Profiel Voorzitter Raad van Bestuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel Voorzitter Raad van Bestuur"

Transcriptie

1 Prfiel Vrzitter Raad van Bestuur De Cuserstraat CN Amsterdam KvK Amsterdam BTW B01 ING

2 Lentis en FPC Dr. S. van Mesdag zeken een vrzitter Raad van Bestuur Een strategisch krachtig en authentiek persn. Een natuurlijk leider die gaat vr resultaat en het lef heeft m met nieuwe ideeën te kmen. Dit det hij/zij in nauwe samenwerking met en cmplementair aan de cllega bestuurder. Hij/zij is in staat p bevlgen wijze de mgeving mee te nemen in kmende veranderingen. En tegelijkertijd de sterke financieel ecnmische psitie van de rganisatie te behuden. De rganisatie Lentis en FPC Dr. S. van Mesdag, hierna de Mesdag, zijn afznderlijke instellingen die een niet vrijblijvende samenwerking kennen. Lentis en de Mesdag werken samen p het gebied van frensische psychiatrie. De samenwerking kmt tt uitdrukking via de zrggrep Frint. Het bestuur van Lentis vrmt tevens het bestuur van stichting de Mesdag. Dit is vereengekmen met de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie) bij de verzelfstandiging van de Mesdag in In de statuten van de Mesdag is bepaald dat de instelling een niet vrijblijvende samenwerking met Lentis heeft. Cnfrm de samenwerkingsvereenkmst bestaat de Raad van Bestuur van de Mesdag uit de leden van de Raad van Bestuur van Lentis. Beide instellingen hebben een eigen Raad van Tezicht. Het merendeel van de leden van de Raad van Tezicht van de Mesdag is k lid Raad van Tezicht van Lentis. Daarnaast hebben in de Raad van Tezicht van de Mesdag twee leden zitting. Eén lid p vrdracht van de minister van Veiligheid en Justitie en één lid uit het Openbaar Bestuur na gedkeuring dr de minister. Lentis is een rganisatie vr geestelijke gezndheidszrg, frensische gezndheidszrg en uderenzrg in de prvincies Grningen, Drenthe en Friesland. In dit grte gebied wrdt dr Lentis behandeling, verpleging, begeleiding, verblijf, persnlijke verzrging en huishudelijke verzrging gerganiseerd. Ok hebben Lentis en de Mesdag een eigen nderzeksafdeling vr wetenschappelijk nderzek. De rganisatie is trts p haar brede scala aan zrgvrmen. Ze beschikt ver specialismen die uniek zijn in het nrden. Z is er 24/7 beschikbaarheid via de Crisisdienst, het Centrum Integrale Psychiatrie en twee TOP GGZ- erkende afdelingen (Autisme Team Nrd- Nederland en Zrgprgramma Psychsen). De rganisatie verzrgt de PSHOR (Psychsciale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen). Er wrdt zrg geleverd aan ruim mensen in de GGZ en meer dan in de V&V. Dit wrdt gedaan dr ngeveer medewerkers. De mzet is 250 miljen. De rganisatie werkt hierin persnlijk, pen en plssingsgericht. Er wrdt kleinschalige zrg geleverd en tegelijkertijd wrdt er slim gebruik gemaakt van de schaalgrtte. De rganisatie verricht diverse belangrijke taken vr patiënten, cliënten, familie en naasten, mwnenden, verheden, verwijzers en financiers. Cliënttevredenheid en - participatie staan hg in het vaandel. Krtm, een rganisatie midden in de samenleving met een enrme maatschappelijke relevantie. Pagina 2 van 9

3 Missie Lentis Onze missie is de grndslag van ns bestaan. Het geeft aan waarm we den wat we den. Als prfessinals in de zrg, werken we met ziel en zakelijkheid samen met de cliënt f patiënt en staan we vr betrkken, beschikbaar en betruwbaar. Vanuit nze cmpassie vr De mens en zijn verhaal willen we het welbevinden van nze cliënten en patiënten verbeteren. We den dat dr het versterken van hun autnmie, het vergrten van hun persnlijk functineren en maatschappelijk participeren, als k dr het ptimaliseren van hun kwaliteit van leven en dr het verlichten van hun lijden. We zijn gedreven dr nze maatschappelijke verantwrdelijkheid en inhudelijke deskundigheid. We nderscheiden ns dr vruitzien, grenzen verleggen en initiatieven te ntplien m de zrg waarvr we staan te vernieuwen en te verbeteren. We zijn tnaangevend in: de kwaliteit van nze dienstverlening het effect van nze behandelingen de efficiency van nze bedrijfsprcessen We zijn een eersteklas werkgever en bieden nze medewerkers een uitdagende en prfessineel ntwikkelrijke werkmgeving. We geven medewerkers ruimte vr ndernemerschap en spreken ze aan p het resultaat van hun handelen. De kernactiviteiten van de Mesdag zijn het behandelen en beveiligen van frensische patiënten. Daarnaast leidt de Mesdag p en vert het wetenschappelijk nderzek uit. De Mesdag is een particuliere justitiële instelling met plaats vr ngeveer 260 patiënten. Er werken 500 medewerkers bij De Mesdag. De Mesdag heeft een mzet van 44 miljen. Missie FPC Dr. S. van Mesdag De Mesdag is een grt frensisch psychiatrisch centrum te Grningen. Overtuigd van nut en ndzaak van TBS, heeft zij de ambitie m vraanstaand in dit veld te zijn en heeft zij daarte de kwaliteiten en mgelijkheden. Dr haar mvang en brede expertise kan de Mesdag een p het individu geriënteerde en kleinschalig gerganiseerde behandeling aanbieden k aan zeer meilijke patiënten. Respect vr de patiënt met ernstige psychiatrische prblemen is daarbij uitgangspunt. Centraal staat het streven de patiënt actief verantwrdelijkheid te laten nemen vr zijn daden en de betekenis daarvan vr het slachtffer en vr zijn behandeling. Dr intensieve samenwerking met andere instellingen binnen de zrgketen, het justitiële veld en pleidings- en nderzeksinstellingen, bevrdert de Mesdag de drstrm en bundelt en ntwikkelt de Mesdag vrtdurend kennis en ervaring. Hierdr blijft de rganisatie zich ntwikkelen naar een hge prfessinele standaard. Vanuit een slide basis van veiligheid en resultaatgerichtheid vermindert zij het delictrisic aanzienlijk. Daarmee neemt de Mesdag haar maatschappelijke verantwrdelijkheid ten aanzien van zrg en bescherming, rechtshandhaving en veiligheid. Pagina 3 van 9

4 De huidige cntext De rganisatie heeft veel m trts p te zijn. Zij staat bekend als een gede werkgever, die kwalitatief gede zrg en behandeling levert. Ze vldet aan kwaliteitscriteria, heeft het huis p rde en lpt vrp met innvatie. Kwaliteit van zrg en het meten hiervan is een sterk punt. De ntwikkeling van digitale ndersteunende middelen heeft de afgelpen jaren een zeer belangrijke rl gespeeld. De klanttevredenheid is hg gebleven bij tenemende druk (7,7 in 2014). Ok beschikt de rganisatie ver zeer gede nderzeksgrepen. Lentis Research en de nderzeksafdeling van de Mesdag verrichten veel prmtienderzek en publiceren jaarlijks een indrukwekkend aantal wetenschappelijke artikelen, vaak in samenwerking met andere instellingen. De Mesdag heeft in vergelijking met andere instellingen een laag recidive. De afgelpen jaren is hard gewerkt aan de meerjarenvisie gids naar passende zrg waarbij nderstaande leidende principes centraal stnden: De patiënt is eigenaar van de zrg en heeft z lang mgelijk zelf de regie De prfessinal staat vr zijn vakmanschap en neemt daar verantwrdelijkheid vr Lentis faciliteert De rganisatie staat er financieel ged vr. Tegelijkertijd ervaart zij mmenteel de druk vanuit alle financierende partijen. De gelden vanuit zrgverzekeraars, gemeenten justitie (WLZ, WMO, ZVW) zijn verbnden aan strengere eisen en afspraken. Gedrag aangaande het afnemen van zrg van de cliënt en patiënt verandert en samenwerkingsverbanden met andere partijen wrden steeds belangrijker. De tekmst van de rganisatie De rganisatie wil haar betruwbare, slide en krachtige karakter behuden en tegelijkertijd de flexibiliteit en wendbaarheid vergrten. Vrp blijven lpen als het gaat m (zrg)inhudelijke expertise is belangrijk. Tegelijkertijd met de zrg en begeleiding meer rndm de cliënt wrden gerganiseerd. En met antwrd wrden gegeven p nieuwe vragen van de partners, zwel financiers als cliënten. Hierbij is van belang dat essentiële en nuttige samenwerkingen aangegaan wrden, die waarde tevegen aan de maatschappij. In het licht van die veranderende mgeving vraagt dit m keuzes te maken rndm de vrmgeving van de rganisatie. En k m het stevig psitineren p haar kernactiviteiten. Op verschillende gebieden kmen grte en belangrijke keuzes en wijzigingen p de rganisatie af: de financiën, een verschuivende zrgvraag, het prtfli, de interne bedrijfsvering en de kwaliteit van zrg. De rganisatie wil haar sterke financiële psitie in de veranderende mgeving behuden. Onder andere dr kritisch te kijken naar scenari s en de bedrijfsvering. Maar k dr te anticiperen p de tekmst met een sterke strategie p het vlak van HR. De medewerkers die elke dag de zrg verlenen met hun prfessie en kwaliteit staan centraal in het bestaansrecht van de rganisatie. Maar k p het vlak van interne ndersteuning, marketing, relatiemanagement en externe samenwerking. Pagina 4 van 9

5 De rganisatie heeft als uitdaging hierp iedereen intern vr te bereiden en te faciliteren, m z krachtig naar buiten te kunnen treden. De priritering van velerlei zaken en de brging van keuzes is essentieel. Een mderne, wendbare en betruwbare rganisatie die klaar is vr de tekmst waarin de zrg en begeleiding is gerganiseerd rndm de cliënt en diens vraag. Met een gede balans tussen kaders en vrijheid, tussen in cntrl zijn en regie uit handen geven, tussen specialiseren en samenwerken. Dit zijn de uitdagingen vr de tekmst. De resultaatgebieden De Raad van Bestuur is eindverantwrdelijk en belast met het bestuur van de rganisatie. Dit hudt nder meer in dat de Raad van Bestuur verantwrdelijk is vr de realisatie van de statutaire en andere delstellingen van de rganisatie, de kwaliteit en veiligheid van de dr de rganisatie verleende zrg en begeleiding, de strategie en het beleid en de daaruit vrtvleiende resultatenntwikkeling. De Raad van Bestuur legt hierver verantwrding af aan de Raad van Tezicht. De Raad van Bestuur vert zijn taak als cllegiaal bestuur uit, waarbij één van de leden als vrzitter is benemd. Er is sprake van een gezamenlijke verantwrdelijkheid en een verdeling van resultaat- /aandachtsgebieden. De besluitvrming vindt plaats in de vergadering van de Raad van Bestuur. Zij werkt met een reglement waarin het functineren is beschreven. De vrzitter heeft een bijzndere taak bij eventuele cnflicten en in de relatie naar de Raad van Tezicht. Gezien de cntext en de tekmst van de rganisatie zijn de vlgende resultaat- /aandachtsgebieden actueel vr zwel de vrzitter van de Raad van Bestuur als de cllega bestuurder: Leidinggeven aan de rganisatie Prtflimanagement en bijbehrende rganisatieveranderingen Samenwerking met partners uit verschillende sciale dmeinen Specifiek vr de vrzitter Raad van Bestuur zijn mmenteel de vlgende resultaat- /aandachtsgebieden van belang: Strategisch HRM Financiën en bedrijfsvering Marketing, zwel het in- als extern psitineren en prfileren van de rganisatie Verantwrding afleggen aan / relatie naar de Raad van Tezicht Resultaat- /aandachtsgebieden die vr de cllega bestuurder centraal staan: Patiëntenzrg Innvatie Kwaliteit en veiligheid Zrgverkp Pagina 5 van 9

6 Leidinggeven De Raad van Bestuur geeft samen leiding aan de rganisatie. De Raad van Bestuur bestaat uit een cmplementair du, waarbij de natuurlijke chemie en nderling vertruwen tussen hen garant staat vr een uitgebalanceerd bestuur van de rganisatie. Deze handelwijze uit zich in de manier van leidinggeven dr de Raad van Bestuur. Zij stellen zich tegankelijk p en tnen zich betrkken. Zij vervullen een belangrijke vrbeeldfunctie. De manier van leidinggeven en leiding nemen zal als slagvaardig en geïnteresseerd meten wrden ervaren. Zij realiseren met behud van de relatie een effectieve sturing van de rganisatie. Prtflimanagement De rganisatie zal zich mgelijk ntwikkelen van een vlledig geïntegreerde rganisatie naar een cncern met meer bewegingsvrijheid vr de verschillende zrggrepen. Een dergelijke cncernvrming zal vragen m een aanpassing van de juridische structuur drdat de verschillende markten met verschillende nderdelen van het prtfli te maken zullen krijgen. Veranderingen zullen p krte termijn vragen m een andere indeling van de rganisatie. Hierin ligt een belangrijke en actieve taak vr de Raad van Bestuur. Het initiëren en leiden van de besluitvrmingsprcessen is hierbij belangrijk. Alsk zrgen dat de veranderingen in gang wrden gezet en gebrgd. Samenwerking Het beeld van de rganisatie is sterk, de merken Lentis en de Mesdag zijn een begrip en daardr kan de rganisatie leidend zijn in het pzetten van samenwerkingen met andere partijen. De grte veranderingen m de rganisatie heen vragen m de vrming van een sterk cncern met een diversiteit aan partners. Het del is m deelsamenwerkingen f samenwerkingen met partners aan te gaan die een andere rl spelen rndm de cliënt in de keten. Strategisch HRM In het licht van bvenstaande veranderingen en verschuivingen zal HRM een steviger psitie in de rganisatie meten krijgen. Strategische delen en uitwerkingen zullen vertaald meten wrden in de vraag wat dit betekent vr de medewerkers. Strategische HRM planning is hierbij van grt belang. Als k selectie, pleidingen en flexibele inzet hanteren en bieden. Financiën en bedrijfsvering De fcus van de P&C cyclus ligt p dit mment met name p de financiële rapprtage en de prductiviteit. Daarnaast speelt business cntrl een belangrijke rl met parameters als kwaliteit en bedrijfsvering. Het gezamenlijke kstenbewustzijn en risicmanagement van de zrggrepen beheft meer aandacht. De vermgenspsitie van de rechtspersnen vraagt m duidelijke afspraken m financieel risic tegen te gaan. Onderzek p krte termijn naar de tekmstige en duurzame juridische vrmgeving van Lentis is van belang. Marketing Tprganisaties wrden gekenmerkt drdat ze een ged verhaal hebben, ze laten zien dat ze meerwaarde hebben vr mens en samenleving en ze beschikken ver de juiste middelen en mensen, waarmee een kwalitatief hgwaardig prduct geleverd wrdt. Vr de rganisatie betekent dit laatste het p een delmatige wijze bieden van hgwaardige behandelingen, die meebewegen met de vraag vanuit de samenleving. Er met vldaan wrden aan de eisen die de Pagina 6 van 9

7 samenleving stelt en de middelen die zij er vr ver heeft. Zals de rganisatie daarin nu slaagt kan breder en prminenter naar buiten wrden gebracht. Verantwrding Raad van Tezicht De Raad van Tezicht heeft tt taak tezicht te huden p het besturen dr de Raad van Bestuur en p de algemene gang van zaken in de zrgrganisatie als maatschappelijke rganisatie en staat de Raad van bestuur met raad terzijde. De Raad van Tezicht vervult de werkgeversrl vr de Raad van Bestuur. Gezien het tijdperk en de veranderende cntext waarin de rganisatie zich bevindt is het belangrijk elkaar ged te infrmeren in een samenspel waarin tevens gebruik gemaakt kan wrden van elkaars psitie, kennis en vaardigheden. De functie- eisen Bestuurlijke ervaring pgedaan in een eindverantwrdelijke psitie f een vergelijkbare verantwrdelijke psitie en met affiniteit met de zrg Kennis van en inzicht in rganisatientwikkeling in een sterk veranderende mgeving Kennis van en ervaring met het verbeteren van financiële resultaten en bedrijfsvering prcessen Aantnbare ervaring in het leiden en begeleiden van transities en daarbij aantnbare succesvlle resultaten hebben behaald In staat m practief in te spelen p de vragen van de tekmst, ntwikkelingen in de markt en deze te vertalen naar cnsequenties vr de rganisatie Ervaring met netwerken en het nderhuden van cntacten en deze uitbuwen met relevante stakehlders, zals gemeenten, zrgverzekeraars etc. Kunnen scheppen van een inspirerend klimaat waarin ntwikkeling en efficiëntie centraal staan Plitieke en bestuurlijke sensitiviteit met gevel vr verhudingen en sepel en nafhankelijk hierin kunnen bewegen Aantnbare ervaring in het psitief neerzetten (intern en extern) van een rganisatie en diens naam Passende cmpetenties zals hiernder beschreven Het prfiel De bestuurder is een krachtig persn die een rganisatie in beweging kan zetten en gaat vr resultaat. Een natuurlijk leider die mensen aan zich bindt. Hij/zij kan luisteren en verbinden. Een sciaal ndernemer met een visie p zrg die een grte rganisatieverandering heeft geleid. Een cmmunicatief sterke leider die intern de verbinding legt en extern de rganisatie representeert. Hij/zij heeft lef en med m met nieuwe ideeën te kmen. Hij/zij stelt de juiste pririteiten en gaat dr ttdat resultaten zijn behaald en ideeën zijn gebrgd. De bestuurder tnt flexibel en sensitief gedrag en is zich ged bewust van het impact van eigen ptreden, intern en k extern. Pagina 7 van 9

8 Hij/zij beleeft plezier aan het ndernemen, is niet afwachtend, neemt initiatief m zaken te beïnvleden en anticipeert p relevante ntwikkelingen. Hij/zij ziet de kracht van medewerkers en schept randvrwaarden waarnder prfessinals kunnen greien en decentraal leiderschap wrdt gestimuleerd. Hij/zij realiseert met behud van de relatie en spreekt mensen aan p resultaat en gedrag. De cmpetenties Leidinggeven Ondernemerschap Netwerken Resultaatgerichtheid Durf Omgevingsbewustzijn Inlevingsvermgen Het aanbd De arbeidsvrwaarden zijn cnfrm de WNT. Prcedure en praktische infrmatie De prcedure wrdt begeleid dr Xandra Krstra van SLIM partner in search. Zij zal de gesprekken veren met kandidaten die in ptentie geschikt zijn vr de functie. De gesprekken vinden plaats p het kantr van SLIM partner in search in Amsterdam f in Grningen. De curricula vitae van de geschikte kandidaten zullen wrden gepresenteerd aan de pdrachtgever. Op basis hiervan zal een aantal kandidaten wrden geselecteerd die in aanmerking kmen vr de eerste sllicitatiegesprekken met de selectie- en de adviescmmissie. Deze kandidaten zullen een drijfverenanalyse maken. Benembare kandidaten zullen wrden uitgendigd vr een tweede sllicitatiegesprek met de selectiecmmissie. Hierna vlgen de adviesgesprekken met de verschillende lagen uit de rganisatie. De bedeling is m de prcedure in 2015 af te rnden. In het eindstadium van de prcedure kunnen referenties wrden ingewnnen. De standplaats is Zuidlaren. Pagina 8 van 9

9 Planning Reactietijd p de vacature tt en met 27 ktber Gesprekken bij SLIM partner in search zijn gepland in de weken 44, 45 en 46 De CV- presentatie bij de pdrachtgever is gepland p maandag 16 nvember Eerste selectiernde bij de rganisatie zal plaatsvinden p vrijdag 20 nvember Tweede selectiernde bij de rganisatie zal plaatsvinden in week 48 f 49 Adviesgesprekken met betrkkenen van de rganisatie zullen plaatsvinden in week 50 Arbeidsvrwaardengesprek in week 50/51 Slliciteren en cntact Wanneer u geïnteresseerd bent in de betreffende functie ntvangt SLIM partner in search graag vr 27 ktber uw mtivatiebrief en curriculum vitae. U kunt dit mailen naar Vr infrmatie f verleg zijn wij graag beschikbaar. Telefnnummers: SLIM partner in search , Xandra Krstra f Selma Berndsen Pagina 9 van 9

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder Bekijk nze vacatures nline OOGwerkt webinar Na de zmervakantie ntvangt u van OOGwerkt een uitndiging m u in te schrijven vr ns

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

1. Een wereld te winnen!

1. Een wereld te winnen! 1. Een wereld te winnen! We hebben als KWBN een wereld te winnen. Wandelen is znder twijfel een van de meest tegankelijke vrmen van bewegen en daarmee bereikbaar vr velen. Ruim 10 miljen mensen in Nederland

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Accountmanagers laten veel kansen liggen

Accountmanagers laten veel kansen liggen Vndelstraat 35e Accuntmanagers laten veel kansen liggen Sinds de crisis zijn de financiële markten structureel veranderd. Vr de crisis kregen de banken veel aanvragen, was het kapitaal veel gedkper en

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platfrm Water Vallei en Eem Del & Opbuw presentatie! Infrmeren ver de stand van zaken van de factsheet drntwikkeling rganisatie. Terugblik - parapluplan Factsheet

Nadere informatie

Meerjarenplan 2015-2020

Meerjarenplan 2015-2020 Meerjarenplan 2015-2020 Clfn Meerjarenplan 2015 2020 Kenniscentrum Biplaire Strnissen Vastgesteld dr het bestuur van het Kenniscentrum Biplaire Strnissen in ktber 2015. Het Kenniscentrum Biplaire Strnissen

Nadere informatie

Certificeringstraining Competentietest de Wave

Certificeringstraining Competentietest de Wave AUTUMN BUSINESS SCHOOL Certificeringstraining Cmpetentietest de Wave 11 en 25 september 8 en 22 ktber 6 en 20 nvember Leer talenten te matchen Dit is het einde Waarm certificeren? Er kmt steeds meer behefte

Nadere informatie

Functieprofiel manager Techniek. 1. Functie-informatie. 2. Context. Codering:

Functieprofiel manager Techniek. 1. Functie-informatie. 2. Context. Codering: Functieprfiel manager 1. Functie-infrmatie Cdering: 2013003 Functienaam: Manager Verantwrdelijkheid: Resultaatverantwrdelijke vr de afdeling techniek Verantwrding aan: Directeur Cnsrtium Berepsnderwijs

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Amaris Thuis Teams Basismodel in tekst

Amaris Thuis Teams Basismodel in tekst Amaris Thuis Teams Basismdel in tekst Dr: N. van der Stelt, H. Dijkema, S. Perdk Iv: Raad van Bestuur Amaris Zrggrep Versie: 140416 Inhud 1 Amaris Thuis dit is wat wij bieden!... 1 1.1 Waar staan wij vr?...

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008

Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008 Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008 Geschikt vr publicatie Inhudspgave Overzicht van dit dssier Overzicht van dit dssier 2 Intrductie 3 Missie 4 Delstellingen 5 Activiteiten & prjecten 7 Cmmunicatie

Nadere informatie

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62 KERNFUNCTIE 1. Functie-infrmatie Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscres: 45445 45545 44 45 Smscre: 62 2. Omgeving De werkzaamheden wrden verricht binnen de bestuurlijke

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Welkom bij de enquête over MVO in het Nederlandse bedrijfsleven. Bedankt dat u mee wilt werken.

Welkom bij de enquête over MVO in het Nederlandse bedrijfsleven. Bedankt dat u mee wilt werken. Enquête MVO Welkm bij de enquête ver MVO in het Nederlandse bedrijfsleven. Bedankt dat u mee wilt werken. De vragenlijst bestaat uit 6 nderdelen 1. Vragen ver uw bedrijf 2. Vragen ver uw MVO-beleid 3.

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier Cmpetentieprfiel van de hulpverlenerambulancier (Wet hudende diverse bepalingen inzake gezndheidszrg van 19 december 2008) 1. De ambulancier ntwikkelt zich persnlijk en prfessineel De ambulancier neemt

Nadere informatie

Kernwaarde. Visie. Ik ben uniek, Jij bent uniek, Wij zijn met elkaar meer dan de som van ons.

Kernwaarde. Visie. Ik ben uniek, Jij bent uniek, Wij zijn met elkaar meer dan de som van ons. 1 Inhudspgave 2 3 Stichting Zuidwester zet zich in vr mensen met een verstandelijke beperking die ndersteuning vragen m p een waardige manier te kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit gebeurt met een

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

De Raad van Commissarissen heeft de volgende kerntaken en verantwoordelijkheden

De Raad van Commissarissen heeft de volgende kerntaken en verantwoordelijkheden Prfielschets Raad van Cmmissarissen NV REWIN Versie 2.0 d.d. 6-03-207. Uitgangspunten De prfielschets vr de Raad van Cmmissarissen van NV REWIN wrdt bepaald dr: De verantwrdelijkheden, taken en bevegdheden

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker Slliciteren bij bnr Fijn dat je wilt slliciteren p de functie van junirmedewerker bnr. Dat kan dr nderstaande vragen te beantwrden, die gebaseerd zijn p de selectiecriteria vr junirmedewerkers. Het eindprfiel

Nadere informatie

MISSIE CGG AHASVERUS

MISSIE CGG AHASVERUS MISSIE CGG AHASVERUS Als CGG nemen we mee verantwrdelijkheid vr de uitbuw van een geestelijk gezndheidszrg vr alle inwners uit de regi Halle - Vilvrde. We bieden hierte gespecialiseerde ambulante hulpverlening

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials Cijfers & trends p de arbeidsmarkt vr hg pgeleide financials Alterim Arbeidsmarktindex Oktber 2015 Vrwrd Alterim presenteert de uitkmsten van de Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 514 hg

Nadere informatie

In verband met de herinrichting van de managementstructuur zijn wij op zoek naar

In verband met de herinrichting van de managementstructuur zijn wij op zoek naar ZOEKPROFI EL De rganisatie Onze pdrachtgever is UMCG Ambulancezrg en Ambulancezrg Fryslân, die samen verantwrdelijk zijn vr de ambulancehulpverlening in Drenthe en een deel van Friesland, inclusief de

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Hart voor Huren, gevoel voor besturen?

Hart voor Huren, gevoel voor besturen? Huurdersvereniging Amsterdam zekt vier bestuursleden en een vrzitter Hart vr Huren, gevel vr besturen? 1. Prfielschets van het bestuur als geheel Beschrijving van de vereniging De Huurdersvereniging Amsterdam

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking Missie, visie en rganisatiedelstellingen GHOR rganisaties Gi & Vechtstreek en Flevland In het kader van de intensivering van de samenwerking Afdeling GHOR Flevland/ GHOR Gi & Vechtstreek Datum 7 juni 2010

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Voorstel voor deelname

Voorstel voor deelname Vrstel vr deelname Infrmatie zrgaanbieder Naam rganisatie Adres rganisatie Namen bestuurders Cntactgegevens bestuurders Naam cntactpersn Thebe Liesbslaan 2, 4813 EC te Breda Drs. R. Stam en Drs. K. Verweij

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE. SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis. De mentor maakt tevens deel uit van het geheugencentrum.

STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE. SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis. De mentor maakt tevens deel uit van het geheugencentrum. STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE NAAM INSTELLING: AZ Damiaan Ostende ADRES: Guwelzestraat 100 8400 Ostende CONTACTPERSOON: Karen Lernut Diensthfd psychlgie SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis.

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ 352),(/(1352*5(66,(,QOHLGLQJ Een pdracht van schlen is te kmen tt een bij de rganisatie passende systematiek van planning en cntrl. De bedrijfvering wrdt daarbij gezien als een afgeleide van de inhudelijke

Nadere informatie

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd 0. Inleiding In 2006 is de gemeente Amsterdam gestart met het aanbieden van 1 telefnnummer vr het beantwrden van vragen van burgers en ndernemers, namelijk

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk SELECTIE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OKTOBER - NOVEMBER 2013 VERLOOP VAN DE SELECTIEPROCEDURE 1. indienen van de kandidaturen tegen uiterlijk 11 ktber 2013 mtivatiebrief uitgebreid CV - afschrift diplma

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost Verslag Platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg 20 Maart 2013 Regi Brabant Nrdst-st Op 20 maart vnd de platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg plaats. Ok deze platfrmbijeenkmst stnd geheel in het teken van de Transitie

Nadere informatie

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing Bintica Wrkshp Zelfredzaamheid & Zelfsturing Visie p Zelfredzaamheid & Zelfsturing Lgica van het gevel, Arnld Crnelis, 1998, ISBN 90-72258- 02-9 Het verbrgen prgramma vr het menselijk leren is aangebren

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie Functienaam: Directeur Buitenlandse Betrekkingen Functie-inschaling: Niveau Sector directeur Functieschaal: 17

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie Functienaam: Directeur Buitenlandse Betrekkingen Functie-inschaling: Niveau Sector directeur Functieschaal: 17 KERNFUNCTIE 1. Functie-infrmatie Functienaam: Directeur Buitenlandse Betrekkingen Functie-inschaling: Niveau Sectr directeur Functieschaal: 17 2. Omgeving De Directeur Buitenlandse Betrekkingen (Dir. BB)

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Mediteren voor Musici

Mediteren voor Musici Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Mediteren vr Musici Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77 510 infrmatie@hetsandelhut.nl

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ Bent u ndernemer en heeft u hart vr de makelaardij? Dan is HOUSEHUNTING p zek naar u! Vr uitbreiding van nze greiende franchiseketen zeken wij

Nadere informatie

MVO Zelfverklaring Beantwoording 40 vragen

MVO Zelfverklaring Beantwoording 40 vragen MVO Zelfverklaring Beantwrding 40 vragen Auteur: Gert Jan de Grt en Gerda de Raad (Will2Sustain) Datum: 17-12-2015 Versie: 3 Inhudspgave 1. Inleiding... 1 2. MVO principes... 1 3. Stakehlders... 4 4. MVO

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking. Verzorgende/zorgkundige

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking. Verzorgende/zorgkundige DBSO-pleidingskaarten 9 september 2010 Verzrgende/zrgkundige Kerntaken De verzrgende/zrgkundige staat de verpleegkundige bij p het vlak van zrgverlening. Hij/zij werkt binnen een gestructureerde equipe

Nadere informatie

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden Plan van Aanpak vervlg verbetering samenwerking Meerlanden Aan: gemeenten Aalsmeer, Blemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegm, Lisse en Nrdwijkerhut en Meerlanden

Nadere informatie