STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. ONDERHOUD DBSO Algemene informatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. ONDERHOUD DBSO Algemene informatie"

Transcriptie

1 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN ONDERHOUD DBSO Algemene informatie

2

3 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN ONDERHOUD DBSO Algemene informatie Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten

4

5 INHOUD INLEIDING De startbanenprojecten Ontstaan Doel Uitbreiding Werknemer, werkgever en het Agentschap voor Onderwijsdiensten Werknemer Werkgever Coördinatie... 9 HET ONDERHOUDSPROJECT Toetredingsvoorwaarden Takenpakket Begeleiding van de startbaner DEELNAME AAN HET PROJECT Aanvraagprocedure Toekenning van plaats: nieuwe scholen Toekenning van plaats: deelnemers van het project Selectiekanalen Selectiekanalen Inhoud van de vacature Ruchtbaarheid Noodzakelijke documenten voor de aanwerving Bevestiging scholingsgraad Uittreksel uit het strafregister model Medisch attest Melding van gegevens Sluiten van de overeenkomst Documenten en zendingen Einde van het contract Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, onderhoud DBSO - 5

6 6.1. Geen verdere samenwerking Aanvraag tot verlenging Af te leveren documenten Ontslag VEELGESTELDE VRAGEN Waar kunnen de juiste documenten teruggevonden worden? Wat verdient een onderhoudsmedewerker? Heeft een onderhoudsmedewerker extralegale voordelen? Wanneer krijg de startbaner vakantiegeld? Wat met de eindejaarstoelage? Welke verlofstelsel volgt de startbaner? Wat als de startbaner ziek is? Met wie moet de school contact opnemen bij arbeidsongeval? Bij wie kan ik terecht met vragen over de documenten voor belastingsaangifte? Andere vragen Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, onderhoud DBSO

7 INLEIDING Deze brochure bevat de meest relevante informatie over het deelproject onderhoud DBSO van het startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen. Ze richt zich zowel tot onderwijsinstellingen die deelnemen aan het project, of erin geïnteresseerd zijn, als tot jongeren die in het project werken of willen werken. 1. De startbanenprojecten 1.1. Ontstaan In 1999 kwam het zogenaamde Rosettaplan tot stand. Dat plan heeft als doel de tewerkstelling van jonge schoolverlaters te bevorderen door hen een baan, een aanvullende opleiding of beide te verschaffen. In die context ging de federale overheid het engagement aan om, via het samenwerkingsakkoord van 25 oktober 2000, 315 startbanen die aan de Vlaamse overheid zijn toegewezen, te financieren. Voor de tewerkstelling van die startbaners werden twee nieuwe projecten opgericht, namelijk Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen (JoJo) en Verkeersveiligheid (VeVe) Doel De projecten streven twee doelstellingen na. De eerste doelstelling is voor beide projecten dezelfde: Jongeren een leerrijke eerste werkervaring aanbieden, waarbij ze tegelijkertijd de kans krijgen om aanvullende opleidingen te volgen. Daardoor krijgen de jongeren meer kansen op de arbeidsmarkt. In de eerste plaats worden de startbaners aangemoedigd om hun diploma secundair onderwijs te behalen via het secundair volwassenenonderwijs of door deel te nemen aan de examens van de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Jongeren die ervoor kiezen om het diploma secundair onderwijs niet te behalen, krijgen de raad om een beroepsgerichte opleiding te volgen. Het engagement om doelgroepjongeren beter te integreren in de arbeidsmarkt past binnen de brede visie van de Vlaamse overheid om groepen die oververtegenwoordigd zijn in de werkloosheidsstatistieken, extra te beschermen. Bepaalde groepen hebben door hun afkomst, scholingsniveau of sociaaleconomische achtergrond nog steeds beperkte mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De startbanenprojecten richten zich daarom tot laaggeschoolde jongeren. Die jongeren zijn niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs. Jongeren van allochtone afkomst of jongeren met een kansarme achtergrond worden in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren voor die startbanen. Voor hen is het vaak nog moeilijker om een job te vinden. Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, onderhoud DBSO - 7

8 De tweede doelstelling is specifiek voor elk project. De specifieke doelstelling van het JoJo-preventieproject is: Scholen met een publiek van jongeren met (schoolse) problemen een extra werkkracht bieden om te werken aan een positief schoolklimaat. Het project Verkeersveiligheid heeft als specifieke doelstelling: steden en gemeenten een extra werkkracht bieden om te werken aan een verkeersveilige schoolomgeving en om het school-woonverkeer veiliger te maken Uitbreiding De startbanenprojecten hebben in 2006 enkele veranderingen ondergaan. Zo kreeg het startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen naar aanleiding van het Vlaamse Meerbanenplan vijf miljoen euro extra toegewezen. Daardoor heeft de Vlaamse overheid 200 extra tewerkstellingplaatsen gecreëerd. Het project werd ook inhoudelijk uitgebreid door de middelen niet meer uitsluitend te besteden aan de preventie van antisociaal gedrag in scholen, maar ook aan het onderhoud van de schoolinfrastructuur. Ten gevolge van die inhoudelijke verbreding ontstond het JoJoonderhoudsproject, dat over eigen criteria en aanwervingsvoorwaarden beschikt. 2. Werknemer, werkgever en het Agentschap voor Onderwijsdiensten 2.1. Werknemer Voor een baan als deeltijdse onderhoudsmedewerker komt iedereen in aanmerking die: ingeschreven is als leerling in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) tussen 16 en 26 jaar is. In het DBSO volgen de leerlingen 15 lesuren per week. In de scholengemeenschappen werken de leerlingen DBSO 3/5 e of 23 uren. Het deeltijds beroepssecundair onderwijs is opgebouwd uit opleidingen. Het opleidingenaanbod in het DBSO wordt naar aanleiding van de modularisering gescreend. Hierdoor veranderen de opleidingen nog jaarlijks. Omdat er gestreefd wordt naar koppeling tussen studie en tewerkstelling, dient het grootste deel van de tewerkstelling te bestaan uit taken die aansluiten bij hun opleiding. Daarom komen niet alle leerlingen uit het DBSO in aanmerking voor een tewerkstelling in het JoJo-project. 8 - Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, onderhoud DBSO

9 Leerlingen uit de volgende tien DBSO-opleidingen komen in aanmerking voor een tewerkstelling in het JoJo-project: Onderhoud onderhoudswerker gebouwen Decoratie publiciteitsschilder schilder schilder-decorateur Land- en tuinbouw arbeider in bos- en natuurbeheer hovenier hovenier-aanleg hovenier-onderhoud tuinbouwarbeider tuinbouwer 2.2. Werkgever De scholengemeenschap, vertegenwoordigd door de directeur, is de juridische werkgever. De school draagt daarom de verantwoordelijkheid voor de aanwerving en voor alle personeelszaken (onder andere registratie van afwezigheden en ontslag.). De school is de dossierbehandelaar. Ze is aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen. Als de instelling de juiste aanwervingsprocedure volgt, betaalt het beleidsdomein Onderwijs en Vorming het loon van de startbaners rechtstreeks, op basis van de zendingen die de instelling doet via WebEDISON Coördinatie Het startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen wordt gecoördineerd vanuit het Agentschap voor Onderwijsdiensten. De coördinatie is verantwoordelijk voor de voortgangscontrole van het project. De coördinatiecel fungeert als een aanspreekpunt, voor zowel de startbaners als de scholen. Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, onderhoud DBSO - 9

10 Contact: Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs T.a.v. Coördinatie startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen Koning Albert II-laan 15 (kamer 2M08) 1210 Brussel Tel: of Fax: Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, onderhoud DBSO

11 HET ONDERHOUDSPROJECT 1. Toetredingsvoorwaarden Alle scholengemeenschappen van het basis- en secundair onderwijs komen voor een deeltijdse onderhoudsmedewerker in aanmerking. De startbaner wordt toegewezen aan de hoofdschool van de scholengemeenschap. Toch kan de onderhoudsmedewerker in alle scholen van de scholengemeenschap werken. Om een startbaner in dienst te kunnen nemen, moet men een aanvraag indienen bij de projectcoördinatie. De startbaner werkt in de scholen van de scholengemeenschap. Hij is een volwaardig lid van het schoolteam. 2. Takenpakket Eén of meerdere scholen van de scholengemeenschap zijn verantwoordelijk voor het uitwerken van een takenpakket. Dit opdrachtenpakket moet in functie staan van de noden van de school en van het profiel van de startbaner. Poetswerk kan nooit tot het basistakenpakket van de onderhoudsmedewerker behoren. Hieronder vindt u een aantal mogelijke taken. Deze lijst is zeker niet exhaustief. Herstellingen kleine herstellingen in het schoolgebouw bv. lessenaars, kapstokken, deurklinken, sloten, regelmatig oliën van scharnieren van deuren en ramen herstellen van ramen vervangen van knipperende en defecte lampen onderhoud en herstellingen aan speeltuigen, schommels, palen, kleine timmerwerkjes vervangen en herstellen van informatiepanelen Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, onderhoud DBSO - 11

12 Tuinwerk algemeen tuinonderhoud: onderhoud beplantingen en grasvelden ziekte- en onkruidbestrijding: preventie en wieden van onkruid snoeiwerk grasmaaien opvolgen van compostvat en compostbak Sanitair elektriciteit - verwarming onderhoud en herstellingen van sanitaire installaties afvoeren ontstoppen, bvb. lavabo s in klassen, toiletten, herstellen van lekkende kranen terug in werking stellen van verwarming bvb. ontluchten van radiatoren vastzetten van losgekomen contacten Schilderwerk onderhoudsschilderwerk aan ramen, deuren, hek, luifel, schilderen van buiten- en binnenmuren voorbereiden van schilderwerk: grillen, afbranden, schuren, aanbrengen van belijningen op de speelplaats Sorteren milieubewust omgaan met afval vuilcontainers controleren Klein onderhoud jaarlijks reinigen en onderhouden van dakgaten en platte daken onderhoud van afvoerroosters en controleputjes herstellingen vanuit risicoanalyse: onmiddellijke opvolging en uitvoering. onderhoud van de speeltuin en de zandbakken Andere sneeuw en ijsvrij maken van stoepen, trappen en doorgangen, verlenen van technische hulp bij schoolse activiteiten onderhouden van fietsen montage en demontage van borden, meubilair, vervaardigen van klein materiaal voor gebruik op school en klasniveau verhuizen 12 - Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, onderhoud DBSO

13 3. Begeleiding van de startbaner Alle jongeren in het project Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen zijn tewerkgesteld met een startbaanovereenkomst. Dat houdt onder andere in dat zij gedurende hun tewerkstellingsperiode als startbaner zo veel mogelijk bijleren en voldoende kansen krijgen om een aantal competenties te verwerven die ze in hun verdere loopbaan kunnen aanwenden. Het is daarom erg belangrijk dat iedere startbaner voldoende begeleiding en ondersteuning krijgt. Iedere werkgever moet daarom een coach aanwijzen die bereid is om de jongere te motiveren en te waarderen. Daarnaast fungeert de coach als een vertrouwenspersoon bij wie de startbaner steeds terecht kan. Het engagement van de coach is een essentiële voorwaarde om het startbanenproject te doen slagen. De coach moet een personeelslid van de school zijn. De coach last minstens één keer per maand een evaluatiemoment in, waarbij het functioneren en de vooruitgang van de startbaner uitgebreid aan bod komen. De kernopdrachten van de coaches: Een aanspreekpunt zijn voor de startbaner Leerlingen duidelijk maken wat de onderhoudsmedewerker doet op de school Een goed onthaal voorzien: kennismaking met collega s, takenpakket verduidelijken, afspraken communiceren, communicatiekanalen verhelderen, Een introductie en behandeling als volwaardig personeelslid nastreven Gepaste begeleiding bieden op de werkvloer: coachen, constructieve feedback geven, Op regelmatige tijdstippen coachingsgesprekken houden, waarvan een schriftelijke neerslag wordt bijgehouden Een draagvlak creëren voor het project in de school Een schriftelijke evaluatie opmaken van het functioneren van de startbaner op het einde van diens tewerkstelling De tewerkstellingbegeleider van het Centrum voor Deeltijds Onderwijs is de tussenpersonen tussen het CDO, de werkgever en de DBSO-leerling en volgt ook de jongere (periodiek) op. Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, onderhoud DBSO - 13

14 DEELNAME AAN HET PROJECT 1. Aanvraagprocedure 1.1. Toekenning van plaats: nieuwe scholen Onderwijsinstellingen die in het startbanenproject willen stappen, moeten daarvoor het formulier Aanvraag tot aanstelling van een JoJo-startbaner Onderhoud uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs indienen. U vindt dat formulier op de website van het startbanenproject, De school ontvangt binnen tien werkdagen een schriftelijk antwoord op de aanvraag. Zodra de aanvraag goedgekeurd is, kan de school in het project stappen. Als er op dat moment geen beschikbare plaatsen zijn, wordt de school op de wachtlijst geplaatst Toekenning van plaats: deelnemers van het project Scholen die hun plaats in het project willen verlengen, moeten daarvoor steeds een nieuwe aanvraag indienen. Voor elke aanvraag van een nieuwe startbaner moet de school het formulier Aanvraag tot aanstelling van een JoJo-startbaner Onderhoud uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs invullen. De coördinatie brengt binnen tien werkdagen na ontvangst van de aanvraag de school op de hoogte van haar beslissing. Pas dan kan de school een vacature openen. Als de school een nieuwe startbaner wenst, dient ze twee maanden voor de huidige tewerkstelling afloopt een aanvraag in. Zo kan de school tijdig starten met de sollicitatieprocedure voor een nieuwe startbaner en kan na afloop van het contract van de ene startbaner onmiddellijk een nieuw contract starten. 2. Selectiekanalen Zodra de projectcoördinatie het licht op groen zet om een startbaner aan te stellen, kan de aanvragende school overgaan tot de selectie en aanwerving Selectiekanalen De school is verantwoordelijk voor de selectie- en aanwervingsprocedure. Scholen kunnen via diverse kanalen op zoek gaan naar geschikte kandidaten Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, onderhoud DBSO

15 Centra voor deeltijds onderwijs (CDO) De Centra voor Deeltijds Onderwijs zijn het beste aanspreekpunt om uw vacature in te vullen. Om de scholen met geschikte opleidingen in uw buurt te zoeken kan u een kijkje nemen op VDAB Werkwinkel Om een vacature te melden bij de VDAB, bezorgt de school het formulier Melding van een vacature in het JoJo-startbanenproject aan de VDAB-servicelijn. Vervolgens plaatst de VDAB een vacature met verwijzing naar het startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen. Actiris Tracé Voor de scholen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is Actiris vaak het eerste aanspreekpunt om een vacature te publiceren ( Het loont ook de moeite om contact op te nemen met Werkwinkel Tracé ( Uiteraard kunnen Brusselse scholen ook een vacature bekendmaken via de VDAB. Jobkanaal Jobkanaal is een interessant wervingsinstrument om gratis en op een efficiënte wijze geschikte en gemotiveerde kandidaten te vinden voor een openstaande vacature. Scholen kunnen een vacature publiceren via de website ( OCMW Dankzij de invoering van de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie in 2002 kregen de OCMW s een belangrijke tewerkstellingsopdracht toebedeeld. In de praktijk doet het OCMW aan bemiddeling van jongeren die steuntrekkende zijn. Het kan de moeite lonen om contact op te nemen met het plaatselijke OCMW Inhoud van de vacature Enkele nuttige tips: Vermeld alle voorwaarden waaraan de startbaner moet voldoen, zodat u geen tijd verliest met niet-geschikte kandidaten. Vermeld in de vacature dat de opleiding aan het centrum voor deeltijds onderwijs een essentieel onderdeel vormt van de tewerkstelling, zodat de kandidaten gemotiveerd zijn deze opleiding af te maken. Stel een duidelijk en realistisch takenpakket op. Op die manier creëert men juiste verwachtingen bij kandidaat-startbaners. Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, onderhoud DBSO - 15

16 2.3. Ruchtbaarheid Zodra een kandidaat geselecteerd is, moet de school de projectcoördinatie daarvan op de hoogte brengen. 3. Noodzakelijke documenten voor de aanwerving 3.1 Bevestiging scholingsgraad Met het formulier Bevestiging van de scholingsgraad van een startbaner in het kader van het startbanenproject verklaart de jongere dat hij niet over een diploma secundair onderwijs beschikt en dus laaggeschoold is. Zowel de startbaner als de werkgever dienen dit formulier te ondertekenen waarmee ze bevestigen dat alle gegevens in het formulier naar waarheid zijn ingevuld Uittreksel uit het strafregister model 2 Het uittreksel uit het strafregister (model 2) moet minder dan één jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding. Een blanco strafblad is niet vereist. De startbaner moet wel beschikken over alle politieke en burgerlijke rechten. Een burger verliest die rechten pas als hij tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden veroordeeld wordt. Het uitreksel uit het strafregister is verkrijgbaar bij de politie of bij het gemeente of stadsbestuur van de plaats waar de jongere gedomicilieerd is. Het is belangrijk dat u het document tijdig aanvraagt. Soms duurt het een poosje voor de politie of het gemeente of stadsbestuur het attest kan overhandigen Medisch attest De startbaner heeft verklaring van een arts nodig dat hij medisch geschikt is voor de uitoefening van zijn functie. Die verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden Melding van gegevens Het formulier Melding van gegevens van een JoJo-startbaner verschaft de projectcoördinatie aanvullende informatie over de startbaner, zoals zijn contactgegevens. Het formulier maakt het bovendien mogelijk om een aantal belangrijke statistische gegevens te verzamelen over de deelnemers aan het startbanenproject. Die gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, onderhoud DBSO

17 Het is heel belangrijk dat de werkgever de arbeidsovereenkomst pas ondertekent als hij het uittreksel uit het strafregister (model 2), het medisch attest en de ondertekende versie van het formulier ter bevestiging van de scholingsgraad van de startbaner in zijn bezit heeft. 4. Sluiten van de overeenkomst De arbeidsovereenkomst wordt in vier exemplaren opgesteld en uiterlijk de dag van de indiensttreding ondertekend. Bij voorkeur gebruikt u de modelovereenkomst die u terugvindt op de website. De vier exemplaren zijn bestemd voor: de jongere (werknemer) de school (juridisch werkgever) het beleidsdomein Onderwijs & Vorming (één origineel exemplaar) de inrichtende macht. Een arbeidsovereenkomst wordt steeds voor één kalenderjaar gesloten (voorbeeld: begindatum 28/12/2009, einddatum 27/12/2010). Alleen het bereiken van de leeftijd van 26 jaar kan de contractduur tot minder dan een jaar beperken. De jongere kan maximaal tewerkgesteld worden tot en met de laatste dag van het kwartaal waarin hij 26 wordt. Voorbeeld: Meryem treedt in dienst op 26 februari en wordt op 5 oktober 26 jaar. Haar arbeidsovereenkomst loopt af op 31 december. 5. Documenten en zendingen Na de ondertekening van de arbeidsovereenkomsten moeten de volgende documenten zo snel mogelijk naar de projectcoördinatie opgestuurd worden: arbeidsovereenkomst (één origineel exemplaar) bevestiging scholingsgraad uittreksel uit het strafregister (model 2) attest van medische geschiktheid melding van gegevens. Als de jongere onderdaan is van een land van buiten de EU, moet bovendien het formulier Aanvraag tot afwijking van de nationaliteitsvereiste ingediend worden, dat te vinden is op (referentie FORM00931). Gezien de aard van het project wordt een afwijking steeds toegestaan. Om de uitbetaling van de startbaner goed te laten verlopen, volgt de personeelsdienst de volgende stappen: 1. elektronische zending RL9: aanvragen immatriculatienummer Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, onderhoud DBSO - 17

18 2. elektronische zending RL1: opdracht ambtscode= 166 vakcode= 883 prestatie uren per week= 23/38 administratieve toestand= 9 Ook bij de vroegtijdige stopzetting van de arbeidsovereenkomst moeten de nodige zendingen naar Werkstation 3 worden uitgevoerd. Voor vragen over de zendingen kunt u contact opnemen met Werkstation 3. De contactgegevens vindt u hieronder. Werkstation 3 Koning Albert II-laan 15 (lokaal 4B11) 1210 Brussel Tel Fax Alleen als het contract, het medisch attest, de bevestiging scholingsgraad en het uittreksel uit het strafregister (model 2) voor de vijftiende dag van de maand waarop het contract begint te lopen bij de coördinatie aankomen, is de uitbetaling van het loon in diezelfde maand gegarandeerd. Ook de zendingen moeten voor die datum uitgevoerd worden. Sinds 2010 is het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) geëvolueerd naar een volledig elektronisch personeelsdossier. Alle resterende papieren documenten in de dossiers van het onderwijspersoneel worden gedigitaliseerd door ze te scannen. Wij moedigen zoveel mogelijk aan om de documenten van de startbaners via elektronische weg aan het ministerie bezorgen. Je scant dan de documenten zelf op school en mailt ze naar Je plaatst slechts één document per scan Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, onderhoud DBSO

19 6. Einde van het contract Na het eerste tewerkstellingsjaar zijn er twee mogelijkheden: Het tewerkstelling van de startbaner blijft beperkt tot een jaar Het contract van de startbaner wordt verlengd 6.1. Geen verdere samenwerking Als de school of de startbaner niet wil dat de arbeidsovereenkomst wordt verlengd, blijft de tewerkstelling beperkt tot één jaar. Op het einde van de tewerkstelling vullen zowel de coach als de startbaner een evaluatieformulier in. De school kan opnieuw een Aanvraag tot aanstelling van een voltijdse JoJo-startbaner Onderhoud indienen voor een nieuwe medewerker. Alle documenten bevinden zich op de website Aanvraag tot verlenging Een jongere kan twee jaar in het startbanenproject tewerkgesteld worden, uiterlijk tot en met de laatste dag van het kwartaal waarin hij of zij 26 wordt. Als de school én de startbaner willen dat de arbeidsovereenkomst verlengd wordt, moet de school het formulier Aanvraag tot verlenging van het contract van een JoJo-startbaner Onderhoud indienen. Op basis van de inhoud van het aanvraagformulier keurt de coördinatie de aanvraag al dan niet goed. De verlenging wordt alleen goedgekeurd als de jongere nog een extra jaar nodig heeft om zijn opleiding af te ronden Binnen tien werkdagen brengt de coördinatie de school er schriftelijk van op de hoogte of de aanvraag goedgekeurd of afgekeurd werd. Alleen als de school een goedkeuring ontvangen heeft, mag ze een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten. De school doet daarvan een elektronische zending via WebEDISON en stuurt twee exemplaren van de arbeidsovereenkomst (type verlenging) naar de coördinatoren van het project. U doet er goed aan om minstens een maand op voorhand met die procedure te starten, zodat het loon van de startbaner zonder onderbreking doorbetaald kan worden. Wanneer een jongere in zijn eerste tewerkstellingsjaar met een opleiding startte en in een derde jaar zijn opleiding zou kunnen afmaken, kan hij eventueel een uitzonderlijke verlenging krijgen. Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, onderhoud DBSO - 19

20 De school dient hiervoor het formulier Aanvraag tot uitzonderlijke verlenging van het contract van een JoJo-startbaner Onderhoud in. Voor een uitzonderlijke verlenging moet daarnaast ook goedkeuring gevraagd worden bij de dienst toezicht op sociale wetten Af te leveren documenten Na afloop van de tewerkstelling moet het volgende gebeuren: De werkgever, in dit geval de onderwijsinstelling waar de startbaner werkt, bezorgt de volgende documenten aan de startbaner: de werkloosheidsverklaring C4 Het tewerkstellingsattest, dat alleen het begin en het einde van de arbeidsovereenkomst, de functie en eventuele afwezigheden vermeldt. Op dat document mag geen enkele andere vermelding voorkomen, tenzij de werknemer daarom verzoekt. Daarnaast doet de school een elektronische zending als de tewerkstelling vroegtijdig afloopt. 7. Ontslag Bij de beëindiging van de overeenkomst moet de werkgever de projectcoördinatie steeds op de hoogte brengen. De coördinatie kan echter geen juridisch advies verlenen in verband met ontslagen. Uitgebreide informatie over de beëindiging van arbeidsovereenkomsten vindt u op Met vragen over de arbeidsreglementering, de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld opzegging van de overeenkomst, ontslagvergoeding) of de toepassing van collectieve arbeidsovereenkomsten kunt u terecht bij de regionale directie van toezicht op de Sociale Wetten van het ambtsgebied waarbinnen de onderwijsinstelling gelegen is. Raadpleeg bij een eenzijdige beëindiging van het contract steeds hun website. Daar vindt u immers de meest recente en accurate informatie Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, onderhoud DBSO

21 VEELGESTELDE VRAGEN 1. Waar kunnen de juiste documenten teruggevonden worden? Alle besproken documenten staan op Vul de documenten bij voorkeur elektronisch in. 2. Wat verdient een onderhoudsmedewerker? De startbaner wordt betaald met barema 131. Brutobedragen vindt u op Haardvergoeding als de jongere gehuwd, samenwonend of alleenstaand met kinderen ten laste is. U vraagt de haardvergoeding aan met een formulier. Standplaatsvergoeding als de jongere niet aan de voorwaarden voldoet om een haardtoelage te ontvangen. DBSO-leerlingen krijgen een 3/5e overeenkomst en krijgen dus een 3/5e loon. De jongere verwerft tijdens de duur van de startbaanovereenkomst geen dienst-, ambtsof geldelijke anciënniteit binnen het onderwijs Heeft een onderhoudsmedewerker extralegale voordelen? Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming betaalt geen vergoeding van maaltijdcheques of andere extralegale voordelen. Een uitzondering hierop is de vergoeding van woon-werkverkeer Wanneer krijg de startbaner vakantiegeld? Het vakantiegeld wordt eind juni uitbetaald en wordt berekend op basis van de prestaties van het vorige werkjaar (van januari tot en met december) Wat met de eindejaarstoelage? De eindejaarstoelage wordt eind december uitbetaald en wordt berekend op basis van de prestaties van januari tot en met september van dat jaar. Alleen als de jongere vóór oktober van het lopende jaar aan het werk was, heeft hij recht op die toelage Welke verlofstelsel volgt de startbaner? De jongere volgt de verlofregeling van het secretariaatspersoneel. Die regeling wordt bepaald door de onderwijskoepel waartoe de school behoort. Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, onderhoud DBSO - 21

22 2.5. Wat als de startbaner ziek is? De eerste 30 dagen van de ziekte wordt het loon gewaarborgd. Vanaf de 31ste dag valt de jongere terug op een uitkering van het ziekenfonds. Het ziekenfonds kan het best zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden zodra de jongere weet dat hij voor een langere periode ziek zal zijn. Voor de procedures bij ziekte wordt het arbeidsreglement van de school gevolgd. De startbaner is ongewettigd afwezig als hij de school niet tijdig op de hoogte brengt. De school meldt dat ook zo aan het werkstation. Alle afwezigheden wegens ziekte moeten door de school tijdig met een zending doorgegeven worden aan het werkstation Met wie moet de school contact opnemen bij arbeidsongeval? Bij een arbeidsongeval moet de school onmiddellijk contact nemen met de cel Arbeidsongevallen. Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Cel Arbeidsongevallen, Koning Albert II laan 15, kamer 1 C Brussel Tel Bij wie kan ik terecht met vragen over de documenten voor belastingsaangifte? Als u vragen hebt over loonfiches of als u een duplicaat van uw loonfiches wilt, kunt u zich wenden tot DINCO: Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) DINCO - lokaal 1C04 Koning Albert II-laan Brussel Tel of Fax Andere vragen Voor andere vragen kunt u terecht op Wetwijs. U vindt er onder andere informatie over arbeidsongevallen, kinderbijslag, controle op afwezigheid wegens ziekte, zwangerschapsverlof Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, onderhoud DBSO

23 COLOFON Samenstelling Coördinatie Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen Verantwoordelijke uitgever Vlaamse Overheid. Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Grafische vormgeving Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, afdeling Communicatie, Ingrid Van Rintel Druk Departement Onderwijs en Vorming, Afdeling Managementondersteunde Diensten (MOD), drukkerij Depotnummer D/2010/3241/221 Uitgave Februari 2012 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten Afdeling Scholen Secundair Onderwijs en DKO Coördinatie startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen Koning Albert II-laan 15 (lokaal 2M08), 1210 Brussel Tel en Fax

24 24 - Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen, onderhoud DBSO

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. ONDERHOUD DBSO Algemene informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. ONDERHOUD DBSO Algemene informatie STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN ONDERHOUD DBSO Algemene informatie STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN ONDERHOUD DBSO Algemene informatie Beleidsdomein

Nadere informatie

Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming

Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming Onderhoud DBSO Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN Onderhoud DBSO Juni 2015 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN PREVENTIE Algemene informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN PREVENTIE Algemene informatie STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN PREVENTIE Algemene informatie STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN PREVENTIE Algemene informatie Beleidsdomein Onderwijs

Nadere informatie

www.besafe.be Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project)

www.besafe.be Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) www.besafe.be Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN September 2016 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN ONDERHOUDSMEDEWERKERS

Nadere informatie

Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming

Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming Onderhoud LSO Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

JoJo. JoJo. Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen. Startinformatie voor onderhoudsmedewerkers. Januari 2014

JoJo. JoJo. Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen. Startinformatie voor onderhoudsmedewerkers. Januari 2014 JoJo Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen Startinformatie voor onderhoudsmedewerkers Januari 2014 JoJo Ik ben een volwaardig lid van het schoolteam. (Joery, 24 jaar) 3 Dag onderhoudsmedewerker!

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN Preventie Juni 2015 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN PREVENTIEMEDEWERKERS

Nadere informatie

Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming

Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN. Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming Preventie Januari 2014 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN

Nadere informatie

JoJo. JoJo. Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen. Startinformatie voor onderhoudsmedewerkers. September 2016

JoJo. JoJo. Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen. Startinformatie voor onderhoudsmedewerkers. September 2016 JoJo Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen Startinformatie voor onderhoudsmedewerkers September 2016 JoJo Ik ben een volwaardig lid van het schoolteam. (Joery, 24 jaar) 3 Dag onderhoudsmedewerker!

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN Onderhoud LSO Juni 2015 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID

STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID Startbaners Verkeersveiligheid - Januari 2014 - Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID STARTBANERS VERKEERSVEILIGHEID

Nadere informatie

JoJo. JoJo. Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen. Startinformatie voor onderhoudsmedewerkers. November 2013

JoJo. JoJo. Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen. Startinformatie voor onderhoudsmedewerkers. November 2013 JoJo Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen Startinformatie voor onderhoudsmedewerkers November 2013 JoJo Ik ben een volwaardig lid van het schoolteam. (Joery, 24 jaar) 3 Dag onderhoudsmedewerker!

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

functiebeschrijving ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ruimte Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT Grafische ondersteuning

Nadere informatie

STARTBANEN PROJECTEN. Vlaanderen. Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid Jaarrapport 2015

STARTBANEN PROJECTEN. Vlaanderen. Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid Jaarrapport 2015 Vlaanderen is onderwijs & vorming STARTBANEN PROJECTEN 1 Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen Verkeersveiligheid Jaarrapport 2015 AGODI AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN www.agodi.be/startbanenprojecten-jojo-en-veve

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN

STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN September 2016 STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN JONGEREN VOOR SCHOLEN Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT SCHOLEN VOOR JONGEREN - JONGEREN VOOR SCHOLEN PREVENTIEMEDEWERKERS

Nadere informatie

functiebeschrijving ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ruimte Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

VeVe. VeVe. Startbanenproject Verkeersveiligheid. Startinformatie voor schoolspotters. Juni 2015

VeVe. VeVe. Startbanenproject Verkeersveiligheid. Startinformatie voor schoolspotters. Juni 2015 VeVe Startbanenproject Verkeersveiligheid Startinformatie voor schoolspotters Juni 2015 VeVe De opleidingen die georganiseerd worden door de coördinatie zijn heel interessant en leerrijk. (Gunther, 23

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

Aanvraag van een detachering

Aanvraag van een detachering Aanvraag van een detachering Agentschap voor Onderwijsdiensten Cel Detacheringen (kamer 3M10) Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL Tel. 02 553 90 08 1F3C8D-001962-02-080609 In

Nadere informatie

Scholen voor Jongeren/ Jongeren voor Scholen

Scholen voor Jongeren/ Jongeren voor Scholen Scholen voor Jongeren/ Jongeren voor Scholen Startinformatie voor onderhoudsmedewerkers Ik ben een volwaardig lid van het schoolteam (Joery, 24 jaar) 3 Dag onderhoudsmedewerker Proficiat met je nieuwe

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd.

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd. Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 09 februari 2012 Ronald Gyselinck Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de

Nadere informatie

VeVe. VeVe. Startbanenproject. verkeersveiligheid. Startinformatie voor startbaners. Januari 2014

VeVe. VeVe. Startbanenproject. verkeersveiligheid. Startinformatie voor startbaners. Januari 2014 VeVe Startbanenproject Verkeersveiligheid Startinformatie voor startbaners verkeersveiligheid Januari 2014 VeVe De opleidingen die georganiseerd worden door de coördinatie zijn heel interessant en leerrijk.

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID

STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID Schoolspotters - Januari 2014 - Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID SCHOOLSPOTTERS Algemene informatie Beleidsdomein

Nadere informatie

MEDEDELING M VAKANTIEGELD VOOR DE GESUBSIDIEERDE PERSONEELSLEDEN VANAF 2011

MEDEDELING M VAKANTIEGELD VOOR DE GESUBSIDIEERDE PERSONEELSLEDEN VANAF 2011 Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.11.028 BRUSSEL, 2011-06-22 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering ZG/WEL-150309 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID

STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID Schoolspotters - September 2016 - Vlaamse Overheid Beleidsdomein Onderwijs & Vorming STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID SCHOOLSPOTTERS Algemene informatie Beleidsdomein

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2015-2016

Opleiding voor schoolsecretariaten 2015-2016 Opleiding voor schoolsecretariaten 2015-2016 Overzicht programma Kennismaking met de werking van AgODi 1. Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 2. Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 3. Beleidsuitvoering

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een huisartsengroepering feitelijke vereniging ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

Het Agentschap Overheidspersoneel Werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ARCHIEF

Het Agentschap Overheidspersoneel Werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ARCHIEF functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Overheidspersoneel Werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen Dit project wordt gesubsidieerd door het Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

Nadere informatie

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium.

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. INFORMATIEBROCHURE VACATURE TECHNISCH ASSISTENT KLUSJESMAN Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent klusjesman Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Deel 1: Opgave van aanvullende informatie over een arbeidsongeval

Deel 1: Opgave van aanvullende informatie over een arbeidsongeval Deel 1: Opgave van aanvullende informatie over een arbeidsongeval Agentschap voor Onderwijsdiensten Afdeling Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel - Arbeidsongevallen Hendrik Consciencegebouw Koning

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld 27-28 S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: voltijds secundair deeltijds secundair gewoon 438.315 deeltijds beroepssecundair 6.687 buitengewoon 18.263 deeltijds

Nadere informatie

Gemeente Grimbergen werft aan (m/v):

Gemeente Grimbergen werft aan (m/v): Gemeente Grimbergen werft aan (m/v): 1 deeltijds administratief medewerker 26/36 uren per week voor de gemeentelijke basisschool te Borgt vervangingstewerkstelling opdrachten: Zelfstandig zorg dragen voor

Nadere informatie

Coördinator Ervaringsdeskundigen - project gezondheidszorg (m/v) Startbaan - Online sinds vandaag

Coördinator Ervaringsdeskundigen - project gezondheidszorg (m/v) Startbaan - Online sinds vandaag pagina 1 van 5 Deze vacature is niet langer gepubliceerd. Zoek jobs Meer info over POD Maatschappelijke Integratie POD Maatschappelijke Integratie in BRUSSEL zoekt Coördinator Ervaringsdeskundigen - project

Nadere informatie

functiebeschrijving ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ruimte Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT Technische ondersteuning

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de dienstencheques

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen Dit project wordt gesubsidieerd door het Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Dienst Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35

Nadere informatie

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE BERICHT AAN DE WERKNEMERS PROJECT «VORMING 600» OPENBARE SECTOR DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE OF GEGRADUEERDE VERPLEEGKUNDIGE MET LOONBEHOUD NIEUWE SELECTIES VOOR HET

Nadere informatie

Gemeente Grimbergen werft aan (m/v):

Gemeente Grimbergen werft aan (m/v): Gemeente Grimbergen werft aan (m/v): 1 deeltijds administratief medewerker 26/36 uren per week voor de gemeentelijke basisschool te Borgt vervangingstewerkstelling opdrachten: Zelfstandig zorg dragen voor

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700

Nadere informatie

BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20

BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20 Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 Email: infokbaf@attentia.be BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20 U ontvangt dit formulier

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie

contact telefoon fax dossiernummer

contact telefoon fax dossiernummer Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon fax dossiernummer De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren,

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) Vop Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

Kansen voor iedereen

Kansen voor iedereen Kansen voor iedereen Ik wil thuis blijven wonen maar heb ondersteuning nodig voor mijn persoonlijke verzorging. Hoe pak ik dat aan? Kan ik beroep doen op een persoonlijk assistent voor het organiseren

Nadere informatie

Organisatie van het Medisch Toezicht

Organisatie van het Medisch Toezicht Organisatie van het Medisch Toezicht Medisch Toezicht.doc Versie: 01/08/2012 Pagina 1 van 6 Inleiding : ORGANISATIE VAN HET MEDISCH TOEZICHT In deze brochure vindt U : - een overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Afdeling Scholen Basisonderwijs, CLB en Deeltijds Kunstonderwijs Functiefamilie middenkader 1. Kandidatuurstelling

Nadere informatie

Art. 1. Toepassingsgebied

Art. 1. Toepassingsgebied Reglement tot het bekomen van een financiële tussenkomst van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante bedrijven voor interne bedrijfsopleidingen voor bedrijven van meer dan 50 werknemers. Art.

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

Staken: formaliteiten & FAQ

Staken: formaliteiten & FAQ Staken: formaliteiten & FAQ Staken: formaliteiten & Faq Maatschappelijke zetel: VSOA Onderwijs Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel Tel: 02/529.81.30 Fax:02/529.81.39 info@vsoa-onderwijs.be www.vsoa-onderwijs.be

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslag na de leerplicht Studenten De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, wend u dan tot uw kinderbijslagfonds

Nadere informatie

Onthaal van nieuwe medewerkers

Onthaal van nieuwe medewerkers Onthaal van nieuwe medewerkers IVOC CHECKLIST VOOR DE WERKGEVER F030-5.0 1 Inhoud IVOC checklist Inlichtingen over de aanwerving pagina 3 Voorbereiding van het onthaal pagina 4 Dag van de aanwerving pagina

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

VeVe. VeVe. Startbanenproject Verkeersveiligheid. Startinformatie voor Medewerkers Verkeersveiligheid. September 2016

VeVe. VeVe. Startbanenproject Verkeersveiligheid. Startinformatie voor Medewerkers Verkeersveiligheid. September 2016 VeVe Startbanenproject Verkeersveiligheid Startinformatie voor Medewerkers Verkeersveiligheid September 2016 VeVe De opleidingen die georganiseerd worden door de coördinatie zijn heel interessant en leerrijk.

Nadere informatie

Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE REDDER Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent redder Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs * Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

focus op Activa voor 30-minners RSZ

focus op Activa voor 30-minners RSZ focus op Activa voor 30-minners RSZ Jonger dan 30 en o Verhoog je kansen op de arbeidsmarkt! Ben je jonger dan 30 jaar, al minstens een half jaar ingeschreven als werkzoekende en heb je geen diploma hoger

Nadere informatie

STARTBANENPROJECT VOOR VERKEERSVEILIGHEID (VEVE)

STARTBANENPROJECT VOOR VERKEERSVEILIGHEID (VEVE) STARTBANENPROJECT SCHOLEN JONGEREN VOOR JONGEREN SCHOLEN (JOJO) VERKEERSVEILIGHEID (VEVE) ONDERZOEKSRAPPORT 2012 Inhoudsopgave 1. Het JoJo-preventieproject 7 1.1 Wat? 1.2 Onderzoeksopzet en methode 1.3

Nadere informatie

AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN. Brussel, 15 januari 2016

AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN. Brussel, 15 januari 2016 AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN MVB/WINWORD/SOCIAL/CIRCULAIRES FONDS/ SOCIALES 2016/ DIVERS/PROD DIV 002 FORM GROUPE A RISQUE NL Brussel, 15 januari 2016 Betreft : Regeling om financiële

Nadere informatie

1. Verhoogde staatstoelage

1. Verhoogde staatstoelage Vragen naar: E-mail: Tel : I Fax : Url : http://socialeconomy.fgov.be Aan de Voorzit(s)ter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Dienst uw brief uw Ons Datum Bijlage(n) van kenmerk kenmerk

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

je verdiende loon info en tips voor een vlotte start van je onderwijsloopbaan je VerDIende loon

je verdiende loon info en tips voor een vlotte start van je onderwijsloopbaan je VerDIende loon je verdiende loon info en tips voor een vlotte start van je onderwijsloopbaan je VerDIende loon 2013 Info en tips voor een goede start van je onderwijsloopbaan je verdiende loon Info en tips voor een goede

Nadere informatie

TER ONDERSTEUNING VAN DE JURIDISCHE DIENST

TER ONDERSTEUNING VAN DE JURIDISCHE DIENST Het Departement Werk en Sociale Economie is op zoek naar één : JOBSTUDENT (M/V) TER ONDERSTEUNING VAN DE JURIDISCHE DIENST Entiteit: Departement Werk en Sociale Economie - Afdeling Juridische Diensten

Nadere informatie

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten. Startbanenproject Verkeersveiligheid. Algemene Infobundel

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten. Startbanenproject Verkeersveiligheid. Algemene Infobundel Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten Startbanenproject Verkeersveiligheid Algemene Infobundel Schoolspotters Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten

Nadere informatie

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEGESPREKKEN

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEGESPREKKEN FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEGESPREKKEN 03.05.2011 CVO DTL Herentals Functioneringscyclus 3 mei 2011 Pagina 1 INHOUD MISSIE EN WETGEVING VISIE DE FUNCTIONERINGSCYCLUS IN DRIE FASES 1. Het functie- en planningsgesprek

Nadere informatie

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: Bundel aanwervingsexamen voor het vaststellen van een wervingsreserve voor 2 jaar Administratieve medewerker C1-C3 voltijds/deeltijds onbepaalde/bepaalde duur/vervanging Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF

INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF 1. Inleiding Betaald educatief verlof is een stelsel van individueel opleidingsverlof dat de sociale promotie van de werknemers uit de privé-sector beoogt. Hiertoe krijgen

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

www.onderwijs.vlaanderen.be

www.onderwijs.vlaanderen.be www.onderwijs.vlaanderen.be De afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding van het departement Onderwijs en Vorming werft aan: een contractueel beleidsthemabeheerder deradicalisering onderwijs

Nadere informatie

Ontdek het inschakelingscontract

Ontdek het inschakelingscontract Ontdek het inschakelingscontract De nieuwe maatregel van de Brusselse regering om jongeren aan het werk te zetten 29 februari 2016 Inhoudsopgave 1. Context 2. Doelstellingen van de maatregel 3. Toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s rechten arbeidskaart arbeidsovereenkomst werk zoeken opleiding zelfstandige werkloosheid gelijkschakeling van diploma s loon syndicaten Werk en opleiding Santé Door te werken kan je jezelf en je familie

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

VRIJE SOLLICITATIE 1. PERSOONSGEGEVENS. pasfoto of gelijkwaardig kleven. Rijksregisternummer. Naam. Voornaam. Straat & huisnummer. Telefoon.

VRIJE SOLLICITATIE 1. PERSOONSGEGEVENS. pasfoto of gelijkwaardig kleven. Rijksregisternummer. Naam. Voornaam. Straat & huisnummer. Telefoon. SOLLICITEREN Bij de gemeente Steenokkerzeel zijn er regelmatig openstaande vacatures. Wanneer het gemeentebestuur geen openstaande vacatures heeft, kan je nog steeds een spontane sollicitatie doen. Iedereen

Nadere informatie

Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING

Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING Vlaamse Overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Ellips 6e verdieping Koning Albert II laan 35, bus 40 1030 BRUSSEL

Nadere informatie