vanasoft L O G I S T I C S O F T W A R E

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vanasoft L O G I S T I C S O F T W A R E"

Transcriptie

1 vanasoft L O G I S T I C S O F T W A R E G i g a s o f t Zwaluwbeekstraat 10 B Kruibeke Tel Fa

2 vanasoft O n t s ta a n D o e l s t e l l i n g Vanuit hun activiteiten op gebied van magazijninrichting alsook ter ondersteuning van de eigen logistiek als industriële toeleverancier ontdekte Vanas nv reeds jaren geleden het belang om software en opslagsystemen op elkaar af te stemmen. De jarenlange ervaring op gebied van logistieke processen vormde een vruchtbare voedingsbodem voor de ontwikkeling van hun eigen logistieke software. De afdeling logistic software groeide inmiddels uit tot een volwaardig softwarebedrijf en zal voortaan haar activiteiten verder zetten onder de naam Vanasoft nv als zusterbedrijf van Vanas. Het producten- en dienstenpakket van Vanasoft bestaat uit: Warehouse Management Systems (WMS) Connectie op Management Information Systems (of ERPpakketten) en vormt een toegevoegde waarde voor de producten en markten waarin Vanas actief is. Het doel is steeds een oplossing aan te bieden op maat van de organisatie van de klant. Onze systemen zijn met succes geïnstalleerd in de meest diverse sectoren: metaalbewerking staalnijverheid automobielsector voedingsindustrie elektriciteitsproductie- en distributie farmaceutische industrie chemie- en petrochemie machinebouw vliegtuigonderdelenbouw overheidsbedrijven Vanasoft engageert zich om geavanceerde en krachtige oplossingen te leveren op gebied van warehouse mangagement. Wij streven er naar elke klant een unieke oplossing te bieden binnen het domein van ons standaard softwarepakket met de mogelijkheid om gepersonaliseerde functionaliteiten te integreren. Onze doelstelling is onze klanten te helpen om aanzienlijke en blijvende verbeteringen te maken in de performantie van hun logistieke workflow door hun te voorzien van een betrouwbare, gebruiksvriendelijke én complete WMS-oplossing. Vanasoft ontwikkelde enkele standaardpakketten voor de industriële sector dewelke we in deze brochure vanasoft.industrial aan u willen voorstellen. Inmiddels deden onze producten en diensten ook in de medische sector hun intrede. Er werden tal van projecten gerealiseerd op diverse afdelingen van verschillende ziekenhuizen. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar onze brochure vanasoft.medical Vanasoft telt 15 personeelsleden. Vanasoft is een full-service bedrijf: wij ondersteunen nieuwe klanten met een waaier aan implementatie- en onderhoudsdiensten. Onze bestaande klanten genieten van productverbeteringen (upgrades) en een onovertroffen niveau van 24/7 helpdesk support. I n h o u d Vanasoft.industrial Gigasoft.Etended static... 5 RF-terminal ASCII-based RF-terminal Windows CE Gigasoft.Etended dynamic... 6 Batchpicking DTL Picture Checkscanning Interfacing Order preparation Gigasoft.Orderinterface Gigasoft.Automotive Gigasoft.Maintenance Gigasoft.Dispenser U i t d a g i n g e n Voorraadbeheer en de daarmee te behalen kostenbesparingen. De regelgeving vanuit de overheid of andere omgevingsfactoren vragen vernieuwing van bedrijfsprocessen. Handelingen efficiënter aansturen met betrekking op inslag, opslag en uitslag in het magazijn. De compatibiliteit met betrekking tot het digitaal aanleveren en versturen van documenten in verschillende formaten, van klanten naar u toe en vice versa. l o g i s t i c sof t w a r e

3 vanasoft O n s w e r k t e r r e i n W a r e h o u s e & D i s t r i b u t i e voorraadbeheer picking time management customer interface historiek systeemintegratie Goods IN W e b V i e w e r R e p o r t i n g I n s l a g I n t e r n P i c k i n g Manueel Batch-inslag Pre-sorting Labeling Check scanning Verplaatsen Inventaris Cycle counting Bulk to pick (replenishment) H a r d w a r e I n t e r f a c i n g Manueel Orderpicking Batchpicking Free shopping Checkscanning Picking list Bo labeling Drop-To-Light Consolidatie Packing Packinglist Pack labeling Goods OUT vanasoft Lean-Lift Rotomat E-lock RF Batch Printing Scanning DTL (Drop-To-Light) Wegen Picture D ata I N W a r e h o u s e M a n a g e m e n t D ata O U T Artikeldata Ontvangstdata Bill of Material Picklist Werkorder Artikelbeheer Locatiebeheer Zonebeheer Vaste locaties Vrije locaties FiFo/LiFo Bulklocatie vs picklocatie Lotcontrole Vervaldatumbeheer Blokkeren van locaties M S S Q L - S e r v e r Inslagbevestiging Pickbevestiging Werkorder Kostenplaats Inventariscorrectie Voorraadniveau kostenverlaging snelheid betere service

4 G i g a s o f t. E t e n d e d Startscherm Gigasoft.Etended is een gebruiksvriendelijk Warehouse Management System dat u toelaat op een eenvoudige en rationele manier uw dynamisch en/of statisch magazijn volautomatisch te beheren. Dit pakket vindt vooral zijn toepassing in distributiemagazijnen en is geschikt voor: integratie in een ERP- of overkoepelende WMS-toepassing waar snelheid in combinatie met minimale foutenmarge een absolute voorwaarde is. specifiekere toepassingen zoals automotive en maintenance. U heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een gestandaardiseerde oplossing of voor een aangepaste toepassing die volledig aan uw wensen beantwoordt. Artikelbeheer Artikelmanipulaties Fleibel en parametriseerbaar locatiebeheer: via Gigasoft.Etended splitst u uw magazijn op in zones definieert u de aanwezige locaties kent u parameters toe met betrekking tot de grootte van de locatie bepaalt u of het artikel op een bepaalde vaste locatie komt te liggen, of u de vrijheid geeft aan de WMS-module om automatisch de best passende vrije locatie voor te stellen. Het is mogelijk om per individueel artikel een verschillend opslagprincipe te definiëren: Vaste locatie: Een product krijgt een vaste plaats, al dan niet door u bepaald. Ongeacht of het artikel in voorraad is of niet, blijft deze legplaats gereserveerd voor het artikel. Vrije locatie: Een artikel is niet gebonden aan een vaste locatie maar kan op om het even welke vrije locatie worden neergelegd. Dit kan een manueel toegekende locatie zijn maar ook één of meerdere door Gigasoft.Etended automatisch toegekende locaties. BIN locatie: Er wordt gezocht naar een vrije locatie na manuele opgave van de benodigde grootte met als doel alle producten in 1 keer op 1 locatie weg te leggen. FiFo/LiFo: First in First out of Last in First out zijn criteria die steeds actief zijn in combinatie met vrije of BIN locaties. Elke inslag wordt steeds op een nieuwe locatie gelegd. Bulk/pick-locatie: Inkomende goederen worden opgeslagen op een bulklocatie met periodieke herbevoorrading naar een picklocatie. Interface met ERP Er zijn standaard interfaces voorzien op basis van ASCII-files om bevoorradings- of pickopdrachten komende van een ERP-systeem elektronisch in te lezen. Specifiek voor wat de koppeling met SAP betreft, heeft Vanasoft ervaring met de SAP-gebonden technieken zoals IDoc en BAPI. l o g i s t i c sof t w a r e

5 G i g a s o f t. E t e n d e d s tat i c Voor pallet- en legbordmagazijnen werkmethodes: Een standaardwerkwijze op basis van papieren inslag- en picklijsten. Gebruik van AIDC (automatische identificatie en datacollectie) - er wordt gewerkt met barcodes en RF-terminals, - de operatoren worden langs de optimale weg aangestuurd doorheen het magazijn met controlescanning per picking, - u heeft de mogelijkheid om real-time stockaanpassingen te doen, - het ERP-systeem kan elektronisch orders doorsturen, die individueel of in een batch van meerdere orders verwerkt of opgenomen kunnen worden, - via de ordervoorbereiding kunnen deze orderlijnen uitgesplitst en doorgestuurd worden naar de respectievelijke zones waar ze gepickt kunnen worden. ERP Zone 1 order preparation order echange statisch magazijn Zone 2 RF terminals Snelle implementatietijd Weinig of geen hardware-installatie (geen draadloos netwerk). Slechts één antenne verbinden aan RS232 poort van PC + eventueel een etra antenne die werkt als repeater. Maakt gebruik van laagfrequente RF-technologie (433 MHz) = krachtiger signaal dan bij hoogfrequente systemen (2,4 GHz) => 500m in open ruimte. Terminal beschikt over alfanumeriek display met 12 lijnen van 20 karakters (8 lijnen tegelijk zichtbaar en 4 laatste door te scrollen) Standaard voorzien van barcodescanner. Werkt op basis van terminal emulatie. Site survey nodig voor uitmeting hoeveel acces points er nodig zijn. Netwerkbekabeling en acces points moeten voorzien zijn. Windows CE 6.0 Grafische layout en kleurendisplay. Er kan meer informatie afgebeeld worden op het display. Aantrekkelijke layout. Barcodereader + optioneel UHF RFID reader. Terminal emulatie of lokale software. A S C I I - b a s e d W i n d o w s b a s e d

6 G i g a s o f t. E t e n d e d D y n a m i c Hänel Lean-Lift Gigasoft.Etended is een uitermate aangewezen softwarepakket voor het optimaal beheren van de locatieruimte in uw dynamische opslagsystemen. De software beschikt standaard over een communicatieinterface voor de Hänel Lean-Lift en Rotomat. Aansturing van gelijkaardige opslagsystemen kan ook gerealiseerd worden. Gigasoft.Etended zorgt voor een optimale aansturing van uw dynamische opslagsystemen. Dit wil zeggen dat er steeds gestreefd wordt naar een maimum aan pickings bij een minimum aan plateaubewegingen om zodoende eventuele wachttijd van de gebruiker te minimaliseren voor een optimale performantie. Batchpicking Bij batchpicking kan de operator beslissen om meerdere orders samen te nemen. Wanneer een zelfde artikel gepickt moet worden voor verschillende orders, hoeft de container maar één keer opgehaald te worden en niet voor ieder order afzonderlijk. Op die manier wordt er met minder containerbewegingen gepickt waardoor er een aanzienlijke tijdwinst geboekt kan worden. ERP batchpicking order / confirmation Drop-To-Light Het Drop-To-Light (DTL) systeem wordt ingezet bij batchpicking van meerdere orders tegelijk. Dit systeem zorgt ervoor dat de producten wel degelijk in de juiste orderbo terechtkomen. Per picking verschijnt op het display van de Lean-Lift alle relevante informatie: - artikelnummer - omschrijving - aantal - ordernummer Vervolgens wordt het DTL-display van de betreffende orderbo geactiveerd en verschijnt hierop eveneens het aantal dat in de orderbo gedropt moet worden. Check scanning Om de foutenmarge bij picking tot een absoluut minimum, zoniet tot nul te herleiden, wordt check scanning toegepast. Bij iedere picking dient de barcode, van het betreffende product, ter controle gescand te worden. Indien het product niet voorzien kan worden van een barcode, wordt de locatie voorzien van een barcode. Het aantal en de picking zelf kan slechts bevestigd worden wanneer de juiste barcode gescand is. l o g i s t i c sof t w a r e

7 Picture In de bovenkant van de uitgifte-opening van de Lean-Lift wordt een camera geplaatst. Telkens een container wordt weggezet, wordt een foto genomen. Via deze beelden is het mogelijk de belading te bekijken op een PC aan de lift of op om het even welke PC in het netwerk (vb. in uw kantoor) zonder fysiek de container te raadplegen. U kan door de foto s van alle containers browsen of dieper inzoomen op één specifieke container. Dit systeem biedt u volgende toegevoegde waarde: in één oogopslag een duidelijk overzicht van de werkelijke belading van uw liftmagazijn, visueel zoeken naar een vrije locatie om uw product weg te leggen, visueel zoeken naar een product of productfamilie, een visuele historiek van manipulaties. Overzicht historiekbeelden Interfacing Gigasoft.Etended beschikt standaard over interfacespecificaties voor : artikelstamdata orderinslag orderpicking voorraadsynchronisatie Er werden reeds naadloze integraties gerealiseerd met verschillende populaire ERPsoftware zoals Microsoft Dynamics (Navision, Aapta), AS 400, Baan, MSGPRO. Voor SAP kan er gewerkt worden met systeemeigen interfacetechnieken zoals IDoc en BAPI voor een bi-directionele uitwisseling van gegevens. Locatiebepaling Order Preparation Via deze module is het mogelijk om van op om het even welke PC in het netwerk ordervoorbereiding uit te voeren, zoals: het invoeren van manuele orders, zowel voor inslag als voor picking het importeren en selecteren van elektronische orders die van een ERPpakket komen, zowel voor inslag als voor picking Na selectie van de orders zal de voorbereidingsmodule de geselecteerde orderlijnen uitsplitsen en doorsturen naar de respectievelijke zone(s) waar de picking of inslag geïnitieerd wordt voor de fysische behandeling. ERP zone 1 zone 2 order echange order preparation

8 I n h e t V a n a s m a g a z i j n l o g i s t i c sof t w a r e

9 G i g a s o f t. E t e n d e d Technische fiche static dynamic B a s i s f u n c t i e s s t a t. d y n. Artikelbeheer - artikelmasterdata - foto per artikel Import artikeldata uit MS Ecel Locatiebeheer - opslagparameters - vrije locaties - vast-vrij-bin-fifo-lifo-bulk Zoeken - snelzoeken met strings of onderdelen van strings Voorraadbeheer - min. voorraad - ma. voorraad Inventariscontrole - nulcontrole/stockcorrectie Cycle counting Alarmlijst herbevoorrading Labelprinting - product ID - location labels Historiek - rapportering met eport naar MS Ecel Gebruikersbeheer - paswoord / badge Database - backup MS SQL - MS Access - My-SQL - Oracle E t e n s i e s & o p t i e s RF-terminal - Check scanning Manuele orderaanmaak Automatische import van artikelfiche Automatische orderimport uit ERP: inslag/picking Automatische orderbevestiging naar ERP: inslag/picking Automatische import/eport van stocksynchronisatiebestand Orderpicking met route-optimalisatie Batchpicking met route-optimalisatie en onmiddellijke uitsplitsing Order label printing Ordervoorbereiding op afstand Drop-to-light - Picture - Finger Print toegangscontrole Aanpassingen - interfacing op maat

10 G i g a s o f t. O r d e r i n t e r f a c e Orderpicking U wenst het locatiebeheer van uw ERP-systeem te behouden? Via Gigasoft.Orderinterface kan u uw dynamisch magazijn optimaal aansturen of uw pickings in uw statisch magazijn optimaliseren via RF-terminals: de orders van uw ERP-systeem worden elektronisch ingelezen, u kan order per order verwerken orderpicking, of u opteert om meerdere orders samen te nemen batchpicking. Dynamisch magazijn (Lean-Lift, Rotomat) - de machines worden aangestuurd om de goederen op de snelste manier te picken. - desgewenst kan u gebruik maken van de optie Drop-To-Light voor een foutloze uitsplitsing van de artikelen bij batchpicking. Statisch magazijn - de RF-terminal wordt aangestuurd om de picker langs optimale weg door het magazijn te loodsen met de mogelijkheid van controlescanning per picking. Technische fiche B a s i s f u n c t i e s s t a t. d y n. Gebruikersbeheer - paswoord / badge Automatische orderimport uit ERP: inslag/picking Automatische orderbevestiging naar ERP: inslag/picking Orderpicking met route-optimalisatie Batchpicking met route-optimalisatie en onmiddellijke uitsplitsing MS SQL - MS Access - My-SQL - Oracle E t e n s i e s & o p t i e s RF-terminal - Check scanning Order label printing Ordervoorbereiding op afstand Drop-to-light - Picture - Finger Print toegangscontrole Aanpassingen - interfacing op maat 10 l o g i s t i c sof t w a r e

11 G i g a s o f t. A u t o m o t i v e Gigasoft.Automotive is een afgeleide van Gigasoft.Etended. Dit pakket richt zich specifiek naar de garagesector en zorgt voor een optimaal beheer van wisselstukken in een Lean-Lift magazijn. De wisselstukken worden op een zelf gekozen vaste plaats gestockeerd of u laat Gigasoft automatisch een passende locatie voorstellen. Via orderinslag wordt de lijst van de overnacht geleverde goederen ingelezen. Via scanning van de artikelbarcode of via selectie van het artikel op het scherm wordt automatisch de respectievelijke locatie in de Lean-Lift opgevraagd. Tijdrovend inputwerk wordt hierdoor vermeden. Met de optie Kitting kan een set van artikelen worden samengesteld. Handig wanneer men bijvoorbeeld bij het onderhoud van een bepaald type wagen in functie van de gereden kilometers, steeds dezelfde artikelen nodig heeft. Via één opdracht wordt een volledige kit, onderhoudsset, gepickt. Er bestaan reeds interfaces met garage ERP-systemen van INCADEA, ADP en Driver. Ook met andere systemen kan een interface gerealiseerd worden (vb. GBS). Technische fiche B a s i s f u n c t i e s d y n. Artikelbeheer - artikelmasterdata - foto per artikel Locatiebeheer - opslagparameters - vrije locaties - vast-vrij-bin-fifolifo-bulk Zoeken - snelzoeken met strings of onderdelen van strings Voorraadbeheer - min. voorraad - ma. voorraad Inventariscontrole - nulcontrole/stock correctie Cycle counting Alarmlijst herbevoorrading Labelprinting - product ID - location labels Historiek - rapportering met eport naar MS Ecel Gebruikersbeheer - paswoord / badge Database - backup MS SQL - MS Access E t e n s i e s & o p t i e s Check scanning Manuele orderaanmaak Automatische import van artikelfiche Automatische orderimport uit ERP: inslag/picking Automatische orderbevestiging naar ERP: inslag/picking Automatische import/eport van stocksynchronisatiebestand Orderpicking met route-optimalisatie Batchpicking met route-optimalisatie en onmiddellijke uitsplitsing Ordervoorbereiding op afstand Drop-to-light Picture Finger Print toegangscontrole Aanpassingen - interfacing op maat

12 G i g a s o f t. M a i n t e n a n c e Gigasoft.Maintenance is een specifiek softwarepakket voor het beheer van selfservice magazijnen voor o.a. wisselstukken in een onderhouds of productie omgeving. De wisselstukken kunnen opgeslagen worden in een Lean-Lift of op klassieke stellingen. In beide gevallen worden de producten via een barcode geïdentificeerd. De wisselstukken worden door de service-techniekers zelf uitgezocht en gekoppeld aan een kostenplaats die via een interface automatisch doorgestuurd wordt naar het ERP-systeem. De software beschikt over een user-interface met touchscreen. Via een boomstructuur met foto s kan een technieker zijn artikelen of artikelgroepen terugvinden. Iedere uitgifte wordt gekoppeld aan een kostenplaats Dynamische opslag: Wanneer het product zich in een Lean-Lift bevindt, wordt de container met de betreffende productgroep naar de uitgifte-opening gebracht. Nadat de technieker het gewenste wisselstuk bekeken en goed bevonden heeft: - scant hij de barcode van de locatie, - geeft hij het benodigde aantal in, - selecteert hij een kostenplaats waarvoor het onderdeel gebruikt zal worden. Statische opslag: Wanneer het artikel zich in een rek, een kast of op een palletstelling bevindt, gaat de technieker het wisselstuk bekijken en controleren of het juist of bruikbaar is, vervolgens: - scant hij de locatiebarcode, - geeft hij het aantal en de kostenplaats in op zijn RF-terminal. Kostenplaats, artikelnummer, aantal, tijdstip en ID van de technieker kunnen vervolgens elektronisch doorgestuurd worden naar het ERPsysteem. 12 l o g i s t i c sof t w a r e

13 Technische fiche B a s i s f u n c t i e s s t a t. d y n. Artikelbeheer - artikelmasterdata - foto per artikel Import artikeldata uit MS Ecel Locatiebeheer Zoeken - snelzoeken met strings of onderdelen van strings Zoeken - boomstructuur Voorraadbeheer - min. voorraad - ma. voorraad Picking op kostenplaats Inventariscontrole - nulcontrole/stock correctie Cycle counting Alarmlijst herbevoorrading Labelprinting - product ID - location labels Historiek - rapportering met eport naar MS Ecel Gebruikersbeheer - paswoord / badge Database - backup MS SQL - MS Access - My-SQL E t e n s i e s & o p t i e s RF-terminal - Automatische import van artikelfiche Automatische eport op kostenplaats naar ERP Picture - Finger Print toegangscontrole Aanpassingen - interfacing op maat

14 G i g a s o f t. D i s p e n s e r Deze software wordt gebruikt voor het beheer en de aansturing van de geautomatiseerde distributiesystemen zoals: Dispenser E-lock schuifladenkast LPC schuifladenkast Vakkenkast ontlenen E-bericht verbruik werkplaats teruggave herbevoorrading klant erp-aankoop levering leverancier bestelling 14 l o g i s t i c sof t w a r e

15 Gigasoft.Dispenser verzorgt de toegangscontrole, het artikelbeheer, het locatiebeheer en het voorraadbeheer van de automaten. Via eenvoudige touchscreen-schermen is het mogelijk om producten op te zoeken, te verbruiken of te ontlenen. Bij de uitgifte van een verbruiksartikel dient een kostenplaats of een werkordernummer opgegeven te worden. Op basis van de minimumvoorraad van de artikelen worden dagelijks herbevoorradingsdocumenten gegenereerd die automatisch per verstuurd kunnen worden naar een verantwoordelijke in het centraal magazijn, de dienst aankoop of rechtstreeks naar de leverancier, Interfacing Optioneel is het mogelijk om de verbruiken in real-time door te sturen naar het ERP-systeem waardoor er een bestelling naar de leverancier geplaatst wordt, die vervolgens ofwel aan het centrale magazijn ofwel rechtstreeks in de dispenser levert (consignatievoorraad). Technische fiche B a s i s f u n c t i e s Artikelbeheer - artikelmasterdata Verbruiksartikel - ontleenartikel Locatiebeheer Zoeken - snelzoeken Voorraadbeheer - min. voorraad - ma. voorraad Touchscreen based Registratie werkorder of kostenplaats Alarmlijst Labelprinting - product ID Historiek - rapportering met eport naar MS Ecel Gebruikersbeheer - paswoord / badge Database - backup Herbevoorradingslijst via MS SQL - MS Access E t e n s i e s & o p t i e s Finger Print toegangscontrole Kitting Checkscanning Aanpassingen - interfacing op maat

16 vanasoft L O G I S T I C S O F T W A R E Maatwerk & interfacing Zowel voor Lean Lift, Dispenser als E-lock hebben wij standaard interfaces ontwikkeld voor het logistieke beheer van uw magazijn. Daarnaast hebben wij ook al enkele gepersonaliseerde interfaces en koppelingen gemaakt met bestaande ERP-informaticasystemen zoals: Zwaluwbeekstraat 10 B-9150 Kruibeke België: t: f: Nederland: t: f: SAP mcrosoft dynamics (Navision, Aapta) baan AS400 QAD s MFG/PRO Peoplesoft Enkele referenties ACV Assa Abloy Atlas Copco Barry Callebaut CP Bourg De Lijn Desco EADS Electrabel Eumedica Fabricom Finn Power Ford Genk GE Fanuc GE Power Hansen Transmissions Husky Intersig Koninklijke Munt Krëfel Locino LVD Mercedes garage Van Winkel Minit NMBS/ SNCB Picanol Ridge Tools Samsonite SKT Spector Technifutur Techspace Aero Valeo VW garage Audi Brussel (Vorst) VW garage Claessen VW garage Deck VW garage D Ieteren VW garage De Cancq VW garage Rietje Werkhuizen Hengelhoef etc... Productinformatie Voor meer inlichtingen over magazijn- en werkplaatsinrichting, contacteer: Vanas Engineering n.v. tel

TAKE THE LEAD IN LOGISTICS

TAKE THE LEAD IN LOGISTICS TAKE THE LEAD IN LOGISTICS NaviTrans: Uw oplossing voor voor de logistieke dienstverlener In een steeds competitiever wordende sector als de logistiek is het voor de hedendaagse ondernemers onontbeerlijk

Nadere informatie

voorstelling van partner in professionele automatiseringsoplossingen Software voor : Document Management Workflow Management

voorstelling van partner in professionele automatiseringsoplossingen Software voor : Document Management Workflow Management partner in professionele automatiseringsoplossingen voorstelling van Software voor : Document Management Ambachtstraat 8 9700 Oudenaarde Tel: +32.(0)55/300.320 Fax: +32.(0)55/300.104 Workflow Management

Nadere informatie

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering Oculus Suite Oog voor uw automatisering Inhoud Oculus De standaardoplossing van Pantheon 5 Oculus Suite 7 Oculus Portal 8 Oculus i Opener 9 Oculus ERP 11 Oculus CRM 17 Oculus WMS 18 Oculus DMS 19 Oculus

Nadere informatie

Maintenance Management Software

Maintenance Management Software B rochure Maintenance Management Software Inhoud blz. 3 blz. 4 blz. 8 blz. 9 Ultimo Maintenance Management in schema Ultimo Maintenance Management Ultimo Business Reporting Ultimo opties blz. 10 Ultimo

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E Handel & Verhuur 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, voor het gebruik door

Nadere informatie

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal BIBIS Library Portal, is ontwikkeld om de medewerkers van een modern informatiecentrum optimaal te ondersteunen bij hun dagelijkse

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Beheers de complexiteit

Beheers de complexiteit Beheers de complexiteit Voor KMO s. Door een KMO. Bij de ontwikkeling van het Dave concept houden we vooral de KMO voor ogen. We streven naar een betaalbare oplossing die kan meegroeien met de evolutie

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

SOLUTIONS. Manufacturing. Eén product, één focus: een interview met Jim Errington, Managing Director EMEA, Fujitsu Glovia International

SOLUTIONS. Manufacturing. Eén product, één focus: een interview met Jim Errington, Managing Director EMEA, Fujitsu Glovia International Manufacturing SOLUTIONS WPS Parking Systems: HighTech parkeren dankzij ERP Elektronicaproducent Unitron gaat voor verdere internationale groei met glovia.com Eén product, één focus: een interview met Jim

Nadere informatie

Oculus voor de handelsmarkt

Oculus voor de handelsmarkt Oculus voor de handelsmarkt Oog voor uw bedrijfsprocessen Inhoud 1 Oculus voor de handelsmarkt. 5 2 Uitdagingen en oplossingen voor de handelsmarkt. 7..... 3 Oculus Suite voor de handelsmarkt. 8 3.1 Oculus

Nadere informatie

WinBooks. Glashelder voor iedereen.

WinBooks. Glashelder voor iedereen. WinBooks. Glashelder voor iedereen. WinBooks accounting 1 WatWinBooks zo exclusief maakt Primeurs, troeven en innoverende functionaliteiten maken van WinBooks een software die op zijn tijd vooruitloopt.

Nadere informatie

Sage BOB 50. De meest performante en rendabele oplossing voor KMO s. Buitengewone prestaties binnen handbereik! BOB

Sage BOB 50. De meest performante en rendabele oplossing voor KMO s. Buitengewone prestaties binnen handbereik! BOB Sage Buitengewone prestaties binnen handbereik! De meest performante en rendabele oplossing voor KMO s De software voor commercieel beheer en boekhouding die pragmatische innovatie, efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Logicworks CRM Customer Relationship Management Het creëren én behouden van goede klantrelaties is van essentieel belang voor uw bedrijf.

Nadere informatie

De Juniper Networks NonStop Wireless LAN oplossing.

De Juniper Networks NonStop Wireless LAN oplossing. De Juniper Networks NonStop Wireless LAN oplossing. Juniper Networks heeft met de introductie van de NonStop Wireless LAN oplossing een nieuwe Wireless LAN-generatie gerealiseerd, die organisaties bevrijdt

Nadere informatie

E-invoicing* De markt en mogelijkheden van e-invoicing nader bekeken. *connectedthinking

E-invoicing* De markt en mogelijkheden van e-invoicing nader bekeken. *connectedthinking E-invoicing* De markt en mogelijkheden van e-invoicing nader bekeken *connectedthinking 1 PricewaterhouseCoopers verleent sectorspecifieke diensten op de gebieden Assurance, Tax & HRS en Advisory. Ons

Nadere informatie

Ultimo Facility. Management. Facility. Managemen. ManagementFacility. Facility. Management. Facility. Management

Ultimo Facility. Management. Facility. Managemen. ManagementFacility. Facility. Management. Facility. Management Ultimo Managemen Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare oplossing.

Nadere informatie

Software voor Ketenregie

Software voor Ketenregie Management Outlook Software voor Ketenregie Jeroen van den Berg Consulting Jeroen van den Berg Consulting onderzocht in samenwerking met Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) vijftien softwarepakketten voor

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE &

ALGEMENE INFORMATIE & IMPACTXRM CRM ALGEMENE INFORMATIE & INSTALLATIE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 29.07.2015 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM CRM Algemene Informatie...

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

CRM. Customer Relationship Managementnt

CRM. Customer Relationship Managementnt CRM Customer Relationship Managementnt Inhoud Relatiebeheer............................................................ 4 Algemene informatie................................................. 6 Marktinformatie........................................................

Nadere informatie

Slimmer en sneller werken

Slimmer en sneller werken rubriek dossier automatisering Boordcomputers Interfaces met boordcomputers blijven een belangrijk item voor TMS-leveranciers. In diverse TMS wordt nu ook positie- en statusinformatie weergegeven op het

Nadere informatie

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf ERP software van MKG Inhoudsopgave 1. Wat is MKG ERP? 2. Overzicht functionaliteit. Relatiebeheer / CRM Verkoop Calculatie Productie Planning Inkoop Urenregistratie / Shopfloor control Voorraad / expeditie

Nadere informatie

De bedrijfsmanagementoplossing voor uw bedrijf Eenvoudig in gebruik. Robuust in resultaat.

De bedrijfsmanagementoplossing voor uw bedrijf Eenvoudig in gebruik. Robuust in resultaat. De bedrijfsmanagementoplossing voor uw bedrijf Eenvoudig in gebruik. Robuust in resultaat. Inleiding SAP helpt ondernemingen van elke omvang en uit elke sector, om een Best-Run Business te worden. Van

Nadere informatie

Checklist ICT & Human Capital in KMO

Checklist ICT & Human Capital in KMO Brussel, februari 2008 Checklist ICT & Human Capital in KMO Checklist bestemd voor ICT- en Algemeen managers Gert Verdonck Inhoud Inleiding 1. Voor welke bedrijfsprocessen wilt u ICT? 5 2. Wilt u ICT met

Nadere informatie

UltimaX EDM for Microsoft Dynamics AX TM

UltimaX EDM for Microsoft Dynamics AX TM UltimaX EDM for Microsoft Dynamics AX TM Het beheer van niet-gestructureerde informatie in uw organisatie wordt elke dag een grotere uitdaging voor elk van uw medewerkers en collega s. Het dagelijks beheren

Nadere informatie

Excellence OPERATIONS EXECUTION NIEUWSBRIEF OBJECTIVE, 3-2014. Battery Supplies ondersteunt groei WMS geïntegreerd met Assembly- en Repair Operations

Excellence OPERATIONS EXECUTION NIEUWSBRIEF OBJECTIVE, 3-2014. Battery Supplies ondersteunt groei WMS geïntegreerd met Assembly- en Repair Operations Excellence OPERATIONS EXECUTION NIEUWSBRIEF OBJECTIVE, 3-2014 Ysco implementeert Capacity Requirements Planning voor 600 werknemers Battery Supplies ondersteunt groei WMS geïntegreerd met Assembly- en

Nadere informatie

Eindelijk ook ERP voor brede KMO-markt

Eindelijk ook ERP voor brede KMO-markt KEYNOTE Eindelijk ook ERP voor brede KMO-markt SOLUTIONS De Boer kiest met Microsoft Dynamics NAV en ifacto voor standaard software en toekomstzekerheid TRENDWATCHER Van cijfergegevens naar ondernemingskennis

Nadere informatie