Evolutie Dedicon Plan van Aanpak 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evolutie Dedicon Plan van Aanpak 2013"

Transcriptie

1 Evolutie Dedicon Plan van Aanpak 2013

2 Inhoud Iemand die dicht bij zichzelf blijft is altijd klaar voor verandering 3 Blijf vooral jezelf 6 We zien dat 7 We geloven dat 9 We doen het goed, of we doen het niet 10 De stip op de horizon Vergroten bereik Klantgerichte en laagdrempelige dienstverlening Kennispartner Efficiëntie productie en voorbereidingen maatwerk Inspirerende en uitnodigende houding Financieel gezond bedrijf 21 Survival of the fittest 22 Bijlage 1 Geconsolideerde balanspositie Bijlage 2 Geconsolideerde exploitatierekening Bijlage 3 Ontwikkeling van het beschikbare werkkapitaal Bijlage 4 Saldo aan liquide middelen

3 3 Iemand die dicht bij zichzelf blijft is altijd klaar voor verandering Stilstand is achteruitgang. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Wie achteruit kijkt draait zijn rug naar de toekomst. Allemaal waarheden als een koe die al lang bekend zijn. En allemaal hebben ze te maken met onze veranderende omgeving. Want laten we duidelijk zijn, het ligt niet aan ons dat successen uit het verleden geen garantie zijn voor de komende jaren. Nee, het zijn de tijden die veranderen, de economie die om een andere aanpak vraagt, de opdrachtgevers die andere behoeften hebben. Maar Dedicon is wel de organisatie die moet inspelen op deze veranderingen om succesvol te zijn. En te blijven. Dedicon zal zich moeten aanpassen aan haar omgeving. Of, zoals Charles Darwin al lang geleden in zijn boek the origin of species aangaf: Evolutie.

4 Wie zich het beste kan aanpassen aan zijn voortdurend veranderende omgeving houdt bestaansrecht 4 Iedere ontwikkeling leidt tot succes. Soms kunnen we ons ontwikkelen met grote stappen. Soms zijn er meerdere kleine stappen nodig om onze ambitie waar te maken. Iedere stap leidt tot ontwikkeling en groei. Iedere stap, hoe klein ook, leidt tot nieuw succes.

5 5 Consumenten veranderen Markten veranderen Technieken veranderen Media veranderen Tijden veranderen Concurrenten veranderen Producten veranderen Namen veranderen Behoeften veranderen Maar ons waarom blijft altijd hetzelfde.

6 6 Blijf vooral jezelf Aanpassen aan je omgeving betekent niet dat je moet veranderen wie je bent. De ziel van Dedicon is namelijk ons kompas voor de toekomst. En met de ziel bedoelen we niet de merknaam en ons prachtige logo. Ook niet de directeur en zelfs niet het personeel. Nee, de essentie van Dedicon is te vinden in het antwoord op de vraag: Waarom doen we de dingen die we doen. Het gaat daarbij om onze passie, drive en visie. Het gaat om wie we écht zijn. We vinden dat mensen met een leesbeperking recht hebben op dezelfde informatie als mensen zonder leesbeperking. Dedicon voelt zich oprecht geroepen om de wereld van mensen met een leesbeperking te vergroten. Het is onze overtuiging dat (vrijwel) alle informatie toegankelijk gemaakt kan worden. Ook voor mensen met een beperkt vermogen om te lezen. En het is onze passie om ons daar elke dag vol overgave voor in te zetten. Maar het is tegenwoordig steeds lastiger om onderscheidend te zijn met producten en diensten. En als je al denkt een uniek product te hebben, dan word je binnen de kortste keren ingehaald. We zullen dus op een andere manier onderscheidend dienen te zijn. Op een wijze die niet te kopiëren is: door het delen van onze kennis en passie. Wij vergroten de wereld van mensen met een leeshandicap door informatie toegankelijk te maken. We bereiken dat door het wegnemen van leesbarrières. En dat kunnen we goed. Dedicon is in Nederland immers dé specialist op het gebied van toegankelijke informatie. Zo. Dat is gezegd. Geeft duidelijkheid. We kunnen ons nu opmaken voor structurele ontwikkeling. En daarvoor kijken we naar de wereld om ons heen.

7 7 We zien dat... de snelheid waarmee de wereld dit decennium verandert, ongekend is. En dat er andere eisen worden gesteld aan onze organisatie. Dat vereist strategisch nadenken over de effecten hiervan. Dat heeft enkele jaren terug geleid tot een reorganisatie. Die heeft een sterk fundament gelegd onder onze toekomst. Maar veranderingen houden niet op. Wachten niet. Ook niet op Dedicon. Een goede strategie is nu zelfs misschien wel belangrijker dan ooit. Dedicon heeft daarom een uitvoerig plan opgesteld. Daarin staat de wijze waarop we inspelen op kansen. De horizon van dat plan ligt in Dit document is de concrete invulling hiervan voor het jaar Consumenten veranderen Hebben meer macht. Zijn goed geïnformeerd, zijn veeleisend, praten mee en praten veel. Ook onderling. Hun opvattingen veranderen, en hun positie in de maatschappij ook. Ze worden ook ouder. De rol van lezen en leren verandert. En, leesbeperkingen zijn niet langer taboe. Markten veranderen De markt speelt in op de andere mogelijkheden en behoeften van de gebruikers. En verandert daardoor zelf ook. Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe technieken. En zo ontstaan nieuwe verdienmodellen. Niets is meer vanzelfsprekend. Technieken veranderen We staan aan de vooravond van superieure innovaties, die huidige markten gaan verstoren. Vervangen zelfs. Zoals synthetische stemmen, e-books, Epub3 en Windows 8. Om er maar een paar te noemen. Erg? Welnee. Ze geven een belangrijke boost aan onze mogelijkheden.

8 8 Media veranderen Consumenten geloven niet in manipulatie, eenrichtingsverkeer. Rollen draaien om. Het gaat om oprechtheid, relevantie, luisteren, respect en interactie. Er zijn meer typen media, elk met een steeds kortere levensduur. Tijden veranderen Het politieke landschap is in beweging. De Raad van Cultuur stelt kritische vragen ten aanzien van de uitgave van gemeenschapsgelden. De vraag of de geldstromen in verhouding staan tot het aantal mensen dat gebruik maakt van onze producten is actueel. Concurrenten veranderen Mainstreamproducten worden veelal gratis aangeboden als onderdeel van nieuwe businessmodellen. Dit biedt ruimte voor het bedienen van niches en het ontwikkelen van specialismen. Producten veranderen Dat geldt voor de producten die we zelf leveren. En hoe ze worden gedistribueerd. 3D-printers zijn in opkomst. Streamen van bestanden wordt omvangrijker. Ook de manier waarop we informatie consumeren verandert. YouTube is de meest gebruikte bron voor informatie. Om maar eens een paar voorbeelden te noemen. Namen veranderen Van onze opdrachtgevers, financiers. En van onze gebruikers natuurlijk. We streven naar structurele verankering in de samenleving. Toch, op dit moment weten we (nog) niet wie de minister van OCW wordt. Zelfs welke naam ons nieuwe kabinet gaat dragen. En daar hangt veel vanaf. Behoeften veranderen Verklanking van digitale content wordt acceptabeler door goede computerstemmen. Grote groepen mensen omarmen mobiele devices, digitale abonnementen op tijdschriften en e-boeken. Behoefte aan toegankelijke content verandert. Een deel van de huidige doelgroep zal met behulp van gewone middelen goed in staat zijn om informatie tot zich te nemen. Mensen in onze doelgroep die dat niet kunnen houden specifieke wensen.

9 9 We geloven dat... Dedicon succesvol blijft als we inspelen op deze veranderende behoeften. En dat vereist een koerswijziging. Ondanks flinke klimaatsveranderingen bestaat de (aangepaste) krokodil ook nog steeds. Om maar in de geest van Darwin te spreken....technologie zijn weg gevonden heeft. Beschikbaar is in huiskamer en klaslokaal. En onderweg. Drempels voor gebruik worden verlaagd. Door gemak en beschikbaarheid zijn gebruikers van onze diensten in toenemende mate zelfredzaam. Maken dus meer gebruik van nieuwe technologieën. Met een grotere afzetmarkt als gevolg. En dat geeft Dedicon kansen. Specialisatie is daarin het sleutelwoord. Maatwerkoplossingen. Die zijn in toenemende mate gewenst. Kortweg komt het erop neer dat we minder generieke producten gaan leveren. En meer specialistisch maatwerk dus. Al in 2013 zetten we hierin stappen. In de jaren daarna zal meer en meer zichtbaar zijn tot welke product/dienstcombinaties dit leidt.

10 10 We doen het goed, of we doen het niet Dedicon ontwikkelt, produceert en distribueert auteursrechterlijk beschermd materiaal voor visueel gehandicapten en dyslectici in toegankelijke formaten. Daarmee vergroot Dedicon de leefwereld van haar doelgroep. Dat deden we al. En blijven we doen. Dedicon heeft goede afspraken gemaakt met uitgevers en partners. Die zijn wettelijk verankerd. Dat biedt veel ruimte en mogelijkheden. Zoveel zelfs, dat we haast zouden verdrinken in onze ambitie. Dus hebben we binnen Dedicon een afspraak gemaakt: We doen het goed, of we doen het niet. Dedicon levert dus geen half werk. Nooit. Die afspraak legitimeert onze focus in 2013 op vier belangrijke doelgroepen. 1. Visueel gehandicapten die willen lezen Zij kunnen hun wereld vergroten door de informatie die Dedicon toegankelijk maakt. Dat doen we door nog meer titels toe te voegen aan de uitleencollectie van Stichting Aangepast Lezen. Dat zijn boeken, kranten en tijdschriften. Gesproken, of als digitale tekst. Of in braille op aanvraag. 2. Visueel gehandicapten die willen leren Blinden en slechtzienden in alle niveaus van onderwijs kunnen ook in 2013 bij Dedicon terecht. Dat varieert van leerlingen in het primair onderwijs tot werkenden die een cursus volgen. Wij produceren hun school- en studiematerialen naar wens. Veelal in braille, tactiele tekening, gesproken boek of als digitaal bestand. Daarmee vergroten zij hun kennis én hun wereld. En in opdracht van het College voor Examens produceren we toegankelijke eindexamens. 3. Dyslectici die willen leren Dyslectici in het primair en voortgezet onderwijs vergroten hun wereld met onze gesproken schoolboeken of bestanden voor dyslexiesoftware. In 2012 zijn we met de educatieve uitgeverijen verenigd in de GEU (Groep Educatieve Uitgeverijen) een plan gestart. We gaan alle schoolboeken in het primair en voortgezet onderwijs beschikbaar maken voor leerlingen met dyslexie. De uitgevers leveren de bestanden. En Dedicon maakt deze geschikt voor zoveel mogelijk gangbare dyslexiesoftwarepakketten. Verder zorgen we ook voor levering van de beveiligde bestanden aan leerlingen en scholen.

11 11 4. Dyslectici die willen lezen In 2013 zoeken we actief de samenwerking met SIOB, Stichting Aangepast Lezen, Stichting Lezen, Openbare Bibliotheken en andere stakeholders om ook dyslectici die willen lezen toegang te bieden tot een grotere wereld. Wij geloven dat lezen je wereld verrijkt en dat ook dyslectici plezier kunnen hebben in lezen. Als je het maar op de juiste manier aanbiedt. Dus doen we dat. We zijn verheugd deze laatste groep in 2013 aan onze scope toe te voegen.

12 12 De stip op de horizon Goed, we weten nu waar onze passie ligt. Hoe turbulent onze omgeving is. En dat onze koers gaat wijzigen. Dat we voor mensen met een leesbeperking een belangrijke rol van betekenis blijven spelen, dat staat vast. We hebben een stip gezet op de horizon. De weg daar naartoe hebben we verankerd in zes strategische doelen waaraan Dedicon in en vanaf 2013 gaat werken. We gaan werken aan drie externe gerichte doelen: 1. Vergroten bereik 2. Klantgerichte en laagdrempelige dienstverlening 3. Kennispartner En aan drie meer intern gerichte doelen: 4. Efficiëntie productie en voorbereidingen maatwerk 5. Inspirerende en uitnodigende houding 6. Financieel gezond bedrijf

13 13 1. Vergroten Bereik Dienstverlening aan Dyslectici in MBO, HBO en WO Dedicon vindt dat dyslectici in alle niveaus van onderwijs recht hebben op toegankelijke leer- en studiematerialen. Net zoals leerlingen en studenten met een visuele beperking dus. In 2013 gaan wij daarom voorwaarden creëren die deze dienstverlening in de nabije toekomst mogelijk maken. Behoefteonderzoek MBO: We inventariseren de wensen en behoeften van studenten met dyslexie binnen het MBO, van de MBO-instellingen en betrokken uitgevers. Dialoog OCW en belangenorganisaties: We spreken met stakeholders binnen en buiten de politiek over de mogelijkheid en noodzakelijkheid van de dienstverlening. Landelijke uitrol uitleenmogelijkheid aangepast lezen voor de openbare bibliotheek In juli 2012 is de pilot Aanvragen Gesproken Boek gestart. In deze pilot wordt de volledige collectie gesproken boeken in totaal ontsloten via drie openbare bibliotheken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de landelijke infrastructuur. Alle boeken zijn beschikbaar als Daisy-cd. En een groot deel als audiostream. De eerste resultaten van de pilot zijn zeer bemoedigend. In 2013 wordt de dienst Aanvragen Gesproken Boek daarom landelijk aangeboden. De doelstelling van het project Landelijke Uitrol Gesproken Boek is het aanboren van een nieuwe groep gebruikers. Het laagdrempelige aanbod, de omvang van de collectie en de distributie via openbare bibliotheken zijn belangrijke succesfactoren. Tot de doelgroep behoren mensen met een zich ontwikkelende leesbeperking (veelal ouderen) en dyslectici (veelal jongeren). De dienst biedt mensen met een leesbeperking eenvoudig de mogelijkheid met hun bibliotheekpas gesproken boeken te lenen of thuis te beluisteren.

14 14 Uitrol advies voor het realiseren van een Groter Bereik voor aangepast lezen In 2012 wordt een pilot uitgevoerd met als doel meer lezers voor Stichting Aangepast Lezen te verkrijgen. We hebben de bekendheid van luisterlezen vergroot. Veronderstellingen weggenomen over de bediening van afspeelapparatuur. En hulp geboden met het opstarten van luisterlezen. Daarbij zijn zoveel mogelijk distributie kanalen betrokken (o.a. bibliotheek, zorgcentra). Eind 2012 hebben we inzicht in de meest efficiënte aanpak voor het vergroten van het bereik. De uitkomsten leiden naar een advies voor een landelijke uitrol voor het verkrijgen van groter bereik. In 2013 worden enkele van deze (nu nog niet bekende) adviezen in activiteiten omgezet. Introductie van LezerGame LezerGame is een revolutionair product. We ontwikkelen dit voor moeilijk lezende en lerende kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Dus ook voor dyslectische kinderen. Doel van de LezerGame is lezen te bevorderen. De LezerGame is een app voor smartphone (op de twee platforms ios en Android) waarop jeugdliteratuur in hybride vorm gelezen/beluisterd kan worden. Tekst en spraak gecombineerd dus. Kinderen worden gestimuleerd om telkens meer te lezen. Dat doen we door ze te motiveren om spelenderwijs punten te verdienen. Het maken van leeskilometers is van groot belang voor het slagen van de (school)carrière. Dat geldt voor iedereen, maar zeker voor deze leerlingen. Lezen wordt weer leuk, dankzij de LezerGame. Dit project is in 2012 gestart. Aan het einde van het project, uiterlijk 31 maart 2013, moeten er ca.100 titels in de Dedicon Store te koop zijn. We mikken op downloads. Om de verkoop/downloads van de leesboeken te realiseren bouwen we de vervolgactiviteiten in 2013 verder uit.

15 15 2. Klantgerichte en laagdrempelige dienstverlening Daisy schoolboeken App Smartphones en Tablet-PC s zoals de ipad en alle Androïd-varianten worden steeds meer gemeengoed in het onderwijs. Ook scholieren met een leesbeperking zien steeds vaker de voordelen van dergelijke apparaten. In dit project ontwikkelen we een aantrekkelijke Daisy Schoolboeken App. Hiermee worden schoolboeken streaming afgespeeld in DAISY-formaat. Naast het gebruiksgemak voor de scholier, vergroot het de zelfredzaamheid. Bij de ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van de Daisylezer App die Dedicon eerder ontwikkelde in opdracht van SIOB en die beschikbaar is via Stichting Aangepast Lezen. Raamovereenkomst scholen Sinds de invoering van het gratis schoolboek zijn scholen verantwoordelijk voor alle schoolmaterialen. Dus ook voor aangepaste schoolboeken. In de afgelopen jaren hebben we een duidelijke verschuiving gezien van bestellingen door ouders naar bestellingen door scholen. Zeker voor grote (VO) scholen is de administratieve last van bestellen en doorleveren aan de leerlingen groot. In dit project wijzigen we de webshop van Educatief zo dat scholen de inkoop van de aangepaste boeken kunnen realiseren conform de inkoop bij schoolboekleveranciers zoals Iddink en Van Dijk. Conversiedropbox Veel docenten en opleidingen bieden naast de reguliere lesmethoden andere, vaak zelfgemaakte leerobjecten aan. Deze zijn logischerwijs niet altijd goed toegankelijk. Bovendien zijn ze zeer divers van aard. Voor leerlingen met een leesbeperking is dat lastig. Vooral wat betreft de snelheid waarmee het materiaal toegankelijk moet zijn. In dit project ontwikkelen we een (web)applicatie waar een leerling of docent zijn document kan neerzetten en kan aangeven wat het gewenste uitvoerformaat is. Vervolgens krijgt hij/zij snel een omgezette versie daarvan terug. Deze service is een uitbreiding van een service die nu al bestaat in de vorm van Robobraille/Robotekst. Deze dienst zoekt aansluiting bij dit initiatief.

16 16 Hybride producten en diensten Naast de Lezergame is in 2012 een tweede project met de hybride technologie ontwikkeld. Het betreft Lezen voor de Lijst. Doel is om leerlingen met een leeshandicap in het Voortgezet Onderwijs te faciliteren bij het zogenaamde lezen voor de lijst. Hiertoe maken we een App die toegang geeft aan een collectie hybride leesboeken. Eind 2012 is de App al beschikbaar. In 2013 ontwikkelen we dit product verder. Tevens wordt de inrichting van een efficiënte productiestraat verder uitgewerkt. De hybride boekdiensten worden bovendien bij Stichting Aangepast Lezen geïmplementeerd. En dat is goed nieuws. Want zo kunnen we de hybride boeken niet alleen aanbieden aan jongeren, maar kunnen ook ouderen hierover beschikken. Overigens verwachten we dat de hybride producten ook interessant worden voor verkoop aan bijvoorbeeld uitgevers, dankzij die efficiënte productiestraat.

17 17 3. Kennispartner EDDA In 2012 is Dedicon in samenwerking met Cluster1 scholen, belangenorganisatie Viziris en stichting Drempelvrij/Accessibility gestart met het EDDA-project. EDDA staat voor Expertisecentrum voor Didactische en Digitale Aanpassingen. In dit driejarige project wordt toegewerkt naar de kennis, tools en middelen die nodig zijn voor een expertisecentrum. In 2013: ontwikkelen we didactisch aangepaste schoolboeken en evalueren we het gebruik daarvan in het onderwijs; ontwikkelen en vertalen we richtlijnen voor toegankelijke digitale leermiddelen en passen deze toe in samenwerking met uitgeverijen. Kennisplatform dyslexie In dit project ontwikkelen we een online platform voor uitwisseling van kennis en ervaringen ten aanzien van het ondersteunen van leerlingen met dyslexie. Het platform bevat een schoolbrede cursus over dyslexie(beleid) waarin management, docenten, ouders en leerlingen participeren. Meerdere scholen participeren tegelijkertijd en wisselen onderling informatie en ervaring uit. De informatie en lessen sluiten aan bij de diverse Protocollen Dyslexie en beleid vanuit het Masterplan Dyslexie. Eén van de doelen binnen actielijn 1 van het Actieplan leraar 2020 (MinOCW,2011, p.3) is: In 2016 hebben docenten in PO, VO en MBO voor zover van toepassing hun deficiënties in het omgaan met verschillen tussen leerlingen, het bieden van onderwijs op maat en opbrengstgericht werken weggewerkt. Daar waar is vastgesteld dat WSNS het klaslokaal niet heeft bereikt, streeft men ernaar om Passend Onderwijs veel meer Bottom Up in te voeren. De leraar/groepsleerkracht moet betrokken zijn en zich eigenaar voelen van de noodzaak om adequaat om te kunnen gaan met verschillen tussen leerlingen. Dit project draagt daaraan bij. Experts op het gebied van toegankelijk publiceren Dedicon geeft uitgevers en boekenleveranciers advies op het gebied van toegankelijk publiceren. Gevraagd en ongevraagd. Denk bijvoorbeeld aan: Toegankelijkheid ebook productie en distributiekanaal Consultancy op het gebied van toegankelijke formaten o.a. Epub, Daisy, Hybride

18 18 4. Efficiëntie productie en voorbereidingen op maatwerk Processen en Systemen In 2012 zijn de werkprocessen beschreven. Er is een keuze gemaakt voor nieuwe systemen. In 2013 vindt de organisatiebrede implementatie van de herziene werkprocessen plaats. Met grip op productieproces als doel. Met het inzicht in het productieproces plannen we mensen en middelen efficiënt en flexibel in. Het bevordert een vloeiende doorstroming van de productie. Zo zorgen we voor tijdige levering van onze producten. En dat is een kritische factor. Ook de cultuurkant krijgt aandacht. We benoemen verantwoordelijkheden. En spreken elkaar daarop aan. Proactief De houding van Dedicon is one step ahead. Dat betekent een proactieve houding. We passen onze productiecapaciteit aan aan nieuwe ontwikkelingen. We realiseren alle tekstproductie direct in XML. We scholen de medewerkers hiervoor. En we introduceren spraaksynthese als een productiemiddel voor gesproken tekst. Daarnaast ontwikkelen we de levering van digitale bestanden dat is een efficiencyslag ten opzichte van gedrukte media. Dit alles biedt ruimte voor uitbreiding van onze dienstverlening. Kostenreductie In het kader van het streven naar kostenreductie doen we onderzoek naar verdere optimalisering van uitbesteding binnen het productieproces. Onderzoek voor levering van maatwerk Verder onderzoeken we de mogelijkheden tot aanpassing van het productieproces op het leveren van maatwerk. De productie van de CITO toetsen en Examens is hiervan een voorbeeld. Opgebouwde kennis en ervaring zetten we in om de productie van andere, afwijkende productvormen, soepel in te passen in het reguliere werk- en productieproces. Zoals inzet van medewerkers en IT bijvoorbeeld. Daarnaast onderzoeken we hoe de inbedding van de afdeling Reliëf in de productiesector van Dedicon kan bijdragen om tot een optimale uitwisseling te komen van kennis en ervaring op het gebied van maatwerkproductie.

19 19 5. Inspirerende en uitnodigende houding Dedicon voelt zich oprecht geroepen om de wereld van mensen met een leesbeperking te vergroten. Dat is de ziel van Dedicon. Het is de gemeenschappelijke drive van de medewerkers van Dedicon. De medewerkers van Dedicon geven invulling hieraan door in al hun doen en laten de klant centraal te stellen. De activiteiten die zij ondernemen zijn gericht op resultaat. Elke Dedicon medewerker streeft naar verbetering en excelleert in zijn functie. De Prestatie- en Ontwikkeldialoog wordt in 2013 geëvalueerd en doorontwikkeld. Dit instrument geeft leidinggevenden en medewerkers de mogelijkheid in gesprek te gaan over het functioneren van de medewerker. De ontwikkeling van medewerker te bespreken, te beoordelen en daarover afspraken te maken. Dit leidt tot gerichte scholingsacties. In 2013 bouwt Dedicon de rol van kennispartner verder uit. Specifiek wordt gericht op deskundigheidsbevordering. Op terrein van toegankelijkheid, technologie en het informatie- en leesgedrag van de doelgroepen. Eind 2012 voert Effectory een medewerkersonderzoek uit als herhaling van het onderzoek dat eind 2009 heeft plaatsgevonden. Het onderzoek meet de tevredenheid van medewerkers. En beoordeelt een zevental thema s: Werksfeer, betrokkenheid, engagement, rolduidelijkheid, efficiëntie, leiderschap en veranderingsbereidheid. De resultaten van het onderzoek worden in 2013 gebruikt om verbeteringen door te voeren. Medewerkers van Dedicon brengen we in contact met de leefwereld van mensen met een leesbeperking. Dit in het kader van ik ken de klant.

20 20 Dedicon in beeld Het realiseren van de missie kan Dedicon niet alleen. Veel andere stakeholders spelen een rol. Voor de financiering van de activiteiten zijn overheid en andere opdrachtgevers van doorslaggevend belang. Met uitgevers wordt nauw samengewerkt als het gaat om het verkrijgen van medewerking bij de omzetting naar toegankelijke formaten. Stichting Aangepast Lezen is het belangrijkste Loket voor algemene lectuur en kranten en tijdschriften. Bibliotheken, scholen, zorginstellingen spelen een belangrijke intermediaire rol tussen mensen met een leesbeperking enerzijds en Dedicon en Stichting Aangepast Lezen anderzijds. Al deze stakeholders dienen Dedicon te zien als dé specialist en expert en natuurlijk ook als dé producent en leverancier van toegankelijke informatie. In 2013 wordt een corporate relations beleid geformuleerd en vormgegeven. Binnen politiek en landelijke overheid wordt het netwerk gedefinieerd en worden de contacten tot stand gebracht. In 2013 komen we aan tafel bij stakeholders zoals uitgevers, bibliotheken, scholen, belangenorganisaties. We zoeken aansluiting bij (SIOB)initiatieven zoals de Bibliotheek op school en Kunst van Lezen. In 2013 verwerft Dedicon zich een positie zodat op strategisch niveau met deze organisaties gesproken kan worden. Ook wordt de relatie met eindgebruikers geïntensiveerd. Denk aan betrokkenheid bij productontwikkeling, bekendheid van onze dienstverlening en duidelijkere profilering van ons merk.

21 21 6. Financieel gezond bedrijf Dedicon is financieel gezond als de solvabiliteit groter is dan 25% én Dedicon beschikt over een positief werkkapitaal. Conform de toegevoegde prognose zijn wij eind 2013 een goed eind op weg en behalen we dit in De maatregelen die deel uitmaken van de reorganisatie dragen hieraan in belangrijke mate bij. In 2013 leggen we financiële verantwoordelijkheid ook neer op afdelingsniveau. Om dit te bereiken hebben we het volgende nodig: Begrotingsdiscipline Periodiek de noodzakelijke financiële informatie Financieel besef bij de managers Dit gaan we realiseren door: Kritische prestatie-indicatoren op afdelingsniveau te benoemen Opstellen van gedetailleerde financiële rapportages op afdelingsniveau Maandelijkse bespreking van deze (projecten)rapportage De financiële onderbouwing van Stichting Dedicon en Dedicon B.V zijn in de bijlagen opgenomen. Norm besproken met KPMG.

22 22 Survival of the fittest Voortdurend evolueren maakt overleven mogelijk. Een gezonde kern kan iedere verandering aan. De wereld verandert. Je past je aan of je sterft uit. Of Dedicon de natuurlijke selectie overleeft? Wij zijn er van overtuigd! Maarten Verboom September 2012

Jaarverslag Aangepast Lezen 2013 Algemene lectuurvoorziening voor mensen met een leesbeperking

Jaarverslag Aangepast Lezen 2013 Algemene lectuurvoorziening voor mensen met een leesbeperking Jaarverslag Aangepast Lezen 2013 Algemene lectuurvoorziening voor mensen met een leesbeperking Colofon Contactpersoon: Marja Geevers, geevers@siob.nl mei 2014 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie