DT: 2bcj23S. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DT: 2bcj23S. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat"

Transcriptie

1 DT: 2bcj23S Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat

2 BIBLIOTHEEK Bouwdiensi Rijkswatefst MinisterievanVerkeerenWaterstaat RljkSWateTStaat Post bus LA Utrecht BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT NR....TiQSiiMXA Kennisbank Beheer en Onderhoud Technische documentatie 24 november 2004 Documentnummer : KBO Status : Definitief Datum : 3 december 2004 Opsteller : A.J.H. Kraakman (Infocus Management Consultants bv) Functionaris Naam Datum Geaccepteerd Opdrachtgever 1 Opdrachtgever 2 Bevoegd gezag Projectleider J.P. Kottenhagen W. van Schelt J.P. Kottenhagen A. Heutink

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Technische gegevens 5 3. Hosting & Support Hosting Support BAS PPS Troubleshooting 8 4. Structuur van de site Directory structuur Database Login en privacy Persoonlijke gegevens Invalshoeken Medewerkers Projecten Organisatie Netwerk Werkproces Invalshoek kennistermen Woordenwolk Kennistermen Hulpmiddelen Tellers Menustructuur en opmaak Informatiemenu Hulpmiddelen Beheer16 Bijlage A Linkstructuur 17 Bijlage B Databasemodel 19 3 Technische documentatie KBO

4 1.Inleiding Als onderdeel van het gebruikersonderzoek is een intranetsite ontwikkeld voor het beheren en ontsluiten van kennis op het gebied van Beheer en Onderhoud. In dit rapport wordt beknopt aangegeven waar de sources gevonden kunnen worden, hoe de site is opgebouwd e.d. Voor de ontwikkeling van de kennisbank is gebruik gemaakt van de prototyping methode. Dit houdt in dat telkens op aangeven van wensen en voorkeuren van de focusgroep een verbeterde versie werd opgeleverd en vervolgens uitgetest en beoordeeld. Om dit mogelijk te maken is gebruik gemaakt van eenvoudige hulpmiddelen die snel resultaten opleveren, zoals de tool VbsDb waarbij met een paar definitieregels al een complete databasebrowse pagina wordt verkregen. Deze tool heeft echter ook beperkingen waardoor in de definitieve versie toch ook afwijkende ASP-pagina's zijn gemaakt. Voor de rest is voornamelijk gebruik gemaakt veel gebruikte ontwikkeltalen zoals HTML, ASP, JavaScript, VBscript, CSS. Ten behoeve van de woordenwolk is een Flash object ontwikkeld die diverse parameters meekrijgt voor de aansturing (bgcolor, keyword, keywordcolor, keywordurl, keywordtarget, textsize, keyworddecoration, keywordovercolor) 4 Technische documentatie KBO

5 2.Technische gegevens Specificaties van de site: Microsoft Access 2000 database HTML ASP JavaScript (client) CSS Flash 6 of 7 (client) CDONTS (mail vanuit site versturen) De site draait op een webserver van Consortis met de volgende door hen opgegeven specificaties: Microsoft W2000, Service Pack 3 SQL Server 2000, Service Pack 3 Frontpage Server Extensions 2000 MDAC Perl (Activestate, laatste versie is ), anders build 631 IIS 5.0 lexplore 6.0 Coldfusion MX Professional Edition Vereisten clientside met site op webserver: IE 5.5 of hoger Flash 6 of hoger JavaScript Extra vereisten clientside standalone: IIS 5.0 Access 2000 of hoger (of MS Access drivers onder ODBC) Webeditor (gebruikt is Frontpage) Aangezien het een pilot betreft is er voor gekozen om eenmalig een dump uit de adressengids en PPS te importeren en wordt geen verbinding met bestaande databases gelegd. In de applicatie wordt op verschillende plaatsen gebruik gemaakt van de tool VbsDb waarmee eenvoudig functionaliteit verkregen wordt voor het browsen en muteren van databases. Op een aantal plaatsen wordt echter ook gebruik gemaakt van afwijkende scripts waar VbsDb geen oplossingen bood. Voor documentatie met betrekking tot het gebruik van VbsDb verwijs ik naar de site van desbetreffende leverancier: Alle broncode is opgeslagen op de webserver van Consortis, inclusief de database. Voor de directory structuur wordt verwezen naar hoofdstuk 4. De database kan na downloaden van de webserver geopend worden d.m.v. MS Access (minimaal versie 2000). 5 Technische documentatie KBO

6 Een gebruiker met beheerder rechten kan in de site zelf de servervariabelen opvragen onder de optie Informatie/Beheer/ServerVariabelen. 6 Technische documentatie KBO

7 3.Hosting & Support 3.1 Hosting De site wordt gehost door Consortis op een Windows2000 server. Er is een account beschikbaar gesteld waarmee via FTP de site gepubliceerd kan worden op de webserver. Het account is: UserlD: Password: HEUTI500 tra999 Met een FTP applicatie kan verbinding gemaakt worden met de site door middel van het hostadres: intral.venwnet.minvenw.nl/rws/kbo 3.2 Support Support calls dienen altijd via het iiloket van bureau Inter- en Intranet plaats te vinden: Bll Supportdesk, tel: Bureau Inter- en Intranet. Die spelen de vraag dan weer door naar de supportdesk van Consortis: 3.3 BAS Het adressenbestand is eenmalig (handmatig) t.b.v. het gebruikersonderzoek geimporteerd in de kennisbank. Het adressenbestand is verkregen via de helpdesk van de Bouwdienst, alsmede de beschikbare foto's. Het originele adressenbestand is een Access database en wordt op CD meegeleverd. Contactpersonen: De heer H. Boer 3.4 PPS Om een goede aanzet te krijgen voor koppeling van medewerkers aan projecten is er een dump vanuit PPS beschikbaar gesteld met als selectiecriterium "PD". De dump is via Excel handmatig geimporteerd in de kennisbank. De originele dump uit PPS/UVS is een Excel bestand en wordt op CD meegeleverd. 7 Technische documentatie KBO

8 Contactpersonen: De heer S.E. (Stanley) Galistan De heer R.P.J. (Rob) van Rijn 3.5 Troubleshooting 1. Soms ligt de ASP-service er uit door overbelasting van de database (muteren) wanneer meerdere gebruikers gelijktijdig bezig zijn. Advies is om naar MSSQL over te stappen in een definitieve versie van de kennisbank. Vooralsnog herstart men dan de IIS service. Voor dit probleem kan rechtstreeks gecommuniceerd worden met de supportdesk van Consortis. 2. "Paarse schermen": storing m.b.t. de verbinding met of opvraging uit de database. Contact opnemen met de applicatiebeheerder. 8 Technische documentatie KBO

9 4.Structuur van de site 4.1 Directory structuur /kbo /db_onderhoud /flash /aquabrowser /include /asp /classes /kennis /fpdb /hitcounters /hoofdmenu /images /informatie /inhoudsopgave /login /medewerkers /netwerk /onderzoek /organisatie /producten [niet meer gebruikt] /projecten /start /vbsdb /vbsdb /werkproces /zoeken [niet meer gebruikt] 4.2 Database De database is een Access 2000 database die onder directory /fpdb staat. Het bevat de volgende hoofdtabellen: 3. Personen 4. Kennisvelden 5. KennisveldRelaties (onderlinge relaties tussen kennisvelden) 6. KennisveldTrefwoorden (thesaurus: gelijkende termen) 7. Projecten 8. Overleggen (diverse gremia) 9. Processen Verder zijn er de relatietabellen waarin de kennis en ervaring van medewerkers is vastgelegd: 1. Medewerkerkennis 2. MedewerkersProcessen 3. OverlegDeelnemers 4. ProjectBetrokkenen 9 Technische documentatie KBO

10 Stamtabellen bevatten basisgegevens die op diverse plaatsen gebruikt worden: 1. Adressen 2. Afdelingen 3. Directie 4. Hoofdafdelingen 5. EnumErvaring 6. EnumSoort 7. KennisHoofdvelden 8. LeeftijdsCategorien 9. OverlegRollen 10.OverlegTypen 11.ProjectStatussen Voor het gebruikersonderzoek zijn de volgende tabellen in gebruik: 1. CebruikersOnderzoek 2. GebruikersOnderzoekAntwoorden 3. OnderzoeksRubrieken 4. OnderzoeksVragen 5. EnumAntwoorden 6. Berichten Tenslotte t.b.v. het registreren en meten van de bezoekende gebruikers: 1. tbihitcount 2. tbihitcountusers 3. tbihitcountuserslog Verder zijn er diverse voorgedefinieerde query's aanwezig die in verschillende ASP pagina's gebruikt worden. In bijlage B is een datamodel opgenomen waarin de belangrijkste entiteiten zijn weergegeven. 4.3 Login en privacy Het gebruik van de kennisbank staat een ieder vrij. Het invullen van je kenniskaart en meedoen aan het gebruikersonderzoek kan echter alleen na het inloggen m.b.v. een uitgegeven gebruikersnaam en wachtwoord. Na het inloggen worden een aantal session variabelen ingesteld die in de site gebruikt worden om de gebruiker zijn eigen gegevens te tonen of als default aan te bieden bij het koppelen van kennis en ervaring. De eerste keer wordt na het inloggen een statement getoond over privacy. Hier dient de gebruiker aan te geven of hij of zij akkoord is. Zo nee, dan wordt de gebruiker weer uitgelogd. Session variabelen: SessionC'usr") gebruikersnaam 10 Technische documentatie KBO

11 SessionC'PersID") SessionC'mgr") SessionC'blnlsUserGood") SessionC'privOk") SessionC'privOkFoto") unieke ID in tabel Personen beheerder (true/false) correct ingelogd (true/false) akkoord privacy statement akkoord tonen foto Wanneer een gebruiker niet in de database is opgenomen kan hij of zij zich als een nieuwe gebruiker aanmelden. Indien iemand aangeeft bij PD te horen is het ook mogelijk aan het gebruikersonderzoek mee te doen. De gebruikte pagina's zijn: /start/home.asp /Login/check_user.asp /Login/check_user_new.asp /Login/newlogin.asp /Login/PrivacyStatement.asp /Medewerkers/medewerkerAdd.asp /lnformatie/toevoegen_onderzoeker.asp 4.4 Persoonlijke gegevens Onder deze knop kan de gebruiker zijn gegevens uit de adressengids (BAS) aanvullen met kennis en ervaring waarbij een aantal blokken onderscheiden worden, te weten: kennistermen, projecten, producten, netwerk, onderdelen en werkproces. Er zijn 2 invoermethoden beschikbaar: 1. De lijstmethode waarbij alle beschikbare kennistermen worden getoond en aangepast kunnen worden. 2. De recordmethode waarbij 66n enkel gegeven aangepast wordt. De gebruikte pagina's zijn: /Medewerkers/medewerkerWijzig.asp /Medewerkers/lnvullenKennistermen.asp /Medewerkers/lnvullenKennistermenUpdate.asp /Medewerkers/kennistermen_help.asp /Medewerkers/netwerkjielp.asp /Medewerkers/onderdelen_help.asp /Medewerkers/producten_help.asp /Medewerkers/projecten_help.asp /Medewerkers/werkprocesjielp.asp 4.5 Invalshoeken Medewerkers In de database zijn (eenmalig) alle PD medewerkers geimporteerd. Ook zijn de foto's gekoppeld aan de medewerkers. 11 Technische documentatie KBO

12 /Medewerkers/medewerkers.asp Filteren en zoeken van medewerkers op alfabet of op andere zoekargumenten. Resultaat in lijstvorm. /Medewerkers/medewerkerDetail.asp Data- en kenniskaart van de gevonden/geselecteerde medewerker Projecten In de database zijn (eenmalig) alle PPS projecten voor PD geimporteerd. Er kan gezocht en gefilterd worden op naam, dienst enz. waarna het zoekresultaat bestaat uit gevonden projecten. Door op het project te klikken worden de details getoond. /Projecten/projecten.asp /Projecten/projectdetail.asp Organisatie Via organogrammen kunnen gebruikers via hotspots doorklikken naar een volgend onderdeel waarna als zoekresultaat alle medewerkers worden getoond van die afdeling. /Organisatie/organisatie.asp /Organisatie/organisatieBS.asp /Organisatie/organisatieDl.asp /Organisatie/organisatieNl.asp /Organisatie/organisatiePD.asp /Organisatie/organisatieWB.asp /Organisatie/medewerkers.asp /Organisatie/*.gif Netwerk Zoeken, aanmaken en wijzigen van overleggremia. Per item worden de medewerkers getoond die daar een rol in hebben Overleggen.asp Werkproces Via processchema's kunnen gebruikers via hotspots doorklikken naar een volgende onderdeel waarna als zoekresultaat alle medewerkers worden getoond die ervaring hebben op het betreffende gebied. /Werkproces/werkproces.asp /Werkproces/werkprocesJA.asp /Werkproces/werkproces_OAO.asp /Werkproces/werkproces_OBO.asp /Werkproces/medewerkers.asp /Werkproces/*.jpg 12 Technische documentatie KBO

13 4.6 Invalshoek kennistermen In de database zijn initieel een 100-tal kennistermen ingebracht die door gebruikers aangevuld kunnen worden. Voor het zoeken naar kennis wordt gebruik gemaakt van een woordenwolk, een flashapplicatie die gegevens uit de database haalt Woordenwolk /Flash/aquabrowser/aqua.asp Gedeelte waarin de flashapplicatie draait en geinitialiseerd wordt. /Flash/aquabrowser/browser.swf /Flash/aquabrowser/browser_SysFonts.swf Twee varianten voor de flashapplicatie zelf: een met schaalbare lettertypen en en met systemfonts. /Flash/aquabrowser/dataObj.asp Deze pagina wordt aangeroepen vanuit de flashapplicatie om gegevens uit de database te halen nadat de gebruiker een actie word heeft aangeklikt. /Flash/aquabrowser/index.asp Frameset met aqua, links, rechts en page /Flash/aquabrowser/links.asp Middenbalk links: zoekterm typen of uit lijst selecteren /Flash/aquabrowser/page.asp Zoekresultaat medewerkers /Flash/aquabrowser/rechts.asp Weergave zoekhistorie woordenwolk. De laatste 5 zoekstappen worden getoond. Op elk van die stappen kan weer geklikt worden Kennistermen Een gebruiker kan zelf kennistermen die ontbreken toevoegen in: /Flash/kennis/kennisveldrelaties.asp Hierin kunnen nieuwe kennistermen aangemaakt worden, relaties met andere kennistermen worden gelegd en synoniemen worden ingevoerd. Deze zijn zonder tussenkomst van de beheerder echter alleen voor hemzelf zichtbaar. 13 Technische documentatie KBO

14 Hulpmiddelen /Flash/include/asp/adovbs.inc /Flash/include/classes/DbClass.asp 4.7 Tellers Een aantal relevante pagina's zijn voorzien van tellers om het gebruik van de site te kunnen meten en analyseren. Er wordt op 3 niveaus geregistreerd: 1. Aantal hits per pagina 2. Aantal hits per pagina per gebruiker 3. Totale log van de ingelogde gebruiker /Hitcounters/hit_count.inc /Hitcounters/admin.asp /Hitcounters/reset_counter.asp De tellers zoals genoemd onder 2 en 3 zijn vooral bedoeld voor metingen t.b.v. het gebruikersonderzoek. Bij een definitieve versie van de kennisbank kunnen deze beter uitgezet worden i.v.m. de belasting van de server. 4.8 Menustructuur en opmaak /Default.htm /bovenbalk.htm /mainset.html /starto.htm /startl.htm /start/home.asp /start/zoek.asp /Hoofdmenu/vaandel.asp /Hoofdmenu/vaandel.htm kruimelpad bouwdienst menu /lnhoudsopgaven/inhoudsopgave_beheer.htm speciaal menu alleen toegankelijk voor gebruikers in de database die aangemerkt zijn als beheerder /lnhoudsopgaven/inhoudsopgave_zoek.asp /Inhoudsopgaven/inhoudstart.htm /Inhoudsopgaven/startBeheer.asp controle en opstarten beheergedeelte van de kennisbank /Inhoudsopgaven/startGO.asp controle en opstarten gebruikersonderzoek kennisbank 14 Technische documentatie KBO

15 /opmaak.css /opmaak_inhoud.css /opmaak_bovenbalk.css /opmaak_vaandel.css cascade style sheets waarin de layout van de site wordt vastgelegd 4.9 Informatiemenu /Informatie/contactinformatie.asp informatiepagina projectbetrokkenen /Informatie/faq.asp /lnformatie/faq_vraag.asp gestelde vragen via het systeem kunnen door een beheerder aangemerkt worden als geschikt voor de faq waarna ze voor alle bezoekers zichtbaar zullen zijn. /Informatie/help.asp beschrijving van de werking van de algemene onderdelen van de kennisbank. /Informatie/intro.asp korte introductie doel van de kennisbank 4.10 Hulpmiddelen /global.asa Database connectiestring (bij laden van de site) /frameset.js /frameseto.js /frameset2.js /frameset_beheer.js Laden juiste en gehele frameset bij aanroep subpagina. /vbsdb Hulpmiddel voor databasebrowsing, laatste versie /vbsdb Hulpmiddel voor databasebrowsing, voorlaatste versie ook nog nodig in verband met bug in laatste versie bij add single mode. 15 Technische documentatie KBO

16 4.11 Beheer /db_onderhoud/berichten.asp Pagina voor het aanmaken van berichten (via ) voor deelnemers aan het gebruikersonderzoek, batch of persoonlijk. Maakt gebruik van CDONTS. /db_onderhoud/faq_onderhoud.asp Onderhoud binnengekomen vragen en eventueel beschikbaar stellen voor FAQ. /db_onderhoud/onderzoekwijzig.asp Onderhouden van de rubrieken en vragen van het gebruikersonderzoek. Tevens weergave antwoorden gebruikers bij de betreffende vragen. /db_onderhoud/personen_onderzoek.asp Statusoverzicht gebruikersonderzoek per deelnemer, overzicht beantwoording vragen. /db_onderhoud/personen_wijzigen.asp Onderhouden van de medewerkertabel. O.a. toestaan deelname aan gebruikersonderzoek en wijzigen wachtwoord. 16 Technische documentatie KBO

17 Bijlage A Linkstructuur Bij het opstarten van de site wordt onderstaande set geactiveerd: /Default.htm {Frameset} /Bovenbalk.htm /StartO.htm {Frameset} /Hoofdmenu/vaandel.htm {Frameset} /lnhoudsopgaven/inhoudsopgave_zoek.asp mainset.html start/home.asp Vanuit de menubalk aan de linkerzijde kunnen de volgende links gevolgd worden: /lnhoudsopgaven/inhoudsopgave_zoek.asp /Medewerkers/medewerkers.asp /Flash/aquabrowser/index.asp /Organisatie/organisatie.asp /Projecten/projecten.asp /Netwerk/overleggen.asp /Werkproces/werkproces.asp /Medewerkers/medewerkerWijzig.asp /startgo.asp /start/home.asp of /afmelden.asp /Inhoudsopgaven/inhoudstart.htm + /Informatie/intro.asp /Informatie/help.asp Wanneer op informatie is geklikt komt er een nieuwe keuzekolom: /Inhoudsopgaven/inhoudstart.htm /Informatie/intro.asp /Informatie/contactinformatie.asp /Login/PrivacyStatement.asp /I nf ormatie/f aq.asp /Inhoudsopgaven/startBeheer.asp /lnformatie/faq_vraag.asp /Inhoudsopgaven/inhoudsopgave zoek.asp /Informatie/help.asp Bij keuze voor "beheer" in bovenstaand menu een nieuwe keuzekolom: /Inhoudsopgaven/startBeheer.asp /db_onderhoud/rubrieken.asp /db_onderhoud/faq_onderhoud.asp /db_onderhoud/personen_wijzigen.asp /db_onderhoud/project_wijzigen.asp /Hitcounters/admin.asp /db_onderhoud/servervariables.asp 17 Technische documentatie KBO

18 /db_onderhoud/onderzoekwijzig.asp /db_onderhoud/personen_onderzoek.asp /db_onderhoud/berichten.asp /Inhoudsopgaven/inhoudstart.htm + /Informatie/intro.asp 18 Technische documentatie KBO

19 Bijlage B Databasemodel Projecten Afdelingen Processen Personen 7R JT Kennisniveau Kennissoort Overle ;ggen i i Kennisvelden > Trefwoorden Overlegtypen Onderlinge relaties KV Onderzoek Antwoorden Projectbetrokkenen Overlegdeelnemers Medewerkerprocessen Medewerkerkennis Kennishoofdvelden Gebruikersonderzoek Onderzoeksvragen Onderzoeksrubrieken 19 Technische documentatie KBO

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS)

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) Inhoudsopgave 1 OpenIMS Content Management Server (CMS)... 3 2 Waarom OpenIMS Content Management Server... 4 3 Content management... 5 3.1 Beheer via webbrowser...

Nadere informatie

Adviesrapport SharePoint

Adviesrapport SharePoint Voor de Kennissatelliet Amersfoort Een advies- en overzichtsrapportage ten behoeve van de optimale implementatie van een SharePoint Portal Server binnen de Kennissatelliet Amersfoort Auteur: Datum: 16

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR)

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Mei 2015 Pagina 1/152 DT Healthcare Solutions in Bunnik richt zich op de ondersteuning van nieuwe zorgconcepten

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Versiebeheer Versie Datum Omschrijving 1.0 Juli 2011

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen...

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen... Handleiding: Centix Office versie 4.0.10 Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 1 van 228 pagina s. Inhoudsopgave Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1 Database... 1 Backup & Restore

Nadere informatie

Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM

Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM Voorwoord Gefeliciteerd met de opening van uw webwinkel. Ook al hebben wij het pakket zo gebruikersvriendelijk mogelijk gemaakt, toch is een handleiding

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding Desktop versie 3.0.6 Copyright 2015, Zermelo Software BV - pagina 1 1. Beheerdershandleiding.......................................................................................

Nadere informatie

Loremipsumdolorsitamet,consectetue radipiscingelit.aeneancommodoligula egetdolor.aeneanmassa.cumsociisnat oquepenatibusetmagnisdisparturient

Loremipsumdolorsitamet,consectetue radipiscingelit.aeneancommodoligula egetdolor.aeneanmassa.cumsociisnat oquepenatibusetmagnisdisparturient Loremipsumdolorsitamet,consectetue radipiscingelit.aeneancommodoligula egetdolor.aeneanmassa.cumsociisnat oquepenatibusetmagnisdisparturient Content management systeem v1.1 montes,nasceturridiculusmus.donecq

Nadere informatie

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2011 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Externe statistieken de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

CRM Contact Relations Management

CRM Contact Relations Management CRM Contact Relations Management WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Algemeen 4 1.2. Wings CRM Concept 5 WINGS GEBRUIKERS 2.1. Wings: opstarten

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

ACTA Portal: Een inventariserend onderzoek. versie 1.0

ACTA Portal: Een inventariserend onderzoek. versie 1.0 : Een inventariserend onderzoek versie 1.0 Projecttitel: ACTA Portal: Een inventariserend onderzoek Projectcode: 2004-2005 Faculteit: Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) Projectperiode: 1

Nadere informatie

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage Nieuw in SharePoint 2013 Danny Burlage Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 6 2 DE VISIE ACHTER SHAREPOINT 2013 8 3 NIEUW IN EEN VOGELVLUCHT 14 3.1 Samenwerken in SharePoint 17 3.2 Document Management in SharePoint

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie