Actieprogramma decreet grond- en pandenbeleid stad Izegem

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieprogramma decreet grond- en pandenbeleid stad Izegem"

Transcriptie

1 Actieprogramma decreet grond- en pandenbeleid stad Izegem Op basis van het decreet grond- en pandenbeleid is de stad verplicht een overzicht op te stellen van alle gronden die in eigendom zijn van (semi-) publieke rechtspersonen. Daarnaast moet een actieplan opgesteld worden om deze gronden aan te snijden. Het stadsbestuur moet inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat minstens 25% van deze percelen wordt aangewend voor sociale woningbouw en dit tegen Als dit niet gebeurt, wordt door de Vlaamse overheid een activeringstoezicht opgelegd. Hieronder volgt een overzicht van de gronden/percelen waarover het gaat. Iventarisatie percelen in eigendom van publieke en semi-publieke instanties eigenaar Nr Adres Opp. (m²) Kadaster Bestemming Domein van de gewestelijke huisvestingsmaatschappij/samenwerken bouwmaatschappij De Mandel 1 Prinssesestraat 2604,45 A 147L16 WG Bestemmingsplan/ zoneringsplan RUP Centrum A Kouterstraat/ Projectzone in functie voor sociale woningbouw RUP Centrum A Kouterstraat/ Projectzone in functie voor sociale woningbouw Opmerkingen bebouwbaar 2 Prinssesestraat 2682,91 A 147X13 WG bebouwbaar Domein van de kerkfabriek van de Koning parochie Sint-Petrus te Izegem/Emelgem 3 Boudewijnstraat 601,52 A 645D02 WG bebouwbaar RUP Kasteelwijk/Zone voor Domein van de kerkfabriek van de Henri gemeenschapsvoorzieningen parochie Sint-Rafael te Izegem 4 Dunantstraat 3232,06 B 441K WG Kerk bebouwbaar Domein stad Izegem 5 Krekelstraat 51,79 A 469P2 WG samenvoegen met andere percelen 6 Meensestraat 1970,03 A 471N WG bebouwbaar 7 Meensestraat 1041,19 A 475N WG bebouwbaar 8 Meensestraat 395,18 A 477H WG bebouwbaar

2 9 Meensestraat 65,00 A 478F WG samenvoegen met andere percelen 10 Meensestraat 202,00 A 478G WG bebouwbaar RUP Bosmolens/Zone voor Oude 11 Iepersestraat 356,71 C 687G3 WG open, halfopen en gegroepeerde bebouwing bebouwbaar 12 Ghistelstraat 200,04 A 661T WG onbebouwbaar 13 Ommegangstraat 1313,41 D 1075Y WG bebouwbaar 14 Krekelstraat 877,67 D 1092F3 WG bebouwbaar Domein van het intern verzelfstandigd agentschap/openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij 15 Nachtegaalstraat 1075,80 A 665C WUG bebouwbaar 16 Nachtegaalstraat 1221,33 A 686C WUG bebouwbaar 17 Nachtegaalstraat 2891,93 A 687L WUG bebouwbaar Domein van het openbaar centrum voor RUP Bosmolens/ maatschappelijk welzijn van Izegem 18 Meensesteenweg 631,44 D 1245 Z WG Centrumzone 02 bebouwbaar RUP Klein Harelbeke/ Zone Vereniging/opvoeding en onderwijs voor 19 Meensestraat 766,66 C 021S WG gemeenschapsvoorzieningen bebouwbaar RUP Klein Harelbeke/ Zone Vereniging Sint-Jozefgesticht voor 19 Meensestraat 766,66 C 021S WG gemeenschapsvoorzieningen bebouwbaar 20 Meensestraat 1694,00 C 021R WG RUP Klein Harelbeke/ Zone voor gemeenschapsvoorzieningen bebouwbaar 21 Meensestraat 741,00 C 021M WG RUP Klein Harelbeke/ Zone voor gemeenschapsvoorzieningen bebouwbaar Vereniging/Centrum voor geestelijke gezindheidszorg Mandel en Leie 21 Meensestraat 741,00 C 021M WG RUP Klein Harelbeke/ Zone voor gemeenschapsvoorzieningen bebouwbaar

3 Domein van de WVI/West Vlaamse Intercommunale 22 Nederweg 237,20 A 696B8 WG bebouwbaar 23 Nederweg 1766,00 D 999A5 WG bebouwbaar 24 Nederweg 3166,00 A 696W7 WG bebouwbaar 25 Nederweg 430,28 A 705S WG bebouwbaar 26 Merelstraat 44589,05 A 773S WUG bebouwbaar 27 Prinsdomlaan 448,81 B 429C WG bebouwbaar 28 Kokelaerestraat 73,31 D 610B WG samenvoegen met andere percelen 29 Kokelaerestraat 2341,29 D 615B WG bebouwbaar 30 Kokelaerestraat 6735,00 D 616C WG bebouwbaar 31 Kokelaerestraat 1337,00 D 600G WG bebouwbaar 32 Kokelaerestraat 1108,00 D 617C2 WG bebouwbaar 33 Kokelaerestraat 2070,00 D 617D2 WG bebouwbaar 34 Kokelaerestraat 1552,00 D 600H WG bebouwbaar

