DT: 2bcj23S. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DT: 2bcj23S. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat"

Transcriptie

1 DT: 2bcj23S Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat

2 BIBLIOTHEEK Bouwdiensi Rijkswatefst MinisterievanVerkeerenWaterstaat RljkSWateTStaat Post bus LA Utrecht BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT NR....TiQSiiMXA Kennisbank Beheer en Onderhoud Technische documentatie 24 november 2004 Documentnummer : KBO Status : Definitief Datum : 3 december 2004 Opsteller : A.J.H. Kraakman (Infocus Management Consultants bv) Functionaris Naam Datum Geaccepteerd Opdrachtgever 1 Opdrachtgever 2 Bevoegd gezag Projectleider J.P. Kottenhagen W. van Schelt J.P. Kottenhagen A. Heutink

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Technische gegevens 5 3. Hosting & Support Hosting Support BAS PPS Troubleshooting 8 4. Structuur van de site Directory structuur Database Login en privacy Persoonlijke gegevens Invalshoeken Medewerkers Projecten Organisatie Netwerk Werkproces Invalshoek kennistermen Woordenwolk Kennistermen Hulpmiddelen Tellers Menustructuur en opmaak Informatiemenu Hulpmiddelen Beheer16 Bijlage A Linkstructuur 17 Bijlage B Databasemodel 19 3 Technische documentatie KBO

4 1.Inleiding Als onderdeel van het gebruikersonderzoek is een intranetsite ontwikkeld voor het beheren en ontsluiten van kennis op het gebied van Beheer en Onderhoud. In dit rapport wordt beknopt aangegeven waar de sources gevonden kunnen worden, hoe de site is opgebouwd e.d. Voor de ontwikkeling van de kennisbank is gebruik gemaakt van de prototyping methode. Dit houdt in dat telkens op aangeven van wensen en voorkeuren van de focusgroep een verbeterde versie werd opgeleverd en vervolgens uitgetest en beoordeeld. Om dit mogelijk te maken is gebruik gemaakt van eenvoudige hulpmiddelen die snel resultaten opleveren, zoals de tool VbsDb waarbij met een paar definitieregels al een complete databasebrowse pagina wordt verkregen. Deze tool heeft echter ook beperkingen waardoor in de definitieve versie toch ook afwijkende ASP-pagina's zijn gemaakt. Voor de rest is voornamelijk gebruik gemaakt veel gebruikte ontwikkeltalen zoals HTML, ASP, JavaScript, VBscript, CSS. Ten behoeve van de woordenwolk is een Flash object ontwikkeld die diverse parameters meekrijgt voor de aansturing (bgcolor, keyword, keywordcolor, keywordurl, keywordtarget, textsize, keyworddecoration, keywordovercolor) 4 Technische documentatie KBO

5 2.Technische gegevens Specificaties van de site: Microsoft Access 2000 database HTML ASP JavaScript (client) CSS Flash 6 of 7 (client) CDONTS (mail vanuit site versturen) De site draait op een webserver van Consortis met de volgende door hen opgegeven specificaties: Microsoft W2000, Service Pack 3 SQL Server 2000, Service Pack 3 Frontpage Server Extensions 2000 MDAC Perl (Activestate, laatste versie is ), anders build 631 IIS 5.0 lexplore 6.0 Coldfusion MX Professional Edition Vereisten clientside met site op webserver: IE 5.5 of hoger Flash 6 of hoger JavaScript Extra vereisten clientside standalone: IIS 5.0 Access 2000 of hoger (of MS Access drivers onder ODBC) Webeditor (gebruikt is Frontpage) Aangezien het een pilot betreft is er voor gekozen om eenmalig een dump uit de adressengids en PPS te importeren en wordt geen verbinding met bestaande databases gelegd. In de applicatie wordt op verschillende plaatsen gebruik gemaakt van de tool VbsDb waarmee eenvoudig functionaliteit verkregen wordt voor het browsen en muteren van databases. Op een aantal plaatsen wordt echter ook gebruik gemaakt van afwijkende scripts waar VbsDb geen oplossingen bood. Voor documentatie met betrekking tot het gebruik van VbsDb verwijs ik naar de site van desbetreffende leverancier: Alle broncode is opgeslagen op de webserver van Consortis, inclusief de database. Voor de directory structuur wordt verwezen naar hoofdstuk 4. De database kan na downloaden van de webserver geopend worden d.m.v. MS Access (minimaal versie 2000). 5 Technische documentatie KBO

6 Een gebruiker met beheerder rechten kan in de site zelf de servervariabelen opvragen onder de optie Informatie/Beheer/ServerVariabelen. 6 Technische documentatie KBO

7 3.Hosting & Support 3.1 Hosting De site wordt gehost door Consortis op een Windows2000 server. Er is een account beschikbaar gesteld waarmee via FTP de site gepubliceerd kan worden op de webserver. Het account is: UserlD: Password: HEUTI500 tra999 Met een FTP applicatie kan verbinding gemaakt worden met de site door middel van het hostadres: intral.venwnet.minvenw.nl/rws/kbo 3.2 Support Support calls dienen altijd via het iiloket van bureau Inter- en Intranet plaats te vinden: Bll Supportdesk, tel: Bureau Inter- en Intranet. Die spelen de vraag dan weer door naar de supportdesk van Consortis: 3.3 BAS Het adressenbestand is eenmalig (handmatig) t.b.v. het gebruikersonderzoek geimporteerd in de kennisbank. Het adressenbestand is verkregen via de helpdesk van de Bouwdienst, alsmede de beschikbare foto's. Het originele adressenbestand is een Access database en wordt op CD meegeleverd. Contactpersonen: De heer H. Boer 3.4 PPS Om een goede aanzet te krijgen voor koppeling van medewerkers aan projecten is er een dump vanuit PPS beschikbaar gesteld met als selectiecriterium "PD". De dump is via Excel handmatig geimporteerd in de kennisbank. De originele dump uit PPS/UVS is een Excel bestand en wordt op CD meegeleverd. 7 Technische documentatie KBO

8 Contactpersonen: De heer S.E. (Stanley) Galistan De heer R.P.J. (Rob) van Rijn 3.5 Troubleshooting 1. Soms ligt de ASP-service er uit door overbelasting van de database (muteren) wanneer meerdere gebruikers gelijktijdig bezig zijn. Advies is om naar MSSQL over te stappen in een definitieve versie van de kennisbank. Vooralsnog herstart men dan de IIS service. Voor dit probleem kan rechtstreeks gecommuniceerd worden met de supportdesk van Consortis. 2. "Paarse schermen": storing m.b.t. de verbinding met of opvraging uit de database. Contact opnemen met de applicatiebeheerder. 8 Technische documentatie KBO

9 4.Structuur van de site 4.1 Directory structuur /kbo /db_onderhoud /flash /aquabrowser /include /asp /classes /kennis /fpdb /hitcounters /hoofdmenu /images /informatie /inhoudsopgave /login /medewerkers /netwerk /onderzoek /organisatie /producten [niet meer gebruikt] /projecten /start /vbsdb /vbsdb /werkproces /zoeken [niet meer gebruikt] 4.2 Database De database is een Access 2000 database die onder directory /fpdb staat. Het bevat de volgende hoofdtabellen: 3. Personen 4. Kennisvelden 5. KennisveldRelaties (onderlinge relaties tussen kennisvelden) 6. KennisveldTrefwoorden (thesaurus: gelijkende termen) 7. Projecten 8. Overleggen (diverse gremia) 9. Processen Verder zijn er de relatietabellen waarin de kennis en ervaring van medewerkers is vastgelegd: 1. Medewerkerkennis 2. MedewerkersProcessen 3. OverlegDeelnemers 4. ProjectBetrokkenen 9 Technische documentatie KBO

10 Stamtabellen bevatten basisgegevens die op diverse plaatsen gebruikt worden: 1. Adressen 2. Afdelingen 3. Directie 4. Hoofdafdelingen 5. EnumErvaring 6. EnumSoort 7. KennisHoofdvelden 8. LeeftijdsCategorien 9. OverlegRollen 10.OverlegTypen 11.ProjectStatussen Voor het gebruikersonderzoek zijn de volgende tabellen in gebruik: 1. CebruikersOnderzoek 2. GebruikersOnderzoekAntwoorden 3. OnderzoeksRubrieken 4. OnderzoeksVragen 5. EnumAntwoorden 6. Berichten Tenslotte t.b.v. het registreren en meten van de bezoekende gebruikers: 1. tbihitcount 2. tbihitcountusers 3. tbihitcountuserslog Verder zijn er diverse voorgedefinieerde query's aanwezig die in verschillende ASP pagina's gebruikt worden. In bijlage B is een datamodel opgenomen waarin de belangrijkste entiteiten zijn weergegeven. 4.3 Login en privacy Het gebruik van de kennisbank staat een ieder vrij. Het invullen van je kenniskaart en meedoen aan het gebruikersonderzoek kan echter alleen na het inloggen m.b.v. een uitgegeven gebruikersnaam en wachtwoord. Na het inloggen worden een aantal session variabelen ingesteld die in de site gebruikt worden om de gebruiker zijn eigen gegevens te tonen of als default aan te bieden bij het koppelen van kennis en ervaring. De eerste keer wordt na het inloggen een statement getoond over privacy. Hier dient de gebruiker aan te geven of hij of zij akkoord is. Zo nee, dan wordt de gebruiker weer uitgelogd. Session variabelen: SessionC'usr") gebruikersnaam 10 Technische documentatie KBO

11 SessionC'PersID") SessionC'mgr") SessionC'blnlsUserGood") SessionC'privOk") SessionC'privOkFoto") unieke ID in tabel Personen beheerder (true/false) correct ingelogd (true/false) akkoord privacy statement akkoord tonen foto Wanneer een gebruiker niet in de database is opgenomen kan hij of zij zich als een nieuwe gebruiker aanmelden. Indien iemand aangeeft bij PD te horen is het ook mogelijk aan het gebruikersonderzoek mee te doen. De gebruikte pagina's zijn: /start/home.asp /Login/check_user.asp /Login/check_user_new.asp /Login/newlogin.asp /Login/PrivacyStatement.asp /Medewerkers/medewerkerAdd.asp /lnformatie/toevoegen_onderzoeker.asp 4.4 Persoonlijke gegevens Onder deze knop kan de gebruiker zijn gegevens uit de adressengids (BAS) aanvullen met kennis en ervaring waarbij een aantal blokken onderscheiden worden, te weten: kennistermen, projecten, producten, netwerk, onderdelen en werkproces. Er zijn 2 invoermethoden beschikbaar: 1. De lijstmethode waarbij alle beschikbare kennistermen worden getoond en aangepast kunnen worden. 2. De recordmethode waarbij 66n enkel gegeven aangepast wordt. De gebruikte pagina's zijn: /Medewerkers/medewerkerWijzig.asp /Medewerkers/lnvullenKennistermen.asp /Medewerkers/lnvullenKennistermenUpdate.asp /Medewerkers/kennistermen_help.asp /Medewerkers/netwerkjielp.asp /Medewerkers/onderdelen_help.asp /Medewerkers/producten_help.asp /Medewerkers/projecten_help.asp /Medewerkers/werkprocesjielp.asp 4.5 Invalshoeken Medewerkers In de database zijn (eenmalig) alle PD medewerkers geimporteerd. Ook zijn de foto's gekoppeld aan de medewerkers. 11 Technische documentatie KBO

12 /Medewerkers/medewerkers.asp Filteren en zoeken van medewerkers op alfabet of op andere zoekargumenten. Resultaat in lijstvorm. /Medewerkers/medewerkerDetail.asp Data- en kenniskaart van de gevonden/geselecteerde medewerker Projecten In de database zijn (eenmalig) alle PPS projecten voor PD geimporteerd. Er kan gezocht en gefilterd worden op naam, dienst enz. waarna het zoekresultaat bestaat uit gevonden projecten. Door op het project te klikken worden de details getoond. /Projecten/projecten.asp /Projecten/projectdetail.asp Organisatie Via organogrammen kunnen gebruikers via hotspots doorklikken naar een volgend onderdeel waarna als zoekresultaat alle medewerkers worden getoond van die afdeling. /Organisatie/organisatie.asp /Organisatie/organisatieBS.asp /Organisatie/organisatieDl.asp /Organisatie/organisatieNl.asp /Organisatie/organisatiePD.asp /Organisatie/organisatieWB.asp /Organisatie/medewerkers.asp /Organisatie/*.gif Netwerk Zoeken, aanmaken en wijzigen van overleggremia. Per item worden de medewerkers getoond die daar een rol in hebben Overleggen.asp Werkproces Via processchema's kunnen gebruikers via hotspots doorklikken naar een volgende onderdeel waarna als zoekresultaat alle medewerkers worden getoond die ervaring hebben op het betreffende gebied. /Werkproces/werkproces.asp /Werkproces/werkprocesJA.asp /Werkproces/werkproces_OAO.asp /Werkproces/werkproces_OBO.asp /Werkproces/medewerkers.asp /Werkproces/*.jpg 12 Technische documentatie KBO

13 4.6 Invalshoek kennistermen In de database zijn initieel een 100-tal kennistermen ingebracht die door gebruikers aangevuld kunnen worden. Voor het zoeken naar kennis wordt gebruik gemaakt van een woordenwolk, een flashapplicatie die gegevens uit de database haalt Woordenwolk /Flash/aquabrowser/aqua.asp Gedeelte waarin de flashapplicatie draait en geinitialiseerd wordt. /Flash/aquabrowser/browser.swf /Flash/aquabrowser/browser_SysFonts.swf Twee varianten voor de flashapplicatie zelf: een met schaalbare lettertypen en en met systemfonts. /Flash/aquabrowser/dataObj.asp Deze pagina wordt aangeroepen vanuit de flashapplicatie om gegevens uit de database te halen nadat de gebruiker een actie word heeft aangeklikt. /Flash/aquabrowser/index.asp Frameset met aqua, links, rechts en page /Flash/aquabrowser/links.asp Middenbalk links: zoekterm typen of uit lijst selecteren /Flash/aquabrowser/page.asp Zoekresultaat medewerkers /Flash/aquabrowser/rechts.asp Weergave zoekhistorie woordenwolk. De laatste 5 zoekstappen worden getoond. Op elk van die stappen kan weer geklikt worden Kennistermen Een gebruiker kan zelf kennistermen die ontbreken toevoegen in: /Flash/kennis/kennisveldrelaties.asp Hierin kunnen nieuwe kennistermen aangemaakt worden, relaties met andere kennistermen worden gelegd en synoniemen worden ingevoerd. Deze zijn zonder tussenkomst van de beheerder echter alleen voor hemzelf zichtbaar. 13 Technische documentatie KBO

14 Hulpmiddelen /Flash/include/asp/adovbs.inc /Flash/include/classes/DbClass.asp 4.7 Tellers Een aantal relevante pagina's zijn voorzien van tellers om het gebruik van de site te kunnen meten en analyseren. Er wordt op 3 niveaus geregistreerd: 1. Aantal hits per pagina 2. Aantal hits per pagina per gebruiker 3. Totale log van de ingelogde gebruiker /Hitcounters/hit_count.inc /Hitcounters/admin.asp /Hitcounters/reset_counter.asp De tellers zoals genoemd onder 2 en 3 zijn vooral bedoeld voor metingen t.b.v. het gebruikersonderzoek. Bij een definitieve versie van de kennisbank kunnen deze beter uitgezet worden i.v.m. de belasting van de server. 4.8 Menustructuur en opmaak /Default.htm /bovenbalk.htm /mainset.html /starto.htm /startl.htm /start/home.asp /start/zoek.asp /Hoofdmenu/vaandel.asp /Hoofdmenu/vaandel.htm kruimelpad bouwdienst menu /lnhoudsopgaven/inhoudsopgave_beheer.htm speciaal menu alleen toegankelijk voor gebruikers in de database die aangemerkt zijn als beheerder /lnhoudsopgaven/inhoudsopgave_zoek.asp /Inhoudsopgaven/inhoudstart.htm /Inhoudsopgaven/startBeheer.asp controle en opstarten beheergedeelte van de kennisbank /Inhoudsopgaven/startGO.asp controle en opstarten gebruikersonderzoek kennisbank 14 Technische documentatie KBO

15 /opmaak.css /opmaak_inhoud.css /opmaak_bovenbalk.css /opmaak_vaandel.css cascade style sheets waarin de layout van de site wordt vastgelegd 4.9 Informatiemenu /Informatie/contactinformatie.asp informatiepagina projectbetrokkenen /Informatie/faq.asp /lnformatie/faq_vraag.asp gestelde vragen via het systeem kunnen door een beheerder aangemerkt worden als geschikt voor de faq waarna ze voor alle bezoekers zichtbaar zullen zijn. /Informatie/help.asp beschrijving van de werking van de algemene onderdelen van de kennisbank. /Informatie/intro.asp korte introductie doel van de kennisbank 4.10 Hulpmiddelen /global.asa Database connectiestring (bij laden van de site) /frameset.js /frameseto.js /frameset2.js /frameset_beheer.js Laden juiste en gehele frameset bij aanroep subpagina. /vbsdb Hulpmiddel voor databasebrowsing, laatste versie /vbsdb Hulpmiddel voor databasebrowsing, voorlaatste versie ook nog nodig in verband met bug in laatste versie bij add single mode. 15 Technische documentatie KBO

16 4.11 Beheer /db_onderhoud/berichten.asp Pagina voor het aanmaken van berichten (via ) voor deelnemers aan het gebruikersonderzoek, batch of persoonlijk. Maakt gebruik van CDONTS. /db_onderhoud/faq_onderhoud.asp Onderhoud binnengekomen vragen en eventueel beschikbaar stellen voor FAQ. /db_onderhoud/onderzoekwijzig.asp Onderhouden van de rubrieken en vragen van het gebruikersonderzoek. Tevens weergave antwoorden gebruikers bij de betreffende vragen. /db_onderhoud/personen_onderzoek.asp Statusoverzicht gebruikersonderzoek per deelnemer, overzicht beantwoording vragen. /db_onderhoud/personen_wijzigen.asp Onderhouden van de medewerkertabel. O.a. toestaan deelname aan gebruikersonderzoek en wijzigen wachtwoord. 16 Technische documentatie KBO

17 Bijlage A Linkstructuur Bij het opstarten van de site wordt onderstaande set geactiveerd: /Default.htm {Frameset} /Bovenbalk.htm /StartO.htm {Frameset} /Hoofdmenu/vaandel.htm {Frameset} /lnhoudsopgaven/inhoudsopgave_zoek.asp mainset.html start/home.asp Vanuit de menubalk aan de linkerzijde kunnen de volgende links gevolgd worden: /lnhoudsopgaven/inhoudsopgave_zoek.asp /Medewerkers/medewerkers.asp /Flash/aquabrowser/index.asp /Organisatie/organisatie.asp /Projecten/projecten.asp /Netwerk/overleggen.asp /Werkproces/werkproces.asp /Medewerkers/medewerkerWijzig.asp /startgo.asp /start/home.asp of /afmelden.asp /Inhoudsopgaven/inhoudstart.htm + /Informatie/intro.asp /Informatie/help.asp Wanneer op informatie is geklikt komt er een nieuwe keuzekolom: /Inhoudsopgaven/inhoudstart.htm /Informatie/intro.asp /Informatie/contactinformatie.asp /Login/PrivacyStatement.asp /I nf ormatie/f aq.asp /Inhoudsopgaven/startBeheer.asp /lnformatie/faq_vraag.asp /Inhoudsopgaven/inhoudsopgave zoek.asp /Informatie/help.asp Bij keuze voor "beheer" in bovenstaand menu een nieuwe keuzekolom: /Inhoudsopgaven/startBeheer.asp /db_onderhoud/rubrieken.asp /db_onderhoud/faq_onderhoud.asp /db_onderhoud/personen_wijzigen.asp /db_onderhoud/project_wijzigen.asp /Hitcounters/admin.asp /db_onderhoud/servervariables.asp 17 Technische documentatie KBO

18 /db_onderhoud/onderzoekwijzig.asp /db_onderhoud/personen_onderzoek.asp /db_onderhoud/berichten.asp /Inhoudsopgaven/inhoudstart.htm + /Informatie/intro.asp 18 Technische documentatie KBO

19 Bijlage B Databasemodel Projecten Afdelingen Processen Personen 7R JT Kennisniveau Kennissoort Overle ;ggen i i Kennisvelden > Trefwoorden Overlegtypen Onderlinge relaties KV Onderzoek Antwoorden Projectbetrokkenen Overlegdeelnemers Medewerkerprocessen Medewerkerkennis Kennishoofdvelden Gebruikersonderzoek Onderzoeksvragen Onderzoeksrubrieken 19 Technische documentatie KBO

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Quick reference Smartflow App

Quick reference Smartflow App Het opstarten van de app 1. Open de smartflow app. 2. U wordt gevraagd om een domein naam in te vullen. Vul de domein naam in die u heeft gekregen van 88degrees. 3. Log in met u inloggegevens. Het hoofd

Nadere informatie

Inhoudsopgave handleiding CMS

Inhoudsopgave handleiding CMS Inhoudsopgave handleiding CMS INTRODUCTIE STICHTING GEEFGRATIS EN GEEF.NL... 2 HOE BEHEER IK ONZE GOEDE DOEL GEGEVENS?... 3 WAT IS EEN CMS?... 3 HOE LOG IK (BINNEN HET CMS) OP WWW.GEEF.NL IN?... 3 IK BEN

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

Handleiding: Whitelabel Customersite

Handleiding: Whitelabel Customersite ARGEWEB B.V. Handleiding: Whitelabel Customersite Controlportal.nl Argeweb Support 8-1-2009 Handleiding voor het gebruik maken van de Whitelabel Customersite op controlportal.nl, door Resellers van Argeweb.

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN

PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN PERIODE 4 LEERJAAR 1 Opleiding: Duur: Applicatieontwikkelaar 1 onderwijsperiode (4-8 weken) Voorkennis: Basiscursus PHP 5.4 Victor Peters (978 90 125 8499 9) Basiscursus XHTML,

Nadere informatie

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Het installeren van deze MicroSoft SQL server 2012 Express dient te gebeuren door iemand met volledige rechten op het systeem. Wij adviseren dit door een systeembeheerder

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Wij de werkzaamheden u het resultaat!

Wij de werkzaamheden u het resultaat! Entersite Design Wij de werkzaamheden u het resultaat! Entersite Design Bloemenlaan 21 2292 DA Wateringen Tel: 0174-220365 Emailadres: info@entersite.nl Internet: www.entersite.nl Inleiding Vele bedrijven

Nadere informatie

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Handleiding CMS Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Introductie CMS en websites 4 3.0 Inloggen in beheer 5 4.0 Dashboard 6 4.1 Bezoekers totalen 6 4.2 Bezoekers 7 4.3

Nadere informatie

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50%

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% Naam project Lost And Found Animals Url Lokaal gehost Groepsleden Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% 1. Beveiliging in de toepassing Naam gebruiker Wachtwoord

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

WordPress in het Kort

WordPress in het Kort WordPress in het Kort Een website maken met Wordpress. In minder dan één uur online! Inclusief installatie van een thema en plugins Alle rechten 2013, Rudy Brinkman, BrinkhostDotCom, http://www.brinkhost.nl

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Gefeliciteerd Ook voor jouw organisatie zal de kracht van de ipublications KnowledgeBase (zoals bekend van AFAS) worden ontsloten, in jullie eigen gepersonaliseerde KB waar interne

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice ICT-diensten... 4 2.2

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 1 Document status Datum Auteur Versie Status 12-06-2008 H.A.M. van Korven 0.1 Concept 06-11-2008 K. Kaptein 1.0 Concept 08-11-2008

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice

Nadere informatie

Handleiding voor beheerders

Handleiding voor beheerders Handleiding voor beheerders Inleiding Handleiding voor beheerders Met deze handleiding kunt u als beheerder inzicht krijgen in wat er allemaal mogelijk is binnen soket. Enkele voorbeelden als vestigingen

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Nederlands Normalisatie Instituut

Nederlands Normalisatie Instituut Nederlands Normalisatie Instituut CITRIX / SSL VPN Helpdesk NEN kmc@nen.nl T: 0152690268 http://portal.nen.nl Versie 2.0.1 VPN hoe en wat Bij NEN kan er vanaf extern worden ingelogd op het netwerk. Dit

Nadere informatie

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl Online ServiceDesk De Online ServiceDesk, kortweg OSD, gebruikt u voor het registreren en bijhouden van service aangelegenheden. Zo kunt u de tool gebruiken voor het aanvragen van een serviceverzoek, maar

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers

Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers De website van het openbaar ministerie is momenteel (tijdelijk) te vinden op volgende intranetadres: http://10.241.132.229.

Nadere informatie

Handleiding voor organisaties

Handleiding voor organisaties Handleiding voor organisaties Inleiding Handleiding voor organisaties Met deze handleiding kunt u als organisatie inzicht krijgen in wat er allemaal mogelijk is binnen soket. Enkele voorbeelden als vestigingen

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1.

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1. Handleiding Mei 2015 Versie 1.1. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1. Patient

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509 MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509 Nieuw Bestelorder De inkomststatus in het zoekscherm voor bestelorders bevat betere omschrijvingen en wordt gekleurd weergegeven. Indien er geen leverdata

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Open SQL Server Management Studio en log in als Administator. Je ziet dan wat je in figuur 2.1 ziet.

Open SQL Server Management Studio en log in als Administator. Je ziet dan wat je in figuur 2.1 ziet. Hoofdstuk 2 Een ASP.NET applicatie met ADO.NET opzetten In dit hoofdstuk ga je een eenvoudige website opzetten, waarbij je een aantal gegevens uit een database ophaalt. Je moet je kennis van ADO.NET dus

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Supportdesk Pro Basis Instructie

Supportdesk Pro Basis Instructie Supportdesk Pro Basis Instructie Inhoudsopgave 1 Supportdesk Pro 2 1 Inleiding 2 2 Werkwijze 2 2 Zaken 3 2.1 Introductie 3 2.2 Zaken beheren 3 2.3 Handmatig invoeren zaken basis 4 2.4 Verwerken zaken 4

Nadere informatie

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Inhoudsopgave Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)...2 Wat is LCMS 2?...3 Hoe gebruik ik LCMS 2?...3 De modules...4 Instellingen...4 Gebruikers...4

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Introductie... 1 Voorwoord... 1 Rol: Beheerder... 2 Rol: Student... 4 Version control... 5

Introductie... 1 Voorwoord... 1 Rol: Beheerder... 2 Rol: Student... 4 Version control... 5 Themahandleiding Vergeten wachtwoord Fronter Y10 Dit document is gemaakt door Fronter Ltd fronter.com. Het document mag alleen gekopieerd of digitaal verspreid worden volgens contract of in overeenstemming

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Aanleveren van gegevens Plaats: Utrecht Datum: 5-12-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

Ga naar http://www.google.com/analytics/. Heb je nog geen google account? Klik dan op: een account aanmaken (figuur 1) en volg de aanmeldprocedure.

Ga naar http://www.google.com/analytics/. Heb je nog geen google account? Klik dan op: een account aanmaken (figuur 1) en volg de aanmeldprocedure. Google analytics Een van de modules van mijnhengelsportvereniging.nl is de statistiekenmodule die gekoppeld is met Google Analytics (GA). Via een google account kunnen gegevens over de bezoekers inzichtelijk

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

Handleiding Postersite EHBO Santpoort.

Handleiding Postersite EHBO Santpoort. Handleiding Postersite EHBO Santpoort. Inhoud: 1. Account aanmaken 2. Inloggen 3. Account gegevens wijzigen 4. Aan en afmelden evenementen 5. Overige tabbladen 6. Problemen 1. Account aanmaken Wanneer

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Handleiding. Maart Versie 1.2. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie Maart 2016, versie 1.2.

Handleiding. Maart Versie 1.2. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie Maart 2016, versie 1.2. Handleiding Maart 2016 Versie 1.2. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1.

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

VERBINDING MAKEN EN INLOGGEN...

VERBINDING MAKEN EN INLOGGEN... INHOUDSOPGAVE 1. VERBINDING MAKEN EN INLOGGEN... 3 2. HET AANMAKEN VAN DOMEINEN... 4 2.1. Plaatsen website... 6 3. HET AANMAKEN VAN E-MAILADRESSEN... 6 3.1. E-mail ophalen... 7 IntroWeb Plesk Quick Startup

Nadere informatie

Handleiding website menu s en pagina s

Handleiding website menu s en pagina s Handleiding website menu s en pagina s Versie 0.1 januari 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het opzetten van de menubalken van de website... 3 3 Het opzetten van de pagina s achter het menu...

Nadere informatie

Sociale Kaart Groningen

Sociale Kaart Groningen Sociale Kaart Groningen handleiding voor gebruikers & beheerders Versie 0.1 22 februari 2016 Inhoud Wat is socialekaartgroningen?... 3 Handleiding... 3 Zoeken... 4 Eenvoudig zoeken... 4 Uitgebreid zoeken...

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Algemene introductie van Newbase

Algemene introductie van Newbase Algemene introductie van Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1 Aan de

Nadere informatie

Handleiding Dutch Green Building Guide

Handleiding Dutch Green Building Guide Handleiding Dutch Green Building Guide DGBC, november 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Registreren voor een gebruikersaccount 4 2.1 Wachtwoord vergeten 5 2.2 Aanmelden voor de website 6 3 Organisatie

Nadere informatie

STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS

STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS Over op IBAN STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS a white paper by UNIT4 2013 Inhoud Inleiding 3 1. Tijdelijke licentiecode Import aanvragen 4 2. Tijdelijke licentiecode activeren 5 3. Exporteren

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE Popsy Financials Overstap Access-MSDE 1 Inhoudstafel 1/17 1 Installatie van een MSDE server... 3 1.1 Microsoft SQL Express 2008... 3 1.2 Aanmaken van ODBC connectie naar de server... 9 1.3 Voorbereiding

Nadere informatie

FAQ 2. Starten 3. Inloggen 3. Uitloggen 3. Wat is BAPPS? 4 Home - Snel aan de slag! 4 Klantprofiel 6. Klant beeld (linkerkant klant profiel) 6

FAQ 2. Starten 3. Inloggen 3. Uitloggen 3. Wat is BAPPS? 4 Home - Snel aan de slag! 4 Klantprofiel 6. Klant beeld (linkerkant klant profiel) 6 Handleiding voor de account manager Datum: 19-03-2017 Aan: Van: Intersteel gebruikersgroep Koen Molenaar Onderwerp: Smartoffice.nu (BAPPS) Versie 2017.02 Inhoudsopgave FAQ 2 Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nadere informatie

Toelichting Keyplan. Keyplan is er voor desktop en IOS apparaten:

Toelichting Keyplan. Keyplan is er voor desktop en IOS apparaten: Handboek Keyplan Inhoudsopgave Toelichting Keyplan... 2 Keyplan is er voor desktop en IOS apparaten:... 3 Desktop:... 3 IOS apparaten:... 3 Starten met Keyplan... 4 Webbrowser:... 4 Telefoon:... 5 Inloggen:...

Nadere informatie

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Om eens wat ervaring op te doen met de Windows Azure Marketplace heb ik een publieke en gratis databron gekozen

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Handleiding Controlepaneel Parallels

Handleiding Controlepaneel Parallels Handleiding Controlepaneel Parallels Inhoudsopgave 1 Inloggen... 3 2 Domeinbeheer... 4 2.1 Beheer van domeinen die via InterNLnet geregistreerd zijn... 4 2.2 Beheer van domeinen die via een andere provider

Nadere informatie

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows.

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 3. Installatie Xampp... 3 1.1 Installatie Xampp Launcher... 7 1.2 Controle geïnstalleerde bestanden...

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Installatie van WerkMeester

Installatie van WerkMeester Installatie van WerkMeester WerkMeester is een WIN32 database-applicatie op basis van een enkele executable, met een aantal werkbestanden en een MySQL database. De software is niet ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Schoolwebsite.nu. Snel aan de slag met uw website. Versie 4.0

Schoolwebsite.nu. Snel aan de slag met uw website. Versie 4.0 Schoolwebsite.nu Snel aan de slag met uw website Versie 4.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Voor dat u begint... 4 3 Teksten op de website... 6 4 Groepspagina s... 8 5 De groepspagina...

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Versie 2016 2 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Menu opties...

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures

Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures Versie 1 Januari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanmelden voor uw inschrijving... 3 1.1 Het project op Aanbestedingskalender.nl... 3 1.2 Het project zichtbaar maken

Nadere informatie

Instructie helpdesk. Computerproblemen?

Instructie helpdesk. Computerproblemen? Instructie helpdesk Computerproblemen? Hebt u computerproblemen? Hebt u hulp nodig bij het gebruik van de software op uw computer? Of hebt u wellicht een vraag voor de ICT mensen? Wij introduceren vanaf

Nadere informatie

Het gebruik Rechten Distributie t.b.v. commerciële doeleinden Vragen of opmerkingen Voor wie is de ZZP-Tool... 4

Het gebruik Rechten Distributie t.b.v. commerciële doeleinden Vragen of opmerkingen Voor wie is de ZZP-Tool... 4 INHOUDSOPGAVE Het gebruik Rechten Distributie t.b.v. commerciële doeleinden... 3 Vragen of opmerkingen... 3 Voor wie is de ZZP-Tool... 4 Wat kan je allemaal met de ZZP-Tool... 4 Mobiel te gebruiken...

Nadere informatie

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden Inhoudsopgave 1 School aanmaken... 2 1.1 Directeur aanmelden... 2 1.2 School aanmelden... 3 2 Invoeren van gegevens... 5 2.1 Via EDEX... 5 2.1.1 Leraren importeren... 6 2.1.2 Leerlingen importeren... 7

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

Release notes LCMS 2015v1. Versie: 1.0, 13 mei 2015

Release notes LCMS 2015v1. Versie: 1.0, 13 mei 2015 Release notes LCMS 2015v1 Versie: 1.0, 13 mei 2015 Instituut Fysieke Veiligheid Programma Netcentrisch Werken Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00

Nadere informatie

Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht

Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht Versie 0.1 NederCare B.V. Postbus 185 3900 AD Veenendaal Tel.: 0318-500449 Fax: 0318-500391 Rabobank: Veenendaal nr.: 15.55.86.890 K.v.K. te Utrecht

Nadere informatie

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2012 Express With Tools:

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2012 Express With Tools: Versie: 2012120303 Pagina 1 van 7 Installatie stappen Microsoft SQL Server 2012 Express With Tools: Wij adviseren om de installatie te doen met een gebruiker met volledige rechten. Dit stappenplan is gebasseerd

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker Deze instructie geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als gebruiker. De rechten voor gebruiker kunnen per regio verschillen. Indien u één of meerdere handelingen niet kunt verrichten, maar deze

Nadere informatie

Handleiding Urenstaat Applicatie

Handleiding Urenstaat Applicatie Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Professional... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Uren boeken en declaraties indienen... 3 1.2 Maandstaat... 3 1.3 Geboekte uren printen en gereed melden... 3 1.4 Jaaroverzichten...

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 02) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie