Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen"

Transcriptie

1 Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen Intentieverklaring Connected Innovation Network 12 maart 2014

2 2 PwC Bij PwC in Nederland werken ruim mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen. PwC Nederland helpt organisaties en personen de waarde te creëren waarnaar zij op zoek zijn. Wij zijn lid van het PwC-netwerk van firma s in 158 landen met meer dan mensen. Wij zien het als onze taak om kwaliteit te leveren op het gebied van assurance-, belasting- en adviesdiensten. Vertel ons wat voor u belangrijk is. Meer informatie over ons vindt u op

3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Inleiding tot de intentieverklaring Tweede rondetafelbijeenkomst Topsectorenbeleid overheid Synergie van technologische en sociale innovatie Van topsectorenbeleid naar Connected Innovation 9 2. Intentieverklaring Connected Innovation Network Visie en ambitie Visie Ambitie Strategie Thema s Activiteiten Agendacommissie en backoffice Overige zaken Ondertekening 14 Contact 15 Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen Intentieverklaring Connected Innovation Network

4 Voorwoord Na één jaar is Nederland alweer uit de top vijf van meeste concurrerende economieën in de wereld gevallen. Dat was het ontnuchterende nieuws in september van vorig jaar bij de publicatie van de jaarlijkse ranglijst van het World Economic Forum (WEF). De daling naar plaats acht, op de lijst van 144 landen, is relatief gezien een kleine, en de top tien ligt erg dicht bij elkaar, maar het is toch teleurstellend. Uitdagend ook: laten we ons door de ranglijst vooral geactiveerd voelen tot het tot het versterken van onze concurrentiepositie. Hoe kunnen we dat doen? Investeringen in innovatie is één de onderdelen waarop de beoordeling van het WEF stoelt. En dat is niet voor niets: innovatie is een aanjager van concurrentiekracht, voor zowel een landeneconomie als voor de afzonderlijke bedrijven en organisaties waaruit die economie bestaat. Als we naar PwC intern kijken, dan gaat innovatie vooral over het verbeteren van dienstverlening aan klanten. Daarnaast adviseren we onze klanten inhoudelijk over innovatie. Dat kan gaan over beperkte, praktische verbeteringen, maar net zo vaak beginnen we bij de megatrends in de wereld en bespreken we welke effecten deze (kunnen) hebben. Welke gevolgen hebben demografische verschuivingen en urbanisatie op een organisatie? Hoe gaat een bedrijf om met het verschuiven van de economische machtbalans op het wereldtoneel? Wat betekenen klimaatverandering en grondstoffenschaarste voor het productenpalet? En is de ondernemer voldoende op de hoogte van kansen en bedreigingen door de technologie? Deze vraagstukken zijn al twee decennia in beeld en ze zullen zeker nog tien jaar relevant blijven. Het EU-onderzoeksprogramma is gekomen tot zeven thema s die parallel lopen aan de vraagstukken hierboven later in deze publicatie gaan we hier verder op in. Het zijn grote vragen die erom vragen groot te denken. En dat is precies waar innovatie begint. 4 PwC

5 Bij PwC besteden we veel aandacht aan innovatie. Om de aandacht te centraliseren, hebben we enige jaren geleden een centraal innovatieteam opgericht. Voorzitter Suzanne Keijl werkt met haar team aan het verankeren van innovatief denken in het DNA van de PwC ers. Naar buiten heeft ze met haar team het initiatief genomen tot het Connected Innovation Network, dat in april 2013 voor het eerst bijeenkwam. Samenkomen met een select gezelschap van innovatieleiders van bedrijven en instellingen, dat kan niet anders dan tot een waardevolle kennisuitwisseling leiden. Kijk maar naar de publicatie die naar aanleiding van de eerste bijeenkomst is gemaakt onder de titel De sprong voorwaarts, Connected Innovation 2013: een eerste peiling bij organisaties in Nederland. Na de eerste bijeenkomst in april 2013 kwam het netwerk begin oktober voor de tweede keer samen. Deze publicatie doet verslag van die bijeenkomst. Belangrijkste doelstelling was deze keer om met elkaar tot een intentieverklaring te komen, analoog aan de innovatiecontracten die de overheid onlangs heeft gesloten met bedrijfsleven en wetenschapsinstellingen. Om dit verder toe te lichten, hield de heer Luuk Klomp van het ministerie van Economische Zaken een presentatie over het topsectorenbeleid. Vervolgens hebben de aanwezigen van het netwerk in een workshop met elkaar onderzocht welke onderwerpen ze in de eigen intentieverklaring willen opnemen. U vindt de uitkomsten hiervan in de intentieverklaring verderop in deze publicatie. De tekst is beoordeeld en geaccordeerd door de deelnemers van de tweede bijeenkomst en ook door de netwerkleden die niet aanwezig konden zijn. Als u geïnteresseerd bent om zich aan te sluiten, kijk dan voor de contactgegevens achterin deze publicatie. Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen Intentieverklaring Connected Innovation Network 5

6 1. Inleiding tot de intentieverklaring 1.1. Tweede rondetafelbijeenkomst Op 3 oktober 2013 vond de tweede bijeenkomst plaats van het Connected Innovation Network. We konden nieuwe deelnemers verwelkomen van Philips, Royal HaskoningDHV, Innovation Factory, bol.com, Kirkman Company en het ministerie van Economische Zaken. Mooie namen om toe te voegen aan een toch al gevarieerd gezelschap - daaruit volgt dan ook de kwestie wat de leden van het netwerk met elkaar verbindt. Bij deze tweede ronde tafel hebben de aanwezigen met elkaar de volgende vragen proberen te beantwoorden: waarom dit netwerk, hoe willen er invulling aan geven en wat gaan we doen? Een dag voor de bijeenkomst van het netwerk zetten in Den Haag zes ministers van het Nederlandse kabinet, samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de wetenschap, hun handtekening onder een bundel innovatiecontracten. Deze contracten komen voort uit het topsectorenbeleid van de overheid, waarover hieronder meer. Tijdens de tweede bijeenkomst van het Connected Innovation Network werd dit beleid toegelicht door de heer Luuk Klomp van het ministerie van Economische Zaken. De aanwezigen hebben vervolgens in een workshop onderzocht wat volgens hen de invulling van het netwerk kan zijn. Dit hebben we verwoord in de intentieverklaring waarmee dit document besluit. De tekst is geaccordeerd door alle netwerkleden ook van de organisaties die niet bij de tweede bijeenkomst aanwezig konden zijn: Atos, Rabobank, TNT Express, Wolters Kluwer, Dialogues House en Dutch Design Week. Met deze intentieverklaring, ons eigen innovatiecontract, willen we vorm en inhoud geven aan de taak die, naast de overheid, zeker ook op de schouders van bedrijven en instellingen rust: met elkaar zorgen dat de afzonderlijke organisaties en de Nederlandse economie als geheel innovatief en slagvaardig blijft concurreren in de wereld Topsectorenbeleid overheid Onderzoek en innovatie, daar moeten we het voor de toekomst van hebben, zei minister Henk Kamp van Economische Zaken op 2 oktober Willen we onze welvaart op peil houden en hier voldoende werkgelegenheid hebben, dan moeten we in de wereld kunnen concurreren. Dat kunnen we alleen maar met producten die zich onderscheiden, en daar is innovatie voor nodig. Nederlands Kennis- en Innovatiecontract De minister sprak deze woorden bij de ondertekening van het Nederlands Kennisen Innovatiecontract Dit is een verzameling innovatiecontracten opgesteld binnen de context van de negen Topsectoren, waarin afspraken staan tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven om gezamenlijk te werken aan het versterken van onze concurrentiekracht. Via deze innovatiecontracten leveren alle partijen een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke opgaven door bijvoorbeeld innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. Het Nederlands Kennis- en Innovatiecontract heeft een totale waarde van 4 miljard euro voor de jaren 2014 en Hiervan komt de helft voor rekening van het bedrijfsleven (private bijdragen) en de andere helft voor die van kennisinstellingen en overheid (publieke bijdragen). Het Nederlands Kennis- en Innovatiecontract is een uitwerking van het innovatiebeleid binnen de Topsectorenaanpak waarin de samenwerking tussen onder - zoekers, ondernemers, onderwijs en overheid centraal staat. Met dit bedrijvenbeleid kiest de Nederlandse overheid voor een beleid dat zich richt op alle ondernemers en speciale aandacht heeft voor negen topsectoren. Het generieke beleid richt zich op vermindering van regeldruk, goed opgeleide mensen en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt (Techniekpact), bevordering 6 PwC

7 van financieringsmogelijkheden voor het mkb (BMKB, GO, MKB+-fonds en Qredits), ICT-beleid (tien doorbraakprojecten), een stimulerend fiscaal stelsel (RDA, WBSO, Innovatiebox) en het creëren van een gelijk speelveld voor bedrijven. Daarnaast is er beleid gericht op sectoren die innovatief zijn en een sterke exportpositie hebben: de topsectoren. Nederland kan op wereldschaal het verschil maken als onder - zoekers en ondernemers slim samenwerken met steun van nationale en decentrale overheden. Investeren in concurrentiekracht Tijdens de tweede bijeenkomst van het Connected Innovation Network werd een toelichting gegeven op het topsectorenbeleid door de heer Luuk Klomp van het ministerie van Economische Zaken, directie Topsectoren en industriebeleid, directoraat-generaal bedrijfsleven en innovatie. Hij wijst erop dat de basis voor het topsectorenbeleid al werd gelegd aan het begin van dit millennium. De heer Klomp vat het topsectorenbeleid als volgt samen: We investeren in concurrentiekracht, waarmee we geld verdienen op een termijn van vijftien jaar of langer. Dit doen we zodanig dat we de economische doelstellingen combineren met maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid. In de financiering kiest de overheid minder voor subsidies en vaker voor generieke, fiscale regelingen en garanties. Dit betekent ook een meer integrale aanpak. De keten van fundamenteel en experimenteel onderzoek, industriële ontwikkeling en valorisatie wordt zo veel mogelijk versterkt en innovatie is niet een doel op zich: het is middel voor het versterken van concurrentiekracht. In het topsectorenbeleid treedt de overheid met name op als netwerkpartner. Dit betekent onder meer dat het beleid interdepartementaal wordt uitgevoerd niet voor niets waren bij de ondertekening van de innovatiecontracten zes ministers aanwezig. De overheid wil de verbinding leggen tussen bedrijfsleven, onder - zoeksinstituten en de maatschappij, en zeker ook de verbinding over de grenzen van sectoren heen. Naast het stimuleren van een excellent ondernemers- en innovatieklimaat kiest de overheid voor een mission driven -aanpak: de ondernemers en onderzoekers zitten zelf samen aan het stuur. We staan ( ) voor een dubbele uitdaging. Met economische stagnatie op de korte termijn en maatschappelijke opgaven op de lange termijn. Hoe pakken we dit met succes aan? Innovatie is en blijft daarvoor de sleutel. Innovatie vergroot de productiviteit en de concurrentiekracht van ons bedrijfsleven. En opent nieuwe wegen om de maatschappelijke opgaven aan te pakken waar we met elkaar voor staan. Dat lukt niet met de kennis van vandaag, daar hebben we die van morgen en overmorgen voor nodig. Uit de toespraak door de minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Innovatieconferentie, Ridderzaal, Den Haag, 2 oktober 2013 Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen Intentieverklaring Connected Innovation Network 7

8 Breakthrough Innovation and Growth Om het belang van innovatie te kwantificeren, heeft PwC in 2013 een groot, internationaal onderzoek gedaan dat gepubliceerd is onder de titel Breakthrough Innovation and Growth. Partner Sander Kranenburg presenteerde de voornaamste uitkomsten tijdens de ronde tafel. Voor dit onderzoek ondervroeg PwC meer dan 1750 leidinggevenden in 25 landen en meer dan dertig sectoren naar de rol van innovatie in hun onderneming. Het onderzoek vergelijkt de innovatiepraktijk van de 20% meest innovatieve bedrijven met die van de 20% minst innovatieve, om zo te ontdekken welke sleutelprincipes er gelden. Naast een duidelijke correlatie tussen innovatie en omzetgroei, zijn er een aantal in het oog springende lessen van de meeste innovatieve bedrijven: Onderken het belang van innovatie. Dat is het startpunt voor het welslagen van de innovatie zelf. Experimenteer met nieuwe operating models, zoals bootcamps en incubators. Begin zo met de vertaling van trends en toekomstverwachtingen via een creatief proces, maar. kom na het creatieve proces vervolgens wel tot concrete doelen met meetbare kpi s. Zorg voor een samenhangende strategie, een dedicated team, en behandel innovatie als elk ander managementproces. Durf te kiezen voor radicale in plaats van incrementele innovatie. Dat is wat de meest innovatieve bedrijven doen. Werk meer samen met strategische partners, klanten en concurrenten aan de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten. De voornaamste uitdagingen die uit het onderzoek naar voren kwamen, waren: Innovatieve ideeën met voldoende snelheid naar de markt brengen. De meest talentvolle mensen vinden en behouden om innovatie mogelijk te maken. Een innovatiecultuur creëren en de juiste partijen vinden voor samenwerking. Wanneer we kijken naar de antwoorden van de Nederlandse deelnemers aan het onderzoek, dan zijn er drie aandachtsgebieden waarop men verwacht de voornaamste innovaties te zien: bedrijfsmodellen, klantervaring en diensteninnovatie. 8 PwC

9 1.3 Synergie van technologische en sociale innovatie De heer Klomp spreekt in zijn betoog over een onderscheid in technologische en sociale innovatie, en het sterke interactie-effect daartussen. Wanneer deze verschijningsvormen samen worden toegepast, heeft dit gemiddeld meer effect op omzetgroei dan de twee vormen afzonderlijk bij elkaar opgeteld. Voornaamste bron voor deze stellingname is prof. dr. Henk Volberda, van de Rotterdam School of Management en de Erasmus Universiteit. Hij definieert sociale innovatie als het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), het hanteren van flexibele organisatieprincipes (flexibel organiseren) en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer werken) om het concurrentievermogen en de productiviteit te verhogen. Met sociale innovatie kunnen organisaties hun technologische kennisbasis beter benutten en prestaties te verbeteren. 1 Sociale innovatie volgens Kirkman Company Onder de nieuwe deelnemers van het Connected Innovation Network is Kirkman Company, vertegenwoordigd door René Dijkstra. Het belang van sociale innovatie klinkt al door in de missie van Kirkman: co-creating social enterprises. Dijkstra gaf de aanwezigen een kort inkijkje in één van de projecten waarin Kirkman sociale innovatie stimuleert: Almere Stad Zonder Afval Voor het behalen van deze doelstelling is een omslag nodig van afvalcultuur naar grondstoffencultuur; hergebruik dus. In het project wil men een positieve houding en actief gedrag stimuleren bij burgers en ondernemers, en een belonende houding door de gemeente Almere bij voorbeeldgedrag. Hiervoor heeft Kirkman in Almere de basis gelegd voor een actieve community, met o.a. een online platform, waarin burgers en ondernemers zelfstandig activiteiten ondernemen om de doelen van het project te halen. Gebaseerd op de uitkomsten van de Erasmus Concurrentie- en Innovatie Monitor blijkt dat technologische innovaties 25 procent van het innovatiesucces verklaren, terwijl sociale innovaties 75 procent voor haar rekening nemen. 2 Waardoor werkt sociale innovatie? Door het serieus betrekken van medewerkers bij de bedrijfsprocessen en investeren in hun ontwikkeling kunnen bedrijven een groot aantal nieuwe bronnen van ideeën en innovaties aanboren. Dit kan leiden tot een stijging in zowel arbeidsproductiviteit als innovatiekracht. 1.4 Van topsectorenbeleid naar Connected Innovation Het Connected Innovation Network sluit op verschillende manieren aan bij het topsectorenbeleid van de overheid. Allereerst is er de netwerkfunctie: deelnemers uit verschillende sectoren, van bedrijven en instellingen met innovatie in hun portefeuille komen samen om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Waar mogelijk zoeken we ketensamenwerking, om innovatie via elkaar en de partijen buiten het netwerk te versterken. We kiezen hiervoor een mission driven -aanpak waarin we doelen stellen en evalueren. Visie, ambitie en strategie komen verder aan bod in het volgende hoofdstuk: de intentieverklaring. Gelijk aan het innovatiecontract voor de topsectoren, kiest het Connected Innovation Network voor een opzet waarin een gezamenlijke visie centraal staat. De intentieverklaring bestrijkt een agenda met thema s die open is voor uitbreiding, en een aanpak die in de praktijk aangescherpt kan worden. Kernidee van de intentieverklaring is dat de deelnemende bedrijven en instellingen samen met enthousiasme en inzet elkaar willen inspireren en versterken. 1 Tijdschrift voor HRM , Monitoren van sociale innovatie: slimmer werken, dynamisch managen en flexibel organiseren. Henk Volberda, Justin Jansen, Michiel Tempelaar en Kevin Heij. fileadmin/default/content/erim/research/centres/inscope/ admin/c_news/thrm-maart2011-volberda.pdf 2 Volberda, Jansen & Van den Bosch (2006): resul taten_2005/ Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen Intentieverklaring Connected Innovation Network 9

10 2. Intentieverklaring Connected Innovation Network Visie en ambitie Visie Innovatie is noodzakelijk voor vooruitgang. Dit geldt voor de samenleving als geheel, voor instellingen en individuen. Met innovatie voor bedrijven en organisaties bedoelen we de implementatie van een product, dienst of proces met verbeterde functionaliteit. Doel is meestal om competitief voordeel te behalen. Vandaar de noodzaak: zonder innovatie verwordt een organisatie tot één van de vele en delft men het onderspit in een concurrerende omgeving. Om te innoveren kan men kleine verbeteringen aanbrengen maar ook radicale stappen zetten waarvan de uitkomst niet van tevoren vast staat. Daar is lef voor nodig. De moed om een sprong in het onbekende te maken, hangt samen met de dynamische capaciteit van een organisatie. Bedrijven en instellingen zullen zich zo moeten inrichten dat innovatie kan ontstaan en gewaardeerd wordt, ook als het niet onmiddellijk tot gewenste resultaten leidt. Vanuit de vaststelling dat innovatie noodzakelijk is en veel vraagt van organisaties, is in het voorjaar van 2013 het Connected Innovation Network opgericht. Het netwerk brengt, zonder commerciële doelstelling, mensen met innovatie in de portefeuille, van bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren bij elkaar. Het Connected Innovation Network heeft de visie om de kennis over en de toepassing van innovatie naar een hoger plan te tillen Ambitie Het Connected Innnovation Network heeft de primaire ambitie om vooral als netwerk te functioneren: Het netwerk wil een veilige omgeving zijn waarin deelnemers elkaar inspireren met vernieuwende perspectieven en kennis. Daarnaast zijn er twee secundaire ambities die mogelijk in een later stadium kunnen worden gerealiseerd: Het netwerk kan een platform bieden voor co-creatie, het testen van innovatie-initiatieven van netwerkleden, en andere manieren van actieve samenwerking. Deelname aan dit soort activiteiten gebeurt op vrijwillige basis en kan in kleinere groepen van netwerkleden plaatsvinden. Het netwerk kan besluiten om actief naar buiten te treden en activiteiten te ondernemen in het maatschappelijk belang. Te denken valt aan een functie als klankbord, het uitschrijven van een Innovation Challenge, coaching van studenten bij scriptie of stage, oprichting van scholarships, ondersteuning van start-ups, etc Strategie Thema s Onze ambitie willen we vormgeven door met het netwerk verschillende thema s rond het begrip innovatie te onderzoeken en uit te werken. Deze zijn ingedeeld in twee groepen: innovatie als onderwerp en de toepassing op megatrends. De lijst is niet bindend of uitputtend. Innovatie als onderwerp Innovatiecultuur en leiderschap Innovatie intern organiseren: van creativiteit naar structuur Sociale innovatie op de werkvloer Brainstorming en andere creatieve technieken in een zakelijke context Innovaties testen: social media en andere vormen om tot waardevolle testdata te komen. Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen Intentieverklaring Connected Innovation Network 11

11 Om te innoveren kan men kleine verbeteringen aanbrengen maar ook radicale stappen zetten waarvan de uitkomst niet van tevoren vast staat. Innovation accounting: methodes en kpi s om innovatie meetbaar te maken. Co-creatie en het activeren van de keten: innoveren met klanten, concurrenten en strategische partners. Innovatie als antwoord op de zeven thema s van Horizon 2020 De komende decennia zijn er verschillende onderwerpen die van grote invloed zijn op de wereld. De EU heeft deze onderwerpen in haar onderzoeksprogramma Horizon 2020 geformuleerd in zeven thema s. Hoe kan innovatie bijdragen aan het omgaan met deze thema s? Zeven thema s van Horizon 2020, EU-onderzoeksprogramma : Gezondheid, demografische veranderingen, welzijn Voedselveiligheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek, bio-economie Veilige, schone en efficiënte energie Slim, groen en geïntegreerd vervoer Klimaat, hulpbronefficiëntie, grondstoffen Inclusieve en innovatieve samenleving Veilige samenleving Activiteiten Om de ambitie zoals hierboven beschreven te verwezenlijken, komen we met het netwerk in principe eenmaal per kwartaal samen voor een activiteit van een halve werkdag. Naar gelang het onderwerp, kunnen sommige bijeenkomsten meer geschikt zijn voor een beperkt gezelschap. Digitaal platform Uiterlijk 2014 wordt het netwerk ook virtueel verbonden op een digitaal, besloten platform waarmee communicatie en kennisdeling optimaal kan verlopen. Initiatief voor de inrichting van het platform ligt bij de agendacommissie. Het digitale platform kan mogelijk actief worden ingezet, als community, voor de te kiezen werkvormen. Organisatie van activiteiten Voorafgaand aan een bijeenkomst besluit het netwerk, op initiatief van de agendacommissie, welke leden de bijeenkomst organiseren. Niemand wordt verplicht en leden melden zichzelf aan als organisator. De organisatoren bepalen een locatie en sturen vooraf de agenda en de opzet van de bijeenkomst naar de leden. Hierin wordt onder meer gecommuniceerd wat zowel de organisatoren als de leden komen halen en gaan brengen. Elke bijeenkomst wordt direct na afloop geëvalueerd door de agendacommissie, de organisatoren en de aanwezige leden. Werkvormen We kunnen voor de activiteiten verschillende werkvormen inzetten die passen bij het onderwerp. Onderstaande lijst is niet uitputtend of bindend, en dient ter inspiratie: Kennisdeling van best and worst cases: wat kunnen we ervan leren? Presentaties, workshops en discussies Enquêtes bijvoorbeeld om voorafgaand aan bijeenkomst inzicht te krijgen Bezoek aan de organisatie van netwerkleden Congressen bezoeken of organiseren Literatuuronderzoek Uitnodigen van gastsprekers Agendacommissie en backoffice De agendacommissie heeft als voornaamste taken: Vaststellen en afstemmen van de agenda aan het begin van het jaar. Alle netwerkleden kunnen agendapunten aandragen bij de agendacommissie. Ondersteunen van de organisatoren van de bijeenkomsten, samen met de backoffice. Benoemen van een nieuwe agendacommissie aan het eind van het jaar. De agendacommissie zal in een vergadering van ongeveer twee uur invulling geven aan de volgende bijeenkomst van de agenda, samen met de organisatoren. Daarnaast zal per bijeenkomst mogelijk nog drie uur besteed worden aan organisatorische zaken. Uitgaande van één bijeenkomst per kwartaal betekent dit een 12 PwC

12 tijdsbesteding op jaarbasis van twintig uur per agendacommissielid. De agendacommissie bestaat uit een netwerklid van PwC en drie andere netwerkleden die jaarlijks rouleren. De backoffice geeft algemene ondersteuning aan het netwerk en de agendacommissie. Deze faciliterende rol wordt door PwC vervult, met onder meer de volgende taken: Het coördineren van de algemene communicatie Het opzetten en coördineren van het digitale platform Het coördineren van de productie van publicaties Het ondersteunen bij de organisatie van activiteiten Overige zaken Inzet Voor het behalen van bovenstaande doelstellingen wordt van alle ondertekenaars actieve inzet gevraagd. Die inzet wordt voor elke activiteit expliciet vastgesteld. In het algemeen verlangen we dat de leden van het netwerk aan ten minste driekwart van de activiteiten deelnemen, om zo de betrokkenheid op peil te houden. De agendacommissie neemt het voortouw in het opstellen van een agenda, ondertekenaars zijn van harte uitgenodigd om te reageren en suggesties voor wijziging te geven. Locatie Het streven is om per activiteit op een locatie van een van de deelnemers samen te komen dit vanuit de gedachte dat de netwerkfunctie versterkt als je bij elkaar over de vloer komt. Bij gebrek aan een besluit over de locatie, stelt PwC voor de activiteiten een ruimte beschikbaar in kantoor Westgate in Amsterdam. Evaluatie Naast de evaluatie na elke activiteit, houden we jaarlijks een overkoepelend evaluatie van de ondernomen activiteiten en we kijken vooruit naar het nieuwe jaar: we verkiezen nieuwe agendacommissieleden en we bespreken mogelijke agendapunten en bijeenkomsten. De eerste jaarevaluatie vindt plaats in december Eens per twee jaar herzien we de intentieverklaring. Geschreven publicatie Per activiteit wordt in principe een geschreven publicatie gemaakt. Wanneer hiertoe wordt besloten, coördineert PwC de publicatie die, na goedkeuring van de ondertekenaars, in pdf-vorm wordt verspreid onder ondertekenaars en andere geïnteresseerden. Deelname Het Connected Innovation Network staat open voor nieuwe leden. We streven naar een vaste kern van maximaal 50 personen en een flexibele kern van maximaal 20 personen. Geïnteresseerden kunnen contact zoeken met het netwerk via connected.innovation. Doelstelling voor het eerste jaar, tot eind 2014, is om het ledental niet groter dan vijftig te laten zijn. Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen Intentieverklaring Connected Innovation Network 13

13 2.3. Ondertekening Wij, de ondertekenaars van de intentieverklaring van het Connected Innovation Network, streven ernaar om de doelstellingen zoals hierboven vastgesteld tot leven te brengen. Dit doen we met enthousiasme en plezier, in de verwachting dat we met elkaar de kennisvorming over innovatie naar een hoger plan tillen. Amsterdam, 12 maart 2014 Arjan Meijer (Sogeti) Berry Vetjens (TNO) Erik Brouwer (Leaseplan/Tilburg University) Hans Robertus (Holland Branding Group) Harrie Keusters (Canon) Henri van Eeghen (Cordaid) Ingrid Wendel (STBY) Jan Wijn (Vereniging Eigen Huis) Jaspar Roos (Future Ideas & Dialogues House) Jasper Baggerman (Wolters Kluwer) Kees Kranenburg (Atos) Lars Falch (Vattenfall) Marc van den Berg (ING) Mark Vletter (Voyes Telecom) René Dijkstra (Kirkman Company) Suzanne Keijl (PwC) 14 PwC

14 Contact Voor meer informatie over deze publicatie of het netwerk kunt u contact opnemen met: Telefoon: Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen Intentieverklaring Connected Innovation Network 15

15 2014 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK ). Alle rechten voorbehouden. PwC verwijst naar de Nederlandse firma en kan soms naar het PwC-netwerk verwijzen. Elke aangesloten firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Kijk op voor meer informatie.

ONDERZOEKSRAPPORT TOPSECTOREN

ONDERZOEKSRAPPORT TOPSECTOREN ONDERZOEKSRAPPORT TOPSECTOREN Sociale innovatie doorslaggevend voor succes topsectoren: Topsectorenbeleid te eenzijdig gericht op technologische innovatie De markt dwingt bedrijven steeds sneller te innoveren

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Nederlandse bedrijven laten kansen liggen om te innoveren en concurrentiekracht te versterken

Nederlandse bedrijven laten kansen liggen om te innoveren en concurrentiekracht te versterken Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2010-2011 Nederlandse bedrijven laten kansen liggen om te innoveren en concurrentiekracht te versterken Rotterdam, 9 maart 2011 - INSCOPE: Research for Innovation

Nadere informatie

Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland. Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis

Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland. Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Innovatie-instrumenten voor bedrijven

Nadere informatie

Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2011 2012

Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2011 2012 Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2011 2012 SAMENVATTING: Na jaren van uitblijven van innovatie, investeren Nederlandse bedrijven meer (+2,6%) in radicale innovatie. De aanhoudende crisis in Europa

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top!

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie Samen naar de top! Drs. G.M. Landheer Directeur Topsectoren en Industriebeleid

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bevindingen Erasmus Innovatiemonitor Zorg Eindhoven, 5 oktober 2012 TOP INSTITUTE INSCOPE

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren 5 oktober 2012 - Op verzoek van ActiZ meet INSCOPE Research for Innovation de innovativiteit van Nederlandse zorgorganisaties.

Nadere informatie

DOC en EZ-innovatiebeleid: dat moet (kunnen) passen. Luuk Klomp Plv directeur Innovatie en Kennis. 19 oktober 2016

DOC en EZ-innovatiebeleid: dat moet (kunnen) passen. Luuk Klomp Plv directeur Innovatie en Kennis. 19 oktober 2016 DOC en EZ-innovatiebeleid: dat moet (kunnen) passen Luuk Klomp Plv directeur Innovatie en Kennis 19 oktober 2016 Beleidsthema s en doelen innovatie 1 Generiek spoor: ruimte voor ondernemers Doelen: NL

Nadere informatie

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties Sociale innovatie Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1. Wat is sociale

Nadere informatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie 10 klimaatmaatregelen voor innovatie We hebben als overheid de ambitie om bij de te dragen in Vlaanderen als topregio. Vandaag leven we in een context van beperking. Van meer, met minder. En nóg meer met

Nadere informatie

Nederlandse bedrijven investeren meer in radicale innovatie.

Nederlandse bedrijven investeren meer in radicale innovatie. Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2011-2012 Nederlandse bedrijven investeren meer in radicale innovatie. Persbericht: Embargo tot vrijdag 23 november 2012, 00.00 uur! Na jaren van uitblijven van

Nadere informatie

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Innoveren in de topsectoren chemie en energie InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Om innovaties in de topsectoren chemie en energie kansrijker te maken helpt InnovatieLink

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Waarde en winst door te winnen met cijfers en letters. Ingrid Walry

Waarde en winst door te winnen met cijfers en letters. Ingrid Walry Waarde en winst door te winnen met cijfers en letters Ingrid Walry reputatie retentievermogen klantenwaarde Innoveer in relatiekwaliteit met uw volledige omgeving r r erer- y klantenpartnerschap productleiderschap

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren. Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf

In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren. Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf Colofon De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb-kenniscentrum waarin de NBA

Nadere informatie

E V E R B I N D I N G, N I E

E V E R B I N D I N G, N I E innovatie Syntens N I E U W E V E R B I N D I N G, N I E U W E B U S I N E S S Het veld waarin bedrijven opereren is voortdurend in beweging. Om een bedrijf gezond en succesvol te houden, is het belangrijk

Nadere informatie

Samenwerking hogescholen en MKB in de topsectoren ZWAARTEPUNTVORMING PROFILERING SAMENWERKING KWALITEIT DUURZAME VERANKERING

Samenwerking hogescholen en MKB in de topsectoren ZWAARTEPUNTVORMING PROFILERING SAMENWERKING KWALITEIT DUURZAME VERANKERING Samenwerking hogescholen en MKB in de topsectoren ZWAARTEPUNTVORMING PROFILERING SAMENWERKING KWALITEIT DUURZAME VERANKERING 14 december Bedrijfslevenbrief Het kabinet heeft samenleving en bedrijfsleven

Nadere informatie

Symposium Groene chemie in de delta

Symposium Groene chemie in de delta DPI Value Centre als onderdeel van TKI SPM en het valorisatienetwerk 2.0 Symposium Groene chemie in de delta A. Brouwer, 12 November 2012 TKI Smart Polymeric Materials Topresearch in polymeren 5-10 jaar

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

Onderzoek naar het gevoerde kabinetsbeleid. September 2016

Onderzoek naar het gevoerde kabinetsbeleid. September 2016 Onderzoek naar het gevoerde kabinetsbeleid September 2016 Samenvatting - Middenbedrijf geeft gevoerde kabinetsbeleid een ruime voldoende Nederlandse middelgrote en kleine bedrijven zijn in het algemeen

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde Uw businessmodel voor de toekomst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

Het familiebedrijf: veelzijdig belang voor de Nederlandse samenleving

Het familiebedrijf: veelzijdig belang voor de Nederlandse samenleving www.pwc.nl Het familiebedrijf: veelzijdig belang voor de Nederlandse samenleving Belangrijkste bevindingen Maart 2016 Wat is het belang van familiebedrijven voor de Nederlandse samenleving? Familiebedrijven

Nadere informatie

RE-INVENTING BUSINESS

RE-INVENTING BUSINESS KVGO 21 mei 2014 http://www.youtube.com/watch?v=- TasuCE64kk&feature=youtu.be&t=1m54s RE-INVENTING BUSINESS Hoe bedrijven hun businessmodel innoveren Prof. dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management

Nadere informatie

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 De gezamenlijke (innovatie)agenda Pagina 1 Inhoud Inhoud Aanleiding en opdracht Procesaanpak Uitkomsten Vervolg De

Nadere informatie

DISRUPTIEVE TECHNOLOGIE. Hoe bedrijven hun businessmodel innoveren. Prof. dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management Erasmus University

DISRUPTIEVE TECHNOLOGIE. Hoe bedrijven hun businessmodel innoveren. Prof. dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management Erasmus University Strategie Summit Industrie 5 maart 2015 DISRUPTIEVE http://www.youtube.com/watch?v=- TasuCE64kk&feature=youtu.be&t=1m54s TECHNOLOGIE Hoe bedrijven hun businessmodel innoveren Prof. dr. Henk W. Volberda

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Management rapportage De Waarde van Ondernemerschap

Management rapportage De Waarde van Ondernemerschap Management rapportage De Waarde van Ondernemerschap Resultaten onderzoek bij bedrijven (MKB) Hoe ondernemend en innovatief is uw organisatie? Woord vooraf Hoe ondernemend en innovatief is uw organisatie?

Nadere informatie

Diensteninnovatie: wat is dat?

Diensteninnovatie: wat is dat? Over de AWT De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) adviseert regering en parlement over beleid voor wetenschap, technologie en innovatie De AWT adviseert gevraagd en ongevraagd.

Nadere informatie

Het Bedrijfslevenbeleid

Het Bedrijfslevenbeleid Het Bedrijfslevenbeleid NAAR DE TOP! Sjoerd Visser Programmadirectie Topsectoren i.o. Inhoud Regeerakkoord Bedrijfslevenbeleid - ambitie - topsectoren - ruimtelijke aspecten - financiering - Proces fasering

Nadere informatie

WIJ WILLEN SAMEN MET U INNOVEREN

WIJ WILLEN SAMEN MET U INNOVEREN WIJ WILLEN SAMEN MET U INNOVEREN Wanneer wij als DB&P de belofte uitspreken om samen met u te innoveren, dan valt of staat dat met de kennis en kwaliteit van ons team. Wij nemen de aanvraag en optimalisering

Nadere informatie

Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl

Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl Het CMI NEN wordt opgericht door drie initiatiefnemers: UT, Siemens en UMCG/RUG Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl Matchmaking Event Prof.

Nadere informatie

De Toekomst van het Nederlands Verdienmodel

De Toekomst van het Nederlands Verdienmodel De Toekomst van het Nederlands Verdienmodel prof.dr. Hans Strikwerda Met reviews door: prof. dr. Arnoud Boot mr. drs. Atzo Nicolaï drs. Michiel Muller prof. dr. Eric Claassen dr. René Kuijten prof. dr.

Nadere informatie

NCSI huisstijl instructies

NCSI huisstijl instructies 2010 3 Inhoudsopgave Over het NCSI 3 Definitie sociale innovatie 4 Gebruik en plaatsing NCSI logo 6 Gebruik en plaatsing NCSI logo, Engelse versie 8 Huisstijlkleuren 10 Vormgeving/opmaak 12 Typografie

Nadere informatie

Nederlandse bedrijven innoveren beduidend minder

Nederlandse bedrijven innoveren beduidend minder PERSBERICHT: ERASMUS CONCURRENTIE- EN INNOVATIE MONITOR 2013-2014 Nederlandse bedrijven innoveren beduidend minder 18 november 2014 Rotterdam Het onderzoeksinstituut INSCOPE Research for Innovation van

Nadere informatie

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen De aanleiding Topsectoren aanpak onder Rutte 1 Wat is er gebeurd Digitale Agenda.nl (17 mei

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

HET SUCCES VAN DE VERGRIJZING

HET SUCCES VAN DE VERGRIJZING HET SUCCES VAN DE VERGRIJZING E EN VIS IE O P DE TO E KOMS T VA N W ER K, Z OR G, WO NE N EN VO O RZ IEN I N GEN HET D EN H A AG C EN TRU M VO O R S T R AT E G I S CHE S T UDI E S EN TN O HET SUCCES VAN

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Onderzoeksrapport World Economic Forum: The Leveraging Entrepreneurial Ambition and Innovation Report 2014-2015

Onderzoeksrapport World Economic Forum: The Leveraging Entrepreneurial Ambition and Innovation Report 2014-2015 Ondernemerschap in Nederland blijft achter Hoge mondiale concurrentiepositie geen garantie voor een sterk ondernemerschapsklimaat Rotterdam, 21 januari 2015 Onlangs heeft het World Economic Forum (WEF)

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015 StadsDashboard Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld Merle Blok 12 mei 2015 Missie TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren. Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf

In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren. Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf Colofon De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb-kenniscentrum waarin de NBA

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS

NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS LEARNING FROM LOWLANDS Dank voor je interesse in Learning from Lowlands. In dit document vind je meer informatie over de Expeditie; waarom we het organiseren,

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot:

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: Jac. Gofers 16 april 2015 1 Smart Industry Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: de productvraag (specificaties,

Nadere informatie

Voor het eerst in zeven jaar stijgt het aantal snelgroeiende bedrijven weer in Nederland

Voor het eerst in zeven jaar stijgt het aantal snelgroeiende bedrijven weer in Nederland Voor het eerst in zeven jaar stijgt het aantal snelgroeiende bedrijven weer in Nederland Voornamelijk binnen de zakelijke dienstverlening neemt het aandeel snelgroeiende bedrijven snel toe. Binnen de topsectoren

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

management consultants De Innovatiebox partners in innovatie

management consultants De Innovatiebox partners in innovatie management consultants De Innovatiebox partners in innovatie VOORWOORD Beste lezer, Met enige trots presenteer ik u de samenwerking tussen De Breed & Partners en de internationaal gerespecteerde fiscalisten

Nadere informatie

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011 PERSBERICHT World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 20-2011 Nederland zakt naar de 11e plaats op ranglijst van WEF Global Information Technology Report, en de opkomende economieën

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Onderwijs. Huisvesting die kennis in beweging brengt

Onderwijs. Huisvesting die kennis in beweging brengt Onderwijs Huisvesting die kennis in beweging brengt Onderwijs Huisvesting die kennis in beweging brengt Wat is de essentie van een onderwijsgebouw? En wat gebeurt daar precies? De core business van onderwijs

Nadere informatie

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT LETTER OF COMMITMENT BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT Vrijdag 2 oktober 2015, 2 e concept Leeswijzer en de relatie van dit document tot andere documenten 1. De afzender van een Letter of Commitment wordt aangeduid

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Opdrachtblad A: De Raad van Ministers Opdrachtblad B: De prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap

Opdrachtblad A: De Raad van Ministers Opdrachtblad B: De prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap VERDIEPING: DE PRIORITEITEN VAN NEDERLAND KORTE OMSCHRIJVING WERKVORM Nederland heeft drie prioriteiten voor het voorzitterschap opgesteld: een innovatieve EU, een EU die zich beperkt tot hoofdzaken en

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Convenant Partners for International Business. Taskforce Qatar WK 2022

Convenant Partners for International Business. Taskforce Qatar WK 2022 Convenant Partners for International Business Taskforce Qatar WK 2022 Amsterdam, 19 september 2012 Ondergetekenden, Convenant Partners for International Business Taskforce Qatar WK 2022 Cluster Sport,

Nadere informatie

Mogelijkheden voor partnerschap

Mogelijkheden voor partnerschap Mogelijkheden voor partnerschap Wat doet Kennispoort Regio Zwolle Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk

Nadere informatie

1090800001DB&P-Brochure_Rechthoek2.3.indd 1

1090800001DB&P-Brochure_Rechthoek2.3.indd 1 1090800001DB&P-Brochure_Rechthoek2.3.indd 1 12-09-14 15:30 WIJ WILLEN SAMEN MET U INNOVEREN Wanneer wij als DB&P de belofte uitspreken om samen met u te innoveren, dan valt of staat dat met de kennis en

Nadere informatie

EU subsidies voor KRW opgaven

EU subsidies voor KRW opgaven EU subsidies voor KRW opgaven Themabijeenkomst op 26 november 2015 Govert Kamperman en Wimjan van der Heijden Waar staan we bij stil Kerndoelstellingen Europa Europa 2020-strategie EU subsidies, waar begint

Nadere informatie

INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD

INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD _ RDM CENTRE OF EXPERTISE Rotterdam heeft de ambitie uit te groeien tot een klimaatbestendige deltastad met de meest innovatieve en duurzame haven ter wereld. Deze ambitie

Nadere informatie

Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei

Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei Nicole Kroon Directeur directie Regeldruk & ICT-beleid ibestuur congres 26 januari 2011 Waarom doen we het? ICT biedt kansen voor

Nadere informatie

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011 Valorisatie Technosprong Paul Althuis, 10-10-2011 Visie Op regionaal niveau heeft Technosprong over 2010-2016 bijgedragen aan de realisatie van een optimaal starterklimaat in een regio vol open innovatie

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Nederlandse bedrijven innoveren beduidend minder

Nederlandse bedrijven innoveren beduidend minder ONDERZOEKSRAPPORT: ERASMUS CONCURRENTIE- EN INNOVATIE MONITOR 2013-2014 Nederlandse bedrijven innoveren beduidend minder 18 november 2014 Rotterdam Het onderzoeksinstituut INSCOPE Research for Innovation

Nadere informatie

Vernieuwen van producten en diensten, begin bij jezelf De hefboom van sociale innovatie

Vernieuwen van producten en diensten, begin bij jezelf De hefboom van sociale innovatie www.pwc.nl Vernieuwen van producten en diensten, begin bij jezelf De hefboom van sociale innovatie Verslag van de derde bijeenkomst van het Connected Innovation Network 16 mei 2014 2 PwC Bij PwC in Nederland

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Ingrid Mulder Jaap van Till Jos van Hillegersberg

Ingrid Mulder Jaap van Till Jos van Hillegersberg Ingrid Mulder Jaap van Till Jos van Hillegersberg Toenemende druk door veranderde wensen omgeving Overheid eist nog steeds aantallen en fabrieksmatige productie Als tegenreactie wordt kwaliteits- en efficiency

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus

new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus New World Water & Sanitatie Campus Agri & Food De New World Campus is dé plek waar oplossingen worden gevonden voor mondiale vraagstukken

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Guus Balkema, 010Works & initiatiefnemer & voorzitter SuGu Club. Arash Aazami, Bas Nederland & initiatiefnemer SuGu Club

Guus Balkema, 010Works & initiatiefnemer & voorzitter SuGu Club. Arash Aazami, Bas Nederland & initiatiefnemer SuGu Club De SuGu Club De SuGu (Start-Up & Grown-Up) Club richt zich op de biobased- en de creatieve industrie van Rotterdam. Op dit moment zien wij als ondernemers te weinig concrete samenwerking in deze sectoren,

Nadere informatie

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Gemeente Den Haag Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Den Haag werkt aan betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Bedrijfsleven, onderwijs en bestuurders in de regio Den Haag slaan

Nadere informatie

Ondernemen in de kansrijke groeimarkten van de Topsectoren

Ondernemen in de kansrijke groeimarkten van de Topsectoren Ondernemen in de kansrijke groeimarkten van de Topsectoren Syntens, Maart 2013 Paul d Hond pdh@syntens.nl Voorbeeld: Ambitie Innovatiecontract: Topsector High Tech Systemen en Materialen De topsector

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie