Inhoud leereenheid 1. Introductie tot software security. Introductie 15. Leerkern Software security 16 2 Software security touchpoints 19

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud leereenheid 1. Introductie tot software security. Introductie 15. Leerkern 16. 1 Software security 16 2 Software security touchpoints 19"

Transcriptie

1 Inhoud leereenheid 1 Introductie tot software security Introductie 15 Leerkern 16 1 Software security 16 2 Software security touchpoints 19 14

2 Leereenheid 1 Introductie tot software security I N T R O D U C T I E Computersystemen zijn niet meer weg te denken en haast onmisbaar in onze moderne samenleving. Zo gebruiken we onze desktopcomputers, laptops, tablets en mobiele telefoons als dagelijks gereedschap thuis, onderweg en op het werk. We communiceren via , VoIP en sociale media. We beheren onze financiën via internetbankieren en doen aankopen via webwinkels. We gebruiken apparaten variërend van wasmachines tot auto s die intern worden bestuurd door embedded systemen. De administraties van bedrijven, organisaties en overheden, de besturing van productieprocessen in fabrieken en de geleiding van verkeer over land, water en lucht zijn verregaand geautomatiseerd. Al deze computersystemen hebben het uitvoeren van software als gemeenschappelijke eigenschap. De beveiliging van software laat echter te wensen over. Vrijwel dagelijks verschijnen er berichten in de media over misbruik van computersystemen, waarbij hackers gevoelige informatie en geld buit maken of delen van de infrastructuur ontwrichten. Een groot deel van deze problematiek is het gevolg van software die onvoldoende beveiligd is. Een van de oorzaken van de problemen met software security is dat security bij het ontwikkelen van software weinig of geen aandacht krijgt. De focus is vrijwel altijd gericht op functionaliteit: ervoor zorgen dat de software de gewenste functies correct uitvoert. Echter, het afdekken van beveiligingsrisico s en ervoor zorgen dat software alleen die functies uitvoert waarvoor de software bedoeld is en niets meer, blijft vaak onderbelicht. Niet-functionele eisen, zoals performance, gebruiksvriendelijkheid en security, komen doorgaans pas op de tweede plaats. Security neemt daarbij een aparte plaats in. Als gevraagd wordt om de performance of gebruiksvriendelijkheid van software te verbeteren, weten softwareontwikkelaars meestal wel hoe ze dat kunnen aanpakken. Security is echter wat ongrijpbaarder. Als gevraagd wordt om de software security te verbeteren, weten softwareontwikkelaars vaak niet hoe dat aan te pakken of waar te beginnen. Deze cursus reikt een aantal concrete handvatten aan om software security te verbeteren. Daarbij nemen we veelal een praktische insteek, waarmee softwareontwikkelaars in de praktijk meteen aan de slag kunnen. De cursus biedt ook de nodige theoretische verdieping. Deze eerste leereenheid geeft een introductie tot software security. 15

3 Open Universiteit Software security LEERDOELEN Na het bestuderen van deze leereenheid wordt verwacht dat u een definitie van software security kunt geven drie hoofdoorzaken van software security problemen kunt toelichten (connectivity, extensibility, complexity) het onderscheid tussen defect, bug, flaw en risk kunt toelichten het onderscheid tussen software security en application security kunt toelichten kunt uitleggen hoe software security kan worden geïntegreerd in een software development life cycle, gefundeerd op risk management, touchpoints (best practices) en kennis over software security het verschil tussen software security en security software kunt uitleggen kunt uitleggen dat software security bereikt wordt door security van meet af aan in te bouwen in de software, waarbij een mix van white hat- en black hat-benaderingen vereist is. Studeeraanwijzing Deze leereenheid is een introductie en is bedoeld om een eerste indruk te geven van software security. Er worden met name achtergrondkennis en wetenswaardigheden aangereikt. Veel onderwerpen komen slechts summier aan de orde en worden niet nader uitgelegd. In volgende leereenheden komen ze uitgebreider aan de orde. De studielast van deze leereenheid bedraagt circa 4 uur. L E E R K E R N 1 Software security Studeeraanwijzing Pagina 5 Weblinks Bestudeer hoofdstuk 1 Defining a Discipline (pagina 3 tot en met 38) uit het tekstboek Software security: building security in van Gary McGraw. De data die in Figure 1-1 wordt getoond, is afkomstig van CERT/CC (Computer Emergency Response Team/Coordination Center), een coördinatiecentrum voor problemen op gebied van computer security. Dit centrum is onderdeel van het Software Engineering Institute (SEI) aan de Carnegie Mellon Universiteit en wordt gefinancierd door de Amerikaanse overheid. Het werd opgericht door DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) naar aanleiding van de Morrisworm die in 1988 ongeveer 10% van het internet platlegde. In navolging van de oprichting van CERT aan de Carnegie Mellon Universiteit werden verspreid over de hele wereld centra opgericht met een vergelijkbare taak, die vaak eveneens de aanduiding CERT hanteerden. De term CERT is tegenwoordig een algemene aanduiding voor een team dat zich bezighoudt met het afhandelen van problemen met computer security. CERTs zijn veelal te vinden bij universiteiten en IT-bedrijven. 16

4 Leereenheid 1 Introductie tot software security GOVCERT.NL is het Cyber Security en Incident Response Team van de Nederlandse overheid, opgezet door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De missie van GOVCERT.NL is het verhogen van het niveau van informatiebeveiliging binnen de Nederlandse samenleving door samenwerking, kennisdeling en de afhandeling van ICT-gerelateerde incidenten en grootschalige calamiteiten. Op 1 januari 2012 is het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) opgericht, dat bestaat uit een samenwerking van publieke en private organisaties en zich richt op een integrale aanpak van cybersecurity. GOVCERT.NL vormt de basis van het NCSC. In 2003 richtte het Amerikaanse Department of Homeland Security het US-CERT op, dat als doel heeft het reduceren van de frequentie en impact van cyberaanvallen via een samenwerking met diverse organisaties waaronder CERT/CC aan de Carnegie Mellon Universiteit. De software vulnerabilities die door US-CERT worden verzameld, worden opgeslagen in de NVD (National Vulnerability Database). Figuur 1.1 toont de aantallen vulnerabilities die per jaar werden toegevoegd aan de database van CERT/CC en de NVD. CERT/CC stopte eind 2008 met het publiceren van statistieken over ontdekte software vulnerabilities. De figuur toont dat elk jaar een aanzienlijk aantal nieuwe software vulnerabilities wordt ontdekt. De groei per jaar neemt sinds 2007 af. Daaruit zou de conclusie getrokken kunnen worden dat software security langzaam maar zeker lijkt te verbeteren. Een plausibelere verklaring is echter dat de ondergrondse economie van computercriminelen steeds beter gaat floreren. Een hacker die een nieuwe vulnerability ontdekt, kan deze zelf misbruiken of verkopen aan computercriminelen in plaats van deze te melden. De exacte omvang van het aantal vulnerabilities is daarom moeilijk in te schatten. De trend is dat het aantal vulnerabilities in besturingssystemen afneemt, maar dat het aantal vulnerabilities in applicaties toeneemt. CERT/CC US-CERT Number of vulnerabilities FIGUUR Software vulnerabilities Year

5 Open Universiteit Software security Pagina 9 Weblinks Pagina Pagina Weblinks Pagina 37 Figure 1-2 toont de groei in omvang van opeenvolgende versies van Microsoft Windows. Op het internet zijn diverse bronnen te vinden waar de groei in omvang van softwareproducten wordt geïllustreerd, al is de betrouwbaarheid van zulke gegevens soms twijfelachtig. Op Studienet zijn weblinks naar enkele bronnen opgenomen. De sectie Basic Science is een aardige illustratie waarin gepoogd wordt om aan te tonen dat het aantal problemen met software security ruwweg kwadratisch toeneemt met de omvang van de software. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is er heel wat op deze sectie aan te merken. De aanname is dat er inderdaad een kwadratische relatie is en de gegevens worden zodanig gemanipuleerd dat deze kwadratische relatie zichtbaar wordt. De vraag of er een relatie is en hoe deze er dan uitziet, wordt niet gesteld. Dat er een relatie is, lijkt intuïtief wel duidelijk en er zijn ook diverse studies waarin dit wordt aangetoond. Of deze relatie inderdaad kwadratisch is, hoe de omvang van software gemeten moet worden en hoe betrouwbaar gegevens over de omvang van software zijn, is echter niet eenduidig te beantwoorden. Naast defect, bug, flaw en risk zijn er vele andere gangbare termen in het security-jargon. In Appendix D Glossary van het tekstboek Software security: building security in van Gary McGraw worden definities van een aantal termen gegeven. Op Studienet vindt u een link naar RFC 4949, een glossary van terminologie rondom security van informatiesystemen. Figure 1-12 (en de vereenvoudigde versie Figure 1-9) is de belangrijkste figuur in deze cursus. In blok 2 en blok 3 van de cursus komen de three pillars of software security uitgebreid aan bod. Kennis over vulnerabilities is een belangrijk onderdeel van pillar III Knowledge. De leereenheden 2 tot en met 6 in blok 2 zijn daar volledig aan gewijd. Leereenheid 2 geeft een overzicht van veel voorkomende vulnerabilities. Specifieke klassen van vulnerabilities komen vervolgens meer in detail aan de orde in de leereenheden 3 tot en met 6: validatie van invoer en uitvoer, buffer overflow, excepties en privileges en een opdracht over vulnerabilities in een webapplicatie. Overige aspecten uit pillar III Knowledge komen aan de orde in leereenheid 7. Pillar I Applied risk management komt aan de orde in leereenheid 8. Pillar II Software security touchpoints komt aan de orde in blok 3 van de cursus. In leereenheid 8 besteden we aandacht aan risicoanalyse en in leereenheid 9 voert u daarover een opdracht uit. Leereenheid 10 is gewijd aan statische codeanalyse, waarover u in leereenheid 12 een praktische opdracht uitvoert. Leereenheid 11 gaat in op security-testen. Blok 2 en 3 hebben veelal een praktische insteek. Blok 4 en 5 hebben daarentegen een meer theoretische insteek en brengen verdere verdieping aan. In blok 4 bekijken we hoe eigenschappen en mechanismen van programmeertalen en platformen bijdragen aan software security, met name in verfijnde vormen van access control. In blok 5 staan we tot slot stil bij ethische vraagstukken rondom software security. 18

6 Leereenheid 1 Introductie tot software security 2 Software security touchpoints Studeeraanwijzing Bestudeer hoofdstuk 3 Introduction to Software Security Touchpoints (pagina 83 tot en met 103) uit het tekstboek Software security: building security in van Gary McGraw. Dit hoofdstuk introduceert de zeven touchpoints. In volgende leereenheden komen de touchpoints in meer detail aan de orde. 19

Security Operations Center: Een inrichtingsadvies

Security Operations Center: Een inrichtingsadvies PvIB Expertbrief februari 2011 ISSN 1872-4876, jaargang 7 Nr. 3 Februari 2011 Security Operations Center: Een inrichtingsadvies Kelvin Rorive Mark Beerends Lourens Bordewijk Frank Breedijk Haydar Cimen

Nadere informatie

Vijf denkfouten over cybersecurity

Vijf denkfouten over cybersecurity Vijf denkfouten over cybersecurity Een bestuurdersperspectief op cybersecurity ADVISORY kpmg.nl 2 Vijf Continuous denkfouten auditing over and cybersecurity continuous monitoring: The current status and

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Grip op Secure Software Development (SSD)

Grip op Secure Software Development (SSD) (SSD) De opdrachtgever aan het stuur Versie: 1.03 Opdrachtgever A. Reuijl CIP Auteurs M. Koers UWV R. Paans Noordbeek R. van der Veer SIG R. Roukens UWV C. Kok DKTP J. Breeman BKWI Classificatie Publiek

Nadere informatie

Inhoud introductie. Introductie tot de cursus

Inhoud introductie. Introductie tot de cursus Inhoud introductie Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 8 2.1 Voorkennis 8 2.2 Leerdoelen 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 2.4 Leermiddelen 10 3 Aanwijzingen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments IT Audit in de MKB controlepraktijk Ervaringen en inzichten Webbased Self Assessments 1 Samenvatting Het belang van IT Audit voor de accountant De accountant heeft zelf steeds meer behoefte aan inzicht

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant

ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant Maart 2015 Binnen dertig jaar is de helft van de nu bestaande banen, als gevolg van de toepassing van ICT overbodig. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo ResearchNed, in opdracht van het Ministerie van OCW Lette Hogeling Froukje Wartenbergh-Cras Jessica Pass Joyce Jacobs Sil Vrielink Marlies

Nadere informatie

Burgers over de digidrempel heen?

Burgers over de digidrempel heen? TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Burgers over de digidrempel heen? Hoe kunnen burgers verleid worden tot meer digitale interactie

Nadere informatie

Zelfredzaamheid bij rampen en crises. Stimulerende beleidsinstrumenten van de overheid

Zelfredzaamheid bij rampen en crises. Stimulerende beleidsinstrumenten van de overheid Zelfredzaamheid bij rampen en crises Stimulerende beleidsinstrumenten van de overheid Freya Newton Houten, augustus 2010 1 COLOFON Studie Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bestuurskunde

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Annette Roest Anne Marike Lokhorst Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl Privacy statement Vodafone Libertel B.V. Januari 2015 Vodafone.nl 0 Privacy Statement 1. Introductie privacy statement Vodafone biedt veel verschillende soorten diensten aan. Om die diensten goed te laten

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

Oktober 2014. Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis?

Oktober 2014. Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis? Oktober 2014 Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis? Tweede Nationaal Onderzoek Risicomanagement in Nederland 2014 De onderzoekers v.l.n.r.: Casper Ruizendaal, Remko Renes, Dirk Swagerman, Marcel Prinsenberg,

Nadere informatie

Alfa en Gamma stralen Valorisatiebeleid voor de Alfa- en Gammawetenschappen

Alfa en Gamma stralen Valorisatiebeleid voor de Alfa- en Gammawetenschappen 70 Alfa en Gamma stralen Valorisatiebeleid voor de Alfa- en Gammawetenschappen maart 2007 Colofon Vormgeving: Junior beeldvorming - Zoetermeer Druk: Quantes - Rijswijk Maart 2007 ISBN 978 90 77005 38 5

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO dr Marlies Honingh en dr Marieke van Genugten Nijmegen, augustus 2014 MONITORSTUDIE GOED ONDERWIJSBESTUUR IN HET VO DR MARLIES HONINGH &

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie