Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld."

Transcriptie

1 CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar Duurzaam ondernemen en kwaliteitsverbetering zijn belangrijke streefpunten binnen Europcar. Binnen Europcar zijn wij continue bezig met het optimaliseren van onze producten, diensten en processen. Vanuit deze visie zijn wij begonnen met de CO 2 prestatieladder en streven wij naar een reductie van onze CO 2 emissie. 2.1 Energiestromen Energiestromen zijn alle stromen binnen ons bedrijf die CO 2 uitstoot met zich meebrengen. Onze energiestromen worden jaarlijks geïnventariseerd en gerapporteerd middels de 3.A.1 emissie inventaris scope 1&2 conform ISO Doelstellingen Scope 1 en 2 Wij hebben de volgende reductiedoelstellingen opgesteld. Deze doelstellingen hebben betrekking op scope 1 en scope 2 van de CO 2 footprint. De scope 1 emissies ofwel de directe emissies hebben betrekking op het gasverbruik om de gebouwen te verwarmen en het brandstofverbruik van ons eigen wagenpark/materiaal/materieel. De scope 2 emissies ofwel de indirecte emissies hebben betrekking op het elektriciteitsverbruik. Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 & 2 10 % CO 2 reductie in 2016 ten opzichte van % CO 2 reductie in 2016 ten opzichte van 2012 Totaal 19% CO 2 reductie in 2016 ten opzichte van 2012 Conform de eisen zijn onze kwantitatieve reductiedoelstelling uitgedrukt in een absoluut getal of percentage ten opzichte van een referentiejaar en binnen een vastgestelde tijdstermijn. 2.3 Maatregelen om doelstellingen te realiseren In onderstaand overzicht worden de maatregelen benoemd om bovenstaande doelstellingen te realiseren. De maatregelen zijn mede gebaseerd op inzicht uit de uitgevoerde energiebesparingsonderzoeken (2.A.3 Energie audit verslag) en overleg met Bianca van Es (Manager Operations), Hans Stuivenberg (Manager FP&C) en Mark Dijkstra (Algemeen Directeur). Om onze reductiedoelstellingen te halen hebben wij zogenaamde KPI s (kern prestatie indicatoren) vastgesteld om voortgang te kunnen monitoren.

2 Overzicht maatregelen inclusief besparingspotentieel: Automatiseren brandstofadministratie Het huidige brandstofverbruik is een schatting welke gebaseerd is op de werkelijke kosten van benzine en diesel. De werkelijke kosten zijn op basis van de gemiddelde inkoopprijs en indeling van het wagenpark teruggerekend naar het aantal liters benzine en diesel. Zoals de huidige brandstofadministratie is opgezet, is het namelijk onmogelijk om een nauwkeurige scheiding tussen het verbruik van diesel / benzine te maken. Ook het aantal liters en verreden kilometers wordt in de huidige situatie niet bijgehouden. Het is van belang dat er een duidelijk / beter inzicht komt in het verbruik van diesel en benzine, zodat hier duidelijke doelstellingen en reductiemaatregelen kunnen nemen. Bovendien zou een nauwkeurige administratie een positieve invloed kunnen hebben op de gehele CO 2 footprint, aangezien de schattingen breed genomen zijn. Het doel is dan ook om de huidige brandstofadministratie te digitaliseren in ons verhuursysteem (AVS). Dit project is in 2013 reeds ingezet en zal in 2014 worden afgerond. Plaatsing tussenmeters *** Deadline: Q *** Bij 21 vestigingen is het verbruik van elektriciteit en gas geschat. Zeven vestigingen delen de elektriciteits- en gasmeter met een andere werkmaatschappij van de Spuigroep, 6 vestigingen zijn gesitueerd op de luchthaven en 6 vestigingen delen hun pand met externe huurders en / of wordt het verbruik door de verhuurder geschat. In deze situaties kan er uitsluitend op basis van het aantal vierkante meters welke door Europcar gehuurd wordt, een schatting gemaakt kan worden. Het is belangrijk om zoveel mogelijk tussenmeters te plaatsen, zodat het werkelijke verbruik van Europcar beter bepaald kan worden en er dus ook concretere doelstellingen en reductiemaatregelen genomen kunnen worden.

3 Europcar zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om tussenmeters te plaatsen zijn op de volgende locaties. Indien mogelijk worden de tussenmeters voor het einde van het jaar geplaatst. Vestigingen met geschat verbruik Vestiging Plaatsing tussenmeter Opmerkingen Europcar Den Haag Centrum Nee Vestiging verhuisd naar eigen locatie Europcar Rotterdam Centraal Station Europcar Den Haag West Europcar Rotterdam Zuid Europcar Autoverhuur BV (HK) Nee Niet mogelijk i.v.m. interne verschuivingen Europcar Amsterdam Schiphol Apt Nee Niet mogelijk i.v.m. luchthaven Europcar Amsterdam Overtoom N.t.b. Eventueel na overleg met verhuurder Europcar Den Haag Airport Nee Niet mogelijk i.v.m. luchthaven Europcar Eindhoven Airport Nee Niet mogelijk i.v.m. luchthaven Europcar Utrecht de Uithof Nee Locatie sluit in 2014 Europcar Zeist N.t.b. Eventueel na overleg met verhuurder Europcar Enschede N.t.b. Eventueel na overleg met verhuurder Europcar Veendam Europcar Maastricht Europcar Maastricht Airport Nee Niet mogelijk i.v.m. luchthaven Europcar Amsterdam Zuid Oost Nee Niet mogelijk i.v.m. luchthaven Europcar Amersfoort N.t.b. Eventueel na overleg met verhuurder Europcar Almere Nee Locatie is in 2013 gesloten Europcar Den Bosch N.t.b. Eventueel na overleg met verhuurder Europcar Helmond N.t.b. Eventueel na overleg met verhuurder Europcar Groningen Airport Nee Niet mogelijk i.v.m. luchthaven *** Deadline: Q *** Administratie meterstanden Momenteel worden de meterstanden van gas en elektriciteit niet maandelijks bijgehouden. Gegevens worden wel aangeleverd, maar niet op een dusdanige manier verwerkt zodat de gegevens gebruikt kunnen worden voor rapportages en / of analyses. Daarnaast leveren vestigingen de gegevens niet altijd maandelijks, incompleet of niet tijdig aan. De verbruik gegevens uit de Footprint zijn afkomstig van de jaarnota s van de energie- gasleverancier. Er zal een maandelijkse controle moeten komen op de meterstanden, zodat excessen direct opgepakt kunnen worden. Een gasverbruik welke in de zomerperiode gelijk of hoger ligt aan het verbruik in de winterperiode kan bijvoorbeeld een signaal zijn dat er gekeken moet worden naar de CV (kapot of verkeerd ingesteld). Door een maandelijkse controle kunnen we hier proactief mee omgaan. Het bijhouden van de meterstanden dient centraal te gebeuren en verwerkt te worden zodat de gegevens gebruikt kunnen worden voor een rapportage. De zal hier een document voor ontwikkelen. Het MT zal moeten bepalen welke afdeling (Finance of Operations Stations) het document vult en rapporteert aan de.

4 *** Deadline: Q *** Personeelsauto s De CO 2 uitstoot (in ton) voor het gebruik van personeelsauto s ligt op , dit is 19% van de gehele CO 2 uitstoot van Europcar. Wanneer er een restrictie in de vorm een maximum op CO 2 uitstoot van de personeelsauto gelegd wordt van 130, dan kan dit een reductie opleveren 1% - 2% op jaarbasis. Er moet wel onderzocht worden of het mogelijk is om de huidige autoregeling eenzijdig te wijzigen, of dat het alleen mogelijk is bij nieuwe contracten / autoregelingen. *** Deadline: Q *** Het Nieuwe Rijden Op de voertuigen die worden gebruikt bij Intern zakelijk gebruik, kan er weinig tot geen invloed worden uitgeoefend worden op het soort voertuig en de emissie hiervan. Het gaat veelal om voertuigen die door de klant aangevraagd worden en vervolgens over de weg naar de klant toegebracht worden. Voor Transporters geldt dat er bij aanschaf van nieuwe trailers en oprijwagens gekeken zal moeten worden of het mogelijk is om milieuvriendelijkere voertuigen aan te schaffen. In beide gevallen kan er wel invloed uitgeoefend worden op het rijgedrag van de medewerkers van Europcar door hen bekend te maken met het Nieuwe rijden. Er zal geïnvesteerd moeten worden in bewustwording en kennis rondom dit onderwerp. Uiteraard is dit ook van toepassing op alle medewerkers met een auto van de zaak. De gemiddelde besparing op brandstof is volgens het Nieuwe Rijden concept 10%. * bron: Europcar zal jaarlijks aan 50 medewerkers per jaar een cursus aanbieden m.b.t. Het Nieuwe Rijden, op dit moment werken er 350 medewerkers die met huurauto s van Europcar rijden. Gezien het feit dat hier ook oproepkrachten onder vallen en gezien het gebruikelijke verloop van medewerkers, zal het trainen op Het Nieuwe rijden een doorlopend proces zijn. Wanneer we uitgaan van een gemiddelde besparing van 10% over het gehele verbruik, dan zal de training een jaarlijkse besparing moeten opleveren van 1% - 1.4% Overstappen naar Groene stroom *** Doorlopend *** Alle vestigingen waarbij het energiecontract in eigen beheer is, worden voorzien van grijze stroom. De totale CO 2 uitstoot (in ton) door elektriciteitsverbruik is in , dit is inclusief alle vestigingen waarbij Europcar weinig invloed heeft op de keuze van het soort stroom (grijs of groen) of de leverancier. Deze keuze wordt bepaald door de verhuurder van het pand. Een aantal voorbeelden van deze vestigingen zijn: alle luchthavenlocaties, Den Bosch, Zeist, Enschede, etc.

5 Door over te stappen op groene stroom, kan de totale CO 2 uitstoot (in ton) door elektriciteitsverbruik worden gereduceerd naar In dit getal is het feit dat er 2 vestigingen in 2013 en 2014 gesloten zijn (Almere en Utrecht de Uithof) meegenomen. Voorwaarde om deze reductie te behalen is dat alle vestigingen waarbij het energiecontract in eigen beheer is, overstappen naar groene stroom. Dit geldt tevens voor vestigingen die hun locatie delen met een andere werkmaatschappijen binnen de Spuigroep. Het overstappen naar groene stroom levert een reductie op van 56.4% op elektriciteitsverbruik. Hiermee daalt de totale CO 2 uitstoot (in ton) van naar , een reductie van maar liefst 7.4%. De berekening is gemaakt a.d.h.v. onderstaande tabel, op basis van gebruik van zonne-energie en / of elektriciteit uit stortgas. Er zou meer bespaart kunnen worden door het gebruik van windkracht en / of waterkracht, dit is echter afhankelijk van de onderhandelingen die Europcar nog moet doen met diverse leveranciers. Bron: Handleiding CO 2 Prestatieladder Versie 2.1 SKAO *** Deadline: Q *** Overstappen naar Groen Gas Net zoals het geval is bij elektriciteit, worden alle vestigingen waarbij het gascontract in eigen beheer is voorzien van grijs gas (aardgas). De totale CO 2 uitstoot (in ton) door gasverbruik is in Ook dit getal is inclusief alle vestigingen waarbij Europcar weinig invloed heeft op het soort gas of de leverancier, aangezien dit wordt bepaald door de verhuurder van het pand. Bij het overstappen naar groen gas (biogas), zal de totale CO 2 uitstoot (in ton) gereduceerd worden tot Hierbij gaan we ervan uit dat er biogas verbruikt wordt welke ontstaat uit co-vergisting mais-mest. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van biogas (stortgas) wordt de CO 2 uitstoot (in ton) gereduceerd tot Ook in deze berekening is de sluiting van 2 vestigingen meegenomen en

6 dienen alle vestigingen waarbij het gascontract in eigen beheer is en alle vestigingen die hun locatie delen met een andere werkmaatschappij binnen de Spuigroep overstappen naar groen gas. Het overstappen naar groen gas levert een reductie op van 34.23% op gasverbruik (biogas covergisting mais-mest). Bij biogas(stortgas) levert dit een reductie op van 65% op. Voor de reductiedoelstellingen gaan we echter uit van biogas (co vergisting mais-mest). De totale CO 2 uitstoot (in ton) daalt hiermee van naar , een reductie van maar liefst 3.4%. Bij biogas (stortgas) zou de reductie 10.95% zijn. De berekening is gemaakt a.d.h.v. onderstaande tabel, op basis van biogas (co-vergisting mais-mest). Bron: Handleiding CO² Prestatieladder Versie 2.1 SKAO *** Deadline: Q *** Aanschaffen nieuwe desktoppen Van het totale verbruik van Europcar, bestaat zo n 5.4% uit het gebruik van desktoppen. Landelijk heeft Europcar 165 desktoppen die intensief gebruikt worden. In de loop van 2014 zullen er in samenwerking met de Spuigroep nieuwe desktoppen worden aangeschaft, namelijk de HP Elite 800 G1 tower-pc. De huidige CO 2 uitstoot (in ton) is , met de komst van de nieuwe desktoppen wordt de CO 2 uitstoot meer dan gehalveerd tot De totale CO 2 uitstoot (in ton) daalt hiermee van naar , een reductie van maar liefst 3.6%. Scope 1 Gas Brandstof Brandstof Potentiële maatregel Overstappen naar groen gas Personeelsauto's max. uitstoot verlagen naar 130 Nieuwe Rijden CO 2 reductie 4,10% per jaar 1% per jaar % per jaar Actie KPI Deadline Verantwoordelijke Mogelijkheden onderzoeken en offertes opvragen Mogelijkheden onderzoeken om huidige autoregeling aan te passen. Het Nieuwe rijden introduceren bij medewerkers. Prijsopgave Q Gemiddelde CO 2 uitstoot eigen wagenpark meten Per jaar 50 medewerkers trainen. Periodiek medewerkers Q Doorlopend Vanaf Q jaarlijks een aantal Inkoop Spuigroep / HR Manager

7 tips geven over "Het nieuwe rijden" en het belang toelichten. Gemiddelde CO 2 uitstoot eigen wagenpark meten. medewerkers training laten volgen. Scope 2 Elektriciteit Elektriciteit Inzicht vergroten Verbruik elektriciteit en gas Verbruik elektriciteit en gas Brandstof verbruik Brandstof verbruik Potentiële maatregel Overstappen naar groene stroom Besparen op ICT - Desktops vervangen Potentiële maatregel CO 2 reductie 8,9% per jaar Actie Deadline Verantwoordelijke Mogelijkheden onderzoeken en offertes opvragen 3,60% In bestelling CO 2 reductie Plaatsen tussenmeters n.t.b. Maandelijks bijhouden meterstanden om controle te vergroten Brandstofadministratie digitaliseren Brandstofadministratie digitaliseren n.t.b. n.t.b. n.t.b. Prijsopgave Q Implementatie door de afdeling ICT in april 2014 Q Inkoop Spuigroep Spuigroep / afdeling ICT Actie Deadline Verantwoordelijke Mogelijkheden onderzoeken en offertes opvragen Opzetten administratie Software aanpassing Software aanpassing Prijsopgave Q Opzetten administratie en implementeren Software aanpassing en implementeren Software aanpassing en implementeren Q Q Q Project Manager / afdeling ICT Project Manager / afdeling ICT Elk jaar zal de werkelijke situatie worden getoetst met de verwachte situatie. Dit wordt gerapporteerd in de interne audit. Wanneer afwijkingen worden geconstateerd geeft die rapportage aan welke corrigerende maatregelen worden getroffen. Ons management wordt te allen tijde op de hoogte gebracht van de rapportage. 3. Beheersing middels energiemeetplan Belangrijk onderdeel van ons CO 2 reductiebeleid is het energie meetplan, als één van de eisen uit een energie management actieplan conform ISO (zie 3.B.2 Energiemanagement-actieplan). In dit energie meetplan is vastgelegd hoe de doelstellingen die we hebben geformuleerd bewaakt worden, namelijk door de jaarlijkse vaststelling van onze CO 2 footprint. Daarnaast houden we via monitoring op KPI s de voortgang in maatregelen bij.

8 Voor de jaarlijkse vaststelling van onze CO 2 footprint is eenduidigheid in het meten van de verschillende energiestromen belangrijk, hiervoor is onderstaand plan opgesteld. Weergegeven is wanneer energiefactoren gemeten worden, door wie en waar de informatie verkregen kan worden. Energiefactor Meetmoment Verantwoordelijke Hoe/Waar Brandstofverbruik Intern Privé Intern Zakelijk Transporters arlijks (Q1) Manager FP&C i.s.m. Manager FP&C vanuit werkelijke kosten berekenen naar verbruikte liters. Vanaf 2015 wordt data deze data automatisch gegenereerd door het autoverhuursysteem van Europcar. Elektriciteitsverbruik Maandelijks bijhouden en monitoren door OPS arlijks (Q1) a.d.h.v. nota s leverancier Footprint samenstellen. Manager Operations Manager FP&C Maandelijkse data wordt via vestigingen opgevraagd (meterstanden). arlijkse data wordt a.d.h.v. eindafrekening leverancier verkregen. Het gemiddelde verbruik per m2 van vestigingen waarvan het werkelijke verbruik bekend is, wordt gebruikt om een schatting te kunnen maken bij de overige vestigingen waarbij het verbruik alleen geschat kan worden. Gasverbruik Maandelijks bijhouden en monitoren door OPS arlijks (Q1) a.d.h.v. nota s leverancier Footprint samenstellen. Manager Operations Manager FP&C Maandelijkse data wordt via vestigingen opgevraagd (meterstanden). arlijkse data wordt a.d.h.v. eindafrekening leverancier verkregen. Het gemiddelde verbruik per m2 van vestigingen waarvan het werkelijke verbruik bekend is, wordt gebruikt om een schatting te kunnen maken bij de overige vestigingen waarbij het verbruik alleen geschat kan worden. Vliegkilometers arlijks (Q1) Via reisbureau opvragen. Koelvloeistof Elk jaar Aan de hand van werkbonnen en facturen van leveranciers Station Manager De bovenstaande informatie voor scope 1&2 wordt gedocumenteerd in de CO 2 footprint berekening van ons bedrijf welke voldoet aan ISO (zie 3.A.1 Emissie inventaris). In die emissie inventaris wordt apart beschreven hoe de berekening is gemaakt en hoe de input exact verkregen is. Hiermee wordt de juistheid en de herhaalbaarheid van de methode gewaarborgd. 4. Integratie met kwaliteitszorgsysteem De wijze waarop wij ons CO 2 reductiebeleid uitvoeren is onderdeel van het kwaliteitssysteem en wel op de volgende manier: Een paragraaf uit het Milieuhandboek waarin direct de link wordt gelegd met het CO 2 reductie beleid. Tijdens de jaarlijkse interne audit voor ISO (niet gecertificeerd) is CO 2 reductie een onderdeel. De bevindingen worden vastgelegd in het interne audit verslag CO 2 reductiesysteem. Hiermee is het dus een onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem. De resultaten worden jaarlijks teruggekoppeld aan directie (meest recente is ) waardoor sturing ontstaat.

9 5. Rolomschrijving CO 2 verantwoordelijke De verantwoordelijke voor het CO 2 reductiebeleid is bij Europcar de. De Quality Manager is gekoppeld aan het MT van Europcar. De is tevens verantwoordelijk voor de operationele invulling en is in deze hoedanigheid gekoppeld aan de Manager Operations, Bianca van Es. Dit document beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die bij deze rol horen. 1. Energiestromen Verantwoordelijk voor een up-to-date overzicht van alle energiestromen. Taak om deze lijst te kwantificeren en bij te houden. Bevoegd om (deel)taken te delegeren. 2. Doelstellingen Verantwoordelijk voor het behalen van de CO 2 -reductiedoelstellingen. Taak om bijbehorende taakstellingen uit te voeren. Bevoegd om (deel)taken te delegeren. 3. Ontwikkelingen Verantwoordelijk voor continu overzicht van ontwikkelingen in de sector/keten en de technologie die van invloed kan zijn op het bedrijf. Taak om brainstormsessies te organiseren om dit overzicht up-to-date te houden. Taak om ontwikkelingsprojecten op te zetten uitgroeiend naar sectorbrede CO 2 reductieprogramma s. Bevoegd om acties uit te zetten. 4. Externe belanghebbenden Verantwoordelijk voor continu overzicht van externe belanghebbenden. Taak om brainstormsessies te organiseren om dit overzicht up-to-date te houden. Taak om dialoogsessies te organiseren en resultaten te analyseren. Bevoegd om acties uit te zetten. 5. Implementatie Verantwoordelijk voor algemene kennis / bewustzijn CO 2 -reductiebeleid bij alle medewerkers van ons bedrijf. Taak om het CO 2 -reductie programma uit te voeren en te voorzien van continue verbetering. Bevoegd om taken te delegeren / acties uit te zetten.

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V.

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V. Energiemanagement Actieplan Conform NEN-ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfrapportage 2014 Januari - Juni Heerenveen, 28 oktober 2014 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

3 november 2014 Versie 1

3 november 2014 Versie 1 ENERGIE AUDIT VERSLAG code: B1408 3 november 2014 Versie 1 datum: 3 november 2014 referentie: lak code: B1408 blad: 3/14 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Omschrijving bedrijf 5 1.1 Activiteiten 5 2. Energieverbruik

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

[3.B.2_2 Energie management actieplan]

[3.B.2_2 Energie management actieplan] 2012 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_2 Energie management actieplan] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_2 Energie management actieplan 1. ALGEMENE EISEN... 3 1.1 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM...

Nadere informatie

Energie beleid, reductiedoelstellingen

Energie beleid, reductiedoelstellingen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Directie verklaring CO 2 footprint HIG... 2 Energiebeoordeling... 2 Analyse vroeger en huidig energieverbruik... 2 Gebieden met significant energiegebruik en verbruik... 3

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie