Datum Onderwerp overzicht patch nr. 14 van Metis versie 2.0 & overzicht patch nr. 3 van Metis versie 2.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum 30 05 2005 Onderwerp overzicht patch nr. 14 van Metis versie 2.0 & overzicht patch nr. 3 van Metis versie 2.1"

Transcriptie

1 Aan Metis Groep Van Datum Onderwerp overzicht patch nr. 4 van Metis versie.0 & overzicht patch nr. 3 van Metis versie. Patch nummer 4 versie.0. Bugs Met deze patch worden de volgende bugs (zie activiteitenlijst) opgelost: - 47, - 50 Nummer 47 Omschrijving Een gebruiker van niveau, 3 of 4 heeft via het menu Beheer Resultaten Wijzigen status resultaten de beschikking over de statuswaarden openbaar en gevalideerd. Deze statuswaarden mogen echter alleen door gebruikers van niveau (vwb. de waarde openbaar ) of niveau (vwb. de waarde gevalideerd ) gebruikt worden. Dit is hersteld. Zowel in het selectiescherm als in het wijzig-scherm kan men alleen de statuswaarden gebruiker waarvoor men geautoriseerd is. De waarde openbaar is daarbij alleen beschikbaar voor gebruikers van niveau en de waarde gevalideerd voor gebruikers van niveau én. Module DE&C (menu: Beheer - Resultaten Wijzigen status ) Programma valrest.fmb Nummer 50 Omschrijving Bij het selectiescherm van de functie Beheer Resultaten Promoties per promotor kan geen waarde selecteren via de hulplijst op het veld Metis gebruiker. Dit is hersteld ook via de hulplijst kan men nu een Metis gebruiker selecteren. Module DE&C (menu: Beheer - Resultaten Promoties per promotor ) Programma restprom.fmb Nummer --- Omschrijving Bij het inlezen van publicatiebestanden (RIS / Pubmed) werd in een aantal gevallen het einde van de kolom samenvatting/abstract niet herkend. Veelal als de samenvatting omvangrijk was. Dit was nog niet als bug gemeld, maar is tijdens het werken aan dit programma naar boven gekomen. Module DE&C (menu: Beheer Inlezen (ext.) bestanden Programma ris.fmb

2 ref_tag.fmb patch_eind_mei.sql Nummer --- Omschrijving Bij de uitvoermogelijkheid DARE-QDC werd de uitvoer afgebroken als in de titel of de samenvatting van een publicatie een < (kleiner dan) teken voorkwam. Dit teken werd niet als tekst herkend maar als XML tag gezien. Dit gebeurde overigens alleen bij Internet Explorer andere browsers waaronder Netscape vertoonde deze fout niet. Ook dit was nog niet als bug gemeld. Deze bug is hersteld en het de onderliggende database procedure is aangepast. Module DE&C (menu: Resultaten Overzivhten Overzichtslijsten) Programma pk_dare.sql pk_dare_n.sql (pk_dare_qdc_ondznr.sql) Patch nummer 3 versie.. Bugs Met deze patch worden de volgende bugs (zie activiteitenlijst) opgelost: - 439, - 47, - 50, - 50, Nummer 439 Omschrijving Bij het menu is geen mogelijkheid aan te geven welke Metis publicatietypen en soorten onderdeel zijn van SEP. SEP kent de volgende verdeling:. a Academic publications in refereed journals. b Academic publications in other journals. c Academic publications, book chapters. Monographs. 3 Ph.D.theses. 4 Professional publications and products Dit is opgelost de betreffende optie is opgenomen in het menu. Module DE&C (menu: Beheer Standaard Evaluatie Protocol; Resultaten) Programma seprest.fmb ru_sep.fmb sep.sql ozismenu.mmb Nummer 47 Omschrijving Een gebruiker van niveau, 3 of 4 heeft via het menu Beheer Resultaten Wijzigen status resultaten de beschikking over de statuswaarden openbaar en gevalideerd. Deze statuswaarden mogen echter alleen door gebruikers van niveau

3 Module Programma (vwb. de waarde openbaar ) of niveau (vwb. de waarde gevalideerd ) gebruikt worden. Dit is hersteld. Zowel in het selectiescherm als in het wijzig-scherm kan men alleen de statuswaarden gebruiker waarvoor men geautoriseerd is. De waarde openbaar is daarbij alleen beschikbaar voor gebruikers van niveau en de waarde gevalideerd voor gebruikers van niveau én. DE&C (menu: Beheer - Resultaten Wijzigen status ) valrest.fmb Nummer 50 Omschrijving Bij het selectiescherm van de functie Beheer Resultaten Promoties per promotor kan geen waarde selecteren via de hulplijst op het veld Metis gebruiker. Dit is hersteld ook via de hulplijst kan men nu een Metis gebruiker selecteren. Module DE&C (menu: Beheer - Resultaten Promoties per promotor ) Programma restprom.fmb Nummer 50 Omschrijving Bij het samenstellen van onderzoek overzichtslijsten krijgt men de mogelijkheid aangeboden dit exclusief / inclusief voorblad te doen. Dit excl. incl. werkt niet. Dit is hersteld. Men kan het voorblad nu weglaten. Module DE&C (menu: Onderzoek Overzichten - Onderzoek ) Programma rappondz.rdf Nummer 503 Omschrijving Bij het selectiescherm Beheer Organisatiedelen Overzichten werd de optie Incl. hiërarchie aangeboden. Deze optie is verwijderd. Had niet langer een functie. Module DE&C (menu: Beheer Organisatiedelen - Overzichten ) Programma rapporg.fmb Nummer --- Omschrijving Bij het inlezen van publicatiebestanden (RIS / Pubmed) werd in een aantal gevallen het einde van de kolom samenvatting/abstract niet herkend. Veelal als de samenvatting omvangrijk was. Dit was nog niet als bug gemeld, maar is tijdens het werken aan dit programma naar boven gekomen. Module DE&C (menu: Beheer Inlezen (ext.) bestanden Programma ris.fmb ref_tag.fmb patch_eind_mei.sql Nummer --- 3

4 Omschrijving Bij de uitvoermogelijkheid DARE-QDC werd de uitvoer afgebroken als in de titel of de samenvatting van een publicatie een < (kleiner dan) teken voorkwam. Dit teken werd niet als tekst herkend maar als XML tag gezien. Dit gebeurde overigens alleen bij Internet Explorer andere browsers waaronder Netscape vertoonde deze fout niet. Ook dit was nog niet als bug gemeld. Deze bug is hersteld en het de onderliggende database procedure is aangepast. Module DE&C (menu: Resultaten Overzivhten Overzichtslijsten) Programma pk_dare.sql pk_dare_n.sql (pk_dare_qdc_ondznr.sql) Nummer --- Omschrijving Bij het samenstellen van URL s (menu: Beheer URL s aanmaken tbv. APA output) werkt bij de groepering op verslagjaar de descending sortering op verslagjaar niet. Deze is hersteld ook descending sortering werkt nu. Module DE&C (menu: Beheer URL s aanmaken tbv. APA output) Programma pk_dare_n.sql Verder zijn uit de lijst met testresultaten van de UU nog een aantal fouten hersteld (bijgewerkte lijst is als bijlage bijgevoegd) 4

5 BIJLAGE (verslag UU en reacties ) Fouten in METIS. en nieuwe functionaliteiten: N.B.: DE&C enz. verwijzen naar de release notes van versie. /438 enz. verwijzen naar de omschrijving van patch en bijbehorend bugnr. = urgente fouten = fouten op te lossen in patch 3 datum 7 mei Oplossing of stand van zaken m.b.t. bug is in donkerblauw toegevoegd aan de kolom Omschrijving. We hebben ons in eerste instantie beperkt tot het oplossen van de bugs met prioriteit. De minder urgente bugs worden bij de volgende patch opgelost. datum 30 mei Oplossing van bugs hersteld bij patch nr. 3 van 7 mei is in rood toegevoegd aan de kolom Omschrijving. Module Omschrijving Prioriteit Nr. DE&C Multiple-select op één organisatiedeel geeft geen resultaten( bij Resultaten raadplegen/wijzigen en overzichten); m.a.w. als je een bijv. een selectie maakt van een faculteit worden de onderliggende organisatiedelen niet meegenomen ook niet als dat wel aangevinkt staat in het selectiescherm (voer je organisatiedelen in dan ontstaat het probleem niet) (reeds eerder gemeld). Oorzaak was de waarde op positie van de kolom gebruiker.bijzonderheid. Daar moet men een A opnemen Nr. DE&C Het SEP-overzicht bij Bijdragen Individuele medewerkers Overzichten -Tabellen geeft een lege tabel terwijl de selectie aangeeft 66 resultaten te vinden (gebeurt zowel bij SEP-overzicht op organisatie als op onderzoek (reeds eerder gemeld). De mogelijke SEP waarden zijn opgenomen in de tabel all_sep_inzet : 5

6 Full professors Associate professors 3 Assistent professors 4 Other tenured research staff 5 Non tenured staff 6 Ph.D. students Per faculteit kan men vervolgens aangeven via menu optie: Beheer Standaard Evaluatie Plan FTE welke Metis functies tot welke SEP categorie behoren. Met het programma sep.sql wordt deze tabel gevuld. Nr. 3 DE&C 5 Diakrieten worden op het voorblad van de overzichten van resultaten niet goed weergegeven. Hetzelfde gebeurt bij Bijdragen overzichten tabellen zowel op het voorblad als in de tabellen (reeds eerder gemeld) Niet opgelost. We hebben, ondanks de vele uren die we aan dit probleem besteed hebben, nog geen oplossing kunnen vinden. De characterset wordt niet goed doorgegeven en binnen Word zien wij geen mogelijkheid de encoding te wijzigen. We blijven natuurlijk naar een oplossing zoeken. Nr. 4 DE&C 8 In de eerste hulplijst staat x geen groepering Niet opgelost Nr. 5 DE&C 0 Inperken hulplijst: Inperken werkt niet goed; als de einddatum verlopen is dan blijft het organisatiedeel toch in de hulplijst staan als actuele organisaties is aangevinkt je kunt niet met de muis naar het veld startdatum of einddatum maar moet met de tab-toets alle velden door. Niet opgelost Is voor een deel opgelost. De mogelijke verwarring werd mede veroorzaakt door de layout. Er werd de suggestie gewekt dat men in het linkerdeel van het scherm (hulplijst organisatiedelen ) nogmaals voor actuele organisaties kon kiezen. Dit is niet zo, daar kan men alleen kiezen voor wel of geen onderliggende organisaties die inmiidels zijn afgesloten. Nr. 6 DE&C De hulplijsten voor soort onderzoek financieel en thematisch zijn 6

7 bij centraal beheer referentietabellen nog niet gesplitst. Daardoor is het ook niet mogelijk de nieuwe tabel voor financieel te vullen Nr. 7 DE&C Alle rollen zijn van het scherm verdwenen! Ook ontbreekt de tabel in het menu centraal beheer referentietabellen! De mogelijke rollen zijn opgenomen on de tabel all_rollen : 0 NL onderzoekleider Ondrzl. 0 NL (co-)promotor Promotor 03 NL contactpersoon Cont.p. 04 NL begeleider Begel. 05 NL uitvoerder Uitv. 06 NL aio AIO 07 NL referent Rf 08 NL initiator In. Via de menu optie: Centraal beheer Referentiegegevens rollen ziet men alle gedefinieerde rollen. Nr. 8 Overig DEC Resultaten raadpl/wijz: selecteren op Categorie werkt niet Nr. 9 Overig DEC Nr. 0 Overig DEC Onderzoek - raadpl/wijz oz.relaties Scherm ontbreekt Beheer resultaten controle werkrelatie geeft geen resultaten.. We hebben deze fout niet kunnen reproduceren. Nr. Overig DEC Beheer resultaten - Promoties per promotor Selectie 'metis gebruiker' werkt niet via hulplijst. Niet opgelost zie documentatie patch 3 Nr. Apa scripts wijzigen gaat niet goed 7

8 Overig DEC Nr. 3 Overig DEC zie documentatie patch 3 Resultaten overzichten overz.lijsten: Selectie incl. onderliggend onderzoek werkt niet (unable to run report) Nr. 4 Overig DEC Onderzoek overzichten onderzoek. Uitdraai zonder voorblad geeft toch een voorblad Nr. 5 Overig DEC Niet opgelost zie documentatie patch 3 Beheer organisatiedelen overzicht Incl. hierarchie werkt niet Nr. 6 MM Niet opgelost zie documentatie patch 3 Diverse overzichten kloppen niet: composition research staff en inen uitstroom AIO s (reeds eerder gemeld) Is deels opgelost. Niet alle overzichten zijn nog gecontroleerd. Nr. 7 MM Lijsten met namen bij composition research staff zijn niet op alfabet gesorteerd Nr. 8 MM Lay-out klopt op diverse plaatsen niet (RU layout ipv UU) (reeds eerder gemeld) Nr. 9 MM Twee knoppen ontbreken op het openingsscherm bij Organization (R) en (A) (reeds eerder gemeld) 8

9 Nr. 0 Consult Melding zetten bij zoeken op trefwoord: Attention: the Knowledge keyword database is not yet complete. There might be fewer results than expected Nr. Consult Publicaties op keyword zoeken geeft geen resultaat. Deze fout werd veroorzaakt doordat een aantal indexen ontbraken. (zie: Index_tbv_zoeken.sql) Nr. Consult Onderzoeken op Keyword zoeken geeft geen resultaten Deze fout werd veroorzaakt doordat een aantal indexen ontbraken. (zie: Index_tbv_zoeken.sql) Nr. 3 Consult Bij het opvragen van een grote selectie publicaties gaat de site 0 minuten down. Hebben we niet kunnen reproduceren. Lijkt in eerste instantie eerder een hosting dan een Metis probleem Fouten uit testverslagen van vorig jaar Nr. 4 versl. sept-04, punt 3 PDF overzichten zie totaal verslag (oa foute opmaak, dubbele groepering) Niet opgelost. We willen zoals tijdens het laatste reguliere MG 9

10 besproken de PDF overzichten niet langer via Metis aanbieden. Nr. 5 versl. sept-04, punt Veld 'naam organisatie' is nog steeds 50 posities Niet opgelost Dit wordt bij het groot onderhoud meegenomen Nr. 6 versl. Sept 04, extra Knoppen zijn niet overal groot genoeg de alt-toetsen zijn daarom vaak niet zichtbaar Deels opgelost. Nr. 7 versl. Sept 04, extra Enkele bijzondere tekens in namen en titels worden niet goed weergegeven in het scherm. In de uitdraai gaat het wel goed. Gaat o.a. om het integraal teken, groter en gelijk aan, enz. Hebben we niet kunnen reproduceren. Online en in de overzichten wordt de onderstaande publicatie correct getoond. Obdam, Th. (999). < en en en en. Elemente der Mathematik, 3(33). Nr. 8 versl. aug 04, Punt 5 Wijzigen codering onderzoek Bij het intypen van een onderzoekscode verschijnt onderin de balk de melding: 'Attempted go_item to non enabled item CTL:CODE_ONDERZOEK_N'. Bij het selecteren van het onderzoek uit de hulplijst gaat het wel goed. Niet opgelost. 0

11 Fouten in. die met patches 7 t/m zijn opgelost in METIS.0. Patch/bu g Nr. 9 /438 Omschrijving Toevoegen van subexpertise via beheer centraal referentiegegevens geeft foutmelding: Oracle error: unable to insert record Prioritei t. Nr. 30 /449 QDC-uitvoer geeft foutmelding: er is een fout opgetreden bij het aanmaken van het XML-bestand. Nr. 3 /450 Nr. 3 /453 Nr. 33 Apa-scripts: sortering op verslagjaar desc werkt niet (werkt als asc). zie documentatie patch 3 Uitvoer in RIS werkt niet. Men moet wel de juiste characterset (UTF8) kiezen! We zullen voor deze functie nog extra informatie / documentatie verspreiden. Inlezen van externe bestanden: hier worden de diakrieten uit RISbestanden niet goed ingelezen (worden blokjes). Velden samenvatting en reeks worden niet goed ingelezen in BIBTEX. Nr. 34 /456 Reekstitel T3 wordt in RIS niet goed ingelezen. Nr. 35 /45 Als er geen waarde in het veld in overzichten j/n is ingevuld dan verschijnt alleen de naam van de onderzoeker op het overzicht; is er een j of n

12 ingevuld; dan gaat het goed. Leeg veld moet als n behandeld worden. In Consult treedt dezelfde fout op: als niets of N is ingevuld, verschijnt alleen de naam op het overzicht. Nr. 36 /40 Selectie op onderzoek, organisatie en periode geeft bij online overzicht de foutmelding: oracle error: unable to perform query Hebben we niet kunnen reproduceren. Meer informatie is welkom. Nr. 37 0/ Na wijzigingen in de werkrelatie verschijnt de vraag of men een bijdrage wilt gaan registreren dit is een overbodige vraag (wel moet deze vraag gesteld worden bij het registreren van een nieuwe werkrelatie Nr. 38 0/406 Nr. 39 0/ Niet opgelost. Werkt wel maar specificatie van de wijzigingen ontbreekt (Vancouver format) Bij apa-scripts aangemaakt door de facultair beheerder wordt het kopje van de groepering voor het eerste resultaat geplaatst en niet erboven. Zie Nr. 40 9/ 0 Inlezen van externe bestanden (RIS) geeft foutmelding: fout in programmatuur: fout in pk_ris_vastleggen_resultaten: ORA-0400 cannot insert NULL into ( SYSOZIS. RESULTATEN. CODE_OUTPUT ) publicatie was zonder titel en auteurs ingelezen terwijl die wel goed in het bestand zaten. Twee voorbeelden de eerste werd wel goed ingelezen, de tweede gaf de foutmelding: TY - MISC TI - Beyond the Digital Edition. Tools for Emblem Research A - Boot,P. PY SP - EP - 9 BT - Digital Collections and the Management of Knowledge.

13 Renaissance Emblem Literature as a Case Study for the Digitization of Rare Texts and Images. ED - Wade,M. CY - Salzburg PB - DigiCult UR - ER - TY - MISC TI - Accessing Emblems using XML. Digitisation Practice at the Emblem Project Utrecht A - Boot,P. PY SP - 9 EP - 97 BT - A Florilegium of Studies on Emblematics. Proceedings of the 6th International Conference of the Society for Emblem Studies. A Coruña, 00 ED - López Poza,S. CY - Ferrol (Spain) PB - Sociedad de Cultura Valle Inclán UR - Fout werd veroorzaakt door diakriten in de tekst In Utrecht krijgt men deze fout nog steeds. Wordt verder aan gewerkt. Blijkbaar is gevonden oplossing onvoldoende. Nr consult Zoeken op knowledge keyword zowel per organisatie als op alfabet geeft foutmelding : element KEYWORDSUB is undefined in URL. The error occured in line 437. Nr. 4 9/403 Fout is weer terug in. bij omzetten werkrelaties kan men in het onderste scherm geen naam invullen (kan wel via hulplijst) Nr. 43 9/338 Fout is weer terug. Ook de onderzoekcode van de promotor wordt aan het resultaat gekoppeld.. Nr. 44 Beheer-URL's aanmaken tbv APA output 3

14 8/extra Sorteermogelijkheid asc/desc geeft beide ascending. Nr. 45 8/extra. zie documentatie patch 3 Bij registreren wordt in een specifieke situatie niet de juiste auteur gekozen.. Nr. 46 8/393 FTE's bij een bijdrage van een andere faculteit registreren als de persoon ook een bijdrage bij de eigen faculteit heeft. Niet opgelost. Opmerkingen n.a.v. het testen: Module Omschrijving prioriteit Nr. 47 DE&C verslagjaar en rangnummer auteur omwisselen in het selectiescherm bij resultaten (raadplegen/wijzigen en overzichten). Verslagjaar wordt bijna altijd gebruikt bij selecties en ik heb ervaren dat gebruikers in de blauwe kolom zoeken en niet op de rechter schermhelft (reeds eerder gemeld) Nr. 48 DE&C 3 Niet opgelost. overige resultaten: nu kun je of alle overige resultaten selecteren of één soort overig resultaat; logischer zou zijn dat je hier meerdere soorten overige resultaten kunt selecteren d.m.v. aanvinken (reeds eerder gemeld) Niet opgelost. Nr. 49 DE&C 5 de sortering klopt, maar wat heel hinderlijk is dat als je op A% zoekt je niet de Á% enz. meekrijgt. Bij gebruikers geeft dat veel verwarring (reeds eerder gemeld) 4

15 Niet opgelost. 5

Release Notes BlueRetail versie 3.81

Release Notes BlueRetail versie 3.81 Release Notes BlueRetail versie 3.81 Product Management Versie 0.4 Venlo, april 2014 Bestand: BR v3.81 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R.Wolters 19/03/13 V0.1 Initiële

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

HANDLEIDING ENDNOTE 9 t/m 17

HANDLEIDING ENDNOTE 9 t/m 17 BIBLIOTHEEK VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM HANDLEIDING ENDNOTE 9 t/m 17 VOOR GEBRUIK BIJ DE VRIJE UNIVERSITEIT Geschikt voor Windows, bruikbaar voor Apple Getest in Internet Explorer Juli 2014 Quick index

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Release Notes Logicworks CRM 7.5

Release Notes Logicworks CRM 7.5 Release Notes Logicworks CRM 7.5 5 februari 2015 Dit document beschrijft de inhoud van de hotfixes, welke zijn uitgeleverd als aanvulling op Logicworks CRM 7.5. Hotfix 7.5.1 (06-07-2012) - Samenvoegveld

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Arcering/ pattern/ hatch van vlak valt buiten vlak, vierkant erom heen 16 Hoe pas ik de tekst van een dwarsprofiel aan 16 Exporteren RoPlan tekening

Arcering/ pattern/ hatch van vlak valt buiten vlak, vierkant erom heen 16 Hoe pas ik de tekst van een dwarsprofiel aan 16 Exporteren RoPlan tekening RoPlan FAQ 1 Inhoudsopgave Wat is het verschil tussen RoPlan 2003, RoPlan 2006 en RoPlan 2008 5 Wat zijn de voordelen van RoPlan 2008 op Bentley Map v8i t.o.v. XM 5 Wat is de laatse versie van RoPlan 5

Nadere informatie

Introductie Endnote X6

Introductie Endnote X6 Introductie Endnote X6 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Wat is Endnote X6?... 2 2. Werken via Athena... 3 Deel 1: Opbouw en gebruik van je Endnote X6 library... 4 1. Overlopen scherm... 4 2. Creëren library...

Nadere informatie

Handleiding website menu s en pagina s

Handleiding website menu s en pagina s Handleiding website menu s en pagina s Versie 0.1 januari 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het opzetten van de menubalken van de website... 3 3 Het opzetten van de pagina s achter het menu...

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs SchoolOAS 5 administratie & BRON wijzigdatum: 1-8-2015 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 administratie & BRON Inhoudsopgave 1 Inloggen in SchoolOAS 5 1 2 Leerlingadministratie 1 2.1

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor het gebruik van SessionSupport 3. Inhoudsopgave

Beknopte handleiding voor het gebruik van SessionSupport 3. Inhoudsopgave Beknopte handleiding voor het gebruik van SessionSupport 3 SessionSupport biedt o.a. de volgende functionaliteiten: Administratie van relatiebestand (uitgebreide adresgegevens, factureeradres, tariefafspraken,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Handleiding Schober Bedrijfsadressen ONLINE

Handleiding Schober Bedrijfsadressen ONLINE Schober Information Group Vlierwerf 3A 4704 SB Roosendaal 0165-595710 info@schober.nl www.schober.nl Handleiding Schober Bedrijfsadressen ONLINE Beste webshop bezoeker, In dit document vindt u gedetailleerde

Nadere informatie

Manual phpgb 1.0.x. Foutcode 1: Deze foutcode heeft te maken de databasequerie die de configuratiegegevens ophaalt van het gastenboek.

Manual phpgb 1.0.x. Foutcode 1: Deze foutcode heeft te maken de databasequerie die de configuratiegegevens ophaalt van het gastenboek. Welkom bij de Manual van phpgb. In deze Manual kun je vinden hoe een en ander werkt en hoe je eventuele problemen op kunt lossen. Je kunt menu aan de linkerkant gebruiken om te navigeren. Mocht je onderwerpen

Nadere informatie