Handleiding Digitaal Communiceren met PC Leden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Digitaal Communiceren met PC Leden"

Transcriptie

1 Handleiding Digitaal Communiceren met PC Leden 1 SPORTTAAL PC LEDEN INLEIDING SPORTTAAL PC LEDEN INRICHTEN VOOR SPORTTAAL PC LEDEN VERSIE BONDSINFORMATIE OM TE KUNNEN COMMUNICEREN INSTALLEREN VAN DE CERTIFICATEN HET INRICHTEN VAN PC LEDEN DIGITAAL COMMUNICEREN MET PC LEDEN ONDERSCHEID BONDSLEDEN EN NIET-BONDSLEDEN COMMUNICEREN MET DE BOND TOELICHTING OP STATUSSEN TIJDENS VERZENDEN EN ONTVANGEN BEHEER SCHEMA S VAN DE BOND HANDMATIG VERWERKEN IN PC LEDEN ALLE SCHEMA S VERWIJDEREN ALLE BONDSLEDEN ALS NIEUW AANMELDEN HANDMATIG INSTELLEN VAN BONDSINFORMATIE PROBLEMEN BIJ DE COMMUNICATIE NAAR NSD TOELICHTING DIGITAAL COMMUNICEREN (BRON: NEDERLAND SPORTLAND DIGITAAL) AANMELDEN LID WIJZIGEN LID AFMELDEN LID...17

2 1 Sporttaal PC Leden 1.4 Inleiding sporttaal U gebruikt PC Leden om de gegevens van al uw leden te administreren. De bond gebruikt zelf ook een geautomatiseerd systeem om alle leden van alle bij de bond aangesloten verenigingen te administreren.. Omdat de communicatie efficiënter en sneller kan, heeft uw bond besloten met uw vereniging digitaal te gaan communiceren via het NSD platform. Digitaal communiceren gaat via zogenaamde berichten, enigszins vergelijkbaar met s. Voor elke ledenmutatie wordt een bericht verstuurd van de vereniging naar de bond en de bond stuurt als antwoord een bericht terug. Een vereniging stuurt elke keer een verzoekbericht en de bond stuurt een antwoordbericht terug. Onderweg van de vereniging naar de bond worden de naam- en adresgegevens gecontroleerd en waar mogelijk verbeterd (gestandaardiseerd). De vereniging hoeft niet te wachten op het antwoordbericht: antwoordberichten van de bond worden in een postbus van de vereniging geplaatst. Die berichten kunnen er op het moment dat het de vereniging uitkomt opgehaald worden. U blijft dus de leden in PC Leden administreren en stuurt elke ledenmutatie digitaal naar de bond. Daarvoor hoeft u alleen binnen uw pakket aan te geven dat u ledenmutaties wilt communiceren met de bond. Automatisch worden dan alle mutaties digitaal verstuurd. Bij de bond komen deze berichten digitaal binnen en worden automatisch verwerkt.

3 2 PC Leden inrichten voor sporttaal Voordat u digitaal u gegevens kunt doorgeven naar uw bond, dienen een aantal zaken te worden geregeld: Sporttaal werkt vanaf versie (build 9) De update kunt u van onze website downloaden. U dient dan wel minimaal over de versie 6.1. te beschikken. Daarnaast heeft u gegevens van uw bond nodig om te communiceren. Hierbij gaat het om het bondsnummer van uw vereniging en de veiligheidscertificaat-bestanden. Eenmalig moet u de instellingen binnen PC Leden aanpassen om gegevens te kunnen versturen en te ontvangen. 2.4 PC Leden versie Vanaf de versie (build 9) wordt de digitale communicatie ondersteund door PC Leden. De versie ziet u bij het opstarten van PC Leden of via de menukeuze : help >> info. Verder adviseren wij u de scherminstellingen op 1024 * 768 te zetten, anders zijn de specifieke bondsvelden niet zichtbaar (via start >> instellingen >> configuratiescherm >> beelscherm). Uw computer moet een internetverbinding hebben om te communiceren. Er kan worden volstaan met een telefoonverbinding van 56Kb/s. 2.5 Bondsinformatie om te kunnen communiceren Uw sportbond levert: De veiligheidscertificaat-bestanden voor een beveiligde internetverbinding. Het bondsnummer van de vereniging. De Bondschema s, voor de bond-specifieke velden in uw ledenkaart, die on-line (via internet) kunnen worden gedownload. 2.6 Installeren van de certificaten De veiligheidscertificaten bestaan uit 2 bestanden t.w.: Ca.crt en achternaam.pfx Deze bestanden zorgen ervoor dat uw gegevens op een veilige wijze worden verstuurd.

