VISIE Najaar 2009 Jaargang 14 Nummer 2 h 7,50

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VISIE Najaar 2009 Jaargang 14 Nummer 2 h 7,50"

Transcriptie

1 VISIE Najaar 2009 Jaargang 14 Nummer 2 h 7,50 Oracle Gebruikersclub Holland Performance instrumentatie Meten is weten OGh organiseert DBA-dag Business innovatie met Oracle technologie in een zwakke economie

2 Wat heeft een goede Oracle Developer nou bij de ING te zoeken? transacties per dag verwerken, bijvoorbeeld Bankieren bij de ING betekent voor de klant: goed, snel en probleemloos je financiële zaken regelen. Voor onze IT-ers betekent het: je best doen om alleen al zo n 16 miljoen betalingstransacties per dag vlekkeloos te laten verlopen. En zo is het bij al onze IT-projecten. Bij een mondiale bank met 75 miljoen klanten gaat het altijd om grote belangen en grote aantallen. Als grootste IT-werkgever van Nederland, hebben we ook voor jou een enorme diversiteit aan projecten, applicaties en systemen om mee aan de slag te gaan. Wanneer jij als ervaren IT-er kiest voor de ING, ben je niet alleen zeker van interessant en uitdagend werk. Maar ook van een dynamische, internationale werkomgeving. En van uitstekende arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingskansen. Zoek dus niet langer, maar vind uit wat jij bij de ING kunt doen. Wat vind jij bij de ING? Inhoudelijk uitdagend werk Voortreffelijke arbeidsomstandigheden Volop ontwikkelingsmogelijkheden Internationale kansen ing.nl/werken

3 VISIE Colofon Voorwoord Geachte lezer, In dit nummer verschijnt het laatste voorwoord van mijn hand. Als voorzitter van de Oracle Gebruikersclub Holland heb ik sinds 2006 de kans gehad om me via dit medium tot de OGh Visie lezers te wenden, een voorrecht waar ik graag gebruik van heb gemaakt. Redactie H. Gerritse (hoofdredacteur) R. Buitenhuis M. Jonkers M. Uitentuis Redactie-adres Oracle Gebruikersclub Holland Utrechtseweg 48/C 3704 HE Zeist Postbus 701, 3700 AS Zeist T +31 (0) E Realisatie Drukkerij Donath B.V. T (030) F (030) E Organisatie A.J. van der Weijden-Klinkers BMO b.v. T + 31 (0) F + 31 (0) E OGh-secretariaat/ advertentie-exploitatie Utrechtseweg 48/C, 3704 HE Zeist A.J. van der Weijden-Klinkers T +31 (0) F +31 (0) E W Gebruikersbijeenkomsten/congres Werving sprekers/ onderwerpen: Th. Koster Conclusion Communication E Bestuur OGh L. Brizzi Itium E In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze usergroup OGh op 10 september jl. heb ik na ruim drie actieve en bevlogen jaren mijn bestuurszetel beschikbaar gesteld, omdat mijn werkzaamheden voor Delta Lloyd dusdanig veel tijd vragen dat het hoe langer hoe moeilijker te combineren is met een actieve bestuursfunctie in de OGh. Het is een afscheid met weemoed, want in die drie jaren zijn er veel zaken de revue gepasseerd, zoals de voortrekkersrol van de OGh bij de totstandkoming van de OBUG die veel energie en creativiteit vroeg. Zoals inmiddels bekend mag worden verondersteld hebben die inspanningen helaas niet tot een succesvolle integratie van de OGh binnen de OBUG geleid. De OGh is en blijft dus onafhankelijk en actief en zoals een goede vereniging betaamt wordt er permanent aan gewerkt om alle nieuwe ontwikkelingen op de voet te volgen om zo de leden nog meer en nog beter te bedienen. Zo zal er naast de maandelijkse themabijeenkomsten en het blad OGh Visie op 3 november voor Inhoud de eerste maal een DBA-dag gehouden worden, met als prominente spreker Maria Girone van CERN (Geneve). Later die maand worden op 25 en 26 november twee Spatial dagen gehouden, die mede zijn georganiseerd door de SIM-commissie van de OGh. Voor nadere informatie over beide evenementen zie elders in dit nummer. Daarnaast blijkt dat de OGh als grotere Oracle Usergroup in staat is om goeroes en andere spraakmakende sprekers in de Oracle-community aan ons te binden. Alle informatie treft u uiteraard aan op onze vernieuwde website. Met heel veel genoegen breng ik hierbij het najaarsnummer 2009 onder uw aandacht. Naast een terugblik op de conference OBUG Benelux Connect 2009I treft u in dit nummer, zoals u gewend bent, interessante artikelen en veel informatie aan. Ik wens u veel leesplezier. Ik zal zeker de ontwikkelingen blijven volgen! Ruud Bos Performance instrumentatie Meten is weten 4 R. Buitenhuis Ciber Nederland E I. Douwes Quobell E Y. Fu Itude Technology E E.Hogervorst Ordina E M. Uitentuis Atlis Informatiesystemen E J.A.C.Verheijden Inter Access E Oplage OGh Visie is een uitgave van Oracle Gebruikersclub Holland en wordt verzonden aan al haar leden en Oracle geïnteresseerden. U kunt zich aanmelden voor een gratis abonnement via de website OGh In de volle zon! - Column Theo Koster ODTUG Kaleidoscope 2009 Verslag OGh organiseert eerste DBA-dag Secure Applications Roles Beheer de toegang tot de database Oracle speelt met SaaS-applicaties in op crisis Eerste indrukken van Fusion Middleware 11g Column Edwin Biemond Beheer van de basiskaart bij de Provincie Noord-Brabant Twee Spatial dagen in november Centraal Boekhuis goes APEX Business innovatie met Oracle technologie in een zwakke economie

4 Performance instrumentatie Performance instrumentatie Meten is weten Door Jan Lucas van der Ploeg Als je in het donker je sleutels laat vallen kun je onder de lantaarnpaal kijken omdat het daar licht is, maar als ze daar niet liggen, vind je ze niet. Vergelijkbaar gedrag zie je soms bij het oplossen van performanceproblemen. Volgens Cary Millsap is het meest voorkomende performanceprobleem dat mensen op zoek gaan naar meest voorkomende problemen in plaats van te meten wat de oorzaak is van het probleem waar ze last van hebben (1). Je moet op zoek naar de oorzaak van het probleem, in plaats van aan te nemen dat het een bekend probleem is. Performanceproblemen kun je alleen oplossen door te meten. Je moet weten waar de meeste resources gebruikt worden en waar de meeste vertraging of wachttijd is. Door de juiste instrumentatie in te bouwen zijn applicaties traceerbaar en meetbaar te maken. Elke ontwikkelaar heeft de intentie te vermelden welke vervoermiddelen een bepaalde periode de langstlopen- om zijn software zo te maken dat en welke route en andere informatie. de queries zijn, hoe vaak ze zijn uit- deze aan de eisen voldoet en geen Als iemand met gemiddeld 40 km gevoerd en hoeveel lees/schrijfacties fouten bevat. Onvermijdelijk treden per uur van Harderwijk naar Hil- de database heeft moeten uitvoeren. vroeger of later toch problemen op. versum is gereden, was hij dan snel? Nu weet je niet alleen de gemiddelde De functionaliteit werkt niet of de Voor de fiets weliswaar een redelijk snelheid, maar ook de exacte route afgesproken performance wordt niet gemiddelde, maar met de auto zou met alle tussenstops en hoe lang ze gehaald. Om problemen op te kun- het zeker sneller moeten kunnen. duurden, van wachten voor voor- nen lossen moet instrumentatie in- Maar als de gemiddelde snelheid 140 rangswegen, zebra s en stoplichten gebouwd worden. Je moet kunnen km per uur was en hij reed via Hei- tot files en uitstapjes naar de Shell, nagaan wat er goed en wat er fout ligerlee, of hij is blijven overnachten McDonalds en Van der Valk etc. gaat en waar. Zonder instrumentatie in bijvoorbeeld Baarn, dan kon het kun je dan wel zien dat het rapport er ook wel sneller. Meten in applicaties in zijn geheel twee dagen over doet, Alleen zo n gemiddelde snelheid zegt Op een druk systeem waarop meer- maar het blijft een black box. Je wilt niets. Je hebt meer informatie nodig. dere applicaties en batchprocessen weten welke stappen of onderdelen Oracle biedt die informatie voor de draaien is niet altijd duidelijk welke voor de grootste vertraging zorgen. database met de Oracle Wait Inter- queries bij welke gebruiker en appli- Dan valt de oorzaak op te sporen en face. Oracle levert hiermee een grote catie of proces horen. Voor het op- wordt het mogelijk een oplossing te verzameling statistieken en tijd- lossen van performanceproblemen realiseren. metingen voor allerlei events in de is die informatie juist belangrijk, zo Oracle heeft een goede en gedetail- database, en dit op zo veel mogelijk niet noodzakelijk. Gebruikers nemen leerde instrumentatie in de database niveaus. Je kunt het aantal gelezen performanceproblemen waar in hun ingebouwd, de Oracle Wait Inter- blokken per segment opvragen en applicatie en die gebruikersactie met face. Dit heeft enorm geholpen bij per sessie en voor de instance. Je bijbehorende databaseactiviteiten het oplossen van performance pro- kunt ook de elapsed time opvragen moet je zien te traceren. De meet- blemen. In het verre verleden waren van SQL statements in een sessie of gegevens die Oracle in de database ratio s het enige dat Oracle te bieden over een tijdsperiode. Zeer belangrijk biedt moeten gekoppeld worden aan had. Een van de ratio s was het aan- hier zijn de wait events. Op welke de activiteiten in de applicatie. De tal gelezen blokken van schijf ten op- resources is hoe vaak en hoe lang oorzaak van een performancepro- zichte van het aantal blokken uit het gewacht? Dit kan gaan om geheu- bleem van een gebruiker is niet per geheugen. Dat leek erg op alleen het genstructuren, maar ook om lees- en se het zwaarste statement op de da- 4 geven van de gemiddelde snelheid en begin en eindpunt, maar zonder schrijfacties voor databaseblokken. Zo kunnen we achterhalen wat in tabase. Bij het oplossen van Oracle performanceproblemen moet je de

5 Performance instrumentatie vertaling zien te maken van gebruikersacties naar gebeurtenissen in de database. Hier spelen ontwikkelaars een cruciale rol. Zij kunnen helpen die vertaling te maken en hiermee de applicatie meetbaar te maken. Hoe kunnen ontwikkelaars hun applicaties meetbaar maken? Eigenlijk heel simpel, door gebruik te maken van de standaard PL/SQL package DBMS_APPLICATION_INFO. Er zijn meer mogelijkheden dan alleen DBMS_APPLICATION_INFO, maar deze package is eenvoudig te gebruiken en kan veel informatie verschaffen. Het is niet de heilige graal, maar door hier gebruik van te maken kunnen optredende performanceproblemen veel eenvoudiger opgelost worden. Ik wil hier laten zien hoe eenvoudig instrumentatie ingebouwd zou kunnen worden en vervolgens hoe dit kan helpen bij het opsporen van performanceproblemen. DBMS_ APPLICATION_INFO Met behulp van de package DBMS_ APPLICTION_INFO kun je een applicatie laten vertellen waar hij mee bezig is. Met DBMS_APPLICATION_ INFO kun je de kolommen MODU- LE, ACTION en CLIENT_INFO in de views V$SESSION en V$ACTION vullen. Dit maakt het mogelijk applicaties beter te traceren. Dit kan voor batchjobs, voor client/serverapplicaties en voor webapplicaties. De package kent een aantal procedures, zoals SET_MODULE en SET_AC- TION waarmee aangegeven kan worden met welke module en actie de applicatie bezig is. DBMS_APPLI- CATION_INFO werkt onafhankelijk van commit en rollback in de transactie en de informatie is daarmee direct zichtbaar in andere sessies. Op deze manier kun je direct zien in V$SESSION waarmee een applicatie bezig is als zich problemen voordoen. Deze informatie komt ook mee in de rapporten van tools als Statspack en ADDM, waarmee je de database kunt monitoren. Zo kun je achteraf ook beter nagaan welke code hoort bij de applicatie waar een gebruiker een probleem over heeft aangemeld. Als klap op de vuurpijl is het ook mogelijk tracing aan te zetten voor specifieke modules en/of actions. Zo kun je precies dat tracen wat je moet tracen. Over het algemeen is het handig om de MODULE kolom te gebruiken voor de applicatie, of in echt grote applicatie voor de deelapplicaties, en de kolom ACTION voor de schermen/ rapporten. Voor zwaardere functionaliteit in zo n scherm kan dan ook weer de ACTION kolom gebruikt worden, bijvoorbeeld bij het inlezen van files, het exporteren van data etc. De kolom CLIENT_INFO is met name interessant voor webapplicaties om extra informatie over sessie of gebruiker weer te kunnen geven. APEX en EBS gebruiken deze kolom bijvoorbeeld voor de username. Het gebruik van DBMS_APPLICA- TION_INFO is zeer eenvoudig. De aanroepen voor procedure SET_MO- DULE en SET_TRANSACTION zijn eenvoudig in nieuwe en bestaande applicaties in te bouwen. Ook bestaande applicaties zijn zo makkelijk aan te passen. Als een scherm toch opnieuw gegenereerd moet worden, kost het bijna geen moeite dit te doen. Het voordeel dat er mee gehaald wordt is er groot. In de Oracle documentatie (2) wordt DBMS_AP- PLICATION_INFO goed beschreven. In dit voorbeeld worden in een Forms trigger met de procedure SET_MODULE de MODULE en AC- TION kolommen gezet, met resp. de applicatienaam en de filenaam van het scherm. Daarnaast wordt met de procedure SET_CLIENT_INFO de naam van het scherm gezet. V$SESSION_LONGOPS DBMS_APPLICATION_INFO is met de procedures SET_MODULE en SET_ACTION al bruikbaar bij batchjobs. Met de module kun je aangeven welke job loopt en met de action bij welke stap je bent. Dat maakt het mogelijk enigszins bij te houden of een langlopend proces van een paar uur inderdaad enige vordering maakt. Nog mooier wordt het met de procedure SET_SESSION_ LONGOPS. Hiermee valt de view V$SESSION_LONGOPS te vullen en deze te gebruiken. De naam zegt het al, vooral voor langlopende operaties handig om aan te geven hoeveel van de verwachte hoeveelheid werk inmiddels verricht is. In het onderstaande voorbeeld hebben we een procedure die om de 1000 rijen V$SESSION_LONGOPS bijwerkt. Nu kunnen we in de view het verloop van de procedure bijhouden. Je kunt zien dat 2000 van de ca. 2.4 miljoen verwerkt zijn, ook de doorlooptijd is aangegeven door Oracle. De frequentie waarmee V$SESSION_ LONGOPS zinnig aanpast moet worden, is afhankelijk van de vereiste doorlooptijd en hoeveelheid werk of aantal stappen. Je wilt de frequentie 5

6 Performance instrumentatie INFO gevuld worden in V$SESSION, je kunt aan V$SESSION_LONGOPS informatie meegeven. Op het moment dat een performanceprobleem zich voordoet kun je nu in deze view kijken of er progressie is en op welk punt een batchproces zich bevindt. Het kan ook helpen de juiste sessie te achterhalen van de vele aanwezige database sessies, omdat je met de verkregen informatie de sessie kunt herkennen. Over het algemeen gebruik je een tool om de informatie uit V$SESSION te bekijken in plaats van een eigen query te schrijven. SQL Developer biedt hiervoor het SESSIONS report. In de kolommen MODULE, ACTI- ON en CLIENT_INFORMATION is nu te zien met welke applicaties gebruikers bezig zijn. We kunnen zien 6 hoog genoeg om het verloop van het proces bij te kunnen houden, maar je wilt het ook bij voorkeur in hele stappen of meetbare onderdelen. Als er bijvoorbeeld 100 tabellen verwerkt moeten worden in anderhalf uur, kun je er voor kiezen om SET_SES- SION_LONGOPS na elke tabel aan te roepen. Zeker als het proces dan te lang duurt, kun je bijhouden bij welke tabel, of stap, het proces is. Als het proces meerdere uren mag en kan duren, kun je SET_SES- SION_LONGOPS na een bepaald aantal rijen aanroepen, zo kun je beter bijhouden waar het proces is. Je bent met name geïnteresseerd in V$SESSION_LONGOPS als het proces te lang loopt, dus roep SET_SES- SION_LONGOPS liever iets te vaak aan dan iets te weinig. De impact op de performance van DBMS_APPLI- CATION_INFO is zeer klein, maar weegt altijd op tegen het niet hebben van een vorm van instrumentatie (3). Code zonder instrumentatie is niet te verbeteren. Mogelijkheden dankzij DBMS_APPLICATION_INFO Goed, je hebt nu met DBMS_APPLI- CATION_INFO de module, action en client_info gezet en wat kun je er nu mee? In het kort drie dingen: Meekijken in V$SESSION Rapporten van Statspack of ADDM bekijken Tracen met DBMS_SERVICE en DBMS_MONITOR Meekijken in V$SESSION Zoals gezegd, met DBMS_APPLICA- TION_INFO kunnen de kolommen MODULE, ACTION en CLIENT_ dat er 3 gebruikers zijn ingelogd in de applicatie ORDI Order Invoer en dat gebruiker SJORS aan het werk is in het scherm Orders invoeren. Rapportages in STATSPACK en ADDM Niet altijd is het mogelijk mee te kijken tijdens het optreden van problemen. Op veel omgevingen draaien standaard Oracle monitoringtools als Statspack of ADDM. Heel cru gezegd, verzamelen deze periodiek gegevens uit de dynamic performance views van Oracle, dit zijn de V$views waar V$SESSION er een van is. Op basis hiervan zijn rapporten te draaien, met onder (heel veel) andere de zwaarste queries in een periode. Zo heb je achteraf informatie over wat er gebeurd is. Je moet in zo n geval wel weten welke queries horen bij jouw performanceprobleem. De zwaarste query in de database in een bepaalde periode kan geheel los staan van het geconstateerde performanceprobleem. Ook in Statspack en ADDM vind je de informatie van DBMS_APPLICATION_INFO terug

7 Performance instrumentatie en kun je zo dus gericht op zoek naar queries van een specifieke applicatie. Andersom werkt het natuurlijk ook, zodra in de monitoring bijzonder zware queries worden geconstateerd, wil je weten bij welke onderdelen van welke applicatie deze horen, dit kun je nu ook beter achterhalen. Tracen met DBMS_MONITOR Bij serieuze performanceproblemen ontkom je niet aan tracing. Met SQL Trace kun je alle SQL van een sessie tracen, inclusief CPU time, elapsed time en de al genoemde wait events. Tracing is een geweldig instrument, maar alleen als je het precies kunt doen. Het is vergelijkbaar met telefonisch afluisteren. Het is zinloos iedereen af te luisteren, de politie luistert alleen verdachten af. DBMS_APPLICATION_INFO kan helpen die sessies aan te wijzen die je wilt tracen, bijvoorbeeld als je een performanceprobleem op heterdaad kunt betrappen en in V$SESSION de sessie kunt aanwijzen. Dit is niet altijd mogelijk. Bovendien vinden in webapplicaties gebruikersessies vaak plaats in opeenvolgende databasesessies, dan moet je steeds eerst weer de nieuwe sessie vinden en dan weer tracing aanzetten voor die sessie. Vanaf 10g heeft Oracle hier een oplossing voor met DBMS_MONITOR. Met DBMS_MONITOR, ook een standaard Oracle PL/SQL package, kun je aangeven dat specifieke modules en/of actions getracet moeten worden, ongeacht in welke databasesessie. Als nu een specifiek rapport een performanceprobleem heeft, kun je tracing voor dit rapport aan zetten en Oracle verzamelt vervolgens de informatie voor je. Je hoeft niet de exacte tijd te weten dat het rapport gedraaid wordt of de exacte databasesessie. Oracle heeft vervolgens nog een tool, trcsess, om de trace-informatie uit de verschillende tracefiles samen te voegen in één enkele file. Nu is het mogelijk om heel gericht dat te tracen wat je moet tracen en Jan Lucas van der Ploeg is Database & Software Engineer bij Ordina. vervolgens die informatie ook nog eenvoudig bij elkaar te brengen. Kleine moeite, groot plezier Literatuur Met DBMS_APPLICATION_INFO (1) Blogpost van Cary Millsap kun je eenvoudig je Oracle-applicaties beter meetbaar en traceerbaar naar aanleiding van discussie op Percona Performance Conference maken. Je maakt daarmee de vertaling 2009: van applicatieonderdelen naar databaseacties. Het oplossen van com/2009/04/most-common-performance-problem-i-see.html performanceproblemen wordt zo (2) Oracle Database PL/SQL Packages eenvoudiger omdat je de informatie and Types Reference in de database over hoeveelheid 11g Release 1 (11.1), activiteit, queries, doorlooptijd en wachttijd beter kunt koppelen aan schermen, rapporten en batchjobs en de onderdelen daarvan. Omdat je zo kunt meten, kun je problemen ook echt oplossen. download.oracle.com/docs/cd/ B28359_01/appdev.111/b28419/d_ appinf.htm#checeieb (3) Blogpost van Tom Kyte: tkyte.blogspot.com/2009/02/couple-of-links-and-advert.html Advertentie Vitalizing your organisation with knowledge PeopleSoft-experts Oracle-experts T (0)

8 Column Column OGh Visie verwelkomt Theo Koster als nieuwe vaste columnist. Met ingang dit nummer zal Theo zijn persoonlijke visie, observaties, kritiek of huldebetuigingen vervatten in zijn column, waarin de ontwikkelingen in marketing in het algemeen en in de Oracle-wereld in het bijzonder centraal staan. Theo Koster is directeur van Conclusion Corporate & Public Communication, een adviesorganisatie voor ICT-marketing. In de volle zon! Het laatste nieuws is dat de Amerikaanse overheid goedkeuring heeft gegeven aan Oracle om de overname van Sun Microsystems af te ronden. Oracle heeft weliswaar veel bedrijven overgenomen, maar dat waren toch altijd min of meer niche-spelers, waarmee gaten in het bestaande portfolio van softwareproducten opgevuld werden. De overname van Sun Microsystems is van een andere orde. markt. Als Oracle het handig speelt slaan ze met MySQL maar liefst 3 vliegen in één klap: een geloofwaardige reputatie in de open-source markt, een upsell-mogelijkheid naar de Oracle-database bij MySQL-gebruikers en een formidabel wapen tegen Microsoft SQL Server. Het zou mij niet verbazen als MySQL zelfs aanleiding is geweest om Sun Microsystems te kopen. 8 Om dit te begrijpen moeten we even stilstaan bij de betekenis van Sun Microsystems. Werkstations van Sun legden de basis onder de spectaculaire groei van IT-gebruik in de financiële dienstverlening en telecommunicatie. Sun was het eerste bedrijf dat zijn missie maakte van genetwerkte infrastructuur (The Network is the Computer). Maar ook veel interessante softwareproducten komen uit de keukens van Sun: Java, MySQL, (Open)Solaris, ZFS, OpenOffice en de NetBeans IDE. Het is dan ook ironisch dat een bedrijf dat groot geworden is van een open-source ontwikkeling (Unix), niet in staat is gebleken zelf een levensvatbaar bedrijfsmodel op te zetten rondom open-source (Java). De Oracle Stack Binnenkort is Oracle Corporation de trotse eigenaar van de gehele inboedel van Sun. Om te begrijpen wat Oracle met de inboedel gaat doen, moeten we eerst kijken naar het grote plaatje. Ik denk dat het Oracle s doel is om zelf een volledige stack te leveren: hardware, database, applicatieserver, ontwikkelomgevingen en programmeertalen en standaardoplossingen. Alles uit eigen huis. Vanuit dit grote plaatje ontstaat vanzelf duidelijkheid wat er met de componenten gaat gebeuren. ZFS Het ZFS-bestandssysteem vind ik persoonlijk een technisch juweeltje. Het is een bestandssysteem met ingebouwde transactiemogelijkheden. Momenteel gebruikt Oracle nog haar eigen drivers voor bestandssystemen. ZFS is superieur en biedt (volgens mij nog niet ontdekte) mogelijkheden voor document management. MySQL De MySQL-database zal onder Oracle-beheer op dezelfde voet doorgaan. Elke wijziging in de licentiestructuur ligt zeer gevoelig in de Java Java is uiteindelijk voor Oracle een ontwikkelplatform. Oracle heeft alleen een indirect financieel belang bij de marktpositie van Java, namelijk als wapen tegen Microsoft. Ik denk dat binnen 1 jaar het Java platform volledig onder een open-source licentie zal worden gebracht. Daarmee slaat Oracle opnieuw 2 vliegen in één klap. Door controle op te geven over Java platform heeft Oracle wisselgeld om de overname goedgekeurd te krijgen door de Europese Commissie (want dat moet nog en Neelie Kroes heeft een reputatie als monopolisten-breker). Bovendien blijft Oracle geloofwaardig naar andere grote partijen in de markt. Hardware En dan natuurlijk de vraag wat er gaat gebeuren met de hardware. Omdat er een Oracle Stack ontstaat kan de samenwerking met HP en Dell het raam uit. Verder denk ik dat de hardwareontwikkeling gewoon doorgaat. Een suggestie van mijn kant: ik zou de merknaam Sun blijven gebruiken voor de hardware. Oracle hardware klinkt gewoon niet geloofwaardig Theo Koster

9 ODTUG Kaleidoscope 2009 ODTUG Kaleidoscope 2009 Door Ronald van Luttikhuizen en Alex Nuijten De ODTUG, de Oracle Development Tools Users Group, organiseert ieder jaar de ODTUG Kaleidoscope Conference. Dit jaar (21 t/m 25 juni) vond Kaleidoscope plaats in Monterey, Californië. Hoewel Californië warm klinkt, was dit zeker in het begin van de conferentie niet het geval. De korte broek kon - op een paar waaghalzen uit Scandinavië, Ierland en Nederland na - gewoon in de koffer blijven. Het jasje dat de sprekers op de conferentie als cadeautje kregen, werd daarom veel gedragen. Naast de korte broek op de conferentie was ook het mondkapje op de vliegvelden in verband met de Mexicaanse griep eerder uitzondering dan regel. Doordat ODTUG Kaleidoscope een vrij kleine conferentie is met naar schatting zo n 600 deelnemers, is het netwerken met de bekende namen in de Oracle wereld eenvoudig te doen. Tijdens een grote conferentie, zoals Oracle Open World, is de concurrentie om contact te leggen met de diverse productmanagers veel groter. Hoewel het een kleine conferentie, is wil het nog niet zeggen dat de bekendere namen uit de Oracle wereld weg blijven. Personen als Tom Kyte, Steven Feuerstein, Cary Millsap, Steve Miranda, Duncan Mills en Demed L Her waren allen van de partij. Zoals men maar al te goed wilde laten weten is ODTUG Kaleidoscope één van de weinige conferenties die meer bezoekers trok in vergelijking met vorig jaar. Het aantal Oracle ACE s en Oracle ACE Directors was opvallend te noemen. Voorafgaand aan de conferentie waren de Oracle ACE Directors uitgenodigd op het hoofdkwartier van Oracle om kennis te nemen van de laatste nieuwtjes en velen van hen verzorgden ook presentaties tijdens de conferentie. De meeste Nederlandse en Belgische presentatoren op Kaleidoscope hadden hun presentatie al geoefend bij AMIS een week voordat men naar Monterey afreisde. Dit jaar werd er ook veel getwitterd. Er was een apart ODTUG Kaleidoscope twitter account, en elke sessie kreeg een nummer zodat men live kon twitteren over presentaties. Helaas betekende dat af en toe meer twitterende dan aandachtig luisterende toehoorders. Zoals elk jaar werd de conferentie afgesloten met een feest; lekker eten, cocktails, muziek en een stand-up comedian die onder andere dankbaar gebruik maakte van de (on) terechte vooroordelen over IT-ers. Jammer voor diegenen die donderdagochtend nog de laatste reeks presentaties (start om 8 uur) verzorgden werd het feest woensdagavond gehouden. SOA en BPM Voor het eerst in de geschiedenis van Kaleidoscope was er een apart symposium en een track gewijd aan SOA en BPM; zie Het SOA en BPM symposium vond plaats op zondag en was georganiseerd door de Nederlandse ACE Directors Lonneke Dikmans, Lucas Jellema en Mike van Alst. Hoewel minder druk bezocht dan bijvoorbeeld het Application Express symposium, was het een groot succes. De dag was gesplitst in een SOA en business dagdeel ( s ochtends) en een SOA en technologie dagdeel ( s middags). Elk dagdeel bestond uit een aantal presentaties (Demed L Her, Geoffroy de Lamalle en Clemens Utschig) afgewisseld met het bespreken van specifieke onderwerpen en vraagstukken in kleinere werkgroepen. Deze werkgroepen kwamen later weer bij elkaar om hun resultaten te bespreken. Onder 9

10 ODTUG Kaleidoscope 2009 de circa dertig aanwezigen bevonden zich zowel nieuwkomers in de SOAen BPM-arena als oud-gedienden. Dit resulteerde in leuke en interessante discussies. De resultaten van deze dag zijn te vinden op Oracle Wiki, zie: page/soa+and+bpm+approaches. Bijdragen zijn meer dan welkom! Naast het symposium was er ook een track gewijd aan SOA en BPM. Hierin onder andere presentaties over canonical data models, customer cases over SOA implementaties bij (databasegeoriënteerde) klanten, best practices op het gebied van SOA en BPM en vooruitblikken op Oracle Fusion Middleware 11g. Elke sessie uit deze track werd door een trouw publiek bijgewoond en resulteerde vaak in interessante en interactieve sessies. Al met al een geslaagd experiment dat hopelijk wordt gecontinueerd in volgende ODTUG conferenties. Bij het zien van de nummerplaat van de auto van één van de grondleggers van BPEL Process Manager kon ik het niet laten een foto te maken: Next-generation Fusion Applications Na jaren wachten werd door Oracle -in de persoon van SVP Application Development Steve Miranda- voor het eerst een officiële demo gegeven van Fusion Applications 11g. Ofwel de volgende generatie bedrijfsapplicaties van Oracle op het gebied van ERP, HRM, CRM, etc. waarin onder andere functionaliteit uit E-Business Suite, JD Edwards, PeopleSoft en Siebel verwerkt is. Fusion Applications is één van de grootste softwareprojecten en is gebaseerd op Oracle s Fusion Middleware 11g componenten waaronder WebLogic, SOA Suite 11g, ADF 11g en WebCenter 11g. De demo zag er indrukwekkend uit! Vooral op het gebied van userexperience waarin Oracle toch niet altijd een even goede naam heeft. Verder gaf het een goed gevoel over de ondertussen officieel uitgebrachte Fusion Middleware 11g stack die als basis gebruikt is. Enkele uitgangspunten van Fusion Applications zijn aanpasbaarheid en personalisatie voor en door gebruikers, Enterprise 2.0-achtige functionaliteit zoals tags en forums, serviceoriëntatie, BI en rapportages en taakgedrevenheid en presentatie in een portal. Enkele indrukwekkende technische statistieken over Oracle Fusion Applications: het bevat circa tabellen, ADF BC Entity Objects, meer dan ADF BC View Objects en ADF Task Flows. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er circa softwareontwikkelaars betrokken bij Fusion Applications. Verwacht hier meer van te zien en te horen; ook op Oracle Open World 2009! Application Express 4.0 Application Express, het Rapid Application Development tool voor de Oracle Database, staat nog steeds goed in de belangstelling. Dit bleek onder andere uit de ongeveer 200 deelnemers op het openingssymposium op zondag, het grootste symposium van ODTUG. Net als vorig jaar waren er vele sessies over APEX - zoals Application Express ook wel genoemd wordt. Vrijwel iedere ron- 10

11 ODTUG Kaleidoscope 2009 de bevatte twee APEX sessies. Tijdens het symposium kwamen diverse sprekers aan bod. In veel gevallen waren het verhalen van implementaties die met APEX gedaan werden en erg succesvol bleken. Eén van de opvallendste presentaties, Getting the Ape out of APEX, was een verhaal over APEX en MS Access. Oracle heeft APEX altijd neergezet als de Access and Excel Killer, maar deze presentatie liet een integratie van APEX met Access zien. Vanuit Access werden APEX pagina s aangeroepen, een bijzondere prestatie. Tijdens de presentatie Leveraging Oracle10gXE, Apex, SQL Developer in building an MDM Solution werd een nieuw acronym gebruikt LAOS, wat staat voor Linux - APEX - OracleXE - SQLDeveloper. Deze presentatie verhaalde over een case study waarbij de kosten behoorlijk werden gedrukt door LAOS in te zetten en toch een grote bedrijfskritische applicatie neer te zetten. Iets anders dat opviel was dat er nauwelijks, of eigenlijk geen, live demo s waren. De demo s die gedaan werden waren filmpjes. Een live demo is toch altijd net iets leuker, maar dat is mijn mening. De grote aankondigingen die gedaan werden met betrekking tot APEX waren de Developer Competition en APEX 4.0. Allereerst de Developer Competition. Om APEX nog meer te promoten organiseert Oracle ook dit jaar weer een wedstrijd met als hoofdprijs een ticket voor Oracle Open World. Ook de tweede en derde prijs krijgen een ticket voor Oracle Open World. De vierde tot en met twaalfde plaats krijgen het boek Pro Application Express. Gebrek aan fantasie, zullen we maar zeggen. En dan APEX 4.0. Hier werd reeds lang over gesproken, maar tijdens de conferentie konden eindelijk de eerste demo s bewonderd worden. Reeds vorig jaar aangekondigd op ODTUG, maar nu lijkt het dan toch werkelijk in APEX 4.0 te komen, Websheets. Websheets wordt een component van APEX waarmee eindgebruikers hun spreadsheets met slechts enkele handelingen onder kunnen brengen in APEX en waarbij het ook meteen deel uitmaakt van de applicatie. Het is vergelijkbaar met een spreadsheet in je browser, zoals Google Docs die ook biedt. APEX biedt al lange tijd de mogelijkheid om data in een grafiek te laten zien. Eerst waren het SVG Charts, toen Flash Charts en vanaf 4.0 ook AnyCharts. De grafieken die AnyChart 5.1 kan tonen zien er heel erg mooi uit. De eindgebruikers van APEX applicaties zullen verrukt zijn. Ook nieuw is de ondersteuning van Rest Webservices. Ondersteuning van Webservices op basis van SOAP bestonden al veel langer. Een korte, maar indrukwekkende, demo toonde de kracht van Rest Webservices. De vraag om een mogelijkheid te bieden om APEX uit te breiden met eigen plugins heeft ertoe geleid dat het mogelijk wordt om zelf gedefinieerde plugins te ontwikkelen. Tijdens de demo werd een nieuw item type gemaakt dat vervolgens in een applicatie kon worden toegevoegd. Het Item type dat gemaakt werd was een Amazon Style Star Rating. Wellicht dat er in de toekomst een uitwisseling gaat plaatsvinden van bruikbare plugins. Een nieuw item type dat al wordt toegevoegd is de Combo box. Een item type dat al in Oracle Forms aanwezig is. Het is een combinatie van een Select List (Poplist in Oracle Forms) en een vrij invoerveld. Standaard zal jquery en jquery UI worden meegeleverd. jquery is een zeer uitgebreide en krachtige javascript library die vele low level javascript functionaliteit verbergt. Deze javascript library heeft ook een tegenhanger voor de UI, jquery UI. Eindelijk zullen de kalendertjes die op datum velden zitten worden vervangen door een mooie jquery kalender. Nu wordt een kalender in een pop-up getoond. Reeds door velen is geblogd over de mogelijkheid om jquery in APEX te gebruiken en zelf de kalenders te vervangen. Database Grote aankondigingen op databasegebied werden niet gedaan. Fusion Middleware en APEX 4.0 stonden meer in de belangstelling. Misschien dat er op dit gebied later in het jaar tijdens Oracle Open World wel meer te melden is, zoals de release Oracle 11g R2. Wel was er een aantal heel goede inhoudelijke sessies over de mogelijkheden van de database. Een paar van deze sessies wil ik hier graag wat meer toelichten. Het is moeilijk een keuze te maken, er waren vele goede sessies. Tom Kyte - Analytics Tom Kyte, de man achter asktom. oracle.com, deed een sessie van anderhalf uur over analytische functies. Analytische functies bestaan al sinds versie Enterprise Edition. Indien je nog volledig onbekend bent met analytische functies dan wordt het hoog tijd om hier eens naar te kijken. De mogelijkheden die analytische auncties bieden zijn ongekend. Waar in het (verre) verleden ingewikkelde constructies met self-joins nodig waren, zijn deze met analytische functies niet meer nodig. Vele regels SQL statement kunnen vervangen worden door één enkele analytische functie. Ook in de zaal was een groot aantal mensen volstrekt onbekend met analytische functies. De sessie 11

12 ODTUG Kaleidoscope 2009 bestond vooral uit demonstraties, precies wat je van Tom Kyte kan verwachten, met SQL*Plus. Na de sessie hadden de toehoorders inzichten gekregen in de vele mogelijkheden die deze functionaliteit biedt. Om in Tom Kyte s eigen woorden te eindigen: The best thing since the SE- LECT statement. Toon Koppelaars - Fat Databases: A Layered Approach Eigenlijk was deze anderhalf uur durende sessie deel één van twee. Volgens eigen zeggen had Toon ook twee abstracts ingediend, maar was er slechts één geselecteerd. In deze sessie gaf Toon zijn ideeën over hoe je een data-georiënteerde applicatie zou moeten opzetten. Om zijn argumenten kracht bij te zetten heeft hij de term YAFET geïntroduceerd. YAFET staat voor Yet Another Front End Tool. Volgens Toon is de frontend dat wat het meeste wijzigt in een applicatie, de data is de enige constante factor. Hierdoor is de notie van databaseonafhankelijk te willen zijn volstrekte onzin. Uiteraard kan ik hier niet in een paar zinnen verwoorden waar Toon anderhalf uur over deed, maar ik weet zeker dat dit niet de laatste sessie was die Toon aan dit onderwerp besteed heeft. Mocht je kans zien om deze sessie te bezoeken, dan zou ik die ook grijpen. Over de auteurs Ronald van Luttikhuizen is consultant en architect bij Approach, een bedrijf gericht op SOA- en BI-consultancy. Vanaf 2000 is hij werkzaam geweest als coach, architect, ontwerper/ontwikkelaar,analist, docent en team lead. Aanvankelijk specialiseerde hij zich in OO-analyse en ontwerp via UML, Java/JEE ontwikkeling, workflow en applicatie-integratie. De laatste jaren richt Ronald zich vooral op architectuur in SOA-omgevingen. Ronald is in 2008 tot Oracle ACE benoemd. Hij blogt regelmatig op de Approach weblog: Alex Nuijten is werkzaam bij AMIS Services als Senior Oracle Developer en trainer van SQL en PL/SQL workshops. Naast zijn reguliere werkzaamheden presenteert hij regelmatig op nationale en internationale conferenties omtrent databasetechnologieën, met name database development. Ook schrijft hij regelmatig op het Weblog van AMIS: en zijn eigen weblog: blogspot.com. OGh DBA-dag met prominente gastspreker Op 3 november organiseert de OGh voor de eerste maal de DBA dag. Dit is een nieuw type bijeenkomst voor ervaren DBA s waarin een actueel onderdeel van de Oracle-technologie diepgaand wordt besproken. Voor deze eerste DBA-dag heeft de OGh Maria Girone van het CERN Instituut in Geneve bereid gevonden als gastspreker op te treden. 12 De bijeenkomst op 3 november staat in het teken van High Availability. Hierbij worden zowel de technologie als de architectuur besproken en ervaringen gedeeld. Doordat de bijeenkomst de hele dag duurt, kan een goede diepgang worden bereikt. Om een goede interactie te kunnen waarborgen is deelname aan de bijeenkomst beperkt tot maximaal 40 personen. Het is dus zaak je snel aan te melden voor deze unieke bijeenkomst, want vol is vol. Deelname in volgorde van aanmelding. Het definitieve programma van de OGh DBA-dag komt binnenkort beschikbaar op de website van de OGh. Omdat het een bijzondere bijeenkomst is, kiezen we ook voor een bijzondere locatie. Alle informatie volgt op Noteer in ieder geval alvast de datum 3 november in je agenda!

13 Secure Application Roles Secure Application Roles Beheer de toegang tot de database Door Ingo Wevers Het realiseren van geautoriseerde toegang tot een database lijkt eenvoudig. Echter, vaak blijkt dat dezelfde combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord zowel toegang geeft tot de applicatie als tot de database. Hierdoor kunnen gebruikers buiten de applicatie om met bijvoorbeeld Toad of SQL*Plus de database benaderen. In de praktijk ziet men vaak dat rechten in de database dermate ruim zijn dat hierdoor de gebruiker in potentie veel kwaad kan. In dit artikel wordt besproken hoe voorkomen kan worden dat een gebruiker rechtstreeks inlogt op de database. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Secure Application Roles. Ontwerp Het ontwerp van de toegangsbeveiliging bepaalt de mogelijkheden van misbruik. De ene oplossing biedt voordelen ten opzichte van een andere, maar het gebruik van Role Based Access Control, kortweg RBAC, is een veel voorkomende keuze. Over RBAC is veel informatie te vinden, bijvoorbeeld op nist.gov/groups/sns/rbac/ en een veel voorkomend praktijkvoorbeeld staat hierna beschreven. Een applicatie bestaat uit verschillende functionaliteiten. Functionaliteit kan daarbij gegroepeerd worden, zodat bepaalde functies eenvoudig aan een rol gekoppeld kunnen worden. Voor het wijzigen van de klantgegevens kan bijvoorbeeld de rol rol_wijzigen_klant aanwezig zijn. Deze rol beschikt over de privileges om de onderliggende database objecten te wijzigen via dml-statements. Dit principe staat in onderstaande figuur afgebeeld, waarbij er een n- op-n relatie bestaat tussen de verschillende objecten. Alhoewel er verschillende ontwerpen mogelijk zijn wordt in de rest van dit artikel RBAC als uitgangspunt gehanteerd. De centrale vraag bij het toepassen van RBAC binnen de Oracle database is hoe en wanneer we de relatie leggen tussen users en rollen. Oplossingen Om de toegang tot applicaties en databases te beheren zijn er verschillende alternatieven. Een mogelijkheid is initieel inloggen onder een guest account en vervolgens onder water inloggen met het gebruikersaccount. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van accountinformatie van het operating system. Is de mogelijkheid aanwezig om een zelf gedefinieerd operating system account te gebruiken, dan is deze toegangsbeveiliging echter onvoldoende. Ook kunnen we rollen hanteren waarbij deze rollen alleen via een wachtwoord te activeren zijn. Dit vereist echter weer noodzakelijke aanpassingen indien de wachtwoorden worden gewijzigd. Het gebruik van logon triggers biedt mogelijkheden om gebruikers toegang te ontzeggen, maar niet om rollen te activeren. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat logon triggers als definer rights gedefinieerd zijn. Een logon trigger wordt namelijk uitgevoerd als de user sys en een aanroep naar een package waarbinnen rollen gezet worden, zal deze rol vervolgens activeren voor de sys user. Het gebruik van Secure Application Roles biedt de mogelijkheid om rollen uitsluitend te activeren door het uitvoeren van een package. Dit is een effectief mechanisme, omdat de applicatie op het moment van inloggen de rol kan activeren. Het vereist naast de initiële inrichting geen extra inspanningen op het gebied van user management en is eenvoudig aan te User Role Privilege 13

14 Secure Application Roles passen bij functie-wijzigingen. In het volgende hoofdstuk wordt Secure Application Roles nader uitgewerkt. Activeren van rollen via Secure Application Roles. In onderstaande figuur staat het principe van Secure Application Roles afgebeeld, dule, het guard package in bovenstaande figuur, verschillende controles uitvoeren. De keuze van het soort controle kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de webserver-naam waar de sessie vandaan komt en het al dan niet voorkomen van de gebruiker die in de tabel met autorisatie gegevens. Juist dit autorisatie package dat naar juiste rol geactiveerd wordt voor de gebruiker. Het package is in staat de rol te activeren, omdat in het CRE- ATE ROLE statement IDENTIFIED USING <package> is gebruikt. Wrapping en auditing van het package kunnen vervolgens een bijdrage leveren aan de onzichtbaarheid van de controles en de vaststelling dat User Aplication Database Identification Authentication Authorisation Guard Authorisation table PackageSetRole for user De user brengt een sessie tot stand met de applicatie. De applicatie bevat de modulen identificatie, authenticatie en autorisatie. Door middel van de combinatie gebruikersnaam en wachtwoord handelt de applicatie de identificatie en authenticatie af. Vervolgens gaat de autorisatie mo- eigen inzicht ontworpen kan worden biedt veel mogelijkheden, waarbij er gebruik gemaakt kan worden van de context van die gebruiker. Indien het guard package de controles uitgevoerd heeft, wordt de package procedure SetRole aangeroepen. De uitvoering van SetRole zorgt ervoor dat de het autorisatie package inderdaad op basis van een enkele applicatie module wordt aangeroepen. Onderstaand een voorbeeld van de SQL en PL/SQL code voor het implementeren van Secure Application Roles. 1. Maken omgeving -- Tablespace users dient aanwezig te zijn CREATE USER test_user IDENTIFIED BY test DEFAULT TABLESPACE users TEMPORARY TA- BLESPACE temp; GRANT CREATE SESSION TO test_user; CREATE USER monitor IDENTIFIED BY test DEFAULT TABLESPACE users TEMPORARY TABLESPACE temp; GRANT DBA TO MONITOR; CREATE USER test_owner IDENTIFIED BY test DEFAULT TABLESPACE users TEMPORARY TA- BLESPACE temp; GRANT CREATE SESSION TO test_owner; GRANT CREATE TABLE TO test_owner; ALTER USER test_owner QUOTA UNLIMITED ON users; CONNECT test_owner/test CREATE TABLE customer (naam VARCHAR2(8)); INSERT INTO customer VALUES ( WEVERS ); COMMIT; 2. Secure Application Roles implementeren Maken van een rol die geactiveerd kan worden door een package. CONNECT MONITOR/test

15 Secure Application Roles CREATE ROLE write IDENTIFIED USING monitor.write_guard; GRANT SELECT,INSERT,DELETE,UPDATE ON test_owner.customer TO write; -- Toekennen van privileges aan de rol CREATE ROLE read IDENTIFIED USING monitor.read_guard; GRANT SELECT ON test_owner.customer TO read; -- Maken van een autorisatie-tabel DROP TABLE MONITOR.USERS; CREATE TABLE MONITOR.USERS (OSUSER VARCHAR2(6), ROL VARCHAR2(3)) TABLESPACE users; commit; grant select on users to test_user; -- Package maken dat de rol kan activeren voor een gebruiker CREATE OR REPLACE PACKAGE monitor.write_guard AUTHID CURRENT_USER AS PROCEDURE set_role; END; / CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY monitor.write_guard AS PROCEDURE set_role AS BEGIN DBMS_SESSION.set_role ( write ); EXCEPTION WHEN OTHERS THEN -- audit info, temporary null NULL; END; END; / CREATE OR REPLACE PACKAGE monitor.read_guard AUTHID CURRENT_USER AS PROCEDURE set_role; END; / CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY monitor.read_guard AS PROCEDURE set_role AS BEGIN 15

16 Secure Application Roles DBMS_SESSION.set_role ( read ); EXCEPTION WHEN OTHERS THEN -- audit info, temporary null NULL; END; END; / -- Package maken dat de controles uitvoert en afhankelijk van de functie het juiste package aanroept en daarmee de rol activeert. CREATE OR REPLACE PACKAGE monitor.access_guard AUTHID CURRENT_USER AS PROCEDURE set_role; END; / --In eigen test <SERVERNAAM APPLICATIE> vervangen door localhost.localdomain CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY monitor.access_guard AS FUNCTION isapplicationhost RETURN BOOLEAN AS BEGIN RETURN (SYS_CONTEXT( USERENV, HOST ) = <SERVERNAAM APPLICATIE> ); END; PROCEDURE set_role AS v_aantal integer := 0; BEGIN select count(*) into v_aantal from monitor.users b where b.osuser = SYS_CONTEXT( USERENV, OS_USER ) and b.rol = DBA ; IF (v_aantal > 0) and (isapplicationhost) THEN monitor.write_guard.set_role; ELSE monitor.read_guard.set_role; END IF; EXCEPTION WHEN OTHERS THEN -- audit info, temporary null NULL; END; END; / GRANT EXECUTE ON monitor.access_guard TO test_user; 3. Test connect monitor/test Zorg voor registratie in de autorisatie table

17 Secure Application Roles insert into MONITOR.USERS values ( oracle, DBA ); commit; --Stel vast dat je de rol write hebt ontvangen, ervan uitgaande dat je inlogt met het OS-account oracle connect test_user/test; select * from session_roles; --Voer vanuit de applicatie voor de user die wil inloggen het package uit exec monitor.access_guard.set_role; --Check de rollen en stel vast dat je een record kunt verwijderen select * from session_roles; select * from test_owner.customer; delete from test_owner.customer; rollback; --Voor de tweede test het record verwijderen, zodat de read rol wordt toegekend connect monitor/test delete from MONITOR.USERS where osuser = oracle ; commit; --Connect als de test_user connect test_user/test; select * from session_roles; --Voer het package wederom uit exec monitor.access_guard.set_role; --Stel vast dat je de rol read hebt ontvangen select * from session_roles; select * from test_owner.customer; --Een delete mag niet slagen delete from test_owner.customer; --Opruimen connect / as sysdba drop user test_user; drop user test_owner cascade; drop user monitor cascade; drop role read; drop role write; Conclusie Secure Application Roles biedt een oplossing voor beheersbare toegang tot de database. Het is een oplossing die erg geschikt is in situaties waarbij gebruik gemaakt wordt van Role Based Access Control. Het toekennen van rollen wordt niet statisch geregeld, maar dynamisch vanuit de applicatie op het moment dat iemand inlogt. Hierbij is een duidelijke autorisatie-structuur van de applicatie noodzakelijk. Het is een flexibele oplossing die beheersbaar en onderhoudbaar is. Een verandering van functie betekent slechts een wijziging in de autorisatiegegevens. Eisen voor het succesvol toepassen van Secure Application Roles zijn een goed doordacht RBAC ontwerp, een duidelijk mechanisme voor autorisatie, integratie van een autorisatie module in de applicatie en samenwerking tussen ontwikkelaars en DBA s. Ingo Wevers BSc is werkzaam als Oracle consultant binnen GRID-IT en richt zich met name op Oracle security en Oracle Streams. 17

18 Oracle SaaS-applicaties Oracle Vice President Jose Lazares ontvouwt speerpunten in applicatiestrategie Oracle speelt met SaaSapplicaties in op crisis Oracle gaat meer stand-alone SaaS-applicaties leveren in antwoord op de kasproblemen die ondernemingen ondervinden door de huidige economische crisis. Dit is een van de vier speerpunten in de applicatie-strategie die Oracle voor 2009 heeft geformuleerd, vertelde Jose Lazares, Vice President Application Development & Strategy van Oracle, tijdens de OBUG Benelux Connect gebruikersconferentie in Antwerpen. 18 De jaarlijkse Benelux Connect gebruikersbijeenkomst had ditmaal als thema Embrace the Future. Hoewel Oracle prominent was vertegenwoordig bij zowel sprekers als bezoekers werden er op de gebruikersdag geen grote productlanceringen of aankondigingen van nieuwe overnames gedaan. Wel waren er twee Oracle vice-presidents ingevlogen om als keynote spreker op te treden. Naast Lazares gaf ook senior VP Andrew Sutherland in zijn presentatie inzicht in de mogelijkheden die bedrijven hebben om in te spelen op de huidige ontwikkelingen. Vier speerpunten Lazares ontvouwde de vier speerpunten in de overall applicatiestrategie waarop Oracle de komende tijd de focus op zal leggen: Het leveren van meer stand-alone applicaties volgens het SaaSmodel (Software-as-a-Service). Als gevolg van de economische crisis zijn ondernemingen vaak niet meer in staat om te investeren in langdurige ontwikkelprojecten, stelde Lazares. Oracle zal daarom naast de huidige applicaties die al via het SaaSmodel beschikbaar zijn, zoals CRM on Demand, HCM/Talent, diverse Sales applicaties, Sourcing en Talent Pool Management, nog meer applicaties op de markt brengen met voldoende functionaliteit maar met beperkte mogelijkheden tot aanpassing, die tegen een vast maandelijks bedrag kunnen worden afgenomen. Er wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan BI-Apps, een kant-en-klare applicatie die integreert met bestaand ERP en CRM systemen ( ook met SAP ) en de mogelijkheid gaat bieden om gegevens uit verschillende onderliggende systemen te halen en te analyseren. Het leveren van Business Intelligence (BI) dashboards in bestaande CRM/SCM/HCM applicaties. Volgens Lazares is er bij veel organisaties een slechte afstemming tussen de bedrijfsdoelstellingen en het personeels beleid en wordt er veel tijd verspild aan het verzamelen en de rapportage van gegevens. Een BI-dashboard verhoogt de inzichtelijkheid en responsiviteit van de applicaties. Het verbeteren van de end user time to productivity door producten gebruiksvriendelijker en eenvoudiger toegankelijk te maken. Als voorbeeld noemde de Oracle VP het gemakkelijk kunnen bereiken van bedrijfsgegevens via Jose Lazares de Apple iphone. Ook gaat Oracle Web 2.0 mogelijkheden toevoegen aan de PeopleSoft applicaties, mede om de aanstormende jeugd tegemoet te komen, die niet anders gewend is dan op deze manier te communiceren. Het ontwikkelen en beschikbaar maken van vooraf ingebouwde, geïntegreerde oplossingen PIP s, Process Integration Packages - op basis van de Oracle s Application Integration Architecture (AIA). AIA bouwt op best practices processen, zoals Order to Cash, Procure to Pay, Hire to Exit en Concept to Cash en zorgt ervoor dat deze processen hun gegevens eenvoudig uit onderliggende systemen Oracle en niet-oracle - kunnen halen en verwerken. Er zijn nu ongeveer twintig PIP s

19 Oracle SaaS-applicaties ontwikkeld en volgens Lazares zullen de komende nog veel meer van deze procesintegratiemodules beschikbaar komen. Waarom Enterprise 2.0 waardeloos is De slot keynote van Andrew Sutherland had een heel andere toonzetting. De Schot (zoals hij meerdere malen benadrukte) ging in op de voors en tegens van het werken op de Web 2.0 manier in de zakelijke omgeving, door Oracle aangeduid als Enterprise 2.0 Na een uitleg over wat Web 2.0 dan wel Enterprise 2.0 in zijn optiek inhoudt, confronteerde hij zijn toehoorders met de resultaten van een onderzoek waarin vijf redenen worden genoemd waarom Enterprise 2.0 waardeloos is. - Het verspilt tijd, personeel moet zich met serieuzere zaken bezighouden in plaats van Hyves, Facebook en Linked-in. - Het werkt afwijkende meningen in de hand, als bedrijf wil je geen podium bieden voor tegen geluiden. - Vorm wint het van inhoud, look & feel wordt belangrijker dan het werk zelf. - Het is oncontroleerbaar, een bedrijf kan onmogelijk al die Wikipedia s en bloggroepen in de gaten houden. - Het levert geen concrete resultaten op. Andrew Sutherland wist vervolgens moeiteloos die argumenten stuk voor stuk te weerleggen: - Web 2.0 kan de productiviteit en kwaliteit verbeteren. Reacties op een via het web verstuurd document zijn beter doortimmerd en onderbouwd dan op een papieren document. - Een platform voor uiteenlopende meningen levert ook creatieve en innovatieve ideeën op. - In de commerciële wereld zal vorm nooit boven inhoud gaan. - De hoeveelheid blogs en informatienetwerken kan controleerbaar worden gemaakt als een bedrijf dat wil. - Het ontbreken van harde resultaten is eveneens een weerlegbaar argument, omdat er volgens Sutherland inmiddels goede ROImodellen voor allerlei applicaties zijn ontstaan. Sutherland eindigde zijn presentatie met een soort muzikale uitsmijter in de vorm van een versje, dat als geheugensteuntje kon worden gebruikt om de namen te onthouden van de vele tientallen bedrijven die Oracle de afgelopen tijd heeft overgenomen. Applications vs technology De OBU Benelux Connect gebruikersconferentie met als thema Embrace the Future werd georganiseerd door de Oracle gebruikersverenigingen OAUG, BRUG, BLOUG en de OGh, in samenwerking met Oracle. Naast de beide keynotes stonden er tal van parallelsessies en minilessons van Oracle University op het conferentieprogramma, omlijst door een vendor showcase. Ondanks het streven van de organisatie naar een evenredige invulling van het conferentieprogramma naar de verschillende Oracle applicatieen technologiegebieden, was veruit het grootste deel van de presentaties gewijd aan applicatie-gerelateerde onderwerpen. Het programma van Benelux Connect was daarmee bepaald geen reële afspiegeling van de verhouding applications/technology binnen Oracle zelf en zeker niet binnen de Oracle gebruikersverenigingen. Ter illustratie: de OGh, die de belangen van de Oracle technologiegebruikers in Nederland ver- Andrew Sutherland tegenwoordigt, heeft twee maal zo veel leden als de andere (applicatie) gebruikersverenigingen bij elkaar. Voor de Oracle Gebruikersclub Holland was dit opnieuw een bevestiging van de eerdere vaststelling dat binnen de OBUG de beoogde federatie van Oracle gebruikersverenigingen in de Benelux de belangen van de OGh onvoldoende behartigd worden. Het OGh-bestuur heeft daarom besloten niet toe te treden tot de federatie en buiten de OBUG zelfstandig verder te gaan. Ondanks het relatief geringe aandeel van Oracle technologie in het conferentieaanbod stonden er voor de kleine honderd OGh-leden die Benelux Connect hebben bezocht - minder dan 15 procent van de bijna 700 bezoekers, inclusief standhouders en de forse Oracle delegatie - toch ook een aantal interessante sessies op het programma. In dit nummer van OGh Visie worden de onderwerpen van een selectie uit die sessies behandeld en verder uitgediept. Programma en hand-outs van de conferentie zijn te vinden op De volgende OBUG Benelux Connect vindt plaats op 23 maart 2010 in Papendal bij Arnhem en heeft als thema Fusion in progress. 19

20 Column Column OGh Visie verwelkomt Edwin Biemond als columnist. Edwin werkt als Fusion Architect bij Whitehorses. Edwin Biemond is een actief blogger, werd recent benoemd tot Oracle ACE en is Oracle Java Developer of the Year Eerste indrukken van Fusion Middleware 11g Op 1 juli is Oracle Fusion Middleware 11g (FMW 11g) als de lang verwachte opvolger van de producten (zoals JDeveloper, Soa Suite & WebCenter) uitgebracht. Later dan verwacht, maar het gebruiken van WebLogic als applicatieserver is het wachten meer dan waard geweest. 20 Sinds eind 2007 konden via Technical Previews, SOA Suite en Webcenter al getest worden, dus heel spannend was het niet welke kant Oracle zou opgaan met FMW 11g. The Technical Previews zijn voor mij de reden geweest om te gaan bloggen wat uiteindelijk geleid heeft tot mijn benoeming tot Oracle ACE én Java Developer 2009 door Oracle Magazine. FMW 11g heeft mij veel goeds gebracht. Mijn eerste indrukken van Fusion Middleware 11g zijn dat het echt een samensmelting is ( Fusion ) van de producten tot één samenhangend product. De SOA Suite is een verzameling van gekochte producten ( BPEL, ESB, Business Rules en Web Service Manager ) die met elkaar samen kunnen werken maar in verschillende projecten geconfigureerd moeten worden en waarbij ieder onderdeel zijn eigen beheerapplicatie heeft. Dit is in FMW 11g opgelost en verbeterd. De belangrijkste wijzingen die mij zijn opgevallen: WebLogic Server & Enterprise Manager Website - Configureren van een WebLogic domein en een nieuwe server is eenvoudiger dan in Configuratie is zowel door middel van de WebLogic console als via scripting mogelijk (handig voor OTAP straten). Een ander groot voordeel is dat clustering eenvoudiger en beter is. De nieuwe release kent ook een nieuwe versie van Enterprise Manager Website. Helaas moeten sommige configuratie zaken nog steeds via de WebLogic console geconfigureerd worden. ADF 11g - In oktober 2008 kwam JDeveloper 11g officieel uit en van deze release weten we al dat het een rijke set grafische componenten heeft (ADF Rich Faces) en dat met ADF Task Flows modulaire webapplicaties gebouwd kunnen worden, waardoor hergebruik en onderhoudbaarheid eenvoudiger is. ADF 11g is dé tool om WebCenter, SOA Suite software en straks ook Fusion Apps aan te passen. Met Metadata Services (MDS) kunnen ADF-applicaties door gebruikers en beheerders aangepast worden. ADF 11g ondersteunt ook Desktop Integration, wat het bijvoorbeeld mogelijk maakt Excel als GUI te gebruiken in plaats van een ADF-webpagina. SOA Suite 11g - De belangrijkste wijziging is dat alle SOA componenten in één composite applicatie te configureren zijn en daardoor ook als één applicatie te beheren zijn. Dit maakt het opleveren van een SOA project een stuk eenvoudiger. Verder biedt SOA Suite 11g ondersteuning voor events: een applicatie genereert events die door een Mediator opgevangen worden en vervolgens in een BPEL proces afgehandeld worden. Ook Human Workflow is sterk verbeterd. Er kan nu een zeer uitgebreide approval structuur opgezet worden die gebruik maakt van met ADF ontworpen actie s en schermen. WebCenter 11g: De nieuwe versie is een aanwinst! ADF webapplicaties kunnen als portlets worden gebruikt maar ook portlets gemaakt in PL/ SQL en Java. Belangrijker is de ondersteuning voor persoonlijke pagina s, , agenda, forums, blogs en wiki. WebCenter 11g is in staat om verbanden tussen deze componenten te leggen wat dossiervorming en zoeken ten goede komt. Het kan uitstekend als vervanging van Share- Point ingezet worden, zeker als ook Oracle BeeHive wordt gebruikt. Edwin Biemond

VISIE Voorjaar 2009 Jaargang 14 Nummer 1 h 7,50

VISIE Voorjaar 2009 Jaargang 14 Nummer 1 h 7,50 VISIE Voorjaar 2009 Jaargang 14 Nummer 1 h 7,50 O r a c l e G e b r u i kersclub Holland VISIE Oracle Benelux User Group Oracle: Focus op integratie van applicaties en bedrijfsprocessen Nu mét Oracle Forms

Nadere informatie

VISIE. Oracle Gebruikersclub Holland. APEX helaas gratis. BPEL in een BPM-wereld. Verslag tweede OGh DBA-dag. Oracle en de cloud

VISIE. Oracle Gebruikersclub Holland. APEX helaas gratis. BPEL in een BPM-wereld. Verslag tweede OGh DBA-dag. Oracle en de cloud VISIE Oracle Gebruikersclub Holland * from a, b Najaar 2010 Jaargang 15 Nummer 2 h 7,50 a.c1 = b.c1 c1 = x APEX helaas gratis BPEL in een BPM-wereld Verslag tweede OGh DBA-dag Oracle en de cloud Programma

Nadere informatie

VISIE. Oracle Gebruikersclub Holland. Database/Middleware Day. Oracle Database/Middleware. Ontvang gratis OGh Visie-mail

VISIE. Oracle Gebruikersclub Holland. Database/Middleware Day. Oracle Database/Middleware. Ontvang gratis OGh Visie-mail Oracle Gebruikersclub Holland VISIE Zomer 2015 Jaargang 21 Nummer 1 h 7,50 are Day DBA/Middlew Verslag Verslag APEX APEX World World 2015 2015 Oracle Oracle Database/Middleware Database/Middleware Day

Nadere informatie

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars.

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars. Oplage 15.000 3e jaargang nummer 3 2008 Abonneer nu gratis www.weloveit.nl/abonneren Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART www.weloveit.nl Ga jij mee naar: Oracle

Nadere informatie

Inzichten naar aanleiding van Oracle OpenWorld 2012

Inzichten naar aanleiding van Oracle OpenWorld 2012 Insider tips Inzichten naar aanleiding van Oracle OpenWorld 2012 San Francisco San Francisco is de city of love. Iedereen is er vriendelijk en geeft je het gevoel dat je elkaar al jaren kent. San Francisco

Nadere informatie

inhoud Quest Software TOAD v9 voor Oracle It-eye Het Dark Cockpit principe Kadenza Shared Service Center van Content en Creyf's verbetert BI

inhoud Quest Software TOAD v9 voor Oracle It-eye Het Dark Cockpit principe Kadenza Shared Service Center van Content en Creyf's verbetert BI t We love 2e jaargang nummer 3 2007 Oplage 15.000 Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars b POWERED BY 5HART 3 Thema: Business Intelligence www.weloveit.nl 42 Quest Software TOAD

Nadere informatie

www.weloveit.nl Open World? zie achterzijde Oracle Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars Ga jij mee naar:

www.weloveit.nl Open World? zie achterzijde Oracle Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars Ga jij mee naar: Oplage 15.000 3e jaargang nummer 2 2008 Abonneer nu gratis www.weloveit.nl/abonneren Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART www.weloveit.nl Ga jij mee naar: Oracle

Nadere informatie

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken Macaw magazine IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken nr 2 najaar 2009 02 03 Colofon Inhoud Herstelalfabet Macaw Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Geïntegreerd ontwikkelen in HP ALM 11

Geïntegreerd ontwikkelen in HP ALM 11 Het vakblad over ontwerpen, bouwen, testen en moderniseren van bedrijfsapplicaties Jaargang 2, december 2010 10 Lifecycle management Geïntegreerd ontwikkelen in HP ALM 11 pakketsoftware Fusion Apps nieuwe

Nadere informatie

update jan 2015 i T S X DE COLUMN 2 Hans Van de Looy

update jan 2015 i T S X DE COLUMN 2 Hans Van de Looy Your Security is Our Business 23 jan 2015 update DE COLUMN 2 Hans Van de Looy HET NIEUWS 3 BHS Part XIII 18 juni 2015 Workshop Hacken met een Teensy Voorkomen is beter dan genezen HET INTERVIEW 4 Tim Hemel,

Nadere informatie

2e jaargang nummer 2 2007. Magazine voor en door Oracle gebruikers -en ontwikkelaars POWERED BY 5HART. Thema: JAVA/J2EE & COBOL

2e jaargang nummer 2 2007. Magazine voor en door Oracle gebruikers -en ontwikkelaars POWERED BY 5HART. Thema: JAVA/J2EE & COBOL TM We love Magazine voor en door Oracle gebruikers -en ontwikkelaars 2e jaargang nummer 2 2007 POWERED BY 5HART 2 Thema: JAVA/J2EE & COBOL Bij een bedrijf met één ingang is een stevige portier doorgaans

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Nationale IT-Security Monitor

Nationale IT-Security Monitor a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 5 / 2014 FenceWorks en Pb7 Research lanceren Nationale IT-Security Monitor Elk bedrijf is een softwarebedrijf Toekomst van ServiceNow

Nadere informatie

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine. Frank Kruisheer Forbo Flooring: Ik opereer op het snijvlak van de organisatie en de ICT pagina 26

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine. Frank Kruisheer Forbo Flooring: Ik opereer op het snijvlak van de organisatie en de ICT pagina 26 Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine december 2008 jaargang 12 nummer 5 www.vnsg.nl Enterprise Support Succes internationale samenwerking pagina 33 Waterland Ziekenhuis Online met specialisten

Nadere informatie

Whitepaper: Social Strategy Model (c)

Whitepaper: Social Strategy Model (c) Whitepaper: Social Strategy Model (c) Margot Wolfs Pondres Social Marketing Auteur: Sjef Kerkhofs Functie: Social Marketing Manager Whitepaper: Social Strategy Model Uitgever: Pondres Social Marketing

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was?

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Maak kennis met de nmd HyperDrive Stageplaats: Nomadesk Stagementor: dhr. De Buf Miguel Stagebegeleider: mevr. Deraedt Ann Project aangeboden door Gilles

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder Hosting-bedrijf helpt applicaties naar cloud migreren EMCworld Gebrek aan inzicht in netwerk veroorzaakt forse

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

NICK JENNEBOER 1. 2014 enjee.nl Cursus All in One

NICK JENNEBOER 1. 2014 enjee.nl Cursus All in One NICK JENNEBOER 1 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Geschiedenis van het internet en websites.. 4 Het ontstaan van de eerste webwinkel. 4 Wat heb ik aan een Domein naam? 6 Bedrijfs E-mail... 6 Website & Hosting....

Nadere informatie

Management neemt testwerk serieus. Reviews Bespaar op kosten ontwikkelwerk. Migratie Angst is ongegrond. Webapplicatie Philips Lighting opent SAP

Management neemt testwerk serieus. Reviews Bespaar op kosten ontwikkelwerk. Migratie Angst is ongegrond. Webapplicatie Philips Lighting opent SAP Het vakblad over ontwerpen, bouwen, testen en moderniseren van bedrijfsapplicaties Jaargang 1, november 2009 1 Reviews Bespaar op kosten ontwikkelwerk Migratie Angst is ongegrond Webapplicatie Philips

Nadere informatie

Van de redactie. Over sourcing en inburgering Column Madan Ramrattansing. Het IT-toezicht bij De Nederlandsche Bank Interview met Evert Koning

Van de redactie. Over sourcing en inburgering Column Madan Ramrattansing. Het IT-toezicht bij De Nederlandsche Bank Interview met Evert Koning de EDP-Auditor Colofon De EDP-Auditor is een uitgave van de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors Redactieraad drs. M.A. Bongers RE RA drs. H.A. Kampert RE RA drs. E. Koning RE RA CISA prof. ir. E.F.

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 9, NUMMER 1, FEB 2011 Europese aanbestedingen door de bril van Centric Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst Gedelegeerd beheer IPI in de volgende versnelling

Nadere informatie