Om een geocache mee aan te kleden. Door Vinnie1.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Om een geocache mee aan te kleden. Door Vinnie1."

Transcriptie

1 Om een geocache mee aan te kleden Door Vinnie1.

2 Voorwoord Daar sta je dan. Je kent een mooie route en de toestemming is geregeld. Maar pfff, welke opdrachten moet je nu verzinnen om er een leuke Geocache van te maken. Ik kan me voorstellen dat voorbeelden je kunnen helpen. Daarom heb ik in dit boekje een paar klassieke en minder klassieke voorbeelden op een rijtje gezet. Het boekje heeft niet de pretentie compleet te zijn of aan te geven wat goed en wat slecht is. Het biedt wat handvatten om je te helpen. En hopelijk word je dan beloond met prachtige logjes. Zoals deze: Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. GPS Technieken. 2.1 Inleiding: Coördinaten en Kaartdatums 2.2 Navigeren 2.3 Projecteren 2.4 Track 2.5 Route Route 2 3. Route Technieken 2.1 Kruispunten route 2.2 Strip route 2.3 Helikopter route 4. De Opdrachten 4.1 `Zoek` opdrachten. 4.2 `cijfer` opdrachten. 4.3 `Woord` opdrachten. 4.4 En nog moeilijker. Groet, Vinnie1 Note: ik ga er vanuit dat je geen Newbie bent. Als je de grondbeginselen van Geocaching niet kent, stel ik voor dat je eerst De Kunst van het Vinden leest van Kapitein Haak. 5. Eigen bouwsels en opbergplaatsen 5.1 Materialen & Voorbeelden 5.2 Opbergplaatsen 6. Het Thema 7. Een laatste check. 8. Informatie bronnen. 9. Tot slot

3 1. Inleiding Wanneer in dit boekje wordt gesproken over een geocache, dan wordt er een multi cache bedoeld. Niet dat de andere caches minder zijn, maar een multi cache kun je makkelijker aankleden dan andere soorten. En aankleden is juist het onderwerp van dit boekje. Laten we daarom de multi cache eens ontleden. 1) We hebben een route. Dit is de kern van de geocache. Deze route loopt door een mooi stukje natuur of langs één of meerdere bezienswaardigheden. 2) Deze route ga je beschrijven zodat de geocacher hem kan lopen. Dat kan op twee manieren, door GPS Technieken en/of Route Technieken. 3) Om je geocache verder aan te kleden, kun je hem larderen met leuke opdrachten en fantasierijke verstopplaatsen. 4) Als laatste stem je alles op elkaar af in de vorm van een thema. Nu we de Multi cache hebben ontleed, kunnen we er verder op ingaan. De route wordt verder niet behandeld. Echter twee waarschuwingen vooraf: Geocaching is verslavend, het maken en leggen van een geocache des te meer. Dit boekje is geen vrijbrief om zonder ervaring een geocache te leggen. Je leert pas echt wat een geocache inhoudt als je er een paar loopt. 2. De GPS Technieken. Er zijn 4 GPS technieken: Navigeren, Projecteren, Track en Route. Al deze technieken maken gebruik van coördinaten en kaartdatums 2.1 Inleiding: Coördinaten en Kaartdatums In de historie hebben vele cartografen detail kaarten gemaakt van vele verschillende landen. De detail kaarten wijken van elkaar af en daarom hebben ze een naam gekregen: een kaartdatum. (in het Engels GRID). In Nederland wordt de Rijksdriehoek gebruikt, Geocaching maakt gebruik van WGS84 Als je een topografische kaart voor je neemt, zie je dat de kaart is opgedeeld in vakken. Wanneer je nu kaarten van twee verschillende kaartdatums over elkaar legt, zie dat de vakken verschoven liggen ten opzichte van elkaar. Zo kan Utrecht in vak A liggen volgens Rijksdriehoek en in vak B volgens WGS84. Een coördinaat maakt gebruik van deze vakken. Een coördinaat is een groepje getallen waarmee een punt wordt vastlegt binnen een vak. Als je een coördinaat wilt bepalen, moet je dus eerst bepalen welke kaartdatum je gebruikt alvorens je een stip op de kaart als coördinaat kunt vastleggen. Binnen Geocaching gebruiken we de kaartdatum WGS84. Een coördinaat binnen WGS84 ziet er als volgt uit: N ` E Binnen Geocaching worden coördinaten gebruikt om twee soorten punten vast te leggen. Het tussenpunt of waypoint. (afgekort: WP) en de schat aan het einde van de route of cache.

4 2.2 Navigeren De geocacher staat op waypoint 1 (WP1) en moet naar WP2. De GPS had de coördinaten van WP1 berekend. Als de geocacher nu een nieuwe coördinaat invoert dan start de GPS met navigeren. - bijvoorbeeld N ` E In zijn simpelste vorm houdt de GPS daarbij geen rekening met wegen en berekent alleen de hoek (Bearing) en afstand (Distance) van de rechte lijn naar de nieuwe coördinaat en toont dat op onderstaand scherm. geocacher de pijl volgt dan loopt de `distance`terug tot 0. Bij 0 meter - ongeacht de hoek is de geocacher op de ingevoerde coördinaat aanbeland. Sommige GPS en hebben al voorgeprogrammeerde coördinaten, de zogenaamde Points of Interest (POI). Letterlijk vertaald interessante plaatsen. Denk daarbij aan restaurants, benzine stations en natuurgebieden. 2.3 Projecteren De geocacher staat op WP2 en moet naar WP3. De geocacher vraagt WP2 op en klikt de optie project waypoint aan. De GPS maakt nu een nieuw waypoint aan en vraagt aan de geocacher om een hoek en afstand. Wanneer de geocaching deze invoert (Bearing) True North (Distance) - Bijvoorbeeld Bearing: 175, Distance: 0.67 km. - rekent de GPS het coördinaat uit en het aftellen begint weer. Vergeet niet om de nieuwe WP een naam mee te geven. 2.4 Track De legger zet met deze GPS techniek een digitaal kruimelspoor uit die de geocacher kan volgen met zijn GPS. De legger zet daarvoor op WP3 de optie Tracklog op ON. Vervolgens loopt hij de route die hij wil uitzetten, terwijl zijn GPS telkens een digitaal kruimel achterlaat. Op WP4 zet hij de optie Tracklog uit, slaat de tracklog op en biedt hem aan op geocaching.com als een.log document. (Het gaat even te ver om uit te leggen hoe dit precies gaat.) Houd er daarbij rekening mee dat de hoek altijd gemeten wordt t.o.v. het ware noorden. N is dus 0, Z 180, enz. Wanneer de De geocacher download de.log document en activeert hem bij WP3 met de optie trackback. De distance zal nu gaan weer teruglopen, maar de Bearing zal continu veranderen omdat die alle

5 bochten in de tracklog volgt. Aan het einde van de track staat de Geocacher op WP Route 1 De geocacher staat op WP4 en moet naar WP5. De geocacher vraagt nu een Route op. Dit is een reeks van waypoints die een andere geocacher heeft gemarkeerd tussen WP4 en WP5. De GPS neemt het eerste waypoint in de reeks en navigeert hierheen. Als de distance 0 is, dan navigeert de GPS naar het volgende waypoint in de reeks. De route stopt bij het laatste WP in de reeks. 2.6 Route 2 De geocacher staat op WP5 en moet naar WP6. De geocacher maakt nu zelf een Route aan. Hij maakt een route van WP 1 t/m 5 waarbij hij in de reeks WP2 voor WP1 zet. Als hij nu op de kaart kijkt, dan ziet hij een kruis. WP 6 ligt op het kruispunt. De geocacher markeert dit punt en de GPS gaat weer aftellen. 3. Route Technieken GPS Technieken maken gebruik van coördinaten, Route Technieken maken gebruik van kruispunten om een route aan te geven. De bekendste Route Technieken zijn de kruispunten route, strip route en helikopter route. Deze en andere Route Technieken kun je vinden in het route technieken boekje van Scouting regio Helmond, de bron van dit hoofdstuk. (zie ook link bij hoofdstuk 8) 3.1 Kruispunten route Tijdens het lopen van de route teken je alle kruispunten die je tegenkomt. Dus alle Y - splitsingen, T - splitsingen en elke ander vertakking. Nummer elk kruispunt en geef met een pijl aan welke afslag je moet nemen. Als de geocacher de kruispunten op volgorde afloopt en daarbij de pijlen volgt, dan loopt hij dezelfde route. WP3 Track WP4 Projecteren Route 2 WP6 Route 1 WP2 Navigeren WP1 & Strip route De strip route bestaat uit een verticale lijn met diverse zijtakken. Net als bij de kruispunten route noteer je voor de strip route elk

6 kruispunt. Echter nu teken je een kruispunt als een strip met zijtakken. De zijtakken zijn de weggetjes die je NIET moet nemen, De takken links van de lijn laat je daarbij links liggen, de takken aan de rechterkant juist rechts. De verticale strip is dus de weg die je WEL moet nemen. Bijvoorbeeld: 3.3 Helikopter route Voor de Helikopter opdracht maak je van elk kruispunt een vector. Vectoren zijn pijlen die een lengte en een hoek hebben die overeenkomen met de hoek van de afslag die je moet nemen en afstand die je moet lopen tot het volgende kruispunt. Bij een helikopter route zijn deze vectoren genummerd en om de route niet te verraden zijn ze gebundeld tot een roos. Ter oriëntatie is het noorden met een dubbellijns pijl aangegeven. Als je nu alle verticale strippen met elkaar verbindt, krijg je een verticale lijn. De geocacher begint onderaan bij het bolletje en werkt zijn weg naar boven. Bij het horizontale streepje bovenaan, is hij aan het einde van de route. In onderstaande tekening zie je een voorbeeld van een strip en bij behorende route. De Geocacher meet nu met een gradenboog de hoek van de vector t.o.v. de Noord pijl. Dit geeft hem de Bearing. En vervolgens de lengte van de pijl wat hem de Distance geeft. Hij kan deze gegevens invoeren in zijn GPS en doormiddel van de functie projecteren omzetten in coördinaten.

7 4. De Opdrachten Binnen geocaching hebben opdrachten twee functies. Ten eerste moeten ze voorkomen dat een geocacher je route kraakt. Deze hackers zullen de route overslaan en direct naar het eindpunt - de cache - lopen. Zonde van al je moeite. Daarnaast maken opdrachten de geocache tot iets persoonlijks. Iets leuks. Zo gooi ik er altijd een route techniek in mijn geocache vanwege mijn scouting achtergrond. Het idee achter een cijfer puzzel is dat je cijfers nodig hebt die je pas krijgt als de puzzel is opgelost. Pas dan kun je verder. In het geval van onderstaande SUDOKU kun je denken aan het volgende: U W V Hierna vind je een paar voorbeelden, waarbij de geocacher iets moet zoeken of uitrekenen door middel van een woord of cijfer puzzel. Of maak je het liever nog moeilijker? 4.1 `Zoek` opdrachten De traditionele zoekpuzzel bij Geocaching is het vinden van informatie op bestaande voorwerpen. Denk bijvoorbeeld aan huisnummers, aantal paaltjes langs een pad, enz. N51 26.UVW` E XYZ Y Z X Wanneer er helemaal geen voorwerpen te vinden zijn, dan ga je over op het plaatsen van voorwerpen zoals paaltjes, aluminium plaatjes en/of (micro) caches met daarop de opdracht om naar het volgende punt te komen. Vraag hiervoor wel toestemming aan de grond eigenaar!!! Als er geen voorwerpen zijn en je ze ook niet mag plaatsen kun je de geocacher op een eerder punt in de route iets meegeven om dit deel van de route te overbruggen. Denk bijvoorbeeld aan een kruispunten route die je verstopt op WP1 en die de route beschrijft van WP2 naar WP `cijfer` opdrachten Helemaal hot is momenteel de SUDOKU. Maar ook andere `cijfer`puzzels worden gebruikt om een coördinaat te versleutelen. 4.3 `Woord` opdrachten De woordpuzzels lijken op de cijfer puzzel met èèn uitzondering. De woorden en/of letters moeten nog worden omgezet naar cijfers om een coördinaat te krijgen. Zie bijvoorbeeld onderstaande puzzel

8 1. Deze man was de Franse minister van Buitenlandse Zaken Enz. in Reken de letters in de grijze vakken om naar cijfers. (A = 1, b = 2 enz.) Je kunt de coördinaat zo aflezen. 4.4 En nog moeilijker Ga naar Google.nl en type geheimschrift in en je vindt een schat aan leuke ideeën. Zoals het spijkerschrift. Spijkerschrift kent vier tekentjes, spijkertjes waarmee je alle 26 letters van het alfabet kunt aangeven. Een andere moeilijke puzzel is een geometrische puzzel. Neem bijvoorbeeld een driehoek waarvan de hoeken overeenkomen met WP1, WP2 en WP3. WP 4 ligt op het zwaartepunt van de driehoek. Pas wanneer je de coördinaten van de drie WP s hebt, kun je WP 4 berekenen. WP 4 krijg je door de coördinaten van WP1, WP2 en WP3 op te tellen en te delen door drie. Of door een WP A te plaatsen precies in het midden van de lijn WP1 en WP2. En een WP B te plaatsen precies in het midden van de lijn WP1 en WP3. Maak vervolgens de route WP1, WP2, WPB, WP3, WPA. WP4 ligt op het kruispunt van de lijnen. WP1 = Eerste letter = Vijfde letter WPB WP4 WPA = Derde letter = Zevende letter WP3 WP2 Het woord Koe wordt dus:

9 5. Eigen bouwsels en opbergplaatsen Je hebt de technieken bepaald en de opdrachten uitgewerkt. Alles staat op papier, maar echte punten scoor je met eigen bouwsels. De volgende uitdaging is dus het maken van mooie bouwsels en goede opbergplaatsen om ze te beschermen. Maar maak beide van duurzame materialen, want anders is het plezier van korte duur! Verder worden sommige caches verborgen in vogelhuisjes. Het vogelhuisje is natuurlijk pas af met de bewoner die je aanstaart wanneer je naar binnen kijkt. Hierna vind je een paar klassieke en minder klassieke voorbeelden, die aan de voorwaarden voldoen. 5.1 Materialen & voorbeelden Hout Een mooie manier om coördinaten te presenteren, is op een aluminium strip die is vastgeschroefd op een hard houten paaltje. De coördinaten zijn met slagcijfers in het aluminium geslagen. Er is altijd wel een geocacher te vinden die zijn slagcijfers en/of -letters wil uitlenen. PVC PVC leent zich uitstekend voor het betere knutselwerk. Zo heb ik voor een cache een klein kluisje gemaakt.

10 Andere plastics Sommige geocachers gebruiken tupperware bakjes als eindcache. Ikzelf ben er vanaf gestapt omdat ze niet altijd goed worden afgesloten en barsten bij vorst. gekker hoe beter. Voor plakken gebruik twee componenten lijm of Bison kit, maar schroeven heeft de voorkeur. En hier hoort natuurlijk ook het filmrolletje. Door vele verafschuwd, door anderen aanbeden. Maar perfect als micro cache. De munitie kisten die her en der gebruikt worden voor eindcaches zijn ook van metaal. Ze zijn goedkoop, waterdicht en verkrijgbaar in vele vormen en maten. Metalen Zoals eerder vermeld zijn aluminium strips ideaal voor het duurzaam presenteren van coördinaten. Je kunt ze op paaltjes schroeven, maar ook onder bruggetjes, waterputten, enz. enz. Hoe Ideaal dus voor geocaching. Zorg er alleen voor dat ze er ONGEVAARLIJK uitzien. Het zal niet de eerste keer zijn dat de

11 politie wordt gebeld voor een `verdacht pakketje` in het bos. (zie foto.) Dus verf de box en plak er een grote geocaching sticker op! 5.2 Opbergplaatsen Als je een mooi bouwsel hebt gemaakt is het natuurlijk zonde om het in een kuiltje te verbergen, verstopt onder wat takken. Of nog erger: in een plastic tas die na een regenbui vies is. Plaats het liever in een opbergplaats die je ingraaft om je cache te verbergen. Dit voorkomt tevens brandstapels (berg takken) die alleen maar aandacht trekken. Tevens scheelt een opbergplaats je een paar onnodige ritjes. Want je kunt de controlevraag stellen `heb je de PVC buis in de grond gevonden` wanneer iemand beweert dat `de cache geript is`. Je weet dan genoeg als het antwoord `nee`is. Of gebruik zoals ik een leger verbanddoos. Stevig, waterdicht, mooi formaat en zonder schilderwerk al ongevaarlijk ogend. Van een PVC buis kan een prachtige opbergplaats worden gemaakt. Zo past het eerder genoemde leger verbanddoosje in een PVC buis van 160 mm in doorsnee. Graaf deze PVC buis verticaal in de grond en sluit de opening af met een tegel of boomschijf. De cache is daarmee veilig en droog, onzichtbaar voor dreuzels verstopt. Een andere prachtige opbergplaats is een ingegraven doos van watervast multiplex. Je legt de cache in de doos en je sluit het deksel. Als je zorgt dat de deksel zwart is, verhullen een paar bladeren al de aanwezigheid van de doos. Van beide heb ik jammer genoeg geen foto kunnen vinden, maar je zult begrijpen wat ik bedoel.

12 6. Het Thema Vergelijk het leggen van een cache even met koken. Al het voorgaande waren de ingrediënten. Het is nu de kunst om van deze ingrediënten een lekker gerecht te maken. Ik heb je net de ingrediënten gegeven (bij lange na niet allemaal) en zal nu proberen wat handvatten te geven over hoe je met deze ingrediënten de soep moet koken. Dit doe je door een verhaal te schrijven en de technieken, opdrachten en bouwsels daar op aan te passen. Hoe? Misschien spreekt hierbij een voorbeeld het meeste aan. Er waren eens drie mannen, ereleden in een bepaalde orde. De een was goed in puzzels. De andere was goed in GPS en Route technieken en de derde was goed in bouwsels. Ze gingen bij elkaar zitten en bedachten wat leuk zou zijn. En wat waren de handvatten? Simpel. Goed gezelschap, bier en gooi alle ideeën maar op tafel. Je zult zien dat er opeens een idee aanslaat omdat die een waterval aan aanvullende ideeën oplevert. Want een thema verzinnen hoeft niet zwaar te zijn. Geocaching is je hobby, weet je nog! Een andere manier om tot een verhaal te komen, is Google. Je typt de naam van het gebied in en je laat je verrassen door de informatie die je vindt. Als laatste kun je natuurlijk de informatieborden gebruiken die eventueel op de route voorkomen. Vervolgens ga je het idee of verhaal in je opdrachten verwerken. Dit kan betekenen dat je andere punten moet kiezen en dus terug moet om e.e.a. aan te passen. De periode van schaven aan je cache is aangebroken. Maar als je het goed doet. We hebben aspirant leden nodig. Zei de een. Die moeten we dan wel op de proef stellen. Zei de ander. Ja, laten we ze op bedevaart sturen. Op een bedevaart moet je afzien en veel knielen. Dat klopt, als we nu de WP s laag bij de grond hangen. En dat ze moeten schijnen om de coördinaten te kunnen lezen Dan krijg je schijnende aspirantjes, erg heilig En als we onze orde nu schijnheiligen noemen? Met Anton der Schijn als onze heilige Zie je de cache al ontstaan? f-b6fa-150abc5a408a

13 7. Een laatste check We nemen even een sprongetje in de tijd. Je hebt het boekje gelezen en bent enthousiast aan de slag gegaan. Veel bloed, zweet en tranen later is de cache klaar en sta je op het punt hem bij Geocaching.com aan te melden. Sta dan nog eens stil bij het volgende punt. Vind je de cache zelf nog leuk? Zou je hem zelf bovenaan je verlanglijstje zetten? Zo ja, druk dan op de `report new listing` knop en laat de logjes maar binnen stromen. En misschien zit er een logje tussen van Vinnie1, die waarschijnlijk van je cache heeft genoten. Groet, Vinnie1 8. Informatiebronnen Het route techniek boekje van Scouting regio Helmond: 05/zddp2004routetechiekenboekje.pdf Geocaching websites: Randprogramma s: De Kunst van het Vinden van Kapitein Haak

14 9. Tot slot Zoals gezegd is dit een ideeën boekje. Het is bij lange na niet compleet en dat is ook nooit mijn ambitie geweest. Het is bedoeld als eye opener zonder waarde oordeel. Ik kan me voorstellen dat er op- of aanmerkingen zullen zijn. In dat geval kun je contact met me opnemen via Ik zal dan beoordelen of de wijzigingen worden doorgevoerd. Verder hoop ik dat iedereen deze hobby met plezier zal uitoefenen. De ervaring leert dat geocaching bijzonder verslavend is. Tot slot wil ik er op wijzen dat, hoewel dit (nog) geen boek als zodanig is, de inhoud geheel is samengesteld door mijzelf. Kopiëren van delen of het geheel van deze handleiding wordt dan ook niet gewaardeerd. Ik heb de Look and Feel van het boekje van Kapitein Haak mogen gebruiken, mijn dank daarvoor. Vinnie1 Vincent van Mullekom februari 2005

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

De cursus bestaat uit theorie afgewisseld met oefeningen. Al tijdens de cursus kun je zelf op pad om te ontdekken hoe leuk en makkelijk een gps is.

De cursus bestaat uit theorie afgewisseld met oefeningen. Al tijdens de cursus kun je zelf op pad om te ontdekken hoe leuk en makkelijk een gps is. Vooraf Voor je ligt de Doe-Het-Zelf-cursus GPS. In deze cursus vertellen we je wat je met een gps kunt en hoe je een gps gebruikt als je gaat wandelen of fietsen. We beperken ons in deze cursus tot de

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Dit e-book met 9 tips is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld, die je mag verwachten van http://www.internetmarketeers.nl

Dit e-book met 9 tips is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld, die je mag verwachten van http://www.internetmarketeers.nl Voorwoord Dit e-book met 9 tips is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld, die je mag verwachten van http://www.internetmarketeers.nl Natuurlijk maken wij ook wel eens fouten en als je er een constateert,

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Het Land van Oct Marte Koning Frans Ballering Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Hoofdstuk 1 Inleiding Hoi, ik ben de Vertellende Teller, en die naam heb ik gekregen na mijn meest bekende reis, de reis

Nadere informatie

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 1. Inleiding 7 2. Voorbeelden van Onderzoekspractica Overzicht 9 1 Basis De Dichtheid van een Materiaal - leerlinginstructie 10 docentinstructie 12 2 Verwerven

Nadere informatie

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

Opdrachtkaart Een wigwam op het strand

Opdrachtkaart Een wigwam op het strand Een wigwam op het strand Je maakt een collage met plaatjes uit tijdschriften. Je tekent en schrijft er zelf bij. Zo maak je een hele grappige of misschien wel een serieuze of enge collage. - 2 (maar alleen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. 1. De universiteit van de straat. 2. Straatcultuur en aanpak. 3. Bolletjes verzamelen. 4. Van onmacht naar macht

Inhoud. Inleiding. 1. De universiteit van de straat. 2. Straatcultuur en aanpak. 3. Bolletjes verzamelen. 4. Van onmacht naar macht Inhoud Inleiding 1. De universiteit van de straat 2. Straatcultuur en aanpak 3. Bolletjes verzamelen 4. Van onmacht naar macht 5. Het bejegeningsprofiel 6. De MES-factoren 7. Contact maken 8. Jeugd en

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 1

Inleiding. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 Inleiding Toen Apple in januari 2010 de ipad presenteerde aan het publiek, zagen de medewerkers de ipad helemaal niet als een apparaat voor business. Ze hadden de ipad toch echt bedacht voor

Nadere informatie

* * * Boekje met opdrachten * * *

* * * Boekje met opdrachten * * * * * * Boekje met opdrachten * * * Hallo allemaal! Welkom op de faculteit informatica van de Technische Universiteit Delft Vandaag gaan we eens kijken hoe we zelf kleine computerprogramma s kunnen maken

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding hoofdstukken Basis 1. Inleiding Bing Ads 2 2. Instellingen Bing Ads 4 3. Wegwijs in Bing Ads 6 4. Een Bing Ads campagne opzetten 8 5. Campagne

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Hugo Bakker Trainer & Coach

Hugo Bakker Trainer & Coach Hugo Bakker Trainer & Coach Introductie Website maken en Passief Inkomen Creëren Toen Ik deze e-mail cursus schreef in 2011 was mijn avontuur op het internet nog maar net begonnen. Het liep niet direct

Nadere informatie

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann Peilen doe je zo Peilen doe je zo Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp:

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

HANDLEIDING. Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken TFC TrainingsMedia Melrose Film Productions Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Tough Interviews In Nederland en België

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl Gratis website maken Auteur Rob Dennissen www.maakjegratiswebsite.nl Voorwoord Allereerst wil ik je bedanken en feliciteren met de aanschaf van dit E-book gratis website maken. Je hebt namelijk vertrouwen

Nadere informatie