4 Domein van de gewestelijke huisvestingsmaatschappij/samenwerkenbouwmaatschappij De Mandel

5 Domein van de kerkfabriek van de parochie Sint-Petrus te Izegem/Emelgem Domein van de kerkfabriek van de parochie Sint-Rafael te Izegem

6 Domein stad Izegem

7 Domein van het intern verzelfstandigd agentschap/openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij Domein van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Izegem

8 Vereniging/Centrum voor geestelijke gezindheidszorg Mandel en Leie Vereniging/opvoeding en onderwijs Vereniging Sint-Jozefgesticht

9 Domein West-Vlaamse intercommunale

10 Conclusies Gronden van de SHM (Prinsessestraat >1 2): Deze gronden zijn bestemd voor sociale woningbouw en moeten ook niet opgenomen worden in het actieprogramma. Grond van de kerkfabriek Sint-Petrus (K. boudewjnsraat > 3): Er zal contact gelegd worden met de kerkfabriek Sint-Petrus om de toekomstige bestemming van dit perceel te bespreken. Verkoop van deze grond is niet uitgesloten. Grond Kerkfabriek St. Rafaël (H. Dunantstraat > 4): Gezien er in de nabijheid een grote nieuwe verkaveling gepland is (deels ook met sociale huisvesting), wordt geopteerd om dit als open ruimte te behouden (in combinatie met openbaar speelplein) gemeenschapsvoorziening. Gronden domein stad Izegem: Krekelstraat-Meensestraat > : wordt aangewend als openbaar domein, deels als parking (gratis parkeren in nabijheid van stadscentrum), deels als groene zone (gelegen in zeer dichtbebouwde wijk met weinig openbaar groen) - gemeenschapsvoorziening Oude Ieperstraat > 11: geen optie om te verkopen; voorkeur om dit stukje grond te behouden voor het geval er ooit een aanpassing van de weg moet gebeuren. Ghistelstraat > 12: onbebouwbaar, komt niet in aanmerking Ommegangstraat Krekelstraat > 13 14: Realisatie van 9 sociale huurwoningen i.s.m. de Izegemse Bouwmaatschappij, project in ontwikkeling Gronden OVAM (Nachtegaalstraat > ): Gronden liggen in woonuitbreidingsgebied, komt niet in aanmerking

11 Grond OCMW (Meensesteenweg > 18): Openbaar domein, gelegen aan kruispunt. Optie om dit als openbaar domein te behouden Gronden schoolgemeenschap / GCCZ (Meensestraat > ): Gronden voor gemeenschapsvoorzieningen Gronden WVI: Nederweg > : project in ontwikkeling Merelstraat > 26: woonuitbreidingsgebied, komt niet in aanmerking Prinsdomlaan > 27: optie om dit onbebouwd te laten, bedoeld als doorsteek voor fietsers en voetgangers vanuit de nieuwe verkaveling Kokelarestraat > : project met sociale last van 10 woningen, in ontwikkeling. Gelet op het wegvallen van subsidies zullen koopwoningen niet mogelijk zijn. Er wordt geopteerd om 10 sociale huurwoningen te realiseren via de Izegemse Bouwmaatschappij Actieplan - Op de gronden Ommegangstraat Krekelstraat wordt een sociaal huisvestingsproject gerealiseerd i.s.m. de Izegemse Bouwmaatschappij (9 sociale huurwoningen). - Op de gronden Kokelarestraat (eigendom WVI) zal door de Izegemse Bouwmaatschappij een sociale last gerealiseerd worden van 10 huurwoningen Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de wettelijke verplichting om minstens 25% van percelen die in aanmerking komen aan te wenden voor sociale woningbouw.

Actieprogramma decreet grond- en pandenbeleid gemeente Ingelmunster

Actieprogramma decreet grond- en pandenbeleid gemeente Ingelmunster Actieprogramma decreet grond- en pandenbeleid gemeente Ingelmunster Op basis van het decreet grond- en pandenbeleid is de gemeente verplicht een overzicht op te stellen van alle gronden die in eigendom

Nadere informatie

Opvolgingsnota Actieprogramma voor onbebouwde percelen in publieke (en semi-publieke) eigendom GEMEENTE OPWIJK

Opvolgingsnota Actieprogramma voor onbebouwde percelen in publieke (en semi-publieke) eigendom GEMEENTE OPWIJK Opvolgingsnota Actieprogramma voor onbebouwde percelen in publieke (en semi-publieke) eigendom GEMEENTE OPWIJK Op 25 oktober 2012 keurde de gemeenteraad het actieprogramma goed. In uitvoering daarvan werd

Nadere informatie

Module Grond- en pandenbeleid

Module Grond- en pandenbeleid Module Grond- en pandenbeleid Voor het onderdeel grond-en pandenbeleid over het sociaal wonen in de gemeente zijn er administratieve data beschikbaar en deze zullen hier dus niet bevraagd worden. De vragen

Nadere informatie

Grond- en pandendecreet gereedschapskist voor betaalbaar wonen

Grond- en pandendecreet gereedschapskist voor betaalbaar wonen VVSG-MAGAZINE VOOR GEMEENTE EN OCMW Halfmaandelijks magazine van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw - Paviljoenstraat 9-1030 Brussel verschijnt 20 x per jaar Afgiftekantoor Gent X P2A9746

Nadere informatie

Actieprogramma onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse overheden en semipublieke rechtspersonen Gemeente Sint-Pieters-Leeuw

Actieprogramma onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse overheden en semipublieke rechtspersonen Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Actieprogramma onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse overheden en semipublieke rechtspersonen Gemeente Sint-Pieters-Leeuw 1. Algemene context/inleiding Het decreet betreffende het Grond - en Pandenbeleid

Nadere informatie

Integrale aanpak woonbeleid CASE WAREGELM

Integrale aanpak woonbeleid CASE WAREGELM Integrale aanpak woonbeleid CASE WAREGELM WOONBELEID 1. Visievorming 2. Instrumenten inzetten 3. Projecten 1. Visievorming Eind 2006: woonplan Waregem goedgekeurd Eind 2009: nood aan actualisatie DGP,

Nadere informatie

Voorstel van Decreet wijziging Decreet Grond- en pandenbeleid

Voorstel van Decreet wijziging Decreet Grond- en pandenbeleid Voorstel van Decreet wijziging Decreet Grond- en pandenbeleid Standpunt 1. Inleiding Via een parlementair initiatief wordt een wijziging van het Decreet Grond- en Pandenbeleid voorbereid. Deze wijzigingen

Nadere informatie

Actieprogramma onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse publieke (en semi-publieke) rechtspersonen.

Actieprogramma onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse publieke (en semi-publieke) rechtspersonen. Actieprogramma onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse publieke (en semi-publieke) rechtspersonen. 1. Algemene context Vanuit het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (DGP)

Nadere informatie

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Inleiding en situering Arrest nr. 145/2013 van het Grondwettelijk

Nadere informatie

Aanstiplijst sociale last en last bescheiden woonaanbod

Aanstiplijst sociale last en last bescheiden woonaanbod Aanstiplijst sociale last en last bescheiden woonaanbod RWO-20110530 In te vullen door de behandelende gemeente ontvangstdatum Wie vult dit formulier in? De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning

Nadere informatie

Deze tekst geeft kort een aantal aandachtspunten met betrekking tot het actieprogramma onbebouwde bouwgronden.

Deze tekst geeft kort een aantal aandachtspunten met betrekking tot het actieprogramma onbebouwde bouwgronden. Actieprogramma In het Decreet Grond- en Pandenbeleid INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1 Inleiding... 1 2 Waar dient het actieprogramma voor... 1 3 Procedure... 2 4 Welke percelen hoeven niet te worden

Nadere informatie

Overeenkomst treedt in werking na start realisatie LAR-Zuid en operationalisering Groenfonds

Overeenkomst treedt in werking na start realisatie LAR-Zuid en operationalisering Groenfonds PLANNEN VAN AANPAK dinsdag 19 januari 2016 AANLEIDING Samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt (8 december 2014) Drie projectgebieden ter compensatie van LAR-Zuid Groenfonds Relatie tussen de plannen van

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

Monitoring van het sociaal woonaanbod. De realisatie van een sociaal woonaanbod op gemeentelijk niveau

Monitoring van het sociaal woonaanbod. De realisatie van een sociaal woonaanbod op gemeentelijk niveau Monitoring van het sociaal woonaanbod De realisatie van een sociaal woonaanbod op gemeentelijk niveau Structuur toelichting 1. Definitie sociaal woonaanbod 2. Monitoring van het sociaal woonaanbod 3. Toename

Nadere informatie

WOON RESERVE GEBIEDEN. 20 juli Leiegardens 2014, Your Estate Solution

WOON RESERVE GEBIEDEN. 20 juli Leiegardens 2014, Your Estate Solution WOON RESERVE GEBIEDEN 20 juli 2018 Leiegardens 2014, Your Estate Solution SITUERING Woonreservegebieden (± 12.000ha) = woonuitbreidingsgebieden (WUG s) + specifieke reservegebieden reservegebieden voor

Nadere informatie

WOONDAG VVSG 06 december 2018

WOONDAG VVSG 06 december 2018 WOONDAG VVSG 06 december 2018 Toelichting reglement wonen gemeente Londerzeel Omgevingsambtenaar Steven Rits 1. HISTORIEK van het Londerzeelse Grondbeleid 2. REGLEMENT WONEN - theorie 3. REGLEMENT WONEN

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Wonen in Vlaanderen Editie Ardooie Hooglede Ingelmunster Izegem Ledegem Lichtervelde Meulebeke Moorslede Oostrozebeke Pittem Roeselare Staden Tielt Wingene Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Inhoud

Nadere informatie

DEEL 3: BINDEND GEDEELTE

DEEL 3: BINDEND GEDEELTE DEEL 3: BINDEND GEDEELTE GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN MEISE Deel 3: Bindend gedeelte Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Meise 1 september 2006 167 Deel 3: Bindend gedeelte Ontwerp Gemeentelijk

Nadere informatie

Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid regio Midden

Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid regio Midden Gemeentelijk actieprogramma voor de verwezenlijking van het sociaal woonaanbod en inventarisatie en activering van Vlaamse publieke gronden - Gemeente Schilde Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid regio

Nadere informatie

SOCIALE KOOPWONINGEN DE MANDEL BINNENKORT VERWACHT

SOCIALE KOOPWONINGEN DE MANDEL BINNENKORT VERWACHT SOCIALE KOOPWONINGEN DE MANDEL BINNENKORT VERWACHT Project: Kapelleveld te Dadizele (Moorslede)- VERKOOP LOPENDE In het centrum van Dadizele, op wandelafstand van het voormalige Dadipark, bouwde De Mandel

Nadere informatie

ZANDHOVEN - MASTERPLAN OPENBARE GEBOUWEN. bewonersavond 20 september 2016

ZANDHOVEN - MASTERPLAN OPENBARE GEBOUWEN. bewonersavond 20 september 2016 ZANDHOVEN - MASTERPLAN OPENBARE GEBOUWEN bewonersavond 20 september 206 AGENDA. conclusies bewonersavond 2. algemene visie. opbouw masterplan - algemeen - fasering. uitwerkingen deelsites CONCLUSIES BEWONERSAVOND

Nadere informatie

4. Goedkeuren agenda buitengewone algemene vergadering WVI op 26 mei Statutenwijziging

4. Goedkeuren agenda buitengewone algemene vergadering WVI op 26 mei Statutenwijziging AGENDA MET TOELICHTING De voorzitter van de gemeenteraad van Ichtegem verzoekt voor de eerste maal de gemeenteraad in zitting te vergaderen in de raadzaal van het gemeentehuis in Ichtegem op donderdag

Nadere informatie

BPA NR.38 LANGE LOZANASTRAAT

BPA NR.38 LANGE LOZANASTRAAT BPA NR.38 LANGE LOZANASTRAAT Toelichtingsnota 1. Aanleiding tot de herziening van het BPA. 38 Motivatie gemeenteraad Antwerpen d.d. 1 maart 1999, gelet op de gemeentewet; gelet op het decreet betreffende

Nadere informatie

Actieprogramma INHOUDSOPGAVE. 1 Inleiding. 2 Waar dient het actieprogramma voor

Actieprogramma INHOUDSOPGAVE. 1 Inleiding. 2 Waar dient het actieprogramma voor Actieprogramma -In het Decreet Grond- en Pandenbeleid versie 20 augustus (wijzigingen ten opzichte van de vorige versie in rood aangeduid) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1 Inleiding... 1 2 Waar dient

Nadere informatie

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën:

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 180 van LYDIA PEETERS datum: 1 december 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden - Ontwikkeling

Nadere informatie

Inrichtingsvoorstel Solveld III

Inrichtingsvoorstel Solveld III 70 3.3.7. Inrichtingsvoorstel Solveld III Perceelnr. Opp. Huidig gebruik Eigenaar 36 f 38 a2 38 f 40 d 47 a 48 d 12a19 8a55 79a22 14a04 53a40 30a00 akker Intercommunale Interleuven Brouwersstraat 6 3000

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP Ecologische Verbindingen stad Genk

Gemeentelijk RUP Ecologische Verbindingen stad Genk Gemeentelijk RUP Ecologische Verbindingen stad Genk Toelichting 09.02.2015 Aanleiding opmaak RUP Aanleiding RUP: uitvoering van het masterplan Ecologische Verbindingen (goedgekeurd in 2009) Gemeentelijk

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan AZC Francois de Veijestraat Binnen de termijn dat het ontwerp-bestemmingsplan ter visie lag zijn vier zienswijzen ontvangen. De zienswijze van

Nadere informatie

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER NOTARIS PHILIPPE VAN HOOF Stapelstraat Sint-Truiden Tel 011/ Fax 011/

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER NOTARIS PHILIPPE VAN HOOF Stapelstraat Sint-Truiden Tel 011/ Fax 011/ vooniggena tormulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvra er Naam: Beroep: Adres: Referentie dossier: Datum van

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden stad sint-truiden - rup recastrip brustem - kaart 1 secundaire verbindingsweg met laanbeplanting beekvalleien te ontwikkelen als natuurlijke dragers met

Nadere informatie

SOCIALE KOOPWONINGEN DE MANDEL BINNENKORT VERWACHT

SOCIALE KOOPWONINGEN DE MANDEL BINNENKORT VERWACHT SOCIALE KOOPWONINGEN DE MANDEL BINNENKORT VERWACHT Project: Stationsstraat te Koekelare VERKOOP LOPENDE In een nieuw project langs de Stationsstraat te Koekelare bouwt De Mandel vijf huurappartementen

Nadere informatie

2. Kavel: het in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende perceel.

2. Kavel: het in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende perceel. ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN EN KAVELS EN BELASTING OP BRAAKLIGGENDE INDUSTRIEGRONDEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 jaarlijks een

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

SOCIALE KOOPWONINGEN DE MANDEL BINNENKORT VERWACHT

SOCIALE KOOPWONINGEN DE MANDEL BINNENKORT VERWACHT SOCIALE KOOPWONINGEN DE MANDEL BINNENKORT VERWACHT Project: Kapelleveld te Dadizele (Moorslede)- VERKOOP LOPENDE In het centrum van Dadizele, op wandelafstand van het voormalige Dadipark, zal De Mandel

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 22 september 2011 Aanwezig : MM. Johan Deleu, raadslid voorzitter; Mevr. Lutgard Van Biesen Van der Borght, burgemeester;

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S W O N E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S W O N E N Editie 2011 Gemeente Kortessem Welkom op de startpagina van de lijke fiches wonen! De lijke fiches wonen bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche Basisdatafiche Kortessem WONINGEN Evolutie

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ZUID-OOST CENTRUM Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door

Nadere informatie

IGO. arrondissement. Interleuven Dienst Ruimtelijke Ordening Bindende sociale objectieven Oud-Heverlee 3 september 2009 Pieter Weckhuysen

IGO. arrondissement. Interleuven Dienst Ruimtelijke Ordening Bindende sociale objectieven Oud-Heverlee 3 september 2009 Pieter Weckhuysen IGO arrondissement L E U V E N Interleuven Dienst Ruimtelijke Ordening 3 september 2009 Pieter Weckhuysen 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Gemeentelijk objectief voor sociale huurwoningen... 3 2.1

Nadere informatie

dienst financiën: Gemeentelijk belastingsreglement inzake de activeringsheffing op onbebouwde percelen en kavels ( )

dienst financiën: Gemeentelijk belastingsreglement inzake de activeringsheffing op onbebouwde percelen en kavels ( ) dienst financiën: Gemeentelijk belastingsreglement inzake de activeringsheffing op onbebouwde percelen en kavels (2014-2019) juridisch kader Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, in het

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Knesselare. In opdracht van : Gemeentebestuur van Knesselare. Bindend gedeelte

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Knesselare. In opdracht van : Gemeentebestuur van Knesselare. Bindend gedeelte Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Knesselare In opdracht van : Gemeentebestuur van Knesselare Bindend gedeelte Inhoud 1 RUIMTELIJKE KERNBESLISSINGEN VAN UIT DE GEWENSTE DEELSTRUCTUREN... 2 1.1 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

BPA ZUSSEN: situering plangebied

BPA ZUSSEN: situering plangebied BPA ZUSSEN: situering plangebied BPA ZUSSEN: situering plangebied BPA ZUSSEN: analyse plangebied 7,15ha BPA ZUSSEN: analyse plangebied bestaande woningen 40 woningen 10 open bebouwing (ca. 5-6 are per

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Bogaert Tom Jules Moretuslei 342 2610 WILRIJK uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Actualisatie woonplan Waregem 2011 Evaluatie en bijsturing acties. oktober 2011, einddocument

Actualisatie woonplan Waregem 2011 Evaluatie en bijsturing acties. oktober 2011, einddocument Actualisatie woonplan Waregem 2011 Evaluatie en bijsturing acties oktober 2011, einddocument Colofon Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Tom Dehaene en de dames Cathy Berx, Veerle Heeren, Dominique Guns, Else De Wachter en Michèle Hostekint

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Tom Dehaene en de dames Cathy Berx, Veerle Heeren, Dominique Guns, Else De Wachter en Michèle Hostekint Zitting 2006-2007 27 juni 2007 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Tom Dehaene en de dames Cathy Berx, Veerle Heeren, Dominique Guns, Else De Wachter en Michèle Hostekint houdende wijziging van artikel 85

Nadere informatie

Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, zoals gewijzigd (hierna Vlaamse Wooncode);

Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, zoals gewijzigd (hierna Vlaamse Wooncode); Gemeenteraad Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, zoals gewijzigd (hierna Vlaamse Wooncode); Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd (hierna Gemeentedecreet);

Nadere informatie

Als gevolg aan uw aanvraag van 4/12/2017, ontvangen op 4/12/2017, met referentie gevraagde gegevens over. IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED

Als gevolg aan uw aanvraag van 4/12/2017, ontvangen op 4/12/2017, met referentie gevraagde gegevens over. IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED Willebroek, 11 december 2017 Iva-Innova Gemeente Willebroek Pastorijstraat 1 2830 Willebroek u/ref.mail: alex.vanbeersel@willebroek.be o/ref Volgnr.: 2017/763 Als gevolg aan uw aanvraag van 4/12/2017,

Nadere informatie

Woonplan Waregem Bundel met ontwikkelingsmogelijkheden. definitieve goedkeuring gemeenteraad, december 2006

Woonplan Waregem Bundel met ontwikkelingsmogelijkheden. definitieve goedkeuring gemeenteraad, december 2006 Woonplan Waregem Bundel met ontwikkelingsmogelijkheden definitieve goedkeuring gemeenteraad, december 2006 Colofon Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal Pres. Kennedypark 10 8500 Kortrijk

Nadere informatie

Planning sociale woonprojecten en bescheiden wonen. Basiscursus lokaal woonbeleid Wonen-Vlaanderen Jeroen Van Pottelberge

Planning sociale woonprojecten en bescheiden wonen. Basiscursus lokaal woonbeleid Wonen-Vlaanderen Jeroen Van Pottelberge Planning sociale woonprojecten en bescheiden wonen Basiscursus lokaal woonbeleid Wonen-Vlaanderen Jeroen Van Pottelberge 10 mei 2016 Proloog: sociaal wonen voor wie? Sociale huur: Geen eigen woning Inkomensgrens

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota 2 WVI - OOSTROZEBEKE VERKAVELING KRIEKESTRAAT INFONOTA 1 Omschrijving De verkaveling, gerealiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur van

Nadere informatie

Definitief gewestelijk ruimtelijk uiitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Hasselt - Genk

Definitief gewestelijk ruimtelijk uiitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Hasselt - Genk Definitief f gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Hasselt - Genk Bijlage IV: Register van percelen waarop de regelingg van plansch ade, planbaten, kapitaalschade

Nadere informatie

GGR-K2a MARTELARENLAAN -

GGR-K2a MARTELARENLAAN - STAD LEUVEN GEBIEDSGERICHT RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN GGR-K2a MARTELARENLAAN - HERZIENING Deel 4: Het register planbaten, planschade, kapitaal- en gebruikersschade DEFINITIEF Gezien en voorlopig vastgesteld

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

Stedenbouwkundig uittreksel Inlichtingenformulier vastgoedinformatie

Stedenbouwkundig uittreksel Inlichtingenformulier vastgoedinformatie Stedenbouwkundig uittreksel Inlichtingenformulier vastgoedinformatie Departement Grondgebiedszaken Stedenbouw Contact Sofie Roose T 056 733 374 sofie.roose@harelbeke.be Bellis'immo Iepersestraat 120 8890

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

Gemeentelijk gebiedsgericht ruimtelijk uitvoeringsplan GGR-W2 Aarschotsesteenweg 2, 3 en 4

Gemeentelijk gebiedsgericht ruimtelijk uitvoeringsplan GGR-W2 Aarschotsesteenweg 2, 3 en 4 STAD LEUVEN Gemeentelijk gebiedsgericht ruimtelijk uitvoeringsplan GGR-W2 Aarschotsesteenweg 2, 3 en 4 ONTWERP Deel 4: Het register planbaten, planschade, kapitaal- en gebruikersschade Gezien en voorlopig

Nadere informatie

Verslag participatiemoment RUP Gemeentepark

Verslag participatiemoment RUP Gemeentepark u zwe 10-1 Verslag participatiemoment 20180926-uzwe10-1-Verslag participatiemoment 5 september Gemeentepunt Zwevegem 5 september 2018 Verslag participatiemoment RUP Gemeentepark 15-tal omwonenden en/of

Nadere informatie

Planning sociale woonprojecten en bescheiden wonen

Planning sociale woonprojecten en bescheiden wonen Planning sociale woonprojecten en bescheiden wonen Basiscursus lokaal woonbeleid 2015 Jeroen Van Pottelberge Proloog: sociaal wonen voor wie? Sociale huur: Geen eigen woning Inkomensgrens 2015 (netto belastbaar

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding. 3. Vrijstellingen van activeringsheffing. a. Hoe kan ik een vrijstelling verkrijgen? 4. Meer informatie.

INHOUD. Inleiding. 3. Vrijstellingen van activeringsheffing. a. Hoe kan ik een vrijstelling verkrijgen? 4. Meer informatie. ACTIVERINGSHEFFING INHOUD Inleiding 1. Register van onbebouwde percelen. a. Wanneer is een perceel onbebouwd? b. Zijn er uitzonderingen? C. Begrip eigenaar. d. Hoe wordt een onbebouwd perceel vastgesteld?

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Contactpersoon: Els Salembier 051 26 23 14 Esalembier@roeselare.be Ieperstraat 122 Type aanvraag: volledig dossier - 75 euro Identificatie van de aanvrager notaris/immo-kantoor

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S W O N E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S W O N E N Editie 2011 Gemeente Bree Welkom op de startpagina van de lijke fiches wonen! De lijke fiches wonen bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche Basisdatafiche Bree WONINGEN Evolutie van

Nadere informatie

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED. Adres: Streepstraat 26 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL. Adres: Streepstraat 26 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED. Adres: Streepstraat 26 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL. Adres: Streepstraat 26 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Vastgoedinformatie IENTIFICATIE VAN HET ONROEREN GOE IENTIFICATIE VAN HET PERCEEL KAPELLEN 2 AF 16R GARAGE IENTIFICATIE VAN HET PERCEEL KAPELLEN 2 AF 16M HUIS IENTIFICATIE VAN HET PERCEEL KAPELLEN 2 AF

Nadere informatie

Historisch Gegroeid Bedrijf

Historisch Gegroeid Bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch Gegroeid Bedrijf Verhelst te Knokke-Heist : Register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een

Nadere informatie

APW1601 Hedendaags wonen Zuid-West Vlaanderen. 1 Initiatiefnemers

APW1601 Hedendaags wonen Zuid-West Vlaanderen. 1 Initiatiefnemers APW1601 Hedendaags wonen Zuid-West Vlaanderen 1 Initiatiefnemers INTERCOMMUNALE LEIEDAL Deze architectenpool voor hedendaags wonen in Zuid-West-Vlaanderen wordt samengesteld op vraag van de intercommunale

Nadere informatie

VR DOC.0855/2BIS

VR DOC.0855/2BIS VR 2018 2007 DOC.0855/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Financieringsbesluit en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot reglementering van

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Hageland Natuur-, bos- en landbouwgebieden Heverleebos en Meerdaalwoud bijlage IV: Register

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S W O N E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S W O N E N Editie 2011 Gemeente Dilsen-Stokkem Welkom op de startpagina van de lijke fiches wonen! De lijke fiches wonen bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche Basisdatafiche Dilsen-Stokkem WONINGEN

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het subsidiereglement voor het buiten gebruikstellen

Nadere informatie

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED. Adres: Hondekensmolenstraat 10 ééngezinswoning/meergezinswoning/...e verdieping/

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED. Adres: Hondekensmolenstraat 10 ééngezinswoning/meergezinswoning/...e verdieping/ Vastgoedinformatie IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER : Notariaat Claerhout & Sagon U.Ref: SV/2180248 Straat + huisnummer: Gentsestraat 36 O.Ref: 2018/262 Postcode + gemeente: 8870 Izegem IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN EN KAVELS EN BELASTING OP BRAAKLIGGENDE INDUSTRIEGRONDEN

ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN EN KAVELS EN BELASTING OP BRAAKLIGGENDE INDUSTRIEGRONDEN ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN EN KAVELS EN BELASTING OP BRAAKLIGGENDE INDUSTRIEGRONDEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Er wordt voor de aanslagjaren 2018 tot en met 2019 jaarlijks een

Nadere informatie

afbakening van het VSGB en aansluitende open ruimtegebieden cluster C3 Reconversiegebied Vilvoorde Machelen

afbakening van het VSGB en aansluitende open ruimtegebieden cluster C3 Reconversiegebied Vilvoorde Machelen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van het VSGB en aansluitende open ruimtegebieden cluster C3 Reconversiegebied Vilvoorde Machelen Bijlage IIIc: register met de percelen waarop een bestemmingswijziging

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 13/10/ /10/2016

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 13/10/ /10/2016 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen FIRST IMMO Kapellensteenweg 49 2920 Kalmthout uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Deel 3 : bindende bepalingen. F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ _OW_BG1_LCR.doc

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Deel 3 : bindende bepalingen. F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ _OW_BG1_LCR.doc DENTERGEM Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ontwerp Deel 3 : bindende bepalingen F:\2001\042\Inh\GRS\VO_OW\ 184524_OW_BG1_LCR.doc Gemeentebestuur Dentergem Kerkstraat 1 8720 Dentergem Grontmij afdeling

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 15/06/2017 JBO/ /06/2017

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 15/06/2017 JBO/ /06/2017 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Verbist Nicolas Durletstraat 37 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag:

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

.MM... ingestemd heeft met de onderstaande aan de stad Scherpenheuvel-Zichem

.MM... ingestemd heeft met de onderstaande aan de stad Scherpenheuvel-Zichem Verklaring tot instemming Hierbij deel ik u mede dat de gemeenteraad van de stad Scherpenheuvel-Zichem in zitting van.mm... ingestemd heeft met de onderstaande aan de stad Scherpenheuvel-Zichem toegewezen

Nadere informatie

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 Beweging.net - 25 april 2015 Schepen van wonen (Meise) Sonja BECQ LOKALE UITDAGINGEN UITDAGINGEN MIDDELEN 2 UITDAGINGEN UITDAGINGEN Vergrijzing van de bevolking: 4 UITDAGINGEN

Nadere informatie

Verkaveling Haaksstraat MOL. Infovergadering oktober 2014

Verkaveling Haaksstraat MOL. Infovergadering oktober 2014 Verkaveling Haaksstraat MOL Infovergadering oktober 2014 Toelichting verkavelingsontwerp Haaksstraat o N.a.v. indienen verkavelingsaanvraag en start openbaar onderzoek o Buurtbewoners informeren o Geïnteresseerden

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager IDENTIFICATIE

Nadere informatie

RUP Budingen Dorp Zoutleeuw. Aanzet tot stedenbouwkundige voorschriften en verordenend grafisch plan

RUP Budingen Dorp Zoutleeuw. Aanzet tot stedenbouwkundige voorschriften en verordenend grafisch plan RUP Budingen Dorp Zoutleeuw Aanzet tot stedenbouwkundige voorschriften en verordenend grafisch plan 1 bijsturing referentieontwerp na overleg 2 juli 2009 2 Opbouw RUP 1 toelichtingsnota 2 deelrup s - herbestemming

Nadere informatie

DE OVAM, Overwegende dat het siteonderzoek met als titel 'Site-onderzoek: Woonzone Heuvelland' van voormelde site is afgerond;

DE OVAM, Overwegende dat het siteonderzoek met als titel 'Site-onderzoek: Woonzone Heuvelland' van voormelde site is afgerond; Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij {OVAM) tot wijziging van het besluit van de OVAM tot het vaststellen van gronden gelegen in Heuvelland als site 'Particuliere gronden met historische

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager IDENTIFICATIE

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 08/09/2015 62801 25/09/2015

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 08/09/2015 62801 25/09/2015 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen ImmoNatie Michael Torfs Kronenburgstraat 27 2000 Antwerpen uw bericht van uw kenmerk ons

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd

Nadere informatie

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota RUP Koeisteerthofdreef stad Mortsel februari 2010 NOTA Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Advies provincie Antwerpen... - 3-3. Advies Agentschap R-O

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag:

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel 23;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel 23; MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 7 APRIL 1998. - Besluit van de Vlaamse regering houdende de afbakening van woonvernieuwings- en woningbouwgebieden De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 15

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan LEEMSTRAAT Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door de provincieraad

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 19/02/2014 NOT /03/2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 19/02/2014 NOT /03/2014 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Rochtus Luc Van Breestraat 33 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Wijziging decreten m.b.t. grond- en pandenbeleid. Toelichting voor het Kenniscentrum Vlaamse Steden 22 februari 2011

Wijziging decreten m.b.t. grond- en pandenbeleid. Toelichting voor het Kenniscentrum Vlaamse Steden 22 februari 2011 Wijziging decreten m.b.t. grond- en pandenbeleid Toelichting voor het Kenniscentrum Vlaamse Steden 22 februari 2011 I. Situering A. Lijst technische knelpunten, opgemaakt door administratie Wonen, april

Nadere informatie

Workshop: Visie op sociale huur

Workshop: Visie op sociale huur Workshop: Visie op sociale huur Dag van het lokale woonbeleid 25 juni 2018 - Brussel PROGRAMMA WORKSHOP 1. De kortste kwis 2. Welke gegevens zijn nodig voor een goede visie? 3. Hoe zit het in uw gemeente

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING gh BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013 en 23 september

Nadere informatie

RUP Kachtem Izegem. Bewonersvergadering te Meilief 14/09/2016

RUP Kachtem Izegem. Bewonersvergadering te Meilief 14/09/2016 RUP Kachtem Izegem Bewonersvergadering te Meilief 14/09/2016 Inhoud Procedure Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Welke plannen worden vervangen? Situering van het plangebied Aanleiding tot het

Nadere informatie

Enkele juridische aandachtspunten bij het grond- en pandendecreet

Enkele juridische aandachtspunten bij het grond- en pandendecreet Enkele juridische aandachtspunten bij het grond- en pandendecreet Reflectiedag Wonen Vlaanderen, Brussel 17 november 2011 Pieter-Jan DEFOORT Advocaat bij LDR Advocaten Erkend ruimtelijk planner pieterjan.defoort@ldr.be

Nadere informatie