Fotograaf: Dirkjan Kraan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fotograaf: Dirkjan Kraan"

Transcriptie

1 Fotograaf: Dirkjan Kraan

2 Met het belastingplan 2013 presenteert het Kabinet het voorstel om de belastingvrijstelling voor de reiskostenvergoeding voor woon-werk verkeer af te schaffen. Deze uiterst effectieve maatregel om files en milieuproblemen te bestrijden is in een paar maanden tijd gedevalueerd tot de fel bestreden forenzentaks. De dynamiek van de verkiezingen en een gebrek aan informatie hebben het voorstel duidelijk geen goed gedaan. In de beeldvorming verliezen alle forenzen een belastingvoordeel maar in de werkelijkheid zal vooral een kleine groep forenzen, de veelrijders, hier effecten van merken. Het is zonde dat de discussie nauwelijks op basis van cijfers en feiten wordt gevoerd. Zeker omdat het denken over dit voorstel niet stil heeft gestaan én omdat er hele slimme varianten beschikbaar zijn. Zo behouden vrijwel alle voorstellen inmiddels een fiscale stimulans voor het OV. Andere voorstellen verlagen het niveau van de vergoeding tot maximaal de variabele autokosten en de forfaitaire reisaftrek (tot 0,10-0,13 ct per km). Daarmee blijft het positieve effect op milieu, files en de schatkist behouden, worden de scherpe randjes van de regeling verzacht en uitvoeringsproblemen omzeild. Feiten en cijfers zijn nodig voor een constructieve dialoog. Daarom beschrijven we in deze factsheet eerst de essentie van de huidige regeling en haar effecten op milieu en inkomen, gevolgd door een samenvatting. Vervolgens kijken we vooruit naar de effecten van verschillende varianten om de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer deels te gaan belasten 1. De huidige regeling reiskosten woon-werkverkeer Ongeveer de helft van de werknemers ontvangt van de werkgever een (deel van de) reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer. Deze vergoeding is vrijgesteld van belastingen tot maximaal 0,19 per km, of tot het niveau van de werkelijke kosten bij OV. Dit kost de staat jaarlijks 1,4 miljard (PBL 2012), omgerekend 200 euro per werkende Nederlander. Voor leaseauto s wordt een bijtelling gerekend. Deze is onafhankelijk van het aantal privé en woon-werk kilometers. De bijtelling geldt niet voor mensen die kunnen aantonen minder dan 500 km privé te rijden én mensen met een elektrische auto. Effect op mobiliteit, files en milieu In 2004 trad een belangrijke wijziging in rond de reiskostenvergoeding. De fiscus liet het onderscheid tussen woon-werkverkeer en zakelijk verkeer los en ook reizigers die meer dan 30 kilometer naar het werk reden werden vanaf 2004 fiscaal vrijgesteld. Dit heeft gezorgd voor een hele snelle groei van de files (7,5%) en een sterke groei van de reisafstanden. Vooral het aantal mensen dat grote afstanden maakt is sterk toegenomen. De groei van het personenautoverkeer komt sinds 2000 vrijwel helemaal door de groei in het woon-werk verkeer (mobiliteitsbalans, 2010) Door de reiskostenvergoedingen voor het woon-werkverkeer vrij te stellen van belasting is er sprake van 10-15% meer files en 7% meer autokilometers, CO2 emissies en luchtvervuiling. 2

3 Figuur 1: Effect verruiming fiscale vrijstelling in 2004 bron KpVV Tegelijkertijd remt de huidige regeling de duurzame mobiliteit. Zo is het aantal carpoolers in de loop der jaren met 20% afgenomen (KIM, 2010). Als de belastingvrijstelling wordt afgeschaft is 8% van de autorijders van plan weer met iemand mee te rijden (MuConsult 2012). Veel mensen zeggen bij afschaffing van de belastingvrijstelling vaker met goedkopere vervoersopties te gaan reizen zoals fiets (37%) en OV, 2 e klasse in plaats van 1 e klasse en vaker buiten de spits. Meer dan de helft gaat vaker thuiswerken en 42% heeft ook plannen om een baan in de buurt te zoeken (zie MuConsult, 2012). Effecten op de koopkracht Ongeveer 50% van de werknemers krijgt geen reiskostenvergoeding (MuConsult, 2012) en slechts 37% van de werknemers krijgt een volledige vergoeding (Volkskrant salaris enquête 2012). Veel werkgevers geven geen vergoeding voor de korte afstanden tot 10/15 km (zie CAO bouw of verpleging) of geven helemaal geen vergoeding, zoals bij leraren. 52% van de werknemers heeft een reisafstand van minder dan 10km (CBS stattline), van hen krijgt slechts 25% een vergoeding (MuConsult 2012) per km is veel hoger dan de variabele kosten voor een auto en de kosten voor het OV. De variabele kosten voor een middenklasse auto (aanschafprijs van ) is ongeveer 0,10/km voor een dieselauto en 0,14/km voor een benzineauto 1. Sommige bedrijven geven een nog veel hogere reiskostenvergoeding en deze bedragen boven de 0,19 kunnen via de werkkostenregeling vaak ook belastingvrij worden vergoed (MuConsult, 2012). Dat werkt duurzaamheid tegen en is oneerlijk. Degenen die voor de meeste files, geluidshinder, luchtvervuiling en kosten voor de infrastructuur zorgen, krijgen de meeste vergoeding en de hoogste bijdrage van de fiscus. Ook als we geen rekening houden met de verschillen in de reiskostenvergoeding, blijkt dat een kleine groep veelrijders het overgrote deel van het vrijstellingsbudget opsoupeert (zie onderstaande tabel). 1 Voor een zuinige auto liggen de kosten lager, voor een grote onzuinige auto hoger. (zie grafieken in de bijlage). 3

4 50% rijdt weinig (minder dan 10 km); deze groep krijgt 12% van de vrijstelling. 15% is veelrijder (meer dan 30 km); deze groep krijgt meer dan 50% van het vrijstellingsbudget Tabel 1 Verdeling van het fiscale voordeel over werknemers naar reisafstand reisafstanden woon-werk 2010 % beroepsbevolking 0 tot 0,5 km 2% 0,5 tot 1 km 4% 1 tot 2,5 km 13% 2,5 tot 3,7 km 8% 3,7 tot 5 km 6% 5 tot 7,5 km 13% 7,5 tot 10 km 6% 10 tot 15 km 10% 15 tot 20 km 8% 20 tot 30 km 10% 30 tot 40 km 6% 40 tot 50 km 4% 50 km of meer 8% cumulatief 2% 6% 19% 27% 33% 46% 52% 62% 71% 81% 87% 92% 100% fiscaal voordeel gemiddeld aandeel in de fiscale vrijstelling * Cumulatief 10 0% 0% 30 0% 0% 69 1% 1% 123 1% 3% 172 2% 4% 247 4% 9% 346 3% 12% 494 7% 19% 692 8% 27% % 42% % 54% % 65% > % 100% Bron Bij de tabel CBS stattline 2012 Mobiliteitskenmerken_ , belastingvoordeel is berekend op basis van 0,19 cent reiskostenvergoeding, 40% loonbelasting en 260 werkdagen. * bij benadering, verschil in reiskostenvergoedingen is hierbij niet meegenomen. 4

5 Relatie inkomen fiscaal voordeel reiskostenvergoeding Uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland 2009 van Rijkswaterstaat blijkt dat Nederlanders die tot euro per jaar verdienen gemiddeld 11 kilometer per dag afleggen van en naar het werk. Voor Nederlanders die euro of meer verdienen is dit meer dan twee keer zo hoog: 23 km per dag. Hogere inkomens krijgen daardoor veel meer vergoeding én dus meer fiscaal voordeel: 475,- voor inkomens tot bruto en 1.317,- tot 1.523,- voor inkomens van en hoger. Effect op groene regelingen Bedrijven met een groene regeling geven vaak een hoger tarief voor OV en de fiets, stellen een maximum aan de reisafstand en/of werken met mobiliteitsbudgetten. Bijvoorbeeld cao rijksambtenaren, Rabobank, gemeenten zoals Zaanstad. De huidige reiskostenregeling sluit hier nog niet goed op aan. Het is voor bedrijven en werknemers fiscaal onvoordelig om een groene reiskostenregeling te hanteren. Immers bij een maximale vergoeding houden werknemers het meeste geld over van de uitgave van hun werkgever. 2. Effecten van de huidige regeling woon-werkverkeer in cijfers Files en kosten: Afschaffen van de fiscale vrijstelling levert 12-19% minder files op en 2.5% CO2 winst (mobiliteitseffecten reiskostenmaatregelen begrotingsakkoord, Muconsult 2012). Ter vergelijking: dat is meer dan de 15 miljard investeringen in extra wegen de laatste 10 jaar hebben opgeleverd. Catshuisstukken budgettaire consolidatie De huidige belastingvrijstelling kost 1,4 miljard (PBL, 2012), ongeveer 200 euro per werknemer per jaar. Veel rijden loont. De vrijstelling van 0,19 per kilometer is % hoger dan de gemiddelde variabele autokosten per kilometer ( 0,10-0,14) (zie o.a. brief min financiën aan de kamer) en 46% hoger dan de aftrek voor OV (± 0,13 per kilometer). Wie profiteert van de vrijstelling Hoe hoger het inkomen, hoe hoger het fiscale voordeel. Werknemers met inkomens boven de reizen twee keer langer dan inkomens tot euro (Mobiliteitsonderzoek Nederland 2009) en hebben veelal riantere reiskostenvergoedingen. 5

6 45% van de mensen krijgt helemaal geen reiskostenvergoeding (MuConsult, 2012), slechts 37% van de mensen krijgt een volledige reiskostenvergoeding, 63 % dus niet (salaris enquête Volkskrant 2012). Veel bedrijven geven geen reiskostenvergoeding voor een afstand tot 10/15 km (zie o.a. cao s bouw, en verpleging). Lagere inkomens profiteren het minst van de huidige regeling. Werknemers met inkomens boven de ,- ontvangen gemiddeld 2,7 keer meer reiskostenvergoeding dan werknemers met een inkomen tot ,- (MuConsult, 2012) Werknemers in het MKB hebben vaak geen vergoeding. Grotere bedrijven, met hoogopgeleide werknemers ontvangen de meeste vergoeding (zie o.a. MuConsult 2012). 52 % van de werknemers reist minder dan 10 km van woning naar werk, daarvan ontvangt 75% geen reiskostenvergoeding (MuConsult,2012) deze groep krijgt minder dan 10% van fiscale voordeel (zie tabel 1). 15% van de werknemers reist meer dan 30 km van woning naar werk, zij ontvangen meer dan 50% van het fiscale voordeel (CBS stattline voor de reisafstanden). In de huidige fiscale regeling genieten mensen met hogere inkomens, veelrijders en automobilisten gemiddeld het meeste voordeel. De meerderheid van werkend Nederland is nettobetaler aan de fiscale vrijstelling en zou baat hebben bij een herziening. Deze herziening is bovendien nodig omdat de huidige regels duurzame innovatie in de weg zitten, zoals het nieuwe werken, mobiliteitsbudgetten, carpoolen en (elektrische) lease fietsen. Een bredere invoering daarvan helpt gelijk om de reiskosten te verlagen. 3. Afschaffen belastingvoordeel forenzen Het afschaffen van de belastingvrijstelling voor het woon-werkverkeer zorgt voor 12%-19% minder files (Prinsjesdag-Ministerie van Financiën, 2012 o.b.v. onderzoek Muconsult 2012), en 2.5 % minder CO2, en minder luchtvervuiling en geluidshinder. Ter vergelijking: dat is, volgens de Cathuisstukken, meer opbrengst dan hetgeen die 15 miljard investeringen in extra wegen de laatste tien jaar hebben opgeleverd. Het is dus niet zo gek om na te denken over het afschaffen van dit belastingvoordeel. Gezien de maatschappelijke commotie die in verkiezingstijd is ontstaan, hebben verschillende politieke partijen inmiddels varianten op de regeling bedacht. 6

7 Effecten varianten Verschillende politieke partijen hebben in hun programma een variant opgenomen waarbij ze het OV ontzien, het vrijstellingstarief verlagen en / of een maximum aan de woon-werk afstand te stellen die vrijgesteld wordt van belasting. Over deze varianten op het Kabinetsvoorstel is weinig bekend. Het onderzoek in opdracht van het Kabinet (MuConsult, 2012) heeft hier niet naar gekeken en de doorrekeningen van PBL zijn zo gecomprimeerd dat de effecten van de verschillende varianten niet kunnen worden vergeleken. Toch valt hier wel e.e.a. over te zeggen. Variant 1: tarief voor zakelijk en woon-werk van 0,19 ct per km naar 0,10-0,13 ct per km 5 % minder files (KIM,2011). 1 miljard besparingen (KIM, 2011) Een aantal partijen pleit voor een maximum van de belastingvrijstelling op het niveau van de variabele autokosten en/of een 2e klas treinabonnement. De huidige vrijstelling van 0,19 ct per km is veel hoger dan de variabele kosten voor een middenklassenauto en ook hoger dan de huidige OV- aftrek. De effecten van deze variant op de koopkracht zijn beperkt. De grote winst van dit voorstel: gemiddeld genomen loont het dan niet meer om veel te reizen en het OV en zuiniger auto s worden interessant als goedkopere alternatieven. Bijkomend voordeel: door het verlagen van de vrijstelling van zakelijk verkeer naar hetzelfde niveau als de vrijstelling voor het woonwerkverkeer is ook het uitvoeringsprobleem opgelost om onderscheid te maken tussen zakelijke kilometers en privé/woon-werk kilometers. Deze variant zal nog effectiever zijn als de vrijstelling van 13ct gekoppeld wordt aan een mobiliteitsbudget voor de werknemer. Variant 2: behoud van belastingvrijstelling voor OV De precieze effecten van het behoud van de stimulering voor het OV zijn niet duidelijk. Wel is bekend (CE, 2011) dat deze variant zorgt voor 10 % minder autokilometers. Eenderde hiervan komt door een verschuiving van auto naar OV en fiets (CE, 2011). De reductie van de files en de luchtvervuiling is groter dan de 12-19% minder files uit het wetsvoorstel van Prinsjesdag. Dat komt doordat een groter deel van de automobilisten zal overstappen naar het OV. Variant 3: vergoed tot maximaal km woon-werkafstand De gemiddelde reisafstand voor de forens is 14 km. 70% van de mensen reist minder dan 20 km en 80% reist minder dan 30 km (zie tabel 1). Voor hen verandert er niets. Dat de maatregel desondanks effectief is blijkt uit het effect van de belastingverruiming in Het gebruik van de auto voor woonwerkverkeer boven de 30 km nam destijds met 17% toe. Tegelijkertijd levert deze variant een besparing op van ruwweg 500 miljoen euro (o.b.v. van tabel 1). Verschillende partijen combineren deze variant met variant 1 (verlagen vergoeding) of variant 2 (behoud OV). In een dergelijke combi nemen de effecten op de files, milieu en de begroting nog wat toe. 7

8 Vragen en antwoorden over de reiskostenvergoeding woon- werkverkeer 1. Wat is de essentie van de huidige regeling reiskosten woon-werkverkeer? Ongeveer de helft van de werknemers ontvangt van de werkgever een (deel van de) reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer. Deze vergoeding is tot maximaal 19 cent per km vrijgesteld van belastingen. De helft van de werknemers ontvangt op jaarbasis 1,3 miljard euro onbelaste vergoeding voor (een deel) van de reiskosten. 2. Waarom wil N&M dit wijzigen? Nederland is dichtbevolkt en door het drukke verkeer hebben we files, een slechte luchtkwaliteit en een hoge uitstoot van CO2. Minder en schoner reizen helpen om deze problemen aan te pakken. Dat kan door minder reizen ( Het Nieuwe Werken, dichter bij de woning te gaan werken, samen reizen) en door schonere mobiliteit (fiets/ov/zuinige en schone auto s etc). De huidige reiskostenvergoeding woon-werkverkeer staat hier haaks op. De werknemer die de meeste woon-werkkilometers maakt, ontvangt de hoogste vergoeding. De onbelaste woon-werkvergoeding is in feite een bonus voor ver van je werk wonen en veel met de auto reizen. Een herziening is bovendien nodig omdat de huidige regels duurzame innovatie in de weg zitten. Bijvoorbeeld het nieuwe werken, mobiliteitsbudgetten, carpoolen, en (elektrische) lease fietsen. Een bredere invoering van deze initiatieven helpt gelijk om de reiskosten te verlagen. Natuur & Milieu stimuleert juist Het Nieuwe Werken (HNW) waarbij mensen bewuster / minder vaak reizen, vaker thuis werken of op een locatie dichter bij huis, zuinige auto s en de (elektrische) fiets. Afschaffen van de belastingvrijstelling van de reiskostenvergoeding levert 10-15% minder files op. Dat is meer dan 10 jaar investeren in extra wegen heeft opgeleverd. Ter vergelijking: die investering kostte 15 miljard euro en leverde slechts 10% filewinst op (Bron: stukken Catshuisonderhandelingen 2012). Maar ook minder ingrijpende herzieningen zoals verlaging van het tarief naar 0,13 cent, maximeren van de afstand en ontzien van OV leveren een forse milieuwinst op. 3. Mensen die nu ver van hun werk wonen, kunnen toch niet ineens dichter bij gaan wonen? Nee, dat klopt. Maar op de langere termijn kunnen mensen wel meer rekening gaan houden met de reisafstand tussen wonen en werken. Op de korte termijn kan een deel van de mensen afspraken met hun werkgever maken in het kader van HNW, bijv. dat ze 1 dag per week thuis werken. Dat is voor veel meer mensen mogelijk dan je denkt. Ook kunnen werkgevers carpoolen en de (elektrische) fiets stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat van de totale beroepsbevolking 4 miljoen mensen Het Nieuwe Werken kunnen toepassen. 1.8 miljoen mensen doen dat al daadwerkelijk, waarvan heel intensief. HNW is goed voor mensen (betere werk-privé balans), goed voor werkgevers (minder kosten voor o.a. 8

9 kantoren en reizen) en goed voor het milieu (minder files en milieulasten en -kosten). Dit is een maatregel die de overheid gemakkelijk zelf kan nemen. 4. Mensen zijn gewend aan dit bedrag dat ze per maand krijgen van hun werkgever. Ze zullen boos zijn als dit voordeel hen ontnomen wordt. We kunnen ons voorstellen dat mensen dit ervaren als het afpakken van een opgebouwd recht. Toch lijkt juist de huidige regeling oneerlijk want: Mensen die weinig vervuilen omdat ze kortere afstanden reizen, op de fiets komen of met het OV hebben veel minder fiscaal voordeel dan mensen die lange afstanden met de auto reizen. Veelrijders (>100km) daarentegen hebben een voordeel van meer dan euro per jaar. Er zijn veel mensen die wel moeten reizen maar geen reiskostenvergoeding krijgen. Zij krijgen geen belastingvoordeel maar moeten wel meebetalen (via de belastingen) aan de onbelaste vergoeding van anderen. Hogere inkomens hebben veel meer belastingvoordeel, al snel twee keer zoveel (uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland 2009 van Rijkswaterstaat blijkt dat Nederlanders die tot euro per jaar verdienen gemiddeld 11 km per dag afleggen van en naar het werk. Voor Nederlanders die euro of meer verdienen is dit meer dan twee keer zo hoog: 23 km per dag.) De bestaande royale regeling bestaat ook nog niet lang. In 2004 is de regeling verruimd, Tot die tijd gold een max. van 30 km woon-werkafstand voor de onbelaste vergoeding. Niet alle werkgevers geven een woon-werkvergoeding. De helft doet het niet. Overigens mogen werkgevers gewoon reiskosten blijven vergoeden. Het voorstel is om een deel van die vergoeding bij het inkomen op te tellen en daarover belasting te betalen. Dat is niet zo gek. Waarom zou je die vergoeding ook nog eens moeten vrijstellen van belasting? Vooruitstrevende bedrijven en de overheid zelf geven vaak een hogere vergoeding voor OV en fiets en alleen voor afstanden tot 30 km. Sommige bedrijven werken duurzame mobiliteit juist tegen door alleen een vergoeding te geven boven de 10 km en juist niet voor de fiets en OV. 5. Hoe zit het met zakelijke kilometers? Het belasten van de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer is iets heel anders dan het vergoeden van de zakelijke kilometers die mensen rijden. Dat laatste valt hier buiten. De vergoeding voor zakelijke kilometers blijft onbelast. Wel bevelen wij aan om het niveau hiervan te verlagen naar OV aftrek en een redelijk zuinige wagen (0,13 i.p.v. 0,19). 6. Waarom kiest N&M voor een bezuinigingsmaatregel? Het milieu wordt hier toch niet beter van? In Europees verband is afgesproken om de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen t.o.v Dat is nodig om klimaatverandering binnen de perken te houden. Alle sectoren, behalve het verkeer, zijn bezig met het terugdringen van de CO2-uitstoot. 9

10 De groei van het personenautoverkeer komt vrijwel helemaal door de groei in het woon-werkverkeer. In 20 jaar is het woon-werkverkeer met bijna de helft toegenomen. Nederland heeft de langste woonwerkafstanden van Europa (OECD, 2010). En dat voor een compact land als Nederland. Nederland blijft achter bij de rest van Europa. De groei van de CO2-uitstoot is sinds 1990 zelfs 30% hoger dan gemiddeld in Europa (29,2%, t.o.v. 38,8 % in Nederland). Het is duidelijk dat het verkeer ook zijn steentje moet bijdragen. Duitsland laat zien dat het kan. Dat land slaagde erin om de CO2-uitstoot van het verkeer met een half procent te verminderen. Dat lijkt niet veel, maar het is het eerste land dat de trend weet te keren. Onder andere door het instellen van milieuzones in de steden (vieze auto s worden geweerd) en een km heffing (MAUT) voor vrachtverkeer (deze heffing is voor schonere vrachtauto s lager dan voor vervuilende). 7. Hoe zit het met de loodgieter, het busje van de bouwvakker etc? Een van de symbolen van de discussie was de loodgieter met zijn bestelbusje en de bouwvakker die met een bus van de zaak meereed en weinig invloed heeft op de reisafstand. Ongewenste effecten op deze groepen kunnen voorkomen worden met een goede uitwerking van de regeling en met een geschikte definitie voor zakelijk en woon-werkverkeer. En dat is nu ook precies wat met Prinsjesdag is voorgeteld door het Kabinet. Voor loodgieters, wijkverpleegkundigen en andere ambulante werknemers geldt dat het merendeel van de reizen naar de werkplek wordt aangemerkt als een zakelijke en dus onbelaste rit. Pas als langer dan een jaar naar dezelfde werkplek wordt gereisd, is sprake van woon-werkverkeer. Voor zzp ers geldt dat reizen naar opdrachtgevers gelden als zakelijke kilometers, tenzij langer dan een jaar naar dezelfde werkplek gereisd wordt. Voor leaserijders en voor houders van openbaar vervoerabonnementen is overgangsrecht vastgesteld overeenkomstig het Begrotingsakkoord

11 Bijlage 1 : Voorbeelden reiskostenvergoeding Traditionele / niet groene regelingen 1. Cao bouw: - reiskostenvergoeding als > 15 kilometer/ dag woon-werk - OV; vergoeding van strippenkaarten en/of treinkaartjes tweede klasse. Normaal gesproken moet u de gebruikte kaartjes bij de werkgever inleveren. - Fiets 0,80 per dag, Fiets met hulpmotor 0,07 per kilometer; (min. 0,89 per dag) - Motorvoertuig op minder dan 4 wielen 0,22 per kilometer - Auto 0,28 per kilometer (meer dan 2x zo hoog als OV dat komt op gemiddeld 0,13/km) 2. Cao verpleging; Artikel Reiskosten woon-werkverkeer - reiskosten gebaseerd op 2e klasse OV + gebruik van brug, tunnel of veer. - maximaal 104,46 per maand - eigen bijdrage van de werknemer van 49,68.* (dus zo,n 54 euro/maand) (ook ongeveer 15 km voor eigen rekening) - Bij eigen vervoer het tarief, dat met inachtneming van het aantal af te leggen kilometers, bij vervoer per trein laagste klasse geldt. 3. Cao primair onderwijs - vergoeding bij afstanden boven de 7,1 kilometer bedraagt (enkele reis), ongeacht het vervoermiddel dat wordt gebruikt 4. Cao kenniscentra - vergoeding over de eerste km tegen 0,30/km! (bij full time 24 km woon-werk afstand) Groene regelingen 1. Rijksambtenaren - Openbaar vervoer volledige vergoeding van de werkelijke kosten, uitgaande van de 2e klasse. - Eigen vervoer; - een laag tarief van 0,05 per kilometer als de werkplek doelmatig per openbaar vervoer bereikbaar is'. Hierbij geldt een maximum van 45,- per maand; - een hoge vergoeding van 0,16 voor de fiets en als de werkplek niet doelmatig bereikbaar is. Met een maximum van 282,75 per maand (circa 80 km per dag, 40 km afstand) 2. Rabobank - Reiskosten tot 40 km vergoed. Hoogte onbekend. - kortingsregeling voor een NS-abonnement voor woon-werkverkeer en een fietsregeling. - Medewerkers met een leaseauto hebben daarnaast een NS Business Card, die voor zakelijke reizen en voor woon-werkverkeer gebruikt mag worden. Per reis kan zo bewust de keuze worden gemaakt tussen openbaar vervoer en de leaseauto. 11

12 3. Gemeente Zaandam - Woon-werkverkeer alleen een reiskostenvergoeding van 75% als ze met de fiets of het openbaar vervoer van huis naar het werk reizen. Medewerkers die toch met hun eigen auto naar het werk willen komen, krijgen hiervoor geen vergoeding meer en kunnen alleen in de garage parkeren tegen betaling van een(dure) parkeerkaart. - Gemeenteambtenaren kunnen geen dienstreizen meer maken met privé-auto s. Hiervoor schaft de gemeente een voertuigenpark aan dat bestaat uit elektrische auto s, A-label auto s en elektrische scooters 12

13 Bijlage 2 : Grafieken variabele autokosten per kilometer Bron bij beide grafieken: Ministerie van Financiën, 2009, kamerbrief variabele autokosten 13

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 2012 De

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 204 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 2

2014 -- Loonheffing -- deel 2 Loonheffing les 2 programma Reiskosten Vergoeding van reiskosten Vaste kostenvergoeding Vergoeding intermediaire kosten Vervoer door de werkgever 1 Reiskosten Hierbij zijn verschillende situaties denkbaar.

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Een goede leaseauto hoeft niet perse gloednieuw te zijn!

Een goede leaseauto hoeft niet perse gloednieuw te zijn! Een goede leaseauto hoeft niet perse gloednieuw te zijn! Een scherp tarief, of kortere looptijd. Waarom zou u dat niet doen? Met Occasion Lease kunnen u en uw medewerkers snel, veilig, betrouwbaar én voordelig

Nadere informatie

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting CO 2 -differentiatie: de regels met ingang van 1 januari 2012 Het kabinet stimuleert het rijden van een schonere auto van de zaak via

Nadere informatie

Mobiliteitsmaatregelen in de regio Haaglanden

Mobiliteitsmaatregelen in de regio Haaglanden folder basisstramien 19-01-2009 19:12 Pagina 3 Mobiliteitsmaatregelen in de regio Haaglanden Op 10 september 2008 hebben 23 grote werkgevers de regio Haaglanden in aanwezigheid van de minister van Verkeer

Nadere informatie

antwoorden rondom zakelijke mobiliteit

antwoorden rondom zakelijke mobiliteit Van leaseauto naar zakelijk vervoer op maat 4 antwoorden rondom zakelijke mobiliteit Als werkgever bent u genoodzaakt uw wagenpark kritisch onder de loep te nemen. Er komen minder opdrachten binnen en

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze www.alphabet.com Onderzoek Behoefte van zakelijke rijders aan variatie in vervoersmiddelen Flexibele mobiliteit Keuzevrijheid vooral voor jongeren

Nadere informatie

Onderwerpen. Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012

Onderwerpen. Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012 Onderwerpen Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012 Agenda - Mobiliteit onderdeel van Lente akkoord - Impact op mobiliteitsbeleid werkgevers - Impact specifiek op mobiliteitsbudget

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Nieuwe fiscale regels voor New mobility: groen, eerlijk en simpel

Nieuwe fiscale regels voor New mobility: groen, eerlijk en simpel Nieuwe fiscale regels voor New mobility: groen, eerlijk en simpel Colofon Juli 2011 Uitgave en copyright: Natuur & Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht NL info@natuurenmilieu.nl T. +31 (0)30 233 1328 F.

Nadere informatie

Green Car Solution. Group Facility Services en mvo september 2008 pagina 1 van 5 1 van 8. Green Car Solution Centraal Beheer Achmea & WagenPlan

Green Car Solution. Group Facility Services en mvo september 2008 pagina 1 van 5 1 van 8. Green Car Solution Centraal Beheer Achmea & WagenPlan Green Car Solution S c h o o n e n v o o r d e l i g l e a s e n Group Facility Services en mvo september 2008 pagina 1 van 5 1 van 8 Green Car Solution S c h o o n e n v o o r d e l i g l e a s e n Green

Nadere informatie

Beroepsbevolking en Pendel 2013

Beroepsbevolking en Pendel 2013 Dit factsheet is gebaseerd op een onderzoek onder 26. Flevolanders. Eind 213 is het onderzoek afgenomen middels een vragenlijst. De respons was 17%. Met de toepassing van wegingsfactoren is het onderzoek

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Hoofdlijnennotitie herziening fiscale regime kosten van woon-werkverkeer

Hoofdlijnennotitie herziening fiscale regime kosten van woon-werkverkeer Hoofdlijnennotitie herziening fiscale regime kosten van woon-werkverkeer Inleiding In het wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 (hierna: UFM) 1 is de in het Begrotingsakkoord

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woonwerkverkeer)

Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woonwerkverkeer) Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woonwerkverkeer) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Woon-werkverkeer... 2 2.1. Algemeen

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Rapportage van de scope 3 CO2-emissies Definitieve rapportage Verantwoording Titel : Ketenanalyse woon-werkverkeer Projectnummer : 41318 Referentienummer : 201411271248 Revisie

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Gevolgen Kunduz-akkoord, voor werkgevers en werknemers en betekenis voor mobiliteitsbudgetten

Gevolgen Kunduz-akkoord, voor werkgevers en werknemers en betekenis voor mobiliteitsbudgetten Gevolgen Kunduz-akkoord, voor werkgevers en werknemers en betekenis voor mobiliteitsbudgetten (onder voorbehoud verdere uitwerking) 24-05-2012 AWVN/SYNDESMO Overzicht algemene maatregelen en financiële

Nadere informatie

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 De 15 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2015. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Wie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 287 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013) Nr. 23 BRIEF VAN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Wegwijs met enkele begrippen........................................ 3 1.1. Welke waarde heeft uw auto?........................................

Nadere informatie

VERVOERSPLAN ODZOB. 18 mei

VERVOERSPLAN ODZOB. 18 mei 18 mei 2016-2 - VERVOERSPLAN ODZOB In opdracht van Opgesteld door Auteur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Postbus 8035 5601 KA Eindhoven Mark Rijnders Projectnummer Z.46313/D.154922 Datum 18 mei 2016 Status

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Mobiliteitsregeling Omgevingsdienst IJmond. 1 januari 2017

Mobiliteitsregeling Omgevingsdienst IJmond. 1 januari 2017 Mobiliteitsregeling Omgevingsdienst IJmond 1 januari 2017 Reiskostenregeling Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van de situatie waar de medewerker declaraties indient voor dienstreizen of woonwerkverkeervergoeding

Nadere informatie

Juiste richting 27,6% Verkeerde richting 49,3% Geen mening 23,1%

Juiste richting 27,6% Verkeerde richting 49,3% Geen mening 23,1% MEMO NAAM Achmea T.A.V. Marjanne Mulder, Evelyn Peters VAN Hans Anker, Tessa Cramer TELEFOON 020 520 52 80 BETREFT Conclusies maatschappij monitor mobiliteit DATUM 05.05.2011 PAGINA 1 van 9 Achmea Maatschappelijke

Nadere informatie

Presentatie Fleet Barometer 2013. Amerongen, 11 juni 2013

Presentatie Fleet Barometer 2013. Amerongen, 11 juni 2013 Presentatie Fleet Barometer 2013 Amerongen, 11 juni 2013 Wat is CVO? CVO is een internationaal en onafhankelijk expertiseplatform gericht op de zakelijke automarkt een instrument om alle actoren van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Wegwijs met enkele begrippen 3 11 Welke waarde heeft uw auto? 3 111 De cataloguswaarde 3 112 De waarde in het economisch verkeer (taxatiewaarde of dagwaarde?) 6 113 Verkoopprijs

Nadere informatie

WagenPlan Partner in duurzame mobiliteit

WagenPlan Partner in duurzame mobiliteit partner in duurzame mobiliteit WagenPlan Partner in duurzame mobiliteit Kosten- en milieubewust leasen. Met volledige compensatie van CO2-uitstoot. Efficiënt wagenparkbeheer en aantrekkelijke oplossingen

Nadere informatie

Factsheet effecten bedrijfsleven 16 oktober 2009

Factsheet effecten bedrijfsleven 16 oktober 2009 Factsheet effecten bedrijfsleven 16 oktober 2009 Inhoud De feiten en cijfers verzameld ten aanzien van de impact van de kilometerprijs voor het bedrijfsleven. 1. Opbouw en verdeling wagenpark Motieven

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Triodos Bank Fietsen scoort! Ada Schallenberg, facility manager

Triodos Bank Fietsen scoort! Ada Schallenberg, facility manager Fietsen met een doel De fiets van de zaak -regeling van Triodos Bank is ruimhartig. Medewerkers mogen eens in de vijf jaar op kosten van de bank een nieuwe fiets aanschaffen. Dat stimuleert het fietsgebruik

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 202 203 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF sector FO nr. 57 januari 2009

NIEUWSBRIEF sector FO nr. 57 januari 2009 Sector FO Ametisthorst 20 Postbus 91460 2509 EB Den Haag Telefoon (070) 419 19 44 Telefax (070) 419 19 40 E-mail: fo@cmhf.nl Website www.cmhf.nl Rabobank 36.59.34.844 NIEUWSBRIEF sector FO nr. 57 januari

Nadere informatie

Fiets van de zaak. Meer dan de helft van de werkdagen. Inhoud

Fiets van de zaak. Meer dan de helft van de werkdagen. Inhoud Fiets van de zaak Inhoud De fietsregeling in het kort...1 Meer dan de helft van de werkdagen...1 Kosten i.v.m. de fiets...1 Twee varianten...2 Variant 1) Werknemer krijgt fiets. Betaalt niet terug...2

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel maart 2017 11b advies 20 april 2017 3.10 Reiskostenregeling Personeel/Reiskostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reiskosten voor woon-werkverkeer

Nadere informatie

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Uitkomsten nulmeting 13-2-2013 2 Uitkomsten nulmeting Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Vandaag Doel en methode Werkgeversvragenlijst Werknemersvragenlijst

Nadere informatie

Doorkijk naar de toekomst

Doorkijk naar de toekomst Slim op weg Doorkijk naar de toekomst De komende jaren gaat het aantal files dermate toenemen dat het reistijdverlies in 2020 met 45 % is gestegen. Doe je nu een uur over de rit naar je werk, over 5 jaar

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

LeaseConsult Vught november 2014 1

LeaseConsult Vught november 2014 1 Een andere kijk op fiscale bijtelling Inleiding Het gegeven dat de fiscale bijtelling ruim 1,2 miljoen belastingbetalers aangaat en dat de fiscus al enkele keren het uitbrengen van de 2 e Autobrief heeft

Nadere informatie

Mobiliteit in Amsterdam Zuidoost Mobiliteit wordt beleid als de pijn voelbaar is

Mobiliteit in Amsterdam Zuidoost Mobiliteit wordt beleid als de pijn voelbaar is Mobiliteit in Amsterdam Zuidoost Mobiliteit wordt beleid als de pijn voelbaar is Bij mobiliteit denken we vaak aan auto s. Nog altijd. Maar is het niet meer dan dat? Werknemers verplaatsen zich voor hun

Nadere informatie

Reiskostenvergoeding. Regels Regels voor het geven van reiskostenvergoeding vinden we in de wet en in de cao.

Reiskostenvergoeding. Regels Regels voor het geven van reiskostenvergoeding vinden we in de wet en in de cao. Reiskostenvergoeding Middel tot vergroening? Reisafstanden van dertig of veertig kilometer zijn geen uitzondering meer. De kosten voor het woonwerkverkeer kunnen dan hoog oplopen. Daarnaast wordt de eigen

Nadere informatie

29 oktober Onderzoek: Files en rekeningrijden

29 oktober Onderzoek: Files en rekeningrijden 29 oktober 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Verantwoord zakelijk gebruik privéauto Sluit u aan en teken de intentieverklaring!

Verantwoord zakelijk gebruik privéauto Sluit u aan en teken de intentieverklaring! Lagere CO 2 -uitstoot Meer veilige auto s Keuzevrijheid in vervoer Minder files Verantwoord zakelijk gebruik privéauto Sluit u aan en teken de intentieverklaring! www.creatieve-energie.nl De zakelijk gebruikte

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

Rapportage Slim Reisbudget

Rapportage Slim Reisbudget Rapportage Slim Reisbudget Kansen en mogelijkheden door B50 Werkgroep Mobiliteitsbudget 23 januari 2012 Voorwoord Voor u ligt het resultaat van de werkgroep Mobiliteitsbudget van de B50. De afgelopen maanden

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam Centrum Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Je bereikt meer met fiets en OV Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid Van

Nadere informatie

Maatschappelijke kosten-batenanalyse van Persoonlijk Mobiliteitsbudget

Maatschappelijke kosten-batenanalyse van Persoonlijk Mobiliteitsbudget Maatschappelijke kosten-batenanalyse van Persoonlijk Mobiliteitsbudget Jan Anne Annema en Bert van Wee, TU Delft, 17 februari 2012 Notitie in opdracht van de ANWB 1. Inleiding De ANWB heeft gevraagd om

Nadere informatie

Autobrief 2.0; een nieuw autobeleidsplan

Autobrief 2.0; een nieuw autobeleidsplan De complexe wereld van autobelastingen (2011-2015) Het kabinet is voornemens het stelsel van autobelastingen eenvoudiger te gaan maken. Met alle jaarlijkse aanpassingen en uitzonderingen is het behoorlijk

Nadere informatie

ING Minder autoverkeer en tevreden medewerkers met OV-jaarkaart

ING Minder autoverkeer en tevreden medewerkers met OV-jaarkaart Auto van de hand dankzij OV-jaarkaart Bij ons kunnen medewerkers zonder leasauto kiezen tussen gebruik van de eigen auto voor woonwerkverkeer óf het OV. De OV-jaarkaart die we hun bieden is in heel Nederland

Nadere informatie

lease s p e c i a l Unieke lease-mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland

lease s p e c i a l Unieke lease-mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland Oer de nieuwsbrief voor medewerkers van ingels openbare scholengemeenschap Unieke -mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland In het onderwijs heb je zelden vanuit je functie het recht op een auto.

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het slimme mobiliteitsconcept. Anders reizen, beter werken

Het slimme mobiliteitsconcept. Anders reizen, beter werken Het slimme mobiliteitsconcept Anders reizen, beter werken Eén integrale oplossing Heeft uw bedrijf een overvolle parkeerplaats? Verwerkt u nog jaarlijks honderden declaraties voor het gebruik van de trein

Nadere informatie

BOVAG & RAI Vereniging. Woensdag 29 augustus 2012 Louwman Museum, Den Haag

BOVAG & RAI Vereniging. Woensdag 29 augustus 2012 Louwman Museum, Den Haag BOVAG & RAI Vereniging Woensdag 29 augustus 2012 Louwman Museum, Den Haag Een betrouwbare overheid met een langetermijnvisie, die bestendig beleid maakt en die maatregelen tijdig aankondigt De onbelaste

Nadere informatie

Welkom. Voorstelrondje

Welkom. Voorstelrondje Werkkostenregeling Welkom Voorstelrondje Programma Doel van de bijeenkomst Huidige vergoedingen/verstrekkingen Waarom de werkkostenregeling? Toekomstige situatie werkkostenregeling Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao. Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012

De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao. Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012 De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012 Kunduzakoord òf Lenteakkoord Kunduz-akkoord Reiskosten Ontslagstelsel Pensioenakkoord Overig Reiskosten: woonwerk-verkeer

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit -luchtvervuiling- conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Fietsbeleid bij werkgevers. Enquêteresultaten

Fietsbeleid bij werkgevers. Enquêteresultaten Fietsbeleid bij werkgevers Enquêteresultaten Fietsbeleid bij werkgevers Enquêteresultaten Datum 19 april 2017 Opgesteld door Roel Lenoir Postadres: Jean Francois van Royenweg 11 2597 NV Den Haag E-mail:

Nadere informatie

Onderzoek Tariefwijziging NS

Onderzoek Tariefwijziging NS Onderzoek Tariefwijziging NS 25 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 16.367 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Hiervan reizen 1077 mensen minstens 1x per week met de trein naar

Nadere informatie

Werkkostenregeling in HR2day

Werkkostenregeling in HR2day Werkkostenregeling in HR2day Personeel Salaris Vandaag Morgen Per 1 januari 2015 wordt het toepassen van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. In dit document een korte introductie van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag! Het belastingplan 2016 staat in het "teken" van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Factsheet Factsheet eerste Beter effecten Benutten Beter Benutten regio Maastricht regio Twente Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

Figuur 1: CO 2-emissie vliegreizen 2015

Figuur 1: CO 2-emissie vliegreizen 2015 P R O J E C T MVO activiteiten W E R K N U M M E R ONL100.00037.00.0001 B E T R E F T Tussenstand CO2-emissie 2015 reiskilometers D A T U M 25-08-2015 V A N Jeroen Sap AAN M. Schellekens, P. Buurman, J.

Nadere informatie

Vierde wijzigingsverordening Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden

Vierde wijzigingsverordening Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden Besluit 17/12 B Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 22 juni 2012 Onderwerp Vierde wijzigingsverordening Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden Provinciale Staten van

Nadere informatie

Het Qenergie Fietsplan

Het Qenergie Fietsplan Het Qenergie Fietsplan Waarom Het Qenergie Fietsplan: Fietsers genieten van een schonere natuur. Fietsers wachten niet op bus of trein. Fietsers staan niet in de file. Fietsers hebben geen parkeerproblemen.

Nadere informatie

Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC

Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC 1. Inleiding Het Erasmus MC kent een vervoersbeleid voor medewerkers. Dit vervoersbeleid is neergelegd in de regeling Woon-werkverkeer Erasmus MC.

Nadere informatie

Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit. Programma:

Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit. Programma: Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit Jacco Buisman, directeur Movares, Zijn persoonlijke ervaringen met het low car diet. Programma: Geert Kloppenburg, projectleider duurzame mobiliteit van Urgenda

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer Van Dorp Installaties. Versie 1.0

Ketenanalyse woon-werkverkeer Van Dorp Installaties. Versie 1.0 Ketenanalyse woon-werkverkeer Van Dorp Installaties Versie 1.0 Auteur: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Januari 2012 Inhoudsopgave 1 Achtergronden... 2 1.1 Bedrijfsprofiel... 2 1.2 Motivatie en doel...

Nadere informatie

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding Stichting Onderwijs Pr1mair streeft er naar om zijn werknemers in de gelegenheid te stellen keuzes te kunnen maken uit een flexibel pakket

Nadere informatie

Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord. Maatregelen

Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord. Maatregelen de vakcentrale voor professionals Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord Op 26 april jl. zijn de vijf fracties in de Tweede Kamer van VVD, CDA, D66, GL en CU tot een akkoord gekomen om maatregelen

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle /

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle / VERGOEDINGEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 hanteert, conform de CAO PO, de navolgende regelingen inzake vergoedingen voor de aanschaf van een fiets voor het woon-werkverkeer, reiskosten

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting conclusies Amsterdam, 21 maart 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA Drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT ALD WHITEPAPER WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT WKR, EEN REGELING MET POTENTIE In 2015 is voor alle bedrijven in Nederland de Werkkostenregeling (WKR) van kracht. Dit is een fiscale regeling voor vergoedingen

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer

4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer 4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

SCHEMA WERKKOSTENREGELING

SCHEMA WERKKOSTENREGELING SCHEMA WERKKOSTENREGELING CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren Inhoudsopgave 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon 1. Intermediaire

Nadere informatie

Radiuz maakt mobiliteit beheersbaar

Radiuz maakt mobiliteit beheersbaar Radiuz maakt mobiliteit beheersbaar September 2013 www.radiuz.nl Radiuz Total Mobility Full service mobiliteitsplatform met direct inzicht in complete mobiliteit per medewerker Op-maat-aansluiting bij

Nadere informatie

Reiskostenregeling Gelre Ziekenhuizen

Reiskostenregeling Gelre Ziekenhuizen Reiskostenregeling Gelre Ziekenhuizen Inleiding We onderscheiden diverse soorten van reiskostenvergoedingen. De hoogte van de vergoedingen worden in deze regeling uitgelegd. Achtereenvolgens tref je aan:

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3 Vraag 1 Klopt het dat de Mitsubishi Outlander PHEV in aanmerking komt voor 0% BPM (belasting op personenauto s en motorrijwielen), de subsidieregelingen KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), MIA (milieuinvesteringsaftrek)

Nadere informatie