Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek"

Transcriptie

1 99e jaargang 8 oktober 2009 nr. 19 DSB: wie stout is, de roe Mijn zaak is mijn pensioen Aplaza: the missing link Cees de Jong (managing director Cardif): Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek

2 NIEUW De ondernemer en zijn personeel op een verzuimverzekering. Veel ondernemers hebben wel een verzuimverzekering voor hun werknemers, maar niet voor zichzelf. Daarom biedt Generali de Ondernemer op verzuimverzekering waarbij werkgevers zichzelf mee kunnen verzekeren voor het arbeidsongeschiktheidsrisico. Handig en ook uniek binnen de verzekeringswereld. Precies zoals u van de specialist in pensioen- en inkomensverzekeringen mag verwachten. Bovendien heeft u bij Generali altijd te maken met één aanspreekpunt die uw business kent en met u meedenkt. Bel daarom met (020) De pensioen- en inkomensverzekeraar Generali. Wij beloven niet. Wij verzekeren.

3 Inhoud cover Kritiek zonder feitenkennis Er wordt minder gedaan in woonlastenbeschermers. Dat heeft volgens Cardif-directeur Cees de Jong alles te maken met de beeldvorming. Daardoor heeft de adviseur 16 een zekere angst gekregen om mogelijke reputatieschade op te lopen. En dat terwijl door de huidige crisis de relevantie van het product nog verder is toegenomen. Wel zie je bewegingen die de populariteit van deze verzekeringen terugbrengen. Het is ons gebleken dat als de mensen echt kennis nemen van de feiten, zij op hun kritiek terugkomen. Geen Ludlum-samenzwering Soms bekruipt mij het gevoel dat er in diverse gremia rond het intermediair gedacht wordt dat er een soort Ludlum-achtige samenzwering gaande is, waarbij verzekeraars 11 proberen het intermediair de nek om te draaien. En ik kan u verzekeren: dat is absolute onzin, omdat geen van deze drie verzekeraars succesvol kan zijn zonder een goed werkend intermediairkanaal. Nu niet, gisteren niet en in de toekomst ook niet. Lard Friese van Nationale-Nederlanden hield tijdens het FIDIN Congres een haast poëtisch pleidooi voor samenwerking. Aegon Modulair Pensioen Aegon is erin geslaagd een concept te ontwikkelen waarmee de adviseur een pensioenregeling samen met een ondernemer op maat kan samenstellen. Daardoor hoeven 24 de pensioenadviseur en de werkgever niet meer te kiezen uit een aantal kant-enklare producten, of zich over te geven aan zeer tijdrovend en ingewikkeld handwerk. Marco Keim: Met ons concept geven wij de duidelijke boodschap af dat de tijd waarin een pensioenuitvoerder het mkb een regeling kan dicteren voorgoed achter ons ligt. ARAG slaat nieuwe weg in ARAG slaat na 47 jaar als rechtsbijstandverzekeraar een voor haar heel nieuw pad in. De maatschappij gaat haar diensten nu ook aanbieden op een andere dan 30 de vertrouwde verzekerde basis. Ook niet-verzekerde ondernemers, al dan niet aangedragen door het met ARAG samenwerkende intermediair, kunnen vanaf nu rechtstreeks gebruikmaken van de juridische diensten van de maatschappij, gratis of tegen betaling. Directievoorzitter Marc van Erven is ervan overtuigd dat ARAG met deze directe benadering een gat in de markt gaat vullen. Aplaza: the missing link Het heeft er alle schijn van dat met Aplaza dé ontbrekende schakel in de tot nu toe nog niet zo soepeltjes verlopende ketenintegratie is gevonden. Aplaza is 40 een platform dat het softwarepakket van het intermediair direct kan koppelen aan de extranetten en webservices van verzekeraars en gevolmachtigden, waarmee een sterke wens van het intermediair bewaarheid wordt: een echt eenmalige invoer van gegevens. Onlangs werd de eerste succesvolle transactie met Aplaza uitgevoerd. Een gesprek met Roel van Dijk (ANVA) en Fred Lingg (Unit 4 Agresso). Hoofdredactioneel 5 Nieuws 6 Onder meer: - Duidelijkheid in de polder - Word nu eigenrisicodrager WGA - DSB: wie stout is, de roe - Verzekeraars Vernieuwen Intermediair 10 Onder meer: - Wij zijn intermediair, wie is ASR? - Het loopt slecht met u af VB Branchedag 14 Generali VB Innovatieprijs 20 Genomineerden 2009 PFP 22 Onder meer: - Mijn zaak is mijn pensioen - AOW-scan werkt suggestief Jurisprudentie 26 Bianca van der Goes & Sjoerd Meijer - Smart-en-geld Aansprakelijkheid 28 - BA in economisch slechte tijden - Nassau Studium Generale Producten 33 Marktonderzoek 34 Eric Landwaart & Michel van der List - Zijn er kansen voor het intermediair op internet? Marketing 36 René Teuwen - Inzicht in verval levenportefeuille Mystery Shopping 38 Met name(n) 39 ICT 40 Onder meer: - Nedasco webmodule auto - AOV Calculator Verzekerend Buitenland 43 Nieuws 44 Barbier 46 nummer 19-8 oktober

4 Wij kijken niet alleen naar de stenen, maar ook naar de mens erachter Als specialist in de financiering van beleggingsvastgoed en bedrijfspanden in het middensegment weten we alles van stenen. Maar tegelijk weten we dat de stenen maar het halve verhaal vertellen. Die andere helft horen we graag van u. Kunt u ons overtuigen van het bedrijfseconomisch potentieel van een object? Dan gaan wij tot het uiterste om met een passende hypotheekoplossing te komen. Als relatief kleine organisatie met maar één passie zijn we daarin vaak net even vindingrijker dan niet gespecialiseerde hypotheekverstrekkers. Want bij de RNHB Hypotheekbank kijken we ook naar de ondernemer achter het object en zijn visie. Daarbij gaan we snel en klantvriendelijk te werk. Binnen een werkweek weet u waar u aan toe bent en als het moet nóg sneller. Meer weten over onze persoonlijke benadering van de vastgoedmiddenmarkt? Bel dan of kijk op Financier van de vastgoedmiddenmarkt. Leidseveer 30 - Postbus GE Utrecht Telefoon Fax

5 COLOFON Hoofdredacioneel Het Verzekeringsblad onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 hoofdredactie Michiel Huisman redactie Alex Klein (adjunct-hoofdred.), Yvonne Neppelenbroek (eindred.), Erwin Loer (redacteur), Rick de Ruiter (web) secretariaat Elly Gravendeel (red.ass.) tel fax Postbus 23, 7400 GA Deventer internet vragen van abonnees worden gratis beantwoord uitgave van Kluwer Postbus 23, 7400 GA Deventer tel uitgever Stephanie Keij marketing Joris Krabbenborg abonnementen en verzending Kluwer Afdeling Klantcon tacten, Postbus 878, 7400 AW Deventer tel , fax abonnementsprijs ,00 incl. btw. Collectieve abonnementen meer dan 20 exemplaren: 10% reductie. Annulering abonnement is mogelijk tot 3 maanden voor het begin nieuwe abonnementsperiode. losse nummers 7,50 excl. btw VB Gidsen: 12,25 excl. btw advertenties Kluwer, Postbus GA Deventer Advertentie acquisitie: Emilie Kars-van der Goes tel fax Media order: Toos Schurink tel fax Sluitingsdatum: Dinsdag 9 dagen voor het verschijnen. Zet- en lithokosten worden doorberekend. ontwerp H2R Vormgeving, Deventer vormgeving Colorscan bv Amsterdam - Voorhout druk Thieme Almere BV ISSN Kluwer BV legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements-) overeenkomst. De gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Privatiseren Ton Heerts (Tweede Kamerlid PvdA) pleitte bij de algemene beschouwingen voor het weghalen van de WGA bij het UWV. Verzekeraars zouden dat beter kunnen. Hij ging zelfs nog verder en zag ook private verantwoordelijkheid voor het eerste jaar van de WW. Het CDA is al lang voorstander van privatisering. Conclusie: er tekent zich een politiek draagvlak af voor verdere privatisering. Formeel zal het kabinet nog een tussenevaluatie doen, waarvan je je af moet vragen of die zin heeft. De WGA zelf bestaat te kort om echt uitspraken te kunnen doen. En in de periode van 1998 tot 2004, toen al de mogelijkheid bestond om de WAO via eigenrisicodragen privaat uit te voeren, is gebleken dat het arbeidsongeschiktheidsrisico van werkgevers die uitgetreden waren, significant lager was dan het risico van de niet uitgetreden werkgevers. Het UWV toonde zich de afgelopen weken een slecht uitvoerder. Te laat in september, publiceerde het in de Staatscourant de parameters voor de premies voor het publieke WGA-bestel in Die wezen ongelukkigerwijs op premies die als een komeet omhoog zullen schieten. Instabiele premies die zo n substantieel onderdeel van de geldstroom van ondernemingen uitmaken en van zo n maatschappelijk belang zijn, doen het vertrouwen in de overheid als verzekeraar geen goed. Uittreden uit dat publieke bestel dus. Maar zo makkelijk leek dat niet. De Kamer, in casu Van Heijum en Blok (CDA en VVD), moest eraan te pas komen om de beslissingstermijn voor uittreding op te rekken van 1 oktober naar 1 november om zo de adviespraktijk enigszins de gelegenheid te bieden werkgevers die voor de keuze staan te ondersteunen. De buit lijkt binnen voor verzekeraars. En misschien ook nog wel met een cadeautje in de vorm van het eerstejaars WW-risico. Toch is waakzaamheid geboden. Het consumentenvertrouwen in verzekeraars is historisch laag. Het Verbond van Verzekeraars weet als geen ander wat dat betekent: gebrek aan vertrouwen is gelijk aan minder markt. Vandaar dat het Verbond versneld werk maakt van Verzekeraars Vernieuwen (zie ook pag. 9). Een project dat het vertrouwen moet gaan herstellen en het imago opvijzelen. Maar gaat dat voldoende gewicht in de schaal leggen voor de privatisering van de WGA? Voor verdere privatisering zijn prijs en kwaliteit doorslaggevend, maar is vertrouwen in de private markt randvoorwaarde nummer één. Wat de prijs betreft, moeten verzekeraars op hun tellen passen. De roep om hogere solvabiliteit die her en der te beluisteren valt, betekent meer kapitaal aanhouden en dus een hogere prijs voor het product. Wat de kwaliteit betreft zullen verzekeraars met bewijzen moeten komen dat ze op het gebied van re-integratie hun mannetje staan en daarin hun verantwoordelijkheid nemen. Wat het vertrouwen aangaat, zullen verzekeraars met concrete maatregelen moeten komen om dat te herwinnen en het niet bij mooie woorden laten. Aan het Verbond van Verzekeraars zal het niet liggen. Onder andere eenjarige in plaats van meerjarige contracten, proactief handelen richting de Stichting van de Arbeid over beschikbarepremieregelingen en een keurmerk voor verzekeraars moeten bewijzen dat verzekeraars recentelijk hun verantwoordelijkheid namen en zullen nemen. Of dat voldoende is om de politiek echt over de streep te trekken, moet nog blijken. Het gedrag van ieder van de Verbondsleden afzonderlijk zal doorslaggevend zijn. Michiel Huisman nummer 19-8 oktober

6 Nieuws Geen WAO-akkoord: Wél duidelijkheid in de polder Geen enkele reden voor een feestje in de Nederlandse polder, vorige week. Binnen de SER zijn werkgevers en werknemers er niet in geslaagd overeenstemming over de AOW te bereiken. Is dat erg? Een korte beschouwing. De Nederlandse polder rouwt. Het stuklopen van de SERonderhandelingen over de AOW betekent een gevoelige deuk in het vertrouwen dat het Nederlandse overlegmodel elke moeilijkheid het hoofd biedt. En dat in een week die voor de financiële wereld toch al een rouwrand heeft. Denk aan de DSB-affaire (zie elders in dit VB). Met iets meer afstand trekken we de volgende conclusies: De AOW is een politiek dossier. Werkgevers en werknemers hadden nooit hun vingers moeten willen branden (anders dan in adviserende zin) aan een dossier waar de Haagse politiek bij uitstek het primaat op heeft. Het kabinet heeft een platte bezuinigingsdrang van 4 miljard euro schaamteloos bij werkgevers en werknemers neergelegd, in plaats van daarover politieke overeenstemming in de politieke arena af te dwingen. Wél duidelijkheid Werknemers zijn erin geslaagd duidelijk te maken, hoewel nog abstract, welke kant het uit moet met volksverzekeringen in Nederland, voorop de AOW. Hún AOW is helder: een richtleeftijd van 65 jaar (of zo je wilt van 67) en een financiering die generatieproof is. Kosten bemiddelaar aangepast Het Verbond van Verzekeraars heeft de modellen-de Ruiter (2,3 en 5) aangepast. De kosten bemiddelaar worden voor voor nieuw afgesloten beleggingsverzekeringen vanaf 1 april 2010 beperkt tot de daadwerkelijk betaalde provisie. FIDIN had graag gezien dat de rubriek kosten bemiddelaar in de genoemde modellen ook voor bestaande contracten was aangepast, maar dat is volgens het Verbond voor het merendeel van de maatschappijen niet uitvoerbaar. FIDIN en het Verbond overleggen hier nog over. Op VBnet Aanstaande maandag (12 oktober) worden de nieuwe modellen gekoppeld aan dit berichtje in VB Selestie, de gratis elektronische nieuwsbrief van Het VB. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op vbnet.nl (linksonder). Werkgevers ook duidelijk Werkgevers zijn, op een heel andere manier, ook duidelijk. Zij breken op het moment suprême de onderhandelingen af en leggen hun kaarten met de beeldzijde naar boven op tafel. Daarop lezen wij: Werkgevers zijn bezorgd voor hoge loonkosten. Achter hun starre houding om de AOW-leeftijd koste wat kost naar 67 jaar te brengen, zit de gedachte dat daarmee ook de pensioen(richt)leeftijd naar 67 moet, waarmee een aanzienlijke besparing in de pensioensfeer en dus in de loonkosten ingeboekt kan worden. Eenzijdig risicodragerschap Werkgevers hebben er langzamerhand genoeg van dat zij eenzijdig risicodrager zijn voor risico s van hun werknemers (bijvoorbeeld het langlevenrisico en buiten de pensioensfeer om het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico) die niet direct toe te schrijven zijn of het gevolg zijn van de arbeidsverhouding. Oftewel: waarom moet ik als werkgever voor de kosten opdraven als een werknemer tijdens de winstersport zijn been breekt. Impasse helder Met die twee laatste werkgeverskanttekeningen is de impasse in de polder zo helder als glas. Deze impasse maakt dat het politieke Haagse gekrakeel dat nu al losbarst (met CDA-fractieleider Van Geel voorop) een gotspe zolang en voor zover zij het AOW-vraagstuk vernauwen tot een bezuinigingsmaatregel van 4 miljard euro. Die kan, met een beetje politieke wil, ook elders gevonden worden. De machtigste man van Nederland laadt een grote verantwoordelijkheid op zich als hij nu denkt dat de weg vrij is voor een onvermijdelijke AOW-leeftijdsverhoging naar 67 jaar. Werkgevers niet solidair Michiel Huisman Negentig procent van de werkgevers vindt dat werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor hun vitaliteit. De helft daarvan vindt dat zij een lager werkgeversdeel aan zorgpremie hoeven bij te dragen als werknemers niet willen werken aan hun conditie. In essentie gaat het om hetzelfde solidariteitsvraagstuk als waarop het SER-overleg is mislukt. De solidariteit houdt verband met de arbeidsverhouding en de rek raakt er langzamerhand uit wanneer die solidariteit tot over de grenzen van de arbeidsverhouding doorgetrokken wordt. Niet de financiering en de kredietcrisis, maar de solidariteit tussen werkgevers en werknemers is het issue. Het wordt dus tijd het daarover te hebben. Dan kan ook het polderoverleg weer zijn normale loop hervinden. Overigens wil een ruime meerderheid (91%) van de werkgevers wel investeren in de fitheid van personeel. Bron: panelonderzoek Ohra. 6 nummer 19-8 oktober 2009

7 Nieuws Advies: word nu eigenrisicodrager voor de WGA Je kunt maar beter nu uit het publieke bestel van de WGA treden en kiezen voor eigenrisicodragerschap in combinatie met een private verzekering. Dat is waarschijnlijk het beste advies aan werkgevers die zich afvragen of ze uit het publieke bestel moeten stappen. Dat advies geldt niet alleen voor werkgevers met een loonsom van euro (het premieplichtig loon 2008) of meer, maar ook voor kleine werkgevers. Die kunnen in 2010 net zo goed premies van het UWV voor de kiezen krijgen die het dubbele of meer bedragen van wat nu het geval is. Dat blijkt uit berekeningen op basis van de parameters die het UWV zoals gebruikelijk in de Staatscourant heeft laten publiceren. Tot 1 november de tijd om aanvraag in te dienen! Loondoorbetaling bij ziekte max. 2 jaar WIA-Keuring door UWV Schematische weergave WIA Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt Gedeeltelijk arbeidsongeschikt (> 35%) of volledig niet duurzaam arbeidsongeschikt < 35% arbeidsongeschikt IVAuitkering van UWV WGA-uitkering Geen uitkering Geschrokken van de mogelijk consequenties voor de gediffrentieerde WGA-premie in het publieke (UWV-)bestel, luidden de Tweede Kamerleden Van Heijum (CDA) en Blok (VVD) met succes de noodklok. In minder dan geen tijd antwoordde Minister Donner (Sociale Zaken) positief op hun vraag om de termijn te verlengen waarop werkgevers kenbaar moeten maken eigenrisicodrager voor de WGA te willen worden. Niet 1 oktober, maar 1 november is nu D-day. Een en ander zal geregeld worden bij Algemene Maatregel van Bestuur. Belastingdienst Werkgevers kunnen tot die tijd bij de Belastingdienst een aanvraag indienen voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA met ingang van 1 januari Daar tekent de minister bij aan, dat de beslissing op deze aanvraag dan wel later wordt genomen. Namelijk op een moment dat de Belastingdienst al een premiebeslissing heeft uitgereikt uitgaande van continuering van de publieke verzekering. Maar, aldus de minister, bij positieve beslissing op de aanvraag voor eigenrisicodragerschap zal de premiebeschikking in de eerste maanden van 2010 gecorrigeerd worden. De minister zegt toe tijdig met de Belastingdienst zorg te dragen voor voorlichting aan de inhoudingsplichtigen. De minister besluit zijn uitvoerige beantwoording ten slotte met een belangrijke passage over de toegezegde evaluatie van de WGA. Overigens worden in het kader van de evaluatie Adviespraktijk - tot 1 november a.s. de tijd! Adviseurs die goed thuis zijn in deze materie, gaan een paar drukke weken tot 1 november tegemoet. Belangstelling voor het onderwerp bij werkgevers (groot en klein) is er volop. Mede aangejaagd door publiciteit en niet in het minst vanwege de gedachte dat in deze moeilijke tijden elke euro besparing de nodige (en noodzakelijke) liquiditeiten op kan leveren, zal elke adviseur voor dit onderwerp gehoor vinden bij zijn klanten. Het hierbij afgedrukte WIA-schema kan voor die adviesgesprekken een handig aanknopingspunt zijn. van de WGA de aanvraagmomenten en de termijn voor het indienen van een aanvraag voor eigenrisicodragerschap voor de structurele situatie bezien. Aan die evaluatie zit een politieke en een inhoudelijke kant. De inhoudelijke discussie zou moeten gaan over de vraag of er redenen zijn om aan te nemen dat dezelfde gunstige effecten van eerdere privatiseringsoperaties zich niet ook zullen voordoen bij een private WGA. Zie daarvoor ook het hoofdredactioneel (pag. 5) in deze editie van Het VB. Politiek De uitkomst van de politieke discussie staat nog lang niet vast, maar er zijn op dit moment aanwijzingen dat verdere privatisering aan de orde is. Zo pleitte Ton Heerts van de PvdA, bij de Financiële Beschouwingen, niet alleen voor private verantwoordelijkheid (van werkgevers en vakbonden) voor het eerste jaar van de WW, maar ook voor het weghalen van de WGA bij het UWV omdat private verzekeraars dat beter zouden kunnen. De lobby van MKB-Nederland kan daarin ook een belangrijke rol spelen. Deze werkgeversorganisatie laat al krachtige geluiden horen als gevolg van de explosief stijgende WGA-premie. MKB-Nederland wijst erop dat veel bedrijven willen overstappen naar private verzekeraars omdat die verzekeringspremie veel stabieler is. (ingezonden mededeling) Michiel Huisman Ervaring in binnen- en/of buitendienst? Stuur je CV naar Telefoon nummer 19-8 oktober

8 Nieuws DSB: wie stout is, de roe DSB-eigenaar Dirk Scheringa heeft afgelopen zaterdag zijn excuses aangeboden voor het beleid van koppelverkopen en overbodige, dure koopsompolissen dat zijn bedrijf nog tot april dit jaar heeft gevoerd. Hij geeft sommige klanten gelijk dat ze hierover boos zijn op DSB, stelt dat de bank al maanden bezig is met oplossingen en het kritisch bekijken van de eigen bedrijfsvoering en zegt er persoonlijk voor te zorgen dat alle klachten zo snel mogelijk worden opgelost. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Wat moet deze arme man zich nu miserabel voelen onder alle commotie en negatieve berichtgeving! Ieder ander duikt dan een tijdje onder in zijn hobby om zich weer beter te kunnen voelen, maar met zijn speeltje voetbalclub AZ gaat het ook al niet echt lekker de laatste tijd. Arme, arme man, wat een misère. We moesten eigenlijk allemaal een beetje medelijden hebben met hem en zijn kompanen en met hen hopen dat deze nare kwestie maar snel achter de rug is, of in ieder geval maar snel aan de media-aandacht ontsnapt. Hallo! Zijn we nog wakker??? We hebben het hier over een bedrijf (laten we het niet alleen op de man spelen) dat zich willens en wetens heeft verrijkt over de ruggen van onder druk gezette consumenten en daar in ieder geval tot afgelopen april mee is doorgegaan. In het bijna voorbije eerste decennium van de 21 e eeuw is de wet- en regelgeving die op de financiële dienstverlening van toepassing is, stevig aangescherpt, hebben we veel alertere toezichthouders gekregen, hebben media en consumentenorganisaties de financiële dienstverlener flink op de huid gezeten en hebben we ook zelf, met zelfregulering op doorgaans morele gronden, geprobeerd het geschade blazoen van onze branche op te poetsen. Alles in het belang van de consument. Dat kan niemand zijn ontgaan, dus partijen zouden zich anno nu wel twee keer moeten bedenken voor ze de grenzen van het betamelijke opzoeken. Desondanks heeft de leningboer uit Wognum daar geen enkel bezwaar in gezien. Nu volgt ongetwijfeld een lange periode van gesteggel over strafmaatregelen tegen de overtreder en vergoedingen aan de gedupeerde consument. De media-aandacht daarvoor zal groot zijn, want we hebben het hier bepaald niet over een klein spelertje in de markt. En steeds zal dan met een schuin oog naar andere actoren worden gekeken: Staat de DSB-zaak op zichzelf of zijn de geconstateerde praktijken schering en inslag in de branche? Goede kans dat daarbij ook weer wordt geroepen om nieuwe wet- en regelgeving en verscherping van het toezicht. Bravo, precies waar onze al zo gepijnigde branche op zat te wachten! De meeste piëteit moet natuurlijk uitgaan naar de getroffen consumenten, maar ook de andere financiële dienstverleners in Nederland zijn de dupe van de DSB-malpractice. Alle inspanningen om het consumentenvertrouwen te (her)winnen, blijken voorlopig weer vruchteloos. Wat kunnen wij doen om deze nieuwe klap voor het imago van de branche zo snel mogelijk te boven te komen? In ieder geval doen wij er goed aan (via het Verbond, NVB, FIDIN, OvFD enzovoort) de Wognumse praktijken in de scherpst mogelijke bewoordingen te veroordelen en proactief aan te dringen op strafvervolging van de verantwoordelijken en schadevergoeding aan de gedupeerden, zelfs als dat tot de uiteindelijke ontmanteling van het Scheringa-imperium zou leiden. We moeten dan aan iedereen die het maar horen wil, laten weten dat wij absoluut geen comboys meer dulden in onze branche. Ook niet als het zoals nu om een heel grote jongen gaat, juist dán niet. Knippen en scheren! Erwin Loer Nieuw: Roland Rechtsbijstand De Duitse rechtsbijstandverzekeraar Roland Rechtsschutz ( Wir kämpfen für Ihr gutes Recht ) wil rond de jaarwisseling de Nederlandse markt betreden. De maatschappij, ook actief in Oostenrijk, gaat zich in Nederland als Roland Rechtsbijstand richten op het mkb en de grootzakelijke markt. De nieuwe rechtsbijstandverzekeraar in ons land kiest daarbij het intermediair als distributiekanaal. Alexander van Loon Als directeur van Roland Rechtsbijstand is Alexander van Loon aangetrokken, die eerder bij Nationale-Nederlanden en AXA Nederland werkte en de laatste anderhalf jaar marketing en communicatie bij zorgverzekeraar ONVZ voor zijn rekening nam. Vergoeding in provisie Avéro Achmea introduceert een provisieregeling die gebaseerd is op de werkzaamheden die de pensioenadviseur verricht voor pensioen contracten. Naast de basisprovisie die hij ontvangt voor administratieve werkzaamheden is een extra component in de provisie verwerkt: de zogenoemde activiteitenvergoeding. Hiermee worden een goede rapportage, heldere voorlichting en communicatie naar zowel werkgever als werknemer beloond. Die compenenten zijn voor Avéro essentieel voor een professionele pensioendienstverlening, omdat zo de toegevoegde waarde van de adviseur helder wordt, de contractpartij eenvoudig inzicht krijgt in waar hij voor betaalt en de taakverdeling en samenwerking tussen adviseur en verzekeraar duidelijk worden. De hoogte van de activiteitenvergoeding is afhankelijk van certificering en de hoeveelheid werkzaamheden die de adviseur verricht. 8 nummer 19-8 oktober 2009

9 Nieuws Verzekeraars vernieuwen. En dat is nodig ook! Er liggen een paar belangrijke dossiers op afhandeling te wachten waarover de Haagse politiek en de verzekeraars het eens moeten worden. Een goed imago, maar zeker een basis van vertrouwen helpt een voor verzekeraars gunstig verloop. Maar, het imago van verzekeraars is niet goed. Het Verbond van Verzekeraars is de eerste die dit erkent. Is ook de eerste die inziet dat de branche daar last van heeft. Dat is dan ook de reden dat het al veel eerder gestarte project Verzekeraars Vernieuwen een krachtige injectie moet krijgen. Nog belangrijker is dat verzekeraars pal achter hun Verbond gaan staan. In woord maar ook in daad. In dat verband is zowel de timing als de wijze waarop ASR vorige week met het intermediair in gesprek ging over onder andere haar visie op samenwerking in het algemeen en beloning in het bijzonder prima en een sterk signaal (zie pag. 10 in dit VB). Minder goed voor verzekeraars is natuurlijk het gekrakeel rondom DSB over torenhoge koopsompolissen met dito provisies. Dat laatste doet afbreuk aan de inspanningen die juist nu nodig zijn om de broodnodige vernieuwing door te voeren. Imago Uit onderzoek van het Verbond blijkt dat nauwelijks iets meer dan de helft van de consumenten overwegend positief is over verzekeraars. Het imago van de industrie is sterk gedaald van 80 procent positief in 2003 naar 53 procent nu. Dat blijkt uit de CVS Consumentenmonitor (zie grafiek). Verantwoordelijk Verbondsbestuurslid Ronald Latenstein van Voorst (SNS Reaal) daarover: Het tij is niet gekeerd. De kloof tussen wat consumenten verwachten en wat ze van ons krijgen, is niet gedicht. Onze core business, risico s van onze klanten wegnemen of verdelen hebben we uit het oog verloren. Wat nodig is, is een nieuw evenwicht tussen economische groei en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Mooie woorden waarvan de noodzaak nu meer dan ooit wordt aangetoond. We moeten de verwachtingen van onze klanten waarmaken. Als we dat niet doen, wordt de roep om transparantie steeds groter en ons speelveld steeds kleiner, zo vervolgt Latenstein van Voorst in een gesprek met de vakpers, en hij voegt daar twee sprekende voorbeelden aan toe. Eerste voorbeeld: De roep om hogere solvabiliteit (ingegeven door de kredietcrisis en gevoed door gebrek aan vertrouwen red. Het VB) betekent dat verzekeraars meer kapitaal moeten aanhouden, hetgeen een verhogend effect op de productprijs heeft. Tweede voorbeeld: De veelzijdigheid van de markt gaat verloren als de roep (zelfde redenen als voor verhoging van de solvabiliteit) om voorgeschreven standaardpakketten gehoor krijgt. Dat laatste is verre van denkbeeldig. Nibud en de Consumentenbond hebben er al op aangedrongen. Kortom: ge- brek aan vertrouwen betekent minder markt. En dat vertrouwen en een grotere markt hebben verzekeraars juist zo hard nodig nu er harde noten gekraakt gaan worden over (bijv.) verdere privatisering van de WGA (zie hoofdredactioneel). Dus: aan de bak met Verzekeraars Vernieuwen! (advertentie) het einde van onbeantwoorde vragen. Het Monuta Handboek beantwoordt ze allemaal. Bel (055) voor een afspraak of mail naar nummer 19-8 oktober

10 intermediair Wij zijn intermediair, wie is ASR? ASR heeft vorige week een dialoogbijeenkomst met zo n tweehonderd intermediairs gehouden. Daar heeft Jos Baeten, voorzitter hoofddirectie ASR Nederland, de visie van zijn maatschappij op de intermediaire distributie in de komende jaren toegelicht en dat werd gewaardeerd: Wij werden weer herkend als een maatschappij met een heldere lijn, die ergens voor staat en duidelijke keuzes heeft gemaakt. Volgens Baeten gaat ASR, samen met het intermediair, zijn toekomst in het intermediaire kanaal bouwen op zes pijlers. Die pijlers zijn weliswaar niet heel verrassend maar wel verhelderend: 1. Het gen van ASR Er is een grote behoefte aan advies bij de consument. Het intermediaire model zal daarom ook in de toekomst het dominante model blijven. Het intermediair is het gen van ons bedrijf voor onze toekomst. Wij hebben groot vertrouwen in de intermediaire distributie. 2. Relatie intermediair-klant Het intermediair heeft maar één opdrachtgever, en dat is de klant waarvoor hij werkt. Daarbij vinden wij het belangrijk dat die relatie volstrekt helder is. 3. Relatie verzekeraar-klant De verantwoordelijkheid van verzekeraar en intermediair moet helder en dus ook gescheiden zijn. Er ontstaat een driehoeksverhouding tussen verzekeraar, intermediair en klant. Daarbij zal er ook een relatie verzekeraar-klant zijn, wij hebben nu eenmaal onze zorgplicht. 4. Variatie door transparantie De dienstverlening van het intermediair en diens beloning moeten transparant zijn en passen bij de klant. Iedere klant heeft zijn eigen wensen en iedere intermediair zijn eigen vormen van adviseren. Eenvormigheid, ook wat de prijs betreft, is niet meer van deze tijd. 5. Lagere kosten De totale keten van intermediaire dienstverlening moet efficiënter worden. Ons beleid zal er dan ook op gericht zijn om de kosten in de keten terug te brengen. Daarbij beginnen we bij onszelf. Later dit jaar introduceren wij een nieuw schadeproduct met een kostenload die de helft is van die in het verleden, dus maximaal 10 procent, om de concurrentiepositie van het intermediair in de particuliere markt te versterken. Een van de keuzes die we daartoe gemaakt hebben, is dat een polis alleen nog digitaal aangevraagd kan worden. Zonder uitzonderingen, want die maken dat processen duur worden. Verder is ketenintegratie en de versnelling in de ontwikkeling daarvan van wezenlijk belang voor de toekomst van de distributie via het intermediair. Als we daarin niet slagen, dan blijven we in de keten te duur. 6. Geen dominant businessmodel Zowel verzekeraars als intermediairs moeten hun businessmodellen fundamenteel aanpassen op de veranderde omstandigheden, en die nieuwe businessmodellen moeten de kans krijgen. Niet één businessmodel zal dominant worden, maar er zullen veel verschillende manieren komen die werken. Als je helder en transparant bent naar je klant en jezelf laat belonen met provisie als onderdeel van de eindprijs, dan kan dat een prima werkend businessmodel zijn, naast modellen waarin je met fee of abonnementen werkt. Oerwoud van regels Tijdens de dialoogbijeenkomst riep Baeten, met het oog op de evaluatie begin 2010, het ministerie van Financiën, de politiek en de AFM op tot herbezinning op korte termijn op alle wet- en regelgeving en de interpretaties daarvan: Elke wijziging lijkt een doel op zich te worden en als je het geheel overziet, is het een lappendeken geworden, een oerwoud van regels. Duidelijkheid en consistentie is ver te zoeken. Hij gelooft niet dat ASR hiermee een verkeerd signaal afgeeft: Dit is allesbehalve een oproep tot meer ruimte geven en vertraging. De noodzaak om stappen te maken is groter dan ooit en de snelheid waarmee dit moet gebeuren, is belangrijker dan ooit. Maar de wetgeving schiet zijn doel voorbij als de complexiteit zo groot wordt dat het niet meer eenduidig uit te voeren is. Geen voogd van intermediair Waarom voelt ASR zich eigenlijk geroepen om deze oproep te doen? De maatschappij stelt uitdrukkelijk, en in lijn met het Verbondsstandpunt, dat zij geen voogd van het intermediair wil zijn maar eigent zich die rol hiermee in zekere zin wél toe. Baeten: De hoofdlijn is duidelijk: het gaat om bescherming van de consument, het tegengaan van ongepaste prikkels en transparantie. Dat onderschrijven we, maar kijk je naar de implementatie in de praktijk, dan blijken daar veel problemen en discussie te zijn, en dan moet je een keer aan de bel trekken. Dat heeft niemand ons gevraagd om te doen, wij nemen daarmee onze verantwoordlijkheid voor de keten. Provisie Door het huidige gebrek aan consistentie zit de eigen compliance-afdeling van ASR overigens ook met de handen in het haar, vult Johan van der Sloot, directeur Externe Communicatie, Public Affairs & Intermediaire Zaken aan: De leidraad passende provisie vraagt dat wij per productcategorie gaan aangeven wat het intermediair moet doen voor de provisie om dan vervolgens te kunnen uitleggen dat de provisie gerechtvaardigd is. Wij kennen echter de inspanningen van het intermediair niet en wij vinden niet dat wij degenen zijn die moeten zeggen wat het intermediair moet doen. Kortom: los van het intermediair lopen wij zelf nog tegen dit soort perikelen aan. 10 nummer 19-8 oktober 2009

11 intermediair Geen Ludlum-samenzwering NVA + NBVA = FIDIN. Voor de lobby klopt dat zonder meer, voor de ledenondersteuning (nog) niet. Voor de opkomst van de NVA- en NBVA-leden tijdens het allereerste FIDIN Congres helaas evenmin. Met ongeveer zevenhonderd bezoekers, waarvan er naar schatting ruim driehonderd tot het intermediairsgilde behoorden, was de betrokkenheid vanuit de grofweg 1700 kantoren tellende achterban van beide brancheorganisaties teleurstellend. Dat heeft in ieder geval niet gelegen aan FIDIN of de organisatie van het congres. Het eerste congres van dé lobbyorganisatie van het intermediair was een historische gebeurtenis en het programma van het congres was aantrekkelijk genoeg. De locatie mag evenmin de schuld krijgen: Dronten is ook vanuit het westen en zuiden meestal beter bereikbaar dan veel locaties in de Randstad. Een verklaring voor de ietwat tegenvallende opkomst moet misschien veeleer worden gezocht in de veranderende omstandigheden waarbinnen het intermediair hedentendage moet werken. Maak voor een bijeenkomst zonder rechtstreeks belang voor je bedrijfsvoering en je inkomsten maar eens een hele dag vrij in je agenda... Ledenondersteuning en lobby De intermediair die wel zijn weg vond naar De Meerpaal, deed dat in ieder geval niet voor niets. Het eerste FIDIN Congres stond onder de noemer Nieuw denken, nieuw doen in het teken van nieuw ondernemerschap in de intermediaire markt, met een boeiend plenair programma, een drukke informatiemarkt en veelal leerzame kennissessies. Hiermee gaf het congres overigens vooral een invulling aan de ledenondersteunende taken van de brancheorganisaties NVA en NBVA en niet zozeer een gezicht aan de lobbyfunctie van de Federatie FIDIN. Dat deden wel de openingsspeech van FIDIN-voorzitter Rob Groenemeijer en met name de discussie die het plenaire middagprogramma afsloot, met drie strijdlustige verzekeraarstopmannen (Lard Friese/NN, Marco Keim/AEGON en Wim Henk Steenporte/Reaal) op het podium en met prikkelende vragen over prangende kwesties vanuit de zaal. De discussie liet zien dat er nog heel wat twistpunten zijn tussen intermediair en verzekeraar en dat een sterke intermediaire lobbyorganisatie alleen al om die reden nog broodnodig is. Over de schaduwen van het verleden Ook viel op dat de verzekeraars, bij monde van de genoemde heren, hun uiterste best deden te benadrukken dat verzekeraars en de klant het intermediair nu en in de toekomst keihard nodig hebben. Friese ging zelfs zo ver dat hij een haast poëtische oproep deed aan verzekeraars en intermediairs om samen te (blijven) werken aan een nieuwe toekomst: We verschillen van mening over een heleboel onderwerpen, dat moeten we ook niet onder stoelen of banken steken. Het gaat erom dat we elkaar begrijpen, weten waarom we van V.l.n.r. verzekeraars-topmannen Lard Friese, Marco Keim en Wim Henk Steenporte mening verschillen. Maar soms bekruipt mij het gevoel dat er in diverse gremia rond het intermediair gedacht wordt dat er een soort Ludlum-achtige samenzwering gaande is, waarbij verzekeraars proberen het intermediair de nek om te draaien. En ik kan u verzekeren: dat is absolute onzin, omdat geen van deze drie verzekeraars succesvol kan zijn zonder een goed werkend intermediairkanaal. Nu niet, gisteren niet en in de toekomst ook niet. Waar het nu om gaat, is dat we met elkaar, verzekeraars en intermediairs, over de schaduwen van het verleden stappen en zorgen dat we met elkaar het consumentenvertrouwen terugwinnen. Dat is hard nodig. Bestaanscrisis Het gebrek aan consumentenvertrouwen noemde Keim zelfs een bestaanscrisis voor verzekeraars, één die de impact van de financiële crisis nog eens flink overschrijdt: Klanten vinden dat we te duur zijn en dat onze producten te weinig waarde opleveren. Onze aandeelhouders vinden dat we te weinig rendement maken. Als je aandeelhouders geen geld meer geven, kun je geen dingen meer op de markt zeten. Als je klanten geen producten meer kopen, ben je ook out of business. De hele bedrijfstak heeft op dit moment van transformatie ook nog te maken met behoorlijke tegenwind en dus zullen we de kosten in de keten verder naar beneden moeten brengen en naar goede producten en verbetering van service etc. moeten gaan. Wat ik hoop, is dat de intermediair in zijn adviesrol met minder inkomsten, maar een efficiëntere bedrijfsvoering uit kan, dat klanten daardoor betere producten gaan krijgen en dat we met zijn allen weer meer business gaan doen, want daar maak ik mij nu ontzettend zorgen over. Om daarop weer optimistisch te vervolgen: Al jaren wordt voorspeld dat dertig tot veertig procent van het huidige intermediair zal verdwijnen. Ik heb daar grote vraagtekens bij. De kracht van goede intermediairs is dat het ondernemers zijn. Die passen zich snel aan veranderende marktomstandigheden aan. Uiteindelijk krijg je, als je waarde levert, ervoor betaald en overleef je ook gewoon. nummer 19-8 oktober

12 intermediair Het loopt slecht met u af Verzekeraars zullen gedwongen worden om volmachten terug te halen, tenzij de volmachthouder zich voortdurend verbetert en innoveert, zich beter organiseert en zich bewust is van de eigen rol in het grote geheel. Als u niet stopt met misbruik maken van de macht en de kracht die u heeft, dan loopt het slecht met u af. Zo luidde de prikkelende stelling die oud-aegon-topman Johan van der Werf inbracht in het rondetafelgesprek tijdens het NBVA-congres onlangs. Tezamen met de reactie daarop uit de zaal van Rutger Westenburg van Westenburg Assurantiën uit Breda: Wie bent u om te beoordelen hoe mijn organisatie in elkaar zit?, was dit item meteen ook het scherpste randje aan de bijeenkomst van georganiseerde gevolmachtigd agenten. Jammer dat dagvoorzitter en journalist Frènk van der Linden de discussie op dit punt geen echte kans tot verdieping gaf, waarschijnlijk vooral omwille van de vlotte doorgang in het rondetafelgesprek en het dagprogramma. Daarmee blijft voorlopig de vraag staan of Van der Werf deze scherpe stelling vanuit volle, eigen overtuiging neerlegde voor dit publiek van gevolmachtigden (en deels vertegenwoordigers van verzekeraars) of daarbij toch vooral door de congresorganisatie was ingefluisterd. Westenburg gaf zijn reactie in ieder geval met een kleine knipoog, al zal niemand de serieuze ondertoon zijn ontgaan. Crisis als kans Hoe dan ook was het een gemoedelijk feestje voor circa 300 man, in het schitterende Hulstkamp-gebouw op het Noordereiland in hartje Rotterdam. De crisis als kans stond van verschillende kanten belicht centraal in de presentaties van NVGA-voorzitter Coen van Ham, crisismanager Uri Rosenthal (ook voorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer, hoogleraar bestuurskunde in Leiden en Aon-adviseur), oud-dameshockeycoach Marc Lammers en oud-commandant der Strijdkrachten Dick Berlijn. Alle presentaties werden tot slot nog eens kernachtig (en ludiek, niet altijd helemaal zoals de presentatoren het eigenlijk bedoelden) samengevat door de indrukwekkende Belgische cabaretier Daniël Delanoye. Ook met betrekking tot de crisis als kans poneerde opnieuw Van der Werf de meest controversiële stelling: Ik denk dat deze crisis niet goed genoeg is, omdat het besef niet doordringt dat het veel dieper zit dan een oorsprong in de financiële wereld. De westerse maatschappij, wij met zijn allen, is al meer dan honderd jaar bezig met een ratrace naar steeds meer welvaart, en als we die niet keren, dan zal de ene na de andere crisis of uitspatting blijven plaatsvinden tot er een beter evenwicht in de wereld komt. Deze crisis wordt niet gebruikt voor fundamentele verandering maar misbruikt om bankiers als hoofdschuldigen aan te wijzen, waar dat de politiek zou moeten zijn, maar opnieuw werd de discussie helaas niet de tijd gegund om tot volle wasdom te komen. VKG komt met AOV online Een bij Van Kampen Groep aangesloten intermediair kan nu samen met zijn mkb-klant direct online een AOV afsluiten. Binnen tien minuten heeft de adviseur samen met zijn klant de gehele aanvraag doorlopen. De klant hoeft niet fysiek medisch gekeurd te worden en hij is direct en volledig verzekerd, aldus Van Kampen Groep, die het nieuwe product via haar intermediair aanbiedt onder de naam VKG AOV Online. Bij arbeidsongeschiktheid vanaf 25 procent ontvangt de ondernemer een uitkering waarbij uitgegaan wordt van het zuiver beroepscriterium. De adviseur kan de basisdekking voor zijn klant uitbreiden met de eenmalige uitkering en/of de verlengde dekking. Ook het risico van blijvende arbeidsongeschiktheid kan de ondernemer meeverzekeren middels de eenmalige uitkering. Deze keert bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of een ongeval tot euro uit. De elektronische gezondheidsvragen maken deel uit van de aanvraag. Via een beveiligde internetomgeving kan de ondernemer zelf zijn arbeidsongeschiktheid melden. De maximale acceptatieleeftijd is 58 jaar. Starters kunnen direct een bedrag van euro verzekeren ongeacht de hoogte van hun inkomen. Ook voor inkomens tot euro is geen fysieke medische keuring nodig. Spamverbod: ook voor u Het spamverbod dat sinds 2004 geldt voor consumenten, geldt sinds 1 oktober ook voor zakelijke ontvangers. Dat heeft ook gevolgen voor de communicatie van intermediairs met mkb-klanten of -prospects. Als afzender moet u nu vooraf toestemming hebben om commercieel te mogen communiceren per , ook naar een al bestaand zakelijk adressenbestand. De OPTA kan bij overtredingen waarschuwingen uitdelen en boetes opleggen tot maximaal euro. Vooraf toestemming Commerciële s, faxen, sms- en mms-berichten mag u alleen nog versturen als er vooraf en bewust gegeven toestemming van de ontvanger is, als u gelijksoortige producten en diensten aanbiedt aan bestaande klanten en als u in elke mail de mogelijkheid biedt om verdere toezending te stoppen (opt-out). Akkermans erkend voor Wft-PE Akkermans & Partners Cognitief is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) toegevoegd aan de lijst van opleidingsinstituten die Wft-PE-certificaten mogen uitreiken. Met Akkermans komt het voorlopige totaal aantal erkende instituten op nummer 19-8 oktober 2009

13

14 vb branchedag 2009 Editie 2009 VB Branchedag: Hoog praktijkgehalte Inspirerende workshops, netwerken op niveau en kennis opdoen op het informatieplein. Dat zijn de ingrediënten van de VB Branchedag In alle zeven workshops spelen eigenaren en managers van assurantiekantoren een prominente rol. De adviespraktijk staat dus centraal en is met onder andere deelname van Kees Swinkels (EBC Nederland), Dennis van der Donk (Square Knot) en Christian Dijkhof (HypotheekCompany) verzekerd. Geen wonder dat een groot aantal partners inmiddels deze dag inhoudelijk ondersteunt en financieel mede mogelijk maakt. Wellicht nog meer dan voorheen zijn er dit jaar goede redenen om de VB Branchedag te bezoeken. Eén van die redenen is de differentiatie naar doelgroepen in de workshops. Twee van de zeven workshops zijn specifiek ontwikkeld voor eigenaren en eindverantwoordelijke managers van assurantiekantoren. In een van die workshops staat sturen op gedrag en het motiveren en stimuleren van medewerkers centraal. De deelnemers worden meegenomen in coaching en motiveren op basis van heldere, meetbare bedrijfs- en winstdoelstellingen. Martien Plasmeijer van MeValue zal hierin als ervaren ondernemer én als coach het voortouw nemen. Waar hij dankzij zijn ervaring, onder andere als adviseur en coach van een aantal Nederlandse captains of industry, verrassend praktisch en inspirerend uit de hoek zal komen, staat Kees Swinkels van EBC Nederland garant voor de toepasbaarheid ervan in de adviespraktijk van verzekeringsadviseurs. Omgekeerd is er ook een workshop specifiek voor medewerkers van kantoren, die gegeven wordt door Han de Regt van Molenaar & Lok. De andere workshop voor managers van assurantiekantoren geven de deelnemer praktische handreikingen om de Wft voor hun kantoren te laten werken. De deelnemers aan deze workshop gaan naar huis met praktijkgerichte tips en inzichten om: klantdossiers reconstrueerbaar te maken; adviesrapporten klantgericht en Wft-proof op te stellen; de daarmee gepaard gaande veranderingen ook écht om te zetten in vaardigheden en gedrag van hun medewerkers. Samenwerken Maar er is meer. De nadruk van deze VB Branchedag ligt op samenwerking en op elkaar motiveren. Dat bedoelen we met het allesomvattende thema Survival! Een paar voorbeelden. In één van de vijf (andere) voor iedereen toegankelijke workshops gaat Nyenrode-docent drs. Alex Klein MBA in op een succesvol businessmodel voor mkb-ondernemers, waarbij het klantportfolio centraal staat en waarvan het toepasselijke gehalte nog wordt versterkt door praktijkcases dankzij de inbreng van financieel adviseur pur sang Dennis van der Donk (Square Knot). Een ander voorbeeld op het gebied van samenwerking betreft de zogenoemde inloopsessies waar de partners van de VB Branchedag u als bezoeker graag ontmoeten en van advies dienen bij concrete vragen. Zo zullen keynote sprekers in de chatrooms persoonlijk in kunnen gaan op bedrijfsspecifieke vragen van uw kant. En zo zal tijdens de inloopsessie van Generali bijvoorbeeld ook een online marketeer uw desbetreffende vragen kunnen beantwoorden. Netwerken Bovendien treft u op het informatieplein behalve collega s ook veel businesspartners die graag met u in contact treden. Meer nog dan in andere jaren geven wij er prioriteit aan dat zij een goede vertegenwoordiging naar de VB Branchedag afvaardigen. Zo kunnen ze daadwerkelijk op die dag sparringpartner van het intermediair zijn! De VB Branchedag is de enige grote meeting in Verzekeringsland waar deze combinatie van informeren en netwerken te halen is. Succes verzekerd dus? Daar zijn we bijna zeker van. Bijna, want als we van één ding overtuigd zijn, dan is dat van het belang van de aanwezigheid van onze lezers. Dat kunnen we niet anders benadrukken dan met de oproep: Kom ook op 19 november naar de Americahal in Apeldoorn. Want daar gebeurt het allemaal. Michiel Huisman Inschrijven is simpel via onze website: Branchedag.nl 14 nummer 19-8 oktober 2009

15 vb branchedag 2009 Partners VB Branchedag 2009 nummer 19-8 oktober

16 Interview Cees de Jong (managing director Cardif): Zodra mensen de feiten kennen, komen zij op hun kritiek terug Cees de Jong (40, gehuwd en twee zoons) is managing director van Cardif in Nederland. Cardif (onderdeel van BNP Paribas) is wereldwijd specialist op het gebied van betalingsbeschermingsverzekeringen. Tijdens zijn opleiding fysiotherapie ontdekte hij zijn interesse in commercie en marketing en stapte over naar de financiële wereld. Na zijn eerste ervaringen binnen de consumptieve kredietverlening ( ) en een aantal gerichte vakopleidingen, startte hij bij Anglo Dutch Hartly Cooper/Assurance Society. Dit volmachtbedrijf introduceerde de betalingsbeschermingsverzekeringen voor het eerst op de Nederlandse markt. In 1996 stapte hij als personeelslid nr. 3 over naar Cardif Nederland. De focus van De Jong ligt op de samenwerking met verschillende distributiekanalen, commercie, business development en strategische partnerships. Hij houdt van golf, het begeleiden van zijn zoons bij het voetballen, gadgets en muziek. Fotografie: Peter Strelitski 16 nummer 19-8 oktober 2009

17 interview Hoewel, zoals hij het omschrijft, de verzekeringen vanaf 2005 qua publiciteit in een ongelukkige hoek terecht zijn gekomen, gelooft Cardif-directeur Cees de Jong nog heilig in de relevantie van de woonlastenbescherming. Het is jammer dat in de discussie twee verschillende producten met elkaar verward worden, de woonlastenbeschermers, door Cardif op de markt gebracht als de Hypotheek Opvang Verzekering en de aan een consumptief krediet gekoppelde betalings bescherming. In dat laatste segment ontstond een concurrentiestrijd die zich vertaalde in het bieden van steeds hogere provisies. Cardif wilde die trend niet volgen en de gevolgen van onze first mover actie bleven niet uit: ons marktaandeel daalde daar van vijftig naar drie procent. Dat was een bewuste keuze. Toen Cardif hier als Nederlandse verzekeraar van start ging, blikt De Jong terug, vroegen wij het intermediair welke dekkingen zij in het aanbod misten. Al snel was iedereen het erover eens dat een betalingsbeschermer de juiste risicodekking op het juiste moment was. De acceptatienormen in de hypotheekmarkt werden ruimer, omdat aanbieders meer rekening gingen houden met de verdiensten van de partner. Aan de andere kant perkte de overheid de sociale zekerheid in. Om het daardoor ontstane gat op te vullen, ontwikkelden wij samen met De Hypotheker het concept woonlastenbescherming. Snelle groei Het was toen, in , voor ons best een spannende periode, gaat De Jong verder. Deze dekkingsvorm was vrij nieuw voor ons land en het was de vraag of die zou aanslaan. Al snel na de introductie zagen wij een snelle groei, met wel zo n 200 tot 300 procent per jaar. Dat kwam omdat het product zowel voor de consument als voor de hypotheekaanbieder interessant was. De statistieken wezen uit dat werkloosheid en arbeidsongeschiktheid altijd een vaste plaats hadden in de top 3 van oorzaken van wanbetaling. Hypotheekverstrekkers gingen er daardoor steeds meer toe over om niet alleen een overlijdensrisicoverzekering als extra zekerheid te vragen, maar ook woonlastenbescherming te stimuleren. Die ontwikkeling bleef bij andere verzekeraars niet onopgemerkt. Ook zij kwamen met soortgelijke producten op de markt en alle partijen aanbieders, adviseurs en consumenten erken den het belang van deze dekking. Provisieperikelen Totdat in 2005 de populariteit een deuk kreeg door de negatieve publiciteit rond dit product. Ten onrechte, vindt De Jong. Vooral de vermeende hoge provisies kwamen onder vuur te liggen. Er werd een beeld geschetst, dat intermediairs deze verzekering adviseerden vanuit een soort perverse provisieprikkel. En dat terwijl de harde cijfers het tegendeel bewijzen. Hij rekent voor: Indertijd bedroeg de gemiddelde premie zo n 3000 euro; nu ligt die op circa 2400 euro gedurende de hele looptijd (gemiddeld zeventien jaar). De gemiddelde provisie bedraagt bij ons 49 euro per jaar, dat is dus 840 euro over de hele looptijd. De adviseur kan de provisie maandelijks of eenmalig bij aanvang van de verzekering laten uitkeren. Bovendien wordt deze provisie gedeeltelijk teruggeboekt als de verzekering tussentijds wordt opgezegd. Je kunt toch moeilijk volhouden dat een beloning van krap vijftig euro per jaar een perverse prikkel genoemd kan worden. Aan deze hele discussie had snel een eind kunnen komen wanneer in het kader van de Wfd voor deze verzekeringsvorm regels waren opgesteld. Cees de Jong noemt het een gemiste kans, dat daartoe toen niet besloten is. We hebben er bij de overheid op aangedrongen om ook de betalingsbeschermingsverzekeringen onder de impactvolle producten te rangschikken. Als dat gebeurd was, had de veenbrand niet zo lang doorgewoekerd, is zijn stellige mening. Toch circuleren percentages van 70 tot 80 in de berichtgeving. Die hebben absoluut geen betrekking op woonlastenbescherming, maar op de beschermingsverzekeringen bij consumptieve kredieten. Je hebt het dan over een totaal ander product in een geheel andere markt. Hier kwamen aanbieders op de markt die inderdaad kwistig strooiden met provisie. Aan dat spel wilden wij niet meedoen en we hebben ons uit die markt teruggetrokken. Toch zie je regelmatig in dat verband de combinatie DSB-Cardif opduiken. Zo zie je maar hoe feitelijk onjuist de kritiek is. We doen al jarenlang geen zaken meer met deze bank. We hebben er bij de overheid op aangedrongen om ook de betalingsbeschermingsverzekeringen onder de impactvolle producten te rangschikken Wel wil De Jong kwijt dat ook de wetgeving zelf de scheefgroei in deze markt teweeg heeft gebracht. De Wet op het consumptief krediet is een antieke wet die negatief uitpakt voor inducement en dus voor de consument. Door het provisieverbod levert een gemiddeld krediet van euro de adviseur niet meer dan vijf tot elf euro per maand op. Daarmee kunnen de acquisitiekosten natuurlijk niet gedekt worden. Dat is een belangrijke reden geweest om te zoeken naar alternatieven en die werden gevonden in verzekeringen die uiteraard een nuttige functie vervullen. De provisiedrift die aangewakkerd werd door andere partijen en waarvan wij ons gedistantieerd hebben, kan ons uiteraard niet tegengeworpen worden. Bgfo 2 De Jong krijgt per 1 januari alsnog zijn zin als naast de uitvaartverzekering ook zijn verzekeringen aan de lijst impactvolle producten worden toegevoegd. We ondersteunen dit van harte. Sterker, we hebben er actief aan meegewerkt door deel te nemen aan een werkgroep van het Verbond en ook via rechtstreekse contacten met de AFM. Ik hoop echt dat door de regels wat stringenter te maken, de misverstanden snel tot het verleden zullen behoren. De vraag is of de adviseurs blij zijn met de nieuwe Bgfo-wijzigingen. Het staat vast, antwoordt De Jong, dat vanaf 2013 alle verzekeringsproducten onder de inducementregels gaan nummer 19-8 oktober

18 Interview aan de polis vastzat. Absoluut niet waar. Deze posten hebben een opzegtermijn van vijf jaar en als iemand zijn huis verkoopt, is de polis meteen opzegbaar. Wat we wel hebben tegengehouden is, dat verzekerden op elk moment konden stoppen en dat had een goede reden. Zoals gezegd, wil de hypotheekverstrekker deze verzekering als extra zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen, maar ook bieden zij vaak op basis daarvan een rentekorting. Overigens geldt dit alleen voor de koopsommen. Verzekeringen tegen maandpremie zijn altijd al jaarlijks opzegbaar geweest. We hebben als aanbieder in deze omwenteling ook een rol te vervullen vallen. De betalingsbescherming en uitvaartverzekering zijn alleen een paar jaar naar voren gehaald. Ik ben van mening dat er met de nieuwe beloningsregels uitstekend valt te werken. Aan de andere kant begrijp ik heel goed dat het een cultuuromslag betekent voor de bedrijfsvoering van veel adviseurs. Op het eerste gezicht lijkt het wonderlijk dat een grote meerderheid van het intermediair nog een afwachtende houding aanneemt en niet goed lijkt te beseffen wat er gaat gebeuren, terwijl we het toch hebben over gedragsregels die voor hen ontworpen zijn. Maar we mogen dan niet vergeten dat adviseurs jarenlang volgens een en hetzelfde business model hebben kunnen werken, terwijl er straks wel zo n tien verschillende scenario s mogelijk zijn. Voor veel intermediairs allemaal nieuwe varianten, waarmee zij geen ervaring hebben. Faciliteren We hebben als aanbieder in deze omwenteling ook een rol te vervullen, vindt Cees de Jong. Het is immers uiteindelijk de adviseur die kiest voor een bepaalde beloningsstructuur, maar wij moeten die keuze dan wel kunnen faciliteren. De aanbieder zal het beloningsmodel van de adviseur administratief moeten verwerken. En het is zeker niet denkbeeldig dat veel kantoren elk een heel eigen systeem gaan ontwikkelen. Ik vind het daarom belangrijk dat we binnen de intermediaire kolom samen nadenken welke richting de voorkeur verdient. Cardif start in dit kader in het vierde kwartaal een actieve voorlichtingscampagne. We hebben hier duidelijk een voortrekkersrol te vervullen en die zullen we zeker op ons nemen. Samen met het intermediair gaan we verschillende scenario s waarop zij hun bedrijfsplan kunnen baseren doorrekenen. Van één regel zullen wij met zijn allen geen last hebben, lacht hij, en dat is de inducementnorm. Vijftig euro zal de toets van passendheid makkelijk kunnen doorstaan. Onterechte kritiek Niet alleen de provisiehoogte kwam onder vuur, maar er waren meer kritiekpunten. Consumentenorganisaties hebben ons aangevallen op het feit dat de verzekering in de vorm van een koopsom met de hypotheek meegefinancierd kon worden, beaamt De Jong. Ook weer met de provisie als argument. En ook met het verwijt dat een consument dertig jaar Ook de voorwaarden werden in een minder gunstig daglicht gezet. Je kunt die zoveel optuigen als je wilt, maar daar hangt dan wel een prijskaartje aan. Onze doelstelling is om het nakomen van lasten te beschermen en niet het inkomen veilig te stellen, zegt De Jong met nadruk. Eigenlijk bestonden er maar twee alternatieven: of je verzekerde je tegen arbeidsongeschiktheid, of je deed niets. De hypotheeklastenbescherming is daar als tussenvorm bij gekomen als een laagdrempelig product tegen een redelijke prijs. Ik zou me iets van die kritiek aantrekken, als we daarover niet transparant waren geweest, maar dat waren we vanaf het begin heel expliciet. We hebben altijd heel duidelijk gecommuniceerd wat het doel van de verzekering was en welke bescherming die wel en niet bood. Overigens vind ik een discussie over de voorwaarden prima. Als blijkt dat er in de markt behoefte bestaat aan aanpassingen en dat men daarvoor een prijs wil betalen, dan zullen we die zeker doorvoeren. Maar nogmaals, de voorwaarden laten er geen enkele twijfel over bestaan in welke gevallen er wordt uitgekeerd. Ook bij het vertalen van de voorwaarden in begrijpelijke taal op een paar A4 tjes hebben we voorop gelopen. Relevantie Het VB heeft er nooit een geheim van gemaakt dat een woonlastenbeschermer op zichzelf een relevant product is. Toch is de omzet gedaald. Wil het intermediair het niet meer adviseren? Er wordt inderdaad minder in gedaan, erkent De Jong, en dat heeft alles te maken met de beeldvorming. Daardoor heeft de adviseur een zekere angst gekregen om mogelijke reputatieschade op te lopen. En dat terwijl door de huidige crisis de relevantie van het product nog verder is toegenomen. Wel zie je bewegingen die de populariteit van deze verzekeringen terugbrengen. Het is ons gebleken dat als de mensen echt kennis nemen van de feiten, zij op hun kritiek terugkomen. Daar komt bij, dat die kritiek nooit geuit is door de klanten. En last but not least heeft de AFM duidelijk aangegeven waarnaar gekeken moet worden bij een goed hypotheekadvies: dat is naar het geldbedrag en de rente, het aflossingsschema en ook de risico s in verband met mogelijk overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Aan de hand van deze factoren dient een adviseur te inventariseren wat de klant nodig heeft. Om hem daarin bij te staan, hebben wij een soort cockpit ontworpen met risicometers. We merken dat mede daardoor het vertrouwen van het intermediair in onze producten weer groeit. Jan Aikens 18 nummer 19-8 oktober 2009

19 De oplossing voor uw balanspuzzel Implemented Client Solutions Neem vandaag nog contact met ons op om samen uw complete puzzel op te lossen Breek niet langer uw hoofd over de ingewikkelde puzzel die uw balansbeheer kan zijn. Implemented Client Solutions biedt u de oplossing: van volledige fiduciaire ondersteuning tot strategisch advies om uw balansmanagement te optimaliseren modulair en volledig op maat met een persoonlijk aanspreekpunt. Arthur van der Wal, Michael Jasper T: E: Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers. ING Investment Management, noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen.

20 Generali VB Innovatieprijs Genomineerden 2009 Graag stellen we drie genomineerden voor de Generali VB Innovatieprijs en Aanmoedigingsprijs aan u voor. We doen dat met overtuiging. Want wie innoveert, overleeft. Innoveren is jezelf steeds opnieuw uitvinden. Daar moet je ondernemend voor zijn. Maar ook betrokken en initiatiefrijk. Hoe stimuleer je dat? Door aanmoediging! Daarom is er de VB Generali Innovatieprijs. Met overtuiging verleent Het Verzekeringsblad zijn naam aan deze prijs en zal dat voorlopig ook blijven doen! Klik & Sluit Webtotaal Volgens Bas de Voogd van Voogd & Voogd Verzekeringen uit Middelharnis is Klik & Sluit Webtotaal het eerste werkende totaalconcept in de branche waarbij online- en offlinemarketing op structurele wijze zijn samengesmeed tot een betaalbare en krachtige formule gericht op het versterken van de positie van de bemiddelaar op zijn thuismarkt. Beetje cryptisch? Best wel. Daarom volgt hieronder een beknopte toelichting op dit door Voogd & Voogd samen met Marketingplaats.nl ontwikkelde totaalconcept. Klik & Sluit Webtotaal is een van de vijf genomineerden voor de Innovatieprijs. De meeste intermediairs hebben nu een website, maar die staat bij wijze van spreken op de Noordpool: hij wordt niet bezocht, stelt De Voogd. Frustrerend, maar de traffic komt nu eenmaal niet vanzelf. Daar is een geïntegreerde marketingaanpak voor nodig. Daarin hebben wij nu een stap vooruit gedaan met Klik & Sluit Webtotaal, in samenwerking met Marketingplaats.nl. De basis van Klik & Sluit Webtotaal is een uitgebreide website in de eigen huisstijl van de intermediair, standaard voorzien van Klik & Sluit Webmodules, waarmee de meest gangbare particuliere schadeverzekeringsproducten online kunnen worden vergeleken, geoffreerd en afgesloten. Ook zorg-, leven-, uitvaart- en hypotheekproducten worden op verzoek van de intermediairs op de site geplaatst. De websites worden voortdurend ververst met nieuws en aanbiedingen. De essentie in het concept wordt echter gevormd door de integrale marketingacties die het bezoek aan de site van de deelnemende bemiddelaar moeten bevorderen. Deze bestaan o.a. uit lokale huis-aan-huis verspreiding van flyers, advertenties in lokale bladen, het uitgeven en verspreiden van een bedrijfsmagazine, campagnes en het organiseren en inkopen van Google Adwords-campagnes. Volgens De Voogd bewijst dit concept dat niet alleen grote internetpartijen succes kunnen hebben op het web maar ook het kleinere kantoorhoudende intermediair: Zij zijn veel meer dan alleen een virtuele adviseur zonder telefoonnummer en spreekkamer. Voor de consument wordt in deze formule het gemak van online adviseren gecombineerd met lokale offline ondersteuning als het moet. Er is en blijft een grote groep consumenten die zich graag globaal via het web oriënteert maar lokaal tot zaken wil komen. Het totaalconcept zorgt dat je er bent als die klant eenmaal naar jou op zoek gaat. Er doen op dit moment zo n zestig intermediairs mee aan Klik & Sluit Webtotaal. De verwachting is dat er op korte termijn nog enkele tientallen bij zullen komen. Naast de sites van de individuele kantoren worden er rondom specifieke producten ook websites in de lucht gebracht, zoals bijvoorbeeld goedkoopste-bromfietsverzekering.nl. Deze sites verwijzen allemaal naar de deelnemende intermediairs. Hoe meer sites je in de lucht brengt die onderling naar elkaar verwijzen, hoe hoger je ranking wordt op Google en hoe meer traffic je genereert. Intermediairs plukken nu al de vruchten van de formule maar wij verwachten het echte succes op de iets langere termijn, als ook andere verzekeraars voor de niet-schadeverzekeringen gaan deelnemen. Zoals met marketing altijd het geval is, is ook hier een lange adem nodig. Pensioen Centraal Pensioen Centraal is een concept dat is bedacht en uitgewerkt door Van Luin Assurantie Groep uit De Bilt. Het behelst in feite het op zeer gestructureerde wijze aanbieden van pensioeninformatie aan werknemers in opdracht en voor rekening van werkgevers, in gesprekken van een half uur per werknemer. Aan die gerichte benadering van werknemers is grote behoefte, constateert Pensioen Centraal-initiator Geert- Jan Brouwer: Werknemers willen niet lezen over pensioen. Ze willen het begrijpen. Pensioen Centraal is een van de vijf genomineerden voor de Generali VB Innovatieprijs Het Pensioen Centraal-gesprek met een werknemer vindt plaats aan de hand van een pensioenfoto, een pensioenrapport waarin, in een viertal stappen, de pensioensituatie van de werknemer toegelicht wordt. 1. Een eenvoudige uitleg aan de hand van een grafische voorstelling van het oudedagspensioen van de werknemer. Hoe ziet het plaatje eruit, rekening houdend met AOW en bij huidige en vorige werkgevers opgebouwd pensioen? Hoe verhoudt zich het werkelijke pensioen tot het normpensioen van 70 procent van het inkomen? En wat kunnen globaal bezien oplossingen zijn om eventuele gaten te dichten? 2. Uitleg van het nabestaandenpensioen van de werknemer aan de hand van een grafische voorstelling, waarbij ook weer het bij vorige werkgevers opgebouwde nabestaandenpensioen betrokken wordt. 3. Een beschrijving van de pensioenregeling van de huidige 20 nummer 19-8 oktober 2009

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Van Munnen en De Haan DIENSTENWIJZER

Van Munnen en De Haan DIENSTENWIJZER Van Munnen & De Haan DIENSTENWIJZER Statutaire naam Van Munnen & De Haan Handelsnamen kantoor Van Munnen en De Haan Passendhypotheekadvies.nl Passendpensioenadvies.nl Van Munnen & De Haan Consultancy Van

Nadere informatie

Verzekering WGA-eigen risicodragers

Verzekering WGA-eigen risicodragers Productwijzer Verzekering WGA-eigen risicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigen risicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT AMIS assurantiën B.V. Losplaatsweg 14 2201 CV NOORDWIJK Tel: 071-3616800 Fax: 071-3621156 E-mail : amisassurantien@hetnet.nl Site : www.amisassurantien.nl Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Kies en je wordt gekozen (Bron: Jan van Setten) Eric-Jan van den Berg Directeur Commercie Niels Herweijer - Marketeer Agenda VKG algemeen Visie toekomst adviseur Digitale

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

mr. Niels Mourits directeur FIDIN Vereniging g voor Pensioenrecht Utrecht, 8 juni 2010

mr. Niels Mourits directeur FIDIN Vereniging g voor Pensioenrecht Utrecht, 8 juni 2010 DE PENSIOENADVISEUR ONDERSCHAT mr. Niels Mourits directeur FIDIN Vereniging g voor Pensioenrecht Utrecht, 8 juni 2010 Federatie Intermediaire Dienstverlening in Nederland (FIDIN) Cluster Pensioen - beoordelen

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Bijeenkomst Lac Noord / VKG

Bijeenkomst Lac Noord / VKG Bijeenkomst Lac Noord / VKG Kies en je wordt gekozen (Bron: Jan van Setten) Eric-Jan van den Berg Directeur Commercie Niels Herweijer - Marketeer Agenda VKG algemeen Visie toekomst adviseur Digitale communicatie

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers.

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid 2 WIA: financiële zekerheid is mogelijk In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat werken naar vermogen centraal.

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide

Nadere informatie

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET MKB MKB VANGNET Een nieuw concept voor ondernemers, goedgekeurd door de Belastingdienst, het UWV en De Nederlandse Bank. Het is het meest complete

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten. Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal, uw persoonlijke situatie en wensen zijn voor ons een belangrijke graadmeter. In onze

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

VerzekeraarsVernieuwen. Federatie van Assurantieclubs Zwolle, 17 maart 2010 Leo De Boer, directeur Verbond van Verzekeraars

VerzekeraarsVernieuwen. Federatie van Assurantieclubs Zwolle, 17 maart 2010 Leo De Boer, directeur Verbond van Verzekeraars VerzekeraarsVernieuwen Federatie van Assurantieclubs Zwolle, 17 maart 2010 Leo De Boer, directeur Verbond van Verzekeraars 1 Programma 1. Blik op de markt 2. VerzekeraarsVernieuwen 3. Keurmerk 4. Customer

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide. Welke

Nadere informatie

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN)

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) Inhoudsopgave: Wat Bielderman Koetsier voor u kan betekenen.... 2 Hoe worden wij betaald?... 4 Wat verwachten wij van u... 5 Datum: 01-01-2015,

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen.

Nadere informatie

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid WGA Uitstapverzekering Met de WGA Uitstapverzekering heeft u de regie in eigen hand Is uw (ex-)medewerker langer dan 2 jaar ziek? En is hij tussen

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

WGA- Eigenrisicodragersverzekering

WGA- Eigenrisicodragersverzekering WGA- Eigenrisicodragersverzekering 1 Wat is het? 2 Verzekerd? 3 Niet verzekerd? 4 Kosten? 5 Meer weten? 1 Wat is de WGA- Eigenrisicodragersverzekering? U verwacht de WIA-instroom zelf in de hand te houden?

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur Dienstenwijzer Mijn kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag wil ik u laten zien hoe mijn werkwijze is. Bij mij staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn mijn

Nadere informatie

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om zaken rond ziekte en verzuim van werknemers. Na het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is alles in een stroomversnelling

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen.

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdensrisicoverzekering Een overlijdensrisicoverzekering zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekende overlijdensrisicoverzekeringen die uw nabestaanden beschermen tegen de ongewenste financiële gevolgen

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V.

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Financiën Winkel B.V. handelt onder de naam Hypotheek Advies Kantoor en is gevestigd te Helmond. Het postadres van de onderneming is Postbus 137, 5730 AC Mierlo. U kunt ons

Nadere informatie

DIT DOEN WIJ VOOR U. Alles wat u moet weten.

DIT DOEN WIJ VOOR U. Alles wat u moet weten. DIT DOEN WIJ VOOR U Alles wat u moet weten. 2 Inleiding U denkt erover een financieel product af te sluiten. Wie weet heeft u die beslissing zelfs al genomen. Daar komt enorm veel bij kijken. Wij willen

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Werkgevers Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Wat leest u in deze brochure? 01 Werkgevers Uitstapverzekering 3 02 U

Nadere informatie

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2015

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2015 Woongarant Hypotheekbeschermingsplan 2015 Woongarant Woongarant staat garant voor onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De opgebouwde expertise stelt ons in staat om excellente producten

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2013

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2013 Woongarant Hypotheekbeschermingsplan 2013 Woongarant Woongarant staat garant voor onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De opgebouwde expertise stelt ons in staat om excellente producten

Nadere informatie

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening!

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent

Nadere informatie

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan De wereld verandert. Verandert uw polis mee? De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Verzekeringsmaatschappijen slaan de handen ineen, waardoor de diversiteit in aanbieders afneemt. De agrarische

Nadere informatie

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam.

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam. Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam.nl In deze tariefkaart vindt u informatie over de dienstverlening en de

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) EB Verzekeringen Smederijstraat 2 4814 DB BREDA www.ebverzekeringen.nl tel:0161 801 000 fax:0161 801 003 info@ebverzekeringen.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk of ziekte: het kan ook ú overkomen. Hoe moet het

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTENWIJZER BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid)

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de collectieve

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN Informatie voor ondernemers WAT U EERST MOET WETEN Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook risico

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers. WGA betekent Regeling werkhervatting

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling.

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling. Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken Vrieling Adviesgroep Gewoon beter vrieling adviesgroep Vrieling Adviesgroep Enthousiast Onafhankelijk Betrokken Creatief Integer

Nadere informatie

Dienstenwijzer Asro adviesgroep bv

Dienstenwijzer Asro adviesgroep bv Dienstenwijzer Asro adviesgroep bv Welkom bij de Asro adviesgroep U heeft de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële voorzieningen aan ons kantoor toevertrouwd. Een goede beslissing. U kunt

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

DSI CONGRES: SAMEN WERKEN AAN VERTROUWEN

DSI CONGRES: SAMEN WERKEN AAN VERTROUWEN Het moet echt beter: betere financiële dienstverlening voor de beste prijs. Rob Groenemeijer, NBV Integriteit en professionaliteit in de financiële dienstverlening DSI CONGRES: SMEN WERKEN N VERTROUWEN

Nadere informatie

U kunt het boek bestellen via

U kunt het boek bestellen via 4 Deze tekst is (deels) afkomstig uit de zesde uitgave van het boek Ondernemen in Flex Eigenrisicodragen wordt u ZW aangeboden en WGAdoor Professionals in Flex. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Werkgevers Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Inhoud Werkgevers Uitstapverzekering 3 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

Dr. Fred de Jong. Toegankelijkheid van financieel advies en het belang van onafhankelijkheid.

Dr. Fred de Jong. Toegankelijkheid van financieel advies en het belang van onafhankelijkheid. Dr. Fred de Jong Toegankelijkheid van financieel advies en het belang van onafhankelijkheid. www.freddejong.eu @Jongfred Onderzoek, beleid en advies Specialisatie: distributie van financiële producten

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Masterclass Verdienmodellen 23 januari 2012

Masterclass Verdienmodellen 23 januari 2012 Masterclass Verdienmodellen 23 januari 2012 Masterclass verdienmodellen Bewustzijn creëren Provisie, uurtarief, abonnement, vaste fee Transparantie: actief of passief Welke vorm past bij u Gerelateerd

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Kinderbaantje 23 4651 XX Steenbergen K.v.K. nummer: 20044835 Telefoon: 0167-541070 Mobielenummer: 06-20392281 Website: www.nuijtenbv.nl E-mail: info@nuijtenbv.nl

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers.

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de

Nadere informatie

Pensioenadvies. Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld

Pensioenadvies. Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld Pensioenadvies Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld Pensioenregelingen en toezicht Pensioen is een arbeidsvoorwaarde die wordt afgesproken tussen werkgever en werknemer met als primaire doelstelling

Nadere informatie

Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Rijnmond Hypotheekwijzer BV Telefoon: 0102460000 Uw adviseur: Email adres: Ton Onder de Linden tonderdelinden@hypotheekwijzer.com Wat kunt u van de Hypotheekwijzer

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Woonlastenverzekering. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Woonlastenverzekering. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Woonlastenverzekering Wagenparkmanagement Wonen zonder zorgen Uw huis is uw veilige thuishaven. Een plek waar u helemaal uzelf kunt

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Inhoud Even uw voordelen op een rij! 4 Als u al eigenrisicodrager bent of wilt worden. 5 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument H.P. Assurantien & Financieringen BV tel: 0113-216777 Voorstad18 fax: 0113-223861 4461 KN Goes website:www.hpassurantien.nl email:info@hpassurantien.nl Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

Samen in gesprek over nieuwe verdienmodellen. Harmelen, 31 mei 2012

Samen in gesprek over nieuwe verdienmodellen. Harmelen, 31 mei 2012 Samen in gesprek over nieuwe verdienmodellen Harmelen, 31 mei 2012 2 Masterclass verdienmodellen Inkomensverzekeringen Uw gastheer en inleiders Ruud Houtzager, Senior Marktmanager Inkomen Avéro Achmea

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Algemeen Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en is gespecialiseerd in verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Specialist Inkomensverzekeringen. Ondersteuningsformule voor de specialist Verzuim & Inkomen

Specialist Inkomensverzekeringen. Ondersteuningsformule voor de specialist Verzuim & Inkomen Specialist Inkomensverzekeringen Ondersteuningsformule voor de specialist Verzuim & Inkomen Voorwoord De adviesmarkt rond de publieke en private inkomensverzekeringen verandert zeer snel. Werkgevers kunnen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering (BBV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Betalingsbeschermingsverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie