AFDELING OOST - BRABANT ENQUETE 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFDELING OOST - BRABANT ENQUETE 2011"

Transcriptie

1 AFDELING OOST - BRABANT ENQUETE 2011 Doel van de enquête In de najaarsvergadering van 2010 is afgesproken dat het bestuur voor de aanvang van het nieuwe vliegseizoen onder alle leden een compacte enquête zal houden. De belangrijkste punten daarin zijn het spel op dan wel op zondag, alsmede de mogelijkheid om tot één vluchtdag te komen. Tevens is daar een vraag over de vlieglijn aan toegevoegd. Het bestuur acht het noodzakelijk om een toelichting te geven indien men voor de keuze staat om een programma met één vluchtdag te realiseren. Het doel van de enquête is dat het bestuur voor het seizoen 2012 (en zo mogelijk volgende seizoenen) een of meerdere concept-programma s kan aanbieden. Deze zullen dan gebaseerd zijn op de resultaten van deze enquête. Het is uiteraard aan de Algemene Vergadering om uiteindelijk een besluit te nemen over het vliegprogramma. Response Begin maart 2011 werden 2201 formulieren verzonden, persoonlijk aan alle lidnummers van de afdeling. Als uiterste datum van inzending werd aangegeven 10 april daaropvolgend. Tot op 30 april werden 1380 ingevulde formulieren terugontvangen. Dit komt neer op een respons van 63 (enquête 2009: 53). Van combinaties kreeg elk lid een enquête-formulier; evenzo rustende leden. Diverse leden maakten daarvan gebruik, o.a. 11 blanco formulieren van leden die aangaven niet meer actief te zijn. De invloed van de dubbele stem voor de combinaties en die van de rustende leden op de uitkomsten van deze enquête is niet nader worden vastgesteld. Niet meegeteld werden 6 formulieren welke na de sluitingsdatum werden ontvangen en 2 formulieren zonder adresgegevens. Een en ander betekent dat de uitkomsten betrekking hebben op het ledenbestand en niet op het aantal hokken. Voor weging en vergelijking wordt het ledenbestand van 1 feb j.l. gehanteerd. Op deze datum telde de afdeling 2201 individuele leden en 1732 coördinaten, dat is 79 van de leden. Verder telt de afdeling 253 combinaties, dat is 15 van het hokbestand. Dit betekent ook dat 23 van de leden combinatie-lid is. Het deel rustende leden wordt geschat op 13. Formulieren verstuurd en retoer samenspel verstuurd retoer respons 1. BCC Oss, Kring eo Midebo Kempen-w Eersel-Bergeijk eo Eindhoven eo Uden eo Helmond Union Deurne eo Peel & Maas Eind Per samenspel ligt de respons tussen 55 in Helmond en BCC en 70 in Deurne. - Per vereniging zijn de verschillen veel groter, n.l. tussen 20 en Het nivo van respons ligt in de grote verenigingen even hoog als in de kleine. Voor het is bij iedere tabel een gewogen uitkomst berekend naar rato het aantal leden per samenspel. De verschillen met het gewone zijn te verwaarlozen klein. In de enquête van 2009 werden meer aspecten omtrent het vliegprogramma onderzocht. De gegevens van toen zijn na 2 jaar zeker nog niet achterhaald en kunnen van nut zijn voor de besluitvorming in dit onderwerp. Voor de response per vereniging: zie bijlage A.

2 Resultaten Vraag 1. Naar welk onderdeel gaat uw voorkeur uit? (aankruisen wat voor u persoonlijk van toepassing is, meerdere antwoorden zijn mogelijk) perc categorie * Vitesse o.a * Midfond o.a * Dagfond o.a * Overnachtfond o.a * ZLU o.a. 58 * Jong-vitesse o.a * Jong midfond o.a * Natoer o.a. 2 voorkeurspel, niet meer actief 1 - Er zijn noemenswaardige verschillen met de uitkomsten van de enquête uit Midfond (67) en Dagfond (66) is het meest gewilde spel. - Daarna volgen Jong (58) en Vitesse (57). - ZLU (17) en Overnachtfond (40) scoren het laagst. - 7 Van de leden mag zich programma-speler noemen. - Groepen met slechts belangstelling voor één categorie zijn: Overnachtfond (4.9), Dagfond (1.5), ZLU (0.3) en Midfond (0.2). - Overnacht samen met ZLU geeft een groep van 12 die alleen Pyreneeën-vluchten wil spelen (2009: 13). - Gemiddeld speelt men 4,2 categorie met voorkeur. Eerder is vastgesteld dat 79 van de leden een hokcoördinaat heeft. Door het percentage in bovenstaande tabel te vermenigvuldigen met 1.25 komt men op een schatting van de percentages voor de hokken. Voor een verdere uitsplitsing van het voorkeur-spel : zie bijlage 1.

3 Vraag 2A. Welke vluchtdag heeft uw voorkeur als er in een weekeinde maar 1 vlucht geprogrammeerd wordt? ( per onderdeel slechts één antwoord mogelijk) A. Belgische vluchten oude en jonge duiven. zondag BCC Oss, Kring eo Midebo Kempen-w Eersel-Bergeijk eo Eindhoven eo Uden eo Helmond Union Deurne eo Peel & Maas TOTAAL gewogen Vergeleken met 2009 is de voorkeur aanzienlijk verschoven naar de. - In de 5 westelijke samenspelen heeft 76 van de leden een voorkeur voor de en 21 voor de zondag (2009: 65 resp. 25). - In de 5 oostelijke samenspelen heeft 62 een voorkeur voor de en 34 voor de zondag (2009: 48 resp. 42). - De verschillen tussen de samenspelen zijn groot te noemen. - Naar samenspel varieert de voorkeur voor de tussen 92 in Kempen-w en 48 in Deurne. - Idem varieert de voorkeur voor de zondag tussen 51 in Deurne en 7 in Kempen-w. - Naar voorkeur spelsoort neigen de korte categorieën (vitesse, midfond, jonge duiven en natoer) iets meer naar de zondag. De langere afstanden kiezen iets meer voor de. Logisch! - Een echte uitschieter voor meer zondag is de groep die o.a. vitesse én midfond speelt en dagfond. - Andersom een uitschieter die meer wil is de groep die o.a. midfond én dagfond speelt en vitesse. Voor een verdere uitsplitsing van het voorkeur-spel : zie ook bijlage 2A. zondag Vitesse o.a Midfond o.a Dagfond o.a Overnachtfond o.a ZLU o.a Jong-vitesse o.a Jong midfond o.a Natoer o.a.

4 Vraag 2B. Welke vluchtdag heeft uw voorkeur als er in een weekeinde maar 1 vlucht geprogrammeerd wordt? ( per onderdeel slechts één antwoord mogelijk) B. Franse vluchten oude en jonge duiven. zondag BCC Oss, Kring eo Midebo Kempen-w Eersel-Bergeijk eo Eindhoven eo Uden eo Helmond Union Deurne eo Peel & Maas TOTAAL gewogen - De uitkomsten van vraag 2 voor de onderdelen A, B en C lijken veel op elkaar. - Voor de Franse vluchten oud en jonge duiven (2B) kiest 3 minder voor de. Uitschieters zijn hierbij: Deurne 10 minder, Kempen-w 8 minder en Eindhoven 5 minder. - Voor de start jonge duiven en natoer (2C) ligt het aandeel 7 lager dan bij de Belgische vluchten voor oude en jonge duiven (62 resp. 69). Uitschieters hier zijn: Kempen-w 15 lager, Helmond 11 lager en Eindhoven en Peel & Maas 9 lager. Voor een verdere uitsplitsing van het voorkeur-spel : zie ook bijlage 2B. Vraag 2C. Welke vluchtdag heeft uw voorkeur als er in een weekeinde maar 1 vlucht geprogrammeerd wordt? ( per onderdeel slechts één antwoord mogelijk) C. Start jonge duiven / natoer. zondag BCC Oss, Kring eo Midebo Kempen-w Eersel-Bergeijk eo Eindhoven eo Uden eo Helmond Union Deurne eo Peel & Maas TOTAAL gewogen Voor een verdere uitsplitsing van het voorkeur-spel : zie ook bijlage 2C.

5 Vraag 3. Welke vluchtdag heeft uw voorkeur voor de andere vlucht naast een dagfondvlucht? (hier slechts 1 antwoord aankruisen) zondag BCC Oss, Kring eo Midebo Kempen-w Eersel-Bergeijk eo Eindhoven eo Uden eo Helmond Union Deurne eo Peel & Maas TOTAAL gewogen Voor een verdere uitsplitsing van het voorkeur-spel : zie ook bijlage 3. - Naast een dagfondvlucht wil 70 op spelen, naast een overnacht fondvlucht wil 68 op. Voor spel op zondag zijn de uitkomsten resp. 28 en Bij vraag 3 dagfondvlucht varieert de voorkeur voor de tussen 39 Deurne en 88 Kempen-w; de voorkeur voor de zondag ligt tussen 11 Kempen-w en 59 Deurne. - Bij vraag 4 overnacht varieert de voorkeur voor de tussen 38 Deurne en 84 Kempen; de voorkeur voor de zondag ligt tussen 14 Kempen-w en 61 Deurne. - Een spectaculaire verschil kan men noemen: naast een dagfondvlucht wil de Midebo 75 op spelen, naast een overnacht fondvlucht wil dat nog Ook bij de uitkomsten naar voorkeurspel dezelfde teneur. Al met al, de antwoorden op de vragen 2A, 2B, 2C, 3 en 4 lijken veel op elkaar. Een gemiddelde verdeling voor het kortere spel komt in deze vragen uit op: 70 en 30 zondag. Vraag 4. Welke vluchtdag heeft uw voorkeur voor de andere vlucht naast een overnacht fondvlucht? (geplande thuiskomst op ; slechts 1 antwoord aankruisen het voor u van toepassing is) zon-dag BCC Oss, Kring eo Midebo Kempen-w Eersel-Bergeijk eo Eindhoven eo Uden eo Helmond Union Deurne eo Peel & Maas TOTAAL gewogen Voor een verdere uitsplitsing van het voorkeur-spel : zie ook bijlage 4.

6 Vraag 5. Als u bij vraag 3 en 4 kiest voor, waar gaat uw voorkeur voor midfond dan naar uit? (slechts 1 antwoord aankruisen het voor u van toepassing is) O inkorven op donderdag O inkorven op vrijdag met een zodanig beperkte ophaalroute dat de losplaats bereikbaar is O inkorven op vrijdag en manden tijdig aanleveren door verenigingen op beperkt aantal plaatsen. met antwoord '' (1,1) op vraag 3 en 4 inkorven op donderdag vrijdag beperkt vrijdag aanleveren BCC Oss, Kring eo Midebo Kempen-w Eersel-Bergeijk eo Eindhoven eo Uden eo Helmond Union Deurne eo Peel & Maas TOTAAL gewogen 'zondag-spelers' die deze vraag toch beantwoordden 'zondag' op vraag 3 én 'zondag' op vraag 3 óf met 'zondag' herwogen naar leden - Slechts een zeer kleine groep (7) kiest voor op vrijdag inkorven en de manden aanleveren op een beperkt aantal plaatsen. - Van de leden met een voorkeur op -spel heeft de inkorven op donderdag een klein beetje meer de voorkeur boven inkorven op vrijdag (46 vrs 43). Alleen de deelnemers met een voorkeur voor spel op werd gevraagd deze vraag te beantwoorden. Desondanks deden dat toch ook een aantal deelnemers met een voorkeur voor zondagspel. In deze groep ligt een duidelijke voorkeur voor inkorven op vrijdag (55).(zie tabel hieronder). Worden de uitkomsten van deze laatste groep (dus zondag ) genomen voor alle deelnemers die deze vraag niet hoefden te beantwoorden, dan heeft herwogen 48 van alle leden een voorkeur voor vrijdag inkorven met beperkt ophalen ; 40 kiest dan voor inkorven op donderdag en 9 voor vrijdag inkorven met aanleveren (zie tabel hierboven). inkorven op donderdag vrijdag beperkt vrijdag aanleveren in vraag 2A. voorkeur '' in vraag 2A. voorkeur 'zondag' Voor een verdere uitsplitsing van het voorkeur-spel : zie ook bijlage 5.

7 Vraag 6. Welke vlieglijn heeft uw voorkeur? (slechts 1 antwoord aankruisen het voor u van toepassing is)) - huidige midden- cq westenlijn met losplaatsen als Strombeek, Lessines, Pommeroeul, Epehy, Nanteuil, Clermont en Mantes la Jolie, enz. - oosten- of zuidenlijn met losplaatsen als Hannut, Chimay, Vervins, Laon, Reims, Epernay en Sezanne, enz. huidige lijn oosten lijn BCC Oss, Kring eo Midebo Kempen-w Eersel-Bergeijk eo Eindhoven eo Uden eo Helmond Union Deurne eo Peel & Maas TOTAAL gewogen - Over het is een kleine meerderheid voor een oosten- of zuidenlijn. - Aan de keuze herkent men duidelijk de ligging van de samenspelen in de afdeling: aan de westkant is de verdeling huidige lijn vrs oosten/zuidenlijn 66 33; aan de oostkant is die verdeling net andersom, nl Uitschieters voor de huidige lijn zijn: Kempen-w (89) en BCC (80); uitschieters voor de oostenlijn zijn: Peel & Maas (88) en Deurne (83). In 2009 hadden deze samenpelen ook al de meest uitgesproken hierover. - Bergeijk-Eersel, Eindhoven en Uden zijn groots opgeschoven naar de oostenlijn. - Fondspelers geven meer een voorkeur aan de oosten-/zuidenlijn Leden met een voorkeur voor zondag-spel hebben een grotere voorkeur (57) voor een oosten- /zuidenlijn (zie onderstaande tabel). huidige lijn oosten lijn in vraag 2A. voorkeur '' in vraag 2A. voorkeur 'zondag' Voor een verdere uitsplitsing van het voorkeur-spel : zie ook bijlage 6. huidige lijn oosten lijn Vitesse o.a Midfond o.a Dagfond o.a Overnachtfond o.a ZLU o.a Jong-vitesse o.a Jong midfond o.a Natoer o.a.

8 In het verleden zijn er landelijk voorstellen gedaan de losplaatsen te verdelen in 3 zones: west, midden en oost. De westelijke afdelingen zouden dan de westelijke zone moeten gebruiken en de oostelijke afdelingen de oostelijke. Op die manier hoefden de afdelingen met het tijdstip van lossen minder rekening met elkaar te houden, ter voorkoming van vermengingen en kruislossingen. Deze voorstellen zijn nooit strikt uitgevoerd. Dat de vlieglijn invloed heeft op de trek van de duiven staat vast en wordt ook wel algemeen erkend. Ter vergelijking een overzicht van de gebruikte losplaatsen van de overige afdelingen. Westelijke afdelingen: Afdeling Zeeland: Afdeling Brabant 2000: Afdeling Z-Holland: Afdeling Kuststrook: Afdeling N-Holland: Vit: Pommeroeul, Niergies, Peronne, Morlincourt, Breuil Mdf: Mantes la Jolie, Sens, Orleans, Pithiviers. Vit: Nijvel, Pommeroeul, St Quentin, Morlincourt Mdf: Sens, Creil, Orleans, Pithiviers. Vit: Strombeek, Nijvel, Menen, Peronne Mdf: Nanteuil, Mantes la Jolie. Vit: Strombeek, Menen, Chimay, Charleville, Arras, Epehy Mdf: Nanteuil, Mantes la Jolie. Vit: St Job, Duffel, Nijvel, Strombeek, Pommeroeul Mdf: Laon, Morlincourt, Nanteuil, Soissons Oostelijke afdelingen: Afdeling Limburg: Vit: Marche, Charleville, Rethel, Reims, Epernay Mdf: Sens, Pithiviers, Lorris, Orleans, Gien. Afdeling O-Nederland-zuid: Vit: Lommel, Hasselt, Strombeek, Nijvel, Chimay Mdf: Peronne, Epernay, Arras, Nanteuil. Afdeling NO-Nederland-z: Vit: Ravenstein, Boxtel, Geel, St Truiden, Isnes Mdf: Pommeroeul, Epehy, Laon, St Quentin, Peronne. - De westelijke afdelingen rijden alle langs de westelijke kant met een paar uitstapjes naar het midden en oosten. - Van de oostelijke afdelingen vliegt alleen Limburg een duidelijk oostelijke lijn. De 2 andere afdelingen vliegen hun vitesse oostelijk maar rijden voor hun midfond langs Brussel. Handicap van de oostelijk gelegen losplaatsen is dat zij minder snel te bereiken zijn dan de westelijke losplaatsen; bij één nacht mand is langs de route du nord een grotere afstand mogelijk. Dat er in het oosten altijd pas later gelost kan worden vanwege mist e.d. wordt zwaar overdreven: dat probleem speelt alleen in april en september. Er heerst in onze afdeling een grote onvrede over de trek van de duiven zoals die nu is. Blijkens de analyses van de wedvluchten 2005/10 komen de duiven vanuit een verkeerde hoek binnen, alsof zij langs Tilburg vliegen. De snelste duiven van de lossing zitten over het algemeen aan de (noord)westkant van de afdeling. De prijspercentages van de samenspelen in het afdelingsspel dalen systematisch van west naar oost. Door dit alles ligt de spelvreugde aan oostkant aanzienlijk lager dan aan de westkant. Het is niet aannemelijk dat de kwaliteit van de liefhebbers c.q. duiven systematisch van west naar oost minder wordt. Hoe dan ook, zoals het nu is wordt ervaren als een spel met ongelijke kansen en dat is slecht voor de beleving van de duivensport in onze afdeling. En dat blijkt ook uit de opmerkingen die ongevraagd werden neergeschreven op een aantal enquêteformulieren. Zie bijlage 7. Afdeling Oost-Brabant 3 juni 2011

9 Formulieren verstuurd en retoer bijlage A. per vereniging ver nr vereniging plaats verstuurd retoer respons 903 huiszoekers boxmeer vriendschap cuijk luchtklievers haps luchtbode mill snelvliegers st anthonis tweede caen overloon hoopvolle wachter hooge mierde drie beerzen middelbeers zwaluw berghem zilvermeeuw berlicum snelvliegers boekel luchtpost boxtel zwaluw s hertogenbosch deuteren s hertogenbosch strijd in vrede den dungen blauwe doffer heesch spoorzoekers helvoirt maasvliegers lith maasdonk/sproetkopgeffen pro patria oss (1) ooievaar oss (1) oss 2000/luchtbode tr oss duif (1) luchtbode oss (1) blauwe duif oss (1) julianapost oss (1) zwaluw rosmalen trouwe duif schayk luchtbode schijndel pelikaan st michielsgestel welkom uden suizende vleugels volkel nooit gedacht haarsteeg gevleug vrienden nieuwkuijk ons genoegen vught ons genoegen zeeland eendracht veghel zwaluw herpen stiphout stiphout vredesduif asten luchtbode beek en donk telegraaf bergeyk vredesbode best arkduif bladel grenspost budel gevleugelde bode budel dorplein luchtbode deurne luchtreizigers liessel luchtreizigers eersel woensel 2000 bergvliegers eindhoven lichtstad eindhoven reis/luchtbode eindhoven trouwe duif geldrop gemert gemert luchtbode heeze haagse post helmond telegraaf helmond witpen hapert la paloma mierlo-hout hoop mierlo olijftak nuenen luchtbode reusel peelkruisers someren airborne son vredesduif st oedenrode ccv valkenswaard gec luchtbode veldhoven snelle wieken bergen valk america maasvogels wanssum ysselstein ysselstein zwaluw venray Totaal

10 Vraag 1. bijlage 1. Naar welk onderdeel gaat uw voorkeur uit? n = 1380 (aankruisen wat voor u persoonlijk van toepassing is, meerdere antwoorden zijn mogelijk) perc omschrijving <> programma-spelers ( 7 / 8 van de 8 ) <> dagspel ( 3 van de 3 ) <> dagspel ( 2 van de 3 ) <> + vitesse én midfond o.a.( dagfond) vitesse én dagfond o.a. ( midfond) <> + midfond én dagfond o.a. ( vitesse) <> dagspel ( 1 van de 3 ) vitesse ( mid- én dagfond) midfond ( vitesse én dagfond) <> + dagfond ( vitesse én midfond) <> overnacht ( 2 van de 2) <> overnacht ( 1 van de 2) <> + overnacht ( ZLU) ZLU ( overnacht) <> jonge duiven en natoer ( 3 van de 3 ) <> jonge duiven en natoer ( 2 van de 3 ) <> + jong-vit én jong-midf ( natoer) jong-vit én natoer ( jong-midf) jong-midf én natoer ( jong-vit) <> jonge duiven en natoer ( 1 van de 3 ) jong-vit ( jong-midf én natoer) 5 72 <> + jong-midf ( jong-vit én natoer) 4 58 <> + natoer ( jong-vit én jong-midf) <> alleen dagspel (oud en/of jong) <> alleen dagspel oud plus jong <> alleen dagspel oud en jong ( 5 / 6 van de 6 ) <> alleen dagspel oude duiven 0 2 alleen jonge duiven en/of natoer <> alleen oude duiven <> alleen overnacht en/of ZLU 7 92 <> + alleen overnachtfond + ZLU alleen overnacht alleen ZLU 1 17 voorkeur ALLEEN vitese + midfond 2 31 voorkeur ALLEEN vitesse + midfond + dagfond <> in kruistellingen uitgewerkt

11 Vraag 2 A. bijlage 2A Welke vluchtdag heeft uw voorkeur als er een weekeinde maar 1 vlucht geprogrammeerd wordt? ( per onderdeel slechts één antwoord mogelijk) n = 1380 zondag Vitesse o.a Midfond o.a Dagfond o.a Overnachtfond o.a ZLU o.a Jong-vitesse o.a Jong midfond o.a Natoer o.a programma-spelers ( 7 / 8 van de 8 ) dagspel ( 3 van de 3 ) dagspel ( 2 van de 3 ) vitesse én midfond o.a.( dagfond) 10 + vitesse én dagfond o.a. ( midfond) midfond én dagfond o.a. ( vitesse) dagspel ( 1 van de 3 ) 13 + vitesse ( mid- én dagfond) 16 + midfond ( vitesse én dagfond) dagfond ( vitesse én midfond) overnacht ( 2 van de 2) overnacht ( 1 van de 2) overnacht ( ZLU) 11 + ZLU ( overnacht) jonge duiven en natoer ( 3 van de 3 ) jonge duiven en natoer ( 2 van de 3 ) jong-vit én jong-midf ( natoer) 42 + jong-vit én natoer ( jong-midf) 9 + jong-midf én natoer ( jong-vit) jonge duiven en natoer ( 1 van de 3 ) 22 + jong-vit ( jong-midf én natoer) jong-midf ( jong-vit én natoer) natoer ( jong-vit én jong-midf) alleen dagspel oud en/of jong alleen dagspel oud plus jong alleen dagspel oud en jong ( 5 / 6 van de 6 ) alleen dagspel oude duiven 2 alleen jonge duiven en/of natoer alleen oude duiven alleen overnacht en/of ZLU alleen overnachtfond + ZLU alleen overnacht 4 + alleen ZLU

12 Vraag 2 B. bijlage 2B. Welke vluchtdag heeft uw voorkeur als er een weekeinde maar 1 vlucht geprogrammeerd wordt? ( per onderdeel slechts één antwoord mogelijk) n = 1380 zondag Vitesse o.a Midfond o.a Dagfond o.a Overnachtfond o.a ZLU o.a Jong-vitesse o.a Jong midfond o.a Natoer o.a programma-spelers ( 7 / 8 van de 8 ) dagspel ( 3 van de 3 ) dagspel ( 2 van de 3 ) vitesse én midfond o.a.( dagfond) vitesse én dagfond o.a. ( midfond) midfond én dagfond o.a. ( vitesse) dagspel ( 1 van de 3 ) 13 + vitesse ( mid- én dagfond) 16 + midfond ( vitesse én dagfond) dagfond ( vitesse én midfond) overnacht ( 2 van de 2) overnacht ( 1 van de 2) overnacht ( ZLU) 11 + ZLU ( overnacht) jonge duiven en natoer ( 3 van de 3 ) jonge duiven en natoer ( 2 van de 3 ) jong-vit én jong-midf ( natoer) 42 + jong-vit én natoer ( jong-midf) 9 + jong-midf én natoer ( jong-vit) jonge duiven en natoer ( 1 van de 3 ) 22 + jong-vit ( jong-midf én natoer) jong-midf ( jong-vit én natoer) natoer ( jong-vit én jong-midf) alleen dagspel oud en/of jong alleen dagspel oud plus jong alleen dagspel oud en jong ( 5 / 6 van de 6 ) alleen dagspel oude duiven 2 alleen jonge duiven en/of natoer alleen oude duiven alleen overnacht en/of ZLU alleen overnachtfond + ZLU alleen overnacht 4 + alleen ZLU

13 Vraag 2 C. bijlage 2C. Welke vluchtdag heeft uw voorkeur als er een weekeinde maar 1 vlucht geprogrammeerd wordt? ( per onderdeel slechts één antwoord mogelijk) n = 1380 zondag Vitesse o.a Midfond o.a Dagfond o.a Overnachtfond o.a ZLU o.a Jong-vitesse o.a Jong midfond o.a Natoer o.a programma-spelers ( 7 / 8 van de 8 ) dagspel ( 3 van de 3 ) dagspel ( 2 van de 3 ) vitesse én midfond o.a.( dagfond) vitesse én dagfond o.a. ( midfond) midfond én dagfond o.a. ( vitesse) dagspel ( 1 van de 3 ) 13 + vitesse ( mid- én dagfond) 16 + midfond ( vitesse én dagfond) dagfond ( vitesse én midfond) overnacht ( 2 van de 2) overnacht ( 1 van de 2) overnacht ( ZLU) 11 + ZLU ( overnacht) jonge duiven en natoer ( 3 van de 3 ) jonge duiven en natoer ( 2 van de 3 ) jong-vit én jong-midf ( natoer) 42 + jong-vit én natoer ( jong-midf) 9 + jong-midf én natoer ( jong-vit) jonge duiven en natoer ( 1 van de 3 ) 22 + jong-vit ( jong-midf én natoer) jong-midf ( jong-vit én natoer) natoer ( jong-vit én jong-midf) alleen dagspel oud en/of jong alleen dagspel oud plus jong alleen dagspel oud en jong ( 5 / 6 van de 6 ) alleen dagspel oude duiven 2 alleen jonge duiven en/of natoer alleen oude duiven alleen overnacht en/of ZLU alleen overnachtfond + ZLU alleen overnacht + alleen ZLU

14 Vraag 3. bijlage 3. Welke vluchtdag heeft uw voorkeur voor de andere vlucht naast een dagfondvlucht? (altijd op, hier slechts 1 antwoord aankruisen)) n = 1380 zondag Vitesse o.a Midfond o.a Dagfond o.a Overnachtfond o.a ZLU o.a Jong-vitesse o.a Jong midfond o.a Natoer o.a programma-spelers ( 7 / 8 van de 8 ) dagspel ( 3 van de 3 ) dagspel ( 2 van de 3 ) vitesse én midfond o.a.( dagfond) vitesse én dagfond o.a. ( midfond) midfond én dagfond o.a. ( vitesse) dagspel ( 1 van de 3 ) 13 + vitesse ( mid- én dagfond) 16 + midfond ( vitesse én dagfond) dagfond ( vitesse én midfond) overnacht ( 2 van de 2) overnacht ( 1 van de 2) overnacht ( ZLU) 11 + ZLU ( overnacht) jonge duiven en natoer ( 3 van de 3 ) jonge duiven en natoer ( 2 van de 3 ) jong-vit én jong-midf ( natoer) 42 + jong-vit én natoer ( jong-midf) 9 + jong-midf én natoer ( jong-vit) jonge duiven en natoer ( 1 van de 3 ) 22 + jong-vit ( jong-midf én natoer) jong-midf ( jong-vit én natoer) natoer ( jong-vit én jong-midf) alleen dagspel oud en/of jong alleen dagspel oud plus jong alleen dagspel oud en jong ( 5 / 6 van de 6 ) alleen dagspel oude duiven 2 alleen jonge duiven en/of natoer alleen oude duiven alleen overnacht en/of ZLU alleen overnachtfond + ZLU alleen overnacht + alleen ZLU

15 Vraag 4. bijlage 4. Welke vluchtdag heeft uw voorkeur voor de andere vlucht naast een overnacht fondvlucht? (geplande thuiskomst op ; slechts 1 antwoord aankruisen het voor u van toepassing is)) n = 1380 zon-dag Vitesse o.a Midfond o.a Dagfond o.a Overnachtfond o.a ZLU o.a Jong-vitesse o.a Jong midfond o.a Natoer o.a programma-spelers ( 7 / 8 van de 8 ) dagspel ( 3 van de 3 ) dagspel ( 2 van de 3 ) vitesse én midfond o.a.( dagfond) vitesse én dagfond o.a. ( midfond) midfond én dagfond o.a. ( vitesse) dagspel ( 1 van de 3 ) 13 + vitesse ( mid- én dagfond) 16 + midfond ( vitesse én dagfond) dagfond ( vitesse én midfond) overnacht ( 2 van de 2) overnacht ( 1 van de 2) overnacht ( ZLU) 11 + ZLU ( overnacht) jonge duiven en natoer ( 3 van de 3 ) jonge duiven en natoer ( 2 van de 3 ) jong-vit én jong-midf ( natoer) 42 + jong-vit én natoer ( jong-midf) 9 + jong-midf én natoer ( jong-vit) jonge duiven en natoer ( 1 van de 3 ) 22 + jong-vit ( jong-midf én natoer) jong-midf ( jong-vit én natoer) natoer ( jong-vit én jong-midf) alleen dagspel oud en/of jong alleen dagspel oud plus jong alleen dagspel oud en jong ( 5 / 6 van de 6 ) alleen dagspel oude duiven 2 alleen jonge duiven en/of natoer alleen oude duiven alleen overnacht en/of ZLU alleen overnachtfond + ZLU alleen overnacht + alleen ZLU

16 Vraag 5. bijlage 5. Als u bij vraag 3 en 4 kiest voor, waar gaat uw voorkeur voor midfond dan naar uit? (slechts 1 antwoord aankruisen het voor u van toepassing is)) met antwoord '' (1,1) op vraag 3 en 4 n = 904 inkorven op donderdag vrijdag beperkt Vitesse o.a Midfond o.a Dagfond o.a Overnachtfond o.a ZLU o.a Jong-vitesse o.a Jong midfond o.a Natoer o.a. Leden die óók Fond spelen willen meer op donderdag inkorven ; voor alle andere categorieën wint het vrijdag inkorven met beperkt ophalen. met antwoord 'zondag' (2,2 of 1,2 of 2,1) op vraag 3 en 4 n = 164 inkorven op vrijdag aanleveren donderdag vrijdag beperkt vrijdag aanleveren Vitesse o.a Midfond o.a Dagfond o.a Overnachtfond o.a ZLU o.a Jong-vitesse o.a Jong midfond o.a Natoer o.a.

17 Vraag 6. bijlage 6. Welke vlieglijn heeft uw voorkeur? (slechts 1 antwoord aankruisen het voor u van toepassing is)) n = 1380 huidige lijn oosten lijn Vitesse o.a Midfond o.a Dagfond o.a Overnachtfond o.a ZLU o.a Jong-vitesse o.a Jong midfond o.a Natoer o.a programma-spelers ( 7 / 8 van de 8 ) dagspel ( 3 van de 3 ) dagspel ( 2 van de 3 ) vitesse én midfond o.a.( dagfond) vitesse én dagfond o.a. ( midfond) midfond én dagfond o.a. ( vitesse) dagspel ( 1 van de 3 ) 13 + vitesse ( mid- én dagfond) 16 + midfond ( vitesse én dagfond) dagfond ( vitesse én midfond) overnacht ( 2 van de 2) overnacht ( 1 van de 2) overnacht ( ZLU) 11 + ZLU ( overnacht) jonge duiven en natoer ( 3 van de 3 ) jonge duiven en natoer ( 2 van de 3 ) jong-vit én jong-midf ( natoer) 42 + jong-vit én natoer ( jong-midf) 9 + jong-midf én natoer ( jong-vit) jonge duiven en natoer ( 1 van de 3 ) 22 + jong-vit ( jong-midf én natoer) jong-midf ( jong-vit én natoer) natoer ( jong-vit én jong-midf) alleen dagspel oud en/of jong alleen dagspel oud plus jong alleen dagspel oud en jong ( 5 / 6 van de 6 ) alleen dagspel oude duiven 2 alleen jonge duiven en/of natoer alleen oude duiven alleen overnacht en/of ZLU alleen overnachtfond + ZLU alleen overnacht 4 + alleen ZLU

18 Analyse vluchten afd Oost-Brabant bijlage 7. Totaal Midfond Oud -prijs per samenspel spel gemiddeld BCC Oss Midebo Kempen-w Kempen-o Eindhoven Midebo-o Uden-w Helmond-w Uden Helmond Deurne Peel&Maas rayon west rayon midden rayon oost Totaal 1-daagse Fond -prijs per samenspel spel gemiddeld BCC Oss Midebo Kempen-w Kempen-o Eindhoven Uden Helmond Deurne Peel&Maas

Aan : de besturen en leden van de bij Afd. Oost Brabant aangesloten Basisverenigingen en de ereleden van Afdeling Oost Brabant

Aan : de besturen en leden van de bij Afd. Oost Brabant aangesloten Basisverenigingen en de ereleden van Afdeling Oost Brabant VERENIGING VAN POSTDUIVENVERENIGINGEN AFD. OOST-BRABANT Secr. : Vorsenpoel 37 5283 ZE B O X T E L 0411 674635 e-mail: oost.brabant@ziggo.nl KvK inschrijfnummer : 40215739 Boxtel, 11 november 2014 Aan :

Nadere informatie

Afdeling Oost-Brabant Informatiebeok 2015

Afdeling Oost-Brabant Informatiebeok 2015 JAARBOEK 2015 Afdeling Oost-Brabant Informatiebeok 2015 Hiermede hebben wij het genoegen U het Informatieboek 2015 aan te bieden. OPRICHTINGSDATUM: 3 maart 1946 INSCHRIJVINGSGEGEVENS KAMER VAN KOOPHANDEL:

Nadere informatie

AFD. OOST-BRABANT INFORMATIEBOEK 2014

AFD. OOST-BRABANT INFORMATIEBOEK 2014 2014 AFD. OOST-BRABANT INFORMATIEBOEK 2014 Hiermede hebben wij het genoegen U het Informatieboek 2014 van Afdeling Oost - Brabant aan te bieden. OPRICHTINGSDATUM: 3 maart 1946 INSCHRIJVINGSGEGEVENS KAMER

Nadere informatie

In november heeft de TC u een discussiestuk laten toekomen rond het vliegprogramma en kampioenschappen 2015.

In november heeft de TC u een discussiestuk laten toekomen rond het vliegprogramma en kampioenschappen 2015. Definitief advies TC m.b.t. vliegprogramma en kampioenschappen 2015 In november heeft de TC u een discussiestuk laten toekomen rond het vliegprogramma en kampioenschappen 2015. Dit discussiestuk is geplaatst

Nadere informatie

Ingezette duiven éénhoksrace 2010 Ver. Lidnr. Verenigingsnaam Naam Woonplaats Ringnummer

Ingezette duiven éénhoksrace 2010 Ver. Lidnr. Verenigingsnaam Naam Woonplaats Ringnummer Ver. Lidnr. Verenigingsnaam Naam Woonplaats Ringnummer 0903 1401 De Huiszoekers Ton Gerrits Oeffelt 1400701 0903 1401 De Huiszoekers Ton Gerrits Oeffelt 1400705 0914 0173 De Luchtbode Henk Bos Mill 1407227

Nadere informatie

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE Notulen van de Algemene Vergadering Afdeling Oost-Brabant, gehouden op donderdag 20 november 2014 in Zalencentrum Van Bussel, St. Jozefstraat 77 te Deurne. PRESENTIELIJST : aanwezig van het bestuur zijn

Nadere informatie

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE Voorlopige notulen van de Algemene Vergadering Afdeling Oost-Brabant, gehouden op donderdag 21 november 2013 in Zalencentrum Van Bussel, St. Jozefstraat 77 te Deurne. PRESENTIELIJST : aanwezig van het

Nadere informatie

Chiplijst nhoksrace 2010 Nr Ver. Lidnr. Verenigingsnaam Naam Woonplaats Ringnummer

Chiplijst nhoksrace 2010 Nr Ver. Lidnr. Verenigingsnaam Naam Woonplaats Ringnummer Nr Ver. Lidnr. Verenigingsnaam Naam Woonplaats Ringnummer 184 2151 1564 Welkom Tijmen Beerten en Rick Odiliapeel 1033633 185 2151 1564 Welkom Tijmen Beerten en Rick Odiliapeel 1033642 1 0903 1401 De Huiszoekers

Nadere informatie

Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets, Harry Steeghs, Cor Zwiers, Marion Huvenaars, en vertegenwoordigers van alle verenigingen.

Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets, Harry Steeghs, Cor Zwiers, Marion Huvenaars, en vertegenwoordigers van alle verenigingen. NOTULEN NAJAARSVERGADERING CCUDEN gehouden op donderdag 8 november 2012, om 20:00 uur, in het verenigingslokaal van P.D.V. Gemert Sportlaan 25 te Gemert Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets,

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2012 Stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal nww dat ingeschreven staat bij UWV in Noord-Brabant kwam aan het einde van september

Nadere informatie

Versturen bestanden inleveren bescheiden - afdelingsconcoursen

Versturen bestanden inleveren bescheiden - afdelingsconcoursen Afdeling Oost-Brabant Instructies en mededelingen afdelingsconcoursen 2015 Versturen bestanden inleveren bescheiden - afdelingsconcoursen INKORFLIJST De inkorflijsten en prints van de EC systemen moeten

Nadere informatie

- Concept - Factsheet inrichting regio Oost-Brabant

- Concept - Factsheet inrichting regio Oost-Brabant - Concept - Factsheet inrichting regio Omvang: 3.175,5 fte Operationeel: 3.057,5 fte Niet-Operationeel: 118,0 fte Districten: 3 Basisteams: 9 Versiedatum: 25 juni 2012 Inhoudsopgave 1 Concept indeling...

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant laat in december 2016 een dalende lijn zien, zowel ten opzichte van

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 12 november Verenigingsvoorstellen -

Algemene ledenvergadering 12 november Verenigingsvoorstellen - Algemene ledenvergadering 12 november 2016 - Verenigingsvoorstellen - 1 De Vredesduif, Noordwolde Onderstaand de voorstellen van 0268 PV Vredesduif Noordwolde. 1. De vijfde midfondvlucht Chimay wijzigen

Nadere informatie

Afdeling 7 Midden Nederland Nieuwsbrief - Juli

Afdeling 7 Midden Nederland Nieuwsbrief - Juli Afdeling 7 Midden Nederland Nieuwsbrief - Juli Deze derde nieuwsbrief heeft wat langer op zich laten wachten. Midden in het seizoen zijn de nieuwsfeiten wat minder. Een beetje komkommer tijd niet wat de

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, maart 2014 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd In maart 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant nauwelijks veranderd ten opzichte

Nadere informatie

Poelstra & Znn uit Utrecht

Poelstra & Znn uit Utrecht Poelstra & Znn uit Utrecht Exclusieve verkoop van alle rechtstreekse duiven van Stefaan Lambrechts 2013 Veni,Vidi,Vici Deze uitspraak in het Latijn staat voor wat Poelstra en Znn uit Utrecht de afgelopen

Nadere informatie

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is http://www.kpvhome.nl 2013 Kampioenenboek Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2013 A M E R I K A S T R A A T 2 0 5 1 7 1 P L K A A T S H E U V E L T E L. : 0 4 1 6-2 7 7 9 4 3 F A X : 0

Nadere informatie

Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven.

Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven. Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven. In onderstaand overzicht treft u alle bronnen aan, die zijn opgenomen in de Digitale Stamboom. U kunt de bronnen op naam doorzoeken

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 449 Wet van 11 september 1996 tot gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in

Nadere informatie

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is http://www.kpvhome.nl 2016 Kampioenenboek Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2016 A M E R I K A S T R A A T 2 0 5 1 7 1 P L K A A T S H E U V E L T E L. : 0 4 1 6-2 7 7 9 4 3 F A X : 0

Nadere informatie

Beste sportvrienden en vriendinnen

Beste sportvrienden en vriendinnen Infoboek Seizoen 2015 Beste sportvrienden en vriendinnen Voor u ligt het informatieboekje 2015 van het nieuw gevormde Samenspel Westland. In dit infoboek vindt u de benodigde informatie over praktische

Nadere informatie

Kampioenenboek. Seizoen Kijk ook eens op onze website ons adres is

Kampioenenboek.  Seizoen Kijk ook eens op onze website ons adres is 2012 Kampioenenboek Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2012 http://www.kpvhome.nl AMERIKASTRAAT 20 5171 PL TEL.: 0416-277943 FAX: 0416-544341 HTTP://WWW.KPVHOME.NL EMAIL:INFO@KPVHOME.NL

Nadere informatie

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is http://www.kpvhome.nl 2014 Kampioenenboek Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2014 A M E R I K A S T R A A T 2 0 5 1 7 1 P L K A A T S H E U V E L T E L. : 0 4 1 6-2 7 7 9 4 3 F A X : 0

Nadere informatie

Het tabellenboek. Per gemeente ** worden in voorliggend tabellenboek drie soorten hulpbronnen onderscheiden:

Het tabellenboek. Per gemeente ** worden in voorliggend tabellenboek drie soorten hulpbronnen onderscheiden: veerkracht in Brabant - tabellenboek Het tabellenboek Dit tabellenboek is onderdeel van de publicatie veerkracht in Brabant (PON/Telos, 2016) * en bevat voor ieder Brabantse gemeente de cijfers uit de

Nadere informatie

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein Inleiding Kerncijfers is onderdeel van het Cubiss-werkplan van 214. In opdracht van de Provincie Noord- Brabant wordt sinds 211 jaarlijks een analyse gemaakt van de kerncijfers die door het VOB worden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2015 Stijging WW-uitkeringen In juli stijgt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Een groot deel van deze stijging is toe te schrijven aan de sector onderwijs.

Nadere informatie

Jaarverslag van de secretaris

Jaarverslag van de secretaris Jaarverslag van de secretaris 2010 1. Inleiding Een verslaglegging van weer een jaar CC Uden. Met de jaarverslagen van de controlecommissie, penningmeester en de secretaris doen wij verslag van het 65

Nadere informatie

Afdeling 12 De Kuststrook. Informatie boekje

Afdeling 12 De Kuststrook. Informatie boekje K Afdeling 12 De Kuststrook Informatie boekje 2015 INHOUDSOPGAVE 2015 Samenstelling Afdelingbestuur 4 Concours en ledenadministratie 5 Nationale Controleurs 5 I T commissie 5 Dagelijks bestuur PVO Stichting

Nadere informatie

Vlu Losplaats Datum Afstand Prijs Mee Punten Organ Spelverband

Vlu Losplaats Datum Afstand Prijs Mee Punten Organ Spelverband Lidnummer: 0203.9056 Comb. T.J. &A. Bosma Ringnummer: 61000973 Categorie: Jonge duiven J31 Weert 06-08-16 224,080 1 3363 0,297 5164 Afd.11 KlSamenspel C1 **** N35 Tilburg (Afd.11) 03-09-16 203,444 2 2440

Nadere informatie

Jeugd afdeling Oost Brabant

Jeugd afdeling Oost Brabant Jeugd afdeling Oost Brabant Uitslag Argenton s/creuse 07-06-2014 Los:06.45 Deelnemers:8 Duiven:34 Zuiden wind PLC Naam Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten 1 Bas Janssen 2156 621,690 5/5 3 2-3243565

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste drie kwartalen van 2016 zijn er 56.900 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat

Nadere informatie

Jaarverslag van de secretaris

Jaarverslag van de secretaris Jaarverslag van de secretaris 2007 1. Inleiding Een verslaglegging van weer een jaar CC Uden. Met de jaarverslagen van de controlecommissie, penningmeester en de secretaris doen wij verslag van het 62

Nadere informatie

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE Notulen van de Algemene Vergadering Afdeling Oost-Brabant, gehouden op donderdag 10 december 2015 in Zalencentrum Van Bussel, St. Jozefstraat 77 te Deurne. PRESENTIELIJST : aanwezig van het bestuur zijn

Nadere informatie

Bijlagen: - Notulen Voorjaarsvergadering d.d Concept Vliegprogramma 2010 (versie ) - Geloofsbrief najaar 2009

Bijlagen: - Notulen Voorjaarsvergadering d.d Concept Vliegprogramma 2010 (versie ) - Geloofsbrief najaar 2009 GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE G.H. Kok Baan 37 8271 BD IJSSELMUIDEN tel.nr. : 038-3327252 E-mail: secretaris@afdeling8gou.nl IJsselmuiden, 15-9-2009 Geachte verenigingsbesturen, Hierbij ontvangt u de definitieve

Nadere informatie

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Mestverwerking centraal VP Minovia BV, 21 februari 2013 Venray Mr Frank R. Veeke Agenda Beleid en visie EZ: Bleker, Verdaas, Dijksma Wetsvoorstel juni 2012

Nadere informatie

VLUCHTEVALUATIE Zaterdag 18 Mei 2013

VLUCHTEVALUATIE Zaterdag 18 Mei 2013 VLUCHTEVALUATIE Zaterdag 18 Mei 2013 In bovenstaande afbeelding is een overzicht weergegeven van de vluchten, (met ZIMOA ondersteunende afdelingen) en daarbij de route naar de locatie van de eerst aankomende

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Per 30 september 2011 Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidoost-Nederland. Nadere informatie kan worden verkregen bij de

Nadere informatie

Wedstrijdprogramma teams

Wedstrijdprogramma teams D1 D2 zo 06-12-15 15:00 Training - Son D1 Landing, De Son En Breugel za 12-12-15 20:00 Training - Son D1 Landing, De Son En Breugel zo 13-12-15 16:20 33295 Concordia D1 - Son D1 Herteheym Herten zo 13-12-15

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE JEUGD- en BEGINNERSACTIVITEITEN IN 2016 AFD. OOST-BRABANT

INFORMATIE OVER DE JEUGD- en BEGINNERSACTIVITEITEN IN 2016 AFD. OOST-BRABANT INFORMATIE OVER DE JEUGD- en BEGINNERSACTIVITEITEN IN 2016 AFD. OOST-BRABANT Aan de jeugdactiviteiten van de Afd. Oost Brabant kunnen leden deelnemen vanaf het moment dat ze de leeftijd van zeven (7) jaar

Nadere informatie

gespeeld. Zo werd het nieuwe team voor vervoer en lossingen al weken op proef gesteld, maar de moeilijkste periode moest nog komen.

gespeeld. Zo werd het nieuwe team voor vervoer en lossingen al weken op proef gesteld, maar de moeilijkste periode moest nog komen. !!"## Geachte leden, Het is een goed gebruik dat de voorzitter van Afdeling 7 Midden Nederland tijdens de najaarsvergadering terugblikt op het vliegseizoen. Voor de bestuursleden was het een verlengd vergaderseizoen

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Telefoon (050) 595 73 00 Telefax (050) 595 74 00 Voorwoord Voor u ligt het resultaat

Nadere informatie

Afdeling 10 Noord Oost Nederland.

Afdeling 10 Noord Oost Nederland. Afdeling 10 Noord Oost Nederland. Secretaris: Annette Dokter Munnekemoer Oost 30 9561 NP Ter Apel Tel: 0599-587648 bestuur@npoafdeling10.nl www.npoafdeling10.nl Verslag algemene ledenvergadering 17 oktober

Nadere informatie

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning Illlllllll IIII llllllll II IO16004186 21/01/2016 IVBOB Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant Gemeente Oosterhout T.a.v. College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT NB

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 571 Gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden

Nadere informatie

Reizen met. Regiotaxi TOEGANKELIJK VERVOER VOOR IEDEREEN. Reserveren

Reizen met. Regiotaxi TOEGANKELIJK VERVOER VOOR IEDEREEN. Reserveren Reizen met Regiotaxi TOEGANKELIJK VERVOER VOOR IEDEREEN Reserveren 0900-829 44 67 Regiotaxi Noordoost-Brabant Regiotaxi Noordoost-Brabant biedt vervoer van deur tot deur, van en naar een OV-knooppunt of

Nadere informatie

1.1.1 Provincie Noord-Brabant

1.1.1 Provincie Noord-Brabant 1.1.1 Provincie Noord-Brabant 500 Bergen op Zoom De Schams 6e fase bedrijventerrein 12 ha 501 Boxmeer Sterckwijk bedrijventerrein 56 ha 502 Cranendonck Duurzaam bedrijventerrein bedrijventerrein 100 ha

Nadere informatie

Persbericht. Groei Brabantse woningvoorraad in jaren niet zo hoog

Persbericht. Groei Brabantse woningvoorraad in jaren niet zo hoog Persbericht Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Datum 31 maart 2008 Nummer

Nadere informatie

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Mestverwerking centraal VP Minovia BV, 21 februari 2013 Venray Mr Frank R. Veeke Agenda Beleid en visie EZ: Bleker, Verdaas, Dijksma Wetsvoorstel juni 2012

Nadere informatie

KAMPIOENENBOEK EN UITNODIGING FEESTAVOND. Zaterdagavond 10 oktober 2015 in café / zaal de Wereld Raadhuisstraat 49, Rucphen

KAMPIOENENBOEK EN UITNODIGING FEESTAVOND. Zaterdagavond 10 oktober 2015 in café / zaal de Wereld Raadhuisstraat 49, Rucphen KAMPIOENENBOEK EN UITNODIGING FEESTAVOND Zaterdagavond 10 oktober 2015 in café / zaal de Wereld Raadhuisstraat 49, Rucphen Aanvang 18.30 uur, zaal open 18.00 uur Graag nodigen wij alle liefhebbers van

Nadere informatie

BLZ: 3 * = LAATSTE PRIJS # = BEDRAG IS GERESERVEERD

BLZ: 3 * = LAATSTE PRIJS # = BEDRAG IS GERESERVEERD FOND-ZK-AFDELING, wedvlucht: Z94-BARCELONA-ZLU, za 02-jul-2016 11:15 uur, duiven: 504, deelnemers: 92 NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN 01234567ABCDEFGKLMNZ BEDRAG PUNTC

Nadere informatie

Hendrik Bolk en Jaap van Doormaal hebben de rol van respectievelijk voorzitter en secretaris op zich genomen.

Hendrik Bolk en Jaap van Doormaal hebben de rol van respectievelijk voorzitter en secretaris op zich genomen. Eindrapport Rayoncommissie afdeling 10 NO Nederland betreft : Nieuwe Rayonindeling afdeling 10 NO Nederland. november 2014 Inleiding: Op de algemene ledenvergadering van afdeling 10 van 23 april 2014 is

Nadere informatie

Infoboek Samenspel Midden-Holland West 2016

Infoboek Samenspel Midden-Holland West 2016 Bestuur samenspel: Voorzitter: Jan Opstal lid van De Dobbevliegers te Pijnacker-Nootdorp. Secretaris: Arthur van Marrewijk lid van De Reisduif te Den Hoorn Penningmeester: Peter Sebel lid van De Witpen

Nadere informatie

ZUIDERWIJK. Dijkstraat 29, 2675 AV Honselersdijk (NL), tel. +31 174-640704 / +31 174-422751

ZUIDERWIJK. Dijkstraat 29, 2675 AV Honselersdijk (NL), tel. +31 174-640704 / +31 174-422751 DE DUIF - Gebr. Zuiderwij k - blz. 1 Zaterdag 28 december TOTALE VERKOPING in Clublokaal P.V. de Snelvliegers Tweemolentjeskade/Botenpad 7 2616 LG Delft (NL) aanvang 14.00 uur bezichtigen vanaf 12.00 uur

Nadere informatie

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning pagina 1 van 1 Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning - 4 2 0 JAN. 2016 Van: kbo-brabant Aan: kbo-brabant Datum: 20-1-2016 14:04 v\mo\ 6g Onderwerp: VBOB

Nadere informatie

Vredeveld-Leemhuis - Steenwijksmoer (NL) meesterspelers met jonge duiven in 2010

Vredeveld-Leemhuis - Steenwijksmoer (NL) meesterspelers met jonge duiven in 2010 Vredeveld-Leemhuis - Steenwijksmoer (NL) meesterspelers met jonge duiven in 2010 Een unieke combinatie tussen de gelouterde meester en zijn ambitieuze leerling; dat is garantie voor succes bij Harm Vredeveld

Nadere informatie

Locatierapport WSW-statistiek op UO-nummer

Locatierapport WSW-statistiek op UO-nummer Locatierapport WSW-statistiek op UO-nummer GR Wvs oordoost-brabant 1 e halfjaar 2007 UO-nummer 10080 Maart 2008 B3256 VOORWOORD Voor de Wsw-statistiek worden elk halfjaar gegevens verzameld van alle personen

Nadere informatie

Comb. Vonder & Benjamins, Punthorst.

Comb. Vonder & Benjamins, Punthorst. Comb. Vonder & Benjamins, Punthorst. Eigenaars De Tonnie. Asduif Oud Afdeling 10 NOO Punthorts, een buurtschap in het landelijke gelegen tussen Nieuwleusen en Staphorst. In deze grasgroene omgeving heeft

Nadere informatie

overig (medisch) Zaterdag (thuiskomst) 1 eierdop vlieg Belgasol Hebben ze behoefte aan meer Dan krijgen ze dat ook

overig (medisch) Zaterdag (thuiskomst) 1 eierdop vlieg Belgasol Hebben ze behoefte aan meer Dan krijgen ze dat ook schema s In de voorbereiding op het seizoen krijgen de duiven vanaf dat de jonge bekwaam zijn, een mengsel bestaande uit 2/3 dieet en 1/3 vlieg en ook de eerste dagen van de week krijgen ze dit tijdens

Nadere informatie

Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014)

Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014) Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014) Gesorteerd op toegangsnummer (code): Toegangsnr. Naam archief 100 DOMEINKANTOREN 1811-1941 157

Nadere informatie

Ingediende verenigingsvoorstellen voor de Najaarsvergadering.. oktober 2011

Ingediende verenigingsvoorstellen voor de Najaarsvergadering.. oktober 2011 Ingediende verenigingsvoorstellen voor de Najaarsvergadering.. oktober 2011 1503 Het Westen Delft A) Voorstel PV het Westen Delft voor leden raadpleging met betrekking tot de toekomst van de Afdeling 12

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2014 Opnieuw daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het herstel van de Nederlandse economie vertaalt zich in Noord-Brabant in een daling van het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2015 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Informatieboekje Concours Combinatie MIDEBO Verenigingen aangesloten bij de c. c. MIDEBO. Hans Broeders Haghorst 1e totaal generaal 2015

Informatieboekje Concours Combinatie MIDEBO Verenigingen aangesloten bij de c. c. MIDEBO. Hans Broeders Haghorst 1e totaal generaal 2015 Informatieboekje Concours Combinatie MIDEBO 1950-2016 Verenigingen aangesloten bij de c. c. MIDEBO De Drie Beerzen De Zilvermeeuw De Luchtpost Strijd In Vrede De Vredesduif Middelbeers Berlicum Boxtel

Nadere informatie

Doffer BL 00-6132450 Blauwband doffer. Zoon blauwe witoger rechtstreeks Maurice Voets Kessel

Doffer BL 00-6132450 Blauwband doffer. Zoon blauwe witoger rechtstreeks Maurice Voets Kessel Koop 1 Doffer BL 00-6132450 Blauwband doffer. Zoon blauwe witoger rechtstreeks Maurice Voets Kessel Deze bewezen kweekdoffer is o.a. vader van zonen die regelmatig kop vlogen op vitesse/midfond en 1 daagse.

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR REGIO ZUID 3

INFORMATIE VOOR REGIO ZUID 3 INFORMATIE VOOR REGIO ZUID 3 INHOUDSOPGAVE ZUID 3 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Besturen en commissies 2 1.2 Verenigingen, secretariaten en tel.nrs. 4 1.3 Kring indeling. 5 1.4 Lijst met lossingstations.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

BLZ: 3 * = LAATSTE PRIJS # = BEDRAG IS GERESERVEERD

BLZ: 3 * = LAATSTE PRIJS # = BEDRAG IS GERESERVEERD FOND-ZK-AFDELING, wedvlucht: 1-BARCELONA, vr 06-jul-2012 14:00 uur, duiven: 566, deelnemers: 118 NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN 01234567ABCDEFGKLMNZ BEDRAG PUNTC

Nadere informatie

Verenigingsvoorstellen en preadviezen Algemene Vergadering Afdeling, 28 oktober 2016

Verenigingsvoorstellen en preadviezen Algemene Vergadering Afdeling, 28 oktober 2016 Verenigingsvoorstellen en preadviezen Algemene Vergadering Afdeling, 28 oktober 2016 Vereniging 0108 P.V. de Eemsvliegers, Delfzijl Hierbij een tweetal voorstellen van vereniging 0108 pv de Eemsvliegers.

Nadere informatie

GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE

GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE INFORMATIEBOEK VLIEGSEIZOEN 2015 Regio Zuid 4 Bezoek ook de website www.afdeling8gou.nl voor het allerlaatste nieuws! 1 Inhoud 12 Besturen en commissies 12.1 Regio Zuid 4-bestuur.

Nadere informatie

! " # #$% " & " $ " " ( )*++"))+,,+-( ( +-"+!./.

!  # #$%  &  $   ( )*++))+,,+-( ( +-+!./. !!" #! " #$ %$ !"#! " # #$% " & '$ " $ " " ( )*++"))+,,+-( ( +-"+!./. $%!! &'()#'*+', -('.++/012)(3 ''3 3 4($#5* ',6 3 7(3 3 (3 '8(89)+', '#-%'3 ((94 :3 '':,6 8(3 '')'9+ 7((8,6 8)+'23 8993 (.''(&', P.V.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

7080 Concours Commissie Uden. 4-7-2010 18:18 Venira Rekenaar. 8 Oefenen

7080 Concours Commissie Uden. 4-7-2010 18:18 Venira Rekenaar. 8 Oefenen Lossing: 7:15:00 Wind: ZW Aantal duiven: 345 Aantal deelnemers: 139 1 24 Boscheind Flyers Luyksgestel 4 3 36,250 0-3045577 8:17:57 8:17:56 2000 2 Th. van Houtum Schijndel 2 1 36,250 0-2049546 8:18:05 8:18:04

Nadere informatie

Algemeen < >71. Figuur 1: leeftijdsopbouw in absolute aantallen. Figuur 2: typering respondenten (procenten)

Algemeen < >71. Figuur 1: leeftijdsopbouw in absolute aantallen. Figuur 2: typering respondenten (procenten) Resultaten en constateringen uit de NPO leden enquête 2016 Algemeen De Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO) heeft onder haar leden een enquête gehouden waarin de leden is gevraagd naar hun visie

Nadere informatie

P.V. Op Eigen Wieken P.V. de Snelpost P.V. de Vriendschap P.V. de Luchtbode

P.V. Op Eigen Wieken P.V. de Snelpost P.V. de Vriendschap P.V. de Luchtbode P.V. Op Eigen Wieken P.V. de Snelpost P.V. de Vriendschap P.V. de Luchtbode Sportvrienden, Zoals u van ons gewend bent ontvangt u hierbij het Infoblad van het Stedelijk Spel Krimpen aan den IJssel. Dit

Nadere informatie

Vereniging Plaats A-toernooi B-Toernooi C-Toernooi D-toernooi E-Toernooi F-Toernooi Mini-Toernooi

Vereniging Plaats A-toernooi B-Toernooi C-Toernooi D-toernooi E-Toernooi F-Toernooi Mini-Toernooi Een voorlopig overzicht van toernooi-data in 2016 bij andere verenigingen rondom Eindhoven. Vereniging Plaats A-toernooi B-Toernooi C-Toernooi D-toernooi E-Toernooi F-Toernooi Mini-Toernooi DVS Aalst 29-Mei-'16

Nadere informatie

Regio Zuid 3 Afd. 8 GOU.

Regio Zuid 3 Afd. 8 GOU. Regio Zuid 3 Afd. 8 GOU. Secretaris: Dhr. Kemp van Esseveld. Rijksstraatweg 34. 3921 AJ ELST (Utr.). Banknummer: NL30 RABO 0137331339 Mob. Nr.: 06-51244413. T.n.v. Gelders-Overijsselse Unie. E-mail: kemp@esseveld.nl

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de periode januari tot en met november 2016 zijn 66.500 nieuwe WWuitkeringen verstrekt in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, oktober 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, oktober 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, oktober 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant toegenomen Eind oktober waren er in Noord-Brabant 64.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,5% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Agenda. Broekland Geachte verenigingsbesturen,

Agenda. Broekland Geachte verenigingsbesturen, GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE F.H. Jacobs Rabbershoek 34 8107 AJ Broekland Tel.: 06-45168988 E-mail: secretaris@afdeling8gou.nl Broekland 02-10-2013 Geachte verenigingsbesturen, Hierbij ontvangt u de definitieve

Nadere informatie

Eénhoksrace Afd. Oost-Brabant - (Voorlopige) eindstand

Eénhoksrace Afd. Oost-Brabant - (Voorlopige) eindstand Aantal liefhebbers: 167 Aantal duiven: 216 1 2103.0205 J.M. Vos Berghem 09-1364430 J 6 2 2201.9050 A. Vermulst & Zn. Stiphout 09-3943839 J 5 3 2152.0040 G. van den Broek Volkel 09-1389904 J 5 4 2151.9274

Nadere informatie

Petra van Osch

Petra van Osch Page 1 of 1 Petra van Osch Van: Jan Coppens Verzonden: dinsdag 2 oktober 2012 10:04 Aan: Ruud Severijns; Piet Machielsen; Jan Verhoeven; Willy Evers; Jos van Hout; Dolf Haank; Raymond Smit; Berrie Raaijmakers;

Nadere informatie

TERUGKOPPELING KRINGGESPREKKEN OVER VERLIEZEN JONGE DUIVEN. Voorjaar 2016 Afdeling 9 Oost Nederland

TERUGKOPPELING KRINGGESPREKKEN OVER VERLIEZEN JONGE DUIVEN. Voorjaar 2016 Afdeling 9 Oost Nederland TERUGKOPPELING KRINGGESPREKKEN OVER VERLIEZEN JONGE DUIVEN. Voorjaar 2016 Afdeling 9 Oost Nederland ORGANISATIE EN DOEL VAN DE GESPREKKEN In elke kring een gesprek met (top)liefhebbers, functionarissen

Nadere informatie

VLUCHTKALENDER EENDRACHT BRUSTEM - DE WARE VRIENDEN ZEPPEREN

VLUCHTKALENDER EENDRACHT BRUSTEM - DE WARE VRIENDEN ZEPPEREN VLUCHTKALENDER EENDRACHT BRUSTEM - DE WARE VRIENDEN ZEPPEREN Eerste reeks OUDE + JAARDUIVEN 04/04 05/04 Couvin 11/04 12/04 Couvin 18/04 19/04 Reims 25/04 26/04 Reims 30/04 02/05 Sens 07/05 09/05 Gien (Pr.)

Nadere informatie

Bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweerzorg

Bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweerzorg Bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweerzorg Factsheet Tweede tankautospuit 140701 1. Het begrip tweede tankautospuit (TS) Bij het onderwerp tweede TS treedt gemakkelijk verwarring op. Het begrip

Nadere informatie

Wat is er gezegd tijdens het rondje land

Wat is er gezegd tijdens het rondje land Wat is er gezegd tijdens het rondje land In het kader van het project Vlucht naar de toekomst heeft het bestuur NPO vier bijeenkomsten gehouden om met de leden in gesprek te raken over de noodzakelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pag. Adresgegevens Hermes... 2 Afwijkende dienstregeling... 3 Kalender... 4 Belangrijkste bestemmingen... 5 Tabellen...

Inhoudsopgave Pag. Adresgegevens Hermes... 2 Afwijkende dienstregeling... 3 Kalender... 4 Belangrijkste bestemmingen... 5 Tabellen... Inhoudsopgave Pag. Adresgegevens Hermes... 2 Afwijkende dienstregeling... 3 Kalender... 4 Belangrijkste bestemmingen... 5 Tabellen... 8 1 Adresgegevens Hermes Hoofdkantoor Bezoekadres: Postadres: Hermes

Nadere informatie

1 Prov. Orleans 5473 duiven

1 Prov. Orleans 5473 duiven 3132398/16, halfbroer 1 Prov. Orleans 5473 d, halfbroer t Zwartje 7 x 1,. uit Schonen Bonten 016/10 x T witpenneke 632/06 Familiekweek naar de Figo, Goen van Reynaert A. Vader 016/10 is vader 1 Prov. Orleans

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen

Nadere informatie

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Versiebeheer Aanpassing d.d... Bijgewerkt door: 22 november 2010 N. Vintcent (nv404) 7 juli

Nadere informatie

Versturen bestanden inleveren bescheiden - afdelingsconcoursen

Versturen bestanden inleveren bescheiden - afdelingsconcoursen Afdeling Oost-Brabant Instructies en mededelingen afdelingsconcoursen 2016 Versturen bestanden inleveren bescheiden - afdelingsconcoursen INKORFLIJST De inkorflijsten en prints van de EC systemen moeten

Nadere informatie

Agenda. Deventer, 4 november Geachte verenigingsbesturen,

Agenda. Deventer, 4 november Geachte verenigingsbesturen, Deventer, 4 november 2015 Geachte verenigingsbesturen, Hierbij ontvangt u de definitieve agenda voor de najaarsvergadering, welke op woensdag 11 november 2015 zal worden gehouden in Dorpshuis de Bouwakker,

Nadere informatie

21-04-2014 Pagina 1 van 12

21-04-2014 Pagina 1 van 12 Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 5 maart 2014 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Pleintje

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt

Nadere informatie

AD(H)D poli voor kinderen

AD(H)D poli voor kinderen AD(H)D poli voor kinderen De AD(H)D poli is bedoeld voor kinderen en jongeren die, vaak van jongs af aan, aandachts- en concentratieproblemen hebben en/of hyperactief en/of impulsief gedrag vertonen. Deze

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 30BC SintLucas - De Eindhovense sch Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SintLucas

Nadere informatie

Notulen Afdeling 6 N-H Ledenvergadering Vergadering 7 maart 2014

Notulen Afdeling 6 N-H Ledenvergadering Vergadering 7 maart 2014 Notulen Afdeling 6 N-H Ledenvergadering Vergadering 7 maart 2014 1. Opening: Voorzitter C. de Wildt opent om 20.18 uur de vergadering. Hij memoreert dat qua veranderingen het e.e.a. op ons afkomt. Op 12

Nadere informatie

Antoon van der Burg (Bergschenhoek NL) heeft met zijn 012 goud in handen

Antoon van der Burg (Bergschenhoek NL) heeft met zijn 012 goud in handen Antoon van der Burg (Bergschenhoek NL) heeft met zijn 012 goud in handen Een afdelingszege pakken tegen tienduizenden en dat twee weken later nog eens klakkeloos herhalen; dan moet je van enorm goede huize

Nadere informatie

SPL Vlg VPL NAAM VER.LIDNR RINGNUMM AD/PR GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN SAMPNT POULES BEDRAG

SPL Vlg VPL NAAM VER.LIDNR RINGNUMM AD/PR GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN SAMPNT POULES BEDRAG UITSLAG CC UDEN A25 BORDEAUX MET 336 DUIVEN OP 24-06-2016 LOS 14.00 U. NW SPL Vlg VPL NAAM VER.LIDNR RINGNUMM AD/PR GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN SAMPNT POULES BEDRAG 1 39 1 P. Smits 2105.0741 4-1200928

Nadere informatie