Evolutie Dedicon Plan van Aanpak 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evolutie Dedicon Plan van Aanpak 2013"

Transcriptie

1 Evolutie Dedicon Plan van Aanpak 2013

2 Inhoud Iemand die dicht bij zichzelf blijft is altijd klaar voor verandering 3 Blijf vooral jezelf 6 We zien dat 7 We geloven dat 9 We doen het goed, of we doen het niet 10 De stip op de horizon Vergroten bereik Klantgerichte en laagdrempelige dienstverlening Kennispartner Efficiëntie productie en voorbereidingen maatwerk Inspirerende en uitnodigende houding Financieel gezond bedrijf 21 Survival of the fittest 22 Bijlage 1 Geconsolideerde balanspositie Bijlage 2 Geconsolideerde exploitatierekening Bijlage 3 Ontwikkeling van het beschikbare werkkapitaal Bijlage 4 Saldo aan liquide middelen

3 3 Iemand die dicht bij zichzelf blijft is altijd klaar voor verandering Stilstand is achteruitgang. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Wie achteruit kijkt draait zijn rug naar de toekomst. Allemaal waarheden als een koe die al lang bekend zijn. En allemaal hebben ze te maken met onze veranderende omgeving. Want laten we duidelijk zijn, het ligt niet aan ons dat successen uit het verleden geen garantie zijn voor de komende jaren. Nee, het zijn de tijden die veranderen, de economie die om een andere aanpak vraagt, de opdrachtgevers die andere behoeften hebben. Maar Dedicon is wel de organisatie die moet inspelen op deze veranderingen om succesvol te zijn. En te blijven. Dedicon zal zich moeten aanpassen aan haar omgeving. Of, zoals Charles Darwin al lang geleden in zijn boek the origin of species aangaf: Evolutie.

4 Wie zich het beste kan aanpassen aan zijn voortdurend veranderende omgeving houdt bestaansrecht 4 Iedere ontwikkeling leidt tot succes. Soms kunnen we ons ontwikkelen met grote stappen. Soms zijn er meerdere kleine stappen nodig om onze ambitie waar te maken. Iedere stap leidt tot ontwikkeling en groei. Iedere stap, hoe klein ook, leidt tot nieuw succes.

5 5 Consumenten veranderen Markten veranderen Technieken veranderen Media veranderen Tijden veranderen Concurrenten veranderen Producten veranderen Namen veranderen Behoeften veranderen Maar ons waarom blijft altijd hetzelfde.

6 6 Blijf vooral jezelf Aanpassen aan je omgeving betekent niet dat je moet veranderen wie je bent. De ziel van Dedicon is namelijk ons kompas voor de toekomst. En met de ziel bedoelen we niet de merknaam en ons prachtige logo. Ook niet de directeur en zelfs niet het personeel. Nee, de essentie van Dedicon is te vinden in het antwoord op de vraag: Waarom doen we de dingen die we doen. Het gaat daarbij om onze passie, drive en visie. Het gaat om wie we écht zijn. We vinden dat mensen met een leesbeperking recht hebben op dezelfde informatie als mensen zonder leesbeperking. Dedicon voelt zich oprecht geroepen om de wereld van mensen met een leesbeperking te vergroten. Het is onze overtuiging dat (vrijwel) alle informatie toegankelijk gemaakt kan worden. Ook voor mensen met een beperkt vermogen om te lezen. En het is onze passie om ons daar elke dag vol overgave voor in te zetten. Maar het is tegenwoordig steeds lastiger om onderscheidend te zijn met producten en diensten. En als je al denkt een uniek product te hebben, dan word je binnen de kortste keren ingehaald. We zullen dus op een andere manier onderscheidend dienen te zijn. Op een wijze die niet te kopiëren is: door het delen van onze kennis en passie. Wij vergroten de wereld van mensen met een leeshandicap door informatie toegankelijk te maken. We bereiken dat door het wegnemen van leesbarrières. En dat kunnen we goed. Dedicon is in Nederland immers dé specialist op het gebied van toegankelijke informatie. Zo. Dat is gezegd. Geeft duidelijkheid. We kunnen ons nu opmaken voor structurele ontwikkeling. En daarvoor kijken we naar de wereld om ons heen.

7 7 We zien dat... de snelheid waarmee de wereld dit decennium verandert, ongekend is. En dat er andere eisen worden gesteld aan onze organisatie. Dat vereist strategisch nadenken over de effecten hiervan. Dat heeft enkele jaren terug geleid tot een reorganisatie. Die heeft een sterk fundament gelegd onder onze toekomst. Maar veranderingen houden niet op. Wachten niet. Ook niet op Dedicon. Een goede strategie is nu zelfs misschien wel belangrijker dan ooit. Dedicon heeft daarom een uitvoerig plan opgesteld. Daarin staat de wijze waarop we inspelen op kansen. De horizon van dat plan ligt in Dit document is de concrete invulling hiervan voor het jaar Consumenten veranderen Hebben meer macht. Zijn goed geïnformeerd, zijn veeleisend, praten mee en praten veel. Ook onderling. Hun opvattingen veranderen, en hun positie in de maatschappij ook. Ze worden ook ouder. De rol van lezen en leren verandert. En, leesbeperkingen zijn niet langer taboe. Markten veranderen De markt speelt in op de andere mogelijkheden en behoeften van de gebruikers. En verandert daardoor zelf ook. Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe technieken. En zo ontstaan nieuwe verdienmodellen. Niets is meer vanzelfsprekend. Technieken veranderen We staan aan de vooravond van superieure innovaties, die huidige markten gaan verstoren. Vervangen zelfs. Zoals synthetische stemmen, e-books, Epub3 en Windows 8. Om er maar een paar te noemen. Erg? Welnee. Ze geven een belangrijke boost aan onze mogelijkheden.

8 8 Media veranderen Consumenten geloven niet in manipulatie, eenrichtingsverkeer. Rollen draaien om. Het gaat om oprechtheid, relevantie, luisteren, respect en interactie. Er zijn meer typen media, elk met een steeds kortere levensduur. Tijden veranderen Het politieke landschap is in beweging. De Raad van Cultuur stelt kritische vragen ten aanzien van de uitgave van gemeenschapsgelden. De vraag of de geldstromen in verhouding staan tot het aantal mensen dat gebruik maakt van onze producten is actueel. Concurrenten veranderen Mainstreamproducten worden veelal gratis aangeboden als onderdeel van nieuwe businessmodellen. Dit biedt ruimte voor het bedienen van niches en het ontwikkelen van specialismen. Producten veranderen Dat geldt voor de producten die we zelf leveren. En hoe ze worden gedistribueerd. 3D-printers zijn in opkomst. Streamen van bestanden wordt omvangrijker. Ook de manier waarop we informatie consumeren verandert. YouTube is de meest gebruikte bron voor informatie. Om maar eens een paar voorbeelden te noemen. Namen veranderen Van onze opdrachtgevers, financiers. En van onze gebruikers natuurlijk. We streven naar structurele verankering in de samenleving. Toch, op dit moment weten we (nog) niet wie de minister van OCW wordt. Zelfs welke naam ons nieuwe kabinet gaat dragen. En daar hangt veel vanaf. Behoeften veranderen Verklanking van digitale content wordt acceptabeler door goede computerstemmen. Grote groepen mensen omarmen mobiele devices, digitale abonnementen op tijdschriften en e-boeken. Behoefte aan toegankelijke content verandert. Een deel van de huidige doelgroep zal met behulp van gewone middelen goed in staat zijn om informatie tot zich te nemen. Mensen in onze doelgroep die dat niet kunnen houden specifieke wensen.

9 9 We geloven dat... Dedicon succesvol blijft als we inspelen op deze veranderende behoeften. En dat vereist een koerswijziging. Ondanks flinke klimaatsveranderingen bestaat de (aangepaste) krokodil ook nog steeds. Om maar in de geest van Darwin te spreken....technologie zijn weg gevonden heeft. Beschikbaar is in huiskamer en klaslokaal. En onderweg. Drempels voor gebruik worden verlaagd. Door gemak en beschikbaarheid zijn gebruikers van onze diensten in toenemende mate zelfredzaam. Maken dus meer gebruik van nieuwe technologieën. Met een grotere afzetmarkt als gevolg. En dat geeft Dedicon kansen. Specialisatie is daarin het sleutelwoord. Maatwerkoplossingen. Die zijn in toenemende mate gewenst. Kortweg komt het erop neer dat we minder generieke producten gaan leveren. En meer specialistisch maatwerk dus. Al in 2013 zetten we hierin stappen. In de jaren daarna zal meer en meer zichtbaar zijn tot welke product/dienstcombinaties dit leidt.

10 10 We doen het goed, of we doen het niet Dedicon ontwikkelt, produceert en distribueert auteursrechterlijk beschermd materiaal voor visueel gehandicapten en dyslectici in toegankelijke formaten. Daarmee vergroot Dedicon de leefwereld van haar doelgroep. Dat deden we al. En blijven we doen. Dedicon heeft goede afspraken gemaakt met uitgevers en partners. Die zijn wettelijk verankerd. Dat biedt veel ruimte en mogelijkheden. Zoveel zelfs, dat we haast zouden verdrinken in onze ambitie. Dus hebben we binnen Dedicon een afspraak gemaakt: We doen het goed, of we doen het niet. Dedicon levert dus geen half werk. Nooit. Die afspraak legitimeert onze focus in 2013 op vier belangrijke doelgroepen. 1. Visueel gehandicapten die willen lezen Zij kunnen hun wereld vergroten door de informatie die Dedicon toegankelijk maakt. Dat doen we door nog meer titels toe te voegen aan de uitleencollectie van Stichting Aangepast Lezen. Dat zijn boeken, kranten en tijdschriften. Gesproken, of als digitale tekst. Of in braille op aanvraag. 2. Visueel gehandicapten die willen leren Blinden en slechtzienden in alle niveaus van onderwijs kunnen ook in 2013 bij Dedicon terecht. Dat varieert van leerlingen in het primair onderwijs tot werkenden die een cursus volgen. Wij produceren hun school- en studiematerialen naar wens. Veelal in braille, tactiele tekening, gesproken boek of als digitaal bestand. Daarmee vergroten zij hun kennis én hun wereld. En in opdracht van het College voor Examens produceren we toegankelijke eindexamens. 3. Dyslectici die willen leren Dyslectici in het primair en voortgezet onderwijs vergroten hun wereld met onze gesproken schoolboeken of bestanden voor dyslexiesoftware. In 2012 zijn we met de educatieve uitgeverijen verenigd in de GEU (Groep Educatieve Uitgeverijen) een plan gestart. We gaan alle schoolboeken in het primair en voortgezet onderwijs beschikbaar maken voor leerlingen met dyslexie. De uitgevers leveren de bestanden. En Dedicon maakt deze geschikt voor zoveel mogelijk gangbare dyslexiesoftwarepakketten. Verder zorgen we ook voor levering van de beveiligde bestanden aan leerlingen en scholen.

11 11 4. Dyslectici die willen lezen In 2013 zoeken we actief de samenwerking met SIOB, Stichting Aangepast Lezen, Stichting Lezen, Openbare Bibliotheken en andere stakeholders om ook dyslectici die willen lezen toegang te bieden tot een grotere wereld. Wij geloven dat lezen je wereld verrijkt en dat ook dyslectici plezier kunnen hebben in lezen. Als je het maar op de juiste manier aanbiedt. Dus doen we dat. We zijn verheugd deze laatste groep in 2013 aan onze scope toe te voegen.

12 12 De stip op de horizon Goed, we weten nu waar onze passie ligt. Hoe turbulent onze omgeving is. En dat onze koers gaat wijzigen. Dat we voor mensen met een leesbeperking een belangrijke rol van betekenis blijven spelen, dat staat vast. We hebben een stip gezet op de horizon. De weg daar naartoe hebben we verankerd in zes strategische doelen waaraan Dedicon in en vanaf 2013 gaat werken. We gaan werken aan drie externe gerichte doelen: 1. Vergroten bereik 2. Klantgerichte en laagdrempelige dienstverlening 3. Kennispartner En aan drie meer intern gerichte doelen: 4. Efficiëntie productie en voorbereidingen maatwerk 5. Inspirerende en uitnodigende houding 6. Financieel gezond bedrijf

13 13 1. Vergroten Bereik Dienstverlening aan Dyslectici in MBO, HBO en WO Dedicon vindt dat dyslectici in alle niveaus van onderwijs recht hebben op toegankelijke leer- en studiematerialen. Net zoals leerlingen en studenten met een visuele beperking dus. In 2013 gaan wij daarom voorwaarden creëren die deze dienstverlening in de nabije toekomst mogelijk maken. Behoefteonderzoek MBO: We inventariseren de wensen en behoeften van studenten met dyslexie binnen het MBO, van de MBO-instellingen en betrokken uitgevers. Dialoog OCW en belangenorganisaties: We spreken met stakeholders binnen en buiten de politiek over de mogelijkheid en noodzakelijkheid van de dienstverlening. Landelijke uitrol uitleenmogelijkheid aangepast lezen voor de openbare bibliotheek In juli 2012 is de pilot Aanvragen Gesproken Boek gestart. In deze pilot wordt de volledige collectie gesproken boeken in totaal ontsloten via drie openbare bibliotheken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de landelijke infrastructuur. Alle boeken zijn beschikbaar als Daisy-cd. En een groot deel als audiostream. De eerste resultaten van de pilot zijn zeer bemoedigend. In 2013 wordt de dienst Aanvragen Gesproken Boek daarom landelijk aangeboden. De doelstelling van het project Landelijke Uitrol Gesproken Boek is het aanboren van een nieuwe groep gebruikers. Het laagdrempelige aanbod, de omvang van de collectie en de distributie via openbare bibliotheken zijn belangrijke succesfactoren. Tot de doelgroep behoren mensen met een zich ontwikkelende leesbeperking (veelal ouderen) en dyslectici (veelal jongeren). De dienst biedt mensen met een leesbeperking eenvoudig de mogelijkheid met hun bibliotheekpas gesproken boeken te lenen of thuis te beluisteren.

14 14 Uitrol advies voor het realiseren van een Groter Bereik voor aangepast lezen In 2012 wordt een pilot uitgevoerd met als doel meer lezers voor Stichting Aangepast Lezen te verkrijgen. We hebben de bekendheid van luisterlezen vergroot. Veronderstellingen weggenomen over de bediening van afspeelapparatuur. En hulp geboden met het opstarten van luisterlezen. Daarbij zijn zoveel mogelijk distributie kanalen betrokken (o.a. bibliotheek, zorgcentra). Eind 2012 hebben we inzicht in de meest efficiënte aanpak voor het vergroten van het bereik. De uitkomsten leiden naar een advies voor een landelijke uitrol voor het verkrijgen van groter bereik. In 2013 worden enkele van deze (nu nog niet bekende) adviezen in activiteiten omgezet. Introductie van LezerGame LezerGame is een revolutionair product. We ontwikkelen dit voor moeilijk lezende en lerende kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Dus ook voor dyslectische kinderen. Doel van de LezerGame is lezen te bevorderen. De LezerGame is een app voor smartphone (op de twee platforms ios en Android) waarop jeugdliteratuur in hybride vorm gelezen/beluisterd kan worden. Tekst en spraak gecombineerd dus. Kinderen worden gestimuleerd om telkens meer te lezen. Dat doen we door ze te motiveren om spelenderwijs punten te verdienen. Het maken van leeskilometers is van groot belang voor het slagen van de (school)carrière. Dat geldt voor iedereen, maar zeker voor deze leerlingen. Lezen wordt weer leuk, dankzij de LezerGame. Dit project is in 2012 gestart. Aan het einde van het project, uiterlijk 31 maart 2013, moeten er ca.100 titels in de Dedicon Store te koop zijn. We mikken op downloads. Om de verkoop/downloads van de leesboeken te realiseren bouwen we de vervolgactiviteiten in 2013 verder uit.

15 15 2. Klantgerichte en laagdrempelige dienstverlening Daisy schoolboeken App Smartphones en Tablet-PC s zoals de ipad en alle Androïd-varianten worden steeds meer gemeengoed in het onderwijs. Ook scholieren met een leesbeperking zien steeds vaker de voordelen van dergelijke apparaten. In dit project ontwikkelen we een aantrekkelijke Daisy Schoolboeken App. Hiermee worden schoolboeken streaming afgespeeld in DAISY-formaat. Naast het gebruiksgemak voor de scholier, vergroot het de zelfredzaamheid. Bij de ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van de Daisylezer App die Dedicon eerder ontwikkelde in opdracht van SIOB en die beschikbaar is via Stichting Aangepast Lezen. Raamovereenkomst scholen Sinds de invoering van het gratis schoolboek zijn scholen verantwoordelijk voor alle schoolmaterialen. Dus ook voor aangepaste schoolboeken. In de afgelopen jaren hebben we een duidelijke verschuiving gezien van bestellingen door ouders naar bestellingen door scholen. Zeker voor grote (VO) scholen is de administratieve last van bestellen en doorleveren aan de leerlingen groot. In dit project wijzigen we de webshop van Educatief zo dat scholen de inkoop van de aangepaste boeken kunnen realiseren conform de inkoop bij schoolboekleveranciers zoals Iddink en Van Dijk. Conversiedropbox Veel docenten en opleidingen bieden naast de reguliere lesmethoden andere, vaak zelfgemaakte leerobjecten aan. Deze zijn logischerwijs niet altijd goed toegankelijk. Bovendien zijn ze zeer divers van aard. Voor leerlingen met een leesbeperking is dat lastig. Vooral wat betreft de snelheid waarmee het materiaal toegankelijk moet zijn. In dit project ontwikkelen we een (web)applicatie waar een leerling of docent zijn document kan neerzetten en kan aangeven wat het gewenste uitvoerformaat is. Vervolgens krijgt hij/zij snel een omgezette versie daarvan terug. Deze service is een uitbreiding van een service die nu al bestaat in de vorm van Robobraille/Robotekst. Deze dienst zoekt aansluiting bij dit initiatief.

16 16 Hybride producten en diensten Naast de Lezergame is in 2012 een tweede project met de hybride technologie ontwikkeld. Het betreft Lezen voor de Lijst. Doel is om leerlingen met een leeshandicap in het Voortgezet Onderwijs te faciliteren bij het zogenaamde lezen voor de lijst. Hiertoe maken we een App die toegang geeft aan een collectie hybride leesboeken. Eind 2012 is de App al beschikbaar. In 2013 ontwikkelen we dit product verder. Tevens wordt de inrichting van een efficiënte productiestraat verder uitgewerkt. De hybride boekdiensten worden bovendien bij Stichting Aangepast Lezen geïmplementeerd. En dat is goed nieuws. Want zo kunnen we de hybride boeken niet alleen aanbieden aan jongeren, maar kunnen ook ouderen hierover beschikken. Overigens verwachten we dat de hybride producten ook interessant worden voor verkoop aan bijvoorbeeld uitgevers, dankzij die efficiënte productiestraat.

17 17 3. Kennispartner EDDA In 2012 is Dedicon in samenwerking met Cluster1 scholen, belangenorganisatie Viziris en stichting Drempelvrij/Accessibility gestart met het EDDA-project. EDDA staat voor Expertisecentrum voor Didactische en Digitale Aanpassingen. In dit driejarige project wordt toegewerkt naar de kennis, tools en middelen die nodig zijn voor een expertisecentrum. In 2013: ontwikkelen we didactisch aangepaste schoolboeken en evalueren we het gebruik daarvan in het onderwijs; ontwikkelen en vertalen we richtlijnen voor toegankelijke digitale leermiddelen en passen deze toe in samenwerking met uitgeverijen. Kennisplatform dyslexie In dit project ontwikkelen we een online platform voor uitwisseling van kennis en ervaringen ten aanzien van het ondersteunen van leerlingen met dyslexie. Het platform bevat een schoolbrede cursus over dyslexie(beleid) waarin management, docenten, ouders en leerlingen participeren. Meerdere scholen participeren tegelijkertijd en wisselen onderling informatie en ervaring uit. De informatie en lessen sluiten aan bij de diverse Protocollen Dyslexie en beleid vanuit het Masterplan Dyslexie. Eén van de doelen binnen actielijn 1 van het Actieplan leraar 2020 (MinOCW,2011, p.3) is: In 2016 hebben docenten in PO, VO en MBO voor zover van toepassing hun deficiënties in het omgaan met verschillen tussen leerlingen, het bieden van onderwijs op maat en opbrengstgericht werken weggewerkt. Daar waar is vastgesteld dat WSNS het klaslokaal niet heeft bereikt, streeft men ernaar om Passend Onderwijs veel meer Bottom Up in te voeren. De leraar/groepsleerkracht moet betrokken zijn en zich eigenaar voelen van de noodzaak om adequaat om te kunnen gaan met verschillen tussen leerlingen. Dit project draagt daaraan bij. Experts op het gebied van toegankelijk publiceren Dedicon geeft uitgevers en boekenleveranciers advies op het gebied van toegankelijk publiceren. Gevraagd en ongevraagd. Denk bijvoorbeeld aan: Toegankelijkheid ebook productie en distributiekanaal Consultancy op het gebied van toegankelijke formaten o.a. Epub, Daisy, Hybride

18 18 4. Efficiëntie productie en voorbereidingen op maatwerk Processen en Systemen In 2012 zijn de werkprocessen beschreven. Er is een keuze gemaakt voor nieuwe systemen. In 2013 vindt de organisatiebrede implementatie van de herziene werkprocessen plaats. Met grip op productieproces als doel. Met het inzicht in het productieproces plannen we mensen en middelen efficiënt en flexibel in. Het bevordert een vloeiende doorstroming van de productie. Zo zorgen we voor tijdige levering van onze producten. En dat is een kritische factor. Ook de cultuurkant krijgt aandacht. We benoemen verantwoordelijkheden. En spreken elkaar daarop aan. Proactief De houding van Dedicon is one step ahead. Dat betekent een proactieve houding. We passen onze productiecapaciteit aan aan nieuwe ontwikkelingen. We realiseren alle tekstproductie direct in XML. We scholen de medewerkers hiervoor. En we introduceren spraaksynthese als een productiemiddel voor gesproken tekst. Daarnaast ontwikkelen we de levering van digitale bestanden dat is een efficiencyslag ten opzichte van gedrukte media. Dit alles biedt ruimte voor uitbreiding van onze dienstverlening. Kostenreductie In het kader van het streven naar kostenreductie doen we onderzoek naar verdere optimalisering van uitbesteding binnen het productieproces. Onderzoek voor levering van maatwerk Verder onderzoeken we de mogelijkheden tot aanpassing van het productieproces op het leveren van maatwerk. De productie van de CITO toetsen en Examens is hiervan een voorbeeld. Opgebouwde kennis en ervaring zetten we in om de productie van andere, afwijkende productvormen, soepel in te passen in het reguliere werk- en productieproces. Zoals inzet van medewerkers en IT bijvoorbeeld. Daarnaast onderzoeken we hoe de inbedding van de afdeling Reliëf in de productiesector van Dedicon kan bijdragen om tot een optimale uitwisseling te komen van kennis en ervaring op het gebied van maatwerkproductie.

19 19 5. Inspirerende en uitnodigende houding Dedicon voelt zich oprecht geroepen om de wereld van mensen met een leesbeperking te vergroten. Dat is de ziel van Dedicon. Het is de gemeenschappelijke drive van de medewerkers van Dedicon. De medewerkers van Dedicon geven invulling hieraan door in al hun doen en laten de klant centraal te stellen. De activiteiten die zij ondernemen zijn gericht op resultaat. Elke Dedicon medewerker streeft naar verbetering en excelleert in zijn functie. De Prestatie- en Ontwikkeldialoog wordt in 2013 geëvalueerd en doorontwikkeld. Dit instrument geeft leidinggevenden en medewerkers de mogelijkheid in gesprek te gaan over het functioneren van de medewerker. De ontwikkeling van medewerker te bespreken, te beoordelen en daarover afspraken te maken. Dit leidt tot gerichte scholingsacties. In 2013 bouwt Dedicon de rol van kennispartner verder uit. Specifiek wordt gericht op deskundigheidsbevordering. Op terrein van toegankelijkheid, technologie en het informatie- en leesgedrag van de doelgroepen. Eind 2012 voert Effectory een medewerkersonderzoek uit als herhaling van het onderzoek dat eind 2009 heeft plaatsgevonden. Het onderzoek meet de tevredenheid van medewerkers. En beoordeelt een zevental thema s: Werksfeer, betrokkenheid, engagement, rolduidelijkheid, efficiëntie, leiderschap en veranderingsbereidheid. De resultaten van het onderzoek worden in 2013 gebruikt om verbeteringen door te voeren. Medewerkers van Dedicon brengen we in contact met de leefwereld van mensen met een leesbeperking. Dit in het kader van ik ken de klant.

20 20 Dedicon in beeld Het realiseren van de missie kan Dedicon niet alleen. Veel andere stakeholders spelen een rol. Voor de financiering van de activiteiten zijn overheid en andere opdrachtgevers van doorslaggevend belang. Met uitgevers wordt nauw samengewerkt als het gaat om het verkrijgen van medewerking bij de omzetting naar toegankelijke formaten. Stichting Aangepast Lezen is het belangrijkste Loket voor algemene lectuur en kranten en tijdschriften. Bibliotheken, scholen, zorginstellingen spelen een belangrijke intermediaire rol tussen mensen met een leesbeperking enerzijds en Dedicon en Stichting Aangepast Lezen anderzijds. Al deze stakeholders dienen Dedicon te zien als dé specialist en expert en natuurlijk ook als dé producent en leverancier van toegankelijke informatie. In 2013 wordt een corporate relations beleid geformuleerd en vormgegeven. Binnen politiek en landelijke overheid wordt het netwerk gedefinieerd en worden de contacten tot stand gebracht. In 2013 komen we aan tafel bij stakeholders zoals uitgevers, bibliotheken, scholen, belangenorganisaties. We zoeken aansluiting bij (SIOB)initiatieven zoals de Bibliotheek op school en Kunst van Lezen. In 2013 verwerft Dedicon zich een positie zodat op strategisch niveau met deze organisaties gesproken kan worden. Ook wordt de relatie met eindgebruikers geïntensiveerd. Denk aan betrokkenheid bij productontwikkeling, bekendheid van onze dienstverlening en duidelijkere profilering van ons merk.

21 21 6. Financieel gezond bedrijf Dedicon is financieel gezond als de solvabiliteit groter is dan 25% én Dedicon beschikt over een positief werkkapitaal. Conform de toegevoegde prognose zijn wij eind 2013 een goed eind op weg en behalen we dit in De maatregelen die deel uitmaken van de reorganisatie dragen hieraan in belangrijke mate bij. In 2013 leggen we financiële verantwoordelijkheid ook neer op afdelingsniveau. Om dit te bereiken hebben we het volgende nodig: Begrotingsdiscipline Periodiek de noodzakelijke financiële informatie Financieel besef bij de managers Dit gaan we realiseren door: Kritische prestatie-indicatoren op afdelingsniveau te benoemen Opstellen van gedetailleerde financiële rapportages op afdelingsniveau Maandelijkse bespreking van deze (projecten)rapportage De financiële onderbouwing van Stichting Dedicon en Dedicon B.V zijn in de bijlagen opgenomen. Norm besproken met KPMG.

22 22 Survival of the fittest Voortdurend evolueren maakt overleven mogelijk. Een gezonde kern kan iedere verandering aan. De wereld verandert. Je past je aan of je sterft uit. Of Dedicon de natuurlijke selectie overleeft? Wij zijn er van overtuigd! Maarten Verboom September 2012

Projecten en producten voor aangepast lezen

Projecten en producten voor aangepast lezen Projecten en producten voor aangepast lezen December 2013 Streamen van Daisy gesproken boeken Voor het lezen van Daisy gesproken boeken kan men naast een Daisyspeler ook gebruikmaken van een online-speler.

Nadere informatie

Wie ben ik? Mieke Urff

Wie ben ik? Mieke Urff Wie ben ik? Mieke Urff Week van de IB-er 7-11-12 Overzicht van deze bijeenkomst: Intro Wat is/doet Dedicon (en wat niet)? ICT en dyslexie Welke programma s zijn er / welke software? AMIS Lezen van jeugdliteratuur

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Jaarverslag 2013 Dedicon

JAARREKENING 2013. Jaarverslag 2013 Dedicon JAARREKENING 2013 Jaarverslag 2013 Dedicon Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Toezicht 2 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2013 4 Bestuursverslag 5 Opmaak jaarrekening 2013 16

Nadere informatie

Wie ben ik? Mieke Urff

Wie ben ik? Mieke Urff Wie ben ik? Mieke Urff Overzicht van deze bijeenkomst: Wat is/doet Dedicon (en wat niet)? ICT en dyslexie Schoolboeken bestellen bij Dedicon AMIS Lezen van (jeugd)literatuur met audio-ondersteuning Vragen

Nadere informatie

Elke dag slimmer! Klanttevredenheidsonderzoek Dedicon Educatief. September 2014.

Elke dag slimmer! Klanttevredenheidsonderzoek Dedicon Educatief. September 2014. Elke dag slimmer! Klanttevredenheidsonderzoek Dedicon Educatief September 2014. 02 03 Samenvatting In april en mei 2014 hebben in het kader van het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek van Dedicon

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Educatieve e-books via Bookshelf een evolutie in leren

Educatieve e-books via Bookshelf een evolutie in leren Educatieve e-books via Bookshelf een evolutie in leren Blended Learning in het het hoger onderwijs 14 april 2015 Susan Breeuwsma, manager digitale media Hans Willem Cortenraad, directeur 22 november 2012

Nadere informatie

Verantwoording en implementatieplan "Activerende didactiek m.b.v. ipads" Scholengemeenschap Sint Ursula locatie Horn

Verantwoording en implementatieplan Activerende didactiek m.b.v. ipads Scholengemeenschap Sint Ursula locatie Horn Verantwoording en implementatieplan "Activerende didactiek m.b.v. ipads" Scholengemeenschap Sint Ursula locatie Horn Achtergrond Ambitie voor schooljaar 2015 2016 De pilot voorbij... Pilot op 4 havo Plaatsing

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

TOOLKID_BINNENWERK.indd 1 03-01-13 12:20

TOOLKID_BINNENWERK.indd 1 03-01-13 12:20 TOOLKID_BINNENWERK.indd 1 03-01-13 12:20 10 Tips&Tools om kids met dyslexie te ondersteunen TOOLKID_BINNENWERK.indd 2 TOOLKID_BINNENWERK.indd 03-01-13 12:20 3 03-01-13 12:20 Help, een leerling met dyslexie

Nadere informatie

Help! Welke aangepaste schoolboeken moet ik bestellen?

Help! Welke aangepaste schoolboeken moet ik bestellen? Help! Welke aangepaste schoolboeken moet ik bestellen? Dedicon. Webinar. Welkom Ik ben Iris Knuit Communicatiespecialist Dedicon Host webinar Anneke Wijtvliet Productmanager Educatief Ontwikkelt producten

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven Aan de slag met het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven Het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven is een handvat om de dialoog te voeren over de ontwikkeling naar een lerende organisatie. Door hierover

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 463 Besluit tot wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 en het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. in verband

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Bij een voldoende score op het didactisch onderzoek worden geen verdere stappen genomen. Bij een lage score volgt stap 3.

Bij een voldoende score op het didactisch onderzoek worden geen verdere stappen genomen. Bij een lage score volgt stap 3. Protocol Dyslexie LOKET Zwijndrecht Inleiding Dyslexie is door de overheid erkend als een leerstoornis. Dat betekent dat er voor de leerlingen met dyslexie ondersteuning is en hoort te zijn. In dit protocol

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Peer review in de praktijk

Peer review in de praktijk Rotterdam, maart 2013 Gwen de Bruin Susan van Geel Karel Kans Inhoudsopgave Inleiding Vormen van peer review Wat is er nodig om te starten met peer review? Wat levert peer review op? Succesfactoren Inleiding

Nadere informatie

Praatplaat: de Uitdaging in beeld

Praatplaat: de Uitdaging in beeld 1 Uitgevers van educatief materiaal en MBO-instellingen zijn reeds begonnen met het ontwikkelen van lesmethodes en leermiddelen voor de herziene kwalificatiedossiers. De keuzedelen zijn echter onontgonnen

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt Onderwijs vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt Omarm diversiteit Voor de samenleving is diversiteit zeer waardevol. Het is essentieel voor het verhogen van de creativiteit en het verbeteren

Nadere informatie

Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test

Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test Slaagt uw school voor de BYOD-test? Mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptops zijn niet meer weg te denken uit

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders

Nadere informatie

Je luistermaatje in de klas: gesproken schoolboeken.

Je luistermaatje in de klas: gesproken schoolboeken. Je luistermaatje in de klas: gesproken schoolboeken. Welkom Ik ben Iris Knuit Communicatiespecialist Dedicon Host webinar Anneke Wijtvliet Productmanager gesproken schoolboeken Stel je vragen in de chat

Nadere informatie

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt Onderwijs vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt Omarm diversiteit Voor de samenleving is diversiteit zeer waardevol. Het is essentieel voor het verhogen van de creativiteit, verbeteren

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders kinderopvang van

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom Den Haag Ons kenmerk 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Onderwerp Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Bijlage(n) geen Geachte heer Van

Nadere informatie

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek Visie ICT bij de SJB Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? 1 Missie, visie en strategie Ambitie? Doelen? Plannen? Kennisstand organisatie? Budget? 2 Kikker- of Vogelperspectief? conservatie Missie? innovatie

Nadere informatie

Doel Permanent Nederlandstalig fictie e boeken aanbod voor e readers & laagdrempelige apps als aanvulling op bestaande fysieke collectie.

Doel Permanent Nederlandstalig fictie e boeken aanbod voor e readers & laagdrempelige apps als aanvulling op bestaande fysieke collectie. E boeken consortium 1. Projectdefinitie overzicht Doel Permanent Nederlandstalig fictie e boeken aanbod voor e readers & laagdrempelige apps als aanvulling op bestaande fysieke collectie. Doelgroep Collectie

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Datum 14 juli 2016 Kamervragen Straus, Aukje de Vries en Moors (VVD) over vmboleerlingen die aangeven onvoldoende kennis van geldzaken te hebben

Datum 14 juli 2016 Kamervragen Straus, Aukje de Vries en Moors (VVD) over vmboleerlingen die aangeven onvoldoende kennis van geldzaken te hebben >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Intro. Theo van Rijzewijk. WSNS Tilburg. Regio Passend onderwijs Midden-Brabant

Intro. Theo van Rijzewijk. WSNS Tilburg. Regio Passend onderwijs Midden-Brabant Intro Theo van Rijzewijk WSNS Tilburg Regio Passend onderwijs Midden-Brabant Aanleiding Aanleiding Uit de vele toelichtende opmerkingen die de respondenten hebben gegeven bij de antwoorden, vallen nog

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Collectief wat kan, lokaal wat moet

Collectief wat kan, lokaal wat moet Collectief wat kan, lokaal wat moet HKA Klantendag 22 november 2012 Diederik van Leeuwen, directeur Dennis Eijsten, Manager Informatiemanagement Inhoud Expansiedrift van HKA Kleine update BNL Relatie BNL

Nadere informatie

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Visiedocument: Hostmanship en de Code DANKZIJ HOSTMAN SHIP IS HET DUS MOGELIJK EEN BELANGRIJKE MEERWAARDE BIEDEN ÉN EEN GOEDE INVULLING GEVEN AAN DE CODE Hostmanship kan de meerwaarde bieden die opdrachtgevers

Nadere informatie

Samen lezen, Samen leren, Samen WeRken

Samen lezen, Samen leren, Samen WeRken Samen lezen, Samen leren, Samen WeRken een oproep aan overheid, ontwikkelaars, uitgevers en het onderwijsveld: maak leermiddelen toegankelijk voor blinden en slechtzienden! viziris Viziris is de netwerkorganisatie

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland Stichting Innovatief Onderwijs Nederland ONTZORGT SCHOLEN OP ICT De ION QuickScan heeft als primair doel om scholen voor te bereiden op digitalisering van het onderwijs binnen. U kunt direct met de resultaten

Nadere informatie

[Excelleren door. Ambitie is Van deze digitale tijd zijn. Uw organisatie bij de tijd door inzet van nieuwe marketing en communicatie

[Excelleren door. Ambitie is Van deze digitale tijd zijn. Uw organisatie bij de tijd door inzet van nieuwe marketing en communicatie [Excelleren door Uitdaging] Uw organisatie bij de tijd door inzet van nieuwe marketing en communicatie Ze trekken in duizelingwekkende snelheid voorbij, de digitale vernieuwingen. Vandaag in, kan morgen

Nadere informatie

Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015???

Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015??? Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015??? ROC in verandering Doel van de structuurverandering: goed, kleinschalig en betrokken onderwijs organiseren/faciliteren Nu overgangsfase van een oude, naar

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Bijlage 1. Specificaties Leesvormen I. Gesproken Documenten I.1 Productbeschrijving Gesproken documenten Gesproken Documenten zijn documenten die zijn omgewerkt naar een gesproken vorm door voorlezing

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Grip op Ondernemerschap

Grip op Ondernemerschap Grip op Ondernemerschap Workshopreeks over 1. De juiste focus 2. Scherper positioneren 3. Acquireren met resultaat 4. Effectief communiceren 5. Beter Klantbeheer 6. De creatieve organisatie Je kunt de

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Resultaatgericht werken

Resultaatgericht werken Resultaatgericht werken Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De afsprakencyclus...4 Stap 1. De voorbereidingsfase...4 Stap 2. Het planningsgesprek...5 Stap 3. Het voortgangsgesprek...5 Stap 4. Het waarderingsgesprek...5

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Visie Registerplein Kwaliteit van sociale professionals (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Onze Missie Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 08. Content Design verdrijft CMS

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 08. Content Design verdrijft CMS WHITEPAPER IN 5 MINUTEN M A A R T 2 0 1 4 08. Content Design verdrijft CMS Introductie Je komt steeds vaker op websites die er bijzonder uitzien, of die het verhaal in één pagina vertellen. Jij wil dit

Nadere informatie

SPOORVISIE 2030 oktober 2013

SPOORVISIE 2030 oktober 2013 SPOORVISIE 2030 oktober 2013 Name Position Date Written by: Spoorvisie 2030 24/10/2013 History of Changes Version Date Content of Modification 0 24/10/2013 First draft Document reference: Document name:

Nadere informatie

OPRICHTING 21/12/2012 2013-2014 OPSTART 2015: OVERGANGSJAAR. Financiering Minister Gatz & Minister Crevits

OPRICHTING 21/12/2012 2013-2014 OPSTART 2015: OVERGANGSJAAR. Financiering Minister Gatz & Minister Crevits OPRICHTING 21/12/2012 2013-2014 OPSTART 2015: OVERGANGSJAAR Financiering Minister Gatz & Minister Crevits VIAA: FOCUS EN MODEL DIGITALISEREN INTERACTIE ARCHIVEREN Nog 500.000 uur te digitaliseren in de

Nadere informatie

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Leerlingen met goede informatievaardigheden maken betere werkstukken en houden interessantere spreekbeurten.

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet!

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! ziekenhuis Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend ziekenhuis met zo n 450 bedden en ruim 125 medisch

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

App creation made simple!

App creation made simple! App creation made simple! VAN PRINT NAAR APPS Pieter van der Kruijf Accountmanager @ LayerGloss In m n functie als Accountmanager binnen LayerGloss spreek ik veel klanten, waaronder veel uitgevers, die

Nadere informatie

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze Inspireren, Leren & Werken Werken aan een nieuwe werkwijze WIE, WAT, WAAR? BOOTCAMP JEUGDWERK 2014 BLZ 4 DAG 4 DONDERDAG 4 SEPTEMBER BLZ 8 DAG 1 MAANDAG 1 SEPTEMBER BLZ 5 DAG 5 VRIJDAG 5 SEPTEMBER BLZ

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING MEERJARENBELEIDSPLAN 2015-2018 Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING Inleiding De bewegingen van de Krajicek Foundation We leven in een dynamische tijd. De maatschappij waarvan de Krajicek Foundation en haar

Nadere informatie

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht Analyse Inleiding Bij het beoefenen van karate zijn er meerdere trainingsvormen. Een individuele trainingsvorm is de kata, waar een vast

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014 Communicatieplan 5 maart 2014 1-8 05-03-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Communicatiedoelstellingen... 3 2.1 Algemene doelstelling... 3 3. Doelgroepen... 4 3.1. Groep A - Veel invloed, veel belang...

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

wat doen we aandacht ambitie leren dialoog

wat doen we aandacht ambitie leren dialoog wat doen we Schooldialoog helpt scholen in het voortgezet onderwijs met hun visie en identiteit, verbetering schoolcultuur, schoolplannen die uitkomen, inspirerende teamdagen, een school als lerende organisatie

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie