13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs"

Transcriptie

1 13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

2 Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Jaarrooster in de schoolorganisatie: bedrijfstijd Normjaartaak: werktijd voor OOP Uren in mindering op normjaartaak Aanstelling en werktijdfactor Werktijdfactor en te werken uren en lesuren Bepalen werktijdfactor op grond van jaarrooster/werktijdenregeling OOP zonder les- en behandeltaken OOP met les - of behandeltaken Opnemen vrije dagen/adv voor een OOP-er met lesgebonden/ behandeltaken Normjaartaak adv/vrije dagen en vakantie Al het OOP OOP met les - of behandeltaken Leeftijds- en schaalur en Jaarrooster en werktijdenregeling OOP zonder les- o f behandeltaken BAPO, schaal- en leeftijdsuren Afkortingen Meer informatie

3 Inleiding Vanaf augustus 1998 is de normjaartaak in het primair onderwijs 1659 uur. De normjaartaak komt niet overeen met de bedrijfstijd van een school. Deze Info behandelt de verschillende aspecten van de normjaartaak voor onderwijs ondersteunend personeel (OOP) werkzaam in het primair onderwijs. Ook het personeel dat werkzaam is in ID-banen valt onder het OOP. Voor de inzet van OOP wordt onderscheid gemaakt tussen: OOP zonder lesgebonden taken of behandeltaken, met name: - administratief medewerkers; - conciërges; - maatschappelijk deskundigen; - technici. OOP met lesgebonden taken of behandeltaken, met name: - klassenassistenten, onderwijsassistenten en leraarondersteuners - psychologische assistenten; - spel-, creatieve, fysio- en ergotherapeuten; - logopedist /akoepedist; - orthopedagoog/psycholoog. De normjaartaak Jaarrooster in de schoolorganisatie: bedrijfstijd In de praktijk gaan (bijna) alle scholen uit van 1000 tot 1010 lesuren per jaar voor leerlingen in de bovenbouw. Dat correspondeert met een bedrijfstijd van 1790 uur. Omdat wettelijk bepaald is dat kinderen in de bovenbouw minimaal 1000 uur per jaar les moeten hebben, is deze schoolorganisatie/bedrijfstijdenregeling in elk geval voor het OOP met lesgebonden taken het uitgangspunt van de berekeningen De 1790 uren per jaar correspondeert volgens afspraak in het rechtspositiebesluit met een lestaak per jaar van 1010 lesuren. Ook als de kinderen op school per schooljaar minder uren of meer uren les hebben (bijvoorbeeld ten gevolge van de vakantiespreiding) wordt altijd gerekend met 1790 uur en 1010 lesuren. Voor het OOP met lesgebonden of behandeltaken is de werktijdenregeling gekoppeld aan de lestijden van de leerlingen. Uitgangspunt is dat het personeel werkt als de leerlingen les hebben. Desgewenst kan voor functies die niet direct aan het werken met leerlingen gekoppeld zijn een aantal taken verricht worden op andere tijden. Een en ander wordt geregeld in de werktijdenregeling. Normjaartaak: werktijd voor OOP Iedere OOP-er met een volledig dienstverband moet in een schooljaar 1659 uur werken (= normbetrekking). Voor 1659 uur wordt 100% salaris uitbetaald. Voor het OOP met lesgebonden of behandeltaken geldt daarbij dat van de 1659 uur: (1) 10% van de normjaartaak (166 uur) besteed wordt aan deskundigheidsbevordering, (2) er maximaal 930 lesuren zijn en (3) in de resterende minimaal 563 uur andere taken kunnen worden opgedragen.

4 Personeel dat gebruik maakt van spaarverlofregelingen werkt meer uren per jaar en heeft dan minder uren adv-verlof. Sparen kon op twee manieren: - door 1710 uur (961 lesuren) te werken en 51 uur (31 lesuren) te sparen. In dit geval heeft de spaarder 80 uur (49 lesuren) vrij/adv; - door 1790 uur (1010 lesuren) te werken en 131 uur (80 lesuren) te sparen. In dit geval heeft de spaarder geen vrij/geen adv als de leerlingen naar school gaan. De gespaarde uren/lesuren krijgt men in een later schooljaar in de vorm van spaarverlof met behoud van salaris terug. De werktijdfactor verandert dan dus niet. Sinds augustus 2000 is het ook mogelijk de meer gewerkte uren uit te laten betalen (verzilvering van de ADV). De werktijdfactor gaat dan omhoog. In onderstaande tabel zijn de situaties vergeleken. Tabel 1: jaarrooster/bedrijftijd en normjaartaak: aantal te werken uren. OOP met en zonder lesgebonden of behandeltaken Jaarrooster Uren te werken jaartaak vrije uren spaar/ verzilveruren OOP met lesgebonden of behandeltaken Jaarrooster Lesuren Maximaal te werken Lesuren vrije lesuren spaar-/ verzilverlesuren Uren in mindering op normjaartaak Voor OOP dat voltijd werkt, geldt een normjaartaak van 1659 uur. De werktijd van het OOP van 1659 uur dient eventueel te worden verlaagd met: Tabel 2: Verlofuren Schaaluren Maximumschalen 8 en hoger 8 uur Tabel 3: Leeftijdsuren Leeftijdsuren 18 jaar (en jonger) 24 uur 19 jaar 16 uur 20 jaar 8 uur

5 Van 30 tot en met 39 jaar 8 uur Van 40 tot en met 44 jaar 16 uur Van 45 tot en met 49 jaar 24 uur Van 50 tot en met 54 jaar 32 uur Van 55 tot en met 59 jaar 40 uur 60 jaar en ouder 48 uur De verlaging voor 60-plussers (alleen voltijders) 112,5 uur (45 x 5 x 0,5) De verlofuren in bovenstaande tabel gelden alleen voor het OOP, waardoor de werktijd voor het OOP vaak lager is dan voor het onderwijspersoneel met dezelfde werktijdfactor. De formule 1659 minus (de schaal- en/of de leeftijds- en/of de 60-plus uren en/of evt. BAPO-uren) levert de nettojaartaak in uren op. Voor deeltijders geldt dit naar rato (behalve 60-plussers). Aanstelling en werktijdfactor Werktijdfactor en te werken aantal uren en lesuren Een OOP er met een volledige aanstelling, die niet spaart heeft een werktijdfactor van 1,0000. Dat betekent dat hij of zij: - 100% salaris krijgt; uur (of minder bij leeftijdsuren, schaaluren, 60-plus-uren of evt. BAPO-uren) moet werken, waarvan maximaal 930 lesuren/behandeluren voor OOP met les- of behandeltaken. Als een OOP-er een deeltijdaanstelling heeft, is het aantal uren dat gewerkt moet worden te bepalen middels de formule: werktijdfactor x 1659 uren, waarvan maximaal werktijdfactor x 930 lesuren. Bijvoorbeeld: klassenassistent van 25 jaar met werktijdfactor 0,3333 Werktijd per jaar = 0,3333 x 1659 = 553 uren, waarvan: - 0,333 x 166 = 55 uren eigen deskundigheidsbevordering (10%); - 0,333 x 930 = maximaal 310 lesuren; - 0,3333 x 563 = minimaal 188 uren voor andere taken in de school. Als een OOP-er per jaar meer werkt dan 1659 uur c.q. 930 lesuren en niet gekozen heeft voor verzilvering of sparen van de ADV is er sprake van overwerk. Indien er wel gekozen is voor ADV-sparen en/of verzilvering geldt 1710 c.q. 961 of 1790 c.q als grens voor het bepalen van overwerk. Bepalen werktijdfactor op grond van jaarrooster/werktijdenregeling In het geval van een vacature moet de werktijdfactor worden bepaald. De werktijdfactor kan worden bepaald door het gemiddelde aantal te werken weken of lesweken te vermenigvuldigen met het aantal uren of lesuren per en de uitkomst hiervan te delen door het getal 1659 en/of 930 (omvang maximaal aantal uren en lesuren volledige aanstelling). In formule:

6 Aantal weken * aantal uren/ 1659 Aantal weken * aantal lesuren/ 930 OOP zonder les- en behandeltaken Berekend moet worden hoeveel uur per jaar iemand moet werken. Hiervoor is van belang te weten hoeveel werkweken iemand per jaar werkt en hoeveel uur per iemand werkt. Het gaat hier alleen om feitelijke uren, die gerelateerd moeten worden aan 1659 (100% salaris / werktijdfactor 1,0000) Voorbeeld: - een conciërge van 45 jaar moet 40 schoolweken werken en heeft verder vrij - in die 40 weken werkt hij 2 dagen, te weten op maandag en dinsdag van 8.00 tot en van tot uur (8 uur op een dag). De school gaat uit van een 40- urige werk: 5 dagen van 8 uur. - in een jaar is dat dan 40 weken * 2 dagen * 8 uur = 640 uur werken - zijn aanstellingsomvang/werktijdfactor is 640 /1659 = 0, hij heeft geen recht op adv-dagen op maandag of dinsdag, omdat uitgegaan is van 1659 uur. - hij heeft recht op 24 leeftijdsuren bij een volledige aanstelling bij 0,3858 aanstelling krijgt hij 0,3858 * 24 = 9 leeftijdsuren (een dikke dag in een jaar) OOP met les- of behandeltaken Berekend moet worden hoeveel uur, maar vooral ook hoeveel lesuren per jaar iemand moet werken. Hiervoor is bij leraren en ook bij OOP met lesgebonden of behandeltaken van belang te weten hoe het lesrooster van de leerlingen in de hoogste vier leerjaren eruit ziet. Het aantal lesweken wordt bepaald via de formule: 1010 lesuren gedeeld door het aantal lesuren per van de bovenbouw van de school Dit levert het volgende aantal gemiddelde lesweken op: lesuren per Gemiddeld aantal lesweken per schooljaar 25 40,4 25, ,5 39,6 25,75 39, , Vervolgens moet bepaald worden op grond van het lesrooster van de leerlingen in de hoogste vier groepen, hoeveel uur les iemand per dag geeft. Om het aantal te werken les- of behandeluren per te berekenen geldt dan de formule: aantal lesgebonden uren / behandeluren per * het aantal schoolweken per jaar

7 Voorbeeld - een klassenassistent van 25 jaar werkt - op maandag en dinsdag 5,5 uur lesgebonden en - de leerlingen in de vier hoogste groepen hebben per gemiddeld 25,25 uur les Berekeningen: - het aantal lesweken per jaar is dan 1010 : 25,25 = 40 - het aantal lesgebonden uren per jaar = 40 weken * 2 dagen * 5,5 lesgebonden uren = 440 lesgebonden uren - de werktijdfactor wordt dan 440/930 = 0, de klassenassistent moet per jaar werken: 0,4731 * 1659 = 785 gewone uren, waarvan 0,4731 * 166 = 79 uren eigen deskundigheidsbevordering (10%) 0,4731 * 930 = maximaal 440 lesuren Minimaal = 266 uren voor overige schooltaken - de klassenassistent kan per jaar worden ingeroosterd volgens het jaarrooster voor = 706 uren, waarvan 440 lesuren en 266 schooltaakuren. - in elke school kan hij/zij worden ingeroosterd voor 706 : 40 = 17,5 uren, waarvan 11 lesuren Dat kan op verschillende manieren: 2 van de vele mogelijkheden als voorbeeld: 1. op elke maandag en dinsdag in totaal 11 uur les (5,5 lesuur per dag) en op die dagen ook nog 3,25 uur andere taken verrichten. Het aantal te werken uren op die dagen wordt dan veel (8,75 uur + een half uur pauze is dan 9,25 uur in totaal: bijv. van 7.45 tot uur met een half uur pauze). 2. op de maandag en dinsdag wordt naast de lessen nog 2,5 uur gewerkt aan schooltaken (8 uur op maandag en dinsdag) en de resterende 1,5 uur per wordt gebundeld, waardoor één keer per 3 weken op een woensdagochtend van 4,5 uur aan schooltaken gewerkt wordt of 7,5 dag in de vakanties (40 x 1,5/8). - de klassenassistent heeft dan geen adv-dagen, omdat uitgegaan is van 1659 uur / 930 lesuren. Opnemen vrije dagen/adv voor een OOP-er met lesgebonden/behandel taken Uitgaande van 80 lesgebonden uren lesvrij en ongeveer 5,5 lesuren op een dag heeft een voltijder OOP er met lesgebonden en/of behandeltaken in principe recht op ruim 14 volledige vrije dagen in een jaar. Alleen op verzoek van de OOP er kan een bevoegd gezag dit in overleg ook anders doen (bijv. op halve dagen / middagen). Er zijn werknemers die het hele jaar in een onderbouwgroep werken. Voor hen geldt soms dat ze in de onderbouw niet altijd 930 lesuren halen. Toch hebben zij ook recht op ruim 14 adv-dagen en geldt ook voor hen werktijdfactor 1,0. Afhankelijk van de situatie kunnen deze lesuren dan in de bovenbouw worden gegeven of ingevuld worden met andere taken. Normjaartaak adv/vrije dagen en vakantie Al het OOP Met de invoering van de normbetrekking en de normjaartaak is de vakantieregeling drastisch veranderd. In de normbetrekking van 1659 uur is het vakantieverlof al verwerkt. Voor het OOP (met /zonder lesgebonden en/of behandeltaken) geldt dat uitgegaan moet worden van het aantal te werken uren per.

8 Het vakantieverlof wordt bij voorkeur verleend in de schoolvakanties. Dat betekent dat men in principe vakantie heeft in de periode dat de leerlingen ook vrij hebben. Wel is het redelijk dat net als geldt voor leraren ter voorbereiding van een nieuw schooljaar tijdens de zomervakantie enkele dagen gewerkt wordt c.q. afspraken binnen het schoolteam worden gemaakt. Het vakantieverlof wordt vermeerderd met schaal- of leeftijdsdagen (paragraaf 2.1.1). OOP met les- of behandeltaken Voor deze OOP ers met les- of behandeltaken geldt - wat de vrije tijd / adv betreft - dezelfde regeling als die voor leraren. Dat betekent dat de OOP er met les of behandeltaken in een volledige normbetrekking van 1659 uur - 10% = 166 uur heeft voor eigen deskundigheidsbevordering. Deze uren zijn vrij besteedbaar door de OOP er en kunnen geen onderdeel uitmaken van een door de werkgever opgestelde werktijdenregeling. Alleen in individuele gevallen kan hiervan worden afgeweken. - maximaal 930 lesgebonden uren of behandeltaken heeft. - minimaal 563 uur heeft voor schooltaken. Schooltaken zijn bijvoorbeeld het voorbereiden van het werken met de leerlingen, verzorgende taken in de school, het aanvullen van voorraden, vervaardigen van specifiek lesmateriaal of de verrichten van overige werkzaamheden in de school die verband houden met de functie uren verlof heeft, waarvan 80 uur lesgebonden. De 80 lesuren krijgt men als de leerlingen naar school gaan en moeten afgeschreven worden op grond van het aantal uren dat de leerlingen in de vier hoogste groepen les hebben. Leeftijds-/schaaluren Deze uren gaan af van de normjaartaak van 1659 en leiden dan ook via de verhouding 1659/930 tot vermindering van de lesgebonden uren/behandeltaken. Jaarrooster en werktijdenregeling per Omdat gewerkt wordt met de normjaartaak moet bepaald worden in welke weken iemand werkt en volgens welke werktijdenregeling per geldt. Uitgangspunt is dat een OOP er met les- of behandeltaken werkt tijdens de schoolweken. Dat zijn er meestal 40 per jaar. Uitgaande van 40 weken komt dat per neer op: Normjaartaak 1659: 40 41,5 uren Deskundigheid 10% 166: 40 4 uren Lesgebonden taken 930 :40 (max.) 23,25 lesuren Schooltaken 563 : 40 (min.) 14,25 uren Totaal per 37,5 uur tijd- en plaatsgebonden werken, plus 4 uur deskundigheid

9 Uitgaande van 80 lesuren lesvrij en ongeveer 5,5 lesuren per dag heeft een voltijder OOP met lesgebonden of behandel taken recht op ruim 14 vrije dagen per jaar. De werknemer kan er ook voor kiezen de adv per op te nemen. Bijvoorbeeld: Gemiddeld gaan de kinderen bijv. 25,25 lesuur per naar school. Als de 80 vrije lesuren per worden opgenomen betekent dat dat een OOP er met lesgebonden dan per 2 lesuren (80 lesuren : 40 weken) vrij (ongeveer een middag) heeft. Hij/zij kan derhalve ongeveer voor 37,5 uren en 23,25 lesuren per tijd en plaatsgebonden worden ingeroosterd. Meestal gaat men uit van 32 tot 36 uur tijd en plaatsgebonden per, omdat OOP ers meestal wat leeftijduren hebben en een aantal avonden per jaar werken (ouderavonden, ouderbezoeken, schoolreisjes) en soms ook enkele dagen in de vakanties (voorbereiden nieuwe schooljaar/start na een vakantie). OOP zonder les- of behandeltaken Voor deze OOP ers geldt alleen de normjaartaak van 1659 uur minus de leeftijds, schaal en 60-plus uren. Voor hen is van belang dat bepaald wordt of ze in de schoolweken alle uren moeten/kunnen maken of dat deels ook in de schoolvakanties moet/kan. Deze OOP ers hoeven niet per definitie te werken als de kinderen naar school gaan. Hoewel het uitgangspunt is dat men niet werkt tijdens de schoolvakanties kan hiervan in bepaalde mate worden afgeweken. Voor het OOP zonder les- of behandeltaken geldt de 166 uur deskundigheidsbevordering niet. Mogelijkheden: - Weekmodel Het aantal (gemiddeld) te werken uren per is afhankelijk van het aantal weken per jaar dat men werkt. Normjaartaak 1659 uren werken - 40 weken 1659:40 41,5 uur per - 41 weken 1659:41 40,5 uur per - 42 weken 1659:42 39,5 uur per - 43 weken 1659:43 38,5 uur per - 44 weken 1659:44 37,7 uur per - 45 weken 1659 : 45 36,86 uur per Als een voltijd OOP er zonder leeftijdsdagen ongeveer 36 uur per wil werken (een middag per vrij), dan moet hij/zij 5 weken in de vakanties van de kinderen werken. Als een voltijd OOP er zonder leeftijdsdagen etc. in principe alle schoolvakanties vrij wil hebben, moet hij/zij 41.5 uur per werken. Dat kan bijv. door een rooster van 4 *

10 8,5 uur en 1 * 6 uur op woensdag (samen 40 uur per ) en zo nu en dan een avond of een paar dagen in de vakanties. - Dagmodel Deze benadering gaat uit van het aantal te werken dagen per jaar. Normaal is dat uitgegaan wordt voor de werktijdenregeling van een 40-urige werk, omdat dat overeenkomt met de 1010 lesuren van de leerlingen en de 1790 uren in totaal. Als er uitgegaan wordt van 5 dagen van 8 uur, betekent dat een OOP er zonder leeftijdsdagen etc uur moet werken. Dat zijn in een jaar: 1659 : 8 = 207 werkdagen van 8 uur. BAPO, schaal- en leeftijdsuren Personeelsleden die 52 jaar of ouder zijn, kunnen aanspraak maken op BAPO. Er moet een totaalrecht aan BAPO worden opgebouwd, dat personeel kan opnemen tussen de leeftijd van 52 jaar en het tijdstip dat men met FPU gaat. Het totaalrecht wordt opgebouwd (tussen haakjes de lesgebonden BAPO uren voor OOP met lesgebonden/behandeltaken) op de volgende wijze: uur (waarvan 104 lesuren) per jaar als mensen 52 t/m 55 jaar zijn uur (waarvan 208 lesuren) per jaar als mensen 56 jaar of ouder zijn - evt. 170 uur (waarvan 104 lesuren) eenmalig extra als men op de spilleeftijd voor minimaal het BAPO-deel met FPU gaat. De eigen bijdrage OOP is: - 35 % van deze uren bij een carrièrepatroon van schaal 9 en hoger en - 25 % van deze uren bij schaal 8 en lager. Het verlof bij toepassing van de BAPO wordt afgetrokken van de normjaartaak. Afgesproken is dat mensen met BAPO niet versnipperd kunnen worden ingeroosterd. Men dient in elk geval op halve dan wel hele dagen vrij te hebben. Bij OOP met lesgebonden of behandeltaken wordt wat de vrije c.q. de te werken lesuren betreft, weer uitgegaan van het rooster met de uren dat de leerlingen in de bovenbouw les hebben. De BAPO uren kunnen worden opgenomen naast de schaaluren, leeftijdsuren en uren voor 60-plussers. De omvang van het BAPO-verlof wordt hierdoor echter wel beïnvloed De eigen bijdrage aan de BAPO wordt in gelijke mate verminderd. Tussen OOP-ers met of zonder lesgebonden/ behandeltaken is er verschil in berekeningswijze van het BAPO-verlof. OOP zonder lesgebonden/behandeltaken Het BAPO-verlof wordt als volgt berekend: ((1659-(a+b)/1659 )* L = U a = leeftijds/schaaluren b = 60 plusuren voor voltijd 60-plussers : 112,5 L = BAPO-verlof behorende bij de leeftijd Voorbeeld: Leeftijd : 61 jaar Normjaartaak: 1659 Leeftijdsuren plusuren 112,5 Aantal uren BAPO: ( 1659 ( ,5) /1659) * 340 = 307 uur

11 OOP met lesgebonden/behandeltaken Het BAPO-verlof wordt als volgt berekend: U * M/ L U = BAPO-verlof cfr formule bij OOP zonder lesgebonden uren/behandeltaken L = BAPO-verlof behorende bij de leeftijd M= lesgebonden BAPO-uren, behorende bij de leeftijd. Voorbeeld Uitgaand van bovenstaand voorbeeld: 307 * 208 / 340 = 188,5 uur. Afkortingen ADV BAPO ID-banen OOP Arbeidsduurverkorting (zie ook ATV) Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen In- en doorstroombanen (opvolger van de regeling Melkertbanen ) Onderwijsondersteunend personeel Meer informatie Heeft u een vraag over uw rechtspositie? Bent u lid van de MR en wilt u een advies over iets dat op uw school speelt? Wilt u weten welke cursussen u kunt volgen bij de AOb? Heeft u een algemene vraag of wilt u informatie ontvangen over het AOb lidmaatschap? Een brochure opvragen? Leden kunnen met alle vragen en verzoeken terecht bij het Informatie en Advies Centrum van de Algemene Onderwijsbond. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 tot uur op ofwel Info AOb (5 eurocent per minuut) en 24 uur per dag via U kunt ook faxen naar Meer informatie vindt u ook op Nu lid worden? Klik hier.

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs 06.556482 Oktober 2006 Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Normjaartaak: werktijd voor OOP Spaarverlof Verzilveren van

Nadere informatie

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Oktober 2006 Inhoudsopgave: Inleiding Normjaartaak en compensatieverlof Sparen voor sabbatsverlof Verzilveren van het compensatieverlof Sparen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs 40 urige werkweek Wat houdt de 40 urige werkweek in? Bij wtf 1,000 werkt een medewerker 40 uur per week. De normjaartaak komt te vervallen, maar medewerkers

Nadere informatie

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 BAPO: VEEL GESTELDE VRAGEN. 1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 3. Hoe dient een personeelslid, dat gebruik wenst

Nadere informatie

16. Werktijden in het voortgezet onderwijs

16. Werktijden in het voortgezet onderwijs 16. Werktijden in het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave Inleiding De arbeidstijdenwet Pauzes Rust Nachtdiensten Zondag Zwanger Weektaak van onderwijsondersteunend personeel Vakantieverlof voor onderwijsondersteunend

Nadere informatie

?3. Wanneer ik als gevolg van de keuze voor jaarverlof

?3. Wanneer ik als gevolg van de keuze voor jaarverlof Vragenrubriek informatiecentrum Mededelingen OCenW Arbeidsduurverkorting (adv), spaarverlof en bevordering arbeidsparticipatie ( bapo) in het primair onderwijs (Voorlichtingspublicatie met kenmerk AB-1998/18847

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015

Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015 Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015 Vanaf 1 augustus 2015 gaat er een nieuw hoofdstuk 2a gelden. Bij de voorbereiding van het schooljaar 2015-2016 gaat iedere werkgever al uit van dit

Nadere informatie

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt.

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Definitief maart 2008 1/13 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Normjaartaak...3 3. Hoe ziet de invulling van de normjaartaak van een full-timer

Nadere informatie

Toelichting jaartaak primair onderwijs. Beste collega,

Toelichting jaartaak primair onderwijs. Beste collega, Toelichting jaartaak primair onderwijs Beste collega, Hierbij de toelichting bij het berekenmodel van de jaartaak. Stap voor stap wordt de berekening van de jaartaak beschreven. De cao PO 2014-2015 is

Nadere informatie

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Kenmerk : DB/skc/2015-3 Datum : 10 maart 2015 Betreft : Arbeids- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom CAO PO 2014-2015 1 april 2015 Petra Oosterom PRAKTISCH Presentatie komt digitaal beschikbaar via scholen Programma: Presentatie nieuwe cao: 40-urige werkweek Taakbeleid Vakantie Professionalisering Duurzame

Nadere informatie

TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT

TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT 1 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 2 ARBEIDSDUUR EN NORMJAARTAAK 5 2.1 Aantal schoolweken leerlingen en aantal schoolweken medewerkers 5 2.1.1 Algemeen 5 2.1.2

Nadere informatie

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen 1. Nieuwe cao PO Onderhandelaarsakkoord Zoals bij de meesten bekend zal zijn is er een onderhandelaarsakkoord over de nieuwe

Nadere informatie

Handleiding Roostertools -alleen het Roosterprogramma-

Handleiding Roostertools -alleen het Roosterprogramma- Handleiding Roostertools -alleen het Roosterprogramma- 1 Aan de slag met de tool Roosterprogramma Op welke dagen en welke uren werkt een medewerker? Hoeveel tijd hiervan staat deze medewerker voor de klas

Nadere informatie

Normjaartaak en taakbeleid

Normjaartaak en taakbeleid BELEIDSPLAN NORMJAARTAAK en TAAKBELEID Eem Vallei Educatief December 2010 1 Voorwoord Tot augustus 1998 was het personeel in het primair onderwijs benoemd in een normbetrekking of een deel van een normbetrekking,

Nadere informatie

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom Algemene kaders voor het taakbeleid Praktijkonderwijs Stichting Kolom 0 Inhoud pag. Inleiding 3 Deel 1. Onderwijzend personeel 4 1. Primaire taak 4 1.1 Taakuren 4 2. Voorbereiding 4 3. Scholing en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 8A.1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen op

Nadere informatie

Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel

Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel Postbus 124 88 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel BELEIDSSTUK 39 Vaststelling door AB d.d.

Nadere informatie

Arbeidsduurverkorting (adv), spaarverlof en bevordering arbeidsparticipatie ouderen (bapo) in het primair onderwijs

Arbeidsduurverkorting (adv), spaarverlof en bevordering arbeidsparticipatie ouderen (bapo) in het primair onderwijs Mededelingen OCenW (adv), spaarverlof en bevordering ouderen (bapo) in het Bestemd voor: de bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: c scholen voor basisonderwijs; c scholen voor (voortgezet)

Nadere informatie

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009)

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009) De BAPO-regeling Inleiding De regeling Bevordering Arbeids Participatie Onderwijspersoneel (BAPO) is een belangrijk onderdeel van het leeftijdsbewust personeelsbeleid. De BAPO-regeling heeft ten doel het

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. CAO PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen

Nadere informatie

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 01-12-2014 Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 Vernieuwing van de cao PO grotendeels gebaseerd op onderhandelaarsakkoord! Afspraken over: Loonparagraaf Looptijd en werkingssfeer Professionalisering Werkdruk

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015

CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015 CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015 Geraadpleegd: CAO PO 2014-2015 PO-raad AVS OCNV AOb Leeuwendaal Doel bijeenkomst - Wat verandert er? - Uitleg begrippen uit cao - Compensatieverlof

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs

veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Maart 2015 1 Maart 2015 Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair

Nadere informatie

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep De regeling werktijden, vakantie en verlof is per 1 januari 2012 aangepast

Nadere informatie

Nieuwe kaders CAO PO voor de Stichting Eem-Vallei Educatief

Nieuwe kaders CAO PO voor de Stichting Eem-Vallei Educatief werkveld datum Instemming/advies GMR Goedkeuring RvT Vastgesteld CvB Organisatie 2014-2015 voor de Stichting Eem-Vallei Educatief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Wijzigingen cao PO (in

Nadere informatie

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 11 september 2014 Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 Eerste Informatievoorziening en te hanteren procedures: Met dit onderhandelingsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs

Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Vanuit de AoB Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs LOON Is er een loonsverhoging? Ja. Na vijf jaar nullijn zijn de lonen per 1 september 2014 structureel verhoogd met 1,2 procent.

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. woensdag 11 maart 2015

Bijeenkomst GMR. woensdag 11 maart 2015 Bijeenkomst GMR woensdag 11 maart 2015 Uitgangspunten personeelsbeleid Personeelsbeleid ten dienste van schitterend onderwijs Vakmanschap in beweging Onze medewerkers willen goed werk leveren Uitgangspunten

Nadere informatie

Hoe moet dat straks met de BAPO? auteurs: Bé Keizer en Geke Lexmond (versie )

Hoe moet dat straks met de BAPO? auteurs: Bé Keizer en Geke Lexmond (versie ) Hoe moet dat straks met de BAPO? auteurs: Bé Keizer en Geke Lexmond (versie 12-01-06) Inleiding In praktisch elke lumpsumbijeenkomst komt de BAPO aan de orde: Hoe moeten we de rechten uitrekenen? Hoeveel

Nadere informatie

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget 6.A Levensfasebewust personeelsbeleid Individueel keuzebudget 1. De werknemer krijgt jaarlijks de beschikking over een basisbudget van 50 klokuren. Hiermee kunnen keuzes worden gemaakt die passen binnen

Nadere informatie

Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 7-2-2015. Programma. Loonparagraaf

Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 7-2-2015. Programma. Loonparagraaf Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 Hanneke Westening 11 februari 2015 Programma Wat is er nieuw in de cao 2014-2015? Afspraken over: -Loonparagraaf -Looptijd

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending Hoofdstuk 9 Paragraaf A Duurzame inzetbaarheid Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak 1. De werknemer heeft recht op een persoonlijk budget ten behoeve van zijn duurzame inzetbaarheid. 2. Het persoonlijk

Nadere informatie

Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs

Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs 1. Inleiding Vanuit de stichting ontvangen we nog regelmatig signalen dat er bij de medewerkers en bij de leidinggevenden

Nadere informatie

Handleiding Roostertools. Het Roosterprogramma Versie 2016-2017

Handleiding Roostertools. Het Roosterprogramma Versie 2016-2017 Handleiding Roostertools Het Roosterprogramma Versie 2016-2017 1 Inleiding In de CAO PO- 2014 is een aantal wijzigingen geweest in de rechten van medewerkers en er zijn een aantal maatregelen genomen met

Nadere informatie

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer?

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer? Veelgestelde vragen onderhandelaarsakkoord cao vo 2014-2015 1. Loonparagraaf Hoeveel loonsverhoging is afgesproken? In de cao is, als voorschot op het einde van de nullijn voor overheid en onderwijs in

Nadere informatie

DUURZAME INZETBAARHEID

DUURZAME INZETBAARHEID Vraag en Antwoorden over de cao PO 2014 ( bron site AOB) LOON Is er een loonsverhoging? Ja. Na vijf jaar nullijn worden de lonen per 1 september 2014 structureel verhoogd met 1,2 procent. Aanvankelijk

Nadere informatie

Andere schooltijden en de werktijdfactor

Andere schooltijden en de werktijdfactor Andere schooltijden en de werktijdfactor Inleiding Andere schooltijden in het onderwijs staan volop in de belangstelling en veel scholen zijn bezig met de invoering ervan. De website www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015

Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015 Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015 PERSOONLIJK KEUZEBUDGET CAO VO 2014-2015 voor medewerkers Onderwijsgroep Galilei. In de CAO VO 2014 2015

Nadere informatie

1. Kader en uitgangspunten De CAO-VO is van toepassing. Deze regeling is een nadere uitwerking hiervan.

1. Kader en uitgangspunten De CAO-VO is van toepassing. Deze regeling is een nadere uitwerking hiervan. Verlof- en werktijdenregeling OOP Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit : 15 november 2016 : 2016/000817/CvB-REG Besproken in PGMR : 24 november 2016 Vastgesteld

Nadere informatie

Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling

Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling Svok 1 juli 2016 2 e versie Cao 2016/17 1 In deze uitvoeringsregeling wordt hoofdstuk 7 van de CAO VO 2016-2017 nader uitgewerkt voor de SVOK. Per

Nadere informatie

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Reader Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Inhoudsopgave 1 Wat is duurzame inzetbaarheid? blz. 4 2 Het basisbudget blz. 5 3 Het bijzonder budget voor starters blz. 8 4 Het bijzonder budget

Nadere informatie

Nieuwsbriefspecial directeuren en besturen l 17 december 2014

Nieuwsbriefspecial directeuren en besturen l 17 december 2014 Nieuwsbriefspecial directeuren en besturen l 17 december 2014 Special in dit nummer: duurzame inzetbaarheid en beëindiging Bapo duurzame inzetbaarheid en beëindiging Bapo Per 1 oktober 2014 is de Bapo-regeling

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015. Informatie WereldKidz

CAO PO 2014-2015. Informatie WereldKidz CAO PO 2014-2015 Informatie WereldKidz 16 januari 2015 1 Inhoudsopgave Inhoud Professionalisering... 3 Startende leraar... 5 Startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam... 7 Schema startbekwaam, basisbekwaam,

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015 Uitwerking

CAO PO 2014-2015 Uitwerking CAO PO 2014-2015 Uitwerking versie 2.3 maart 2015 1 Geraadpleegd: CAO PO 2014-2015 (18 december 2014) PO-raad (website) AVS OCNV AOb Leeuwendaal 2 3 Professionalisering 4 Wat betekent dit voor het overleg?

Nadere informatie

Definitieve teksten cao: een toelichting

Definitieve teksten cao: een toelichting Definitieve teksten cao: een toelichting Zwolle, Nieuwegein,Rotterdam,Eindhoven 8, 9, 15, 16 december 2014 Doel Alle onduidelijkheden wegnemen Antwoord geven op alle vragen Zodat jullie aan de slag kunnen

Nadere informatie

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK Op 30 juni is tussen CNV Onderwijs, de overige bonden en de PO-Raad een akkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Daarmee komt een eind aan een langdurig traject van onderhandelen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. maart 2015 editie cao PO 2014. Inhoudsopgave. Inleiding 2. Waarom een cao 2. Nieuw in deze cao 2

NIEUWSBRIEF. maart 2015 editie cao PO 2014. Inhoudsopgave. Inleiding 2. Waarom een cao 2. Nieuw in deze cao 2 NIEUWSBRIEF maart 2015 editie cao PO 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 Waarom een cao 2 Nieuw in deze cao 2 Professionalisering 2 Urenbudget 2 Bekostiging 3 Carrière pad 3 Werktijden/werkdruk/40-urige werkweek

Nadere informatie

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle /

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle / TAAKBELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Het taakbeleid dient er toe om alle taken die binnen de schoolorganisatie verricht moeten worden, evenredig en doelmatig over het

Nadere informatie

werken voor vrije tijd

werken voor vrije tijd 04 02 werken voor vrije tijd 03 06 07 08 09 een tijdje ertussenuit, bijscholen, een lange vakantie, of enkele jaren voor het pensioen al minder werken... 10 11 12 01Spaarverlof: ook iets voor u? 01 Een

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Andere schooltijden. INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september 2014. Vijf gelijke dagen lesgeven

Andere schooltijden. INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september 2014. Vijf gelijke dagen lesgeven Andere schooltijden INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september 2014 Vijf gelijke dagen lesgeven De scholen binnen Meerkring - maar ook die van de andere grote schoolbesturen in Amersfoort - gaan met ingang

Nadere informatie

Kaderstellend taakbeleid O2A5

Kaderstellend taakbeleid O2A5 Kaderstellend taakbeleid O2A5 2015-2016 Datum: 09-04-2015 Auteur: Status: Geke Lexmond, Leeuwendaal Onderwijs b.v. i.s.m. werkgroep CAO-PO en klankbordgroep CAO-PO t.b.v. bestuur, GMR, directeurenoverleg

Nadere informatie

Notitie Taakbeleid ASOJ

Notitie Taakbeleid ASOJ Notitie Taakbeleid ASOJ 1. Doel taakbeleid Het taakbeleid is gericht op een evenwichtige spreiding van de op te dragen werkzaamheden en werkdruk over het schooljaar van werknemers behorend tot eenzelfde

Nadere informatie

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur-

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Versie 2, d.d. 3 maart 2015, drs W. (Wlma) Rijndorp-Kreft, senior adviseur/manager P&O advies i.s.m.

Nadere informatie

20. Taakbeleid BVE: een andere weg

20. Taakbeleid BVE: een andere weg 20. Taakbeleid BVE: een andere weg Inhoud Inleiding Het vrije model De bescherming De medezeggenschap De procedure De modelprocedure Bewaking procedure Afkortingen Meer informatie Inleiding Praten over

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget

Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget Voorgenomen bestuursbesluit Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget MT Bestuursbureau : n.v.t. Voorgenomen besluit CvB : 4 november 2014 Behandeld in CvS : 27 november 2014 Behandeld in GMR : 11 november

Nadere informatie

Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden

Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden Belangrijkste wijzigingen in Cao PO 2014-2015 Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden Medio december 2014 hebben de sociale partners in het primair onderwijs de tekst

Nadere informatie

Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren?

Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren? CAO en de St. KOE Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren? Wat zijn belangrijke professionele doelen voor jouzelf de komende jaren? Waar zou de St. KOE de komende jaren aan moeten

Nadere informatie

OVERGANGSREGELINGEN: VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN

OVERGANGSREGELINGEN: VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN OVERGANGSREGELINGEN: VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN Waar zijn allemaal overgangsregelingen voor afgesproken? In de regeling duurzame inzetbaarheid worden twee regelingen per 1 oktober 2014 stopgezet.

Nadere informatie

Medewerker vakantiekaart (OOP)

Medewerker vakantiekaart (OOP) 1 Door Jan de Vries 2 Inhoud Nieuw: S2.1.4 Regeling (Cao) Registratie in Foleta Ander verlof Overwerk Rapportages 3 Nieuwe menuoptie: S2.1.4 Werk- en vakantie-uren OOP Geen taakbeleid OOP Wel registratie

Nadere informatie

Invoeringsplan nieuwe CAO PO 2015-2016

Invoeringsplan nieuwe CAO PO 2015-2016 Invoeringsplan nieuwe CAO PO 2015-2016 Kenmerk: 2015-063 27-05-2015 Van: A.Gubbels C.v.B. SPOLT Status: 1) Vastgesteld directeurenoverleg Mei 2015 2) Aangeboden en goedgekeurd GMR Juni 2015 3) Ter informatie

Nadere informatie

Andere schooltijden. INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september Vijf gelijke dagen lesgeven. Invoering vijf gelijke schooldagen

Andere schooltijden. INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september Vijf gelijke dagen lesgeven. Invoering vijf gelijke schooldagen Andere schooltijden INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september 2016 Vijf gelijke dagen lesgeven Meerkringscholen - maar ook de scholen van de andere grote schoolbesturen in Amersfoort - gaan gefaseerd over

Nadere informatie

Professionalisering. Q&A cao po. Vrijdag 9 januari 2015

Professionalisering. Q&A cao po. Vrijdag 9 januari 2015 Q&A cao po Vrijdag 9 januari 2015 Professionalisering Wie is er verantwoordelijk voor de professionalisering van de werknemer? Voor alle werknemers geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen

Nadere informatie

Voorstel van de bonden voor de Cao-po

Voorstel van de bonden voor de Cao-po Voorstel van de bonden voor de Cao-po 11-4-2015 A. Loonontwikkeling en looptijd In de nieuwe cao-po willen de vakbonden een structurele loonsverhoging van 3% voor 2014. De loonverhoging werkt op de gebruikelijke

Nadere informatie

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS Algemeen Op basis van de artikelen 8.19 tot en met 8.21 van de CAO Primair Onderwijs kan een ouder/verzorger onder bepaalde voorwaarden aanspraak

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014. Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen:

Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014. Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen: Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014 Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen: Met dit onderhandelaarsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

Taakbeleid Vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 november 2008

Taakbeleid Vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 november 2008 Taakbeleid Vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 november 2008 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 2 2.0 Taakbeleid 4 2.1 Inleiding 2.2 Definitie taakbeleid 2.2.1 Taakomvangsbeleid 2.2.2 Taakverdelingsbeleid

Nadere informatie

Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden

Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden Bijlage 5.3 Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden CAO PO 1 juli 2014 30 juni 2015 Deze samenvatting van het onderhandelakkoord is gemaakt met behulp van de informatie van

Nadere informatie

- Looptijd De CAO-PO treedt in werking op 1 augustus 2006 en loopt tot en met 31 juli 2008.

- Looptijd De CAO-PO treedt in werking op 1 augustus 2006 en loopt tot en met 31 juli 2008. Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 2006-2008 2 mei 2006 De Werkgeversvereniging Primair Onderwijs enerzijds en de werknemersorganisaties AC, ACOP, CCOOP en CMHF anderzijds, verder te noemen partijen, hebben

Nadere informatie

Checklist invoering 40-urige werkweek Primair Onderwijs

Checklist invoering 40-urige werkweek Primair Onderwijs Checklist invoering 40-urige werkweek Primair Onderwijs Versie d.d. 17 maart 2015, drs W. Rijndorp-Kreft, Dyade Advies Met ingang van het schooljaar 2015-2016 wijzigen een aantal uitgangspunten van het

Nadere informatie

Kans voor Balans. Taakbeleid. Ter instemming voorgelegd aan (P)GMR : d.d. 30-04-2015. Vastgesteld na correcties: dd. 10.06.2015

Kans voor Balans. Taakbeleid. Ter instemming voorgelegd aan (P)GMR : d.d. 30-04-2015. Vastgesteld na correcties: dd. 10.06.2015 Taakbeleid Kans voor Balans Ter instemming voorgelegd aan (P)GMR : d.d. 30-04-2015 Vastgesteld na correcties: dd. 10.06.2015 Meer Primair Burgemeester Pabstlaan 10 D1 2131 XE Hoofddorp Postbus 223 2130

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Winsum. Nr. 7483 22 januari 2016 Werktijdenregeling Winsum 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum heeft op 15 december 2015 de

Nadere informatie

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017)

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017) Stappenplan CAO PO Acties korte termijn (2014) 1. Van toepassing verklaren CAO PO 2. Informatie aan management 3. Informatie aan P(G)MR 4. Informatie aan medewerkers 5. Uitvoeren regeling duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Q & A cao po 2014-2015

Q & A cao po 2014-2015 Q & A cao po 2014-2015 Dyade Advies, versie 15 mei 2015 Voor dit overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden wordt ingegaan op de vragen die zijn gesteld tijdens en na de door Dyade Advies verzorgde

Nadere informatie

Handleiding Roostertools

Handleiding Roostertools Handleiding Roostertools 1 Inleiding In de CAO PO- 2014 is een aantal wijzigingen geweest in de rechten van medewerkers en er zijn een aantal maatregelen genomen met de intentie om werkdruk op scholen

Nadere informatie

(P)(G)MR en CAO. Hoofddorp cursussen, advisering, maatwerk.

(P)(G)MR en CAO. Hoofddorp cursussen, advisering, maatwerk. (P)(G)MR en CAO Hoofddorp 14-10-2015 Even voorstellen Udo Pemmelaar Directeur Basisschool Beleidsadviseur bij een schoolbestuur Ambtelijk secretaris van de GMR Trainer voor VOO een nieuwe CAO Fris en Fruitig

Nadere informatie

Onderwijs cao s en effect op de jaarrekening van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren

Onderwijs cao s en effect op de jaarrekening van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren Betreft: Onderwijs cao s en effect op de jaarrekening van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren In dit memo wordt stilgestaan bij een aantal aspecten uit de vernieuwde onderwijs

Nadere informatie

In de CAO PO zijn een aantal kaderstellende afspraken gemaakt over normjaartaak, formatie en taakbeleid

In de CAO PO zijn een aantal kaderstellende afspraken gemaakt over normjaartaak, formatie en taakbeleid 4.5 Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI 1 Inleiding In dit document wordt een regeling weergegeven betreffende de inrichting van

Nadere informatie

Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook

Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook Irene Euro - Cent Salarisstraat 15 1111 VS Deventer Salarisspecificatie maart 2015 Qualiant B.V. Singel 9 7411 HV Deventer Tel.: 0570-767370 Uitb. Looncomponent

Nadere informatie

Werktijdenregeling Tilburg University

Werktijdenregeling Tilburg University Werktijdenregeling Tilburg University Artikel 1 Inhoud regeling Naast algemene regels voor de invulling van de werktijden bevat deze regeling nadere regels ter uitwerking van de CAO-bepalingen over de

Nadere informatie

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven:

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven: BIJLAGE IX VORMGEVING 36-URIGE WERKWEEK 1 Inleiding: In artikel 8 is de arbeidstijd gedefinieerd. Per week werkt een werknemer met een fulltime contract gemiddeld 36 uur. Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

Normjaartaakbeleid. CSG Prins Maurits - Middelharnis. 1 augustus 2011

Normjaartaakbeleid. CSG Prins Maurits - Middelharnis. 1 augustus 2011 Normjaartaakbeleid CSG Prins Maurits Middelharnis 1 augustus 2011 Inhoud 1. Wat is (normjaar)taakbeleid? 2. De normjaartaak uitgangspunten a. De lesdefinitie. b. Het voor en nawerk. c. De overige taken

Nadere informatie

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, september VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, september VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk VBS, september 2017 VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 INHOUD VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 2 1. Met de cao po 2014/2015 hebben

Nadere informatie

Assistenten in het primair onderwijs

Assistenten in het primair onderwijs Assistenten in het primair onderwijs Assistenten in het primair onderwijs December 2006 7.0057 Inhoudsopgave Na het ROC/MBO aan het werk in het onderwijs! Werken in het Primair Onderwijs Van onderwijsassistent

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid

Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid 1. Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid In deze uitvoeringsregeling staat de wijze beschreven waarop STOVOH in het schooljaar 2016 2017 wil omgaan met de

Nadere informatie

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014 Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO en de arbeidstijdenwet; na verkregen instemming

Nadere informatie

CAO PO Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs Van 1 januari 2009 tot en met 31 december WvPO AC ACOP CCOOP CMHF

CAO PO Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs Van 1 januari 2009 tot en met 31 december WvPO AC ACOP CCOOP CMHF CAO PO 2009 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs Van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 WvPO AC ACOP CCOOP CMHF pagina 1 van 199 Inhoudsopgave 8 Verlof Vakantieverlof algemeen

Nadere informatie

Levensfasebewust personeelsbeleid. > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015

Levensfasebewust personeelsbeleid. > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015 Levensfasebewust personeelsbeleid > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015 31 maart 2015, versie 3 Vastgesteld door College van Bestuur Instemming verleend door GMR d.d. 07 april 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid

Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid van stichting Poolster Lochem Inhoud 1.0 Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid van stichting Poolster te Lochem.... 3 1.1 Taakbeleid in het Strategisch

Nadere informatie

Verlof- en vakantieregeling PSG 2015-2016

Verlof- en vakantieregeling PSG 2015-2016 Verlof- en vakantieregeling PSG 2015-2016 Maart 2015 2015 Vakantieregeling OP S2015-2016 Verlof- en vakantieregeling OOP S15-16 Versie Status Datum Auteur Doel-Wijzigingen Versie 1.0 concept Jan 2015 schouten

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Taakbeleid. Inclusief overige afspraken. Herziene versie. Werkgroep taakbeleid

Taakbeleid. Inclusief overige afspraken. Herziene versie. Werkgroep taakbeleid Taakbeleid Inclusief overige afspraken Herziene versie Werkgroep taakbeleid status definitief pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1. DOELSTELLING... 3 1.2. UITGANGSPUNTEN... 3 2. UITWERKING...

Nadere informatie

35. De toekomstige collega: de leraar in opleiding (LIO)

35. De toekomstige collega: de leraar in opleiding (LIO) 35. De toekomstige collega: de leraar in opleiding (LIO) Inhoud Inleiding Wat is een LIO? De positie van een LIO: werknemer of stagiair? Stageperiode Subsidieregeling Betaald of niet Waar moet je op letten

Nadere informatie

Taakbeleid. Versie Wijzigingen Status Datum Schrijver Geaccordeerd door S. Roskam DOP 2.0 Actueel S. Roskam C.

Taakbeleid. Versie Wijzigingen Status Datum Schrijver Geaccordeerd door S. Roskam DOP 2.0 Actueel S. Roskam C. Taakbeleid Versie Wijzigingen Status Datum Schrijver Geaccordeerd door 1.0 07-07-2016 S. Roskam DOP 2.0 Actueel 21-09-2016 S. Roskam C. Biesterbosch DOP Inhoudsopgave Inleiding... 2 Deel 1 (Stichting Scholengroep

Nadere informatie

Taakbeleid SCOH / Compensatieverlof

Taakbeleid SCOH / Compensatieverlof Taakbeleid SCOH / Compensatieverlof De CAO PO 2006-2008 kent geen ADV meer. Wel heeft de werknemer het recht maximaal 131 uur (oude aantal uren ADV waar men recht op hand bij een full time aanstelling)

Nadere informatie

Toelichting op de jaarurensystematiek

Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting Artikel 4.3 CAO Kinderopvang Opgesteld door CAO-partijen in de Kinderopvang 1 van 8 Toelichting op de jaarurensystematiek

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

Procedure & Afspraken rondom het Basismodel

Procedure & Afspraken rondom het Basismodel 1 Procedure & Afspraken rondom het Basismodel binnen stichting kom Leren Versie 15 juni 2016 2 Vooraf visie op dit onderdeel van personeelsbeleid Het voorliggende stuk is een handreiking aan alle werknemers

Nadere informatie