Bron: Marktanalyse Salaris Rendement / Rendement Uitgeverij, uitgave november 2008 / auteur Gerard Bottemanne (Onderzoeksbureau GBNED)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bron: Marktanalyse Salaris Rendement / Rendement Uitgeverij, uitgave november 2008 / auteur Gerard Bottemanne (Onderzoeksbureau GBNED)"

Transcriptie

1 Bron: Marktanalyse Salaris Rdemt / Rdemt Uitgeverij, uitgave november 2008 / auteur Gerard Bottemanne (Onderzoeksbureau GBNED) Overzicht van ledadministraties Voor de tweede maal (1 e maal in 2005) hebb we e invtarisatie gemaakt van beschikbare softwaresystem voor het voer van e ledadministratie. We kunn daarbij constater dat steeds meer ledadministraties via internet aangebod word via het SAAS model. SAAS staat in dit geval voor As a Service. Bij het in kaart brg van standaard software voor ledadministraties zijn wij uitgegaan van e aantal algeme eigschapp voor ledadministraties. Afhankelijk van de doelgroep zull aanvullde eigschapp nodig of gewst zijn. Zo zal e sportveriging wedstrijdinformatie will bijhoud of gegevsuitwisseling met sportbond. E sportschool zal graag e planbord bijhoud. Bij belang- beroepsorganisaties kan e beslot omgeving op internet e rol spel om bijvoorbeeld notul e.d. te ontsluit aan led die daarvoor speciaal toegang is verstrekt via e gebruikerscode wachtwoord. Leveranciers van dergelijke software hebb we gevraagd of hun pakket algeme is of specifiek voor bepaalde branches. Het is in elk geval altijd goed na te gaan welke functies zijn gewst. E bijzonder aandachtspunt is de aanwezigheid van e boekhoudmodule of e goede koppeling met e bestaand boekhoudsysteem. Voorkom moet word dat gegevs dubbel ingevoerd moet word, bijvoorbeeld e persoon of bedrijf als lid als debiteur in de boekhouding. Dat laatste gaat vroeg of laat e keer mis. En ook de aansluiting van financiële cijfers is daarbij e aandachtspunt. De bijdrag aan contributie binn de ledadministratie (mogelijk verbijzonderd) boekhouding moet natuurlijk overestemm. Steeds meer aanbieders gebruik internet om ledadministraties toegankelijk te mak. Het gaat dan niet alle om de administrateur of het bestuur van bijvoorbeeld e veriging, maar ook om led toegang te gev tot bepaalde gegevs of led zelf mutaties (dk aan e adreswijziging) te lat doorvoer. Ook kan de integratie met e website voor bepaalde informatie e uitkomst bied. Bijvoorbeeld het ontsluit van de teamsamstelling of het wedstrijdschema via de website. Elektronisch facturer In ons artikel uit 2005 gav we al aan dat op het gebied van administratie e kostbesparing valt te behal voor veriging door het elektronisch verzd van factur. Factur kunn bijvoorbeeld direct vanuit de ledadministratie per word verzond, zonder extern programma (zoals Microsoft Outlook). Inmiddels is elektronisch facturer ook e hot item binn de overheid het bedrijfslev wij verwacht dat elektronisch facturer uiteindelijk de papier factuur zal vervang. Aanbieders van ledadministraties vroeg wij voor dit artikel In hoeverre elektronisch facturer e rol speelt voor ledadministraties?. Op basis van de gegev antwoord is onze algeme indruk is dat elektronisch facturer binn afzibare tijd tot de basisbagage zal behor van alle moderne softwaresystem voor ledadministraties. De gegev antwoord brg verder de volgde punt aan de orde: Met name ouder werk liever toch nog op de traditionele manier (het ontvang van e factuur op papier), De administraties moet dan wel ingericht zijn om adress goed up-to-date te houd. adress verander in de praktijk sneller dan woonadress, Elektronisch facturer zal ook aangebod word in combinatie met on-line betaalmogelijkhed. Door bijvoorbeeld IDEAL (online betal via eig bankreking) te koppel vanuit de ledadministratie (via e webinterface) kan ook direct betaald word als de factuur elektronisch is ontvang.

2 Visie Wij vroeg leveranciers tevs naar hun visie over recte toekomstige ontwikkeling op het gebied van software voor ledadministraties. Naast elektronisch facturer (zoals hiervoor behandeld) levert dit de volgde punt op: Afhankelijk van de vraag e automatische koppeling naar incasso-bureaus (bijvoorbeeld als er al twee aanmaning gestuurd zijn). Verdere integratie tuss system, zoals met e website van e veriging. Meer aanbod via het SAAS model via internet functies toegankelijk mak voor led. In dit verband is ook self-service goemd als trd, waarbij led zelf hun eig gegevs kunn raadpleg aanpass, maar ook bijvoorbeeld hun eig betalingshistorie inzi. Meer automatische incasso s. Bij de invtarisatie hebb wij onderscheid gemaakt naar de volgde eigschapp: Bijhoud van led met specifieke eigschapp, zoals: datum aangemeld, datum aanvang lidmaatschap datum opgezegd Onderscheid naar persoonslid bedrijvlid Meerdere lidmaatschapp mogelijk per persoon /of bedrijf (in dezelfde periode) Meerdere contributiesoort Facturering met naar keuze acceptgiro of automatische incasso Telebankier met inlez automatisch afletter elektronische afschrift Afwijkd factuuradres (bijvoorbeeld betaling lidmaatschap door werkgever) Volledige debiteurbewaking met opstaande post vervaardig van aanmaning Ledlijst naar meerdere gezichtspunt Vervaardig van ledpas Adresetikett met selecties Vrije veld door gebruiker toe te kn voor aanvullde ledgegevs De mogelijkheid om e mailing te stur vanuit het systeem Algeme of branchegericht lokaal op PC of server van cliënt of via het ASP model (ook wel SAAS) goemd Toepasbaarheid, algeme of specifiek branchegericht Verder hebb wij gevraagd naar evtuele beperking in aantall de kost. (J=aanwezig / -=niet aanwezig) Leverancier Pakket Ledgeg. Person / bedrijv Meer lidmaatschapp Contributiesoort Facturering Acceptgiro incasso Telebankier Afwijkd Factuuradres Deb. adm. opst. post maning Boekhouding (min. groot boek, deb. Ledlijst met selecties Ledpas Etikett Vrije veld Mailling / via ASP model Algeme of specifiek branchegericht Beperking in aantall Kost (vanaf) A = aanschaf O = onderhoud per jaar (excl. BTW) Website

3 ADS International AFAS AllSolutions Business Applications ADBplus 2000 Special met Abonnemt module AFAS Profit Abonnemt cred.) J J J J J - J J - J J J - J Algeme - A: 469,- O: 169,- (niet verplicht) J J J J J J J J J (Integ ratie met Profit Finan cieel ) J J J J J Algeme branche gericht bijv. Accountancy WebSolutions QX J J J J J J J J J J J J J J Branche oplossing AllUnited AllUnited / IS4C J J J J J J J J J J J J J J Sportver., charitatieve instelling, branche- beroepsver ARTIQ ARTIQ Ledmanager J J 4) J J J J J - J J J J J Algeme, maar goed voor de thuiszorg online - A: op aanvraag O: 20% - 1) nl - Jaarlijks: 300,- vast 0,50 per relatie (zonder CMS) Jaarlijks: 485,- vast 1,95 per relatie (inclusief CMS) - Op aanvraag (online optioneel) BaseNet BaseNet J J J J J J J J J J J J J J Beide - A vanaf 200 CRM O vanaf 300 Basis LEDENbasis J J J J J J - J - J J J J J Algeme A: 0,- O: 99,- p.j. e.nl (verplicht) Bijzondermakkelijk MembersOnly J - - J J J - J J J - - J J Algeme - 13) kkelijk.nl Covide CovideLedLink J J J J J - J J - J Via via J J J Algeme, maar goed voor sportveriging Davilex Davilex Club J J J J J J J J J J J J J J Algeme voor veriging - A: ge v.a O: 250,- prijs modulair opgebouwd - A: 167,22 O : 69,-

4 stichting DeViant VIGILANT J J J J J J J J J J J J J J - - A: 99,- O: 2% p/mnd Dispi Engineering Farmore Automation Captain J J J J J J J J J J J 3) PlanMySport J J J J J - J J Debiteur J J J Sportver. Algeme J 3) J J eig appl. Algeme in het bijzonder voor sportveriging For Each Actief J J J J 11) 12) - J - J J J J J Algeme in het bijzonder voor sportveriging Getronics PinkRoccade PC-Led 14) J J J J J - J J J J J J J J Algeme extra module voor sportver. ifunds manyware J J J J J J J J - J J J J J - - Vanaf 150,- per jaar - Ca 2 euro per lid/klant all in p/jaar inclusief website online ledlijst led - A: 1199,- O: ge opgave (online optioneel) (geschikt vanaf led) A: 109,- euro incl. BTW O: 49,- euro p/jaar Op aanvraag KnowMany KnowMany Back Office J J J J J - J J J J - J J J Beid - A: O = Littlesoft DC-Led J J J J J J J J - J Optie J - Optie A: ge opg. O: ge opg. Marloc Winchurch J J J J J - J J eig Kerkwerk - A: 395,- appli. 10) O: 280,- Matadex XIPHERS J J J J J J J J - J J J J J Veriging - A: O: 17% bond Member Control MemberControl J J J J J J j J - J J J J J Algeme, (Sport)ver. Kleine/grote (koepel) organisaties Combinatie - A: op aanvraag Verreking op basis aantal incasso s /of acceptgiro s MicroStar MicroStar J J J J J J J J J J 3) J J J - - A: vanaf 395,- O: vanaf 145,- p/jr. Newbase Newbase Led J A: ge opg. O: ge opg Pap Pap J J J J J J J J J J - - J J Algeme - A: 0,- 7) O: 145,- PolderSoft PolderSoft-Led J J J J J J J J - J 3) J J J Algeme / ASP / - A: 119,- O: 59, l m rol.nl

5 Programming Systems Quadrant TopLed 2008 J J J J J J J J J J J J J J Brancheorg. algeme King versie M 5) J J 6) J (deels optie) J J J J J 3) J J Via maili ngbe stand, te expo rtere n uit King Internet datase - Rflex RFX-CRM J J J J J J J J J J J J J J Vak- bracheorgani saties, sportbond bladuitgever s A: vanaf 225,- O: op aanvraag - A: 1495,- O: 299,- Vanaf p/mnd excl. hosting - Back-office A: 7500,- gemiddeld O: 15% A: 400,- O: 15% STB Automatisering & Advies The WWW Enterprise Verito Informatisering Webware Systems Windex STB Led J J J J J J J 2) 2) J 3) J - J Algeme; met name voor grotere veriging brancheorga nisaties IS4C J J J J J J J J J J J J J J Sportver., charitatieve instelling, branche- beroepsver Verito Membership, gebaseerd op geïntegreerd met Microsoft Dynamics NAV J J J J J J J J J J J J J J Sportver., charitatieve instelling, branche- beroepsver., omroep, politieke partij, kerk - A: 495,- per user / 4950,- server lictie (emalige kost) O: 20% - Jaarlijks: 300,- vast 0,50 per relatie ASP - A: 1.500,- O: 16% Club Webware J J J J J - J J J J 3) J 8) J - 9) - Op aanvraag e.nl WindexVier J J J J J - J J - J J J J J Brancheorg. - A: 1000,- WindexCC J J J J J - J J - J J J J J O: 15%

6 Wisseq ISS Informatie- Systeem voor Sportorganisaties veriging van vrije beroepsbeoefar J J J J J - J J - J J J J J Sport/Algem e- (b.v. op basis van SAAS) - A: op aanvraag O: 10% 1) Bij lokaal gebruik euro per (zwaar administratieve) gebruiker (emalig) 20% onderhoud & support. Voor minder zware gebruikers tariev vanaf 200 euro per maand. Bij SaaS model 65 euro per maand per (zwaar administratieve) gebruiker, inclusief onderhoud, support hosting. Voor minder zware gebruikers tariev vanaf 10 euro per maand. In beide gevall zijn de kost voor database meegom in de tariev. 2) STB kt e standaard koppelingsfunctionaliteit (voor de factur) naar de diverse boekhoudprogramma s; 3) Ledpas kan vervaardigd word via gegevsexport (fysieke pas evtueel door specialistische bedrijv); 4) Ieder lid kan maar 1 lidmaatschapp hebb. E gezin kan meerdere lidmaatschapp hebb. 5) Door toekn van vrije veld 6) Door te werk met meerdere contactperson 7) Pap is ge ASP toepassing maar werkt wel op netwerk via SQL server. Hiermee is het ook heel goed mogelijk om over internet verbinding te mak, dit gebeurt ook regelmatig bij klant. 8) In plaats van algeme vrije veld kunn er specifieke eig veld toegevoegd word naar ws. 9) Het webgebaseerde pakket biedt elke club e eig database kan draai bij Webware Systems of bij e zelf te kiez hosting-provider. 10) De ledadministratie is bij ons gericht op de verwerking van kerkled kerkbijdrag vrijwilligerswerk. Vele eigschapp zijn daarom niet van toepassing. 11) Automatische incasso nota. 12) Alle verwerk automatische incasso s tot betaling (niet de overige post). 13) Aanschaf: 39,50 79,50. Onderhoud: ge.prijs is afhankelijk van de grootte van de veriging. 14) Specifiek voor kleinere veriging stichting tot relaties. (voor professionele organisaties beschikt Getronics PinkRoccade over andere oplossing). Bron: Marktanalyse Salaris Rdemt / Rdemt Uitgeverij, uitgave november 2008 / auteur Gerard Bottemanne (Onderzoeksbureau GBNED)

%RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ

%RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ %RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ 25 januari 2006 Onderzoeksbureau GBNED, Gerard Bottemanne Toen begin jaren 80 de PC de markt ging domineren

Nadere informatie

En als laatste worden vaak niet alle vergelijkbare pakketten meegenomen bij een vergelijking, maar slechts een (beperkt) aanbod.

En als laatste worden vaak niet alle vergelijkbare pakketten meegenomen bij een vergelijking, maar slechts een (beperkt) aanbod. Persbericht/Artikel Coevorden, 22 augustus 2006 Het beste boekhoudpakket bestaat niet Leveranciers maken misbruik van publicaties. Regelmatig komen wij in de media termen tegen als "Beste boekhoudpakket"

Nadere informatie

Is de prijs het belangrijkste criterium bij de aanschaf van een softwarepakket en hebben lokale toepassingen hun langste tijd gehad?

Is de prijs het belangrijkste criterium bij de aanschaf van een softwarepakket en hebben lokale toepassingen hun langste tijd gehad? Special bij Advocatenblad 19 september 2008 Door Onderzoeksbureau GBNED, Gerard Bottemanne Standaard software voor de advocatuur in kaart gebracht Is de prijs het belangrijkste criterium bij de aanschaf

Nadere informatie

VRAGENLIJST 3MM (SODALES)

VRAGENLIJST 3MM (SODALES) VRAGENLIJST 3MM (SODALES) 1. Leveranciersgegevens 1.1 Naam? 3MM Groep BV (voorheen 3MM Groep vof) 1.2 Rechtsvorm? BV 1.3 Oprichtingsdatum? 3MM Groep vof -> 1-7-2001 3MM Groep BV -> 1-7-2003 De aandeelhouders

Nadere informatie

In de keuken bij.. $OID$FFRXQWDQWVHQ$GYLVHXUVWH:DJHQLQJHQ

In de keuken bij.. $OID$FFRXQWDQWVHQ$GYLVHXUVWH:DJHQLQJHQ Coevorden, 1 maart 2006 In de keuken bij.. $OID$FFRXQWDQWVHQ$GYLVHXUVWH:DJHQLQJHQ Met ruim 30 vestigingen in nagenoeg alle regio s van Nederland en meer dan 700 medewerkers verleent Alfa Accountants en

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4: producten en diensten voor het MKB UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware

Nadere informatie

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche?

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Dan is ArtWin professional dé oplossing! ArtWin Software is al meer dan 25 jaar de standaard software binnen veel entertainment- en evenementenbureaus. Wij ontwikkelen

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Productoverzicht. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Productoverzicht. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Productoverzicht Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4: producten en diensten voor het MKB UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware gericht

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Productoverzicht

UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4: producten en diensten voor het MKB UNIT4 ontwikkelt ruim 0 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware

Nadere informatie

Bij het inventariseren van rapportagesoftware voor accountantskantoren worden verder de volgende functies en eigenschappen onderscheiden:

Bij het inventariseren van rapportagesoftware voor accountantskantoren worden verder de volgende functies en eigenschappen onderscheiden: Rapportagesoftware voor accountantskantoren Er zijn maar weinig boekhoudpakketten die ook publicatiestukken kunnen opleveren. Daarnaast hebben accountants ook te maken met branchegerichte boekhoudpakketten

Nadere informatie

Projectmatig werken in control brengen

Projectmatig werken in control brengen Projectmatig werken in control brengen Als u projectmatig werkt, dan valt het niet mee uw bedrijf adequaat te besturen. En het maakt dan niet uit of u een service bedrijf, een consultancy bureau, een bouwbedrijf,

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

Unit 4 Multivers Productoverzicht. Producten en diensten voor het MKB

Unit 4 Multivers Productoverzicht. Producten en diensten voor het MKB Unit 4 Multivers Productoverzicht Unit 4 Multivers Producten en diensten voor het MKB 2 UNIT 4 AGRESSO: PRODUCTEN EN DIENSTEN VOOR HET MKB INLEIDING Unit 4 Agresso ontwikkelt praktijkgerichte bedrijfssoftware

Nadere informatie

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD TO CLOUD OR NOT TO CLOUD DE VOOR- EN NADELEN VAN DIGITALE FACTUURVERWERKING IN DE CLOUD Organisatie Easy Systems B.V. Telefoon +31 (0)318 648 748 E-mail info@easysystems.nl Website www.easysystems.nl Auteur

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Alle functionaliteiten die u nodig heeft voor aanzienlijk lagere kosten. Maatwerk met standaard ERP Software

Alle functionaliteiten die u nodig heeft voor aanzienlijk lagere kosten. Maatwerk met standaard ERP Software Alle functionaliteiten die u nodig heeft voor aanzienlijk lagere kosten Maatwerk met standaard ERP Software Whitepaper Een goede start Plus handige cheklist! Efficiënter werken bij handels- en productiebedrijven.

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E Handel & Verhuur 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, voor het gebruik door

Nadere informatie

Whitepaper. Van telefonie naar Unified Communications. De concrete winst voor mkb-organisaties.

Whitepaper. Van telefonie naar Unified Communications. De concrete winst voor mkb-organisaties. Whitepaper Van telefonie naar Unified Communications. De concrete winst voor mkb-organisaties. Er vindt een snelle verschuiving plaats van telefooncentrales naar Unified Communications oplossingen. Bedrijven

Nadere informatie

Whitepaper. Autorespond 4.0. Online marketingtools voor dienstverleners. Nieuwsbrief en autoresponders

Whitepaper. Autorespond 4.0. Online marketingtools voor dienstverleners. Nieuwsbrief en autoresponders Whitepaper Autorespond 4.0 Deze whitepaper geeft een overzicht van de mogelijkheden en de werking van Autorespond: het e-marketing tool voor dienstverleners. In de whitepaper worden daarnaast veelgestelde

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Versie B04 d.d. 29 april 2013. Cash Webservices

Versie B04 d.d. 29 april 2013. Cash Webservices Cash Webservices Deze dienst biedt u de mogelijkheid om uw CASH programma te laten communiceren met de buitenwereld, of diensten te gebruiken van derden die via internet worden aangeboden. Door deze unieke

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

Waarom kiezen voor Cloud Computing?

Waarom kiezen voor Cloud Computing? Waarom kiezen voor Cloud Computing? De grootste verandering in de ICT sinds de opkomst van het internet 1 Een White Paper is een document dat uitgebreide, objectieve en relevante informatie biedt over

Nadere informatie

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Quality as a Service Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Inleiding Waarom QaaS? of anders gezegd Waarom zou u vandaag nog moeten beginnen met Quality as a Service? Via dit document willen wij u niet alleen

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Hoe begin ik met Reeleezee?

Hoe begin ik met Reeleezee? Hoe begin ik met Reeleezee? Met deze eenvoudige instructie bent u binnen vijf minuten aan de slag met uw eigen administratie. Zelfs als u niets van boekhouden weet. Boekhouden in Reeleezee lijkt sterk

Nadere informatie

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King Haal meer uit King Verbeter uw efficiency op een simpele manier tips pagina 8 Bax Shop.nl Onze kracht is de combinatie van IT en marketing interview pagina 10 Marcel Van der Avert Met een zachte aanpak

Nadere informatie