Hoe aantrekkelijk is SQL Server 2008 R2?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe aantrekkelijk is SQL Server 2008 R2?"

Transcriptie

1 In het kort: Makkelijk deployen van database BI release Oplossing voor MDM probleem Hoe aantrekkelijk is SQL Server 2008 R2? P e t e r t e r Br a a k e Begin mei kwam de nieuwste versie van SQL Server beschikbaar: SQL Server 2008 R2. Dat is snel na de release van SQL Server 2008 en bovendien in een tijd dat velen van ons nog bezig zijn met migratie naar SQL Server Wat brengt deze tussenstap ons en welke features maken de nieuwste versie aantrekkelijk? Als eerste valt op dat er twee nieuwe edities van SQL Server zijn die de Enterprise editie ontstijgen. SQL Server 2008 R2 Datacenter is de editie die het meest te bieden heeft op het gebied van scalability. Datacenter ondersteunt tot 256 logische processors. Nieuw naast deze Datacenter-variant is SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse, een zogenaamde appliance-based solution. Deze editie is gemaakt in samenwerking met enkele hardwarevendors en kan dankzij de implementatie van een massively parallel processing (MPP) architecture datawarehouses aan tot enkele honderden terabytes groot. Een zeer welkome verandering is dat R2 in de standard edition nu ook backup-compressie ondersteunt. Tot nu toe was dat een enterprise feature. Application and Multi-Server management, de belangrijkste nieuwe feature vanuit een DBA standpunt bekeken wordt nu zowel in Datacenter, Enterprise als ook Standard en Workgroup ondersteund: Hiermee kunnen DBA s centraal meer instances van SQL Server monitoren en beheren. Standard en Workgroup kunnen centraal beheerd worden, maar kunnen zelf niet de centrale server (Utility Control Point, ofwel UCP) zijn. Een Enterprise instance kan wel een UCP zijn, maar met maximaal 25 geregistreerde servers. Application and Multi-Server Management In steeds meer bedrijven is er niet langer sprake van één SQL Server Instance, maar hebben we te maken met meer instances verspreid over meer, wellicht virtuele, servers. Daarbij is er waarschijnlijk sprake van meer databases per instance. Zowel het monitoren van de totale SQL Server infrastructuur als het behouden van overzicht over welke instance/computer hoe zwaar wordt ingezet, wordt dan langzaam maar zeker een uitdaging. Met de komst van SQL Server 2008 werd ons leven iets makkelijker gemaakt met de introductie van Policy Based Management, een samenwerking tussen het registered servers window in SQL Server Management Studio (SSMS) en Performance Data Collection. Met Multi-Server Management gaat Microsoft een aangename stap verder. Met SQL Server 2008 R2 worden we in staat gesteld een zogenaamde SQL Server Utility aan te TechNet Magazine juli

2 Figuur 1 De SQL Server Utility Architectuur. maken. Dat is niets anders dan een aantal registered servers, ofwel managed instances, die hun Performance Data naar een centrale instance, het Utility Control Point (UCP), uploaden. Samen vormen deze servers een zogenaamde managed server group. SQL Server Management Studio is uitgebreid met een Utility Explorer en de nodige dashboards (viewpoints) die ons in staat stellen van alle geregistreerde servers te bekijken hoe de resources worden benut. De status van de resources wordt bepaald door policies die zowel globaal als per resource kunnen worden ingesteld. De resource-indicatoren waar we het dan over hebben zijn: CPU-belasting door de SQL Server Instance, CPU-belasting door de computer waar de instance op draait, de werkdruk van data- en logfiles en de werklast van de drives waar de SQL data- en logfiles op staan. Figuur 1 bevat een overzicht van de SQL Server Utility Architecture. Opzetten Multi-Server Administration Stap 1 in het opzetten van Multi-Server Administration is het aanmaken van het zogenaamde Utility Control Point (UCP). Om dat te doen gaat u in SSMS naar het menu View en klikt u vervolgens op Utility Explorer. De Utility Explorer opent aan de linkerkant van het scherm. De eerste keer dat u dit doet, opent ook het Getting Started venster. In beide vensters vindt u een knop (link) die de wizard opent die een nieuw Control Point aanmaakt. U moet in de wizard aangeven welke SQL Server Instance de UCP wordt, geeft hier een naam voor de Utility op en benoemt het gewenste windowsaccount waarmee de performance data van de UCP de Collection Set wordt opgehaald. Dit kan een windows-account zijn die als proxy dient binnen de SQL Server Agent. Het mag ook de agent serviceaccount zijn, zolang dat ook maar een windowsaccount is. Het maken van een UCP is enigszins vergelijkbaar met het opzetten van een performance-datawarehouse in SQL Server Eén van de stappen die de wizard uitvoert, is het aanmaken van het zogenaamde utilitymanagement datawarehouse (UMDW). In Books on-line (BOL) kunt u lezen dat het UMDW ongeveer 2 GB per jaar per geregistreerde SQL Server Instance zal groeien. Uiteraard speelt de MSDB database van de UCP een belangrijke rol. Deze heeft ongeveer 20MB aan storage nodig per managed instance van SQL Server. Beide getallen zijn uiteraard sterk afhankelijk van uw specifieke omgeving, maar houdt rekening met deze groei. Niet onbelangrijk is de aanwijzing waarbij voor de UCP wordt aangeraden een case-sensitive instance van SQL Server te gebuiken. Doet u dat namelijk niet, dan kunt u problemen verwachten bij case-sensitive managed servers die later aan UCP worden toegevoegd. Instances toevoegen Na het aanmaken van een UCP moeten één of meer instances worden toegevoegd aan de utility. In de Utility Explorer zijn drie items: data-tier applications, managed instances en utility administration. Via enroll instance in het popup-menu onder managed instances start u de enroll instance wizard op. U kiest hier de instance die aan de managed server group moet worden toegevoegd en het account waaronder de collection set gaat draaien. Deze collection set is een job die onderdeel is van de lokale SQL Server Agent (dus niet centraal op de UCP). Er is een aantal beperkingen voor zowel de UCP als de managed servers: Alle servers moeten versie 10.5, dus SQL Server 2008 R2 of hoger zijn. Alleen database instances kunnen managed zijn, dus SQL Server Analysis Services (SSAS) niet. Alle SQL-servers moeten in hetzelfde domein zitten of er dient een two-way trust tussen de domeinen te bestaan. De SQL-server service account heeft leesrechten op users in Active Directory nodig. Filestream kan niet worden gemonitord met de utility. Naast deze beperkingen controleert de wizard nog een aantal voorwaarden. Zie voor de volledige lijst How to: Enroll an Instance of SQL Server (SQL Server Utility) in BOL. Monitoren Als u één of meer servers heeft aangemeld, kunt u in het utility explorer contentvenster beginnen met het monitoren van uw servers. Als u in de utility explorer managed instances heeft geselecteerd, ziet u een lijst van geregistreerde servers met vier indicatoren die aangeven wat de status binnen de instance is van instance-cpu, server-cpu, Filespace en volumespace. Als u een instance selecteert, ziet u onderin het utility content venster de bijbehorende details (zie figuur 2). Zoals eerder gezegd wordt de status (OK, overutilized, underutilized) bepaald door policies. Op de derde tab ziet u of voor de geselecteerde server de globale policy geldt, of een specifieke policy. Ook kunt u hier de nu geldende grenswaarden aflezen. Voor CPU- 50 juli 2010 TechNet Magazine

3 gebruik gelden bijvoorbeeld de defaultwaarden van nul procent en 70 procent. Nul procent betekent underutilization en meer dan 70 procent overutilization. De zojuist genoemde defaultwaarden zijn via utility administration in de utility explorer aan te passen. Hier kunt u ook definiëren hoe u wilt omgaan met korte pieken. Stel dat de CPU slechts kort boven de 70 procent uitkomt. Moet dat meteen getoond worden als overutilized? Waarschijnlijk niet. Met behulp van volatile resource policy evaluation kunt u aangeven met welke demping de resource als overutilized moet worden aangegeven. Verder kunt u via utility administration aangeven wie de utility dashboards en viewpoints mag inzien en wat de bewaartijd voor gegevens in het data warehouse is. De default periode is één jaar. Data Access Application (DAC) De feature die we tot nu toe bespreken, heet Application and Multi-Server Management. In de utility explorer zit ook het onderdeel datatier-applicaties. En in figuur 1, dat een totaaloverzicht van de feature geeft, ziet u data access application databases (DAC-databases) naast de databases die geen onderdeel zijn van een DAC. Wat wordt in deze context bedoeld met Data Access Application? Het idee achter DAC is dat het deployen van databases makkelijker wordt. Maar ook de migratie van databases naar nieuwe versies van SQL en het verhuizen van databases naar andere instances worden makkelijker. Met name dat laatste geeft een extra dimensie aan de multiserver management feature. Als een bepaalde instance op een bepaalde server een te hoge werklast wordt, is het wel zo makkelijk, als met een eenvoudige rechttoe rechtaan handeling een database kan worden verhuisd naar een andere, rustiger instance. Tot nu toe zijn backup en restore en scripting de voor de hand liggende manieren om dit te doen. Een uitdaging daarbij is altijd het overzetten van zogenaamde serverdependencies. Zaken als logins en serverlevel objecten moeten apart verhuisd of gescript worden. Een datatier-applicatie is een file met daarin alle database objecten waaruit een database bestaat. De file (.dacpac) kan een DBA gebruiken om een database te deployen. De developers kunnen applicatie-executables als ook de datatier-applicatie component (.dacpac) opleveren. De DBA kan nu met de deploy data-tier application wizard met een rechter muisklik op SQL-instance in de object explorer binnen SSMS de database inclusief alle dependencies aanmaken. Als de SQL Server instance een managed instance is, wordt de informatie ook opgeslagen in de MSDB-database. Data meeverhuizen Er zijn op dit moment twee manieren om een.dacpac-file aan te maken. Vanuit SSMS kunt u een.dacpac genereren. In SSMS vindt u in het context-menu van een database, onder tasks, vindt u de optie extract datatier-applicatie. Dit start de wizard die een.dacpac file aanmaakt. In Visual Studio is ook een nieuw datatier project-template opgenomen. Via dit type project kan een developer een datatierapplicatie maken, of een met SSMS gegenereerde.dacpac inlezen. Toch zijn hier nog wel enkele beperkingen. Niet alle database objecten worden ondersteund. Zo leert een eenvoudige test dat het laten genereren van een datatierapplicatie voor de bekende sample-database AdventureWorks maar liefst 82 fouten oplevert. De eenvoudigere Northwind sample-database laat zich wel makkelijk als datatier genereren. Verder moet u er bij het verplaatsen van een database rekening mee houden dat alleen het database-schema wordt gegenereerd. Wilt u de data meeverhuizen dan zult u dit bijvoorbeeld met behulp van SQL Server Integration Services (SSIS) moeten doen. Gezien de beperkingen van datatier-applicaties is het de vraag wanneer u deze feature succesvol kunt gebruiken. Ik denk vooral als de database in SQL Azure staat, de cloud versie van SQL Server. Hoewel dit een volledige relationele cloud implementatie is, is SQL Azure in functionaliteit beperkt vergeleken met de on-site SQLServer versies. Dit zijn grotendeels dezelfde beperkingen als in de dacpac s. Voor kleine eenvoudige on-site databases kunnen dacpac s ook handig zijn. SQL Server 2008 R2, de BI release SQL Server 2008 R2 is ook wel de business intelligence (BI) release genoemd. Wat mij betreft doet dat tekort aan de nieuwe Multi-Server Management-functionaliteit, maar gezien de gave nieuwe features in Reporting Services, de Excel en SharePoint PowerPivot en met het mas- Figuur 2 Instance details in het utility content venster. TechNet Magazine juli

4 Figuur 3 Reporting Services is nu meer mogelijk. ter data management, is er op het BI-vlak wel veel leuks te melden. Laten we eerst eens kijken naar Reporting Services en Report Builder 3.0. Een punt van kritiek op Reporting Services, zeker in vergelijking met concurrerende producten, is geweest dat het een te technisch product is. Report Designer binnen Business Intelligence Development Studio (BIDS) biedt veel flexibiliteit maar is voor business-users een intimiderende omgeving. Report Builder, de drag-and-drop tool die werkt op basis van de metadata in Report Models, is weliswaar eenvoudig en schermt de rapportmaker volledig af van het schrijven van queries, maar mist erg veel van de functionaliteit van Reporting Services. Met Report Builder 2.0, nageleverd als gratis download, kwam er een tool tussen beide hierboven genoemde tools in. Eenvoudiger in gebruik dan BIDS, maar vele malen krachtiger dan Report Builder. Met Report Builder 3.0, nog altijd een download, is er nog een extra stap in de geboden functionaliteit gezet. Het schrijven van de juiste query is voor de business-user het moeilijkste in het maken van een goed rapport. Lastig is ook als blijkt dat verschillende gebruikers andere rapporten willen op basis van dezelfde gegevens. In SQL Server 2008 R2 is de mogelijkheid van shared datasets toegevoegd. Dit geeft een developer of een DBA de mogelijkheid een query, al dan niet geparameteriseerd, onder een naam op te slaan op de report server. Business-users kunnen dan deze shared datasets gebruiken om rapporten op te baseren, waarmee de noodzaak zelf moeizaam de onderliggende queries te schrijven verdwijnt. De beheerder kan van deze shared datasets run-time eigenschappen zoals geheugengebruik instellen ten behoeve van caching. Net zo mooi als de shared datasets zijn de report-parts. Deze nemen het concept van hergebruik nog een stap verder. Iemand kan bijvoorbeeld een grafiek maken gebaseerd op een dataset en deze grafiek als report-part publiceren. Anderen kunnen bij het ontwerpen van rapporten gebruikmaken van deze grafiek. De link met de oorspronkelijke grafiek blijft bewaard, maar het is toch mogelijk aanpassingen te doen. Als de oorspronkelijke grafiek wordt aangepast, kunt u kiezen of u die wijzigingen wilt overnemen. Vanzelfsprekend zijn de grafische mogelijkheden verder uitgebreid. U kunt nu kaarten maken, spark-lines en data-bars toevoegen en tenslotte kunt u gebruikmaken van indicators. Figuur 3 toont de toolbar met de genoemde items. Verder is de moeite van het vermelden waard dat we rapporten kunnen renderen als data-feeds. Dat geeft ons de mogelijkheid gegevens met behulp van Reporting Services beschikbaar te stellen. Applicaties die datafeeds (atom-compliant) kunnen lezen kunnen deze gegevens dan gebruiken en verwerken. Master Data Services Met SQL Server 2008 R2 komt Microsoft eindelijk met een oplossing voor het master datamanagement (MDM) probleem. Elk bedrijf heeft immers te maken met meerdere databases. Verschillende systemen, zoals ERP, CRM en financiële pakketten draaien ieder op hun eigen database en dus met hun eigen instellingen en gegevens. Operationeel is dat wellicht niet echt een probleem, maar met rapportages wordt het lastiger. Welke gegevens zijn nu de basisgegevens, de master data die leading moeten zijn in het geval van twijfel? Hoewel dit probleem vergelijkbaar is met het consistent krijgen van dimensies in een dimensioneel datawarehouse, is het breder dan alleen datawarehousing. Master Data Services (alleen beschikbaar in 64 bits) biedt SQL Server 2008 R2 een oplossing. Drie onderdelen Master Data Services (MDS) bestaat uit drie onderdelen: MDS Configuration Manager, Master Data Manager (MDM) en MDS Web Service. U start een master data implementatie door met de MDS Configuration Manager een nieuwe database aan te maken (zie figuur 4). Als u op create database klikt, leidt een wizard u door de stappen voor het aanmaken van een database. Als de database er staat, maakt u een connectie en vult u het tweede deel van het scherm in. Hierin geeft u onder andere een database mailprofiel aan. Een belangrijk concept van MDM is data-stewardship. Iemand binnen een organisatie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens. Daar waar inconsistenties ontdekt worden, wordt de steward nu op de hoogte gebracht met een , zodat er actie kan worden ondernomen. De volgende stap is het maken van de master data manager website op de tweede tab van de MDS Configuration Manager. Deze site wordt niet automatisch bij het installeren gemaakt, maar pas als u na het invullen van de website 52 juli 2010 TechNet Magazine

5 parameters zoals Virtual Path en Application Pool, en daarna op de apply-knop klikt. Op de homepage vindt u vijf opties: explorer, version-management, integration-management, system-administration en user- en group-permissions. De eerste stap is nu het aanmaken van één of meer models in deze omgeving. De models definiëren de masterdata, ofwel de entiteiten die we opnemen, de attributen, hiërarchieën en de bijbehorende business-rules. Deze models maakt u aan op de system administration page. Het beheer van de data maakt u in de explorer-pagina. PowerPivot en de impact voor de DBA Wel de moeite waard om hier even te noemen, is het publiceren van PowerPivot-oplossingen naar SharePoint. Dat kan met SharePoint 2010 Enterprise Edition met Excel Services. Gebruikers kunnen dan via de SharePoint-portal gebruikmaken van PowerPivot via Excel Services. Er verandert echter wel één belangrijk ding. Bij een gewoon Excel-workbook zit alle data in de Excel-file. Zodra PowerPivot geüpload wordt naar een SharePoint server, zal onder de motorkap een kubus worden aangemaakt in SQL Server Analysis Services (SSAS). Vanaf dit punt is Analysis Services dus opeens een vereiste. PowerPivot haalt alle gegevens binnen in het Excel-workbook waarin we het gebruiken. Daarmee is een PowerPivot Excel-sheet disconnected en dus statisch. Als SharePoint bij alle onderliggende gegevensbronnen kan, is het mogelijk om de in SSAS gemaakt kubus op basis van een schedule te laten verversen. StreamInsight Na een verhaal dat met name het beheer van SQL Server omgevingen als focus had en een BI-gerelateerd stuk, sluiten we af met een meer developer geörienteerd onderwerp: Stream- Insight: een platform om Complex Event Processing (CEP) applicaties te ontwikkelen. CEP is een techniek om events, en dus data te verwerken op het moment dat de events optreden. Dus in plaats van gegevens eerst in een database op te slaan en later queries op de gegevens los te laten, wordt de data geanalyseerd terwijl de events optreden, ofwel op het moment dat de data ontstaat. Click-stream analyse van een drukke website is een goed voorbeeld van waar dit toepasbaar is. De content van de site realtime aan de hand van deze gegevens aanpassen, en zo de manier waarop nieuwe gebruikers door de site heen klikken beïnvloeden, maakt de site veel toegankelijker en actueler. Voor een commerciële site kan dat omzetverhogend werken. In een CEP-applicatie worden events op het moment dat ze optreden direct aangeboden aan de CEP server. Binnen de applicatie is business-logica gedefinieerd in de vorm van LINQ-queries. In plaats van queries uit te voeren op (statische) gegevens, sturen we realtime data naar een standing -query. De resultaten van de query kunnen direct worden gebruikt in bijvoorbeeld dashboards om KPI-indicatoren aan te sturen. Daarmee creëren we een soort realtime BI. We kunnen deze nieuwe technologie dus in de BI-hoek plaatsen. Zoals gezegd is StreamInsight een platform om CEP-applicaties te ontwikkelen. U moet daarbij wel.net-programmeren en LINQ beheersen. Tot slot Bovenstaand verhaal is lang niet compleet. Hoewel SQL Server 2008 R2 geen volledig nieuwe release is, is er te veel nieuws om alles in dit artikel op een rij te zetten. Nog niet genoemd, maar wel cool, is bijvoorbeeld dat R2 volledig kan omgaan met de Live Migration feature van Windows Server 2008 R2 Hyper-V release. Duidelijk is denk ik nu wel, dat Microsoft met SQL Server 2008 R2 een stap voorwaarts zet. De BI-stack is met de verbeterde Reporting Services en met PowerPivot aan de front-end sterk verbeterd. Beheer in multi-server omgevingen wordt makkelijker. En met StreamInsight begeeft Microsoft zich voor het eerst op de markt van CEP-applicaties. Kortom, veel nieuwe zaken waarmee we onze SQL-kennis kunnen aanscherpen en updaten. Figuur 4 de master data repository Pe t e r t e r Br a a k e is sinds 1996 werkzaam in de ICT. Sinds 2002 richt hij zich volledig op SQL Server, zowel op de database engine als op de BI onderdelen van SQL Server. Twee jaar geleden is Peter voor zichzelf begonnen. Hij werkt nu als freelance trainer/consultant op het gebied van SQL Server. TechNet Magazine juli

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Dit document beschrijft belangrijke aandachtspunten voor de installatie van Deep Defender. Ook omschrijft dit document hoe de beheerder kan omgaan

Dit document beschrijft belangrijke aandachtspunten voor de installatie van Deep Defender. Ook omschrijft dit document hoe de beheerder kan omgaan Dit document beschrijft belangrijke aandachtspunten voor de installatie van Deep Defender. Ook omschrijft dit document hoe de beheerder kan omgaan met Threat meldingen, driver problemen en hoe het product

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen

Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Labo 1 Beheer van databanken Svenia CLAES (3TI3) Britt JACOBS (3TI3) Lies VAN

Nadere informatie

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Het installeren van deze MicroSoft SQL server 2012 Express dient te gebeuren door iemand met volledige rechten op het systeem. Wij adviseren dit door een systeembeheerder

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

Systeemvereisten. Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009. Rolgebaseerde client

Systeemvereisten. Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009. Rolgebaseerde client Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009 Rolgebaseerde client Microsoft Windows XP Professional SP3 of later (X86 of 32-bits Microsoft Windows Vista (Business, Enterprise, of Ultimate) SP1 of

Nadere informatie

Verkorte installatiehandleiding Microsoft SQL EXPRESS. 1. Besturingssysteem. Aanbeveling: Windows 7 of hoger en.net Framework 4.0

Verkorte installatiehandleiding Microsoft SQL EXPRESS. 1. Besturingssysteem. Aanbeveling: Windows 7 of hoger en.net Framework 4.0 Verkorte installatiehandleiding Microsoft SQL EXPRESS 1. Besturingssysteem Aanbeveling: Windows 7 of hoger en.net Framework 4.0 2. Installatie van de SQL EXPRESS database Stap1 is het downloaden van de

Nadere informatie

Handleiding Microsoft SQL Server configuratie

Handleiding Microsoft SQL Server configuratie Connectie maken met de server Start het programma Microsoft SQL Server Management Studio Maak een connectie met uw SQL Server instance waarin de database van Speedbooks moet komen te staan. Wanneer u de

Nadere informatie

MJA Deployment Instructies Document MJA Deployment instructies Auteur Digipolis Datum 19/07/2013 Versie V1.0 Project MJA 2014

MJA Deployment Instructies Document MJA Deployment instructies Auteur Digipolis Datum 19/07/2013 Versie V1.0 Project MJA 2014 MJA Deployment Instructies Document MJA Deployment instructies Auteur Digipolis Datum 19/07/2013 Versie V1.0 Project MJA 2014 Bellevue 1, 9050 Gent (Ledeberg), België tel. + 32 9 266 09 00 fax + 32 9 231

Nadere informatie

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck Magnutude 2012 Efficient BI 18 september Joost de Ruyter van Steveninck 2 Inhoud Is BI nog niet efficiënt? Trends in BI Efficient BI: de trends in praktijk 3 Feedback van de gebruiker Informatie behoefte

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

IBIS-TRAD Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL)

IBIS-TRAD Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL) Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL) Inhoudsopgave 01 INSTALLATIE IBIS-TRAD DATABASES (MS-SQL) 1 01.01 Stap 1: Installeren IBIS-TRAD databases (MS-SQL) 2 01.02 Stap 2: Rechten verlenen

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE Popsy Financials Overstap Access-MSDE 1 Inhoudstafel 1/17 1 Installatie van een MSDE server... 3 1.1 Microsoft SQL Express 2008... 3 1.2 Aanmaken van ODBC connectie naar de server... 9 1.3 Voorbereiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Remote Backup

Gebruiksaanwijzing Remote Backup Gebruiksaanwijzing Remote Backup December 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde browsers... 3 Inloggen in portal... 3 Gebruik op meerdere

Nadere informatie

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Om eens wat ervaring op te doen met de Windows Azure Marketplace heb ik een publieke en gratis databron gekozen

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN Introduction Huub van Langerak Expert team Marc Eilander Expert team 3 Agenda Exact private cloud

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

Installatie handleiding Microsoft SQL Server Express Edition

Installatie handleiding Microsoft SQL Server Express Edition Installatie handleiding Microsoft SQL Server Express Edition Kluwer Belastingpraktijk Staverenstraat 15 Postbus 23 7400 GA Deventer +31 (0570) 673555 kbp@kluwer.nl Versie: 2.0 Kluwer Belastingpraktijk

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Absentie Presentie Server Migratie

Absentie Presentie Server Migratie Absentie Presentie Server Migratie Auteur A. Boerkamp Versie V1.2 Datum 11-08-2010 Status Voor Intern / Extern gebruik Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45, 010-2868000

Nadere informatie

KPN Server Back-up Online

KPN Server Back-up Online KPN Server Back-up Online Snel aan de slag met Server Back-up Online Server Versie 6.1, built 2011 d.d. 20-08-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

Handleiding RealHosting Controle Paneel

Handleiding RealHosting Controle Paneel Handleiding RealHosting Controle Paneel Inloggen. Om in te loggen in het Controle Paneel kunt u de gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken welke u van ons heeft ontvangen. Nieuw is dat u ook met uw social

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice

Nadere informatie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) - Introductie - Microsoft SQL Server 2005 Express installeren - Microsoft SQL Server 2005 Express configureren - Database collation - Logicworks CRM

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand November 2010. Office Integratie

Tips & Tricks: Tip van de maand November 2010. Office Integratie Tips & Tricks: Tip van de maand November 2010 Door: Martijn Janssen Introductie Office Integratie De Teamcenter MS Office-integratie maakt gebruik van Microsoft Office 2003 of 2007 in een beheerde Teamcenter

Nadere informatie

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden.

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. Documentnummer: 1.0 Datum: 4-1-2016 Auteur: SANDER MAES Rompertdreef 1b 5233 ED s-hertogenbosch Postbus 86

Nadere informatie

Taxis Pitane SQL beheerder. Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane SQL beheerder. Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane SQL beheerder Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane SQL beheerder?... 3 Kenmerken van de software... 3 De juiste SQL server editie voor uw organisatie... 3 SQL Server 2008 Express...

Nadere informatie

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 R2 Express With Tools:

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 R2 Express With Tools: Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 R2 Express With Tools: Versie: 201212031 Pagina 1 van 7 Dit stappenplan is gebasseerd op een computer zonder eerdere Microsoft SQL Server installaties. Is

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice ICT-diensten... 4 2.2

Nadere informatie

Handleiding Reseller Controle Paneel

Handleiding Reseller Controle Paneel Handleiding Reseller Controle Paneel Inloggen Om in te loggen in het Controle Paneel kunt u de gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken welke u van ons heeft ontvangen. Nieuw is dat u ook met uw social media

Nadere informatie

Inhoud. Wat is Power BI?... 3. Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4. Beginnen met Power BI... 6. Werkruimte uitleg... 7

Inhoud. Wat is Power BI?... 3. Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4. Beginnen met Power BI... 6. Werkruimte uitleg... 7 Inhoud Wat is Power BI?... 3 Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4 Beginnen met Power BI... 6 Werkruimte uitleg... 7 Naar een dashboard in 3 stappen... 8 Stap 1: Gegevens ophalen... 8 Stap 2: Rapport maken...

Nadere informatie

Werkinstructie. Technisch Beheer. uitvoeren MAP scan. voor. Datum: 15 oktober Versie: 1.0

Werkinstructie. Technisch Beheer. uitvoeren MAP scan. voor. Datum: 15 oktober Versie: 1.0 uitvoeren MAP scan voor Technisch Beheer Auteur: ValueBlue Datum: 15 oktober 2016 Versie: 1.0 uitvoeren MAP scan Page 2 / 22 Revisie status Versie Datum Naam Reden Veranderde items 1.0 15-10-2016 ValueBlue

Nadere informatie

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2012 Express With Tools:

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2012 Express With Tools: Versie: 2012120303 Pagina 1 van 7 Installatie stappen Microsoft SQL Server 2012 Express With Tools: Wij adviseren om de installatie te doen met een gebruiker met volledige rechten. Dit stappenplan is gebasseerd

Nadere informatie

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows Elders in dit werk hebt u kunnen lezen hoe DSfW ingezet kan worden als alternatief voor Active Directory. Dit heeft echter

Nadere informatie

Integratie van SQL Server 2008 R2 Reporting Services in SharePoint 2010

Integratie van SQL Server 2008 R2 Reporting Services in SharePoint 2010 In het kort: Integratieconfiguratie eenvoudiger Downloaden en installeren op elke moment Rapporten maken, wijzigen en publiceren vanuit SharePoint Integratie van SQL Server 2008 R2 Reporting Services in

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dennis Schut

Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dennis Schut Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0 Dennis Schut Agenda Versies Microsoft Dynamics CRM 4.0 Infrastructurele & software vereisten Microsoft Dynamics CRM 4.0 Onze ervaringen met Microsoft Dynamics

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7 1. Upgraden naar Windows 7 Voorbereiding Als u straks gebruik wilt maken van een applicatie die nu op een andere computer draait, raden wij u aan om voordat u tot de installatie overgaat alle eventuele

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

Handleiding server-installatie

Handleiding server-installatie Handleiding server-installatie Document versie : 1.0, t.b.v. Delta/W Document datum : 15-06-2012 Auteur : Ben Hofstede Inhoud 1. Delta/W systeem eisen 3 2. Voorbereiding 4 3. Installatie SQL-server 5 4.

Nadere informatie

Easyhosting Handleiding Pakketswitch DirectAdmin

Easyhosting Handleiding Pakketswitch DirectAdmin Easyhosting Handleiding Pakketswitch DirectAdmin Deze handleiding beschrijft de stappen die genomen dienen te worden om een pakket tussen twee verschillende DirectAdmin-servers over te zetten Versie 1.0

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Handleiding voor Zotero versie 2.0

Handleiding voor Zotero versie 2.0 Handleiding voor Zotero versie 2.0 Michiel Wolda De handleiding voor Zetero is geschreven voor de lezers van het boek Deskresearch: Informatie selecteren, beoordelen en verwerken: tweede editie (Van Veen

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4 Updatehandleiding versie 2.14 Administratie- en leerlingvolgsysteem LVS2000 Inhoud van dit document: Updateprocedure in vogelvlucht... 2 Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3 Stap 2: Controle vooraf...

Nadere informatie

Configuration software van de Agility installeren op een Windows 64 bits

Configuration software van de Agility installeren op een Windows 64 bits Configuration software van de Agility installeren op een Windows 64 bits SEPTEMBRE 2010 Deze handleiding geeft stapsgewijs aan hoe de Configuration Software onder een Windows 64 bits geïnstalleerd wordt,

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

End-user handleiding voor Virtualmin Handleiding gemaakt door Digibel BVBA Copyright 2010 Digibel BVBA

End-user handleiding voor Virtualmin Handleiding gemaakt door Digibel BVBA Copyright 2010 Digibel BVBA Virtualmin handleiding, WHStarter, WHPro, WHUltra. End-user handleiding voor Virtualmin Handleiding gemaakt door Digibel BVBA Copyright 2010 Digibel BVBA Inhoudsopgave Inloggen Virtualmin...2 Uw hosting

Nadere informatie

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows.

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 3. Installatie Xampp... 3 1.1 Installatie Xampp Launcher... 7 1.2 Controle geïnstalleerde bestanden...

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

APNS Certificaat genereren en installeren

APNS Certificaat genereren en installeren APNS Certificaat genereren en installeren Handleiding om een Apple APNS certificaat te genereren en te installeren. Version: x.x MobiDM Handleiding voor APNS Certificate Pagina 1 Index 1. APPLE APNS CERTIFICAAT...

Nadere informatie

MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS

MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS Voor een aantal producten zijn er sinds het uitkomen van nieuwe versies, wijzigingen in de licentieregels. Dit geldt voor SQL Server (zie

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

5/9 PlateSpin. 5/9.1 PlateSpin Portability Suite

5/9 PlateSpin. 5/9.1 PlateSpin Portability Suite Management Services 5/9 PlateSpin 5/9.1 PlateSpin Portability Suite PlateSpin Portability Suite is ontwikkeld voor physical-tovirtual migratie en nog veel meer manieren om werklasten om te zetten. U leest

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

De applicatie wordt gestart met het Welkom-scherm. Aan de linkerzijde zie je al dat Producten en Klanten al aanwezig zijn?

De applicatie wordt gestart met het Welkom-scherm. Aan de linkerzijde zie je al dat Producten en Klanten al aanwezig zijn? Je eerste Triggre applicatie! Bij de eerste opdracht willen we graag de snelheid en de kracht van Triggre laten zien. We hebben een orderapplicatie gemaakt voor een jeans-store. Je begint met het rondkijken

Nadere informatie

IAAS - QUICK START GUIDE

IAAS - QUICK START GUIDE IAAS - QUICK START GUIDE Contents IAAS QUICK START GUIDE... 2 STAPPEN... 2 AANMAKEN VAPP... 2 NETWERK BESCHIKBAAR MAKEN IN VAPP... 3 UITROLLEN WINDOWS SERVERS... 3 VERSIES VAN WINDOWS SERVER TEMPLATES...

Nadere informatie

IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO

IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO Contents IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO... 2 STAPPEN... 2 BACKUP.MANAGEMENT PORTAL... 3 INLOGGEN IN DE CLOUD MANAGEMENT CONSOLE... 3 ACCOUNTS AANMAKEN... 4 INSTALLEREN EN CONFIGUREREN...

Nadere informatie

Installatie Accowin (versie 2)

Installatie Accowin (versie 2) Installatie Accowin (versie 2) Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Download Accowin... 2 2. Accowin2Setup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten...3 2.2 Selectie van installatie directory...4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

Windows Basics. yvan vander sanden. 22 februari 2015

Windows Basics. yvan vander sanden. 22 februari 2015 Windows Basics yvan vander sanden 22 februari 2015 Windows is nog altijd een veel gebruikt operating system. Als technicus moet je bekend zijn met het Windows operating system om gebruikers te kunnen helpen,

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

DataFlex 19.0 SQL Server

DataFlex 19.0 SQL Server Connections to SQL Server 1 Agenda Connecties Aanpassingen in applicaties 2 Connecties Kort overzicht 3 SQL manier Connectie maken met een server (login) Connectie stelt je in staat om tabellen in een

Nadere informatie

Onder de motorkap van Microsoft Azure Web Sites. Eelco Koster Software architect ORDINA

Onder de motorkap van Microsoft Azure Web Sites. Eelco Koster Software architect ORDINA Onder de motorkap van Microsoft Azure Web Sites Eelco Koster Software architect ORDINA Agenda Introductie Architectuur Project Kudu Azure Resource Manager Doel Dieper inzicht geven in de werking van Azure

Nadere informatie

Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan de hoofd beheerder.

Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan de hoofd beheerder. Handleiding Gebruik Download Chrome voor de beste compatibiliteit Aanmelden link: http://www.omegabelgium.com/cms/ Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan

Nadere informatie

Self Service BI. de business

Self Service BI. de business BI in de praktijk Self Service BI Breng de kracht van BI naar de business Luc Alix Sogeti Nederland B.V. Redenen voor Business Intelligence Sneller kunnen beslissen 42 % Beter kunnen beslissen 42 % Concurrentieel

Nadere informatie

Azure Calculator POWER. Handleiding. De calculator is beschikbaar via Inhoudsopgave

Azure Calculator POWER. Handleiding. De calculator is beschikbaar via  Inhoudsopgave Handleiding Azure Calculator Microsoft Azure is het groeiende cloudplatform van Microsoft, waarop u continu nieuwe features kunt toevoegen voor uw klanten. De Azure Calculator is een tool van TD Cloud

Nadere informatie

Dit is een onderdeel waarin veel functionaliteit is toegevoegd aan de 2010 versie (zie paragraaf 22.6).

Dit is een onderdeel waarin veel functionaliteit is toegevoegd aan de 2010 versie (zie paragraaf 22.6). Hoofdstuk 22: Draaitabellen * 2010 22.0 Inleiding Dit hoofdstuk had ook snel gegevens samenvatten genoemd kunnen worden. Excel biedt een heel degelijk hulpmiddel om met tabellen gegevens samen te vatten

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Microsoft s platform voor projectorganisaties. EPM 2007 en straks 2010. Wil Jansen Gwen Schilte

Microsoft s platform voor projectorganisaties. EPM 2007 en straks 2010. Wil Jansen Gwen Schilte Microsoft s platform voor projectorganisaties EPM 2007 en straks 2010 Wil Jansen Gwen Schilte EVEN VOORSTELLEN! Office Solutions SharePoint Solutions Project Solutions Learning Solutions Professional Services

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Handleiding. SQL conversie. Versie pagina s

Handleiding. SQL conversie. Versie pagina s Handleiding SQL conversie Versie 1.0 18 pagina s Intersoftware B.V. 0182-200 300 KvK Rotterdam 24269992 Tielweg 3 Info@intersoftware.nl ABN-Amro NL06ABNA0615583210 2803 PK Gouda www.intersoftware.nl BIC

Nadere informatie

De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem.

De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem. De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem. Vele van ons willen wel eens spelen met de WEB-IDE in de could via het SAP Trial Hana

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

TSMS Lite, Professional and Enterprise vergelijking

TSMS Lite, Professional and Enterprise vergelijking TSMS Lite, Professional and Enterprise vergelijking Versie: 070102 Dit document beschrijft de features van TSMS die beschikbaar zijn in de Lite, Professional and Enterprise edities. Nr Feature Lite Professional

Nadere informatie

SharePoint 2010 als ontwikkelplatform

SharePoint 2010 als ontwikkelplatform SharePoint 2010 als ontwikkelplatform Ton Stegeman 9 Januari 2013 - DIWUG Introductie Ton Stegeman SharePoint architect bij PGGM ton@tonstegeman.com PGGM Pensioenuitvoeringsorganisatie Pensioenbeheer Vermogensbeheer

Nadere informatie