KLASPRAKTIJK. Individugerichte nascholing Secundair onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLASPRAKTIJK. Individugerichte nascholing Secundair onderwijs 2015-2016"

Transcriptie

1 KLASPRAKTIJK Individugerichte nascholing Secundair onderwijs

2 Nascholing Onze taak! Professionalisering en levenslang leren, wordt meer en meer een vanzelfsprekende opdracht voor ieder van ons. PDCL biedt daarvoor een kwalitatief en actueel nascholingsaanbod aan. Steeds praktijkgericht, met een theoretische onderbouw, interactief en rekening houdend met de concrete behoeften en wensen van leerkrachten. Zo kunnen leerkrachten zich bijscholen in de thema's die zij wensen of waaraan zij nood hebben. Contactgegevens: Pedagogisch Didactisch Centrum Leuven UC Leuven Limburg (KHLeuven, KHLim en Groep T) Hertogstraat Heverlee

3 Opgelet: PDCL werkt nu samen met Quadri (KHLim) en heeft een nieuwe website! Er kan enkel nog online ingeschreven worden. Druk eerst op Nieuwe account aanmaken. U zal dan (eenmalig) uw profiel kunnen aanmaken. Druk dan op Navorming zoeken en daarna op Leuven in de blauwe balk links. Mocht u een vraag hebben, neem gerust contact met ons via of of of via Anne-Christine, Carine en Stefanie helpen u nog steeds graag verder! Inhoudstafel 2

4 PEDAGOGISCH EN DIDACTISCH HANDELEN Evalu(l)eren: het effect van een goede evaluatie We gaan er terecht van uit dat onze manier van onderwijzen het leren van onze leerlingen beïnvloedt. De enorme impact van evaluatieaanpak op dat leren ligt niet altijd voor de hand. En toch gaan experts zover dat ze beweren dat onze manier van evalueren het leergedrag van onze leerlingen conditioneert én dat ze drijvende kracht is van hun leermotivatie. Hoe worden onze evaluaties eerder hefbomen dan slagbomen voor het leren en de leercarriere van onze leerlingen? Bij het begin van deze sessie bespreken we een aantal (controversiële) clichés over de aanpak van evalueren in het S.O. en leggen we meteen de link naar de motivatie en het leergedrag van de leerlingen. Rishi Panchasara Data 8 oktober 2015: van 9.00 u. tot u. Rapportencommentaren schrijven: do s en dont s Of je nu vakleerkracht of klassenleraar of coördinator bent het rondje (rapporten)commentaren schrijven is vaak een bron van frustratie: wat schrijf je (niet) en hoe doe je dat zonder belerend, demotiverend of nietszeggend over te komen? De paar tientallen cliché-zinnetjes die in ons geheugen of in dat van onze pc zitten, zijn vaak ontoereikend. De standaardlijst in sommige ICT-rapportenprogramma s lijkt dan weer te vaak op het blaadje van de afhaalchinees. En dat terwijl raak geformuleerde commentaren bij evaluatiemomenten kunnen informeren, motiveren, bijsturen, bevestigen en versterken! In de loop van deze sessie krijg je inzicht in de kracht en de kenmerken van leerversterkende commentaren op een rapport, onder een toets, bij een werkstuk. Rishi Panchasara Data 8 oktober 2015: van u. tot u. 3

5 Aan de slag met creatieve opdrachten Heel wat leraren staan open om te experimenteren met creatieve opdrachten. Leerlingen werken in vakken of projecten aan presentaties, rollenspelen, posters, filmpjes, discussies, muziek, gedichten, Met wisselend succes: creatief werken is tijdsintensief en een mooi resultaat is niet gegarandeerd. Aan de hand van concrete voorbeelden en een ontwerpkader zoekt deze workshop een antwoord op de vragen: hoe ontwikkel en begeleid je creatieve opdrachten? Wat is de meerwaarde? En hoe vertaal je dit naar jouw vak? Leen Alaerts Data 19 oktober 2015: van 9.00 u. tot u. Actualiteit in mijn onderwijs: van appendix tot hartklep Actualiteit is traditioneel het vijfde wiel aan de wagen. Als een handboek of onderwijspakket oog heeft voor actualiteit, is deze bij publicatie eigenlijk al verjaard. Leerlingen zelf zijn heel alert voor de nieuwste mediasnufjes maar zijn over het algemeen koele minaars van actualiteit. Op actualiteit in ons onderwijs staat eigenlijk een januskop: niemand is er tegen maar in de praktijk is het een mager beestje. Het is in de eerste plaats aan de leerkracht om de knop om te draaien en actualiteit op te tillen van appendix tot hartklep van dynamische lessen. Enkele vragen die aan bod komen in deze sessie: welke plaats geven we actualiteit in ons onderwijs? Hoe kunnen we leerlingen warm maken voor actualiteit Hoe trekken we een rode draad door dagverse actualiteit? Welke hinderpalen en gevaren kunnen opduiken en hoe pakken we deze aan?, we illustreren met praktische voorbeelden en concrete taken. Paul Timmermans Data 1 december 2015: van 9.00 u. tot u. 4

6 STEM. Voor klimaat neutraal Unieke workshop over de inzet van wetenschap en technologie voor een andere wereld, een wereld die meer duurzaam is, waar slimme technologie en handige tools wegwijzers zijn naar een lagere ecologische voetafdruk. STEM staat voor Science, Technology, Engineering & Mathematics. En wij stemmen voor STEM, ook in het kader van klimaatneutrale initiatieven voor een andere wereld. Hernieuwbare energie via zonnecellen en windturbines zijn belangrijke componenten in onze toekomstige energievoorziening. We bekijken de basisprincipes van de elektrische stroomkring en bouwen stap voor stap een schakeling met zonnepaneeltjes, LED-lampjes en een kleine motor. Ook energie-opslag komt aan bod. Anje Claeys Data 12 januari 2016: van u. tot u. Creatief én didactisch? Geen probleem! Creatieve werkvormen Ben je op zoek naar handvatten om aan de hand van creatieve lesformules het maximale uit je leerlingen te halen? In deze sessie ontdek je hoe je, zonder belerend te zijn, je leerlingen kunt stimuleren om op een andere manier naar de wereld om hen heen te kijken. De workshop begint met een praktijkvoorbeeld. Met de docent als teacher in role ervaar je dat creativiteit niet buitenaards is. Je hoeft er dus niet bang voor te zijn! De bedoeling is maskers te durven afwerpen en jezelf kwetsbaar op te stellen. Daarvoor bestaan tal van oefeningen, vaak erg eenvoudige. Ilse La Monaca Data 18 januari 2016: van u. tot u. 5

7 Alle leerlingen een bank vooruit! Procesgericht werken, productiever dan productonderwijs Procesgericht werken is een heel goede zaak voor alle leerlingen in gewone klassituaties. Procesgericht onderwijs reserveren we niet exclusief voor leermoeilijke kinderen of voor buitengewoon onderwijs. Hoe kunnen we een procesgerichte(re) aanpak in een gewone klas realiseren zonder te verdrinken in ons werk? In deze sessie zoomen we eerst in op het principe van procesgericht onderwijs. Daarna reiken we pedagogisch-didactische inzichten en tips aan om met taken, leerinhouden, werkvormen, multimedia en procesevaluatie elke leerling in de klas erop vooruit te helpen. Hoe zit een procesgerichte lesgang in elkaar? Hoe kan je eraan beginnen in een gewone klassituatie en dit zonder alles overboord te gooien? Iedere deelnemer wordt verzocht IETS PRAKTISCH (bijv. concrete les, taak, werkblad, handboek, toetsvragen...) mee te brengen om dat dan heel concreet met een procesbril te herdenken. Paul Timmermans Data 17 februari 2016: van 9.00 u. tot u. Aandacht: de verstrooidheidscurve voorbij! De uitdaging om leerlingen aandachtig en betrokken bij de les te houden, is er één van alle tijden en alle onderwijsvormen. Het is, op zijn zachtst gezegd, niet evident. Volgehouden aandacht tijdens de les, bij oefeningen maken, bij vragen lezen blijkt voor de leerlingen een enorm voordeel te zijn en tegelijk een bijzonder moeilijke opgave. Daarom focussen we tijdens deze sessie op strategieën, weetjes en tips om betrokkenheid (en daarmee motivatie) van leerlingen te verhogen. We verkennen fysieke, psychologische en didactische basisvoorwaarden voor en aandachtige betrokkenheid van leerlingen. We blijven stilstaan bij het (on)terechte beeld van de verstrooide puber. We bieden je een zicht op verschillende leerstijlen en vooral op de gevolgen voor je onderwijsstijl en voor een krachtige leerbiotoop voor je leerlingen. Rishi Panchasara Data 23 februari 2016: van 9.00 u. tot u. 6

8 Differentiatie maakt het verschil Als alle leerlingen in een klas hetzelfde moeten doen en hetzelfde moeten bereiken, zitten we in een verhaal waar we onverschillig zijn voor feitelijke verschillen tussen de leerlingen. Differentiatie maakt in onze lessen wel degelijk een verschil als we kiezen voor een leerlinggericht onderwijsperspectief. Alle leerkrachten moeten zich dus aangesproken voelen door differentiatie, om meer te doen dan extra oefeningen voor de vluggen en extra tijd voor de zwakkeren te voorzien. Gedifferentieerd onderwijs trekt de kaart van verschillen in meervoudige intelligentie. Klassieke differentiatietaken doen vaak beroep op verbale en logisch-mathematische intelligentie en verwaarlozen vele leerlingen met een ander intelligentieprofiel. In deze sessie worden we eerst bewust van wat we in praktijk al doen op het vlak van differentiatie. We belichten differentiatie langs alle kanten: structurele oplossingen in het onderwijs, pedagogische differentiatie, veelzijdige didactisch-methodische differentiatie op het vlak van doelen en evaluatie, leerbehoeften, leerstijlen en meervoudige intelligentie, lesplannen, werkvormen en taken. De deelnemers kunnen het onderwerp van deze sessie zelf à a carte verkennen en de praktische mogelijkheden creatief onderzoeken. Iedere deelnemer wordt verzocht IETS PRAKTISCH (bijv. concrete les, taak, werkblad, handboek, toetsvragen...) mee te brengen om dat dan in de workshop met een differentiatiebril te bekijken en te kunnen herwerken. Paul Timmermans Data 24 februari 2016, van 9.00 u. tot u. Cultuuremancipatie in elke les In deze sessie gaan wij niet in op bijvoorbeeld een excursie naar een kunsttentoonstelling, een schoolconcert, Ook formele vormen van betalende cultuureducatie in de vrije tijd zoals muziek-, woord- en beeldacademie komen hier niet ter sprake. Dit zit allemaal onder het kopje 'productgerichte kunsteducatie in de strikte zin'. Hoe kunnen we in alle vormen van lessen leerlingen cultureel gevoelig maken en emanciperen zonder de klas te moeten verlaten? We stappen af van het neerbuigend oordeel dat leerlingen te weinig cultuur bezitten en dat kunstonderricht de enige mogelijkheid in zich draagt heeft om aan cultuureducatie te doen. Iedere leerling brengt onbewust een culturele rugzak mee naar de klas. Daar gaan we creatief mee aan te slag. In deze sessie krijgen de deelnemers inzage hoe cultuureducatie verscholen zit in de gewone lessen. Verschillende invalshoeken van cultuureducatie worden aangekaart en uitgeprobeerd tot werkbare lesideeën. Paul Timmermans Data 9 maart 2016, van 9.00 u. tot u. 7

9 De microwereld in 3D Met 3D-microscopen bestuderen we levende larven van muggen, libellen, eendagsvliegen,... in slootwater. Het voorkomen van deze zogenaamde macro-invertebraten geeft een idee over de waterkwaliteit. Zo komen we op een 'hands-on' manier in aanraking met de wetenschappelijke benadering van de milieuproblematiek. We maken ook foto's en videofilmpjes van deze diertjes. Verder krijg je als leerkracht een heleboel tips over het organiseren van zulke activiteiten op je school: aanschaf van instrumenten en materialen, software-aspecten. Daarna volgt een grafische verwerking via de drukpers. Je maakt kennis met eenvoudige droge diepdruktechnieken die zeer bruikbaar zijn in de klas zowel voor jonge als voor oudere kinderen. Een hands-on ervaring met 3D-microscopen, digitale microscopen en elementaire beeldbewerkingstechnieken. En als surplus een grafische verwerking mét de drukpers. Sla 2 vliegen in 1 klap en boek deze workshop ter inspiratie van je leerkrachtenteam. Anje Claeys Data 22 maart 2016: van u. tot u. Talent 4 event: taalontwikkeling op school Talent4Event stimuleert zelfstandig denken en actief leren in het kader van talentontwikkeling. Iedere leerling krijgt de kans zijn eigen talent(en) te ontdekken en beter te ontwikkelen. Tijdens dit project leren de leerlingen coöperatief samenwerken. Afhankelijk van hun kwaliteiten nemen ze een verantwoordelijkheid op binnen de groep. Deze aanpak kan nadien in eender welk groepswerk toegepast worden. Door breed evalueren wordt het leerproces van leerlingen via dit event beter in kaart gebracht. Zelfevaluatie- en peerevaluatiefiches werden hiervoor ontwikkeld. In dit project komt ondernemingszin sterk aan bod. Binnen het project wordt er in functie van ondernemingszin doelgericht gewerkt aan de VOETEN context 3 Sociorelationele ontwikkeling. Tine Feyaerts Data 12 april 2016: van 9.00 u. tot u. 8

10 ZELFZORG Pijnlijke rug, nek en schouders. Voorkomen en verlichten voor administratief personeel Rug-, nek- en schouderpijn hebben verschillende oorzaken en komen erg veel voor. 7 op de 10 landgenoten klagen wel eens over lage rugpijn. Tot 50 % van alle mannen en vrouwen krijgen te maken met chronische (lage) rugpijn. Ook als je werkt aan de computer, neem je vaak dezelfde houdingen aan of maak je steeds terugkerende bewegingen. Die kunnen erg belastend zijn voor rug, nek en schouders. In deze sessie leer je rugpijn en gerelateerde klachten herkennen, vermijden en behandelen. We passen dit alles toe op de reële situatie van je werkplek. Administratief personeel Michaël Marbais Data 1 oktober 2015: van 9.00 u. tot u. Hoger redder Volgens de Vlaremwetgeving moeten redders ten minste éénmaal per jaar worden geoefend in reddings- en reanimatietechnieken. De KHLeuven in associatie met de KULeuven organiseert zelf Bloso-erkende bijscholingen. Op het einde van de bijscholing ontvangen de deelnemers het bijscholingsattest. Het is noodzakelijk de bijscholing volledig en actief bij te wonen. Werner Van Assche Data 7 oktober 2015: van u. tot u. 9

11 Verschillende generaties in dezelfde school, een leerkans! Wat is een generatie? Wat typeert onze eigen generatie? En andere generaties? En wat kunnen generaties van elkaar leren? In een doorsnee school zijn mensen geboren tussen 1952 en Vijf generaties in één schoolcontext: de protestgeneratie van de babyboomers, de verbindende generatie X, de pragmatische generatie, de grenzeloze generatie Y, de digigeneratie Z. Deze biotoop is uitdagend gezien het doen en laten van mensen, ook op de werkvloer, sterk bepaald wordt door de tijdsgeest uit de jeugdjaren, de overtuigingen, normen en waarden uit de opvoeding, gebeurtenissen uit de tijd van toen, Alle geïnteresseerden Marleen Borzée Data 22 oktober 2015: van 9.00 u. tot u. Cursusgeld plus: jezelf ont-moeten, een impuls voor leven en werk De levenslooppsychologie biedt ons interessante verklaringen en inzichten voor eigen-aardig-heden van de midvolwassenleeftijd. We wisselen ervaringen en vragen uit. We doorprikken mythes, moeilijkheden en knelpunten en focussen ons op positieve mogelijkheden en groeikansen die de midlifeleeftijd biedt zowel professioneel als privé. Zo ont-moeten we onszelf en onze eigen kracht en ervaren we onze leeftijd als een boeiende leef-tijd tussen jeugd en ouderdom. Het geheel is doorspekt van levensfilosofische beschouwingen. Geniet alvast van deze doordenkers als voorproefje: Het is niet belangrijk hoe oud je bent, het is belangrijk hoe je oud bent. Je wordt niet zomaar oud, je wordt het als je stopt met groeien. Ik relativeer, niet omdat ik ouder word maar om niet ouder te worden. Iedereen wil oud worden, niemand wil het zijn. Marleen Borzée Data 22 oktober 2015: van u. tot u. Cursusgeld 50 10

12 (Eigen) stress onder de loep! In deze sessie analyseren we ons eigen stressgehalte. We zoeken naar diverse oorzaken van stress. We analyseren ook signalen van stress en worden bewust van wat onze energie doet afnemen. We bespreken ervaringen van stressbeleving in relatie tot onze professionele context. We krijgen kijk op verschillen in stressuiting tussen mannen en vrouwen en de stressaspecten eigen aan het leerkracht zijn. (H)erkennen van moeilijkheden en valkuilen is een voorwaarde om te kunnen focussen op mogelijkheden voor het ont-stressen. Marleen Borzée Data 27 oktober 2015: van 9.00 u. tot u. Cursusgeld 50 Gedachten zijn krachten! Leer constructieve denkgewoontes aan Piekergedachten en negatieve reflecties maken leerkrachten en leerlingen vaak onzeker en ongelukkig. Je bent echter niet je gedachten, je hebt gedachten. Er zijn immers twee manieren om om te gaan met moeilijke situaties: je kan proberen de situatie te veranderen of je kan de wijze veranderen waarop je ertegen aankijkt. Marleen Borzée Data 27 oktober 2015: van u. tot u. Cursusgeld 50 11

13 Sleutels voor werkplezier! Draaglast en draagkracht in balans Sommige mensen veren op bij uitdagingen, voor anderen is elke uitdaging een hindernis of een spanning. Hoe dan ook is het belangrijk om te leren omgaan met spanningen om zo het leven voldoende spannend te houden. We gaan in op factoren van werkplezier. Wat geeft ons energie? Wat verhoogt draagkracht bij onszelf en bij mensen die we begeleiden? Wat typeert een gelukkige positieve werkstijl? De aangeboden praktische tips worden telkens aan onze eigen leefstijl getoetst. Er is ook ruimte voor inspirerende ervaringsuitwisseling. Vanuit voldoende zelfzorg kunnen we als leerkracht immers ook de zorg naar anderen blijven waarmaken! Marleen Borzée Data 12 november 2015: van 9.00 u. tot u. Cursusgeld 105 lunch inbegrepen Alleen voor de klas, maar niet alleen in de school. Collegiale consultatie Heb jij als leerkracht soms ook het gevoel er alleen voor te staan? Alleen voor de klas en toch in de school omringd door collega's? In deze navorming staan wij stil bij kracht van ondersteuning door en voor collega's. Door methodes van collegiale consultatie en intervisie (Incidentmethoden en methode Raguse e.a) Marleen Roymans Data 7 maart 2015: van 9.30 u. tot u. 12

14 Mind-wellness, je hoofd in topconditie Ontwikkelen en onderhouden van een denk-hygiëne. Blijven topfunctioneren, ondanks prestatiedruk. Alert omgaan met leerprocessen en leerlingen vraagt heel wat inzet en energie. Hoe kunnen we ons denken, ook na een zware dagtaak, nog steeds alert houden? Wat heeft ons denkapparaat nodig om efficiënt en genietbaar te blijven? Deze training overloopt een aantal technieken en tips om ons denken in topconditie te houden. Zo zijn er slaaphygiëne, herladen tijdens korte momenten (30 seconden) van alfa-golven, analytisch denken (woorddenken) afwisselen met beelddenken (synthese)denken, korte ademtechnieken om stress-denken te ontkoppelen, korte meditatietechnieken die zorgen voor een relativerend en inspirerend totaaloverzicht van ons drukke bestaan... Een aangename, interactieve vorming. Aanleren en toepassen van verschillende technieken en inzichten. Alle geïnteresseerden Hendrik Gaublomme Data 15 maart 2016: van 9.30 u. tot u. 13

15 MEDIA & ICT Maak je eigen oefeningen met de gratis online omgeving Educaplay Educaplay is een gratis online omgeving waarbinnen je eigen oefeningen aanmaakt en beheert. Je beschikt over dertien verschillende oefenmodules: o woordpuzzel o invuloefening o kruiswoordraadsel o combineeroefening o (video)quiz o meerkeuzevraag o sorteeroefening o... Educaplay biedt de mogelijkheid tot rapportering. De leerkracht kan nagaan wie welke oefeningen wanneer maakte en de behaalde score. Die info kun je exporteren naar een Excelbestand. Campus Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Frank Vandewyer Data 26 oktober 2015: van u. tot u. Zelf animatiefilmpjes maken met Moovly Moovly is een nieuw en eenvoudig te gebruiken platform (van Belgische makelij) waarmee u zelf animatievideo s, banners en andere multimediainhoud kunt maken. Geanimeerde video s trekken de aandacht naar uw bedrijf en kunnen zowel voor interne als externe communicatie, advertenties gebruikt worden. Dit zonder groot budget of technische kennis. Aan de hand van animatieobjecten kan u zelf whiteboard video s, geanimeerde infografieken en animatiefilmpjes maken. U kan uw video s opmaken, delen, kopiëren of vertalen én u maakt zoveel versies als u wilt! Campus Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Frank Vandewyer Data 24 november 2015: van u. tot u. 14

16 Multimedia in mijn klas Pedagogisch-didactisch gezien kunnen multimedia via woord-, beeld- en klanktaal leerinhouden en leerprocessen ondersteunen, de leerprestaties van alle leerlingen verhogen, het leerklimaat beïnvloeden en de motivatie / leergierigheid stimuleren. In deze sessie ondervinden we dat multimedia meer zijn dan alleen technische tools. Zonder overdreven technische expertise leren we kritisch-creatief de kracht en didactische mogelijkheden ontdekken van foto's, prenten, magazines, audiovisuele presentatie, film, TV, videobeelden, klank en muziek. Computer, ipad en internet (ICT) bieden ongekende mogelijkheden in de klas zowel voor leerkracht als leerlingen. Multimedia kunnen ingeschakeld worden bij het aanleren, opzoeken, verwerken, oefenen en expressief gebruiken van leerinhoud. Ze kunnen krachtige hulpmiddelen zijn in alle schoolvakken, niet alleen voor muzische vorming maar ook bijvoorbeeld voor taal, biologie, geschiedenis, technologie en wereldoriëntatie. Wie beschikt over een laptop (multimediagebruik), ipad, digitaal fototoestel, audioapparatuur of andere technologie, verzoeken we om de eigen tools mee te brengen. We raden aan om een eigen hoofdtelefoon of oortjes mee te brengen. Paul Timmermans Data 23 oktober 2015: van 9.00 u. tot u. Er zit muziek in de ipad. Volwaardig muziekonderwijs met krachtige ipad-apps Er is natuurlijk niets mis met akoestische muziekinstrumenten in de klas maar volwaardig muziekonderwijs kan je tegenwoordig ook tevoorschijn toveren uit de kracht van digitale tools zoals tablets, smartphones, apps en websites. Globaal overzicht: 1. ipad is voor muziekonderwijs meer dan een aanvullend speeltje. 2. ipad-apps indelen en oordeelkundig kiezen voor muziekonderwijs + kwaliteitsanalyse van apps voor muziekeducatie 3. Creatief mogelijkheden en grenzen aftasten van attractieve, vaak onbekende, (bijna) gratis en laagdrempelige ipad-apps (gedifferentieerd werken). Omdat een klas vol ipads eerder uitzondering dan regel is, besteden we aandacht aan een realistische setting, aan differentiatie waarbij ipads en andere tablets, onlinemusiceren, muziek maken op notebooks, smartphones én akoestisch materiaal samen aan een succesverhaal schrijven. De deelnemers worden niet verondersteld vertrouwd te zijn met de materie. Wel wordt verwacht dat iedere deelnemer zelf een ipad, iphone, Android-tablet of laptop meebrengt. Breng in elk geval je eigen hoofdtelefoon of oortjes mee om à la carte aan de slag te kunnen gaan. Paul Timmermans Data 23 oktober 2015: van 9.00 u. tot u. 15

17 Aan de slag met een digitaal schoolbord: smartboard Een bord is geen bord meer. Met interactieve borden krijg je opeens heel wat mogelijkheden. Je hebt ze - zelfs letterlijk - maar met de vinger aan te raken. Met interactieve borden kan je ondermeer: Vooraf opgestelde bordschema s oproepen, ter plekke wijzigen en zelfs afprinten. Bordschema s opbouwen, opslaan, opnieuw gebruiken Presentaties nog meer animeren Digitaal lesmateriaal gebruiken om je lessen meer diepgang te geven Het internet rechtstreeks integreren in je lessen Beeldmateriaal opnemen in je bordschema s In deze cursus leer je al deze mogelijkheden kennen en krijg je heel wat tips om ze concreet toe te passen in je les. Bovendien krijg je de kans om zelf eens te experimenteren met het Smartboard. Frank Vandewyer Data 7 december 2015: van u. tot u. My digital me junior De Dienst Beroepsopleiding van het Departement Onderwijs en Vorming ontwikkelde in samenwerking met Vlajo een digitaal ontwikkelingsportfolio voor de leerlingen van de derde graad basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs. My Digital Me Junior is een gratis instrument dat leerlingen op een toffe manier wil laten reflecteren over zichzelf. Via klassikale digitale bordlessen en individuele activiteiten staan jongeren o.a. stil bij wie ze zijn als persoon en hoe zij functioneren in omgang met anderen. Ze worden uitgedaagd om op zoek te gaan naar vaardigheden en attitudes waarin ze reeds goed zijn en waarin ze zich nog verder willen ontwikkelen. Al de MDM Junior-talenten worden ondergebracht in een overzicht van de Leergebiedoverschrijdende (BaO) en vakoverschrijdende (SO) eindtermen. Jurn Van Den Meerssche Data 26 januari 2016: van 9.00 u. tot u. 16

18 ICT-tips voor lessen mediawijsheid en ondersteuning van leerlingen In deze training krijg je uit al mijn lezingen de interessantste ICT-tips waar ook leerlingen wat aan hebben. We oefenen dit op de computer of op je eigen laptop/tablet. Inhoud Interessante zoekmachines en indexen voor leerlingen Privacy-veilig zoeken en mailen Veilig surfen: ouderlijk toezicht, bloot voorkomen Je ipad veilig in leerlingenhanden Flash op de tablet Apps voor school en voor kinderen vinden Veilig op Facebook voor leraars & leerlingen Veilig wachtwoord Bewijzen van pesten verzamelen Privacy-veilig chatten De privacy bewaken op online foto s Filip Bourgeois Data 16 februari 2016, van 9.00 u. tot u. Van PowerPoint naar educatieve video Educatieve filmpjes maken met PowerPoint is spotgemakkelijk en toch veranderen ze je klaspraktijk. Leerlingen kunnen 's avonds een herhalingsvideo bekijken. Of misschien krijgen ze de instructie vooraf via een online video en heb je meer tijd in de klas om te oefenen. Maar je leerlingen zelf zo'n educatieve video laten maken bij een lesonderdeel is ook een leerrijke verwerking. Inhoud: Met Microsoft PowerPoint digitaliseer je je lesschema in een oogwenk. Maar ook je mondelinge instructie opnemen en het geheel bewaren als een video kan binnen het programma. Ik begeleid je in het maken van je eerste filmpje en toon je hoe je het publiceert op YouTube en op KlasCement. Campus Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Frank Vandewyer Data 1 maart 2016: van u. tot u. 17

19 COMMUNICATIE EN SOCIALE VAARDIGHEDEN Positief omgaan met negatief gedrag! Een visie op moeilijk gedrag bij anderen (en bij onszelf) Gepast inzicht en gepaste ingesteldheid zorgen ervoor dat we als leerkracht moeilijk gedrag bij kinderen een stukje gemakkelijker beleven... In een eerste luik gaan we nadenken over wat we als moeilijk gedrag bij kinderen (en bij onszelf?) ervaren en waarom. In een tweede luik zoeken we wat er aan de basis ligt van 'gemakkelijk gedrag'. Wat zorgt ervoor dat mensen zich goed voelen? In een derde luik verzamelen we concrete tips en mogelijke hulptechnieken. We wisselen praktijkervaringen uit en zoeken samen naar een goede aanpak. Deze sessie biedt geen kant-en-klaarrecepten en gaat ook niet in op zeer specifieke gedragsproblemen of leerstoornissen. Opzet is wel om een portie hoop en een ideeënkader aan te reiken met positieve impulsen om moeilijkheden tot mogelijkheden om te vormen! Marleen Borzée Data 13 oktober 2015: van 9.00 u. tot u. Cursusgeld 50 Geweldloze communicatie Conflicten raken moeilijk opgelost omdat de verschillende partijen steeds in een "meerdere" of "mindere" positie terechtkomen. Het model "Geweldloos communiceren" van Marshall Rosenberg gaat ervan uit dat elke partij oké is. Er is geen sprake van "gelijk" of "ongelijk". We gaan elkaar niet beoordelen of veroordelen, maar we gaan wel vertellen hoe wij ons voelen en wat we nodig hebben. Op basis van deze gevoelens en behoeftes formuleren we een duidelijk verzoek, zonder eisend te zijn. Uitgangspunt voor dit alles is een objectieve waarnemening, als een camera, waarbij we de ander niet beschuldigen of veroordelen. Campus Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Alle geïnteresseerden Hedwig Berghmans Data 17 november 2015, 24 november 2015, van u. tot u. Cursusgeld 90 18

20 Sterk staan in moeilijke gesprekken Even nadenken: Zijn het moeilijke gesprekken of zijn het gesprekken met moeilijke mensen of zijn het gesprekken waar ik of anderen het moeilijk hebben? Zoveel aspecten kunnen een gesprek moeilijk maken: storende omgeving, tijdsdruk, eigen humeur, eigen problemen, weerstanden, slecht nieuws, spanningen in de relatie, kleine en grote onderlinge irritaties, of een combinatie van meerdere factoren. In deze navorming, gaan we in op een aantal van deze moeilijkheden in gesprekken met leerlingen, collega s of ouders. We kijken hoe we moeilijk nieuws over onvoldoende prestaties of negatieve attitudes overbrengen met toch voldoende aandacht voor perspectief en zelfwaardegevoel bij de ander. We proberen weerstanden beter te begrijpen. We zoeken naar constructieve manieren om ermee om te gaan. We leren wat onze irritaties ons leren over onszelf. Smaakmaker: Zonder wrijving is er geen glans! Alle geïnteresseerden Marleen Borzée Data 24 november 2015, van 9.00 u. tot u. Cursusgeld 50 Met handen en voeten. Non-verbale communicatie Over de sprekende geluidloze signalen van lichaamstaal We willen wel vaker iets met handen en voeten uitleggen. Soms hebben we het gevoel dat onze woorden tekort schieten, of willen we onze boodschap nog sterker, nog overtuigender brengen. Met de juiste gebaren, de gepaste lichaamshouding, een bewust gebruik van onze gelaatsuitdrukking kunnen we het motiverend accent in een gesprek met een leerling benadrukken, de verbondenheid tijdens het overleg met een collega onderstrepen, je begrip voor de situatie in een oudercontact verduidelijken. Ga je met lichaamstaal ondoordacht of onbewust om, dan kan je wel eens net het tegenovergestelde bereiken. Alle geïnteresseerden Rishi Panchasara Data 24 november 2015, van u. tot u. 19

21 Ouderbetrokkenheid op school Scholen en ouders willen beide het beste voor de kinderen en jongeren met wie ze verbonden zijn. Het is dan ook vanzelfsprekend dat scholen en ouders met elkaar samenwerken. Maar hoe zorg je er als school voor om ouderbetrokkenheid op schoolniveau ook daadwerkelijk te versterken? Campus Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Lijne Vloeberghs en Sofie Van Eynde Data 15 april 2016, van 9.30 u. tot u. COACHING Middenkader als krachtige coach! Praktische handvaten om mensen te versterken deel 1: basiskader voor communicatie en coaching Als je het goede ziet in anderen, ontdek je het beste van jezelf! In deze navorming bespreken we het wat en hoe van coachen in basis-en secundair onderwijs. We merken dat mensen zichzelf laten zijn en worden de essentie is. Zicht krijgen op eigen(aardig)heden van onszelf als persoon en in onze rol als coach is belangrijk om de rijkdom van diversiteit bij anderen te (h)erkennen. De visie van de kernkwadranten van Ofman inspireert hierbij. Van daaruit bouwen we een zeer praktisch bruikbare gesprekskapstok op. We oefenen in een veilige positieve context. De nascholing bestaat uit twee delen die bij voorkeur beiden gevolgd worden. Marleen Borzée Data 12 oktober 2015, van 9.00 u. tot u. Cursusgeld 105 lunch inbegrepen 20

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs?

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? 2 Index Onderzoek Tieners en sociale media........... 3 Sociale media in het onderwijs.................. 6 Facebook = liken en leren........................

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe!

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! CEGO komt naar je toe! Hier is die weer: onze nascholingsbrochure voor 2015-2016. We hebben getracht een mooi

Nadere informatie

Vormingsfonds nieuwe directeurs

Vormingsfonds nieuwe directeurs Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

BREED EVALUEREN VisiEtEkst

BREED EVALUEREN VisiEtEkst visietekst Situering Competentiegericht evalueren 1. Gelijke onderwijskansen en competentiegericht evalueren In de maatschappij is er sociale ongelijkheid. Onderwijs is deel van deze maatschappij. Het

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a.

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem handleiding colofon hogeschool van

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Werkzoekende wordt loopbaanondernemer

Werkzoekende wordt loopbaanondernemer Werkzoekende wordt loopbaanondernemer 1 WERKR8! werd gerealiseerd met de steun van het Europees Sociaal Fonds. Jobcentrum is promotor van dit project. JES en Dominiek Savio Instituut zijn partners. Redactie:

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte

Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte Een vervolgonderzoek Julie Van Den Bossche (stagiair Onderwijskunde) Mentor en begeleiding Eva Verstraete Piet Van Avermaet Steunpunt

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK magazine over organisatieontwikkeling door schouten & nelissen Het nieuwe leren. praktijkcases rabobank: Samen leren joulz leert in de praktijk GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK Formeel en informeel

Nadere informatie