Algemene voorwaarden Einstein E Books

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Einstein E Books"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Einstein E Books Artikel 1 Definities Einstein E Books - onderneming die natuurlijke personen en rechtspersonen faciliteert bij het uitgeven van cross media boeken zowel virtueel als digitaal (ebooks, websitebooks, etc.;). Auteur - natuurlijk persoon of rechtspersoon die via Einstein E Books boeken uitgeeft voor privé of zakelijke doeleinden. Gebruiker - iedere bezoeker/klant van Einstein E Books. Diensten - functionaliteiten en diensten die Einstein E Books aan de Gebruiker ter beschikking stelt. Dit betreft zowel gratis diensten als betaaldiensten. Goederen - producten die Einstein E Books aanbiedt, in hoofdzaak zijn dit boeken en e-boeken. Registreren - het invullen van naam, en password om een Account bij Einstein E Books te krijgen. Account - geregistreerde toegang tot de website van Einstein E Books, waarbij evt. een persoonlijk dashboard wordt aangemaakt. Persoonlijk Dashboard - overzicht van alle activiteiten van de Schrijver: de boeken, verkopen, financiën, website van de Auteur, Fans en berichten van Einstein E Books. Profiel - persoonlijke gegevens van de auteur, van wie slechts een deel openbaar is: de auteursnaam en de auteursfoto. Publiceren - het doorlopen van publicatiestappen om een boek te kunnen publiceren. Marketing en Verkoop - verzameling acties om de verkoop van de boeken van de Auteur te stimuleren. Redigeren - het op verzoek van de Auteur, tegen betaling, laten redigeren van het manuscript. Website Auteur - de persoonlijke website die de Auteur van Einstein E Books krijgt met als doel te communiceren met de buitenwereld en boeken te verkopen. Affiliate - website die boeken van de Auteur promoot en verkoopt via een link met Einstein E Books en de website van de Auteur. Shop - de webshop van Einstein E Books. Artikel 2 Identiteit van Einstein E Books. Einstein E Books. Contactgegevens: Einstein E Books B.V., Bankastraat 100, 2585 ES Den Haag. Telefoon:

2 Artikel 3 Toepasselijkheid 3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Klanten/gebruikers van Einstein E Books. Voor auteurs gelden specifieke aanvullende voorwaarden. 3.2 Voordat Diensten en/of Goederen bij Einstein E Books worden afgenomen, wordt Gebruiker door Einstein E Books op de hoogte gesteld van de Algemene Voorwaarden. 3.3 Auteurs dienen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden voordat zij een boek via Einstein E Books kunnen publiceren. 3.4 Klanten/gebruikers kunnen de Algemene Voorwaarden op ieder gewenst moment inzien op de website van Einstein E Books. Artikel 4 Diensten van Einstein E Books. 4.1 Algemeen - Einstein E Books ondersteunt Auteurs bij het publiceren van boeken én bij de marketing en verkoop van boeken. Klanten/gebruikers kunnen boeken kopen bij Einstein E Books en/of de Einstein E Books webshop of via de website van de Auteur. De boeken worden bij het door Gebruiker aangegeven adres afgeleverd. 4.2 Publiceren - om een boek te kunnen publiceren doorloopt de Auteur evt. de publicatiestappen van Einstein E Books, rekening houdend met een periode van maximaal vijf werkdagen waarbinnen Einstein E Books een check uitvoert op de inhoud van het boek. 4.3 Redactiediensten - Einstein E Books biedt de Auteur de mogelijkheid om tegen betaling zijn/haar manuscript redactioneel te corrigeren c.q. te bewerken. 4.4 Marketing en Verkoop - Einstein E Books biedt de Auteur een reeks aan promotie- activiteiten. 4.5 Persoonlijk Dashboard/platform - webpagina met een overzicht van alle activiteiten van de Auteur. 4.6 Shop - Einstein E Books heeft een webshop waarin alle boeken van Auteurs worden opgenomen die te koop zijn voor Klanten/gebruikers. Boeken die privé zijn gepubliceerd worden niet opgenomen in de webshop van Einstein E Books. Boeken die door Gebruiker zijn gekocht, worden afgeleverd bij het door Gebruiker opgegeven adres. 4.7 Overige diensten - diensten die door Einstein E Books ter beschikking worden gesteld dan wel worden geleverd en niet specifiek in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, vallen ook onder de Algemene Voorwaarden. Artikel 5 Specifieke Voorwaarden voor de Schrijver 5.1 De Auteur dient een account bij Einstein E Books te hebben en kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden. 5.2 De Auteur zal zich in het boek niet bedienen van haatzaaiende, racistische, discriminerende of aanstootgevende teksten. De Schrijver zal geen plagiaat plegen in het boek. 2

3 5.3 De Auteur zal de (community) functionaliteiten van Einstein E Books niet misbruiken in de zin van het plaatsen van negatieve, opruiende en/of haatzaaiende teksten. Einstein E Books heeft het recht om in voorkomend geval het account van de Auteur op non-actief te zetten en de boeken uit publicatie te halen. 5.4 De Auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van het boek. Einstein E Books faciliteert het uitgeven van het boek. In het geval van een (juridische) procedure of andersoortige aantijging tegen de Auteur en/of het boek, dient de Auteur daar actie op te ondernemen en de verantwoordelijkheid te dragen. De Auteur zal Einstein E Books hiervoor niet aansprakelijk stellen. De Auteur vrijwaart Einstein E Books van iedere aanspraak van derden in dit kader en is aansprakelijk voor alle schade, inclusief juridische kosten, die Einstein E Books dientengevolge lijdt. 5.5 De Auteur zal Einstein E Books niet verantwoordelijk stellen voor het niet goed functioneren van de door Einstein E Books aangeboden diensten. De Auteur zal Einstein E Books niet aansprakelijk stellen of - in welke zin dan ook - juridische stappen ondernemen tegen Einstein E Books. 5.6 De Auteur zal geen boek bij Einstein E Books publiceren wanneer de Auteur niet volledig over de uitgeefrechten beschikt, bijvoorbeeld doordat de uitgeefrechten reeds bij een derde partij zijn ondergebracht. Mocht de Auteur dit onverhoopt toch doen dan vrijwaart de Auteur Einstein E Books voor iedere consequentie die dit kan hebben en draagt de Auteur de volledige verantwoordelijkheid en is aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende zaken. 5.7 Gedurende de periode dat de Auteur het boek bij Einstein E Books in publicatie heeft, zal de Auteur het boek niet ook op enige andere wijze publiceren tenzij anders is overeengekomen tussen Auteur en Einstein E Books. 5.8 Bij door de Auteur ondervonden gebreken in de door Einstein E Books aangeboden functionaliteiten zal de Auteur Einstein E Books terstond hierover informeren via de contactfunctionaliteit. 5.9 De Auteur geeft Einstein E Books toestemming om het boek, eventueel met begeleidende informatie over de Auteur, te gebruiken voor promotionele activiteiten. Einstein E Books kan daarbij in ieder geval gebruik maken van widgets, sociale netwerken, persberichten, fora & blogs, tell-afriend- functies en samenwerkingen met zakelijke partners van Einstein E Books Het is de Auteur vanzelfsprekend toegestaan om te verwijzen naar het feit dat het boek van de Auteur via Einstein E Books te koop is, mits hij daarbij de reputatie van Einstein E Books niet in gevaar brengt en de verwijzing geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van Einstein E Books Einstein E Books heeft het recht het account van de Auteur op non-actief te zetten en de boeken uit publicatie te halen indien de Auteur niet voldoet aan de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Einstein E Books is hierover geen verantwoording schuldig aan de Auteur en de Auteur zal Einstein E Books niet aansprakelijk stellen voor welke directe en/of indirecte schade dan ook. Artikel 6 Auteursrechten, Uitgeefrechten en Intellectueel Eigendom 6.1 De Auteursrechten berusten te allen tijde bij de Auteur zelf. 3

4 6.2 De Uitgeefrechten van het door de Auteur via Einstein E Books uitgegeven boek (en/of e-book) van de Auteur berusten bij Einstein E Books zolang de Auteur actief is bij Einstein E Books en/of zolang het boek van de Auteur in publicatie staat bij Einstein E Books. 6.3 De Auteur kan ieder gewenst moment besluiten te vertrekken bij Einstein E Books met een opzegtermijn van een jaar en daarmee de uitgeefrechten weer in eigen hand nemen, onder verrekening van de gemaakte kosten. De Auteur is er zelf verantwoordelijk voor om dan het boek uit publicatie te halen. Zolang dit niet is gebeurd, is Einstein E Books gerechtigd het boek te verkopen via de website van de Auteur en via de webshop van Einstein E Books. 6.4 De website van Einstein E Books, de functionaliteit van de website en de inhoud van de website (met uitzondering van de manuscripten en boeken) zijn intellectueel eigendom van Einstein E Books B.V. of diens licentiegevers en genieten auteursrechtelijke bescherming. Het is Klanten/gebruikers niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren, openbaar te maken of voor andere dan in de Algemene Voorwaarden opgenomen doeleinden te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Einstein E Books. Artikel 7 Aanschaf van Diensten en Goederen bij Einstein E Books. 7.1 Einstein E Books zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van de Diensten en Goederen. Einstein E Books werkt met betrouwbare partners, onder andere op het gebied van reviewing, opmaak, betalingen, printing en distributie. 7.2 De prijzen van de Diensten en Goederen op de website en in de shop zijn inclusief BTW en zijn exclusief de verzendkosten (indien van toepassing). De verzendkosten worden getoond in het afrekenscherm. 7.3 De prijzen van de Diensten en Goederen zijn onder voorbehoud van wijziging. 7.4 De betaalmethodes staan aangegeven in het betaalscherm. Voor alle Diensten en Goederen geldt dat deze vooraf moeten worden afgerekend. 7.5 De op de site aangegeven levertijden van de Diensten en Goederen zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 7.6 Het afleveradres is het adres dat door de Gebruiker is aangegeven. 7.7 De Gebruiker heeft niet het recht de aankoop, zonder opgaaf van reden, ongedaan te maken. 7.8 Retourzendingen in verband met een ondeugdelijk geleverd product worden uitsluitend geaccepteerd in het geval de Goederen onbeschadigd zijn en zijn voorzien van de oorspronkelijke verpakking. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de Gebruiker. 7.9 Einstein E Books heeft, in geval van overmacht, het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De Gebruiker wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld, zonder dat Einstein E Books gehouden is tot enige schadevergoeding Wanneer de Gebruiker ontevreden is over de geleverde Diensten en/of Goederen, dan kan de Gebruiker dit kenbaar maken door contact op te nemen met Einstein E Books. 4

5 Artikel 8 Aansprakelijkheid. 8.1 Einstein E Books heeft haar site met de grootst mogelijke integriteit en zorgvuldigheid ontwikkeld. Einstein E Books is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door Klanten/gebruikers geplaatste inhoud op haar site. Einstein E Books spant zich in dat kader wel in om de inhoud op haar site correct (niet onrechtmatig en niet strafbaar en conform de normen en waarden van Einstein E Books) te laten zijn dan wel onrechtmatige inhoud te verwijderen. Zie de artikelen 5 (specifieke Voorwaarden voor de Schrijver) en 11 (Notice & Take Down). 8.2 Wanneer Klanten/gebruikers zich registreren bij Einstein E Books en een account krijgen, dienen ze gegevens in te voeren. Einstein E Books is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de correctheid van de ingevoerde gegevens, die verantwoordelijkheid ligt bij de Gebruiker. 8.3 Einstein E Books is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot, of de informatie op, enige andere website die via een of meerdere links is verbonden met de website van Einstein E Books. 8.4 Einstein E Books is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade bij Gebruiker in het kader van uit te geven en/of uitgegeven boeken via Einstein E Books. Artikel 9 Privacy van persoonlijke gegevens. 9.1 Einstein E Books verwerkt persoonlijke gegevens als gevolg van haar dienstverlening. Deze gegevens worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) verwerkt. 9.2 Einstein E Books kent een Privacy Statement waarin wordt beschreven hoe Einstein E Books omgaat met de persoonlijke gegevens. Het Privacy Statement vormt een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden. Artikel 10 Notice & Take Down Einstein E Books volgt de internationale gedragscode Notice-and-Take-Down (NTD) Iedere Gebruiker is gerechtigd een melding te doen van (vermeend) onrechtmatige en/of strafbare inhoud op de website van Einstein E Books, met het verzoek om deze inhoud van de website van Einstein E Books te verwijderen De Gebruiker dient bij de melding Einstein E Books volledig en juist te informeren over tenminste de volgende gegevens: Contactgegevens van de Gebruiker. Gegevens die Einstein E Books nodig heeft om de inhoud te kunnen beoordelen, waaronder tenminste de locatie (URL). Een beschrijving waarom de inhoud volgens de gebruiker onrechtmatig en/of strafbaar is of waarom deze inhoud strijdig is met de door Einstein E Books gepubliceerde criteria van ongewenste inhoud Einstein E Books beoordeelt de melding binnen twee weken, waarna contact wordt opgenomen met de Gebruiker. Afhankelijk van een eerste quick scan van de melding kunnen de volgende acties plaatshebben: 5

6 Einstein E Books neemt contact op met de Auteur en komt er met de Auteur uit. Einstein E Books informeert de Gebruiker. Einstein E Books verzoekt de Auteur contact op te nemen met de Gebruiker (na goedkeuring van de Gebruiker) met het doel onderling overeenstemming aangaande de publicatie te krijgen. Einstein E Books zal als bemiddelaar optreden. Einstein E Books verwijdert de publicatie wanneer gebleken is dat er sprake is van onmiskenbare onrechtmatigheid of strafbare zaken en informeert hierover de Auteur en de Gebruiker. Einstein E Books onderneemt geen actie, de Gebruiker wordt daarover geïnformeerd Meldingen in het kader van een opsporingsonderzoek betreffende een strafbaar feit moeten voor Einstein E Books verifieerbaar afkomstig zijn van een controle- of opsporingsdienst, of - in geval van een wettelijk bevel - van de Officier van Justitie. Artikel 11 Slotbepalingen De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor iedere Gebruiker van de software en diensten van Einstein E Books. Indien er vragen zijn over de Algemene Voorwaarden kan een worden gestuurd naar: 11.2 Einstein E Books kan eenzijdig de Algemene Voorwaarden aanpassen. Einstein E Books toont op haar site altijd de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing Op de Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Geschillen tussen Gebruiker en Einstein E Books worden eerst in alle redelijkheid tussen Gebruiker en Einstein E Books besproken met het doel het geschil op te lossen. Onoplosbare geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 6

7 Den Haag, 24 maart 2015 Privacy Statement Einstein E Books respecteert de privacy van alle klanten/gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om auteurs te betalen. Einstein E Books zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van jouw bestelling. Einstein E Books gebruikt jouw gegevens om de volgende diensten te leveren: Account en Profiel Als je auteur wilt worden bij Einstein E Books hebben wij je persoonlijke gegevens nodig inclusief je bankgegevens. Deze gebruiken we uitsluitend om jouw royalty's te kunnen betalen en boeken te kunnen toesturen. De gegevens die nodig zijn om een account aan te maken zijn: naam, adres en password. Tevens kun je een foto uploaden. Alleen je (auteurs)naam en foto worden getoond op Einstein E Books. Om een boek te kunnen publiceren, moet je profiel volledig zijn ingevuld. Dit betekent: naam, adresgegevens en bankgegevens. Alleen je (auteurs)naam en foto worden getoond op Einstein E Books. Nieuwsbrief en Updates van Einstein E Books. De mogelijkheid bestaat om je te abonneren op onze nieuwsbrief door dit aan te klikken in je profiel of elders op Einstein E Books. Ook kun je op de hoogte worden gehouden van updates vanuit Einstein E Books, zoals bijvoorbeeld prijsvragen die wij organiseren. Hiervoor hebben we je naam en adres nodig. We gebruiken deze gegevens alleen om je de nieuwsbrief en updates van Einstein E Books te mailen. Betalingen Periodiek keren we je royalty's uit op basis van jouw aantal verkochte boeken. Via een compleet beveiligde bankomgeving worden deze transacties verricht. Jouw bankgegevens worden op een volledig secure omgeving bewaard. Volgers en Berichten Einstein E Books biedt de mogelijkheid om fans uit te nodigen en berichten naar vrienden, auteurs van Einstein E Books en overige klanten/gebruikers van Einstein E Books te sturen. Hiervoor worden adressen gebruikt die alleen bij jou of bij Einstein E Books bekend zijn. Einstein E Books maakt deze adressen niet openbaar, noch zal het deze adressen voor andere (commerciële) doeleinden gebruiken. 7

8 Kopen van diensten en goederen Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, adres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij Einstein E Books zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij, pas nadat jij toestemming hebt gegeven, jouw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot jouw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website voor jou personaliseren. Wij gebruiken jouw adres om je te informeren over ontwikkelingen bij Einstein E Books en over speciale aanbiedingen en acties. Dit doen wij pas nadat jij daar toestemming voor hebt gegeven. Als jij hier niet langer prijs op stelt, kun je je uitschrijven op onze website. Als je bij Einstein E Books een bestelling plaatst, bewaren wij indien gewenst jouw gegevens op een Secure Server. Je kunt een klanten/gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat je jouw naam en adres, telefoonnummer, adres, aflever- en betaalgegevens, niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als je besluit een recensie te schrijven, kun je zelf kiezen of je jouw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden ons het recht voor om bijdragen, die niet aan onze normen en waarden voldoen, niet te publiceren. Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij je om je naam, adres en adres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te kunnen voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze marketingacties te meten. Einstein E Books verkoopt jouw gegevens niet. Einstein E Books zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen voor zover dit nodig is voor jouw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Cookies Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Einstein E Books gebruikt cookies om jou te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Jij kunt je browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij Einstein E Books geen cookies ontvangt. Vragen? Wanneer je nog vragen mocht hebben over het Privacy Statement van Einstein E Books, dan kun je contact met ons opnemen via Einstein E Books behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in zijn Privacy Statement. Op deze pagina vind je altijd de meest actuele versie. Het Privacy Statement maakt integraal onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden. 8

Verzenden & Retouren. Het adres voor retourzendingen is: Staff Hoorn Lange Kerkstraat 27 1621 EG HOORN

Verzenden & Retouren. Het adres voor retourzendingen is: Staff Hoorn Lange Kerkstraat 27 1621 EG HOORN Verzenden & Retouren Verzenden Bestellingen worden verzonden via TNT Post. De verzendbijdrage zijn 6,95 voor afleveradressen binnen Nederland, 14,50 voor overige afleveradressen binnen de EU en 22,00 voor

Nadere informatie

Wat doet Community De Bilt Werkt wel en niet? Het platform Community De Bilt Werkt is een activiteit van Stichting ZZP De Zes Kernen De Bilt.

Wat doet Community De Bilt Werkt wel en niet? Het platform Community De Bilt Werkt is een activiteit van Stichting ZZP De Zes Kernen De Bilt. Algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden proberen we zo duidelijk mogelijk uiteen te zetten wat Community De Bilt Werkt doet, wat zij niet doet en wat de verantwoordelijkheden zijn voor ons en

Nadere informatie

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver.

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver. Privacy Policy Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden niet ongevraagd met derden gedeeld en je kunt zelf beslissen welke gegevens je wel of juist niet online wilt delen. Benieuwd naar alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Local Express

Algemene voorwaarden Local Express Algemene voorwaarden Local Express Inhoud Algemene Voorwaarden... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Toepasselijkheid... 7 Artikel 3 Registratie en Bestelling... 6 Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst...

Nadere informatie

Algemeen. Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Algemeen. Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten LEES DEZE MEDEDELING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. HIERIN WORDT HET GEBRUIK GEREGELD DAT U MAAKT VAN DE SITE EN AL HET MATERIAAL OP DE SITE. Algemeen Door toegang te zoeken tot de site accepteert

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL Versie: Datum: 1.2 7 mei 2015 Herakles B.V. biedt een bemiddelingsdienst aan in de vorm van een online platform dat bestaat uit het vertaalde aanbod van producten, zoals

Nadere informatie

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl. 1. Definities 1.1 Onder Bemvindo -Lifestyle wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34231086.

Nadere informatie

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mystery Fashion, zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna te noemen Voorwaarden) van toepassing.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Todio VOF Todio De overeenkomst Bezoekers Leden Verwijzer Ledenomgeving Account Dienst Website Alle websites Directory

Algemene voorwaarden Todio VOF Todio De overeenkomst Bezoekers Leden Verwijzer Ledenomgeving Account Dienst Website Alle websites Directory Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1. Todio VOF Het bedrijf Todio, eigenaar van alle Todio websites en aanbieder van de dienst. 1.2. Todio Het geheel van alle websites van Todio VOF, de daarbij horende

Nadere informatie

Voorwaarden. Kaartontwerpers

Voorwaarden. Kaartontwerpers Voorwaarden Kaartontwerpers Voorwaarden voor Kaartontwerpers Kaartje2go biedt je de mogelijkheid om via de website van Kaartje2go door jou ontworpen kaarten te uploaden. Deze kaarten kunnen door klanten

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V.

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. Dit privacy statement informeert u over de wijze waarop Inspiration 360 B.V. ( hierna: I360 ) uw gegevens verwerkt door middel van uw gebruik van de website www.inspiration360.nl

Nadere informatie

Actievoorwaarden CêlaVíta gaat op de verwentoer CêlaVíta. Algemeen

Actievoorwaarden CêlaVíta gaat op de verwentoer CêlaVíta. Algemeen Actievoorwaarden CêlaVíta gaat op de verwentoer CêlaVíta Algemeen Deze actievoorwaarden zijn van toepassing Op de CêlaVíta gaat op de verwentoer. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer ("Deelnemer")

Nadere informatie

Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer.

Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer. Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer. Artikel 1 0900 servicenummer 1.1 Wanneer u belt naar ons 0900 servicenummer,

Nadere informatie

Wij zorgen steeds voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens, waaronder verzending van je bankgegevens via een beveiligde verbinding.

Wij zorgen steeds voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens, waaronder verzending van je bankgegevens via een beveiligde verbinding. Privacy Statement Onze principes zijn openheid, eerlijkheid en transparantie. Dat geldt natuurlijk niet voor jouw persoonsgegevens. De gegevens die wij over jou verwerken en opslaan, gebruiken wij alléén

Nadere informatie

Handelsnamen van Shelter VOF zijn: Shelter VOF, Koffie & Theeschenkerij Vlagheide en Vliegengordijnenshop.nl

Handelsnamen van Shelter VOF zijn: Shelter VOF, Koffie & Theeschenkerij Vlagheide en Vliegengordijnenshop.nl Privacy Policy en Algemene Voorwaarden Shelter VOF Handelsnamen van Shelter VOF zijn: Shelter VOF, Koffie & Theeschenkerij Vlagheide en Vliegengordijnenshop.nl Shelter VOF respecteert de privacy van alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Paiq.nl

Algemene voorwaarden Paiq.nl Algemene voorwaarden Paiq.nl d.d. 2013 10 31 Uitgever paiq.nl is een website van Paiq BV. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Paiq BV houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nadere informatie

MY Personal Performance staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer (hierna: 'MYPP').

MY Personal Performance staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer (hierna: 'MYPP'). MYPP Gebruikersvoorwaarden en privacy beleid MY Personal Performance staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55992080 (hierna: 'MYPP'). Door je review in te vullen

Nadere informatie

Privacy Statement WeHelpen.nl

Privacy Statement WeHelpen.nl Privacy Statement WeHelpen.nl WeHelpen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In dit privacy statement vindt u belangrijke informatie over welke persoonsgegevens WeHelpen verwerkt, op welke

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeterThuis

Algemene Voorwaarden BeterThuis Algemene Voorwaarden BeterThuis Gedeponeerd bij de KvK en Fabrieken van A dam, KvK Inschrijfnummer: 57444412. Ten aanzien van de dienstverlening van BeterThuis gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Klik hier Algemene Bestel Voorwaarden Webshop Connexxion Openbaar Vervoer- Producten

Klik hier Algemene Bestel Voorwaarden Webshop Connexxion Openbaar Vervoer- Producten Klik hier Algemene Bestel Voorwaarden Webshop Connexxion Openbaar Vervoer- Producten Klik hier Algemene Voorwaarden Connexxion Webshop Overige Producten Algemene Bestel Voorwaarden en toelichting Webwinkel

Nadere informatie

1.2 Door een bestelling bij PMR Trading te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.2 Door een bestelling bij PMR Trading te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van PMR Trading zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid Op al onze aanbiedingen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing.

1. Toepasselijkheid Op al onze aanbiedingen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. Algemene voorwaarden Alle gebruikers van onze website ZusenSjiek.nl worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderstaande algemene voorwaarden van ZusenSjiek, gevestigd te Zuiderwoude

Nadere informatie

voorraad strekt) of 75 retour.

voorraad strekt) of 75 retour. TAB Promotie Actievoorwaarden: Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan vanaf 9 april 2012 tot en met 6 mei 2012 (factuur datum). De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion

Nadere informatie

Totstandkoming Overeenkomst

Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Privacyverklaring Amsio BV

Privacyverklaring Amsio BV Privacyverklaring Amsio BV Via de website en de diensten van hostingbedrijf Amsio BV (www.amsio.com en www.netwerkstatus.nl) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Amsio bv

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Across4/DeGriekseWinkel handelend onder de handelsnaam De Griekse

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

glasvezelnetwerken (FttH: glasvezel tot in huis) bedoeld.

glasvezelnetwerken (FttH: glasvezel tot in huis) bedoeld. Algemene Voorwaarden Glasvezel- vergelijken.nl Welkomopwww.glasvezel- vergelijken.nl(glasvezel- vergelijken.nl)endankvoorjebezoek. Glasvezel- vergelijken.nliseenvergelijkingssiteophetgebiedvandienstenover100%

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ!

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van Stichting VrijwilligersVacaturebank beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Artikel 1 Definities Vindhandelaar.nl: Vindhandelaar.nl is een onderdeel van Bosch Services Onderhoud (KvK nummer: 24331424), Postbus 44061, 3006 HB te Rotterdam.

Nadere informatie

PRIVACY BELEID CONFORM DE HAAN LAW. Privacy Beleid

PRIVACY BELEID CONFORM DE HAAN LAW. Privacy Beleid PRIVACY BELEID CONFORM DE HAAN LAW Privacy Beleid In deze policy wordt uitgelegd welke persoonsgegevens LF2018/Friesland.nl zowel online als offline verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken. Lees

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Paiq.nl

Algemene voorwaarden Paiq.nl Algemene voorwaarden Paiq.nl d.d. 2012 06 25 Uitgever paiq.nl is een website van Paiq BV. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Paiq BV houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nadere informatie

Koper De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Stichting omgaan met parkinson de opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.

Koper De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Stichting omgaan met parkinson de opdracht heeft gegeven tot de levering van producten. Algemene voorwaarden levering boeken ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Stichting omgaan met parkinson. In het vervolg van deze voorwaarden zal over Stichting omgaan met parkinson

Nadere informatie

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl 1/7 LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Beautysalon Vlinder welke wordt aangeboden op de website www.vlinder.nl/winspel.

Nadere informatie

Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden

Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Wie zijn wij? De app wordt je aangeboden door Knab Verzekeren, een handelsnaam van Knab Advies en Bemiddeling N.V. Knab Verzekeren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Versie juli 2016 Packaging Point B.V. is een dienstverlenend bedrijf dat via de website www.packagingpoint.nl. Verkopers en Kopers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.

Nadere informatie

Privacyverklaring FMdesk bv

Privacyverklaring FMdesk bv Privacyverklaring FMdesk bv Deze privacyverklaring heeft betrekking op www.fmdesk.nl, www.support.fmdesk.nl en de klantensites die onder het label FMdesk aan klanten ter beschikking worden gesteld. Via

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Opscheppers geleverde diensten, gevestigd te Horst aan de Maas.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Opscheppers geleverde diensten, gevestigd te Horst aan de Maas. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Opscheppers geleverde diensten, gevestigd te Horst aan de Maas. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8

Nadere informatie

Privacyverklaring ThePerfectWedding

Privacyverklaring ThePerfectWedding Privacyverklaring ThePerfectWedding Voor ons van ThePerfectWedding, onderdeel van WebLab.nl B.V., is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De persoonlijke gegevens waar wij de beschikking

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Definities Gebruiker: geregistreerde gebruikers van de website [ondertitel.com] Bezoeker: niet geregistreerde personen die de website [ondertitel.com] bezoeken Gebruik: handelingen

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mijndoomijn portaal / app

Gebruikersvoorwaarden mijndoomijn portaal / app Gebruikersvoorwaarden mijndoomijn portaal / app versie april 2016 Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de software "mijndoomijn". Lees deze goed door. Zodra u de gebruikersvoorwaarden

Nadere informatie

Privacy Policy Oude Dibbes

Privacy Policy Oude Dibbes Privacy Policy Oude Dibbes 22-08-15 pagina 1 van 6 Inhoudopgave 1 Privacy Policy... 3 1.1 Oude Dibbes en derden... 3 1.2 Welke informatie wordt door Oude Dibbes verwerkt en voor welk doel?... 3 1.2.1 Klantgegevens...

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten.

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten. VOORWAARDEN Over de adverteerder Ter kennismaking wordt het Kwebbels Boekenpakket gratis aangeboden, u betaalt alleen de administratie- en verzendkosten van 6,95. Na de kennismaking betaalt u de normale

Nadere informatie

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING PRIVACY STATEMENT 1. ALGEMEEN Met de hierna gebruikte u als aanspreekvorm wordt gebruiker/koper/opdrachtgever bedoeld. Onderstaand wordt de omgang van Kaan s Kaashandel. met uw persoons- en bedrijfsgegevens

Nadere informatie

Sony Mobile SPELVOORWAARDEN

Sony Mobile SPELVOORWAARDEN Sony Mobile SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie 'WIN REIS & TICKETS NAAR DE UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINALE IN CARDIFF (hierna verder te noemen: de Actie

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Leest u voor u uw bestelling doet eerst onze algemene voorwaarden en product informatie. Na uw bestelling gaan wij er van uit dat u kennis heeft genomen en akkoord gaat met onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TWISTED

Algemene voorwaarden TWISTED Algemene voorwaarden TWISTED Definities TWISTED is een eenmanszaak van Lia de Grijs- Roelofs. Het bedrijf is gevestigd te Koolwijk bij Oss, Berghemseweg 19 5373KG Koolwijk Geregistreerd bij Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer Luxdeco, handelsnaam toebehorende aan de bvba Maxideco. Brusselsesteenweg 389/102 2800 Mechelen BTW BE 476867836 Telefoon 0489/777712 Email

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

2 Website: de website van VEILING BLOEMEN ONLINE, te raadplegen via www.veilingbloemenonline.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

2 Website: de website van VEILING BLOEMEN ONLINE, te raadplegen via www.veilingbloemenonline.nl en alle bijbehorende subdomeinen. Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V.

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Haasdijk Wine Group B.V. is gevestigd te Amersfoort. Haasdijk Wine Group B.V. hanteert als handelsnamen Haasdijk Wine Group en/of Champagnist en/of De

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de online winkel van Tea, Love & Wine (hierna

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT. Deze website is eigendom van de Kanttekening B.V., hierna te noemen de Kanttekening.

PRIVACY STATEMENT. Deze website is eigendom van de Kanttekening B.V., hierna te noemen de Kanttekening. PRIVACY STATEMENT Algemeen De Kanttekening B.V. respecteert de privacy van haar klanten en abonnees. Persoonlijke gegevens van klanten en abonnees worden door de Kanttekening B.V. dan ook met de grootst

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl

Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl Artikel 1. Definities 1. De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Gebruiksvoorwaarden worden als volgt gedefinieerd: a. Betrokkene: de natuurlijke persoon,

Nadere informatie

Affiliate voorwaarden van De Magische Bongerd

Affiliate voorwaarden van De Magische Bongerd Affiliate voorwaarden van De Magische Bongerd versie 11 september 2013 De magische Bongerd is een handelsnaam van Dreamware BV. Artikel 1 - Algemeen 1.1 - Toepasselijkheid Onderstaande voorwaarden zijn

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Inleiding Op de website www.elkspel.nl (hierna de Website) kan je spelletjes spelen, je inschrijven voor de nieuwsbrief, een eigen profiel aanmaken waar je jouw favoriete

Nadere informatie

Is een merk van: CashWijzer B.V

Is een merk van: CashWijzer B.V Is een merk van: CashWijzer B.V. - 1 - Cashwijzer Algemeen Privacy statement Dit is het Privacy Statement van Cashwijzer B.V. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van onze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vlogging Contest V2.0

Algemene Voorwaarden Vlogging Contest V2.0 Voorwaarden Tata steel Chess Tournament Vlogging Contest 1. Algemeen I. Deze voorwaarden (de Voorwaarden zijn van toepassing op de Tata steel Chess Tournament Vlogging Contest (hierna te noemen: "de Contest")

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES 1. Algemeen De website www.livelylives.com en alle daaraan gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools (hierna te noemen: de Website ) behoren toe aan LivelyLives

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d Algemene voorwaarden Paiq.nl d.d. 2015 1 28 Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de klantvriendelijke tweezijde voorwaarden welke met de Consumenten Bond overeen zijn gekomen. ARTIKEL 1 - Definities

Nadere informatie

Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop

Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop 1.Definities en toepasselijkheid: In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Webshop De Webshop is de digitale winkel op www.paservice.nl,

Nadere informatie

DiaDeemShop adres: Kamer van Koophandel nummer: BTW nummer:

DiaDeemShop  adres: Kamer van Koophandel nummer: BTW nummer: DiaDeemShop E-mailadres: diadeemshop@hotmail.com Kamer van Koophandel nummer: 68859538 BTW nummer: Algemeen De algemene voorwaarden van DiaDeemShop zijn van toepassing op alle bestellingen die door de

Nadere informatie

Artikel 2. Algemene bepalingen over de inhoud van de Website

Artikel 2. Algemene bepalingen over de inhoud van de Website Gebruiksvoorwaarden websites ViopTo ViopTo exploiteert diverse internet fora waar Bezoekers een schat aan informatie kunnen vinden en kunnen delen. Om de gebruikservaring van ViopTo websites zo optimaal

Nadere informatie

2. De actie is een initiatief van Philips Electronics Nederland BV gevestigd aan de Boschdijk 525, 5621 JG te Eindhoven (hierna: Philips ).

2. De actie is een initiatief van Philips Electronics Nederland BV gevestigd aan de Boschdijk 525, 5621 JG te Eindhoven (hierna: Philips ). ACTIEVOORWAARDEN PHILIPS Dutch Masters of Light Algemeen 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Dutch Masters of Light (hierna: de actie ). De Gedragscode Promotionele Kansspelen is van

Nadere informatie

Toetsingskader leden Thuiswinkel.org

Toetsingskader leden Thuiswinkel.org Toetsingskader leden Thuiswinkel.org Het lidmaatschap van Thuiswinkel.org kan worden aangevraagd als uw organisatie in Nederland actief is en Nederlandse consumenten op afstand producten en/of diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden YmBizz

Algemene Voorwaarden YmBizz Algemene Voorwaarden YmBizz Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat je gebruik maakt van de diensten en de website van YmBizz. Door te registreren op de site of gebruik te maken van de diensten

Nadere informatie

ER IS GEEN MINIMUM BESTELBEDRAG VOOR ONZE BESTELLINGEN.

ER IS GEEN MINIMUM BESTELBEDRAG VOOR ONZE BESTELLINGEN. ALGEMENE VOORWAARDEN HET HOBBYPUNT. Versie 01-01-2012. ER IS GEEN MINIMUM BESTELBEDRAG VOOR ONZE BESTELLINGEN. 1. Levering / verzending Wij hanteren als verzendkosten voordeligere portokosten dan dat de

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Willemsparkweg

Nadere informatie

Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl!

Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl! Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl! Algemene Voorwaarden van Balans in voeding Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en levering van producten

Nadere informatie

ten gevolge van enige overtreding door u van dit Reglement.

ten gevolge van enige overtreding door u van dit Reglement. Forumreglement DCN Reglement voor het gebruik van de forums op de website van de Dehler Club Nederland (verder te noemen het Reglement ) Door deel te nemen aan de forums op de website van de Dehler Club

Nadere informatie

Privacyverklaring Nemop.nl

Privacyverklaring Nemop.nl Privacyverklaring Nemop.nl Algemeen De internetsite Nemop.nl is eigendom van Nemop V.O.F. (hierna te noemen: Nemop). Nemop respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke

Nadere informatie

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen...

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen... 1 Nieuwebaan.NL 2015 Actievoorwaarden Kandidaten Nederland Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Amsterdam, 17 mei 2015

Algemene voorwaarden Amsterdam, 17 mei 2015 Algemene voorwaarden Amsterdam, 17 mei 2015 Welkom bij Oot! Door gebruik te maken van onze dienst en te genieten van onze lekkere maaltijden en andere producten, ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen

Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen Hier vindt u onze Algemene Voorwaarden voor cursussen. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van het cursusaanbod en bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Overeenkomst

Algemene Voorwaarden. 1. Overeenkomst Algemene Voorwaarden Hieronder staan de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Modernity webwinkel, kantooradres Baanrots 31 5282 GB te Boxtel, emailadres: info@modernity.nl, website www.modernity.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van en met MyBloknote.nl, een handelsnaam van Druk-Store

Nadere informatie

Betaling Betaling kan geschieden via: ideal (NL): Via uw eigen vertrouwde bankomgeving betalen.

Betaling Betaling kan geschieden via: ideal (NL): Via uw eigen vertrouwde bankomgeving betalen. Algemeen Onder 123kinderwinkel wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de eenmanszaak Bodo Wooden Toys h.o.d.n. 123kinderwinkel, gevestigd Schout van Engelenstraat 10, 5062 AS

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ComputerVerzekeren.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN ComputerVerzekeren.nl ALGEMENE VOORWAARDEN ComputerVerzekeren.nl Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ComputerVerzekeren.nl onderdeel van Robiz-Computer.nl (hierna: ComputerVerzekeren.nl)

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website, de scan en alle eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomsten met de gebruiker.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website, de scan en alle eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomsten met de gebruiker. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden rentemiddelingsdesk.nl Versie: 1.0 Datum: 12 mei 2016 Status: Concept/Definitief Algemene Voorwaarden Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Rentemiddelingsdesk.nl.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND

Algemene Voorwaarden van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND Algemene Voorwaarden van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND Voor de toegang tot en het gebruik maken van de website van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND gelden de volgende Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie