Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN O

2

3 INHOUD BELEIDSNOTA... 5 I. Inleiding... 5 II. Missie, Visie en waarden Missie Visie Waarden... 8 III. OCMW Beleidsorganen Identificatie van het centrum Beleidsorganen Organogram Decretale graden Budgethouders IV. Doelstellingenrealisatie Beleidsdoelstelling: BD-1: Realiseren van een positief resultaat op kasbasis en positieve auto- financieringsmarge Beleidsdoelstelling: BD-2: Realisatie van zorgcontinuüm en vraaggestuurde zorg op maat met aandacht aan zelfsturing en in samenwerking met het netwerk Beleidsdoelstelling: BD-3: Voorzien in een eigen aanbod van woonzorgvormen Beleidsdoelstelling: BD-4: Op een laagdrempelige wijze de toegang tot het recht op wonen verhogen voor alle personen die in de gemeente verblijven Beleidsdoelstelling: BD-5: Op een laagdrempelige wijze de toegang tot de sociale grondrechten verhogen voor alle personen die in de gemeente verblijven Beleidsdoelstelling: BD-6: De tewerkstelling behouden met extra aandacht voor kansengroepen Beleidsdoelstelling: BD-7: Het OCMW stemt het aanbod van Windekind zoveel mogelijk af op de bestaande noden Beleidsdoelstelling: BD-8: Verstevigen en onderhouden van partnerschappen Beleidsdoelstelling: BD-9: Optimaliseren van processen (zowel sturende, ondersteunende als kernprocessen) Beleidsdoelstelling: BD-10: Voeren van een strategisch en mensgericht HRM met lange termijn visie Beleidsdoelstelling: BD-11: EVI = samenwerking tussen OCMW en gemeente bevorderen V. doelstellingenrekening (J1) VI. Financiële toestand FINANCIËLE NOTA I. Exploitatierekening (J2) II. Investeringsrekening (J3-J4) III. Liquiditeitenrekening (J5) SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN I. De balans (J6) II. De staat van opbrengsten en kosten (J7) Raad 17 juni 2015 Pagina 3 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

4 INHOUD TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING I. Toelichting bij de exploitatierekening Verklaring belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) II. Toelichting bij de investeringsrekening Verklaring belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven Overzicht per beleidsdomein van alle ontvangsten en uitgaven voor de investeringsverrichtingen van het boekjaar (TJ3) Evolutie van de ontvangsten en uitgaven voor investeringsverrichtingen (TJ4) Stand van de kredieten per investeringsenveloppe (TJ5) III. Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) IV. Overzicht per beleidsveld van de te toegestane werkings- en investeringssubsidies V. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen Toelichting bij de balans (TJ7) Waarderingsregels De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Aansluiting beginbalans BBC 2014 met eindbalans NOB Niet-opgevraagde bedragen van belangen en aandelen Voorzienbare risico s en mogelijke verliezen en ontwaardingen die niet geboekt zijn Bijkomende toelichtingen in het kader van art. 145, 146, 154, 181 en 183 BVR BBC VI. Bespreking van de kosten en opbrengsten Bespreking van de kosten Bespreking van de opbrengsten TABELLENLIJST FIGURENLIJST Organogram Raad 17 juni 2015 Pagina 4 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

5 BELEIDSNOTA I. Inleiding Hierna vindt u het jaarverslag van het werkingsjaar 2014 van het. Dit document werd samengesteld om te rapporteren over de gevoerde activiteit in alle afdelingen van het OCMW. Het is een uitgelezen kans om als administratie het beleid te informeren over de doelstellingrealisaties van De BBC-wetgeving heeft de jaarrekening een verplichte structuur en vorm gegeven, die opgebouwd werd rond de doelstellingen en de daarbij horende acties uit het meerjarenplan Vandaar dat het jaarverslag in een andere vorm werd opgesteld dan vroeger. Ik geef enkele belangrijke zaken mee uit dit verslag. Op 1 januari 2014 werd van start gegaan met de nieuwe software en boekhouding volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC). Voor de hele financiële dienst was deze implementatie een zware opdracht. Met de voorlegging van deze jaarrekening 2014 werd een eerste BBC-cyclus volledig afgewerkt. Het wil iedere bewoner uit de Beverse samenleving ondersteunen om een menswaardig en kwaliteitsvol leven te leiden. De medewerkers van het Sociaal Huis ijveren daarvoor elke dag opnieuw om mensen in nood te begeleiden. Het sociaal huis dat in juni 2013 werd geopend, raakt stilaan ingeburgerd bij de burgers in onze gemeente. Daarnaast wordt in alle voorzieningen van het OCMW, blijvend gestreefd naar een kwalitatief hoogstaande dienstverlening. In 2014 werden de bouwwerken van het nieuw woonzorgcentrum Briels te Melsele en de uitbreiding van het Home De Bron & nieuwbouw Dagcentrum NAH De Stroom beëindigd. Het nieuwe woonzorgcentrum Briels werd op 13 december 2014 tijdens de het weekend van de Raad 17 juni 2015 Pagina 5 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

6 kerstmarkt in Melsele officieel ingehuldigd en opengesteld voor het grote publiek. De bouwwerken in de Bron werden feestelijk geopend op 16 januari Het ICT-project voor gemeente en OCMW voor de komende jaren is de MID-office. In 2014 werd de aanbestedingsprocedure afgewerkt en keurde de gemeente- en OCMW-raad het project goed om met Green Valley in zee te gaan. Ik ben de beide besturen dankbaar dat dit goedgekeurd werd! Het is een ultieme mogelijkheid om de burger beter van dienst te zijn en biedt mogelijkheden om in de toekomst te werken met overzichtelijke managementinformatie. De gegevens en cijfers uit deze jaarrekening geven een beeld van de inspanningen die elke dag geleverd worden door onze medewerkers onder sterke impuls van het OCMW bestuur met al zijn organen. Ik dank iedereen daarvoor! Er wordt gestuurd vanuit een financiële bewustzijn; het beleid en het MAT werken voortdurend naar een gezonde en evenwichtige exploitatie. Er is nog een hele weg te gaan. Het werk binnen een onderneming zoals OCMW Beveren is nooit af. Dag in dag uit wordt er gesleuteld aan een goede dienstverlening, wat niet gemakkelijk is in budgettair moeilijke tijden. De uitdaging is om daar blijvend voor te gaan. Veel leesgenot. Filip Thyssen OCMW secretaris Raad 17 juni 2015 Pagina 6 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

7 II. Missie, Visie en waarden De missie, visie en waarden werden goedgekeurd in het vast bureau van 14 mei 2014 en opgenomen in het Budget Missie Het ondersteunt iedereen die betrokken is bij de Beverse samenleving om een menswaardig en kwaliteitsvol leven te leiden. Het verhoogt de kansen op zelfredzaamheid, sociaal contact en welzijn. We creëren groei- en ontplooiingsmogelijkheden en bieden zorg- dienst- en hulpverlening op maat aan. 2. Visie Het wil haar missie waarmaken met realistisch bestuur opdat het OCMW Beveren een plaats wordt waar iedereen terecht kan die ondersteuning nodig heeft op welzijnsvlak. Dit realistisch besturen houdt in dat ze voortdurend de maatschappelijke en financiële evoluties grondig blijft opvolgen en haar organisatie zowel wat financiële middelen als personeelsinzet betreft zo kostenefficiënt als mogelijk op punt houdt. Binnen deze wijzigende maatschappelijke en economische context zijn personeelsleden dé kritische succesfactor om veranderingen op een efficiënte en effectieve wijze op te vangen. De organisatie heeft nood aan competente medewerkers die voldoende flexibel en innovatief zijn om een zo kwalitatief mogelijke dienstverlening aan te bieden tegen een zo laag mogelijke kostprijs. We blijven ons inzetten om de kernopdracht van het OCMW waar te maken, aan elk persoon het recht op maatschappelijke dienstverlening garanderen. Dit willen we realiseren door een gerichte, individuele hulpverlening die zowel psychosociaal, materieel als financieel kan zijn. We focussen hierbij op het inzetten van de eigen keuzes en mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving. Samen met hen leggen we het traject af om hen te activeren en hun zelfredzaamheid te bevorderen. Het Sociaal Huis is het aanspreekpunt voor alle inwoners van Beveren waar zij terecht kunnen met hun welzijnsvragen. In het kinderdagverblijf geven we aan de kinderen maximale ontplooiingskansen met speciale aandacht voor kinderen uit kansarme gezinnen. Het woonzorgbeleid richt zich in eerste plaats naar personen in een kwetsbare situatie die nog thuis wonen. Wie onvoldoende zelfstandig kan functioneren, bieden we ondersteuning op maat Raad 17 juni 2015 Pagina 7 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

8 aan. Dit kan door thuiszorg te verlenen, een zinvolle dagbesteding te organiseren, een assistentiewoning aan te bieden of een opname in een voorziening. Daarnaast wil het OCMW als lokaal bestuur een sterke regierol opnemen om samen met andere actoren het lokaal sociaal beleid uit te stippelen met de focus op kansarmoedebestrijding en het woonzorgbeleid te Beveren. 3. Waarden Klantgerichtheid Het wil klanten op een vriendelijke, open en constructieve manier te woord staan. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren. Het OCMW wil een vraag gestuurde zorg op maat aanbieden, afgestemd op de huidige maatschappelijke evoluties en met aandacht voor het netwerk (omgeving, mantelzorg, familie, vrijwilligers,..) van de gebruikers. Samenwerking Het wil samenwerken met andere actoren in de welzijnssector om elke klant zo kwalitatief mogelijk te kunnen helpen. Het werkt nauw samen met gemeente, vrijwilligers, partners en verenigingen die actief zijn op het werkveld. Verder wil het als lokale overheid de motor zijn bij het uitstippelen van het lokale welzijnsbeleid. De opdracht van het OCMW kan slechts waargemaakt worden als medewerkers vlot met elkaar samenwerken, waarbij het belang van de organisatie centraal staat. Transparantie Het wordt als openbare dienst gefinancierd via gemeenschapsgeld. Het OCMW Beveren wil dan ook transparant, open en nauwkeurig werken. Tegelijk staat de organisatie open voor informatie van anderen. Het wil bereikbaar, toegankelijk en laagdrempelig zijn voor iedereen die gebruik mag maken van haar dienstverlening. Efficiëntie Het wil verantwoord omgaan met de middelen die ze ter beschikking heeft. De organisatie wil zich ten volle inzetten door zuinig, efficiënt, effectief en kwaliteitsvol te werken en haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Raad 17 juni 2015 Pagina 8 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

9 III. OCMW Beleidsorganen 1. Identificatie van het centrum OCMW van: Beveren NIS-nummer: Provincie: OOST-VLAANDEREN Arrondissement: BEVEREN Adres van het OCMW: Oude Zandstraat Beveren Centrale telefoon: 03/ Centrale fax: 03/ Centraal adres: URL website: Belangrijkste zichtrekening: Belfius BE Openingsuren OCMW: Algemene openingsuren dag voormiddag namiddag van tot van tot maandag 9u 00 12u 00 dinsdag 9u 00 12u 00 14u 00 18u 30 woensdag 9u 00 12u 00 donderdag 9u 00 12u 00 vrijdag 9u 00 12u 00 zaterdag Inwoners gemeente die door het OCMW bediend worden - - Aantal inwoners op 31 december 2012 Aantal inwoners op 31 december 2013 Aantal inwoners op 31 december Dit betekent in 2014 een stijging van 211 inwoners. 2. Beleidsorganen De raad voor maatschappelijk welzijn is het hoofdorgaan van het OCMW. Naast de raad is er een voorzitter, een vast bureau en een aantal bijzondere comités. Raad 17 juni 2015 Pagina 9 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

10 a. Raadsleden en voorzitter naam functie adres 1 Dirk Van Esbroeck Voorzitter St. Elisabethstraat 39 b Melsele 0472/ Erna Tindemans Plaatsvervangend voorzitter Kruibekesteenweg Beveren 0475/ Tony Vyt lid Fabriekstraat Kallo 0475/ Louis Engels lid Moretusstraat 2/b Beveren 0478/ Claire Gillis lid Marcel Van der Aastraat Melsele 0476/ Mirèse Deckers lid Burggravenstraat Melsele 0473/ Annick Thibaut lid Zoetenberm Doel 0472/ Peter De Clercq lid Alfons Van Puymbroecklaan Melsele 0498/ Leen Van Laere lid Kruibekesteenweg Beveren 0476/ Annick Van de Vyver lid Gentseweg Haasdonk 0486/ Stijn Van Remortel lid Grote Baan 264 b Melsele 0473/ Aantal raadszittingen in 2014: 12 Aantal agendapunten van de raadsvergaderingen: 234 Raad 17 juni 2015 Pagina 10 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

11 b. Vast bureau en comités afkorting BCSD CF WZCOM VB volledige naam bijzonder comité voor de sociale dienst comité financiën woonzorgcomité vast bureau naam raadslid VBBCSD CF WZCOM VB Dirk Van Esbroeck V V V V V Erna Tindemans L L Louis Engels L Claire Gillis L L L Mirèse Deckers L Annick Thibaut L L Peter De Clercq LL L L Leen Van Laere L Annick Van de Vyver L L Stijn Van Remortel L L Legende Totaal aantal leden Totaal aantal zittingen V = voorzitter - L = gewoon lid Het secretariaat verzorgt de voorbereiding en opvolging van de vergaderingen van de Raad, het Vast Bureau, het Comité Financiën en het MAT. Raad 17 juni 2015 Pagina 11 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

12 c. Organogram en budgethouders 1. Organogram Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden. 2. Decretale graden Een OCMW kent twee decretale graden: de secretaris en de financieel beheerder. De secretaris en financieel beheerder werken nauw samen. De secretaris vervult de schakelfunctie tussen het beleid en de administratie. Hij is het hoofd van de administratie en heeft de leiding over de diensten. In de organen bereidt hij de dossiers voor en notuleert hij de beslissingen die worden getroffen. Verder heeft hij de opdracht om via de werking van de diensten in te staan voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. De financieel beheerder staat vooral in voor het financieel management binnen het OCMW en hij bewaakt de financiën ervan. Secretaris - Naam: Filip Thyssen - Woonplaats: Kruibeke (Rupelmonde) - adres: Waarnemend Financieel beheerder - Naam: Tine Carion - Woonplaats: Kruibeke (Rupelmonde) - adres: 3. Budgethouders Het budgethouderschap is de toegekende bevoegdheid tot beheer van een budget dat taakstellend is in die zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de realisatie nastreeft. Budgethouderschap maakt dat bepaalde taken en verantwoordelijkheden kunnen gedelegeerd worden. De budgethouder krijgt een budget ter beschikking om opgelegde doelstellingen te realiseren. Dit houdt rechten maar uiteraard ook plichten in: hij zal zowel financieel als inhoudelijk rapporteren en verantwoording afleggen. In de raad van 21 maart 2007 werd beslist de raad als hoofdbudgethouder te behouden zoals officieel voorzien in de wetgeving en de secretaris aan te stellen als budgethouder voor de exploitatie-uitgaven in bepaalde gevallen. Raad 17 juni 2015 Pagina 12 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

13 d. Diensten Centrale Administratie met Sociaal Huis en DGAT Oude Zandstraat Beveren 03/ WZC De Notelaar Oude Zandstraat Beveren 03/ WZC Boeyé-Van Landeghem Beversedijk Beveren Kallo 03/ WZC Briels Kerkplein Beveren-Melsele 03/ WZC Sint Elisabeth Oude Dorpstraat Beveren-Vrasene 03/ WZC De Linde Pastoor Verwilgenplein Beveren-Haasdonk 03/ Home en Dagverblijf voor mentaal gehandicapten De Bron Lesseliersdreef Beveren 03/ Dienstencentrum De Beuken Oude Zandstraat Beveren 03/ Kinderopvang Windekind Oude Zandstraat Beveren 03/ Raad 17 juni 2015 Pagina 13 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

14 IV. Doelstellingenrealisatie Beleidsdoelstelling: BD-1: Realiseren van een positief resultaat op kasbasis en positieve auto- financieringsmarge Kwalitatief: Kwalitatieve omschrijving: Lokale besturen zijn sinds 1988 verplicht om een begroting in evenwicht in te dienen. Omdat het financiële systeem door de inwerkingtreding van de beleids- en beheerscyclus totaal verandert, diende een nieuwe definitie geformuleerd voor het verplichte financiële evenwicht. Dat bestaat voortaan uit twee onderdelen: besturen moeten jaarlijks een positief resultaat op kasbasis kunnen voorleggen, waarbij men rekening houdt met een eventueel kasoverschot van de vorige jaren. Het resultaat op kasbasis vloeit voort uit het begrote verschil tussen ontvangsten en uitgaven. Dit wordt verminderd met de zogenaamde bestemde gelden, middelen die men bewust reserveert voor specifieke toekomstige uitgaven. besturen moeten kunnen aantonen dat de autofinancieringsmarge op het einde van de planningsperiode ten minste nul is. Een positieve auto-financieringsmarge wijst op een structureel evenwicht. Voor de OCMW's moet de optelsom van de autofinancieringsmarges van elk financieel boekjaar van de planningsperiode positief zijn. Bij een positieve autofinancieringsmarge beschikt een bestuur over de ruimte om (een deel van de) nieuwe (investerings-)uitgaven te doen zonder bijkomende financiering via leningen, en om bijkomende leninglasten te dragen. Op die manier voorkomt men een gedwongen uitverkoop van het OCMW-patrimonium. Voor de periode is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen de uitgaven en inkomsten, aangezien het de recente economische crisis gevoeld heeft en gezien het groot aantal investeringen in de voorbije legislatuur voor de herwaardering van haar patrimonium, zoals de nieuwbouwinvesteringen WZC De Notelaar, WZC Boeyé-Van Landeghem, WZC Briels, Home De Bron en het NAH De Stroom. Alle diensten dienen samen te werken om deze doelstelling te realiseren. Kwantitatief: Kwantitatieve omschrijving: Jaarlijks een positief resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge Het OCMW realiseerde in 2014 zowel een positief resultaat op kasbasis als een positieve autofinacieringsmarge en voldoet hierdoor aan het verplichte financieel evenwicht opgelegd door de BBC-wetgeving. Resultaat op kasbasis Het realiseerde in 2014 een positief resultaat op kasbasis. Het resultaat op kasbasis bedraagt voor ,09 EUR. Dit resultaat is hoger dan geraamd bij budgetwijziging 2014, maar blijft relatief gezien laag. Tijdens 2014 werden uitgaven en ontvangen nauwgezet opgevolgd, waardoor een goede inschatting mogelijk was van de op te nemen leningen. Raad 17 juni 2015 Pagina 14 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

15 Het gecumuleerd resultaat van het boekjaar 2014 bedraagt ,58. Dit bedrag ligt ,87 EUR hoger dan geraamd. Tabel 1: I-1 Resultaat op kasbasis 2014 Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,55 A. Uitgaven , , ,62 B. Ontvangsten , , ,17 b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden , , ,00 2. Overige , , ,17 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 III. Andere (B-A) , , ,66 A. Uitgaven , , ,55 1. Aflossing financiële schulden , , ,55 a. Periodieke aflossingen , , ,55 B. Ontvangsten , , ,21 1. Op te nemen leningen en leasings , , ,21 3. Overige transacties 3.000,00 0,00 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 3.000,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,79 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,38 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,59 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , ,59 A. Bestemde gelden voor de exploitatie , , ,58 B. Bestemde gelden voor investeringen , , ,01 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , ,12 0,00 Autofinancieringsmarge Het realiseerde in 2014 een positieve autofinancieringsmarge. Er is een overschot van ca ,29 EUR. Het overschot is het resultaat van het strak onder controle houden van de kosten in Tabel 2: I-2: Autofinancieringsmarge 2014 Autofinancieringsmarge Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) , , ,14 A. Exploitatieontvangsten , , ,17 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , , ,03 1. Exploitatie-uitgaven , , ,62 2. Nettokosten van schulden , , ,59 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , ,14 A. Netto-aflossingen van schulden , , ,55 B. Nettokosten van schulden , , ,59 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , ,75 0,00 Raad 17 juni 2015 Pagina 15 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

16 Evolutie inkomsten en uitgaven (I-3 en I-4) Een vergelijking met vorige jaren, toen er nog niet via BBC werd gewerkt, is niet eenvoudig en geeft steeds een vertekend beeld. Niet alle uitgaven en ontvangsten werden rechtlijnig overgenomen naar het nieuwe algemene rekeningstelsel. In de financiële nota van de jaarrekening wordt getracht om toch een aantal punten te verduidelijken. Evolutie resultaat van het boekjaar (I-5) Het resultaat van het boekjaar 2014 bedraagt: ,11 EUR. Onderstaande tabel geeft per kostenplaats het resultaat weer. De resultaten 2014 vergelijken met deze van 2013 geeft steeds een vertekend beeld, aangezien niet alle kostenplaatsen, uitgaven en ontvangsten rechtlijnig kunnen overgenomen worden naar de nieuwe BBC-structuur. De interne facturaties zijn niet opgenomen in deze resultaten, bijvoorbeeld de verdeling van de centrale keuken over de verschillende voorzieningen. Tabel 3: I-5: Resultaat van het boekjaar 2014 KP Omschrijving Resultaat 0 Algemeen ,18 1 Bestuurswerking ,62 2 Algemene administratie ,56 3 Secretariaat ,65 4 Financiële dienst ,69 5 Personeelsdienst ,08 6 Facility ,25 7 Interne zaken ,39 8 ICT ,38 10 Privaat patrimonium ,42 11 WZC De Notelaar ,23 12 WZC Boeyé-Van Landeghem ,90 13 WZC Briels ,21 14 WZC St-Elisabeth ,76 15 WZC De Linde ,37 19 Centrale kosten woonzorg ,81 28 LOI 0,00 29 Activering van Tewerkstelling ,64 33 Sociaal Huis ,32 34 Noodopvang ,82 35 Doorstroomwoningen (brugwoningen) ,77 36 Doorgangswoningen ,98 38 Sociale verhuringen ,92 Raad 17 juni 2015 Pagina 16 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

17 39 Centrale keuken ,88 40 Technische dienst ,61 42 DC De Beuken ,55 50 Home De Bron ,78 51 Dagcentrum De Bron ,64 52 Beschermd wonen ,37 53 NAH De Stroom ,78 54 Centrale kosten De Bron ,46 55 DVC De Sloester ,45 60 Gezinszorg ,23 61 Maaltijden aan huis 2.242,70 62 Poetsdienst ,27 64 Vervoerdienst -946,13 65 Poetsdienst dienstencheques ,00 70 Windekind ,73 80 AW De Beuken ,58 81 BW Kallo ,88 82 BW Kieldrecht ,70 83 AW Vrasene 7.800,61 84 AW Hof van Nespen ,22 85 AW Hof ter Noten ,22 87 BW Hazaarddam ,25 Totaal Resultaat boekjaar ,11 Actieplan: AP-1: Optimaliseren inkomsten Actie: ACT-1: Optimaliseren subsidiestromen (vb. RIZIV, VAPH,...) Algemene omschrijving: De organisatie moet haar dagdagelijkse werking op vlak van financieel management zo goed mogelijk organiseren. Lokale besturen lopen soms subsidies mis door een niet gesystematiseerde opvolging en beheer van de subsidiestromen. Maatregelen : - tijdens deze legislatuur zullen de processen van de subsidiestromen doorheen de hele organisatie in kaart worden gebracht en gezocht worden naar verdere optimalisatie/bijsturing van deze processen. - Door de aanwerving van het afdelingshoofd woonzorg kan binnen de afdeling woonzorg gewerkt worden aan de optimalisatie van de RIZIV-inkomsten, onder andere door de implementatie van het softwareprogramma "PartnerPlan". In uitvoering Raad 17 juni 2015 Pagina 17 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

18 I-3: Aantal in kaart gebrachte processen subsidiestromen 1 In 2014 werd een onderzoek gestart naar de optimalisatie van volgende subsidiestromen: * Optimalisatie RIZIV In 2013 werd het softwareprogramma PartnerPlan aangekocht door. Het consultancy bureau Probis begeleidt het voor het gebruik van dit programma en maakt per kwartaal een analyse op. Aan de hand van deze analyses wordt door de afdeling woonzorg, de personeelsdienst en financiële dienst gezocht naar verdere optimalisaties. Zo werd ingezet op een hogere zorggraad, en de optimalisatie van de personeelsinzet in de voorzieningen. Na slechts één jaar te werken met deze software en begeleiding, zijn de eerste resultaten al zichtbaar. In de voorzieningen werd gewerkt rond Katz-scores om de B/Coptimalisatie te realiseren. Tabel 4: I-6: Evolutie RIZIV dagforfait I-6: Evolutie Riziv-dagforfait Riziv-forfait De Notelaar EUR 49,71 51,81 Riziv-forfait Briels EUR 41,98 43,3 Riziv-forfait Boeyé-Van Landeghem EUR 50,18 50,39 Riziv-forfait De Linde EUR 20,57 24,05 Riziv-forfait Sint-Elisabeth EUR 25,67 29, Evolutie Riziv-dagforfait Q Q Q Q Q Riziv-forfait Sint- Elisabeth Riziv-forfait De Linde Riziv-forfait Boeyé- Van Landeghem Riziv-forfait Briels Riziv-forfait De Notelaar Figuur 1: Evolutie RIZIV-dagforfait Raad 17 juni 2015 Pagina 18 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

19 * Optimalisatie en becijfering werkingssubsidies Kind & Gezin In 2014 is een nieuwe regelgeving van Kind & Gezin in werking getreden. Voor Windekind werd becijferd welke gevolgen deze nieuwe regelgeving op de subsidies heeft. Naar aanleiding van deze analyse werden de subsidie-inkomsten bij de budgetwijziging 2014 naar beneden bijgesteld. * Optimalisatie subsidies uniek verslag Naar aanleiding van een inspectie werd een eerste analyse gemaakt tot optimalisatie van de subsidies van het Energiefonds. Gezien deze subsidie gelinkt is aan de verschillende subsidies van het uniek verslag, werden al deze subsidies op punt gesteld. Dit wordt jaarlijks opgevolgd. * Optimalisatie en procesbeschrijving werkingssubsidies VAPH In een eerste fase is er gestart met de opmaak van de procesbeschrijving van werkingssubsidies VAPH. Vanaf 1 januari 2015 werd ingestapt in de FAM (Flexibel aanbod meerderjarigen). Door deze overstap zal de subsidieregeling voor De Bron aanzienlijk wijzigen. In 2015 zal de focus gelegd worden op de optimalisatie van de subsidies binnen de FAM. Actie: ACT-2: Aanboren bijkomende inkomsten Algemene omschrijving: De nieuwe bestuursperiode begint in een uiterst moeilijke financiële context. Tal van vormen van dienstverlening en uitgaven staan onder druk. Het zal in de loop van deze nieuwe bestuursperiode (net als de andere OCMW s en gemeenten in Vlaanderen) ongetwijfeld te maken hebben met budgettaire spanningen: m.n. een vertraging van de ontvangsten en een versnelling van de uitgaven. Maatregelen : Enkele vormen van dienstverlening die momenteel (gedeeltelijk) kosteloos zijn, zullen in de toekomst betalend worden of de bijdrage zal ervan worden verhoogd, zoals o.a. het aanrekenen van persoonlijke was, kapperskosten, en/of kosten mutualiteit. De organisatie zal een grondige analyse maken van de aangeboden dienstverlening en de prijszetting (gedeeltelijk) herbekijken. De dagprijs van de verschillende WZC wordt opgetrokken. De huurprijzen van de woningen in Kallo, Vrasene en Kieldrecht zullen dichter naar de huurprijzen van de private markt opschuiven. In uitvoering Reeds gerealiseerde zaken: - prijsaanpassing maaltijden aan huis: raad 16/4/14 - prijsaanpassing tarieven poetsdienst: raad 16/4/14 - indexering huurprijzen: raad 22/1/14 - indexering tarieven WZC, SF, DVC, KV en AW: raad 16/4/14 - indexering pachtprijzen: raad 9/7/ dagprijsdossier WZC's: raad 27/8/14 - introductie supplement wasserijdiensten WZC 2 EUR/dag: raad 27/8/14 Raad 17 juni 2015 Pagina 19 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

20 Op planning: - aanpassing tarieven technische dienst voor huurders: van zodra de nieuwe herstelprocedures van toepassing zijn (planning 2015) Onderstaande tabel geeft de dagprijs van de woonzorgcentra weer. De dagprijs is dezelfde in alle 5 woonzorgcentra. Tabel 5: Evolutie dagprijs WZC Categorie 1/05/2011 1/05/2012 1/05/2012 1/07/2013 1/01/2015 Bewoners opgenomen vóór 1/5/2012 Bewoners opgenomen vanaf 1/5/2012 Alleenstaande 44,26 46,26 48,26 48,90 50,84 Alleenstaande in meerpersoonskamer 39,93 41,83 43,83 Koppels kleine flat (WZC Boeyé-VL) 65,77 68,76 71,76 72,71 76,36 Alleenstaande kleine flat (WZC Boeyé-VL) 55,00 Koppels grote flat (WZC Boeyé-VL) 83,57 85,46 85,46 86,60 87,87 Alleenstaande grote flat (WZV Boeyé-VL) 65,00 Kortverblijf 50,00 50,54 53,29 Dagverzorgingcentrum halve dag 10,00 10,11 10,36 Dagverzorgingcentrum volledige dag 20,00 20,22 20,72 Toeslag was persoonlijk linnen WZC 2,00 Toeslag was persoonlijk linnen - kortverblijf 3,00 3,00 Actieplan: AP-2: efficiëntiewinsten zoeken Actie: ACT-3: Voorzieningen financieel rendabeler maken Opbrengsten van de voorzieningen optimaliseren (onder meer via RIZIV, dagprijs) en uitgaven/kosten beperken door zo efficiënt mogelijk te werken en zoveel mogelijk winst te halen uit de schaalgrootte van de organisatie. Met de verschillende voorzieningen- extra opbrengsten genereren door deelname aan projecten, fundraising,..., deelnameprijs voor bepaalde activiteiten (vooral in dienstencentrum), personeelsinzet, vrijwilligersinzet,.... Verder wordt gestreefd naar een hogere zorggraad (80% voor de WZC's Briels, De Notelaar en Boeyé-Van Landeghem en 45-50% voor WZC De Linde en Sint-Elisabeth), waardoor de RIZIV-ontvangsten hoger zullen liggen. In uitvoering Om de voorzieningen financieel rendabeler te maken, wordt gewerkt aan: - personeelskosten: het budget jobstudenten is in vergelijking met 2013 met ongeveer EUR gedaald. Door een centraal beheer Raad 17 juni 2015 Pagina 20 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

21 worden jobstudenten efficiënter ingezet en minder ingezet tegenover de voorbije jaren. Het algemeen personeelsbudget wordt strikter opgevolgd. - verbruik van goederen: In de gehele organisatie wordt bewuster omgegaan met de middelen. Er wordt naar gestreefd om het verbruik van bepaalde goederen sterk terug te dringen, vb. incontinentiemateriaal en hygiëneproducten. - optimalisatie RIZIV: via het programma PartnerPlan wordt gestreefd naar een optimale subsidiëring van de personeelsinzet. Tabel 6: I-13: Evolutie zorggraad WZC Gemiddelde zorggraad (% B/C scores) De Notelaar 58,44% 61,54% 67,17% 71,66% 77,00% Briels 49,01% 53,42% 56,14% 54,88% 63,17% Boeyé-Van Landeghem 53,72% 60,42% 72,92% 66,67% 73,34% Gemiddelde 53,72% 58,46% 65,41% 64,40% 71,17% De Linde 42,34% 35,57% 34,76% 36,50% 40,67% Sint-Elisabeth 42,33% 43,33% 38,33% 39,49% 44,59% Gemiddelde 42,33% 39,45% 36,55% 37,99% 42,63% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Evolutie zorggraad WZC De Notelaar Briels Boeyé-Van Landeghem De Linde Sint-Elisabeth Figuur 2: Evolutie zorggraad WZC optimalisatie opnamebeleid / verhoging zorggraad: in 2014 werd het ontwerp van de nieuwe opnamevoorwaarden voor de woonzorgcentra opgemaakt. Deze werden goedgekeurd op de raad van 15 oktober 2014 en treden in werking vanaf 1 januari Er werd een balans gezocht tussen het optimaliseren van Raad 17 juni 2015 Pagina 21 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

22 inkomsten door de zorggraad in de woonzorgcentra te verhogen en de sociale aspecten van de kandidaten die de noodzaak/urgentie van de opname mee bepalen. Dit wordt gerealiseerd door naast de zorggraad ook met enkele puntencriteria te werken om de volgorde op de wachtlijsten te bepalen. - opstart aanwezigheidsbeleid: Het heeft in sommige diensten te kampen met hoge verzuimcijfers. Verzuim heeft zowel operationele als strategische gevolgen en brengt diverse kosten met zich mee. Het terugdringen van verzuim werkt niet alleen kostenbesparend, maar verbetert ook de algemene gezondheid van de organisatie. Er wordt ingezet om een kwalitatief en duurzaam aanwezigheidsbeleid op te starten en te ontwikkelen. - reorganisatie van de wasserij (zie verder). - kinderdagverblijf: afschaffing van de dienst opvang zieke kinderen aan huis (zie verder). Actie: ACT-4: Rationaliseringsinvesteringen Onder andere door de integratie van de ondersteunende diensten van OCMW en gemeente dringen rationaliseringsinvesteringen zich op. Momenteel zitten de gemeentediensten te veel verspreid in tal van (oude) gebouwen. Doordat de gemeente zal investeren in grotere sites, kan efficiënter worden gewerkt en worden middelen (o.a. infrastructuur, machines, energie,...) optimaler gebruikt. In voorbereiding I-11: Project/rationaliseringsinvesteringen uitgevoerd I-11: Aantal projecten/rationaliseringsinvesteringen uitgevoerd 0 Het OCMW werk mee aan de realisatie van het EVI-project en het gezamenlijk administratief centrum (AC) met de gemeente. Er wordt naar gestreefd om het volledige gebouw te realiseren tegen eind Actieplan: AP-3: besparingen doorvoeren Actie: ACT-5: Evaluatie en bijsturing werkingskosten De werkingskosten worden nauwgezet opgevolgd. Op deze manier kan kort op de bal gespeeld worden indien het budget afwijkt van de gemaakte kosten. De organisatie tracht de werkingskosten onder controle te houden zodat een strikte budgettering mogelijk wordt. Regelmatig worden bepaalde groepen van werkingskosten onder de loep genomen en indien nodig bijgestuurd. De optimalisatie van de werking van de wasserijdiensten is hiervan een voorbeeld. In uitvoering Raad 17 juni 2015 Pagina 22 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

23 Volgende besparingsdossiers werden voorgesteld aan het beleid: * incontinentiemateriaal: Het gebruiken van incontinentiemateriaal wordt nauwgezet opgevolgd. Er werd een prijsdaling onderhandeld met de toenmalige leverancier. Een nieuwe aanbesteding werd georganiseerd in samenwerking met de stad Sint-Niklaas. Hierdoor werden nog lagere prijzen bekomen. * werking keuken: Bij de indiensttreding van de nieuwe manager van de grootkeuken Sodexo, werd de werking van de grootkeuken geanalyseerd. Door de vernieuwde infrastructuur en de evolutie in de kookprocessen bleken optimalisaties mogelijk. * Reorganisatie wasserijdiensten: Er wordt gestreefd om vanaf eind 2015 te werken met twee centrale wasserijen in WZC Briels en WZC De Notelaar. Met de bestaande equipe zal meer intern gewassen worden en zal bespaard worden op kosten uitbestede was. Door processen op elkaar af te stemmen, o.a. door het uniform labellen van kledij, kunnen efficiëntiewinsten worden geboekt. * besparingen op andere exploitatiebudgetten: o.a. onthaal & PR en consultancy, animatie, optimaliseren vervangingen,... * Windekind: de verlieslatende dienst zieke kinderen aan huis werd stopgezet. Actie: ACT-6: Evaluatie en bijsturing personeelskosten Er wordt gezocht naar mogelijkheden om te besparen op de verschillende HR-domeinen. Hiervoor werd een grondige analyse van de personeelskosten gemaakt. Er zal een methodiek gehanteerd worden om het personeelsbestand periodiek door te lichten. Er wordt extra aandacht besteed aan het onderzoek om te besparen op de personeelskosten van de verschillende voorzieningen. Het wettelijk en subsidieerbaar personeelskader is hier het streefdoel. Op de raad van 10 juli 2013 werd een tijdelijke verhoging van de personeelsformatie maatschappelijke dienstverlening goedgekeurd omwille van het stijgend aantal hulpvragen. Jaarlijks zal worden geëvalueerd of deze personeelsuitbreiding nog verder te motiveren is. In uitvoering Om de personeelskosten onder controle te houden, wordt op volgende pijlers gewerkt: - jobstudenten: ten opzichte van 2013 werd het budget voor de inzet van jobstudenten met ongeveer EUR verminderd. Er werd een besparingsplan opgesteld met als doel een zo efficiënt mogelijke inzet van jobstudenten tegen een zo laag mogelijke kostprijs en dit uiteraard met behoud van een kwalitatieve dienstverlening. - Vervangingen: er wordt bewuster omgegaan met het vervangen van personeel tijdens afwezigheden door ziekte. Raad 17 juni 2015 Pagina 23 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

24 - Opvolging van indicatoren: aan de hand van de stuurkaarten personeel worden een aantal indicatoren vanaf 2014 per kwartaal opgevolgd. Hierdoor kan men sneller bijsturen. - Overuren: er wordt naar gestreefd om overuren weg te werken. - Omwille van het stijgend aantal hulpvragen werd de tijdelijke verhoging van de personeelsformatie maatschappelijke dienstverlening in het tweede kwartaal (25/6/2014) door het vast bureau goedgekeurd. Tabel 7: I-8: Evolutie personeelskosten soort R2014 R2013 % verschil Contractuelen , ,99 3,07% statutairen , ,57-0,45% RSZ-contractuelen , ,44 2,60% RSZ-statutairen , ,60 4,65% Gesco , ,94 0,73% maaltijdcheques , ,00 0,69% studenten , ,81-17,73% art , ,93 15,66% verzekeringen , ,17 0,00% hospitalisatieverzekering , ,57 0,08% geneeskundige dienst , ,02 4,08% presentiegelden , ,96 80,82% pensioen contractuelen 2% , ,29 3,94% woon-werkverkeer , ,52-11,02% pensioen voorzitters , ,68 0,00% vakbondspremies , ,15 2,37% sociale dienst personeel , ,21 2,57% personeelskosten overige 1.807, ,31-26,43% HRM-kosten 1.669, ,05 4,35% Totaal , ,21 2,10% Tegenover 2013 werd in ,10% of EUR meer uitgegeven aan personeelskosten (62-rekeningen, exclusief subsidies Sociale Maribel). 2013: EUR 2014: EUR De belangrijkste stijgingen zijn: * stijging percentage RSZ-bijdrage vast benoemden * stijging kost van art.60'ers * verhoging presentiegelden * stijging loonkost contractuelen door: - inzet extra personeel omwille van vervangingen van statutaire functies. Raad 17 juni 2015 Pagina 24 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

25 - doorschalingen ten gevolge de functionerings- en evaluatiecyclus Actie: ACT-7: Patrimonium optimaliseren Om een antwoord te bieden op het actuele besparingsplan dient binnen het aanwezige patrimonium onderzocht welke onroerende goederen in aanmerking komen voor verkoop (opbrengsten). In deze legislatuur wordt onderzocht of het mogelijk is om onder meer volgend patrimonium te verkopen: grond Dijkstraat, verkaveling Verrebroek, grond Leurshoek, LOIwoning Van Gervenstraat, 3 van de 4 woningen Bijlstraat,... Vertraagd Tabel 8: I-9 / I-10: Aankopen/verkopen patrimonium Verkopen/aankopen Patrimonium Verkopen 4 percelen volledig 4 percelen volledig 1 perceel gedeeltelijk 1 perceel volledig 2 perceel gedeeltelijk 2 percelen gedeeltelijk 1 perceel gedeeltelijk (WZC Briels) 2 woningen 1 tuin Aankopen 1 perceel 1 perceel woningen In 2014 werd volgend patrimonium verkocht: - grond Melsele sectie B 844A via openbare verkoop - grond WZC Briels perceel C238/G/deel via onderhandse verkoop De herstelwerken en renovaties aan de LOI-woningen werd opgestart. De brandveiligheidswerken aan Windekind werden tot een goed einde gebracht. Raad 17 juni 2015 Pagina 25 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

26 2. Beleidsdoelstelling: BD-2: Realisatie van zorgcontinuüm en vraaggestuurde zorg op maat met aandacht aan zelfsturing en in samenwerking met het netwerk Kwalitatief: Kwalitatieve omschrijving: Het is de grootste aanbieder van zorg in de gemeente. Het zorglandschap wordt de laatste tijd gekenmerkt met allerhande vernieuwingen. Zo stimuleert het kwaliteitsdecreet de voorzieningen en diensten systematisch te werken aan de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening. De Vlaamse overheid wil dat mensen die zorg nodig hebben zo lang mogelijk thuis geholpen worden alvorens naar een voorziening te verhuizen. Het is dus van belang dat personen (gehandicapten/senioren) zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan het gewone leven op alle levensdomeinen. Tevens houdt het burgerschapsmodel in dat senioren/personen met een handicap hun eigen mogelijkheden maximaal kunnen ontplooien en hun eigen leven in handen kunnen nemen. Hiervoor is samenwerking nodig tussen alle soorten dienstverlening en is een langdurige zorgplanning broodnodig. Zo kan een gebruiker naadloos overgaan van de ene dienstverlening naar de andere. Door de stijgende vergrijzing en de stijgende vraag naar gehandicaptenzorg zal het beleid de komende jaren grondig vernieuwd moeten worden. Er dient onder andere ingezet op een grotere vraagsturing en meer flexibiliteit. De overgang naar het vraaggestuurd werken zal niet eenvoudig zijn. Het zal een uitdaging worden om een kwalitatief en gevarieerd zorgaanbod te realiseren, afgestemd op de huidige maatschappelijke evoluties en met aandacht voor het netwerk ( omgeving, mantelzorg, familie, vrijwilligers,...) van de gebruikers. Kwantitatief: Kwalitatieve omschrijving: Eerst zullen een aantal visies uitgeschreven worden en een nieuw zorg strategisch plan opgemaakt worden waarin de toekomstvisie van het bepaald wordt. Nadien zullen deze visies en dit plan moeten geïmplementeerd worden in de verdere werking van de organisatie. Actieplan: AP-4: Opmaak zorgstrategische visie en -plan Actie: ACT-8: Ontwikkeling van woonzorgzones Afbakenen van 3 woonzorgzones, namelijk Beveren-Haasdonk, Melsele-Kallo en Vrasene - Verrebroek-Kieldrecht-Doel, waarin de dienstverlening zal worden gerealiseerd. In een woonzorgzone wordt een verscheidenheid aan woonzorgfuncties aangeboden afgestemd op de behoeften van de gebruikers. Volgens plan In 2013 werd een strategische nota opgemaakt over de zorgstrategie en toekomst van de woonzorgcentra De Linde en Sint-Elisabeth. Deze studie werd begeleid door Probis nv. Uit deze strategische denkoefening komt naar voren dat het OCMW de Raad 17 juni 2015 Pagina 26 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

27 zorg dient te organiseren in woonzorgzones. In elke woonzorgzone dient een voldoende gediversifieerd zorgaanbod uitgebouwd te worden. Het is aangewezen deze als volgt in te delen: - Kieldrecht Verrebroek - Kallo Melsele - Beveren centrum met een satellietwerking naar zowel Vrasene als Haasdonk De verdere ontwikkeling en samenwerking binnen de woonzorgzones wordt de volgende jaren ingepland. Actie: ACT-9: Profilering als actor in het zorglandschap bepaalt welke verschillende rollen ze opneemt in het woonzorglandschap van groot-beveren en de omliggende regio en beschrijft wat deze rollen inhouden (actor, regisseur, facilitator, werkgever, ). In uitvoering In 2014 trachtte het zich via volgende zaken te profileren als actor in het zorglandschap: * Deelname Dag van de Zorg: De Notelaar zette tijdens de Dag van de Zorg op 16 maart 2014 zijn deuren open. De afdeling woonzorg trad op die dag naar buiten met een gedifferentieerd aanbod. Tijdens deze opendeurdag werd de samenwerking tussen het woonzorgcentrum, het dagverzorgingscentrum, het kortverblijf, de serviceflats en de thuiszorg onder de aandacht gebracht. * Website: Het aanbod van de afdeling woonzorg werd op de vernieuwde gemeenschappelijke website OCMW en gemeente Beveren actueel gehouden. * Opendeur nieuwbouw Briels: In het weekend van 13 en 14 december 2014 werd de nieuwbouw WZC Briels officieel geopend en werd een opendeurdag georganiseerd. De opendeurdag werd op dezelfde dag georganiseerd als de kerstmarkt in Melsele. De Melselenaren kwamen op zondag 14 december 2014 massaal kennismaken met het nieuwe woonzorgcentrum. De massale opkomst toont de nauwe band die het woonzorgcentrum heeft met Melsele. * Publicaties Mijn gemeente : In 2014 verschenen een aantal artikels in Mijn gemeente die betrekking hebben op de afdeling woonzorg. * Infomoment De Stroom: Er werd een infomoment voor het dagcentrum De Stroom voor de doorverwijzers georganiseerd opdat het aanbod gekend wordt bij de professionelen. * Aanwezigheid in de reguliere pers. Raad 17 juni 2015 Pagina 27 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

28 * Dag voor de nieuwe inwoners gemeente Beveren: De Beuken heeft deelgenomen aan deze dag ter verwelkoming van de nieuwe inwoners in de gemeente Beveren. Het volledige aanbod woonzorg werd voorgesteld. Actie: ACT-10: Onderzoek mogelijkheid erkenning De Beuken als LDC Kosten batenanalyse van de erkenning van De Beuken als lokaal dienstencentrum. Volgens plan Opstart gepland in Actie: ACT-11: Empowerment doelgroep woonzorg en betrokkenheid netwerk verhogen Ontwikkeling van visie rond empowerment en betrokkenheid van het netwerk, zoals de betekenis van de regie over zorgverlening in eigen handen nemen, zelfzorg, zelfredzaamheid, samenwerking met het netwerk (mantelzorg en professioneel) in de verschillende vormen van dienstverlening. In voorbereiding Er werd gewerkt rond verschillende visieteksten waarin uitgegaan wordt van empowerment van de doelgroep, o.a. de visietekst psychische zorg, maaltijdzorg en animatie. In deze visieteksten wordt uitgegaan van de mogelijkheden en het behoud van zelfstandigheid van de doelgroep. De implementatie van de visietekst start in Actie: ACT-12: Uitbouw woonzorgnetwerken Het bouwt woonzorgnetwerken (buurtgerichte functionele samenwerkingsverbanden) uit, waarin de actieve, woonzorgvoorzieningen/diensten samen de ouderenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg optimaliseren uit de buurt door onderlinge afstemming en samenwerking. In uitvoering Er wordt ingezet op de samenwerking tussen de verschillende partners om taken af te baken en vooral via de zorgcoördinatie. * SEL BEVEREN (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) neemt een trekkersrol op binnen SEL Beveren (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) Deelnemers: Diensten Thuisverpleging, huisartsen, SEL Waasland (koepelorganisatie), mutualiteiten, apothekers, kinesisten, Dagkliniek Sint-Lucia, psychiatrische thuiszorgdienst Querido/Mozaïek, thuiszorgdiensten en WZC s. Een greep uit de behandelde onderwerpen 2014: voorstelling Raad 17 juni 2015 Pagina 28 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

29 dagziekenhuis, Pilootproject Zorgregio s (domus medica), nieuws van de partners, beleidsbrief Minister Van Deurzen, psy MDO (psychiatrisch multidisciplinair overleg), opvolging notulen gemeenteraad, voorstelling nieuwbouwproject CM, artikel 107 (project GGZ ADS (geestelijke gezondheidszorg Aalst- Dendermonde-Sint-Niklaas)) en ontslagmanagement voorzieningen geestelijke gezondheidszorg; info avond thuiszorg Nederland. Doelstelling SEL Beveren: lokale eerstelijns hulpverleners samenbrengen om elkaar te leren kennen en kennis te delen volgens de noden van de partners. * ONTWIKKELING CLUSTER WOONZORG Alle zorgdiensten en voorzieningen werden verenigd in 1 cluster woonzorg: dienst thuiszorg, diensten maatschappelijk werk ouderen- en gehandicaptenzorg, WZC s, dagverzorgingscentrum De Sloester, kortverblijf De Notelaar, home De Bron, Serviceflats (De Beuken en Hof Ter Noten) en de seniorenwoningen. Doestelling: samenwerking trajectzorg (gerichte doorverwijzing en hulp op maat) continuïteit van de dienstverlening. * ZORGCOÖRDINATIE De zorgcoördinator brengt in complexe zorgdossiers alle aanwezige hulpverleners, de mantelzorger en de cliënt samen voor hulpafstemming en zorgplanning. Deze overleggen gebeuren binnen alle sectoren (problematische opvoedingssituaties, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ). * DEELNAME STUURGROEP ZOEM PROJECT OCMW SINT- NIKLAAS OCMW Temse en Beveren zetelen als externe waarnemers in de stuurgroep van het ZOEM project te Sint-Niklaas. Dit is een samenwerkingsverband tussen de thuiszorgdienst en zelfstandige verpleging. Doelstelling: taakuitzuivering verpleging en verzorging aan huis, kennisdeling en verpleegkundig consult in het dienstencentrum. Actie: ACT-13: Uitbouw (satellietwerking) LDC in de verschillende woonzorgzones Het bepaalt in welke woonzorgzone een (al dan niet erkend) lokaal dienstencentrum (LDC) of een satellietwerking zal uitgebouwd worden en op welke manier de werking van het LDC in De Beuken wordt uitgebouwd. Niet gestart Het onderzoek wordt gevoerd in Raad 17 juni 2015 Pagina 29 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

30 Actieplan: AP-5: Ontwikkeling afdeling woonzorg De afdeling woonzorg van omvatte op 31 december 2014 de volgende voorzieningen: Tabel 9: Overzicht voorzieningen afdeling woonzorg Woonzorgcentra Naam De Linde Briels Boeyé-Van Landeghem Adres Pastoor Verwilghenplein 25 Kerkplein 8 Beverse Dijk Haasdonk 9120 Melsele 9120 Kallo Erkennningsnr. WZC: CE 1223 WZC: CE 399 WZC: CE 514 RVT: VZB 2185 RVT: VZB 2484 Naam De Notelaar Sint-Elisabeth Adres Oude Zandstraat 98 Oude Dorpsstraat Beveren 9120 Vrasene Erkennningsnr. WZC: CE 954 WZC: CE 508 RVT: VZB 114 Dagverzorgingscentrum Centrum voor kortverblijf Naam De Sloester De Notelaar Adres Oude Zandstraat 96 Oude Zandstraat Beveren 9120 Beveren Erkennningsnr. CE 2778 KCE 954 Serviceflats Serviceflats + dienstencentrum Naam Hof ter Noten De Beuken Woningcomplex met dienstverlening Adres Oude Zandstraat 100 Oude Zandstraat 103 Oude Dorpstraat 15 A J 9120 Beveren 9120 Beveren 9120 Vrasene Erkennningsnr. CE 2756 CE 2816 CE 1926 Seniorenwoningen Adres Hazaarddam 6 en 8 Beverse Dijk 7 45 Tuinwijkstraat Peerkenswegel Melsele 9120 Kallo 9130 Kieldrecht 9120 Haasdonk Dagcentrum, home en beschermd wonen De Bron Behoort sinds 1 september 2014 tot de afdeling woonzorg. Adres Erkennningsnr Lesseliersdreef Beveren Begin 2015 opende het NAH De Stroom zijn deuren, als onderdeel van het dagcentrum De Bron ZRG (home) ZRG (nursing) AMB 118 (beschermd wonen) ZRG (dagcentrum) Raad 17 juni 2015 Pagina 30 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

31 Afdeling Thuiszorg Behoort sinds 1 december 2013 tot de afdeling woonzorg. Adres Erkenningsnr. Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT) - Maaltijden aan huis - Poetshulp Oude Zandstraat Beveren 169 (DGAT) en (dienstencheques onderneming) Tabel 10: Aantal woongelegenheden per WZC (woonzorgcentrum) met onderscheid tussen WZC en RVT (rust- en verzorgingstehuis) BVL Briels 31/12/ /06/2012 1/07/ /10/2012 1/01/2013 1/12/2013 WZC RVT Totaal WZC RVT Totaal DL (enkel WZC) De Notelaar WZC RVT Kortverblijf Totaal SE (enkel WZC) TOTAAL Actie: ACT-14: Ontwikkeling van overkoepelende visie van de afdeling woonzorg Uitwerken van één overkoepelende visie voor alle diensten/voorzieningen binnen de afdeling woonzorg. In uitvoering In 2014 werd gewerkt aan één overkoepelende visie voor alle diensten/voorzieningen binnen de afdeling woonzorg op volgende vlakken: * Overlegorganen optimaliseren: Er werd een efficiëntieoefening gedaan met betrekking tot de overlegorganen van de afdeling woonzorg. Als resultaat werd het woonzorgoverleg en seniorenoverleg anders dan voorheen ingevuld. * bewonersgerichte houding: Raad 17 juni 2015 Pagina 31 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

32 In 2014 werd ingezet om extra aandacht te besteden aan een bewonersgerichte houding bij alle disciplines. * visieteksten: Er werden drie overkoepelende visieteksten opgemaakt die in 2015 worden geïmplementeerd rond maaltijdzorg, psychische zorg en animatie. Actie: ACT-15: Uitbouw van de structuur en de werking van de afdeling/organogram woonzorg Op basis van de goedgekeurde visie, wordt de structuur en werking van de afdeling ontwikkeld, o.a. bijkomende aanwervingen in kader van het goedgekeurde organogram (audit), integratie van WZC's, De Bron en thuiszorg in één afdeling, de werking van het woonzorgteam uitbouwen en optimaliseren, In uitvoering Er werd een voorontwerp opgemaakt van de formatiewijziging woonzorg (goedgekeurd in 2015). In dit voorontwerp werden zowel de besparingen en noden van de voorzieningen met elkaar afgewogen. In 2014 werd de geïntegreerde werking van de nieuwe afdeling woonzorg verder uitgebouwd. Actie: ACT-16: Optimalisatie en monitoring processen dagdagelijkse werking binnen en over voorzieningen heen, inclusief informatisering Ontwikkelen van indicatoren en kerngetallen om de effectiviteit en efficiëntie op te volgen en optimaliseren van dagelijkse processen (bv. incontinentiemateriaal, medicatiebeheer, materiaal uitwisseling). In uitvoering In 2014 werden volgende processen geoptimaliseerd: * Indicatoren Zorg en Gezondheid: In 2013 werd gestart met het verzamelen van de indicatoren Zorg en Gezondheid voor rapportage aan het Vlaams Agentschap. In 2015 werd de set uitgebreid met 3 indicatoren. Deze indicatoren werden tijdig verzameld en doorgegeven aan het Vlaams Agentschap. Dit project wordt volledig ondersteund door de dienst kwaliteit, die de tussentijdse opvolging doet en interne analyse maakt voor de vijf woonzorgcentra. In 2015 zullen de dienst kwaliteit en woonzorg een oefening maken om, alle door de voorzieningen op te volgen indicatoren, in beeld te brengen en te stroomlijnen. * Incontinentie: Enerzijds werd gewerkt om de kostprijs van incontinentiemateriaal te verlagen door samen met andere Wase voorzieningen een aanbestedingsprocedure te organiseren. Anderzijds werd gewerkt aan de optimalisatie van het verbruik van incontinentiemateriaal. * Aanbesteding software woonzorg: Raad 17 juni 2015 Pagina 32 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

33 In 2014 werd een aanbesteding gelanceerd voor nieuwe software woonzorg. Het toenmalige softwarepakket voor het beheer van de elektronische zorgdossiers en administratieve bewonersdossier in de woonzorgcentra, assistentiewoningen en het dagverzorgingscentrum was reeds ca. 10 jaar in gebruik. Als kostenbesparende maatregel werd overgegaan tot de aankoop van het pakket Corilius. * Herwerking schriftelijke overeenkomst en interne afsprakennota van de seniorenvoorzieningen: voor de woonzorgcentra werden de schriftelijke overeenkomsten en interne afsprakennota's herwerkt. Voor de serviceflats en het dagverzorgingscentrum zal dit in 2015 worden herwerkt. Actieplan: AP-6: Afstemmen thuiszorg/ouderenzorg/gehandicaptenzorg op de behoeften van de doelgroep woonzorg Door de organisatie van een multidisciplinair overleg, streeft de dienst een coherent en toegankelijk zorgaanbod na, op maat van de patiënt. De zorgcoördinator waakt over de opvolging van de informatie en ondersteuning doorheen het hele zorgproces, dit zowel ten opzichte van de zorgverstrekker als de patiënt. Het multidisciplinair overleg (MDO) wordt georganiseerd bij complexe zorgvragen, waarin vaak sprake is van een multiproblematiek. Meerdere hulpverleners zitten met de cliënt samen en stemmen hun hulpverlening op elkaar af. De zorgcoördinator start trajectzorg op in moeilijke hulpverleningssituaties en helpt aan de uitbouw van de samenwerking tussen residentiële zorg en thuiszorg. Dit laatste zowel binnen als buiten het OCMW. De zorgcoördinatie valt onder de wetgeving voor de samenwerkingsverbanden eerstelijnsgezondsheidszorg. In dit kader heeft het OCMW een overeenkomst met vzw SEL Waasland. neemt de functie van ondervoorzitter op en zetelt in de algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur. Tabel 11: Cijfers zorgcoördinatie 2014 Onderwerp Aantal Multidisciplinair overleg (MDO) 16 Psy MDO 8 Cliëntenoverleg OCMW 16 Cliëntenoverleg Roma project 2 Deelname overleg 41 Actieve thuiszorgdossiers 17 Raad 17 juni 2015 Pagina 33 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

34 Actie: ACT-17: Evaluatie en bijsturing van het opnamebeleid en de opnamevoorwaarden Het opnamebeleid actualiseren en afstemmen op de noden van de doelgroep en in functie van de te behalen zorggraad. Implementatie en eerste evaluatie van de nieuwe opnamevoorwaarden in In uitvoering De vorige opnamevoorwaarden voor de woonzorgcentra werden goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 15 december Onder meer door maatschappelijke evoluties en een aantal praktische bekommernissen in het huidige opnamebeleid, werd een nieuw ontwerp voor de opnamevoorwaarden uitgewerkt. Dit ontwerp werd goedgekeurd door de Raad op 15 oktober De belangrijkste uitgangspunten in de herwerkte opnamevoorwaarden zijn: - Algemeen uitgangspunt: In lijn met het woonzorgdecreet wil het OCMW ouderen zo lang mogelijk thuis laten wonen. Opname in een woonzorgcentrum is de allerlaatste stap in het zorgcontinuüm: alle andere zorgvormen (zelfzorg, mantelzorg, thuiszorg) dienen uitgeput te zijn alvorens de stap naar het woonzorgcentrum kan gezet worden. - Stijgende zorggraad van de doelgroep: Zorgbehoevende ouderen met een hoge zorggraad hebben in principe meer nood aan opname dan lichter zorgbehoevenden. - Financiële situatie: Het optimaliseren van de inkomsten door de zorggraad in de woonzorgcentra verder te verhogen. Dit biedt ook een antwoord aan de stijgende zorggraad van de doelgroep. - Sociale aspecten van de kandidaten mee in rekening brengen: Uit ervaring blijkt dat niet enkel de zorggraad, maar ook de sociale situatie van de kandidaat de noodzaak/dringendheid van de opname mee bepaalt. Dit wordt gerealiseerd door naast de zorggraad ook met enkele puntencriteria te werken om de volgorde op de wachtlijst te bepalen. - Praktische aanpassingen zoals een aparte wachtlijst voor koppels, de invulling van de grote flats in woonzorgcentrum Boeyé- Van Landeghem, het beperken van interne verhuizen en de keuze van het aantal wachtlijsten waarop men zich wenst in te schrijven,. Deze herwerkte opnamevoorwaarden werden verwerkt in de schriftelijke overeenkomst bij opname in de woonzorgcentra. De herwekte opnamevoorwaarden traden in voege vanaf 1 januari De opname-voorwaarden van de andere woonzorgvoorzieningen worden herwerkt in de loop van Raad 17 juni 2015 Pagina 34 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

35 Actie: ACT-18: Implementatie visie op zorg- en dienstverlening De uitgewerkte visie op zorg- en dienstverlening (zie o.a. visietekst en zorgstrategischplan) wordt geïmplementeerd op basis van het implementatieplan. Niet gestart Samen met andere Wase OCMW's wordt gewerkt aan een algemene visie op zorg- en dienstverlening. Deze tekst zal als basis gebruikt worden voor een lokale visie. Actie: ACT-19: Organiseren van een gemeenschappelijke intake en screening De zorgvrager komt in het sociaal huis terecht bij een maatschappelijk werker van het woonzorgteam die de volledige intake doet voor zowel ouderenzorg, thuiszorg als gehandicaptenzorg. Er vindt dus maar één intakegesprek plaats om alle zorgnoden van de zorgvrager in kaart te brengen. Opnamedossiers worden pro-actief voorbereid en opgevolgd. In voorbereiding Er werden volgende zaken ontwikkeld: - kennis en ingebruikname van de verschillende intakeformulieren; - een gemeenschappelijke permanentieregeling; - per woonzorgcentrum staat 1 dossier klaar voor opname. Bij de woonzorgcentra met een open en gesloten afdeling, staat er minimum 1 dossier per afdeling klaar; - indien er geen kandidaten voor opname zijn, worden de ziekenhuizen op voorhand verwittigd; - personen met vermoeden van A dement score worden voor opname doorverwezen voor een diagnostisch bilan. Actie: ACT-20: Ontwikkeling zorgtrajecten aangepast aan verschillende doelgroepen Door samenwerking en afstemming van de dienstverlening van de verschillende diensten van de afdeling, worden zorgtrajecten op maat mogelijk. Dit wordt gerealiseerd binnen de bestaande structuren en subsidiemogelijkheden. In voorbereiding De zorgcoördinator organiseert multidisciplinair overleg (MDO) in complexe dossiers en dit voor alle voorzieningen. Er werd een werkgroep psychische zorg opgericht. Deze werkgroep staat in voor de ontwikkeling van een overkoepelende visie psychische zorg, voor de uitwisseling van kennis tussen de verschillende woonzorgafdelingen, voor de kennismaking met GGZ actoren, voor de toeleiding naar outreachende zorg en voor de doorverwijzing van cliënten naar GGZ hulpverlening. Er werd een tweewekelijks woonzorgafdelingsoverleg georganiseerd. De zichtbaarheid sociale dienst in de WZC s, serviceflats en dagverzorgingscentrum werd verhoogt door de deelname aan overlegmomenten en door de inzet van expertise. Raad 17 juni 2015 Pagina 35 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

36 Er werd een intern transferdocument of overdracht tussen verschillende voorzieningen ontwikkeld. Actie: ACT-21: Uitwerking leefgroepwerking en/of beveiligde afdeling realiseren in Boeyé-Van Landeghem De dagelijkse werking in Boeyé-Van Landeghem wordt georganiseerd in leefgroepen, waarin de bewoners de dagelijkse activiteiten beleven. Er wordt onderzocht of het zinvol en praktisch haalbaar is om van één leefgroep een beveiligde afdeling te maken voor mensen met oriëntatieproblemen in tijd en/of ruimte. Volgens plan Enkele elementen van leefgroepwerking zullen vanaf 2015 worden geïntroduceerd, o.a. de maaltijdbegeleiding voor zorgbehoevenden in de leefgroepen. In 2015 wordt ook het personenalarm vernieuwd. Actieplan: AP-7: Mobiliteit en toegankelijkheid verbeteren dienstverlening Actie: ACT-22: Vervoer optimaliseren voor gebruikers van de diverse diensten/voorzieningen binnen de afdeling woonzorg Het vervoer voor de verschillende dagcentra (De Bron, De Stroom, De Sloester) en andere diensten/voorzieningen wordt afgestemd op elkaar. De gebruiker dient zo kort mogelijk op de bus te zitten en de bussen dienen zo efficiënt mogelijk ingezet. Er wordt eveneens onderzocht of er voertuigen ter beschikking van de gebruikers kunnen gesteld worden zonder personeel. In uitvoering In het kader van de zoektocht naar optimalisaties en de nieuwe werking van het NAH De Stroom werd de organisatie van het vervoer gebruikers DVC De Sloester en De Stroom onder de loep genomen. Uit deze studie kwam volgend resultaat: - De organisatie van het vervoer van het dagcentrum De Bron en het vervoer van De Sloester blijft om organisatorische en klachtgerichte redenen het best apart te organiseren. - Voor het nieuwe NAH De Stroom zal geen vervoer voor de gebruikers worden voorzien. In de toekomst zullen NAH-patiënten een persoonlijk budget van het VAPH krijgen om hun vervoer te financieren. - Er is nood aan een nieuw extra busje voor het dagcentrum De Sloester om de bezetting van het dagcentrum te optimaliseren. Vooral naar plaatsen voor personen in een rolstoel is meer vraag naar betaalbare plaatsen dan er aanbod is. - Het extra busje van De Sloester zal deeltijds ingezet worden voor de centrale wasserijen. Het extra busje voor De Sloester zal geleverd worden midden Raad 17 juni 2015 Pagina 36 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

37 3. Beleidsdoelstelling: BD-3: Voorzien in een eigen aanbod van woonzorgvormen Kwalitatief: Kwalitatieve omschrijving: Op vlak van woonzorg staat het voor de uitdaging om alle doelgroepen (senioren, gehandicapten, cliënteel thuiszorg) zorg op maat te blijven bieden. De dienst thuiszorg en de voorzieningen zullen de komende jaren intensiever gaan samenwerken en hun dienstverlening beter op elkaar afstemmen op de vragen van de gebruiker. De komende jaren staan ook het aanpassen en/of vernieuwen van de huidige voorzieningen en de realisatie van NAH De Stroom op het programma. Met deze vernieuwingen wil woonzorg niet enkel een huis, maar vooral een echte thuis bieden voor hun gebruikers. Het is een uitdaging om de bouwprojecten af te stemmen op de dagelijkse werking van de verschillende voorzieningen en van de dienst woonzorg. Naast de steeds hogere eisen die de toekomstige bewoner van een voorziening stelt aan de infrastructuur en accommodatie, zal de zorgbehoefte op sociaal en psychisch vlak blijven toenemen en specifieker worden. Het aanwerven/behouden van voldoende en juist gekwalificeerd personeel om een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden aan de bewoners, met in het bijzonder verpleegkundigen en zorgkundigen, blijft dan ook een grote uitdaging. Kwantitatief: Kwantitatieve omschrijving: De realisatie van volgende projecten: - Home De Bron: nieuwbouw en opstart dagcentrum NAH De Stroom - WZC Briels: nieuwbouw en aanpassing dagdagelijkse werking op de nieuwbouw - uitwerking en uitvoering zorgstrategisch plan - WZC Sint-Elisabeth en WZC De Linde: fusie en één (gezamenlijke) nieuwbouw te Vrasene - WZC Boeyé-Van Landeghem: realisatie van vier extra kamers I-14: Totaal aanbod woonzorg (WGL/plaatsen dienstverlening woonzorg) Tabel 12: I-14: Totaal aanbod woonzorg (WGL/plaatsen dienstverlening woonzorg) I-14: Totaal aanbod dienstverlening woonzorg Totaal aanbod WZC WGL Totaal aanbod DVC WGL Totaal aanbod AW WGL Totaal aanbod bejaardenwoningen WGL Totaal aanbod NAH WGL 0 0 Totaal aanbod Home De Bron WGL Totaal aanbod begeleid wonen WGL 4 4 Totaal aanbod dagcentrum De Bron WGL In 2014 is het totaal aanbod dienstverlening woonzorg onveranderd gebleven tegenover Raad 17 juni 2015 Pagina 37 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

38 I-16: Gerealiseerde bezettingsgraad Tabel 13: Evolutie bezettingsgraad WZC Riziv WZC Gerealiseerde bezettingsgraad 2012 in % Gerealiseerde bezettingsgraad 2013 in % Gerealiseerde bezettingsgraad 2014 in % Boeyé-Van Landeghem 97,67% 96,07% 97,04% Briels 94,24% 94,76% 96,01% De Linde 96,59% 98,60% 98,29% De Notelaar 96,87% 96,88% 97,77% Sint-Elisabeth 96,20% 96,43% 98,74% In 2014 is de bezettingsgraad RIZIV van de woonzorgcentra globaal gestegen. Enkel in het WZC De Linde werd een lichte daling genoteerd. WZC Briels en WZC Boeyé-Van Landgehem hebben de laagste scores. Bij WZC Briels is dit deels te verklaren door de tijdelijke locatie in het gebouw van de Oude Notelaar. Bij het WZC Boeyé-Van Landeghem is dit te wijten aan de moeilijke bezetting van de duurdere flats. Tabel 14: Evolutie bezettingsgraad WZC WZC gerealiseerde bezettingsgraad gerealiseerde bezettingsgraad gerealiseerde bezettingsgraad 2012 in % 2013 in % 2014 in % Boeyé-Van Landeghem 99,26% 98,85% 99,80% Briels 97,20% 98,42% 99,05% De Linde 98,81% 99,78% 99,11% De Notelaar 99,20% 99,26% 99,99% Sint-Elisabeth 98,42% 99,51% 100,00% Totaal 98,68% 99,06% 99,59% De bezettingsgraad van het woonzorgcentrum toont aan hoeveel ligdagen werden gefactureerd tegenover het maximaal te factureren ligdagen. In 2014 was dit gemiddeld 99,59 procent. Algemeen kan geconcludeerd worden dat de woonzorgcenta een hoog aantal gerealiseerde ligdagen behalen. Tabel 15: Evolutie bezettingsgraad Home De Bron De Bron gerealiseerde bezettingsgraad gerealiseerde bezettingsgraad gerealiseerde bezettingsgraad 2012 in % 2013 in % 2014 in % Home + nursing De Bron 100,73% 101,03% 97,95% Dagcentrum De Bron 105,15% 109,66% 114,95% Raad 17 juni 2015 Pagina 38 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

39 In 2014 werd geen volledige bezetting van het Home De Bron gehaald, doordat een van de gasten veel afwezig was wegens ziekenhuisopnames. Voor het dagcentrum De Bron werd wel de volledige bezetting gehaald. Deze bezettingsgraad steeg in 2014 van 109,66 procent naar 114,95 procent. Tabel 16: Evolutie bezettingsgraad CVK en DVC gerealiseerde bezettingsgraad gerealiseerde bezettingsgraad gerealiseerde bezettingsgraad Gemiddelde bezetting CVK (in %) 90,23% 89,82% 89,88% Gemiddeld aantal gebruikers DVC 8,91 11,99 13,40 Het centrum voor kortverblijf De Notelaar haalde in 2014 een gelijkaardige bezetting als het vorige jaar. Het gemiddeld aantal gebruikers per dag van dagverzorgingscentrum De Sloester steeg in 2014 naar 13,40 tegenover 11,99 in De F of Fd-profiel subsidies van het RIZIV werden hierdoor optimaal ingevuld. Tabel 17: Bezettingsgraad seniorenwoningen 2014 Gerealiseerde bezettingsgraad seniorenwoningen 2014 Bezettingsgraad Hof Ter Noten % 100,00 Bezettingsgraad flats De Beuken % 99,90 Bezettingsgraad woningcomplex Vrasene % 100,00 Bezettingsgraad Hazaarddam Melsele % 100,00 Bezettingsgraad Beverse Dijk Kallo % 100,00 Bezettingsgraad Tuinwijkstraat Kieldrecht % 100,00 Bezettingsgraad Hof Van Nespen % 100,00 De seniorenwoningen en assistentiewoningen werden optimaal bezet in Maaltijden aan huis Tabel 18: I-18: Aantal geleverde maaltijden aan huis Warme maaltijden Aantal maaltijden Raad 17 juni 2015 Pagina 39 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

40 We stellen een daling vast van het aantal gezinnen die beroep doen op deze dienst en van het aantal geleverde maaltijden. Dit komt door het faillissement van de leverancier en de moeilijke zoektocht naar een goede nieuwe leverancier. Dienstencentrum De Beuken Tabel 19: I-19: Evolutie aantal gebruikte maaltijden seniorenrestaurant Maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal Het aantal maaltijden dat in het dienstencentrum De Beuken wordt verbruikt, is aanzienlijk gedaald in In de loop van 2014 werden themamenu's ingevoerd. Hierdoor werd de negatieve trend omgebogen, waardoor op het einde van het jaar opnieuw het gemiddeld maandelijks niveau van eind 2012 werd gehaald. Actieplan: AP-8: Uitbouw De Bron Actie: ACT-23: Uitbouw werking DC De Stroom Opstart nieuw dagcentrum De Stroom en het uitbouwen van de dagelijkse werking (personeel, activiteiten, vervoer, wachtlijst ) In voorbereiding De Stroom is een dagcentrum dat zich richt zich tot volwassen personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het is een kleinschalig initiatief met 8 voltijdse plaatsen. De Stroom is uniek in de streek. Er was een grote nood aan dergelijk initiatief. Tot voor de start moest men voor dergelijke opvang tot Buggenhout of verder rijden. De werking van De Stroom startte in maart In 2014 werd de nieuwe werking van het NAH voorbereidt. In 2014 werd rond volgende thema s gewerkt: Raad 17 juni 2015 Pagina 40 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

41 - Expertise ontwikkelen rond de doelgroep van het NAH; - het aanwerven van de verantwoordelijke NAH De Stroom; - het samenstellen van het team. Actie: ACT-24: Nieuwbouw De Bron Eind 2012 zijn de werken gestart voor de nieuwbouw van het Home De Bron en de nieuwe afdeling De Stroom. De Stroom zal vanaf 2015 dagopvang bieden aan patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Uitgevoerd op De vroegere kamers van De Bron waren niet meer conform de huidige normen. Daarom werd het oude home volledig afgebroken en vervangen door een aangepaste nieuwbouw. Dit was mogelijk dankzij VIPA-middelen en extra financiën van OCMW en gemeente. De nieuwbouw kreeg extra kamers wat een uitbreiding van 8 opvangplaatsen betekent. Op 16 januari 2015 werd de nieuwbouw officieel geopend. Enkele dagen later, op 20 januari 2015, verhuisden de 30 bewoners naar hun nieuwe thuis. 8 nieuwe bewoners namen hun intrek in De Bron. De Stroom, het splinternieuwe dagcentrum voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel, werd diezelfde dag geopend. Dit centrum, uniek in de streek, vult een grote leemte in. De geraamde kostprijs van het volledige nieuwbouwproject (beide gebouwen) bedraagt zo n euro. Actieplan: AP-9: Uitbouw Briels Actie: ACT-25: Nieuwbouw Briels Eind 2012 zijn de werken gestart voor de nieuwbouw van het WZC Briels. Begin 2015 zal de nieuwbouw in gebruik worden genomen. Uitgevoerd op Eind 2012 nam Melsele afscheid van een dorpsmonument. Het oude woonzorgcentrum Briels ging onder de sloophamer om plaats te maken voor een hedendaags seniorencomplex. Enkel het kasteeltje aan de voorkant bleef overeind en werd gerenoveerd. Goed twee jaar later is de nieuwbouw klaar. In het weekend van 13 december 2014 werd het nieuwe WZC Briels feestelijk geopend. Het volledige project werd gebudgetteerd op euro, waarvan ca. 60 procent gesubsidieerd wordt met VIPA-subsidies. In het weekend van 12 tot 14 december 2014 werd het nieuwe woonzorgcentrum officieel geopend. Zondag 14 december 2014, op Raad 17 juni 2015 Pagina 41 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

42 de dag dat ook de kerstmarkt van Melsele plaatsvond, werden de deuren opgezet voor het grote publiek. Deze opendeurdag was een groot succes met een recordopkomst. Op woensdag 14 januari 2015 verhuisden de bewoners van WZC Briels in alle rust naar hun nieuwe woonst in Melsele. Actie: ACT-26: Uitbouw werking Briels Bij de ingebruikname van de nieuwbouw Briels wordt de dagelijkse werking uitgebouwd met focus op de afdelingswerking en bewonersgerichtheid. Enkele aandachtpunten zijn: het organiseren van het maaltijdgebeuren, de dagelijkse zorgverlening, het animatiegebeuren, het realiseren van een beveiligde afdeling op de eerste verdieping, de realisatie van een zorgteam (zorgkundigen, verpleegkundigen, kiné-ergo-logopedist, animatie, onderhoud) per afdeling, de visie op afdelingswerking uitwerken, In uitvoering De dagdagelijkse werking van het woonzorgcentrum werd op het nieuwe gebouw afgestemd rekening houdend met de in de actie omschreven aandachtspunten. Actieplan: AP-10: Uitbouw Sint-Elisabeth + De Linde Actie: ACT-27: Onderzoek naar de toekomst van WZC Sint-Elisabeth + WZC De Linde Het heeft in een eerder zorgstrategisch plan (2002) projecten uitgewerkt waarvoor VIPA-subsidies werden aangevraagd. De uitbreiding van WZC De Linde en WZC Sint- Elisabeth maakten oorspronkelijk deel uit van dit zorgstrategisch plan maar werden niet weerhouden door het Vlaams Agentschap. Voor deze twee woonzorgcentra moet een nieuw zorgstrategisch plan opgemaakt worden. Voor deze voorzieningen is dringend een aanpassing van de infrastructuur nodig. Het niet overgaan tot actie betekent dat het WZC De Linde en WZC Sint-Elisabeth omwille van ontoereikende infrastructuur erkenningen kunnen verliezen vanaf 1/1/2019. Het verlies van deze erkenning betekent de sluiting van het woonzorgcentrum. Ondertussen werd een financiële haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Het bestuur zal een keuze maken wat het betreft het bouwen op één site of andere sites en het al dan niet uitbreiden van het aantal woongelegenheden. In voorbereiding Op de raad van 22 januari 2014 werden drie mogelijke scenario's voorgesteld over de toekomst van WZC De Linde en WZC Sint- Elisabeth. In deze raad werd beslist om principieel akkoord te gaan WZC De Linde en WZC Sint-Elisabeth te fusioneren en één vervangingsnieuwbouw te realiseren waarin de erkende en vooraf vergunde woongelegenheden van beide woonzorgcentra worden samengebracht. De vervangingsnieuwbouw zal waarschijnlijk worden gerealiseerd op de locatie in de Oude Dorpstraat 17 te Vrasene. Het OCMW tracht de nieuwbouw te realiseren tegen uiterlijk De grond van het WZC De Linde te Haasdonk wordt Raad 17 juni 2015 Pagina 42 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

43 in erfpacht gegeven aan een privé- partner, vzw Ouderenzorg Waasland. Met vzw Ouderenzorg Waasland werd in 2014 een principiële samenwerkingsovereenkomst afgesloten. In een eerste fase in dit project werd een haalbaarheidsstudie gevoerd over de realisatie van de nieuwbouw op de grond te Vrasene. Actie: ACT-252: Project nieuwbouw Sint-Elisabeth + De Linde In de raad van 22 januari 2014 werden drie mogelijke scenario's voorgesteld over de toekomst van WZC De linde en WZC Sint-Elisabeth. In deze raad werd beslist om principieel akkoord te gaan WZC De Linde en WZC Sint-Elisabeth te fusioneren en één vervangingsnieuwbouw te realiseren waarin de erkende en vooraf vergunde woongelegenheden van beide WZC worden samengebracht. De vervangingsnieuwbouw zal worden gerealiseerd op de locatie in de Oude Dorpstraat 17 te Vrasene. Het OCMW tracht de nieuwbouw te realiseren tegen uiterlijk Niet gestart Het fusieproject WZC Sint-Elisabeth en WZC De Linde werd in 2014 toegevoegd in het meerjarenplan In 2015 zal gestart worden met de verdere uitwerking van dit project. Actieplan: AP-11: Uitbouw Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT) De dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg biedt twee vormen van hulp: 1. Gezinszorg. Dit houdt in: - persoonsverzorging (wassen, aankleden, verzorging, enz.); - hulp in het huishouden (koken, wassen en strijken, enz.); - psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding (gezelschap, aanspreekpunt, doorverwijzen naar andere zorgverleners, enz.); - administratieve taken; - boodschappen. Gezinszorg wordt verleend door een verzorgend personeelslid. 2. Aanvullende thuiszorg. Het takenpakket werd bij beperkt tot de schoonmaak van de woning (poetsen, stof afnemen en stofzuigen, enz.). Andere thuiszorgdiensten bieden daarnaast soms ook oppashulp (gezelschap, toezicht bij afwezigheid of ter ondersteuning van de mantelzorg) of karweihulp (kleine reparaties, schilderen of behangen, enz.) aan. Raad 17 juni 2015 Pagina 43 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

44 Tabel 20: Thuiszorg: aantal geholpen gezinnen/uren hulp Gezinshulp Aantal geholpen gezinnen Gesubsidieerd urencontingent Totaal gepresteerde uren hulp , , , In 2014 beschikte de Dienst voor Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg (DGAT) over een contingent van uren hulp. Deze uren worden gesubsidieerd door de overheid. In 2014 werd bij 62 nieuwe cliënten gezinshulp opgestart. Gedurende het jaar verleende de dienst gezinszorg bij 170 cliënten hulp. Op 31 december 2014 stonden er 15 personen op de wachtlijst. Tabel 21: Verhouding gezinshulp/gejaardenhulp Gezinshulp (65-) Bejaardenhulp (65+) * 126* *170 cliënten in 2014, maar 2 cliënten die meetellen voor gezinshulp, werden in de loop van het jaar 65, vandaar dat als je deze twee totalen optelt je 172 cliënten krijgt. Er is een lichte stijging van het aantal geholpen 65+ cliënten. Actie: ACT-28: Poetsdienst opnemen in wijkwerking De uurroosters van de poetsdienst worden gereorganiseerd om afstanden (vervoersonkosten) te beperken, de continuïteit te verbeteren en de werking meer af te stemmen op de gezinszorg. Na de ontwikkeling van de woonzorgzones wordt deze wijkwerking op de woonzorgzones verder afgestemd. Uitgevoerd De dienst Thuiszorg verleent reguliere poetshulp en schoonmaakhulp met dienstencheques. De uurprijs voor de reguliere poetshulp wordt berekend aan de hand van het inkomen van de cliënt. De wettelijke barema s van de gezinszorg, vermeerderd met 25%, vormden in 2014 de berekeningsbasis. Raad 17 juni 2015 Pagina 44 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

45 Op 31 december 2014 stonden 16 personen op de wachtlijst. De wachttijd voor hulp varieerde tussen één en negen maanden. Tabel 22: Overzicht poetshulp Poetshulp Aantal gezinnen Totaal gepresteerde uren hulp , , , , ,00 Tabel 23: Overzicht poetshulp met dienstencheques Poetshulp dienstencheques Aantal gezinnen Totaal gepresteerde uren hulp In 2014 werd er in totaal uren poets- en huishoudhulp verleend. De opmaak van de uurroosters werd geoptimaliseerd. In 2013 was een vast personeelslid afwezig wegens ziekte na een operatie. Hierdoor werden in 2013 minder uren hulp gepresteerd. Actieplan: AP-44: Uitbouw Boeyé-Van Landeghem Actie: ACT-253: Inrichting 4 extra kamers Boeyé-Van Landeghem Het WZC Boeyé-Van Landeghem heeft een voorafgaande vergunning voor 4 extra bedden in portefeuille. Door enkele grote flats om te bouwen kunnen 4 extra bedden worden gecreëerd. Hierdoor kan het bezettingspercentage van Boeyé-Van Landeghem worden opgetrokken en zal het woonzorgcentrum met beperkte middelen heel wat extra RIZIV-inkomsten kunnen genereren. Niet gestart In 2014 werd de inrichting van 4 extra kamers in WZC Boeyé-Van Landeghem opgenomen in het meerjarenplan Met de uitwerking van dit project wordt gestart in Raad 17 juni 2015 Pagina 45 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

46 4. Beleidsdoelstelling: BD-4: Op een laagdrempelige wijze de toegang tot het recht op wonen verhogen voor alle personen die in de gemeente verblijven Kwalitatief: Kwalitatieve omschrijving: Het recht op een goede huisvesting is voor iedereen vastgelegd in artikel 23 van de grondwet. Dit grondrecht wordt concreter geregeld in de Vlaamse wooncode en het Kamerdecreet. Deze hebben als uitgangspunt dat elke woning aan elementaire normen inzake veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit moet voldoen. Artikel 3 van de Vlaamse wooncode stelt dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd. In Beveren zijn de wachttijden voor een sociale woongelegenheid lang. Die kunnen oplopen van 3 tot 7 jaar. De huurprijzen op de private markt in Beveren zijn hoog en onbetaalbaar voor mensen met lage inkomens. Het OCMW beschikt momenteel over 29 woningen (doorgangswoningen, brugwoningen en gewone verhuring), die ze inzet om de acute woningnood te verminderen maar dit is onvoldoende om aan de vraag te voldoen. Er is in Beveren nood aan een aantal extra crisiswoningen en minimaal comfortwoningen om in acute noodsituaties onmiddellijk te kunnen ingrijpen, zoals bij uithuiszettingen, voor jongeren die plots op straat komen te staan, in geval van gewelddelicten binnen een gezin. Kwantitatief: Kwalitatieve omschrijving: Het aantal brug-, doorgangs -en crisiswoningen behouden om aan de hulpvraag te voldoen. Actieplan: AP-12: Het recht op wonen garanderen Actie: ACT-29: Verderzetten project Bemoeizorg Het huidige project Bemoeizorg wordt vanaf 2014 niet meer gesubsidieerd. Vanaf 2016 zullen de gemeente, Gewestelijke maatschappij voor huisvesting en het OCMW samen moeten instaan voor alle kosten als Bemoeizorg structureel wordt geïmplementeerd. Samen met Temse en Kruibeke werd onderzocht om ook daar Bemoeizorg te introduceren. In 2015 wordt aan de besturen van de verschillende gemeenten een voorstel gedaan waardoor de kosten meer gespreid worden. Op die manier wordt Bemoeizorg vanaf 2016 structureel ingebed in de gemeenten Beveren, Kruibeke en Temse. De OCMW-raad van 15 april 2015 verleende haar goedkeuring om het budget van Bemoeizorg te verhogen met ± EUR per jaar vanaf In uitvoering Het OCMW is sinds 2010 ingestapt in het project Bemoeizorg. Binnen dit project wordt aan mensen die een vonnis hebben van uithuiszetting, een ultieme kans geboden om alsnog in hun huis te blijven wonen. Zij moeten akkoord gaan met een intensieve begeleiding van een bemoeizorger. Raad 17 juni 2015 Pagina 46 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

47 De Sociale Economie Beveren heeft een bemoeizorger in dienst genomen. De loonkosten van 1 VTE werden tot 2014 gefinancierd met o.a. subsidies van de provincie en de bijdrage van EUR, én van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting, én de gemeente en het OCMW. De bemoeizorgers hebben in gezinnen opgevolgd waarvan 1 gezin een huis van het OCMW huurde. Van de andere gezinnen zijn er 10 cliënt van het. Voor de overige 8 gezinnen is door het vermijden van de uithuiszetting, ook geen hulpverlening nodig geweest van het OCMW. Actie: ACT-30: Het realiseren van voldoende brug-, doorgangs- en crisiswoningen om aan de hulpvraag te voldoen, gekoppeld aan intensieve begeleiding De dringende woningnood in Beveren is reëel. Het heeft een aantal woningen in portefeuille maar heeft onvoldoende woningen om een antwoord te bieden aan het probleem. In 2019 zal de eventuele realisatie van een aantal minimale comfortwoningen op de site "oude Notelaar" onderzocht worden. Minimale comfortwoningen zijn zeer sober ingerichte huizen opgetrokken met een minimum van kosten. Ze zijn bestemd voor gezinnen waar gebleken is dat begeleiding geen verandering in hun woonattitudes kan brengen. De gezinnen leven volgens hun eigen normen en bij het verlaten van de woonst heeft het OCMW een minimale kost om de woning terug verhuurbaar te maken. Deze kosten wegen niet op tegenover een jarenlange inzet van mensen en middelen om de levenswijze van de huurders te veranderen. In uitvoering Evolutie wachtlijsten acute woningnood Tabel 24: I-20 evolutie wachtlijsten acute woningnood 2014 I-20: Evolutie wachtlijsten acute woningnood S1 S2 Aantal personen op de wachtlijst acute woningnood aantal Woonbegeleiding heeft een vaste plaats verworven binnen de teamwerking van het Sociaal Huis. Het gaat hier niet alleen over mensen met achterstallige huurbetalingen, maar vooral over mensen met verkeerde woonattitudes die dikwijls overlast bezorgen in de buurt. Op 31 december 2014 stonden 38 personen op de wachtlijst acute woningnood. Het OCMW zet in om deze nood te verminderen via onder andere: Tabel 25: I-21 Bezettingsgraad woningen beschikbaar voor woningproblematiek 2014 I-21: Bezettingsgraad woningen beschikbaar voor woningproblematiek 2014 Bezettingsgraad doorgangswoningen % 89,90 Raad 17 juni 2015 Pagina 47 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

48 opvangdagen noodkamer aantal 231 Bezettingsgraad brugwoningen + gewone verhuring % 90,12 - huurwaarborgen In 2014 werden 66 huurwaarborgen ten laste genomen waarvan 22 door middel van een waarborgbrief en 44 door het storten van de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening. - woningen OCMW Op 31 december 2014 beschikte het OCMW over 21 woningen die verhuurd worden aan kansarmen: 17 van deze woningen zijn brugwoningen, de resterende 4 worden omgevormd naar brugwoningen bij verandering van huurder. In 2014 was de bezettingsgraad van de brugwoningen samen met de gewone sociale verhuringen 90,12 procent. - Doorgangswoningen Op 31 december 2014 beschikte het OCMW over 12 doorgangswoningen (incl. 1 studio in het t Klepelke). Het OCMW verleent de (dakloze) cliënt een persoonlijk recht van bewoning voor de beperkte duur van 4 maanden onder toezicht van de woonbegeleider. Deze periode is, na gunstige evaluatie, verlengbaar met maximum 4 maanden. De bedoeling is dat de persoon op korte termijn terecht kan op de privé-huurmarkt of bij de sociale huisvestingsmaatschappij. In 2014 was de bezettingsgraad van de doorgangswoningen 89,9 procent. Dit is vrij hoog. De doorgangswoningen zijn constant bezet maar tussen twee bewoningen in, gebeuren er onderhoudswerken. - noodkamer De noodkamer wordt slechts aangeboden in geval van dakloosheid en bij gebrek aan andere opvangvormen. In 2014 werd de noodkamer leeggemaakt in de Van Gervenstraat en de woning Bijlstraat 16 werd ingericht als crisiswoning. In 2014 werd de noodkamer 231 dagen bezet. -Samenwerking Sociaal Verhuurkantoor Het OCMW is partner van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK). In 2014 beheerde het SVK 18 woningen te Beveren, dit is één minder dan in Raad 17 juni 2015 Pagina 48 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

49 5. Beleidsdoelstelling: BD-5: Op een laagdrempelige wijze de toegang tot de sociale grondrechten verhogen voor alle personen die in de gemeente verblijven Kwalitatief: Kwalitatieve omschrijving: Sinds 3 juni 2013 zijn alle sociale diensten van gemeente en OCMW ondergebracht in het Sociaal Huis. Men kan er terecht voor adviserende, administratieve en preventieve hulp voor problemen van sociale, sociaal-geneeskundige, budgettaire en psychologische aard. Het Sociaal Huis voorziet ook sociale begeleiding en hulpverlening van langere duur voor mensen in een ingewikkelde noodsituatie. Het Sociaal Huis wil haar werking voortdurend optimaliseren en aanpassen aan de vraag van de burger. De huidige economische situatie heeft de jongste tijd voor een stijging van het aantal hulpvragen gezorgd. Verder worden hulpvragen complexer. Het zal voor de toekomst een uitdaging worden om voor alle hulpvragen een antwoord te formuleren. Verder wil het Sociaal Huis een zicht krijgen op de thuissituatie van haar cliënteel om hen beter te kunnen helpen/empoweren. Velen hebben nog een grote drempelvrees om hulpverlening aan te vragen. Bij de verdere uitbouw van het Sociaal Huis zal de nodige aandacht besteed worden aan de verdere optimalisatie van de bekendheid en toegankelijkheid. Kwantitatief: Kwantitatieve omschrijving: De dienstverlening wordt aangepast naargelang de soort en het aantal hulpvragen. Het aantal huisbezoeken wordt verhoogd. Er worden projecten ontwikkeld om de eigen krachten en het potentieel van het cliënteel te verhogen. Aantal gerechtigden leefloon Tabel 26: I-22: Aantal gerechtigden leefloon Aantal gerechtigden op leefloon Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gem Het gemiddeld aantal gerechtigden leefloon per maand daalde licht van 214 in 2013 naar 211 in Raad 17 juni 2015 Pagina 49 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

50 percentage BELEIDSNOTA Aantal gerechtigden maatschappelijke hulp Tabel 27: I-23: Aantal gerechtigden financiële maatschappelijke hulp Aantal gerechtigden op financiële maatschappelijke hulp: Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gem Financiële maatschappelijke hulp is de hulp verleend aan personen die omwille van hun nationaliteit en verblijfsstatus geen aanspraak kunnen maken op het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van leefloon. Asielzoekers met recht op financiële hulp, personen met subsidiaire bescherming en personen ingeschreven in het vreemdelingenregister kunnen onder een aantal voorwaarden behoren tot deze groep. In 2014 daalde het aantal gerechtigden verder, van gemiddeld 35 personen per maand in 2013 naar 20 personen per maand in Evolutie kansarmoede index Beveren Kansarmoede index Vlaanderen 8,2 8,6 9,7 10,5 11,2 Beveren 4,4 4,6 4,8 5,1 6,6 Figuur 3: I-24: Evolutie kansarmoede-index Beveren De kansarmoede index is het percentage van het aantal geboorten in een bepaald jaar in kansarme gezinnen tegenover het totaal aantal geboorten. In het Vlaams Gewest bedroeg deze index in ,2 procent. Beveren had in 2013 een kansarmoede-index van 6,6 procent. Al blijft deze index ver onder het Vlaamse gemiddelde, toch kunnen we de laatste jaren een stijgende tendens waarnemen. Raad 17 juni 2015 Pagina 50 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

51 LAC Dossiers Tabel 28: I-26: Aantal behandelde LAC Dossiers Aantal dossiers water Aantal dossiers gas/electricteit Er wordt een daling genoteerd tegenover 2013 van het aantal gas- en elektriciteitsdossiers (-18,83%) en het aantal waterdossiers met -38,46%. Vermoedelijk is dit deels te wijten aan de twee relatief zachte winters op rij. Aantal hulpvragen voorgelegd aan BCSD Tabel 29: I-27: Aantal hulpvragen voorgelegd aan BCSD 2014 Aantal hulpvragen voorgelegd aan BCSD j f m a m j j a s o n d Aantal In 2014 werden in totaal hulpvragen voorgelegd aan het BCSD. Dit zijn gemiddeld 553 hulpvragen per maand. Aantal bezoekers Sociaal Huis Tabel 30: I-28: Aantal bezoekers Sociaal Huis 2014 Aantal bezoekers Sociaal Huis j f m a m j j a s o n d totaal Aantal In 2014 kwamen externe bezoekers naar het Sociaal Huis, ofwel gemiddeld externe bezoekers per maand. Aantal opladingen budgetmeter Tabel 31: I-29: Overzicht aantal opladingen budgetmeter Elektriciteit Gas Totaal Raad 17 juni 2015 Pagina 51 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

52 Elektriciteit gas Figuur 4: Evolutie opladingen energie Het aantal opladingen bleef ongeveer hetzelfde als in Dossiers schuldhulpverlening Tabel 32: I-30: Aantal dossiers schuldhulpverlening REGISTRATIE DOSSIERS SCHULDHULPVERLENING TOTAAL aantal dossiers Van zodra een persoon schulden heeft en de dienstverlening wordt gestart met als doel een regeling te treffen tussen schuldenaar en schuldeiser over de wijze van betaling van de schuldenlast, wordt het dossier als een dossier schuldhulpverlening geregistreerd. Ook in 2014 stijgt het aantal dossiers schuldhulpverlening verder (+16,92%). Steeds meer mensen, ook werkende mensen met een "normaal" inkomen, doen beroep op het OCMW voor hun schuldproblematiek. Aantal dossiers budgethulpverlening Tabel 33: I-31: Aantal dossiers budgethulpverlening REGISTRATIE DOSSIERS BUDGETHULPVERLENING ZONDER SCHULDEN TOTAAL aantal dossiers In de dossiers budgethulpverlening zonder schulden wordt ondersteuning geboden aan cliënten die louter met betalingsproblemen kampen of moeilijk met geld kunnen omgaan. Raad 17 juni 2015 Pagina 52 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

53 Het aantal dossiers budgethulpverlening daalde in 2014 tegenover 2013 met 16 procent en kwam terug op het niveau van Actieplan: AP-13: Uitbreiding en optimaliseren van dienstverlening Actie: ACT-31: Kinderarmoede aanpakken via samenwerking met onderwijsactoren Kinderarmoede is dikwijls een gevolg van generatiearmoede. Wie in armoede wordt grootgebracht, leert doorgaans niet hoe uit de armoede te geraken. Goed onderwijs is een belangrijke hefboom om kinderen te helpen uit armoede te geraken. In uitvoering Het heeft in 2014 volop ingezet op de bestrijding van kinderarmoede. - VZW Pelicano: Vzw Pelicano is een stichting van openbaar nut die subsidiair wil tegemoet komen aan de specifieke financiële noden van kansarme kinderen en jongeren. In 2012 werd een overeenkomst afgesloten tussen OCMW Beveren en vzw Pelicano. Zij schenken een som geld aan het OCMW en zij vragen dat deze gelden, onder bepaalde voorwaarden, besteed worden aan bepaalde gezinnen. In 2014 heeft de vzw Pelicano EUR gestort waarmee 1 gezin financieel werd geholpen. - Project "Kinderen eerst: lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede". Het OCMW heeft bij de POD Maatschappelijke Integratie een aanvraag ingediend om subsidies te bekomen voor het project: Kinderen eerst: lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede. In zitting van 19 februari 2014 heeft de raad deze aanvraag goedgekeurd. De belangrijkste doelstellingen van het project zijn: - het samenbrengen van actoren die in aanraking komen met kinderarmoede; - structureel een signaal/contactpunt uitbouwen rond kinderarmoede; - handvaten aanreiken aan opvoeders/hulpverleners om kinderarmoede te herkennen en bespreekbaar te stellen. De POD Maatschappelijke Integratie heeft het project goedgekeurd en EUR aan subsidies toegekend. Het project loopt van 1 mei 2014 tot en met 30 april Raad 17 juni 2015 Pagina 53 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

54 Binnen dit project wordt samengewerkt met verschillende actoren, waaronder de gemeente en verschillende organisaties die actief zijn met kinderen en mensen in armoede. Er werd een overeenkomst opgesteld waarin de afspraken zijn opgenomen rond de doelstellingen en verwachte acties binnen het project. Actie: ACT-32: Optimaliseren werking Sociaal Huis Het Sociaal Huis richt zich naar alle burgers van Beveren en wil hét aanspreekpunt worden waar inwoners terecht kunnen voor hun sociale vragen. Daarvoor is de expertise nodig van externe partners om een waaier van hulpverleningsmogelijkheden te creëren. In uitvoering Het Sociaal Huis opende zijn deuren op 3 juni De sociale diensten van zowel gemeente als OCMW werden samen gebracht, opdat de burger bij één aanspreekpunt terecht kan om al zijn sociale vragen te laten behandelen. De dienstverlening werd anders georganiseerd zodat er veel veranderde voor zowel cliënten als personeel. Na 7 maanden werd een eerste evaluatie opgemaakt. Het Sociaal Huis en de werking ervan werd in deze evaluatie algemeen positief onthaald, maar een aantal bijsturingen zijn nodig. Een aantal aanpassingen in de werking werden doorgevoerd. Een aantal andere ingrepen zullen pas mogelijk zijn in het nieuwe AC zoals meer wachtruimte creëren, balies ver genoeg van het publiek zetten, voldoende spreekkamers voorzien en de ticketzuil optimaler plaatsen. De belangrijkste doelstelling van het Sociaal Huis is om de drempel te verlagen voor alle bezoekers en om één aanspreekpunt te worden voor alle welzijnsvragen. We stellen vast dat steeds meer organisaties willen samenwerken met het Sociaal Huis zodat het steeds meer uitgroeit tot hét aanspreekpunt voor alle welzijnsvragen. Actie: ACT-33: Verderzetting project Netwerk Wase schuldhulpverlening in samenwerking met CAW en andere O.C.M.W.'s Het Netwerk Wase Schuldhulpverlening (NWS) is een preventie-initiatief om schuldenlast te voorkomen en een meer kwalitatieve en integrale schuld- en budgethulpverlening te bekomen. In 2014 werd een nieuwe overeenkomst opgesteld. Verder wordt onderzocht om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. In uitvoering In zitting van 27 augustus 2012 besliste de raad om deel te nemen aan het project Netwerk Wase Schuldhulpverlening. Dit project is een samenwerkingsverband tussen het Centrum voor Algemeen Raad 17 juni 2015 Pagina 54 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

55 Welzijnswerk (CAW), verschillende Wase OCMW s en de Vereniging van Netwerk tegen armoede. Binnen dit project worden initiatieven uitgewerkt om personen met een schuldenproblematiek te helpen en acties rond preventies uit te werken. Het CAW ontvangt de projectmiddelen en betaalt hiermee een projectmedewerker. Voor 2014 en 2015 werden nieuwe middelen toegezegd door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De minister heeft gevraagd om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de verschillende partners af te sluiten en een beleidsplan met actieplannen op te maken. Deze stukken werden goedgekeurd door de raad van 21 mei Er werd tevens gekozen om de naam van het project Netwerk Wase Schuldhulpverlening te wijzigen naar Budget In Zicht (BIZ). Actie: ACT-34: Verhoging van de huisbezoeken (per hulpvraag minimaal 1 per jaar) Huisbezoeken vormen een belangrijk deel van een goed sociaal onderzoek. Het geeft een juist beeld van de cliënt en zijn problematiek. Momenteel ontbreekt het aan een beleid rond huisbezoeken door gebrek aan mankracht en doordat onvoldoende wagens ter beschikking zijn. Uitgevoerd op Huisbezoeken zijn structureel ingepland in de werking van het Sociaal Huis. Bij elke nieuwe aanvraag voor leefloon en financiële steun wordt een huisbezoek afgelegd. In 2014 legden de maatschappelijk werkers in totaal 1696 huisbezoeken af. Actie: ACT-35: Empowerment cliënten verhogen Empowerment vertrekt vanuit een geloof in de kracht van mensen en hun omgeving. Er wordt afgestapt van probleemoplossende hulpverlening en geleidelijk overgeschakeld naar een hulpverlening waarbij de acties gericht zijn op de ondersteuning van de gewenste veranderingen van de cliënten. Niet gestart In 2014 was het de bedoeling om een aantal medewerkers een opleiding te doen volgen om het empowerment van cliënten te verhogen. Door tijdsgebrek kon deze opleiding niet plaatsvinden. In 2014 werd extra aandacht gegeven aan de opmaak van sociale verslagen en het digitaal ter beschikking stellen ervan aan de leden van het BCSD. In 2015 was het voorzien voor het najaar, maar dit wordt nu doorkruist door de implementatie van het softwarepakket Sierra dat veel voorbereiding en opleiding zal vergen. Raad 17 juni 2015 Pagina 55 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

56 Actieplan: AP-14: Actief integratiebeleid voeren Actie: ACT-36: Romaproject verderzetten Het aantal Roma's stijgt in Beveren en in de omliggende gemeenten. Roma's kennen een heel eigen cultuur waardoor deze mensen een specifieke aanpak nodig hebben om hen te integreren in het maatschappelijk leven en om ze aan het werk te krijgen en te houden. Dit project kadert ook binnen de aanpak van kinderarmoede. In uitvoering Op 1 maart 2012 ging het ROMA project van start. Het is een initiatief in samenwerking met OCMW Temse en OCMW Sint- Niklaas en wordt gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het project wil ROMA cliënten activeren via opleiding en tewerkstelling. Er wordt naar alle gezinsleden tegelijk gewerkt. Het project werd vanaf 1 april 2014 verlengd voor 1 jaar. Op 31 december 2014 werden 4 (cluster)gezinnen door begeleid. Actie: ACT-37: Huiswerkbegeleiding organiseren Veel kinderen uit kansarme gezinnen krijgen niet de nodige ondersteuning van thuis uit om hun huiswerk te maken. Hierdoor lopen zij een achterstand op in hun leerproces en geraken ze gedemotiveerd omdat zij niet meekunnen met hun klasgenootjes. Vertraagd Het project zal opgestart worden binnen de werking van het Huis van het Kind. In 2014 werden de voorbereidingen getroffen in samenwerking met de gemeente voor de erkenningsaanvraag van het Huis van het Kind. In 2015 werd de erkenning verleend en wordt bekeken hoe huiswerkbegeleiding hierbinnen kan worden opgenomen. LOI bezetting (in%) Actie: ACT-38: LOI huisvesting afstemmen op aanbod asielzoekers Het aantal asielzoekers daalt en dus ook de bezetting in de LOI's. Sommige LOI woningen beantwoorden niet aan de huidige vraag van opvangplaatsen ( bv voorkeur alleenstaanden). Uitgevoerd op Tabel 34: I-25: Bezettingsgraad LOI woningen JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC GEM ,80 101,40 98,40 99,20 98,20 101,80 106,30 107,40 102,50 103,50 100,60 103,10 101, ,58 102,10 92,96 78,33 70,31 81,31 85,00 86,34 92,94 100,00 91,80 92,86 89, ,90 97,74 92,77 97,93 88,43 106,90 101,50 106,00 94,94 93,10 101,80 106,90 99, ,90 104,40 100,00 73,30 73,00 75,90 72,60 76,80 65,40 71,70 72,40 72,30 80, ,39 86,96 81,49 80,00 67,59 55,55 61,90 63,44 54,12 49,31 70,16 69,28 68,52 Raad 17 juni 2015 Pagina 56 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

57 Tabel 35: LOI woningen en hun capaciteit LOI woning Hazaarddam 6 bus 5 te 9120 Melsele Hazaarddam 6 bus 6 te 9120 Melsele Keizerstraat 118 te 9120 Haasdonk Klapperstraat 89 1 e verdiep te 9120 Beveren Klapperstraat 89 2 e verdiep te 9120 Beveren Kloosterstraat 67 bus Beveren Oude Dorpsstraat 13 te 9120 Vrasene Capaciteit 1 persoon 1 persoon 2 personen 4 personen 4 personen 2 personen 7 personen Tabel 36: Bufferwoningen LOI vanaf 1/04/2014 in gebruik als Doorgangswoningen Bufferwoning LOI Albert Panisstraat 119 te 9120 Beveren Pastoor Steenssensstraat 35 te 9120 Beveren Capaciteit 4 personen 2 personen Het Lokaal opvanginitiatief (LOI) voorziet materiële opvang voor toegewezen asielzoekers. Het wordt lokaal georganiseerd door het OCMW en wordt gesubsidieerd door de federale overheid (Fedasiel). De asielzoekers die opgevangen worden in een LOI ontvangen wekelijks zak- en leefgeld. Daarmee voorzien zij in hun voeding en kleine persoonlijke uitgaven. Het OCMW, zorgt voor alle andere uitgaven zoals huisvesting, schoolkosten, kledij enz... Het OCMW beschikte op 31 december 2014 over 7 woningen die ingericht werden als LOI. In totaal werden 21 personen gehuisvest. De federale overheid stelde haar asielbeleid in de vorige legislatuur bij, waardoor de instroom van asielzoekers daalde. Bij de reorganisatie van het opvangnetwerk voor asielzoekers werden in LOI plaatsen opgezegd en werden 6 plaatsen omgevormd tot bufferplaatsen (= woningen die een andere bestemming mogen krijgen maar, op vraag van Fedasil, binnen de 3 maanden moeten leeggemaakt worden.) Daarnaast dienden wegens de geplande verkoop van de woning in de Van Gervenstraat 39, de 4 LOI bewoners geherhuisvest. Hiervoor was een reorganisatie van enkele LOI en sociale woningen vereist. Raad 17 juni 2015 Pagina 57 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

58 6. Beleidsdoelstelling: BD-6: De tewerkstelling behouden met extra aandacht voor kansengroepen Kwalitatief: Kwalitatieve omschrijving: Het OCMW heeft de voorbije jaren heel wat middelen en mankracht ingezet om zoveel mogelijk mensen die een uitkering ontvangen aan het werk te zetten. Deze inspanningen resulteren in gemiddeld 50 personen die maandelijks aan het werk zijn. Concreet betekent dit dat 1 op 5 uitkeringsgerechtigden op leefloon of financiële maatschappelijke hulpverlening, wordt tewerkgesteld. Het OCMW wenst dit aantal te behouden en zal blijven investeren in de begeleiding naar tewerkstelling en de uitwerking van tewerkstellingsprojecten voor de mensen die moeilijk geïntegreerd kunnen worden op de arbeidsmarkt. Kwantitatief: Kwantitatieve omschrijving: Het OCMW wil het aantal tewerkstellingen per maand art.60 7 behouden op 50. Tabel 37: I-32: Aantal tewerkgestelde personen art per maand I-32: Aantal tewerkgestelde personen art.60 7 per maand j f m a m j j a s o n d GEM In 2014 werden gemiddeld 46 personen tewerkgesteld per maand. De reden van de daling is tweeledig: - 2 medewerkers van het team opleiding en tewerkstelling werden vervangen wegens zwangerschapsverlof. Hun vervangers konden niet dezelfde dossierlast aan. - het project Werklift, opgestart in november 2013, vergde een grote tijdsinvestering en inzet van personeel zodat minder aandacht ging naar het opstarten van nieuwe tewerkstellingen. Actieplan: AP-15: Tewerkstelling personen art behouden op 50. Actie: ACT-39: Het aantal tewerkstellingsplaatsen privé verhogen Tewerkstelling art bij privé bedrijven is een uitzondering, nochtans liggen de kosten voor het OCMW beduidend lager dan bij een tewerkstelling bij een openbare dienst. Vertraagd Tabel 38: I-33: Aantal tewerkgestelde personen art.60 7 per maand privé I-33: Aantal tewerkgestelde personen art.60 7 per maand privé j f m a m j j a s o n d GEM Raad 17 juni 2015 Pagina 58 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

59 Op 31 december 2013 werkten vijf personen via art.60 7 in de privé. Op 31 december 2014 bedroeg dit nog slechts één persoon. In 2014 werd door het team tewerkstelling voorrang gegeven aan het project Werklift. Hierdoor was onvoldoende tijd beschikbaar om actief op zoek te gaan naar werkvloeren in de privé om art.60 7 medewerkers te plaatsen. Actie: ACT-40: Cliënteel helpen zoeken naar gepaste kinderopvang en vervoer zodat deze kunnen worden tewerkgesteld via art. 60 De twee meest voorkomende belemmeringen die cliënten beletten om werk te zoeken zijn betaalbare kinderopvang en vervoer. Als een oplossing wordt aangeboden, zal de motivatiegraad om te werken beduidend stijgen. Uitgevoerd op Er wordt nu bij elke tewerkstelling op toegezien dat vervoer en kinderopvang geregeld zijn. Raad 17 juni 2015 Pagina 59 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

60 7. Beleidsdoelstelling: BD-7: Het OCMW stemt het aanbod van Windekind zoveel mogelijk af op de bestaande noden Kwalitatief: Kwalitatieve omschrijving: Het landschap van de kinderopvang is voortdurend in beweging. De Beverse samenleving kampte de afgelopen jaren met een tekort aan opvangplaatsen voor kinderen. Als antwoord op deze problematiek heeft Windekind zijn capaciteit de jongste jaren uitgebreid tot 72 plaatsen. De huidige, tijdelijke infrastructurele aanpassingen van het gebouw dienen hiertoe een definitief karakter te krijgen. Verder wil Windekind de flexibele opvang uitbreiden voor kinderen tot 6 jaar, voor een kwalitatievere bezetting van deze flexibele opvang. Kwantitatief: Kwantitatieve omschrijving: Uitbreiding flexibele opvang tot leeftijdsgroep 6 jaar. Definitieve infrastructuur Windekind. Actieplan: AP-16: Uitbouw Windekind Bezetting Windekind % Figuur 5: I-34: Bezettingsgraad Windekind Tabel 39: Cijfers Windekind Windekind aantal hele dagen aantal halve dagen aantal derde dagen totaal aantal dagen aantal kinderen aantal openingsdagen % gemiddelde bezetting 99,3 95,83 94,64 101,55 gemiddeld aantal kinderen 68,69 66,87 65,18 70,55 Raad 17 juni 2015 Pagina 60 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

61 In 2014 bedroeg de gemiddelde bezettingsgraad van Windekind 101,55 procent. Dit is het hoogste cijfers sinds Door de implementatie van de nieuwe reglementering van Kind en Gezin moet elke ouder een opvangplan opmaken. Hierdoor kan Windekind haar bezetting beter op voorhand inschatten.. De doelstelling is om in 2015 een uitbreiding van het aantal plaatsen aan te vragen om dit bezettingspercentage aan te kunnen houden. Actie: ACT-41: Onderzoek naar toekomst Windekind Afweging maken om Windekind te renoveren of een nieuwbouw te realiseren. Niet gestart De huidige renovatie is voldoende om Windekind nog verder te exploiteren tot aan de volgende legislatuur. De beslissing om Windekind te renoveren of een nieuwbouw te realiseren zal pas in de volgende legislatuur genomen worden. Actie: ACT-42: Verbouwing/nieuwbouw Windekind Afhankelijk van de beleidskeuze worden renovatiewerken uitgevoerd of een nieuwbouw gerealiseerd. Volgens plan In 2014 werden in Windekind een aantal aanpassingswerken uitgevoerd. Deze waren nodig door de aangepaste regelgeving van Kind en Gezin d.d. 1 april 2014 en op verzoek van de brandweer. In het brandweerverslag van 6 september 2013 werden enkele maatregelen opgelegd, die uiterlijk tegen 13 augustus 2014 dienden uitgevoerd. Actieplan: AP-17: Verdere uitbouw flexibele opvang Actie: ACT-43: Uitbreiding leeftijdsgroep tot 6 jaar In de flexibele opvang worden kinderen tot 6 jaar opgevangen. Hierdoor wordt de bezetting van de flexibele opvang kwalitatiever. Uitgevoerd op Tabel 40: I-35: Aantal opgevangen kinderen 3-6 jaar I-35: Aantal opgevangen kinderen 3-6 jaar j f m a m j j a s o n d Kinderdagverblijf Windekind biedt flexibele opvang aan voor maximaal 8 kinderen. Deze opvang wordt aangeboden op Raad 17 juni 2015 Pagina 61 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

62 zaterdagen, een week in juli, de dagen tussen kerstmis en nieuwjaar en op brugdagen. Er werd in de raad van 21 mei 2014 een uitbreiding van de leeftijdsgroep van 3 tot 6 jaar goedgekeurd zodat een oudere broer of zus van kinderen die in Windekind worden opgevangen, ook terecht kunnen in de flexibele opvang. Eind 2014 werden gemiddeld 2 kinderen per maand opgevangen tussen 3 en 6 jaar. Raad 17 juni 2015 Pagina 62 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

63 8. Beleidsdoelstelling: BD-8: Verstevigen en onderhouden van partnerschappen Kwalitatief: Kwalitatieve omschrijving: Momenteel werkt het samen met verschillende partners. Het is de bedoeling om deze samenwerking in de toekomst verder uit te breiden. De wetgever stuurt aan op meer samenwerkingsverbanden; zowel sectorale samenwerking als flexibele, creatieve en sectoroverschrijdende initiatieven. Verder wil de wetgever waar mogelijk diensten en voorzieningen aanzetten tot intersectorale samenwerking. De overheid zet meer in op individuele en vraaggestuurde zorg, om mensen zolang mogelijk in hun thuissituatie te houden. Hiervoor is samenwerking essentieel tussen alle partners die instaan voor de begeleiding van de zorgbehoevende. Het werken met een elektronisch zorgplan, woonzorgnetwerken en de inzet van de zorgcoördinator zullen een boost geven aan de verschillende samenwerkingsverbanden. Verder legt de wetgever de verplichting op om meer te gaan samenwerken met de ziekenhuizen en met de diensten inclusieve ondersteuning. Ook op het domein van maatschappelijke dienstverlening zijn nog vele mogelijkheden om te gaan samenwerken met andere partners en/of om bestaande samenwerkingsverbanden meer te benutten. Bij het aangaan van samenwerkingsverbanden moet men voldoende overwegen of de balans input/outcome in evenwicht is. Verder zal in de toekomst meer nagedacht worden hoe het OCMW zich positioneert tegenover andere spelers op de markt en hoe het OCMW de regierol kan waarmaken. Kwantitatief: Kwantitatieve omschrijving: De samenwerking met andere overheidsorganisaties en andere actoren uitbreiden. De regierol van het OCMW verder uitbouwen. I-36: Aantal nieuwe samenwerkingsverbanden 2 In 2014 werkte het OCMW nauw samen met het CAW rond preventieve woonbegeleiding. Het gaat hier over aanklampende hulpverlening voor huurders met een onaangepaste wooncultuur. Preventieve woonbegeleiding pakt de overlast aan die onaangepast wooncultuur kan veroorzaken en tracht uithuiszetting te vermijden. In 2014 werd door de opstart van het project Kinderen eerst: lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede (zie ACT- 31) een nieuw samenwerkingsverband opgericht met verschillende organisaties die actief zijn met kinderen en mensen in armoede. Actieplan: AP-18: Samenwerking met andere overheidsorganisaties uitbreiden Actie: ACT-44: Deelname aan regionale overlegplatformen Het neemt in functie van o.a. de ontwikkeling van woonzorgnetwerken, van zorgtrajecten, van de regierol, deel aan regionale overlegplatformen. Raad 17 juni 2015 Pagina 63 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

64 In uitvoering Het is actief lid van het regionaal overlegplatform rond dementie, het netwerkcomité geestelijke gezondheidszorg, de begeleidingscommissies van AZ Nikolaas, SEL Waasland, ketenaanpak Roma, Dementiepraatcafé,... Via deze overlegplatformen wordt o.a. expertise uitgewisseld, samenwerkingsafspraken gemaakt en meegewerkt aan projecten en initiatieven. Actie: ACT-45: Samenwerking Interwaas uitbreiden Ingaan op aanbiedingen van Interwaas om samen te werken met andere OCMW's of andere actoren. Vertraagd Er werd met Interwaas in het verleden samengewerkt rond voedseloverschotten. Voor het OCMW was de noodzaak zeer beperkt, waardoor de deelname niet langer een meerwaarde had. Deze samenwerking werd dan stopgezet. Er zijn in 2014 geen nieuwe speciale acties ondernomen in samenwerking met Interwaas. Interwaas zou vanaf 2015 tevens een coördinerende en faciliterende rol kunnen spelen voor wat betreft de samen aankopen in het Waasland. Zij wil als kenniscentrum optreden en zijn lokalen ter beschikking stellen als vaste vergaderplaats. Momenteel werken de Wase s OCMW s reeds samen in een werkgroep rond samen aankopen. Actie: ACT-46: Samenwerking opstarten met gevangenis Beveren in geval van ontslag Gevangenen die ontslagen worden uit de gevangenis hebben dikwijls geen opvangmogelijkheid. Zij komen gemakkelijk terecht bij het plaatselijk OCMW. Het is belangrijk om goede afspraken te maken met de gevangenis zodat de opvang goed geregeld is. In uitvoering In 2014 werd kennisgemaakt met de werking van de gevangenis. Er werden afspraken gemaakt tussen de gevangenis en het Sociaal Huis rond hulpverlening aan de gedetineerden. Actie: ACT-47: Inspelen op projectoproepen Indien vanuit bepaalde instanties een oproep wordt gedaan om mee te werken aan een project, de afweging kosten/baten maken en indien het interessant is voor de werking van het OCMW hierop reageren. In uitvoering Raad 17 juni 2015 Pagina 64 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

65 In 2014 werd op volgende projectoproepen ingespeeld: - Project: Kinderen eerst: Lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede (zie act-31). - Project Huis van het Kind: de gemeente diende een erkenningsaanvraag in voor de oprichting van het Huis van het Kind. Het OCMW is partner in dit project. Het project werd erkend in Actieplan: AP-19: Samenwerking met andere actoren uitbreiden Actie: ACT-48: Onderzoek naar samenwerkingsverbanden tussen palliatieve eenheid Beveren, De Bron en WZC Onderzoek naar samenwerkingsverbanden tussen de palliatieve eenheid Beveren, De Bron en de woonzorgcentra. Vertraagd Dit project wordt opgestart in 2015 via de permanente werkgroep palliatieve zorg. Actie: ACT-49: Samenwerkingsverbanden organiseren met diensten die actief zijn op het grondgebied van de gemeente Beveren. Indien er zich in de toekomst mogelijkheden aanbieden om met diensten uit de welzijns- en zorgsector van de gemeente Beveren te gaan samenwerken, deze zeker benutten. De infrastructuur van het OCMW aanbieden als locatie om te vergaderen. In uitvoering In 2014 werden volgende zaken ondernomen: - Herziening samenwerking IBOGEM (kringwinkel). - Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK): Windekind zetelt in deze gemeentelijke adviesraad. Het LOK kwam in 2014 twee maal samen. Het LOK heeft in het verleden een stuurgroep opricht. In 2014 kwam de stuurgroep LOK 5 keer samen rond de implementatie van het nieuwe decreet en rond de herwerking van het huishoudelijk reglement van het LOK. Actie: ACT-50: Ontslagmanagement uitwerken in samenwerking met de algemene en psychiatrische ziekenhuizen Het ontslagmanagement uitwerken in samenwerking met de algemene en psychiatrische ziekenhuizen. Deze samenwerking heeft als doel de overgang van patiënten van thuis naar een ziekenhuis en omgekeerd te optimaliseren. De verschillende dienstverleningen worden zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd. Vertraagd Raad 17 juni 2015 Pagina 65 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

66 Algemene ziekenhuizen: 1) Begeleidingscommissies AZ Nikolaas: Het neemt deel aan twee bestendige werkgroepen: de begeleidingscommissie WZC en begeleidingscommissie thuiszorg met hierin deelnemers uit alle beroepsgroepen, privaat en openbaar, binnen en buiten het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen: samenwerking hierin werd nog niet opgestart. 2) Organisatie Multidisciplinair overleg (MDO) door Geïntegreerde Diensten voor Thuisverzorging (GDT). De Vlaamse overheid erkent de Geïntegreerde Diensten voor Thuisverzorging (GDT's). Die worden door de federale overheid gefinancierd sinds Een GDT is een gezondheidszorgvoorziening die het geheel van patiëntenzorg versterkt. Een GDT doet dat onder andere via de praktische organisatie en ondersteuning van het multidisciplinaire overleg (MDO) rond een zorgbehoevende patiënt. Enkel erkende SEL's kunnen erkend worden als GDT. SEL Waasland is erkend als GDT en is lid van SEL Waasland. heeft in 2013 een zorgcoördinator aangeworven (zie AP-6) voor de organisatie van MDO's. De doelstelling van MDO is ontslagvoorbereiding en zorgafstemming. Psychiatrische ziekenhuizen 1) Werkgroep O&O GGZ (opname en ontslag geestelijke gezondheidszorg) Regio: Waasland Deelnemers: actoren geestelijke gezondheidszorg en eerstelijns Initiatiefnemers: SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) Waasland en Querido. De werkgroep O&O werd ontbonden bij de oprichting van het Netwerkcomité Geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde- Sint-Niklaas. De werkgroep werkt een aantal voorstellen uit voor de overheid in het kader van de toepassing van artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. OCMW Beveren is lid van het netwerkcomité. 2) PSY MDO Dit is een overleg in kader van psychiatrische patiënten. In 2014 gingen 8 PSY MDO s door. Door de werkgroep werd de bevraging van de 1 e lijnsactoren georganiseerd. De resultaten van deze bevraging werden gebundeld en meegenomen door het netwerkcomité. Raad 17 juni 2015 Pagina 66 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

67 Actie: ACT-51: Ontwikkelen van trajectzorg - opmaak en opvolging begeleidingsplan In complexe dossiers een begeleidingsplan opstellen met aanduiding van een dienstoverkoepelende regisseur (zorgbemiddelaar, referentiepersoon), afgestemd op de uitwerking en ontwikkeling van zorgtrajecten. In uitvoering De zorgcoördinator van het organiseert en volgt de acties op die voortvloeien uit het multidisciplinair overleg en het PSY MDO. Actie: ACT-52: Herwerken en optimaliseren overeenkomst met de huisartsen en de CRA voor de WZC en samenwerking huisartsen Enkel voor het WZC Boeyé-Van Landeghem is een overeenkomst met de CRA opgemaakt conform de wettelijke vereisten. Voor WZC Briels en WZC De Notelaar moet dit nog gebeuren. De overeenkomsten met de huisartsen worden herzien en de samenwerking wordt geoptimaliseerd. Vertraagd De regelgeving met betrekking tot de overeenkomsten CRA is in herwerking. Wanneer deze regelgeving is aangepast door de hogere overheid worden de CRA overeenkomsten herwerkt. Actieplan: AP-20: Regierol uitbouwen Actie: ACT-53: Invullen van regierol in de Beverse woonzorg Het organiseert een overlegplatform waaraan de verschillende diensten woonzorg (WZC's, DGAT en De Bron) kunnen participeren zodat afstemming en samenwerking mogelijk wordt met andere partners (zowel overheidsdiensten als privé). In uitvoering SEL Waasland: overlegplatform met eerstelijnsdiensten gezondheidszorg (huisartsen, apothekers, kinesisten, woonzorgcentra, verpleging, thuiszorg, ziekenhuis). Het is hiervan lid en vervult mee de trekkersrol. Raad 17 juni 2015 Pagina 67 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

68 9. Beleidsdoelstelling: BD-9: Optimaliseren van processen (zowel sturende, ondersteunende als kernprocessen) Kwalitatief: Kwalitatieve omschrijving: Een belangrijk werkveld binnen organisatiebeheersing en -ontwikkeling is procesmanagement. Procesmanagement is het geheel van gecoördineerde activiteiten die gericht zijn op het efficiënt en effectief richten, uitvoeren, beheersen en verbeteren van de organisatieprocessen. De kwaliteit van een product of proces mag geen toevallige uitkomst zijn, maar moet een logisch gevolg zijn van de beheersing van het proces. We stellen vast dat er momenteel te weinig processen binnen OCMW (uitgezonderd voorzieningen) en gemeente beschreven staan. In het kader van het EVI-project werden de macroprocessen en alle producten in kaart gebracht. De voorzieningen van het OCMW beschikken over kwaliteitshandboeken waarin verschillende kernprocessen opgetekend staan. Voor de organisatie is het belangrijk deze up-to-date te houden. Andere diensten zijn gestart met het beschrijven van hun kernprocessen. Dit proces dient verder gestimuleerd en begeleid. Verder is het ook belangrijk dat een aantal processen worden gedigitaliseerd en/of geoptimaliseerd. Bij het optimaliseren van de processen staat het nemen van verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst centraal en wordt de nodige aandacht besteed aan communicatie. Een ander belangrijk aspect is de uitbouw van een performant managementsysteem / beheerssysteem dat helpt om de organisatie op een goede manier te sturen. Het wil evolueren naar een organisatie die moderne managementtechnieken hanteert. De organisatie moet hiervoor over grondige fundamenten (missie, visie, waarden) beschikken. Het intern controlesysteem omvat veel van deze zaken. Het doel is zo veel mogelijk te streven naar, rekening houdend met de beschikbare personeelsmiddelen, het voldoen aan alle elementen van het intern controlesysteem. Kwantitatief: Kwantitatieve omschrijving: Het wil 50% van de kernprocessen in kaart gebracht hebben en deze waar mogelijk optimaliseren. Het wil een MIS (Management Informatie systeem) uitgewerkt hebben en aan de hand van dit MIS de organisatie gaan bijsturen waar nodig. Actieplan: AP-21: Uitbouwen van een performant managementsysteem / beheerssysteem om de organisatie te sturen Actie: ACT-54: Missie/Visie/Waarden inbedden in de organisatie De organisatie heeft een missie/visie/waarden die zijn uitgewerkt in het MJP De organisatie handelt naar deze missie/visie/waarden. Medewerkers weten wat de toekomstfocus is van de organisatie. De medewerkers kennen de missie/visie/waarden. In uitvoering De missie, visie en waarden werden goedgekeurd in het vast bureau van 14 mei Raad 17 juni 2015 Pagina 68 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

69 Deze missie, visie en waarden werden opgenomen in de beleidsnota van het Budget De inbedding van de missie, visie en waarden in de organisatie dient nog verder uitgewerkt te worden. Actie: ACT-55: Implementeren van BBC Tegen 1 januari 2014 moet het OCMW de beleids- en beheerscyclus (BBC) implementeren in de werking van haar organisatie. BBC omvat nieuwe regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies. In 2013 werden de meeste voorbereidingen getroffen is het jaar waar de BBC in praktijk moet worden omgezet: gebruik nieuwe boekhouding, gebruik andere nieuwe software, eerste analyses, eerste digitale rapportering,... In het beginjaar zal dit proces een groot effect hebben op de werking van bepaalde diensten. In 2015 wordt een evaluatie opgemaakt van het eerste BBC jaar en zal het jaarverslag opgemaakt worden volgens de nieuwe regelgeving. In uitvoering Op 1 januari 2014 werd van start gegaan met de nieuwe software en boekhouding volgens BBC. Voor de financiële dienst en facturatiediensten was deze implementatie een zware opdracht. Ondertussen zijn alle conversies uitgevoerd, linken gelegd met andere software, facturaties en boekhoudkundige verwerkingen opgestart en werd de beginbalans opgemaakt. De digitale rapportages werden tijdig uitgevoerd. Een eerste budgetwijziging, aanpassing meerjarenplan en budget 2015 werden opgemaakt volgens de BBC regels. In 2015 zal een eerste BBC cyclus worden afgewerkt, bij de neerlegging van de eerste BBC jaarrekening en jaarverslag Actie: ACT-56: Bevorderen kennis gedreven beleids- en bedrijfsvoering volgens het kwaliteitsmodel, incl. managementrapportering (MIS) De organisatie heeft zicht op de rapportagegegevens waarover ze wil beschikken om haar beleidsdoelstellingen te realiseren en haar dienstverlening te optimaliseren. De meetsystemen voor toekomstige rapportering zijn op een correcte en kwaliteitsvolle wijze opgesteld. De organisatie volgt de realisatie van de beleidsdoelstellingen degelijk op en beschikt over accurate rapportering om de dienstverlening op te volgen. De organisatie stemt haar werking af op basis van de rapportagegegevens. De organisatie evalueert regelmatig de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de meet- en rapportagesystemen en stuurt bij waar nodig. In 2014 gebeurt een eerste opvolging van de indicatoren in het kader van BBC. In de periode wordt het systeem uitgebreid en verfijnd. Volgens plan In het kader van de BBC werd het Management Informatiesysteem (MIS) verder ontwikkeld. Een MIS is een systeem dat informatie aan het management geeft die het nodig heeft bij het nemen van beslissingen, het formuleren van beleid en het bewaken van de bedrijfsvoering. Een goed MIS werkt op vier perspectieven: resultaten, klanten, processen en innovatie. Aan de hand van de BBC-indicatoren en andere kerngetallen werden eind Raad 17 juni 2015 Pagina 69 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

70 2013 de stuurkaarten ontwikkeld. Deze werden door de verschillende diensten bijgehouden, die in een beginfase elk kwartaal besproken werden tijdens de MAT-vergadering en bijgestuurd werden in de loop van het jaar. In 2015 zal op een gelijkaardige manier worden verder gewerkt. Vanaf ca. juni 2015 worden deze voorgelegd aan het vast bureau. In de toekomst dient het MIS verder uitgewerkt samen met de introductie van de MID-office. Actie: ACT-57: Opzetten van een formeel intern controlesysteem De wetgever hecht veel belang aan interne controle of organisatiebeheersing. Vanaf eind 2013 zijn de externe audits een feit. Een goede organisatiebeheersing zorgt ervoor dat een organisatie afgestemd is op het behalen van haar doelstellingen en biedt een redelijke zekerheid dat die doelstellingen ook worden bereikt. Aan de hand van de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen dient een formeel systeem interne controle opgezet. In 2014 ligt de focus op het in kaart brengen van de AS-IS situatie en om een plan uit te werken naar de toekomst toe. De volgende jaren zullen in het teken staan van de uitvoering van dit plan en van de resultaten van de eerste externe audit in de organisatie te verwerken. Volgens plan Aan de hand van de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen werd in het het kader interne controle uitgewerkt. Dit kader werd op de raad van 21 mei 2014 goedgekeurd. Aan de hand hiervan werd een AS-IS situatie 2013 opgesteld en ter kennis gegeven aan de raad van 10 december De organisatie kreeg na de bepaling van de AS-IS-situatie een totale maturiteit van 2,05 waaruit blijkt dat het OCMW Beveren een organisatie is in volle ontwikkeling. Meestal werd een gestructureerde aanzet gegeven tot de ontwikkeling van de beheersmaatregelen. De beheersmaatregelen zijn in ontwikkeling, maar nog niet volledig uitgewerkt. Het managementteam heeft een aantal werkpunten als prioritair aangeduid en een planning opgesteld voor de periode Eind 2015 zal een eerste maal gerapporteerd worden over de vooruitgang inzake interne controle. I-37: Rapportage raad intern controlesysteem 17 december 2014 Actie: ACT-58: Invoeren van doorgedreven projectmanagement Een organisatie die op een goede manier omgaat met projectmanagement en met veranderingsmanagement voldoet aan de volgende doelstellingen inzake organisatiebeheersing: 1) projecten worden uitgewerkt volgens een haalbare methodologie; 2) organisatieveranderingen worden degelijk voorbereid; 3) inzetten om de betrokkenheid van de medewerkers (en belanghebbenden) bij organisatieveranderingen te verhogen; Raad 17 juni 2015 Pagina 70 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

71 4) de organisatie staat open voor verbeteringen; 5) organisatieveranderingen worden geëvalueerd en er worden lessen uit getrokken. In 2014 wordt de stafplanning verder gehanteerd en waar mogelijk geoptimaliseerd. In 2015 wordt gestart met het werken met een uniform actieplan, plan van aanpak, ed. om projecten uit te werken. Vanaf 2016 worden de geïntroduceerde systemen verder ingebed en regelmatig geëvalueerd. Volgens plan De diensten overlopen periodiek de voortgang van alle lopende dossiers in het OCMW en trachten dit verloop zo goed mogelijk op elkaars diensten af te stemmen. Begin 2014 werd door de verschillende diensten een planning opgebouwd, op basis van het MJP en de beslissingen van de beleidsorganen, waarin processen en projecten worden opgevolgd. Aan de hand van deze planning wordt door het managementteam geregeld een stand van zaken opgemaakt van de lopende projecten en processen. Ter voorbereiding van de opbouw ervan werden een aantal optimalisaties aan het bestand doorgevoerd. In de voorzieningen werd het werken met projectfiches geïmplementeerd. Actie: ACT-59: Implementeren van integriteitsbeleid (o.a. deontologische code) Integriteit is één van de basispijlers waarop een intern controlesysteem verder bouwt. Om alle medewerkers een houvast te bieden om integer te handelen, werken we niet enkel richtlijnen uit in de vorm van een deontologische code maar bieden we ook vorming en praktische ondersteuning aan, werken we aan een open gesprekssfeer en transparantie, hebben we aandacht voor waarde gebonden competenties,... In uitvoering Een ontwerp van de deontologische code werd opgemaakt. Te gepasten tijde zal dit voorgelegd worden aan het beleid, in overleg met de gemeentelijke organisatie. Er werd een ICT-gedragscode uitgewerkt waarin aandacht is voor digitale communicatie (mail, facebook). In 2014 werd een vorming georganiseerd over beroepsgeheim en discretieplicht onder alle disciplines van de voorzieningen. Er zijn ook projecten geweest rond een open gesprekssfeer en transparantie in bepaalde voorzieningen. Actie: ACT-60: Update en uitbouw nieuw klachtenmanagement De ware kunst van het werken aan klantwaarde zit in het goed omgaan met ontevreden klanten. Medewerkers zijn alert voor klachten, staan open voor kritiek, hebben besef van de menselijke kant van klachten en willen het eigen klantbewust zijn en de dienstverlening verbeteren. De organisatie beschikt over duidelijke richtlijnen voor de behandeling van klachten en een uniform registratiesysteem. Klachtenbehandeling binnen woonzorgcentra kent (voorlopig) een aparte regeling die beschreven staat in de kwaliteitshandboeken. Vertraagd Raad 17 juni 2015 Pagina 71 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

72 De medewerkers stellen alles in het werk om een degelijke oplossing te bieden aan klachten of opmerkingen van klanten, bewoners en/of familie, zodat een goede dienstverlening steeds gegarandeerd blijft. De klachtenbehandeling van de voorzieningen werd in 2014 verder geoptimaliseerd. Tabel 41: I-42: Overzicht klachten niv 1 niv 2 niv 3 WZC De Notelaar DVC De Sloester WZC Briels WZC Boeyé-Van Landeghem WZC De Linde WZC Sint-Elisabeth DGAT De Bron Serviceflats Windekind Totaal In 2014 stellen we een daling vast van het aantal geregistreerde klachten. Het aantal klachten van niveau 3 daalde van 3 naar 1. De geregistreerde klachten handelen onder andere over algemene zorg, de maaltijden, de kledij of was, herstellingen of infrastructuur. Voor de uitwerking van een overkoepelende klachtenprocedure is afgesproken dat dit door de gemeentelijke kwaliteitscoördinator wordt uitgevoerd. In 2014 werd aan deze overkoepelende klachtenprocedure nog niet gewerkt. Actie: ACT-61: Verdere ontwikkeling MAT-werking Het managementteam heeft een sturende, projectmatige en coördinerende rol. Het MAT moet de operationele werkzaamheden overstijgen en nieuwe (strategische) invalshoeken onderzoeken en aanreiken. Het Mat van het positioneert zich hiërarchisch tussen de besluitvormingsorganen en de diensten. Hierbij wordt uitgegaan van een samenwerkingsmodel tussen politiek en administratie om zo de beleidsdoelstellingen van het OCMW te realiseren. Het MAT moet functioneren als een sturende instantie voor het blijvend verbeteren van de werking van het OCMW. Het MAT moet goedgekeurde beleidsprojecten en dienst overschrijdende dossiers opstarten en opvolgen. Verder staat het MAT in voor de algemene coördinatie van de aangeboden dienstverlening van het OCMW. In 2011 werd het MAT van het opgericht. Het OCMW wil verder evolueren naar een organisatie die moderne managementtechnieken hanteert. In uitvoering In 2014 heeft het managementteam 22 maal vergaderd en 225 agendapunten besproken. Raad 17 juni 2015 Pagina 72 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

73 In 2013 is het vergaderritme verder opgevoerd en werden meer en meer dienst overschrijdende dossiers behandeld. In de periode dient dit Mat verder te groeien in haar rol. Het MAT dient daartoe over tools en een actief MIS te beschikken om de organisatie meer en meer te sturen. Het MIS wordt verder uitgebouwd via de MID-office. Actie: ACT-62: Realiseren verplichte digitale rapportage Vanaf 2014, met de start van BBC, is het OCMW verplicht te voldoen aan de digitale rapportering aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de gegevens van de vastgestelde beleidsrapporten, van de gegevens van het ontwerp van de jaarrekening en van de kwartaalrapportering en 2015 worden de opstartjaren. In deze periode moet het OCMW zich intern organiseren om alle gevraagde gegevens tijdig te verzamelen en om de eerste doorsturing van de rapportage uit te voeren. Vanaf 2016 wordt de digitale rapportage een onderdeel van de reguliere werking. Uitgevoerd op De verplichte digitale rapportage werd in 2014 steeds tijdig gerealiseerd. In 2015 wordt dit opgenomen in de reguliere werking. I-39: Tijdige digitale rapportage 25/apr 25/jul 29/okt 29/jan Actie: ACT-63: Doorgedreven detailanalyses en opbrengsten/kostendrijver De nieuwe bestuursperiode begon in een uiterst moeilijke financiële context. Er is druk op de uitgaven voor maatschappelijke dienstverlening, woonzorg, pensioenlasten, Het zal in de loop van deze nieuwe bestuursperiode (net als de andere OCMW s in Vlaanderen) ongetwijfeld te maken hebben met tegengestelde budgettaire spanningen, namelijk een vertraging van de ontvangsten en een versnelling van de uitgaven. De organisatie zal een grondige analyse maken van de opbrengsten en kostendrijvers. Vertraagd Voor de financiële dienst was 2014 een druk jaar door de implementatie van BBC en de introductie van één gemeenschappelijk financieel beheerder OCMW en gemeente. De afwezigheid van de financieel beheerder vanaf 1 september 2014 heeft een aantal zaken vertraagd waaronder de ontwikkeling van doorgedreven detailanalyses. Actieplan: AP-22: Digitaal ondersteunen van processen Actie: ACT-64: Implementeren van (delen van) een MID-office (CRM, intranet, dossieropvolgsoftware,...) Momenteel worden er binnen de twee organisaties programma's gebruikt die vaak niet op elkaar afgestemd zijn en niet op een vlotte manier met elkaar communiceren. De bedoeling van de Raad 17 juni 2015 Pagina 73 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

74 implementatie van de MID-office is dubbel: in de backoffice de administratie vlotter verwerken en in de frontoffice klanten sneller en efficiënter verder helpen. Een overzicht van aanvragen door de klant kan opgevraagd worden en de klant kan eventueel zelf zijn aanvragen opvolgen. Nood aan DMS, CRM,... Volgens plan De implementatie van een gezamenlijke MID-office voor OCMW en gemeente wordt getrokken door de gemeentelijke administratie. In 2014 werd de aanbestedingsprocedure afgewerkt en werd besloten dat de MID- office zal worden opgebouwd in samenwerking met Green Valley. Begin 2015 werd de ICT-dienst versterkt met de aanwerving van een ICT-expert. De ICT-expert is binnen het MIDoffice project aangesteld als projectmanager. Voor het project werd een vijfjarenplanning opgesteld. Er werden werkgroepen opgericht om een aantal processen te optimaliseren. In 2015 zal het project in volle opstart gaan. Eind 2015 zal voor de burger de eerste resultaten merkbaar zijn. Actie: ACT-65: Implementeren elektronische RIZIV-facturatie Op termijn dient de RIZIV-facturatie te gebeuren via de webapplicatie "My Care Net", ter vervanging van de huidige elektronische RIZIV-facturatie via cd-rom. De timing hiervoor is nog niet gekend. Geblokkeerd Er wordt gewacht op de richtlijnen van het RIZIV. Actie: ACT-66: Digitaliseren van sociale dossiers Het is de bedoeling om alle nieuwe dossiers te digitaliseren i.p.v. een papieren versie te bewaren. In voorbereiding Dit kan via de software Sierra, wat een upgrade is van de bestaande software die gebruikt wordt door de maatschappelijk werkers. In 2014 werd de aankoop voor deze upgrade goedgekeurd. De implementatie kan ten vroegste begin 2016 van start gaan, na de installatie van Sierra in het najaar van 2015 en de ingebruikname van de MID-office. Actie: ACT-67: Ontwikkelen van een elektronisch zorgplan De volledige zorgregistratie dient via het elektronisch zorgdossier te gebeuren, zodat er één volledig elektronisch dossier is van de bewoner. In uitvoering Het huidige softwarepakket van de firma Cevi voor het beheer van de elektronische zorgdossiers en administratieve bewonersdossiers in de woonzorgcentra, serviceflats en het Raad 17 juni 2015 Pagina 74 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

75 dagverzorgingscentrum is reeds 10 jaar in gebruik. Een ingrijpende upgrade van het pakket werd door Cevi gelanceerd, met een aanzienlijk hogere kostprijs tot gevolg. Het huidige pakket wordt in de nabije toekomst niet langer ondersteund. In de raad van 26 november 2014 werd de aankoop van een nieuw softwarepakket (Geracc) voor het beheer van de elektronische zorgdossiers en administratieve bewonersdossiers in de woonzorgcentra, serviceflats en het dagverzorgingscentrum goedgekeurd. De nieuwe software wordt geïntroduceerd in 2015 (volop in uitvoering). Actie: ACT-68: Uitbreiden gebruik lokale authentieke bronnen Informatie zit nu nog te veel verspreid over verschillende bestanden en databases. Het streefdoel is om alle informatie te verzamelen in zo weinig mogelijk authentieke bronnen en de verschillende bronnen aan elkaar te linken zodat wijzigingen steeds correct zijn. (cfr. link naar het MID-office verhaal) Volgens plan Dit wordt meegenomen in de verdere uitbouw van de MID-Office. Actie: ACT-69: Implementeren van een performant archiefbeheerssysteem (zowel fysiek als digitaal archief) Momenteel is er geen eenduidig archiveringssysteem en -beleid. Het archief is momenteel een taak van de cel Facility. Daarnaast groeit de vraag rond digitaal werken, digitaal informatiebeheer en digitaal archiveren. Om hier een antwoord op te kunnen bieden is er nood aan een professionelere aanpak van het archief. Het beheer van het archief omvat zowel het beheer van de centrale bibliotheek, de archieftaken als alles op het vlak van digitaal dossierbeheer. In het kader van het EVI-traject zal het archief van het OCMW samen met dat van de gemeente in de toekomst worden geoptimaliseerd. Er zal onderzocht worden hoe gemeentelijk personeel kan ingezet worden in het archiefbeheer van het OCMW. Er zullen duidelijke procedures uitgewerkt worden en een actief beheer van het archief opgestart worden. Op deze manier wordt het archief voorbereid op de verhuis naar één centraal archief in samenwerking met de gemeente. De digitale archivering zal mee worden vervat in de MID-office (DMS). In voorbereiding Binnen het OCMW is in het verleden het archiefbeheer beperkt gebleven tot het bijhouden van een basisregistratie aan de hand van plaatslijsten per depot. Alle andere aspecten van het archiefbeheer en een archiefbeleid ontbreken. De medewerker die de plaatslijst beheerde is sinds 1 oktober 2014 op pensioen en dit gedeelte van haar taken werd niet vervangen. Er werden gesprekken opgestart met de gemeentelijke archiefdienst opdat vanaf midden 2015 het archief- en documentenbeheer van het Raad 17 juni 2015 Pagina 75 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

76 wordt overgedragen aan de gemeentelijke archiefdienst. (volop in uitvoering) Actie: ACT-70: Optimaliseren softwaregebruik en bestaande informatiesystemen Sinds de start van de integratie van diensten van gemeente en OCMW stijgt de vraag naar uniformiteit tussen de softwareprogramma's. Enkele voorbeelden: 1) het OCMW gebruikt reeds geruime tijd een notuleringsprogramma waardoor de verschillende zittingen op een gestructureerde manier worden voorbereid, verwerkt en gearchiveerd. Op de gemeente gebeurt dit nog niet geautomatiseerd. 2) beide organisaties gebruiken GPS, maar met verschillende databases. Voor geïntegreerde diensten zou één database een voordeel opleveren. 3) beide organisaties staan voor de vernieuwing van hun telefooncentrale. Een eengemaakte centrale kan voordelen opleveren. In uitvoering In 2014 werden volgende zaken gerealiseerd: - Alle Microsoft-licenties werden in kaart gebracht en in een huurformule voor 3 jaar ondergebracht (Microsoft-SAM). - De telefooncentrales van OCMW en gemeente werden hernieuwd in één gemeenschappelijke telefooncentrale. - De Citrix-licenties werden gebundeld in één contract vanaf 15 maart De oude XP PC s worden gefaseerd vervangen. De vervanging van de notebooks en Vista PC's zal gebeuren in In 2014 werden de sites De Bron/De Stroom en De Beuken mee aangesloten op het ééngemaakte fibernetwerk OCMW/gemeente. Actie: ACT-71: Samenwerking met andere overheidsorganisaties i.v.m. automatiseren generieke processen en openstellen authentieke databronnen Nood aan authentieke bronnen met juiste data op één plaats. Interbestuurlijke Producten en Dienstencatalogus (IPDC) integratie met website. In voorbereiding Deze actie zal verder worden uitgewerkt via het MID-office project. Het openstellen van de authentieke databronnen dient volgens het OSLO 3 model (Open Standaarden voor Lokale organisaties). Wat Interbestuurlijke Producten en Dienstencatalogus (IPDC) betreft wordt de integratie met de website gerealiseerd via de lokale producten en diensten catalogus (LPDC). Actie: ACT-72: Opzetten uitwisselingen data tussen overheidsinstanties De digitale samenwerking tussen de overheidsinstanties (zowel lokaal als regionaal) optimaliseren. Raad 17 juni 2015 Pagina 76 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

77 In uitvoering Voor de Vlaamse woonzorgcentra is een referentiekader ontwikkeld door het Vlaams Agentschap van Zorg en Gezondheid: het is een vastgesteld kwaliteitskader dat aangeeft wat van elk woonzorgcentrum kan worden verwacht inzake verantwoorde zorg. Het bepaalt een aantal maatstaven voor kwaliteit en koppelt er indicatoren aan om die te meten en te evalueren. De resultaten voor Beveren werden geëvalueerd, besproken op het seniorenoverleg en inhoudelijk geanalyseerd tijdens de IKZvergaderingen in de woonzorgcentra. Er werd tevens een toelichting gegeven aan de raadsleden over de resultaten van de eerste meting op de raad van 19 februari De lijst van indicatoren werd in 2014 verder aangevuld met 3 extra indicatoren. Binnen het Mid-Office traject zal onderzocht worden in hoeverre een directe digitale uitwisseling van data tussen overheidsinstanties mogelijk is. Actie: ACT-73: Implementatie kassasystemen In de verschillende voorzieningen worden de cafetaria's door vrijwilligers uitgebaat. Het beheer van de kassa's is niet geautomatiseerd, hierdoor is er tot op heden onvoldoende controle over de kassa's. In 2015 zal een grondige analyse gebeuren van het kassagebruik in de verschillende voorzieningen en zal een kassasysteem worden geïmplementeerd. Niet gestart Dit dossier wordt opgestart eind (wegens ontslag financieel beheerder) Actie: ACT-74: Implementatie software notulenbeheer (Cobra) Wegens decretale verplichtingen om vanaf 1 januari 2014 alle dossiers digitaal ter beschikking te stellen voor de raadsleden, werd het notuleerprogramma Cobra ter vervanging van Ceban geïmplementeerd. Via kunnen raadsleden de dossiers digitaal raadplegen, zowel thuis als tijdens de zitting via tablets. In december 2013 werd deze software geïmplementeerd voor de raad, vast bureau en dagelijks personeelsbeheer. In 2014 werden de notulen van het BCSD en WZCom geïntegreerd in Cobra. Verder zal het secretariaat meewerken aan de (mogelijke) introductie van Cobra in de gemeentelijke administratie. Volgens plan In 2014 werden de notulen van het MAT, Comité financiën, BCSD en WZCom geïntegreerd in Cobra. Raad 17 juni 2015 Pagina 77 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

78 Actieplan: AP-23: Optimaliseren beheer materialen en gebouwen Actie: ACT-75: Verbeteren beheer voorraad en distributie Het huidige beheer van de voorraden dient hervormd tot een centraler beheerssysteem voor onderhoudsproducten, technische materialen en kantoormateriaal, dranken en papier met telkens één aanspreekpunt. In voorbereiding Momenteel wordt de dienst Facility Management hervormd. Met de uitbouw van de dienst tot een afdeling zal meer aandacht besteed worden aan het beheer van de verschillende voorraden en distributiekanalen. Actie: ACT-76: Verfijnen systeem beheer en onderhoud gebouwen Dit betreft het preventief en curatief optimaliseren van het gebouwenbeheer (uniforme attesten en onderhoudsproducten/systemen, centrale databank, ) in samenwerking met de gemeente. In voorbereiding Voor de nieuwbouwprojecten wordt een databank opgebouwd met waarborgtermijnen, garantietermijnen, onderhoudscontracten en keuringen. In de toekomst zal gewerkt worden aan de opbouw van een globale databank. Actie: ACT-77: Efficiëntie-oefening en bepalen normen ivm reinheid gebouwen De onderhoudsprocedures van de verschillende gebouwen uniformiseren en dezelfde normen hanteren. In voorbereiding In de verschillende voorzieningen werd onderzocht of onderhoudspersoneel overal dezelfde taken uitvoeren. Uit deze analyse bleek dat elke voorziening een ander takenpakket toebedeelde aan het onderhoudspersoneel. In 2014 werd een nieuw ontwerp organogram opgemaakt waarin het onderhoudspersoneel in de toekomst verplaatst wordt naar de afdeling facility management. Op deze manier zal het onderhoudspersoneel uniform aangestuurd worden en een zoveel als mogelijk uniform takenpakket toebedeeld krijgen. Dit dossier is vertraagd door de vervanging van de facility-coördinator. Actie: ACT-78: Optimaliseren toegankelijkheid gebouwen Het beter toegankelijk maken van de gebouwen voor onze cliënten (zowel rolstoelgebruikers, als mobiele personen). In uitvoering Dit is een continuproces. Raad 17 juni 2015 Pagina 78 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

79 Dit werd nauwgezet opgevolgd voor de recente bouwprojecten WZC Briels, Home De Bron en Dagcentrum NAH De Stroom. Actie: ACT-79: Verhogen veiligheid gebouwen (inclusief brandveiligheid) Het voorzien van een veilig gevoel van al onze gebruikers en bewoners van onze gebouwen. In uitvoering In Windekind werd in 2014 werken uitgevoerd, die de brandveiligheid van het gebouw verhogen. (zie ACT-42) Tijdens de brandopleidingen werden de noodplannen toegelicht aan het personeel. Jaarlijks worden er binnen alle voorzieningen ook brandoefeningen georganiseerd. Deze brandoefeningen worden georganiseerd door onze interne preventiedienst samen met Securex. Actie: ACT-80: Optimaliseren noodplannen O.C.M.W. gebouwen Het voortdurend up-to-date houden van de te voorziene noodplannen. In uitvoering In 2013 en begin 2014 werden de noodplannen van het administratief gebouw en de voorzieningen herwerkt. Tijdens de brandopleidingen werden de noodplannen toegelicht aan het personeel. Actie: ACT-81: Coördineren tijdelijke en mobiele werkplaatsen Het voorzien van interne coördinatie van kleinschalige bouw- en/of renovatiewerken. Volgens plan Voor de grotere bouwwerken wordt er een veiligheidscoördinator aangesteld. Actie: ACT-82: Efficiënt inzetten vervoersmiddelen Distributie van materialen naar de voorzieningen (interne wasserij, papier, kantoormateriaal, receptiebenodigdheden ) via optimalisatie van de bestaande procedures in samenwerking met de gemeente. In voorbereiding In 2014 werd een onderzoek gedaan naar de inzet en de noodzaak van een extra busje voor dagverzorgingscentrum De Sloester, dagcentrum De Bron, gebruik animatie WZC's en toekomstige wasroutes. De eerste piloot-wasroute, waarbij wasgoed zal worden vervoerd vanuit De Bron naar WZC Briels zal begin 2015 worden Raad 17 juni 2015 Pagina 79 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

80 opgestart. Er werd beslist om een extra busje aan te kopen en dit multi-inzetbaar te maken. Actie: ACT-83: Optimaliseren beheerssysteem en uniformiteit contracten patrimonium Optimaliseren beheerssysteem & uniformiteit contracten patrimonium. Volgens plan De procedures voor verhuringen worden geoptimaliseerd. Tabel 42: Cijfers patrimoniumbeheer Patrimoniumbeheer Verhuringen Verkopen 4 percelen volledig 4 percelen volledig 1 perceel gedeeltelijk 1 perceel volledig 2 perceel gedeeltelijk 2 percelen gedeeltelijk 1 perceel gedeeltelijk (WZC Briels) 2 woningen 1 tuin Aankopen 1 perceel 1 perceel woningen Cijnspacht Verpachte percelen Actieplan: AP-24: Verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame toekomst Actie: ACT-84: Verkleinen van de afvalberg door meer te sorteren In uitvoering van de nieuwe regelgeving de sorteernormen optimaliseren, actualiseren en harmoniseren en zo mogelijk beperkt centraliseren. In uitvoering Om de papierberg te verkleinen, willen gemeente en OCMW de eenzijdig bedrukte bladen die in de papiermand belanden een tweede leven geven. Er wordt opgeroepen om dit papier te gebruiken voor korte nota s en als kladpapier. Door de gemeentelijke milieudienst worden kladblokken gemaakt van eenzijdig bedrukt papier. Vanaf 2014 kunnen OCMW-diensten ook Raad 17 juni 2015 Pagina 80 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

81 van deze service gebruik maken. Bij bepaalde diensten is om reden van privacy of informatieveiligheid het niet altijd evident om gebruik te maken van deze service. Actie: ACT-85: Energiebesparende maatregelen nemen in eigen patrimonium De nodige acties ondernemen om in energiezuinige en ecologische gebouwen te voorzien en het personeel verder blijven sensibiliseren. In uitvoering De LOI-woningen werden voorzien van hoogrendementsbeglazing. WZC Briels en Home De Bron & dagcentrum De Stroom werden energiezuinig gebouwd. Tabel 43: I-40: Evolutie energieverbruik Soort Evolutie gas , ,10-22,02% benzine, diesel, LPG , ,44-8,81% Elektriciteit , ,54 0,11% Totaal , ,64-8,99% In 2014 daalde de energiekost voor het met 8,99 procent tegenover De grootste daling is de kost voor gas. Dit werd mede veroorzaakt door de zachte winters van en en het effect van een aantal sensibiliseringsacties. Actie: ACT-86: Sensibiliseren van de medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame toekomst Op regelmatige basis sensibiliseringscampagnes organiseren om de bewustwording van de medewerkers te prikkelen. In uitvoering De energiecel is een groep van collega's van verschillende diensten (gemeente, OCMW en schepen van energie) die het energieverbruik van de gemeentelijke en OCMW-gebouwen onder de loep neemt en concrete acties voorstelt om rationeler met energie om te gaan. Enerzijds om de energiefactuur drastisch te doen dalen, anderzijds om verstandig om te springen met energie. In dit energieverhaal wil de energiecel uiteraard het personeel betrekken. In samenwerking met de energiecel werden een aantal sensibiliseringsacties naar het personeel toe opgezet: - Deur sluiten: koude buiten - Mijn korte ritten (fietsgebruik stimuleren) - Kunstlicht? niet verplicht Raad 17 juni 2015 Pagina 81 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

82 - Verwarming lager zetten = HOT Om deze tips onder de aandacht te brengen, werden affiches van deze acties opgehangen op strategische plaatsen in de gemeentelijke en OCMW-gebouwen, op scholen,... Actie: ACT-87: Evalueren en bijsturen gebruik energiezuinige wagens Met het oog op de aanbesteding van energiezuinige wagens meer schaalvoordeel bekomen via een gezamenlijk aankoopbeleid gemeente/ocmw. Niet gestart Het OCMW heeft momenteel geen energiezuinige wagens (type ecodrive of elektrische wagens). Actie: ACT-88: Evalueren en bijsturen printen en kopiëren De bedoeling is om te streven naar uniformiteit binnen het printerpark van gemeente en OCMW. Momenteel loopt het contract met Konica nog tot begin 2015 en is een overstap naar Konica voor het resterende anderhalf jaar voor het OCMW niet meer rendabel (huur op 3 jaar). In 2015 zal hiervoor een gezamenlijke aanbesteding gemeente/ocmw georganiseerd worden. In uitvoering In de gemeentelijke administratie heeft men sinds 2011 het systeem van het printen met een persoonlijke badge ingevoerd. Op deze manier werd er gesnoeid in het aantal printers en kan het verbruik en printgedrag opgevolgd worden. Door de introductie van dit systeem zijn in de gemeente de print- en kopieerkosten drastisch gedaald. Ter voorbereiding heeft men in 2014 op het OCMW gemeten wat het print- en kopieergedrag is. In maart 2015 loopt het huidige contract af met Konica Minolta en wil men het OCMW integreren in het systeem van de gemeente. Actie: ACT-89: Realiseren van duurzame aankopen Rekening houdend met het aantal gebreken en herstellingen per toestel, de aankopen ervan in de toekomst optimaliseren. In uitvoering Bij de aankoopdossiers werd niet enkel de prijs maar ook de kwaliteit en het duurzaam karakter van de producten/diensten in rekening gebracht. Tabel 44: I-43: Aantal uitgevoerde inversteringsprojecten 2014 I-43: Aantal uitgevoerde investeringsprojecten KW1 KW2 KW3 KW4 TOT Aantal eigen investeringsdossiers ts EUR Aantal eigen investeringsdossiers boven EUR Aantal kleine investeringsdossiers onder 5500 EUR (met gunningbrief) Raad 17 juni 2015 Pagina 82 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

83 Tabel 45: I-44: Aantal uitgevoerde exploitatieprojecten 2014 I-44: Aantal uitgevoerde exploitatieprojecten KW1 KW2 KW3 KW4 TOT Aantal eigen aankoopdossiers ts EUR Aantal eigen aankoopdossiers boven EUR Aantal kleine dossiers onder 5500 EUR (met gunningbrief) Onderstaande de voornaamste investeringsaankopen voor 2014: - De Bron en WZC Briels: aankoop meubilair voor De Bron en WZC Briels - De Bron, WZC Briels en kinderdagverblijf Windekind: aankoop van gordijnen - WZC Briels, De Bron: signalisatie - WZC Briels: aankoop van strijktafel, koffiezettoestellen, warmhoudbakken en gastronorminzetbakken, combi ovens, digitaal geprint behangpapier - LOI-woningen - renovatiewerken - vervangen van ramen - Kinderdagverblijf Windekind - aanpassingswerken plafond in het kader van de brandveiligheid - WZC Boeyé-Van Landeghem en bejaardenwoningen - aanstellen van een ontwerper en firma voor de omgevingswerken - Dagverzorgingscentrum De Sloester - aankoop rolstoeltoegankelijke minibus - Raamcontracten voor de aankoop van alternating- en antidecubitusmatrassen, hoofdkussens, dekbedden, verzorgingskarren, tilliften en toebehoren voor diverse woonzorgcentra - WZC Briels - levering en plaatsing van industriële was- en droogmachines - Diverse voorzieningen - aankoop werkkledij - Diverse voorzieningen - leningen ter financiering van het bestuur - Diverse voorzieningen - aankoop dienstwagens - Diverse voorzieningen aankoop softwarepakket woonzorg De voornaamste exploitatieaankopen voor 2014: - opleidingen brandveiligheid en evacuatie-oefeningen WZC De Notelaar - onderhoudscontract automatische rolpoorten - haalbaarheidsstudie met opmetingsplan van de site Oude Dorpsstraat te Vrasene - Diverse voorzieningen - huur en onderhoud van (plat) linnen - Onderhoud groendaken seniorenwoningen Hof Van Nespen - onderhoudscontract voor het omnium onderhoud van de dieselnoodstroomaggregaat van WZC De Notelaar - Diverse voorzieningen - opmaak legionella beheersplan, risicoanalyse en staalnames - Verpachting jachtrecht - WZC Briels - ondergrondse afvalcontainers Actie: ACT-90: Aankopen realiseren in samenwerking met andere besturen Aankopen realiseren in samenwerking met andere besturen. In uitvoering Raad 17 juni 2015 Pagina 83 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

84 In 2014 werden volgende aankopen gerealiseerd in samenwerking met andere besturen: * in samenwerking met de gemeente: - aankoop laptops - aankoop elektriciteit - aankoop gas - aankoop papier en kantoormateriaal - aankoop onderhoudsproducten - opmaak schattingsverslagen onroerend goed - huur/onderhoud kopieermachines - aankoop brandstof dienstvoertuigen - groenonderhoud diverse voorzieningen (verlenging contract) * in samenwerking met andere OCMW s - levering maaltijden aan huis (ondertussen stopgezet) - aankoop incontinentiemateriaal - bespreking rond lastenboek digitale televisie - aankoop tilliften en toebehoren (zonder participatie andere OCMW s) - aankoop verzorgingskarren (zonder participatie andere OCMW s) Tabel 46: I-41: Aantal gezamenlijke aankopen 2014 I-41: Aantal gezamenlijke aankopen KW1 KW2 KW3 KW4 TOT Aantal gezamenlijke aankopen ocmw-gemeente Aantal gezamenlijke aankopen ocmw-andere ocmw's Actieplan: AP-25: Bevorderen van interne informatiedoorstroming Actie: ACT-91: Verder uitbouwen intern communicatiebeleid Het beschikt niet over een eigen communicatieambtenaar of dienst. Voor haar intern communicatiebeleid werkt het OCMW samen met de communicatieambtenaar van de gemeente. Een efficiënte organisatie stroomlijnt haar interne communicatiekanalen en - processen door: 1) informatie maximaal toegankelijk te maken voor iedereen door aangepast taalgebruik; 2) communicatie in alle richtingen te bevorderen; 3) een communicatienetwerk en -structuren op te bouwen en te verbeteren; 4) medewerkers te overtuigen van hun rol in communicatie; 5) instrumenten te ontwikkelen om operationele steun te geven; 6) het intern imago van de organisatie scherp te stellen. In uitvoering Intern communicatiebeleid is een thema binnen het intern controlesysteem. Bij de bepaling van de AS-IS situatie interne controle bleek dat dit thema relatief laag scoorde. Ondertussen werden reeds een aantal acties prioritair aangepakt en ondernomen. Raad 17 juni 2015 Pagina 84 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

85 Volgende zaken werden in 2014 gerealiseerd om de interne communicatie te verbeteren: - Prikbord: er werd een gezamenlijk digitaal prikbord OCMW/ gemeente gerealiseerd om centrale informatie te bundelen op één plaats. - Sjabloon procesbeschrijvingen: er is een sjabloon in gebruik genomen om procesbeschrijvingen te kunnen maken (analoog met gemeente) met aandacht voor communicatie. - Crisiscommunicatie: bij het opstellen van de noodplannen voor alle voorzieningen en de administratie werd een stappenplan uitgewerkt voor crisiscommunicatie. Hierin staan de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk beschreven. - Icarus: input van personeelsgegevens in de software Icarus in kader van functionering en evaluatie van personeelsleden. - Afsprakennota MAT/Raad: de afsprakennota werd geëvalueerd eind 2014 in MAT en Raad. - Vergaderstructuur woonzorg: voor alle voorzieningen van de afdeling woonzorg werd intensief gewerkt aan communicatiestromen, vergadercultuur en -structuur. - Rol secretariaat: bij de uitvoering van beslissingen van de beleidsorganen is de rol van het secretariaat zo veel mogelijk te communiceren naar alle diensten. - Notulenbeheer Cobra: het beschikbaar stellen van de besluiten en de bijhorende belangrijke documenten via De documenten kunnen snel en efficiënt geraadpleegd worden. - Sierra: digitaliseren van sociale dossiers: upgrade werd in 2014 aangekocht. - Windekind: in Windekind werd een communicatieproject opgestart. - Beroepsgeheim: intern werd een vorming gegeven over beroepsgeheim en discretieplicht voor een groot aantal personeelsleden van woonzorg. - Zelfevaluatie DGAT: tijdens de zelfevaluatie-oefening binnen de dienst DGAT werd extra aandacht besteed aan communicatiestromen. Actie: ACT-92: Bevorderen overlegstructuren en overlegmethodiek Overleg neemt in een bestuur veel (kostbare) tijd in beslag. De organisatie beschikt over een performant overlegsysteem om informatie vlot zowel top-down als bottom-up en diagonaal tot bij de juiste ontvangers te krijgen. De medewerkers weten hoe efficiënt te overleggen (vergadermethodes). In uitvoering In de afdeling woonzorg werd in 2014 voor alle voorzieningen gewerkt aan communicatiestromen, vergadercultuur en -structuur. In december 2014 werden de diensthoofden van het OCMW een eerste maal uitgenodigd voor het overkoepelend Raad 17 juni 2015 Pagina 85 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

86 diensthoofdenoverleg om de integratie OCMW en gemeente te bevorderen. Actie: ACT-93: Implementatie intranet Organisatiebrede informatie staat op beveiligde wijze op een centrale plaats (intranet) digitaal ter beschikking. De beschikbare informatie is opgebouwd volgens een logische gebruiksvriendelijke informatiearchitectuur, dit om de zoektijd naar informatie zo beperkt mogelijk te houden. Niet gestart Dit project zal opgenomen worden in het MID-office project. Actie: ACT-94: Voeren van beleid rond kennismanagement Om het rendement van beschikbare informatie te verhogen, wordt informatie beschreven en zo breed mogelijk centraal aangeboden. Met de pensioengolf in het achterhoofd dient kennis niet enkel in de hoofden van de medewerkers te zitten maar dient hiervan een papieren/digitale neerslag opgesteld. In voorbereiding In 2014 werd de werkgroep rond vorming, training- en opleidingsbeleid (VTO-beleid) opgestart, waarin wordt gewerkt rond hoe kennis te vergaren en hoe deze kennis door te geven. In 2014 werd een sjabloon voorgesteld om de procesbeschrijvingen uniform neer te schrijven. Een aantal diensten is hiermee intensief aan de slag gegaan. De afdeling woonzorg zet meer en meer in op overkoepelende werkgroepen en intervisie. Door medewerkers over de voorzieningen heen rond bepaalde thema s samen te laten werken en ervaringen te laten delen, wordt zowel aan kennisdeling als aan de uniformiteit binnen de afdeling gewerkt. In de toekomst zal dit verder worden uitgewerkt. Actie: ACT-95: Verhogen van informatieveiligheid De intrede van de digitale communicatie en geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens maken een geïntegreerd veiligheidsbeleid noodzakelijk. Via informatieveiligheidsmaatregelen beschermen we de beschikbare gegevens tegen een brede waaier van bedreigingen, die de continuïteit van de dienstverlening kunnen verstoren, schade kunnen veroorzaken en een goede werking kunnen verhinderen. Het OCMW moet tevens permanent aan een aantal strenge voorwaarden voldoen in het kader van zijn aansluiting op het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Voor de opvolging van de informatieveiligheid werkt het OCMW samen met een externe gespecialiseerde partner. In uitvoering In de periode werd de netwerkveiligheid van OCMW uitvoerig gescreend door SMALS en ICT. De controle op de Raad 17 juni 2015 Pagina 86 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

87 netwerkveiligheid werd zeer grondig uitgevoerd. Er werden geen grote inbreuken vastgesteld op het netwerk die de informatieveiligheid in het gedrang kunnen brengen. In het rapport werden een aantal aanbevelingen geformuleerd die ICT en de veiligheidsconsulent omzette in een aantal verbeteracties. Raad 17 juni 2015 Pagina 87 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

88 10. Beleidsdoelstelling: BD-10: Voeren van een strategisch en mensgericht HRM met lange termijn visie Kwalitatief: Kwalitatieve omschrijving: De personeelsdienst vertegenwoordigt één van de pilootprojecten van de vervroegde samenwerking tussen gemeente en OCMW. De geïntegreerde personeelsdienst streeft ernaar om bij deze samenwerking een meerwaarde te behalen en uit te stralen naar alle aspecten van het human resources management. Hiervoor dienen de processen van beide organisaties gestroomlijnd te worden. Uit de audit van Deloitte van 2011 blijkt dat de focus van de huidige (OCMW) personeelsdienst ligt op de personeelsadministratie. Het uitbouwen van een professioneel HRbeleid en het uitwerken van talentprocessen als competentie en prestatiebeheer, onthaalbeleid, vormingsbeleid,... is een niet te onderschatten uitdaging voor de komende jaren. Dit alles dient uitgebouwd en afgestemd rekening houdende met de specificiteit van het personeelsbestand van het OCMW en de toenemende groep van knelpuntberoepen. Voor al deze zaken zal een lange termijn visie worden uitgewerkt. Het wil de waarden 'vertrouwen in het personeelslid', 'deskundigheid' en 'de zorg voor de medewerker' concretiseren in het personeelsbeleid. Kwantitatief: Kwantitatieve omschrijving: De uitwerking van een aantal cruciale aspecten van HR-beleid, zoals aanwezigheidsbeleid, motivatie en retentiebeleid, selectiebeleid, onthaalbeleid, De geïntegreerde personeelsdienst wil tegen 2019 eenvormige processen binnen de dienst. Ziekteverzuim Tabel 47: I-46: Verdeling van het ziektepercentage volgens korte ziekte (minder dan 1 maand) en langdurige ziekte (meer dan 1 maand) Omschrijving kostenplaats % Lange duur % Korte duur TOTAAL BUREEL 4,00% 2,20% 6,20% DAGCENTRUM EN HOME DE BRON 5,60% 1,90% 7,50% DIENSTENCENTRUM DE BEUKEN 7,70% 2,80% 10,50% GEZINSZORG 17,10% 5,10% 22,20% KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND 9,40% 2,80% 12,30% POETS-EN HUISHOUDHULP 9,60% 4,50% 14,00% WZC BOEYE-VAN LANDEGHEM 7,20% 3,80% 11,00% WZC BRIELS 11,60% 2,90% 14,50% WZC DE LINDE 3,90% 2,70% 6,50% WZC DE NOTELAAR 6,60% 2,70% 9,30% WZC SINT-ELISABETH 12,90% 2,30% 15,20% Gemiddelde 7,90% 2,90% 10,80% Een overzicht van het ziekteverzuim wordt gegeven in indicator 46. Raad 17 juni 2015 Pagina 88 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

89 Het ziektepercentage is de verhouding tussen het aantal ziektedagen en de totaal te presteren dagen. Het betreft enkel de ziektes. De afwezigheden wegens disponibiliteit wegens ziekte, zwangerschap, arbeidsongeval, deeltijdse werkhervatting wegens ziekte en beroepsziekte werden in deze tabellen niet mee opgenomen. In de berekeningen werd enkel rekening gehouden met de gewone ziektedagen maar bevat uiteraard zowel kortlopende als langdurige ziekteperiodes. Dit betekent dat, naargelang het aantal langdurige afwezige personeelsleden, het absenteïsmecijfer hoger kan zijn dan in een andere voorziening. Het totale absenteïsmepercentage komt voor 2014 neer op 10,8 %, wat 5 % boven het algemeen ziekteverzuimpercentage (schommelt rond de 5%) is. Dit percentage is inclusief de langdurige afwezigheid (boven 1 maand) van medewerkers. Dit percentage van 10,8% bestaat uit een gemiddelde van 2,9 % absenteïsme korte duur (< 1 maand) en 7,9 % absenteïsme lange duur (> 1 maand). Tabel 48: I-46: Ziektepercentage personeelsleden verdeeld volgens voorziening en dienst Voorziening/dienst Poets- en huishoudhulp 9,8 15,1 18,9 20,8 14,0 WZC Briels 6,3 8,3 5,2 9,7 14,5 WZC Sint-Elisabeth 6,1 7,3 10,2 10,7 15,2 WZC De Linde 4,6 6,7 10,3 6,7 6,5 WZC Boeye -Van Landeghem 6,7 6,7 10,8 13,9 11,0 Dagcentrum en home De Bron 4,7 5,9 5,1 10,3 7,5 WZC De Notelaar 4,9 5,9 7,1 9,5 9,3 Kinderdagverblijf Windekind 4,9 5,8 6,9 14,7 12,3 Gezinszorg 4,0 5,8 7,2 15,0 22,2 Administratie en sociale dienst 2,4 2,3 6,3 5,3 6,2 Dienstencentrum De Beuken 0,4 2,3 3,1 23,4 10,5 Gemiddelde 5,2 6,5 8,3 10,8 10,8 Het ziekteverzuim in 2014 is gelijk aan het percentage van In 2014 had de dienst Gezinszorg het hoogste ziekteverzuim en de administratie het laagste percentage. Bij de Poets- en huishoudhulp en het dienstencentrum De Beuken is het ziektepercentage het meest gedaald. Het ziektepercentage van de dienst gezinszorg is het meest gestegen. Het hoge percentage betekent een hoge kost voor het OCMW als organisatie, waarbij de introductie van een verzuimbeleid als één van de hoogste prioriteiten aanzien wordt. Raad 17 juni 2015 Pagina 89 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

90 Tabel 49: I-48: Bradfordfactor per dienst/voorziening 2014 Gemiddelde van bradfordfactor omschrijving kostenplaats Gesubsidieerde contractuelen omschrijving hoedanigheid Tijdelijken en contractuelen Vastbenoemden Eindtotaal BUREEL 102,8 135,2 113,2 DAGCENTRUM EN HOME DE BRON DIENSTENCENTRUM DE BEUKEN 18, ,6 163,9 212,2 58,3 154,5 GEZINSZORG 381,2 334,4 369,2 KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND ,7 266,7 181,5 POETS-EN HUISHOUDHULP 435,8 571,2 455,6 WZC BOEYE-VAN LANDEGHEM 592,5 174,8 192,5 198,3 WZC BRIELS ,8 515,7 334,5 WZC DE LINDE ,6 115 WZC DE NOTELAAR 2,8 142,6 172,3 146,3 WZC SINT-ELISABETH 147,3 147,3 Gemiddelde 361,9 188,1 254,5 220,1 De bradfordfactor toont aan dat het ziekteverzuim in 2014 het meest storend op de werkvloer was voor de diensten gezinszorg en poets- en huishoudhulp. Personeelsbestand Tabel 50: I-49: Verdeling personeel per voorziening uitgedrukt in voltijds uitbetaalde equivalenten (VTUE) Omschrijving kostenplaats WZC De Notelaar 116,33 114,33 131,12 137,07 132,94 Administratie en sociale dienst 54,73 55,82 60,23 62,81 64,98 WZC Briels 40,8 38,14 47,47 52,03 56,2 Dagcentrum en Home De Bron 33,97 32,83 34,4 33,52 33,51 WZC Boeyé-Van Landeghem 30,71 31,6 30,38 31,16 31,16 WZC De Linde 22,68 23,05 22,16 22,79 21,97 Poets- en huishoudhulp 21,42 19,78 19,28 19,22 20,58 Kinderdagverblijf Windekind 19,06 17,96 17,66 17,23 16,11 WZC Sint-Elisabeth 18,1 16,44 16,59 16,86 17,02 Gezinszorg 16,13 16,41 15,9 17,49 18,48 Dienstencentrum De Beuken 3,9 3,82 3,84 4,76 4,24 Eindtotaal 377,84 370,17 399,04 414,95 417,19 Raad 17 juni 2015 Pagina 90 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

91 Eind 2014 stelde het 638 effectieve personen tewerk, ongeacht de duur van de periode en de prestaties. Uitgedrukt in voltijds uitbetaalde equivalenten (VTUE) komt dit aantal neer op 417,19 VTE. Een verdeling van dit aantal VTE over de verschillende voorzieningen bevindt zich in bovenstaande tabel. Tabel 51: Verdeling personeel volgens hoedanigheid Omschrijving hoedanigheid In VTUE In % Tijdelijken en contractuelen (excl. art. 60) ,49 208,77 241,89 262,62 267,58 56,5 56,4 60,62 63,29 64,14 Vastbenoemden 133,46 132,07 128,06 124,8 121,37 35,32 35,68 32,09 30,08 29,09 Gesubsidieerde contractuelen 30,89 29,33 29,08 27,53 28,23 8,18 7,92 7,23 6,63 6,77 Eindtotaal 377,84 370,17 399,04 414,95 417, Als lokale openbare dienst heeft het OCMW zowel contractuele als vastbenoemde personeelsleden in dienst. Uit bovenstaande tabel blijkt dat het merendeel van de personeelsleden tewerkgesteld is met een arbeidscontract (contractuelen). De groep contractuele personeelsleden is onderverdeeld in gesubsidieerde contractuelen (gesco's), tijdelijken en contractuelen. In deze laatste groep bevinden zich alle personeelsleden aangeworven met een arbeidsovereenkomst alsook de personeelsleden op proef benoemd. Het aantal gesco's wijzigt quasi niet per jaar, vermits dit is gebaseerd op een toegekend contingent (26 VTE). In 2015 moeten deze contingentgesco's worden geregulariseerd naar gewone contractuele tewerkstellingen. Voor vastbenoemden is er een dalende trend van 124,80 VTE in 2013 naar 121,37 VTE in Tabel 52: Gemiddelde leeftijd OCMW personeel Jaar leeftijd 42,76 43, ,54 40,5 In 2014 bedroeg de gemiddelde leeftijd van het personeel 40,5 jaar. Dit is een jaar meer dan de gemiddelde leeftijd in In 2014 startten in totaal 70,8 VTE nieuwe medewerkers. Hiertegenover stond een uitstroom van 56 VTE. Tabel 53: Overzicht aantal andere betrokkenen OCMW ( ) Vakantiewerkers Vrijwilligers PWA ers Raad 17 juni 2015 Pagina 91 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

92 Het doet tijdens de vakantieperiodes voor bijna alle voorzieningen beroep op vakantiewerkers. Zij kunnen aan de slag binnen de administratie en/of de voorzieningen van het. Zij vangen het jaarlijks verlof van het schoonmaakpersoneel, verzorgend en verplegend personeel voor een groot deel op. Het ligt voor de hand dat voor de vervanging van verzorgend en verplegend personeel beroep wordt gedaan op studenten uit deze studierichting. Sinds 2006 worden ook tijdens korte schoolvakanties (kerst- en paasvakantie) vakantiewerkers ingeschakeld. Tevens doet het OCMW beroep op een aantal vrijwilligers en PWA'ers, zij dragen in belangrijke mate bij aan de kwaliteitsvolle dienstverlening van het OCMW. Aantal arbeidsongevallen op de plaats van het werk van en naar het werk Figuur 6: Aantal arbeidsongevallen Bovenstaande figuur geeft het aantal ongevallen weer op de werkplaats en op de weg van en naar het werk. In 2014 werden 39 arbeidsongevallen geregistreerd. In 2014 hebben er geen dodelijke ongevallen of ongevallen met blijvende ongeschiktheid plaatsgevonden. aantal verloren kalenderdagen tgv arbeidsongeschiktheid aantal verloren kalenderdagen Figuur 7: aantal verloren kalenderdagen tgv arbeidsongeschiktheid Raad 17 juni 2015 Pagina 92 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

93 Ten opzichte van 2013 is er een stijging merkbaar in het aantal geregistreerde ongevallen (van en naar het werk), maar een forse daling in het aantal verloren kalenderdagen. Er werden meer ongevallen geregistreerd en de ongevallen waren minder ernstig dan in Vormingsuren Tabel 54: I-51: Aantal vormingsuren ( ) Functies Verpleging/verzorging/kiné , Opvoedend personeel 177, ,5 237 Maatschappelijk werkers 408, ,5 Administratief ,5 396, ,5 Leidinggevenden (staf en VIV) 539, , Technisch personeel 191, ,5 45,5 14 Animatie ,5 289,5 112 Gezinszorg aan huis ,5 428 Hoofdverpleegkundigen , ,5 401,5 Kinderverzorg(st)ers 118, Onderhoudspersoneel , Koks 41 37,5 27, TOTAAL 6698, ,5 5949,5 Het voorziet dat het personeel vorming volgt gedurende hun loopbaan. Deze vormingen worden georganiseerd in het kader van het vormingsplan dat jaarlijks wordt opgesteld binnen de verschillende voorzieningen. Het personeel heeft ook de mogelijkheid om occasionele vormingen te volgen die zich aanbieden op de markt. In 2014 werd 6,86% minder vormingsuren gerealiseerd dan in Overuren Er is een algemene daling van de overuren met 1.359,32 uren. De daling situeert zich voornamelijk in de eerste twee kwartalen van Bij volgende voorzieningen is een daling van de overuren gerealiseerd: WZC De Notelaar WZC Boeyé-Van Landeghem WZC Sint-Elisabeth Windekind Poetshulp Gezinszorg Raad 17 juni 2015 Pagina 93 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

94 De Notelaar 31/12/ /12/2014 verpl , ,57 verz , ,75 woongroepb. 596,16 394,46 onderhoud 461,61 414,46 andere 253,18 165,44 TOTAAL 5.437, ,68 Keuken 31/12/ /12/2014 onderhoud 207,05 344,05 kok 286,55 344,01 TOTAAL 493,60 688,06 Briels 31/12/ /12/2014 verpl , ,70 verz , ,46 onderhoud 235,25 421,66 andere 36,46 124,99 TOTAAL 3.289, ,81 Boeyé 31/12/ /12/2014 verpl. 974,89 736,91 verz ,69 810,34 onderhoud 475,35 736,22 andere 66,13 76,26 TOTAAL 3.067, ,73 De Linde 31/12/ /12/2014 verpl. 234,69 280,18 verz. 427,33 549,59 onderhoud 184,23 402,04 andere 71,48 22,49 TOTAAL 917, ,30 Sint-Elisabeth 31/12/ /12/2014 verpl. 451,58 46,51 verz. 398,86 212,54 onderhoud 336,04 357,78 andere 55,54 34,75 TOTAAL 1.242,02 651,58 Windekind 31/12/ /12/2014 verz. onderhoud andere TOTAAL 233,17 224,33 De Bron 31/12/ /12/2014 verpl. verz. onderhoud andere TOTAAL 561,50 720,70 TOTAAL , , ,32 Figuur 8: I-52: Aantal overuren per voorziening (situatie op 31/12/2014) Bij volgende voorzieningen is een stijging van de overuren vast te stellen: WZC Briels: naar aanleiding van de verhuis en de opening van het nieuwe WZC Briels; door tekorten bij het onderhoudspersoneel werden overuren gepresteerd. Centrale keuken: het personeelstekort qua koks werd opgevangen door overuren. WZC De Linde: stijging van de overuren voornamelijk bij onderhoud en verzorging enerzijds wegens foutieve berekening in personeelsbezetting Raad 17 juni 2015 Pagina 94 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

95 en anderzijds wegens het feit dat 2 zorgkundigen een opleiding volgen waarvoor overuren gepresteerd worden. De Bron: naar aanleiding van de verhuis en de opening van het nieuwe gebouw werden overuren gepresteerd. Actieplan: AP-26: Vorm geven aan een geïntegreerd HRM-beleid en op deze wijze de aantrekkingskracht als werkgever bevorderen Actie: ACT-96: Implementeren competentiemanagement in alle HR-processen Competentiemanagement is het beheren van kwaliteiten van individuen, teams en de organisatie als geheel. Competentiemanagement is een middel dat ingebed wordt in het strategisch management om de organisatiedoelstellingen te kunnen bereiken. Het competentiemanagement loopt als een rode draad door diverse HR-processen, o.a. werving en selectie, onthaal, evaluatie, opleiding en retentie van medewerkers. In uitvoering Het competentiebeleid wordt geïntegreerd in de diverse HRprocessen, bvb. in het onthaalbeleid, vormingsbeleid, proces selectie en aanwerving. In al deze processen tracht men competentiegericht te werken en worden de processen in die richting verder uitgewerkt. Actie: ACT-97: Evalueren en bijsturen onthaalbeleid Het bestaande onthaalbeleid moet verder uitgewerkt en bijgestuurd worden. Er moet een nieuwe en gemeenschappelijke onthaalbrochure ontwikkeld worden en er moet werk gemaakt worden van de organisatie van een onthaaldag. Het systeem van peter-meterschap moet eveneens nieuw leven ingeblazen worden. Volgens plan In 2014 werd een werkgroep samengesteld om het onthaalbeleid van OCMW en gemeente gezamenlijk uit te werken. Door een langdurige afwezigheid van beide deskundigen personeelszaken heeft dit project vertraging. Actie: ACT-98: Uitwerken strategisch vormingsbeleid Het strategisch vormingsbeleid moet een kwalitatieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van medewerkers zodat zij blijven voldoen aan de gestelde functievereisten. Het omvat onder meer een optimalisatie van de administratieve afhandeling, het opstarten van een systematisch behoeftenonderzoek bij de werknemers, het opmaken van een competentiegerichte VTO- planning (zowel op organisatie- als op individueel niveau), het benutten van diverse leervormen afgestemd op de specifieke behoeften, het waarborgen van een optimale overdracht van kennis en kunde naar de werkvloer, het uitwerken van een evaluatiesysteem van opleidingen en het organiseren van trajecten voor specifieke doelgroepen. Volgens plan Raad 17 juni 2015 Pagina 95 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

96 In 2014 werd een werkgroep samengesteld om het vormingsbeleid van OCMW en gemeente gezamenlijk uit te werken. Door een langdurige afwezigheid van beide deskundigen personeelszaken heeft dit project vertraging. Actie: ACT-99: Uitwerken motivatie- en retentiebeleid Een motivatiebeleid is erop gericht structuren en systemen op te zetten die de waardering voor de competenties van de medewerkers versterken zodat de medewerker gemotiveerd blijft om mee te groeien met de organisatie en niet geneigd is elders op zoek te gaan naar werk. Volgens plan Dit project zal opgestart worden in De uitbouw van dit beleid zal geënt worden op het aanwezigheidsbeleid. Actie: ACT-100: Voeren leeftijdsbewust personeelsbeleid Een leeftijdsbewust personeelsbeleid is erop gericht medewerkers langer te boeien en te binden aan de organisatie. Een dergelijk beleid legt de focus op verschillen tussen mensen en verschillen in inzetbaarheid en besteedt aandacht aan een evenwicht tussen de belangen van de organisatie en de behoeften van de personeelsleden in alle leeftijdsfases. Volgens plan Dit project zal opgestart worden na de start van het aanwezigheidsbeleid. Er zal ingespeeld worden op de motivatie en capaciteiten van de werknemers in de verschillende leeftijdscategorieën. Actie: ACT-101: Uitwerken uitwuifbeleid Het uitwuifbeleid is in principe het sluitstuk van het motivatiebeleid. Het heeft voornamelijk betrekking op eenvormige ontslagprocedures, duidelijke en eerlijke communicatie en waarborgen van kennis. Volgens plan Na de uitwerking van het motivatie en retentiebeleid kunnen de principes hiervan doorgetrokken worden in een uitwuifbeleid. Actie: ACT-102: Uitwerken gebalanceerd personeelsbeleid i.v.m. statutaire en contractuele tewerkstelling Met het oog op een evenwichtig pensioenbeleid moet gewerkt worden aan een uitgebalanceerde tewerkstelling van contractuelen en statutairen. Volgens plan Raad 17 juni 2015 Pagina 96 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

97 In 2014 moest het OCMW nog geen responsabiliseringsbijdrage aan de RSZPPO betalen. De responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en plaatselijke besturen waarvoor de pensioenlast, ten laste van het gesolidariseerde pensioenfonds van de gewezen vast benoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden, meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen voor datzelfde jaar. Om in de toekomst gevrijwaard te blijven van de betaling van een responsabiliseringsbijdrage zal het personeelsbeleid het evenwicht tussen contractuele en statutaire tewerkstellingen blijven bewaken. I-47: Pensioensbijdrage Actie: ACT-103: Ontwikkelen coachend leidinggeven (competentie) Binnen het kader van een vormingsbeleid moet aandacht besteed worden aan specifieke doelgroepen, o.a. de leidinggevenden. Kwalitatieve en competente leidinggevenden zorgen voor gemotiveerde medewerkers en een betere dienstverlening. In uitvoering In samenwerking met de gemeente werd in 2014 een opleiding "leiding geven" georganiseerd. Voor het OCMW namen een 20-tal leidinggevenden deel aan deze opleiding. Deze opleiding zal hernomen worden in periode voor nieuwe leidinggevenden. Actie: ACT-104: Fijn stellen van selectiebeleid Het uitwerken van een kwalitatief en competentiegericht selectiebeleid om goede medewerkers aan te trekken, personeelsverloop te verkleinen en het imago van het bestuur te verbeteren. In uitvoering OCMW en gemeente voeren een gemeenschappelijk selectiebeleid en selectieplanning. Deze selectieplanning wordt momenteel gestuurd vanuit de personeelsdienst. De volledige administratieve omkadering van dit selectiebeleid wordt gestroomlijnd en geoptimaliseerd. Actie: ACT-105: Aantrekken van personeel in knelpuntberoepen In het kader van een optimaal selectiebeleid zich richten tot specifieke doelgroepen en het imago van het bestuur als goede werkgever bevorderen. In uitvoering Regelmatig neemt de personeelsdienst deel aan evenementen en jobbeurzen. In 2014 werd publiciteit gemaakt op de dag van de Raad 17 juni 2015 Pagina 97 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

98 zorg: De Notelaar, Wase jobdag in Sint-Gillis-Waas, opendeurdag Briels,... Actieplan: AP-27: Stroomlijnen HR-processen (cfr EVI) Actie: ACT-106: Stroomlijnen HR-kernprocessen Met de integratie van de personeelsdiensten van OCMW en gemeente heeft men in een eerste fase de afzonderlijke werkwijzen en processen van elke organisatie zo veel mogelijk behouden. In een tweede fase worden alle kernprocessen onder de loep genomen en wordt er gestreefd naar gemeenschappelijke processen. In uitvoering Tot nu toe werden twee grote processen uitgewerkt en gestroomlijnd. Dit betreft de processen arbeidsongevallen en werving en selectie. In de komende periode zullen jaarlijks twee processen uitgewerkt worden. Actie: ACT-107: Optimaliseren functionerings- en evaluatiesysteem Het verder uitwerken van het competentiegericht systeem en het koppelen naar andere HRdomeinen, zoals opleiding, aanwerving, In uitvoering In 2014 werd de eerste evaluatie- en functioneringscyclus afgerond. Na afsluiting van de cyclus werd een bevraging georganiseerd bij alle evaluatoren om het systeem en de tool te evalueren. Op basis van de opmerkingen werden acties bepaald die in 2015 zullen worden geïmplementeerd. Hierdoor kan de nieuwe cyclus geoptimaliseerd starten. In 2014 werd de laatste hand gelegd aan het evaluatiesysteem voor de decretale graden. Het systeem werd opgesteld in samenwerking met het extern studiebureau Accord. Dit studiebureau heeft hierover een toelichting gehouden voor het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau. De evaluatiecyclus voor de decretale graden werd eind 2014 opgestart. Actie: ACT-108: Optimaal inzetten personeel over locaties heen (GPS + tijdsplanning) In de toekomst het uitvoerend personeel indelen in verschillende pools. Op deze manier worden medewerkers multi-inzetbaar en kan een tekort in een bepaalde voorziening/dienst opgevangen worden door een medewerker vanuit een andere voorziening/dienst. Enerzijds vergt dit van medewerkers meer flexibiliteit, anderzijds krijgen de medewerkers een heel afwisselende job Raad 17 juni 2015 Pagina 98 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

99 aangeboden. Ook zal worden onderzocht of een systeem van zelfroostering kan ingevoerd worden in bepaalde voorzieningen/diensten. Volgens plan Dit project wordt in 2015 opgestart na optimalisatie van de bestaande uurroosters. Het deelproject zelfroostering wordt ten vroegste voorzien vanaf Actieplan: AP-28: Sturen op basis van metingen & indicatoren Actie: ACT-109: Organiseren van medewerkerstevredenheidsonderzoek Tevreden en gemotiveerde medewerkers zijn van essentieel belang voor de organisatie. Door het regelmatig bevragen van de tevredenheid van medewerkers kunnen bepaalde zaken bijgestuurd worden. Niet gestart Het medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt in 2015 voorafgegaan door een enquête van Securex over het psycho-sociaal welzijn van de medewerkers. De bevindingen uit deze enquête kunnen meegenomen worden in de uitwerking van een effectief tevredenheidsonderzoek bij medewerkers. I-45: Medewerkerstevredenheid niet uitgevoerd Actie: ACT-110: Analyseren ziekteverzuim en verzuimpercentage terugdringen Het ziekteverzuim geeft een beeld van de algemene gezondheid van de organisatie. Een hoog ziekteverzuim heeft nadelige gevolgen voor de organisatie, onder andere door de hoge kostprijs. Het verzuim is bovendien ook gerelateerd aan de tevredenheid van medewerkers. Het registreren en analyseren van verzuimcijfers vormt de basis van een aanwezigheidsbeleid De organisatie zal hierover een actieplan opstellen inclusief een gedetailleerd implementatieplan. In voorbereiding Gemeente en worden al enkele jaren geconfronteerd met voortdurend stijgende verzuimcijfers. Verzuim heeft een hoge impact op de werking van een organisatie en heeft zowel operationele als strategische gevolgen. Verzuim brengt bovendien ook directe en indirecte kosten met zich mee. Gemeente en willen de komende jaren dan ook inzetten op een drastische vermindering van het ziekteverzuim door het ontwikkelen van een kwalitatief en duurzaam aanwezigheidsbeleid. Een dergelijk beleid vraagt een voortdurende opvolging, evaluatie en bijsturing om de doeltreffendheid ervan op lange termijn te waarborgen. Gemeente en OCMW willen dit aanwezigheidsbeleid zo spoedig mogelijk starten en de effectieve uitrol is gepland vanaf januari Om de slaagkans van dit project te verhogen wordt samengewerkt met een studiebureau. Raad 17 juni 2015 Pagina 99 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

100 Actie: ACT-111: Jaarlijkse analyse personeelsbestand, ontwikkeling leeftijdsopbouw,... Het in kaart brengen van de actuele personeelsbezetting en de jaarlijkse personeelsstromen, van interne en externe ontwikkelingen en van medewerkers en hun competenties. In uitvoering In het kader van de opmaak jaarverslag 2013 werd een analyse gemaakt van het personeelsbestand en de ontwikkeling leeftijdsopbouw. Actie: ACT-112: Uitbouw Icarus als centraal werkinstrument (bron van info) Het ingeven van personeelsgegevens in een centrale database die gebruikt wordt voor evaluatie en functionering, opleidingen, In uitvoering Door de onderbezetting van de personeelsdienst in 2014 zijn nog niet alle gegevens van alle personeelsleden in de software Icarus ingegeven. Actieplan: AP-29: Bevorderen van welzijn op het werk Actie: ACT-113: Optimalisatie werking vriendenkringen De vriendenkringen moeten de onderlinge relaties en de werksfeer onder het personeel verbeteren, door o.a. tal van uiteenlopende activiteiten. Niet gestart Het OCMW heeft nog geen vriendenkring opgericht. Actie: ACT-114: Verminderen psychosociale belasting Medewerkers hebben soms te maken met stresssituaties en met complexe en schrijnende sociale situaties. Om deze medewerkers weerbaarder te maken om deze complexe situaties aan te kunnen, moeten zij begeleid en opgeleid worden. Verder wordt kennisdeling een belangrijk onderdeel in het sterker maken van andere collega's. Samenwerkingsverbanden en middelen (Querido, expertise, gratis hulpverlening, referenten) worden hiervoor optimaal benut. Volgens plan Dit project zal opgestart worden in Dit aspect wordt meegenomen in het kader van het aanwezigheidsbeleid en de audit uitgevoerd door Securex. Actie: ACT-115: Onderzoek mogelijkheden "het nieuwe werken" (nieuwe werkvormen) Het nieuwe werken is een visie waardoor werken efficiënter en effectiever wordt voor de organisatie en voor de medewerkers. Medewerkers krijgen meer ruimte voor zelfsturing en initiatief en de mogelijkheid om werk en privé anders te combineren. Raad 17 juni 2015 Pagina 100 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

101 Volgens plan Dit project zal worden opgestart tegen het einde van de legislatuur samen met de gemeente. Actie: ACT-116: Implementeren van alcohol- en middelenbeleid Het toepassen van een beleid rond gebruik van alcohol en middelen op de werkvloer: preventieve en repressieve aanpak. Volgens plan Het document alcohol en middelenbeleid is een bijlage voor het arbeidsreglement. In 2014 werd de ontwerptekst afgewerkt. Dit beleid wordt in 2015 geïmplementeerd en er worden vormingen hierrond georganiseerd voor alle leidinggevenden. Raad 17 juni 2015 Pagina 101 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

102 11. Beleidsdoelstelling: BD-11: EVI = samenwerking tussen OCMW en gemeente bevorderen Kwalitatief: Kwalitatieve omschrijving: Gemeente en OCMW dienen van uit de noodzaak om zuinig en efficiënt te besturen de handen in elkaar te slaan. Samenwerken biedt onmiskenbaar sterke opportuniteiten. Op de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 1 juli 2009 werd een principebeslissing genomen om akkoord te gaan met de oprichting van een nieuw administratief centrum (AC) op het Gravenplein en met de maximale integratie en/of samenwerking van de diensten van het OCMW en de gemeente. Dit alles werd gebundeld in het EVI- project. In de voorbije periode werd het project begeleid door Möbius en zijn de eerste diensten geïntegreerd; de ICT-dienst, personeelsdienst en het Sociaal Huis. De komende jaren zal het project verder vorm gegeven worden en zullen diensten doorgedreven gaan samenwerken en/of integreren. Tegen 2019 zouden zowel de gemeentelijke diensten als de OCMW-administratie hun intrek nemen in het AC. Realisatie van het EVI-project en de effectieve definitieve verhuis van de diensten. Realisatie van een gemeenschappelijk organogram gemeente/ocmw. Kwantitatief: Kwantitatieve omschrijving: Realisatie van het EVI-project en de effectieve definitieve en de effectieve definitieve verhuis van de diensten. Realisatie van een gemeenschappelijk organogram gemeente/ocmw. Actieplan: AP-30: Integratie van diensten en hun processen Actie: ACT-117: Verdere opvolging/uitwerking piloot-projecten In het kader van EVI zijn een aantal afdelingen aangeduid als pilootproject. Deze afdelingen gaan nauw samenwerken en reeds samenzitten voor de verhuis naar het AC. In de eerste helft van 2013 zijn een aantal diensten geïntegreerd: de ICT-dienst, de personeelsdienst en het sociaal huis. De MAT-leden dienen actief mee te participeren aan de werkgroepvergaderingen om deze integratiebewegingen verder te bewerkstelligen en te evalueren. Dit ter voorbereiding van de effectieve integratie van de verschillende diensten binnen het AC. In uitvoering In 2014 werden de geïntegreerde diensten ICT, personeelsdienst en Sociaal Huis opgevolgd via het trio-overleg onder leiding van Möbius en via een aantal gemeenschappelijke MAT vergaderingen OCMW en gemeente. Een eerste evaluatie van de samenwerkende diensten werd opgemaakt. De ICT-piloot heeft een tweewekelijks overleg voor de verdere uitwerking van het traject. Actie: ACT-118: Integratie A&A Door de integratie van beide aankoopdiensten van OCMW en gemeente wordt getracht om via gezamenlijke aankopen meer schaalvoordelen te bekomen en de medewerkers efficiënter in te zetten. Raad 17 juni 2015 Pagina 102 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

103 In voorbereiding De integratie van de diensten aankoop en aanbestedingen wordt opgestart in het najaar van Actie: ACT-119: Integratie facilitair beheer Door de integratie van de facilitaire diensten van OCMW en gemeente wordt een modern en efficiënt facility beheer beoogd. In voorbereiding Ter voorbereiding van de integratie facilitair beheer werd het personeelskader van het OCMW herwerkt opdat een integratie mogelijk wordt. Het project zal eerst binnen het OCMW verder worden uitgewerkt na aanwerving van een facility- coördinator. Pas daarna zal de integratie-beweging met de gemeente kunnen worden aangevat. Actie: ACT-120: Integratie juridische dienst Door de integratie van de juridische diensten van OCMW en gemeente wordt beoogd dat medewerkers zich in een bepaalde materie kunnen verdiepen en specialiseren. Medewerkers zullen ook efficiënter ingezet worden. In voorbereiding Een eerste proceswandeling werd uitgevoerd in De collega's van de juridische dienst en verzekeringen OCMW integreren mogelijks eind De dienst patrimonium wordt verder onderzocht. Actie: ACT-121: Integratie stafdiensten De diensten kwaliteit en beleid van het OCMW en gemeente worden in het AC bij elkaar gevoegd. Ter voorbereiding werken de diensten nauw samen en werken ze een gezamenlijke visie uit. In voorbereiding In theorie is de integratie van de diensten kwaliteit en beleid nog niet gerealiseerd, maar we stellen in praktijk nu al vast dat de beginnende samenwerking een meerwaarde betekent. Kennis en ervaring worden gedeeld, het helpt de diensten organisatiebreed te kijken over gemeente en OCMW heen. De communicatiedienst van de gemeente voert ad hoc opdrachten uit voor het OCMW. Momenteel is er geen structurele samenwerking op enkele uitzonderingen na. Raad 17 juni 2015 Pagina 103 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

104 Actie: ACT-122: Gemeenschappelijke financiële dienst Met de integratie van de financiële diensten van OCMW en gemeente wordt beoogd dat er een eenvormig financieel beheer en beleid wordt gevoerd bij beide organisaties. Verder wordt gestreefd naar een optimalere inzet van de medewerkers; op deze manier kan men zich meer richten op een welbepaalde materie waarin men zich kan verdiepen en specialiseren. Ook is het de bedoeling om de medewerkers blijvend zo efficiënt mogelijk in te zetten. Volgens plan In de raad van 19 maart 2014 werd de beheersovereenkomst betreffende de samenwerking van de financiële diensten gemeente en OCMW goedgekeurd. In deze beheersovereenkomst werd beslist om vanaf 1 juli 2014 te werken met één financieel beheerder voor de beide organisaties en de integratie van de bestaande diensten tot één gemeenschappelijke dienst door te voeren. De effectieve verhuis van de financiële dienst OCMW naar het gemeentehuis is gerealiseerd in februari Een proceswandeling werd uitgevoerd onder begeleiding van Möbius, maar de integratie van de processen zal pas later worden opgestart. Actieplan: AP-31: Streven naar gemeenschappelijke software Actie: ACT-123: één BBC-software O.C.M.W. en gemeente Bij aanvang van de implementatie van de Beleids- en beheerscyclus hebben gemeente en OCMW ervoor gekozen om met een verschillende BBC-software op te starten. Tegen het einde van deze legislatuur wordt een evaluatie gemaakt van beide systemen. Op basis van deze analyse zal het beste softwarepakket geïmplementeerd worden in beide organisaties. Volgens plan Dit project zal pas opgestart worden in het midden van de legislatuur, er wordt naar gestreefd om tegen eind 2018 klaar te zijn voor de inkanteling van het OCMW in de gemeente. Actie: ACT-124: Installatie Planon technische dienst Het voorzien in een beheer- en planningstool, Planon, om de werking van de technische diensten te coördineren en te optimaliseren. Niet gestart Dit project werd in 2014 nog niet opgestart. Dit loopt samen met de integratie van de technische diensten van OCMW en gemeente. Hetgeen voorlopig werd uitgesteld. Raad 17 juni 2015 Pagina 104 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

105 Actie: ACT-125: Andere mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een gelijkvormige software Andere mogelijkheden onderzoeken gemeenschappelijke software gemeente-ocmw. In uitvoering Op ICT beheersvlak zijn zeker al aan bod gekomen: * Uniforme serversoftware - Afstemmen Windows Server versies momenteel Win Srv 2008 R2; VMWare virtualisatie software; Citrix SBC software; - zelfde database software SQL server versie SQL2008; - voorbereiding naar een uniforme software voor printen/kopiëren/scannen Uniflow software voor Canon toestellen organisatiebreed; - uniforme back-up software Symantec Back-up Exec voor beide organisaties. * Uniforme software voor clients standaardisatie voor Pc s en notebooks bij gebruikers naar Windows 7 voor ganse organisatie (afbouw Windows XP en Windows Vista). * Specifieke software - Uniforme software voor beheer telefooncentrales (in eindfase) OmniVista voor beide organisaties; - alle Microsoft licenties gegroepeerd in groot EAS (Enterprise Agreement Subscription) contract via opdrachtencentrale stad Brugge voor beide organisaties; - Icarus eenvormige software voor beheer van functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken in beide organisaties. * Website OCMW/Gemeente In uitwerking/onderzoek - Onderzoek naar uniforme software voor beheer mobiele apparaten, MDM genaamd; - MID-office: er wordt gestreefd naar een uniforme software voor klantencontact en afstemmen backoffice-toepassingen. Actieplan: AP-32: Uittekenen nieuw organogram op basis van geïntegreerde werking en uitbouw afdelingen Om de integratie van de diensten voor te bereiden werken de secretarissen samen aan een geïntegreerd organogram. De principes die hiervoor de basis dienen zijn: 1) verbeteren kwaliteit en efficiëntie van interne processen; 2) specifieke aandacht voor interne klanten; 3) verdere digitalisering en automatisering. Het uitgetekende gemeenschappelijk organogram zit voor de beide organisaties in de afwerkingsfase. In moet dit proces gefinaliseerd worden. In voorbereiding Het ontwerp van het nieuwe EVI-organogram zit in de eindfase. Raad 17 juni 2015 Pagina 105 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

106 V. doelstellingenrekening (J1) Raad 17 juni 2015 Pagina 106 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

107 VI. Financiële toestand Raad 17 juni 2015 Pagina 107 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

108 FINANCIËLE NOTA FINANCIËLE NOTA I. Exploitatierekening (J2) Raad 17 juni 2015 Pagina 108 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

109 FINANCIËLE NOTA II. Investeringsrekening (J3-J4) Raad 27 juni 2015 Pagina 109 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

110 FINANCIËLE NOTA Raad 27 juni 2015 Pagina 110 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

111 FINANCIELE NOTA III. Liquiditeitenrekening (J5) Raad 17 juni 2015 Pagina 111 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

112 SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN I. De balans (J6) Op 31 december 2014 bedroeg het totaal van de activa op de balans voor het ,37 EUR. Het had op 31 december 2014 een netto-actief van ,83 EUR. Raad 17 juni 2015 Pagina 112 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

113 SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN Raad 17 juni 2015 Pagina 113 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

114 SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN Raad 17 juni 2015 Pagina 114 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

115 SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN II. De staat van opbrengsten en kosten (J7) Raad 17 juni 2015 Pagina 115 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

116 SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN Raad 17 juni 2015 Pagina 116 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

117 TOELICHTING TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2014 I. Toelichting bij de exploitatierekening Verklaring belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven Er is een overschot op de gebudgetteerde kosten van ,36 EUR (9,91%). De personeelsbudgetten en de budgetten externe leveringen en diensten hebben overschot. Er werden ,79 EUR minder opbrengsten ontvangen dan geraamd. Subsidies Sociale Maribel worden in BBC niet langer als een opbrengst geboekt, maar als een vermindering van de personeelskost. Voor 2014 bedraagt het bedrag aan subsidies Sociale Maribel ,82 EUR. Deze inkomst was in het budget 2014 volgens de toen geldende regels en de budgetwijziging 2014 voorzien als opbrengst. Dit verklaart een deel van het grote verschil tussen de geraamde kosten en opbrengsten en de gerealiseerde kosten en opbrengsten. Onderstaande tabel geeft de verschillen weer tussen de gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven: Raad 17 juni 2015 Pagina 117 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

118 TOELICHTING Tabel 55: Verschil budget/resultaat 2014 K/O Rubriek Na BW2014 RR2014 Resultaat Kosten , , ,27-12,08% 610/ , , ,45-11,40% , , ,75-10,73% , , ,10-2,97% , , ,31-5,11% , ,11-206,48-0,02% 66 0,00 0,00 0,00 0,00% Totaal kosten , , ,36-9,91% Opbrengsten , , ,23 2,62% 74(0-7) , , ,83-17,21% , , ,04 7,60% , ,77 723,77 35,31% 76 0,00 0,00 0,00 0,00% Totaal opbrensten , , ,79-3,59% Resultaat , , ,57 4,41% Raad 17 juni 2015 Pagina 118 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

119 TOELICHTING De belangrijkste verklaringen voor de verschillen tussen resultaat en budget 2014 zijn: Qua kostenbudgetten: Tabel 56: verklaring verschillen kosten budget/resultaat 2014 K/O Rubrieknaam Na BW2014 RR2014 RR % Motivatie Kosten kosten trajectbegeleiding , , ,47 20,53% Werklift + Groep Intro: te hoog ingeschat personeelskosten , , ,75 10,73% BBC: subs sociale Maribel als verminderde kost te boeken ipv opbrengst ( ,82) + minder prestaties art.60 ( ,06 EUR) + minder kosten vervangingen statutair ( ,55) + niet ingevulde plaatsen Nutsvoorzieningen , , ,78 10,73% Briels/De Bron in 1 gebouw + 2 zachte winters op rij kosten leefloon , , ,82-0,91% Meer gerechtigden leefloon 2 de helft 2014 kosten FO , , ,94 13,93% daling FO Kosten maaltijden aan huis , , ,08 23,34% faillissement leverancier + verdere dalende verkoop omwille kwaliteit Raad 17 juni 2015 Pagina 119 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

120 TOELICHTING Qua opbrengstenbudgetten: K/O Rubrieknaam Na BW2014 RR2014 RR % Motivatie Opbrengsten Maaltijden aan huis , , ,50-11,36% faillissement leverancier + verdere dalende verkoop omwille kwaliteit Maaltijden Beuken De , , ,38 13,99% themamenu's hebben dalende tendens omgebogen LOI , , ,76 108,89% onderschatting subsidies LOI subsidieswindekind , , ,11-1,54% aanpassing wetgeving Kind en Gezin Inkomsten leefloon , , ,01 5,15% dalende subsidies minder dan verwacht Inkomsten FO , , ,86-28,11% dalend aantal personen FO subsidies maribel Sociale ,36 0, ,36-100,00% wordt niet langer als opbrengst geboekt Subsidies gesco's , , ,72-48,00% Gesco subsidies te hoog gebudgetteerd. Subsidies jaren vorige , , ,53-99,54% minder ontvangen dan ingeschat RIZIV , , ,44 5,60% Optimalisaties Riziv Raad 17 juni 2015 Pagina 120 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

121 TOELICHTING 2. Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) Raad 17 juni 2015 Pagina 121 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

122 TOELICHTING 3. Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) Raad 17 juni 2015 Pagina 122 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

123 TOELICHTING II. Toelichting bij de investeringsrekening Verklaring belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven a. Investeringsontvangsten 2014: In 2014 werden volgende verkopen gerealiseerd: Grond Melsele Sectie B844A via openbare verkoop (60.004,18 EUR) Grond WZC Briels perceel C238/G/deel via onderhandse verkoop (10.249,84 EUR) Volgende verkopen waren voorzien om te realiseren in 2014, maar de verkoop zal vermoedelijk plaatsvinden in 2015: Verkaveling Verrebroek: EUR Leurshoek onuitgeruste grond: EUR Project Dijkstraat: EUR b. Investeringsuitgaven In 2014 werden geen investeringsenveloppes afgesloten. De bouwprojecten De Bron (I-1) en WZC Briels (I-2) zullen afgerond worden midden Niet alle investeringen werden in 2014 uitgevoerd, maar staan nog steeds op de investeringsplanning om uitgevoerd te worden. Bij budgetwijziging 2015 zal bekeken worden of het realistisch is om deze veelheid aan investeringsprojecten te realiseren in Onderstaande het investeringsvolume van de voorbije drie jaren en een overzicht van de gerealiseerde investeringen 2014 per investeringsenveloppe: Investeringsvolume EUR , , ,13 Raad 17 juni 2015 Pagina 123 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

124 TOELICHTING Tabel 57: Investeringsuitgaven 2014 per investeringsenveloppe BW2014 RR2014 Over te dragen IE-1: Project De Bron , , ,01 IE-2: Project Briels , , ,67 IE-3: LOI , , ,00 IE-4: Reorganisatie wasserij , , ,66 IE-5: Project Sint-Elisabeth / De Linde IE-6: Basisinvesteringen , , ,44 IE-7: Investeringen in verhuurpatrimonium , , ,60 IE-8: Wandel en toegangspaden Kallo , , ,00 IE-999: Project De Notelaar IE-9: Algemene financiering , ,00 Totaal , , ,38 Raad 17 juni 2015 Pagina 124 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

125 TOELICHTING 2. Overzicht per beleidsdomein van alle ontvangsten en uitgaven voor de investeringsverrichtingen van het boekjaar (TJ3) Raad 17 juni 2015 Pagina 125 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

126 TOELICHTING Raad 17 juni 2015 Pagina 126 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

127 TOELICHTING 3. Evolutie van de ontvangsten en uitgaven voor investeringsverrichtingen (TJ4) Raad 17 juni 2015 Pagina 127 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

128 TOELICHTING 4. Stand van de kredieten per investeringsenveloppe (TJ5) Raad 17 juni 2015 Pagina 128 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

129 TOELICHTING III. Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) Raad 17 juni 2015 Pagina 129 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

130 TOELICHTING IV. Overzicht per beleidsveld van de te toegestane werkings- en investeringssubsidies Raad 17 juni 2015 Pagina 130 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

131 TOELICHTING V. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen 1. Toelichting bij de balans (TJ7) Raad 17 juni 2015 Pagina 131 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

132 TOELICHTING Raad 17 juni 2015 Pagina 132 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

133 TOELICHTING Raad 17 juni 2015 Pagina 133 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

134 TOELICHTING 2. Waarderingsregels De waarderingsregels werden vastgesteld in de raad van 16 oktober 2013 en werden voor de opmaak van de jaarrekening 2014 niet gewijzigd. Algemene bepalingen - De boekhouding wordt gevoerd in euro; - De waarderingsregels zijn gebaseerd op het continuiteitsprincipe; - Jaarlijks worden de waarderingsregels identiek toegepast; - Er zijn geen restwaardes voor de vaste activa bepaald, hierdoor: Jaarlijks afschrijvingsbedrag = boekhoudkundige waarde resterende gebruiksduur Gebruikte waarderingsregels in Algemeen - duurzame aankopen minder dan 3000 EUR (incl. BTW) worden geboekt als exploitatie-uitgave - duurzame aankopen minder dan 3000 EUR (incl. BTW) die deel uitmaken van een groter investeringsproject worden als investeringsuitgave beschouwd - duurzame aankopen minder dan 3000 EUR (incl. BTW) die deel uitmaken van een raamcontract kunnen als investeringsuitgave beschouwd - herstellingen aan gebouwen, machines, installaties en uitrusting tot 8500 EUR worden geboekt als exploitatie-uitgave - werken aan vaste activa die terugbetaald worden door de verzekering worden geboekt als exploitatie-uitgave - werken aan vaste activa ten laste van een derde worden geboekt als exploitatie-uitgave - (niet-gestructureerde) betalingsverschillen in min/plus bij inning lager dan 2,5 EUR worden geboekt als kost/opbrengst - (niet-gestructureerde) maandelijkse kasverschillen van de centrale kasbeheerder tot maximaal 10 EUR worden geboekt als kost/opbrengst - (niet-gestructureerde) maandelijkse kasverschillen van de beheerders geringe dagontvangsten en provisies tot maximaal 10 EUR worden geboekt als kost/opbrengst - onbetaalde vorderingen na stopzetting dienstverlening en na één rappel met een maximum van 25 EUR kunnen oninbaar geboekt worden na beoordeling door financieel beheerder Raad 17 juni 2015 Pagina 134 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

135 TOELICHTING Actief VLOTTENDE ACTIVA I.A. Liquide middelen en geldbeleggingen Algemene rekening Waardering tegen: Waardevermindering Herwaardering Liquide middelen Nominale waarde - - Geldbeleggingen (uitgezonderd aandelen en vastrentende effecten) 53 Nominale waarde x - Aandelen en vastrentende effecten Aanschafwaarde (zonder kosten) x - I.B. Vorderingen op korte termijn Vorderingen klanten BD Sociaal Huis/Woonzorg Vorderingen andere 409 Nominale waarde Nominale waarde +1 jaar=-35% +2 jaar = -70% +3 jaar= -100% geen - I.C. Voorraden en bestellingen in uitvoering N.v.t. binnen OCMW (voorraden onderhoudsproducten en verzorgingsmaterialen niet significant) I.D. Overlopende rekeningen van het actief Overlopende rekeningen van het actief Algemene Waardering tegen: Waardeverminderinering Herwaard- rekening Vorderingen Nominale waarde - - Waardeverminderinering Herwaard- Algemene Waardering tegen: rekening 49 Aanschafwaarde - - Raad 17 juni 2015 Pagina 135 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

136 TOELICHTING I.E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen VASTE ACTIVA II.A. Vorderingen op lange termijn Algemene rekening Waardering tegen: Algemene rekening Waardering tegen: Waardevermindering Herwaardering Vorderingen LT -> KT Nominale waarde x - Waardevermindering Herwaardering Vorderingen LT 29 Nominale waarde - - Dubieuze vorderingen LT Nominale waarde - - II.B. Financiële vaste activa Algemene rekening Waardering tegen: Waarde- vermindering Herwaarde -ring Belangen, aandelen 28 Aanschafwaarde (zonder Bij duurzame Regelmatig kosten) ontwaarding Vastrentende effecten 28 Aanschafwaarde (zonder x Regelmatig kosten) Vorderingen 28 Nominale waarde x - Borgtochten in contanten 28 Contante waarde - - II.C. Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Onbebouwde terreinen Gebouwen VIPA-gebouwen Bebouwde terreinen Overige materiële vaste activa Terreinen Gebouwen Bebouwde terreinen Zakelijke rechten op onroerende goederen Algemene rekening Waardering tegen: Aanschafwaarde Aanschafwaarde Aanschafwaarde Aanschafwaarde Aanschafwaarde Aanschafwaarde Aanschafwaarde Aanschafwaarde Afschrijvingsduur Verwerv Buitengewoon ing onderhoud - 33 jaar 20 jaar jaar - - nvt 15 jaar 15 jaar - nvt 15 jaar - - Waardeve rmindering x x x x x X Herwaarde ring x x x x x Raad 17 juni 2015 Pagina 136 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

137 TOELICHTING Installaties, machines en uitrusting Algemene rekening Waardering tegen: Afschrijvingsduur Verwervi ng Buitengewoon onderhoud Waardeve rmindering Herwaar dering Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Technische installaties Aanschafwaarde 10 jaar 5 jaar x - ICT-infrastructuur Aanschafwaarde 10 jaar 5 jaar x - Uitrusting dienstverlening Aanschafwaarde 5 jaar 5 jaar x - Facilitaire uitrusting Aanschafwaarde 10 jaar 5 jaar x - Veiligheidsuitrusting Aanschafwaarde 10 jaar 5 jaar x - Diverse uitrusting Aanschafwaarde 10 jaar 5 jaar x - Overige materiële vaste activa Installaties, machines en uitrusting Aanschafwaarde 10 jaar 5 jaar x x Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Algemene rekening Waardering tegen: Afschrijvingsduur Buitengewoon Verwerving onderhoud Waardever mindering Herwaar dering Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Meubilair dienstverlening Meubilair facilitair ICT-hardware ICT-software ICT-werkplek Kantooruitrusting Rollend materieel Aanschafwaarde Aanschafwaarde Aanschafwaarde Aanschafwaarde Aanschafwaarde Aanschafwaarde Aanschafwaarde 10 jaar 10 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar 10 jaar 5 jaar X X X X X X X II.D. Immateriële vaste activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling Concessies, octrooien, licenties, knowhow, Algemene Waardering tegen: Afschrijvingsduur Waardeve Herwaar dering rekening Buitengewoon rmindering Verwerving onderhoud Aanschafwaarde 5 jaar - x Aanschafwaarde 5 jaar - x - Goodwill Aanschafwaarde 5 jaar - x - Vooruitbetalingen IVA Plannen en studies Aanschafwaarde 5 jaar - x - Raad 17 juni 2015 Pagina 137 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

138 TOELICHTING Passief SCHULDEN III.A. Schulden op korte termijn Algemene Waardering tegen: Op rekening m Financiële schulden 43 Nominale waarde e = Totale uitstaande schuld - schuld van het boekjaar r (zie Schulden uit ruiltransacties 44 Nominale waarde aflossingstabellen) k Schulden uit niet-ruiltransacties Nominale waarde i Voorzieningen voor risico's en kosten 46 Nominale waarde Herberekenen op balansdatum - Overlopende vak.geld. rekeningen Aanschafwaarde n Schulden LT -> KT 42 Nominale waarde Vervallend deel in ghet boekjaar e n III.B. Schulden op lange termijn Algemene rekening Waardering tegen: Opmerkingen Financiële schulden 17 Nominale waarde = Totale uitstaande schuld - schuld van het boekjaar (zie aflossingstabellen) Schulden uit ruiltransacties Nominale waarde Schulden uit-niet ruiltransacties 178 Nominale waarde Voorzieningen voor risico's en kosten - pensioen 16 Nominale waarde Jaarlijks herberekenen (zie tabellen) NETTOACTIEF Algemene rekening Waardering tegen: Overig nettoactief Verschil actief-passief Herwaarderingsreserves 12 Herwaarderingen Overgedragen tekort-overschot 14 Vorige + eigen boekjaar Investeringssubsidies en - schenkingen Op m e r k i n g e n 15 Nominale waarde + marktwaarde Lineair verdeeld over afschrijvingsduur Raad 17 juni 2015 Pagina 138 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

139 TOELICHTING 3. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Raad 17 juni 2015 Pagina 139 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

140 TOELICHTING 4. Aansluiting beginbalans BBC 2014 met eindbalans NOB 2013 Raad 17 juni 2015 Pagina 140 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

141 TOELICHTING Raad 17 juni 2015 Pagina 141 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

Budgetwijziging 2015 OCMW BEVEREN

Budgetwijziging 2015 OCMW BEVEREN Budgetwijziging 2015 OCMW BEVEREN INHOUD VERKLARENDE NOTA... 4 I. Inleiding... 4 II. Wijzigingen in het exploitatiebudget... 5 III.Wijzigingen in het investeringsbudget... 6 IV. Wijziging Doelstellingennota...

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Budget 2017 OCMW BEVEREN

Budget 2017 OCMW BEVEREN Budget 2017 OCMW BEVEREN INHOUD BELEIDSNOTA... 4 I. Inleiding... 4 II. Missie, Visie en waarden... 7 1. Missie... 7 2. Visie... 7 3. Waarden... 8 III.Doelstellingennota... 9 IV. doelstellingenbudget (B1)...

Nadere informatie

Budget 2016 OCMW BEVEREN

Budget 2016 OCMW BEVEREN Budget 2016 OCMW BEVEREN INHOUD BELEIDSNOTA... 4 I. Inleiding... 4 II. Missie, Visie en waarden... 6 1. Missie... 6 2. Visie... 6 3. Waarden... 7 III.Doelstellingennota... 8 IV. doelstellingenbudget (B1)...

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.00 UUR ZITTING VAN 07 JANUARI 2013 AANWEZIG: Jens De Wael, voorzitter van

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

Wijziging meerjarenplan OCMW BEVEREN

Wijziging meerjarenplan OCMW BEVEREN Wijziging meerjarenplan 2014 2019 OCMW BEVEREN 2014-2019 INHOUD 2014-2019 INLEIDING... 4 STRATEGISCHE NOTA... 6 FINANCIËLE NOTA... 9 I. Financieel doelstellingenplan... 9 II. Staat van het financiële

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM JAARREKENING 2014 Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem Marktstraat 7 9990 Maldegem Secretaris: Steven De Jaeger Financieel Beheerder: Dombret Isabelle 1 Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

Wijziging meerjarenplan OCMW BEVEREN

Wijziging meerjarenplan OCMW BEVEREN Wijziging meerjarenplan 2014 2019 OCMW BEVEREN 2014-2019 INHOUD 2014-2019 INLEIDING... 4 STRATEGISCHE NOTA... 6 FINANCIËLE NOTA... 9 I. Financieel doelstellingenplan... 9 II. Staat van het financiële

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden.

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden. TOELICHTING RAAD VAN 08 JUNI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 0.1. AANVULLEND PUNT - HOOGDRINGEND 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING INSTELLINGEN EN ALGEMEEN

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) AANPASSING TARIEVEN MAALTIJDEN

Nadere informatie

OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking.

OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking. OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking. Het ouderenzorglandschap in vogelvlucht 3 GROTE DELEN : Thuiszorg Thuiszorgondersteunende dienstverlening & aanvullende

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2

Nadere informatie

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer: Budget 2017 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1 Beleidsnota...

Nadere informatie

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE Bart Kaesemans 16 jaar ervaring lokaal bestuur 10 jaar managementteam Aansturing 10 diensten Beleids- en beheerscyclus Procesmanagement Organisatiebeheerssysteem

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Wijziging Schema M2 : De

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

TOELICHTING JAARREKENING 2014

TOELICHTING JAARREKENING 2014 OCMW Zottegem 9620 ZOTTEGEM NIS-code 41081 TOELICHTING JAARREKENING 2014 Secretaris : Luc Bernagie Financieel beheerder : Gerdy Bousard Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Werken,

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting ESF-Kwaliteitslabel : QP/1022 Kouterlaan 19 9070 DESTELBERGEN Tel. 09/230.08.99 Fax. 09/231.89.90 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon OFFICIËLE RAPPORTERING

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon OFFICIËLE RAPPORTERING BBC RAPPORTERING 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 OFFICIËLE RAPPORTERING... 3.1 3.1 Schema TM2 Nieuw!... 3.1 3.1.1 Uitsplitsing ten laste

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

Ook houdt het OCMW rekening met de stijging van de kosten voor asielzoekers tengevolge van de overbezetting van het opvangnetwerk asielzoekers.

Ook houdt het OCMW rekening met de stijging van de kosten voor asielzoekers tengevolge van de overbezetting van het opvangnetwerk asielzoekers. Beleidsnota OCMW Budget 2010 Inleiding: Bij de opmaak van het budget 2010 wordt rekening gehouden met de maatschappelijke evoluties zoals ze waargenomen worden in de diensten van het OCMW en vooral bij

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 AGENDA Openbaar gedeelte Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. Aanwezig: della FAILLE D HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. DE BRUYNE Patrick, DE FEYTER Karlien, VANDERSTRAETEN Anja, RAES

Nadere informatie

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree Prov. Arrond. OCMW Code nummer 215 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Rik Van de Konijnenburg

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Beleidsplanning en opvolging G2020

Beleidsplanning en opvolging G2020 Beleidsplanning en opvolging G2020 Kader opleiding Streefdoel van nieuwe BBC-wetgeving = meer resultaatsgericht werken een aantal wettelijke en organisatorische maatregelen Koppeling van strategie, financiën

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI 2017 Aanwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde Marnic,

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez JAARREKENING 2016 OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) WIJZIGING MEERJARENPLAN

Nadere informatie

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal.

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. BELEIDSNOTA In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. De nieuwe beheers- en beleidscyclus biedt het OCMW de mogelijkheid om haar transparante manier

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

STRAMIEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN ZORGSTRATEGISCH PLAN VOOR OUDEREN- EN THUISZORGVOORZIENINGEN

STRAMIEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN ZORGSTRATEGISCH PLAN VOOR OUDEREN- EN THUISZORGVOORZIENINGEN STRAMIEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN ZORGSTRATEGISCH PLAN VOOR OUDEREN- EN THUISZORGVOORZIENINGEN In zijn ZSP maakt de initiatiefnemer op beknopte en overzichtelijke wijze zijn zorgstrategische visie voor de

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 District Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan District Antwerpen NIS-code bestuur:

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring GR20141230 Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2015 - goedkeuring De raad Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 19 december 2008, en de wijzigingen van

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN AG KINDEROPVANG ANTWERPEN MEERJARENPLAN 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Beleidsdomein 4 LERENDE EN WERKENDE STAD lslwol Elke Antwerpenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie

OCMW Lier Meerjarenplan Budget 2015 V

OCMW Lier Meerjarenplan Budget 2015 V Lier OCMW OCMW Lier Meerjarenplan 2015 2019 Budget 2015 V. 4.0 2014.11.18 Pag. 1 Investeringen (Uitgaven & Opbrengsten) 1. Uitgangspunten 2. Focus op investeringen Meerjarenplanning 2015 2019 en budget

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus

Beleids- en BeheersCyclus Beleids- en BeheersCyclus 11 oktober 2011 Inhoud Concept Het meerjarenplan Het budget De jaarrekening 2 Concept De beleidscyclus De beleidsrapporten De toelichting bij de beleidsrapporten De beheersrapporten

Nadere informatie