nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Monica over de WWZ OVPN: Marcel Toet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Monica over de WWZ OVPN: Marcel Toet"

Transcriptie

1 ovpn rs uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp april 2015 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 4 Monica over de WWZ 6 OVPN: Marcel Toet 8 OVPN: Timo van Dorp 10 Alex over Google Foto: Victor van Leeuwen Voorwoord We bevinden ons in een digitaal tijdperk. Ook de OVPN gaat daarin mee. U ontvangt de OVPN-uitnodigingen digitaal, uw aanmelding en registratie geschiedt digitaal, en veel OVPN-leden staan via social media met elkaar in contact. Toch ben ik blij dat wij elkaar tijdens bijeenkomsten ook live ontmoeten en wij u deze gedrukte OVPN-Nieuws kunnen sturen. Het voelt toch anders. In deze editie geeft de inkoopcoördinator van de gemeente Pijnacker-Nootdorp een kijkje in het inkoopbeleid. Hij verstrekt tips die u wellicht verder helpen. Ook maakt u kennis met twee nieuwe OVPN-bestuursleden en leest u over door OVPN-leden georganiseerde informatieve bijeenkomsten en over de betekenis van KredietUnie Oostland. Zeker niet onbelangrijk is dat we nogmaals de komst van Bram Moszkowicz onder uw aandacht brengen. Zorg dat u er bij bent, want het is één van de eerste keren dat Bram zich via het sprekerscircuit presenteert. Tot slot de eerste informatie over Oostland Culinair en de Oostlanddag. U ziet, genoeg informatie om u ter aanvulling op digitaal in gedrukte vorm aan te bieden. Arthur Venselaar voorzitter Over het inkoopbeleid van onze gemeente Wilt u een opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp? Dan is het belangrijk dat u uw bedrijf inschrijft in het Ondernemersregister van de gemeente! luidt het advies van Henk Zwennes, inkoopcoördinator bij deze gemeente. Ondernemersregister en kennismaken Op de dag van dit interview (25 maart 2015) staat de teller op 167 inschrijvingen. Wanneer u twijfelt of u de aanmeldprocedure ooit doorlopen heeft, dan kun u dit Hoe u als ondernemer bij de gemeente binnenkomt checken op de website van de gemeente. Daar treft u een pdf met alle geregistreerde bedrijven. U ziet alleen uw bedrijfsnaam, maar, zo zegt Zwennes, de gemeente registreert en gebruikt wel alle gegevens die u invult. Wij willen dat bedrijven straks 1

2 zelf hun gegevens kunnen uploaden en beheren maar dat vergt nog softwarematige aanpassingen. Het advies aan ondernemers om hun bedrijf te registreren is plausibel want het maakt het lokale bedrijfsleven zichtbaar. Zwennes adviseert ook om kennis te maken met het accountteam van de gemeente en de budgethoudende ambtenaren. Zwennes: Bij een kop koffie leren we elkaar kennen. Maar bedenk dat inschrijven en kennismaken niet automatisch betekent dat je een offerteaanvraag krijgt. Dat hangt onder andere af van de inkoopbehoefte van de gemeente en van de inkoopspelregels die wij hanteren. Ook die spelregels staan op de website. Europees openbaar aanbesteden Ons inkoopbeleid is gebaseerd op de aanbestedingswet en op regels die we zelf mogen vaststellen. Boven een bedrag van euro voor levering en diensten moet de gemeente Europees openbaar aanbesteden. Bij aanbesteding van werken, zoals het maken van een weg of een gebouw, is het aanbestedingsbedrag 5 miljoen euro. Die grote aanbestedingen staan op Tendernet. Het gaat niet alleen om een product, dienst of prijs, maar ook om service- en dienstverleningsaspecten en een op onze vraag afgestemde bedrijfsvoering. Enkel- en meervoudig aanbesteden Voor inkoop onder de euro gelden geen Europese regels, wel de landelijke uit de Aanbestedingswet. Zwennes: Daar geldt ons eigen beleid: tot een geraamd bedrag van euro aan leveringen en diensten moeten wij één offerte aanvragen en tussen de en euro moeten wij minimaal twee offertes aanvragen. Wij doen dat bij bedrijven uit het ondernemersregister of vragen een partij waarmee wij al goede ervaringen hebben. Indien nodig informeren wij bij een buurgemeente of zij ons een bedrijf kunnen aanbevelen. Wij geven niet als automatisme een bedrijf jarenlang opdrachten zonder om ons heen te kijken. Zwennes geeft aan dat de gemeente op het correct uitvoeren van dit beleid gecontroleerd wordt door een accountant. Van iedere uitgave moet de inkoper kunnen verantwoorden dat er een offerte is aangevraagd en dat de opdracht overeenkomstig is uitgevoerd. Uitzondering daarop zijn zaken die door het personeel zelf worden aangeschaft en later door de gemeente vergoed. Die uitgaven gaan allemaal lokaal. Ook sommige opdrachten voor levering, zoals bloemen voor bruidsparen en andere presentjes, gaan zonder volledig inkoopproces. Alles wordt natuurlijk wel controleerbaar geregistreerd, maar er is geen inkoopprocedure die start met een offerte en eindigt met een opdracht. Administratieve rompslomp Zwennes pikt signalen op dat kleinere bedrijven veelal niet de moeite nemen op Europese aanbestedingen in te schrijven vanwege de administratieve rompslomp. Een onterechte gedachte vindt hij want dat administratieve gedoe is aanzienlijk Henk Zwennes, inkoopcoördinator van gemeente Pijnacker-Nootdorp, was op 5 maart 2015 ook gastspreker tijdens de OVPN-ledenbijeenkomst. (Foto: Cok van den Berg) 2

3 verminderd en is zeker geen reden meer om niet mee te doen. Veel gaat elektronisch en er worden veel minder vragen gesteld. Economisch platform Pijnacker-Nootdorp heeft een economisch overlegplatform. Onder voorzitterschap van Arthur Venselaar (voorzitter OVPN) en vice-voorzitter wethouder Peter van Haagen (vice-voorzitter) hebben hierin zitting de KvK Den Haag, LTO Noord Glaskracht afd. Oostland en VNO-NCW Oostland. In dat overleg heeft de OVPN bij monde van Venselaar het gevoel uitgesproken dat het aandeel lokaal gegund werk afneemt. Hierop heeft Zwennes de inkoopcijfers geanalyseerd en als eerste voorzichtige conclusie getrokken: In 2010 en 2011 ging het percentage lokaal gegund werk fors omhoog. Eerste beïnvloedende factor was dat door het ondernemersregister onze inkopers beter kennismaakten met de lokale ondernemers. Bovendien betrof het een periode waarin wij meer uitgaven dan de navolgende jaren. We hadden een ruimer budget en meer projecten waardoor we meer en andere locale ondernemers konden benaderen. Budget is afgenomen In de periode is het gemeentelijke besteedbaar inkoop-inkomen ongeveer met 23 procent gedaald waardoor er minder ruimte was voor nieuw beleid met nieuwe opdrachten. Het totale budget van de gemeente is afgenomen en wij hebben vooral gebruik gemaakt van lang lopende contacten. Wij willen niet eenmalig kleine opdrachtjes vertrekken en voor een euro voordeel naar een andere leverancier lopen. Zijn er daarentegen nieuwe projecten, dan zoeken we naar nieuwe leveranciers. Lokaal gegund werk is met 18-19% afgenomen. Algemeen gezegd is de neergang van de economie merkbaar bij de gemeente en daardoor ook bij de lokale ondernemer. Beïnvloedende factoren Lokaal gegund wordt nu ongeveer 3 miljoen euro ofwel ongeveer 10%. Dit is exclusief de uitgaven aan catering, materialen en gereedschappen, presentjes, representatiecadeautjes etc. ter waarde van circa 1 miljoen euro waarvoor geen gehele inkoopprocedure van offerte tot opdracht, is toegepast. Die cijfers op zich zeggen Zwennes niet zoveel omdat ze teveel door beïnvloedende factoren worden bepaald. Als je het totale bedrag uitgeeft aan één ondernemer dan is het effect feitelijk slechter dan dat we het zouden uitgeven aan verschillende ondernemers. Liever 8% aan verschillende dan 10% aan één. Maar als ik nu naar de betaalde facturen kijk, dan gaat het in ieder geval om zeer verschillende ondernemingen. Gemeentelijk samenwerkingsverband Per 1 januari 2015 is de netwerkorganisatie InkoopkrachtZHW opgericht. Daarin werken acht buurgemeenten samen op het gebied van inkoop. Zwennes: We hebben een contract voor drie jaar afgesloten om gezamenlijk Europese aanbestedingen te doen met telkens minimaal twee gemeenten voor ieder meer dan euro. Gemeenten die niet Europees hoeven aan te besteden omdat hun inkoopbedrag te klein is wordt gevraagd of zij willen aanhaken. Zwennes erkent dat hierdoor de mogelijkheid bestaat dat kleine lokale leveranciers niet meer rechtstreeks benaderd worden. Maar geeft hij aan, de huidige wet wil juist dat het midden- en kleinbedrijf meer kansen krijgt. Zo is het zo maar samenvoegen van opdrachten door gemeenten niet meer toegestaan. Hoewel er dan wel vaak een openbare aanbesteding plaatsvindt van verschillende gemeenten, kunnen MKBbedrijven toch inschrijven op een deel van de opdracht. Deze samenwerking tussen gemeenten wil dus niet perse zeggen dat er minder leveranciers betrokken worden. Social Return On Investment SROI Over het criterium maatschappelijke betrokkenheid zegt Zwennes: De nieuwe aanbestedingswet bepaalt dat een aanbesteding maatwerk is en dat gemeenten per aanbesteding moeten bekijken wat aan SROI mogelijk is. Het SROI-beleid dat wij in Pijnacker-Nootdorp hanteren betreft drie stappen. Als eerste kijken wij of het aan te besteden werk zich leent voor het vragen van SROI. Zo ja, dan wordt dit in de aanbesteding geëist. Daarnaast kunnen we SROI als wens opnemen. De ondernemer die dan het beste SROI deel aanbiedt, scoort daarop beter dan een ander. De derde mogelijkheid is dat wij na de aanbesteding en opdrachtverstrekking met een bedrijf bekijken op welke wijze het bedrijf op SROIgebied iets voor Pijnacker-Nootdorp kan betekenen. Samenvattend geldt de constatering dat ondernemers die opdrachten van de gemeente wensen er goed aan doen zich in te schrijven in het ondernemersregister, kennismaken met de inkopende ambtenaren, regelmatig van zich laten horen en zichtbaar zijn, rekening houden met SROI en dagelijks op Tendernet kijken. 3

4 WWZ heeft impact voor Ondernemers laten zich goed informeren bij Bloemendaal Ruigrok. werknemers en werkgevers Bij de informatiebijeenkomst Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van Bloemendaal Ruigrok was een gemêleerd gezelschap OVPN-leden aangeschoven. Ondernemers uit de sectoren metaal, tuinbouw, constructie, administratie, makelaardij, notariaat etc. met drie tot 25 medewerkers. Kennis delen Veranderende arbeidsverhoudingen Initiatiefnemer Jacques Vonk van Bloemendaal Ruigrok, tevens penningmeester van zorgde Monica van der Salm werkzaam op Op een duidelijke en interactieve wijze ver- de OVPN, vindt het delen van al binnen het de salarisadministratie van kantoor Pijnacker kantoor aanwezige kennis een goede zaak. de presentatie. Te beginnen bij het doel van Jacques: Indertijd hebben wij voor onze de WWZ. Monica: Dit wetsvoorstel heeft medewerkers en klanten deze presentatie tot doel het arbeidsrecht aan te passen samengesteld. Het is een kleine moeite en aan veranderende arbeidsverhoudingen zelfs voor de hand liggend om die kennis in de samenleving. Het Kabinet Rutte II ook aan OVPN-leden te verstrekken. streeft naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt. Daarbij dient de tweedeling op de arbeidsmarkt tussen mensen met een vaste baan en flexwerkers te worden verminderd. Werkzekerheid moet, in plaats van baanzekerheid, het overkoepelende uitgangspunt van het hedendaagse arbeidsmarktbeleid worden. De 3x2x6 regeling De WWZ heeft consequenties voor zowel werknemers als werkgevers. Monica belichte voornamelijk het werkgeversbelang en leidde de OVPN ers door WWZ-aspecten zoals de Aanzegplicht, Proeftijden, Concurentiebeding en de Ketenbepalingen die 4

5 van de oude 3x3x3 regeling is overgegaan in de 3x2x6 regeling. Ontslag per Met een reële voorbeeldcase over ontslagmogelijkheden en -onmogelijkheden zette Monica de werkgevers aan het denken. De wijziging betreft vooral dat de voormalige keuze met verschillende uitkomsten (duaal stelsel) nu is vervangen door een verplichte route. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of na twee jaar ziekte loopt de route via het UWV. Betreft het ontslagredenen in de persoonlijke sfeer, zoals verstoorde arbeidsverhoudingen of disfunctioneren, dan loopt de route via de kantonrechter. Het begrip disfunctioneren blijkt nogal wat criteria te betreffen. Zorg in ieder geval voor een goed dossier! drukte Monica de werkgevers op het hart. Transitievergoeding Ander belangrijk aspect van de WWZ is de transitievergoeding die per 1 juli 2015 geldt en de kantonrechtersformule vervangt. Een transitievergoeding is verschuldigd: Bij een arbeidsovereenkomst van ten minste 24 maanden en onvrijwillig ontslag; Voor elke periode van 6 maanden dienstverband gedurende de eerste10 jaar van de arbeidsovereenkomst 1/6 maandsalaris en daarna 1/4 maand salaris per periode van 6 maanden; Maximaal of een jaarsalaris indien dit meer bedraagt dan ; Monica van der Salm geeft uitleg over de Wet Werk en Zekerheid. Is een werknemer bij ontslag 50 jaar of worden bij het berekenen van de transitievergoeding; ouder en tenminste 10 jaar in dienst? Dan geldt 1/2 maandsalaris per periode De voorwaarden hiervoor moeten nog van 6 maanden dat de werknemer na bekendgemaakt worden (ministeriële het bereiken van de leeftijd van 50 jaar in regeling). dienst is geweest. Een transitievergoeding is niet verschuldigd: Tot gelden er uitzonderingen Als het einde van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig ver- voor werkgevers met gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst. Deze zijn: wijtbaar handelen of nalaten van de Een hogere transitievergoeding voor werknemer; werknemers ouder dan 50 jaar, die langer Het een minderjarige werknemer met een dan 10 jaar in dienst zijn, is niet van gemiddelde arbeidsomvang van minder toepassing; dan 12 uur per week betreft. Bij ontslag wegens bedrijfseconomische Bij ontslag wegens het bereiken van de omstandigheden door een slechte financiële situatie mogen de dienstjaren voor eengekomen pensioenleeftijd; AOW gerechtigde leeftijd of andere over buiten beschouwing gelaten Bij faillissement, surseance van betaling of schuldsanering. Het Kabinet Rutte II streeft naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt. Zorg voor goed dossier Tot slot adviseerde Monica goed op te letten bij zowel het aangaan als beëindigen van een arbeidscontract. En om gedurende een dienstverband, hoe groot of hoe klein het bedrijf ook is, te zorgen voor een goed bijgehouden dossier. Miste u de presentatie en wilt u persoonlijk worden bijgepraat? Neem dan contact op met 5

6 Kennismaken met twee nieuw lid van de OVPN. Marcel zegt de ledenbijeenkomsten en vergaderingen zoveel als mogelijk te bezoeken. Ik vind dat de OVPN goede dingen doet. Zoals laatst de gemeente om uitleg werd gevraagd over hun inkoop bij lokale ondernemers. Maar ook de stimulans en betrokkenheid van de OVPN bij het Ondernemersfonds is een goede zaak. Ik wil graag in het OVPN-bestuur participeren om samen dingen voor elkaar te krijgen. Twaalf jaar geleden legden Marcel Toet en zijn compagnon in Den Haag de basis voor het huidige in Nootdorp gevestigde bedrijf Car Dynamics. Wij zijn een groothandel, een grossier in automotive. zegt Marcel. Marcel Toet Techniek in de auto regionale dealers die producten afhalen. Alle elektronica, hardware en software Maar ook particuliere klanten bezoeken ons voor auto-entertainment, navigatie en graag. Dat is belangrijk omdat dealerbedrijven steeds vaker de klanten naar ons door- veiligheid leveren wij, desgewenst inclusief het installeren of monteren. Onze klanten sturen. Het wordt allemaal veel te technisch zijn merkdealers, autobedrijven, universele voor de dealer. garagebedrijven, mobiele inbouwers en soms ook particulieren. Ons team bestaat Trekhaakcentrum.nl uit twee inbouwspecialisten die alles van de Sinds Car Dynamics vier jaar geleden techniek in de auto weten en drie commerciële mensen. nl komen steeds meer particulieren naar de franchisenemer werd van Trekhaakcentrum. vestiging. Het concept Trekhaakcentrum.nl Gildeweg 30 is gebaseerd op een oriëntatie en bestelling Marcel is erg tevreden over de verhuizing, via de website. Tevens bepaalt men zo bij zes jaar geleden, van de Oude Middenweg in Den Haag naar de Gildeweg 30 in ren. Marcel zit ook in de franchiseraad van welke dealer men de trekhaak laat monte- Nootdorp. De automotive-markt verandert Trekhaakcentrum.nl. enorm snel. Dit pand is representatief en praktisch ingedeeld, de locatie is uitstekend Lid van de OVPN bereikbaar voor toeleveranciers en voor de Zo n 4-5 jaar geleden werd Card Dynamics Aandacht voor retail Als nieuw OVPN-bestuurslid heeft Marcel nog geen specifieke ambities, maar hij wil zich graag inzetten om leegstand in winkelcentra tegen te gaan. Dat aandachtsgebied komt voort uit de situatie dat zijn vrouw anderhalf jaar geleden in winkelcentrum Ackershof een winkel in kinderkleding opende: Crazie Kidz. Ik ben slechts op de achtergrond bij de winkel betrokken maar ik volg wel de ontwikkelingen betreffende het winkelcentrum en de retail in Pijnacker- Nootdorp. Dat sluit mooi aan bij de ambitie van de OVPN om zich ook wat meer met detailhandel te willen bezighouden. Er hebben al wat oriënterende gesprekken plaatsgevonden tussen de OVPN en de winkeliersverenigingen van deze gemeente en Oostland. Het is belangrijk om te bekijken welke samenwerking mogelijk is omdat de leegstand van winkelpanden een groot probleem is. Privé Marcel is geboren in Scheveningen en woont met zijn vrouw en kinderen van 21, 15 en 10 acht jaar in Nootdorp. De evenementen die in het dorp plaatsvinden bevallen hem prima. Evenementen zoals Oostland Culinair en Koninginnedag/Kroningsdag vindt hij goed en gezellig. Een leuke hobby heeft hij ook, want hij is dj voor vrienden en bekenden. 6

7 we OVPN-bestuursleden De basis voor Schouten Techniekgroep werd in 1945 gelegd door Schouten sr. Het bedrijf heette Schouten Electrotechniek. In 1989 kwam Timo van Dorp er als monteur en in 2000 nam hij het bedrijf over van Schouten jr. Men ziet mij als de derde generatie van een familiebedrijf. zegt Timo. Timo van Dorp Koperslager 17 & onderhoud en exploitatie. Wij richten ons In 2010 verhuisden wij van Rijswijk naar vooral op de zakelijke en particuliere markt, Koperslager 17 op bedrijvenpark Oost Ambacht te Nootdorp. Dit pand en deze loca- onderwijs-, zorg- en overheidsinstellingen. tie passen bij onze ideeën en ambities. De Naar Nootdorp centrale ligging en goede bereikbaarheid Relaties waren verbaasd over onze verhuizing naar Nootdorp. Men zei: Bij die afslag zijn belangrijk omdat het aantal regionale klanten groeit. De sfeer is prima omdat er bij Van der Valk. Maar door Heron met veel bedrijven zijn waar je rechtstreeks met bedrijven als Fugro en Riverdale krijgt Nootdorp steeds meer aanzicht. Met zijn vrouw de eigenaar zaken doet. Dat geldt overigens voor heel Pijnacker-Nootdorp en ook die de personeelszaken verzorgt en zonen voor de OVPN. Bij de OVPN tref je ondernemers die om zich heen kijken om te zien zou ook prima in Nootdorp kunnen wonen van 20 en 17 woont Timo in Den Haag. Ik of ze iets voor elkaar kunnen betekenen. en voel mij betrokken bij Nootdorp. Schouten Techniekgroep sponsort hier een aantal Kennis en expertise verenigingen vanuit maatschappelijke betrokkenheid en vanwege de lokale contac- In 2012 ging Timo een samenwerking aan met twee compagnons. Timo: Daardoor ten. Het is belangrijk dat mensen weten wie konden wij ons dienstenpakket verbreden je bent en waar je voor gaat en staat! met beveiliging en service en onderhoud. We wijzigden de naam in Schouten Techniekgroep en groeiden van 25 naar nu ruim Laten weten wie je bent en wat je kunt is De gemeente 40 medewerkers. Wij hebben een brede ook wat de gemeente Pijnacker-Nootdorp kennis en expertise op het gebied van installatietechniek, ontwerp & advies, beheer hun opdrachten in aanmerking te het locale bedrijfsleven adviseert om voor komen. Volgens Timo blijkt dat niet voldoende te zijn: Ondanks alle goede bedoelingen en adviezen koopt de gemeente te weinig lokaal in. Ik wil mij ervoor inzetten om meer gemeentelijke opdrachten bij de locale bedrijven terecht te laten komen. Ik denk dat de gemeente meer met de locale ondernemers kan en moet willen doen. Dan vloeit het geld van locale bedrijven en burgers weer naar locaal terug. Ik weet dat ik niet het eerste OVPN-bestuurslid ben die dat roept. OVPN-netwerk Contacten leggen en eerlijk zakendoen vindt Timo waardevol. Zo ziet hij ook de functie van de OVPN. Er vestigen zich in Pijnacker-Nootdorp veel bedrijven van buiten de gemeentegrenzen. Het zou goed zijn wanneer ook die locaal onbekende bedrijven in het OVPN-netwerk integreren. Een ambitieus en druk bezet man, die Timo. Toch weet hij tijd vrij te maken voor zijn hobby s: mountainbiken met een groepje ondernemers en golfen. Hij is enthousiast over de OVPN-golfdag en roemt in één adem de OVPN-ledendag. 7

8 Krediet voor en van Oostlandse ondernemers Voor het aanvragen en krijgen van een krediet gaat een ondernemer naar de bank. Zo was het tot een aantal jaren geleden. Inmiddels is de aantrekkelijkheid van dat traject dermate beperkt dat andere routes ontstaan. Eén daarvan is die naar een kredietunie. Tegenwoordig kunnen in Oostland gevestigde bedrijven terecht bij Kredietunie Oostland u.a. Functie van de coöperatie king tussen ondernemers. Een kredietunie is Kredietunie Oostland kan in onze regio een coöperatie die de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers een belangrijke functie hebben. Immers, kleinschalig ondernemen is vanwege bevordert. Hij heeft geen winstoogmerk en omvang en groeipotentie essentieel voor is op democratische leest geschoeid. Zowel de regio. Daarbij heeft 40 tot 50% van hen kredietgevers als kredietnemers zijn als lid een innovatief karakter en versterken deze mede-eigenaar van de coöperatie. De leden de economische structuur van de regio. bepalen gezamenlijk het beleid en kiezen Bovendien heeft het een verbindende wer- het bestuur. Bovendien zijn kredietnemers verplicht zich door ervaren MKB-ondernemers te laten coachen. De kick-off Tijdens de op 26 maart j.l. in het gemeentehuis Lansingerland gehouden kick-off toonde de ontvangende wethouder mevrouw Van Tatenhove zich verheugd met de oprichting van Kredietunie Oostland. De strekking van haar welkomstwoordje was dat het goed is dat ondernemers voor elkaar zorgen. En dat het voor ondernemers vertrouwd voelt dat zij bij andere ondernemers kunnen aankloppen voor krediet en coaching. De heer Roland Lampe, vertegenwoordiger van de Vereniging van Kredietunies in Nederland VKN en adviseur van Kredietunie Circa 45 geïnteresseerden bezochten op 26 maart de kick-off van Kredietunie Oostland in het gemeentehuis van Lansingerland. 8

9 Oostland, voegde daar aan toe dat Kredietunie Oostland zich van andere kredietunies onderscheidt door de bijzonder voortvarende aanpak om dit regionale initiatief van de grond te krijgen. Bestuursvoorzitter Cor van der Wel presenteerde namens de (eveneens aanwezige) bestuursleden Jan van der Meide, Ad Ruigrok en Ard Ammerlaan de betekenis en werkwijze van Kredietunie Oostland. Samengevat: Wij zijn een coöperatie van, voor en door Oostlandse ondernemers en bieden leden toegang tot bedrijfskrediet. Kredietunie Oostland biedt nieuwe mogelijkheden tot financiering voor MKB ondernemers in Oostland. Het product Cor van der Wel gaf de circa 45 aanwezigen een duidelijke uiteenzetting van de betekenis van Kredietunie Oostland. Het betreft financieringen tot maximaal ,-- van productiemiddelen en/ of werkkapitaal en/of innovatie. De duur is maximaal 5 jaar maar indien de kredietunie Oostland lang geld kan aantrekken dan zijn langere looptijden mogelijk. De wijze van advisering, ondersteuning of coaching wordt per krediet vastgesteld. Kredietverstrekkende leden worden per kwartaal geïnformeerd over de financiële voortgang van Kredietunie Oostland en de kwaliteit van de kredietportefeuille. Kredietnemer, -gever en coach Operationeel gezien heeft Kredietunie Oostland te maken met drie partijen: kredietnemers, kredietgevers en coaches. Allen moeten gevestigd zijn in de regio Oostland en lid zijn of worden van de Kredietunie Oostland. Bij ontvangst van een krediet is het afnemen van coaching een voorwaarde. De kredietgevers zijn nauw betrokken bij wat er met hun geldmiddelen gebeurt. Zij kunnen, indirect door middel van de ledenvergadering, meebepalen aan wie hun ingebrachte geld wordt uitgeleend en tegen welke voorwaarden. De kredietbeoordelingscommissie bepaalt welke coach welke kredietnemer begeleidt. Weliswaar adviseert de coach de kredietnemer maar deze is niet verplicht om de adviezen op te volgen. De coach heeft dus geen verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering of tijdige betaling van rente of aflossing van het krediet. Meer weten of meedoen? Uitgebreide informatie over de financiering, voorwaarden, kosten het proces etc. vindt u op de website van Kredietunie Oostland. Enkele feiten zijn dat kredietgevers obligaties kopen met een nominale waarde van 5.000,-- per obligatie met een looptijd van 3-7 jaar en dat het geld voor de bepaalde periode wordt vastgezet. Via kunt u zich melden als kredietnemer, kredietgever of coach. Bram Moszkowicz verwacht u U ontving de uitnodiging voor het bijwonen van de ledenbijeenkomst van 22 april aanstaande. De OVPN en voormalig advocaat en spraakmakende mediapersoonlijkheid Abraham Moszkowicz ontvangen u graag. Heeft u het genoteerd? En heeft u uw vraag voor Moszkowicz al bij de OVPN gemeld? Programma Datum: Woensdag 22 april Welkom: Broodjes met soep vanaf uur. Aanvang: uur. Locatie: Daallin BV, Ambachtsweg 46 (t.o. nr. 31) De Boezem, Pijnacker. Graag zien wij uw komst tegemoet! 9

10 OVPN-Kennistafel Google vindbaarheid Geen enkel bedrijf kan Google negeren. Het is een ideaal communicatie- en sturingsinstrument vanwege de hoeveelheid data die het verzamelt, registreert en de ondernemer aanbiedt. Belangrijk dus om veel over Google te weten en de door Onsweb georganiseerde OVPN-Kennistafel te bezoeken. Alex van Holland, Onsweb Alex van Holland, Google-specialist van internetbureau Onsweb, was de initiatiefnemer van deze Kennistafel. In drie groepen kwamen circa 25 OVPN-leden hun kennis bijspijkeren. Aan de hand van een duidelijke presentatie voerde Alex de ondernemers door de materie. Interesse genoeg, want alle ondernemers gebruiken zoekmachines zoals Google. De redenen van het gebruik en de manieren van gebruik verschillen per persoon en bedrijfstype. Bovenal is Google een zoekinstrument om informatie te vinden over producten en diensten. Ondernemers beseffen dat klanten en prospects op dezelfde wijze naar hun bedrijven en producten zoeken. Google is dus ideaal om te werken aan naamsbekendheid, directe verkoop en leadgeneratie. Ondernemers die via zoekmachines beter gevonden willen worden. Een goede website Essentie van deze Kennistafel was wat een ondernemer kan doen om sneller en beter via Google gevonden te worden en hoger te ranken in de zoekresultaten. Het hebben van een goede website is allereerst cruciaal. Maar wat is goed, en hoe houdt u hem goed? De sleutel ligt in het beoefenen van zoekmachine marketing via SEO- (zoekmachine optimalisatie) en SEA- (zoekmachine adverteren) technieken. Alles is er op gericht om zoekers naar de website te trekken, hen daar te laten vinden wat zij zoeken en aan te zetten tot actie. Google Analytics helpt u, als eigenaar van de website, hierbij. De crux is: meten = weten! BETAALD ORGANISCH Resultatenpagina van Google met betaalde en onbetaalde zoekresultaten. Google Analytics Via verschillende schermen van Google Analytics toonde Alex de informatie die Google over een website en de bezoekers daarvan registreert. Bijvoorbeeld of zij er via de computer, tablet of smartphone komen, op welk tijdstip en via welke zoekwoorden, op welke pagina zij een website binnenko- 10

11 men en hoe lang zij daar blijven en of zij doorklikken. Als u deze informatie weet, dan kunt u hierop uw website afstemmen en inrichten. Een vak apart en dus niet zo vreemd dat Alex zich binnen Onsweb hierop volledig heeft toegelegd. Daarbij maakt hij onderscheid tussen SEO en SEA. Simpel gezegd de lange en korte termijn om site-bezoek te genereren. Waarbij SEO naar de gratis organische zoekresultaten leidt en SEA naar de betaalde zoekresultaten via Google AdWords kan leiden. Interactieve kennistafel Het leuke van de OVPN-Kennistafel is dat de meeste deelnemers elkaar of elkaars bedrijf op een of andere wijze kennen. Daardoor is de mate van interactie bijzonder hoog. Zo ontstaan er levendige discussies over hoe de één zijn zaakjes wel en de ander juist niet op orde heeft. Bij de Kennistafel Google vindbaarheid is het terrein van SEO en SEA zeer breed. Het hoger komen in de organische of betaalde zoekresultaten is een samenspel van techniek, content, links en eventueel advertentiebudget. Alex informeerde de deelnemers hierover, over het gebruik van de juiste zoekwoorden en menustructuur, over content-optimalisatie en -creatie. Zoekmachine marketing Een wereld aan informatie gaat schuil achter Google Analytics. Een wereld die naast het vorenstaande ook gaat om linkbuilding, retargeting, Youtube-marketing als onderdeel van AdWords. Een wereld van zoekmachine marketing die leidend of minstens net zo belangrijk is als andere elementen in de Alex van Holland. marketingmix. Dus, OVPN-leden, neem of houd een voorsprong op uw concurrenten en investeer in zoekmachine marketing. Kijk voor meer informatie op Google Vindbaarheid of neem contact op met Alex. Waar was u? Als lid van de OVPN kun u zich aanmelden voor ledenbijeenkomsten, kennistafels, informatiesessies en specifieke evenementen. Fijn dat u zich als deelnemer registreert! Maar zorg ook dat u daadwerkelijk komt! Vooral bij kennistafels en informatiebijeenkomsten is het aantal deelnemers gelimiteerd en wordt dus een stoel voor u gereserveerd. 11

12 Oostland laat zich horen, zien en proeven Oostland Culinair en de Oostlanddag: twee evenementen met een bijna identieke naam maar volstrekt andere invulling. Graag brengen wij beide evenementen nu al onder uw aandacht. Immers, de afgelopen jaren is gebleken dat beide de moeite waard zijn om te bezoeken. Dus: noteer de data meteen in uw agenda. Oostland Culinair Allereerst wordt u op zaterdag 20 en óók op zondag 21 juni verwacht op Oostland Culinair. Het is de derde keer dat dit smaakparadijs wordt georganiseerd. Dit jaar valt de eer te beurt aan Pijnacker. Het Raadhuisplein wordt dan aangekleed met tenten en Colofon Dit is een uitgave van de Ondernemers vereniging Pijnacker-Nootdorp april 2015 Oplage: 500 Coördinatie: Stephan Slee Redactie: Arthur Venselaar, Stephan Slee Fotografie: Cok van den Berg, Stephan Slee Ontwerp: Vandeez Reclame Opmaak: Robert Kalkman Druk: Impressed Druk en Print Voor vragen en opmerkingen: Het dagelijks bestuur t.a.v. Arthur Venselaar Volg ons op twitter een gastvrij terras. De streekmarkt zal alléén op zaterdag plaatsvinden. Is Oostland Culinair in 2013 en 2014 aan u voorbij gegaan? Weet dan dat het een feest van smaak betreft. Het is een smaakparadijs waar chefkoks van de Oostlandse horeca u laten proeven hoe lekker gerechten kunnen zijn die met Oostlandse producten zijn bereid. Die gerechten worden door culinaire specialisten ter plaatse voor u klaargemaakt waarna u deze op het gezellige terras kunt nuttigen. Op de streekmarkt kunt u een breed scala aan streekproducten kopen. Kortom: een leuk evenement dat het zeker waard is om met uw familie, vrienden, Agenda Noteer in uw agenda: bekenden en ja, ook met uw zakenrelaties, te bezoeken. OostlandDag Op donderdag 15 oktober wordt voor de zevende keer de Oostlanddag georganiseerd. Net als de voorgaande jaren betreft het een middag en avondprogramma. Kenmerkend verschil met voorgaande jaren is dat het middagprogramma niet uit workshops maar uit bedrijfsbezoeken zal bestaan. Na afloop van de bedrijfsbezoeken zijn alle deelnemers welkom in het Van der Valk Hotel te Nootdorp. Na een gezamenlijk te gebruiken diner en koffie start het avondprogramma. De organiserende werkgroep is nog druk doende ook om ook van de Oostlanddag 2015 een interessant informatief netwerkspektakel te maken. Zeker verstandig om deze datum alvast in uw agenda te blokkeren. OOSTLAND dag De volgende gezellige, nuttige, informatieve bijeenkomsten staan gepland: 22 april OVPN-ledenbijeenkomst 24 juni OVPN-haringparty juni Oostland Culinair 10 september OVPN-ledendag 15 oktober Oostlanddag 12

GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID

GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID INHOUD Totstandkoming WWZ Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Tips Repay HRM TOTSTANDKOMING WWZ Dit wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht

Nadere informatie

Welkom op de workshop

Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid 9-6-2015 1 Werken mét Zekerheid Programma Flexwet en Paneldiscussie Pauze Ontslag en Paneldiscussie 9-6-2015 2 Werken mét Zekerheid Doel

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw,

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw, Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases Geachte heer, mevrouw, Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: het arbeidsrecht wordt drastisch gewijzigd. Dit kan grote consequenties hebben voor uw

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

Werknemer is 55 jaar. Bruto maandsalaris is Dienstverband in jaren is 17.

Werknemer is 55 jaar. Bruto maandsalaris is Dienstverband in jaren is 17. Transitievergoeding Transitievergoeding. De ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule wordt vervangen voor de transitievergoeding. Deze vergoeding is voor compensatie van het ontslag en financiële

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Ontslagrecht per 1 juli 2015

Ontslagrecht per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Ontslag & Vergoedingen per 1 juli 2015 Nu: Opzegging na verleende vergunning UWV Ontbinding kantonrechter met open systeem (alle omstandigheden van geval wegen mee voor verandering

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Trainingsoverzicht. Marketing en Social Media Trainingen. Eindelijk Eigen Baas

Trainingsoverzicht. Marketing en Social Media Trainingen. Eindelijk Eigen Baas Trainingsoverzicht Marketing en Social Media Trainingen Eindelijk Eigen Baas Inhoud Inleiding/Leeswijzer... 3 Links in het overzicht... 3 Wil je een marketing training volgen?... 3 Voorwaarden voor het

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid. Het klink misschien vreemd, maar werkloosheid is goed voor de schatkist. Veel arbeidsovereenkomsten worden ontbonden

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Nul uren contract, oproepkracht

Nul uren contract, oproepkracht Nul uren contract, oproepkracht Nul uren contract, oproepkracht Met een nul uren contract sluit de werkgever met de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde- of onbepaalde tijd. In deze overeenkomst

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Belangrijkste punten nieuw ontslagrecht

Belangrijkste punten nieuw ontslagrecht Belangrijkste punten nieuw ontslagrecht Nieuw ontslagstelsel Gronden voor ontslag Transitievergoeding Opbouw transitievergoeding Tips De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Nadere informatie

WeteWerk en Zekerheid WWZ)

WeteWerk en Zekerheid WWZ) 6 juli 2015 WeteWerk en Zekerheid WWZ) Wet Werk en Zekerheid Programma Doel WWZ Maatregelen wetgeving Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 januari 2016??? Doel Wet

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Whitepaper Alles wat u moet weten over SEO Pagina overzicht Als ondernemer wilt u een goede website. Een website die voor uw doelgroep makkelijk vindbaar is en

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Wijzigingen Wet, werk & zekerheid

Wijzigingen Wet, werk & zekerheid Wijzigingen Wet, werk & zekerheid Juni 2015 De nieuwe Wet, Werk & Zekerheid brengt ingrijpende wijzigingen met zich mee voor zowel werkgevers als werknemers. Sinds 1 januari jl. zijn de eerste wijzigingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers 2. Eenduidiger en evenwichtiger ontslagstelsel 1 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers:

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 juli 2015 Ketenregeling per 1 juli 2015 Maximale keten van tijdelijke (flex)contracten*:

Nadere informatie

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Per 1 juli is de tweede tranche van de Wet werk en zekerheid in werking getreden. De invoering van deze wet leidt tot de meest ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

29-6-2015. Wet Werk en Zekerheid. Mr. M.W.J. (Maurice) van der Horst 0344-677149 / horst@bierman.nl

29-6-2015. Wet Werk en Zekerheid. Mr. M.W.J. (Maurice) van der Horst 0344-677149 / horst@bierman.nl Wet Werk en Zekerheid Mr. M.W.J. (Maurice) van der Horst 0344-677149 / horst@bierman.nl 1 3 Agenda 1. Achtergrond/historie 2. Versteviging positie flexwerker 3. 4 Waarom het ontslagrecht wijzigen? 2 5

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven

Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Agenda Wat is payroll? Wie is Please

Nadere informatie

KREDIETUNIE WESTLAND

KREDIETUNIE WESTLAND KREDIETUNIE WESTLAND info@kredietuniewestland.nl www.kredietuniewestland.nl ONDERLINGE KREDIETVERLENING van, voor en door ondernemers uit het MKB in het Westland Het bestuur Het bestuur van Kredietunie

Nadere informatie

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

Wet Werk & Zekerheid. drs. Esther Koeman HR Consultant

Wet Werk & Zekerheid. drs. Esther Koeman HR Consultant Wet Werk & Zekerheid drs. Esther Koeman HR Consultant WWZ Waar denk je aan bij de term: Wet Werk en Zekerheid? De WWZ Veranderingen per 1 januari 2015 Concurrentiebeding; Aanzegtermijn; Proeftijd. Veranderingen

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist arbeidsrecht en ondernemingsrecht 2 juli 2015 Wet werk en zekerheid Stellingen: Het wordt gemakkelijker Het wordt goedkoper De kans op een vaste baan

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015

Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015 Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015 Inleiding Het zal u niet zijn ontgaan. Begin dit jaar is het eerste gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) in werking getreden. Zo maar een paar veranderingen:

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Zoals u wellicht in diverse media heeft vernomen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Het doel van de WWZ is enerzijds het voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding Opzegtermijn Rechtspositie Ontslagrecht Transitievergoeding Flexwerker Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID DAAROM EEN ACCOUNTANT Maart 2015 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen!

Nadere informatie

Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen. whitepaper

Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen. whitepaper 18.05.16 Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen whitepaper In dit whitepaper: Sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht in 2015, is het voor werkgevers

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid 2015

Wet Werk en Zekerheid 2015 Wet Werk en Zekerheid 2015 Wet Werk en Zekerheid 2015 Het is bijna zover. Op 1 juli 2015 wordt de Wet Werk en Zekerheid van kracht. Het doel van deze wet is het aanpassen van de arbeidsmarkt aan de veranderde

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn. gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn. gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hoorn Nr. 46444 22 maart 2017 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

meerwaarde door coaching

meerwaarde door coaching meerwaarde door coaching Waarom een kredietunie in Gooi & Vechtstreek? De kredietcrisis, en de daardoor aangescherpte regelgeving, heeft ertoe geleid dat banken op dit moment minder krediet verlenen dan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Inhoudsopgave Special wet werk en zekerheid... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 4 Flexibele arbeid... 4 1. Proeftijd... 4 2. Aanzegtermijn... 4 3. Concurrentiebeding... 4 4. Ketenbepaling... 5 5. Payrolling...

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 1 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Presentatie 18-05-2015 Wet Werk en Zekerheid Introductie Daniëlle Toelen Als Adviseur HR en arbeidsrecht actief op o.a.: Coaching Personeelszaken Projectbasis Personeelszaken op afstand Arbeidsrecht Ziekteverzuim/Casemanagement

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Coöperatieve kredietvereniging van, voor en door ondernemers in het Westerkwartier

Coöperatieve kredietvereniging van, voor en door ondernemers in het Westerkwartier Coöperatieve kredietvereniging van, voor en door ondernemers in het Westerkwartier Kredietcoöperatie Westerkwartier Coöperatieve kredietvereniging van, voor en door ondernemers in het Westerkwartier In

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Arbeid & werkgeverschap. Jules Sanders & Yara Peters Werkgeverslijn land- en tuinbouw Hengelo, 12 december 2014

Arbeid & werkgeverschap. Jules Sanders & Yara Peters Werkgeverslijn land- en tuinbouw Hengelo, 12 december 2014 Arbeid & werkgeverschap Jules Sanders & Yara Peters Werkgeverslijn land- en tuinbouw Hengelo, 12 december 2014 Programma Cao Open Teelten (Jules) Regeling piekarbeid (Jules) Wet Werk en Zekerheid Introductie

Nadere informatie

Seminar 10 juni 2015 Wet Werk en Zekerheid en de zieke werknemer

Seminar 10 juni 2015 Wet Werk en Zekerheid en de zieke werknemer Seminar 10 juni 2015 Wet Werk en Zekerheid en de zieke werknemer Lea Huisman, Advocaat Ontslag van zieke werknemer Oud: vanwege opzegverbod na 2 jaar ziekte ontslagvergunning UWV of Kantonrechter (geen

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

Q&A Wet Werk en Zekerheid

Q&A Wet Werk en Zekerheid Q&A Wet Werk en Zekerheid 1. Wet Werk en Zekerheid 2. Communicatie richting verenigingen 3. Verenigingen 4. Vanaf 1 juli 2015: Aanpassingen flexibele contracten 5. Vanaf 1 juli 2015: Ontslagrecht 6. Vanaf

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Onderwerpen Kansen voor de mediator? Kort overzicht belangrijkste wijzigingen in t ontslagrecht Gronden a t/m h

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE OPTIMALISATIE IN PERFECTIE Bereik een... Nieuwe doelgroep Brochure: Product informatie Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL Telefoon: +31 (0)316 712 453 Fax: +31 (0)84 725 9405 O E-mail: info@optimera.nl

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid mei 2014 Nieuw ontslag systeem Peter de Boer Vergoedingen en sancties Debby Hermans Ketenregeling en wijzigingen per 1 juli 2014 Debbie van de Laar Nieuw ontslag systeem

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kruisstraat 2 zwart 2011 PX Haarlem Postbus 3362 2001 DJ Haarlem Telefoon: 023-512 40 30 Fax: 023-512 40 31 E-mail: haarlem487@hypotheekshop.nl

Nadere informatie

LEZING NVP 25 maart 2014 Wet Werk en Zekerheid

LEZING NVP 25 maart 2014 Wet Werk en Zekerheid LEZING NVP 25 maart 2014 Wet Werk en Zekerheid Telefonisch spreekuur vrijdag 28 maart a.s. van 9.00-12.00 uur Mr. K.F. (Karel) Leenhouts 0344-677105 (rechtstreeks)/06-53688068 Mr. M.W.J. (Maurice) van

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT Ketenregeling Opzegtermijn Rechtspos Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT September 2014 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen! De Wet werk en zekerheid brengt

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) belangrijkste wijzigingen tijdelijke contracten belangrijkste wijzigingen ontslagrecht belangrijkste wijzigingen WW 1 Doel WWZ: - voorkomen langdurige en onvrijwillige flexibiliteit

Nadere informatie

Starterscafé Rabobank Peelland Zuid. Presentatie Zoekmachine marketing

Starterscafé Rabobank Peelland Zuid. Presentatie Zoekmachine marketing Starterscafé Rabobank Peelland Zuid Presentatie Zoekmachine marketing Programma: 1. Introductie 2. Vindbaarheid en Zoekmachine marketing 3.Zoekmachine optimalisatie 4. Zoekmachine adverteren 5. Vragen

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 1 P a g i n a Inhoudsopgave DEEL I... 4 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2017... 4 1 Inleiding... 4 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 4 1.2 Doelstellingen inkoop-

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Platformbijeenkomsten, najaar 2014 René Tromp Wille-Anne van t Zelfde Inhoud Wijziging flexrecht Wijziging ontslagrecht Deel 1 Wijziging flexrecht Aanzegtermijn Werkgever

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden

De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden WHITEPAPER SEPTEMBER 2014 De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden Goed nieuws: de economische crisis lijkt voorbij te zijn. Het Centraal Planbureau 1 meldde in maart van dit jaar dat de

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET MKB MKB VANGNET Een nieuw concept voor ondernemers, goedgekeurd door de Belastingdienst, het UWV en De Nederlandse Bank. Het is het meest complete

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Wouda 1 3825 MA Amersfoort Telefoon: 033 20 22 110 E-mail: amersfoort784@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/amersfoort/vathorst Twitter:

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn

Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn Korte interactieve lezing over een boeiend onderwerp. Lekker Luisteren! Locatie: Datum: Het Kook College Wijchen, Nieuwe weg 303(Woondrôme Wijchen) 20 december 2011 Tijd:

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

Coöperatie van, voor en door ondernemers biedt leden toegang tot bedrijfskrediet!

Coöperatie van, voor en door ondernemers biedt leden toegang tot bedrijfskrediet! Coöperatie van, voor en door ondernemers biedt leden toegang tot bedrijfskrediet! Nieuwe mogelijkheden tot financiering voor ondernemers in de Binnenscheepvaart. Kredietnemers Voor Binnenschippers die

Nadere informatie