"Het ligt niet in onze bedoeling het IT-team, voor zover dat binnen de

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""Het ligt niet in onze bedoeling het IT-team, voor zover dat binnen de"

Transcriptie

1 te Syste at 00 3: 9 ag a X T R A X T R A X T R A X T R A X T R A X T R A X T R A X T R A X T R A X T R A X T R A X T R A X T R A X T R A X T X T R A Systemat N.V. MARTIN DETRY (SYSTEMAT N.V.) "Nieuwe KMO-focus als totaalleverancier" Na een zware en pijnlijke herstructurering kon de beursgenoteerde computerdienstengroep Systemat N.V. (Lasne) opnieuw positieve halfjaarcijfers voorleggen. Intussen heeft de onderneming volop de beweging ingezet naar het statuut van dienstenleverancier. Zonder zijn traditionele niche van de corporate markt te verloochenen, heeft Systemat zijn aandacht laten vallen op het middensegment. Een en ander gaf aanleiding tot een nieuwe tweeledige bedrijfsstructuur, opgedeeld in Systemat Business Services (SBS) enerzijds (lees: de grote accounts, nvdr.), Systemat Global Solutions (SGS) anderzijds (lees: KMO's, nvdr.). Uit een gesprek met marketing manager Martin Detry blijkt duidelijk dat de nieuwe KMO-focus doorheen de hele organisatie voor fundamentele wijzigingen heeft gezorgd. Op verschillende posities zitten intussen nieuwe, dynamische managers die het "nieuwe" Systemat nadrukkelijk in het vizier van de markt van de kleine en grote ondernemingen moet brengen. Met de overname van het Antwerpse Datarelay in 1990, intussen geïntegreerd in Systemat Noord N.V. (Antwerpen), zette het toenmalige Systemat, indertijd nog voornamelijk actief als hardware-leverancier, zijn eerste schuchtere stappen op het middensegment. Eind de jaren '90 integreerde Systemat, inmiddels beursgenoteerd, Square Speed, dat zich in hoofdzaak focuste op de ITdienstverlening aan kleinere KMO's in de Brusselse hoofdstedelijke regio. Een en ander gaf ook aan dat Systemat toen al plannen koesterde om zich nadrukkelijker in beeld te "Met de nieuwe "Systemat Global Solutions"-afdeling benadert Systemat het KMO-segment in de mate van het mogelijke met gespecialiseerde "package deals" die aan de standaardbehoeften van de beoogde doelgroep beantwoorden," verduidelijkt marketing manager Martin Detry. (Foto W & F) werken bij de kleinere en middelgrote onderneming. Gelijktijdig bleek uit die zet dat de groep zich sterker als leverancier van IT-diensten in de markt wou positioneren. Bij de aanvang van het laatste kwartaal in 2003 schoeide Systemat zijn organisatiestructuur in België op een nieuwe leest. Daarbij werden de activiteiten rond twee grote commerciële polen gestroomlijnd, in casu Corporate en SMB (Small & Medium Business). Alle diensten (maintenance, netwerk-support, PC-configuratie en servers, infrastructuurbeheer op afstand, hoge beschikbaarheid en continuïteit van diensten, outsourcing-activiteiten) werden in een gemeenschappelijke "Solutions & Services"-pool ondergebracht. "Het ligt niet in onze bedoeling het IT-team, voor zover dat binnen de KMO aanwezig is, te gaan vervangen. Wel zal Systemat zich in die gevallen profileren als ondersteunende partij die gebeurlijk voor de nodige backup kan zorgen of voor het aandragen van bijzondere expertise kan instaan" Thans wordt die lijn doorgetrokken om een maximale transparantie in de bedrijfsstructuur voor de markt te vrijwaren. Alle activiteiten bestemd voor het corporate segment horen voortaan, zoals in de aanhef van dit artikel gemeld, thuis onder "Systemat Business Services" (SBS), de dienstverlening ten bate van het KMO-weefsel XTRA bijlage INDEX Gedelegeerd bestuurder Jean-Claude Logé: "De nieuwe KMO-focus van de Systemat-groep is van strategisch belang voor de toekomst van de onderneming". (Foto W & F) onder "Systemat Global Solutions" (SGS). Dat Systemat voor het succes van die nieuwe strategie een maximaal synergie-effect over de hele groep nastreeft, hoeft nauwelijks beklemtoond. Zoals verder in deze "X-Tra" blijken zal, heeft de onderneming alvast alle troeven in huis om de nieuwe beleidslijn succesvol in de markt te zetten. Uit de diverse interviews die dit blad met verschillende sleutelfiguren binnen de organisatie had, blijkt alvast dat alle neuzen in gelijke richting werden gezet. Oog voor middensegment "Systemat oriënteert zich als groep momenteel bijkomend ten volle op vervolg op pagina 3 Ypsos boort nieuwe nichemarkten aan pag. 2 Nieuwe "package deals" voor de KMO pag. 4 Syremat ontwaart onluikende KMO-interesse voor huur informaticapark pag. 5 Infomat verbreedt dienstenaanbod pag. 6 Allo Supplies: straks ook kantoorbenodigdheden in het aanbod? pag. 7 MEER INFO: TEL WWW. SYSTEMAT. COM 438C6112n

2 te Syste at 00 3: 9 ag a 2 SOFTWARE-DEPARTEMENT SYSTEMAT VULT LACUNES IN DIENSTENAANBOD OP Ypsos boort nieuwe nichemarkten aan PERSONEEL EN MEDEWERKERS Tot voor kort beschikte Systemat niet over een automatiseringsoplossing voor diensten- en projectgestuurde ondernemingen aan de onderkant van het middensegment. Infomat mag met Dimasys dan al over een performante ERP-tool voor voornamelijk handelsondernemingen beschikken, bepaalde nichemarkten bleven onafgedekt. Ypsos brengt daarin verandering. Bovendien biedt de nieuwe applicatie met Ypsos Financials, naast Dimasys Financials, ook een boekhoud- en beheeroplossing voor grotere KMO's. In de markt leeft immers nog steeds de niet terechte perceptie als zou sterproduct Popsy zich uitsluitend tot kleinere bedrijfsentiteiten richten. Als boekhoud- en beheerstool blijft Popsy ontegensprekelijk het sterproduct van het software-departement van Systemat, beaamt software manager Jan Druppel. "Ypsos draait uitsluitend op Microsoft SQL Serverdatabase-technologie wat meteen duidelijk maakt dat de tool zich iets hoger in het middensegment positioneert," stelt onze gesprekspartner. De instapdrempel voor de Ypsos-applicatie bevindt zich bij ondernemingen met 10 tot 15 medewerkers. In wezen is Ypsos Financials sterk vergelijkbaar met de voormalige Popsy SQL-versie. "In Ypsos Financials werden een aantal aanpassingen aangebracht die het product iets geschikter maken voor grotere ondernemingen. Zo bleef Popsy SQL bijvoorbeeld beperkt tot 999 klantendossiers. Bij Ypsos Financials werd die capaciteitsdrempel tot dossiers verhoogd, zodat ook grotere fiduciaires zich van de tool bedienen kunnen. Ook nieuw in Ypsos Financials is de validatie-tool, die inzonderheid bij grotere KMO's fel in de smaak zal vallen. Met Ypsos breken we doelbewust met de zij het foute marktperceptie die aan Popsy kleeft," verwoordt Jan Druppel. Colofon XTRA is een realisatie van I-Tel BVBA p/a Belcrownlaan Deurne Tel.: Fax: Bank: HRA: Hoofdredactie: L. Willemijns Editor International N.V. Pastoor Schoetersstraat Essen Tel.: Fax: URL: Coördinatie en regie I-Tel BVBA Marketing & Sales Director: Lieven September Tel.: Fax: URL: De in I-Tel gepubliceerde advertenties en bedrijfsreportages vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, bemiddelaar of adverteerder. Voorts wordt een zo groot mogelijke betrouwbaarheid van de opgenomen informatie nagestreefd, maar kan de redactie in geen enkel geval en op geen enkele wijze hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. Zetwerk & Lay-out Drukkerij Verheyen i.s.m. Reclamebureau Du Bosch Jaarabonnement (21 nrs) Binnenland: 26,50 Buitenland: 40 Verantwoordelijke uitgever L. Willemijns Pastoor Schoetersstraat Essen Technische realisatie Drukkkerij Verheyen n.v. Belcrownlaan Deurne Geïntegreerd binnen ERP-omgeving richt Ypsos zich met name heel specifiek op alle bedrijven in de dienstverlenende sector, met klemtoon op de projectgestuurde ondernemingen. Niet toevallig een terrein dat voor de Systemat-groep tot voor kort onontgonnen bleef wat moeilijk te verzoenen viel met de beoogde nieuwe status van "global solutions provider" voor de middenmarkt. Architectenkantoren als marktopener Systemat wist intussen al een aantal aardige referenties met Ypsos binnen te rijven. Wat bewijst dat de IT-onderneming met Ypsos een tool in de markt wist te zetten binnen een segment waar tot voor kort weinig performante automatiseringsoplossingen werden aangeboden. Architectenbureaus bleken de meest geschikte marktopener. "In een architectenbureau van iets grotere dimensie, wordt gelijktijdig aan tal van projecten Met de introductie van Ypsos, brengt Systemat een (ERP-)oplossing voor diensten- en projectgestuurde ondernemingen, een marktsegment dat voor de groep tot voor kort onontgonnen terrein was en derhalve moeilijk te verzoenen met de beoogde status van total ICT-solution provider voor het KMO-segment, geeft Jan Druppel, software-manager Systemat, te kennen. gewerkt waarbij bovenop een specifiek facturatiesysteem wordt gehanteerd (lees: tussentijdse facturatie op basis van een percentagestelsel, nvdr.). Voorts is vaak sprake van subprojecten die dan weer tot een totaalproject horen, dat vaak voor één welbepaalde dan wel voor een groep van klanten wordt verzorgd," zo onze gesprekspartner. Kortom, architectenbureaus zijn een bijzonder complexe omgeving om te automatiseren. Met Ypsos wist Systemat alvast een fraaie referentie binnen te halen bij één van de meest vooraanstaande architectenkantoren in het land, met name dat van Jo Crepain. Dat Ypsos niet alleen een oplossing wist te bieden voor het feit dat het kantoor op Benelux-vlak werkt (waar met verschillende percentagestelsels wordt gewerkt, nvdr.), was uiteraard mooi meegenomen, maar op zijn minst even belangrijk in de projectmatige automatisering was de geïntegreerde tijdsregistratiemodule. Bij projectgestuurde ondernemingen blijft de correcte verrekening en allocatie van de factor arbeid immers van immens belang. Jan Druppel: "Op basis van de verschillende data opgeslagen in het achterliggende systeem, bezorgt Ypsos de bedrijfsleider in een paar schermen bovendien een juist inzicht op de rendabiliteit van zijn onderneming, van een bepaald project of van een bepaalde medewerker op groep medewerkers". Verruiming doelgroep Met architectenkantoren als insteek verruimt Ypsos ERP thans stelselmatig zijn actieterrein tot alle mogelijke projectgestuurde en dienstenondernemingen. Met Van Eycken Metal Construction (Bertem) en Profirst Marketing (Rixensart) werden al implementaties neergezet in andere dienstensectoren met een vrije complexe bedrijfsstructuur. Net als Dimasys van Infomat kan Ypsos in verregaande mate conform de behoeften van de klant worden geparametriseerd. Dat Ypsos duidelijk een aanvulling is op de Dimasysoffering, blijkt uit het feit dat de ERPfunctionaliteit minder uitgebreid is en dat het ermee gepaard gaande kostenplaatje van een ander niveau is. "Voor een architectenbureau met een tiental medewerkers, wordt de volledige oplossing geïmplementeerd voor een bedrag beneden de euro, licentie en opleiding inbegrepen", aldus Jan Druppel. Ypsos kan bovendien terugvallen op dezelfde service-organisatie als Popsy, waarvan intussen ruim licenties werden verkocht. "Voor Systemat stelt het organisatorisch geen enkel probleem een dergelijke brede klantenbasis te servicen," luidt het, "zodat ook makkelijk een 30 tot 40-tal Ypsos-implementaties in heel korte tijd kunnen worden geïmplementeerd". Dagelijks moet Systemat zowat klanten van support kunnen voorzien. Vandaar ook dat het niet in de bedoeling ligt van Ypsos een elitair product te maken. Concurrentie voor de nieuwe tool ontwaart onze gesprekspartner eerder in bepaalde deelsegmenten veeleer dan als oplossing in zijn integraliteit. "Uniek is dat Ypsos alles geïntegreerd maakt (tijdsregistratie, projectbeheer, rendementsberekening, pipeline-berekening, cash flow-simulaties, budgetbeheer buiten de boekhouding om,...), niet alles op basis van de aankoopfactuur maar eveneens met inbegrip van de tijd besteed door de medewerkers," besluit de softwaremanager van Systemat. SYSTEMAT PLUKT EERSTE VRUCHTEN VAN "FOCUS 2006"-PLAN Begin vorige maand publiceerde computerdienstengroep Systemat zijn halfjaarresultaten. Opmerkelijk daarbij was dat, na de grootscheepse herstructureringsoperatie, opnieuw met winstcijfers werd aangeknoopt. De geleverde inspanningen en het "Focus 2006"-plan leveren duidelijk resultaat op. Zo werd het omzetverlies quasi tot stilstand gebracht (van 143 miljoen euro tijdens het eerste halfjaar in 2003 naar 140 miljoen euro aan het einde van de overeenstemmende periode in 2004). Geconsolideerd vertaalde een en ander zich in een halfjaarlijkse netto-winst van euro. Medio 2003 diende nog een verlies van ruim 2,8 miljoen euro verdisconteerd. De netto-cashflow werd omgebogen van een negatief saldo ten belope van euro medio 2003 naar een positief saldo van 2,7 miljoen euro een jaar later. Systemat verwacht derhalve dit boekjaar een geconsolideerde jaaromzet van 298 miljoen euro te halen, met een bruto-marge van 64 miljoen euro, een netto-resultaat na belastingen van 2,4 miljoen euro en een positieve cashflow van 6,8 miljoen euro. Eind augustus had de groep eigen aandelen voor een bedrag van ruim 1,5 miljoen euro ingekocht. De raad van bestuur zette alvast het licht op groen om dat terugkoopprogramma verder te zetten.

3 te Syste at 00 3: 9 ag a 3 3 "Nieuwe KMO-focus als totaalleverancier" VERVOLG VAN PAGINA 1 het middensegment. Wat uiteraard niet beduidt dat we onze activiteiten binnen het corporate segment stop zetten, integendeel. Het vijftiental werkmaatschappijen dat onder de groep ressorteert zal zich voortaan in het KMO-segment manifesteren onder de gemeenschappelijke merknaam van Systemat. Kwestie van die markt duidelijk te maken dat een en dezelfde partij voor het hele brede behoeftenspectrum van de KMO op IT-vlak kan instaan," verduidelijkt Martin Detry. "Omwille van de opportunistische concurrentie van sommige leveranciers blijft de markt moeilijk" Sommige van die maatschappijen ondersteunen het basismétier van Systemat als leverancier van IT-diensten in de meest brede zin van het woord, zoals bijvoorbeeld Systemat Training dat als officieel opleidingsverstrekker door de drie gewesten is erkend. "Binnen "Systemat Global Solutions" wordt in wezen het concept van destijds Datarelay en Square Speed over de hele Systemat-structuur uitgedragen. Met vestigingen in Antwerpen, Brussel (Lasne), Charleroi (Jumet), Gent (Sint-Denijs-Westrem), Luik en Luxemburg zijn we geografisch uitstekend gepositioneerd om het hele KMO-segment in België en het Groothertogdom af te dekken. Bovendien wordt de hele bedrijfsstructuur intern aangepast om dat KMO-weefsel naar behoren te bedienen. Zo worden lokaal een aantal commerciële en technische teams samengesteld die met vaste gesprekspartners de regionale ondernemingen zullen benaderen en servicen. Daarbij zullen we onze toevlucht nemen tot dat soort competenties en diensten die best op de behoeften van de KMO aansluiten," zo nog de marketing manager. Die zover gaat te stellen dat binnen de nieuwe structuur lokale KMO's te maken zullen krijgen met Systemat-medewerkers gevestigd in de regio. Achterliggende bedoeling van een en ander is zodoende de vertrouwensband en de betrokkenheid tussen de Systematvertegenwoordiger en het klantbedrijf zo hecht mogelijk te maken. "Systemat is ongetwijfeld beter gewapend om naar het middensegment af te dalen dan de constructeurs" "Systemat Global Solutions" richt zich inzonderheid tot ondernemingen vanaf 15 werknemers die doorgaans vergelijkbare behoeften op IT-vlak vertonen. Wat uiteraard niet zeggen wil dat de nieuwe afdeling zich ook in het hogere middensegment niet roeren zal. Daartoe beschikt men onder eigen dak over alle nodige expertise om dat maatwerk te bieden dat best op de noden van het individuele bedrijf is afgestemd. Totaal-service Martin Detry: "Opzet van "Systemat Global Solutions" is ten behoeve van de KMO-cliëntèle een globaal dienstenaanbod te verzorgen. Zo ligt het uiteraard niet in onze bedoeling het IT-team, voor zover dat binnen de KMO aanwezig is, te gaan vervangen. Wel zal Systemat zich in die gevallen profileren als ondersteunende partij die gebeurlijk voor de nodige backup kan zorgen of voor het aandragen van bijzondere expertise kan instaan. Heeft de KMO geen IT-expertise onder eigen dak, kan Systemat het hele beheer van de IT-infrastructuur en aanverwante diensten op zich nemen. Dat kan desgevallend vanop afstand. In Lasne beschikt de groep, zoals bekend, over een state-of-the-art Technical Competence Center (TCC) dat bijvoorbeeld voor monitoring- of hosting-doeleinden kan worden ingeschakeld. Andere ondernemingen met een beperkte IT-expertise in huis kunnen bijvoorbeeld op beveiligingsvlak door Systemat op professionele wijze worden ondersteund". "De eindgebruiker heeft meer vertrouwen in samenwerking met een onafhankelijke partner dan met een constructeur" Waarmee meteen duidelijk wordt dat Systemat zich in de KMO-markt niet wil aandienen als hyper-specialist in bepaalde domeinen, wel als generalistisch aanbieder van IT-diensten, die, omwille van zijn proximiteit zowel technisch als commercieel heel snel kan interveniëren conform de behoeften of verzuchtingen van de klant. De nieuwe Systemat-aanpak wordt gedragen door "customer focus", zoveel is duidelijk. Niet toevallig is dat het basisthema in het "Focus 2006"-plan dat Systemat op structurele basis terug op het pad van de winstgevendheid moet brengen. Vermits niet van een aanzienlijke opleving in de IT-markt kan worden gewaagd en de markt, zo luidt het, "omwille van de opportunistische concurrentie van sommige leveranciers" moeilijk blijft, opteert Systemat resoluut voor een onafhankelijke strategie die uitgesproken gericht is op twee grote klantengroepen, met elk een aangepaste dienstverlening. "In de KMO-markt mogen dan al wel een aantal kleine IT-spelers werkzaam zijn die voor een prima service tekenen. Vraag blijft of die partijen ook morgen nog actief zullen zijn" Martin Detry ontkent niet dat de nieuwe strategie een gevolg is van recente evoluties in de markt. "Vermits de constructeurs zich in toenemende mate rechtstreeks op de corporate markt begeven, heeft de positie van Systemat in dat segment inderdaad wat aan belang ingeboet. Ook de marges zijn fel onder druk komen te staan. Wat ons als computerdienstenleverancier dwingt om op gestructureerde wijze nieuw marktaandeel in het middensegment te gaan veroveren. Ongetwijfeld is Systemat daarvoor beter gewapend dan de constructeurs die ook naar dat segment (zullen) afzakken", luidt het. "Op het stuk van de IT-infrastructuur is in het KMO-segment nog een hele weg af te leggen, waarbij mobility en security momenteel "hot items" zijn" De groep heeft in eigen huis alvast alle middelen om een totaaloplossing aan lokale bedrijven, inzonderheid KMO's te bieden, gaande van de consultancy (lees: audit en analyse van de informatica-infrastructuur, nvdr.) over het formuleren van financieringsvoorstellen tot en met de levering en implementatie van hard- en software, met bovenop alle support (zowel on-site als vanop afstand) en alle mogelijke tools ter optimalisatie van de beschikbare infrastructuur en skills. "Systemat geldt als één van de weinige marktpartijen die bij machte zijn vandaag de dag een dermate breed IT-behoeftenspectrum op eigen kracht af te dekken, met inbegrip van alle logistieke onderbouw," beklemtoont Martin Detry. Sterke reputatie Dat Systemat om zijn nieuwe ambities hard te maken op een sterke reputatie kan terugvallen, hoeft geen betoog. "Systemat beschikt over een sterk merkimago, ondersteund door zijn beursnotering, een marktperceptie die borg staat voor een kwalitatieve dienstverlening en een bijzonder sterke logistieke know-how. Bijkomend voordeel ten opzichte van andere partijen is onze decentrale structuur, die nabijheid van dienstverlening waarborgt. Overigens heeft de eindgebruiker steeds meer vertrouwen in samenwerking met een onafhankelijke partner dan met een constructeur. "In de markt mogen dan al wel een aantal kleine IT-spelers werkzaam zijn die voor een prima service tekenen, maar de vraag blijft of die partijen ook morgen nog actief zullen zijn," zo nog onze gesprekspartner, waarmee duidelijk wordt gerefereerd naar het belang van continuïteit in ITdienstverlening, zeker voor de KMO. Groepsaanpak Voornoemde totaalaanpak dient uiteraard gedragen door alle werkmaatschappijen over de hele groep. Zo kunnen de lokale technische en commerciële teams rekenen op de ruggensteun van een centrale servicetechnische organisatie. Waarbij het volstaat te verwijzen naar bijvoorbeeld de centrale helpdesk en het TCC te Lasne of nog het configuratiecentrum te Jumet. Het lokale Systemat-team, tekent, naast eerstelijnszorg, voor kernactiviteiten als de installatie van nieuwe ITinfrastructuur (werkposten, servers, Bernard Lescot, group general manager Systemat N.V.: "Onze Belgische eigenheid als full-service ICT-provider waarborgt onze klanten continuïteit van dienstverlening. Vooral naar de KMO toe is dat onbetwistbaar een niet te versmaden competitief voordeel" (Foto W & F) software, printers, Internet-connectiviteit, bekabeling,...). Zusterondernemingen of gespecialiseerde afdelingen reiken dan weer specifieke oplossingen aan op het stuk van verhuur en financiering van IT-materiaal (Syremat), ERP (Infomat), supplies (Allo Supplies), boekhoud- en beheer-software (Popsy en Ypsos), opleidingen (Systemat Training) dan wel bijzondere expertise (Systemat Expert, dat zich specialiseert in de detachering van ITskills). "Misschien sluit Systemat Expert iets dichter aan bij de werking van "Systemat Business Services", maar het lijdt weinig twijfel dat ook bij "Systemat Global Solutions" die zusteronderneming voor een actieve inbreng kan zorgen. Systemat Expert focust zich immers niet uitsluitend op het ter beschikking stellen van hooggespecialiseerde profielen op tijdsbasis. Het kan bijvoorbeeld net even goed gaan om helpdesk-officers," zo nog Detry. "Ondernemingen in het middensegment, die voorheen doorgaans met een lokale voortverkoper samenwerkten, komen pas bij een professioneel aanbieder van IT-diensten aankloppen nadat zich een incident voordeed" Aanbod berekend op KMO-behoeften Om bedrijfseconomische redenen zal "Systemat Global Solutions" het KMO-segment in de mate van het mogelijke benaderen met gespecialiseerde "package deals" die aan de standaardbehoeften van de beoogde doelgroep zullen beantwoorden, waarbij, aldus onze gesprekspartner, een flexibele invulling van de dienstverlening uiteraard ten allen tijde mogelijk blijft. Vandaar dat het aanbod op transparante wijze zal worden geformuleerd, zonder dat sprake zal zijn van een monolitisch dienstenaanbod. Integendeel, de klant zal "à la carte" kunnen kiezen welke diensten best voor zijn onderneming zijn geschikt. "Op het stuk van de IT-infrastructuur is in het KMO-segment nog een hele weg af te leggen," meent onze gesprekspartner, "waarbij mobility en security momenteel "hot items" zijn. Ondernemingen in het middensegment, die voorheen doorgaans met een lokale voortverkoper samenwerkten, komen pas bij een professioneel aanbieder van IT-diensten aankloppen nadat zich een incident voordeed. Vaak worden we dan geconfronteerd met een IT-infrastructuur die bijzonder heterogeen en verouderd blijkt, waarbinnen verschillende operating systems draaien en dat op bijzonder gebrekkige wijze tegen de buitenwereld is beschermd. Bovendien is het in het KMO-weefsel nog lang niet overal doorgedrongen dat IT vandaag de dag geen noodzakelijk kwaad is maar een essentiële bouwsteen in het opbouwen van competitief vermogen," zo nog Martin Detry. "In het KMO-weefsel is nog lang niet overal doorgedrongen dat IT vandaag de dag geen noodzakelijk kwaad is maar een essentiële bouwsteen in het opbouwen van competitief vermogen" Waarmee wordt aangegeven dat Systemat nog heel wat groeimogelijkheden in de markt ontwaart. Voorwaarde is evenwel dat in het middensegment het besef doordringt dat Systemat een vooraanstaande leverancier van IT-infrastructuur is, met een ruime achterliggende expertise die de klanten ondersteunt bij de keuze en implementatie van de meest flexibele en schaalbare infrastructuur, die op optimale wijze aan hun behoeften beantwoordt. Aan gekwantificeerde ambities voor "Systemat Global Solutions" waagt onze gesprekspartner zich niet. "Het zou wel leuk zijn mochten we er in de respectieve geografische regio's in slagen vergelijkbare prestaties als destijds Square Speed neer te zetten," luidt het. Met 35 medewerkers bediende de onderneming in een niet zo ver verleden een tweeduizendtal klanten in het KMO-segment. Vertaald naar omzet stond een en ander voor om en bij de 10 miljoen euro.

4 te Syste at 00 3: 9 ag a 4 Nieuwe "package deals" voor de KMO KMO's zonder informatica-skills onder eigen dak gaan steeds vaker op zoek naar complete IT-oplossingen. In het licht van zijn nieuwe strategie legt Systemat momenteel de laatste hand aan een nieuwe offering van standaard "package deals", waarbij de computerdienstengroep voor het eerst een ondersteunende IT-dienst in de markt zet tegen een forfaitaire prijs per maand en per gebruiker. De nieuwe "all in"-dienst zal de standaard-it-behoeften van de kleine en middelgrote onderneming afdekken, stelt services sales manager Xavier van Cutsem. Daartoe horen onder meer zaken als helpdesk, telefonische bijstand, installatie van nieuw ITmateriaal, onderhoud van het IT-park, interventie bij server-problemen en dies meer. "Bedoeling is een standaardformule uit te werken, die zowel eenvoudig als transparant is en de bedrijfsleiding garandeert dat men zich op IT-vlak geen zorgen hoeft te maken", voegt onze gesprekspartner hieraan toe. Ook de aan de "package deals" gerelateerde SLA's (service level agreements) zullen in de mate van het mogelijke worden gestandaardiseerd. Naarmate de bedrijfscriticiteit min of meer in het gedrang komt, zal de kostprijs van de SLA neer- dan wel opwaarts worden aangepast. De service sales manager van Systemat geeft wel te kennen dat aan het aangaan van een "package deal" zal worden voorafgegaan door een audit van het IT-park van de klant. "Het IT-park van KMO's vertoont niet zelden een amalgaam karakter, waarbij vaak van klonen wordt gebruik gemaakt. Uitdaging voor Systemat als KMO-partner bestaat erin de noden van het klant-bedrijf naar behoren in te schatten en borg te staan voor de realisatie van een performant en uniform instrumentarium dat een optimale TCO (total cost of ownership, nvdr.) biedt", luidt het. Waarbij men zich eveneens de moeite zal getroosten de KMO te overtuigen van het belang van de informatica voor zijn dagdagelijkse bedrijfsvoering. "Vaak is eerst een incident vereist vooraleer dat besef ten volle doordringt", weet Xavier van Cutsem. "De toegevoegde waarde van all-in service-contracten schuilt precies in het nabijheidsaspect," aldus van Cutsem. "Bovendien paste Systemat zijn organisatie intern aan zodat elke klant-onderneming in het KMO-segment kan terugvallen op één bevoorrecht aanspreekpunt, zowel op commercieel als op technisch vlak. Het technisch aanspreekpunt wordt ingebed in kleine lokale teams van drie tot vier technici die instaan voor het dagelijks beheer en onderhoud van het IT-park. Op geregelde intervallen wordt, conform de behoeften van de klant, ter plaatse een bezoek gebracht," besluit Xavier van Cutsem. Jean-Pierre Butaye: "Syremat is organisatorisch klaar om zich manifest op de verhuur van IT-materiaal in het KMO-segment te begeven. Daartoe werden aangepaste formules uitgewerkt, die een hoge graad van flexibiliteit omvatten". (Foto W & F) Verzekeringsmakelaarsaanpak Duidelijk is dat de nieuwe "package deals" van Systemat voor de KMO in de richting van de verzekeringsmakelaarsaanpak zullen gaan, waarbij een volledige dekking van het informaticarisico zal worden geboden. Omtrent de prijszetting laat van Cutsem nog niet in zijn kaarten kijken. Vast staat wel dat men een prijsvoorstel zal formuleren dat gunstiger ligt dan wat bepaalde constructeurs aanbieden. "De KMO-markt blijft hoedanook een markt voor de voortverkopers, niet zozeer voor de constructeurs," stelt onze gesprekspartner. "Maar voor de constructeurs bestaat het fenomeen van de kleine klant niet langer," wordt daaraan toegevoegd. Voordeel voor Systemat is wel dat voor de service na-verkoop op een gedecentraliseerde structuur kan worden terugvallen.

5 te Syste at 00 3: 9 ag a 5 5 SYREMAT STELT FORSE OMZETGROEI IN HET VOORUITZICHT Ontluikende KMO-interesse voor huur informaticapark KMO's zijn doorheen de tijd meer belangstelling gaan betonen voor het huren van hun bedrijfswagenpark. Langzaam maar zeker tekent zich een gelijkaardige tendens af wat het IT-informaticapark betreft. "De voorthollende technologische evolutie laat hen trouwens weinig keuze", aldus general manager Jean-Pierre Butaye van Syremat N.V., "want rabiaat vasthouden aan de eigendomsstructuur zou wel eens kunnen beduiden dat ze met een IT-park in huis komen te zitten dat niet langer aan de hedendaagse vitale communicatie- en informaticabehoeften voldoet". Met nieuwe aangepaste KMO leasing-formules hoopt Syremat in twee jaar tijd zijn omzet ruim te verdubbelen. Het in 1999 opgerichte Syremat, voluit Systemat Renting Management, is gespecialiseerd in de lange termijnverhuur van computer-hardware. Daarbij worden oplossingen voorgesteld die enerzijds financiële en boekhoudkundige optimalisering binnen bereik brengen, anderzijds een evolutief beheer van het computerpark mogelijk maken. De geboden huurformules kunnen boekhoudkundig niet alleen buiten-balans worden verwerkt, maar zorgen er bovendien voor dat de klant ten allen tijde over een geactualiseerd IT-park beschikt dat hij tegen een vooraf vastgestelde vaste kost kan beheren. "In het kader van Systemat Global Solutions (SGS) werkte Syremat een nieuwe, autonome marketingaanpak uit, die ten volle de vruchten van de synergie-effecten op groepsvlak plukt," verduidelijkt Jean-Pierre Butaye. Dat KMO's op IT-vlak vooralsnog vooral een kopersmarkt blijken, wordt door onze gesprekspartner erkend. "Toch zet zich stilaan een kentering in. Met de huidige complexiteit van het IT-instrumentarium is een der- gelijke houding niet langer te verantwoorden. Misschien dat dat nog kon toen de computer voor menig KMO niets meer was dan een tool voor testverwerking of stockbeheer. De cruciale rol die de computer intussen heeft verworven in de dagelijkse bedrijfsvoering, onder meer als vooraanstaande communicatie-tool, gebiedt de evolutie van de informatienoden op de voet te volgen. En dat wordt moeilijk indien men bij de eigendomsformule blijft zweren," aldus onze gesprekspartner. Flexibele huurformules In samenwerking met financiële partners heeft Syremat huurformules voor de KMO ontwikkeld, die een hoge mate van contractuele flexibiliteit op de tijdsas omvatten. Zo worden, naar analogie met de autosector, financieel aantrekkelijke "package deals" aangeboden met optie tot overname aan het contracteinde tegen een vooraf vastgelegde restwaarde, met inbegrip van verzekeringsdekking. Naarmate de bedrijfscriticiteit van het IT-park in de dagdagelijkse werking worden zelfs voorstellen geformuleerd waarbij een deel van het informaticapark, uitgedrukt in een percentage van de totale contractwaarde, tijdens de duur van de overeenkomst kan worden ingeruild tegen meer aangepaste instrumenten, zonder dat er van enige impact op de maandelijkse kostprijs sprake is. Voordeel is dat het bedrijf zodoende steeds over de meest geactualiseerde apparatuur beschikt. "Wat is het nut eigenaar van een bepaalde IT-tool te zijn indien blijkt dat men na drie jaar niet langer aan de gangbare connectiviteitseisen van de markt kan voldoen," vraagt Jean-Pierre Butaye zich luidop af. Voldoende kritische massa De nieuwe KMO-insteek vertaalt zich logistiek uiteraard in een niet te onderschatten uitdaging voor Syremat. "In de eerste jaren van ons bestaan waren we niet georganiseerd om aan een veelheid van kleine contracten te voldoen. Intussen bereikte Syremat een dergelijke kritische massa dat elk nieuw huurcontract nu op technisch-administratief vlak slechts een marginale invloed uitoefent. Op logistiek vlak kunnen we, zoals bekend, terugvallen op het sterke apparaat dat de Systemat-groep doorheen de jaren uitbouwde en dat door de decentralisatie nog aan slagkracht won. Voor Syremat bestond de uitdaging er bij de nieuwe KMO-aanpak vooral in de dienstenportfolio aan de nieuwe doelgroep aan te passen en het industriële beheersrisico correct in te schatten. En dat is intussen gebeurd," stelt de general manager. Jean-Pierre Butaye verhult niet steile ambities met de nieuwe strategie te koesteren. In 2002 haalde Syremat een omzet van zowat 4 miljoen euro. Vorig jaar was dat 8 miljoen euro en dit jaar wordt wellicht in de buurt van de 8 miljoen afgeklokt. Die prestatie werd vooral bewerkstelligd door corporate klanten, hoewel het aantal afnemers in het middensegment een steeds groter deel vertegenwoordigden. Voor 2006 aarzelt het management niet de ambitieuze omzetkaap van 25 miljoen euro als "target" te stellen.

6 te Syste at 00 3: 9 ag a 6 6 NIEUWE OPLOSSINGEN VOOR DOCUMENTENBEHEER EN MESSAGING & ALERTING Infomat verbreedt dienstenaanbod Infomat N.V., waarin de beursgenoteerde Systemat-groep een belang van 51% aanhoudt, schaaft zijn dienstenaanbod ten opzichte van de KMO bij. Centraal in de dienstenportfolio van Infomat staat nog steeds de ERP-oplossing Dimasys. Wat de onderneming evenwel niet belet om zijn dienstenaanbod verder in de breedte uit te bouwen, zodat het middensegment maximaal kan worden bediend. De enige lacunes binnen het aanbod worden dan weer afgedekt door andere entiteiten binnen de Systemat-groep, zodat de cirkel, zoals voorgestaan door de nieuwe "Systemat Global Solutions"-divisie, zo goed als rond is. Sinds 1997 is Infomat N.V. (Antwerpen) binnen de Systemat-groep als "Business Solutions Center" actief. Met Mediatec, Prologica en Infomat B.V. (Arnhem) beschikt de onderneming over zusterbedrijven in respectievelijk Frankrijk, Portugal en Nederland (in partnership met VCD Groningen, sinds 2002). Als "Business Solutions Center" profileert Infomat zich reeds sinds langer als enig aanspreekpunt binnen de Systematgroep. De gemiddelde Infomat-klant telt hooguit een vijftigtal IT-gebruikers en noteert een jaaromzet van pakweg 10 tot 15 miljoen euro. "Infomat is meer dan alleen maar een verdeler van eigen software," verduidelijkt general manager John Ferdinande, waarbij aangegeven wordt met behulp van de achterliggende groep ook in te spelen op behoeften op het stuk van hardware, systeem-software, bekabeling, financiering of consumables. Het management van Infomat omschrijft de onderneming dan ook als "full-service ICT-provider". Zesledige activiteitenpijler: Dimasys... Infomat's bedrijvigheden zijn rond een zesledige activiteitenpijler gestructureerd. Van de zowat 5 miljoen euro omzet die met 38 medewerkers wordt neergezet, wordt het "De jongste jaren hebben we onze focus nog verder aangescherpt met projecten rond infrastructuur, met een verlengstuk naar communicatie, opslag en client/server-toepassingen, waar voorheen onze interventies meer PC- en server-gerelateerd werden," verduidelijkt Pierre Feyens, regional manager Systemat Noord. (Foto W & F) gros nog steeds gerealiseerd met de implementatie van de ERP-oplossing Dimasys. Aanvankelijk trad Infomat op als zuiver verdeler van het pakket maar in het voorjaar van '99 nam de onderneming alle Dimasys-activiteiten van IBM-filiaal Computer Support over. Het modulair opgebouwde Dimasys-pakket werd intussen uitgebouwd tot een veelzijdige ERP-oplossing met een vijftigtal modules. "Als onderdeel van een Belgische groep kan Infomat aan zijn klanten stabiliteit en continuïteit bieden. Bovendien wordt de markt rechtstreeks bewerkt en niet via partners die hoedanook ten allen tijde de speelbal van hun Duitse of Amerikaanse principalen blijven" "Doelgroep van Dimasys zijn niet de typische productie- of projectgestuurde ondernemingen maar wel de handelsondernemingen in de ruimste zin van het woord, gaande van de eenvoudige b-to-c- of b-to-b-handelsonderneming tot de veel complexere omgevingen met intensief communicatieverkeer (zowel EDI als XML). Voor sommige klanten met een kleine, ondersteunende productie-activiteit, beschikt Dimasys wel over speciale modules, zoals productie-administratie of behoeftenplanning (zowel van materiaal als van personen), maar op het pad van de capaciteitsplanning of het beheer van productiemiddelen begeven we ons bewust niet," schetst John Ferdinande. Vrij uitzonderlijk is, aldus onze gesprekspartner, dat Dimasys over een geïntegreerde WMS-module (warehouse management system, nvdr.) beschikt, op zijn beurt opgesplitst in een aantal submodules zoals stockoptimalisatie of variabele locaties. Dimasys biedt bovenop specifieke oplossingen voor meer complexe bedrijvenconstellaties binnen het handelsverkeer, zoals bijvoorbeeld aankoopcentrales, waar niet alleen nood is aan ondersteuning inzake centraal stock- en aankoopbeheer maar ook voor stock transfer met intercompanyfacturatie en dies meer. Ook tot de portfolio horen onder meer POS-systemen, die zowel on-line als off-line kunnen functioneren. Om op heel sectorspecifieke materies in te spelen, ontwikkelde Infomat binnen Dimasys een aantal vertikale toepassingen, zoals Dimasys Electro Suite, Dimasys Tools Suite, Dimasys Sani Suite, Dimasys Bati Suite en Dimasys Retail. "Dimasys is met andere woorden een cross-industry pakket dat een antwoord op verschillende sectoren in de KMO-markt bieden kan," zo nog John Ferdinande. Een greep uit de referentielijst bewijst zijn gelijk. Getuige namen als Coeman Packaging, SMEG, Cerclindus, Group Cheyns, Etilux, ING Technics, Rentokil Initial, Pipelife, CNBF, Tony Mertens, Baby 2000, Sanik, Intersport, en ondersteunende oplossingen Tweede pijler binnen Infomat is, sinds 2000, de e-commerce applicatie die via een Dimalink- SYSTEMAT NOORD AAN BASIS NIEUWE KMO-STRATEGIE Systemat Noord N.V. (Antwerpen), ontstaan uit het in 1990 door de Systemat-groep overgenomen Datarelay, ligt ongetwijfeld mee aan de basis van de nieuwe KMO-strategie van Systemat. Bij de overname bezorgde de onderneming Systemat meteen een intrede in het middensegment. Bovendien had Systemat Noord steeds een sterk services-georiënteerde insteek. Vorig jaar tekenden de diensten bij Systemat Noord reeds voor 20% van de omzet en 60% (!) van de marges. Doorheen de jaren bouwde de onderneming een sterk gediversifieerde dienstenportfolio uit waarbij de klant, sinds kort, een keuze kan maken uit een "all-in dienstenaanbod". Verdere uitbreiding van de dienstverlening zit in de pijplijn en zal zich naar alle waarschijnlijkheid situeren op het stuk van de operating systems en infrastructuur (lees: mobility & security, nvdr.). "De jongste jaren hebben we onze focus nog verder aangescherpt met projecten rond infrastructuur, met een verlengstuk naar communicatie, opslag en client/server-toepassingen, waar voorheen onze interventies meer PC- en server-gerelateerd werden," verduidelijkt Pierre Feyens, regional manager Systemat Noord. Systemat Noord laat zich naadloos integreren binnen de nieuwe "Systemat Global Solutions"-divisie. Met vestigingen in Antwerpen en Gent (Sint- Martens-Latem) staat de onderneming borg voor onmiddellijke nabijheid bij het regionale KMO-weefsel in Vlaanderen. "Dimasys is een cross-industry ERP-pakket dat een antwoord op verschillende sectoren in de KMO-markt bieden kan. Naast de geïntegreerde WMS-module kunnen voortaan ook nieuwe functionaliteiten als documentenbeheer, e-commerce en de mogelijkheid tot het dynamiseren van de software aan het geheel toegevoegd," aldus general manager John Ferdinande van Infomat N.V. interface met voornoemd ERP-pakket kan worden gekoppeld. Naast de basismodule (klantenidentificatie, product-catalogus, beschikbare voorraden en prijslijsten), beschikt ook over specifieke order handling- en communicatie-modules. Infomat treedt voorts op als distributeur van oplossingen van derden. Zo werd de onderneming begin dit jaar Oracle-partner voor e-business Suite Special Edition, waarmee de lacune in het aanbod voor grotere productie-kmo's, projectgestuurde ondernemingen of internationaal gestructureerde bedrijven wordt opgevuld. Voor de Belgische markt beschikt Infomat met Dimasys Financials over een eigen oplossing. Voor iets grotere ondernemingen verdeelt de onderneming Exact Financials, die zich van een vergelijkbare technologie bedient maar een aantal extrafunctionaliteiten inzake analyse en budgettering aanbiedt. Nieuw sinds kort is de documentenbeheer-tool van BCT Automatisering B.V. (Zaanderen) die Infomat in exclusiviteit voor België en Luxemburg afzonderlijk verdeelt dan wel in zijn Dimasys-applicatie integreert. "Ook binnen het middensegment tekent zich een groeiende interesse af voor betaalbare oplossingen op het stuk van het elektronisch documentenbeheer en integratie met de backoffice," stelt de general manager van Infomat. Voorlaatste activiteitensegment en eveneens nieuw is het exclusieve distributierecht dat Infomat onlangs wist te verkrijgen van de messaging & alerting-tool van het Britse Orbis Software, dat, desgewenst, opnieuw in Dimasys kan worden geïntegreerd. "Met Orbis Software kunnen KMO's hun communicatie, zowel intern als extern, automatiseren op basis van de data opgeslagen binnen het ERP-systeem. Doet zich binnen de ERP-omgeving een bepaalde gebeurtenis voor of blijft die achterwege, gaat het systeem in eigen beheer en automatisch bepaalde ver- wittigingen naar de betrokken partijen doorsturen. Wordt een banknummer gewijzigd, wordt die gebeurtenis onmiddellijk teruggekoppeld naar de backoffice, blijken bepaalde goederen tijdig niet te kunnen worden aangeleverd, dan worden daarvan automatisch alle personen, zowel binnen als buiten het bedrijf, verwittigd die daarvan op de hoogte dienen gesteld," aldus John Ferdinande. Omwille van zijn IBM-verleden handhaaft Infomat nog steeds zijn traditionele i-series-activiteit (AS/400). Bij een minderheid van de klanten draait de Dimasys-applicatie overigens nog op AS/400. "Nog heel wat grotere KMO's draaien op AS/400. Dat bezorgt Infomat op ERP-vlak nog steeds een competitief voordeel. Die ondernemingen verlenen immers traditioneel voorkeur aan die ERP-applicaties die draaien op een platform waarmee ze vertrouwd zijn," zo nog onze gesprekspartner. Meer gerichte ERP-implementaties John Ferdinande: "KMO's hebben er zich rekenschap van gegeven dat de ERP-investeringen in het verleden te weinig rendement opleverden. Vandaar dat de aankoop van een ERPsysteem thans veel doelgerichter verloopt. Toegevoegde waarde staat centraal in de aankoopbeslissing. Functies als warehouse management, documentenbeheer, e-commerce en de mogelijkheid tot het dynamiseren van software zijn inzonderheid voor de handelsondernemingen heel sterke aandachtspunten geworden, die, zoals gezien, alle functionaliteiten zijn die probleemloos met Dimasys kunnen worden gekoppeld. Als onderdeel van een Belgische groep kan Infomat aan zijn klanten stabiliteit en continuïteit bieden. Bovendien wordt de markt rechtstreeks bewerkt en niet via partners die hoedanook ten allen tijde de speelbal van hun Duitse of Amerikaanse principalen blijven", besluit de general manager van Infomat.

7 te Syste at 00 3: 9 ag a 7 SINGLE SOURCING-CONCEPT TEN VOETEN UIT Allo Supplies: straks ook kantoorbenodigdheden in het aanbod? Met Allo Supplies beschikt de Systemat-groep over een afdeling die zich heel specifiek focust op de belevering van computerverbruiksgoederen. De verbreding van het actieterrein naar het middensegment opent voor de divisie alvast nieuwe groei-opportuniteiten. Niet alleen binnen het klassieke actieterrein evenwel. Zo verkeren de onderhandelingen momenteel in een eindfase om het huidige aanbod ook met algemene kantoorbenodigdheden te verruimen. Het single sourcing-concept ten voeten uit, dus. Sinds 1988 is Allo Supplies bedrijvig als een volwaardige divisie binnen de Systemat-groep, die over een eigen logistiek apparaat beschikt. Met 17 werknemers werd vorig jaar in België een omzet van 14 miljoen euro neergezet. "Tachtig procent van het hele gamma spitst zich toe op de levering van verbruiksgoederen voor de printer-markt (lees: toner cartridges, nvdr.)," stelt services sales manager Guy Van Caenegem, "het saldo heeft voornamelijk te maken met het tape backup-gebeuren". Opmerkelijk is dat, in weerwil van de voortschrijdende digitalisering, het KMO-segment voor zijn backups nog doorgaans zijn toevlucht tot de Nog voor het jaareinde pakt Systemat met een "PC Privé"-formule specifiek toegesneden op de maat van de KMO uit. Om bedrijfseconomische redenen wordt daarbij een standaardformule uitgedokterd, die optimaal op de behoeften van het beoogde marktsegment zal inspelen. De logistieke invulling van die ambities lijkt voor een geïntegreerde groep niet zozeer een probleem te stellen, organisatorisch dient een en ander wel op een oordeelkundige leest geschoeid. Naar eigen zeggen is Systemat in België momenteel onbetwist marktleider wat de implementatie van "PC Privé"-projecten betreft. Tot de referenties horen onder meer Telenet en Mobistar. "In de markt neemt de belangstelling voor "PC Privé"-projecten overduidelijk toe," stelt solution specialist Laurent de Schaetzen. Een en ander heeft te maken met onder meer bepaalde werknemersorganisaties die hun oorspronkelijk wantrouwen overboord gooiden. Voor de benadering van de KMO-markt heeft Systemat alvast vier "PC Privé"-projecttypes op basis van de motivatie van het instappen gedefinieerd. Sommige bedrijven betonen interesse voor een "PC Privé"-project met het oog op een productiviteitsverhoging van de medewerkers. Andere hopen zodoende hun personeel te fideliseren terwijl nog andere menen dat een dergelijk initiatief het imago van hun bedrijf verder zal opkrikken. Een laatste type geïnteresseerde partijen situeert zich heel specifiek binnen het tape-technologie neemt. Wel lijken USB-sleutels intussen een forse groeibeweging te hebben ingezet. Allo Supplies houdt zijn centrale stock te Jumet aan. In de Systemat-hoofdzetel te Lasne is de centrale verkoopdienst gehuisvest. Van oudsher spitst de afdeling zich toe op het beleveren van corporate accounts, waarvoor, desgevallend, buffervoorraden worden aangehouden en op afroep wordt beleverd. "Bestellingen geplaatst voor u worden binnen de 24 uur geleverd," zo nog Van Caenegem. Nieuwe werkingsaccenten De nieuwe strategische focus van OOK "PC PRIVÉ"-CONCEPT WORDT OP KMO-SEGMENT OVERGEËNT ondernemingsweefsel met een sterk sociale roeping. Laurent de Schaetzen: "De organisatie van "PC Privé"-trajecten in het middensegment vergt evenwel een doordachte organisatorische aanpak. Vooral omdat bij dergelijke initiatieven een niet onbelangrijke consultancy-rol dient ingevuld. Bovenop het organisationele dient immers ook aan een aantal wettelijke en financiële criteria voldaan. Zeker KMO's zijn onvoldoende vertrouwd met het wettelijk kader". Kleinere "PC Privé"-projecten (lees: 50 of 100 PC's, nvdr.) vergen op raadgevend vlak even grote inspanningen als bij hun grotere tegenhangers. "Bedoeling van Systemat is een gestandaardiseerd voorstel uit te werken waarin het wettelijk en financieel kader goeddeels zit verwerkt zodat de vereiste informatie op eenvoudige wijze kan worden verspreid. In tweede instantie kan dan op meer verfijnde wijze aan een meer klantgerichte insteek worden gewerkt," verduidelijkt de Schaetzen. Door die gestandaardiseerde aanpak hoopt Systemat "PC Privé"-projecten transparanter en makkelijker toegankelijk voor het middensegment te maken, zoveel is duidelijk. Totaaloplossing Omdat elke onderneming verschillend is en elk bedrijf eigen desiderata heeft, is duidelijk dat de organisatie van "PC Privé"-projecten op grote schaal een hele klus is. "Met de standaardoplossing zal Systemat een Systemat noopt ook Allo Supplies tot nieuwe werkingsaccenten. Ook het leveren van consumables aan bedrijven in het middensegment hoort thans tot de activiteiten. Voor Allo Supplies vertaalt een en ander zich in aanzienlijke groeikansen, meent de woordvoerder, waarbij in het eerstvolgende jaar een groeidoelstelling met 20% in het vooruitzicht wordt gesteld. Wat op zich niet verwonderlijk is temeer daar Allo Supplies zich voorneemt nog voor het jaareinde zijn productengamma tot de algemene kantoorbenodigdheden te verruimen. "KMO's dringen nu eenmaal aan op een totale dienstverlening. De voorkeur gaat daarbij uit naar een partner totaaloplossing bieden, die om bedrijfseconomische redenen misschien wat starder oogt, maar toch voldoende ruimte voor een flexibele invulling laten zal", zo nog de woordvoerder. Aan een prijsvork omtrent de kost van dergelijke projecten waagt onze gesprekspartner zich om begrijpelijke redenen niet. Alles is sterk afhankelijk van de IT-configuratie die de werkgever aan zijn werknemers wenst voor te stellen en welke toebehoren daarbij worden ingesloten. "Vooralsnog blijft het "PC Privé"-concept nog in verregaande mate onontgonnen. Het wetgevend kader ging pas met terugwerkende kracht van start begin 2003, zodat de bedrijven nu nog maar goed aan de inschatting van het fenomeen toe zijn. Toch stellen we vast dat hier en daar budgettair al de nodige voorzieningen worden getroffen", zo nog Laurent de Schaetzen, eraan toevoegend dat zowel in productie- als dienstenbedrijven de interesse voor het concept aanwakkert. "Gezien de voortschrijdende informatisering hebben ook werknemers in productie-omgeving baat bij een betere kennis en vertrouwdheid met de PC", luidt het. Dat Systemat ook hier op het synergieeffect binnen de groep rekent, spreekt voor zich. Indien binnen een "PC Privé"-project niet de werknemer tot aankoop overgaat, maar de werkgever opteert voor terbeschikkingstelling van het materiaal is samenwerking met zusteronderneming Syremat wellicht nooit ver weg. POPSY BLIJFT VLAGGENSCHIP SOFTWARE-AFDELING Vorig jaar noteerde de software-afdeling van Systemat recordresultaten met de commercialisatie van het boekhoudpakket Popsy. Software-manager Jan Druppel aarzelt niet van een absoluut topjaar te gewagen. Dat succes is naar verluidt voornamelijk toe te schrijven aan een strategische marktherpositionering. Vermits Popsy op boekhoudkundig vlak nog nauwelijks met nieuwe functionaliteiten kon worden aangevuld, werd besloten het pakket toe te rusten met nieuwe modules die van het geheel veeleer een management-tool dan wel een boekhoudinstrument maken. Nieuwe features daarbij waren een module voor inschatting in de tijd van de voor de KMO vitale liquiditeitenpositie. Nog voor het jaareinde krijgt Popsy er naar alle waarschijnlijkheid een scanning-tool voor boekhouddocumenten bij met automatische koppeling naar de achterliggende boekhoudomgeving. Topprioriteit op de middellange termijn blijft de ontwikkeling van nieuwe, mobiele toepassingen. die het geheel van zijn behoeften kan invullen. Bij de grote accounts bleken de gesprekspartners voor de aankoop van computer supplies en van kantoorbenodigdheden niet dezelfde te zijn (lees: het IT-departement versus het economaat, nvdr.). Bij ondernemingen in het middensegment komen we doorgaans bij een en dezelfde persoon terecht die bij één enkele partij wenst aan te kopen. Nog voor het jaareinde hopen we derhalve een samenwerkingsakkoord te kunnen finaliseren met een leverancier van kantoorbenodigdheden," COMMUNICATIE MET KMO-KLANTEN WORDT OPGEWAARDEERD verduidelijkt Guy Van Caenegem. Niet toevallig werd de e-procurementmodule onlangs toegerust met het nieuwe Intershop Enfinity-softwareplatform. Ook dat initiatief dient gekaderd in een streven naar het vrijwaren van een maximale flexibiliteit ten voordele van bedrijven in het middensegment. Binnen het nieuwe platform is immers een verregaand bestellingenbeheer mogelijk waarbij, conform de behoeften van de klant, afzonderlijke machtigingen kunnen worden toegekend in functie van de volume-afnames of de aankoopbedragen. De nieuwe KMO-focus binnen de Systemat-groep blijft niet zonder gevolgen op de wijze waarmee met de klanten wordt gecommuniceerd. Zo stelt Infomat in de loop van volgend jaar nieuwe modulaire ontwikkelingen voor zijn vlaggenschip Dimasys in het vooruitzicht. Onder meer op het stuk van businessintelligence. Andere nieuwe ontwikkelingen situeren zich op mobiliteitsvlak (lees: PDA, nvdr.). Met "Infomat News" beschikt Infomat al langer over een gestructureerde communicatie-tool op papieren drager met de bestaande klantenbasis. Nieuw is evenwel dat dit jaar een "user group" werd geïnstalleerd. "Dat is een soort denktank waarin we peilen naar de (evolutie van de) klantenbehoeften met het oog op de mogelijke ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten. Vaak heeft een en ander te maken met een verdere optimalisatie van de bestaande oplossingen. Maar binnen die "user group" wordt ontegensprekelijk ook de basis gelegd van nieuwe oplossingen," verduidelijkt general manager John Ferdinande (Infomat). Het software-departement van Systemat, vooralsnog voornamelijk bekend omwille van zijn boekhoud- en beheeroplossing Popsy, publiceert tweemaandelijks een elektronische nieuwsbrief voor zijn klanten. Naast een aantal nieuwe modules en case studies, worden in de publicatie steeds een aantal fiscale en financiële tips verstrekt. Recente edities stonden onder meer stil bij de nieuwe wet inzake de invorderingstermijnen van openstaande facturen of nog de wetgeving van toepassing op meewerkende echtgenotes. In navolging van de "user group" van Infomat ging Popsy onlangs van start met een "task force" voor fiduciaires. "Fiduciaires hebben nu eenmaal de meeste contacten met de eindklant. Rechtstreeks krijgen we van hen vingerwijzingen omtrent op handen zijnde wijzigingen in de fiscale wetgeving, waarrond nieuwe toepassingen kunnen worden ontwikkeld. Maar op zijn minst even belangrijk is de feedback die we van die partijen krijgen omtrent die nieuwe ontwikkelingen en de indicaties waar eventuele bijsturing zich opdringt," verduidelijkt Jan Druppel, manager van het software-departement van Systemat.

8 te Syste at 00 3:50 ag a 8 8

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY jaarverslag 2014 1 4 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY 2 0 1 4, het jaar van de chemie... tussen landen, tussen mensen INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD...4 2. KERNCIJFERS...8

Nadere informatie

inzicht ebusiness voor groeibedrijven INTERVIEW 2-3 EACCOUNTING 4 EFINANCIALS 5 EPERFORMANCE 6

inzicht ebusiness voor groeibedrijven INTERVIEW 2-3 EACCOUNTING 4 EFINANCIALS 5 EPERFORMANCE 6 inzicht INTERVIEW 2-3 Jo Sanders, Lena Plas en Yves tiberghien EEN INITIATIEF VAN ERNST & YOUNG IN SAMENWERKING MET DE TIJD EN L ECHO l NOVEMBER 2007 EACCOUNTING 4 Focus op internetboekhouden EFINANCIALS

Nadere informatie

Veilig van bits naar business. 7 Het einde van de papieren omweg. Slimme gegevens - privacy doet meer dan alleen de wet volgen

Veilig van bits naar business. 7 Het einde van de papieren omweg. Slimme gegevens - privacy doet meer dan alleen de wet volgen 21 E E N I N I T I A T I E F V A N E R N S T & Y O U N G I N S A M E N W E R K I N G M E T D E T I J D E N L E C H O l 1 4 D E C E M B E R 2 0 1 2 Van techniek naar business Interview met Andy Deprez,

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

Het prestigieuze gala van de Data News Awards for Excellence

Het prestigieuze gala van de Data News Awards for Excellence DATA NEWS AWARDS FOR EXCELLENCE 2011 Met meer dan 950 aanwezigen is het Data News Awards for Excellence gala uitgegroeid tot de topontmoeting in de Belgische ict-sector. Meer dan ooit is de slogan IT makes

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 9, NUMMER 1, FEB 2011 Europese aanbestedingen door de bril van Centric Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst Gedelegeerd beheer IPI in de volgende versnelling

Nadere informatie

2005-2006 ERP BUYERS GUIDE MARKTOVERZICHT. 70 ERP-pakketten onder de loep. Ï PRAKTIJKVERHALEN p. 5 & 13 Ï EEN STAPPENPLAN. VOOR UW ERP-PROJECT p.

2005-2006 ERP BUYERS GUIDE MARKTOVERZICHT. 70 ERP-pakketten onder de loep. Ï PRAKTIJKVERHALEN p. 5 & 13 Ï EEN STAPPENPLAN. VOOR UW ERP-PROJECT p. 2005-2006 ERP BUYERS GUIDE MARKTOVERZICHT 70 ERP-pakketten onder de loep Ï PRAKTIJKVERHALEN p. 5 & 13 Ï EEN STAPPENPLAN VOOR UW ERP-PROJECT p. 10 Bijlage bij Smart Business Strategies november 2005 HAAL

Nadere informatie

Bekijk onze. nieuwe website www.4ps.nl. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek. Nieuwsbrief van 4PS - december 2012

Bekijk onze. nieuwe website www.4ps.nl. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek. Nieuwsbrief van 4PS - december 2012 Bekijk onze nieuwe website www.4ps.nl Nieuwsbrief van 4PS - december 2012 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek voorwoord Sterker uit de strijd Als deze turbulente tijden

Nadere informatie

IN DE CLOUD TIPS OM EFFICIËNTER TE WERKEN ALLES WAT U NOG NIET WIST OVER OFFICE 365. Alleen maar voordelen voor de kmo

IN DE CLOUD TIPS OM EFFICIËNTER TE WERKEN ALLES WAT U NOG NIET WIST OVER OFFICE 365. Alleen maar voordelen voor de kmo Microsoft IN DE CLOUD Alleen maar voordelen voor de kmo ALLES WAT U NOG NIET WIST OVER OFFICE 365 Financiële verrassingen bij Office 365 zijn vandaag uit den boze. (Stageco) TIPS OM EFFICIËNTER TE WERKEN

Nadere informatie

# 191. "We willen een onmisbare IT-speler worden" STEPHAN DAEMS EN LUC DE CLERCK CEGEKA. BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot!

# 191. We willen een onmisbare IT-speler worden STEPHAN DAEMS EN LUC DE CLERCK CEGEKA. BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot! HET MAGAZINE IN HET HART VAN DE ONDERNEMING # 191 APRIL JUNI 2010 BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot! PERSONEEL AANWERVEN Met of zonder niet-concurrentiebeding? GROEIENDE KMO'S Wanneer een financieel

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 Microsoft Dynamics ERP is er ook voor u. Samen met onze gekwalificeerde partners bieden we de juiste oplossing voor uw branche. VOORWOORD De ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

BEVEILIGING. geen heil te verwachten buiten de IT-sector? Inhoud. Na de beveiliging van bedrijfsgegevens, applicaties

BEVEILIGING. geen heil te verwachten buiten de IT-sector? Inhoud. Na de beveiliging van bedrijfsgegevens, applicaties SPECIAL S E C U R I T Y BEVEILIGING geen heil te verwachten buiten de IT-sector? Na de beveiliging van bedrijfsgegevens, applicaties en netwerkinfrastructuren, veroveren de IT-specialisten nu ook langzaam

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Veilige en coherente documentenstroom bij groep van Hoorebeke met UltimAX EDM

Veilige en coherente documentenstroom bij groep van Hoorebeke met UltimAX EDM SUCCESS THROUGH VALUE INNOVATION SPOTLIGHT Veilige en coherente documentenstroom bij groep van Hoorebeke met UltimAX EDM KEYNOTE Het nieuwe werken volgens Microsoft Steeds online, steeds verbonden SOLUTIONS

Nadere informatie

In deze uitgave: we kijken vooruit naar cloud computing

In deze uitgave: we kijken vooruit naar cloud computing In deze uitgave: we kijken vooruit naar cloud computing Cloud computing Cloud computing is het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. De term is afkomstig

Nadere informatie

Van CRM naar Social Front-end

Van CRM naar Social Front-end he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 4, nr.5 / 2013 Hans Brouwer (salesforce.com): Van CRM naar Social Front-end Onderzoek VINT: Big Data en privacy kop en munt van nieuw

Nadere informatie

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Business continuity Hou rekening met bedreigingen Exitproces Denk na over mogelijke uitstap

Nadere informatie

best practices in credit management jaarboek 2007

best practices in credit management jaarboek 2007 best practices in credit management jaarboek 2007 best practices in creditmanagement een kwestie van aanpakken Hoe een bedrijf het credit management precies aanpakt, is natuurlijk een zaakkwestie van ervaring

Nadere informatie

september magazine 2008

september magazine 2008 portimagazine september 2008 Editoriaal Beste makelaar, 3 Voorwoord 4 Even voorstellen Claude Rapoport, Afgevaardigd Bestuurder Pina Vitanza, directeur Marketing en Producten 6 ISS Full Care Een uiterst

Nadere informatie

Your N 1 payments partner JAARVERSLAG. POS e-commerce m-commerce

Your N 1 payments partner JAARVERSLAG. POS e-commerce m-commerce Your N 1 payments partner 20 14 JAARVERSLAG POS e-commerce m-commerce ALGEMENE VERGADERING De gewone Algemene vergadering van Keyware Technologies nv zal plaatsvinden op vrijdag 22 mei 2015 om 15 uur

Nadere informatie

ifacto verhoogt uitleveringsgraad van Gehco met Distri+

ifacto verhoogt uitleveringsgraad van Gehco met Distri+ SPOTLIGHT ifacto verhoogt uitleveringsgraad van Gehco met Distri+ KEYNOTE Neem een voorsprong: bepaal zelf uw toekomst Microsoft Dynamics NAV 2013 SOLUTIONS Linea Verdace wijder verspreid en sneller geleverd

Nadere informatie

Eindelijk ook ERP voor brede KMO-markt

Eindelijk ook ERP voor brede KMO-markt KEYNOTE Eindelijk ook ERP voor brede KMO-markt SOLUTIONS De Boer kiest met Microsoft Dynamics NAV en ifacto voor standaard software en toekomstzekerheid TRENDWATCHER Van cijfergegevens naar ondernemingskennis

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie Source Group N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Hogeschool Gent Departement Bedrijfsmanagement Mercator Henleykaai 84 9000 Gent Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Naam: Ben Vander Vennet Studierichting:

Nadere informatie

Er is een focus-verschuiving

Er is een focus-verschuiving DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Nr.1/juni 2010 Toegankelij k, betaalbaar en een snelle implementatie BUSINESS

Nadere informatie