina... die is ook dol op schminken. Maar niet op haar eigen gezicht, zij wil zelf schminken! En dan vooral lekker kliederen op de gezichten van de begeleiders. Marja: Met z n allen hebben we een hoop lol gehad en hebben we genoten van allerlei activiteiten. We hebben de gymzaal volgebouwd met hutten, trampoline gesprongen, pannenkoeken gebakken, geknutseld, koekjes gebakken, skelter-wedstrijdjes gedaan, tosti s gegeten, geschilderd, muziek geluisterd, gepicknickt en nog veel meer. Namens ons allemaal mag ik zeggen dat het geweldig was, zowel voor de kinderen die hebben genoten van alle georganiseerde activiteiten, voor de ouders die hun energie deze weken op andere manieren konden gebruiken, als voor de vrijwilligers, die met ontzettend veel plezier alles hebben begeleid. We vonden het geweldig en kijken met smart uit naar de volgende keer!

13 Bereikte doelen Tegelijkertijd mag de conclusie zijn dat de hoofddoelstellingen van het project wel zijn bereikt, zij het op minder scholen dan verwacht. De volgende doelen zijn bereikt: 1. Ouders en kinderen die op het moment deelnemen aan de vakantiedagopvang zijn erg enthousiast. Het blijkt dat de oorspronkelijke doelstellingen ruimschoots worden behaald: - Ouders zijn na de lange vakantieperiode minder uitgeput, hebben aandacht en tijd kunnen besteden aan de rest van het gezin. Dit wordt aangegeven door de ouders zelf, maar ook de betrokken scholen horen deze signalen en geven deze door; - Kinderen hebben een fantastische week. Onafhankelijk van hun handicap worden er activiteiten georganiseerd waaraan zij mee kunnen doen. Dit blijkt zowel uit de evaluaties, als uit het grote aantal kinderen dat terugkomt; - Scholen en (fysio)therapeuten geven aan dat de deelnemende kinderen na de vakanties minder functieverlies hebben dan voorheen. Op een aantal scholen is het mogelijk om de therapieën door te laten gaan tijdens de vakantiedagopvang, maar het blijkt dat het feit dat kinderen actief zijn en hun levenslust kwijt kunnen in spellen en activiteiten al een grote winst is. 2. Een doelstelling op langere termijn was het genereren van voldoende vertrouwen bij ouders om in de toekomst hun kind met Wielewaal mee op vakantie te laten gaan. In de afgelopen jaren zijn verschillende kinderen uit de vakantiedagopvang ook meegegaan met vakanties. Dit geeft hen de mogelijkheid om zich verder te ontplooien, nieuwe contacten aan te gaan en de grenzen te verkennen en zorgt voor nog meer ontlasting van de thuissituatie. 3. De vakantiedagopvang is inmiddels volledig verankerd in de interne organisatie van Wielewaal. Er is intern een grote slag gemaakt om de kwaliteit van de kinderthemaweken optimaal te krijgen. Bij vrijwilligers op kinderthemaweken bleek behoefte aan specifi ek op de activiteit gerichte middelen. Hiertoe zijn de volgende producten ontwikkeld: - Een specifi eke training voor recreatieleiders en assistenten op de vakantiedagopvang; - Een aparte RAP-handleiding (procedureboek van Wielewaal) voor kinderthemaweken; - Nieuwe trainingen en workshops, o.a. een training methodisch werken die ingaat op het maken van een programma dat pedagogisch verantwoord is, aansluit bij een thema en toepasbaar is voor een zeer diverse groep, zowel qua leeftijd als qua handicap; - Vaste draaiboeken voor kinderthemaweken (zie programmavoorbereiding nieuwe stijl). Met deze resultaten en ervaringen blijft het uitgangspunt dat Wielewaal op langere termijn in staat is om de landelijke uitbreiding zelf voort te zetten van kracht. De laatste 10 scholen kunnen door Wielewaal zelf verder worden ontwikkeld, op voorwaarde dat de eerste 20 scholen zijn gerealiseerd. Om dit te bereiken heeft Wielewaal extra geld aangevraagd voor de implementatie en ontwikkeling van 12 nieuwe scholen in 2 jaar. (vervolg op volgende pagina)

14 IMPRESSIE VAN EEN KINDERTHEMAWEEK THEMA: DIEREN Maandag: Vandaag was poes jarig. Ze was ziek en had niets kunnen voorbereiden, daarom hebben wij dat gedaan. We hebben slingers en uitnodigingen gemaakt en werden geschminkt. Om het feest compleet te maken hebben we fruitsalades en chipskettingen gemaakt en kat- en muisspelletjes gedaan. Dindag: De koningin van de zee zocht vandaag een schat en wij mochten helpen. Eerst hebben we vissen geknutseld voor in de zee. Na de lunch met vissticks hebben we een spelletjesparcours gedaan: dieren nadoen, visje prik, sjoelen, van alles! Uiteindelijk hebben we de schat gevonden op de zeebodem. Woensdag: Rupsje Nooitgenoeg kwam op bezoek! We hebben zelf rupsen geknutseld en gehoord wat de rups allemaal at. s Middags hebben we buiten allerlei insekten gezocht en zelf pizza gemaakt voor Rupsje Nooitgenoeg. Na al het eten is de rups een mooie vlinder geworden. Donderdag: Er kwam een schaap langs die zijn wollen jasje kwijt was. Wij hebben allemaal schaapjes geknutseld en ze lekker warm aangekleed met een wollen jasje. Toen was het tijd om even lekker te spelen. Aan het eind van de middag hebben we voor het schaap een grote nieuwe jas gemaakt en was hij weer blij. Vrijdag: Er is een leeuw ontsnapt! We willen hem gaan zoeken, maar natuurlijk niet opvallen. Daarom maken we onze eigen dierenmaskers en doen we dierengeluiden na. Als we de fi lm De Leeuwenkoning en een leeuwenpoppenkast bekijken zien we waar leeuwen van houden. Uiteindelijk vinden we de leeuw en kunnen we hem terugbrengen naar de dierentuin.

15 PROGRAMMAVOORBEREIDING NIEUWE STIJL In de evaluaties van vrijwilligers van kinderthemaweken kwam steeds duidelijker naar voren dat men het ontwikkelen van het activiteitenprogramma een tijdrovende en moeilijke klus vond. Tijdrovend, omdat overleg tussen vrijwilligers veelal via mail en telefoon verloopt en er ongeveer 20 tot 25 activiteiten per kinderthemaweek bedacht moeten worden die onderling samenhangen binnen een thema. Moeilijk, omdat een deel van de vrijwilligers de doelgroep nog niet kent en soms tot kort van tevoren nog niet bekend is welke kinderen zich ingeschreven hebben voor de week. Door de grote diversiteit van kinderen heeft dit vaak veel gevolgen voor de activiteiten die georganiseerd kunnen worden. Wielewaal heeft ook moeten constateren dat de kwaliteit van de activiteiten (de veelzijdigheid, de mate van aangepastheid aan de (on)mogelijkheden van de deelnemers) op de verschillende locaties teveel uiteenliep. Daarom heeft in het najaar een afstudeerder van de opleiding SPH, Evelien Vos, een achttal draaiboeken ontwikkeld. Deze kant-en-klare draaiboeken worden toegewezen aan de verschillende kinderthemaweken in De recreatieleider coördineert welke vrijwilligers welke activiteiten verder voorbereiden (materiaal vooraf verzamelen, klaarzetten materialen etc). Op basis van de groep kinderen die zich ingeschreven heeft, wordt op zondagavond bekeken of de activiteiten nog verder aangepast moeten worden. In het draaiboek staan vele tips om de activiteiten aan te passen aan de specifi eke kenmerken van de kinderen. Voorbeelden zijn tips om activiteiten rolstoeltoegankelijk, eenvoudiger of moeilijker, of prikkelarmer te maken. Wielewaal waardeert de creatieve inbreng van vrijwilligers in hoge mate en wil daarom de vrijwilligersgroep de ruimte geven om activiteiten te vervangen door zelf bedachte activiteiten. Echter, om de kwaliteit te kunnen waarborgen mag maximaal 20% van de activiteiten vervangen worden. De intentie is om de gebruikte draaiboeken goed te evalueren en te archiveren. Gezien het feit dat de meeste kinderen niet langer dan 4 jaar achtereen naar de kinderthemaweken komen, kunnen de draaiboeken uitstekend hergebruikt worden. BEZETTINGSGRAAD KINDERTHEMAWEKEN In 2008 zijn op 11 scholen kinderthemaweken georganiseerd, waaronder 4 nieuwe scholen. Om diverse redenen zijn op het laatste moment 3 scholen geannuleerd. De ervaring leert dat de bezettingsgraad bij nieuwe scholen langzaam op gang komt en dat ook dit niet overeenkomt met de pilot zoals gedraaid op de mytylschool in Huizen. De consequentie hiervan is dat scholen niet in het tweede jaar kostendekkend zijn, maar dat dit pas gebeurt in het vierde jaar. Bij volledige bezetting kunnen er 16 kinderen per dag aanwezig zijn (met uitzondering van zeer grote scholen). Op basis van de ervaringen van 2007 en 2008 worden de volgende percentages gehanteerd: Jaar waarin school gestart is Bezettingsgraad Jaar 1 42% Jaar 2 65% Jaar 3 75% Jaar 4 85% In 2008 zijn in totaal 2176 dagen dagopvang verkocht. Er zijn dit jaar 52 kinderthemaweken gedraaid ten opzichte van 32 kinderthemaweken in Naast de uitbreiding van het aantal scholen is ook het aantal momenten in het jaar uitgebreid met mei- en herfstvakanties. GROEI AANTAL DAGEN DAGOPVANG (GEÏNDEXEERD NAAR 2006)

16 WERELDREIS IN HENGELO DOOR ABEL (10 JAAR) De eerste dag gingen we kennis maken en werd alles uitgelegd: deze week gingen we op wereldreis. Het eerste land was Hawaï. Een heerlijk ontbijt en daarna zwemmen: in zwembad Rozengaarde met een grote en een kleine glijbaan, duikplank, en het allerleukste vond ik het zwaaitouw. s Avonds tropische pannenkoeken en om tien uur ging ik naar bed en ging om 1.00 slapen. Het volgende land was Zuid-Afrika. s Middags gingen we naar een dierenschool waar ik een echte BOA CON- STRICTOR van 2 meter vast hield. Dat was echt super GAAF! s Maandags was het land Italië aan de beurt. Om deden we een speurtocht naar de IJSboerderij!!! Tijdens de speurtocht moesten we over een sloot springen en allemaal opdrachten doen. Eenmaal aangekomen op de ijsboerderij kregen we allemaal een ijsje. Na een bezoekje aan de boerderij gingen we thuis zelf pizza s maken. Dinsdag was een echte Hollandse dag. Eerst oud Hollandse spellen, inclusief een echte bingo met veel prijzen. Ik heb veel gewonnen voor mijn familie! Na de lunch gingen we naar Doesburg. Daar deden we een speurtocht over onder andere de Martinitoren. Na de speurtocht hadden we een kookworkshop bij de ouders van één van de vrijwilligers. Hier hebben we met z n allen een maaltijd gemaakt en zelf heb ik kabouter Spillebeen paddenstoeltjes gemaakt en patat gebakken. Super lekker!!! Woensdag was een SUPER DAG! Heerlijk weer en op weg naar HELLENDOORN!!! Wielewaal had geregeld dat we bijna overal via de achteruitgang naar binnen mochten, dus nergens in de rij moeten staan! Cool toch? We zijn in de Tornado, Donderstenen en RioolRat geweest. Dat waren super achtbanen! Thuis ging de BBQ aan en heb ik voor iedereen gebakken samen met Jordy en Lisa. Donderdag konden we zelf kiezen. Hier kwam uit dat de meeste graag wilden zwemmen. Omdat het mooi weer was zijn we naar een openluchtzwembad gegaan en heb ik vanaf de hoge duikplank een salto gemaakt en ook een keertje hard plat op het water gedoken. Dat deed erg pijn! Toen we uitgezwommen waren gingen we WOKKEN in Happy Wok! Zoveel eten en drinken als je maar kan! Dat smaakte wel! Morgen gaan we weer naar huis en dat vind ik wel een beetje jammer. Dit was mijn eerste Wielewaal vakantie en ik heb er erg van genoten! Het allerleukste vond ik het wokken! Het minst leuke vond ik de.. euh. DE MUGGEN EN WESPEN!!!!

17 VAKANTIEPROGRAMMA VAKANTIEAANBOD Het vakantieaanbod in 2008 zag er als volgt uit: - 47 binnenlandse reizen voor LG, MCG en mix, (waarvan 4 (lange) weekendjes); - 26 binnenlandse reizen voor ADHD/ASS, niets geannuleerd; - 25 buitenlandse reizen voor LG, MCG en mix; - 5 buitenlandse reizen voor ADHD/ASS. Om zo goed mogelijk in te spelen op de vraag van vakantiegangers, worden bewust extra vakanties gelanceerd. Op basis van het aantal boekingen volgt dan eventueel annulering van bepaalde weken of het samenstellen van extra vakanties in periodes. In 2008 zijn 12 vakanties geannuleerd en enkele weken bijgeboekt of verplaatst.reden van annulering waren o.a. onverwachte verbouwing van accommodaties, annulering door accommodaties en lage bezettingsgraad. In 2008 zijn 8 nieuwe bestemmingen in het programma opgenomen ten opzichte van 2007 (3 binnenland, 2 weekenden, 3 buitenland). VERVOER MET MINIBUSJES De afgelopen jaren huurde Wielewaal alle personen- en rolstoelbusjes voor de vakanties bij Europcar in Zeist. Begin 2008 heeft dit bedrijf onverwacht aangekondigd te stoppen met het verhuren van rolstoelbussen. Hierdoor moest op zoek gegaan worden naar een andere verhuurmaatschappij. Het bleek niet mogelijk de grote hoeveelheid minibusjes, die Wielewaal tijdens het hoogseizoen inzet, bij 1 bedrijf te huren. Er is daarom gedurende het jaar gebruik gemaakt van 4 verschillende verhuurbedrijven (Kuperus, Van Mil Tours, KAV en Autorent Adrie Jonk). De kosten hiervan vallen hoger uit dan in andere jaren. BEZETTINGSGRAAD In 2008 zijn in totaal 786 vakantieplaatsen verkocht. Dit is een daling ten opzichte van Deze daling was wel verwacht, omdat 2008 het eerste jaar was waarin de maximumleeftijd van vakantiegangers is gesteld op 35 jaar. Wielewaal heeft een aantal jaar toegewerkt naar de afbouw van leeftijden. In 2008 is de groep jarigen uitgestroomd naar andere organisaties, waardoor het aantal geboekte vakantieplaatsen is afgenomen. Naast de afname van het aantal boekingen is door de afbouw van leeftijden ook een verschuiving ontstaan in de bestemmingen: - Het aantal verkochte plaatsen LG buitenland is duidelijk afgenomen t.o.v Dit lijkt te maken te hebben met de grotere hoeveelheid jonge vakantiegangers die niet naar het buitenland gaan; - Het aantal verkochte plaatsen ADHD/ASS binnenland is duidelijk toegenomen zowel in het hoogseizoen als in het voor- en najaar. Deze verschuivingen vertalen zich direct terug in de deelnemersopbrengsten: naast het feit dat er minder reizen zijn verkocht, zijn de opbrengsten uit de verkochte reizen ook lager dan in De reden hiervoor is simpelweg dat vakanties in het binnenland goedkoper zijn dan in het buitenland. Een tweede reden is dat er een grote groei is in het aantal plaatsen voor ADHD/ASS. Juist deze vakanties zijn aanzienlijk goedkoper (vaak kinderen die binnenlandvakantie kiezen) dan vakanties voor LG/MCG en dit vertaalt zich dus ook direct terug in de deelnemersopbrengsten. Deze verschuiving past in het beleid van Wielewaal: zij wil immers reizen aanbieden waar zoveel mogelijk kinderen/jongeren gebruik van kunnen maken. Verder heeft zij als ideaaldoelstelling dat de reizen toegankelijk zijn voor iedereen, ook in financieel opzicht. Daarom zoekt Wielewaal bewust naar een goede mix in bestemmingen: van zowel luxe, dure bestemmingen als naar goedkope, eenvoudige bestemmingen die de prijs van een vakantie zo laag mogelijk houden. Wielewaal heeft voor 2009 de doelstelling om de ingezette groei sinds 2003 weer te continueren en het aantal vakantieplaatsen te laten stijgen met 10%.

18

19 NAAMSBEKENDHEID STOPPERCAMPAGNE Om voldoende naamsbekendheid te bereiken om de beoogde groei aan te kunnen, heeft Wielewaal in 2008 weer een stoppercampagne gevoerd. Dit jaar is gekozen voor twee verschillende stoppercampagnes: 1 campagne gericht op vrijwilligers en 1 campagne specifi ek gericht op verpleegkundigen. De stoppers zijn geplaatst gedurende de maanden januari tot en met juni, afwisselend in PCM-dagbladen (Trouw/Volkskrant/ NRC) en huis-aan-huisbladen. In totaal zijn door vrijwilligers 670 plaatsingen gesignaleerd in zo n 105 verschillende media, zowel landelijk als lokaal. Het is aannemelijk dat dit niet alle plaatsingen zijn, aangezien niet alle afzonderlijke huis-aan-huisbladen door Wielewaalvrijwilligers gelezen worden. De grootte van de advertenties varieerde van vrijwel paginavullend (Volkskrant, 12 januari 2008) tot nog net leesbaar klein. De advertenties zijn zowel in zwart-wit als in full color geplaatst. Op hun inschrijfformulier konden nieuwe vrijwilligers aangeven op welke manier zij met Wielewaal in contact zijn gekomen. Hierop is 131 keer aangegeven dat zij met Wielewaal in aanraking zijn gekomen door middel van een krant. Dit is 44% van de nieuw ingeschreven vrijwilligers. De stoppercampagne heeft hiermee een grote bijdrage geleverd aan de vrijwilligerswerving van Mede door de campagne was er dit jaar geen tekort aan verpleegkundigen. Ook dit jaar bleek uit gesprekken met nieuwe vrijwilligers dat het herhalingseffect bij de advertenties erg belangrijk was. De advertentie maakte een vrijwilliger enthousiast, maar pas na een aantal maal de advertentie tegen te komen werd uiteindelijk de website bezocht en volgde een inschrijving. De stoppercampagne heeft een goede bijdrage geleverd aan de naamsbekendheid van Wielewaal. Regelmatig is merkbaar dat zowel personen als organisaties de naam Wielewaal kennen vanuit de krant. Dit is een positief neveneffect van de stoppercampagne, evenals bekendheid bij potentiële vakantiegangers en potentiële donateurs. WERVING Naast de stoppercampagne zijn onder andere de volgende wervingsmethoden gebruikt: - Voor de werving van vakantiegangers en vrijwilligers is Wielewaal aanwezig geweest op diverse beurzen en informatiemarkten. De grootste hiervan was op de 4 dagen durende Support beurs: hèt evenement voor mensen met een handicap; - Voor de werving van vakantiegangers zijn advertenties geplaatst in BOSK Magazine (tijdschrift van de Vereniging van mensen met een motorische beperking) en EigenWijs Magazine (tijdschrift voor houders van een persoonsgebonden budget); - Op de scholen waar kinderthemaweken worden georganiseerd is diverse malen foldermateriaal verspreid onder alle leerlingen; - Via Google AdWords zijn wervingscampagnes gevoerd voor vakantiegangers en deelnemers aan kinderthemaweken; - Vrijwilligers hebben een bijdrage geleverd aan de werving door mond tot mond reclame, posterverspreiding in de eigen omgeving en het aanmelden van vacatures bij lokale vrijwilligerscentrales. (vervolg op volgende pagina)

20 EEN WEEKJE TECKLENBURG OP RIJM Lekker buitenland, maar toch niet ver weg! Met z n allen naar Tecklenburg, zonder autopech! We hadden helaas gans viel stau (fi le!!), maar we waren er uiteindelijk toch best gauw. De eerste dag stonden we in Osnabrück op de stoep We gingen winkelen met de hele groep. Naar de dierentuin gingen we op zondag. De pinguïns en dolfi jnen bezorgden ons de slappe lach. Maandag was Movie World aan de beurt Helaas hebben we door de regen wel een beetje getreurd. Niettemin hebben we het erg naar ons zin gehad, En aan het eind van de dag was er pasta of patat. De volgende dag deden we rustig aan, maar we hebben toch weer veel gedaan. Deze dag gingen we Tecklenburg verkennen. En s avonds met de rolstoel door een heel heuvelig weiland rennen. Woensdag bleven we heel lang in ons bed, Want we hadden de wekker niet gezet. s Middags naar Assepoester de musical Daarna uit eten, we aten onze buikjes vol. Donderdag splitsen we de groep in twee. De helft ging naar het zwembad Aasee De anderen bereidden de BBQ voor. Ze bakten de hamburgers door en door. En na deze week vol met dolle pret. Hebben we in Hilversum de busjes weer stilgezet.

Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016

Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016 Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016 Maandag 18 juli We vertrekken vanaf de locatie Koningsbelt met 25 leerlingen, 10 begeleiders en aanvullende gezinsleden zoals een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. PGB WMO en ZIN.

Nieuwsbrief. PGB WMO en ZIN. Nieuwsbrief PGB WMO en ZIN. De afgelopen maanden is er veel te doen geweest rondom de AWBZ zorg. Dit is het potje met geld waaruit ook de begeleiding bij Hoeve de Kaolder door wordt gefinancierd. De AWBZ

Nadere informatie

Namens het gehele team van SBO Wending wensen wij u een fijne vakantie!

Namens het gehele team van SBO Wending wensen wij u een fijne vakantie! Geachte ouders en verzorgers, Nieuwsbrief 7 schooljaar 2014-2015 Laatste nieuwsbrief schooljaar 2014-2015 Volgende week is de laatste schoolweek van het schooljaar. Voor de schoolverlaters is het de afsluiting

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl Leekerweide Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking www.leekerweide.nl Logeren en opvang voor kinderen/jongeren met een beperking Inhoud Doordeweekse

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

VOORWOORD DIRECTIE. Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wielewaal. 2009 was geen eenvoudig jaar.

VOORWOORD DIRECTIE. Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wielewaal. 2009 was geen eenvoudig jaar. VOORWOORD DIRECTIE Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wielewaal. 2009 was geen eenvoudig jaar. De economische recessie was op verschillende manieren voelbaar binnen onze organisatie. De reiswereld,

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Schoolkamp 2015, Jacco

Schoolkamp 2015, Jacco Schoolkamp 2015, Jacco We gingen om 10:30 weg met de bus, eigenlijk moesten we met de fiets maar het stormde hard. Met de bus reden we naar Basal, daar werd verteld wat ze deden en we gingen stenen zoeken.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

ONBEPERKT GENIETEN VAN WATERSPORT UITDAGENDE WATERSPORTACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

ONBEPERKT GENIETEN VAN WATERSPORT UITDAGENDE WATERSPORTACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING ONBEPERKT GENIETEN VAN WATERSPORT UITDAGENDE WATERSPORTACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING ONBEPERKT GENIETEN De wind in de zeilen, het klotsende water tegen de boeg en de zon in het gezicht; zeilen

Nadere informatie

Hieronder vindt u het vakantierooster van het nieuwe schooljaar

Hieronder vindt u het vakantierooster van het nieuwe schooljaar Jrg. 15 nr. 18 12 juni 2014 Agenda 17-06 Schoolreisje groep 7 18-06 Groep 3 bezoekt bibliotheek 26-06 Schoolreisje groep 5 en 6 30-06 groep 3 t/m 7 rapporten mee 03-07 groep 8 rapporten mee 03-07 Afscheid

Nadere informatie

UITDAGENDE WATERSPORTACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING INFORMATIE VOOR VRIJWILLIGERS

UITDAGENDE WATERSPORTACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING INFORMATIE VOOR VRIJWILLIGERS UITDAGENDE WATERSPORTACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING INFORMATIE VOOR VRIJWILLIGERS BRON VAN ENERGIE SailWise is al 40 jaar de enige aanbieder in Nederland van meerdaagse, actieve watersportactiviteiten-

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda:

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda: de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Bosuilstraat 11, 7523 BJ ENSCHEDE, 053 4368164 e mail menkotoren@skoe.nl Nieuwe datum Vormsel en ouderavond Er is een nieuwe datum voor de Vormselviering.

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor vrijwilligers

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor vrijwilligers Stichting Autstede Onvergetelijk Informatiepakket voor vrijwilligers Stichting Autstede Stichting Autstede houdt zich bezig met het organiseren van vakantieweekenden voor gezinnen met kinderen met stoornissen

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013

Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013 Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013 Wat gebeurd is Zomerfeest Afgelopen vrijdag hebben we ons traditionele zomerfeest gehad. Gelukkig waren de weergoden ons gunstig gezind en bleef het de hele middag droog.

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 2 t/m 15 mei Meivakantie 10 mei Moederdag

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof JAARVERSLAG Uitgever: Stichting Hart op Weg Drukker: Fotograaf: Vormgeving: Tekstschrijver: G. van der Schoot en A. Verhoof A. Verhoof A. Verhoof Titel: Jaarverslag Naam: Stichting Hart op Weg Jaar: 2015

Nadere informatie

Kringgesprek. Nummer 10 2013-2014

Kringgesprek. Nummer 10 2013-2014 Kringgesprek Nummer 10 2013-2014 2014 Beste ouders, De voorbereidingen van de verhuizing naar het gebouw van SO De Piloot aan de Nieuwe Ommoordseweg 30 is in volle gang. Afgelopen vrijdag hebben juf Sanneke

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken

Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken Opdracht 1 bij 6.1 * Beantwoord de vragen. 1. Waar zoek je vacatures? In de krant, op internet of ergens anders? 2. Ga je naar het UWV WERKbedrijf? 3. Ga je naar een

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Naar mijn vriendin 19 maart ging ik in de middag naar Den-Haag met de trein. Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis

Nadere informatie

KBS De Schothorst. Nieuwsbrief 2014-2015. Allemaal heel erg bedankt!! Met dank aan de oud papier ophalers..

KBS De Schothorst. Nieuwsbrief 2014-2015. Allemaal heel erg bedankt!! Met dank aan de oud papier ophalers.. Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 9, 30-04-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 9, 30-04-2015 In dit nummer: Met dank aan de oud papier ophalers.. Met dank aan oud papier

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 februari 2015

Nieuwsbrief 9 februari 2015 Nieuwsbrief 9 februari 2015 Algemeen Vier keer wijzer Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor

Nadere informatie

Met dit lekkere warme weer zijn we lekker gaan wandelen in het park bij ons in de buurt.

Met dit lekkere warme weer zijn we lekker gaan wandelen in het park bij ons in de buurt. Het Kwetternest 3-jarigen Deze week zijn we begonnen met het thema OEF WAT WARM! We hebben in de groep een echte ijswinkel gemaakt. De kinderen kunnen naar hartenlust ijsjes kopen en eten. In de grote

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

VTV Zomeractiviteiten 2012

VTV Zomeractiviteiten 2012 VTV Zomeractiviteiten 2012 Voor wie zijn de activiteiten bedoeld? Voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 t/m 20 jaar met een verstandelijke beperking. Mocht uw kind ouder of jonger zijn, maar wel

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 Oktober 2014 Stichting Vrienden van Buro Lima, Fokkershoek 8b, 5473VD Heeswijk-Dinther. tel.: 0610001854 www.burolima.nl vrienden@burolima.nl KvK

Nadere informatie

8 2 &9,97897 # " # $! # # #! $! # " "$

8 2 &9,97897 #  # $! # # #! $! #  $ 1 o o o o o o o o o o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VAKANTIEBOS HET HELE JAAR DOOR! Jij hoeft je voortaan nooit te vervelen in de vakanties. Wij zorgen dat elke vakantie onvergetelijk wordt. Sport, spel, knutselen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 14 van het schooljaar

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 14 van het schooljaar school de Ontmoeting Nieuwsbrief Hierbij leest U nieuwsbrief 14 van het schooljaar 2015-2016 In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan: 1. Einde van het schooljaar 2. Afscheid van juf Paulien

Nadere informatie

Tarieven 2014. Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar. geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur

Tarieven 2014. Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar. geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur Tarieven 2014 Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur Voor het jaar 2014 hanteren wij de volgende tarieven: (Geldig per 1 januari 2014. Prijswijzigingen voorbehouden.

Nadere informatie

Watersport voor gehandicapten. Samen maken wij het mogelijk

Watersport voor gehandicapten. Samen maken wij het mogelijk Watersport voor gehandicapten Samen maken wij het mogelijk Iedereen kan watersporten! Kunt u ook zo genieten van de wind in de zeilen, het golvende water tegen de boeg en de zon op het gezicht? Zeilen

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Nieuwsbrief voorjaar

Nieuwsbrief voorjaar Nieuwsbrief voorjaar 2013 Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt de nieuwsbrief van het zandkasteel-pgb. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van alle activiteiten van het zandkasteel-pgb

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Inhoud: Engels Tweede ronde projecten & workshops Hoe speel je een spelletje? Nieuws uit groep ½ Welkom in de klas Agenda Advertenties: Mindful ouderschap Voetbal talent

Nadere informatie

Nieuwsbrief van juli 2015. Peuterspeelzaal De Ringkantertjes. Hazeweg 1 2441 AD Nieuwveen 0172-530531 www.deringkantertjes.nl

Nieuwsbrief van juli 2015. Peuterspeelzaal De Ringkantertjes. Hazeweg 1 2441 AD Nieuwveen 0172-530531 www.deringkantertjes.nl Nieuwsbrief van juli 2015 Peuterspeelzaal De Ringkantertjes Hazeweg 1 2441 AD Nieuwveen 0172-530531 www.deringkantertjes.nl Vakanties 2015/2016 Herfstvakantie 19-10 t/m 23-10-15 Kerstvakantie 21-12-15

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

475!! 1. Projectweek. 2. Agenda. 3. Avondvierdaagse

475!! 1. Projectweek. 2. Agenda. 3. Avondvierdaagse nieuwsbrief 30 schooljaar 2014-2015 12 juni 2015 1. Projectweek Woensdag 17 juni start de projectweek. Dit jaar is het thema geschiedenis. Een heel breed thema waar we veel mee kunnen. Elke bouw heeft

Nadere informatie

AANVULLING TOOLKIT FONDSENWERVING TIPS PERSBENADERING

AANVULLING TOOLKIT FONDSENWERVING TIPS PERSBENADERING AANVULLING TOOLKIT FONDSENWERVING TIPS PERSBENADERING groningen((((( over(de afsluitdijk amsterdam 500(KM binnen 24(uur utrecht veldhoven valkenburg MAASTRICHT( FINISH 500(km Versie: februari 2013 Stap

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014'

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Juni 2014 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 Stichting Bij-1 info@bij-1.nl

Nadere informatie

Oktober 2013 In deze nieuwsbrief:

Oktober 2013 In deze nieuwsbrief: Oktober 2013 In deze nieuwsbrief: Uurtarieven 2014 definitief VOG-aanvraag gaat per regio Oproep nieuwe oudercommissieleden MooiZooi Workshop: Omgaan met ruzie en agressie (0-12 jaar) Beer Kiki: Veelzijdig

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

Belangrijke data. Punter in beweging. Koffie-uurtje. Nieuws vanuit de OR. NUMMER 02 JAARGANG 29 4 september 2015

Belangrijke data. Punter in beweging. Koffie-uurtje. Nieuws vanuit de OR. NUMMER 02 JAARGANG 29 4 september 2015 NUMMER 02 JAARGANG 29 4 september 2015 Belangrijke data 7 sept Start inschrijving 10 minuten gesprekken 9 sept Algemene Leden Vergadering OR op loc. Eem 11 sept Studiedag, lln. vrij 14 sept Studiedag,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VAKANTIEWEKEN ROTTERDAM

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VAKANTIEWEKEN ROTTERDAM 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VAKANTIEWEKEN ROTTERDAM Inleiding Verslag 2014 Stichting Vakantieweken Rotterdam Stichting Vakantieweken Rotterdam organiseert voor 200 Rotterdamse gezinnen een week vakantie.

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

De Witte Flits. Nieuwsbrief februari 2016. Geplande evenementen. Afscheid Johan Moolenaar

De Witte Flits. Nieuwsbrief februari 2016. Geplande evenementen. Afscheid Johan Moolenaar Nieuwsbrief februari 2016 De Witte Flits Alleen ga je snel(ler). Samen kom je verder! Jan Wolkerslaan 16 2343 BK Oegstgeest www.cbsjorisdewitte.nl T: 0715175410 Afscheid Johan Moolenaar Onwerkelijk maar

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Geachte ouders, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Er staan nog een paar leuke activiteiten op het programma waar u van alles over kunt lezen.

Nadere informatie

Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014

Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014 Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014 Zaterdag, 31 mei Na een aangename vlucht kwamen wij in Istanbul St. Gokcan aan en werden na een lange wachttijd bij de pascontrole van

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896. Jaargang 26 - nr. 11 Nieuwsbrief 10 juli 2015

Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896. Jaargang 26 - nr. 11 Nieuwsbrief 10 juli 2015 Lea Dasbergschool Emily Brontësingel 1a 6836 TV Arnhem 026-3272489 Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896 www.leadasbergschool.nl info@leadasbergschool.nl Jaargang 26 - nr. 11

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens).

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens). Nieuwsbrief OBS De 't Iekeblattie Schooljaar 2015-2016 Nummer 118 9 maart 2016 Agenda: Maandag 14 maart Donderdag 17 maart Vrijdag 18 maart Woensdag 23 maart Vrijdag 25 maart Maandag 11 april Woensdag

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Zomervakantie 2015 Zo aan de Van Nijenrodestraat

Zomervakantie 2015 Zo aan de Van Nijenrodestraat Zomervakantie 2015 Zo aan de Van Nijenrodestraat Inhoudsopgave Zomerpret 1 Week 1 2 Week 2 3 Zoek de verschillen 4 Week 3 5 Week 4 6 Van punt naar punt 7 Week 5 8 Week 6 9 Fijne vakantie www.zokinderopvang.nl

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rotterdam 010 2907827 directie@de-akkers.nl www.de-akkers.nl 20 februari 2015 nummer 62 Personeel Juf Atie heeft besloten per 1-3-2015

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief 25 juni Beste lezers van onze Nieuwsbrief,

Nieuwsbrief 25 juni Beste lezers van onze Nieuwsbrief, 160625 Nieuwsbrief 25 juni 2016 Beste lezers van onze Nieuwsbrief, Inloopavond De hoeken gaan er steeds meer uitnodigend uit zien nu de aankleding ook aardig voor elkaar is. Het is echter nog niet klaar!

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Schooljaar 2012-2013 Nieuwsbrief 10 3 juni 2013.

Schooljaar 2012-2013 Nieuwsbrief 10 3 juni 2013. Schooljaar 2012-2013 Nieuwsbrief 10 3 juni 2013. De Heer is mijn herder, Ik kom niets tekort. Ik heb vertrouwen in mijn leven En ik zie wel hoe het wordt. Ik komt tot rust aan stille beekjes En ik lig

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c Bedrijven safari Daphne Meijer 0821393 CMD 1c TamTam Korte historie van het bedrijf Tam Tam is in 1996 opgericht door Paul en Bart Manuel. Paul en Bart zijn als partners aan Tam Tam verbonden en spelen

Nadere informatie

nummer: 79 23 maart 2012 o Van de Directie

nummer: 79 23 maart 2012 o Van de Directie Vereniging Montessorischool Waalsdorp nummer: 79 23 maart 2012 o Van de Directie Een nieuwe lente, een nieuw begin.dat geldt zeker voor groep 8; zij horen vandaag (vrijdag 23 maart) of ze geplaatst zijn

Nadere informatie

Projectkosten ophalen met fondsenwerving

Projectkosten ophalen met fondsenwerving Projectkosten ophalen met fondsenwerving Het is soms ook best duur om vrijwilligerswerk te doen in het buitenland, of stage te lopen over de grens. Voor Local Dreamers, en voor onze Ecuadoriaanse partnerorganisaties,

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

schooljaar nieuwsbrief nr

schooljaar nieuwsbrief nr schooljaar 16-17 nieuwsbrief nr. 19 1-07-2017 Musical groep 8. Gisterenavond was de musical van groep 8. Alle ouders, kinderen en collega s hebben ontzettend genoten. Het was weer een prachtige musical

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Stichting de Wielewaal organiseert grensverleggende vakanties voor kinderen en jongeren met een handicap

Jaarverslag 2003. Stichting de Wielewaal organiseert grensverleggende vakanties voor kinderen en jongeren met een handicap Jaarverslag 2003 Stichting de Wielewaal organiseert grensverleggende vakanties voor kinderen en jongeren met een handicap Stichting De Wielewaal Stadhouderslaan 29 3583 JB Utrecht tel: 030 252 21 53 fax:

Nadere informatie

Programma zomervakantie

Programma zomervakantie Programma zomervakantie In de zomervakantie organiseert Praktijk de Regenboog opnieuw een vakantieprogramma. Het programma is bedoeld voor kinderen met een beperking en kinderen die extra aandacht en begeleiding

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

Jaarverslag 2004. Grensverleggende groepsvakanties voor kinderen en jongeren met een handicap.

Jaarverslag 2004. Grensverleggende groepsvakanties voor kinderen en jongeren met een handicap. Jaarverslag 2004 Grensverleggende groepsvakanties voor kinderen en jongeren met een handicap. Stichting De Wielewaal Stadhouderslaan 29 3583 JB Utrecht tel: 030 252 21 53 fax: 030 252 08 84 email: info@wielewaal.nl

Nadere informatie

buitenschoolse opvang het Scheepsruim & peutergroep de Schippertjes

buitenschoolse opvang het Scheepsruim & peutergroep de Schippertjes De boeiende beroepenzomer De zomervakantie van 2013 stond in het teken van beroepen. Iedere week werd een ander beroep uitgelicht. De eerste week begonnen we met het thema politie. Een echte agent heeft

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 5e nieuwsbrief, vrijdag 16 oktober 2015 Beste ouders, Terwijl u dit leest, is de herfstvakantie al begonnen, en hebben

Nadere informatie

Activiteitenprogramma zomervakantie 2014

Activiteitenprogramma zomervakantie 2014 Beste ouders, hallo kinderen, Programma Voor jullie ligt het programma voor de van BSO Tinteltuin Hoorn. Jullie kunnen in dit programma lezen wat we deze vakantie gaan doen. Het is fijn als alle kinderen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Stichting wijkgezondheidscentra huizen. stageverslag. Diëtiste in beroep

Stichting wijkgezondheidscentra huizen. stageverslag. Diëtiste in beroep Stichting wijkgezondheidscentra huizen stageverslag Diëtiste in beroep Maaike Oelen 11060360 VD 1F.2 4-6-2012 Inhoud Inleiding... 2 1. De meeloopdagen... 2 1.1 Donderdag 24 november;... 2 1.2 Vrijdag 25

Nadere informatie

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben.

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Week 23: vrijdag 7 juni groep 1 t/m 4 vrij Week 24: geen

Nadere informatie

Wat hebben wij het goed gedaan met de kinderkleding beurs! Fijn dat er vrijwilligers zijn die zich inzetten voor de peuterspeelzaal. Dank je wel!

Wat hebben wij het goed gedaan met de kinderkleding beurs! Fijn dat er vrijwilligers zijn die zich inzetten voor de peuterspeelzaal. Dank je wel! Leidsterpraat Wat hebben wij het goed gedaan met de kinderkleding beurs! Fijn dat er vrijwilligers zijn die zich inzetten voor de peuterspeelzaal. Dank je wel! Wij hebben de afgelopen tijd heerlijk kunnen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GELINCKSCHOOL OOSTVOORNE. Datum: juni 2016

NIEUWSBRIEF GELINCKSCHOOL OOSTVOORNE. Datum: juni 2016 NIEUWSBRIEF GELINCKSCHOOL OOSTVOORNE Datum: juni 2016 Nieuws uit de organisatie: Wij hebben er allemaal al helemaal zin in nee niet in de zomervakantie, maar in de afsluitende dag van ons project natuurlijk

Nadere informatie

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 TOGETHERNESS Focus, optimaliseren en excelleren Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes

Nadere informatie