Rapport VERKENNEND GESPREK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport VERKENNEND GESPREK"

Transcriptie

1 Sociale Dienst voor Vreemdelingen vzw Rapport van een VERKENNEND GESPREK met de OOSTENDSE ALLOCHTONE VERENIGINGEN in 2008 ST.CATHARINAPOLDERSTRAAT 18 TEL: (059) OOSTENDE

2 INHOUD I. Rapport: Een Verkennend gesprek met de Oostendse allochtone verenigingen in 2008 Inleiding 2 * deel 1 : identificatie en organisatievorm van de vereniging 4 * deel 2 : financiering van de vereniging 14 * deel 3 : ingeschreven leden van de vereniging 20 * deel 4 : interne werking van de vereniging 22 * deel 5 : samenwerking van de vereniging 27 * deel 6 : lokalen en infrastructuur 35 * deel 7 : andere vragen en noden 37 Besluit 38 II. Vragenlijst * deel 1 : identificatie en organisatievorm van de vereniging 44 * deel 2 : financiën van de vereniging 48 * deel 3 : ingeschreven leden van de vereniging 50 * deel 4 : interne werking van de vereniging 51 * deel 5 : samenwerking van de vereniging 54 * deel 6 : lokalen en infrastructuur 57 * deel 7 : andere vragen en noden 58 1

3 Een VERKENNEND GESPREK met de OOSTENDSE ALLOCHTONE VERENIGINGEN in 2008 Waarom? De stad Oostende is een kleurrijke stad. In 2008 telt de stad inwoners of 6,76% inwoners van vreemde origine op een totaal van inwoners. Er zijn 119 verschillende nationaliteiten, mensen uit bijna alle hoeken van de wereld. De Aziaten zijn na de Europeanen de grootste groep. Een stijgende groep mensen zijn afkomstig uit de Russische Federatie, mensen uit Tsjetsjenië, Afghanistan, Kazachstan De groep inwoners van Afrikaanse herkomst is in 2008 lichtjes gedaald, mensen uit Marokko, Algerije, Tunesië, de Democratische Republiek Kongo, Nigeria Ook het Oostendse verenigingsleven kleurt. Oostende telt ook al sinds enkele jaren een aantal allochtone verenigingen. De eerste allochtone vereniging werd opgericht in Vrijwilligers van deze verenigingen zorgen voor kleurrijke ontmoetingen, organiseren allerlei activiteiten voor een ruim publiek, zoeken naar samenwerkingsverbanden met andere groepen, maken van Oostende een stad in diversiteit. De stad Oostende wil het samenleven in diversiteit ondersteunen en heeft verschillende initiatieven genomen. De Minderhedenadviesraad, de MARO werd al opgericht in 2000, de allochtone verenigingen en andere verenigingen die activiteiten gericht op diversiteit organiseren kunnen subsidies aanvragen In het kader van het ethnisch-cultureel minderhedenbeleid van de stad Oostende is er speciale aandacht voor de lokale allochtone verenigingen. Hoe? De SDV heeft de keuze gemaakt om via een stappenplan de samenwerking met de allochtone verenigingen in de periode verder uit te bouwen en te ondersteunen. In een eerste fase hebben wij de keuze gemaakt voor een verkennend gesprek, met alle Oostendse allochtone verenigingen die een werking hebben in 2008 n.l. 2

4 Afrikana vzw., African Heritage, Belgische Vereniging voor Kaukasische Jeugd, De Twee Leeuwtjes, Djamila vzw., Imedi, Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw., Kouch, Lisanga, 1 Multi Mondo (nieuwe naam van Actie ), Nadezda, The Global Village vzw., Vako en Vrouwensolidariteit. Met de resultaten van dit verkennend gesprek kunnen dan verdere acties samen met en voor deze verenigingen gepland worden. In het voorjaar werd achtergrondinformatie verzameld, enkele rapporten i.v.m. allochtone verenigingen doorgenomen en gegevens verzameld. Een vragenlijst, een leidraad voor het gesprek, werd opgesteld met enkele vragen over hun werking, vragen en noden. In het najaar werden alle verenigingen gecontacteerd per brief, e- mail of telefoon voor een afspraak voor de afname van het gesprek. De afname van het gesprek duurde ongeveer 2u en minimum 2 leden van de vereniging waren aanwezig. Wat? In dit verkennend gesprek verkrijgen we de volgende informatie van de Oostendse allochtone verenigingen en in elk deel wordt ook gepeild naar vragen en noden: * deel 1 : identificatie en organisatievorm van de vereniging * deel 2 : financiering van de vereniging * deel 3 : leden van de vereniging * deel 4 : interne werking van de vereniging * deel 5 : samenwerking van de vereniging * deel 6 : lokalen en infrastructuur * deel 7 : andere vragen en noden 1 Multi Mondo is de nieuwe naam van de Actie

5 1. IDENTIFICATIE EN ORGANISATIEVORM VAN DE VERENIGINGEN TABEL 1 : IDENTIFICATIE EN ORGANISATIE VORM NR. NAAM VERENIGING ADRES GEMEENTE TELEFOON WEBSITE VOORZITTER CONTACT- PERSOON 1 African E. De Cuyperstraat 8400 OOSTENDE 0499/ UCHE Chika BLESSING Heritage 16, b.-1 yahoo.co.uk Okuna 2 Afrikana vzw. Rivierstraat OOSTENDE 0479/ hotmail.com 3 Belgische Vereniging voor Kaukasische Jeugd MUANZA Jackson Peperstraat BRUGGE TEMIROVNA Minara 4 Djamila vzw. Oosthelling OOSTENDE 0494/ OUBICHE Said 5 Imedi Breidelstraat OOSTENDE 0486/ MANAGAD- ZE Gulnara 6 Jakoeboe- Dekenijstraat OOSTENDE 059/ MVIBUDULU Welzijns be Martin schakel Vluchtelingen vzw. 7 Kouch Esenweg 2-A 8600 DIKSMUIDE 0484/ ABDELAZIEM yahoo.co.uk M. Mazin 8 Lisanga Rietstraat 43, b OOSTENDE 0485/ SEKE LUELA Daniel 9 Multi Mondo Prinsenlaan OOSTENDE 0478/ hotmail.com LUBAKI Dominique BANZADIO DIKUIZA Daudet OUBICHE Said MEULEMEES -TER Wilfried VLASSEN- BROECK Mireille MAGAIN Chantal TELEFOON VAN DE CONTACTPERSOON 0487/ DATUM VAN OPRICHTING 0487/ /05/ / /05/ / /12/ / / The Global Village vzw. Reigersstraat OOSTENDE 0498/ world.org www. global villlage world. org PAULUS Isabelle MAQUISE Ozio DOBELLAERE Nadine NWEKE Collins 0472/ / / /04/1998 4

6 NR. NAAM VERENIGING ADRES GEMEENTE TELEFOON WEBSITE VOORZITTER CONTACT- PERSOON 11 Vako Sint- Sebastiaansstraat Vrouwensolidariteit Seringenstraat 17, b OOSTENDE 0497/ / hotmail.com 8400 OOSTENDE 0478/ ELYASVAND Fahimeh NDJELOKALI Flavienne NGOZI Rachel TELEFOON VAN DE CONTACTPERSOON 059/273158, 0497/ DATUM VAN OPRICHTING Tabel 1 geeft een opsomming van de 12 allochtone verenigingen actief in 2008 in Oostende met hun belangrijkste identificatiegegevens. Jakoeboe- Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. werd in 1998 opgericht en is de oudste actieve vereniging. De jongste vereniging, Kouch, de Soedanese Gemeenschap in Oostende werd opgericht in Het jaar 2008 is een momentopname. 2 verenigingen, De Twee Leeuwtjes en Nadezda hebben aan het verkennend gesprek niet deelgenomen omdat ze in 2008 gestopt zijn met hun werking. Tussen 1990 en 2008 werden er ook nog enkele andere allochtone verenigingen opgericht maar die werden terug ontbonden n.l. Himalaya vzw., De Meisjeswerking, Bathale Roma, Bathale Roma Junior, Africando, Groep Mama, Vereniging Tsjetsjeense Diaspora Oostende en Africa Lokole Mbondo. 4 van de 12 allochtone verenigingen zijn een vzw. De 8 andere zijn een feitelijke vereniging. 5

7 Doelstellingen : De verschillende verenigingen hebben hun doelstellingen als volgt geformuleerd : 1. African Heritage: Via kunst: dans, dramatiek, zang, echt beeld schetsen van Afrika voor Belgisch publiek en vice versa; Talent ontdekken en ontwikkelen; Samenwerking met andere nationaliteiten. 2. Afrikana vzw.: Organiseren, promoten en verwezenlijken van sportieve, educatieve en culturele activiteiten met als doel de integratie van Afrikanen in de Belgische Gemeenschap; Het begunstigen van de sociale en culturele integratie van Afrikanen in de Belgische samenleving; Het versterken van de wederzijdse hulp tussen de Afrikaanse gemeenschap en de Belgische gemeenschap; Vechten tegen racisme,vreemdelingenhaat, Jodenhaat en alle andere vormen van sociale uitsluiting; Vechten voor bevordering van het respect van de mensenrechten; Het verzamelen van middelen om achtergestelde gebieden in Afrika te helpen; De Afrikaanse werkelijkheid leren kennen aan de Belgische gemeenschap. 3. Belgische Vereniging voor Kaukasische Jeugd Het organiseren van activiteiten die de integratie van de Kaukasische jongeren bevorderen. 4. Djamila vzw.: Sociale, culturele of educatieve activiteiten opzetten om de integratie van de Maghrebijnse gemeenschap in Oostende te bevorderen. 5. Imedi: Imedi heeft als doelstelling het opzetten van culturele activiteiten. Via deze activiteiten wil men een positieve belangstelling opwekken van de Georgische cultuur en tot een interculturele uitwisseling met zowel autochtonen als andere allochtonen (en hun organisaties) komen; Ook is het belangrijk hun Belgische/Oostendse buren kennis te laten maken met hun cultuur en achtergrond. 6. Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. De opvang, begeleiding en oriëntatie van vluchtelingen en hun integratie in de Belgische samenleving; De vereniging zal dat realiseren hoofdzakelijk door te werken aan beeldvorming, sensibilisering, integrale begeleiding en educatie. 6

8 7. Kouch: Bereiken van Soedanese kameraadschap, internationale solidariteit, transreligieuze gesprekken, interculturele betrokkenheid, verlegde grenzen, kleurenblinde liefde, onbaatzuchtige vriendschap. 8. Lisanga: Een structuur uitbouwen om de Congolese gemeenschap en vrienden samen te brengen en bij te staan; Een structuur uitbouwen om als gemeenschap sterker te staan en zich thuis te voelen; Omwille van het verder beleven van de Congolese cultuur en het behouden van de roots; De Congolese cultuur bekend maken aan allochtonen. 9. Multi Mondo: Werken aan een verdraagzaam samenleven tussen de verschillende gemeenschappen, aan begrip, sensibilisatie en educatie. Allochtonen de mogelijkheid bieden tot ontplooiing en participatie aan de hand van verschillende activiteiten; Een betere ontwikkelingssamenwerking kan de migratiedruk afnemen. De asielmogelijkheden inperken en investeren in herkomstlanden. Het migratiedossier kan wel gekoppeld worden aan steun voor duurzame ontwikkeling ter plaatse. 10. The Global Village vzw.: - Het verbeteren van de kwaliteit van de Belgische interculturele en socio-culturele samenleving; - Het bevorderen van de integratie van de ethnisch-culturele minderheden in de Belgische samenleving; - Het bevorderen van culturele uitwisseling, wereldsolidariteit en internationale samenwerking. 11. Vako: VAKO is een multiculturele organisatie waar kunstenaars van alle continenten, landen culturen,..welkom zijn; Ons doel is wereldcultuur te promoten via kunst. Multiculturaliteit en multicreativiteit zijn ons motto Vrouwensolidariteit: Een multiculturele vereniging voor vrouwen van verschillende nationaliteiten Actiepunten: emancipatie, integratie, hulpverlening, nationale en internationale samenwerking. 7

9 Is de vereniging een vzw. of een feitelijke vereniging? Enkele vragen. Vier verenigingen hebben een vzw organisatievorm. Deze rechtsvorm vraagt heel wat formele verplichtingen. De statuten moeten niet alleen opgesteld maar ook opgevolgd worden, de wettelijke organen van de vzw. n.l. de Algemene Vergadering moet ingericht worden, de Raad van Bestuur moet samengesteld worden en wijzigingen bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad, een ledenlijst moet opgesteld worden In de volgende tabellen krijgen wij antwoord op enkele vragen i.v.m. de statuten en de opvolging van de statuten van deze verenigingen. Ook de belangrijkste organen van een vzw. n.l. de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur worden toegelicht. Tabel 2 : STATUTEN INDIEN EEN VZW NAAM AKTE NEERGELEGD (RECHTBANK VAN KOOPHANDEL) WIJZIGING NEEN JA INDIEN JA DATUM LAATSTE WIJZIGING AARD WIJZIGING Afrikana vzw. BS 29/06/2005 X BS 31/07/2007 Samenstelling Raad van Bestuur : voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester, commissaris voor publieke relaties Djamila vzw. BS 31/05/2001 X 19/12/2005, BS 29/12/2005 Ontslag bestuurder, Samenstelling Raad van Bestuur, Nieuwe statuten verplichte wettelijke aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet 2 mei 2002 (BS 11/12/2002), wet 16 januari 2003 (BS 5/02/2003) wet 22dec (BS 31/12/2003) wet 9 juli 2004 (BS 15/07/2004) Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. 8/05/1998 (BS 09/07/1998) X BS 22/05/2006 Nieuwe Raad van Bestuur 8

10 NAAM AKTE NEERGELEGD (RECHTBANK VAN KOOPHANDEL) WIJZIGING NEEN JA INDIEN JA DATUM LAATSTE WIJZIGING AARD WIJZIGING The Global Village vzw. 23/09/1998 (BS 24/12/1998) X BS 10/01/2005 Integrale statutenwijziging verplichte wettelijke aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet 2 mei 2002 (BS 11/12/2002), wet 16 januari 2003 (BS 5/02/2003) wet 22 dec (BS 31/12/2003) wet 9 juli 2004 (BS 15/07/2004) Uit tabel 2 blijkt dat bij 2 verenigingen de laatste wijziging de samenstelling van de Raad van Bestuur betreft, nl. bij Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. en bij Afrikana vzw. De laatste wijzigingen bij Djamila vzw. en The Global Village vzw. betreffen wijzigingen van de statuten om te beantwoorden aan de laatste nieuwe vzw.-wet (wet 9 juli BS 15/07/2004). TABEL 3: DE ALGEMENE VERGADERING NAAM DATUM VERSLAG AANWEZIGHEID AANTAL LAATSTE WIJZIGING AANTAL JA NEEN AANTAL STATUTAIRE LEDENLIJST ALGEMENE STATUTAIRE LEDEN LEDEN VERGADERINGEN PER JAAR Afrikana vzw. 25/10/2008 JA /10/ Djamila vzw. buitengewone AV 26/11/2005 JA /11/2005, BS19/12/ Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. 24/04/2008 JA /04/ The Global Village vzw. Dec JA 8 13 BS 10/01/ Uit tabel 3 blijkt dat de laatste Algemene Vergadering van Djamila vzw. dateert van 26/11/2005 en een Buitengewone Algemene Vergadering was. Alle verenigingen hebben een verslag gemaakt van de laatste Algemene Vergadering, die minimaal 1x per jaar plaatsvindt. Afrikana vzw. organiseert 12 Algemene Vergaderingen per jaar, met als redenen beslissingen nemen die door een groot aantal statutaire leden ondersteunt worden en de transparantie van de vereniging voor de statutaire leden. Van alle verenigingen telt Afrikana vzw. de meeste statutaire leden. 9

11 TABEL 4:DE RAAD VAN BESTUUR NAAM DATUM laatste vergadering VERSLAG JA NEEN AANWEZIG -HEID AANTAL BESTUUR- DERS AANTAL BESTUUR- DERS LAATSTE WIJZIGING SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR AANTAL VERGADERINGEN PER JAAR VOORZITTER SECRETARIS PENNINGMEESTER Afrikana vzw. 18/10/2008 ja /10/ MUANZA Jackson, BANDAZIO-DIKUIZA MALANDA Daudet, KINANVUIDU Jean-Jacques, Djamila vzw. 2 19/12/2005 OUBICHE Said BRIGUI Said BRIGUI Said, Jakoeboe- Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. 24/11/2008 Ja /05/ MVIBUDULU Martin MEULEMEESTER Wilfried HEYMAN Liliane The Global Village vzw. Juni 2008 ja 4 5 BS 10/01/ PAULUS Isabelle NWEKE Collins * NWEKE Collins * *opmerking: afgevaardigd bestuurder Tabel 4 geeft ons de volgende informatie: Afrikana vzw. heeft het grootse aantal bestuurders en De Raad van Bestuur komt 24x per jaar samen. Van Djamila vzw. hebben wij geen gegevens over het aantal vergaderingen van de Raad van Bestuur in Alle verenigingen hebben een voorzitter, een secretaris of secretaris/penningmeester of een afgevaardigd bestuurder. 10

12 HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE VZW: Op de vraag of er een dagelijks bestuur is antwoordden er 3 verenigingen ja. Bij Afrikana vzw., bestaat het dagelijks bestuur uit 2 leden : de secretaris en de penningmeester; Bij Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. uit 3 leden : de voorzitter, de secretaris en de penningmeester En bij The Global Village vzw. uit 2 leden : de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder. VRAGEN OF NODEN I.V.M. DE ORGANISATIEVORM, EEN VZW.: Op de vraag of er nog vragen of noden zijn i.v.m. de organisatievorm een vzw. werd het volgende geantwoord door Jakoeboe Welzijnsschakel Vluchtelingen: Jongere leden, die verantwoordelijke taken kunnen invullen in de vzw. en nu al kunnen gevormd worden o.a. als opvolgers voor de statutaire organen, zijn welkom bij ons 11

13 Acht verenigingen zijn een feitelijke vereniging. In de volgende tabel worden die feitelijke verenigingen toegelicht met enkele vragen i.v.m. de stuurgroep. Een goed werkende stuurgroep met enkele enthousiaste kernleden is heel belangrijk bij het ontstaan van nieuwe verenigingen en kleinschalige verenigingen. Zo krijgen die verenigingen de tijd om te groeien en zich te versterken vooraleer in een latere ontwikkelingsfase van de vereniging een vzw. structuur aan te nemen. TABEL 5:DE STUURGROEP INDIEN EEN FEITELIJKE VERENIGING NAAM STUURGROEP DATUM OPRICH- DATUM LAATSTE VERSLAG NEEN JA TING STUUR- GROEP JA NEEN AANWEZIG HEID AANTAL LEDEN AANTAL LEDEN LAATSTE WIJZIGING SAMENSTEL- LING VAN DE STUURGROEP AANTAL VERGADE- RINGEN PER JAAR VOORZITTER SECRETARIS PENNINGMEESTER African Heritage Ja jan /05/2008 ja UCHE Chika EGBE Linus EGBE Linus Belgische Vereniging voor Kaukasische Jeugd ja dec /12/2008 ja 3 7 Juni TEMIROVNA Minara BAYSKHANOVA Albina Imedi Ja dec /11/2008 neen 9+ andere leden 6 19/11/ MANAGADZE Gulnara Kouch Ja dec /11/2008 ja ABELAZIEM M. Mazin ELWALEED Marof SHAPAEV Khamzad LABADZE Mzia, OSMAN SALEH Ali Lisanga Ja 17/03/20 02 Multi Mondo 25/10/ /04/2008 ja SEKE LUELA Daniel VLASSENBROECK Mireille CAPPELLEN Cécile 5/11/2008 ja 4 4 5/11/ LUBAKI Dominique Nog niet Nog niet Vako ja augustus 2007 Oktober 2007 neen ELYASVAND Fahimeh VERLEYE Viviane PRECHKIT Chantay Vrouwensolidariteit ja 14/11/2008 ja 4 5 Okt NJELOKALI Flavienne MAGAIN Chantal NGOZI Rachel 12

14 Alle 8 Oostendse feitelijke verenigingen hebben een stuurgroep opgericht. Lisanga opgericht in 2002 is de oudste feitelijke vereniging. Het aantal kernleden ligt tussen 2 en 9. Deze stuurgroepen vergaderen 3 of 4 keer per jaar n.l. African Heritage, Imedi en Lisanga. Anderen organiseren deze stuurgroep 10 tot 12 keer n.l. De Belgische Vereniging voor Kaukasische Jeugd, Kouch en Multi Mondo. Vako zegt dat zij 24 keer per jaar de stuurgroep samenroepen, maar de datum van de laatste stuurgroep was in oktober VRAGEN OF NODEN I.V.M. ORGANISATIEVORM, FEITELIJKE VERENIGING: Op de vraag of er nog vragen of noden zijn ivm. de organisatievorm, een feitelijke vereniging werd het volgende geantwoord door Vako : om subsidies te krijgen moet de vereniging een vzw. zijn Meestal is dat ook de vereiste. Maar de stad Oostende wil de werking van de allochtone verenigingen stimuleren en geeft ze daartoe een financiële steun, ook de feitelijke verenigingen. 13

15 2. FINANCIEN VAN DE VERENIGINGEN Een kijk op de financiën van de verenigingen krijgen wij door het antwoord op enkele vragen i.v.m. de boekhouding en de subsidies. De volgende 3 vragen werden gesteld, werd er een jaarrekening, een balans en een begroting opgesteld in 2008? Ook werd gevraagd naar de grootste post van inkomsten en de grootste post van uitgaven en naar wie de boekhouding doet en hoe? TABEL 6 : BOEKHOUDING NAAM JAAR REKENING JA NEEN BALANS BEGROTING GROOTSTE POST VAN INKOMSTEN GROOTSTE POST VAN UITGAVEN BOEKHOUDING JA NEEN JA NEEN WIE TYPE African Heritage X X X vergadering penningmeester Afrikana vzw. X X X activiteiten activiteiten penningmeester *kasboek Belgische Vereniging voor Kaukasische Jeugd X X X Vervoer,vergadering feest penningmeester Djamila vzw. X X X activiteiten SABAM boekhouder dubbel Imedi X X X activiteiten danskostuums voorzitter *kasboek Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. X X X subsidies activiteiten penningmeester *kasboek Kouch X X X subsidies activiteiten penningmeester *kasboek Lisanga X X X subsidies activiteiten penningmeester *kasboek Multi Mondo X X X The Global Village vzw. X X X activiteiten huur lokaal boekhouder dubbel Vako X X X subsidies activiteiten voorzitter, secretaris *kasboek Vrouwensolidariteit X X X subsidies activiteiten penningmeester *kasboek *kasboek systeem ontvangsten en uitgaven= vereenvoudigde boekhouding. 14

16 Uit tabel 6 blijkt dat de 4 vzw. s en ook 3 feitelijke verenigingen een jaarrekening hebben opgesteld, een balans werd opgesteld door 3 vzw. s en niet door Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen. Vzw. s moeten ook jaarlijks de jaarrekening neerleggen bij de Rechtbank van Koophandel. Afrikana heeft de jaarrekening niet neergelegd, Djamila en Jakoeboe- Welzijnsschakel Vluchtelingen en The Global Village wel. De grootse post van inkomsten vormen bij 5 van de 9 verenigingen de subsidies, bij 4 verenigingen zijn dat de activiteiten. De grootste uitgavenposten zijn de kosten van activiteiten, gevolgd door vergaderingen. Worden ook vermeld, vervoer, kostprijs feest, danskostuums en huur lokaal. De boekhouding wordt uitgevoerd door ofwel de penningmeester, een externe boekhouder, de voorzitter of de voorzitter,secretaris. De meerderheid van de verenigingen houdt een kasboek bij. De 2 vzw. s die beroep doen op een externe boekhouder volgen het systeem van dubbele boekhouding. VRAGEN OF NODEN I.V.M. BOEKHOUDING: Op de vraag of er nog vragen of noden zijn i.v.m. de boekhouding werd het volgende geantwoord door Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw.: Informatievergaderingen i.v.m. een elektronische boekhouding, een model van elektronische boekhouding, het opstellen van een balans en dubbele boekhouding 15

17 SUBSIDIES: De stad Oostende promoot activiteiten gericht op integratie en diversiteit in Oostende. Werkingssubsidies kunnen aangevraagd worden door allochtone verenigingen en projectsubsidies door allochtone verenigingen en andere verenigingen. Er is een subsidiereglement voorzien. De volgende 2 vragen werden gesteld, krijgt uw vereniging subsidies en van welk subsidiekanaal en de vraag welke subsidiekanalen de verenigingen kennen. TABEL 7:SUBSIDIES NAAM SUBSIDIES NEEN JA INDIEN JA:SUBSIDIEKANALEN African Heritage X Afrikana vzw. x Integratiedienst Oostende: werkingssubsidies Belgische Vereniging voor Kaukasische Jeugd X Djamila vzw. X Imedi X Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. X Integratiedienst Oostende: werkingssubsidies; Welzijnszorg vzw Kouch X Integratiedienst Oostende: projectsubsidies Lisanga X Integratiedienst Oostende: werkingssubsidies Multi Mondo X The Global Village vzw. X 16

18 NAAM SUBSIDIES NEEN JA INDIEN JA:SUBSIDIEKANALEN Vako X Integratiedienst Oostende: projectsubsidies Vrouwensolidariteit X Integratiedienst Oostende: werkingssubsidies De helft van de 12 verenigingen krijgen subsidies van de Integratiedienst van de Stad Oostende en niet alleen vzw. s kunnen een subsidieaanvraag indienen maar ook feitelijke verenigingen. Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. krijgt ook als enige subsidies van een ander kanaal n.l. Welzijnszorg vzw. Djamila vzw. en The Global Village vzw. vragen geen subsidies aan (Tabel 7). TABEL 8: SUBSIDIEKANALEN NAAM SUBSIDIEKANALEN OOSTENDE Integratiedienst : werkingssubsidies Integratiedienst : projectsubsidies African Heritage Afrikana vzw. Belgische Vereniging voor Kaukasische Jeugd Djamila vzw. Imedi Jakoeboe- Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. Kouch Lisanga Multi Mondo The Global Village vzw. X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X Vako Vrouwensolidariteit Cultuurdienst X X Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (SROS) X X 17

19 NAAM SUBSIDIEKANALEN African Heritage Afrikana vzw. Belgische Vereniging voor Kaukasische Jeugd Djamila vzw. Imedi Jakoeboe- Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. Kouch Lisanga Multi Mondo The Global Village vzw. ANDERE: Vlaamse X X Gemeenschap Vlaamse X Gemeenschap, Sociaal artistieke projecten Welzijnszorg vzw X Vako Vrouwensolidariteit Oever vzw. X Koning Boudewijnstichting Europese Commissie Provincie West- Vlaanderen X X X X X Fedasil X desom vzw. X Uit het overzicht van Tabel 8 blijkt dat vooral het subsidiekanaal van de Integratiedienst Oostende goed gekend is, 2 verenigingen kennen de subsidies van de cultuurdienst en 2 van de Stedelijke Raad voor Ontwikkelingsamenwerking. The Global Village vzw. kent vele Oostendse kanalen en ook andere subsidiekanalen. 18

20 DE VOORFINANCIERING Een extra vraag werd ingelast over eventuele moeilijkheden bij de voorfinanciering van activiteiten. Op die vraag geven 4 verenigingen het volgende antwoord : African Heritage en Kouch hebben moeilijkheden met het voorschieten van de waarborg huur zaal en geluidsinstallatie, promotiekosten, aankoop drank en snacks.. Afrikana vzw. zegt hoe kunnen wij een planning van activiteiten opmaken, indien wij niet zeker zijn van het subsidiebedrag? Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. vermeldt het volgende ivm. de werkingssubsidies, integratiedienst stad Oostende, In het huidige systeem moet alle subsidie van het betreffende jaar= 2008 uitgegeven zijn en bewezen op 31/12/2008. Er is geen overdracht naar het volgende jaar mogelijk. Hoe overbrug je dan die periode tot uitbetaling van die subsidies in 2009 als je geen andere middelen hebt om activiteiten te organiseren? VRAGEN OF NODEN I.V.M. SUBSIDIES Op de vraag of er nog vragen of noden zijn i.v.m. de subsidies werd het volgende geantwoord door 11 verenigingen : Afrikana vzw.: er is nood aan informatie over de verschillende subsidiekanalen en ook Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. en Vako antwoorden het volgende: Infovergaderingen i.v.m. subsidiekanalen en criteria voor subsidieaanvragen En Afrikana vzw. vult hun bedenkingen aan met: de subsidies van de integratiedienst stad Oostende hebben geen vaste datum van uitbetaling En Afrikana vzw. vermeldt nog: wij kunnen weinig activiteiten organiseren indien wij weinig subsidies hebben en de Belgische Vereniging voor Kaukasische Jeugd zegt wij hebben geen geld om activiteiten te financieren. Ook Kouch, Multi Mondo, Lisanga en Vrouwensolidariteit vermelden: te weinig subsidies Imedi formuleert het als volgt: voor de planning van grotere projecten zijn meer subsidies nodig, wij hebben geen inkomsten om het materiaal van activiteiten zelf te bekostigen zoals cd s, een cd speler, danskostuums de kostprijs van 1 traditioneel danskostuum in Georgië = Ook Vako zegt wij hebben te weinig budget voor het kunstatelier, verf, borstels iedereen moet een deel zelf betalen maar niet iedereen kan betalen 19

21 3. INGESCHREVEN LEDEN VAN DE VERENIGING Wie zijn de ingeschreven leden van deze verenigingen, betalen ze lidgeld of niet? TABEL 9: LEDEN VAN DE VERENIGINGEN NAAM GESLACHT NATIONALITEIT AANTAL MAN VROUW African Heritage X X Belgen van vreemde origine, Nigeria, Kameroen, Senegal, Polen, Congo D.R.C. 20 Afrikana vzw. X X Belgen en Belgen van vreemde origine, Congo Brazzaville, Congo D.R.C., Angola, Senegal, Rwanda, Nigeria Belgische Vereniging X X Tsjetsjenen voor Kaukasische Jeugd 25 Djamila vzw. X Belgen van vreemde origine 3 Imedi X X Belgen, Georgië Jakoeboe- Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw. X X Belgen en Belgen van vreemde origine, Frankrijk, Congo D.R.C., Gabon, Nepal 12 Kouch X Belgen en Belgen van vreemde origine, Soedan, Eritrea 23 Lisanga X X Belgen en Belgen van vreemde origine, Congo D.R.C. 7 Multi Mondo X X Belgen en Belgen van vreemde origine, Mali, Guinée-Conakry 7 The Global Village vzw. X X Belgen en Belgen van vreemde origine, Nigeria, Sierra Leone Ghana, Angola, Rusland Vako X X Belgen en Belgen van vreemde origine, Armenië, Congo D.R.C., Iran, Filippijnen, Mauritius, Rusland, Thailand, Tunesië Vrouwensolidariteit X Belgen en Belgen van vreemde origine, Gabon, Nigeria, Kameroen, China, Rusland

22 Tabel 9 geeft ons een beschrijving van de ingeschreven leden. De meeste verenigingen zijn gemengd, 2 verenigingen organiseren zich op basis van sekse, Kouch telt alleen mannelijk leden en Vrouwensolidariteit alleen vrouwen. De meeste verenigingen hebben Belgen, Belgen van vreemde origine en verscheidene andere nationaliteiten als leden. Verschillende Afrikaanse nationaliteiten vindt men in 10 van de 12 verenigingen terug. De kleinste vereniging telt minimaal 3 leden n.l. Djamila, de grootste 25 leden n.l. Afrikana. Alleen bij Kouch wordt per maand lidgeld betaald door leden met een inkomen, mensen zonder inkomen betalen geen lidgeld. 21

23 4. INTERNE WERKING VAN DE VERENIGINGEN Welk type van activiteiten bieden de verenigingen aan? En welke activiteiten werden er in 2008 georganiseerd? Zijn er werkgroepen opgericht? Is er een werking i.v.m. armoede? Bereiken de verenigingen ook nieuwkomers, mensen zonder papieren en transit- illegalen? En waarvoor nemen deze groepen contact met deze verenigingen? Wordt een jaarplanning opgesteld? Is de vereniging lid van een landelijke vereniging? TABEL 10: AANBOD ACTIVITEITEN NAAM ONTMOETING SPORT SOCIO- CULTUREEL EDUCATIEF RELIGIEUS DIENSTVERLE- NING ANDERE JA NEEN JA NEEN JA NEEN JA NEEN JA NEEN JA NEEN JA NEEN JA NEEN ONTWIKKE- LINGSSAMEN- WERKING African Heritage X X X X X X X Muziek Afrikana vzw. X X X X X X X X Belgische Vereniging X X X X X X X X voor Kaukasische Jeugd Djamila vzw. X X X X X X X X Imedi X X X X X X X Dans Jakoeboe-Welzijnsschakel X X X X X X X X Vluchtelingen vzw. Kouch X X X X X X X X Lisanga X X X X X X X X Multi Mondo X X X X X X X X The Global Village vzw. X X X X X X X Tewerkstelling, Ondernemersschap Vako X X X X X X X Kunst Vrouwensolidariteit X X X X X X X Tabel 10 geeft ons een beschrijving van het type activiteiten dat de verschillende allochtone verenigingen aanbieden. Bij alle verenigingen staat ontmoeting centraal. Ze hebben meestal ook allen een socio-cultureel aanbod. Verder blijkt uit de tabel dat bij sommige allochtone verenigingen het aanbod ontwikkelingssamenwerking belangrijk is want er is meestal nog een band met het herkomstland. Het aanbod i.v.m. sport, kunst,muziek, dans laat toe interculturele activiteiten te organiseren op basis van interesse en talenten van leden. Op die basis ontwikkelen sommige allochtone verenigingen zich tot interculturele verenigingen. 22

24 Aan de verenigingen werd ook gevraagd naar de activiteiten en het aantal activiteiten dat zij in 2008 georganiseerd hebben. 10 van de 12 allochtone verenigingen organiseerden activiteiten in Het zijn eigen activiteiten of activiteiten waar de vereniging de actie leidt. Ook vergaderingen behoren tot de categorie activiteit. Het aantal activiteiten per vereniging varieert van 1 tot 10. Sommige van deze activiteiten zijn éénmalig. Anderen worden in een reeks georganiseerd. De volgende verenigingen organiseerden de volgende activiteiten : * Africana vzw.: solidariteitsactie voor de seksueel misbruikte vrouwen in Congo D.R.C.; vergaderingen, voorbereiding solidariteitsactie; vergaderingen. * Belgische Vereniging voor Kaukasische Jeugd: Open Deurdag van de vereniging; Herdenkingsdag van deportatie van de Tsjetsjenen op 23 februari; ontmoetingsdag jongeren; OudeJaarsbal voor kinderen; vergaderingen, voorbereiding activiteiten; vergaderingen. * Imedi: dansles en historiek van dans, repetities 2x per week. * Jakoeboe-Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw.: permanentie en sociale begeleiding, 40 x; voetbaltraining, 30x, Sportcentrum in winter en 10 x, sportveld in zomer; voedselbedeling 32 x en 10 x extra voor de transit-illegalen; voedselbedeling, lossen van voedsel 10 x; extra samenstelling voedselpakketten voor de transit-illegalen, 3 x; nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers, partners en sympathisanten; uitstap voor vrijwilligers en partners o.a. bezoek Museum voor Schone Kunsten, de COBRA tentoonstelling, Brussel; vergaderingen, voorbereiding activiteiten; vergaderingen. * Kouch: vergaderingen, voorbereiding socio-cultureel feest van de vereniging; vergaderingen; dag van de Ramadan. 23

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen

Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen Welkom bij vzw AIF! Wil jouw vereniging culturele activiteiten organiseren, maar weet je niet hoe? Is jouw organisatie op

Nadere informatie

Aanvraag werkingssubsidie Samen leven dienst sociale netwerken

Aanvraag werkingssubsidie Samen leven dienst sociale netwerken Aanvraag werkingssubsidie Samen leven dienst sociale netwerken Indien mogelijk vragen we u om het formulier digitaal in te vullen. Dit aanvraagformulier hoort bij de subsidiereglementen voor: bovenlokale

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Antwerpen 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Nadere informatie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Het invullen de aanvraag Op het aanvraagformulier voor een activiteitssubsidie vindt u een financieel plan. Hierop vult u de verwachte uitgaven de activiteit

Nadere informatie

Financiële richtlijnen: activiteitensubsidie gezondheidspromotie

Financiële richtlijnen: activiteitensubsidie gezondheidspromotie Financiële richtlijnen: activiteitensubsidie gezondheidspromotie Het invullen van het financieel plan (aanvraagformulier) Op het aanvraagformulier vindt u een financieel plan. In dit plan vult u de verwachte

Nadere informatie

Geachte heer Deforche

Geachte heer Deforche VERVIERVOUDIGING VAN AANTAL ERKENDE VLUCHTELINGEN IN ROESELARE op VIJF JAAR TIJD Dat de vluchtelingencrisis van de jongste jaren ook Roeselare had bereikt, konden we al enigszins vermoeden. Dat merkt eenieder

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER projecten buiten de grenzen van Europa

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER projecten buiten de grenzen van Europa INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER projecten buiten de grenzen van Europa Stad Aalst wil een bijdrage leveren aan de realisatie van de principes van de Verenigde Naties (tot 2015 Millenniumdoelstellingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

/ voorwoord. te bevorderen aan de hand van socio-culturele. Martine Matthys schepen voor diversiteit

/ voorwoord. te bevorderen aan de hand van socio-culturele. Martine Matthys schepen voor diversiteit / voorwoord Heb je al eens Nepalees Nieuwjaar gevierd? Heb je al een bezoek gebracht aan de moskee of een Afrikaans feest bijgewoond? Onze maatschappij wordt steeds diverser. Personen met verschillende

Nadere informatie

Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid

Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid Algemene vergadering RWO -Oudenaarde 11 juni 2012 Inhoud Terminologie: ECM Enkele vragen Overzicht van de immigratie Aanwezigheid in regio Oudenaarde Enkele

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt

Nadere informatie

Migratie en Onderwijs

Migratie en Onderwijs Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (Minderhedenforum vzw) = samenwerkingsverband van verenigingen van etnisch-culturele minderheden Erkend als belangenorganisatie en officiële gesprekspartner van

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Antwerpen Algemene bepalingen Artikel 1: Wat is de doelstelling

Nadere informatie

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw?

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? INFO VZW VS FEITELJKE VERENIGING NINOVE 11.12.2014 Overzicht Organen vzw Boekhouding vzw Jaarlijkse verplichtingen vzw Kenmerken FV - meerdere personen die samen geregeld een aantal initiatieven nemen

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken

Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken Datum ontvangst: Dossiernummer:................................. (wordt door onze dienst ingevuld) Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken Dit aanvraagformulier

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES 2012

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES 2012 AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES 2012 Terug te sturen, ingevuld en ondertekend, vóór 29 februari 2012 naar het Sportdienst Kroninglaan 65 te 1200 Brussel of via mail l.roussel@woluwe1200.be Naam van de

Nadere informatie

Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad المؤسسة الثقافية واألجتماعية العراقية باركستا د. Jaarverslag 2014. Adres

Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad المؤسسة الثقافية واألجتماعية العراقية باركستا د. Jaarverslag 2014. Adres Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad المؤسسة الثقافية واألجتماعية العراقية باركستا د Jaarverslag 2014 vlag van Nederland vlag van Irak Adres Stichting ICMP Kruisstraat 103, 6411 BS Heerlen

Nadere informatie

Kenningsmakingsdag SV-CIBO 20 december 2014. Jaarplan 2015. Vluchtelingen en nieuwkomers de weg wijzen in de Belgische samenleving

Kenningsmakingsdag SV-CIBO 20 december 2014. Jaarplan 2015. Vluchtelingen en nieuwkomers de weg wijzen in de Belgische samenleving Jaarplan 2015 Vluchtelingen en nieuwkomers de weg wijzen in de Belgische samenleving Inhoudsopgave Inleiding Wie? Wat? Waarom? Programma 2015 Welke activiteiten plannen we volgend jaar? Sport en cultuur

Nadere informatie

Aanvraagformulier projecttoelage jeugdinitiatieven

Aanvraagformulier projecttoelage jeugdinitiatieven Aanvraagformulier projecttoelage jeugdinitiatieven Heb je vragen of hulp nodig bij het invullen van dit formulier: mail of bel gerust naar jeugddienst.berchem@stad.antwerpen.be of 03 239 14 86 Gegevens

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven

Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZ-initiatieven Assenede 1 Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven Assenede 1 Algemene

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

* Afscheid projectmedewerker Marieke Buys

* Afscheid projectmedewerker Marieke Buys N i e u w s b r i e f F Z O - V L verenigt in diversiteit... T: 09 235 26 30 F: 09 235 26 39 E: info@fzovl.be www.fzovl.be september 2016 Like us on FZO-VL, Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen,

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding Algemene bepalingen Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten

toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van

Nadere informatie

Subsidies voor sensibiliserende Noord-Zuidactiviteiten in Antwerpen

Subsidies voor sensibiliserende Noord-Zuidactiviteiten in Antwerpen Subsidies voor sensibiliserende Noord-Zuidactiviteiten in Antwerpen 1 Subsidies voor sensibiliserende Noord-Zuidactiviteiten in Antwerpen 2 3 Praktisch 7 Reglement 13 Subsidie tot 500 euro 17 Subsidie

Nadere informatie

Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Zuid-samenwerking

Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Zuid-samenwerking Stad Brugge Noord-Zuiddienst Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Noord-Zuid Zuid-samenwerking Zetel: Stadhuis, 8000 Brugge Correspondentieadres: Noord-Zuiddienst, Oostmeers

Nadere informatie

El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769. Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010

El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769. Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769 Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 1 Pagina beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:.

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:. Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. Titel project:. 2. Gegevens aanvrager Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

Databank verenigingen: handleiding

Databank verenigingen: handleiding Databank verenigingen: handleiding 01.03.2014 HOE VRAAG IK PROJECTSUBSIDIES AAN? REGLEMENT VOOR INTERCULTURELE INITIATIEVEN Van zaterdag 1 maart tot en met dinsdag 1 april 2014. Inhoud Wat is een projectsubsidie?

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Allochtoon en Gehandicapt in cijfers

Allochtoon en Gehandicapt in cijfers Departement Werk en Sociale Economie Afdeling Werkgelegenheidsbeleid Koning Albert II-laan 35, bus 20, 1030 Brussel Tel. 02 553 40 60 - Fax 02 553 40 10 werkgelegenheidsbeleid@vlaanderen.be Allochtoon

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Subsidiereglement. Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding.

Subsidiereglement. Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding. Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt verenigingen I. Algemeen Artikel 1 Wat is

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN ART. 1. ALGEMEEN 1.1. Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten verleent het

Nadere informatie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Indien mogelijk vragen we u om het formulier digitaal in te vullen. Dit aanvraagformulier hoort bij het subsidiereglement voor gezondheidspromotie. Dit

Nadere informatie

VZW in vogelvlucht: het waarom en het hoe?

VZW in vogelvlucht: het waarom en het hoe? 7 oktober 2009 1 Inleiding Waarom? 2 Schema 3 Wetteksten 4 5 Boekhouding Verzekeringen 6 Nuttige adressenkristof en publicaties Muylaert Een VZW, moet dat dan? Waarom? Faculteits/hogeschoolkringen in vele

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. TITEL PROJECT. 2. GEGEVENS AANVRAGER Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen. Zohra Chbaral 1

Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen. Zohra Chbaral 1 Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen Zohra Chbaral 1 Vooreerst bedanken we de interculturele bemiddelaars, de coördinatoren interculturele bemiddeling die ons de gegevens

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN werkjaar 1 januari december 2017 IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN werkjaar 1 januari december 2017 IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN 2018 werkjaar 1 januari 2017 31 december 2017 Enkel erkende Zingemse socio-culturele of seniorenverenigingen. Uiterste deadline het indienen van

Nadere informatie

Gemeente Schaarbeek. 1. Algemeen principe

Gemeente Schaarbeek. 1. Algemeen principe Gemeente Schaarbeek Voor het eerst in 2015, heeft de gemeente Schaarbeek een begrotingskrediet voor de Noord-Zuid samenwerkingsprojecten te ondersteunen ingeschreven. De gemeente wil de lokale initiatieven

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

Aanvraagformulier cultuursubsidies

Aanvraagformulier cultuursubsidies Aanvraagformulier cultuursubsidies Gelieve alvorens dit formulier in te vullen aandachtig het subsidiereglement cultuurprojecten district Merksem te lezen. 1. Gegevens Naam van het project Artikel 6 Datum

Nadere informatie

Legislatuur 2014 2019

Legislatuur 2014 2019 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SU BSI DI EREGLEM ENT TER ONDERSTEU NI NG VAN ERKENDE VERENI GI NGEN VOOR ONTWI KKELI NGSSAM ENWERKI NG EN I NTERNATI ONALE SOLI DARI TEI T

Nadere informatie

Subsidies voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden

Subsidies voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden Subsidies voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden 1 Subsidies voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden 2 3 Voorwoord Voorwoord 3 Praktisch 5 Reglement 11 Antwerpen leeft. Niet op een eiland, maar midden

Nadere informatie

Gemeente Tervuren. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014

Gemeente Tervuren. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014 Gemeente Tervuren Aanvraag tot subsidies voor activiteiten in Tervuren gericht op informatieverstrekking, educatie en sensibilisatie rond de problematiek van ontwikkeling(samenwerking), mensenrechten,

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Het subsidiereglement van de Gemeentelijke Culturele Raad Wichelen heeft

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie

Aanvraag projectsubsidie Aanvraag projectsubsidie Projecten voor amateurkoren - bestemd voor leden van Koor&Stem georganiseerd in provincie Oost-Vlaanderen Procedure voor aanvraag van een projectsubsidie 1 Richtlijnen en voorwaarden

Nadere informatie

Namens. vzw buurthuis t Senter. Hilde Vromman & Carl Demets. & Vereniginsplatform Sente. Carl Demets

Namens. vzw buurthuis t Senter. Hilde Vromman & Carl Demets. & Vereniginsplatform Sente. Carl Demets Namens vzw buurthuis t Senter Hilde Vromman & Carl Demets & Vereniginsplatform Sente Carl Demets Sente: Historiek Johanna van Constantinopel verdwaalt en bouwt kapel (1210) Sente Cateline (1388) Sente

Nadere informatie

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven.

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. Gemeentebestuur Wevelgem Vanackerestraat 16 8560 Wevelgem Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Doel van de

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Betreffende de ondersteuning van lokale NGO-afdelingen.

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Betreffende de ondersteuning van lokale NGO-afdelingen. GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Betreffende de ondersteuning van lokale NGO-afdelingen. Artikel 1: Begrippen. - Gemeentebestuur: Het Kuurnse gemeentebestuur, bestaande uit de Kuurnse gemeenteraad en het

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

Projectsubsidie Feestjaar 1250 jaar Wilrijk

Projectsubsidie Feestjaar 1250 jaar Wilrijk Projectsubsidie Feestjaar 1250 jaar Wilrijk Inleiding In 2015 bestaat Wilrijk 1250 jaar. Het district wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Via allerlei grote en kleinere evenementen zal dit feestjaar

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

Samen. tegen. armoede

Samen. tegen. armoede Samen tegen armoede projectenoproep 2011 Welzijnszorg vzw - Lisa Van Damme Welzijnszorg vzw steunt jaarlijks meer dan 150 projecten van organisaties die zich inzetten in de strijd tegen armoede en sociale

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW Gedurende het bestaan van een VZW rusten er verschillende administratieve verplichtingen op de bestuurders. Het is zeer belangrijk dat

Nadere informatie

3... 2... ... NAAM VAN DE VERENIGING :... ZETEL :... E MAIL ADRES :... WEBSITE :... SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR. Voorzitter :... Ondervoonitter :...

3... 2... ... NAAM VAN DE VERENIGING :... ZETEL :... E MAIL ADRES :... WEBSITE :... SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR. Voorzitter :... Ondervoonitter :... Provincie WEST-VLAANDEREN AANVRAAG TOELAGE 2006 Arrondissement Brugge GEMEENTE JABBEKE AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN EEN GEMEENTELIJKE TOELAGE ( de aanvraag dient voor 31 aueustus 2005 te worden I ingediend

Nadere informatie

Er zijn twee geldprijzen voorzien van elk 21.200 euro. Deze worden verdeeld tussen één NGO en één vierde pijler organisatie.

Er zijn twee geldprijzen voorzien van elk 21.200 euro. Deze worden verdeeld tussen één NGO en één vierde pijler organisatie. Wedstrijdreglement Mechelen Mondiaal duurzaamheid 2016-2017 ART 1. DOELSTELLING VAN DIT WEDSTRIJDREGLEMENT De stad Mechelen wil met haar beleid internationale samenwerking solidair zijn met het Zuiden.

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning via zelforganisaties van etnischculturele

Opvoedingsondersteuning via zelforganisaties van etnischculturele Opvoedingsondersteuning via zelforganisaties van etnischculturele minderheden Isabel Van Maele en Macarena Gomez (Internationaal Comité vzw) Annelies Wouters (ANB) 1 Programma Voorstellingsrondje van de

Nadere informatie

Dienst uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum bijlage(n) Beleidsvoorbereidend en juridisch advies

Dienst uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum bijlage(n) Beleidsvoorbereidend en juridisch advies Vragen naar: Tom Aarts E-mail: tom.aarts@mi-is.be Tel: 02/508.86.96 l Fax: 02/509.85.58 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst uw brief van uw kenmerk

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw Infosessie vzw Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013 Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Onderwerp Datum - plaats Feitelijke vereniging of vzw? Kenmerken FV Geen formaliteiten Geen apart

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-140924 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Reglement voor ondersteuning van Ekerse projecten

Reglement voor ondersteuning van Ekerse projecten 20131202_reglement_toelagen_versie_10.pdf District Ekeren Reglement voor ondersteuning van Ekerse projecten Artikel 1 Binnen de voorziene kredieten vastgelegd in de districtsbegroting ondersteunt het district

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Artikel 1 De Ieder kalenderjaar, tijdens de eerste vergadering van de GROS, beslist de algemene vergadering van de GROS over een verdeelsleutel van het

Nadere informatie

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen?

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen? DEEL 1: DE IDENTITEITSKAART VAN DE VZW 23 de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel

Nadere informatie

Westerlo zet zich in voor het zuiden en jij kan ons hierbij helpen GEMEENTE WESTERLO. Parel van de Kempen

Westerlo zet zich in voor het zuiden en jij kan ons hierbij helpen GEMEENTE WESTERLO. Parel van de Kempen Westerlo zet zich in voor het zuiden en jij kan ons hierbij helpen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen 2 Inhoudsopgave - Westerlo zet zich in voor het Zuiden - werelddienst - wereldraad - subsidies vanuit

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Dit product is mede mogelijk gemaakt met subsidie van de Europese Unie.

Dit product is mede mogelijk gemaakt met subsidie van de Europese Unie. Dit product is mede mogelijk gemaakt met subsidie van de Europese Unie. Plan van aanpak voor wijkgerichte activiteiten Dit product is afkomstig uit ESF EQUAL Project Triple Win Method. Het bevat een overzicht

Nadere informatie

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak Werkgroep: Walter Michielsen MOBILITEIT Binnenlands Europese Unie Buiten Europa ELEMENTEN

Nadere informatie

Subsidiereglement Internationale Solidariteit

Subsidiereglement Internationale Solidariteit Subsidiereglement Internationale Solidariteit Artikel 1 Algemeen Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit wordt als volgt verdeeld: 1. Werkingstoelage leden

Nadere informatie

Rapport Winterwerking 2014-2015 Victor4 Victor 5

Rapport Winterwerking 2014-2015 Victor4 Victor 5 Rapport Winterwerking 2014-2015 Victor4 Victor 5 Datum rapport: 17/04/2015 SL-STC, contactpersoon: Veerle Hellemans 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Korte beschrijving initiatieven nachtopvang winterwerking

Nadere informatie

Vrijwillige Terugkeer. Brussel,

Vrijwillige Terugkeer. Brussel, Vrijwillige Terugkeer Brussel, 27.05.2017 Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. Opgericht door de programmawet van 19 juli 2001. Operationeel sinds mei 2002. Onder voogdij van staatssecretaris

Nadere informatie

PROJECTOPROEP NEDERLANDSTALIGE AANGELEGENHEDEN

PROJECTOPROEP NEDERLANDSTALIGE AANGELEGENHEDEN PROJECTOPROEP NEDERLANDSTALIGE AANGELEGENHEDEN 2018 O. OPROEP 2018 Het lokaal cultuurbeleid is een weerspiegeling van wat er in de stad en haar wijken leeft. Met de projectoproep van Nederlandstalige aangelegenheden

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning

Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Pagina 1 van 6 Aanvraag van een subsidie voor Oost- Vlaamse bovenlokale sportondersteuning Provincie Oost-Vlaanderen directie Sport en Recreatiedomeinen dienst Sport Gouvernementstraat 1-9000 Gent tel.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Latent Talent Programma Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Rachid Boumalek aan het woord Voorstelling project

Nadere informatie

Integratievraagstuk is een actueel onderwerp

Integratievraagstuk is een actueel onderwerp POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Korte Hengelosestraat 1 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 21 december 2015 I. Stegeman UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent

Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent Periode 01/01/ 31/12/ Jozef Moors & Tamara Van Der Elst Statistisch analisten parket-generaal Gent 7 mei

Nadere informatie

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september www.demos.be Tatjana van Driessche Stafmedewerker lokale netwerken en sport Ondersteuning

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidies voor subsidiegerechtigde socio-culturele verenigingen (*) verplicht in te vullen

Aanvraagformulier subsidies voor subsidiegerechtigde socio-culturele verenigingen (*) verplicht in te vullen Aanvraagformulier subsidies voor subsidiegerechtigde socio-culturele verenigingen (*) verplicht in te vullen Identificatiegegevens vereniging Naam: * Rechtsvorm: * о private vzw о feitelijke vereniging

Nadere informatie

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het pagina 1 De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het Festival van de Diversiteit 22/02/2014 te Brussel Projectoproep

Nadere informatie

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Koolmijnlaan 31/3-4, 3580 BERINGEN tel: 011 45 66 15 fax: 011 43 22 72 E-mail: info@pwaberingen.be website: www.pwaberingen.be Laatste versie:

Nadere informatie

b) Komen allochtonenverenigingen die als enig kenmerk hebben hun mono-etniciteit in aanmerking voor subsidies?

b) Komen allochtonenverenigingen die als enig kenmerk hebben hun mono-etniciteit in aanmerking voor subsidies? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 213 van 10 januari 2013 van ANNICK DE RIDDER Zelforganisaties voor allochtonen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie