FISCAAL ZAKBOEKJE 2012 TOTALE BELASTINGDRUK BELASTING OP ARBEID BELASTING OP KAPITAAL BELASTING OP CONSUMPTIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FISCAAL ZAKBOEKJE 2012 TOTALE BELASTINGDRUK BELASTING OP ARBEID BELASTING OP KAPITAAL BELASTING OP CONSUMPTIE"

Transcriptie

1 FISCAAL ZAKBOEKJE 2012 TOTALE BELASTINGDRUK BELASTING OP ARBEID BELASTING OP KAPITAAL BELASTING OP CONSUMPTIE

2 VBO vzw Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel T F REDACTIE: Stijn Rocher VORMGEVING: Vanessa Solymosi, DRUK: Geers Offset VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Stefan Maes Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel WETTELIJK DEPOT: D/0140/2012/10 De inhoud van deze publicatie vindt u op Cette brochure est également disponible en français.

3 Brussel, oktober 2012 Beste lezer, Het VBO heeft een lange traditie om de beleidsverantwoordelijken, zijn sectorfederaties en hun meer dan leden en de publieke opinie van de nodige cijfers en feiten te voorzien wanneer er belangrijke sociaaleconomische debatten worden gevoerd: het Statistisch Zakboekje over sociale thema s, evenals het Zakboekje Concurrentiekracht (zie > Publicaties > Gratis brochures) zijn hier twee mooie voorbeelden van. Met de moeilijke begrotingsbesprekingen die er staan aan te komen, vonden we het noodzakelijk om ook voor de eerste keer een Fiscaal Zakboekje uit te brengen. De rode draad doorheen dit zakboekje is dat de Belgische belastingdruk tot ongekende hoogtes is gestegen. En wat nog te weinig geweten is, is dat dit niet alleen geldt op arbeid, maar ook op kapitaal en consumptie. Elke bijkomende belastingverhoging dreigt dan ook gepaard te zullen gaan met een aantasting van ons economisch groeipotentieel en de creatie van jobs. Wanneer de inkomsten aan hun plafond zitten, dan moet men het uitgaventempo onder de loep durven nemen door bijvoorbeeld volop in te zetten op een efficiëntere overheid en een meer performante sociale zekerheid. Voor verdere vragen en suggesties tot verbetering kunt u steeds terecht bij Stijn Rocher Wij wensen u veel leesplezier. Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder VBO

4 INHOUD TOTALE BELASTINGDRUK p. 6 De hoogste belastingdruk in de eurozone p. 7 Een forse stijging van de belastingdruk in 2012 p. 8 Belasting op arbeid is de voornaamste inkomstenbron van de overheid p. 9 Belastingdruk niet enkel hoog op arbeid, maar ook op consumptie en kapitaal BELASTING OP ARBEID p. 12 Meer dan de helft van de loonkosten vloeit naar de fiscus en de sociale zekerheid p. 13 Grote belastingwig vooral bij de hoge lonen p. 14 Belgische werknemers al snel onderworpen aan hoge marginale tarieven p. 15 De breedste schouders dragen al zware lasten BELASTING OP KAPITAAL p. 18 Vennootschapsbelasting kent een veel volatieler verloop dan personenbelasting p. 19 België int veel vennootschapsbelasting p. 20 Belasting op kapitaal gevoelig verhoogd in 2012 p. 21 België kent wel degelijk vermogensbelastingen en die liggen hoog BELASTING OP CONSUMPTIE p. 24 Btw ligt hoog in België p. 25 Btw-verhoging zou via de index jobs vernietigen p. 26 Milieubelastingen liggen hoger dan vaak wordt aangenomen 4

5 TOTALE BELASTINGDRUK BELASTING OP ARBEID BELASTING OP KAPITAAL BELASTING OP CONSUMPTIE

6 TOTALE BELASTINGDRUK DE HOOGSTE BELASTINGDRUK IN DE EUROZONE Volgens de Europese Commissie inde de Belgische staat in 2011 voor 171,1 miljard euro aan belastingen en socialezekerheidsbijdragen. Dat is 46,4% van het bbp. Hiermee staat ons land op kop binnen de eurozone waar de gemiddelde belastingdruk slechts 40,7% van het bbp bedraagt. Er is met andere woorden geen enkele ruimte meer om de totale belastingdruk in België nog verder te verhogen Totale belastingdruk in de eurozone in 2011 (in % van het bbp; bron: EC) SK IE ES EE GR MT PT CY LU SI NL DE IT FI AT FR BE 6

7 TOTALE BELASTINGDRUK EEN FORSE STIJGING VAN DE BELASTINGDRUK IN 2012 Toch ondergingen we nog een forse stijging van de totale belastingdruk in De regering Di Rupo I kondigde bijvoorbeeld in december 2011 nieuwe begrotingsmaatregelen aan waardoor de belastingdruk verwacht wordt dit jaar toe te nemen tot boven het recordniveau van 1998! Hoewel de meeste landen in de eurozone recent belastingverhogingen hebben doorgevoerd om de overheidsfinanciën te saneren, zal de totale belastingdruk in België dit jaar sneller groeien (+2,5%) dan in onze drie belangrijkste handelspartners: Frankrijk (+2,2%), Nederland (+1,0%) en Duitsland (+0,6%) Evolutie van de totale belastingdruk (in % van het bbp; bron: EC) eurozone (17) BE GEM3 DE FR NL GEM3 = gemiddelde van onze drie buurlanden; v = voorspelling 7

8 TOTALE BELASTINGDRUK BELASTING OP ARBEID IS DE VOORNAAMSTE INKOMSTENBRON VAN DE OVERHEID Om een beter inzicht te krijgen in de structuur van de belastingen, kan de totale belastingdruk worden onderverdeeld in de belastingen op arbeid, op kapitaal en op consumptie. De Belgische overheid inde volgens Eurostat in ,2 miljard euro aan belastingen op arbeid, goed voor meer dan de helft van de totale belastinginkomsten. Ook in zo goed als alle andere landen van de eurozone is de belasting op arbeid de voornaamste bron van overheidsinkomsten. Hoewel de belastingen op consumptie en op kapitaal minder inkomsten genereren, betekent dat niet desnoods dat de belastingdruk op consumptie en kapitaal laag is. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aandeel van de belastinginkomsten uit arbeid, kapitaal en consumptie in 2010 (in % van totale inkomsten; bron: Eurostat) arbeid consumptie kapitaal 8

9 TOTALE BELASTINGDRUK BELASTINGDRUK NIET ENKEL HOOG OP ARBEID, MAAR OOK OP CONSUMPTIE EN KAPITAAL De impliciete belastingvoet (= de verhouding van de totale belasting t.o.v. de belastbare basis) vormt een goede maatstaf van de gemiddelde, effectieve belastingdruk. Het is een bekend gegeven dat arbeid zeer zwaar wordt belast in België: met 42,5% is de impliciete belastingdruk op arbeid in België inderdaad aanzienlijk en beduidend hoger dan in onze buurlanden. Hoewel de belastingdruk op kapitaal en op consumptie lager uitvalt dan de belastingdruk op arbeid, zijn ze in vergelijking met andere landen echter ook bijzonder hoog in België. Daardoor lijkt het niet evident om belastingverschuivingen te gaan doorvoeren (bv. van arbeid naar kapitaal of consumptie). Er moet daarentegen veeleer werk worden gemaakt van een algemene verlaging van de belastingdruk Impliciete belastingvoet op arbeid, kapitaal en consumptie in 2010 (in % van de belastbare basis; bron: Eurostat) arbeid kapitaal consumptie België GEM3 eurozone 9

10

11 TOTALE BELASTINGDRUK BELASTING OP ARBEID BELASTING OP KAPITAAL BELASTING OP CONSUMPTIE

12 BELASTING OP ARBEID MEER DAN DE HELFT VAN DE LOONKOSTEN VLOEIT NAAR DE FISCUS EN DE SOCIALE ZEKERHEID Het verschil tussen de totale loonkosten voor de onderneming en wat de werknemer uiteindelijk netto in handen krijgt, vormt de belastingwig. Deze maatstaf van de (para)fiscale druk op arbeid bestaat uit de personenbelasting en de sociale bijdragen die worden gedragen door zowel de werknemer als de werkgever. Het inkomen en de gezinssamenstelling bepalen in grote mate de omvang van de belastingwig Belastingwig voor een alleenstaande zonder kinderen met een gemiddeld loon in 2011 (in % van de loonkost; bron: OESO) 26,8 36,0 37,8 38,9 39,0 39,9 40,1 42,6 42,7 47,6 48,4 49,4 49,8 55,5 Beschouwen we een alleenstaande werknemer zonder kinderen met een gemiddeld loon, dan stellen we vast dat de belastingwig in België meer dan de helft van de totale loonkosten bedraagt. Dit is met voorsprong het hoogste niveau van alle Europese landen. Ook in vergelijking met onze drie buurlanden, in het bijzonder met Nederland, is het verschil in de belastingwig zeer groot IE LU NL SK PT ES EE SL FI IT AT FR DE BE 12

13 BELASTING OP ARBEID GROTE BELASTINGWIG VOORAL BIJ DE HOGE LONEN De belastingwig is sterk afhankelijk van het inkomen, aangezien lagere inkomens minder zwaar worden belast (vooral op het niveau van de socialewerknemersbijdragen waar zij de werkbonus genieten). Op alle loonniveaus steekt de Belgische belastingwig boven het gemiddelde van onze drie buurlanden uit. Dit verschil loopt echter op naarmate het loon stijgt. Een Belgische werknemer met bijvoorbeeld een loon 2,5 maal boven het gemiddelde loon, geeft hiervan 63,4% af aan de overheid. Dat is 12,1 procentpunt meer dan gemiddeld in onze drie belangrijkste handelspartners. De werkgeversbijdragen en personenbelasting verklaren voornamelijk de omvangrijke belastingwig voor de hoge lonen in België Belastingwig voor een alleenstaande zonder kinderen voor verschillende loonniveaus in 2011 (in % van de loonkosten; bron: OESO) 2,7 7,3 BE GEM3 DE FR NL BE GEM3 DE FR NL BE GEM3 DE FR NL personenbelasting socialewerknemersbijdragen socialewerkgeversbijdragen 12,1 50% gem. loon 100% gem. loon 250% gem. loon 13

14 BELASTING OP ARBEID BELGISCHE WERKNEMERS AL SNEL ONDERWORPEN AAN HOGE MARGINALE TARIEVEN Het marginale tarief van de personenbelasting geeft aan hoe sterk één extra euro aan belastbaar inkomen wordt belast. Door de progressiviteit van de personenbelasting stijgt het marginale tarief naargelang het belastbaar inkomen. De Belgische werknemers zijn echter al snel onderworpen aan een hoog marginaal tarief. Zo betaalt een werknemer in België met een jaarlijks belastbaar inkomen van euro bijvoorbeeld al 45% belasting op elke extra euro aan belastbare inkomsten, terwijl het marginale belastingtarief in Nederland op dat niveau amper 10,8% bedraagt Marginaal belastingtarief volgens het niveau van het belastbaar inkomen in 2012 (bron: OESO) netto jaarlijks belastbaar inkomen (EUR) 14

15 BELASTING OP ARBEID DE BREEDSTE SCHOUDERS DRAGEN AL ZWARE LASTEN Het Belgische belastingstelsel werkt sterk herverdelend. De werkelijke personenbelasting geïnd door de fiscus geeft aan dat de 10% hoogste lonen bijna de helft van de belastingen dragen, terwijl hun aandeel in het totaal netto belastbaar inkomen ongeveer 30% bedraagt. De sterkste schouders dragen dus wel degelijk de zwaarste lasten. Belastbaar inkomen en personenbelasting volgens inkomens klasse in 2009 (cumulatief; in % van het totaal; bron: FOD Economie) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aantal belastingplichtigen (in % van totaal) aandeel in totale belasting aandeel in totaal netto belastbaar inkomen 15

16

17 TOTALE BELASTINGDRUK BELASTING OP ARBEID BELASTING OP KAPITAAL BELASTING OP CONSUMPTIE

18 BELASTING OP KAPITAAL VENNOOTSCHAPSBELASTING KENT EEN VEEL VOLATIELER VERLOOP DAN PERSONENBELASTING In tegenstelling tot de loonmassa zijn de winsten van ondernemingen sterk afhankelijk van het economische klimaat. In tijden van hoogconjunctuur genereren vele bedrijven meestal mooie winsten. Wanneer het economische klimaat echter omslaat, slinken de bedrijfswinsten sterk (of vertalen zich soms zelfs in een verlies). Als gevolg hiervan kennen ook de inkomsten uit de vennootschapsbelasting een veel volatieler verloop dan de inkomsten uit de personenbelasting. Over een langere periode kennen beide belastingen echter een min of meer gelijklopend verloop Verloop van de vennootschapsbelasting en personenbelasting (2000 = 100; bron: EC) vennootschapsbelasting personenbelasting v 18

19 BELASTING OP KAPITAAL BELGIË INT VEEL VENNOOTSCHAPSBELASTING De economische crisis die uitbrak in september 2008 drukte de bedrijfswinsten sterk waardoor ook de inkomsten uit de vennootschapsbelasting logischerwijze sterk terugliepen. Toch haalde ons land, zowel vóór als tijdens de crisis, relatief veel inkomsten uit de vennootschapsbelasting in vergelijking met onze drie buurlanden en het gemiddelde van de eurozone. Niettegenstaande de commotie die er soms rond wordt gemaakt, blijkt er dus weinig aan de hand te zijn met de bijdrage van de vennootschapsbelasting aan de overheidsinkomsten. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Inkomsten uit vennootschapsbelasting in % van het bbp (bron: Eurostat) eurozone BE NL DE FR 19

20 BELASTING OP KAPITAAL BELASTING OP KAPITAAL GEVOELIG VERHOOGD IN 2012 In het kader van de begrotingsbesprekingen eind vorig jaar, besliste de regering om verschillende belastingen te verhogen. Zo werden er onder andere wijzigingen aangebracht aan het systeem van de notionele interestaftrek, werd de roerende voorheffing (op enkele uitzonderingen na) geharmoniseerd tot een tarief van 21%, werd de fiscale behandeling van bedrijfswagens minder aantrekkelijk gemaakt, In totaal verwacht de regering dat dit 3,5 miljard euro aan extra belastinginkomsten zal opbrengen, waarvan het grootste gedeelte (80,6%) uit kapitaal komt. Nieuwe belastinginkomsten goedgekeurd door Di Rupo I verwacht in 2012 (bron: begrotingstabel federale regering) kapitaal arbeid consumptie 20

21 BELASTING OP KAPITAAL BELGIË KENT WEL DEGELIJK VERMOGENSBELASTINGEN EN DIE LIGGEN HOOG Hoewel België geen officiële vermogensbelasting kent zoals in Frankrijk, worden vermogens wel degelijk belast. De heffingen bij aankoop van een woning (bv. registratierechten) behoren zelfs tot de hoogste in de eurozone. Ook de totale inkomsten uit belastingen op vermogens ten belope van 3,7% van het bbp liggen fors hoger dan het gemiddelde in de eurozone, dat amper 2,3% bedraagt. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Vermogensbelasting in % van het bbp in 2010 (bron: Eurostat) GR DE AT SL SK FI MT CY NL IE eurozone PT EE IT ES LU BE FR 21

22

23 TOTALE BELASTINGDRUK BELASTING OP ARBEID BELASTING OP KAPITAAL BELASTING OP CONSUMPTIE

24 BELASTING OP CONSUMPTIE BTW LIGT HOOG IN BELGIË De btw genereert twee derde van de inkomsten uit de belasting op consumptie. Ook in onze buurlanden is het veruit de belangrijkste belasting op consumptie. De btw heeft een rechtstreekse invloed op de prijzen en beïnvloedt daardoor het aankoopgedrag van de consument. Aangezien België nog steeds het hoogste tarief heeft in vergelijking met de buurlanden, werkt dit aankopen over de grenzen heen in de hand. Zo lopen zowel Belgische bedrijven als de fiscus inkomsten mis Nominaal standaardtarief van de btw in 2011 (in % van belastbare basis; bron: Eurostat) 0 LU DE NL FR BE 24

25 BELASTING OP CONSUMPTIE BTW-VERHOGING ZOU VIA DE INDEX JOBS VERNIETIGEN Een btw-verhoging doet het algemene prijspeil toenemen. Als gevolg van de automatische indexering van de lonen zal een dergelijke budgettaire maatregel jobs vernietigen: volgens een studie van de Nationale Bank gaat een btw-verhoging ten belope van 0,5% van het bbp gepaard met een verlies aan jobs over een periode van 7 jaar. Cumulatief % Gevolgen van een verhoging van de btw ten belope van 0,5% van het bbp (bron: NBB) 2,5 35 2,0 1,5 1,0 0, Cumulatief aantal (x1000) 0,0 jaar van invoering gezondheidsindex 3 jaar na invoering periode 7 jaar na invoering jobdestructie (rechteras) 0 25

26 BELASTING OP CONSUMPTIE MILIEUBELASTINGEN LIGGEN HOGER DAN VAAK WORDT AANGENOMEN Europese cijfers geven aan dat de milieubelastingen relatief weinig inkomsten genereren in België: met 2,1% van het bbp loopt België achter op het gemiddelde van de eurozone. Deze Europese cijfers moeten toch ietwat genuanceerd worden. Neem als voorbeeld de belastingen en heffingen op elektriciteit die gezinnen moeten betalen. Aangezien vele verborgen milieuheffingen niet zijn opgenomen in de Europese cijfers (zoals bv. het Belgische systeem van de groenestroomcertificaten) en er meer belastingen op elektriciteit bestaan dan enkel de milieubelastingen, berekende het studiebureau Frontier Economics in opdracht van de CREG (de federale energieregulator) de totale belastingdruk op elektriciteit. De studie wijst uit dat deze belastingen en heffingen in werkelijkheid veel hoger zijn dan de Milieubelasting in % van het bbp in 2010 (bron: Eurostat) 1,7 1,9 1,9 2,1 ES FR SK BE DE eurozone AT 2,2 2,3 Europese cijfers doen vermoeden. Zo betaalt een doorsnee Belgisch gezin meer belastingen op het verbruik van elektriciteit dan in de nabije landen (met 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 IE GR LU 2,6 PT IT FI CY EE 2,8 2,9 3,0 3,1 MT uitzondering van Duitsland). 3,6 SL NL 4,0 26

27 BELASTING OP CONSUMPTIE 12 Belastingen en heffingen op elektriciteit voor gezinnen in 2011 (bron: Frontier Economics) 10 eurocent/kwh Brussel Vlaanderen Wallonië Frankrijk Duitsland Nederland Groot-Brittannië 27

28 Verbond van Belgische Ondernemingen vzw Ravensteinstraat Brussel T F

Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid?

Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid? vbo-analyse Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid? September 2014 I Raf Van Bulck 39,2% II Aandeel van de netto toegevoegde waarde gegenereerd door bedrijven dat naar

Nadere informatie

Overheidsontvangsten en -uitgaven: analyse en aanbevelingen

Overheidsontvangsten en -uitgaven: analyse en aanbevelingen Overheidsontvangsten en -uitgaven: analyse en aanbevelingen Seminarie voor leerkrachten, 26 oktober 2016 Ruben Schoonackers Bruno Eugène INTERN Departement Studiën Groep Overheidsfinanciën Structuur van

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

Beknopte commentaar bij de uiteenzettingen van C. Valenduc en G. Nicodème

Beknopte commentaar bij de uiteenzettingen van C. Valenduc en G. Nicodème Beknopte commentaar bij de uiteenzettingen van C. Valenduc en G. Nicodème BIOF - studiedag 16 september 211 Luc Van Meensel Research Department DS.11.9.361 Voornaamste bevindingen van Christian Valenduc

Nadere informatie

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0 [#VK2014] Verlagen sociale lasten Venn.B : lager tarief ipv NIA -6,3-3,0 Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3 Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0-3,0 +6,0 Verlaging nominaal

Nadere informatie

DOCUMENTATIENOTA CRB

DOCUMENTATIENOTA CRB DOCUMENTATIENOTA CRB 2010-1261 Effecten van de (para)fiscale veranderingen op de ontwikkeling van de nettolonen tegen constante prijzen van 1996 tot 2009: globalisatie van de resultaten CRB 2010-1261 14

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN EURO PLUS-PACT

STAND VAN ZAKEN EURO PLUS-PACT STAND VAN ZAKEN EURO PLUS-PACT Presentatie door J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 9 December 2011 De context van het Euro Plus-pact 1 Europa 2020 Procedure macro-onevenwichtigheden

Nadere informatie

Hoe jobs creëren op de goedkoopste en meest efficiënte manier?

Hoe jobs creëren op de goedkoopste en meest efficiënte manier? Hoe jobs creëren op de goedkoopste en meest efficiënte manier? Al jaren proberen opeenvolgende regeringen de werkgelegenheid in ons land op te krikken om zo de vergrijzing betaalbaar te houden. Tegen 22

Nadere informatie

Boordtabel van het Concurrentievermogen van de Belgische economie. 25 november 2015

Boordtabel van het Concurrentievermogen van de Belgische economie. 25 november 2015 Boordtabel van het Concurrentievermogen van de Belgische economie 25 november 2015 1 Sprekers M. Kris Peeters Vice-Eerste Minister en federaal Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

De belastingen op kapitaal onder de loupe

De belastingen op kapitaal onder de loupe De belastingen op kapitaal onder de loupe Belastingdruk op bedrijven belangrijke stijger jongste decennium Torenhoge lastendruk De Belgische economie blijft opgescheept met een torenhoge lastendruk. De

Nadere informatie

Persconferentie 29/09/2009. Fiscaliteit

Persconferentie 29/09/2009. Fiscaliteit Persconferentie 29/09/2009 Fiscaliteit 1 Belastingen betalen: een zaak van rechtvaardigheid Onontbeerlijke voorwaarde voor de goede werking van elke samenleving Bijeenbrengen van middelen voor de werking

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 11 december 2013. Jan Smets

Jeugdwerkloosheid. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 11 december 2013. Jan Smets Jeugdwerkloosheid Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 11 december 2013 Jan Smets Overzicht van de uiteenzetting 1. Dramatische jongerenwerkloosheidscijfers... 2 Werkloosheidsgraad

Nadere informatie

Recente geschiedenis van de Belgische overheidsfinanciën

Recente geschiedenis van de Belgische overheidsfinanciën Recente geschiedenis van de Belgische overheidsfinanciën Seminarie voor leerkrachten, 26 oktober 2016 Luc Van Meensel Patrick Bisciari Departement Studiën Groep Overheidsfinanciën DS.16.08.374_NL Structuur

Nadere informatie

Tendensen in de belastingstelsels van de eu

Tendensen in de belastingstelsels van de eu Tendensen in de belastingstelsels van de eu B. Eugène P. Bisciari M. Nautet P. Stinglhamber L. Van Meensel Inleiding Het is een feit dat tal van Europese landen, en in het bijzonder België, de inkomens

Nadere informatie

ZAKBOEKJE CONCURRENTIEKRACHT CONCURRENTIEKRACHT LOONKOSTEN ENERGIE INNOVATIE EN VORMING OVERHEID

ZAKBOEKJE CONCURRENTIEKRACHT CONCURRENTIEKRACHT LOONKOSTEN ENERGIE INNOVATIE EN VORMING OVERHEID ZAKBOEKJE CONCURRENTIEKRACHT 2013 CONCURRENTIEKRACHT LOONKOSTEN ENERGIE INNOVATIE EN VORMING OVERHEID VBO vzw Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel T + 32 2 515 08 11 F + 32 2 515 09 99 info@vbo-feb.be REDACTIE:

Nadere informatie

Hervorming fiscaliteit. Aandachtspunten.

Hervorming fiscaliteit. Aandachtspunten. Hervorming fiscaliteit. Aandachtspunten. Prof. Dr. Michel Maus 11-2-2014 Herhaling titel van presentatie 1 Grondslag van het fiscaal systeem - Doel belastingen: financiering van de openbare uitgaven -

Nadere informatie

PERSDOSSIER. Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers?

PERSDOSSIER. Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers? Persconferentie van 13 juli 2015 PERSDOSSIER Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers? Duidelijkheid scheppen MOC, beweging.net en de partnerorganisaties

Nadere informatie

multinational meer belastingen betaalt

multinational meer belastingen betaalt Het wordt tijd dat de multinational meer belastingen betaalt dan de poetsvrouw 31 #GoLeft4: De rijkdom durven activeren Uit de verkiezingsenquête van de PVDA Vraag: Crisis. Wie moet de rekening betalen?

Nadere informatie

ACV legt werkpistes rond werkgelegenheid, opleiding en concurrentievermogen

ACV legt werkpistes rond werkgelegenheid, opleiding en concurrentievermogen Brussel 14 februari 2012 ACV legt werkpistes rond werkgelegenheid, opleiding en concurrentievermogen op tafel Le Soir bericht vandaag over het technisch verslag over het concurrentievermogen en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Vooruitzichten Belgische economie Herstel zet zich gematigd voort maar blijft fragiel

Vooruitzichten Belgische economie Herstel zet zich gematigd voort maar blijft fragiel Vooruitzichten Belgische economie Herstel zet zich gematigd voort maar blijft fragiel Johan Van Gompel 9 mei 216 Economische groei Herstel Belgische economisch activiteit in lijn met die in Duitsland Reëel

Nadere informatie

De toekomst van de welvaartsstaat. Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015

De toekomst van de welvaartsstaat. Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015 De toekomst van de welvaartsstaat Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015 De actieve welvaartsstaat herbekeken De duurzaamheid van het succes van de welvaartsstaat Investeren in kinderen Beleidsuitdagingen

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

PVDA-studiedienst rekent uit: Hoe het competitiviteitsplan van de regering de begroting 1,6 miljard kost en de ondernemingen 1,8 miljard opbrengt

PVDA-studiedienst rekent uit: Hoe het competitiviteitsplan van de regering de begroting 1,6 miljard kost en de ondernemingen 1,8 miljard opbrengt Studiedienst PVDA November 2012 M. Lemonnierlaan 171 1000 Brussel www.pvda.be PVDA-studiedienst rekent uit: Hoe het competitiviteitsplan van de regering de begroting 1,6 miljard kost en de ondernemingen

Nadere informatie

Een nieuw beleidsinstrument voor de Vlaamse overheid: regionale opcentiemen op de personenbelasting

Een nieuw beleidsinstrument voor de Vlaamse overheid: regionale opcentiemen op de personenbelasting Brussel 6 december 2012 Een nieuw beleidsinstrument voor de Vlaamse overheid: regionale opcentiemen op de personenbelasting A. Decoster, K. De Swerdt, W. Sas (CES KULeuven) Inhoud 1. Fantasi 2. Is onze

Nadere informatie

technisch verslag CRB 2012-1603

technisch verslag CRB 2012-1603 technisch verslag CRB 2012-1603 CRB 2012-1603 DEF CM/V/CVC/SDh Technisch verslag van het secretariaat over de maximale beschikbare marges voor de loonkostenontwikkeling 21 december 2012 2 CRB 2012-1603

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

BAROMETER VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (2014)

BAROMETER VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (2014) Barometer van de informatiemaatschappij BAROMETER VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (2014) http://economie.fgov.be De editie 2014 van de barometer van de informatiemaatschappij is beschikbaar op de website

Nadere informatie

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen Wie is Optima? Opgericht in 1991 Onafhankelijk 13.160 klanten per 01/09/2010 316 medewerkers Trends Gazelle in: 2002-2003 - 2004-2006 2007-2008 2009 In 2010

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een fiscale bedrijfsstrategie in de nieuwe nationale en internationale context

Krachtlijnen voor een fiscale bedrijfsstrategie in de nieuwe nationale en internationale context Krachtlijnen voor een fiscale bedrijfsstrategie in de nieuwe nationale en internationale context Prof. Dr. Axel Haelterman KULeuven 8 maart 2012 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Overzicht De nieuwe context

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Gert Peersman Universiteit Gent Seminarie VGD Accountants 3 november 2014 Dé grootste uitdaging voor de regering Alsmaar stijgende Noordzeespiegel

Nadere informatie

Belasting op kapitaal in België

Belasting op kapitaal in België Belasting op kapitaal in België Frank Naert Docent Openbare financiën UGent 27/4/13 Inleiding Een geregeld terugkerend debat in België en in andere landen - gaat over de rechtvaardige verdeling van de

Nadere informatie

Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn

Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn Leeftijd en arbeidsmarkt: naar een nieuw paradigma? Leeftijd en arbeidsmarkt Itinera Institute Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn Aanreiken, verdedigen en bouwen van wegen voor beleidshervorming

Nadere informatie

Huishoudens. Huishoudens zonder kinderen 95% 93% 80% 78% 75% 72% 62% 58%

Huishoudens. Huishoudens zonder kinderen 95% 93% 80% 78% 75% 72% 62% 58% Huishoudens met kinderen Huishoudens zonder kinderen Huishoudens Geïsoleerde personen 95% 93% 80% 78% 75% 72% 62% 58% Computer Internet Individuen Individuen die behoren tot de achtergestelde bevolkingsgroepen

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent 1 2 De Perfecte Storm Samenloop van drie crisissen die economische

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

Suivi mensuel de la conjoncture - Maandelijkse opvolging van de conjunctuur

Suivi mensuel de la conjoncture - Maandelijkse opvolging van de conjunctuur Suivi mensuel de la conjoncture - Maandelijkse opvolging van de conjunctuur mai 3 mei 2013 Wat moet men onthouden? 1. Belgische economie sinds begin 2011 amper nog gegroeid 2. Uitvoer en investeringen

Nadere informatie

4 Toon met twee verschillende berekeningen aan dat het ontbrekende gemiddelde inkomen (a) in de tabel gelijk moet zijn aan 70 000 euro.

4 Toon met twee verschillende berekeningen aan dat het ontbrekende gemiddelde inkomen (a) in de tabel gelijk moet zijn aan 70 000 euro. Grote opgave personele inkomensverdeling Blz. 1 van 4 personele inkomensverdeling Inkomensverschillen tussen personen kunnen te maken hebben met de verschillende soorten inkomen. 1 Noem drie soorten primair

Nadere informatie

Fiscale fraude in België.

Fiscale fraude in België. Fiscale fraude in België. Academische beschouwingen over de oorzaken van de zwarte economie. Prof. Dr. Michel Maus Docent VUB en UA Everest-advocaten De omvang van de zwarte economie De omvang van de zwarte

Nadere informatie

Moedige overheden. Stille kampioenen = ondernemingen. Gewone helden = burgers

Moedige overheden. Stille kampioenen = ondernemingen. Gewone helden = burgers Moedige overheden Stille kampioenen = ondernemingen Gewone helden = burgers Vaststellingen Onze welvaart kalft af Welvaartscreatie Arbeidsparticipatie Werktijd Productiviteit BBP Capita 15-65 Bevolking

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het VERSLAG VAN DE COMMISSIE

BIJLAGEN. bij het VERSLAG VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel,.3.5 COM(5) 8 final ANNEXES to 3 BIJLAGEN bij het VERSLAG VAN DE COMMISSIE Solidariteitsfonds van de Europese Unie Jaarverslag 3 NL NL BIJLAGE I: EU-SOLIDARITEITSFONDS - IN 3

Nadere informatie

Welvaart en groei. 1) Leg uit wat welvaart inhoudt. 1) De mate waarin mensen in hun behoefte kunnen voorzien. 2) Waarmee wordt welvaart gemeten?

Welvaart en groei. 1) Leg uit wat welvaart inhoudt. 1) De mate waarin mensen in hun behoefte kunnen voorzien. 2) Waarmee wordt welvaart gemeten? 1) Leg uit wat welvaart inhoudt. 2) Waarmee wordt welvaart gemeten? 3) Wat zijn negatief externe effecten? 4) Waarom is deze maatstaf niet goed genoeg? Licht toe. 1) De mate waarin mensen in hun behoefte

Nadere informatie

DOCUMENTATIENOTA CRB 2012-0224. Methodologieën voor de berekening van de impliciete aanslagvoeten

DOCUMENTATIENOTA CRB 2012-0224. Methodologieën voor de berekening van de impliciete aanslagvoeten DOCUMENTATIENOTA CRB 2012-0224 Methodologieën voor de berekening van de impliciete aanslagvoeten CRB 2012-0224 DEF CCR 220-11 MR/V 25 september 2012 Methodologieën voor de berekening van de impliciete

Nadere informatie

1. De productiemogelijkhedencurve van een land verschuift naar boven. Waardoor kan dit verklaard worden?

1. De productiemogelijkhedencurve van een land verschuift naar boven. Waardoor kan dit verklaard worden? 1. De productiemogelijkhedencurve van een land verschuift naar boven. Waardoor kan dit verklaard worden?. een daling van het aantal werklozen B. een toename van de emigratie uit het betreffende land. de

Nadere informatie

Efficiëntie van de overheid: aanzienlijke winst mogelijk!

Efficiëntie van de overheid: aanzienlijke winst mogelijk! Efficiëntie van de overheid: aanzienlijke winst mogelijk! Kerncijfers 15,2% = omvang van de werkingskosten in percent van het Belgische bbp in 2014 (tegenover gemiddeld 12,2% van het bbp in onze drie buurlanden)

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van Nederland Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

Belastingen en inkomensongelijkheid: België in een internationaal perspectief

Belastingen en inkomensongelijkheid: België in een internationaal perspectief Belastingen en inkomensongelijkheid: België in een internationaal perspectief Verbist, G. (2003). De fiscus als herverdeler. Personenbelasting en inkomensongelijkheid in België en andere OESO-landen. Antwerpen:

Nadere informatie

2. Simulatie van de impact van een "centen i.p.v. procenten"-systeem

2. Simulatie van de impact van een centen i.p.v. procenten-systeem Bijlage/Annexe 15 DEPARTEMENT STUDIËN Impact van een indexering in centen i.p.v. procenten 1. Inleiding Op regelmatige tijdstippen wordt vanuit verschillende bronnen gesuggereerd om het huidige indexeringssysteem

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Efficiëntie van de overheid: aanzienlijke winst mogelijk!

VBO-ANALYSE. Efficiëntie van de overheid: aanzienlijke winst mogelijk! VBO-ANALYSE Efficiëntie van de overheid: aanzienlijke winst mogelijk! Carole Dembour cad@vbo-feb.be Februari 2014 14,7% II Omvang van de werkingskosten in percent van het Belgische bbp in 2011 (tegenover

Nadere informatie

4.1 Klaar met de opleiding

4.1 Klaar met de opleiding 4.1 Klaar met de opleiding 1. Werken in loondienst - Bij een bedrijf of bij de overheid (gemeente, provincie, ministerie); - Je krijgt loon/salaris; - Je hebt een bepaalde zekerheid, dat je werk hebt,

Nadere informatie

Begrotingscontrole Contrôle budgétaire

Begrotingscontrole Contrôle budgétaire Begrotingscontrole Contrôle budgétaire 2013 Fiscale ontvangsten Voor een totaal bedrag van 364 miljoen Circulaire BTW bedrijfswagens 115 miljoen Blijft: 259 miljoen Vergelijk: Besparingen op primaire:

Nadere informatie

Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht

Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht PVDA Studiedienst Februari 2015 M. Lemonnierlaan 171 1000 Brussel http://pvda.be/pvda/studiedienst Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht Volgens de regering heeft

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Gedurfd realisme?

Gedurfd realisme? Gedurfd realisme? 2014-2019 Ooit zei men: ambtenarenpensioenen vormen geen probleem De rekening moet kloppen p. 3 Met voldoende jobcreatie in de privésector De rekening moet kloppen p. 4 Relativiteit

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

Een eerlijke energiefactuur

Een eerlijke energiefactuur Een eerlijke energiefactuur Samenvatting: De energiefactuur van de Vlamingen is een tweede belastingbrief geworden. De Vlaamse regering kiest er onder het mom van besparingen steeds vaker voor beleidsmaatregelen

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2004-I

Eindexamen economie 1-2 vwo 2004-I 4 Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juiste berekening

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij

Barometer van de informatiemaatschappij Barometer van de informatiemaatschappij BAROMETER VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (2014) http://economie.fgov.be De editie 2014 van de Barometer van de informatiemaatschappij is beschikbaar op de website

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo I

Eindexamen economie vwo I Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave maximumscore 2 Door de vermindering van

Nadere informatie

Over oude en nieuwe paradigma's: herverdelen, investeren, innoveren

Over oude en nieuwe paradigma's: herverdelen, investeren, innoveren Over oude en nieuwe paradigma's: herverdelen, investeren, innoveren Bea Cantillon Het Europees Sociaal Investeringspakket door een Vlaamse bril, 4 november 2013, VLEVA, Brussel Hoe realistisch zijn de

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Diagnose van de Belgische arbeidsmarkt vanuit Flexicurityperspectief

Diagnose van de Belgische arbeidsmarkt vanuit Flexicurityperspectief Diagnose van de Belgische arbeidsmarkt vanuit Flexicurityperspectief Seminarie Flexicurity in het Belgisch arbeidsrecht 23 april 2010 Ludo Struyven, Tom Vandenbrande Flexicurity-debat meer flexibiliteit

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

Domein E: Ruilen over de tijd. fransetman.nl

Domein E: Ruilen over de tijd. fransetman.nl Domein E: Ruilen over de tijd Rente : prijs van tijd Nu lenen: een lagere rente Nu sparen: een hogere rente Individuele prijs van tijd: het ongemak dat je ervaart Algemene prijs van tijd: de rente die

Nadere informatie

DE IMPACT VAN DE NOTIONELE INTRESTAFTREK OP DE KAPITAALSTRUCTUUR EN TEWERKSTELLING VAN MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN IN BELGIË

DE IMPACT VAN DE NOTIONELE INTRESTAFTREK OP DE KAPITAALSTRUCTUUR EN TEWERKSTELLING VAN MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN IN BELGIË VIVES BRIEFING 2016/08 DE IMPACT VAN DE NOTIONELE INTRESTAFTREK OP DE KAPITAALSTRUCTUUR EN TEWERKSTELLING VAN MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN IN BELGIË Jozef Konings Cathy Lecocq Bruno Merlevede Universiteit

Nadere informatie

Breedbandinternet voor alle Europeanen: de Commissie geeft het startsein voor een debat over de toekomst van universele diensten

Breedbandinternet voor alle Europeanen: de Commissie geeft het startsein voor een debat over de toekomst van universele diensten IP/08/1397 Brussel, 25 september 2008 Breedbandinternet voor alle Europeanen: de Commissie geeft het startsein voor een debat over de toekomst van universele diensten Hoe kan de EU bereiken dat alle Europeanen

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 www.business.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

SYNTHESE. Structuur van de heffingen, tax shifting en fiscale hervorming: de termen van het debat

SYNTHESE. Structuur van de heffingen, tax shifting en fiscale hervorming: de termen van het debat SYNTHESE In november 2012 heeft de Minister van Financiën de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit (hierna de Afdeling genoemd) opgedragen om een grondige denkoefening aan te vatten over de manier waarop

Nadere informatie

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Valt het mee of tegen? a Als Yara een appartement koopt moet ze een hypotheek afsluiten. Hiervoor betaalt ze iedere maand een bepaald bedrag. Dit zijn haar

Nadere informatie

Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Instruzioni sull uso

Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Instruzioni sull uso DE NL FR IT Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Instruzioni sull uso 3 29 54 80 B DE

Nadere informatie

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso,

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 22 mei 2013 Nieuwe omstandigheden op de wereldwijde energiemarkt

Nadere informatie

Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de Gedelegeerd bestuurder, Dames en heren,

Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de Gedelegeerd bestuurder, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID UNIZO startreceptie 17 september 2013 Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer

Nadere informatie

Een rigide arbeidsmarkt, volop in beweging. Luc Sels Decaan Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Een rigide arbeidsmarkt, volop in beweging. Luc Sels Decaan Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Een rigide arbeidsmarkt, volop in beweging Luc Sels Decaan Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Werkzaamheid WKZ vrouwen WKZ 55+ WKZ laaggeschoolden Jeugdwerkloosheid Situatie 2011 Werkzaamheid

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij (2016) Barometer van de informatiemaatschappij

Barometer van de informatiemaatschappij (2016) Barometer van de informatiemaatschappij Barometer van de informatiemaatschappij INHOUD 1. Pijlers van het plan Digital Belgium 2. Structuur van de barometer 3. Indicatoren (5 pijlers) 4. Sterk stijgende indicatoren 5. Besluit FOD Economie, KMO,

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

.bedomeinnamen. onder de loep 2011

.bedomeinnamen. onder de loep 2011 1.bedomeinnamen onder de loep 2011 2 Aantal nieuwe.be-registraties Evolutie van de.be-domeinnamen 471.453 602.607 736.498 859.474 977.998 1.101.668 1.219.935 131.588 147.022 193.659 222.919 232.746 257.637

Nadere informatie

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend 08 Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend Laurens Cazander Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

BEGROTING EN HERVORMINGEN

BEGROTING EN HERVORMINGEN BEGROTING EN HERVORMINGEN NALEVING VAN DE EUROPESE BEGROTINGSVERBINTENISSEN VAN BELGIË VERDERZETTEN VAN DE STRUCTURELE HERVORMINGEN INZETTEN OP DE STRATEGISCHE INVESTERINGEN ZATERDAG 15.10.2016 - BRUSSEL

Nadere informatie

Studie over uitvoerpotentieel agrovoedingssector

Studie over uitvoerpotentieel agrovoedingssector Studie over uitvoerpotentieel agrovoedingssector Brussel, 20 januari 2016 Uit een studie van de FOD Economie over de Belgische agrovoedingsindustrie blijkt dat de handel tussen 2000 en 2014 binnen de Europese

Nadere informatie

VAN REYBROUCK, Geert. De Belgische fiscaliteit en parafiscaliteit in een Europees kader

VAN REYBROUCK, Geert. De Belgische fiscaliteit en parafiscaliteit in een Europees kader VAN REYBROUCK, Geert. De Belgische fiscaliteit en parafiscaliteit in een Europees kader Documentatieblad, Brussel, FOD Financiën, LXe jaargang, nr. 5, juli-augustus 2000, pp.39-238 Samenvatting In deel

Nadere informatie

NIEUWE NIVELLERINGS- POLITIEK

NIEUWE NIVELLERINGS- POLITIEK NIEUWE NIVELLERINGS- POLITIEK Jesse Klaver november 2014 NIEUWE NIVELLERINGSPOLITIEK De kloof tussen arm en rijk in Nederland neemt toe. GroenLinks pleit daarom bij het bezoek van Thomas Piketty aan Nederland

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

PlanninG en FinancierinG

PlanninG en FinancierinG 1 budgetta ire PlanninG en FinancierinG Het groeiende succes van eersteklas openbaar vervoer voor iedereen vormt de sluitsteen voor de toegankelijkheid tot de verschillende functies in het Gewest. Als

Nadere informatie

Toelichting bij de kostprijsberekening van het Vlaams Belang-programma

Toelichting bij de kostprijsberekening van het Vlaams Belang-programma Zuurstof voor het bedrijfsleven Toelichting bij de kostprijsberekening van het Vlaams Belang-programma Vlaanderen krijgt klappen. Het aantal faillissementen neemt almaar toe. Maand na maand worden nieuwe

Nadere informatie

Care Invest II. De ideale combinatie van. rendement, stabiliteit en nabijheid

Care Invest II. De ideale combinatie van. rendement, stabiliteit en nabijheid INVESTEREN Care Invest II De ideale combinatie van rendement, stabiliteit en nabijheid Uniek aanbod: enkel beschikbaar tussen 19 mei en 26 juni 2015 (een vervroegde afsluiting is mogelijk) Inleiding Via

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie