cooperative specialists

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "cooperative specialists"

Transcriptie

1 cooperative specialists

2 Specialisten cooperative specialists Flunker is een samenwerkingsverband tussen specialisten. De samenwerkende bedrijven hebben aan elkaargrenzende disciplines op hetgebiedvan onder andere automatisering en techniek. Hoewel de partners ookzelfstandig opereren,spitsen de activiteiten zichsteeds meer toe op complete projecten.hierbijis de expertise van de verschillende partners onontbeerlijk. De partners zijn verdeeld in primaire en secundaire partners. De primaire partners vormen de kern van hetsamenwerkingsverband. De secundaire partners zijn vaste toeleveranciers of onderaannemers. De primaire partnerszijn gevestigd in Flunker bedrijvencentrain Hengelo en Zoetermeer en staan regelmatig in onderling persoonlijk contact.de volgende bedrijven zijn de primaire partners: Industriële Automatisering Engineers voor onder andere PLC,SCADA en Vision. Technical Services Paneelbouwers, utiliteitsmonteurs,tekenaars, werkvoorbereiders,hardware engineers. Turn Key projecten Complete automatiseringsoplossingen Kantoor Automatisering Hardware en software voor de kantoorautomatisering. Tevensonderhoud en software ontwikkeling. Design Design van uw hele huisstijlvan logo tothomepage. PC compleet Computer winkel De totaalformule voor kleinbedrijf en particulier. Ookservice aan huis.

3 Werkwijze Regelmatig hebben bedrijven capaciteitte kortvoorhet uitvoeren van complexe projecten.cimplexity Industrial Automation is de partner voor tijdelijk hoogopgeleid personeel. Metexpertise op de gebieden van PLC programmeren, SCADA applicaties ontwikkelen, MESkoppelingen en inbedrijfsstellingen kan CimplexITyI.A.een ideale partner vooruzijn. De medewerkers van CimplexITyI. A. zijn allen hoogopgeleid en beschikken overjarenlange ervaring. De locatie waarde medewerkers van CimplexITyI.A. de werkzaamheden voor uverrichten is geheel flexibel. Dit kan zowel op één van de locaties van CimplexITyin Nederland zijn of bij uin hetbedrijf. Daarnaastverzorgt CimplexITyI. A. ondersteuning zowel in hetbinnen- als buitenland. De kennis van de engineers van CimplexITyI.A.wordt up-to-date gehouden. Ditgebeurtdoormiddel van cursussen,trainingen en ervaring uitde praktijk.tevens bezitten alle engineers hetvcaleidinggevenden diploma. Door de samenwerking metonder andere CimplexITy TechnicalServices en LJLsoft houdthet kennisgebied nietop bij de automatisering op de werkvloer. Hengelo CimplexITy I.A. Robin Mol Telefoon Telefax Zoetermeer CimplexITy I.A. Robin Mol Telefoon Telefax Sint Oedenrode CimplexITy I.A. Maarten Bulsink Telefoon Telefax

4 PLC /SCADA Veel klanten zijn gespecialiseerd op één merkplc. CimplexITyI. A. heeftnaast marktleidersiemens (S5,S7) veelkennis van andere PLC systemen,zoals: Allen Bradley Group Schneider (Modicon en Telemecanique) Mitsubishi Omron Het type PLC is voor de engineers slechts een tool.de programmeertechniek is hetzelfde, slechtsde instructiesetverschilt. De proceskennis en hetanalytischvermogen maken het mogelijkcomplexe processen opte splitsen in begrijpbare deelprocessen.hierdoor kunnen de engineers van CimplexITyI. A. projecten vanaf de PI&D opzetten, of pas bij de inbedrijfstelling ondersteuning verlenen. De engineershebben dusdanig veelervaring met inbedrijfstellingen in hetbuitenland,dat hetook aan mechanisch- en electrotechnischinzicht niet ontbreekt. Human Machine Interfaces worden veelaltoegepastin de machinebouw.bij de engineers van CimplexITyI.A. is in hetverleden veel kennis opgedaan metoperator panels. Ookvoor SCADA is erruime ervaringbinnen CimplexITyI. A. Zo is erkennis van onder andere: IFIX FactoryLink Citect Intouch WinCC De diverse SCADA pakketten lijken nog meer opelkaar dan de PLC s.ookhiervoor geldt datproceskennis en ervaring van groot belangzijn. VisualBasic en C++ zijn belangrijke onderdelen van de diverse SCADA systemen geworden. Ook van deze twee talen,iser ruime ervaring binnen CimplexITy aanwezig.

5 Ontwikkelingen De industrieële Automatiseringblijftin beweging. Technieken zoalsmesen batchprocessing zijn reeds toegepastbijde grotere bedrijven. Voor kleinere bedrijven liggen de aanschaf kosten van ditsoort oplossingen vaak te hoog.cimplexityi.a. heefteen aantalmaatoplossingen gecreeërd.hierbij hoeftmen geen gebruikte maken van licentie gerelateerde oplossingen.cimplexitybrengthiermee MES oplossingen voormidden- en kleinbedrijf binnen handbereik. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Scale2XLS(weegschaalkoppeling) Koppeling Sattline naar Oracle Koppeling ABB robotnaarsqlserver Batchverwerkingslachtindustrie Datalogging meetgegevens Een andere ontwikkeling naast de bestaande PLC/SCADA systemen zijn toepassingen zoalshet platformsysteem PCS7van Siemens. Het ontwerpen van applicaties voor deze systemen verschiltwezenlijkvan de opzetvan huidige systemen. Het gevolg hiervan is,dat een engineer die met dergelijke systemen gaat werken,een degelijke aanvullende opleiding nodig heeft. CimplexITyheeftde nodige investeringen gedaan in het opleiden van engineers voor o.a.pcs7.de eerste werkzaamheden op het gebied van PCS7 worden op dit momentdoor de engineers van CimplexITyI.A. uitgevoerd. CimplexITyI. A. zalblijven investeren in opleidingen, zodatnietalleen nu, maarook in de toekomst, CimplexITyuw ideale partneris.

6 Referenties Productie Frankenhuis,Haaksbergen.Textielverwerking Nijhuis,Winterswijk.Pompen Norske-Skog Parenco,Renkum.Krantenpapier Saint-Gobain FlexOvit, Eibergen. Slijpschijven Texas Instruments, Almelo.Sensorsand controls Industriële automatisering Croon,Apeldoorn. Brusche,Almelo. Imtech Projects,Coevorden en Enschede. Koster,Wehl. Van Lente, Deventer. Detachering &projects Techno-Partners, Nijverdal.Electrotechniek Machinebouw Tripal,software ontwikkeling +IBS wikkelmachine Brusche,software ontwikkeling +IBSstoomtunnel Toon Brakerspuittechniek,diverse coatinstallaties NORIT,Hengelo (O).Procesbehandeling Quadcore,software ontwikkeling autogordelmachine Bauhuis diverse coatinstallaties IBS wereldwijd. RasterB.V.IBS robot+machine locatie Frankrijk. Z-Tech, Hengelo (O).Machinebouw Z-tech,software ontwikkeling +IBSkrattenstempel Voeding en genot Aviko,Steenderen.Aardappel verwerking Brusche,IBSTauge wasinstallatie locatie Frankrijk HFH-Hillen, software ontwikkeling +IBS warmwaterbehandeling voor Grolsche Bierbr. Hogeslag,Holten. Runderslachterij Neuteboom,Almelo. Koffiebranderij Water &infrastructuur Norit,ontwikkeling software +IBS3-tal waterzuiveringen te Wales MARIN, Wageningen. Maritiemonderzoek Rioolwaterzuivering Reesten wieden, Beilen. Strukton Systems,Hengelo (O).3KVvoor Railinfra VAR,Apeldoorn. Afvalverwerking Gas en Olie HFH-Hillen, transportsysteem voor oliepijp leidingen locatie Iran Imtech-Vonk,IBS olieboorplatform locatie Nigeria Koster,Wehl.Biogas en missetinstallatie

7 Automatisering LJLsoftis de specialistop hetgebied van kantoorautomatisering.hoewel LJLsoft in hetoosten van Nederland isgevestigt,worden nationale en internationale opdrachtgevers door heeleuropa geholpen. De diensten van LJLsoftomvatten: Het assambleren,installeren en leveren van hardware aan de zakelijke markt Netwerkbeheer en onderhoud Software ontwerp en ontwikkeling Database ontwerp,ontwikkeling en onderhoud Consultingautomatisering LJLsoftwerkt op projectbasis of op detacheringsbasis. Complete automatiseringstrajecten ofslechts een stuk hardware,voor LJLsoft teltde klant tevredenheid. Ookvoor de detachering van IT ers zoals netwerkbeheerders, programmeurs,databasedesigners, systeemanalisten en automatiseringsconsulants kunt u bijljlsoftterecht. De medewerkers van LJLsofthebben ruime ervaring, zijn gemotiveerd en op de hoogte van de nieuwste technieken. Door de samenwerking metcimplexityis er bijljlsoft ruime ervaring met koppelingen tussen industrieële automatisering en de kantoorautomatisering.

8 Netwerkbeheer Wat is netwerkbeheer? Het beheren van computernetwerken zorgtervoor dat bestaande systemen blijven functioneren en datze aan de eisen van hetbedrijf (blijven)voldoen. Op welke wijze? Netwerkbeheer kan op twee manieren worden uitgevoerd: Op ad-hoc basis,waarbij er maar weinig tijd voor het aanbrengen van verbeteringen in hetsysteemis,of op pro-actieve basis,waardoorstoringen voorkomen worden. Ad-hoc? Bijad-hoc beheer wordterpas actie ondernomen wanneer hetcomputernetwerk nietmeer (volledig) naarwens functioneert. Pro-actief? Bijpro-actief beheer wordt er door de beheerder continu naar signalen gekeken die erop kunnen wijzen dater een storing dreigtop te treden.eventueel kan hierbij op afstand worden beheerd. Er worden dan tijdig maatregelen genomen omte voorkomen datproblemen ontstaan.voor deze vorm van beheer is het noodzakelijk dater regelmatig controles op belangrijke onderdelen van uw ICTinfrastructuur worden uitgevoerd. Onze oplossing? Goed beheer is een combinatie van ad-hoc en pro-actief beheer.er wordtpro-actiefgewerkt, maar wanneer zich een onvoorziene situatie,zoals een hardwarestoring,voor doetdienter promptvoor een oplossing gezorgd te worden. Uw medewerkers moeten verder kunnen werken. Hoe te beginnen? Neem contactop metljlsoften vraag een gratis inventarisatie aan.hierbijwordtuw complete netwerk gescand en volgteen plan van aanpak voor goed onderhoud.

9 Maatsoftware Wat is maatsoftware? Onder maat-softwarewordtsoftware verstaan die specifiek voor uw bedrijf geschreven is. Ditkan standaard software zijn die geschiktwordtgemaakt voor uw organisatie,of software die specifiek voor uw bedrijf wordt geschreven. Werkwijze? Naeen analyse van de vereisten van de software wordt een stappenplan opgesteld. Doorviade SDM methode te werken worden problemen metoplevertermijnen en interpretaties voorkomen. Inventarisatie? Om eens goed te weet te komen,wat er mogelijk is met maatsoftware en watde kosten ervan zijn,biedt LJLsofthetvolgende aan: Voor 250 excl. BTW voertljlsofteen complete inventarisatie uit metals resultaat een uiteenzetting van screen shots en een goededocumentatie voor elke willekeurige applicatie tot 20 schermen.hierbij inbegrepen is het database ontwerp. Het vervolg? Metdeze rapportage kuntubij elke software ontwikkelaar,de software laten ontwikkelen.de kosten voor de uiteindelijkapplicatie zullen hiermeezeer sterk dalen.tevens heeftueen compleet bestekvoorde applicatie, waar ude ontwikkelaar mee kunt controleren.uiteraard kan LJLsoftde applicatie voor u ontwikkelen. Voorkeuren? UkuntIndien ubepaalde voorkeuren heeftvoor bepaalde programmeertalen,kan ditdoor LJLsoft worden uitgevoerd.

10 Kennis Op ditmoment zijn o.a. de volgende kennisgebieden vertegenwoordigd binnen LJLsoft. Hengelo Netwerk en hardware Aram Malas Telefoon Telefax Software en Detachering Laurens Lueks Telefoon Telefax Programmeertalen: ASM Basic (Visual/Quick/GW) C(C /C++/CBuilder/VisualC++) Delphi(4,5,6,7) Java(Script /Builder/J++) Pascal PHP Diverse scriptingtools (lisp /batching /html) Databases: DBase 3/4 Interbase MSAccess Oracle Paradox SQL (mysql /SQLserver) O.S.: DOS Linux Unix Windows 3/95/98/NT3.5/NT4/ME/2K/XP home &pro Windows Server NT3.5/NT4/2K/2003 Networking: Novell3.12 /4 Samba Windows f.w. Windows Networking Windows Domaining Diverse: Koppeling modules naarsiemenss5/s7 OPC koppelingen USB driver ontwikkeling RS232/RS485 koppelingen

11 Detachering Methoge regelmatig kregen de partners van Flunker vragen naar technischpersoneel.technicimet vakkennis.bereid om flexibelte werken.mensen die betrouwbaarzijn en hun afspraken nakomen. Uiteraard voor een goede prijs. Om aan deze vragen te kunnen voldoen is CimplexITy TechnicalServices opgericht. De klanten van CimplexITy T.S. worden geholpen mettechnici in de electrotechniek,de werktuigbouw, de installatietechnieken de bouwkunde. BijCimplexITyT.S. zijn medewerkers en relaties geen nummer.de sterke en zwakkere punten van de medewerkers zijn bijde account managersbekend.de specifieke wensen en voorkeuren van de klantzijn overduidelijkvoorde accountmanagers.hierdoorkan CimplexITyT.S.dé man aanleveren aan de klant. Hengelo T.S. Engineering Harry Bel Telefoon Telefax T.S. Uitvoerend Renee Geertsma Telefoon Telefax De medewerkers van CimplexITyT.S.zijn goed getraind en zijn sterkgemotiveerd. Daarnaasthebben ze allemaal hetvcaleidinggevenden diploma.de medewerkers beschikken overvoldoende gekeurd gereedschap en zijn netjesgekleed. Immers,Uwiltook datuw personeelgoed uitgerusten representatief is. Dat deze formule succes opleverd,blijktweluithet feit datcimplexityt.s.ondertussen uittwee afdelingen bestaat.cimplexitytechnicalservices Uitvoerendvoor vaktechnischpersoneelen CimplexITyTechnical ServicesEngineering voortechnischkaderpersoneel. Indien utekenwerkop regiebasis wiltuitbesteden,dan beschiktcimplexityover een inhouse tekenkamer.

12 Branches BijCimplexITyT.S.kunt uterecht voor vakbekwaam personeelop de volgende vakgebieden: CimplexITyT.S. uitvoerend Elektrotechniek Industriële Automatisering Licht- en krachtinstallaties Data-,telecom- en beveiligingstechniek W-Installatietechniek AC/CV Koeling Sprinkler Werktuigbouwkunde Machine- en apparatenbouw Procesinstallaties CimplexITyT.S. Engineering Elektrotechnisch tekenen, ontwerp en engineering Industriële Automatisering Licht- en krachtinstallaties Data-,telecom- en beveiligingstechniek W-Installatietechniek tekenen,ontwerp en engineering AC/CV Koeling Sprinkler Bouwkunde /Civiele techniek Utiliteit Infra Werktuigbouwkunde Machine- en apparatenbouw Procesinstallaties Staalconstructies

13 Kwaliteit Kwaliteit is de grond van hetbestaan van CimplexITy TechnicalServices.Er worden voldoende mensen aangeboden in de markt die uiteindelijk nietblijken te voldoen aan de gestelde eisen. Indien uop zoekbent naar personeeldatwelvoldoet aan de eisen die ustelt,dan kan CimplexITyTechnical Servicesudaarmee van dienst zijn. Alle medewerkers van CimplexITyT.S.voldoen aan de eisen die gesteld worden voor hetspecifieke project. Indien het gaat om vakmanschap ofveiligheid, CimplexITyT.S.zal zorgen dragen voor de juiste invulling metvaste medewerkers. BijCimplexITyT.S. geldt dater duidelijkheidrichting klantis.liever eerlijk zijn en nee verkopen,dan problemen door verkeerde keuzes. Al het personeel beschikt over hetpersonalsafety logbook. Ze houden zichaan de richtlijnen van de NEN normeringen. Het door de medewerkers gebruikte gereedschap wordtperiodiek gekeurddoor onze eigen gediplomeerde keurmeester.

14 Referenties CimplexITyT.S. Engineering Klomp Transportte Hardewijk Inmeten en tekenen infrastructuur woonwagens met behulp van StabiCad De Groot Groep tehengelo en Emmen Tekenen van sprinklerinstallaties met behulp van AutoCAD Reden Engineering te Hengelo Pre-engineering en ontwerp machinebouw Z-TechSolutions te Hengelo Tekenen speciaalmachines en productiestraten metbehulp van AutoCAD Ajilon Engineering tehengelo Tekenen electroinstallaties metbehulp van EL-CAD Koldijk te Zwolle Engineering en ontwerp van electroinstallatie t.b.v.waterzuiveringsinstallaties. Metbehulpvan E-plan. Koster te Wehl Tekenen en ontwerp electroinstallaties met behulp van AutoCAD en E-plan. Strukton Systems te Hengelo Engineering t.b.v.tractie. Hollander Techniekte Apeldoorn Engineering electrotechniek CimplexITyT.S. Uitvoerend Saint Gobain Flexovit te Eibergen Service en onderhoud electrotechnisch Strukton Systems te Hengelo Paneelbouw installeren en inrichten Hollander Techniekte Apeldoorn Electroinstallaties en service. Toon BrakerSpuittechniek Paneelbouw en industriële electrotechniek Koster te Wehl Inrichten besturingskasten Eltate Enschede Inrichten en bedraden besturingskasten Van Egdomte Almelo Installatie electrotechniek utiliteit en industrie. Brusche te Almelo Installatie electrotechniek utiliteit en industrie. Selo te Oldenzaal Industrieel veldwerkelectrotechniek

15 Diensten Het design van een website,logoof correspondentiemateriaal bepaald voor een aanzienlijk deel de uitstraling van een bedrijf. Door intensive gesprekken met onze klanten wordt er gekeken welke uitstralingbij een bedrijf past.tijdens hetontwerpen staatdeze uitstraling centraal. Webdesign wordtgeleverd van een simpele HTML paginatoteen volledige geanimeerde Flashpaginaof een webshop.voor hetonderhoud van een website kuntukiezen om ditgeheelof gedeeltelijkbij ons neer te leggen.ook bestaat erde mogelijkheid ommiddels een speciaal programmahet onderhoudaan de site zelfstandig uitte voeren.hiervoor wordt dan een vast bedrag per jaar gerekend waarna uwanneer umaar wilt de pagina kuntaanpassen. Hengelo Design en Internet Maarten Bulsink Telefoon Telefax Hosting Laurens Lueks Telefoon Telefax Een Huisstijl,zoals logo,brief- en factuurpapier,bevat een hoop informatie over een bedrijf. Een strakke vormgeving zorgt ervoor dat de informatie overzichtelijkblijften dat de klantniet hoeft te zoeken naarde gewenste informatie.aluw correspondentiemateriaal dient ontwikkeltte worden middels deze huisstijl. Bijreclame materiaal is hetdesign van grootbelang.het moetde interesse wekken en leverthet design en het drukwerk van flyers,folders,postersetc. Ulevertde informatie en wij doen de rest. Hierondereen opsomming van de geleverde designdiensten: Webdesign * HTML * Flash * Webshop Huisstijl * Logo * Correspondentiemateriaal *Nieuwsbrief (Digitaal en Papier) Overige * Reclame materiaal * Formulieren * HMI(Human Machine Interface) schermen

16 Data en users Informatie stromen worden steeds groter.om het overzicht te behouden is het belangrijk om de vergaarde gegevens overzichtelijkte kunnen tonen.in de industrie zijn ditveelalgegevens uithet productieproces en voor kantoorautomatisering moet men denken aan financiële,voorraad, projectgegevens. Al deze gegeven kunnen viahetintra-,internetzichtbaar worden gemaakt. Ditheeft als grote voordeeldat iedereen die beschiktover een computer meteen webbrowers de gegevens kan bekijken.hierdoor worden kosten bespaard voorhet installeren en huren van speciale software.tevens kunnen de actuele gegevens gemakkelijke vanuitandere locaties worden opgevraagd. Industrie In de industrie worden veelgebruik gemaakt van Industriele computers (PLC's).Een PLC bestuurd het productie proces.om de informatie uiteen PLCte kunnen halen voorde weergave op hetintra- of internet dienter een koppelgemaaktworden tussen een computer en deze PLC. Binnen het samenwerkingsverband Funkeris alle kennisaanwezig omeen dergelijke opdrachtmet succes af te ronden. Wanneer er aleen SCADAsysteemaanwezig draait, kan hierde informatieuitgehaald worden.tevens is het mogelijkomvan meerdere SCADAsystemen op verschillende netwerken data uitte wisselen. Hiernaasteen voorbeeld van een scada netwerkmet workstations diemiddels een browsergegevens kunnen uitlezen. Kantoor In de kantoorautomatisering is het handig om veel zaken middels intraweb aan de medewerkers bekend te maken.hierbijmoetmen denken aan projecten klantgegevens,gewerkte uren en financiële gegevens. Hierbijwordtgebruiktgemaaktvan diverse database koppelingen om dejuiste gegevensteverzamelen.door de directe koppeling zal er altijd een actueeloverzicht bestaan van de gegevens. Op elke pc meteen netwerk aansluiting kunnen deze gegevens bekeken worden. Het up to date houden van de algemene pagina's wordt gedaan middels een specialprogramma waarmee de contents van de site kan worden bewerkt.dit is zowel voor hetinternetals hetintranettoepasbaar.

17 Werkwijze Een projectkan alleen succesvolverlopen als dit d.m.v. een projectmatige manierwordtuitgevoerd het zogenaamde projectmanagement. Alleen op deze wijze istegaranderen dat het projectverloop zoweltechnisch,financieel, communicatiefalsplanmatig aan de verwachtingen van de klant voldoet. Tevenswordtvoorkomen dat de installatie, machine of hetproces niet voldoetaan de gestelde eisen. Bijeen projectaanvraag gaat Cimplexity projectsals volgtte werk: Eerst wordt door projectbeheer bekeken of de aanvraag doorons gerealiseerdkan worden en/of wij er externe partnersvoor nodig hebben. Dit doen wijaan de hand van de volgende criteria: 1. voldoen wijaan de gevraagde expertise 2. Is erruimte in onze/onze partners planning Offertefase Samen metde klantwordt een functioneelontwerp opgesteld.hierbij worden afspraken gemaaktten aanzien van randvoorwaarden en basiseisenpakket *het opstellen v/hprogramma van wensen en eisen. *het opstellen van de technische specificaties zoalstoe te passen systemen en materialen. *het opstellen van een eventuele projectplanning. Opdrachtfase Wanneer ukiestvoorcimplexityprojects dan is uw projectin goede handen.erzaleen projectteam worden samengestelden een projectleider worden aangewezen die een kick-off meeting zal organiseren. Tijdens de kick-offmeetingzalde definitieve technische oplossing,hetontwerp en de planning worden bepaald. Aan de hand van het functioneelontwerp wordtnu een technischontwerp opgesteld.hierin worden de volgende zaken nauwkeurig vastgelegd: *wat zijn de functies van de motoren,cilinders, pompen,afsluiters,etc. *welke detecties zijn noodzakelijk, waar bevinden deze zichen watishun functie. *welke storingsmeldingen moeten worden gegenereerd en hoe moetditworden gevisualiseerd *welke variabele procesparameters zijn er. *hoe moetde installatie reageren op een (nood)stop en aan welke eis moetzijn voldaan omweerte starten. Uitvoer paneelbouw Hardwaretest Offerte Opdracht Functionele specificatie engineering Software test in paneel F.A.T. Installatie en inbedrijfstelling S.A.T. Schrijven software Software test (simulatie)

18 Werkwijze Nadat het technisch ontwerp door de klantis goedgekeurd, start de feitelijke engineering: *het opstellen van een I/O-lijst *het vervaardigen van de elektrotechnische schema's *het uitbesteden en begeleiden van de besturingskasten en/of veldwerkzaamheden. *het schrijven van de besturingssoftware *het samenstellen van een technisch dossier *opstellen FATen SAT Hengelo CimplexITy Projects Harry Bel Telefoon Telefax Nahet assembleren van de besturingskasten en het schrijven van de besturingssoftware vind samen met de klantde FATplaats. Tijdens de FATwordt er op onze locatie een softwaretestin het paneeluitgevoerd.de klantheeft dan de gelegenheidte controleren of inhoudelijk aan de opdrachtis voldaan. Nadatde klanttijdens de FATzijn goedkeuring geeft,wordtbegonnen methetinstalleren en in bedrijfstellen van de installatie op locatie. Als de installatie compleetissamengebouwd zalde I/O testen inbedrijfstelling worden gedaan, die wordt afgesloten meteen SAT.Als na eventuele laatste aanpassingen de klantzijn goedkeuring geeft, is het projectvolbracht.zowel de klantalswij kunnen dan terugblikken op een geslaagde samenwerking die voor herhaling vatbaar is Oplevering en opleiding Hierin vindtde oplevering plaats en eventueelde opleiding voor de operators.overigensworden de operators bijvoorkeur,zo vroeg mogelijkin het beginstadium betrokken bijhetproject, zodat zijmet hun idee(en)en kennis kunnen bijdragen aan een goede voltooiing van hetproject. Naeen succesvolle afname van de installatie door de klant,wordthetproject als volgt afgesloten: *oplevering van alle documentatie, bestaande uit: *schemapakketmetmateriaallijst *functioneelen technischontwerp *bedieningshandleiding *reserve onderdelen lijst *software listing en/of besturingssoftware op CD-rom Ooknaoplevering van hetproject, kan CimplexITy Projects uvan dienstzijn bij bijvoorbeeld service en onderhoud.

19 Contact Hengelo Adres Telefoon Telefax URL Beukweg DD Hengelo +31(0) (0) cooperative specialists Zoetermeer Adres Telefoon Telefax URL Piershilstraat GZ Zoetermeer +31(0) (0) Sint Oedenrode Adres Eversestraat SR StOedenrode Telefoon Telefax URL +31(0) (0)

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren VGTogether samenwerken in voortgangstoetsing Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren PIJLER 1: Het verminderen van studie-uitval en werkdruk in het hoger onderwijs PIJLER 3: Nationale technische infrastructuur

Nadere informatie

Automation magazine van Schneider Electric januari 2010 nr 14. p. 12. Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen

Automation magazine van Schneider Electric januari 2010 nr 14. p. 12. Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen Transparent info Automation magazine van Schneider Electric januari 2010 nr 14 p. 12 Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen Colofon Transparant Info is een uitgave van Schneider Electric

Nadere informatie

Over Internet Unlimited Drupal Ontwikkeling, Hosting en Support

Over Internet Unlimited Drupal Ontwikkeling, Hosting en Support Drupal ontwikkeling, hosting en support Over Internet Unlimited Internet Unlimited Argon 1 4751XC Oud Gastel [t] 0165 33 22 44 [f] 0165 33 22 49 [w] www.internetunlimited.nl September 2010 Pagina 2 1.

Nadere informatie

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n d e v e l o p m e n t p r o f f e s i o n a l p h p t r a i n i n g e n Een eerste kennismaking... Ibuildings is in1999 opgericht met als doel zich te specialiseren in het ontwikkelen van websites en webapplicaties.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

ICT FOM-instituten AMOLF, NIKHEF en Rijnhuizen

ICT FOM-instituten AMOLF, NIKHEF en Rijnhuizen ICT FOM-instituten AMOLF, NIKHEF en Rijnhuizen Inleiding In een zich snel ontwikkelende wereld waarin de informatie- en telecommunicatietechnologie niet meer zijn weg te denken, zijn de ICT-ers binnen

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Automation magazine van Schneider Electric mei 2009 nr 13. p. 12. ZEBRA Gasnetwerk vroeg een beschikbaarheid van 99,9 procent

Automation magazine van Schneider Electric mei 2009 nr 13. p. 12. ZEBRA Gasnetwerk vroeg een beschikbaarheid van 99,9 procent Transparent info Automation magazine van Schneider Electric mei 2009 nr 13 p. 12 ZEBRA Gasnetwerk vroeg een beschikbaarheid van 99,9 procent Colofon Transparant Info is een uitgave van Schneider Electric

Nadere informatie

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU ui j e D e w e t s a a gn cc u rs!! es inhoud Wie zijn wij? ICt Waarborg Logo en huisstijl Websites Webshop Starterspakketen A-B-C-D Backup en support

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Genie-IT Offshoring services

Genie-IT Offshoring services Genie-IT Offshoring services Genie-IT is een Nederlands bedrijf dat zich specialiseert in off-shoring services. Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om softwareontwikkeling helemaal of gedeeltelijk

Nadere informatie

MANAGED SERVER HOSTING

MANAGED SERVER HOSTING INHOUDSOPGAVE MANAGED SERVER HOSTING INTRODUCTIE... 3 // MANAGED HOSTING SERVICES...3 // MANAGED DEDICATED SERVER...3 // MANAGED SERVER...3 DE SERVERS... 4 // RAID CONFIGURATIE...4 // UITBREIDINGEN...5

Nadere informatie

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam Contingency Planning Universiteit van Amsterdam B. Eenink bas@os3.nl D.J. van Helmond dirkjan@os3.nl 29 maart 2006 Samenvatting Veel MKB-bedrijven zijn niet voorbereid op ramp-scenario s die hen kunnen

Nadere informatie

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage Nieuw in SharePoint 2013 Danny Burlage Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 6 2 DE VISIE ACHTER SHAREPOINT 2013 8 3 NIEUW IN EEN VOGELVLUCHT 14 3.1 Samenwerken in SharePoint 17 3.2 Document Management in SharePoint

Nadere informatie

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede Offerte aanvraag en Programma van Eisen Gegevensmagazijn Programma PDW Gemeente Wijk bij Duurstede Versie 1.0 (Febuari 2009) Inhoud 1. Inleiding....3 2. Selectie leverancier...4 3. Uitgangspunten informatiearchitectuur...5

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Computer bedrijf SylFer. Portfolio: Onderdeel webdesign Computerbedrijf SylFer V.O.F. Datum:

Computer bedrijf SylFer. Portfolio: Onderdeel webdesign Computerbedrijf SylFer V.O.F. Datum: Tros 20 3421 KR te Oudewater Telefoon Ferry : 06-42722268 Telefoon Sylvia : 06-42722269 Receptie : 06-42722267 Office : 0348-561766 Telefax : 0348-565180 E-mail : info@sylfer.nl KVK : 30.16.98.32 RABO

Nadere informatie

ADVIES RAPPORT Opdrachtgevers: Bestandsnaam: Project: Versie: Auteurs: Datum: Team:

ADVIES RAPPORT Opdrachtgevers: Bestandsnaam: Project: Versie: Auteurs: Datum: Team: ADVIES RAPPORT Project: Outfit4You Opdrachtgevers: Creativity & Business: Marco Duinkerken Dirk Jan de Graaf Bestandsnaam: Adviesrapport Project Outfit4You.docx Project: Outfit4You Versie: 1.0 Auteurs:

Nadere informatie

Over Netsupport: Introductie en onze visie 1/2

Over Netsupport: Introductie en onze visie 1/2 Over Netsupport: Introductie en onze visie 1/2 Wie we zijn Netsupport, een bedrijf met hoogopgeleide technici die ICT problemen voor u oplossen. Of het nu een website, Intranet, bedrijfsnetwerk of gewoon

Nadere informatie

Ultimo Facility Management

Ultimo Facility Management Ultimo Facility Management 2 Ultimo Facility Management Ultimo Facility Management is een uitgebreid en gebruiksvriendelijk Facility Management informatiesysteem (FMIS). Zet Ultimo in voor ondersteuning

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer Kwalificatie: Netwerkbeheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het

Nadere informatie

Software- en leverancierselectie

Software- en leverancierselectie Software- en leverancierselectie een korte introductie Auteur : Indora Informatisering Document : Software- en leverancierselectie Datum : Januari 2004 Versie : D02 INHOUDSOPGAVE 1. ZIET U DOOR DE BOMEN

Nadere informatie

Inzicht. BKL Engineering. Winnaars. Verhuizing MEAF. Clichés in de PLM-wereld. Introductie NX voor Mac OS X

Inzicht. BKL Engineering. Winnaars. Verhuizing MEAF. Clichés in de PLM-wereld. Introductie NX voor Mac OS X Inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management Thema: Clichés in de PLM-wereld november 2009: editie 12 www.siemens.com/plm 8 Introductie NX voor Mac OS X 16 BKL Engineering Winnaars Verhuizing

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie