cooperative specialists

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "cooperative specialists"

Transcriptie

1 cooperative specialists

2 Specialisten cooperative specialists Flunker is een samenwerkingsverband tussen specialisten. De samenwerkende bedrijven hebben aan elkaargrenzende disciplines op hetgebiedvan onder andere automatisering en techniek. Hoewel de partners ookzelfstandig opereren,spitsen de activiteiten zichsteeds meer toe op complete projecten.hierbijis de expertise van de verschillende partners onontbeerlijk. De partners zijn verdeeld in primaire en secundaire partners. De primaire partners vormen de kern van hetsamenwerkingsverband. De secundaire partners zijn vaste toeleveranciers of onderaannemers. De primaire partnerszijn gevestigd in Flunker bedrijvencentrain Hengelo en Zoetermeer en staan regelmatig in onderling persoonlijk contact.de volgende bedrijven zijn de primaire partners: Industriële Automatisering Engineers voor onder andere PLC,SCADA en Vision. Technical Services Paneelbouwers, utiliteitsmonteurs,tekenaars, werkvoorbereiders,hardware engineers. Turn Key projecten Complete automatiseringsoplossingen Kantoor Automatisering Hardware en software voor de kantoorautomatisering. Tevensonderhoud en software ontwikkeling. Design Design van uw hele huisstijlvan logo tothomepage. PC compleet Computer winkel De totaalformule voor kleinbedrijf en particulier. Ookservice aan huis.

3 Werkwijze Regelmatig hebben bedrijven capaciteitte kortvoorhet uitvoeren van complexe projecten.cimplexity Industrial Automation is de partner voor tijdelijk hoogopgeleid personeel. Metexpertise op de gebieden van PLC programmeren, SCADA applicaties ontwikkelen, MESkoppelingen en inbedrijfsstellingen kan CimplexITyI.A.een ideale partner vooruzijn. De medewerkers van CimplexITyI. A. zijn allen hoogopgeleid en beschikken overjarenlange ervaring. De locatie waarde medewerkers van CimplexITyI.A. de werkzaamheden voor uverrichten is geheel flexibel. Dit kan zowel op één van de locaties van CimplexITyin Nederland zijn of bij uin hetbedrijf. Daarnaastverzorgt CimplexITyI. A. ondersteuning zowel in hetbinnen- als buitenland. De kennis van de engineers van CimplexITyI.A.wordt up-to-date gehouden. Ditgebeurtdoormiddel van cursussen,trainingen en ervaring uitde praktijk.tevens bezitten alle engineers hetvcaleidinggevenden diploma. Door de samenwerking metonder andere CimplexITy TechnicalServices en LJLsoft houdthet kennisgebied nietop bij de automatisering op de werkvloer. Hengelo CimplexITy I.A. Robin Mol Telefoon Telefax Zoetermeer CimplexITy I.A. Robin Mol Telefoon Telefax Sint Oedenrode CimplexITy I.A. Maarten Bulsink Telefoon Telefax

4 PLC /SCADA Veel klanten zijn gespecialiseerd op één merkplc. CimplexITyI. A. heeftnaast marktleidersiemens (S5,S7) veelkennis van andere PLC systemen,zoals: Allen Bradley Group Schneider (Modicon en Telemecanique) Mitsubishi Omron Het type PLC is voor de engineers slechts een tool.de programmeertechniek is hetzelfde, slechtsde instructiesetverschilt. De proceskennis en hetanalytischvermogen maken het mogelijkcomplexe processen opte splitsen in begrijpbare deelprocessen.hierdoor kunnen de engineers van CimplexITyI. A. projecten vanaf de PI&D opzetten, of pas bij de inbedrijfstelling ondersteuning verlenen. De engineershebben dusdanig veelervaring met inbedrijfstellingen in hetbuitenland,dat hetook aan mechanisch- en electrotechnischinzicht niet ontbreekt. Human Machine Interfaces worden veelaltoegepastin de machinebouw.bij de engineers van CimplexITyI.A. is in hetverleden veel kennis opgedaan metoperator panels. Ookvoor SCADA is erruime ervaringbinnen CimplexITyI. A. Zo is erkennis van onder andere: IFIX FactoryLink Citect Intouch WinCC De diverse SCADA pakketten lijken nog meer opelkaar dan de PLC s.ookhiervoor geldt datproceskennis en ervaring van groot belangzijn. VisualBasic en C++ zijn belangrijke onderdelen van de diverse SCADA systemen geworden. Ook van deze twee talen,iser ruime ervaring binnen CimplexITy aanwezig.

5 Ontwikkelingen De industrieële Automatiseringblijftin beweging. Technieken zoalsmesen batchprocessing zijn reeds toegepastbijde grotere bedrijven. Voor kleinere bedrijven liggen de aanschaf kosten van ditsoort oplossingen vaak te hoog.cimplexityi.a. heefteen aantalmaatoplossingen gecreeërd.hierbij hoeftmen geen gebruikte maken van licentie gerelateerde oplossingen.cimplexitybrengthiermee MES oplossingen voormidden- en kleinbedrijf binnen handbereik. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Scale2XLS(weegschaalkoppeling) Koppeling Sattline naar Oracle Koppeling ABB robotnaarsqlserver Batchverwerkingslachtindustrie Datalogging meetgegevens Een andere ontwikkeling naast de bestaande PLC/SCADA systemen zijn toepassingen zoalshet platformsysteem PCS7van Siemens. Het ontwerpen van applicaties voor deze systemen verschiltwezenlijkvan de opzetvan huidige systemen. Het gevolg hiervan is,dat een engineer die met dergelijke systemen gaat werken,een degelijke aanvullende opleiding nodig heeft. CimplexITyheeftde nodige investeringen gedaan in het opleiden van engineers voor o.a.pcs7.de eerste werkzaamheden op het gebied van PCS7 worden op dit momentdoor de engineers van CimplexITyI.A. uitgevoerd. CimplexITyI. A. zalblijven investeren in opleidingen, zodatnietalleen nu, maarook in de toekomst, CimplexITyuw ideale partneris.

6 Referenties Productie Frankenhuis,Haaksbergen.Textielverwerking Nijhuis,Winterswijk.Pompen Norske-Skog Parenco,Renkum.Krantenpapier Saint-Gobain FlexOvit, Eibergen. Slijpschijven Texas Instruments, Almelo.Sensorsand controls Industriële automatisering Croon,Apeldoorn. Brusche,Almelo. Imtech Projects,Coevorden en Enschede. Koster,Wehl. Van Lente, Deventer. Detachering &projects Techno-Partners, Nijverdal.Electrotechniek Machinebouw Tripal,software ontwikkeling +IBS wikkelmachine Brusche,software ontwikkeling +IBSstoomtunnel Toon Brakerspuittechniek,diverse coatinstallaties NORIT,Hengelo (O).Procesbehandeling Quadcore,software ontwikkeling autogordelmachine Bauhuis diverse coatinstallaties IBS wereldwijd. RasterB.V.IBS robot+machine locatie Frankrijk. Z-Tech, Hengelo (O).Machinebouw Z-tech,software ontwikkeling +IBSkrattenstempel Voeding en genot Aviko,Steenderen.Aardappel verwerking Brusche,IBSTauge wasinstallatie locatie Frankrijk HFH-Hillen, software ontwikkeling +IBS warmwaterbehandeling voor Grolsche Bierbr. Hogeslag,Holten. Runderslachterij Neuteboom,Almelo. Koffiebranderij Water &infrastructuur Norit,ontwikkeling software +IBS3-tal waterzuiveringen te Wales MARIN, Wageningen. Maritiemonderzoek Rioolwaterzuivering Reesten wieden, Beilen. Strukton Systems,Hengelo (O).3KVvoor Railinfra VAR,Apeldoorn. Afvalverwerking Gas en Olie HFH-Hillen, transportsysteem voor oliepijp leidingen locatie Iran Imtech-Vonk,IBS olieboorplatform locatie Nigeria Koster,Wehl.Biogas en missetinstallatie

7 Automatisering LJLsoftis de specialistop hetgebied van kantoorautomatisering.hoewel LJLsoft in hetoosten van Nederland isgevestigt,worden nationale en internationale opdrachtgevers door heeleuropa geholpen. De diensten van LJLsoftomvatten: Het assambleren,installeren en leveren van hardware aan de zakelijke markt Netwerkbeheer en onderhoud Software ontwerp en ontwikkeling Database ontwerp,ontwikkeling en onderhoud Consultingautomatisering LJLsoftwerkt op projectbasis of op detacheringsbasis. Complete automatiseringstrajecten ofslechts een stuk hardware,voor LJLsoft teltde klant tevredenheid. Ookvoor de detachering van IT ers zoals netwerkbeheerders, programmeurs,databasedesigners, systeemanalisten en automatiseringsconsulants kunt u bijljlsoftterecht. De medewerkers van LJLsofthebben ruime ervaring, zijn gemotiveerd en op de hoogte van de nieuwste technieken. Door de samenwerking metcimplexityis er bijljlsoft ruime ervaring met koppelingen tussen industrieële automatisering en de kantoorautomatisering.

8 Netwerkbeheer Wat is netwerkbeheer? Het beheren van computernetwerken zorgtervoor dat bestaande systemen blijven functioneren en datze aan de eisen van hetbedrijf (blijven)voldoen. Op welke wijze? Netwerkbeheer kan op twee manieren worden uitgevoerd: Op ad-hoc basis,waarbij er maar weinig tijd voor het aanbrengen van verbeteringen in hetsysteemis,of op pro-actieve basis,waardoorstoringen voorkomen worden. Ad-hoc? Bijad-hoc beheer wordterpas actie ondernomen wanneer hetcomputernetwerk nietmeer (volledig) naarwens functioneert. Pro-actief? Bijpro-actief beheer wordt er door de beheerder continu naar signalen gekeken die erop kunnen wijzen dater een storing dreigtop te treden.eventueel kan hierbij op afstand worden beheerd. Er worden dan tijdig maatregelen genomen omte voorkomen datproblemen ontstaan.voor deze vorm van beheer is het noodzakelijk dater regelmatig controles op belangrijke onderdelen van uw ICTinfrastructuur worden uitgevoerd. Onze oplossing? Goed beheer is een combinatie van ad-hoc en pro-actief beheer.er wordtpro-actiefgewerkt, maar wanneer zich een onvoorziene situatie,zoals een hardwarestoring,voor doetdienter promptvoor een oplossing gezorgd te worden. Uw medewerkers moeten verder kunnen werken. Hoe te beginnen? Neem contactop metljlsoften vraag een gratis inventarisatie aan.hierbijwordtuw complete netwerk gescand en volgteen plan van aanpak voor goed onderhoud.

9 Maatsoftware Wat is maatsoftware? Onder maat-softwarewordtsoftware verstaan die specifiek voor uw bedrijf geschreven is. Ditkan standaard software zijn die geschiktwordtgemaakt voor uw organisatie,of software die specifiek voor uw bedrijf wordt geschreven. Werkwijze? Naeen analyse van de vereisten van de software wordt een stappenplan opgesteld. Doorviade SDM methode te werken worden problemen metoplevertermijnen en interpretaties voorkomen. Inventarisatie? Om eens goed te weet te komen,wat er mogelijk is met maatsoftware en watde kosten ervan zijn,biedt LJLsofthetvolgende aan: Voor 250 excl. BTW voertljlsofteen complete inventarisatie uit metals resultaat een uiteenzetting van screen shots en een goededocumentatie voor elke willekeurige applicatie tot 20 schermen.hierbij inbegrepen is het database ontwerp. Het vervolg? Metdeze rapportage kuntubij elke software ontwikkelaar,de software laten ontwikkelen.de kosten voor de uiteindelijkapplicatie zullen hiermeezeer sterk dalen.tevens heeftueen compleet bestekvoorde applicatie, waar ude ontwikkelaar mee kunt controleren.uiteraard kan LJLsoftde applicatie voor u ontwikkelen. Voorkeuren? UkuntIndien ubepaalde voorkeuren heeftvoor bepaalde programmeertalen,kan ditdoor LJLsoft worden uitgevoerd.

10 Kennis Op ditmoment zijn o.a. de volgende kennisgebieden vertegenwoordigd binnen LJLsoft. Hengelo Netwerk en hardware Aram Malas Telefoon Telefax Software en Detachering Laurens Lueks Telefoon Telefax Programmeertalen: ASM Basic (Visual/Quick/GW) C(C /C++/CBuilder/VisualC++) Delphi(4,5,6,7) Java(Script /Builder/J++) Pascal PHP Diverse scriptingtools (lisp /batching /html) Databases: DBase 3/4 Interbase MSAccess Oracle Paradox SQL (mysql /SQLserver) O.S.: DOS Linux Unix Windows 3/95/98/NT3.5/NT4/ME/2K/XP home &pro Windows Server NT3.5/NT4/2K/2003 Networking: Novell3.12 /4 Samba Windows f.w. Windows Networking Windows Domaining Diverse: Koppeling modules naarsiemenss5/s7 OPC koppelingen USB driver ontwikkeling RS232/RS485 koppelingen

11 Detachering Methoge regelmatig kregen de partners van Flunker vragen naar technischpersoneel.technicimet vakkennis.bereid om flexibelte werken.mensen die betrouwbaarzijn en hun afspraken nakomen. Uiteraard voor een goede prijs. Om aan deze vragen te kunnen voldoen is CimplexITy TechnicalServices opgericht. De klanten van CimplexITy T.S. worden geholpen mettechnici in de electrotechniek,de werktuigbouw, de installatietechnieken de bouwkunde. BijCimplexITyT.S. zijn medewerkers en relaties geen nummer.de sterke en zwakkere punten van de medewerkers zijn bijde account managersbekend.de specifieke wensen en voorkeuren van de klantzijn overduidelijkvoorde accountmanagers.hierdoorkan CimplexITyT.S.dé man aanleveren aan de klant. Hengelo T.S. Engineering Harry Bel Telefoon Telefax T.S. Uitvoerend Renee Geertsma Telefoon Telefax De medewerkers van CimplexITyT.S.zijn goed getraind en zijn sterkgemotiveerd. Daarnaasthebben ze allemaal hetvcaleidinggevenden diploma.de medewerkers beschikken overvoldoende gekeurd gereedschap en zijn netjesgekleed. Immers,Uwiltook datuw personeelgoed uitgerusten representatief is. Dat deze formule succes opleverd,blijktweluithet feit datcimplexityt.s.ondertussen uittwee afdelingen bestaat.cimplexitytechnicalservices Uitvoerendvoor vaktechnischpersoneelen CimplexITyTechnical ServicesEngineering voortechnischkaderpersoneel. Indien utekenwerkop regiebasis wiltuitbesteden,dan beschiktcimplexityover een inhouse tekenkamer.

12 Branches BijCimplexITyT.S.kunt uterecht voor vakbekwaam personeelop de volgende vakgebieden: CimplexITyT.S. uitvoerend Elektrotechniek Industriële Automatisering Licht- en krachtinstallaties Data-,telecom- en beveiligingstechniek W-Installatietechniek AC/CV Koeling Sprinkler Werktuigbouwkunde Machine- en apparatenbouw Procesinstallaties CimplexITyT.S. Engineering Elektrotechnisch tekenen, ontwerp en engineering Industriële Automatisering Licht- en krachtinstallaties Data-,telecom- en beveiligingstechniek W-Installatietechniek tekenen,ontwerp en engineering AC/CV Koeling Sprinkler Bouwkunde /Civiele techniek Utiliteit Infra Werktuigbouwkunde Machine- en apparatenbouw Procesinstallaties Staalconstructies

13 Kwaliteit Kwaliteit is de grond van hetbestaan van CimplexITy TechnicalServices.Er worden voldoende mensen aangeboden in de markt die uiteindelijk nietblijken te voldoen aan de gestelde eisen. Indien uop zoekbent naar personeeldatwelvoldoet aan de eisen die ustelt,dan kan CimplexITyTechnical Servicesudaarmee van dienst zijn. Alle medewerkers van CimplexITyT.S.voldoen aan de eisen die gesteld worden voor hetspecifieke project. Indien het gaat om vakmanschap ofveiligheid, CimplexITyT.S.zal zorgen dragen voor de juiste invulling metvaste medewerkers. BijCimplexITyT.S. geldt dater duidelijkheidrichting klantis.liever eerlijk zijn en nee verkopen,dan problemen door verkeerde keuzes. Al het personeel beschikt over hetpersonalsafety logbook. Ze houden zichaan de richtlijnen van de NEN normeringen. Het door de medewerkers gebruikte gereedschap wordtperiodiek gekeurddoor onze eigen gediplomeerde keurmeester.

14 Referenties CimplexITyT.S. Engineering Klomp Transportte Hardewijk Inmeten en tekenen infrastructuur woonwagens met behulp van StabiCad De Groot Groep tehengelo en Emmen Tekenen van sprinklerinstallaties met behulp van AutoCAD Reden Engineering te Hengelo Pre-engineering en ontwerp machinebouw Z-TechSolutions te Hengelo Tekenen speciaalmachines en productiestraten metbehulp van AutoCAD Ajilon Engineering tehengelo Tekenen electroinstallaties metbehulp van EL-CAD Koldijk te Zwolle Engineering en ontwerp van electroinstallatie t.b.v.waterzuiveringsinstallaties. Metbehulpvan E-plan. Koster te Wehl Tekenen en ontwerp electroinstallaties met behulp van AutoCAD en E-plan. Strukton Systems te Hengelo Engineering t.b.v.tractie. Hollander Techniekte Apeldoorn Engineering electrotechniek CimplexITyT.S. Uitvoerend Saint Gobain Flexovit te Eibergen Service en onderhoud electrotechnisch Strukton Systems te Hengelo Paneelbouw installeren en inrichten Hollander Techniekte Apeldoorn Electroinstallaties en service. Toon BrakerSpuittechniek Paneelbouw en industriële electrotechniek Koster te Wehl Inrichten besturingskasten Eltate Enschede Inrichten en bedraden besturingskasten Van Egdomte Almelo Installatie electrotechniek utiliteit en industrie. Brusche te Almelo Installatie electrotechniek utiliteit en industrie. Selo te Oldenzaal Industrieel veldwerkelectrotechniek

15 Diensten Het design van een website,logoof correspondentiemateriaal bepaald voor een aanzienlijk deel de uitstraling van een bedrijf. Door intensive gesprekken met onze klanten wordt er gekeken welke uitstralingbij een bedrijf past.tijdens hetontwerpen staatdeze uitstraling centraal. Webdesign wordtgeleverd van een simpele HTML paginatoteen volledige geanimeerde Flashpaginaof een webshop.voor hetonderhoud van een website kuntukiezen om ditgeheelof gedeeltelijkbij ons neer te leggen.ook bestaat erde mogelijkheid ommiddels een speciaal programmahet onderhoudaan de site zelfstandig uitte voeren.hiervoor wordt dan een vast bedrag per jaar gerekend waarna uwanneer umaar wilt de pagina kuntaanpassen. Hengelo Design en Internet Maarten Bulsink Telefoon Telefax Hosting Laurens Lueks Telefoon Telefax Een Huisstijl,zoals logo,brief- en factuurpapier,bevat een hoop informatie over een bedrijf. Een strakke vormgeving zorgt ervoor dat de informatie overzichtelijkblijften dat de klantniet hoeft te zoeken naarde gewenste informatie.aluw correspondentiemateriaal dient ontwikkeltte worden middels deze huisstijl. Bijreclame materiaal is hetdesign van grootbelang.het moetde interesse wekken en leverthet design en het drukwerk van flyers,folders,postersetc. Ulevertde informatie en wij doen de rest. Hierondereen opsomming van de geleverde designdiensten: Webdesign * HTML * Flash * Webshop Huisstijl * Logo * Correspondentiemateriaal *Nieuwsbrief (Digitaal en Papier) Overige * Reclame materiaal * Formulieren * HMI(Human Machine Interface) schermen

16 Data en users Informatie stromen worden steeds groter.om het overzicht te behouden is het belangrijk om de vergaarde gegevens overzichtelijkte kunnen tonen.in de industrie zijn ditveelalgegevens uithet productieproces en voor kantoorautomatisering moet men denken aan financiële,voorraad, projectgegevens. Al deze gegeven kunnen viahetintra-,internetzichtbaar worden gemaakt. Ditheeft als grote voordeeldat iedereen die beschiktover een computer meteen webbrowers de gegevens kan bekijken.hierdoor worden kosten bespaard voorhet installeren en huren van speciale software.tevens kunnen de actuele gegevens gemakkelijke vanuitandere locaties worden opgevraagd. Industrie In de industrie worden veelgebruik gemaakt van Industriele computers (PLC's).Een PLC bestuurd het productie proces.om de informatie uiteen PLCte kunnen halen voorde weergave op hetintra- of internet dienter een koppelgemaaktworden tussen een computer en deze PLC. Binnen het samenwerkingsverband Funkeris alle kennisaanwezig omeen dergelijke opdrachtmet succes af te ronden. Wanneer er aleen SCADAsysteemaanwezig draait, kan hierde informatieuitgehaald worden.tevens is het mogelijkomvan meerdere SCADAsystemen op verschillende netwerken data uitte wisselen. Hiernaasteen voorbeeld van een scada netwerkmet workstations diemiddels een browsergegevens kunnen uitlezen. Kantoor In de kantoorautomatisering is het handig om veel zaken middels intraweb aan de medewerkers bekend te maken.hierbijmoetmen denken aan projecten klantgegevens,gewerkte uren en financiële gegevens. Hierbijwordtgebruiktgemaaktvan diverse database koppelingen om dejuiste gegevensteverzamelen.door de directe koppeling zal er altijd een actueeloverzicht bestaan van de gegevens. Op elke pc meteen netwerk aansluiting kunnen deze gegevens bekeken worden. Het up to date houden van de algemene pagina's wordt gedaan middels een specialprogramma waarmee de contents van de site kan worden bewerkt.dit is zowel voor hetinternetals hetintranettoepasbaar.

17 Werkwijze Een projectkan alleen succesvolverlopen als dit d.m.v. een projectmatige manierwordtuitgevoerd het zogenaamde projectmanagement. Alleen op deze wijze istegaranderen dat het projectverloop zoweltechnisch,financieel, communicatiefalsplanmatig aan de verwachtingen van de klant voldoet. Tevenswordtvoorkomen dat de installatie, machine of hetproces niet voldoetaan de gestelde eisen. Bijeen projectaanvraag gaat Cimplexity projectsals volgtte werk: Eerst wordt door projectbeheer bekeken of de aanvraag doorons gerealiseerdkan worden en/of wij er externe partnersvoor nodig hebben. Dit doen wijaan de hand van de volgende criteria: 1. voldoen wijaan de gevraagde expertise 2. Is erruimte in onze/onze partners planning Offertefase Samen metde klantwordt een functioneelontwerp opgesteld.hierbij worden afspraken gemaaktten aanzien van randvoorwaarden en basiseisenpakket *het opstellen v/hprogramma van wensen en eisen. *het opstellen van de technische specificaties zoalstoe te passen systemen en materialen. *het opstellen van een eventuele projectplanning. Opdrachtfase Wanneer ukiestvoorcimplexityprojects dan is uw projectin goede handen.erzaleen projectteam worden samengestelden een projectleider worden aangewezen die een kick-off meeting zal organiseren. Tijdens de kick-offmeetingzalde definitieve technische oplossing,hetontwerp en de planning worden bepaald. Aan de hand van het functioneelontwerp wordtnu een technischontwerp opgesteld.hierin worden de volgende zaken nauwkeurig vastgelegd: *wat zijn de functies van de motoren,cilinders, pompen,afsluiters,etc. *welke detecties zijn noodzakelijk, waar bevinden deze zichen watishun functie. *welke storingsmeldingen moeten worden gegenereerd en hoe moetditworden gevisualiseerd *welke variabele procesparameters zijn er. *hoe moetde installatie reageren op een (nood)stop en aan welke eis moetzijn voldaan omweerte starten. Uitvoer paneelbouw Hardwaretest Offerte Opdracht Functionele specificatie engineering Software test in paneel F.A.T. Installatie en inbedrijfstelling S.A.T. Schrijven software Software test (simulatie)

18 Werkwijze Nadat het technisch ontwerp door de klantis goedgekeurd, start de feitelijke engineering: *het opstellen van een I/O-lijst *het vervaardigen van de elektrotechnische schema's *het uitbesteden en begeleiden van de besturingskasten en/of veldwerkzaamheden. *het schrijven van de besturingssoftware *het samenstellen van een technisch dossier *opstellen FATen SAT Hengelo CimplexITy Projects Harry Bel Telefoon Telefax Nahet assembleren van de besturingskasten en het schrijven van de besturingssoftware vind samen met de klantde FATplaats. Tijdens de FATwordt er op onze locatie een softwaretestin het paneeluitgevoerd.de klantheeft dan de gelegenheidte controleren of inhoudelijk aan de opdrachtis voldaan. Nadatde klanttijdens de FATzijn goedkeuring geeft,wordtbegonnen methetinstalleren en in bedrijfstellen van de installatie op locatie. Als de installatie compleetissamengebouwd zalde I/O testen inbedrijfstelling worden gedaan, die wordt afgesloten meteen SAT.Als na eventuele laatste aanpassingen de klantzijn goedkeuring geeft, is het projectvolbracht.zowel de klantalswij kunnen dan terugblikken op een geslaagde samenwerking die voor herhaling vatbaar is Oplevering en opleiding Hierin vindtde oplevering plaats en eventueelde opleiding voor de operators.overigensworden de operators bijvoorkeur,zo vroeg mogelijkin het beginstadium betrokken bijhetproject, zodat zijmet hun idee(en)en kennis kunnen bijdragen aan een goede voltooiing van hetproject. Naeen succesvolle afname van de installatie door de klant,wordthetproject als volgt afgesloten: *oplevering van alle documentatie, bestaande uit: *schemapakketmetmateriaallijst *functioneelen technischontwerp *bedieningshandleiding *reserve onderdelen lijst *software listing en/of besturingssoftware op CD-rom Ooknaoplevering van hetproject, kan CimplexITy Projects uvan dienstzijn bij bijvoorbeeld service en onderhoud.

19 Contact Hengelo Adres Telefoon Telefax URL Beukweg DD Hengelo +31(0) (0) cooperative specialists Zoetermeer Adres Telefoon Telefax URL Piershilstraat GZ Zoetermeer +31(0) (0) Sint Oedenrode Adres Eversestraat SR StOedenrode Telefoon Telefax URL +31(0) (0)

appar ate n e n producti e

appar ate n e n producti e S n ij d e r s b r e n gt b ewe g i n g i n m ac h i n e s, appar ate n e n producti e e t i s e r e n v e r pa k k e n m e n g e n p o m p e n a a n d r i j v e n b e s t u r e n l a d e n l o s s e n

Nadere informatie

Projectmanagement. Software ontwikkeling

Projectmanagement. Software ontwikkeling Projectmanagement Software ontwikkeling Organisatie Projectleider Hardware engineer Team leider Paneelbouw Montage CAD engineer Software specialist Project aanpak GAMP methodiek Software Design Specificatie

Nadere informatie

"Wij zijn creatieve denkers met kennis van industriële automatisering" JB Systems Westlandseweg 190 3131 HX Vlaardingen Postbus 108 3130 AC Vlaardingen T +31 10 460 80 60 F +31 10 460 80 00 info@jbsystems.nl

Nadere informatie

Roland Geurts Directeur

Roland Geurts Directeur Roland Geurts Directeur Onze opdrachtgevers zijn specialisten op hun eigen vakgebied en vragen om een leverancier die met hun meedenkt en de vaktaal spreekt. Zij zijn regelmatig blij verrast met de oplossingen

Nadere informatie

Als bedrijf streven we naar een veilige werkomgeving. Om dit te verwezenlijken zijn we VCA gecertificeerd.

Als bedrijf streven we naar een veilige werkomgeving. Om dit te verwezenlijken zijn we VCA gecertificeerd. Een betrouwbare partner voor een kwalitatieve service Technovia combineert de persoonlijke toewijding en betrokkenheid van een klein bedrijf met de vakkennis en totaalservice van de grotere spelers. Wij

Nadere informatie

Besturingssoftware ontwerp Planning op aanvraag, 8 dagen

Besturingssoftware ontwerp Planning op aanvraag, 8 dagen Allen-Bradley ControlLogix 10-1-2012 13-1-2012 Dordrecht 1480 TR-CT-AB-CLX Allen-Bradley ControlLogix 24-1-2012 27-1-2012 Haarlem 1480 TR-CT-AB-CLX Allen-Bradley ControlLogix 14-2-2012 17-2-2012 Dalfsen

Nadere informatie

ATS Trainingsschema Benelux tweede helft 2012

ATS Trainingsschema Benelux tweede helft 2012 Allen-Bradley ControlLogix 3-7-2012 6-7-2012 Dordrecht 1480 TR-CT-AB-CLX Allen-Bradley ControlLogix 21-8-2012 24-8-2012 Zaventem 1480 TR-CT-AB-CLX Allen-Bradley ControlLogix 11-9-2012 14-9-2012 Weert 1480

Nadere informatie

VERWATER INDUSTRIAL SERVICES

VERWATER INDUSTRIAL SERVICES INDUSTRIAL SERVICES Verwater Industrial Services biedt een totaalpakket aan diensten, waaronder E&I, engineering, industriële automatisering (PLC/SCADA), mechanisch onderhoud (Static & Rotating), panelenbouw,

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

Wij de werkzaamheden u het resultaat!

Wij de werkzaamheden u het resultaat! Entersite Design Wij de werkzaamheden u het resultaat! Entersite Design Bloemenlaan 21 2292 DA Wateringen Tel: 0174-220365 Emailadres: info@entersite.nl Internet: www.entersite.nl Inleiding Vele bedrijven

Nadere informatie

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,-

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Prijslijst 2015 Algemeen Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Advisering: 10,- per uur. Reparaties Onderzoekskosten: 10,- Reparatiekosten: 10,- Installaties

Nadere informatie

Procesoptimalisatie door Procesinformatie. 30 november 2005 Andre IJdo, Coordinator Technisch Beheer Lars van Beek, Sales Manager

Procesoptimalisatie door Procesinformatie. 30 november 2005 Andre IJdo, Coordinator Technisch Beheer Lars van Beek, Sales Manager Procesoptimalisatie door Procesinformatie 30 november 2005 Andre IJdo, Coordinator Technisch Beheer Lars van Beek, Sales Manager AVR Novotek Agenda Introductie Novotek en AVR Historie van bestaande Proces

Nadere informatie

Optimalisatie door integratie

Optimalisatie door integratie Optimalisatie door integratie industriële en utilitaire dienstverlening op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouw, instrumentatie, automatisering, HVAC en service & onderhoud Dassen Group is opgericht

Nadere informatie

I.H.B.M. Advies- en Tekenbureau

I.H.B.M. Advies- en Tekenbureau I.H.B.M. Advies- en Tekenbureau JOUW RECHTERHAND IN INNOVATIE I.H.B.M. Advies- en Tekenbureau B.V. I.H.B.M. Advies en Tekenbureau B.V. is een onafhankelijk, betrouwbaar en flexibel teken en engineeringsbureau.

Nadere informatie

Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016

Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016 Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016 Wat is draadloos workware Base?... 3 Hoe staat dit in vergelijking tot andere Workware producten?... 3 Waarom zou ik draadloos Workware gebruiken

Nadere informatie

Imtech Industrial Services

Imtech Industrial Services Imtech Industrial Services Index Imtech NV Imtech Nederland Imtech Industrial Services Disciplines Referenties Contactgegevens Waar zou onze maatschappij zijn zonder techniek? Tunnels Veiligheid Telefonie/data

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen Personalia Naam: Arie Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Eigenschappen Gedreven Pro-actief Teamplayer Sociaal Zelfstandig Opleidingen MBO Niveau 4 Periode:

Nadere informatie

Imtech Engineering Support Center

Imtech Engineering Support Center Imtech Engineering Support Center Imtech Engineering Support Center Deskundig partner in engineeringactiviteiten Technologische ontwikkeling Onze samenleving wordt steeds afhankelijker van techniek. Ingenieursafdelingen

Nadere informatie

Totally Integrated Automation. Realizing visions every day in every industry

Totally Integrated Automation. Realizing visions every day in every industry Totally Integrated Automation Realizing visions every day in every industry Industriële trends Hardware complexer en krachtiger Kortere innovatiecycli en snellere modelwijzigingen om in te spelen op veeleisende

Nadere informatie

Projectmanagement. Projectdoorloop System Integrator

Projectmanagement. Projectdoorloop System Integrator Projectmanagement Projectdoorloop System Integrator Definitie van een project Een project is een op onduidelijke of veranderende doelstellingen gebaseerd, voortdurend uitdijende hoeveelheid werk, waarvoor

Nadere informatie

Vijeo Citect. Kies voor Schneider Electric en houd optimale grip op uw producties. Een uitgebreid pakket: Vijeo plus HMI/SCADA

Vijeo Citect. Kies voor Schneider Electric en houd optimale grip op uw producties. Een uitgebreid pakket: Vijeo plus HMI/SCADA Vijeo Citect Kies voor Schneider Electric en houd optimale grip op uw producties Optimale communicatie dankzij de zorgvuldig gekozen koppelingen met apparatuur van Schneider Electric is dit de ideale partner

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

De Do s en Don ts bij de migratie van verouderde procesbesturing- en automatiseringssystemen

De Do s en Don ts bij de migratie van verouderde procesbesturing- en automatiseringssystemen De Do s en Don ts bij de migratie van verouderde procesbesturing- en automatiseringssystemen Klaas Venema, Consultant Imtech Even voorstellen Klaas Venema, Consultant Imtech Industrial Services 30 jaar

Nadere informatie

Groningen 20 2014-2015. Maintenance. www.alfa-college.nl

Groningen 20 2014-2015. Maintenance. www.alfa-college.nl Groningen 20 2014-2015 Maintenance www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland. Deze brochure

Nadere informatie

Hans Jurgen Kroon Industrial HVAC Control Solutions hjkroon@ihcs033.nl

Hans Jurgen Kroon Industrial HVAC Control Solutions hjkroon@ihcs033.nl Hans Jurgen Kroon Industrial HVAC Control Solutions hjkroon@ihcs033.nl Introductie IHCS Introductie Industrial HVAC Control Solutions Commissioning in Farmacie Uitgangspunten van de Farmacie Commissioning

Nadere informatie

Cabama Engineering B.V.

Cabama Engineering B.V. Cabama Engineering B.V. Cabama Engineering B.V. is een onafhankelijk, betrouwbaar en flex- ibel teken en engineeringsbureau. Cabama Engineering biedt professionele en duurzame diensten voor de markten

Nadere informatie

Installatie/Update/Intake formulier.

Installatie/Update/Intake formulier. Installatie/Update/Intake formulier. APPLICATIENAAM: APPLICATIEVERSIE: PACKAGE NAAM: APPLICATIETAAL: NL INDIEN ANDERS: INTAKE\INSTALLATIE DATUM: PRODUCTIE DATUM: 0 ORGANISATIE In dit hoofdstuk wordt alle

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

m a c h i n e s p e c i a l i s t e n

m a c h i n e s p e c i a l i s t e n BS machine specialisten industrieel onderhoud m a c h i n e s p e c i a l i s t e n o v e r b s BS, opgericht in 1946, heeft zich de reputatie verworven de machinespecialist bij uitstek te zijn. De organisatie

Nadere informatie

Total Life Cycle Management. Risicobeheersend en strategisch asset management

Total Life Cycle Management. Risicobeheersend en strategisch asset management Total Life Cycle Management Risicobeheersend en strategisch asset management Imtech Automation Solutions Alex Elandt (Business Consultant) Pag 1/15 Total Life Cycle Management v 1.2 03 maart 2010 Inleiding

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Geboortedatum: 01-08-1986

Geboortedatum: 01-08-1986 Personalia Naam: Rashif Geboortedatum: 01-08-1986 Woonplaats: Amsterdam Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Profiel Rashif is een jongen die erg vriendelijk en servicegericht is. Hij heeft na zijn

Nadere informatie

WAGO-TRAININGS PROGRAMMA

WAGO-TRAININGS PROGRAMMA WAGO-TRAININGS PROGRAMMA 2015 1 WAGO-TRAININGEN Uw doel is onze maatstaf Productgerelateerde en klant-specifieke trainingen Kleine Groepen Teamwork Praktijkgericht Door de kleine groepen bij de WAGO trainingen

Nadere informatie

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Versie april/2008 Zicht nieuwe media ontwerpers 2008 1 Inleiding Een Content Management Systeem (CMS) is een webapplicatie waarmee je zonder

Nadere informatie

MSS Micro SCADA Systeem

MSS Micro SCADA Systeem Wijnand van Asseldonk / Alex Otten MSS Micro SCADA Systeem Agenda ICT in een oogopslag Aanleiding ontwikkeling MSS Keuzemogelijkheden Uitwerking van de keuze Aanvullende wensen ICT in een oogopslag Opgericht

Nadere informatie

WAGO-TRAININGS PROGRAMMA

WAGO-TRAININGS PROGRAMMA WAGO-TRAININGS PROGRAMMA 2015 1 WAGO-TRAININGEN Uw doel is onze maatstaf Productgerelateerde en klant-specifieke trainingen Kleine Groepen Door de kleine groepen bij de WAGO trainingen komt een ieder aan

Nadere informatie

INHOUD. Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen. Sprekers. Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008

INHOUD. Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen. Sprekers. Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008 INHOUD Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen Sprekers Datum : : Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008 INTRODUCTIE WIE BEN IK? Verleden/heden WAT DOE IK?

Nadere informatie

- SMB - Projectaanpak

- SMB - Projectaanpak - SMB - Projectaanpak Datum : 18 Jan.2008 Referentie : TH/HG - AANVRAAG KLANT - TYPE A: ONTWIKKELEND PROBLEEMOPLOSSEND - TYPE B: DIREKTE ONTWIKKELING VOORCALCULATIE FASE 1,TRAJECT A: BLAD 1 - ORIENTATIE

Nadere informatie

Koning & Hartman maakt het verschil

Koning & Hartman maakt het verschil Koning & Hartman maakt het verschil KH Smart Manufacturing KH Smart Manufacturing Smart Made Simple Smart Made Simple Nieuwe technologieën volgen elkaar steeds sneller op en leiden tot nieuwe concepten,

Nadere informatie

Advies en projectmanagement Industriële automatisering. Palaemon. Diensten en referenties. Introductie van Palaemon Frans Kleisman

Advies en projectmanagement Industriële automatisering. Palaemon. Diensten en referenties. Introductie van Palaemon Frans Kleisman Palaemon Advies en projectmanagement Industriële automatisering Diensten en referenties Introductie van Palaemon Frans Kleisman Bedrijfsprofiel 30 jaar ervaring in diverse industriële productie-en procesbesturing.

Nadere informatie

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan Voorstel # ECC1501 Inhoudsopgave OPDRACHTOMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN ONTWIKKELEN VAN EEN WEBSITE ONTWERP REALISEREN VAN HET ONTWERP PLAATSEN VAN DE DOOR EUROPEAN CREDIT CONTROL AANGELEVERDE CONTENT VERPLAATSEN

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Geboortedatum: 2 augustus 1981. Telefoonnummer: ******** e-mail: info@josdebest.nl. Novell OES 2 cursus. Gecertificeerd VCP

CURRICULUM VITAE. Geboortedatum: 2 augustus 1981. Telefoonnummer: ******** e-mail: info@josdebest.nl. Novell OES 2 cursus. Gecertificeerd VCP CURRICULUM VITAE PERSONALIA Achternaam: De Best Voorletters: J.H.P. Roepnaam: Jos Geboortedatum: 2 augustus 1981 Geboorteplaats: Oss Adres: ******** Postcode: ******* Woonplaats: Berghem Telefoonnummer:

Nadere informatie

Wij sturen jouw energie. 7 april FixSus sturing voor gebouwen automatisering: Functionaliteitenoverzicht

Wij sturen jouw energie. 7 april FixSus sturing voor gebouwen automatisering: Functionaliteitenoverzicht Wij sturen jouw energie 7 april 2015 FixSus sturing voor gebouwen automatisering: Functionaliteitenoverzicht De technologie Open gate systeem Via het FixSus open gate systeem is elke variabele, parameter

Nadere informatie

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Cursus Analyse voor Web Applicaties 1 Organisatie Opleiding Module Onderwerp Syntra AB Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Analyse op basis van SDM en UML

Nadere informatie

Cybersecurity Is een doosje voldoende, 14-11-2013

Cybersecurity Is een doosje voldoende, 14-11-2013 Imtech N.V. Kampenringweg 45a P.O. Box 399 2800 AJ Gouda The Netherlands Tel. +31 182 54 35 43 Fax +31 182 54 35 00 www.imtech.com B.A. Moes Cybersecurity Is een doosje voldoende, 14-11-2013 Even voorstellen

Nadere informatie

INFOPAKKET BRIGHT EYES DESIGN 2008

INFOPAKKET BRIGHT EYES DESIGN 2008 INFOPAKKET BRIGHT EYES DESIGN 2008 Bright Eyes Design & Internet Services is een Internet bedrijf dat zich voornamelijk richt op het MKB en particulieren. Wij kunnen u adviseren in het opzetten van een

Nadere informatie

Tukkers moderniseren paneelbouw met beproefde waarden

Tukkers moderniseren paneelbouw met beproefde waarden Tukkers moderniseren paneelbouw met beproefde waarden Moekotte: succesvol zonder kapsones Natuurlijk zijn we trots op het succes van Moekotte, maar daar lopen we niet mee te koop. Kapsones zit niet in

Nadere informatie

Aragorn sterk in ICT-oplossingen. Totale ontzorging. Uiterst flexibel. Persoonlijk contact

Aragorn sterk in ICT-oplossingen. Totale ontzorging. Uiterst flexibel. Persoonlijk contact Aragorn sterk in ICT-oplossingen Uiterst flexibel Totale ontzorging Persoonlijk contact Aragorn Goede, efficiënte en veilige ICT-oplossingen dragen in hoge mate bij aan het succes en rendement van uw

Nadere informatie

Geboortedatum: 01-08-1986

Geboortedatum: 01-08-1986 Personalia Naam: Rashif Geboortedatum: 01-08-1986 Woonplaats: Amsterdam Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Profiel Rashif is een jongen die erg vriendelijk en servicegericht is. Hij heeft na zijn

Nadere informatie

Checklist ontwerp van de netwerkinfrastructuur 03-04-2014

Checklist ontwerp van de netwerkinfrastructuur 03-04-2014 03-04-2014 Inhoud Inleiding Netwerkontwerp Gebruik van standaarden Afstanden en bescherming Checklist na installatie Netwerkfouten? Foutoorzaken in TCP/IP industriële netwerken Verbindingsproblemen (Hardware)

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design partijenwijzer.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 20 juni 2012 2 1 Introductie

Nadere informatie

Quartz Dashboard. Productinformatie. Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite

Quartz Dashboard. Productinformatie. Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite Productinformatie Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite Inhoud 1...1 2 Hoe werkt Quartz?...3 2.1 Configuratie...3 2.2 Quartz devices en datapoints...4 2.3 Dashboards bouwen...5 2.4 Gebruikersrollen

Nadere informatie

Nedtrain, renovatie en R&D treinstellen NS Handling motorendivisie DAF trucks

Nedtrain, renovatie en R&D treinstellen NS Handling motorendivisie DAF trucks MBS Engineering is een uiterst flexibele organisatie die opereert in de markt van de industriële automatisering. Ontstaan uit een groep enthousiaste engineers (14fte) die voorheen werkzaam waren bij Detron,

Nadere informatie

VIRO helpt bij de optimalisatie van industriële processen?

VIRO helpt bij de optimalisatie van industriële processen? Hoe Plant Simulation VIRO helpt bij de optimalisatie van industriële processen? Tecnomatix Digital Manufacturing Solutions Day 26-05-2015 Wie zijn wij? Henk Janssonius Programm Manager Mart Bruggink Mechanical

Nadere informatie

LICHT & KRACHT DATA & TELECOM SERVICE & ONDERHOUD

LICHT & KRACHT DATA & TELECOM SERVICE & ONDERHOUD Focus op perfectie! LICHT & KRACHT DATA & TELECOM SERVICE & ONDERHOUD Focus op perfectie! Iedere dag scherp Elektropartners. Kennis. Kunde. Kwaliteit. Elektropartners is een elektrotechnisch installatiebedrijf

Nadere informatie

WEBSITE PAKKETTEN SAMENGESTELD VOOR DE ZZP, STARTENDE ONDERNEMER EN PARTICULIER DE PERFECTE START IN DE DIGITALE WERELD

WEBSITE PAKKETTEN SAMENGESTELD VOOR DE ZZP, STARTENDE ONDERNEMER EN PARTICULIER DE PERFECTE START IN DE DIGITALE WERELD WEBSITE PAKKETTEN SAMENGESTELD VOOR DE ZZP, STARTENDE ONDERNEMER EN PARTICULIER DE PERFECTE START IN DE DIGITALE WERELD BETAALBARE WEBSITE MET MOGELIJKHEDEN VOOR DE TOEKOMST STABIEL, KWALITEIT, PROFESSIONEEL

Nadere informatie

Technische Opleidingen

Technische Opleidingen Technische Opleidingen Elauma Waagmeester Technische opleidingen Niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij revisies en storingen is het belangrijk om voldoende kennis van de verschillende systemen in huis

Nadere informatie

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device MOBILE BUSINESS APPS Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device YOUR VIEW ON BUSINESS Introductie Oplossingen Any2info is een innovatieve ICT-onderneming

Nadere informatie

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding Nieuw in deze versie : Koppeling voor web gebaseerde toepassingen (DrICTVoIPwebClient.exe) (zie hoofdstuk 8) 1. Inleiding Met de DrICTVoIP.DLL maakt u uw software

Nadere informatie

Implementatie van een MES systeem

Implementatie van een MES systeem Implementatie van een MES systeem En dus een foutloze fabriek? Nedzink Roel Frissen Industrial Engineer Doel en agenda presentatie Nedzink Waarom MES? Hoe geïmplementeerd? Voorwaarden voor succesvolle

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design stemexamen.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 19 juni 2012 2 1 Introductie ProDemos

Nadere informatie

Stageproject voor ICT-er / Webdesigner

Stageproject voor ICT-er / Webdesigner HO LLA ND SHIE LDING SY S TE MS BV Stageproject Stageproject voor ICT-er / Webdesigner Arend Langendam 07-09-2010 Stageproject Holland Shelding Systems B.V. - Jacobus Lipsweg 124 3316 BP Dordrecht Nederland

Nadere informatie

Hans Jurgen Kroon Industrial HVAC Control Solutions hjkroon@ihcs033.nl

Hans Jurgen Kroon Industrial HVAC Control Solutions hjkroon@ihcs033.nl Hans Jurgen Kroon Industrial HVAC Control Solutions hjkroon@ihcs033.nl Introductie IHCS Introductie Industrial HVAC Control Solutions Commissioning in Farmacie Uitgangspunten van de Farmacie Commissioning

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA X Microsoft Excel Stap in de wereld van Visual Basic for Applications (VBA) binnen het Microsoft Office programma Excel. Leer hoe deze programmeertaal precies in elkaar zit en hoe u deze in de dagelijkse

Nadere informatie

PERSONALIA OPLEIDING KENNIS SOFTWARE EN METHODEN

PERSONALIA OPLEIDING KENNIS SOFTWARE EN METHODEN PERSONALIA Naam : Thijs van Amersfoort Adres : Hillegomweg 63 Woonplaats : Arnhem Geboortedatum : 04 december 1970 Nationaliteit : Nederlandse Rijbewijs : B (in bezit van een auto) Email : gtvamersfoort@gmail.com

Nadere informatie

Your view on business On your favorite device

Your view on business On your favorite device ANY2INFO OVER ONS Your view on business On your favorite device Any2info is een ICT-onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaard software waarmee mobiele bedrijfsapps kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

Contact the Agency. Tim Stienen José

Contact the Agency. Tim Stienen José Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl José Zie hier het profiel van onze Java developer José uit Noord- Brabant. José stelt zich graag voor aan de hand van onderstaande vragen. Hoe

Nadere informatie

Peelland ICT Online Back-up

Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT biedt volledig in eigen beheer online back-up aan. Hiermee voorzien wij onze klanten van de laatste nieuwe back-up mogelijkheden en technieken. Risico s conventionele

Nadere informatie

Uw digitale. communicatie

Uw digitale. communicatie Uw digitale communicatie Optieksignage: uw oplossing in Digital Signage Uw digitale communicatie Optieksignage is een unieke totaaloplossing op het gebied van digitale communicatie. Met de door ons ontwikkelde

Nadere informatie

Industry 4.0. Big Data: van shopfloor naar IT level MES/ERP: Trends & Technologieën. Advantech Europe Jim ten Broeke Business Development Manager IoT

Industry 4.0. Big Data: van shopfloor naar IT level MES/ERP: Trends & Technologieën. Advantech Europe Jim ten Broeke Business Development Manager IoT Industry 4.0 Big Data: van shopfloor naar IT level MES/ERP: Trends & Technologieën Advantech Europe Jim ten Broeke Business Development Manager IoT Internet of Things: de evolutie Vandaag, 2016, groeit

Nadere informatie

Implementatie plan. Versie 1. Bas van Zonneveld

Implementatie plan. Versie 1. Bas van Zonneveld Implementatie plan Versie 1 Bas van Zonneveld 69022@glr.nl Inhoud implementatie Inleiding Stappenplan Risico s en maatregelen Security Materialen Plan B 1 Inleiding Dit implementatie plan is een vervolg

Nadere informatie

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 Project plan Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 I4C2 I4C1 1 Inhoudsopgave Doel en doelgroep van het project... 3 Beschrijving van het project... 4 Benodigde materialen... 5 Te verwachten resultaten,

Nadere informatie

J O R. bedrijfspresentatie. JoR Systems. JoR Systems. Een jonge onderneming die voor midden- en kleinbedrijf software oplossingen maakt.

J O R. bedrijfspresentatie. JoR Systems. JoR Systems. Een jonge onderneming die voor midden- en kleinbedrijf software oplossingen maakt. bedrijfspresentatie Een jonge onderneming die voor midden- en kleinbedrijf software oplossingen maakt. 1 Agenda Visie Produkt BaMo Diensten Q&A 2 is een onderneming die sinds maart 2003 actief is, en zich

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

ITBB. Toppers in Techniek

ITBB. Toppers in Techniek ITBB. Elektrotechniek Innovatie door kennisoverdracht www.itbb.nl www.zonderman.nl Elektrotechniek Meet- en regeltechniek Signalering en beveiliging Brandbeveiliging Energievoorziening Telematica/netwerken/infrastructuren

Nadere informatie

Introductie. Met Flowcode software ontwikkelt u snel en gemakkelijk de meest complexe elektronische en elektromechanische systemen.

Introductie. Met Flowcode software ontwikkelt u snel en gemakkelijk de meest complexe elektronische en elektromechanische systemen. Introductie Met software ontwikkelt u snel en gemakkelijk de meest complexe elektronische en elektromechanische systemen. is een van 's werelds meest geavanceerde ontwikkelomgevingen voor elektronica en

Nadere informatie

De algemene bepalingen zijn van toepassing, tenzij specifiek anders vermeld in onze offertetekst of uw klantspecificaties.

De algemene bepalingen zijn van toepassing, tenzij specifiek anders vermeld in onze offertetekst of uw klantspecificaties. Algemene bepalingen De algemene bepalingen zijn van toepassing, tenzij specifiek anders vermeld in onze offertetekst of uw klantspecificaties. 1 Commerciële bepalingen 1.1 Beschikbaarstelling monsters

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Jeroen van Ierssel 06 54751895 jeroen@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B SKILLS (Ervaring in jaren)

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

HMI s ontsluiten machines naar het WEB

HMI s ontsluiten machines naar het WEB HMI s ontsluiten machines naar het WEB Grip op uw machine onafhankelijk van zijn locatie Door: Bert-Jan Ruesink Email: b.ruesink@duranmatic.nl Machinebouw event 2015 Pag. 1 Duranmatic B.V. Technische handelsonderneming,

Nadere informatie

Support Engineer There are no translations available.

Support Engineer There are no translations available. Support Engineer Wij zoeken een gemotiveerde, enthousiaste collega die goed kan luisteren en doorvragen om de klantvraag helder te krijgen en die de sociale vaardigheden heeft om de vele soorten klanten

Nadere informatie

Plan van aanpak 2006. Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels. GameShop

Plan van aanpak 2006. Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels. GameShop Plan van aanpak 2006 Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels GameShop 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave blz. 2. Achtergronden 3. Projectopdracht 4. Projectactiviteiten 5. Projectgrenzen en Randvoorwaarden

Nadere informatie

TMX-NET PRO. Veilig op afstand beheren via internet. smart telecontrol

TMX-NET PRO. Veilig op afstand beheren via internet. smart telecontrol TMX-NET PRO Veilig op afstand beheren via internet smart telecontrol Overal en altijd, compleet en veilig beheer via de cloud clients tablets secure internet smartphones Voordelen TMX-Net Pro Universeel

Nadere informatie

Franck Wtb Advies 1 jaar!

Franck Wtb Advies 1 jaar! 1 s e p t e m b e r 2 0 07 Franck Wtb Advies 1 jaar! Het is inmiddels een jaar geleden dat ik, Rowald Franck, ben gestart met mijn adviesbureau. Vanuit Franck Wtb Advies worden met name sterkteberekeningen

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

Bedrijventerrein Stepelo Haaksbergen

Bedrijventerrein Stepelo Haaksbergen Bedrijventerrein Stepelo Haaksbergen VOORWOORD IACT bouwt sinds 1999 software voor industrieel gebruik, nu eens voor kleine machines dan weer voor besturingen en visualisaties van grote processen. Ook

Nadere informatie

Uw elektrotechnische installatie zorgeloos in orde.

Uw elektrotechnische installatie zorgeloos in orde. Uw elektrotechnische installatie zorgeloos in orde. Inhoudsopgave blz Inleiding 2 De geschiedenis 3 Doelstellingen 3 Veiligheid 4 Specialismen 5 Doelgroepen 6 Het dienstenaanbod 7 Milieubewust en techniek

Nadere informatie

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder IT beheerder als bedreigde diersoort: Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat

Nadere informatie

WAGO-I/O-SYSTEM Trainings programma

WAGO-I/O-SYSTEM Trainings programma WAGO-I/O-SYSTEM Trainings programma 2014 WAGO-trainingen WAGO ontwikkeld en produceerd producten met innovatieve ideeën, volgens de laatste stand van de techniek. Het maximale voordeel van deze producten

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Presentation. Simple solutions for complex requirements

Presentation. Simple solutions for complex requirements Presentation Simple solutions for complex requirements Company plus 1994: Oprichting als Intersoft GmbH 2000: Omzetting naar FAUSER AG Vestingingen: Gilching (München), Erkrath (Düsseldorf) Hamburg Budapest

Nadere informatie

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP Services Technische info Als u een upgrade van uw HP CloudSystem Matrix-omgeving uitvoeren, moet u ervan op aan kunnen dat alle componenten van

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit Kantoor- en bedrijfsautomatisering it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit vanboxtel is naast gerenommeerd automatiseerder van logistieke processen,

Nadere informatie