Rapport VERKENNEND GESPREK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport VERKENNEND GESPREK"

Transcriptie

1 Sociale Dienst voor Vreemdelingen vzw Rapport van een VERKENNEND GESPREK met de OOSTENDSE ALLOCHTONE VERENIGINGEN in 2008 ST.CATHARINAPOLDERSTRAAT 18 TEL: (059) OOSTENDE

2 INHOUD I. Rapport: Een Verkennend gesprek met de Oostendse allochtone verenigingen in 2008 Inleiding 2 * deel 1 : identificatie en organisatievorm van de vereniging 4 * deel 2 : financiering van de vereniging 14 * deel 3 : ingeschreven leden van de vereniging 20 * deel 4 : interne werking van de vereniging 22 * deel 5 : samenwerking van de vereniging 27 * deel 6 : lokalen en infrastructuur 35 * deel 7 : andere vragen en noden 37 Besluit 38 II. Vragenlijst * deel 1 : identificatie en organisatievorm van de vereniging 44 * deel 2 : financiën van de vereniging 48 * deel 3 : ingeschreven leden van de vereniging 50 * deel 4 : interne werking van de vereniging 51 * deel 5 : samenwerking van de vereniging 54 * deel 6 : lokalen en infrastructuur 57 * deel 7 : andere vragen en noden 58 1

3 Een VERKENNEND GESPREK met de OOSTENDSE ALLOCHTONE VERENIGINGEN in 2008 Waarom? De stad Oostende is een kleurrijke stad. In 2008 telt de stad inwoners of 6,76% inwoners van vreemde origine op een totaal van inwoners. Er zijn 119 verschillende nationaliteiten, mensen uit bijna alle hoeken van de wereld. De Aziaten zijn na de Europeanen de grootste groep. Een stijgende groep mensen zijn afkomstig uit de Russische Federatie, mensen uit Tsjetsjenië, Afghanistan, Kazachstan De groep inwoners van Afrikaanse herkomst is in 2008 lichtjes gedaald, mensen uit Marokko, Algerije, Tunesië, de Democratische Republiek Kongo, Nigeria Ook het Oostendse verenigingsleven kleurt. Oostende telt ook al sinds enkele jaren een aantal allochtone verenigingen. De eerste allochtone vereniging werd opgericht in Vrijwilligers van deze verenigingen zorgen voor kleurrijke ontmoetingen, organiseren allerlei activiteiten voor een ruim publiek, zoeken naar samenwerkingsverbanden met andere groepen, maken van Oostende een stad in diversiteit. De stad Oostende wil het samenleven in diversiteit ondersteunen en heeft verschillende initiatieven genomen. De Minderhedenadviesraad, de MARO werd al opgericht in 2000, de allochtone verenigingen en andere verenigingen die activiteiten gericht op diversiteit organiseren kunnen subsidies aanvragen In het kader van het ethnisch-cultureel minderhedenbeleid van de stad Oostende is er speciale aandacht voor de lokale allochtone verenigingen. Hoe? De SDV heeft de keuze gemaakt om via een stappenplan de samenwerking met de allochtone verenigingen in de periode verder uit te bouwen en te ondersteunen. In een eerste fase hebben wij de keuze gemaakt voor een verkennend gesprek, met alle Oostendse allochtone verenigingen die een werking hebben in 2008 n.l. 2

4 Afrikana vzw., African Heritage, Belgische Vereniging voor Kaukasische Jeugd, De Twee Leeuwtjes, Djamila vzw., Imedi, Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw., Kouch, Lisanga, 1 Multi Mondo (nieuwe naam van Actie ), Nadezda, The Global Village vzw., Vako en Vrouwensolidariteit. Met de resultaten van dit verkennend gesprek kunnen dan verdere acties samen met en voor deze verenigingen gepland worden. In het voorjaar werd achtergrondinformatie verzameld, enkele rapporten i.v.m. allochtone verenigingen doorgenomen en gegevens verzameld. Een vragenlijst, een leidraad voor het gesprek, werd opgesteld met enkele vragen over hun werking, vragen en noden. In het najaar werden alle verenigingen gecontacteerd per brief, e- mail of telefoon voor een afspraak voor de afname van het gesprek. De afname van het gesprek duurde ongeveer 2u en minimum 2 leden van de vereniging waren aanwezig. Wat? In dit verkennend gesprek verkrijgen we de volgende informatie van de Oostendse allochtone verenigingen en in elk deel wordt ook gepeild naar vragen en noden: * deel 1 : identificatie en organisatievorm van de vereniging * deel 2 : financiering van de vereniging * deel 3 : leden van de vereniging * deel 4 : interne werking van de vereniging * deel 5 : samenwerking van de vereniging * deel 6 : lokalen en infrastructuur * deel 7 : andere vragen en noden 1 Multi Mondo is de nieuwe naam van de Actie

5 1. IDENTIFICATIE EN ORGANISATIEVORM VAN DE VERENIGINGEN TABEL 1 : IDENTIFICATIE EN ORGANISATIE VORM NR. NAAM VERENIGING ADRES GEMEENTE TELEFOON WEBSITE VOORZITTER CONTACT- PERSOON 1 African E. De Cuyperstraat 8400 OOSTENDE 0499/ UCHE Chika BLESSING Heritage 16, b.-1 yahoo.co.uk Okuna 2 Afrikana vzw. Rivierstraat OOSTENDE 0479/ hotmail.com 3 Belgische Vereniging voor Kaukasische Jeugd MUANZA Jackson Peperstraat BRUGGE TEMIROVNA Minara 4 Djamila vzw. Oosthelling OOSTENDE 0494/ OUBICHE Said 5 Imedi Breidelstraat OOSTENDE 0486/ MANAGAD- ZE Gulnara 6 Jakoeboe- Dekenijstraat OOSTENDE 059/ MVIBUDULU Welzijns be Martin schakel Vluchtelingen vzw. 7 Kouch Esenweg 2-A 8600 DIKSMUIDE 0484/ ABDELAZIEM yahoo.co.uk M. Mazin 8 Lisanga Rietstraat 43, b OOSTENDE 0485/ SEKE LUELA Daniel 9 Multi Mondo Prinsenlaan OOSTENDE 0478/ hotmail.com LUBAKI Dominique BANZADIO DIKUIZA Daudet OUBICHE Said MEULEMEES -TER Wilfried VLASSEN- BROECK Mireille MAGAIN Chantal TELEFOON VAN DE CONTACTPERSOON 0487/ DATUM VAN OPRICHTING 0487/ /05/ / /05/ / /12/ / / The Global Village vzw. Reigersstraat OOSTENDE 0498/ world.org www. global villlage world. org PAULUS Isabelle MAQUISE Ozio DOBELLAERE Nadine NWEKE Collins 0472/ / / /04/1998 4

6 NR. NAAM VERENIGING ADRES GEMEENTE TELEFOON WEBSITE VOORZITTER CONTACT- PERSOON 11 Vako Sint- Sebastiaansstraat Vrouwensolidariteit Seringenstraat 17, b OOSTENDE 0497/ / hotmail.com 8400 OOSTENDE 0478/ ELYASVAND Fahimeh NDJELOKALI Flavienne NGOZI Rachel TELEFOON VAN DE CONTACTPERSOON 059/273158, 0497/ DATUM VAN OPRICHTING Tabel 1 geeft een opsomming van de 12 allochtone verenigingen actief in 2008 in Oostende met hun belangrijkste identificatiegegevens. Jakoeboe- Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. werd in 1998 opgericht en is de oudste actieve vereniging. De jongste vereniging, Kouch, de Soedanese Gemeenschap in Oostende werd opgericht in Het jaar 2008 is een momentopname. 2 verenigingen, De Twee Leeuwtjes en Nadezda hebben aan het verkennend gesprek niet deelgenomen omdat ze in 2008 gestopt zijn met hun werking. Tussen 1990 en 2008 werden er ook nog enkele andere allochtone verenigingen opgericht maar die werden terug ontbonden n.l. Himalaya vzw., De Meisjeswerking, Bathale Roma, Bathale Roma Junior, Africando, Groep Mama, Vereniging Tsjetsjeense Diaspora Oostende en Africa Lokole Mbondo. 4 van de 12 allochtone verenigingen zijn een vzw. De 8 andere zijn een feitelijke vereniging. 5

7 Doelstellingen : De verschillende verenigingen hebben hun doelstellingen als volgt geformuleerd : 1. African Heritage: Via kunst: dans, dramatiek, zang, echt beeld schetsen van Afrika voor Belgisch publiek en vice versa; Talent ontdekken en ontwikkelen; Samenwerking met andere nationaliteiten. 2. Afrikana vzw.: Organiseren, promoten en verwezenlijken van sportieve, educatieve en culturele activiteiten met als doel de integratie van Afrikanen in de Belgische Gemeenschap; Het begunstigen van de sociale en culturele integratie van Afrikanen in de Belgische samenleving; Het versterken van de wederzijdse hulp tussen de Afrikaanse gemeenschap en de Belgische gemeenschap; Vechten tegen racisme,vreemdelingenhaat, Jodenhaat en alle andere vormen van sociale uitsluiting; Vechten voor bevordering van het respect van de mensenrechten; Het verzamelen van middelen om achtergestelde gebieden in Afrika te helpen; De Afrikaanse werkelijkheid leren kennen aan de Belgische gemeenschap. 3. Belgische Vereniging voor Kaukasische Jeugd Het organiseren van activiteiten die de integratie van de Kaukasische jongeren bevorderen. 4. Djamila vzw.: Sociale, culturele of educatieve activiteiten opzetten om de integratie van de Maghrebijnse gemeenschap in Oostende te bevorderen. 5. Imedi: Imedi heeft als doelstelling het opzetten van culturele activiteiten. Via deze activiteiten wil men een positieve belangstelling opwekken van de Georgische cultuur en tot een interculturele uitwisseling met zowel autochtonen als andere allochtonen (en hun organisaties) komen; Ook is het belangrijk hun Belgische/Oostendse buren kennis te laten maken met hun cultuur en achtergrond. 6. Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. De opvang, begeleiding en oriëntatie van vluchtelingen en hun integratie in de Belgische samenleving; De vereniging zal dat realiseren hoofdzakelijk door te werken aan beeldvorming, sensibilisering, integrale begeleiding en educatie. 6

8 7. Kouch: Bereiken van Soedanese kameraadschap, internationale solidariteit, transreligieuze gesprekken, interculturele betrokkenheid, verlegde grenzen, kleurenblinde liefde, onbaatzuchtige vriendschap. 8. Lisanga: Een structuur uitbouwen om de Congolese gemeenschap en vrienden samen te brengen en bij te staan; Een structuur uitbouwen om als gemeenschap sterker te staan en zich thuis te voelen; Omwille van het verder beleven van de Congolese cultuur en het behouden van de roots; De Congolese cultuur bekend maken aan allochtonen. 9. Multi Mondo: Werken aan een verdraagzaam samenleven tussen de verschillende gemeenschappen, aan begrip, sensibilisatie en educatie. Allochtonen de mogelijkheid bieden tot ontplooiing en participatie aan de hand van verschillende activiteiten; Een betere ontwikkelingssamenwerking kan de migratiedruk afnemen. De asielmogelijkheden inperken en investeren in herkomstlanden. Het migratiedossier kan wel gekoppeld worden aan steun voor duurzame ontwikkeling ter plaatse. 10. The Global Village vzw.: - Het verbeteren van de kwaliteit van de Belgische interculturele en socio-culturele samenleving; - Het bevorderen van de integratie van de ethnisch-culturele minderheden in de Belgische samenleving; - Het bevorderen van culturele uitwisseling, wereldsolidariteit en internationale samenwerking. 11. Vako: VAKO is een multiculturele organisatie waar kunstenaars van alle continenten, landen culturen,..welkom zijn; Ons doel is wereldcultuur te promoten via kunst. Multiculturaliteit en multicreativiteit zijn ons motto Vrouwensolidariteit: Een multiculturele vereniging voor vrouwen van verschillende nationaliteiten Actiepunten: emancipatie, integratie, hulpverlening, nationale en internationale samenwerking. 7

9 Is de vereniging een vzw. of een feitelijke vereniging? Enkele vragen. Vier verenigingen hebben een vzw organisatievorm. Deze rechtsvorm vraagt heel wat formele verplichtingen. De statuten moeten niet alleen opgesteld maar ook opgevolgd worden, de wettelijke organen van de vzw. n.l. de Algemene Vergadering moet ingericht worden, de Raad van Bestuur moet samengesteld worden en wijzigingen bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad, een ledenlijst moet opgesteld worden In de volgende tabellen krijgen wij antwoord op enkele vragen i.v.m. de statuten en de opvolging van de statuten van deze verenigingen. Ook de belangrijkste organen van een vzw. n.l. de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur worden toegelicht. Tabel 2 : STATUTEN INDIEN EEN VZW NAAM AKTE NEERGELEGD (RECHTBANK VAN KOOPHANDEL) WIJZIGING NEEN JA INDIEN JA DATUM LAATSTE WIJZIGING AARD WIJZIGING Afrikana vzw. BS 29/06/2005 X BS 31/07/2007 Samenstelling Raad van Bestuur : voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester, commissaris voor publieke relaties Djamila vzw. BS 31/05/2001 X 19/12/2005, BS 29/12/2005 Ontslag bestuurder, Samenstelling Raad van Bestuur, Nieuwe statuten verplichte wettelijke aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet 2 mei 2002 (BS 11/12/2002), wet 16 januari 2003 (BS 5/02/2003) wet 22dec (BS 31/12/2003) wet 9 juli 2004 (BS 15/07/2004) Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. 8/05/1998 (BS 09/07/1998) X BS 22/05/2006 Nieuwe Raad van Bestuur 8

10 NAAM AKTE NEERGELEGD (RECHTBANK VAN KOOPHANDEL) WIJZIGING NEEN JA INDIEN JA DATUM LAATSTE WIJZIGING AARD WIJZIGING The Global Village vzw. 23/09/1998 (BS 24/12/1998) X BS 10/01/2005 Integrale statutenwijziging verplichte wettelijke aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet 2 mei 2002 (BS 11/12/2002), wet 16 januari 2003 (BS 5/02/2003) wet 22 dec (BS 31/12/2003) wet 9 juli 2004 (BS 15/07/2004) Uit tabel 2 blijkt dat bij 2 verenigingen de laatste wijziging de samenstelling van de Raad van Bestuur betreft, nl. bij Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. en bij Afrikana vzw. De laatste wijzigingen bij Djamila vzw. en The Global Village vzw. betreffen wijzigingen van de statuten om te beantwoorden aan de laatste nieuwe vzw.-wet (wet 9 juli BS 15/07/2004). TABEL 3: DE ALGEMENE VERGADERING NAAM DATUM VERSLAG AANWEZIGHEID AANTAL LAATSTE WIJZIGING AANTAL JA NEEN AANTAL STATUTAIRE LEDENLIJST ALGEMENE STATUTAIRE LEDEN LEDEN VERGADERINGEN PER JAAR Afrikana vzw. 25/10/2008 JA /10/ Djamila vzw. buitengewone AV 26/11/2005 JA /11/2005, BS19/12/ Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. 24/04/2008 JA /04/ The Global Village vzw. Dec JA 8 13 BS 10/01/ Uit tabel 3 blijkt dat de laatste Algemene Vergadering van Djamila vzw. dateert van 26/11/2005 en een Buitengewone Algemene Vergadering was. Alle verenigingen hebben een verslag gemaakt van de laatste Algemene Vergadering, die minimaal 1x per jaar plaatsvindt. Afrikana vzw. organiseert 12 Algemene Vergaderingen per jaar, met als redenen beslissingen nemen die door een groot aantal statutaire leden ondersteunt worden en de transparantie van de vereniging voor de statutaire leden. Van alle verenigingen telt Afrikana vzw. de meeste statutaire leden. 9

11 TABEL 4:DE RAAD VAN BESTUUR NAAM DATUM laatste vergadering VERSLAG JA NEEN AANWEZIG -HEID AANTAL BESTUUR- DERS AANTAL BESTUUR- DERS LAATSTE WIJZIGING SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR AANTAL VERGADERINGEN PER JAAR VOORZITTER SECRETARIS PENNINGMEESTER Afrikana vzw. 18/10/2008 ja /10/ MUANZA Jackson, BANDAZIO-DIKUIZA MALANDA Daudet, KINANVUIDU Jean-Jacques, Djamila vzw. 2 19/12/2005 OUBICHE Said BRIGUI Said BRIGUI Said, Jakoeboe- Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. 24/11/2008 Ja /05/ MVIBUDULU Martin MEULEMEESTER Wilfried HEYMAN Liliane The Global Village vzw. Juni 2008 ja 4 5 BS 10/01/ PAULUS Isabelle NWEKE Collins * NWEKE Collins * *opmerking: afgevaardigd bestuurder Tabel 4 geeft ons de volgende informatie: Afrikana vzw. heeft het grootse aantal bestuurders en De Raad van Bestuur komt 24x per jaar samen. Van Djamila vzw. hebben wij geen gegevens over het aantal vergaderingen van de Raad van Bestuur in Alle verenigingen hebben een voorzitter, een secretaris of secretaris/penningmeester of een afgevaardigd bestuurder. 10

12 HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE VZW: Op de vraag of er een dagelijks bestuur is antwoordden er 3 verenigingen ja. Bij Afrikana vzw., bestaat het dagelijks bestuur uit 2 leden : de secretaris en de penningmeester; Bij Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. uit 3 leden : de voorzitter, de secretaris en de penningmeester En bij The Global Village vzw. uit 2 leden : de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder. VRAGEN OF NODEN I.V.M. DE ORGANISATIEVORM, EEN VZW.: Op de vraag of er nog vragen of noden zijn i.v.m. de organisatievorm een vzw. werd het volgende geantwoord door Jakoeboe Welzijnsschakel Vluchtelingen: Jongere leden, die verantwoordelijke taken kunnen invullen in de vzw. en nu al kunnen gevormd worden o.a. als opvolgers voor de statutaire organen, zijn welkom bij ons 11

13 Acht verenigingen zijn een feitelijke vereniging. In de volgende tabel worden die feitelijke verenigingen toegelicht met enkele vragen i.v.m. de stuurgroep. Een goed werkende stuurgroep met enkele enthousiaste kernleden is heel belangrijk bij het ontstaan van nieuwe verenigingen en kleinschalige verenigingen. Zo krijgen die verenigingen de tijd om te groeien en zich te versterken vooraleer in een latere ontwikkelingsfase van de vereniging een vzw. structuur aan te nemen. TABEL 5:DE STUURGROEP INDIEN EEN FEITELIJKE VERENIGING NAAM STUURGROEP DATUM OPRICH- DATUM LAATSTE VERSLAG NEEN JA TING STUUR- GROEP JA NEEN AANWEZIG HEID AANTAL LEDEN AANTAL LEDEN LAATSTE WIJZIGING SAMENSTEL- LING VAN DE STUURGROEP AANTAL VERGADE- RINGEN PER JAAR VOORZITTER SECRETARIS PENNINGMEESTER African Heritage Ja jan /05/2008 ja UCHE Chika EGBE Linus EGBE Linus Belgische Vereniging voor Kaukasische Jeugd ja dec /12/2008 ja 3 7 Juni TEMIROVNA Minara BAYSKHANOVA Albina Imedi Ja dec /11/2008 neen 9+ andere leden 6 19/11/ MANAGADZE Gulnara Kouch Ja dec /11/2008 ja ABELAZIEM M. Mazin ELWALEED Marof SHAPAEV Khamzad LABADZE Mzia, OSMAN SALEH Ali Lisanga Ja 17/03/20 02 Multi Mondo 25/10/ /04/2008 ja SEKE LUELA Daniel VLASSENBROECK Mireille CAPPELLEN Cécile 5/11/2008 ja 4 4 5/11/ LUBAKI Dominique Nog niet Nog niet Vako ja augustus 2007 Oktober 2007 neen ELYASVAND Fahimeh VERLEYE Viviane PRECHKIT Chantay Vrouwensolidariteit ja 14/11/2008 ja 4 5 Okt NJELOKALI Flavienne MAGAIN Chantal NGOZI Rachel 12

14 Alle 8 Oostendse feitelijke verenigingen hebben een stuurgroep opgericht. Lisanga opgericht in 2002 is de oudste feitelijke vereniging. Het aantal kernleden ligt tussen 2 en 9. Deze stuurgroepen vergaderen 3 of 4 keer per jaar n.l. African Heritage, Imedi en Lisanga. Anderen organiseren deze stuurgroep 10 tot 12 keer n.l. De Belgische Vereniging voor Kaukasische Jeugd, Kouch en Multi Mondo. Vako zegt dat zij 24 keer per jaar de stuurgroep samenroepen, maar de datum van de laatste stuurgroep was in oktober VRAGEN OF NODEN I.V.M. ORGANISATIEVORM, FEITELIJKE VERENIGING: Op de vraag of er nog vragen of noden zijn ivm. de organisatievorm, een feitelijke vereniging werd het volgende geantwoord door Vako : om subsidies te krijgen moet de vereniging een vzw. zijn Meestal is dat ook de vereiste. Maar de stad Oostende wil de werking van de allochtone verenigingen stimuleren en geeft ze daartoe een financiële steun, ook de feitelijke verenigingen. 13

15 2. FINANCIEN VAN DE VERENIGINGEN Een kijk op de financiën van de verenigingen krijgen wij door het antwoord op enkele vragen i.v.m. de boekhouding en de subsidies. De volgende 3 vragen werden gesteld, werd er een jaarrekening, een balans en een begroting opgesteld in 2008? Ook werd gevraagd naar de grootste post van inkomsten en de grootste post van uitgaven en naar wie de boekhouding doet en hoe? TABEL 6 : BOEKHOUDING NAAM JAAR REKENING JA NEEN BALANS BEGROTING GROOTSTE POST VAN INKOMSTEN GROOTSTE POST VAN UITGAVEN BOEKHOUDING JA NEEN JA NEEN WIE TYPE African Heritage X X X vergadering penningmeester Afrikana vzw. X X X activiteiten activiteiten penningmeester *kasboek Belgische Vereniging voor Kaukasische Jeugd X X X Vervoer,vergadering feest penningmeester Djamila vzw. X X X activiteiten SABAM boekhouder dubbel Imedi X X X activiteiten danskostuums voorzitter *kasboek Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. X X X subsidies activiteiten penningmeester *kasboek Kouch X X X subsidies activiteiten penningmeester *kasboek Lisanga X X X subsidies activiteiten penningmeester *kasboek Multi Mondo X X X The Global Village vzw. X X X activiteiten huur lokaal boekhouder dubbel Vako X X X subsidies activiteiten voorzitter, secretaris *kasboek Vrouwensolidariteit X X X subsidies activiteiten penningmeester *kasboek *kasboek systeem ontvangsten en uitgaven= vereenvoudigde boekhouding. 14

16 Uit tabel 6 blijkt dat de 4 vzw. s en ook 3 feitelijke verenigingen een jaarrekening hebben opgesteld, een balans werd opgesteld door 3 vzw. s en niet door Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen. Vzw. s moeten ook jaarlijks de jaarrekening neerleggen bij de Rechtbank van Koophandel. Afrikana heeft de jaarrekening niet neergelegd, Djamila en Jakoeboe- Welzijnsschakel Vluchtelingen en The Global Village wel. De grootse post van inkomsten vormen bij 5 van de 9 verenigingen de subsidies, bij 4 verenigingen zijn dat de activiteiten. De grootste uitgavenposten zijn de kosten van activiteiten, gevolgd door vergaderingen. Worden ook vermeld, vervoer, kostprijs feest, danskostuums en huur lokaal. De boekhouding wordt uitgevoerd door ofwel de penningmeester, een externe boekhouder, de voorzitter of de voorzitter,secretaris. De meerderheid van de verenigingen houdt een kasboek bij. De 2 vzw. s die beroep doen op een externe boekhouder volgen het systeem van dubbele boekhouding. VRAGEN OF NODEN I.V.M. BOEKHOUDING: Op de vraag of er nog vragen of noden zijn i.v.m. de boekhouding werd het volgende geantwoord door Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw.: Informatievergaderingen i.v.m. een elektronische boekhouding, een model van elektronische boekhouding, het opstellen van een balans en dubbele boekhouding 15

17 SUBSIDIES: De stad Oostende promoot activiteiten gericht op integratie en diversiteit in Oostende. Werkingssubsidies kunnen aangevraagd worden door allochtone verenigingen en projectsubsidies door allochtone verenigingen en andere verenigingen. Er is een subsidiereglement voorzien. De volgende 2 vragen werden gesteld, krijgt uw vereniging subsidies en van welk subsidiekanaal en de vraag welke subsidiekanalen de verenigingen kennen. TABEL 7:SUBSIDIES NAAM SUBSIDIES NEEN JA INDIEN JA:SUBSIDIEKANALEN African Heritage X Afrikana vzw. x Integratiedienst Oostende: werkingssubsidies Belgische Vereniging voor Kaukasische Jeugd X Djamila vzw. X Imedi X Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. X Integratiedienst Oostende: werkingssubsidies; Welzijnszorg vzw Kouch X Integratiedienst Oostende: projectsubsidies Lisanga X Integratiedienst Oostende: werkingssubsidies Multi Mondo X The Global Village vzw. X 16

18 NAAM SUBSIDIES NEEN JA INDIEN JA:SUBSIDIEKANALEN Vako X Integratiedienst Oostende: projectsubsidies Vrouwensolidariteit X Integratiedienst Oostende: werkingssubsidies De helft van de 12 verenigingen krijgen subsidies van de Integratiedienst van de Stad Oostende en niet alleen vzw. s kunnen een subsidieaanvraag indienen maar ook feitelijke verenigingen. Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. krijgt ook als enige subsidies van een ander kanaal n.l. Welzijnszorg vzw. Djamila vzw. en The Global Village vzw. vragen geen subsidies aan (Tabel 7). TABEL 8: SUBSIDIEKANALEN NAAM SUBSIDIEKANALEN OOSTENDE Integratiedienst : werkingssubsidies Integratiedienst : projectsubsidies African Heritage Afrikana vzw. Belgische Vereniging voor Kaukasische Jeugd Djamila vzw. Imedi Jakoeboe- Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. Kouch Lisanga Multi Mondo The Global Village vzw. X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X Vako Vrouwensolidariteit Cultuurdienst X X Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (SROS) X X 17

19 NAAM SUBSIDIEKANALEN African Heritage Afrikana vzw. Belgische Vereniging voor Kaukasische Jeugd Djamila vzw. Imedi Jakoeboe- Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. Kouch Lisanga Multi Mondo The Global Village vzw. ANDERE: Vlaamse X X Gemeenschap Vlaamse X Gemeenschap, Sociaal artistieke projecten Welzijnszorg vzw X Vako Vrouwensolidariteit Oever vzw. X Koning Boudewijnstichting Europese Commissie Provincie West- Vlaanderen X X X X X Fedasil X desom vzw. X Uit het overzicht van Tabel 8 blijkt dat vooral het subsidiekanaal van de Integratiedienst Oostende goed gekend is, 2 verenigingen kennen de subsidies van de cultuurdienst en 2 van de Stedelijke Raad voor Ontwikkelingsamenwerking. The Global Village vzw. kent vele Oostendse kanalen en ook andere subsidiekanalen. 18

20 DE VOORFINANCIERING Een extra vraag werd ingelast over eventuele moeilijkheden bij de voorfinanciering van activiteiten. Op die vraag geven 4 verenigingen het volgende antwoord : African Heritage en Kouch hebben moeilijkheden met het voorschieten van de waarborg huur zaal en geluidsinstallatie, promotiekosten, aankoop drank en snacks.. Afrikana vzw. zegt hoe kunnen wij een planning van activiteiten opmaken, indien wij niet zeker zijn van het subsidiebedrag? Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. vermeldt het volgende ivm. de werkingssubsidies, integratiedienst stad Oostende, In het huidige systeem moet alle subsidie van het betreffende jaar= 2008 uitgegeven zijn en bewezen op 31/12/2008. Er is geen overdracht naar het volgende jaar mogelijk. Hoe overbrug je dan die periode tot uitbetaling van die subsidies in 2009 als je geen andere middelen hebt om activiteiten te organiseren? VRAGEN OF NODEN I.V.M. SUBSIDIES Op de vraag of er nog vragen of noden zijn i.v.m. de subsidies werd het volgende geantwoord door 11 verenigingen : Afrikana vzw.: er is nood aan informatie over de verschillende subsidiekanalen en ook Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. en Vako antwoorden het volgende: Infovergaderingen i.v.m. subsidiekanalen en criteria voor subsidieaanvragen En Afrikana vzw. vult hun bedenkingen aan met: de subsidies van de integratiedienst stad Oostende hebben geen vaste datum van uitbetaling En Afrikana vzw. vermeldt nog: wij kunnen weinig activiteiten organiseren indien wij weinig subsidies hebben en de Belgische Vereniging voor Kaukasische Jeugd zegt wij hebben geen geld om activiteiten te financieren. Ook Kouch, Multi Mondo, Lisanga en Vrouwensolidariteit vermelden: te weinig subsidies Imedi formuleert het als volgt: voor de planning van grotere projecten zijn meer subsidies nodig, wij hebben geen inkomsten om het materiaal van activiteiten zelf te bekostigen zoals cd s, een cd speler, danskostuums de kostprijs van 1 traditioneel danskostuum in Georgië = Ook Vako zegt wij hebben te weinig budget voor het kunstatelier, verf, borstels iedereen moet een deel zelf betalen maar niet iedereen kan betalen 19

21 3. INGESCHREVEN LEDEN VAN DE VERENIGING Wie zijn de ingeschreven leden van deze verenigingen, betalen ze lidgeld of niet? TABEL 9: LEDEN VAN DE VERENIGINGEN NAAM GESLACHT NATIONALITEIT AANTAL MAN VROUW African Heritage X X Belgen van vreemde origine, Nigeria, Kameroen, Senegal, Polen, Congo D.R.C. 20 Afrikana vzw. X X Belgen en Belgen van vreemde origine, Congo Brazzaville, Congo D.R.C., Angola, Senegal, Rwanda, Nigeria Belgische Vereniging X X Tsjetsjenen voor Kaukasische Jeugd 25 Djamila vzw. X Belgen van vreemde origine 3 Imedi X X Belgen, Georgië Jakoeboe- Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. X X Belgen en Belgen van vreemde origine, Frankrijk, Congo D.R.C., Gabon, Nepal 12 Kouch X Belgen en Belgen van vreemde origine, Soedan, Eritrea 23 Lisanga X X Belgen en Belgen van vreemde origine, Congo D.R.C. 7 Multi Mondo X X Belgen en Belgen van vreemde origine, Mali, Guinée-Conakry 7 The Global Village vzw. X X Belgen en Belgen van vreemde origine, Nigeria, Sierra Leone Ghana, Angola, Rusland Vako X X Belgen en Belgen van vreemde origine, Armenië, Congo D.R.C., Iran, Filippijnen, Mauritius, Rusland, Thailand, Tunesië Vrouwensolidariteit X Belgen en Belgen van vreemde origine, Gabon, Nigeria, Kameroen, China, Rusland

22 Tabel 9 geeft ons een beschrijving van de ingeschreven leden. De meeste verenigingen zijn gemengd, 2 verenigingen organiseren zich op basis van sekse, Kouch telt alleen mannelijk leden en Vrouwensolidariteit alleen vrouwen. De meeste verenigingen hebben Belgen, Belgen van vreemde origine en verscheidene andere nationaliteiten als leden. Verschillende Afrikaanse nationaliteiten vindt men in 10 van de 12 verenigingen terug. De kleinste vereniging telt minimaal 3 leden n.l. Djamila, de grootste 25 leden n.l. Afrikana. Alleen bij Kouch wordt per maand lidgeld betaald door leden met een inkomen, mensen zonder inkomen betalen geen lidgeld. 21

23 4. INTERNE WERKING VAN DE VERENIGINGEN Welk type van activiteiten bieden de verenigingen aan? En welke activiteiten werden er in 2008 georganiseerd? Zijn er werkgroepen opgericht? Is er een werking i.v.m. armoede? Bereiken de verenigingen ook nieuwkomers, mensen zonder papieren en transit- illegalen? En waarvoor nemen deze groepen contact met deze verenigingen? Wordt een jaarplanning opgesteld? Is de vereniging lid van een landelijke vereniging? TABEL 10: AANBOD ACTIVITEITEN NAAM ONTMOETING SPORT SOCIO- CULTUREEL EDUCATIEF RELIGIEUS DIENSTVERLE- NING ANDERE JA NEEN JA NEEN JA NEEN JA NEEN JA NEEN JA NEEN JA NEEN JA NEEN ONTWIKKE- LINGSSAMEN- WERKING African Heritage X X X X X X X Muziek Afrikana vzw. X X X X X X X X Belgische Vereniging X X X X X X X X voor Kaukasische Jeugd Djamila vzw. X X X X X X X X Imedi X X X X X X X Dans Jakoeboe-Welzijnsschakel X X X X X X X X Vluchtelingen vzw. Kouch X X X X X X X X Lisanga X X X X X X X X Multi Mondo X X X X X X X X The Global Village vzw. X X X X X X X Tewerkstelling, Ondernemersschap Vako X X X X X X X Kunst Vrouwensolidariteit X X X X X X X Tabel 10 geeft ons een beschrijving van het type activiteiten dat de verschillende allochtone verenigingen aanbieden. Bij alle verenigingen staat ontmoeting centraal. Ze hebben meestal ook allen een socio-cultureel aanbod. Verder blijkt uit de tabel dat bij sommige allochtone verenigingen het aanbod ontwikkelingssamenwerking belangrijk is want er is meestal nog een band met het herkomstland. Het aanbod i.v.m. sport, kunst,muziek, dans laat toe interculturele activiteiten te organiseren op basis van interesse en talenten van leden. Op die basis ontwikkelen sommige allochtone verenigingen zich tot interculturele verenigingen. 22

24 Aan de verenigingen werd ook gevraagd naar de activiteiten en het aantal activiteiten dat zij in 2008 georganiseerd hebben. 10 van de 12 allochtone verenigingen organiseerden activiteiten in Het zijn eigen activiteiten of activiteiten waar de vereniging de actie leidt. Ook vergaderingen behoren tot de categorie activiteit. Het aantal activiteiten per vereniging varieert van 1 tot 10. Sommige van deze activiteiten zijn éénmalig. Anderen worden in een reeks georganiseerd. De volgende verenigingen organiseerden de volgende activiteiten : * Africana vzw.: solidariteitsactie voor de seksueel misbruikte vrouwen in Congo D.R.C.; vergaderingen, voorbereiding solidariteitsactie; vergaderingen. * Belgische Vereniging voor Kaukasische Jeugd: Open Deurdag van de vereniging; Herdenkingsdag van deportatie van de Tsjetsjenen op 23 februari; ontmoetingsdag jongeren; OudeJaarsbal voor kinderen; vergaderingen, voorbereiding activiteiten; vergaderingen. * Imedi: dansles en historiek van dans, repetities 2x per week. * Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw.: permanentie en sociale begeleiding, 40 x; voetbaltraining, 30x, Sportcentrum in winter en 10 x, sportveld in zomer; voedselbedeling 32 x en 10 x extra voor de transit-illegalen; voedselbedeling, lossen van voedsel 10 x; extra samenstelling voedselpakketten voor de transit-illegalen, 3 x; nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers, partners en sympathisanten; uitstap voor vrijwilligers en partners o.a. bezoek Museum voor Schone Kunsten, de COBRA tentoonstelling, Brussel; vergaderingen, voorbereiding activiteiten; vergaderingen. * Kouch: vergaderingen, voorbereiding socio-cultureel feest van de vereniging; vergaderingen; dag van de Ramadan. 23

Een open deur voor elke kleur

Een open deur voor elke kleur Een open deur voor elke kleur Werken aan toegankelijkheid van het CAW voor etnisch-culturele minderheden Katelijn Van Horebeek Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 1 Eerste druk,

Nadere informatie

bon jaarverslag 2013

bon jaarverslag 2013 bon jaarverslag 2013 1 Leeswijzer Dit document bevat een groot aantal van de teksten uit het online jaarverslag 2011 van bon vzw. Het volledige jaarverslag 2013 is online terug te vinden via www.bonjaarverslag.be.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

mensen zonder wettig verblijf

mensen zonder wettig verblijf Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf Regio Oostende Oktober 2012 Gebaseerd op de infogids van het Kruispunt Migratie Integratie (september 2012) en verspreid met

Nadere informatie

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN Drs. H. Kosec en N. Wassie (Pharos, Kennis- en adviescentrum Vluchtelingen, Nieuwkomers en Gezondheid) Dr. C. Koning en drs. P. van den Bouwhuijsen

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

DEEL 2 DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VAN DE NATIONALE VROUWENRAAD

DEEL 2 DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VAN DE NATIONALE VROUWENRAAD 1 sur 93 25/07/2007 19:38 Vrouwen en Ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen. De Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS) van de Nationale Vrouwenraad (1979-1993). (Daniëlle De Vooght) home lijst scripties

Nadere informatie

DE WINTEROPVANG VAN DE THUISLOZENZORG IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2012-2013

DE WINTEROPVANG VAN DE THUISLOZENZORG IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2012-2013 DE WINTEROPVANG VAN DE THUISLOZENZORG IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2012-2013 Verslag van het Steunpunt thuislozenzorg Brussel INTRODUCTIE...2 I. Terugblik op de winter 2012/2013... 3 a. Zomer

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Subsidieaanvraag originele en innoverende projecten 2011

Subsidieaanvraag originele en innoverende projecten 2011 Subsidieaanvraag originele en innoverende projecten 2011 Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid, lokaal 2C56 Boudewijnlaan 30, bus 70, 1000 Brussel Tel : 02-553 40 25 E-mail: info@thuisindestad.be

Nadere informatie

Onderzoeksrapport EOS

Onderzoeksrapport EOS November 2011 Onderzoeksrapport EOS De noden en behoeften van allochtone prestarters en ondernemers in Vlaanderen Inhoud I. Inleiding... 4 II. Noden en behoeften van allochtone prestarters in Vlaanderen...

Nadere informatie

Leerbehoeftenonderzoek

Leerbehoeftenonderzoek Leerbehoeftenonderzoek regio Mechelen Eric Goubin (Memori) Marc Rubben (Memori) m.m.v. Fanny Matheusen (Cimic) Suzanne Monkasa (Cimic) Inhoud Inleiding 3 1. Basisbegrippen 5 2. Doelen, leerbehoeften en

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

MEERJARENPROGRAMMA BELGIE

MEERJARENPROGRAMMA BELGIE MAP EIF België 2007-2013 p.1 / 34 Verbeterde versie 20 nov 2008 MEERJARENPROGRAMMA BELGIE LIDSTAAT: BELGIE FONDS: EUROPEES INTEGRATIEFONDS VOOR DE ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN VERANTWOORDELIJKE AUTORITEIT:

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

Bestuurssecretariaat. Betreft cie MO: Aktieplan Cultuurbereik Programma 2001

Bestuurssecretariaat. Betreft cie MO: Aktieplan Cultuurbereik Programma 2001 gemeente Eindhoven Concernstaf Bestuurssecretariaat Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeld door M. Honing Telefoon

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x Dit is een uitgave van Jongsocialisten vzw Grasmarkt 105/44, 1000 Brussel - VU: Sanne Doms België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x BESTUURSVERKIEZINGEN Gezocht: bestuur

Nadere informatie

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Voor woord VOORWOORD Als schoolopbouwwerker leg je je oor te luisteren bij kwetsbare groepen, en hun ervaringen met onderwijs. Op dit

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Stichting Ayasofya. Lokale schakel voor maatschappelijke participatie. Drs. Marjan de Gruijter Drs. Gülşen Doğan Dr. Rally Rijkschroeff.

Stichting Ayasofya. Lokale schakel voor maatschappelijke participatie. Drs. Marjan de Gruijter Drs. Gülşen Doğan Dr. Rally Rijkschroeff. Stichting Ayasofya Lokale schakel voor maatschappelijke participatie Drs. Marjan de Gruijter Drs. Gülşen Doğan Dr. Rally Rijkschroeff November 2006 Inhoud 1 Inleiding en onderzoeksopzet 5 2 Delfshaven

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG vrijwilligersacademie limburg 2013-2014 1 VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG 2013-2014 Vormingsaanbod voor verenigingen, organisaties en vrijwilligers 2 vrijwilligersacademie

Nadere informatie