4 Installatie van beide bestanden gaat als volgt: Kopieer de bestanden ca.crt en achternaam.pfx naar uw bureaublad. Dubbelklik op het bestand ca.crt 1. Klik op knop certificaat installeren. 2. Klik tweemaal op de knop volgende 3. Klik op de knop voltooien 4. U klikt 2 maal op de knop ok en het certificaat is geinstalleerd. Dubbelklik op het bestand achternaam.pfx 1. Klik op de knop volgende. Wijzig de bestandsnaam NIET als deze afwijkt. 2. Klik op de knop volgende. Laat het wachtwoord vak LEEG. Zet geen vinkjes in de aanvinkhokjes. 3. Klik op de knop volgende. Certificaat-archief wordt automatisch gekozen NIET wijzigen. 4. Klik op de knop volgende. 5. Klik op de knop voltooien. 6. Uw persoonlijke certificaat is nu ook geinstalleerd. 2.7 Het inrichten van PC Leden Het gaat hierom de volgende onderdelen: bondsinformatie, sporttaalinformatie en importeren van de schema s van de bond. Menukeuze: Hoofdfunctie >> systeembeheer >> diverse instellingen Tabblad Bondsinformatie:

5 U klikt op de knop Automatisch, als u een actieve internetverbinding heeft. Er volgt een venster met 1 of meer certificaten. Selecteer het juiste certificaat (bijvoorbeeld KNWV/000??? En klik op OK. Klik op JA bij meldingen op scherm. Wacht totdat de melding volgt: Het inlezen van schema s is afgerond, klik 2 maal op OK. Het tabblad sportaal informatie is nu automatisch voorzien van de juiste gegevens voor de digitale communicatie. De schema s zorgen ervoor dat PC Leden wordt uitgebreid met extra bondspecifieke velden in het ledenscherm. Als u het ledenscherm volledig (maximaal) opent, dan staan aan de rechter zijde de bondspecifieke velden. Als het via uw internetverbinding niet mogelijk is de schema s in te lezen, dan kunt u het handmatig doen, zie hiervoor hoofdstuk 4 Beheer.

6 3 Digitaal communiceren met PC Leden 3.4 Onderscheid bondsleden en niet-bondsleden U heeft een groot aantal leden in uw bestand zitten maar het zijn niet allemaal bondsleden. U kunt zelf bepalen welke leden u gaat versturen naar de bond. In de ledenkaart kunt u dat aangeven, bij het aanvinkhokje bondslid. Bij dit lid is Bondslid niet aangevinkt, dus worden de gegevens niet verstuurd naar de bond. Op het moment dat u een lid bondslid maakt, worden de bondspecifieke velden (aan de rechterzijde van het venster) toegevoegd op de ledenkaart. Over hoe deze velden te vullen wordt u door uw bond geinformeerd. Via een algemene wijziging kunt u alle leden binnen een selectie voorzien van het bondslid vinkje: Ledenkaart openen Opties >> collectief wijzigen. Bij Ledenselectie geeft u de selectie op. Selecteer het veld bondslid. Vul de waarde met ja. Ook andere bondspecifieke velden kunt u via algemene wijziging vullen. 3.5 Communiceren met de bond U kunt op elke moment van de dag contact opnemen met de bond d.m.v. PC Leden. De stappen zijn: Back-up maken van uw huidige bestand. Communiceren met de Bond Via menukeuze: hoofdfuncties >> sporttaal >> verzenden en ontvangen

7 U klikt op de knop starten. Nu worden uw mutaties doorgegeven aan de bond en kunt mutaties terug ontvangen. Er volgt binnen een korte tijd informatie bij de rubrieken: Verzend status Ontvangst status Verwerk status Na het versturen van de gegevens volgt een rapportage over de verzonden en ontvangen informatie. Na het afsluiten volgt eventueel een venster sporttaal foutmeldingen. U kunt de foutmeldingen lid voor lid bewerken door dubbel te klikken op de lid-regel. Na het aanklikken van de knop wijzigen kunt u de gegevens in de ledenkaart wijzigen. Na het verwerken van alle fouten kunt u de lijst afsluiten. De fouten, die niet zijn verwerkt blijven in het bestand aanwezig voor een volgende keer. De foutenlijst kan weer worden geopend via menu: hoofdfuncties >> sporttaal >> foutenlijst verwerken. 3.6 Toelichting op statussen tijdens verzenden en ontvangen Bij elke lid wordt in de ledenkaart de status van het bondslid aangegeven. Het veld bondstatus in de ledenkaart geeft informatie over het lid. De bondstatussen zijn: Te verzenden Verzonden In behandeling Verwerkt Afgekeurd bond Afgekeurd NSD de gegevens / mutaties van het lid zijn nog niet verzonden de gegevens / mutaties van het lid zijn verzonden de verzonden gegevens zijn nog in behandeling bij de bond. de gegevens / mutaties zijn verwerkt bij de bond. de bond heeft de gegevens afgekeurd, de bondstatus-knop aanklikken voor informatie. NSD heeft de gegevens afgekeurd, de bondstatus-knop aanklikken voor informatie.

8 Er zijn een aantal situaties voor het versturen van gegevens naar de bond, waarbij afkeuringen kunnen voorkomen (toelichting zie hoofdstuk 5 Toelichting digitaal communiceren): aanmelden wijzigen afmelden

9 4 Beheer 4.4 Schema s van de bond handmatig verwerken in PC Leden. Als u gebruik heeft gemaakt van de knop automatisch bij tabblad bondsinfomatie, dan hoeft u dit niet uit te voeren. Kopieer de schema-bestanden, die door uw bond beschikbaar zijn gesteld, naar de map: c:\program file\pcleden6\schemas Menukeuze: hoofdfuncties >> sporttaal >> beheer >> importeren schema s U gaat de verschillende bestanden uit het schema handmatig importeren. U kunt telkens maar 1 schema importeren. Het importeren van de schema s gaat als volgt (voorbeeld van de KNHB): Klik op Zoek de map: c:\program file\pcleden6\schemas Dubbelklik op KNHB_AanmeldenLid..xsd Klik op knop importeren, die inmiddels niet meer grijs is. Wacht totdat in statusregel van venster "Het importeren is afgerond staat" Klik op

10 Dubbelklik op KNHB_AfmeldenLid...xsd Klik op de knop importeren Wacht totdat in statusregel van venster "Het importeren is afgerond staat" Klik op Dubbelklik op KNHB_WijzigenLid..xsd Klik op de knop importeren Wacht totdat in statusregel van venster "Het importeren is afgerond staat" Klik op Dubbelklik op KNHB_OpvragenPostbus..xsd Klik op de knop importeren Wacht totdat in statusregel van venster "Het importeren is afgerond staat" Het venster kan nu worden afgesloten. De schemas: KNHB_OpvragenLedenlijst..xsd KNHB_ZoekLid xsd Worden nog niet ondersteund en kunt u daarom nog niet importeren 4.5 Alle schema s verwijderen. Op aanwijzing van de helpdesk of de bond mag u deze optie gebruiken. Voorafgaand aan het gebruik van deze optie ALTIJD backup maken. Met deze optie worden al uw bondsvelden verwijderd uit de ledenkaart en worden alle gegevens in deze bondspecifieke velden verwijderd! 4.6 Alle bondsleden als nieuw aanmelden Als u voor het eerst met PC Leden werkt en al uw gegevens heeft ingevoerd, dan kunt u deze versturen naar uw bond. Deze functie voert u uitsluitend uit in overleg met uw bond.

11 Via menukeuze: hoofdfuncties >> sporttaal >> beheer >> alle bondsleden als nieuw aanmelden De volgende melding volgt: U klikt vervolgens 2 maal op de knop OK. Alle gegevens staan nu klaar om te worden verstuurd. Na het versturen van de gegevens volgt een rapportage over de verzonden en ontvangen informatie. Als u dit rapport heeft afgedrukt of heeft opgeslagen, klikt u op de knop afsluiten. Na het afsluiten volgt een venster eventueel sporttaal foutmeldingen. U kunt de foutmeldingen lid voor lid bijwerken door dubbel te klikken op de lid-regel. 4.7 Handmatig instellen van bondsinformatie Tabblad sporttaal informatie: Zorg ervoor dat het vinkje sportaal gebruiken aan staat. Proxy Server en Proxy Port dienen alleen ingevuld te worden als u via een Proxy Server contact met het internet heeft, uw systeembeheerder of provider kan u hierover informeren. IP adres, Certificaat Issuer en GUID Zender daarin dienen gegevens in te staan. De waarden zijn afhankelijk van de productie-omgeving en het certificaat dat u gebruikt. Deze gegevens worden automatisch ingevuld als u klikt op de knop automatisch bij tabblad bondsinformatie. Door het vinkje schema s automatisch bijwerken aan te zetten zorgt u ervoor dat na elk contact met NSD, de schema s (d.w.z. de bond-specifieke velden) in uw ledenkaart worden bijgewerkt met de nieuwste versie.

12 Met OK verlaat u het venster diverse instellingen. 4.8 Problemen bij de communicatie naar NSD Bij het communiceren met NSD worden een aantal bestanden aangemaakt waarin de gehele communicatie vanaf uw PC wordt vastgelegd. Het gaat hierbij om de volgende bestanden: Httplog.txt Receivelog.txt Sendlog.txt Voor het analyseren van een communicatieprobleem ontvangen wij graag van u de volgende bestanden: 1. De certificaten 2. De log-bestanden: httplog.txt; receivelog.txt; sendlog.txt (map: c:\program files\pcleden6\bin) 3. De backup (pcleden...fbk) gemaakt na de laatste communicatie 4. Het bestand pcleden.ini (map: c:\program files\pcleden6\bin) Contact opnemen:

13 5 Toelichting digitaal communiceren (Bron: Nederland Sportland Digitaal) 5.4 Aanmelden lid Wanneer u een nieuw lid aangemeld bij de bond vinden onderweg van vereniging naar bond de volgende controles en bewerkingen plaats: Controle geldigheid bericht. Er vindt een controle plaats of alle verplichte velden zijn ingevuld en of de velden toegestane waarden bevatten. Controle certificaat. Er vindt een controle plaats of het certificaat dat wordt meegestuurd met het bericht geldig is. U ontvangt een certificaat van uw bond of u kunt een certificaat aanvragen op <naam site>. Gegevens van het certificaat worden met elk bericht dat u naar uw bond stuurt meegestuurd. Alleen als het een geldig certificaat is, wordt het bericht verder verwerkt. Schoning en controle naamgegevens. De naamgegevens binnen de door u verzonden ledenmutaties worden eerst, voor zover nodig, gesplitst in aparte velden als voorletters, voorvoegsels en achternaam en voorzien van puntjes. Dan wordt gecontroleerd of de achternaam een in Nederland voorkomende naam is. Dus als u in één veld aanlevert GG van Veen, dan wordt dit gesplitst in voorletters ( G.G. ), voorvoegsels ( van ) en achternaam ( Veen ). Vervolgens wordt gecontroleerd of van Veen een in Nederland voorkomende naam is. Schoning en controle adresgegevens. De adresgegevens binnen de door u verzonden ledenmutaties worden eerst, voor zover nodig, gesplitst in aparte velden als straat, huisnummer en huisnummertoevoeging. Dan wordt gecontroleerd of de combinatie postcode, straat en woonplaats overeenkomt en zo ja, dan wordt de straat en woonplaats overgenomen uit de postcodetabel. Dus als u in één veld Dr. v. Stratenweg 554 II met postcode 4205LV en woonplaats Gorkum aanlevert, dan wordt dit gesplitst en gestandaardiseerd naar straat ( Dokter van Stratenweg ), huisnummer ( 554 ), huisnummertoevoeging ( II ) en woonplaats ( Gorinchem ). Controle dubbel registreren. Bij het aanmelden van een nieuw lid wordt gecontroleerd of het lid al bekend is bij de vereniging om te voorkomen dat personen ongewenst twee of meermaal als lid binnen een vereniging worden opgevoerd. Als het bericht goed is of kleine onvolkomenheden heeft die gecorrigeerd (geschoond) kunnen worden, dan worden het bericht met de geschoonde gegevens doorgestuurd naar de bond. De verwerking bij de bond is toegelicht in de eerdere paragraaf Digitaal communiceren administratie bij de bond. Het

14 resultaat van de verwerking is een antwoordbericht dat de mutatie is verwerkt, nog in behandeling is of is afgekeurd. Als het bericht onvolkomenheden ( excepties ) heeft die niet automatisch gecorrigeerd kunnen worden, dan wordt het bericht teruggestuurd met een melding van de exceptie(s). Onderstaande tabel geeft de omschrijvingen van de mogelijke excepties plus hoe te handelen om het bericht de volgende keer wel succesvol te kunnen verwerken. Omschrijving exceptie Validatie: Onbekende achternaam: "Empting" Validatie: Onbekende diakritisering van de tenaamstelling in "Josee" Formaat: Geslachtsconflict tussen naam en sturing Onzinnig/buitenlands adres Huisnummer fout of ontbrekend Deel van het adres niet te herleiden Postcode fout Alleen woonplaats gevonden Onbekende/foute naam Twijfel adres Onbekend/fout adres Onbekende/foute naam en adres Lid al bekend Hoe te handelen Indien de achternaam fout is ingevoerd, dan corrigeren, Indien de achternaam correct is, dan gegevens ongewijzigd laten en naamschoning uit zetten. Het onbekende leesteken corrigeren. Indien combinatie geslacht en achternamen fout, is dan fout corrigeren. Indien gegevens correct zijn, dan gegevens ongewijzigd laten en naamschoning uit zetten. Fout in adresgegevens inclusief landcode corrigeren. Fout in huisnummer corrigeren. Indien adresgegevens fout zijn ingevoerd, dan corrigeren. Indien gegevens correct zijn, dan gegevens ongewijzigd laten en adresschoning uit zetten. Fout in postcode corrigeren. Volledige adres invoeren Indien de naam fout is ingevoerd, dan corrigeren, Indien de naam correct is, dan gegevens ongewijzigd laten en naamschoning uit zetten. Indien adresgegevens fout zijn ingevoerd, dan corrigeren. Indien gegevens correct zijn, dan gegevens ongewijzigd laten en adresschoning uit zetten. Indien adresgegevens fout zijn ingevoerd, dan corrigeren. Indien gegevens correct zijn, dan gegevens ongewijzigd laten en adresschoning uit zetten. Indien gegevens fout zijn ingevoerd, dan fouten in naam en adres corrigeren. Indien gegevens correct zijn, dan gegevens ongewijzigd laten en naamschoning en/of adresschoning uit zetten. Lid is al bekend als lid van uw vereniging. Geen handeling van vereniging gevraagd

15 Interne fout Indien mogelijk bericht opnieuw versturen. Indien opnieuw deze foutmelding, dan melding mailen aan < helpdesk> 5.5 Wijzigen lid Wanneer u een gegevens van een lid wilt wijzigen bij de bond vinden onderweg van vereniging naar bond de volgende controles en bewerkingen plaats: Controle geldigheid bericht. Er vindt een controle plaats of alle verplichte velden zijn ingevuld en of de velden toegestane waarden bevatten. Controle certificaat. Er vindt een controle plaats of het certificaat dat wordt meegestuurd met het bericht geldig is. U ontvangt een certificaat van uw bond of u kunt een certificaat aanvragen op <naam site>. Gegevens van het certificaat worden met elk bericht dat u naar uw bond stuurt meegestuurd. Alleen als het een geldig certificaat is, wordt het bericht verder verwerkt. Schoning en controle naamgegevens. De naamgegevens binnen de door u verzonden ledenmutaties worden eerst, voor zover nodig, gesplitst in aparte velden als voorletters, voorvoegsels en achternaam en voorzien van puntjes. Dan wordt gecontroleerd of de achternaam een in Nederland voorkomende naam is. Dus als u in één veld aanlevert GG van Veen, dan wordt dit gesplitst in voorletters ( G.G. ), voorvoegsels ( van ) en achternaam ( Veen ). Vervolgens wordt gecontroleerd of van Veen een in Nederland voorkomende naam is. Schoning en controle adresgegevens. De adresgegevens binnen de door u verzonden ledenmutaties worden eerst, voor zover nodig, gesplitst in aparte velden als straat, huisnummer en huisnummertoevoeging. Dan wordt gecontroleerd of de combinatie postcode, straat en woonplaats overeenkomt en zo ja, dan wordt de straat en woonplaats overgenomen uit de postcodetabel. Dus als u in één veld Dr. v. Stratenweg 554 II met postcode 4205LV en woonplaats Gorkum aanlevert, dan wordt dit gesplitst en gestandaardiseerd naar straat ( Dokter van Stratenweg ), huisnummer ( 554 ), huisnummertoevoeging ( II ) en woonplaats ( Gorinchem ). Zoeken overeenkomstig gegevens van lid. Aan de hand van het bondslidnummer wordt het lid bij de vereniging en de bond opgehaald, zodat de wijzigingen doorgevoerd kunnen worden. Als het bericht goed is of kleine onvolkomenheden heeft die gecorrigeerd (geschoond) kunnen worden, dan worden het bericht met de geschoonde gegevens doorgestuurd naar de bond. De verwerking bij de bond is toegelicht in de eerdere paragraaf Digitaal communiceren administratie bij de bond. Het

16 resultaat van de verwerking is een antwoordbericht dat de mutatie is verwerkt, nog in behandeling is of is afgekeurd. Als het bericht onvolkomenheden ( excepties ) heeft die niet automatisch gecorrigeerd kunnen worden, dan wordt het bericht teruggestuurd met een melding van de exceptie(s). Onderstaande tabel geeft de omschrijvingen van de mogelijke excepties plus hoe te handelen om het bericht de volgende keer wel succesvol te kunnen verwerken. Omschrijving Validatie: Onbekende achternaam: "Empting" Validatie: Onbekende diakritisering van de tenaamstelling in "Josee" Formaat: Geslachtsconflict tussen naam en sturing Onzinnig/buitenlands adres Huisnummer fout of ontbrekend Deel van het adres niet te herleiden Postcode fout Alleen woonplaats gevonden Onbekend bondslidnummer Onbekende/foute naam Twijfel adres Onbekend/fout adres Combinatie naam en bondslidnummer onbekend Interne fout Hoe te handelen Indien de achternaam fout is ingevoerd, dan corrigeren, Indien de achternaam correct is, dan gegevens ongewijzigd laten en naamschoning uit zetten. Het onbekende leesteken corrigeren. Indien combinatie geslacht en achternamen fout, is dan fout corrigeren. Indien gegevens correct zijn, dan gegevens ongewijzigd laten en naamschoning uit zetten. Fout in adresgegevens inclusief landcode corrigeren. Fout in huisnummer corrigeren. Indien adresgegevens fout zijn ingevoerd, dan corrigeren. Indien gegevens correct zijn, dan gegevens ongewijzigd laten en adresschoning uit zetten. Fout in postcode corrigeren. Volledige adres invoeren Juiste bondslidnummer invoeren. Indien de naam fout is ingevoerd, dan corrigeren, Indien de naam correct is, dan gegevens ongewijzigd laten en naamschoning uit zetten. Indien adresgegevens fout zijn ingevoerd, dan corrigeren. Indien gegevens correct zijn, dan gegevens ongewijzigd laten en adresschoning uit zetten. Juiste bondslidnummer invoeren en/of fout in naam en/of adres corrigeren. Naam en/of bondslidnummer corrigeren. Indien mogelijk bericht opnieuw versturen. Indien opnieuw deze foutmelding, dan melding mailen aan < helpdesk>

17 5.6 Afmelden lid Wanneer u een lid wilt afmelden bij de bond vinden onderweg van vereniging naar bond de volgende controles en bewerkingen plaats: Controle geldigheid bericht. Er vindt een controle plaats of alle verplichte velden zijn ingevuld en of de velden toegestane waarden bevatten. Controle certificaat. Er vindt een controle plaats of het certificaat dat wordt meegestuurd met het bericht geldig is. U ontvangt een certificaat van uw bond of u kunt een certificaat aanvragen op <naam site>. Gegevens van het certificaat worden met elk bericht dat u naar uw bond stuurt meegestuurd. Alleen als het een geldig certificaat is, wordt het bericht verder verwerkt. Zoeken overeenkomstig gegevens van lid. Aan de hand van het bondslidnummer wordt het lid bij de vereniging en de bond opgehaald, zodat het lid afgemeld kan worden. Als het bericht goed is of kleine onvolkomenheden heeft die gecorrigeerd (geschoond) kunnen worden, dan worden het bericht met de geschoonde gegevens doorgestuurd naar de bond. De verwerking bij de bond is toegelicht in de eerdere paragraaf Digitaal communiceren administratie bij de bond. Het resultaat van de verwerking is een antwoordbericht dat de mutatie is verwerkt, nog in behandeling is of is afgekeurd. Als het bericht onvolkomenheden ( excepties ) heeft die niet automatisch gecorrigeerd kunnen worden, dan wordt het bericht teruggestuurd met een melding van de exceptie(s). Onderstaande tabel geeft de omschrijvingen van de mogelijke excepties plus hoe te handelen om het bericht de volgende keer wel succesvol te kunnen verwerken. Omschrijving Onbekend bondslidnummer Combinatie naam en bondslidnummer onbekend Interne fout Hoe te handelen Juiste bondslidnummer invoeren. Naam en/of bondslidnummer corrigeren. Indien mogelijk bericht opnieuw versturen. Indien opnieuw deze foutmelding, dan melding mailen aan < helpdesk>

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Handleiding Installatie en Gebruik PVM LADIS 2.0.doc Datum: 08 maart 2016 Versie: 2.0 Vooraf Voor

Nadere informatie

Handleiding interface KNLTB

Handleiding interface KNLTB Handleiding interface KNLTB Versie 0.6 februari 2014 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 De werking van de interface met de KNLTB... 3 2.1 Het aanmaken van de berichten... 4 2.2 Het controleren van de

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen Handleiding FOCWA Kennisbank Kennisbank V 1.0 Remco Jansen 1 Inhoud : Login Loginnaam laten bewaren Zoeken naar FOCWA Kennisbank documenten Taal, Categorie en Subcategorieën Trefwoord Verfijnen van uw

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Overstappen van Compleet Boekhouden &Factureren naar Compleet Boekhouden PRO Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT 3 1.1 MAAK EEN BACK-UP IN DE OUDE VERSIE 3 1.2 VERWIJDEREN

Nadere informatie

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v.

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v. Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten 2 1 Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten Inleiding De module TAX wisselt berichten uit met de Belastingdienst. Hierbij werden aanvankelijk

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed.

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed. Hoofdstuk 1 Uw Praktijk Online gebruiken De website "Uw Praktijk Online" is een initiatief van Pharmeon, internet provider in de gezondheidszorg en Intramed. Via de website van "Uw Praktijk Online" (UPO)

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Installatie Mplus Touch Screen Kassa

Installatie Mplus Touch Screen Kassa Installatie Mplus Touch Screen Kassa Deze handleiding beschrijft de installatie van Mplus Touch Screen Kassa en de installatie van Mplus Touch Screen Kassa Update. Index Hoofdstuk 1 - Downloaden van de

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

DYKA e-shop. ICM-Handleiding

DYKA e-shop. ICM-Handleiding DYKA e-shop ICM-Handleiding Deze handleiding is samengesteld uit de informatie van de handleidingen EasyTransfer en EasyConnect en speciaal bedoeld voor een recht-toe-recht-aan installatie van Easy-Transfer

Nadere informatie

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail Live Mail Windows Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima programma

Nadere informatie

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 5.0 activeren... 2 Automatisch activeren via

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Home Inhoudsopgave Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Automatisch activeren via internet Automatisch opnieuw activeren via internet Licenties beheren en licentiebestand downloaden

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Porthus Communicator Client G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G

Porthus Communicator Client G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G Inhoudsopgave Installatie van de... 3 Benodigdheden... 3 Installer downloaden... 3 Installeren... 3 Gebruik van de... 7 Starten... 7 Het ophalen en versturen van gegevens... 7 Gegevens ophalen... 7 Gegevens

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP Inleiding Het is mogelijk om de declaraties elektronisch rechtstreeks vanuit Winmens in te dienen bij Vecozo. Zo kunt u als u een (verzamel)zip maakt bij declaratie inzien deze meteen indienen bij Vecozo.

Nadere informatie

Windows Live Mail Windows 8

Windows Live Mail Windows 8 Windows Live Mail Windows 8 Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima

Nadere informatie

CycloAgent Handleiding

CycloAgent Handleiding CycloAgent Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...3 CycloAgent gebruiken...7 Uw apparaat registreren...8 Een back-up maken van

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows DUO 137/Versie 1.7 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 DOWNLOADEN MET INTERNET

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Informatiebulletin IB groep BO/SBO/SO/VSO Betrokken bij het Onderwijs II Informatiebulletin IB groep Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Voorbereiding aansluiten BRON 2 1.1 Certificaat installeren 2 2. Aansluiten

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Privacy & Verzend Module ten behoeve van Risicoverevening (RVE) & Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP)

Installatie- en gebruikshandleiding Privacy & Verzend Module ten behoeve van Risicoverevening (RVE) & Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) Installatie- en gebruikshandleiding Privacy & Verzend Module ten behoeve van Risicoverevening (RVE) & Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) Mei 2009 ZorgTTP E-mail servicedesk@zorgttp.nl Tel.

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker Handleiding gebruik Basispoort XML Maker 1 / 10 Basispoort - Handleiding XML Maker Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Downloaden en gebruiken... 3 1.3 Importeren bestand... 3 1.4 Nieuw bestand...

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Handleiding. Porta applicatie

Handleiding. Porta applicatie Handleiding Porta applicatie Inleiding Met de applicatie Porta op het Extranet kunt u als ketenpartner gegevensbestanden met het CAK uitwisselen. In deze handleiding staat beschreven hoe u dit kunt doen.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING HANDLEIDING INDIEN U ZICH REEDS HEEFT AANGEMELD EN OVER EEN LOGIN BESCHIKT, KUNT U DIRECT NAAR HOOFDSTUK 2 1. Aanmelden en Registreren U kunt zich aanmelden en registreren voor pcon.update middels onze

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de CQIndex

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Update Elektronische aangifte Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT. 3 1.1 AANVRAGEN POSTBUS BIJ DE BELASTINGDIENST 1.2 AANVRAGEN PINCODE 3 3 2 INSTALLATIE UPDATE ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 9-12-2015

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Money Transfer(Excel2007 en 2010)

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Money Transfer(Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Money Transfer(Excel2007 en 2010) Inleiding Vanaf april 2011 werkt de FIU-Nederland met een nieuw systeem voor het verzamelen, verwerken en analyseren

Nadere informatie

Als eerste moet u eenmalig per gebruiker van Intramed de Fastguide plug-in installeren.

Als eerste moet u eenmalig per gebruiker van Intramed de Fastguide plug-in installeren. Hoofdstuk 1 Om gebruik te maken van de Fastguide koppeling in Intramed moet u een aantal instellingen doen: de Fastguide Plugin installeren; uw Fastguide account toevoegen in Intramed. Vervolgens kunt

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8. Pc Client built 2012 12.1.0.12178

Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8. Pc Client built 2012 12.1.0.12178 Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8 Pc Client built 2012 12.1.0.12178 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Installatie... 5 4 Back-up Online configureren... 7 4.1 Taakbalk optie

Nadere informatie

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners:

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners: Handleiding CORFU Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is onder andere verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

Opfrisdocument elektronische aangifte

Opfrisdocument elektronische aangifte Opfrisdocument elektronische aangifte Inleiding: Omdat wij regelmatig vragen krijgen over de elektronische aangifte, hebben wij e.e.a. maar eens voor u op een rijtje gezet. Uitgangspunt van dit document

Nadere informatie

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers.

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. De contactpersoon bij uw organisatie, meldt u aan in het systeem van NS door het invullen van uw persoonlijke gegevens en email-adres. Op dit email

Nadere informatie

- Laatste.NET Framework versie incl. service packs, op moment van schrijven.net Framework v3.5 SP1 - Laatste RDP versie, laatste versie bekend RDP 7

- Laatste.NET Framework versie incl. service packs, op moment van schrijven.net Framework v3.5 SP1 - Laatste RDP versie, laatste versie bekend RDP 7 Handleiding King Online Wat hebt u nodig - Laatste.NET Framework versie incl. service packs, op moment van schrijven.net Framework v3.5 SP1 - Laatste RDP versie, laatste versie bekend RDP 7 November 2010,

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - ArboUnie link

Handleiding People Inc. - ArboUnie link Handleiding People Inc. - ArboUnie link I Installatie en Gebruik Arbo Unie link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - ArboUnie link 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Werking... van de link 2

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows 8 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows 8... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

Handleiding Curasoft. Het cliëntenportaal. Versie 2.0

Handleiding Curasoft. Het cliëntenportaal. Versie 2.0 Handleiding Curasoft Het cliëntenportaal Versie 2.0 Inleiding Het cliëntenportaal is ontwikkeld om cliënten gemakkelijk online toegang te geven tot zijn of haar vragenlijsten, afspraken en informatie over

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl. CEOErgo instellen en gebruiken v2 Hoofdstuk 1 CEO instellen en gebruiken Vanaf 2015 levert CEOErgo in samenwerking met Ergotherapie Nederland een digitaal cliëntervaringsonderzoek voor ergotherapeuten.

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Stap 1 Instellen VKI-Webservice. Wat moet u doen?

Stap 1 Instellen VKI-Webservice. Wat moet u doen? Stap 1 Instellen VKI-Webservice Wat moet u doen? 1. Installeer deze nieuwe versie van AGIS TFS, versie 6.1.619 2. Start TFS op 3. Klik met de rechtermuisknop op uw bedrijfsmap (bedrijfsnaam) en kies voor

Nadere informatie

Elektronisch Bestellen in ENK Software

Elektronisch Bestellen in ENK Software Elektronisch Bestellen in ENK Software Auteurs: RK/MRz Versie: 1.2 Datum: 22-07-2010 Voorwoord Deze handleiding zet voor u uiteen op welke manier u elektronisch bij Galvano kunt bestellen vanuit ENK Software,

Nadere informatie

Mobile Connect & Apple

Mobile Connect & Apple Mobile Connect & Apple Software versie 4.05.01.00 - Always Best Connected - Hoe Installeert U de Vodafone Mobile Broadband software op uw Apple computer. Index van deze handleiding: Inleiding Het installeren

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Bronboek ISBN conversie naar EAN

Bronboek ISBN conversie naar EAN Bronboek ISBN conversie naar EAN Onderstaande procedure beschrijft hoe u in een aantal stappen uw artikelgegevens in Bronboek kunt converteren van ISBN naar EAN (ISBN13). Het is belangrijk dat u deze stappen

Nadere informatie

Gebruik deze instructie ook om uw certificaat op meerdere computers te installeren. Bijvoorbeeld thuis en op het werk.

Gebruik deze instructie ook om uw certificaat op meerdere computers te installeren. Bijvoorbeeld thuis en op het werk. C e r t i f i c a a t e x t r a b e v e i l i g e n m e t w a c h t w o o r d Wanneer u zekerheid wilt hebben dat u de enige bent op uw computer die van uw certificaat gebruik kan maken, adviseren wij

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING?

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING? MBO Card 2015-2016 VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? Deze handleiding is bedoeld voor de persoon of de personen die op de MBO-scholen de taken verrichten die met de MBO Card te maken hebben. CJP noemt de persoon

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

E-mail instellen in Outlook 2010

E-mail instellen in Outlook 2010 E-mail instellen in Outlook 2010 Benodigde gegevens Je kunt aan de slag met het instellen van je e-mailprogramma zodra je een e-mailadres hebt aangemaakt. Voor het instellen van je e-mailprogramma heb

Nadere informatie

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V.

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V. CCV CARD ONLINE Gebruikershandleiding v3.0 Computer Centrum C. van de Velden B.V. Inleiding CCV Card online stelt u in staat om m.b.v. uw PC mutaties te verzorgen op debiteuren, kaarthouders en/of kaarten.

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Qualizorg. Inhoud. FysioRoadmap 4.4

Qualizorg. Inhoud. FysioRoadmap 4.4 Qualizorg Inhoud Inleiding.... 2 Wie kan gegevens naar Qualizorg versturen?... 2 Wat zijn de voorwaarden waar een dossier aan moet voldoen voordat er gegevens naar Qualizorg verstuurd kunnen worden?...

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 9.0 Versiedatum: 13 maart 2014 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921m Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - url vermelding naar bestandsuitwisseling

Nadere informatie

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing Rabo CORPORATE CONNECT Certificaatvernieuwing Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 SYSTEEMVEREISTEN... 4 3 CERTIFICAAT VERNIEUWEN... 6 4 TROUBLESHOOTING... 8 5 ONDERSTEUNING EN SERVICE... 9 BIJLAGE 1 INSTALLATIE

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 14-8-2015

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail Handleiding Installatie / Configuratie E-mail Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met onze telefonische helpdesk op 020 430 90 33 of per email op helpdesk@ezorg.nl.

Nadere informatie

Installeren Adobe Flash Player

Installeren Adobe Flash Player Om uw afzetkeuze en celindeling online in te vullen, moet het programma Flash geïnstalleerd zijn op uw computer. Mocht dit nog niet op uw computer staan, dan krijgt u automatisch een foutmelding zodra

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac)

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

GGZ praktijkdashboard instellen en gebruiken

GGZ praktijkdashboard instellen en gebruiken GGZ praktijkdashboard instellen en gebruiken In samenwerking met de Praktijk Index heeft Intramed een benchmark applicatie ontwikkeld: het GGZ praktijkdashboard. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club voor Waterpoloverenigingen

Handleiding Sportlink Club voor Waterpoloverenigingen voor Waterpoloverenigingen Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Sportlink Club downloaden en installeren.........................................................................

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding. Privacy- en Verzendmodule Verantwoording

Installatie- en gebruikshandleiding. Privacy- en Verzendmodule Verantwoording Installatie- en gebruikshandleiding Privacy- en Verzendmodule Verantwoording PVM VWD versie 1.0.14 (20080303) ZorgTTP 26 maart 2008 Gepseudonimiseerd aanleveren in drie stappen! STAP 1 Download uw certificaat

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail Handleiding Installatie / Configuratie E-mail Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met onze telefonische helpdesk op 020 430 90 33 of per email op helpdesk@ezorg.nl.

Nadere informatie

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx Back-up maken van uw certificaat Open Internet Explorer en kies rechts bovenin voor het menu Extra. Ga vervolgens naar Internetopties (onderste) en klik in het venster wat geopend wordt op het tabblad

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie