vragenlijst ouders maart-mei 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vragenlijst ouders maart-mei 2013"

Transcriptie

1 vragenlijst ouders maart-mei 2013 Uitslagen Vragenlijst 15e Openbare Montessorischool

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten... 6 Waardering van het responspercentage... 6 Waardering van de scores... 6 Aanbod... 8 Mogelijke verbeterpunten... 8 Bespreekpunten... 8 Tijd... 9 Sterke punten... 9 Mogelijke verbeterpunten... 9 Bespreekpunten... 9 Kwaliteitszorg... 9 Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Pedagogisch Handelen Bespreekpunten Didactisch Handelen Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Afstemming Bespreekpunten Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Schoolklimaat Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Zorg en begeleiding Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Opbrengsten Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Sociale veiligheid Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Incidenten Sterke punten Bespreekpunten Eindcijfer Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen Sterke punten Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Slotconclusies

3 Waardering van de vragen Hoogste en laagste scores

4 Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de vragenlijst ouders maart-mei 2013 van 15e Openbare Montessorischool. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van: Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur) Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever) Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder) 3

5 De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vrag en: 1. Wat b elo ven wij? Welke kwaliteit kunnen alle b etro kkenen verwachten? 2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat? 3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)? 4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan? Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Wie voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om (ook) anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. T e denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen, beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid. Het bevragen van ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol van werknemer) kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst. De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Aanbod 4 vragen T ijd 4 vragen Kwaliteitszo rg 4 vrag en Pedagogisch Handelen 3 vragen Didactisch Handelen 4 vragen Afstemming 2 vrag en Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 4 vragen Schoolklimaat 6 vragen Zorg en begeleiding 3 vragen Opbrengsten 3 vragen Sociale veiligheid 5 vragen Incid enten 4 4 vrag en

6 Eind cijfer 2 vrag en De Vragenlijst bestaat in totaal uit 48 vragen. 5

7 Gegevens Schoolgegevens School 15e Openbare Montessorischool Ad res Uiterwaard enstraat 544 Postcode + Plaats 1079AZ Amsterdam Periode van afname Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 19 maart 2013 tot 7 juni Aantal respondenten T otaal aantal respondenten 230 Aantal afg ero nd 117 Responspercentage 51% Waardering van het responspercentage Een respons tot 16% Erg laag Een respons tussen 16% en 34% Laag Een respons tussen 34% en 50% Voldoende Een respons tussen 50% en 70% Goed Een respons boven 70% Uitstekend Waardering van de scores Een score tot 2,50 Onvoldoende Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig) Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende 6

8 Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed Een sco re tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort. In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit: 1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator De vraag (stelling) De gemiddelde score van eigen school (GSES) De gemiddelde score van andere scholen (GSOS) Het verschil tussen GSES en GSOS De stand aard afwijking 2. De sterke punten (indien van toepassing) 3. De mogelijke verbeterpunten (indien van toepassing) 4. De punten waarover men het eens is (indien van toepassing) 5. Bespreekpunten (indien van toepassing) 7

9 Aanbod GSES GSO S +/- DEV Op school wordt voldoende aandacht besteed aan sociale vaardigheden 3,12 3,06 +0,06 0,59 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan het werken met de computer 2,78 2,79-0,01 0,67 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan kenniso ntwikkeling 3,07 3,13-0,06 0,62 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan creatieve vo rming 3,09 3,06 +0,03 0,68 3,02 3,02 +0,01 0,65 Mogelijke verbeterpunten Op school wordt voldoende aandacht besteed aan het werken met de computer Bespreekpunten Op school wordt voldoende aandacht besteed aan creatieve vorming Op school wordt voldoende aandacht besteed aan het werken met de computer Op school wordt voldoende aandacht besteed aan kennisontwikkeling 8

10 Tijd GSES GSO S +/- DEV De school begint goed op tijd 3,59 3,63-0,03 0,54 De school eindigt goed op tijd 3,37 3,35 +0,02 0,78 De school besteedt aandacht aan kinderen die hulp nodig hebben 2,89 2,82 +0,07 0,75 De school besteedt aandacht aan kinderen die meer willen of kunnen 2,54 2,74-0,20 0,82 3,19 3,19-0,00 0,82 Sterke punten De school begint goed op tijd Mogelijke verbeterpunten De school besteedt aandacht aan kinderen die meer willen of kunnen De school besteedt aandacht aan kinderen die hulp nodig hebben Bespreekpunten De school besteedt aandacht aan kinderen die meer willen of kunnen De school eindigt goed op tijd De school besteedt aandacht aan kinderen die hulp nodig hebben 9

11 Kwaliteitszorg GSES GSO S +/- DEV De scho o l ho ud t rekening met mijn mening 2,72 2,72-0,00 0,74 De school informeert mij regelmatig over wat ze wil verb eteren 2,72 2,71 +0,01 0,84 Ik spreek positief over de school 3,24 3,26-0,02 0,64 De schoolgids bevat voldoende informatie over de school en de gang van zaken 3,17 3,19-0,02 0,67 2,97 2,97-0,01 0,77 Mogelijke verbeterpunten De school houdt rekening met mijn mening De school informeert mij regelmatig over wat ze wil verbeteren Bespreekpunten De school informeert mij regelmatig over wat ze wil verbeteren De school houdt rekening met mijn mening De schoolgids bevat voldoende informatie over de school en de gang van zaken 10

12 Pedagogisch Handelen GSES GSO S +/- DEV De school zorgt ervoor, dat de kinderen goed met elkaar omgaan 3,16 3,10 +0,07 0,65 De leraren stellen zich p o sitief o p naar mijn kind(eren) 3,29 3,41-0,12 0,73 Mijn kind(eren) g aat/g aan met p lezier naar scho o l 3,38 3,49-0,11 0,67 3,28 3,33-0,05 0,69 Bespreekpunten De leraren stellen zich positief op naar mijn kind(eren) Mijn kind(eren) gaat/gaan met plezier naar school De school zorgt ervoor, dat de kinderen goed met elkaar omgaan 11

13 Didactisch Handelen GSES GSO S +/- DEV De leraren kunnen g o ed uitleg g en 3,10 3,16-0,06 0,64 De leraren geven voldoende hulp aan mijn kind(eren) 3,00 3,01-0,01 0,60 De leraren dagen mijn kind(eren) voldoende uit 2,86 2,84 +0,02 0,75 De leraren geven mijn kind(eren) voldoende keuzemo g elijkhed en 3,11 3,04 +0,06 0,64 3,01 3,01 +0,00 0,67 Mogelijke verbeterpunten De leraren dagen mijn kind(eren) voldoende uit Bespreekpunten De leraren dagen mijn kind(eren) voldoende uit De leraren geven mijn kind(eren) voldoende keuzemogelijkheden De leraren kunnen goed uitleggen 12

14 Afstemming GSES GSO S +/- DEV De leraren hebben goed zicht op de ontwikkeling van mijn kind(eren) 3,11 3,11 +0,00 0,64 De leraren houden rekening met wat mijn kind(eren) wel o f niet kan/kunnen 3,07 3,05 +0,02 0,61 3,09 3,08 +0,01 0,62 Bespreekpunten De leraren hebben goed zicht op de ontwikkeling van mijn kind(eren) De leraren houden rekening met wat mijn kind(eren) wel of niet kan/kunnen 13

15 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen GSES GSO S +/- DEV De leraren boeien mijn kind(eren) in voldoende mate 2,96 3,05-0,09 0,71 De leraren geven mijn kind(eren) voldoende eigen verantwo o rd elijkheid 3,23 3,27-0,04 0,55 De leraren laten mijn kind(eren) voldoende zelfstandig werken 3,36 3,38-0,01 0,53 De leraren laten de kinderen voldoende samenwerken 3,26 3,31-0,04 0,54 3,21 3,25-0,04 0,61 Mogelijke verbeterpunten De leraren boeien mijn kind(eren) in voldoende mate Bespreekpunten De leraren boeien mijn kind(eren) in voldoende mate De leraren geven mijn kind(eren) voldoende eigen verantwoordelijkheid De leraren laten de kinderen voldoende samenwerken 14

16 Schoolklimaat GSES GSO S +/- DEV Ik word goed geï nformeerd over de gang van zaken op school 2,93 2,89 +0,03 0,76 Ik b en tevred en o ver d e nieuwsb rieven d ie ik o ntvang 3,23 3,07 +0,15 0,55 Ik b en tevred en o ver d e web site 2,88 2,86 +0,02 0,69 Ik ben tevreden over de oudergesprekken 3,09 3,09-0,00 0,69 De sfeer op school is goed 3,42 3,42-0,00 0,62 De scho o l ziet er verzo rg d uit 3,32 3,11 +0,21 0,64 3,14 3,08 +0,07 0,69 Mogelijke verbeterpunten Ik ben tevreden over de website Ik word goed geï nformeerd over de gang van zaken op school Bespreekpunten Ik word goed geï nformeerd over de gang van zaken op school Ik ben tevreden over de oudergesprekken Ik ben tevreden over de website 15

17 Zorg en begeleiding GSES GSO S +/- DEV Mijn kind(eren) wordt/worden goed begeleid door de leraren 3,06 3,08-0,02 0,68 De school informeert ouders goed over de begeleiding voor hun kind 2,73 2,75-0,02 0,79 De school geeft goede adviezen over hoe ik mijn kind(eren) kan help en 2,61 2,59 +0,02 0,77 2,81 2,81-0,01 0,77 Mogelijke verbeterpunten De school geeft goede adviezen over hoe ik mijn kind(eren) kan helpen De school informeert ouders goed over de begeleiding voor hun kind Bespreekpunten De school informeert ouders goed over de begeleiding voor hun kind De school geeft goede adviezen over hoe ik mijn kind(eren) kan helpen Mijn kind(eren) wordt/worden goed begeleid door de leraren 16

18 Opbrengsten GSES GSO S +/- DEV Het rapport/verslag geeft mij voldoende informatie over de o ntwikkeling van mijn kind(eren) 3,01 3,02-0,01 0,74 De school informeert mij over de toetsresultaten van mijn kind(eren) 2,89 3,06-0,17 0,82 De toetsresultaten worden inhoudelijk goed toegelicht tijdens de rapportbesprekingen 2,77 2,98-0,21 0,79 2,89 3,02-0,13 0,79 Mogelijke verbeterpunten De toetsresultaten worden inhoudelijk goed toegelicht tijdens de rapportbesprekingen De school informeert mij over de toetsresultaten van mijn kind(eren) Bespreekpunten De school informeert mij over de toetsresultaten van mijn kind(eren) De toetsresultaten worden inhoudelijk goed toegelicht tijdens de rapportbesprekingen Het rapport/verslag geeft mij voldoende informatie over de ontwikkeling van mijn kind(eren) 17

19 Sociale veiligheid GSES GSO S +/- DEV Mijn kind(eren) vo elt/vo elen zich veilig in d e klas 3,37 3,41-0,04 0,65 Mijn kind(eren) vo elt/vo elen zich veilig tijd ens het o verb lijven 3,08 2,99 +0,09 0,76 Mijn kind(eren) vo elt/vo elen zich veilig o p het p lein 3,22 3,23-0,01 0,69 De school treedt goed op als er problemen zijn tussen kind eren 2,90 2,84 +0,05 0,84 De leraren zijn toegankelijk als ik problemen wil bespreken 3,09 3,27-0,17 0,78 3,15 3,17-0,02 0,75 Mogelijke verbeterpunten De school treedt goed op als er problemen zijn tussen kinderen Bespreekpunten De school treedt goed op als er problemen zijn tussen kinderen De leraren zijn toegankelijk als ik problemen wil bespreken Mijn kind(eren) voelt/voelen zich veilig tijdens het overblijven 18

20 Incidenten GSES GSO S +/- DEV Mijn kind(eren) heeft/hebben geen last heeft van pesten, treiteren of geweld 3,17 3,04 +0,13 0,84 MIjn kind(eren) heeft/hebben geen last heeft van d iscriminatie 3,60 3,57 +0,03 0,59 Mijn kind(eren) heeft/heb b en g een last van d ig itaal p esten 3,68 3,69-0,00 0,59 Mijn kind(eren) heeft/hebben geen last van sexuele intimid atie 3,69 3,70-0,01 0,62 3,52 3,48 +0,05 0,71 Sterke punten Mijn kind(eren) heeft/hebben geen last van sexuele intimidatie Mijn kind(eren) heeft/hebben geen last van digitaal pesten MIjn kind(eren) heeft/hebben geen last heeft van discriminatie Bespreekpunten Mijn kind(eren) heeft/hebben geen last heeft van pesten, treiteren of geweld Mijn kind(eren) heeft/hebben geen last van sexuele intimidatie Mijn kind(eren) heeft/hebben geen last van digitaal pesten 19

21 Eindcijfer Welk cijfer geeft u de school? Eventuele opmerkingen 1. As a result of apparently free (unsupervised) internet access at the BSO De Brug (not the responsibility of the school, I think) there is some sex-oriented teasing and harassment going on. T his is a real shame and it would be great if the school could somehow address this, as otherwise the school prides itself on its no-bullying atmosphere, and rightly so. 2. * De berichtgeving voor bijvoorbeeld oudergesprekken ed. kan georganiseerder. Bijna altijd staat de verkeerde maand op het formulier. Opmerkingen op de flipover in de hal werken heel goed (zoals schoolfotograaf ed). * Ik vind 2x 10 minuten gesprek over je kind in een schooljaar te weinig om je kind goed te kunnen volgen. Ik zou digitaal mee willen kijken naar de tussentijdse resultaten van mijn kind. * Als ook vind ik dat kinderen standaard mee moeten (en mogen) gaan naar oudergesprekken. Zo leren ze dat het gesprek over hen gaat. Vijf minuten meer dan de 10 minuten en zij kunnen zelf hun zegje doen. Bij voorkeur al in de middenbouw. 3. Ik heb deze vragenlijst ingevuld op basis van de laatste 2 jaar op de Maas en Waal. 20

22 4. Het is onhandig dat je alle leerkrachten gezamenlijk moet beoordelen. Er zijn belangrijke verschillen tussen leerkrachten die nu niet zichtbaar worden. Ook kunnen we niks kwijt over de inhoud van het onderwijs, bv het taalonderwijs wat beter moet kunnen en de zeer verouderde en inefficiente topografie methode. 5. W e zullen Sam missen! 6. Onhandige vragenlijst, die op deze manier naar algemeenheden vraagt en geen ruimte laat voor specifieke evaluatie. Er zijn grote verschillen tussen de leraren. De enquete biedt geen mogelijkheid om de 2 leraren apart te beoordelen, terwijl bijna alle klassen duobanen kennen. Overal waar 'de school' staat, gaat het in praktijk om hoe een enkele leraar en het lerarenteam of de RT zich tot het kind verhouden, wie er problemen aanpakt of uitdaging biedt(bij ons: de een wel, de ander niet). 7. Leuk dat Bas ook zijn Privéleven in de klas bespreekt, de kinderen worden op deze manier goed op de hoogte gehouden hoe de zwangerschap van Anoek verloopt! 8. Als enig minpunt zou ik willen opmerken dat de verdeling jongens/meisjes in de klassen niet optimaal is. Zo zit mijn zoon in een klas met 15 meisjes en 4 jongens terwijl in een andere klas bijna alle jongens zijn gestopt en maar weinig meisjes. Deze verdeling vind ik niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van de kinderen. 9. schoolplein is onveilig. Er wordt gefietst. In de winter spekglad. De voetballen vliegen om je oren. interne begeleider onderbouw is onkundig en heeft een vervelende toon van aanspreken. 10. onderwerpen die ik graag terug zou zien in de klas: seksuele voorlichting/omgaan met elkaar; mediawijsheid. 11. Mijn kind zit pas een paar maanden op school, dus veel vragen zijn nog niet op ons van toepassing. 12. Ik vind het vervelend dat sommige leerkrachten onder lestijd met hun mobieltjes bezig zijn. 13. Er kan wat meer persoonlijke begeleiding van de kinderen plaatsvinden. Af en toe heb ik het idee dat de juf niet goed doorheeft wat een kind al kan of niet. Dit heeft waarschijnlijk ook te maken met de vele kinderen in de klas (zeker aan het eind van het jaar) 14. Er zijn af en toe onduidelijkheden in de planning van bv. hoeveelheid rekenwerk dat gemaakt moet worden, boekbesprekingen of werkstukken. Soms is niet duidelijk wat van de leerling wordt verwacht omdat afspraken uitgesteld worden omdat het niet uitkomt. 21

23 En gemaakte afspraken over bv. rekenen en de aanpak hiervan lijken in de loop der tijd te verzanden. Hierdoor weet de leerling niet waar hij aan toe is. Afstemming hierover tussen duoleerkrachten mag nog wat beter. Ik heb regelmatig geprobeerd om duidelijk te krijgen wanneer de woordpakketten geoefend moeten worden. Het heeft niet de interesse van mijn kind en ik krijg dit ondanks doorvragen niet duidelijk. Gelukkig kan hij deze lessen goed maken zonder te oefenen en heb ik het maar opgegeven om hier iets mee te willen doen. Het zou fijn zijn als w.b. de woordpakket 15. Deze vragenlijst is onhandig als je twee of meer kinderen op de Maas en Waal hebt. Over welke leraren gaan de vragen dan? De vragen zijn ook nogal moeilijk gesteld en heel algemeen. Maw: wij vinden dit een rare enquete. In het algemeen vinden wij dat de school op sociaal gebied goed scoort, de school biedt een stabiele prettige omgeving voor de leerlingen. Het schoolplein is fantastisch, de schoolreisjes ook en zo is er nog veel meer positiefs over deze school te melden. Maar de kwaliteit van het onderwijs en van de leraren is wel degelijk voor verbetering vatbaar. Puur op kennisniveau, algemene ontwikkeling, vakinhoudelijk zou de school veel meer uitdaging, verdieping en kwaliteit moeten bieden en het is jammer dat daar de laatste jaren geen stijgende lijn in te ontdekken valt. Dat geldt zowel voor de laagst- als voor de hoogstscorende leerling en ) Engels verdient meer aandacht. Kinderen die na de Maas en Waal naar een gymnasium gaan hebben een achterstand 2) Ook het spelling onderwijs kan wellicht nog wat verbeterd, m.n. door meer te herhalen 3) De sfeer op school is heel goed en de creatieve vakken en projecten zijn super! 17. Aangezien ik 2 kinderen op school heb, waren er vragen waarbij het antwoord niet voor beide kinderen gelijk was, hierbij heb ik dan gekozen voor het antwoord dat er tussen lag of het dichtst bij kwam. De sfeer is erg prettig op school, er wordt erg veel aandacht besteed aan pesten, iets waar ik merk dat mijn kinderen erg veel baat bij hebben! 18. Op sociaal vlak vind ik de school goed en zou ik de school aanbevelen. Het is echt een leuke school. Inhoudelijk, qua 'leren', zou ik de school niet aanbevelen omdat mijn ervaring is dat er een kans is dat je kind niet alles leert wat het in mijn ogen zou moeten en kunnen leren. 19. De sfeer op school is zeer vriendelijk en dat maakt veel goeds. Want wat betreft de kennisoverdracht schiet de school in mijn opinie tekort: te weinig computer gerelateerde oefeningen, geen begeleiding bij spreekbuurten, rare keuze van ontwikkeling van schrijfvaardigheden (in groep 6 hebben de kinderen nog geen automatisme met betrekking tot gebruik van hoofdletters ontwikkeld), te weinig begeleiding bij plustaken. Het is een gezellige school maar ik maak mij zorgen over de CIT O-eindtoets... Het beleid dat kinderen de hele overblijf buiten moeten blijven als zij een maal naar buiten zijn gegaan, lijkt mij 22

24 te streng. Soms willen de kinderen weer naar school (bijvoorbeeld als het regent) en kunnen dat niet omdat de deur dicht blijft tot het einde van de overblijf. Daar klagen kinderen over. 20. Ik heb twee kinderen in de onderbouw. In beide klassen gaat het erg goed maar ik vind dat er (veel en veel) te weinig wordt gedaan met kinderen die iets verder zijn (zoals bij 1 het geval is). Hij krijgt, voor zover ik het kan zie, weinig extra uitdaging in de zin van materialen ed en is vaak hulpmeester in de klas. Alles gebeurd incidenteel en niet structureel. Om andere boeken dan toegestaan voor de onderbouw uit de bibliotheek te mogen lenen moet bijzonder veel moeite gedaan worden (heel vaak vragen en sommige boeken mag hij nog steeds niet lezen). Ik heb het idee dat het wel wordt geidentificeerd maar dat er bijzonder weinig mee wordt gedaan en ben hier enigzins onstemt over. Dit kleurt ook de beantwoording van de overige vragen. In de andere klas gaat het heel erg goed en ben ik bijzonder tevreden. 21. Er zou een pro actievere houding kunnen zijn naar kinderen die meer willen (en kunnen) dan de reguliere lessto f. 22. Onze zoon, groep 6, vertelt dat hij tijdens de overblijf naar buiten wordt gestuurd. Ook wanneer het regent! Het gevolg is dat hij vaak in een natte jas naar huis komt. Jas - tot daar aan toe. Maar wij zijn van mening dat het zijn gezondheid ook niet ten goede komt. De vraag is derhalve; is het verplicht om tijdens de overblijf naar buiten te gaan - ook als het regent. Ook als het hard regent. 23. Wij zijn zeer positief over de goede organisatie van uitstapjes en het betrekken van ouders bij extra activiteiten. Er is een goede sfeer in de school en er hangt een goed gevoel van samenzijn en betrokkenheid. 24. De persoonlijke begeleiding voor mijn kind zou beter kunnen. Mijn dochter mag op cognitief niveau soms meer uitgedaagd worden. Een boekje 'rekentijger' onder de neus schuiven, waarvan de antwoorden verder niet worden nagekeken, vind ik onvoldoende stimulans. Op sociaal niveau vind ik de school goed presteren. De kinderen worden nadrukkelijk begeleid in de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden. Goed! 25. Op zich vind ik de M&W een heel leuke school met betrokken leraren. Echter ik heb een kind die moeilijk mee kan komen agv ADD/dyslectie. De school lijkt alleen wat te doen als er een officiele diagnose is en dat heeft erg lang geduurd agv wachtlijsten, starten bij de verkeerde instantie etc, terwijl de diagnose de verwachting vd leerkracht alleen maar bevestigde. al die tijd hebben de leraren erg geprobeerd te helpen, maar vanuit de school was er weig extra hulp of advies etc. als ouder ben je dan erg onzeker of het wel goed gaat en of de school wel bij je kind past. 26. ik mis communicatie tussen de leraren en ouders, 2 10 min gesprekjes is erg weinig. Je voelt je snel bezwaard als je iets wil zeggen of vertellen aan de leraar/es. Het zou goed zijn af en toe tussen door iets te horen als er iets goed ging of niet goed ging. De cognitieve vaardigheden worden sterk gestimuleerd, de sociale vaardigheden te weinig. Kinderen 23

25 worstelen er erg mee omdat alles met vriendjes/vriendinnetjes zo vreselijk belangrijk is en ze proberen voorzichtig nieuwe maatjes te maken. Er is weinig omgang tussen de kinderen met verschillende leeftijden in de klas, soms blijft een conflict lang duren tussen kinderen. De opstelling in de klas helpt niet, een meisje tussen alleen maar jongens maanden lang. Er worden kinderen overgeslagen bij uitdelen en aandacht/ uitleg geven. Het is soms moeilijk om te concentreren in de klas naast drukke kinderen. 27. Enkele vragen heb ik 2 ingevuld. Hiermee wil ik m.n. aangeven dat ik de informatie of communicatie over wat er in de klas gebeurt niet voldoende vindt. Wij weten als ouders alleen van onze kinderen wat er aan de orde is geweest en wat er is gebeurd. En kinderen vertellen vaak (lang) niet alles. Bovendien wil je ook graag weten wat er komen gaat in de klas, dan kunnen we aan deze zaken of onderwerpen als ouders ook aandacht aan geven. Verder is niet gevraagd naar de roosterindeling van de klassen. Voor ons is het een zeer ongemakkelijke zaak dat de onderbouw om de week op vrijdag vrij is dan wel school heeft. Wij kunnen hierdoor voor ons werk geen structurele afspraken maken op de vrijdagen. Je kunt ook niet structureel bijv. iets aan sport doen op die vrijdag. Of je moet dat dan om de week willen doen. Onhandig. T ot slot heb ik aangegeven dat ik de leerkachten niet altijd goed benaderbaar vindt. Daarmee bedoel ik dat er vaak weinig tijd voor is omdat 'sochtends vele kinderen de klas ingaan en bij het uitgaan van school weer een hoop kinderen naar buiten. Het is daardoor altijd even in alle drukte kort wat bespreken. Wij weten eigenlijk niet goed of en hoe we de juffen telefonisch of per kunnen bereiken. 28. Leuke school. Misschien dat bij de cito de inschatting bij mijn kind te hoog geweest. Dat is bepalend geweest voor haar schoolkeuze. Computeronderwijs is denk ik onder de maat. Hier zou meer aandacht voor moeten komen. Zou er niet een Zou het niet handig zijn om jonge docenten hierop stage te laten lopen samen met bv stud ent info rmatica. Ik ro ep maar wast, maar wellicht een id ee. 29. weinig terugkoppeling vanuit de klas in de bovenbouw 30. super fijne school, ik vind alleen de klassen veel te vol worden 31. Misschien omdat mijn kind nog maar 2 maanden op school zit, maar ik tast volledig in het duister wat er op een dag gebeurt en hoe mijn dochter het doet. Dit vragen is simpelweg geen ruimte voor of wordt afgedaan met een simpel 'gaat goed'. Een oudergesprek met nieuwe ouders zou fijn zijn. 32. Een 7,5 eig enlijk. Verb eterp unten: Co mmunicatie tussen leerkrachten 24

26 33. oordeel is afhankelijk van docent. zo zag de uitslag er veel slechter uit toen kind in middenbouw zat 34. T aal onderwijs is nog steeds niet echt een sterke kant van onze school Een aantal truckjes/hulpmiddeltjes gebruikt door ABC of IWAL, opnemen in de spelling lessen zou voor veel kinderen goed resultaat geven, zelf kinderen die niet echt bewezen dyslectisch te zijn 35. Hele vriendelijke en toegankelijke school, alleen zou ik graag zien dat de oudergesprekken wat langer zouden kunnen en frequenter aangezien 2x per jaar 10 min ik erg weinig en kort vind. Mvg, Laura 36. Waarschijnlijk ben ik zeer negatief geweest in het beantwoorden van deze vragenlijst. Ik heb nog twee kinderen op school zitten. Over de leerkracht van het ene kind ben ik zeer te spreken, over de leerkracht van het andere kind niet. T evens ben ik niet op de hoogte van wat er op school gebeurt. Mijn kinderen vertellen niet veel en van de leerkrachten hoor ik ook niks. Over mijn zoon maak ik mij geen zorgen; goede band met leerkrachten. Over mijn dochter maak ik mij wel zorgen...ik vind de begeleiding en aanpak niet goed genoeg. Mijn overall mening over de school is prima. Mijn oudste dochter, nu in 3 VWO, is goed terecht gekomen en over mijn andere kinderen maak ik mij ook geen zorgen. Ik laat mij altijd positief uit over de school. Helaas ben ik niet blij met de leerkrachten van mijn kleine meisje Momenteel vinden wij het aantal leerlingen in de onderbouwklassen te groot. Wij hopen desondanks dat de kwaliteit van het onderwijs goed blijft. Ook zouden wij het op prijs stellen dat ouders geinformeerd worden over de concrete invulling van de b ezuinig ing smaatreg elen. 38. De school zou bepaalde activiteiten wat meer projectmatig kunnen aanpakken met een feestcommissie per evenement. Die kun je ook weer per mail werven en wellicht krijg je dan meer ouderparticipatie dan nu. Denk bijvoorbeeld aan de Sinterklaasviering. Daar hoor ik van anderen de meest fantastische verhalen over de aankomst. Het is in dat soort gevallen niet duidelijk bij wie je moet zijn om mee te denken en helpen en als je de organisatie aanspreekt hebben ze alles al geregeld op hun manier. Ik ben wel heel enthousiast over alles wat wordt georganiseerd! Het is meer zo dat ik soms best mee wil doen, maar niet het hele jaar in een commissie kan zitten. Iets meer flexibiliteit daarin zou mij (en andere ouders) de kans bieden om ook vaker in te springen en een positieve bijdrage te leveren aan deze leuke activiteiten. Ook op het gebied van communicatie zie ik wel wat verbeterpunten. Ik zou het goed vinden om bepaalde briefjes (ook) per mail te krijgen. Sommige communicatie komt onhandig binnen, bijvoorbeeld over de geldstickers bij Sinterklaas. Ik zou daar ook best vrijwillig tijd in willen steken, bijv. om de mailinglist bij te 25

27 houden en alle communicatie die aan de deur hangt te digitaliseren en verspreiden. Verder denk ik dat de ouderparticipatie kan toenemen als je iets eerder begint met communicatie. Je zou in elke nieuwsbrief kunnen aangeven wat de komende feesten en evenementen zijn en een oproep kunnen doen waarin je enthousiaste ouders oproept om zich met leuke ideeen te melden. En op het prikbord aangeven waar in de komende 3 maanden ouders bij nodig zijn. Zo wordt het voor sommige ouders misschien makkelijker om tijd te reserveren en vrij te regelen. 26

28 Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen Beleidsterrein GSES GSO S +/- DEV Aanb o d 3,02 3,02 +0,01 0,65 T ijd 3,19 3,19-0,00 0,82 Kwaliteitszo rg 2,97 2,97-0,01 0,77 Ped ag o g isch Hand elen 3,28 3,33-0,05 0,69 Did actisch Hand elen 3,01 3,01 +0,00 0,67 Afstemming 3,09 3,08 +0,01 0,62 Actieve en zelfstand ig e ro l van d e leerling en 3,21 3,25-0,04 0,61 Scho o lklimaat 3,14 3,08 +0,07 0,69 Zo rg en b eg eleid ing 2,81 2,81-0,01 0,77 Op b reng sten 2,89 3,02-0,13 0,79 So ciale veilig heid 3,15 3,17-0,02 0,75 Incid enten 3,52 3,48 +0,05 0,71 Sterke punten Incid enten Mogelijke verbeterpunten Zorg en begeleiding Opbrengsten Kwaliteitszo rg Bespreekpunten T ijd Opbrengsten Zorg en begeleiding 27

29 28

30 Slotconclusies 15e Openbare Montessorischool scoort als school een 3,12. Daarmee scoort de school voldoende. De respons op de Vragenlijst was 51%: 117 van de 230 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is goed; de Vragenlijst werd door veel respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een heel goed beeld van haar kwaliteit. Waardering van de vragen Onvoldoende (score tot 2,50) 0 0,00% Zwak (matig) (sco re tussen 2,50 en 3,00) 14 29,17% Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 18 37,50% Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 8 16,67% Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 4 8,33% Uitstekend (sco re tussen 3,75 en 4,00) 0 0,00% Hoogste en laagste scores Beleidsterrein GSES Aanbod Op school wordt voldoende aandacht besteed aan sociale vaardigheden 3,12 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan het werken met de computer 2,78 T ijd De school begint goed op tijd 3,59 De school besteedt aandacht aan kinderen die meer willen of kunnen 2,54 Kwaliteitszo rg Ik spreek positief over de school 3,24 De school houdt rekening met mijn mening 2,72 29

31 Pedagogisch Handelen Mijn kind(eren) g aat/g aan met p lezier naar scho o l 3,38 De school zorgt ervoor, dat de kinderen goed met elkaar omgaan 3,16 Did actisch Hand elen De leraren geven mijn kind(eren) voldoende keuzemogelijkheden 3,11 De leraren dagen mijn kind(eren) voldoende uit 2,86 Afstemming De leraren hebben goed zicht op de ontwikkeling van mijn kind(eren) 3,11 De leraren houden rekening met wat mijn kind(eren) wel of niet kan/kunnen 3,07 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen De leraren laten mijn kind(eren) voldoende zelfstandig werken 3,36 De leraren boeien mijn kind(eren) in voldoende mate 2,96 Scho o lklimaat De sfeer op school is goed 3,42 Ik ben tevreden over de website 2,88 Zorg en begeleiding Mijn kind(eren) wordt/worden goed begeleid door de leraren 3,06 De school geeft goede adviezen over hoe ik mijn kind(eren) kan helpen 2,61 Opbrengsten Het rapport/verslag geeft mij voldoende informatie over de ontwikkeling van mijn kind(eren) 3,01 De toetsresultaten worden inhoudelijk goed toegelicht tijdens de rapportbesprekingen 2,77 So ciale veilig heid 30

32 Mijn kind(eren) voelt/voelen zich veilig in de klas 3,37 De school treedt goed op als er problemen zijn tussen kinderen 2,90 Incid enten Mijn kind(eren) heeft/heb b en g een last van sexuele intimid atie 3,69 Mijn kind(eren) heeft/hebben geen last heeft van pesten, treiteren of geweld 3,17 31

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Uitslagen Vragenlijst PCBS De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6

Nadere informatie

oudervragenlijst april 2012

oudervragenlijst april 2012 oudervragenlijst april 2012 Uitslagen Vragenlijst cbs De Open Poort Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

vragenlijst SV leerlingen 2013

vragenlijst SV leerlingen 2013 vragenlijst SV leerlingen 2013 Uitslagen Vragenlijst School met de Bijbel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Sociale veiligheid Leerlingen 2012

Sociale veiligheid Leerlingen 2012 Sociale veiligheid Leerlingen 2012 Uitslagen Vragenlijst c.b.s. De Wijngaard Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

24 januari 2013. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Buutplaats

24 januari 2013. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Buutplaats 24 januari 2013 Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Buutplaats Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2015

Vragenlijst ouders 2015 Vragenlijst ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS De Wilgenburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014

Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014 Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst obs De Speelwagen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2012

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2012 Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2012 Uitslagen Vragenlijst CBS De Borgwal Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014

vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014 vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

sociale veiligheid ouders

sociale veiligheid ouders sociale veiligheid ouders Uitslagen Vragenlijst Maharishi Basisschool "De Fontein" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Ouders Sociale Veiligheid 2014

Ouders Sociale Veiligheid 2014 Ouders Sociale Veiligheid 2014 Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 2013-2014

Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 2013-2014 Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 20132014 Uitslagen Vragenlijst St. Jozefschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

vragenlijst ouders 2013

vragenlijst ouders 2013 vragenlijst ouders 2013 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

tevredenheid leerlingen maart 2014

tevredenheid leerlingen maart 2014 tevredenheid leerlingen maart 2014 Uitslagen Vragenlijst SBO Palet Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Sociale veiligheid leerlingen 2012

Sociale veiligheid leerlingen 2012 Sociale veiligheid leerlingen 2012 Uitslagen Vragenlijst cbs De Glashorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst Leerlingen Farelschool

Vragenlijst Leerlingen Farelschool Vragenlijst Leerlingen Farelschool Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Organisatiegegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

sociale veiligheid leerlingen

sociale veiligheid leerlingen sociale veiligheid leerlingen Uitslagen Vragenlijst School met de Bijbel "De Kandelaar" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen

Vragenlijst leerlingen Vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst KBS St. Joseph Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Tevredenheid kinderen en ouders

Tevredenheid kinderen en ouders Tevredenheid kinderen en ouders Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2015

Vragenlijst leerlingen 2015 Vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS Gerardus Majella Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale veiligheid leerlingen februari 2016

Vragenlijst Sociale veiligheid leerlingen februari 2016 Vragenlijst Sociale veiligheid leerlingen februari 2016 Uitslagen Vragenlijst Prof. Dr. Gunningschool SO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens...

Nadere informatie

Vragenlijst Schoolverlaters 2015

Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Uitslagen Vragenlijst De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016

Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016 Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016 Uitslagen Vragenlijst Protestants-christelijke basisschool "De Wijngaard" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens...

Nadere informatie

VL leerlingen Uitslagen Vragenlijst. Vrijeschool de Sterrenzanger

VL leerlingen Uitslagen Vragenlijst. Vrijeschool de Sterrenzanger VL leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst Vrijeschool de Sterrenzanger Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

schoolverlaters 2012-2013

schoolverlaters 2012-2013 schoolverlaters 20122013 Uitslagen Vragenlijst Samenwerkingsschool Emmaüs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

sociale vaardigheid leerlingen

sociale vaardigheid leerlingen sociale vaardigheid leerlingen Uitslagen Vragenlijst School met de Bijbel "De Kandelaar" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

vragenlijst team nov14

vragenlijst team nov14 vragenlijst team nov14 Uitslagen Vragenlijst Nutsschool voor basisonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Stemming schooltijden

Stemming schooltijden Stemming schooltijden Uitslagen Vragenlijst Basisschool Sint Michael Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

LEERLING TEVREDENHEIDSPEILING Basisonderwijs(korte versie)

LEERLING TEVREDENHEIDSPEILING Basisonderwijs(korte versie) LEERLING TEVREDENHEIDSPEILING Basisonderwijs(korte versie) Uitslagen Vragenlijst basisschool Het Anker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens...

Nadere informatie

sociale veiligheid 2012 leerlingen

sociale veiligheid 2012 leerlingen sociale veiligheid 2012 leerlingen Uitslagen Vragenlijst KBS De Dolfijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

oudervragenlijst 2014

oudervragenlijst 2014 oudervragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen mei 2014

vragenlijst leerlingen mei 2014 vragenlijst leerlingen mei 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst SBO de Vonder Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijsten leerlingen

vragenlijsten leerlingen vragenlijsten leerlingen Uitslagen Vragenlijst De Brink Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Sociale Veiligheid leerlingen 2014

Sociale Veiligheid leerlingen 2014 Sociale Veiligheid leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijst Veiligheid Personeel februari 2016

Vragenlijst Veiligheid Personeel februari 2016 Vragenlijst Veiligheid Personeel februari 2016 Uitslagen Vragenlijst Prof. Dr. Gunningschool SO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

veiligheid leerlingen 567

veiligheid leerlingen 567 veiligheid leerlingen 567 Uitslagen Vragenlijst Katholieke basisschool De Toermalijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014 Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst obs De Speelwagen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Sociale Veiligheid 2015

Sociale Veiligheid 2015 Sociale Veiligheid 2015 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

soc vragenlijst leerlingen 2015

soc vragenlijst leerlingen 2015 soc vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst Obs Toermalijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

leerlingvragenlijst sociale veiligheid 2016

leerlingvragenlijst sociale veiligheid 2016 leerlingvragenlijst sociale veiligheid 2016 Uitslagen Vragenlijst Basisschool den Akker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool "de Sprong"

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool de Sprong Uitslagen Oudervragenlijst 2011 School Archipelschool "de Sprong" Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5

Nadere informatie

Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers

Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers Ouder Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Wilakkers Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Peiling schooltijden St.Michaëlschool

Peiling schooltijden St.Michaëlschool Peiling schooltijden St.Michaëlschool Uitslagen Vragenlijst Basisschool Sint Michael Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Leerkrachtentevredenheidspeiling

Leerkrachtentevredenheidspeiling Leerkrachtentevredenheidspeiling Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Eendragt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Sociale vragenlijst ouders.

Sociale vragenlijst ouders. Sociale vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst CBS De Opdracht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst leraren. Uitslagen Vragenlijst. KBS De Tweemaster

Vragenlijst leraren. Uitslagen Vragenlijst. KBS De Tweemaster Vragenlijst leraren Uitslagen Vragenlijst KBS De Tweemaster Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Enquete T leerlingen ARH

Enquete T leerlingen ARH Enquete T leerlingen ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

2015 leerlingen 4/5/6

2015 leerlingen 4/5/6 2015 leerlingen 4/5/6 Uitslagen Vragenlijst Vrije School Kennemerland Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal

Nadere informatie

ouders Uitslagen Vragenlijst RKBS Het Baken

ouders Uitslagen Vragenlijst RKBS Het Baken ouders Uitslagen Vragenlijst RKBS Het Baken Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

Oudertevredenheidonderzoek +sociale veiligheid

Oudertevredenheidonderzoek +sociale veiligheid Oudertevredenheidonderzoek +sociale veiligheid Uitslagen Vragenlijst Dynamiek Scholengroep Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode

Nadere informatie

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid De Wegwijzer

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid De Wegwijzer Uitslagen Sociale Veiligheid 2011 School De Wegwijzer Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln)

Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln) Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln) Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam

Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4

Nadere informatie

OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015

OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015 OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015 Uitslagen Vragenlijst GBS De Uitleg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders sint Jozefschool

Vragenlijst ouders sint Jozefschool Vragenlijst ouders sint Jozefschool Uitslagen Vragenlijst Sint Jozef basisschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen (Sociale Veiligheid/Burgerschap)

Vragenlijst leerlingen (Sociale Veiligheid/Burgerschap) Vragenlijst leerlingen (Sociale Veiligheid/Burgerschap) Uitslagen Vragenlijst Ericaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van

Nadere informatie

Didactisch handelen 20121217

Didactisch handelen 20121217 Didactisch handelen 20121217 Uitslagen Quick Scan De Wouter Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Didactisch handelen. Uitslagen Quick Scan. cbs "De Brug"

Didactisch handelen. Uitslagen Quick Scan. cbs De Brug Didactisch handelen Uitslagen Quick Scan cbs "De Brug" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Tevredenheid ouders. Uitslagen Vragenlijst. De Bakelgeert

Tevredenheid ouders. Uitslagen Vragenlijst. De Bakelgeert Tevredenheid ouders Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Ouderenquête. Uitslagen Vragenlijst. OBS de Swetten

Ouderenquête. Uitslagen Vragenlijst. OBS de Swetten Ouderenquête Uitslagen Vragenlijst OBS de Swetten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten... 6

Nadere informatie

Enquete leerkrachten. Uitslagen Vragenlijst. CBS Melodie

Enquete leerkrachten. Uitslagen Vragenlijst. CBS Melodie Enquete leerkrachten Uitslagen Vragenlijst CBS Melodie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Uitslagen. School. sociale veiligheid leerlingen 2011. R.K. Basisschool St. Nicolaas

Uitslagen. School. sociale veiligheid leerlingen 2011. R.K. Basisschool St. Nicolaas Uitslagen sociale veiligheid leerlingen 2011 School R.K. Basisschool St. Nicolaas Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders 2015

Tevredenheidsonderzoek ouders 2015 Tevredenheidsonderzoek ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010. Vrije School De Zwaan

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010. Vrije School De Zwaan Uitslagen Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010 School Vrije School De Zwaan Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijsten personeel

Vragenlijsten personeel Vragenlijsten personeel Uitslagen Vragenlijst De Brink Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijsten personeel

Vragenlijsten personeel Vragenlijsten personeel Uitslagen Vragenlijst De Schakel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1 Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de oudervragenlijst die in juni en juli 2013 bij de ouders van OBS Nicolaas Beets is afgenomen. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van

Nadere informatie

leerlingenenquête Uitslagen Vragenlijst OBS de Swetten

leerlingenenquête Uitslagen Vragenlijst OBS de Swetten leerlingenenquête Uitslagen Vragenlijst OBS de Swetten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Pedagogisch handelen. Uitslagen Quick Scan. De Bakelgeert

Pedagogisch handelen. Uitslagen Quick Scan. De Bakelgeert Pedagogisch handelen Uitslagen Quick Scan De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst leraren 2012-2013

Vragenlijst leraren 2012-2013 Vragenlijst leraren 2012-2013 Uitslagen Vragenlijst BS De Bongerd Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Taalleesonderwijs. Uitslagen Quick Scan. De Bakelgeert

Taalleesonderwijs. Uitslagen Quick Scan. De Bakelgeert Taalleesonderwijs Uitslagen Quick Scan De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4

Nadere informatie

Schooldiagnose Contacten met Ouders

Schooldiagnose Contacten met Ouders Schooldiagnose Contacten met Ouders Uitslagen Schooldiagnose R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De schooldiagnose... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode

Nadere informatie

Actieve en zelfstandige rol van leerlingen

Actieve en zelfstandige rol van leerlingen Actieve en zelfstandige rol van leerlingen Uitslagen Quick Scan CBS De Burcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Oudertevredenheid november 2015

Oudertevredenheid november 2015 Oudertevredenheid november 2015 Uitslagen Vragenlijst Sterrenschool Hilversum Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

PlatOO tevredenheid leraren februari 2016

PlatOO tevredenheid leraren februari 2016 PlatOO tevredenheid leraren februari 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS de Driehoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Tevredenheid leerkrachten 2014-2015

Tevredenheid leerkrachten 2014-2015 Tevredenheid leerkrachten 2014-2015 Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

didactisch handelen

didactisch handelen didactisch handelen 20121217 Uitslagen Quick Scan De Driehoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Interne communicatie. Uitslagen Quick Scan. De Bakelgeert

Interne communicatie. Uitslagen Quick Scan. De Bakelgeert Interne communicatie Uitslagen Quick Scan De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

HGW op schoolniveau. Uitslagen Quick Scan. Basisschool De Bakelgeert

HGW op schoolniveau. Uitslagen Quick Scan. Basisschool De Bakelgeert HGW op schoolniveau Uitslagen Quick Scan Basisschool De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

HGW in de groep. Uitslagen Quick Scan. Basisschool De Bakelgeert

HGW in de groep. Uitslagen Quick Scan. Basisschool De Bakelgeert HGW in de groep Uitslagen Quick Scan Basisschool De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Algemene vragen lijst Team 2015

Algemene vragen lijst Team 2015 Algemene vragen lijst Team 2015 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

oudertevredenheid Uitslagen Vragenlijst De Duizendpoot

oudertevredenheid Uitslagen Vragenlijst De Duizendpoot oudertevredenheid Uitslagen Vragenlijst De Duizendpoot Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Enquete Ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS Melodie

Enquete Ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS Melodie Enquete Ouders Uitslagen Vragenlijst CBS Melodie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

vragenlijsten leerlingen

vragenlijsten leerlingen vragenlijsten leerlingen Uitslagen Vragenlijst Dynamiek Scholengroep Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2015

Vragenlijst ouders 2015 Vragenlijst ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool de Schare Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Leerling Tevredenheidsonderzoek april 2014

Leerling Tevredenheidsonderzoek april 2014 Leerling Tevredenheidsonderzoek april 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Koppel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

evaluatie continurooster ouders groep 5 t/m 8

evaluatie continurooster ouders groep 5 t/m 8 evaluatie continurooster ouders groep 5 t/m 8 Uitslagen Vragenlijst OBS De Vosseburcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Evaluatie schooltijden

Evaluatie schooltijden Evaluatie schooltijden Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

evaluatie continurooster ouders groep 1 t/m 4

evaluatie continurooster ouders groep 1 t/m 4 evaluatie continurooster ouders groep 1 t/m 4 Uitslagen Vragenlijst OBS De Vosseburcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Enquete leerlingen. Uitslagen Vragenlijst. CBS Melodie

Enquete leerlingen. Uitslagen Vragenlijst. CBS Melodie Enquete leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Melodie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie