PSA PRJ2019 Vervanging SDE OPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PSA PRJ2019 Vervanging SDE OPS"

Transcriptie

1 PSA PRJ2019 Vervanging SDE OPS Auteur: Aanmaakdatum: 18 november 2014 Laatste wijziging: 16 juni 2015 Versie: 0.1

2 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Auteur Versie Wijziging 24 juni 2014 D. Jumelet 0.1 Eerste opzet 10 dec 2014 R. Pijnenburg 0.5 Aangepast op SDE voor ATM en ICT 12 dec 2014 R. Pijnenburg / I. Sluis 0.6 Laatste aanpassing m.b.t. functionaliteit 16 jun 2015 J. Schoonderbeek 0.9 Bijgewerkt met courante principes/richtlijnen 16 jun 2015 J. Schoonderbeek 1.0 Review commentaren verwerkt Reviewers Naam Functie Klaas Brongers Ingrid Sluis-Huijbregts Rogier Bastiaens Jan Grinwis ICT-Architect ICT Demand ICT Supply Infrabeheer blad 2

3 Inhoud Documentbeheer...2 Wijzigingshistorie...2 Reviewers...2 Inhoud...3 Leeswijzer INLEIDING EN SCOPE...5 Inleiding Algemeen...6 Algemene Principes en richtlijnen Bedrijfsprocessen Stakeholders Principes en Richtlijnen Applicatie en data Infrastructuur...13 Interne Hosting Beheer...16 blad 3

4 Leeswijzer Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft ervoor gekozen nieuwe bedrijfsoplossingen (of veranderingen daarin) onder architectuur te ontwikkelen. Dit heeft tot gevolg dat bij aanvang van een project naast een Project Plan ook een Project Start Architectuur (PSA) moet worden opgeleverd. De PSA omvat de kaders, context en werkafspraken die de architect met het projectteam maakt. Een PSA wordt aan het begin van een project opgesteld en vormt, samen met het Plan van Aanpak, de start documentatie voor het project. Context Doelstelling PSA Een PSA is de vertaling van de algemene LVNL principes, beleidslijnen naar voor dit project specifieke standaarden, normen, richtlijnen en naar de modellen/werkwijzen die het project dient te hanteren. De principes waaraan in deze PSA wordt gerefereerd zijn vastgelegd in de Referentie Architectuur en worden toegepast op basis van Comply or Explain. Dit betekent dat principes altijd geldig zijn, tenzij ze leiden tot ongewenste uitkomsten of niet passen bij het onderwerp. In dat geval kan gemotiveerd afgezien worden van het toepassen van een principe. De principes en de onderbouwing hiervan zijn opgenomen in een bijlage. Hier is ook opgenomen welke principes niet van toepassing zijn en waarom. Een PSA geeft de context van de oplossing weer, niet de oplossing zelf. Hierdoor wordt voor een breder publiek(opdrachtgever, beheerder, gebruiker, eigenaar) helder wat de oplossingsrichting beoogd en waarom het een bepaalde kant opgaat. Kaders Een tweede doel van de PSA is het geven van kaders voor het inhoudelijke projectresultaat en voor de te hanteren methoden en technieken. De PSA bevat daarvoor: - de context van de verandering die het project gaat realiseren en het strategische doel van de verandering; - de afbakening van het verandergebied wat betreft scope; - de uitwerking van het verandergebied naar de verschillende aspecten van de architectuur waarbij per onderdeel van de architectuur wordt ingegaan op te hanteren principes en te hanteren modellen. - Architectuurmodellen opgesteld in de architectuurtaal ArchiMate. blad 4

5 1. INLEIDING EN SCOPE Inleiding Momenteel maakt LVNL gebruik van de tool Service Desk Express (SDE) van BMC voor de ondersteuning van zowel de operationele ICT (onder beheer van divisie Ops) als de niet operationele ICT (onder beheer van afdeling CS\ICT). De leverancier heeft aangekondigd dat het de ontwikkeling van SDE is gestopt en dat de tool tot uiterlijk 2017 zal worden ondersteund. Dit is de reden dat LVNL PRJ2019 heeft geïnitieerd om een nieuwe IT-beheertool in gebruik te gaan nemen. M.b.t. dit project heeft geen RFI plaatsgevonden; er is gekozen voor een niet openbare aanbesteding. Met deze Project Start Architectuur wordt aangegeven welke functionaliteit LVNL nodig heeft voor de ondersteuning van het ICT-beheer van de twee bedrijfsonderdelen Ops en CS\ICT, en welke richtlijnen meegegeven worden aan de oplossing die aangeboden wordt. Vanuit bedrijfsperspectief mag er geen verandering van functionaliteit of proces plaatsvinden. De focus voor deze PSA ligt dan ook op applicatiekenmerken en benodigde infrastructuur. blad 5

6 2. Algemeen Met dit project wordt beoogd een oplossing te realiseren die de huidige, dubbel geinstalleerde applicatie vervangt, en die het beheer van zowel de operationele als de niet-operationele ICT komponenten geautomatiseerd ondersteund. Onder operationeel verstaat LVNL die zaken, die direct ondersteunend zijn aan het verlenen van luchtverkeersleidingsdiensten; deze zaken vallen onder de divisie Operations, afgekort Ops. Onder niet-operationeel verstaat LVNL in het kader van deze PSA de zaken die onder de divisie Corporate Services ressorteren, en dan met name onder de afdeling Information & Communication Technology (CS\ICT). Deze afdeling ondersteunt kantoorautomatisering en secundaire/niet-kritieke systemen ten behoeve van Ops. De belangrijkste kwaliteitskenmerken van de te realiseren oplossing zijn: 1. In lijn met de gangbare standaarden van LVNL en de afdelingen Ops en CS\ICT. 2. Aansluiting op het te realiseren compliancysysteem. 3. Gefaseerde invoering, waarbij de eerste stap de migratie van de operationele ICT komponenten betreft, en pas daarna de niet-operationele componenten. De omgeving valt binnen openingstijden van ICT. De oplossing wordt gerealiseerd binnen de architectuur van zowel het servicedomein ATM specifiek als het domein Generieke ICT Systemen. Algemene Principes, richtlijnen en requirements De volgende generieke principes zijn van toepassing op dit project: A01 A02 A03 Principe Kies generiek boven specifiek Veranderingen zijn bedrijfsgedreven ICT-services worden uitsluitend operatieondersteunend worden ingezet. Rationale Specifieke ICT oplossingen, zoals zelfbouw of maatwerk, zijn over het algemeen duurder in aanschaf en onderhoud, en minder flexibel inzetbaar, dan soortgelijke generieke ICT oplossingen. Functionele aanpassingen aan het ICTlandschap worden doorgevoerd vanuit de behoeften die de bedrijfsvoering (met alle hierbij relevante stakeholders) heeft. Eerst de vragen Wat en Waarom en daarna pas de vragen m.b.t. het Hoe. CS\ICT diensten mogen niet direct of indirect gebruikt worden voor het uitvoeren van luchtverkeersleiding, maar hooguit dienen ter ondersteuning van nietbedrijfskritische processen. Dit geldt voor: generieke ICT diensten; LVNL CS-specifieke diensten; diensten die ATM specifiek zijn. blad 6

7 Bovenstaande leidt tot de volgende (project)richtlijnen: A02-1 A02-2 Richtlijn Er zijn goedgekeurde business cases en ontwerpen. De functionele requirements zijn door de gebruikers opgesteld en vastgelegd. Implicaties en toelichting Middels de businesscase is door het MT groen licht gegeven voor de start van dit traject. De functionele requirements zijn vooraf bepaald en voor de twee gebieden in kaart gebracht: J:\PRJ 2019 (Vervanging SDE OPS)\5. Gunningsfase\ knock-out criteria v1.0 Naast bovenstaande richtlijnen gelden de volgende, algemene requirements: Requirement Implicaties en toelichting AR- 1 Er is sprake van gefaseerde invoering, waarbij ATM eerst overgaat; pas na succesvolle implementatie voor ATM wordt de implementatie voor ICT opgestart. ATM dient op korte termijn over te gaan op de nieuwe applicatie. Ter vermijden van risico s (tijd, geld en complexiteit) bij de implementatie gaat ICT niet parallel over. blad 7

8 3. Bedrijfsprocessen. De bestaande processen veranderen in essentie niet. Omdat de scope van Compliancy nog onvolledig is, wordt dit proces niet verder uitgewerkt. Ter referentie hieronder het huidige architectuurmodel voor Compliancy. 3.1 Stakeholders. Het systeem zal zowel voor operationele- als voor niet operationele registraties worden gebruikt. Vanuit dit perspectief kunnen dan ook de volgende gebruikers worden onderkend: ST-1 Stakeholder Gebruiker Operationele Systemen Concern(s). Is het systeem 24x7 beschikbaar? Kan ik doen wat ik moet doen (functioneel, zie hfdst.4)? Kan ik meldingen doorzetten naar de nietoperationele omgeving? ST-2 Gebruiker Niet-operationele systemen Is het systeem beschikbaarheid tijdens kantoortijden? Kan ik doen wat ik moet doen (functioneel, zie hfdst.4) ST-3 Technisch beheer Ben ik in staat om het technisch beheer uit te voeren? ST-4 Functioneel beheer Kan het systeem voldoende volgen als er wijzigingen plaatsvinden in de business (alignment)? ST-5 Leverancier software Kan ik het systeem technisch ondersteunen? ST-6 Manager Krijg ik de gewenste MI informatie? Kan ik analyses uitvoeren? ST-7 Compliancy Officer Kan ik aantonen dat de LVNL systeemomgeving overeenkomstig wet- en regelgeving is/wordt ingericht. blad 8

9 3.2 Principes en Richtlijnen. Relevante principes M.b.t. de bedrijfsprocessen gelden voor deze voorziening de volgende principes. B001 Principe Functionaliteit wordt hergebruikt waar mogelijk Rationale Wanneer nieuwe functionaliteit moet worden gerealiseerd, dan dient gestreefd te worden naar maximaal gemeenschappelijk (her)gebruik van bestaande oplossingen. Een eventuele keuze tussen hergebruik en aanschaf/bouw wordt beslist op basis van het MoSCoW-principe. Hergebruik van bestaande functionaliteit betekent hergebruik van bestaande, al geïmplementeerde oplossingen. Dit scheelt mogelijk in kosten voor licenties, implementatie, en beheer. Bovenstaand principe wordt vertaald naar de volgende (project) richtlijnen: Richtlijnen Implicatie en toelichting RB0101 Vanuit de processen dienen periodiek en geautomatiseerd Compliancygegevens beschikbaar te worden gesteld aan het centrale Compliancysysteem. Compliancy is voor LVNL een belangrijk issue en dient door het Management bewaakt te kunnen worden. Voor dit doel moeten automatische rapportages worden gegenereerd. RB0102 Wanneer behoefte is aan toegevoegde functionaliteit (zoals bijvoorbeeld Composites ter ondersteuning van workflows), dan wordt dit vanuit centrale regie (Functioneel beheer) gerealiseerd. Voorkomen moet worden dat gebruikers zelf functionaliteit gaan toevoegen met het karakter van een (kleine) bedrijfsapplicatie. Dit komt de bedrijfszekerheid en de beheerbaarheid niet ten goede. (I04). Uiteraard is het wel mogelijk om deze functionaliteit te realiseren, maar dan centraal aangestuurd, zodat inrichting, documentatie en beheer optimaal gefaciliteerd kunnen worden. blad 9

10 4. Applicatie en data De in het vorige hoofdstuk beschreven processen worden door een aantal applicatieservices ondersteund en uitgevoerd. Hieronder een modelweergave van de functionaliteit en de applicatiecomponenten die een rol spelen in beide alternatieven, alsmede de infrastructuurservices die in de verschillende scenario s nodig zijn ter ondersteuning. De applicatie biedt dan de volgende functionaliteit: Functie Configuratie en availability beheer Incidentbeheer Change- en release beheer Compliancy rapportages Risico management beheer Probleem beheer Omschrijving Beheren van alle item die als CI zijn aangemerkt. Uitvoeren van analyses op deze items t.b.v. de hier benoemde processen/werkwijzen Registratie en navolging van incidenten Registratie van de realisatiestappen. Registratie van alle activiteiten en statussen op basis van de eisen die vanuit Compliance worden gesteld. Registratie van de risico impact voor geplande activiteiten op operationele systemen Registratie en navolging van problemen blad 10

11 Relevante principes De volgende principes zijn van toepassing op deze voorziening: AP1 A06 Principe Er wordt één pakket gekozen om beide bedrijfsonderdelen (Ops en CS\ICT) te faciliteren. Gemeenschappelijke services zijn gebaseerd op COTS en het beheer ingericht op basis van Best Practices vanuit de markt. Rationale Indien e.e.a niet via gescheiden configuraties in één installatie kan worden opgelost, dan wordt de applicatie twee maal geïmplementeerd. Verschillen in werkwijzen kunnen uitsluitend via configuratie worden geaccommodeerd. De consequentie van één fysiek systeem is in dit geval dat er geen conflicten in inrichting (functioneel gebruik) mogen ontstaan. Bovenstaande principes leiden dan tot de volgende voor dit project relevante richtlijnen: ID Richtlijn Implicaties en toelichting PRJ PRJ PRJ PRJ De inrichting van ATM is leidend; Aanpassingen aan werkwijze en inrichting worden primair met ATM afgestemd. Er wordt gebruik gemaakt van één applicatie voor het bedienen van zowel ATM als ICT. Verschil in requirements tussen ATM en ICT worden uitsluitend opgelost in configuratie, niet in aanpassingen/maatwerk. Indien er sprake is van een dubbele implementatie, hoeft alle informatie die in beide implementaties benodigd is toch maar één keer te worden ingevoerd ATM is de belangrijkste gebruiker. De consequentie van het streven naar één systeem is in dit geval dat er conflicten zouden kunnen ontstaan in de eisen/wensen qua gebruik van ATM vis-à-vis ICT. Verschillen in inrichting zijn goedkoper te realiseren en onderhouden dan aanpassingen/maatwerk in de applicatie zelf. Slechts indien inrichtingseisen onoplosbaar conflicteren, wordt er een tweede instantie geïmplementeerd. Er wordt niet teruggevallen op aanpassingen (maatwerk) aan de applicatie. De databases voor beide implementaties zijn logisch gekoppeld, hetzij door het delen van tabellen, hetzij door synchronisatie, hetzij anderszins, zodat invoer of wijziging van een gedeeld gegeven ook direct in de andere implementatie effect heeft. blad 11

12 PRJ PRJ PRJ PRJ PRJ De applicatie wordt gerealiseerd met standaard software, wordt gehost op het standaard ICT-platform, en maakt gebruik van standaard infrastructurele voorzieningen. Interfaces worden dusdanig gerealiseerd dat de applicatie blijft functioneren, onafhankelijk van de status van gekoppelde systemen Er dient een koppeling naar de NAW database gemaakt te worden ten behoeve van persoonsinformatie Compliancy wordt ondersteund vanuit de standaard mogelijkheden van de applicatie Voor alle data die in de applicatie wordt opgeslagen geldt dat de beveiligingsclassificatie moet zijn vastgelegd. Hierdoor wordt aanvullende software en maatwerk voorkomen, dit draagt bij tot een efficiënt ingericht ICT landschap (A06). Op deze manier wordt de continuïteit van de individuele applicatie niet onnodig belast bij problemen/uitval van gekoppelde systemen. Hiermee is informatie van medewerkers in de oplossing altijd up-to-date Er mag geen maatwerk in de applicatie zelf benodigd zijn voor het ondersteunen van de gebruikseisen vanuit compliancy. De beveiligingsclassificatie is nodig om te bepalen welke data op welke plaatsen ontsloten mag worden, bijvoorbeeld bij het implementeren van werken op afstand (I08). blad 12

13 5. Infrastructuur Ten behoeve van PRJ2019 worden vanuit de infrastructuur voorzieningen geboden. De basis hiervan wordt gevormd door de service Hosting. In dit hoofdstuk worden deze services modelmatig uitgewerkt, beschreven en zijn de relevante principes en specificaties opgenomen. Tevens is aangeven welke andere infrastructuurvoorzieningen worden geraakt door de realisatie. Voor dit traject wordt gebruik gemaakt van de service Interne hosting op het ICT Hyper-V platform. Deze service is Geo-redundant uitgevoerd waardoor een hoge beschikbaarheid kan worden gegarandeerd. Andere kenmerken van deze service zijn dat er geen externe afhankelijkheid is en dat interfaces met aanpalende systemen intern worden gerealiseerd. Interne Hosting Hieronder het model dat de functionaliteit van Interne Hosting weergeeft: blad 13

14 Relevante principes De volgende infrastructuur architectuurprincipes zijn van toepassing op deze voorziening: I03 Principe Technologie is primair gebaseerd op marktconforme producten. Rationale Standaardisatie vergroot de beheersbaarheid. Binnen ICT leidt dit principe tot een 4 tal mainstreams: - Windows producten (OS en appl s) - Cicso producten m.b.t. netwerk - Oracle producten m.b.t. structured dataopslag - Hardware van Dell I06 De sourcingsstrategie is leidend bij het hosten van applicaties Onderliggende services worden door ICT beheerd; bedrijfsapplicaties worden door externe leveranciers beheerd. Door deze duidelijke scheiding kan ICT de beschikbaarheid van bedrijfsapplicaties beter garanderen. Bovenstaande principes leiden dan tot de volgende Infrastructurele richtlijnen: I06 I06 I07 I08 Richtlijnen Er wordt gebruik gemaakt van de service Geo-redundante Windows server. Er wordt gebruik gemaakt van de service Geo-redundante Data Management Het systeem wordt niet extern ontsloten De applicatie is enabled voor alle door ICT ondersteunde devices. De applicatie is uitwijkbaar via de ICT geo redundante service on premise hosting Implicatie en toelichting De applicatie wordt gehost op een georedundant uitgevoerd, middels Hyper-V gevirtualiseerd Win2012R2 server platform. De database kan gehost worden op een georedundant uitgevoerd Oracle DBMS platform (12c of evt 11.2). Als dit niet past, is eventueel MS SQL (2012 of 2008) mogelijk. Het geniet zeker niet de voorkeur, maar als beide bovengenoemde diensten niet passen, dan dient de leverancier de database binnen de eigen black box te implementeren en onderhouden. Een externe interface levert veiligheidsrisico s op, terwijl er geen noodzaak is voor gebruikers om het systeem vanaf niet-lvnl locaties te kunnen benaderen. De mogelijkheid moet bestaan om de applicatie ook te gebruiken met mobile devices op LVNL locaties. Het principe van geo-redundatie wordt gebruikt om i.g.v. ernstige verstoringen de applicatie vanuit de uitwijk locatie op te starten (binnen 48 uur). blad 14

15 blad 15

16 6. Beheer Omdat er gebruik wordt gemaakt van al bestaande techniek, blijft de scope van beheer hier beperkt tot de inrichting en beheer van de in het voorgaande geschetste oplossing. In dit model wordt duidelijk dat voor de te realiseren oplossing een beheerorganisatie moet worden ingericht die verantwoordelijk is o.a. voor de LCM op de gevraagde functionaliteit. Het beheer wordt ingericht op basis van het volgende model: blad 16

17 Relevante principes De volgende principes zijn van toepassing op deze voorziening: M03 M04 M01 Principe Onderhoud en beheer moeten los (kunnen) staan van de fabrikant van de oplossing. In de installatie, operatie en onderhoud van automatiseringsoplossingen maakt CS\ICT waar mogelijk gebruik van geautomatiseerde processen Het beheer wordt ingericht op basis van het principe Managed Service Rationale Hiermee voorkomt LVNL dat een monopolist wordt binnengehaald (en daarmee mogelijke prijsopdrijving). Automatisering van de ICT dienstverlening verhoogt de consistentie en herhaalbaarheid, verlaagt de foutgevoeligheid, en verminderd de beheerinspanning in uren en kosten. Met managed service wordt feitelijk een SAAS constructie bedoeld met dien verstande dat er gebruik wordt gemaakt van door ICT geleverde (en onderhouden) On Premise hardware / OS. Dit wordt vertaald naar services/buildingblocks. Voor de PSA is een buildingblock een service. Een buildingblock wordt as-is aangeboden, het is niet iets waar je nog wat weg kunt laten of iets aan toe kunt voegen. Onder andere bovenstaande principes leiden dan tot de volgende beheerrichtlijnen: ID Richtlijn Toelichting en implicaties MR01 ICT is verantwoordelijk voor het beheer van de infrastructuur. In het diagram zijn dit de groene vlakken. De leverancier is verantwoordelijk voor het technisch beheer, in het diagram is dit het zwarte vlak. MR02 MR03 De applicatie wordt gedurende kantoortijden actief bewaakt en beheerd. Er zijn noodprocedures beschreven i.g.v. onbeschikbaarheid. Beschikbaarheid mag buiten kantoortijden unattended zijn. Het moet mogelijk zijn om de operationele omgeving buiten de kantoortijden van ICT opnieuw te herstarten (ligt vast in RACI) blad 17

18 MR04 MR05 MR06 MR07 MR08 De configuratie is uitwijkbaar via de ICT service georedundante on-premise hosting Hosting van de applicatie vereist een Technisch Ontwerp waar zowel leverancier als ICT achter kunnen staan. Businessapplicaties worden proactief beheerd. Applicaties/clients voor gebruik op de desktop worden altijd gescript. De data binnen de applicatie is geclassificeerd en op passende wijze beschermd. Het principe van georedundantie wordt toegepast om in geval van ernstige verstoringen de applicatie vanuit de uitwijklocatie te kunnen exploiteren. Is er een TO opgesteld, afgestemd, goedgekeurd en overgedragen aan ICT. Monitoring van de applicatie is door de leverancier ingeregeld. In het geval er voor de oplossing software op de desktop geinstalleerd moet worden, dient de leverancier de packaging te regelen voor uitrol ervan. Dataclassificatie door de business, met ondersteuning van de leverancier, leidt tot implementatie van passende beveiligingsmaatregelen. Projectorganisatie PO01 PO02 PO03 PO04 PO05 Het systeem wordt dusdanig opgeleverd dat alle betrokken partijen hun taak kennen en daarop toegerust zijn, zowel voor functioneel als voor technisch beheer. Leverancier neemt, samen met de business eigenaar, het initiatief bij de inrichting van functioneel beheer. De gebruikersorganisatie is betrokken middels key users. De leverancier is verantwoordelijk voor het technisch beheer. ICT is verantwoordelijk voor de onderliggende services. Dit zijn - Hosting - Netwerk - Desktops - Dataopslag - Externe toegang t.b.v. beheer ICT kan ongehinderd Lifecycle Management (LCM) uitvoeren op de onderliggende services Duidelijkheid m.b.t. beheer; wie doet wat en wanneer. Alle betrokken partijen worden opgenomen in een RACI matrix waarin ze worden gekend en welke ze accorderen. Partijen die verantwoordelijk zijn (R) voor een bepaalde activiteit, beschrijven deze en geven aan wat ze van andere betrokken partijen verwachten. De leverancier geeft aan welke werkzaamheden hij tot functioneel beheer rekent en welke partijen daar een rol in hebben. Voor zowel de Operationele als voor de ICT implementatie is tenminste één key-user benoemd. Inrichting belegd op basis van taakbelegging Management Informatie De leverancier geeft aan welke werkzaamheden hij tot technisch beheer rekent, hoe deze worden ingevuld, wat de raakvlakken zijn met de andere beheerdisciplines en welke eisen hij aan ICT en andere betrokken partijen stelt De leverancier is verantwoordelijk voor de aansluiting op deze services. De inrichting en werkwijze zoals deze door de leverancier wordt gevoerd, mag het LCM niet blokkeren. blad 18

19 PO06 PO07 PO08 Er worden bij de LVNL twee afzonderlijke, gescheiden omgevingen gerealiseerd: één productieomgeving, en één test/acceptatieomgeving. De documentatie op het gebied van functionele en technische inrichting en beheer is onderdeel van de oplevering. Het systeem wordt door de leverancier opgeleverd en door LVNL geaccepteerd ICT levert en beheert voor beide omgevingen de onderliggende services. De leverancier doet inrichting en beheer voor beide omgevingen. De functionele ontwerpdocumentatie word overgedragen aan de business, en dient door hen expliciet geaccepteerd te worden. De technische ontwerpdocumentatie word overgedragen aan ICT, en dient door ICT expliciet geaccepteerd te worden. De software is opgenomen in de asset database. Changes, verstoringen en licenties CH01 CH02 CH03 De leverancier draagt er zorg voor dat ICT te allen tijde één en slechts één aanspreekpunt heeft. Softwarelicenties worden aangeschaft via ICT; de leverancier geeft aan welke licenties (soort en aantallen) er besteld moeten worden. De leverancier verleent, indien daartoe wordt gevraagd, technische ondersteuning bij het diagnosticeren en/of oplossen van verstoringen. Duidelijkheid over communicatielijnen, en beschikbaarheid van deze lijnen wanneer ze nodig blijken. Benodigde licenties in relatie tot het licentiemodel dient te worden onderbouwd. Wanneer ICT een verstoring ondervind aan het systeem van de leverancier, of wanneer dit systeem mogelijk betrokken is bij een verstoring, kan ICT de leverancier om bijstand verzoeken. De leverancier verschaft dan technische informatie over de werking van de door hem beheerde black-box, verzorgt het debuggen/troubleshooten, en verschaft de benodigde rapportages en logs. blad 19

20 Contracten en documentatie/overeenkomsten CN01 De dienst wordt door de leverancier voldoende gespecificeerd en beschreven voor opname in de PDC CN02 CN03 CN04 CN05 De leverancier geeft een resultaatverplichting af op de te leveren dienst. De SLA beschrijft minimaal: - reactietijden - openingstijden - Flow hoe storingen worden opgelost Er wordt een DAP opgesteld tussen ICT en de interne gebruikersorganisatie(s) Er wordt een DAP opgesteld tussen ICT en leverancier(s) m.b.t. (ten minste) - technisch beheer - LCM - change management - incident management Duidelijkheid naar organisatie Zekerheid over kwaliteit en niveau van de af te nemen dienst. Duidelijkheid naar organisatie Duidelijkheid naar organisatie Er zijn geen onbeheerde onderdelen. Leverancier zorgt voor aansluiting op de LVNL ICT processen Change Management en Incident Management blad 20

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 01/08/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Luchtverkeersleiding Nederland 351981909 StationspleinZW

Nadere informatie

Succesvolle Stakeholdercommunicatie Profijt halen uit ICT Architectuur

Succesvolle Stakeholdercommunicatie Profijt halen uit ICT Architectuur Succesvolle Stakeholdercommunicatie Profijt halen uit ICT Architectuur Raymond Pijnenburg (LVNL) Daniël Jumelet (it2fit) LVNL Communications Interactieve sessie Casus projectgroep (setting the stage) Architectuur

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Proof of Concept SIEM

Proof of Concept SIEM INLEIDING Organisaties hebben tegenwoordig te maken met een continue veranderende omgeving waarbij verschillende belangen ook nog eens lijken te conflicteren. Aan de ene kant neemt de druk op bedrijven

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Europese aanbestedingsprocedure LAN en WLAN: Onderhoudsdiensten, levering van apparatuur

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Businesscase. Dit document is een sjabloon voor een businesscase rond sourcing en is gebaseerd op artikelen uit het blad Informatie Magazine.

Businesscase. Dit document is een sjabloon voor een businesscase rond sourcing en is gebaseerd op artikelen uit het blad Informatie Magazine. Businesscase Dit document is een sjabloon voor een businesscase rond sourcing en is gebaseerd op artikelen uit het blad Informatie Magazine. Colofon Datum 14 oktober 2010 Referentie Auteur BusinessCase

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Een centrale Operations bridge met Service Level Management

Een centrale Operations bridge met Service Level Management HP Software: Apps meet Ops 2015 Een centrale Operations bridge met Service Level Management Marcel de Wit/ March 31 st, 2015 HP Software: Apps meet Ops 2015 Operations Bridge "A physical location where

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

bedrijfsprocessen en vormt daarmee de kapstok voor de producten van andere disciplines. Het PAM is geen RUP concept.

bedrijfsprocessen en vormt daarmee de kapstok voor de producten van andere disciplines. Het PAM is geen RUP concept. 1. 1.1. Inleiding Doel De Requirementdiscipline richt zich op het vaststellen en vastleggen van de eisen en wensen die aan een oplossing worden gesteld: de requirements. Rollen De keyrol binnen deze discipline

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Application interface. service. Application function / interaction

Application interface. service. Application function / interaction Les 5 Het belangrijkste structurele concept in de applicatielaag is de applicatiecomponent. Dit concept wordt gebruikt om elke structurele entiteit in de applicatielaag te modelleren: softwarecomponenten

Nadere informatie

Systeemeisen PB-Software

Systeemeisen PB-Software Systeemeisen PB-Software Een installatie van de PB-Software bestaat afhankelijk van de omvang van de inrichting uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen worden afhankelijk van de functie verdeeld over

Nadere informatie

ITIL komt van Mars, Agile van Venus

ITIL komt van Mars, Agile van Venus ITIL komt van Mars, Agile van Venus Frederick Winslow Taylor 2 Scientific Management 3 Werknemers zijn... 4 Denkwerk overlaten aan... 5 Dus Tayloriaans = Standaardisatie van zoveel mogelijk activiteiten

Nadere informatie

Vastgoedinformatiesystemen. Thijs van der Spil

Vastgoedinformatiesystemen. Thijs van der Spil Vastgoedinformatiesystemen Thijs van der Spil Wat je wilt voorkomen is een systeem dat niet kan wat je nodig hebt dat veel te duur is in aanschaf of exploitatie dat niet kan meegroeien met je organisatie

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Introductie ArchiMate

Introductie ArchiMate Introductie ArchiMate NAF Insight De Meern, 8 maart 2012 Egon Willemsz, enterprise architect UWV Programma Waarom ArchiMate? Praktijkvoorbeelden Samenvatting concepten Van start met ArchiMate Tot besluit

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Resultaatgerichte monitoring in het Amphia Ziekenhuis

Resultaatgerichte monitoring in het Amphia Ziekenhuis Resultaatgerichte monitoring in het Amphia Ziekenhuis Ketenmonitoring binnen het ziekenhuis ValueBlue is gespecialiseerd in het inrichten van ketenmonitoring voor organisaties, waaronder ook ziekenhuizen.

Nadere informatie

Wijzigingen volledig onder controle en geborgd

Wijzigingen volledig onder controle en geborgd Installation Management Platform IMProve 2014 is het ultieme hulpmiddel om het beheer van uw (terminal) serverfarm continu, stap voor stap, op een hoger niveau te brengen. Gedocumenteerd, geborgd en reproduceerbaar

Nadere informatie

Architectuur, Organisatie en Business Cases

Architectuur, Organisatie en Business Cases Architectuur, Organisatie en Business Cases Ervaringen uit de praktijk Jan de Baat CMG Trade, Transport & Industry B.V. Inleiding In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment

Nadere informatie

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur ISBN 978 90 72446 17 6 2010 Uitgeverij Het Glazen Oog Over de uitgave van dit document 2 Deze uitgave Dit document is een digitale versie van een hoofdstuk

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Feature checklist NeMO 5 Android

Feature checklist NeMO 5 Android Feature checklist NeMO 5 Android PCA Mobile 2014 Feature Omschrijving Opmerkingen Algemene kenmerken Mobile Only NeMO5 voor Android is een Native Android Applicatie (app) Cloud Vereist geen lokale of gehoste

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5 Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3 Newway-Definities Venlo, november 2012, directie Pagina 1 van 5 Definities In de documenten van Newway wordt onder de gehanteerde begrippen het volgende

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Kernwaarden versus principes Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Enkele definities van architectuurprincipes: Fundamentele organisatiespecifieke keuzes Richtinggevende afspraken Regels en richtlijnen

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Software Asset Management bij UWV

Software Asset Management bij UWV Software Asset Management bij UWV Software Asset Management bij UWV PON Seminar Lessons Learned 11 december 2012 Paul de Jong Software Asset Management bij UWV Agenda UWV Redenen voor SAM Tijdslijn SAM

Nadere informatie

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Van 6 weken naar 6 minuten met OpenSource Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Wat is DUO? Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van OCW - Studiefinanciering - Bekostiging

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening in de cloud

Zakelijke dienstverlening in de cloud Zakelijke dienstverlening in de cloud Werken in de cloud, veilig en betrouwbaar ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda Introductie Parentix Dienstverlening Samenwerking met Computerplan

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

KeyService. Garantie voor continuïteit. security solutions

KeyService. Garantie voor continuïteit. security solutions KeyService Garantie voor continuïteit security solutions Garantie voor Continuïteit Continuïteit van bedrijfsprocessen heeft in elke organisatie topprioriteit. Uw Security Management Systeem speelt hierin

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

kwaliteitsmeterplus 4

kwaliteitsmeterplus 4 kwaliteitsmeterplus 4 Testen voor de toekomst Eenvoudig en intuïtief Werkproces georiënteerd Scheiding bevindingen en issues Hertest methode Schermafdruk en -opnames SaaS Open platform kwaliteitsmeterplus

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'.

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Inleiding Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met

Nadere informatie

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Total Specific Solutions (TSS) Visie & Strategie TSS: Specialisten; geen generalisten 'best-in-class' bedrijfsoplossingen Gedelegeerd

Nadere informatie

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP Services Technische info Als u een upgrade van uw HP CloudSystem Matrix-omgeving uitvoeren, moet u ervan op aan kunnen dat alle componenten van

Nadere informatie

Stuurgroep Informatievoorziening & ICT tactische architectuur principes versie 1.0

Stuurgroep Informatievoorziening & ICT tactische architectuur principes versie 1.0 Stuurgroep Informatievoorziening & ICT tactische architectuur principes versie 1.0 De strategische I&I -principes Waarover? 0) reikwijdte I&I(-principes) Wat en waarom? 1) behoefte klantdirecties & concern

Nadere informatie

Release management Implementatie. Francine Mallee Sector I&B, Afdeling P&P Juli 2015

Release management Implementatie. Francine Mallee Sector I&B, Afdeling P&P Juli 2015 Release management Implementatie Francine Mallee Sector I&B, Afdeling P&P Juli 2015 Release management Agenda Inhoud document: Uitwerking proces release management Aanverwante docs: Status september release

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen dd. 6 juli 2015

Nota van Inlichtingen dd. 6 juli 2015 Nota van Inlichtingen dd. 6 juli 2015 Aanbestedende dienst: Aanbesteding: Referentienummer: E-mail: Nota van Inlichtingen Luchtverkeersleiding Nederland Service Management Systeem PRJ2019 contracting@lvnl.nl

Nadere informatie