Zitting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zitting 1964-1965-7800"

Transcriptie

1 Zitting RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1965 HOOFDSTUK IXA - NATIONALE SCHULD MEMORIE VAN TOELICHTING NR. 2 Algemeen Een vergelijking van de ramingen voor het dienstjaar 1965 met die voor het dienstjaar 1964 vertoont het volgende beeld: Gewone Dienst Totale raming voor 1964 ƒ Totale raming voor Meer voor 1965 ƒ Buitengewone Dienst Totale raming voor 1964 ƒ Totale raming voor Meer voor 1965 ƒ De vermeerdering van de gewone dienst met rond f 76,3 min. vloeit voort uit een hogere raming voor: (in min.) rente en kosten gevestigde schuld ƒ 55,2 rente en kosten van vlottende schuld 6,4 overige rentelasten 4,7 overige uitgaven 10,0 Per saldo meer voor 1965 ƒ 76,3 De vermeerdering van de buitengewone dienst met rond f 49,7 min. vloeit voort uit een hogere raming voor de aflossing van: (in min.) de binnenlandse gevestigde schuld ƒ 47,0 de buitenlandse gevestigde schuld 2,7 Per saldo meer voor 1965 ƒ 49,7 Daarentegen ondergaat de gevestigde schuld een daling door de aflossing van de 3 pet. lening per , de periodiek op de Staatsschuld plaatsvindende verplichte aflossingen en inkopen, alsmede door het in betaling geven van binnenlandse schuld ter voldoening van belastingaanslagen, tengevolge waarvan, mede in aanmerking genomen de koersverschillen van de onderscheidene valuta, voor 1965 voor rente op de gevestigde binnenlandse schuld f21,2 min. en voor rente op de gevestigde buitenlandse schuld f 1,3 min. minder behoeft te worden uitgetrokken dan voor het jaar Afdeling II. Rente en kosten van vlottende schuld Het bedrag dat in 1965 gemiddeld aan schatkistpapier zal uitstaan, is geraamd op f3700 min. tegenover f4100 min. in Daarbij is erop gerekend dat in 1965 tijdelijke financieringen van kastekorten met schatkistpapicr zullen plaatsvinden. Als gemiddeld rentepercentage, dat naar raming over het ukstaand schatkistpapier in 1965 zal moeten worden betaald, is aangenomen 3i, tegen 2J voor Tengevolge van de hoger geraamde gemiddelde rente enerzijds en het lager geraamde gemiddeld uitstaande bedrag aan schatkistpapier anderzijds is voor 1965 aan rente op genoemde schuld f 12,5 min. meer uitgetrokken dan voor Voorts is de rente verschuldigd over het zich in 's Rijks schatkist bevindende tegoed van rijksfondsen f9 min. en de rente over de in 's Rijks schatkist aanwezige gelden van Staatsbedrijven f 0,1 min. lager geraamd. Daarentegen is de rente in 1965 verschuldigd aan het Gemeentefonds wegens de over afgesloten dienstjaren gevormde reserve van dat fonds f 3 min. hoger geraamd. Bij deze raming is uitgegaan van een reserve van rond f 5S0 min. terwijl op grond van artikel 14 der Financiële Verhoudingswet 1961 het te vergoeden rentepercentage is aangenomen op 3,79. Afdeling III. Overige rentelasten Voornamelijk tengevolge van de reserveringen door het Staatsbedrijf der PTT en de Staatsmijnen is de rentelast f 4,7 min. hoger geraamd dan in Afdeling IV. Overige uitgaven GEWONE DIENST Afdeling I. Gevestigde schuld Na de indiening van de begroting voor het dienstjaar 1964 heeft de uitgifte plaats gevonden van de 41 pet. lening 1963, de 4ï pet. onderhandse lening 1963, de 4i pet. lening 1964, de 5 pet. lening 1964, de 5 pet. onderhandse lening 1964 en de 5i pet. lening Uit voornoemde leningen vloeit voor de gevestigde binnenlandse schuld in 1965 een nieuwe rentelast voort van f77,7 min. De stijging van de bijdrage aan de Buitengewone Dienst ten bedrage van de afschrijvingen op de activa van de Staat met f 10 min. ten opzichte van 1964 is veroorzaakt door nieuwe investeringen en door waardestijging der activa als gevolg van herwaardering in verband met verhoging der prijsindexcijfers. BUITENGEWONE DIENST Afdeling I. Gevestigde schuld Als nieuwe binnenlandse verplichtingen zijn opgenomen de aflossingsverplichtingen van de 4j pet. lening 1963, de 41 pet.

2 4 onderhandse lening 1963, de 4\ pet. lening 1964, de 5 pet. lening 1964 en de 5 pet. onderhandse lening 1964, welke voor 1965 f 60,9 min. belopen. Daarentegen is voornamelijk tengevolje van de wisselende aflossingspercentages van verscheidene binnenlandse leningen uit dezen hoofde in 1965 f 3,9 min. mind;r aan aflossing verschuldigd, terwijl bovendien tengevolge van de verhoogde bijdrage van de gewone dienst f 10 min. minder is benodigd dan voor Wat betreft de buitenlandse schuld is voor 1965 f 2,7 min. meer uitgetrokken dan voor Deze stijging is voor f 1,4 min. het gevolg van de op grond van het aflossingsplan van de lening aangegaan met de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling verschuldigde aflossing. Voorts is tegen de verwachting in het restant van de Lend- Lease schuld nog niet door de Amerikaanse Regering ingevolge artikel 7 A van de Lend-Lease overeenkomst opgenomen. Dientengevolge is voor 1965 aan periodieke aflossing op deze schuld uitgetrokken een bedrag van f 1,3 min. De aan de ramingen ten grondslag liggende berekeningen worden hieronder, waar nodig, artikelsgewijs toegelicht. Titel A. Gewone Dienst AFDELING I. GEVESTIGDE SCHULD Onderafdeling I. RENTE EN OVERIGE KOSTEN Paragraaf 1. Binnenland Artikel 1. Rente en kosten van Gevestigde Schuld. 1. Bedrag der 21% Nationale Schuld op 1 juli 1965 en 1 januari 1966 ƒ Rente a 2\% ƒ Bedrag der 3 % Nationale Schuld op 1 maart en 1 september 1965 ƒ Rente a 3 % ƒ Bedrag der 3 % Nationale Schuld op 1 juni en 1 december 1965 ƒ Rente a 3 % ƒ Bedrag der 31 % onderhandse annuïtcitenlening 1926 op 1 oktober 1965 ƒ Rente a 31% ƒ Bedrag der 3 % lening 1937 op 1 juli 1965 ƒ januari Rente a 3% ƒ Bedrag der 3 % Grootboekschuld 1946 op 1 mei en 1 november 1965 ƒ Rente a 3% ƒ Gemiddeld uitstaand bedrag in 1965 der 3-3\% lening 1947 ƒ Rente a3j-% ƒ Bedrag der 3-3 i% onderhandse lening 1947 op 1 april 1965 ƒ oktober 1965 ƒ Rente a 31% ƒ Bedrag der 3% Nederlandse Staatslening 1947, luidende in dollars,op 1 mei 1965 $ november Rente a 3% $ a ƒ3,62 = ƒ Bedrag der 3 % Investeringscertifïcaten op 1 juli 1965 en 1 januari 1966 ƒ Rente a 3 % f Bedrag der 3 \ % lening 1948 op ljuni 1965 ƒ december 1965 ƒ Rente a 31 % (in aanmerking nemende dat op de kleine coupures de rente jaarlijks wordt uitbetaald) ƒ Bedrag der 31% Beleggingscertificaten op 1 april 1965 ƒ oktober 1965 ƒ Rente a 31% (in aanmerking nemende dat op de kleine coupures de rente jaarlijks wordt uitbetaald) ƒ Bedrag der 31% onderhandse lening 1949 op 1 mei en 1 november 1965 ƒ Rente a 31% ƒ Bedrag der 3}% lening 1950 I op 15 maart 1965 ƒ Rente a 31% ƒ Bedrag der 31 % lening 1950II op 15 maart 1965 ƒ Rente a 3-1% ƒ Bedrag der 31% onderhandse lening 1950 op lmei 1965 ƒ november 1965 ƒ Rente a 31% ƒ Bedrag der 22 % Belastingcertificaten op 15 februari 1965 ƒ Rente a 2 % ƒ Bedrag der 3i% lening 1951 op 1 april 1965 ƒ oktober 1965 ƒ Rente a 31% ƒ Bedrag der 4% onderhandse lening 1951 op 16 januari en 16 juli 1965 ƒ Rente a 4% ƒ Bedrag der 4% onderhandse lening per 1976 op 16 juli 1965 ƒ Rente a 4% ƒ Bedrag der 4% onderhandse lening per 1976 II op 2 december 1965 ƒ Rente a 4% ƒ 4 800

3 22. Bedrag der 4% onderhandse lening per 1977 op 1 februari 1965 ƒ Rente a 4% ƒ Bedrag der 4% onderhandse lening per 1977 II op 1 maart 1965 ƒ Rente a 4% ƒ Bedrag der 4% onderhandse lening per 1977 III op 1 november ƒ Rente a 4% ƒ Bedrag der 3f% lening 1953 op 1 april 1965 ƒ oktober 1965 ƒ Rente a3f% ƒ Bedrag der 1\% lening 1953 I op 1 maart en 1 september 1965 ƒ Rente a 3*% ƒ Bedrag der 31% lening 1953 II op 1 maart en 1 september 1965 ƒ Rente a 31% ƒ Bedrag der 31% onderhandse lening 1954 op 1 februari 1965 ƒ Rente a 31% ƒ Bedrag der 31% lening 1954 I op 15 februari 1965 ƒ augustus 1965 ƒ Rente a 31% ƒ Bedrag der 31% lening 1954 II op 15 februari 1965 ƒ augustus 1965 ƒ Rente a3j-% ƒ Bedrag der 2f % Schatkistcertificaten op 1 maart en 1 september 1965 ƒ Rente a2j% ƒ Bedrag der 3}% lening 1955 op 1 februari 1965 ƒ augustus 1965 ƒ Rente a 31% ƒ Bedrag der 31% lening 1955 II op 15 april en 15 oktober 1965 ƒ Rente a 31% ƒ Bedrag der 3i% lening 1956 op 1 mei 1965 ƒ november 1965 ƒ Rente a 31% ƒ Bedrag der 4 -% lening 1958 op 1 december 1965 ƒ Rente a 41% ƒ Bedrag der 41% onderhandse lening 1958 op 1 december 1965 ƒ Rente a 41% ƒ Bedrag der 41% lening 1959 op 16 februari 1965 ƒ Rente a 41% ƒ Bedrag der 41% lening 1959 op 1 juli 1965 ƒ Rente a 41% ƒ Bedrag der 41% lening 1960 op 1 maart 1965 ƒ Rente a4i% ƒ Bedrag der 41-% onderhandse lening 1960 op 1 maart 1965 ƒ Rente a 41% ƒ Bedrag der 4J% lening 1960 II op 1 juni 1965 ƒ Rente a 41% ƒ Bedrag der 41% lening 1960 op 1 december 1965 ƒ Rente a 41% ƒ Bedrag der 4 % onderhandse lening 1960 op 1 december 1965 ƒ Rente a 41% ƒ Bedrag der 41 % lening 1961 op 1 maart 1965 ƒ Rente a 41% ƒ Bedrag der 4% lening 1961 op 15 augustus 1965 ƒ Rente a 4% ƒ Bedrag der 3\ % Schatkistcertificaten op 1 maart en 1 september 1965 ƒ Rente a 3 % ƒ Bedrag der 4% lening 1962 op 15 maart 1965 ƒ Rente a 4% ƒ Bedrag der 4% onderhandse lening 1962 op 1 april 1965 ƒ Rente a 4% ƒ Bedrag der 41% lening 1963 op 1 maart ƒ Rente a 41% ƒ Bedrag der 4J% onderhandse lening 1963 op 1 april 1965 ƒ Rente a 41% ƒ Bedrag der 41 % lening 1963 II op 1 juni ƒ Rente a 41% ƒ

4 6 52. Bedrag der 3 % Schatkistcertificaten 1964 op 1 maarten 1 september 1965 ƒ Rente a3 % ƒ Bedrag der 4i% lening 1963 op 15 november 1965 ƒ Rente a4i% ƒ Bedrag der 4i% onderhandse lening 1963 op 2 december 1965 ƒ Rente a4 % ƒ Bedrag der 4 % lening 1964 op 15 april 1965.ƒ Rente a 41% ƒ Bedrag der 5% lening 1964 op 15 april ƒ Rente a 5% ƒ Bedrag der 5% onderhandse lening 1964 op 15 mei 1965 ƒ Rente a 5% ƒ Bedrag der 5i% lening 1964 op 1 augustus 1965 ƒ Rente a 5J% ƒ Naar raming zal in 1965 verschuldigd zijn wegens papier, drukkosten, formulieren e.d ƒ Totaal rente en kosten ƒ Bij de voormelde berekeningen is uitgegaan van de stand der Staatsschuld op 1 januari 1964, verminderd met de in 1964 en 1965 verplichte aflossingen. Geen rekening is gehouden met de vermindering van de Staatsschuld door het in betaling geven ervan ter voldoening van belastingaanslagen, alsmede door amortisatie van deze schuld krachtens de wet van 9 november 1950 (Stb. K 494). Hierdoor zullen naar raming de renteverplichtingen in 1965 verminderen met.. ƒ zodat wordt uitgetrokken ƒ Paragraaf 2. Buitenland Artikel 2. Rente en kosten van Gevestigde Schuld. 1. Krediet, groot Can. $ , afgesloten met de Canadese Regering dd. 1 mei 1945, verhoogd dd. 5 februari 1946 tot Can. $ ; per 30 april 1948 geconsolideerd Can. $ ,97. Rente per 30 april 1965: 3 % van Can. $ i% van Can. S Can. $ Can. S Can. $ ƒ Lening, groot $ , aangegaan met de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling dd. 7 augustus Rente a 3è% per 1 april 1965: van $ $ vanb.frs B.frs Rente a 31 % per 1 oktober 1965: van $ $ van B.frs B.frs / Schuld voortvloeiende uit de Lend-Lease overeenkomst, afgesloten met de Regering der Verenigde Staten van Amerika dd. 28 mei Uitstaand bedrag op 1 juli 1965 $ Rente a 2% $ ƒ Economie Cooperation Act-lening (E.C.A.), groot $ , afgesloten met de Export-Import Bank te Washington dd. 28 oktober Uitstaand bedrag op: 30 juni 1965 en 31 december 1965 $ Rente a 2\% $ ƒ AFDELING II. RENTE EN KOSTEN VAN VLOTTENDE SCHULD Onderafdeling I. BINNENLAND Artikel 3. Rente en kosten van schatkistpapier en van gelden in rekening-courant met 's Rijks schatkist. 1. Daar het niet mogelijk is reeds ten tijde van de indiening van de begroting voor het dienstjaar 1965 rekening te houden met alle factoren, welke van invloed zullen zijn op het beloop van de vlottende schuld in dat begrotingsjaar, kan slechts een globale raming worden ontworpen van de wegens uitstaand schatkistpapier in 1965 verschuldigde rente. Naar raming zal in 1965 gemiddeld aan schatkistpapier uitstaan een bedrag van ca. ƒ 3700 miljoen. Voor 1965 een gemiddelde rente aannemende van 3J%, zal op voornoemd papier aan rente verschuldigd zijn een bedrag van ƒ 129,5 miljoen 2. De rente verschuldigd over de gelden van rijksfondsen gestort in 's Rijks kas zal in 1965 naar raming bedragen ƒ 43 miljoen 3. Door de verwachte vermindering van de in 's Rijks schatkist aanwezige gelden van Staatsbedrijven is de daarover verschuldigde rente ƒ lager geraamd. Artikel 4. Rentevergoeding aan het Gemeentefonds wegens de over afgesloten dienstjaren gevormde reserve van dat fonds. De raming van het artikel is gebaseerd op een over afgesloten dienstjaren gevormde reserve van rond ƒ 580 miljoen bij een rentepercentage van 3,79. AFDELING III. OVERIGE RENTELASTEN Artikel 5. Het gemiddelde bedrag aan reserves van staatsbedrijven, waarover in 1965 door 's Rijks schatkist rente moet worden vergoed, wordt geraamd op rond ƒ404 miljoen. Artikel 6. Rente aan oorlogsschadegerechtigden. 1. Sinds 1 januari 1962 zijn alle nog in het Grootboek voor de Wederopbouw staande inschrijvingen B renteloos. Evenwel moet voor het dienstjaar 1965 nog rekening worden gehouden met een aantal nakomende gevallen, waarvoor bij inschrijving de rente vanaf de datum van de toebrenging van de schade moet worden betaald. Als stelpost hiervoor is een bedrag van ƒ opgenomen. 2. Op 1 januari 1966 zal naar raming aan opbouwobligaties uitstaan een bedrag van ƒ % rente hierover bedraagt ƒ afgerond op ƒ

5 7 AFDELING IV. OVERIGE UITGAVEN Artikel 8. Bijdrage aan de Buitengewone Dienst. De stijging van deze post ten opzichte van de begroting 1964 is veroorzaakt door nieuwe investeringen en door waardestijging der activa als gevolg van herwaardering in verband met verhoging der prijsindexcijfers. Titel B. Buitengewone Dienst AFDELING I. GEVESTIGDE SCHULD Onderafdeling II. AMORTISATIE Paragraaf]. Binnenland Artikel 11. Amortisatie van Gevestigde Schuld. 1. Voor de inkoop, tot ten hoogste de parikoers van gevestigde Nationale Schuld ingevolge de wet van 9 november 1950 (Stb. K 494) is wederom een bedrag uitgetrokken van ƒ De 3i % onderhandse annuïteitenlening 1926 wordt gedelgd in jaarlijkse termijnen. De laatste termijn vervalt in Ingevolge het aflossingsschema wordt voor 1965 voor aflossing geraamd ƒ De delging van de 3 % lening 1937 vindt plaats door jaarlijkse aflossing op 1 juli van ten minste 0,886% van het uitgegeven bedrag der lening, verhoogd met het bedrag van de door de verplichte aflossing vrijgevallen rente. Dientengevolge beloopt de raming voor ,886% van ƒ ƒ Verhoogd met 3 % van ƒ ƒ Afgerond op een vijftigduizendvoud ƒ Op 1 november 1965 zal van de 3% Grootboekschuld /69e deel van het per 1 oktober daaraan voorafgaande uitstaande bedrag dezer schuld worden afgelost. Het op 1 oktober 1965 uitstaande bedrag wordt geraamd op ƒ Voor 1965 wordt voor aflossing uitgetrokken.. ƒ De 3-3 % lening 1947 wordt, behalve door voldoening van aanslagen in de Vermogensaanwasbelasting en de Vermogensheffing, gedelgd door inkoop ter beurze tot maximaal 2i% per jaar van het op 1 januari van elk jaar uitstaande bedrag der lening, ingeval en voor zover de beurskoers te Amsterdam daalt beneden 97 %. Aangezien thans niet valt te voorzien hoe de koers zich in 1965 zal ontwikkelen is zekerheidshalve voor 1965 voor aflossing uitgetrokken het maximale bedrag: 2i% van ƒ ƒ De 3-3 2% onderhandse lening 1947 wordt gedelgd in jaarlijkse termijnen, elk groot ƒ De 3% lening 1947, luidende in dollars, wordt gedelgd in 10 jaarlijkse termijnen van 1 % en daarna in 30 jaarlijkse termijnen van 3% van het geplaatste bedrag der lening. Het geplaatste bedrag is groot $ Voor 1965 wordt voor aflossing uitgetrokken $ a ƒ 3,62 ƒ De 31% lening 1948 wordt aanvangende 1 juni 1959 gedelgd in 10 jaarlijkse termijnen van li%, 10 jaarlijkse termijnen van 2%, 10 jaarlijkse termijnen van 3 % en 10 jaarlijkse termijnen van 3*%. Voor 1965 wordt geraamd ƒ De 3% Investeringscertificaten worden, behalve door voldoening van aanslagen in de Vermogensaanwasbelasting en de Vermogensheffing, gedelgd door voldoening van die belastingaanslagen, welke met geblokkeerd tegoed kunnen worden voldaan. Bovendien zal, aanvangende 1 januari 1959, deze schuld worden afgelost in 10 jaarlijkse termijnen. Voor 1965 wordt geraamd ƒ De 31% Beleggingscertificaten worden, behalve door voldoening van aanslagen in de Vermogensaanwasbelasting en de Vermogensheffing, gedelgd door voldoening van die belastingaanslagen, welke met geblokkeerd tegoed kunnen worden voldaan. Bovendien zal, aanvangende 1 april 1959, jaarlijks op deze schuld worden afgelost en wel in 10 jaarlijkse termijnen van 1%, 10 jaarlijkse termijnen van 2%, 10 jaarlijkse termijnen van 3% en 10 jaarlijkse termijnen van 4%. Voor 1965 wordt geraamd ƒ De 31% onderhandse lening 1949 wordt gedelgd in 10jaarlijkse termijnen van 1 %, 10 jaarlijkse termijnen van 11% en 30 jaarlijkse termijnen van 24%. Voor 1965 wordt geraamd ƒ De 3 % lening 1950 I wordt gedelgd in 15 jaarlijkse termijnen van 1 %, 10 jaarlijkse termijnen van H%, 5 jaarlijkse termijnen van 3% en 10 jaarlijkse termijnen van 5 %. Voor 1965 wordt geraamd ƒ De 31% lening 1950 II wordt op overeenkomstige wijze gedelgd als de 31% lening Voor 1965 wordt geraamd ƒ De 31%onderhandseleningl950wordt gedelgd in lojaarlijkse termijnen van 1 %, lojaarlijkse termijnen van \\% en 30jaarlijkse termijnen van 21%. Voor 1965 wordt geraamd ƒ De 2 % Belastingcertificaten worden gedelgd door voldoening van aanslagen in de vermogensbelasting, de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Aangezien niet is te voorzien tot welk beloop belastingcertificaten tot laatstgenoemd doel zullen worden aangewend, wordt dit onderdeel uitgetrokken voor Memorie 16. De 31% lening 1951 wordt gedelgd in 5 jaarlijkse termijnen van 2%, 5 jaarlijkse termijnen van 3 %, 5 jaarlijkse termijnen van 4%, 5 jaarlijkse termijnen van 5 % en 5 jaarlijkse termijnen van 6%. Voor 1965 wordt geraamd ƒ De 4% onderhandse lening 1951 wordt aanvangende 16 juli 1962 gedelgd in 5 jaarlijkse termijnen van 3%, 5 jaarlijkse termijnen van 6% en 5 jaarlijkse termijnen van 11%. Voor 1965 wordt geraamd ƒ De 3J% lening 1953 wordt gedelgd in 40 jaarlijkse termijnen. Voor 1965 wordt geraamd ƒ De 31 % lening 1953 I wordt gedelgd in 30 jaarlijkse termijnen, afwisselend 3 %, 4 % en 3 % per jaar. Voor 1965 wordt geraamd ƒ De 3 % lening 1953 II wordt op overeenkomstige wijze gedelgd als de 3\% lening 1953 I. Voor 1965 wordt geraamd ƒ De 3 % onderhandse lening 1954 wordt gedelgd in 50 jaarlijkse termijnen. Voor 1965 wordt geraamd.. ƒ De 31% lening 1954 I wordt gedelgd in 40 jaarlijkse termijnen. Voor 1965 wordt geraamd ƒ De 31% lening 1954 II wordt gedelgd in 40 jaarlijkse termijnen. Voor 1965 wordt geraamd ƒ De 31% lening 1955 wordt gedelgd in 40 jaarlijkse termijnen. Voor 1965 wordt geraamd ƒ De 31% lening 1955 II wordt gedelgd in 30 jaarlijkse termijnen,...' ƒ

6 8 26. De 3i % lening 1956 wordt gedelgd in 30 jaarlijkse termijnen, ƒ II I I II II M l 1 ^ De 4i% lening 1958 wordt gedelgd in 25 gelijke jaarlijkse termijnen. Voor 1965 wordt geraamd ƒ De 4.1% onderhandse lening 1958 wordt gedelgd in 25 gelijke jaarlijkse termijnen. Voor 1965 wordt geraamd ƒ «M M W U f l l 29. De 41% lening 1959 wordt gedelgd in 30 jaarlijkse termijnen ƒ De 4 % lening 1959 wordt gedelgd in 25 gelijke jaarlijkse termijnen. Voor 1965 wordt geraamd.... ƒ De 41% lening 1960 wordt gedelgd in 25 gelijke jaarlijkse termijnen. Voor 1965 wordt geraamd ƒ De 4J% onderhandse lening 1960 wordt gedelgd in 25 gelijke jaarlijkse termijnen. Voor 1965 wordt geraamd/ De 41 % lening wordt gedelgd in 30 jaarlijkse termijnen, ƒ De 41% lening 1960 wordt gedelgd in 30 jaarlijkse termijnen, ƒ De 4.1% onderhandse lening 1960 wordt gedelgd in 30 jaarlijkse termijnen, afwisselend 3%, 4% en 3% per jaar. Voor 1965 wordt geraamd ƒ De 4J% lening 1961 wordt gedelgd in 30 jaarlijkse termijnen, ƒ De 4% lening 1961 wordt gedelgd in 25 gelijke jaarlijkse termijnen. Voor 1965 wordt geraamd ƒ De 4% lening 1962 wordt gedelgd in 30 jaarlijkse termijnen, ƒ De 4% onderhandse lening 1962 wordt gedelgd in 30 jaarlijkse termijnen, afwisselend 3%, 4% en 3% per jaar. Voor 1965 wordt geraamd ƒ De 41 % lening 1963 wordt gedelgd in 30 jaarlijkse termijnen, ƒ De 41% onderhandse lening 1963 wordt gedelgd in 30 jaarlijkse termijnen, afwisselend 3%, 4% en 3% per jaar. Voor 1965 wordt geraamd ƒ De 41% lening 1963 II wordt gedelgd in 30 jaarlijkse termijnen, afwisselend 3%, 4% en 3% per jaar. Voor 1965 wordt geraamd ƒ De 4J % lening 1963 wordt gedelgd in 30 jaarlijkse termijnen, ƒ De 41% onderhandse lening 1963 wordt gedelgd in 30 jaarlijkse termijnen, afwisselend 3%, 4% en 3% per jaar. Voor 1965 wordt geraamd ƒ De 41% lening 1964 wordt gedelgd in 10 gelijke jaarlijkse termijnen. Voor 1965 wordt geraamd ƒ De 5% lening 1964 wordt gedelgd in 30 jaarlijkse termijnen, ƒ De 5% onderhandse lening 1964 wordt gedelgd in 30 jaarlijkse termijnen, afwisselend 3%, 4% en 3% per jaar. Voor 1965 wordt geraamd ƒ Het totaal der voor amortisatie geraamde bedragen beloopt ƒ Bijdrage van de Gewone Dienst ten bedrage van de afschrijvingen op de activa van de Staat (exclusief eigendommen van de bedrijven).. af: ƒ zodat wordt uitgetrokken ƒ Artikel 12. Versterkte aflossing. Na de opheffing van Hoofdstuk VIIA2 wordt de aflossing van gevestigde schuld tengevolge van het in betaling geven daarvan ter voldoening van aanslagen in de buitengewone heffingen ten laste van dit artikel gebracht. Aangezien niet valt te voorzien of en zo ja tot welk beloop gevestigde schuld tot voornoemd doel zal worden aangewend, wordt dit artikel uitgetrokken voor Memorie Paragraaf 2. Buitenland Artikel 13. Amortisatie van Gevestigde Schuld. 1. Ingevolge de Leningovereenkomst, gesloten met de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling, moet de daarbij aangegane lening in halfjaarlijkse termijnen worden afgelost in het tijdvak 1 april 1953 t/m 1 oktober 1972, overeenkomstig het aflossingsplan. De termijnen, vervallende van 1 oktober 1966 t/m 1 oktober 1972, zijn reeds vervroegd afgelost. Voor 1965 wordt voor aflossing geraamd S ƒ B.frs ƒ Ingevolge de Lend-Lease overeenkomst, afgesloten dd. 28 mei 1947 {Stb. I 181), alsmede de Fulbright-overeenkomst, afgesloten dd. 17 mei 1949 (Stb. J 260), wordt de op deze overeenkomst aangegane schuld afgelost als volgt: a. Gezien artikel 6, sub B, van voornoemde Lend-Lease overeenkomst wordt het uitstaande bedrag van de verschuldigde totale hoofdsom afgelost in dollars in 30 jaarlijkse termijnen, te beginnen op 1 juli Het per 1 juli 1965 uitstaande bedrag van de totale hoofdsom zal naar raming bedragen $ ,89. Voor 1965 wordt voor aflossing geraamd $ ,61 af 3,62 =...ƒ b. Gezien artikel 7, sub A, lid 3, van de Lend- Lease overeenkomst en artikel 11 van de Fulbright-overeenkomst, betreffende het verstrekken van Nederlands Courant ten behoeve van onderwijsprogramma's, wordt jaarlijks $ afgelost op de schuld uit hoofde van de Lend-Lease overeenkomst. Voor 1965 wordt voor aflossing geraamd $ a ƒ 3,62 = ƒ Bij deze memorie wordt overgelegd een overzicht van de samenstelling van de Nationale Schuld op 1 juli De Minister van Financiën, H. J. WITTEVEEN.

ZITTING 1959 1960 5700

ZITTING 1959 1960 5700 ZITTING 1959 1960 5700 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1960 HOOFDSTUK VII A NATIONALE SCHULD MEMORIE VAN TOELICHTING Nr. 2 Algemeen Een vergelijking van de ramingen voor het dienstjaar 1960 met die

Nadere informatie

Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949 1000 VII Al 1 2

Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949 1000 VII Al 1 2 Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949 1000 VII Al 1 2 Artikel II. Op artikel 12 van het bij deze wet vastgestelde hoofdstuk worden aangewezen de tot het dienstjaar 1949 behorende uitgaven, welke de Nationale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten «Generaal

Tweede Kamer der Staten «Generaal Tweede Kamer der Staten «Generaal Zitting 1975-1976 Rijksbegroting voor het dienstjaar 1976 13 600 IX A Nationale Schuld Nr. 5 Overzicht van de Nationale Schuld op 1 juli 1975 2 vel Tweede Kamer, zitting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20200 Vaststelling begroting van uitgaven Hoofdstuk IX A Nationale Schuld Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 488 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1996 (slotwet) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19700 Vaststelling begroting van uitgaven Hoofdstuk IX A Nationale Schuld IMr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22126 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 090 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 502 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met

Nadere informatie

5. VERDIEPINGSBIJLAGE. 5.1 Financiering staatsschuld

5. VERDIEPINGSBIJLAGE. 5.1 Financiering staatsschuld 5. VERDIEPINGSBIJLAGE 5.1 Financiering staatsschuld In tabel 1 en 2 worden de opbouw van de uitgaven en ontvangsten en uitgaven sinds ontwerpbegroting 2001 toegelicht. Tabel 1: Opbouw uitgaven (x EUR 1

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_/afdrukken Page 1 of 5 Wet financiering decentrale overheden (Tekst geldend op: ) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 565 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 33 280 IXA Wijziging van de sstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 HERDRUK 1 MEMORIE

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van te Middelburg Halfjaarverslag 2008, Inhoudsopgave Halfjaarverslag 1. Balans per 30 juni 2008 2. Winst- en verliesrekening 2008 3. Mutatieoverzicht eigen vermogen 4.

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

1 Het kasstroomoverzicht

1 Het kasstroomoverzicht Oefeningen Kasstroomoverzicht 1 Het kasstroomoverzicht De gegevens van een bedrijf zijn: Balans per 31 december 2011 en 2012 dec-12 dec-11 dec-12 dec-11 Vaste Activa 1.000.000 1.200.000 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14162 Nadere regelen tot beëindiging van de afwikkeling van de oorlogs- en watersnoodschaden en van schaden in de zin van de Wet Overheidsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; b e s l u i t : vast te stellen het Treasurystatuut gemeente Haren 2014 Artikel 1 Begrippenkader In

Nadere informatie

Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling

Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling ASR Bank N.V. K.v.K. Rotterdam 24046654 Postbus 744 3000 AS Rotterdam Bankrek.nr. 26.66.50.007 Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 433 11 91 www.asrbank.nl Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1980-1981 Rijksbegroting voor het jaar 1981 16 400 Begroting van uitgaven Hoofdstuk IX B Departement van Financiën Nr. 15 GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij Beatrix,

Nadere informatie

' NG K 7 23^ Jaarstukken 2002. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn

' NG K 7 23^ Jaarstukken 2002. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn ' NG K 7 23^ Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2002 Alphen aan den Rijn, 3 maart 2003 Dit rapport heeft 9 pagina's Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 480 IXA Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 3 VERSLAG

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Gemeente Krimpen aan den IJssel pagina 1 van 5 Versie per 1 januari 2006 430 KREDIETHYPOTHEEK 1) ALGEMEEN 1.1. Algemene vermogensvrijlating De WWB kent, net als de Abw, een algemene vrijlatingsregeling voor vermogen. Alleen wanneer de

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Jaarstukken 2000 INGEKOMEN 2 3APR. 2013. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn

Jaarstukken 2000 INGEKOMEN 2 3APR. 2013. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn INGEKOMEN 2 3APR. 2013 Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2000 Alphen aan den Rijn, 12 april 2001 Dit rapport heeft 9 pagina's Inhoudsopgave Jaarstukken Balans per

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 Sarajane Marilfa Omouth Paramaribo, juni 2015 1. Inleiding De totale

Nadere informatie

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2015

Jaarverslaggeving 2015 Jaarverslaggeving 2015 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2013

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2013 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2013 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2013 Rapportdatum: 30

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per

Nadere informatie

7. BEGRIPPENLIJST. Basispunt Een honderdste deel van een procent (0,01%).

7. BEGRIPPENLIJST. Basispunt Een honderdste deel van een procent (0,01%). 7. BEGRIPPENLIJST Agio De premie die wordt betaald boven op de nominale waarde van een obligatie. Als de couponrente van een lening hoger is dan de marktrente, heeft de betreffende lening een agio. Amortisatie

Nadere informatie

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.

Nadere informatie

materiële vaste activa Bouwgronden en infrastructurele werkenr

materiële vaste activa Bouwgronden en infrastructurele werkenr Toelichting op de balans Algemeen De voorraden bouwgronden hadden, in het kader van de sanering, per 1 januari 1998 een inbrengwaarde van respectievelijk 5,0 miljoen euro voor Delfzijl en 2,3 miljoen euro

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting - Rijksbegroting voor het dienstjaar 14100 XV Sociale Zaken Nr. 5 RAMINGSSTAAT VAN DE MIDDELEN 2 vel Tweede Kamer, zitting -, 14100 hoofdstuk XV, nr. 5 1 VERGELIJKEND

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

Publicatierapport 2012/2013. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2012/2013. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2012/2013 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 18 februari

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer.

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer. Basis = modelovereenkomst WSW 250A VOORBEELD OVEREENKOMST VAN GELDLENING WONINGCORPORATIE MET STANDAARD BORGOVEREENKOMST versiedatum: 3 oktober 2014 De ondergetekenden: 1...., gevestigd te..., hierna te

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

- Toelichting en nadere uitwerking (blz. 4-6) - voorbeeldberekening 1 contract, totaal annuïteitberekening op 4,6% en lineair (blz.

- Toelichting en nadere uitwerking (blz. 4-6) - voorbeeldberekening 1 contract, totaal annuïteitberekening op 4,6% en lineair (blz. gemeente Schiedam notitie DANM 01 oktober 2010 ONDERWERP stelselherziening erfpacht in het kader van de kerntaken analyse sdoor 3 1. Aanleiding Al geruime tijd wordt hard gewerkt om de bedrijfsvoering

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Jaarrapport 2014 Rapportdatum: 29 juni

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2013-2045

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

1.1. De Inspecteur heeft appellante voor het jaar 1993 een taxatieve aanslag in de winstbelasting opgelegd, gedagtekend 3 juni 1996.

1.1. De Inspecteur heeft appellante voor het jaar 1993 een taxatieve aanslag in de winstbelasting opgelegd, gedagtekend 3 juni 1996. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 24 september 2001 Vonnisnummer : 1998/191 Datum : 24 september 2001 Rechters : mrs. L. van Gijn als voorzitter en de leden C.W.M. van Ballegooijen en L.F. van Kalmthout Middel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 651 Wet van 13 december 1996 tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan van uitholling van de belastinggrondslag

Nadere informatie

Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam. Jaarrapport 2014

Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam. Jaarrapport 2014 Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam Jaarrapport 2014 Amsterdam, 31 december 2014 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Exploitatierekening over 2014 6 3 Toelichting op de

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET. Artikel I

VOORSTEL VAN WET. Artikel I Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting- en invorderingsrente (Wet wijziging percentages belasting-

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen.

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen. Boekingsboek Overzicht van een aantal soorten boekingen. * contant * op rekening * met en zonder BTW * transitorische posten * hoe ga je om met de BTWboekingen * balans, V&Wrekening, liquiditeitsoverzicht

Nadere informatie

Coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens "DE WINDVOGEL" b.a. Reeuwijk. DE WINDVOGEL - GROEP

Coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens DE WINDVOGEL b.a. Reeuwijk. DE WINDVOGEL - GROEP Coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens "DE WINDVOGEL" b.a. Reeuwijk. DE WINDVOGEL - GROEP JAARREKENING 2005 Coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens "DE WINDVOGEL"

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2006 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014 Stichting Fokus 1 Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Mei 2015 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Exploitatierekening 2014

Nadere informatie

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY Heden,------------------------------------------------------------ tweeduizend en dertien, verscheen voor mij, mr. Miguel Lionel ---- Alexander, notaris ter standplaats Curaçao: --------------------- [**]--------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Jaarrekening 2012 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procesverloop

Samenvatting. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-308 d.d. 31 oktober 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, en de heren H. Mik RA en J.C. Buiter, leden, en mevrouw mr. J.J. Guijt, secretaris)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1977-1978 15 099 Goudherwaardering Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage, 13juli 1978

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Overgangsrecht Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Overgangsrecht Invoeringswet IB 2001 Artikel IV. Overgangsrecht vennootschapsbelasting Sanctiebepaling participatiemaatschappijen Herwaardering onroerende zaken buitenlands belastingplichtigen A. Sanctiebepaling

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief (Financiele pijler)

Raadsinformatiebrief (Financiele pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer ozj..r803.00 Inboeknummer oqjoog668 Classificatienummer Dossiernummer 488.aoa rq september aooq Raadsinformatiebrief (Financiele pijler) Betreft Kwartaalrapportage treasury

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT GELDLENING

OVEREENKOMST TOT GELDLENING OVEREENKOMST TOT GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN 1. Stichting Combibaan Hengelo, gevestigd te Hengelo, vertegenwoordigd door Y.P.J. Drost, voorzitter, hierna te noemen geldneemster ; 2. Gemeente Hengelo,

Nadere informatie

Gehoord ter zitting van 12 april 1983 belanghebbende, vergezeld van voornoemde gemachtigde, alsmede de inspecteur;

Gehoord ter zitting van 12 april 1983 belanghebbende, vergezeld van voornoemde gemachtigde, alsmede de inspecteur; Belastingkamer nr. 3840/82. UITSPRAAK HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM, Tweede Meervoudige Belastingkamer; Gezien het op 6 augustus 1982 ter griffie ingekomen beroepschrift van X te Z, belanghebbende, ingediend

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie

Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2012 Geconsolideerd Jaarverslag 2012 Woord Vooraf & Informatie over de stichting In December 2010 is stichting Life Invest Foundation (LIF) gestart door oprichting

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 579 Besluit van 13 december 2013, houdende wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in verband met de invoering

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl Disclaimer Begin 2013 heeft GE Artesia Bank een strategische evaluatie van haar activiteiten uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten onze activiteiten te herstructureren. Tot onze grote

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Collecten en giften 4.622 3.879 Huren/pachten minus lasten onroerende goederen 15.324 14.659 Intrest en uitkeringen fondsen 68.033 66.

Collecten en giften 4.622 3.879 Huren/pachten minus lasten onroerende goederen 15.324 14.659 Intrest en uitkeringen fondsen 68.033 66. Resultaat De rekening van baten en lasten over 2012 sluit met een voordelig saldo van 15.098 In vergelijking met het vorige verslagjaar kunnen de resultaten als volgt worden samengevat: 2012 (2011) Collecten

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Stichting Neemias - hart voor gevangenen Opzienersweg 28 8433 PM HAULERWIJK. Jaarrekening 2014

Stichting Neemias - hart voor gevangenen Opzienersweg 28 8433 PM HAULERWIJK. Jaarrekening 2014 Stichting Neemias - hart voor gevangenen Opzienersweg 28 8433 PM HAULERWIJK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Winst- en verliesrekening over 2014

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Standaard geldleningsovereenkomst voor borging van leningen voor financiering van acute en onvoorziene liquiditeitstekorten

Standaard geldleningsovereenkomst voor borging van leningen voor financiering van acute en onvoorziene liquiditeitstekorten Leningsnummer: 1 Standaard geldleningsovereenkomst voor borging van leningen voor financiering van acute en onvoorziene liquiditeitstekorten met standaard borgtochtovereenkomst (met algemene bepalingen)

Nadere informatie

Hoogheemraadschap vandelfland

Hoogheemraadschap vandelfland Hoogheemraadschap vandelfland Jaarrekening 2006 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 10 mei 2007 II.3 629204 2 Aan de Verenigde

Nadere informatie

INLEIDING OP CONCEPT GELDLENINGSOVEREENKOMST

INLEIDING OP CONCEPT GELDLENINGSOVEREENKOMST INLEIDING OP CONCEPT GELDLENINGSOVEREENKOMST Informatie vooraf De Gemeente Roosendaal is eventueel bereid om een door Coresta Design & Build aan te wijzen nader te noemen meester, verder Douanekantoor

Nadere informatie