GAS BLIJVEN GEVEN PROGNOSE ENERGIEVOORZIENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GAS BLIJVEN GEVEN PROGNOSE ENERGIEVOORZIENING"

Transcriptie

1 PROGNOSE GAS BLIJVEN GEVEN ENERGIEVOORZIENING Het Nederlandse aardgas raakt op. Dit ondermijnt de schatkist en maakt ons afhankelijk van import. Maar als we schaliegas uit eigen bodem halen, biedt dat extra tijd en geld voor de overgang naar een eigen, duurzame energievoorziening. Nu nog de tegenstand overwinnen. door GIJS DEN BRINKER EN JEROEN BOS illustratie KARIN GOEDHART 500 mrd kubieke meter schaliegas zit er maximaal in de Nederlandse bodem, volgens schattingen van onderzoeksinstituut TNO 80

2 NOG VOORDAT ER ÉÉN M 3 VAN GEWONNEN IS, WEKT SCHALIEGAS AL EMOTIES OP

3 PROGNOSE Pal naast het dorp Szalenik, vlak bij de grens met Oekraïne, doemt uit het niets een boortoren op. Verscholen tussen de Poolse heuvels vindt een proefboring naar schaliegas plaats. Ik ben erg blij dat ik hier aan de slag kan, zegt opzichter Adam Sienowiec aan de voet van de vijftig meter hoge installatie. Op de achtergrond brommen vijf dieselgeneratoren die het boorwater rondpompen en de tot kantoortjes omgebouwde zeecontainers van stroom voorzien. Het is voor het eerst in elf jaar dat ik in eigen land werk. Al die tijd zat ik in Kazachstan. In de olie. Ook los van zijn persoonlijke belang hoopt Sienowiec dat er veel schaliegas gevonden wordt. De Polen begrijpen waarom we het doen. Voor landen in Oost-Europa is het heel belangrijk dat we zelf gas gaan winnen. Nu komt het allemaal uit Rusland. De inwoners van Szalenik hebben er in ieder geval geen moeite mee. Ik maak mij geen zorgen over vervuiling of overlast, zegt de 49-jarige Marian Kaleta op de veranda van zijn huisje, honderd meter verderop. Vanaf hier is het geluid van de dieselgeneratoren niet meer dan een zacht gezoem. Zijn negentienjarige dochter Aneta vindt het ook geen probleem. Dat de toren s nachts, verlicht door bouwlampen, fel afsteekt tegen de gitzwarte plattelandslucht, vindt zij zelfs mooi. Polen vond de inspiratie in de Verenigde Staten. Daar heeft de winning van schaliegas de afgelopen jaren zo n opmars gemaakt, dat ze nu meer gas produceren dan ze nodig hebben. De Amerikaanse industrie profiteert hierdoor van uiterst lage gasprijzen en het land wordt steeds minder afhankelijk van buitenlandse energieleveranciers. Maar de VS zijn tegelijkertijd het schrikbeeld van veel andere landen in Europa, waaronder Nederland. De milde Amerikaanse milieuwetgeving heeft namelijk tot uitwassen geleid. Deze misstanden ernstige bodem- en landschapsvervuiling zijn pakkend weergegeven in de documentaire Gasland. Dat de zaken in deze film stevig worden aangedikt, met verdraaide waarheden over drinkwatervervuiling, ontgaat de meeste kijkers. IJSKAST De ervaringen in Polen en de VS zijn relevant voor Nederland, want ook hier zijn mogelijk grote schaliegasreserves aanwezig. Maar door de beelden uit de VS is er veel verzet. Bezorgde burgers uit de Brabantse gemeenten Boxtel en Haaren, waar dit jaar naar schaliegas zou worden geboord, zijn naar de rechter gestapt. Hierdoor zijn de plannen eind vorig jaar in de ijskast beland. Al verleende ontheffingen moeten opnieuw worden aangevraagd, omdat de gemeente fouten heeft gemaakt bij de afgifte ervan, oordeelde de rechter. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft door de onrust bovendien een onafhankelijk onderzoek ingelast naar de risico s voor de omgeving en het milieu. Begin september werd bekend dat dit onderzoek op zijn vroegst na de zomer van 2013 afgerond zal zijn. Voor die tijd geldt een algeheel verbod op boringen naar schaliegas. Of het daarna wel gaat gebeuren, is nog maar de vraag. Het draagvlak voor ondergrondse activiteiten in Ne- VS Mexico Chili Canada Paraguay Argentinië DE MENSEN IN POLEN BEGRIJPEN DAT EIGEN GASWINNING BELANGRIJK IS In mrd m 3 Geschatte voorraad schaliegas vergeleken met voorraad conventioneel gas

4 Nederland tot Algerije Frankrijk ,6 Noorwegen Libië China derland is de afgelopen jaren tot een dieptepunt gezakt. Of het nu gaat om een nieuwe metrolijn in Amsterdam, de opslag van CO 2 onder Barendrecht of schaliegaswinning in Noord-Brabant. Zo is schaliegas een emotioneel onderwerp, nog voordat er ook maar een kubieke meter van is gewonnen. Dit betekent dat er net als bij kernenergie geen rationele discussie over gevoerd kan worden. Terwijl dit absoluut nodig is. En snel ook, want het mag dan zeker nog tien jaar duren voordat het aardgas begint op te raken, het zal zeker net zo lang duren voordat schaliegas rendabel geëxploiteerd kan worden. Dus moet er niet te lang gewacht worden met het besluit of we schaliegas willen of niet. Brazilië Schaliegas zet de energiewereld op zijn kop. De voorraden aardgas blijken veel groter dan gedacht. Het Internationaal Energie Agentschap verwacht dat de wereldwijde gasproductie Zuid-Afrika de komende 25 jaar verdubbelt dankzij schaliegas. In de VS wordt het nieuwe gas al op grote schaal gewonnen. De meeste andere landen zijn hooguit in de ontwikkelingsfase. India Schaliegas Australië Land 3099 Conventioneel gas BRON: EIA MONUMENTEN Nederland, dat veel van zijn rijkdom dankt aan aardgas, kan bij ongewijzigd beleid vanaf 2025 niet meer in zijn eigen gasbehoefte voorzien, blijkt uit diverse studies. Een paar jaar eerder al zet een forse daling in van de opbrengsten uit het grote Groningenveld. De winningslocaties in de provincie zullen straks op zijn best eindigen als industriële monumenten. Maar sluiting en ontmanteling liggen op de loer. Nu al is op verschillende plekken de kraan voorgoed dichtgedraaid, zoals in Midwolda en Noordbroek. Schaliegas zou een mooi alternatief zijn voor de dalende aardgasbaten, aldus Maxine Tillij van EBN, de organisatie die namens de Staat miljarden aan Nederlands gas wint. Zij rekent voor dat de aardgasbaten nu goed zijn voor 5% van het nationaal inkomen. Dat komt neer op 750 per inwoner per jaar. De potentie is er. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) kan de gasrevolutie in de Verenigde Staten een wereldwijd fenomeen worden. Deze denktank kondigde deze zomer een gouden tijdperk voor gas aan. Naast de VS beschikken namelijk ook Australië, China, Brazilië en delen van Europa over aanzienlijke reserves. Het IEA verwacht dat de wereldwijde gasproductie tussen 2010 en 2035 verdubbelt, grotendeels dankzij het winnen van schaliegas. 83

5 PROGNOSE 84 Nederland kan ook een rol opeisen in de wereldwijde gasrevolutie. Volgens schattingen van onderzoeksinstituut TNO zit er 200 tot 500 miljard kubieke meter schaliegas in de Nederlandse ondergrond. Dit vertegenwoordigt een waarde van 50 tot 125 mrd (bij de huidige gasprijs). Ter vergelijking: Nederland verbruikt nu jaarlijks 45 miljard kubieke meter aardgas. We weten het exacte potentieel van schaliegas nog niet, maar studies wijzen erop dat het heel groot kan zijn. Er zijn eerst proefboringen nodig, mits deze veilig en verantwoord kunnen plaatsvinden, zegt Tillij van EBN. EXPLOSIEVEN Maar het verzet is diepgeworteld, en dat is begrijpelijk. Schaliegaswinning heeft meer impact op de omgeving dan gewone aardgaswinning. Het gas wordt namelijk met veel geweld uit de bodem gehaald. De gasmoleculen zijn gelijk aan die in het Groningse veld, ze zitten alleen opgesloten in hard kleisteen (schalie). Dit gesteente is zo ondoordringbaar, dat traditionele boortechnieken niet volstaan. Zelfs als er scheuren in de ondergrond worden geschoten met explosieven gebruikelijk in de gasindustrie stroomt het nog niet uit de schalie. Daarom wordt in het kapotgeschoten gesteente onder hoge druk een mengsel van water, chemicaliën en zand geperst, zodat de scheurtjes uitzetten en het gas alsnog vrijkomt. In de ondergrond blijven daarbij resten chemicaliën achter, en dat zorgt voor grote angst bij bewoners. Actiecomité Schaliegasvrij Haaren vreest voor gas en chemicaliën in het drinkwater. Ook boven de grond is het winningsproces intensiever. Het grote Groningerveld wordt nu op twintig locaties ontgonnen. In gasbellen zoals Slochteren stroomt het vluchtige goud vanzelf naar buiten als je een put boort. Voor schaliegas zijn veel meer putten nodig, door het intensieve ondergrondse kraakproces (fracken). In de VS zijn hierdoor grote stukken land veranderd in een gatenkaas bezaaid met boorputten. In het dichtbevolkte Nederland is dit niet wenselijk. Het probleem kan deels worden opgelost met horizontale boortechnieken. Daardoor kan de boorkop onder de grond een bocht maken en kunnen vanaf één locatie meer putten worden geslagen. Fracken, chemicaliën en overlast boven de grond boezemen niet alleen angst in bij de bevolking. Ze maken het winningsproces ook een stuk duurder in vergelijking met traditionele gaswinning. In Europa zullen de kosten door de striktere milieuwetgeving nog hoger uitpakken dan in de VS. Het productiewater wordt in Nederland gezien als chemisch afval en daarvoor gelden strenge regels, zegt onderzoeker René Peters van TNO. In de VS kom je er makkelijker vanaf; de milieuregels zijn daar minder streng. SZALENIK Polen omarmt het schaliegas. GROTE STUKKEN LAND ZIJN VERANDERD IN GATENKAAS BEZAAID MET BOORPUTTEN FOTO: GIJS DEN BRINKER Een ander verschil met de VS is dat het schaliegas in Europa dieper zit. En dieper betekent duurder. De Europese schalieformaties bevinden zich drie tot vier kilometer onder de grond. In de VS gaat het om een paar honderd meter. PROEFBORINGEN Hoewel de nadelen dus evident zijn, is het nog veel nadeliger om niets te doen. De huidige aardgasvoorraden raken in snel tempo op. Met schaliegas kan Nederland mogelijk meer dan tien jaar langer in zijn eigen gasbehoefte voorzien. Die tijd is nodig om de noodzakelijke transitie naar een duurzame energievoorziening voor te bereiden. Juist om erachter te komen wat de potentie is, zouden de proefboringen zo snel mogelijk moeten plaatsvinden, zegt Peters. De kosten zijn erg onzeker. We kunnen daarom beter beginnen met boren wanneer er nog geen economische noodzaak is om schaliegas te ontwikkelen. Dit geeft volgens de onderzoeker ook meer financiële ruimte om op zoek te gaan naar alternatieven voor bijvoorbeeld de chemicaliën. Lucia van Geuns van het Haagse kennisinstituut Clingendael vindt ook dat op korte termijn een proefboring moet plaatsvinden. Door aardgas zijn we een AAA-land. Veel mensen weten dat niet. Alleen door te boren kun je de precieze omvang van de schaliegasreserves vaststellen. Dan weet je hoe lang gas nog een rol kan blijven spelen in de Nederlandse energiemix. Ook als de reserves tegenvallen, wil je dat zo snel mogelijk weten. Dan kunnen we tijdig op zoek naar alternatieven. Alle tegenslagen hebben Cuadrilla Resources, de initiatiefnemer voor de proefboringen in Noord-Brabant, niet

6 Afvalwater (Hier nog in een open bassin; inmiddels zijn afgesloten bassins verplicht.) Grondwater Barsten Schalie ILLUSTRATIE: DON FOLEY SCHALIEGAS Winning i met chemicaliën Plankton dat miljoenen jaren geleden opgesloten raakte in zeeslib, heeft de gaswereld in zijn greep. Het rottende organische materiaal is gas geworden. Heel veel gas, dat opgesloten zit in het inmiddels tot kleisteen versteende slib (schalie). Alleen dankzij nieuwe winningstechnieken kan het schaliegas gewonnen worden. Om het uit de grond te krijgen, moet het gashoudende gesteente met veel geweld worden verpulverd. Dit gebeurt door gaten in de steenformaties te schieten. Vervolgens wordt onder hoge druk een mengsel van water, chemicaliën en zand in de boorput gepompt. Hierdoor zetten de barsten in de ondergrond uit, waardoor het gas kan ontsnappen. 85

7 PROGNOSE Gasland Docufilm voedt verzet Gasland is een film van de Amerikaan Josh Fox. Hij heeft de wantoestanden bij de schaliegaswinning in de Verenigde Staten in kaart willen brengen. Het beeld dat bij iedereen blijft hangen, is dat van een Amerikaan die een steekvlam uit zijn lopende keukenkraan laat schieten door er een aansteker bij te houden. De indringende beelden leverden de film een Oscarnominatie op. De film heeft wereldwijd het verzet tegen schaliegaswinning gemobiliseerd. In Frankrijk is er inmiddels een moratorium op boringen naar schaliegas en in Tsjechië wordt er een voorbereid. In Nederland bestaat een tijdelijk verbod, in afwachting van een onderzoek naar de risico's. Geologen hebben grote kritiek op de film. Hij zou vol zitten met onwaarheden. Zo wordt een met gas borrelende rivier in verband gebracht met gasboringen, terwijl het om een doodgewoon natuurverschijnsel lijkt te gaan. Het brandende kraanwater komt volgens critici door een verkeerd geslagen waterput. In Nederland zou vervuiling van het drinkwater door schaliegaswinning ondenkbaar zijn. WETGEVING Schaliegaswinning in de VS profiteert van soepele milieuregels. ontmoedigd. Het Britse bedrijf trekt daarbij samen op met EBN, dat namens de Staat voor 40% deelneemt in het project. Cuadrilla wil een nieuwe ontheffing van het bestemmingsplan voor een proefboring aanvragen zodra het onderzoek van de overheid is afgerond. Voor de volledigheid laat Cuadrilla zelf ook onderzoeken uitvoeren, om de lokale risico's in kaart te brengen. Directeur Frank de Boer vertrouwt op de schattingen van TNO. Wij hebben grote investeerders achter ons. Aandeelhouders AJ Lucas en investeringsfonds Riverstone letten natuurlijkgoed op de centen. Zij investeren niet zonder commercieel perspectief. ASFALTWEG De resultaten van drie proefboringen die Cuadrilla tot dusver in het Verenigd Koninkrijk heeft verricht, zijn bovendien bemoedigend, aldus De Boer. Volgens hem tonen de eerste resultaten aan dat er een veelvoud van de jaarlijkse Britse gasconsumptie onder de grond zit. Het enige probleem blijft het lokale verzet. Cuadrilla is eigenlijk te klein om een goede pr-machine op te zetten, al is het maar om de bezorgde burger te overtuigen. De overheid kan geen actieve rol spelen tot de resultaten van het onafhankelijke onderzoek bekend zijn. De mislukte poging om CO 2 - opslag onder Barendrecht erdoor te drukken, heeft geleerd dat zorgvuldig naar de zorgen van burgers geluisterd moet worden. EBN onderdeel van de overheid maar onafhankelijk doet wel pogingen om het algemene nut van gas onder de aandacht te brengen van het grote publiek. Maar het slaagt hier nog niet in. Meer dan een website met wat algemene informatie over gas en schaliegaswinning hebben de inspanningen niet opgeleverd. De Algemene Energieraad pleitte daarom vorig jaar voor een drastische maatregel: laat grondeigenaren net als in de VS meeprofiteren van de ondergrondse rijkdommen. Zo werkt het in Polen ook. Locoburgemeester Kellner van de gemeente waar Szalenik deel van uitmaakt, legt uit dat gemeenten en provincies delen in de opbrengsten van de mineralen die uit de grond komen. De regio, die het vooral moet hebben van akkerbouw en veel werkloosheid kent, ziet daarom reikhalzend uit naar de nieuwe inkomstenbron. En de bewoners van Szalenik? Zij hebben voordat de boring begon om twee dingen gevraagd. Eventuele schade en vervuiling moet door staatsenergiebedrijf PGNiG worden vergoed en opgeruimd. Verder konden ze in Szalenik wel een nieuwe asfaltweg gebruiken. Kellner: Die weg komt er. n 86 JOSH FOX Tendentieuze film? Gijs den Brinker is redacteur van Het Financieele Dagblad Jeroen Bos is redacteur van Het Financieele Dagblad

8 Nederlands gas uit Groningen Nederland is in 1959 een gasland geworden, toen voor het eerst werd geboord in het Groningse dorpje Slochteren. Dat er 2700 miljard kubieke meter gas in de grond zou zitten, kon niemand toen bevroeden. De gasbaten hebben fors bijgedragen aan de welvaart van Nederland. Vorig jaar alleen al hield de overheid ruim 12 miljard over aan de gaswinning. Maar de Nederlandse gasvoorraden zijn over hun piek heen. Over tien jaar zet bij ongewijzigd beleid een forse daling in van de gasproductie in Groningen. En dus ook van de inkomsten van de Nederlandse Staat. oorspronkelijk 2700 nu 900 over 10 jaar In mrd m Historische productie Groningen Historische productie kleine velden Overige verwachte productie Geplande en verwachte productie Groningen Groningen en de rest Het Nederlandse gas komt uit Groningen en een groot aantal kleinere velden. De winning uit beide bronnen droogt de komende jaren op. 87

geografi e Schaliegas in Nederland: potenties en risico s

geografi e Schaliegas in Nederland: potenties en risico s geografi e Schaliegas in Nederland: potenties en risico s Aanscherping accountancyregels EU Durfkapitaal blijft in de Randstad Stadstuinen: dorp op de Kop van Zuid Columbus en de platte aarde Wereldoriëntatie

Nadere informatie

Gaswinning onder de Waddenzee

Gaswinning onder de Waddenzee Gaswinning onder de Waddenzee Gaswinning onder de Waddenzee Inleiding Midden jaren 90 heeft de NAM een aantal gasvelden aangeboord onder de Waddenzee. De NAM wil deze nieuwe velden binnenkort in gebruik

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

limburgs Milieu J a a r g a n g 25

limburgs Milieu J a a r g a n g 25 limburgs Milieu 4 J a a r g a n g 25 E e n u i t g a v e v a n S t i c h t i n g M i l i e u f e d e r a t i e L i m b u r g - d e c e m b e r / j a n u a r i 2 0 1 2 40 JAAR STICHTING MILIEUFEDERATIE

Nadere informatie

Wat willen de Groningers zelf?

Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? 1 Inbreng Rob Mulder, directeur kennis en belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis, tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over Groningen

Nadere informatie

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02).

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02). 7 Aan de orde is het VAO (AO d.d. 18/02). De heer Van Gerven (SP): Voorzitter. Ik heb één motie die aan duidelijkheid weinig te wensen over laat. overwegende dat energieleveranciers per jaar een vastrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering

Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering Machiel Mulder Dit artikel is de rede die door de auteur is uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Regulering

Nadere informatie

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß VOORWOORD Voor u ligt het eindresultaat van een jaar lang onderzoek naar de mogelijkheden om het draagvlak en het aandeel van windenergie in Nederland te vergroten aan de hand van Deense lessen. Het onderzoek

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Als er niets meer valt te winnen

Als er niets meer valt te winnen Als er niets meer valt te winnen Onderzoek naar de gevolgen van het afbouwen en beëindigen van de aardgaswinning voor de ruimtelijk economische structuur van Noord-Nederland Lisa van der Molen s1888315

Nadere informatie

Straatsburg redt Europese handel in emissierechten

Straatsburg redt Europese handel in emissierechten dinsdag 3 maart 2015 - jaargang 18 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 zie ook www.energieactueel.nl Plaatsing hart offshore windpark Medio februari is het transformatorstation

Nadere informatie

Dat leidt ertoe dat het gesteente als het ware iets in elkaar wordt gedrukt. Bodemdaling treedt heel geleidelijk en over een lange periode op.

Dat leidt ertoe dat het gesteente als het ware iets in elkaar wordt gedrukt. Bodemdaling treedt heel geleidelijk en over een lange periode op. Bodemdaling Vraag: Er wordt voor de omgeving van de boring een te verwachten bodemdaling afgegeven van maximaal enkele centimeters. Bij een andere locatie van Vermilion in de omgeving is de bodemdaling

Nadere informatie

4-5 7. Britten op zoek naar noodcapaciteit

4-5 7. Britten op zoek naar noodcapaciteit dinsdag 7 oktober 2014 - jaargang 17 nummer 8 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Green Powerbox Boren en zagen op groene energie. De Green Powerbox

Nadere informatie

Nederlands energiebeleid in internationaal perspectief

Nederlands energiebeleid in internationaal perspectief L.J. Brinkhorst Nederlands energiebeleid in internationaal perspectief Toen Prometheus in de hemel het zonnevuur in een toorts deed ontbranden en meenam naar de aarde, deed hij dat om de door hem uit klei

Nadere informatie

Er kunnen wel honderdduizend doden vallen...

Er kunnen wel honderdduizend doden vallen... Er kunnen wel honderdduizend doden vallen... CO2-opslag in Barendrecht Jelle van Buuren Buuren, J. van (2009) Er kunnen wel honderdduizend doden vallen... CO2-opslag in Barendrecht. Amsterdam: VU University

Nadere informatie

ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE SEARCH KNOWLEDGE

ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE SEARCH KNOWLEDGE ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE d n a l r Nede iele s s o f t e na h ijdperk t SEARCH KNOWLEDGE Binnen 25 jaar onafhankelijk van fossiele brandstoffen, laten we daar onze energie in stoppen! Anne-Marie

Nadere informatie

Gas blijft belangrijk de komende decennia

Gas blijft belangrijk de komende decennia dinsdag 4 maart 2014 - jaargang 17 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Schoonmaakrobot Een schoonmaakrobot voor windmolens van meer dan

Nadere informatie

14% DUURZAME ENERGIE IN 2020

14% DUURZAME ENERGIE IN 2020 14% DUURZAME ENERGIE IN 2020 EEN RAPPORT OVER DE HAALBAARHEID EN DE INVULLING VAN DEZE DOELSTELLING Auteur: Vak: Opleiding: Instelling: Scriptie begeleider: Tweede begeleider: T. Berg (2503121) Bachelorthesis

Nadere informatie

10 jaar liberalisering Wat heeft het ons gebracht?

10 jaar liberalisering Wat heeft het ons gebracht? Kwartaalmagazine over energiebeleid nr 13 september 2008 www.lumen-magazine.nl markt maatschappij meningen Øystein Løseth, ceo van Nuon Een strategische partner kan ons helpen met het ontwikkelen van het

Nadere informatie

SHELL VENSTER EEN TWEEDE JEUGD OP DE NOORDZEE DE INGRIJPENDE FACELIFT VAN OFFSHORE-COMPLEX K14

SHELL VENSTER EEN TWEEDE JEUGD OP DE NOORDZEE DE INGRIJPENDE FACELIFT VAN OFFSHORE-COMPLEX K14 SHELL VENSTER UITGAVE VAN SHELL NEDERLAND B.V. 01 2015 RUIMTEVAARTTECHNIEK OP DE BODEM VAN DE OCEAAN AIRBORNE OIL & GAS OVER DE OPKOMST VAN DE COMPOSIETBUIS DE STAND VAN ENERGIELAND DE NATIONALE ENERGIE-

Nadere informatie

Groene Groei. naar de maatschappij van 2040 Welvaart voor meer mensen met minder schade aan natuur en milieu

Groene Groei. naar de maatschappij van 2040 Welvaart voor meer mensen met minder schade aan natuur en milieu Groene Groei naar de maatschappij van 2040 Welvaart voor meer mensen met minder schade aan natuur en milieu Alle Bruggink Diederik van der Hoeven Paul Reinshagen Groene Groei, naar de maatschappij van

Nadere informatie

AARDGAS. Eén verleden en vele toekomstscenario s. Inleiding

AARDGAS. Eén verleden en vele toekomstscenario s. Inleiding ESSAY Eén verleden en vele toekomstscenario s Inleiding Aardgas speelt een cruciale rol in de Nederlandse energievoorziening en draagt in belangrijke mate bij aan de welvaart en het welzijn van de Nederlandse

Nadere informatie

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Schepersmaat 2 9405 TA Assen Postbus 28000 9400 HH Assen Telefoon 0592-369111 Fax 0592-362200 Website www.nam.nl Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Directeur

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005 Ministerie van Economische Zaken Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op 8

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

Alles draait om energie

Alles draait om energie Alles draait om energie UitgAve van Het wetenschappelijk bureau van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 13, nummer 11, december 2011 Alles draait om Energie Sinds Einstein weten we dat energie

Nadere informatie

Wat als alles straks op is? Het wereldwijde grondstoffenprobleem

Wat als alles straks op is? Het wereldwijde grondstoffenprobleem Wat als alles straks op is? Het wereldwijde grondstoffenprobleem China werkt zich in economisch opzicht razendsnel omhoog. En dat zorgt voor een wereldwijd tekort aan belangrijke grondstoffen, die we gebruiken

Nadere informatie

Sjaak de Ligt. Directeur, Trees for All

Sjaak de Ligt. Directeur, Trees for All Sjaak de Ligt Directeur, Trees for All Werken aan balans Mijn ideale wereld is er één die in balans is. Los van wereldvrede en economie, die natuurlijk ook belangrijk zijn, is daar voor mij sprake van

Nadere informatie