QSM Benchmark Project ABC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "QSM Benchmark Project ABC"

Transcriptie

1 QSM Benchmark De intelligentie

2 Voor u ligt de QSM benchmarkrapportage over. Deze rapportage geeft antwoord op de vraag of dit project marktconform is uitgevoerd in vergelijking met projecten in bedrijfsomgevingen én in vergelijking met overheidsomgevingen. Deze rapportage kan onder andere worden gebruikt om voor toekomstige projecten een optimale doorlooptijd en projectbezetting te bepalen en daaruit de financiële voordelen te behalen. In deze benchmarkrapportage treft u de volgende informatie aan: n In samenvatting: Hoe heeft het project het gedaan in vergelijking met de markt voor ERP pakketimplementaties en overheidsinstellingen? n Gerealiseerde functionele n Een vergelijking van de geleverde inspanning en gerealiseerde doorlooptijd met de markt n Hoe is de kwaliteit van hetgeen is opgeleverd n Een vergelijking van gerealiseerde productiviteit met de markt n Onderbouwing van onze analyse n n Definities Breukelen, 8 november Jaap Hoogeveen Senior Consultant, Europe

3 Benchmark - Hier vergelijken we het op de volgende punten met ERP pakketimplementaties en overheidsprojecten: Realisatie QSM ERP Pakket- QSM Overheid implementaties Marktgemiddeld Marktgemiddeld Maanden doorlooptijd 9,3 12,5 15,3 kortere doorlooptijd Uren inspanning meer uren (bevindingen) meer bevindingen Productiviteit in uren 12,0 3,3 4,4 lagere productiviteit per Analyse & conclusie: n Zowel voor ERP pakketimplementaties als overheidsprojecten is de e doorlooptijd langer en de inspanning lager. n Marktgemiddeld zijn er minder uren nodig om een te realiseren. n Dit project heeft ca. drie maal zoveel uren gekost als. n Als voor een drie maanden langere doorlooptijd zou zijn gekozen dan zou het aantal bestede uren ca lager zijn geweest. Dit omdat bij een langere doorlooptijd minder uren inspanning nodig zijn en zich ook minder bevindingen voordoen. >> Vervolg...

4 Benchmark - Hier vergelijken we de e inspanning en productiviteit van ERP pakketimplementaties met het project, maar op basis van dezelfde doorlooptijd (9,3 maanden). Realisatie QSM ERP Marktgemiddeld - Zelfde doorlooptijd Maanden doorlooptijd 9,3 9,3 Uren inspanning vrijwel hetzelfde aantal uren (bevindingen) minder bevindingen Productiviteit in uren per 12,0 11,7 vrijwel dezelfde productiviteit Analyse & conclusie: n Hieruit blijkt dat het project met betrekking tot de inspanning vrijwel markgemiddeld is uitgevoerd als we uitgaan van dezelfde doorlooptijd van 9,3 maanden. n Uit deze én de conclusie op de vorige pagina blijkt dat als voor een drie maanden langere doorlooptijd zou zijn gekozen het aantal bestede uren ca lager zou zijn geweest.

5 Grafiekuitleg Deze grafiek geeft inzicht in de opgeleverde functionele in en. Rood: Nieuw gebouwde functionaliteit Dit gedeelte van het systeem is nieuw ontwikkeld. Het betreft hier vooral SAP ABAP werkzaamheden. 23% Configuratie 776fp Maatwerk ABAP 549fp Blauw: Aangepaste functionaliteit Dit gedeelte van het systeem bestond al maar is aangepast. Het betreft hier vooral SAP configuratie werkzaamheden. 61% 16% Hergebruik 2090fp Groen: Hergebruikte functionaliteit Dit is bestaande software die is geïntegreerd en getest met de nieuwe en gewijzigde functionaliteit. Analyse: n Er zijn 1325 en in het project gerealiseerd. 776 en was SAP configuratie en 549 en ABAP maatwerk. Dit zijn effectieve en. n Het bleek noodzakelijk 2090 en aan bestaande functionaliteit opnieuw door te testen. Dit is hergebruikte functionaliteit. n De totale functionele bedraagt 3415 en

6 Vraag: Is dit een groot project? De functionele van dit project is 1325 en. Antwoord: Indien we de van dit project vergelijken met gemiddelden van QSM overheid, is dit een middelgroot tot groot project. Antwoord: Indien we de van dit project vergelijken met gemiddelden van QSM ERP pakketimplementaties, is dit een middelgroot project.

7 Grafiekuitleg Deze grafiek vergelijkt het aantal uren inspanning wat het project gekost heeft met het aantal uren inspanning wat zou mogen worden verwacht voor een project van deze. Er wordt een vergelijking gemaakt met het e voor ERP pakketimplementaties én het e voor overheidsprojecten Uren inspanning 0 QSM ERP QSM Overheid Analyse: n Het project kende een inspanning van uur voor de projectfasen Ontwerp, Bouw en Test. n Marktgemiddeld zou voor pakketimplementaties een inspanning van ca uur nodig zijn. n Voor overheidsprojecten is het e ca uur. n Dit project heeft dus ca. drie maal zoveel uren gekost als.

8 Grafiekuitleg Deze grafiek vergelijkt de gerealiseerde doorlooptijd van het project met de doorlooptijd die zou mogen worden verwacht voor een project van deze. Er wordt een vergelijking gemaakt met het e voor ERP pakketimplementaties én het e voor overheidsprojecten Maanden doorlooptijd QSM Pakketimplementatie QSM Overheid Analyse: n Het project kende een doorlooptijd van 9,3 maanden voor de projectfasen Ontwerp, Bouw en Test. n Marktgemiddeld zou voor ERP pakketimplementaties een doorlooptijd ca. 12,5 maanden nodig zijn. n Voor overheidsprojecten is het e ca. 15,3 maanden. n De doorlooptijd was dus korter dan

9 Grafiekuitleg Deze grafiek vergelijkt het aantal bevindingen wat in het project is geconstateerd en opgelost met het aantal bevindingen wat zou mogen worden verwacht. QSM beoordeelt de opgeleverde software als gereed, nadat 95% van de aanwezige fouten is gevonden en opgelost Aantal bevindingen QSM ERP QSM Overheid Analyse: n Er zijn 678 bevindingen in het project geconstateerd en opgelost. n Marktgemiddeld zou dit voor ERP pakketimplementaties een aantal van ca. 553 bevindingen zijn. n Voor overheidsprojecten zou dit aantal ca. 645 bevindingen zijn. n Het aantal bevindingen in het project is dus iets hoger dan.

10 Grafiekuitleg Deze grafiek vergelijkt de gerealiseerde productiviteit, uitgedrukt in uren per, met de productiviteit die zou mogen worden verwacht voor een project van deze. 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 QSM ERP QSM Overheid Analyse: n Tijdens het project zijn 12 uur gebruikt om één te realiseren. n Marktgemiddeld zou voor ERP pakketimplementaties 3,3 uur per nodig zijn. n Voor overheidsprojecten is het aantal uren per 4,4. n Er zijn dus meer uren per gebruikt. Dit betekent dat de gerealiseerde productiviteit lager is. Dit is een gevolg van de hogere inspanning in combinatie met de kortere doorlooptijd van het project.

11 Benchmark : In cijfers Op deze pagina is de feitelijke data weergegeven uit het project en vergeleken met en van ERP pakketimplementaties en overheidsprojecten. De kolom (met doorlooptijd) geeft de e inspanning en productiviteit weer die bij de gerealiseerde doorlooptijd van hoort. vergeleken met QSM Marktgemiddelden Ontwerp Bouw en Test Totale doorlooptijd maanden maanden maanden Gerealiseerd 5,4 8,5 9,3 (1 QSM ERP Marktgemiddeld (met doorlooptijd) QSM ERP Marktgemiddeld QSM Overheid Marktgemiddeld 4,4 6,0 7,0 6,3 8,5 10,6 9,3 12,5 15,3 Ontwerp Bouw Testen Totale inspanning Bouw en Test Totale inspanning project uren uren uren uren uren Gemiddelde bezetting Ontwerp Gemiddelde bezetting Bouw en Test FTE FTE 26,2 22,8 18,0 3,8 4,1 40,7 8,5 9,1 Productiviteit Ontwerp Productiviteit Bouw en Test Totale productiviteit uur / FP uur / FP uur / FP 4,9 7,1 12,0 2,8 0,8 1,0 9,0 2,5 3,4 11,7 3,3 4,4 (¹ Er is meer overlap tussen de projectfasen Ontwerp en Bouw en Test dan. Dit komt omdat tijdens de Ontwerpfase al een prototype is gebouwd als basis voor de Bouwfase en deze fase dus al vroeg tijdens de Ontwerpfase is begonnen. >> Vervolg...

12 Benchmark : Maanden doorlooptijd 1 De gerealiseerde doorlooptijd van het project is korter dan. Dit komt door een meer dan gemiddelde overlap tussen de Ontwerp en Bouw en Test fasen. Als we deze fasen elk afzonderlijk bezien duren ze langer dan QSM Pakketimplementatie QSM Overheid Uren inspanning 2 Het gerealiseerde aantal uren inspanning is ca. drie maal zo hoog als. Veel bestaande functionaliteit moest opnieuw worden getest en er zijn meer bevindingen geconstateerd dan QSM ERP QSM Overheid 3 De hogere inspanning en kortere doorlooptijd heeft als resultaat dat een hoger aantal en per uur dan is gebruikt om de functionele te realiseren. 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 QSM ERP QSM Overheid

13 Projectkenmerken: Projectfasen Begin Eind Maanden Uren inspanning doorlooptijd Ontwerp (QG0 - QG1) 24 oktober april , Bouw (QQ1 - QG2) 15 november mei , Test QG2 - QG4 21 mei juli , Bouw en Test (QG1 - QG4) 15 november juli , Beoordeelde projectfasen 24 oktober juli , FP De ontwikkelomgeving betrof SAP configuratie en SAP ABAP maatwerk Tijdens de projectfase Ontwerp is de te ontwikkelen functionaliteit gedefinieerd. Deze functionaliteit is ontwikkeld in SAP. Het betrof ca. 59% SAP configuratie en ca. 41% SAP ABAP maatwerk. Een maand bevat 120 werkbare uren per FTE In overleg is voor de omrekening van mensmaanden naar mensuren gerekend met 120 werkbare uren per maand per FTE. Dit op basis van een totaal aantal uren van 1450 per jaar. De e scenario s zijn gebaseerd op afgeronde QSM ERP Pakket Implementaties en QSM Overheidsprojecten In de database van QSM zijn meer dan projecten die wereldwijd zijn uitgevoerd op eenduidige wijze vastgelegd. Op basis van de gegevens van deze projecten zijn trendlijnen opgesteld die zijn gebruikt bij het opstellen van de e scenario s. In overleg is het vergeleken met twee trendlijnen: Voor de bedrijfsomgeving is de Business ERP trendlijn gebruikt en voor de overheidsomgeving is de Business Government trendlijn gebruikt. Door deze vergelijking ontstaat een realistisch beeld hoe dit project zou zijn uitgevoerd qua doorlooptijd en uren inspanning uitgaande van een e productiviteit.

14 Definities Afwijking, sigma en standaarddeviatie De QSM database bevat gegevens van meer dan projecten, waaronder inspanning, doorlooptijd en productiviteit. Hiervan worden en vastgesteld. Uiteraard wijken de projecten in de database in meer of mindere mate af van dat gemiddelde: er is een zekere spreiding. De mate van spreiding wordt uitgedrukt in de standaarddeviatie. Omdat de metrieken een normaalverdeling volgen, bevindt zich 68,2% van de projecten tussen +1 en -1 standaarddeviatie (ook wel sigma genoemd). Zie ook nevenstaande figuur met de normaalverdeling. 34.1% 34.1% 0.1% 13.6% 13.6% 0.1% 2.1% 2.1% -3s -2s -1s M,s=0 1s 2s 3s

15 Project benchmark Softwareontwikkeling en pakketimplementaties behoren tot de meest voorspelbare projectmatige werkzaamheden binnen de IT-industrie. Omdat er veel projecten worden uitgevoerd, is er ook veel vastgelegd en zijn veel ervaringen opgetekend. Een optimale voorspelbaarheid en transparantie in projectontwikkeling vraagt een vast aantal stappen. Initieel vraagt dit om een eenduidige bepaling van hetgeen ontwikkeld moet worden. Deze bepaling is de solide basis voor een aantal haalbare projectscenario s. Tijdens de projectuitvoering helpen projectfoto s om regelmatig te toetsen of het project nog wel op de juiste weg is. De benchmark geeft achteraf aan hoe het project is verlopen, wat het heeft gerealiseerd, maar vooral ook kengetallen die bij de scenariobepaling voor volgende projecten kunnen worden meegenomen. Voorspelbare en transparante softwareprojecten en pakketimplementaties zijn voor iedere organisatie haalbaar en dichtbij.

16 Over QSM QSM is de onafhankelijke autoriteit die zich richt op het feitelijk inzichtelijk maken van, -programma s en portfolio s. QSM levert deze feitelijke inzichtelijkheid zowel voorafgaand-, tijdens-, als na afloop van investeringen in softwarefunctionaliteit en softwareprojecten. Een van de aansprekende services van QSM is het onafhankelijk vaststellen of een project realistische haalbaar is binnen het gegeven budget en/of de gewenste doorlooptijd. Ook is QSM in staat om een optimaal scenario te schetsen op basis van een gegeven doorlooptijd en investeringsruimte. De QSM methodiek en tools zijn uniek in de industrie en worden afgenomen door vele top-500 organisaties. QSM beschikt internationaal over de metrieken van meer dan gerealiseerde projecten. Op basis van deze rijke database is QSM in staat projecten en scenario s ook in perspectief te plaatsen. Voor meer informatie: Drs. Hans Vonk De Corridor 27, 3621 ZA Breukelen Telefoon: QSM beschikt internationaal over 70 specialisten. De Amerikaanse markt wordt bediend vanuit het hoofdkantoor in de Verenigende Staten. De EMEA markt wordt bediend vanuit het kantoor in Breukelen, Nederland.

Scenario analyse ABC

Scenario analyse ABC analyse Juiste in FP huidig De intelligentie Inleiding Voor u ligt de QSM analyse voor het project (fictief project om u een indruk te geven van de toegevoegde waarde die de QSM project bieden). Project

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

MIMO. MIMO: Maturity. Management Organization. Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12

MIMO. MIMO: Maturity. Management Organization. Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12 MIMO MIMO: Maturity Information Management Organization Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12 Samenvatting Organisaties hebben moeite om daadwerkelijk voordeel te behalen uit de

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n d e v e l o p m e n t p r o f f e s i o n a l p h p t r a i n i n g e n Een eerste kennismaking... Ibuildings is in1999 opgericht met als doel zich te specialiseren in het ontwikkelen van websites en webapplicaties.

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 voorbeeldexamen IPRC IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 20 antwoordindicatie 46 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Het juiste ERP pakket in de Bouw

Het juiste ERP pakket in de Bouw ADVISORY Het juiste ERP pakket in de Bouw Een marktverkenning van ERP pakketten en hun fit met actuele ontwikkelingen in de bouw kpmg.nl 2 Het juiste ERP pakket in de bouw 2013 KPMG Advisory N.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Colosseum 27 7521 PV Enschede TNO-rapport www.tno.nl T +31 53 483 52 00

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

TESTEN DUUR? NIET TESTEN IS DUURDER!

TESTEN DUUR? NIET TESTEN IS DUURDER! TESTEN DUUR? NIET TESTEN IS DUURDER! Bepaal het testkostenoptimum met eenvoudige kengetallen auteurs: Leo van der Aalst en Corné de Koning gebaseerd op de originele publicatie in: Informatie 2010, Sogeti

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) 21 mei 2014 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

Besluit beheer autowrakken. Toezicht op recyclenorm

Besluit beheer autowrakken. Toezicht op recyclenorm Besluit beheer autowrakken Toezicht op recyclenorm Besluit beheer autowrakken Toezicht op recyclenorm Datum 09 juli 2014 Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Risicovolle Stoffen en Produkten

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten Stuurgroep voor tot stand komen van het Toetsingskader niet-wmo-plichtig onderzoek: Dhr. Prof. Dr. Herman Pieterse (voorzitter)

Nadere informatie

IT audit en Sarbanes-Oxley

IT audit en Sarbanes-Oxley IT audit en Sarbanes-Oxley ius summum saepe summa inuria - Cicero Michiel le Comte 2007 Interne begeleider : Michel Zandbergen Externe begeleider : Tjakko de Boer Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Introductie

Nadere informatie

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Thijs ter Haar Jesse Kerkhoven Tom Kostense Koen Mulder Jaap Westera 27 juni 2014 1 Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Tellus beschikt met SQL Server 2008 in recordtijd over een krachtige Business Intelligence oplossing en bespaart 300.000,= aan ontwikkelkosten

Tellus beschikt met SQL Server 2008 in recordtijd over een krachtige Business Intelligence oplossing en bespaart 300.000,= aan ontwikkelkosten Tellus beschikt met SQL Server 2008 in recordtijd over een krachtige Business Intelligence oplossing en bespaart 300.000,= aan ontwikkelkosten Organisatie Tellus heeft als missie om klanten en bedrijven

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard B03: Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Dashboard Juli 2014 Versie 2.10 Definitief Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Scope en uitgangspunten

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie